SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

2 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. Merkezi : Ġzmir KuruluĢ Tarihi : ġirket in Ġnternet Sitesi : ġirket Adresi : O.S.B. Ansızca Köyü Yolu No: 420/A KemalpaĢa, Ġzmir Telefon-Faks : (0232) Ticaret Sicil No : KemalpaĢa 708 K-9617 Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL ÇıkarılmıĢ Sermaye : TL Halka Arz Tarihi : 24 Haziran 2013 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin ( ġirket ) faaliyet konusu aģağıdaki gibidir. Her türlü Reklamcılık iģlerini yapmak, ıģıklı ve ıģıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiģ, bez afiģ, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu iģleri gerçekleģtirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dıģında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak. Ġç ve dıģ mekanlarda dekorasyon iģleri (madeni, ahģap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dıģında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak. Her türlü çelik ve betonarme yapı (Bina, fabrika, depo, vb.) akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dıģında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmaktır. ġirket tarihinde Limited Ģirket olarak kurulmuģtur, tarihinden itibaren de nevi değiģiklik yaparak anonim Ģirketine dönüģmüģ olup bugünkü unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir. ġirketimiz 2012 yılında, sermaye piyasalarının disiplini içinde kurumsallaģmak ve sürdürülebilir büyüme amacıyla sahip olduğu 100 yıl yaģam vizyonu doğrultusunda halka açılmaya karar vermiģ ve BĠAġ GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası nda halka arz çalıģmalarına baģlamıģtır. Ġlk etapta piyasa danıģmanı ve halka arza aracılımızı yapmak üzere Gedik Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ile anlaģma yapmıģtır. KuruluĢumuz, tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun B.02.6.SPK sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiģtir. ġirket in çıkarılmıģ sermayesi TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL dir. 13 Eylül 2012 tarihinde halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve BĠAġ

3 GeliĢen ĠĢletmeler Piyasasına baģvuruda bulunmuģtur. Sermaye Piyasası Kurulu ve BĠAġ GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası nın iznini takiben te halka arzı gerçekleģtirilen Ģirketimiz, tarihinden itibaren SAYAS iģlem kodu ile BĠAġ GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası nda iģlem görmeye baģlamıģtır.. 2.Sermaye ve Ortaklık Yapısı ġirketimizin tarihi itibariyle TL olan sermayesi 1 TL değerinde paylara bölünmüģ olup adedi A grubu ve nama yazılı, adeti ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıģtır. A grubu paylar esas sözleģme hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. ġirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (OnbeĢ), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. ġirketin kayıtlı sermaye tavanı TL dir. Halka arz öncesi ve sonrası olmak üzere ortakların adları ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aģağıdadır. Ortağın Adı Halka Arz Öncesi Payları Oranı% Halka Arz Sonrası Payları Oranı% Ercan Güldoğan , ,61 ErkanGüldoğan , ,48 Mahmut Güldoğan , ,61 Emre Güldoğan , ,64 Münir Güldoğan , ,64 Murat Özel , ,08 Metin Arısan , ,08 Tahir BaĢaloğlu , ,06 Halka Açık Kısım ,81 Toplam Say Reklamcılık ın 2012 yılında baģladığı halka arz süreci, tarihinde adet 1 TL nominal değerli paylarının satıģı pay baģına 2.20 TL olarak belirlenmiģ olup paylarının hepsinin satıģı gerçekleģtirilerek son bulmuģtur. GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası nda tarihinden itibaren iģlem görmeye baģlayan Ģirketimizin halka arzı sermaye artırımı ile yapılmıģtır ancak henüz sermaye artırımı tescil edilmemiģtir. Halka arz sonrası Ģirket sermayesi TL ye ulaģmıģtır.

4 3.ġirketin Yönetim Kurulu ġirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarihli Genel Kurul Toplantısı nda bir yıl için seçilmiģtir. ġirketin temsiline iliģkin yetkileri gösterir imza sirküleri tarihli 8131 sayılı gazetede yayınlanmıģtır daha sonra düzeltme yapılarak 3 Ocak 2013 tarihli ve 8228 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıģtır. BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Üye Üye Üye : Ercan GÜLDOĞAN : Erkan Güldoğan : Mahmut Güldoğan : Murat Özel : Metin Arısan Yönetim Kurulu BaĢkanı, Ercan Güldoğan 1965 yılında Diyarbakır da doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır da tamamlayan Güldoğan, yüksek öğrenimine Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünde devam etti ve buradan mezun oldu yılında iģ hayatına atılan Ercan Güldoğan, 1992 yılında Bornova Eski Ağaçlı Yol da Say Reklamcılık Ltd. ġti. yi kurdu li yıllara gelindiğinde, mülkiyeti ġirket e ve Ercan Güldoğan a ait olan toplam m² alan üzerine kurulu modern üretim tesislerinde, açık hava reklam tabelacılığı sektöründe, büyük ulusal ve uluslararası firmalara hizmet verir hale gelmesine ve Ġstanbul da yönetim ve pazarlama Ģubesi kurarak, hizmet yelpazesinin geniģletilmesine ve dıģ pazarlara açılmasına öncü oldu yılında AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt A.ġ. ile Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. A.ġ. nin, 2011 yılında ise Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.ġ. nin kuruluģlarını gerçekleģtirdi. Halen Say Grup bünyesinde bulunan Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ., AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt A.ġ., Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.ġ. ve Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. A.ġ. Ģirketlerinde kurucu ortak olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevlerini sürdürmekte olan Ercan Güldoğan evli ve 3 çocuk babasıdır.

5 Mahmut Güldoğan, Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür 1972 yılında Diyarbakır da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Diyarbakır da, lise öğrenimini Ġzmir Güzelbahçe Anadolu Lisesi nde yaptı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ni 1990 yılında burslu olarak kazanan Güldoğan 1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Say Reklamcılık Ltd. ġti. de göreve baģladı yılında Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon A.ġ. nin kuruluģ aģamasında görev aldı. Aktif üyeliği halen devam etmekte olan Açık Hava Reklamcıları Derneği (ARED) nin yılları arasında baģkanlığını yürüttü yılında AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt A.ġ. ile Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. A.ġ. nin, 2011 yılında ise Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.ġ. nin kuruluģlarında kurucu ortak olarak görev aldı. Halen Say Grup bünyesinde bulunan Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon A.ġ. ve Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. A.ġ. de Genel Müdür olarak görev alan Mahmut Güldoğan, AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt A.ġ. ve Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.ġ. Ģirketlerinin Yönetim Kurulu nda yer almaktadır. Ġngilizce bilen Mahmut Güldoğan evli ve iki çocuk babasıdır. Yönetim Kurulu Üyesi, Erkan Güldoğan 1967 yılında Diyarbakır da doğdu. Ġlk, orta, lise öğrenimini Diyarbakır da tamamladıktan sonra eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etti yılında iģ hayatına atılan Erkan Güldoğan, 1992 yılında Say Reklamcılık Ltd. ġti. nin, 2004 yılında da Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon A.ġ. nin kuruluģ aģamasında aktif olarak rol aldı. Açık Hava Reklam Tabelacılığı sektörüne kalifiye eleman bulma konusunda büyük sıkıntılar yaģandığını gözlemleyen Erkan Güldoğan, 2002 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı nın izni ile KemalpaĢa Faruk Argüden Çıraklık Merkezi iģbirliği ile SAY bünyesinde bir Çıraklık Okulu kurulmasına ön ayak oldu. Sektöre; reklam tabelacılığı, metal ve ağaç iģleri alanlarında onlarca kalifiye eleman kazandıran Güldoğan eğitimini tamamlayamamıģ gençlere meslek kazanma ve iģ imkânı sundu. Çıraklık Okulu nun yanı sıra; yine Erkan Güldoğan ın önderliğinde, Ġzmir Ticaret Odası nın desteği ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Reklam Tabelacılığı ve Serigrafi bölümü açılmıģtır. Organize edilen kampanya ile bölüme TL değerinde makine parkı hediye edilmiģ ve gençlerin eğitimine sunulmuģtur. Bu bölümden mezun olan gençlere de iģ imkânı sunan Güldoğan, bir dönem aynı bölümdeki gençlere ders vermiģtir.

6 Erkan Güldoğan, 2005 Mart ayında yapılan seçimlerle Ġzmir Ticaret Odası meclisinde Medya Komitesi Üyesi ve Proje Uygulama Yöneticisi olarak görev aldı. ġubat 2009 tarihinde tekrarlanan seçimlerle ĠTO Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Güldoğan bu görevine devam etmektedir. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği nin yanı sıra Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Ġzmir Ticaret Eğitim Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerinde bulunmuģtur. Halen Say Grup bünyesinde bulunan Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon A.ġ., AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt A.ġ., Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.ġ. ve Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. A.ġ. Ģirketlerinde kurucu ortak olarak, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Anadolu Birliği Derneği, Kültürpark Tenis Kulübü, KarĢıyaka Spor Kulübü, KemalpaĢa Sanayi ve ĠĢadamları Derneği üyesi olan Güldoğan bir çocuk babasıdır. Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Özel 1978 yılında Van da doğdu yılında Bornova Anadolu Lisesi nden, 2002 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadî ve Ġdarî Bilimler Fakültesi Ġktisat bölümünden mezun oldu. FG Grup, Egelim Kimya ve Bilanço & Mizan Mali MüĢavirlikte değiģik mali iģler pozisyonlarında yönetici ve koordinatör olarak görev aldı yılından beri Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. de Mali ĠĢler Direktörü olarak çalıģan Murat Özel, aynı zamanda tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya baģlamıģtır. Ġngilizce bilen Özel, bir çocuk babasıdır. Yönetim Kurulu Üyesi, Metin Arısan 1965 yılında Kırıkkale de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari bilimler Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ndan mezun oldu. Ġngiltere de bir yıl dil eğitimi aldıktan sonra kariyerine Türkiye de satıģ ve pazarlama alanında devam etti. ITT Bilka A.ġ. de satıģ Ģefliği, DHL Worldwide Express A.ġ. de Bölge Müdürlüğü, Karma Donanım A.ġ. ve Datagate Bilgisayar A.ġ. de SatıĢ Direktörlüğü, Aras Kargo A.ġ. de Türkiye SatıĢ Direktörlüğü yaptı yılından beri Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. de SatıĢ Pazarlama Direktörü olarak çalıģan Metin Arısan, 31 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ġirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya baģlamıģtır. Ġngilizce bilen Arısan, evli ve iki çocuk babasıdır.

7 4.Bağımsız Denetim Firması Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. Abide-i Hürriyet Cd. Bolkan Center 211 C Kat :3 ġiģli /ĠSTANBUL 5.Organizasyon Yapısı ġirketin merkezi KemalpaĢa-Ġzmir adresindeki fabrika olup, ayrıca Ġstanbul da Ģubemiz bulunmaktadır yılı ortalama çalıģan sayısı 190 kiģidir. Mevcut yasa ve hükümlere göre 2012 yılı içerisinde TL kıdem tazminatı karģılığı ayrılmıģ olup toplam kıdem tazminatı karģılığı TL ye ulaģmıģtır. Ocak-Aralık 2012 döneminde çalıģanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı bir önceki yıla göre %6 artarak TL olarak gerçekleģmiģtir. Yönetim Kurulu baģkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan faydalar Ocak-Aralık 2012 dönemi için TL dir. 6.ĠliĢkili Taraf Bilgileri ve ĠĢlemleri AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.ġ. SAY bünyesinde 1989 yılından 2006 yılı sonuna kadar açık hava reklamcılığı ürünlerinin, çelik taģıyıcı bölümlerini üreterek önemli bir hacme ulaģan çelik departmanı, 2007 yılbaģı itibariyle AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.ġ. ismi ile kendi kurumsal kimliğine kavuģmuģ ve ticari hayatına bu isim altında devam etmeye baģlamıģtır yılına kadar ġirket bünyesinde SAY Çelik Grubu olarak faaliyetini sürdüren Konstrüktif Üretim bölümünü AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.ġ. adı ile kurumsallaģmıģ; yatay dikey endüstriyel çelik yapılar, petrokimya sanayi ve tank çiftlikleri ile enerji santrallerinin endüstriyel çelik imalat ihtiyaçlarını karģılayan sektöründe lider firmalardan biri haline gelmiģtir. AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.ġ., büyüyen ve geliģen yapısı ile bugün enerji santralleri için yerli ve yabancı firmalara hizmet vermekte, özel tasarım ve montaj gerektiren projelerde büyük taahhütlere imza atmaktadır. Enerji santralleri için; ağır çelik yapılar, gaz ve hava kanalları, hava ısıtıcıları, bunkerler, silolar, siklonlar ve basınçlı ekipmanlar, petrol sektörü için depolama tesisleri yapılmaktadır. Uluslararası standartlarda ürünleri Almanya, Slovakya, Amerika, Azerbaycan, Romanya gibi dünyanın değiģik bölgelerine gönderilmektedir.

8 AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.ġ. nin son durum itibariyle çalıģan sayısı 131 kiģidir. AteĢ Çelik ĠnĢaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.ġ. nin Ortaklık Yapısı Ortak Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Ercan Güldoğan ,66 Mahmut Güldoğan ,66 Erkan Güldoğan ,66 Emre Güldoğan ,00 Murat Özel ,02 Toplam Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ tarihinde SAY ortakları tarafından kurulmuģtur yılında SAY bünyesinde baģlayan ahģap-mobilya üretimine iliģkin yatırımlar 2009 yılına kadar devam etmiģtir. Bölüm CNC kontrollü makineler ile donatılmıģ ve modern bir üretim tesisine dönüģtürülmüģtür. SAY, 2011 yılında ahģap mobilya üretim hattını bünyeden ayırma kararı alarak Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. (önceki unvanı SAY Montaj dır) unvanlı Ģirket tarafından üretim yapılmaya baģlamıģtır. PLAKA FURNITURE CONTRACTING ismi ile mobilya müteahhitliği konusunda markalaģma yolunda ilk adım atılmıģtır. Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ., bugün m² alana sahip üretim tesislerinde, son teknolojilerle ve modern bir anlayıģla üretim yapmaktadır. Bunun yanı sıra 1979 dan beri Ġtalya nın önde gelen mutfak üreticisi olan Maior Cucine ile 2011 yılında yaptığı ortaklık anlaģması ile bu markanın Türkiye distribütörlüğünü de alarak müģterilerine ithal mutfak seçeneğini de sunmaktadır. Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin son durum itibariyle çalıģan sayısı 75 kiģidir.

9 Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin Ortaklık Yapısı Ortak Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Ercan Güldoğan Mahmut Güldoğan Erkan Güldoğan Emre Güldoğan Münir Güldoğan Toplam Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.ġ. Tasarım, projelendirme, mimarlık ve kontrol hizmetleri yapan Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.ġ. günümüz itibarıyla herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin Ortaklık Yapısı Ortak Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Mahmut GÜLDOĞAN ,33 Ercan GÜLDOĞAN ,00 Metin Arısan ,33 Erkan GÜLDOĞAN ,33 Emre GÜLDOĞAN ,33 Mahmut GÜLDOĞAN ,00 Erkan GÜLDOĞAN ,67 Toplam SPK nın 12/02/2013 tarih ve 2013/5 sayılı Bülteni nde Payların Ġlk Halka Arzı Öncesi Uygulanacak Esaslar olarak duyurmuģ olduğu: paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın

10 izahnamesinde yer alacak en son tarihli finansal tablolarına göre iliģkili taraflardan olan tüm alacaklarının uzun ve kısa vadeli alacaklar toplamına (ticari ve ticari olmayan alacaklar dahil) olan oranı %50 yi veya aktif toplamına olan oranı %20 yi geçemez kararına istinaden 22/04/2013 tarihi itibarıyla Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ. tarafından yapılan hesaplamalara göre ġirket in iliģkili taraf alacakların toplamının aktif büyüklüğe oranı %15 den, %8 e, iliģkili taraf alacaklarının toplam alacaklara oranının %67 den, %38 e düģmüģtür. 7.Ana SözleĢme DeğiĢiklikleri ġirketimiz 2012 yılında halka açıklamaya karar verdikten sonra Ģirket esas sözleģmesinde değiģiklik yapmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben esas sözleģmenin 1.maddesi hariç olmak üzere tüm maddelerin tadili ile 26 ve 27. Maddeler sözleģmeden çıkarılarak tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulun onayına sunulmuģtur tarihinde 8131 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıģtır. ġirket daha sonra 6,7,10,12,16,18 ve 23. maddelerde de değiģikliğe gitmiģ olup tarihli 8190 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlamıģtır. 8.ġirketimizin Faaliyetleri ve Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkındaki Bilgiler ġirket, bina ve açık alanların tüm görsel iletiģim ürünlerini tasarlamak, üretmek ve montajını gerçekleģtirmekte, iç ve dıģ mekanlarda dekorasyon iģleri, her türlü çelik ve betonarme yapı alımı, satımı ve imalatı ile ilgili proje taahhüt iģlerini yürütmektedir. SAY, Kurumsal Kimlik Uygulama hizmeti kapsamında müģterilerine (akaryakıt firmaları, dağıtım ağına sahip Coca-Cola, Marlboro gibi) öncelikli olarak alüminyum taģıyıcılı, üzeri akrilik ve folyo uygulamalı olmak üzere ıģıklı ya da ıģıksız, tabelalar, totemler, duvar ya da herhangi bir yapı üzerine giydirme Ģeklinde yapılmıģ reklam uygulamaları bazında iģler yapmıģtır yılında Arçelik A.ġ. ile çalıģmaya baģladığı döneme kadar geçen süre içerisinde yukarıda izah edilen açık hava reklam tabelacılığı baģlığı altında hizmetler verirken, mobilya hattı yatırımının yapılması ile bunların dıģında kurumsal kimlik elemanı olan mobilya, banko, kapı, pencere vb. detaylardaki ahģap üretim ve hizmetleri de vermeye baģlamıģtır. SAY, kurumsal kimlik uygulaması kapsamında üretim ve montajını gerçekleģtirdiği mobilya ve ahģap iģlerini geçen zaman içerisinde geliģtirerek, bugün CNC (Counter Network Controller) makineleri ile gerek kurumsal kimlik hizmeti verdiği müģterileri için ve gerekse de diğer tüm müģterileri için münferit ürünler yapabilen bir firma haline gelmiģtir. ġirket in ana faaliyet alanı kurumsal kimlik uygulamaları olmakla birlikte, mobilya ve dekorasyon ile proje taahhüt gruplarında gelir elde eden bir iģletme haline dönüģmüģtür. ġirketimizin iģ alanları ise aģağıdaki gibidir. Kurumsal Kimlik DönüĢümleri Firmaların logo ve isim değiģikliği beraberinde görsel iletiģim ürünlerinin de yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Tasarım ile baģlayan değiģim sürecinde firmalara üç boyutlu çizimlerden numuneye, oradan da üretim ve montaja kadar geniģ bir yelpazede hizmet verilmektedir.

11 Bayi/ġube Dekorasyonları Doğru tasarlanıģ ve uygulanmıģ bayi dekorasyonunun satıģı olumlu etkilediği artık bir gerçektir. SAY, firmaların bu ihtiyaçları doğrultusunda bir satıģ noktasında ihtiyaç duyulan, inģaat, mobilya, stant, cephe ve tabela iģlerinde anahtar teslim çözüm sunarak, değiģim projelerinin yönetilmesinde çok avantajlı bir model oluģturmaktadır. Özgün Projeler Daha önce yapılmıģ, bir örneği olmayan, bir kurumsal kimlik devamı olmayan ya da daha önce hiç uygulanmamıģ bir konsept üzerine yapılan projelerdir. Mobilya Dekorasyon ĠĢleri Münferit rezidans, konut, villa vb. ile alıģveriģ merkezleri de dahil olmak üzere tüm satıģ noktalarının dekorasyonu, mobilya tasarımı, imalat ve montajlarını gerçekleģtirir. ĠnĢaat ĠĢleri Gerek betonarme, prefabrike ve gerekse de çelik konstrüksiyondan imal bina, fabrika vb. yapıların inģaat iģlerini kaba, ince ve konsept içerik de dahil olmak üzere gerçekleģtirir. Revizyon, güçlendirme ve sıfırdan imal olarak hizmet verir. Açıkhava reklamları bir ürün veya hizmetin tanıtımının yanı sıra birçok görev üstlenmiģtir. Açıkhava reklamları bir kentin mobilyalarıdır, Ģehrin kültürünü yansıtırlar, kiģileri yönlendirir ve adres bulmayı kolaylaģtırırlar. IĢıklı reklam panoları ıģıl ıģıl görüntüleriyle Ģehrin canlılığına canlılık, hareketine hareket kazandırırlar ve en önemlisi Ģehrin caddelerini, sokaklarını aydınlatarak güvenliği arttırırlar. IĢıklı reklam panolarıyla ilgili yurt dıģında yapılan birçok araģtırmada, ıģıklandırmanın yetersiz olduğu bölgelerde, ıģıklı reklam panolarının yoğun olduğu sokak ve caddelere oranla daha fazla suç iģlendiği kanıtlanmıģtır. Bir reklam panosunun üretiminde ve montajında kullanılan malzemeler (alüminyum, kablo, vida, ampul, matkap ve kaynak aletleri, iģ makineleri vs.) sayesinde birçok sektör de açıkhava reklamcılığından kazanç sağlamaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz sektöre bakacak olursak; Açıkhava reklam sektörü dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de geliģimini sürdürmektedir. Son yıllarda dijital ve serigrafi baskı sektöründeki geliģmeler, sektör için geliģtirilen yeni malzeme ve makineler, açık havada üç boyutlu gerçekleģtirilen uygulamalar, açıkhava reklam sektörünün geliģimine hız kazandırmıģtır. Dünyadaki geliģimi uluslararası fuarlar ve teknolojiler ile yakından takip eden Türkiye açıkhava reklam sektörü, dünya ülkeleriyle paralel bir geliģim sergilemekte, AB standartlarında üretimler gerçekleģtirerek yurt dıģına açılmaktadır.

12 Türkiye de kiģiye istihdam sağlayan fabrikaların yanı sıra küçük atölyelerde üretim yapan toplam açıkhava reklam üreticisi bulunmaktadır. Sektörün yıllık hacmi 165 milyon Euro dur. Ülkemizde büyük ölçekli, açıkhava reklam üreticisi firmalar Amerika da dahil olmak üzere birçok dünya ülkesine ihracat gerçekleģtirmektedir. Mercedes, BP, FIAT, Renault, Shell, Total gibi birçok ulusal markanın kurumsal kimlik çalıģmaları Türkiye de üretilerek yurt dıģına ihraç edilmektedir. Sektörün yıllık ihracat hacmi 40 milyon Euro seviyelerine ulaģmıģtır. Amerika ve Avrupa ülkelerinde açıkhava reklamın reklam sektörü içindeki payı %9-10 civarındadır. Ülkemizde ise bu oran %4 dür. Açıkhava reklamlarının ölçümlenemiyor olması reklam sektörü içindeki payını düģürmektedir. Kaynak: yılında AteĢ Çelik ten almıģ olduğu fabrika yapımı inģaat iģinin %100 ünü tamamlamıģtır. Ayrıca Petrol Ofisi istasyonlarının yapımı, Avea bayileri, Hilton Otelleri giydirmesi, Mercedes-Benz kurumsal kimlik giydirmeleri yaptığı baģlıca iģlerdir. 8. Yatırımlar Ocak-Aralık 2012 döneminde toplam yatırım tutarımız aģağıdaki gibidir ,24 TL olup, dağılımı Bina ve Yeraltı-Yerüstü Düzenlemeleri ,00 TL Makine ve Tesisler ,00 TL TaĢıtlar ,98 TL DemirbaĢlar ,44 TL Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,82 TL Yatırımlar yenileme ve verimlilik artıģı sağlamaya yönelik harcamalardır ,24 TL

13 9.SatıĢlar ve Finansallar 2012 yılı finansallarımız 2011 yılına ait finansallarımızla karģılaģtırmalı olarak aģağıda gösterilmiģtir. Ayrıca SatıĢların sektörel dağılımı ve finansal oranlar aģağıdaki gibidir. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansları DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Varlıklar Ticari Alacaklar - ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Diğer Alacaklar - ĠliĢkili taraflardan ticari olmayan alacaklar Diğer ticari olmayan alacaklar Stoklar Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

14 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Dipnot Referansları KAYNAKLAR KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Ticari Borçlar - ĠliĢkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer Borçlar - ĠliĢkili taraflara ticari olmayan borçlar Diğer ticari olmayan borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar Borç KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Değer ArtıĢ Fonları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları ( ) Net Dönem Karı/Zararı TOPLAM KAYNAKLAR

15 Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALĠYET KARI/ZARARI (Esas Faaliyet DıĢı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet DıĢı) Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) - ErtelenmiĢ Vergi Gelir/Gideri ( ) DÖNEM KARI/ZARARI Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim Finansal Riskten Korunma Fonundaki DeğiĢim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki DeğiĢim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine ĠliĢkin Vergi Gelir/Giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR/ (GĠDER) Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse BaĢına Kazanç 36 0,0393 0,0543 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç 36 0,0393 0,0543

16 SATIġLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI SEKTÖRLER 2011 Toplam SatıĢlar TL 2011 SatıĢların Dağılımı (%) 2012 Toplam SatıĢlar (TL) 2012 SatıĢların Dağılımı (%) Akaryakıt , ,6 Bankacılık ,6 Diğer , ,9 ĠletiĢim , ,1 ĠnĢaat , ,8 Retail , ,2 Mobilya , ,4 Otomotiv , ,6 Otelcilik ,8 Lastik ,1 0 0,0 Genel Toplam Likitide Oranları ) Cari Oran 1,23 1,57 2) Likit Oran 0,70 1,36 3)Nakit Oran 0,09 0,18 Mali Bünye Oranları 1)Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı 0,34 0,40 2)Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı 0,74 0,87 3)Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı 0,46 0,66 4)Özsermayenin Duran Varlıklara Oranı 0,78 1,41 5)Kaldıraç Oranı 0,55 0,49 Karlılık Analizinde Kullanılan Oranlar 1)Brüt SatıĢ Karlılığı Oranı 0,15 0,12 2)Faaliyet Karlılığı Oranı 0,02 0,05 3)Dönem Net Karlılığı 0,02 0,04

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU 10 Haziran 2013 Piyasa Danışmanı İçindekiler 1 Raporun Konusu... 5 2 Şirketi Tanıtıcı Bilgiler...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2012 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE ARA

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı...

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirket imizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı