T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN (4-8) ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi Vahdeddin ŞİMŞEK Ankara-2014

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN (4-8) ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi Vahdeddin ŞİMŞEK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. YILDIZ KIZILABDULLAH Ankara-2014

3

4

5 ÖNSÖZ Toplumların sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri, içinde barındırdığı bireylere verdiği eğitime ve eğitimin niteliğine bağlıdır. Bu eğitim türlerinin başında din eğitimi gelmektedir. Bu nedenle son yıllarda Avrupa Birliği Ülkelerinde ve özellikle İngiltere de din eğitimi noktasında birçok araştırma yapılmaktadır. AB önemli ülkeleri arasında yer alan, İngiltere, Sanayi devrimiyle beraber dünyanın her köşesinden göç almaya başlamış, 1950 li yılların sonundan itibaren ülkede farklı etnik gruplar İngiliz toplumu içerisinde kendilerini hissettirmeye başlamışlardır. Ülkedeki bu çok kültürlü yapı İngiltere yi sadece kültürel boyutta etkilememiş, güçlü bir toplumun göstergesi olan eğitim ve eğitim sistemini de etkilemiştir. Bu bağlamda eğitimle beraber farklı toplumların Din Eğitimi ihtiyacı İngiliz Hükümetleri ve Eğitim Bakanlığının önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Oluşan bu gündem, hükümetleri yasal değişiklik yapmaya götürmüş ve farklı köken ve gruplardan gelen insanların bir arada, ötekini daha iyi anlayabilecek bir din öğretiminin önü açılmıştır. İngiltere de mevcut uygulamalar ile farklı dinlere mensup insanların Din Eğitimi ihtiyaçları başarılı bir şekilde karşılanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye deki Din Kül.ve Ahlak Bil. Dersi Öğretim Programlarının iyileştirilmesi yolunda yapılan çalışmalara farklı bir bakış açısı sunmak amacıyla İngiltere'de Devlet Okullarında Okutulan Din Eğitimi (Re) Dersi İle Türkiye de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması adlı tez çalışmamızda her iki ülke Din Eğitimi ders programları karşılaştırılmıştır.

6 İngiltere'de Devlet Okullarında Okutulan Din Eğitimi (Re) Dersi İle Türkiye de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması başlıklı tez çalışmamızın giriş bölümünde problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın sınırlılıkları, kavramlar ve kısaltmalar verilmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde, İngiltere deki ve Türkiye deki Din Eğitimin, tarihi gelişim süreçleri, yasal dayanakları, amaçları, felsefi temelleri, Din Eğitimine karşı yaklaşımlar, Din Eğitimi öğretmenleri ve Din Eğitimi ders süreleri ile ilgi genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise her iki ülkenin Din Eğitiminde amaçlanan hedef (amaç) ve kazanımlarının Bloom un Yeni Taksonomisine göre karşılaştırılması, öğrenme alanlarının karşılaştırılması, öğrenciye kazandırmak istediği becerilerin karşılaştırılması, değerlerin karşılaştırılması, Din Eğitimi Derslerinin Dil Gelişimine katkısının karşılaştırılması, yapılmıştır. Çalışmamızın son bölümünde ise araştırmada ulaşılan sonuçlar son bölümde özetlenmiş yine bu bölümde Din Öğretimi bakımından Ülkemiz için öneriler bulunmaktadır. Tez çalışmam süresince bana her zaman anlayışlı, sabırlı ve hoşgörülü davranan, çağdaş bilgisi ile yolumu aydınlatan tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah a engin bilgileri ile yolumu aydınlatan bölüm hocalarım sayın Prof. Dr. Cemal Tosun a, Prof. Dr. Mualla Selçuk a, Prof. Dr. Recai Doğan a teşekkür ediyorum. Ayrıca, tezin oluşumu sırasında karşılaştığım güçlükler karşısında beni yüreklendiren sayın Dr. Fatih Koca ya ve Din Eğitimi doktora öğrencisi Muhammed Ali Yazıbaşı na, bana verdiği güven, hiç eksik etmediği ilgi, destek ve emek için sevgili eşim Nihal Şimşek e ve son olarak hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan anne-baba ve kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. ii

7 KISALTMALAR LİSTESİ Age. AB DfES GNVQ LEA MEB NC OFSTED RE SAT SCAA SACRE TTKB TDK QCA UK YÖK : Adı geçen eser : Avrupa Birliği : Eğitim Bakanlığı (Department for Education and Skills) : General National Vocational Qualification (Ulusal mesleki yeterlilik) : Yerel Eğitim Kurulları : Milli Eğitim Bakanlığı : National Cirrucullum : Eğitim Standartları Ofisi : Religious Education (Din Eğitimi) : (Standard Assessment Tests) : School Curriculum and Assesment Authority (Okul Programları Ve Değerlendirme Komitesi) : (Standing Advisory Council for Religious Education (Din Eğitimi Danışma Kurulu) : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı : Türk Dil Kurumu : Yeterlilikler ve Program Otoriteleri : United Kingdom : Yükseköğretim Kurumu / Kurulu iii

8 İÇİNDEKİLER Önsöz... i Kısaltmalar Listesi... iii İçindekiler... iv Tablolar Listesi... viii GİRİŞ ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ TEZİN AMACI VE ÖNEMİ KAVRAMLAR VE TANIMLAR Program Eğitim Programı Öğretim Programı Amaç (Hedef) Kazanım ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI YÖNTEM/ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KAPSAM VE SINIRLILIK BİRİNCİ BÖLÜM 1.1. İngiltere Din Eğitim Sistemi İngiltere Din Eğitiminin Tarihsel Gelişim Süreci Ve Yasal Dayanakları İngiltere de Din Eğitiminin Amacı İngiltere Din Eğitim Ve Öğretim Programına Karşı Yaklaşımlar Fenomonolojik Din Eğitimi Yaklaşımı Yorumlayıcı Din Eğitimi Yaklaşımı İngiltere Din Eğitimi Ders Süreleri ve Ders Öğretmenleri İngiltere Din Eğitiminin Felsefi Temelleri İngiltere Din Eğitimi ve Öğretimi Veren Kurumlar Devlet Okulları (State-founded Schools) Kilise Okulları Devlet Yardımı Alan Kilise Okulları (Voluntary-aided Schools) iv

9 Devlet Kontrolündeki Kilise Okulları (Voluntary-controlled Schools) İngiltere Din Eğitim ve Öğretim Programı Ulusal Müfredat Programı (National Curriculum) İngiltere Din Eğitim ve Öğretim Programı (Model Syllabuses for Religious Education) Ulusal Çerçeve Din Eğitimi Müfredat Programı (Model Syllabuses For Religious Education) Hedefler AT1 Ulaşılacak Hedefler 1: Dini bilme ve Anlama (Dini Öğrenme) AT2 Ulaşılacak Hedefler 2: Dini konuları ve meseleleri keşfetme ve onlara karşılık verebilme (Dinden Öğrenme) Din Eğitimi Beceri ve Öğrenme Süreci Din Eğitiminde Tutumlar Türkiye de Din Eğitim Sistemi Türkiye de Din Eğitiminin Tarihsel Gelişim Süreci Ve Yasal Dayanakları Cumhuriyet Sonrası İlk ve Orta Dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Gelişim Süreci Türkiye de Din Eğitiminin Yasal Dayanakları Anayasa da Din Eğitimi Kanunlarda Din Eğitimi Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun 4. Maddesi sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 12. ve 32. Maddesi Uluslararası Antlaşmalarda Din Eğitimi BM İnsan Hakları bildirgesi: Madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. Protokol Madde Türkiye de Din Eğitiminin Amacı Türkiye de Din Eğitiminin Felsefi Temelleri v

10 Türkiye de Din Eğitimi Ve Öğretimi Programına Karşı Mevcut Yaklaşımlar Dini Öğrenme Yaklaşımı (Learning Religion) Din Hakkında Öğrenme Modeli (Learning About Religion) Dinden Öğrenme Modeli (Learning from Religion) Türkiye de Mevcut Din Eğitim ve Öğretim Programına Karşı Benimsenen Yaklaşımlar Türkiye de Din Eğitimi Ders Süreleri Ve Ders Öğretmenleri Din Eğitimi Ders Süreleri Türkiye de Din Eğitimi Ders Öğretmenleri Türkiye de Din Eğitimi Ve Öğretimi Programı (Dkab Ders Programı) DKAB Öğretim Programı DKAB dersinin öğrenciye kazandırması öngörülen Beceriler DKAB dersindeki Kavramlar Değerler Türkiye de Din Eğitimi Veren Kurumlar Din Eğitimi Veren Örgün Eğitim Kurumları İlköğretim (ilkokullar ve Ortaokullar) Kurumlarında Din Eğitimi Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi İmam Hatip Liseleri İKİNCİ BÖLÜM 2.1. İngiltere'de Devlet Okullarında Okutulan Din Eğitimi (RE) Dersi İle Türkiye de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması İngiltere deki Din Eğitimi Derslerinde ile Türkiye deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde amaçlanan hedef (amaç) ve kazanımlarının Bloom un Yeni Taksonomisine göre karşılaştırılması Bloom un Güncellenmiş Taksonomisi İngiliz Din Dersi ve Türk Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim programının hedeflerinin Bloom un Güncellenmiş Taksonomisine göre sınıflanması vi

11 İngiliz Din Eğitim Sistemi Ve Türk Din Eğitim Sisteminin Öğrenme Alanlarının Karşılaştırılması İngiliz Din Eğitim Sistemi ve Türk Din Eğitim Sisteminin Öğrenciye Kazandırmak İstediği Becerilerin Karşılaştırılması İngiliz Din Eğitim Sisteminde ve Türk Din Eğitim Sisteminde Verilmesi Öngörülen Değerlerin Karşılaştırılması İngiltere deki Din Eğitimi Dersleri İle Türkiye deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Dil Gelişimine Katkısının Karşılaştırılması İngiltere deki Din Eğitimi Dersleri İle Türkiye deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Diğer Dersler İle İlişkisinin Karşılaştırılması SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER Ek-1: Londra Merton Bölgesi Din Eğitimi Uzlaşmalı Çerçeve Müfredat Programı Ek-2: Türkiye Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ÖZET ABSTRACT vii

12 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Eğitim ve Öğretim arasındaki farklılıklar Tablo 2: İngiltere Din Eğitimi (RE) ders yılı-ders yaşı-ders süresi Tablo 3: İngiltere Ulusal Programda Belirtilen Değerler Tablo 4: İngiltere Din Eğitimi Beceri ve Öğrenme Süreci Tablosu Tablo 5: İngiltere Din Eğitiminde Tutumlar Tablosu Tablo 6: İngitere Din Eğitimi Seviyelere Göre Öğrenme Alanları Tablo 7. İngiltere Din Eğitimi Sistemi Giriş ve Temel Seviye 1,Ünite Çalışma Takvimi ve Örnek Müfredat Programı Tablo 8: İngiltere Din Eğitimi Sistemi Giriş ve Temel Seviye 2, Ünite Çalışma Takvimi ve Örnek Müfredat Programı Tablo 9: İngiltere Din Eğitimi Sistemi Giriş ve Temel Seviye 3,Ünite Çalışma Takvimi ve Örnek Müfredat Programı Tablo 10: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı amaçları Tablo 11: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrencilere Verilecek Kavramlar Tablo 12: İlk ve Ortaokul Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Program Tablo 13: Bloom un Taksonomisine göre Bilişsel Öğrenme Alanı Süreci Tablo 14: Orijinal Taksonomide Bilişsel Alanın Yapısı Tablo 15: Bloom Taksonomisindeki Değişiklikler tablosu Tablo 16: Revize Edilmiş Taksonominin Bilişsel Süreç Boyutunun Yapısı Tablo 17: Bloom un Güncellenmiş Taksonomisine göre İngiliz Din Eğitimi hedefleri tablosu Tablo 18: Bloom un Güncellenmiş Taksonomisine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders hedefleri tablosu Tablo 19: İngiliz Din Eğitimi Çerçeve Müfredat Programı içerisinde yer alan hedefler Tablo 20: İngiltere Din Eğitimi Sistemi Örnek Kazanımlar Tablosu Tablo 21: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin amaçları viii

13 Tablo 22: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin öğrenme alanına göre kazanımlar tablosu Tablo 23: İngiltere Din Eğitimi Dersi öğrenme alanları Tablo 24: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğrenme Alanları Tablo 25: İngiliz Din Eğitimi Dersi Çerçeve Müfredat Programında beceriler Tablo 26: İngiliz Din Eğitimi Çerçeve Müfredat Programında Yer alan Bazı Değerler Tablo 27: İngiliz Din Eğitimi Dersi Dil Becerisine Katkı tablosu Tablo 28: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımları İle 4 Ara Disiplinler ile ilişkisi ix

14 GİRİŞ 1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ Din, insanlığın varlığından beri evrensel ve köklü bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanı muhatap alan ve insanın varlığıyla anlam kazanan din; insanlığın vazgeçilmez bir gerçeği olması sebebiyle de bundan böyle de varlığını devam ettirecektir. Tarihin hangi devresine bakılırsa bakılsın, dinsiz bir toplum görülmemektedir. İnsanlık tarihinin her döneminde din, canlılığını korumuş ve insan hayatının ayrılmaz bir vasfı olma özelliğini sürdürmüştür. Bunun da temel sebebi, insanın dine karşı olumlu eğiliminin olması, başka bir ifadeyle dini duygunun, fıtri (doğuştan gelen) bir özellik olarak insanın kendi öz varlığı hakkındaki şuur ile birlikte ortaya çıkması, bu şuur ile birlikte gelişmesidir. Dinin, değişik bakış açılarına göre pek çok tanımı yapılmıştır. İlahiyatçılar, filozoflar, sosyal bilimciler tarafında yapılan değişik tanımların üzerinde şimdiye kadar bir görüş birliğine ulaşılmış değildir. Antropolog Geertz, dinin sosyal ve sübjektif kutuplarını göz önünde bulundurarak şöyle bir tanım vermektedir: Din, varoluş konusunda genel mahiyette kavramlar dile getiren ve insanlarda güçlü, derin ve kalıcı motivasyonlar ve ruhi eğilimler uyandıracak tarzda etkide bulunan bir semboller sistemidir. Dile getirdiği kavrama öyle bir gerçeklik özelliği sağlar ki, bunların etkisiyle yaşanan motivasyonlar ve ruhi eğilimler ancak gerçeğe dayanmakta gözükürler. 1 1 Geertz,Cl., La religion comme systeme culturel Essais d Anthropologie Religiuse, Gallimard edt, Paris-1972 s. 23. Naklen Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara, 2005 s. 69

15 İnsan, yapısı itibariyle dine muhtaçtır. Çünkü insan, ruh ve bedenden ibarettir. Bedeni ihtiyaçları karşılamak nasıl hayatın bir gereği ise, manevi varlığın devamı da ruhi ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Onun bu ihtiyaçlarını karşılayan en köklü müessese ise dindir. İnsanın, yüce bir kudretin mevcudiyetini kabul edip ona yönelmesi, dua ve niyaz ile ona sığınması, doğuştan getirdiği sığınma, güvenme ve bağlanma duygularının en güzel karşılığıdır. Bu güvenme, sığınma ve bağlanma duyguları insanda öylesine köklüdür ki; tarih boyunca bütün insanlar şu veya bu şekilde bir kişi, nesne veya varlığa kutsallık ve yücelik nispet edip bağlanmışlardır. Kendisine yönlenecek, sığınılacak en mükemmel varlık ise şüphesiz kâinatın yaratıcısı olan Allah'tır. Çeşitli dinlerde farklı isimlerle anılan, çeşitli şekillerde tasvir edilen yüce kudret veya kutsal varlıkların özünde bu inanç yatmaktadır. İnsan daima kendisini yenileyerek veya yeniden inşa etmek suretiyle toplum içerisindeki güncel varlığını sürdürebilmektedir. Bu ise, hür iradesi, aklı ve aldığı eğitimi ile mümkün olabilmektedir. Bu üç unsur dışında hiç şüphesiz insanın hayattaki varlığı için gerekli birçok değişken sayabilmek mümkündür. Ancak; Eğitim ve Öğretim faaliyetleri ve süreçleri insanlara kendilerini geliştirme fırsatı sunan en önemli etkinliktir. Burada Eğitim nedir? sorusuna cevap vermek gereklidir. Eğitim; bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla planlı ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler meydana getirme sürecidir.2 Bu değişme bireyin yeni bir davranış dizisi kazanması biçiminde olabileceği gibi, önceden sahip olduğu istenmeyen nitelikteki davranışlarını terk etmesi biçiminde de olabilir. Eğitim faaliyetlerini planlama ve uygulama işi insanların içinde yaşadıkları zamanın hayat, toplum ve insan anlayışları çerçevesinde yürütülmek durumundadır. 2 Selahattin.Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme. Yelkentepe Yayınları, Ankara, 1972, s.12 2

16 Anlayışlar, hayata ve insana bakışlar ve yaşam şartları değişince, bunları hayatta gerçekleştirme çabası olarak görebileceğimiz eğitim ve öğretim anlayışlarında, yöntemlerinde ve araç-gereçlerinde de değişimlerin olması kaçınılmazdır. Eğitim, fertlerin, çevresinde olan durumlara ve değişmelere uyum sağlayabilmeleri için, insanlara yeni davranışlar kazandırmakla yükümlüdür. İnsanları, hem çevrelerine uyum sağlayabilecek, hem de çevrede istenilen değişmeleri tanzim edebilecek kapasiteye ulaştırmak, eğitimin görevi olunca, insanın çevresinde ve hayatında değişen her şeye paralel olarak eğitimin hızlı bir yenileşme süreci içinde olması zorunluluk halini almaktadır. Çünkü yarının problemlerini dünün formülleri ile çözmek çoğu zaman mümkün değildir. 3 İnsanın bilgi ve toplumla ilişkisindeki değişimi, onun niteliklerinin değişmesine neden olmuştur ve olmaktadır. 4 Değişen toplumlar artık; plan yapan, karar veren ve sürekli artarak önüne gelen veri setlerini yorumlayan, çıkarımda bulunan, çıkarımları üstüne yeni bilgiler inşa edebilen, sosyal ve teknik sorunlar için düşünen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Zira bilgi çağı bu tür bireylerden oluşan toplumlara yaşam hakkı tanımaktadır. 5 Eğitim; bağımsız bir toplum ve ulusu oluşturacak, bireysel moral düzeyi yüksek, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesiyle hem bireysel hem de evrensel bir kültüre sahip, zengin bir toplumu yetiştirmeyi amaçlar. Eğitimdeki tüm yenileşme ve gelişme girişimleri, toplumun her kesiminin ilgi alanına girmektedir. Eğitim, toplumda değişmelerden sorumlu olması nedeniyle değişime diğer sistemlerden önce uyum sağlamak durumundadır. Bir ülkenin refah ve mutluluğu; o ülke insanlarının 3 İsa, Halis,Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Mikro Yayınları. Konya 2001, s. 2 4 Cevat, Alkan Cevat.Eğitim Teknolojisi, 6. Baskı, Anı Yayınları, Ankara, 1998, s. 1 5 Yavuz,Akpınar.Bilgisayar destekli Öğretim ve Uygulamalar, Anı Yayınları, Ankara, 1999, s. 2 3

17 nitelikli ve sürekli bir eğitim almaları ve bununla kazandıkları bilgi, beceri ile ekonomik büyümeye yapabilecekleri katma değere bağlıdır. Bunun için, sosyoekonomik gelişmenin en önemli itici gücü ve verimlilik artışının en önemli unsuru, toplumun eğitim düzeyidir. 6 Eğitim nedir? sorusuna sadece birkaç cevabını verebildiğimiz eğitim kavramları ve yaklaşımları üzerinde yapılan çalışmalar son dönemlerde ağırlık kazanmıştır. Günümüz eğitim sistemlerine genelde ve özelde birçok görev yüklenmiştir. Yüklenen bu görevlerin başında; bireyleri ve toplumları hazırlama, biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme, yenileştirme, geliştirme ve yetkinleştirme de en başta gelmektedir. Bir eğitimin vazgeçilmez boyutları, beden ve sağlık eğitimi olmak üzere, bilim eğitimi, teknik eğitimi, sanat eğitimi ve yaşamın neredeyse tüm unsurlarına etki eden bireyin mensup olduğu veya mensup olmadığı dinin eğitimidir. Bu noktada Din Eğitimi diğer eğitim türlerine göre daha fazla alana etki etmektedir. Eğitimin birçok tanımı olduğu gibi, din eğitiminin de birden fazla tanımı mümkündür. Din eğitimi, bireyin dini davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme denemeleri sürecidir. 7 Ferdin çeşitli terbiye edici vasıtalar ile ruhen ve manen geliştirmek suretiyle, Allah ın buyruklarına boyun eğecek hale getirilmesi ve bununla ilgili gerekli bilgileri öğrenmesi ve özümsemesi8 gibi daha birçok şekliyle din eğitimi kavramını tanımlayabiliriz. 6 Figen.,Ereş, (2005) Türkiye' de Eğitimin Sosyal Faydaları: Türkiye-AB Karşılaştırması. Milli Eğitim Dergisi, Yıl 33, S Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları Ankara 2010 s.23 8 Kerim,Yavuz. Günümüzde Din Eğitimi. Ç. Ü. İlahiyat Fak., Yay.Adana 1988 s.52 4

18 Yine ülkemizde, ilk defa Din eğitimini bilimsel disiplin olarak ele alan Prof. Dr. Beyza Bilgin, din eğitimini şöyle tanımlamaktadır: Din Eğitimi teoride ilahiyatın bir yan disiplini olarak düşünülebileceği gibi, eğitimin yan disiplini olarak da düşünülebilir. Ayrıca o, hayatın bütünü ile ilgilenen çok boyutlu bir problem alanı olarak da düşünülebilir. Pratikte ise Din Eğitimi, bir okul görevi olarak düşünülebileceği gibi, bir aile görevi olarak, bir cami görevi ve cemaat etkileşimi olarak da düşünülebilir. 9 Din Eğitiminin, her yeni gün yeni bir tartışma yarattığı bir çağda, ilköğretimin ilk sınıflarından başlayarak öğrencilerimizin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine olan ilgisini artırmak ve güçlü bir Din Eğitimi ve Öğretimi vermek gerekmektedir. Çağımız bilgi ve araştırma çağı olduğu için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile diğer dersler arasında bağlantı kurulmalı, bilgilerin aktarılması kolaylaştırılmalı ve bilgisayara yani eğitim teknolojilerine dayalı olmalı ve her türlü araç-gereçten istifade edilmelidir. Bir yanda bilim, teknik ve ekonomideki hızlı gelişmeler, diğer yanda sosyal ve kültürel etkileşimler, günümüzde Din Eğitimine ilişkin tüm boyutların (Din eğitimi öğretimi program içeriği, öğretmen nitelikleri, öğretim yöntemleri, öğrenci kaynakları ile toplumların değişen din algılarının bireylerdeki yansımaları) yeniden ele alınmasını ve gerekli düzeltmelerle, uygun modellerin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bilimsel temellere ve kanıtlanmış gerekçelere dayalı, sağlıklı bir Din Öğretimi Programının sahip olduğu amaçların (hedefler) ve bireyde oluşturduğu kazanımların belirlenmesi, din derslerinin, amacına ulaşmasında önemli bir etkendir. Bu bağlamda tüm eğitim alanlarında olduğu gibi Din Eğitimi ve Öğretimi alanında 9 Beyza,Bilgin,. Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara 1988 s.27 5

19 da, program araştırma-geliştirme çalışmaları içinde içerik merkezi bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın Din Eğitimi ve Öğretimi programlarının içeriklerinin karşılaştırılarak, böylece sağlıklı bir program, içerik belirleme sürecine ön bilgi verecek Din Kül. Ve Ahl. Bil. Öğretim programına katkıda bulunabileceğine inanılmaktadır. Din eğitimi ve öğretimine dair yapılan planlama ve uygulamalar ülkeden ülkeye, kurumdan kuruma ve dönemden döneme değişiklikler göstermektedir. Din eğitiminin geçmişten bugüne doğru bazen hızlı, bazen yavaş ama sürekli bir gelişme gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu olgu Türkiye de Din eğitimi için de geçerlidir. Sürekli yeniliklere açık olan eğitim sistemi, gelişmiş batı ülkelerinde toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Birçok Avrupa Birliği Ülkesi içerisinde bireyin ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap veren ülkelerden biri de İngiltere dir. İngiltere, nüfusun %99 u okur-yazar olma özelliğine sahip, Cambridge ve Oxford gibi çok köklü ve ünlü üniversitelerin bulunduğu, eğitimi endüstri haline getirmiş bir ülkedir. Dünyanın farklı bölgelerinden öğrenciler eğitim görmek için bu ülkeye gelmektedir. Özellikle İngilizce öğretimi önemli bir ekonomik sektör haline gelmiştir. Eğitim sistemi içerisinde din eğitiminin resmi okullardaki varlığı, resmi bir temele bağlanmamış, ancak Din Eğitimi okullardaki varlığını sürekli korumuştur Eğitim Yasası ile din eğitiminin devlet ve kilise okullarında zorunlu hale gelmesi sağlanmış, 1994 yılında yayınlanan eğitim yönetmeliği ile de Din Eğitimi nin (din dersleri) toplam derslerin %5 i oranında olması kararı alınmıştır. Program geliştirme sürecine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu çalışmamızda şu sorulara cevap aranmıştır: İngiltere'de Devlet Okullarında 6

20 Okutulan Din Eğitimi (Re) Dersi İle Türkiye de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının benzer yönleri var mıdır? Varsa bu benzerlikler nelerdir? Yine farklı yönleri var mıdır? Varsa nelerdir? 2. TEZİN AMACI VE ÖNEMİ Araştırmanın amacı ve önemi: Türkiye Cumhuriyeti nin, özellikle ilk yıllarında, eğitim bir yenileşme aracı olarak görülmüş ve toplumsal değişim eğitim aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Medreseler gibi köklü Eğitim kurumlarına sahip, Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından, Yeni Cumhuriyet, Tevhid-i Tedrisat kanunuyla beraber yeni eğitim kurumlarını ve yeni eğitim uygulamalarını hayata geçirmiştir. Bu uygulamalardan biri de din dersleridir. Din eğitimi, eğitim sistemindeki varlığıyla, Osmanlı Devleti nin son yıllarından beri, Cumhuriyetin kuruluşunun 90. yılında dahi eğitim sisteminin belki de en çok tartışılan alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem içerisindeki zorunlu varlığının tartışmaları, din derslerinin amaçları, yöntem ve teknikleri üzerine yapılan çalışmaları ve gelişmeleri gölgelemiştir. Türkiye de 20.yüzyıldan bu yana uygarlığın, gerek toplumsal gerekse bilimsel açıdan son derece hızlı bir değişim sürecine girdiği ve bu hızın katlanarak arttığı eğitim programları, bu hızlı değişimden gerekli payı almıştır. Ne var ki, bu değişikler bazen konu bazında, bazen ders bazında, hatta bazen sistem bazında olmuştur. Bu çerçevede Türkiye de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 2002 programındaki ana yapıya bağlı kalınmış, hedefler ve kazanılması beklenen davranışlar 2006 yılında yeniden düzenlenerek, amaçlar ve kazanımlar haline 7

21 getirilmiştir. Tüm yıl boyunca uygulanan etkinlikler ile öğrencilerin bu amaç ve kazanımları edinmesi hedeflenmektedir. Amaç ve kazanımlar eğitimcinin günlük planlarını hazırlarken bir dayanak oluşturmakta; eğitimciyi yönlendirmektedir. Bu sayede tüm gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanımlara program içinde dengeli bir şekilde yer verilmektedir Eğitim Öğretim yılı Öğretim programlarıyla, eğitim sistemimizin bir kavramı haline gelen kazanımlar bölümü, eğitim sisteminin bir ürünü olarak ifade edilebilmektedir. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri sonucunda öğrencide oluşan kazanımlar, şüphesiz ki Eğitim ve Öğretim sürecinin en önemli öğelerinden biridir. Bu çalışmamızda karşılaştırmalı eğitim kapsamında İngiltere'de Devlet Okullarında Okutulan Din Eğitimi (Re) Dersi İle Türkiye de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması adlı çalışmamızda programlarının benzer ve farklı yönlerini bulmayı amaçlanmaktayız. Türkiye de Din Eğitimi Programları ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bunlardan birçoğu, din eğitimi program geliştirme çalışmalarına katkı sağlayabilecek niteliktedir. Ancak, eğitim literatüründe henüz yeni olan kazanımlar kavramıyla ilgili çalışmalar son derecede sınırlı olduğu gibi, uluslararası karşılaştırmalı din eğitimi bilimi araştırması örneği de azdır. Bu yüksek lisans araştırması, bu alana yapacağı katkıdan dolayı önemlidir. Bu araştırma, iki köklü din eğitimi geleneğine sahip İngiltere ve Türkiye deki temel eğitim kurumlarında okutulan Religious Education (RE) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarının incelenerek, ortaya çıkan farklılıkları görmek ve İngiltere gibi gelişmiş bir teknolojik donanıma ve yazılı kaynağa sahip bir kültürün Din Eğitimi programını tanıyarak 8

22 fikirler ve çözümler önermesi bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca, bu çalışma, Türkiye de ve İngiltere de Din Eğitimi nin tarihi gelişiminin belirlenmesi, bugünkü durumun tespit edilmesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin daha verimli olması konusundaki etkenlerin altının çizilmesi ve müfredatta yapılan değişikliklerin saptanıp, İngiltere deki Religious Educaiton (RE) ile karşılaştırılması açısından önem taşımaktadır. Bu karşılaştırmalar sonucunda, orta öğretim kurumlarında okutulan derslerin müfredatlarındaki eksiklikler tespit edilecek ve yeni öneriler sunulacaktır. 3. KAVRAMLAR VE TANIMLAR 3.1. Program Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, izlence veya yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı 10 şeklinde Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımlanan program kavramı, eğitim terimi olarak, okullarda her yıl hazırlanan konuların sınıflanması, kullanılacak metotların belirtilmesi ve konuların ders olarak işleneceği zamana yayılması şeklinde bir taslak anlamı vardır. Günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkan program kavramı eğitim sisteminde iki türü karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kavram eğitim ve öğretim programı olarak ifade edilmektedir. 3.2 Eğitim Programı Eğitim programı, tüm programları kapsayacak nitelikte geniş ve kapsamlı olmasıyla beraber, eğitim programının birçok tanımını yapmak da mümkündür. 10 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 9

23 Bunlar için en çok yararlanılan tanım Varış ın yapmış olduğu tanımdır. Eğitim Programı; çocuklar, gençler ve yetişkinler için Milli Eğitim in amaçlarını gerçekleştirmeye dönük tüm faaliyetlerini içeren programdır. 11 Eğitim programını, bir eğitim kurumunda yapılacak eğitim ve öğretim etkinliklerini düzenleyen bir belge olarak da düşünmek mümkündür. Eğitim programları, öğretim programını içine almaktadır. 3.3 Öğretim Programı Eğitim programlarına göre daha dar bir alanı kapsayan Öğretim programı ise, bir disiplin içerisindeki okutulacak konuları, bunların amaçlarını, kaç saat okutulacaklarını, öğretim metot ve tekniklerini gösteren bir belgedir. İlköğretim ve lise programlarını, öğretim programı olarak anlamamız mümkündür. Bir başka tanımla; Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. 12 Öğretim programını, eğitim programının bir alt kademesi olarak söylenebilir. Tablo 1 de farkları görebiliriz. Tablo 1. Eğitim ve Öğretim arasındaki farklılıklar Eğitim Programı (Ne?) Sorusuna cevap arar. Programlama ve Planlama sürecidir. Öğrenme yaşantılarıdır. Öğretim Programı (Nasıl) sorusuna odaklanır. Yöntemle ilgilenir. Stratejilere, Yöntemlere ve Öğretmen niteliklerine odaklanır. Kılavuz ve Plandır. Uygulamadır. 11 Fatma.,Varış, Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler,A.Ü.Basımevi,1981 s Özcan,.Demirel,.Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayınları, 7. bs., Ankara, 2004 s.6 10

24 3.4. Amaç (Hedef) Amaç, eğitim ve eğitimi oluşturan unsurlardan birisidir. Çünkü öğretim amaçlı bir çalışmadır ve her çalışmanın da amacı vardır. Amaç kelime olarak erişilmek istenen sonuçtur. Eğitimde amaç da, öğretimin amaçlarını gerçekleştirmek ve istenilen hedefe kavuşmaktır. Öğretimde amaç ise öğrenci davranışlarında meydana gelmesi beklenen değişikliği gerçekleştirmektir. Öğretimin amacı daha kısa ve sınırlıdır. Eğitimin amacı uzun süreli ve kapsamlıdır. Eğitimin amacı içinde birçok öğretim amacı bulunabilir. Eğitimin ve öğretimin amaçları birbirlerini tamamlayan faaliyetler olarak da tanımlayabiliriz Kazanım 2006 yılında Türk Milli Eğitim programında yapılan değişikliklerle, Kazanılması gereken davranışların yerini alan kazanım kavramı, Öğrenim çıktısı olarak ta ifade edilebilmektedir. Öğrencilerin aktarılan her ünitede ve o üniteyi öğrenirken geçirmeleri gereken süreci ifade eden adımlar olarak tanımlamaktadır. 4. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 1. İngiltere'de Devlet Okullarında Okutulan Din Eğitimi (Re) Dersi İle Türkiye de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının benzer yönleri vardır. 2. Bu iki ders öğretim programı incelendiğinde Türkiye deki Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı ve program geliştirme sürecine katkı sağlayacak farklı boyutları bulunmaktadır. 11

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (PANTOLON-YELEK-CEKET-FRAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (PANTOLON-YELEK-CEKET-FRAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (PANTOLON-YELEK-CEKET-FRAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BERBERLİK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BERBERLİK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BERBERLİK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2005 ANKARA BERBERLİK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Günümüzde insanların görünüşlerine

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (FIRINCILIK, ET VE ET İŞLEMECİLİĞİ, SÜT VE SÜT İŞLEMECİLİĞİ) KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Kaliteli EÇEB in Yararları Aynı zamanda hem hakkaniyeti ve sosyal adaleti yaygınlaştırıp

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ĠNGĠLĠZ EĞĠTĠM SĠSTEMĠNDE OKULLARDA BĠLGĠSAYARLARIN YERĠ Yrd.Doç.Dr. Levent DENİZ *

ĠNGĠLĠZ EĞĠTĠM SĠSTEMĠNDE OKULLARDA BĠLGĠSAYARLARIN YERĠ Yrd.Doç.Dr. Levent DENİZ * M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1997, Sayı: 9 Sayfa: 183-189. GĠRĠġ ĠNGĠLĠZ EĞĠTĠM SĠSTEMĠNDE OKULLARDA BĠLGĠSAYARLARIN YERĠ Yrd.Doç.Dr. Levent DENİZ * İngiliz eğitim sistemi

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı