ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ Grup: Merve GÜL Serap ULU İrem ÖNDER KYM442 KİMYASAL TEKNOLOJİLER Nisan, 2015 ANKARA

2 İÇERİK Atık Su Nedir? Atık Su Arıtma Nedir? Atık Suyun Arıtılması Çevreyi Nasıl Etkiler? Atık Suyun Arıtılması Yöntemleri İleri Oksidasyon Prosesleri İleri Oksidasyon Proseslerinin Uygulama Alanları Türkiye deki Mevcut Durumu Değerlendirme 2

3 ATIK SU NEDİR? Atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen ya da tamamen değişmiş sulardır [1]. [1] A.Olcay, Kimyasal Teknolojiler, Gazi Büro Kitabevi Tic.Ltd.,., Ankara,1998 3

4 ATIK SU ARITMA NEDİR? Atık sular tekrar kullanılabilir su olabilmek için bir dizi işlemden geçer ve bu işlemlerin esas amacı; atık suyu kullanılabilir (temiz) suya dönüştürmektir. Bu işlemler sırasında suyun bir kısmı veya tamamı eski haline dönerse atık su arıtma işlemi gerçekleşmiş olur [2]. [2] Erişim Tarihi:

5 ATIK SUYUN ARITILMASI ÇEVREYİ NASIL ETKİLER? Atık sularda doğal sularda bulunmaması gereken bakteriler olabildiğinden doğal suyun yapısını bozar. Atık sular gerektiği gibi temizlenmezse ve yanlış yerlerde imha edilmeye çalışılırsa su kaynaklarımız kullanılamaz hale gelir [2]. [2] nedir.html Erişim Tarihi:

6 ATIK SUYUN ARITILMASI YÖNTEMLERİ Atık suyun arıtılması 4 ana başlık altında değerlendirilebilir [2]. Fiziksel Arıtma Kimyasal Arıtma Biyolojik Arıtma İleri Oksidasyon Prosesleri ile Arıtma [2] nedir.html Erişim Tarihi:

7 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İleri oksidasyon prosesleri, verimli olmaları, seçici olmamaları ve geniş kullanıma sahip olmaları nedeniyle, tercih edilen bir yöntem olarak görünmektedirler [3]. İleri oksidasyon prosesleri, toksik ve biyolojik parçalanmaya dayanıklı organik maddelerin zararsız formlara dönüşmesi yoluyla giderilmesi sağlanmaktadır [3]. [3] Auguliaro, V., Davi, E., Polmisano, L., et al., "Influence of Hydrogen Peroxide on the Kinetics of Phenol Photodegradation in Aqueous Titanium Dioxide Dispersion", Applied Catalysis, 65, , ,

8 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İleri oksidasyon proseslerinin birçok organik kirleticinin (klorlu organik bileşikler, deterjanlar, pestisitler, boyalar, fenoller vb) gideriminde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, ileri oksidasyon yöntemleri bazı metallerin gideriminde (örn. siyanür) de denenmiş ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır [3]. [3] Auguliaro, V., Davi, E., Polmisano, L., et al., "Influence of Hydrogen Peroxide on the Kinetics of Phenol Photodegradation in Aqueous Titanium Dioxide Dispersion", Applied Catalysis, 65, , ,

9 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ Bu prosesler fotolizle meydana gelen oksitleyici radikallere dayanmaktadır. Hidroksil radikalleri (OH ), suda bulunan birçok organik ve inorganik kimyasal madde ile seçici olmaksızın hızlı bir şekilde reaksiyona girer. Bu nedenle, doğal sularda diğer proseslerle bozunmaya dayanıklı olan sentetik ve doğal organik bileşikler için kuvvetli oksidandır [4]. [4] Sedlak, D. L., Andren, A. W., "Aqueous-Phase Oxidation of Polychlorinated Biphenyls by Hydroxyl Radicals", Environ. Sci. 9 Technol., 25, 25, ,1991.

10 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ Çizelge 1. Bazı oksidanların standart oksidasyon potansiyelleri [5] [5] Pera-Titus, M., Molina, V., Banos, M. A., Gimenez, J., Esplugas, S., (2004). Degradation of chlorophenols by means of advanced oxidation processes: a general review. Appl. Catal. B-Environ., 47,

11 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ Homojen Prosesler Heterojen Prosesler Enerji Gerektiren Enerji Gerektirmeyen Fotokatalitik Ozonlama Ultraviyole Radyasyon Ultrason Enerjisi Elektrik Enerjisi Alkali Ortamlarda O 3 Katalitik Ozonlama O 3 /UV O 3 /US Elektrokimyasal Oksidasyon O 3 /H 2 O 2 Heterojen Fotokatalizör H 2 O 2 /UV H 2 O 2 /US Anodik Oksidasyon H 2 O 2 / Katalizör O 3 /H 2 O 2 /UV Elektro- Fenton Foto-Fenton [6] Poyatos, J.M., Munio, M.M., Almecija M.C., Torres J.C., Hontoria, E., Osorio, F., (2009). Advanced oxidation processes for wastewater treatment: State of the art. Water Air Soil Pollut., in press. 11

12 YÜKSEK ph ta OZONLAMA Bikarbonat, karbonat ve hümik maddelerin organik içeriklerinin bulunduğu bir ortamda, ozon ve hidroksit iyonu ile başlayan kapalı zincir reaksiyonudur. Ozonun, OH - iyonlarıyla olan tam reaksiyonu şöyle ifade edilir [7]: OH - 3O 3 + H 2 O 2OH + 4O 2 [7] Yonar, T. (2005) Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Organik Kirliliklerin Giderilmesi ve Bu Yöntemin Küçük Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksulara Uygulanması, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa, 12

13 O 3 /H 2 O 2 PROSESİ Bu prosesin temel reaksiyonları aşağıdaki gibidir: H 2 O 2 + H 2 O HO 2 + H 3 O + HO 2- + O 3 HO 2 + O 3 - H 2 O 2 + OH O 2 + H 2 O + H + HO 2- + OH OH - + HO 2 Bu prosesin kısaltılmış tam reaksiyonu ise; 2O 3 + H 2 O 2 2OH + 3O 2 şeklinde verilebilir [7]. [7] Yonar, T. (2005) Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Organik Kirliliklerin Giderilmesi ve Bu Yöntemin Küçük Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksulara Uygulanması, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa, 13

14 O 3 /UV PROSESİ Ozonun sudaki fotolizi hidrojen peroksitin oluşumuna neden olur ya da ozon UV radyasyonuyla reaksiyona girerek OH radikalinin oluşumunu sağlar. Bu proses esnasında oluşan reaksiyonlar şunlardır [8]: O 3 + hv + H 2 O H 2 O 2 + O 2 H 2 O 2 + hv 2OH 2O 3 + H 2 O 2 2OH + 3O 2 [8] Zhou, H. and Smith, D. W. (2002) Advanced Technologies in Water and Wastewater Treatment, J. Environ. Eng. Sci., 1,

15 H 2 O 2 /UV PROSESİ Hidrojen peroksit kuvvetli bir kimyasal oksidandır. UV ışığı, oksidan bir molekülü parçaladığı zaman meydana gelen serbest radikaller daha enerjik oksidanlardır. Hidrojen peroksit UV ışınlaması altında fotokimyasal olarak kararsızdır. Hidrojen peroksitin UV ışığı ile ışınlanması OH oluşturmaktadır [9]. H 2 O 2 + hv 2OH [9] Draper, W. M., Crosby, D. G., "Solar Photooxidation of Pesticides in Dilute Hydrogen Peroxide", J. Agric. Food. Chem., 32, 2, ,

16 O 3 /H 2 O 2 /UV PROSESİ O 3 /H 2 O 2 /UV prosesinde meydana gelen hidroksil radikalleri ile organik kirleticiler fotookside ve mineralize olurlar. UV ışınlaması altındaki elektron transferiyle H 2 O 2 2, ozonun parçalanmasını başlatır ve bu reaksiyon sonucunda OH radikalleri üretilir [10]. O 3 + H 2 O 2 + hv OH + O 2 + HO 2 O 3 + HO 2 2O 2 + OH [10] Domenech, X., Jardim, W. F. and Litter, M. (2001) Elimination of Pollutants by Heterogeneous Photocatalysis[M]. Latin-American Cooperation CYTED. Science and Technology for the Development, Buenos Aires, Argentina, Chapter 1, 15 p. 16

17 TiO 2 /UV PROSESİ Fotokatalitik sistemlerinde genellikle, yarı iletken olarak metal oksit fotokatalizörler kullanılır. Metal oksit yarı iletkenler, yüksek oksidasyon potansiyellerine sahip boşluklar oluştururlar ve bu şekilde de hemen hemen bütün kimyasal maddeleri oksitleyebilirler [11]. [11] Akyol A. (2004). Boyar maddeler ve tekstil atık sularının fotokimyasal yöntemlerle arıtabilirliğinin araştırılması. Yüksek 17 lisans tezi, Gebze Y.T.E., İzmit.

18 TiO 2 /UV PROSESİ Yarı iletken olarak metal oksitlerin kullanıldığı süspansiyonlarda ışık etkisi ile OH radikallerini oluşturmaktadır. Pek çok durumda nano büyüklükte TiO 2 partikülleri kullanılır. Titanyum dioksit, zehirsiz oluşu ve suda çözünmemesinden dolayı tercih edilen bir katalizördür. Ayrıca TiO 2 li ortamlarda çok kuvvetli oksitleyici tanecikler oluşmaktadır [11]. [11] Akyol A. (2004). Boyar maddeler ve tekstil atıksularının fotokimyasal yöntemlerle arıtabilirliğinin araştırılması. Yüksek 18 lisans tezi, Gebze Y.T.E., İzmit.

19 VAKUM ULTRAVİYOLE PROSESİ Vakum ultraviyole, güçlü derecede ışınımı absorbe eden havayı içinde bulunduran ultraviyole spektral alanından oluşmaktadır. 190 nm lik dalga boyundan daha düşük UV dalga boylarındaki yüksek enerji suyu fotolize ederek OH ve H radikallerinin artışına neden olmaktadır [12]. H 2 O hv H + OH [12] Gonzalez, M. G., Oliveros, E., Worner, M. and Braun, A. M. (1994) Vacuum-Ultraviolet Photolysis of Aqueous Reaction Systems, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 5,

20 ULTRASES (US) PROSESİ Bir sıvıda oluşturulan ses dalgalarının sebep olduğu mikro kabarcıklar, çok küçük zaman aralıklarında çok büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Mikro kabarcıkların büyümesi ve çökmesi sonucu su molekülünün herhangi bir kimyasal madde veya ışık şiddetine gerek kalmadan parçalanarak başta OH olmak üzere, birçok radikal oluşturur. Bu kuvvetli radikaller organik maddeyi oksitlerken çamur problemi de yaratmaz [13]. H 2 O +))) H + OH [13] Ince, N.H., Hasan, D.A., Üstün, B., Tezcanli, G., (2002). Combinative dyebath treatment with activated carbon and UV/H2 O2: A 20 case study on Everzol Black-GSP, Water Sci. Technol., 46 (4 5), 51.

21 FENTON TABANLI İLERİ OKSİDASYON PROSESİ Fenton prosesi, kimyasal ve fotokimyasal reaksiyonlar ile OH üretilmesinde kullanılan yaygın bir kimyasal prosestir. Fenton prosesi, atık suda bulunan kirleticilerin oksidasyon yoluyla arıtımının yanı sıra koagülasyon yoluyla da ikinci bir giderimi sağlamaktadır. Bu sebeple çift arıtım etkisine sahiptir [14]. [14] Leung, W. S., Watts, R. J., Miller, G. C., "Degradation of Perchloroethylene by Fenton 's Reagent: Speciation on Pathway", J. 21 Environ. Qual., 21, , 1992.

22 FENTON TABANLI İLERİ OKSİDASYON PROSESİ Fenton reaksiyonu, Fe +2 iyonunun OH meydana getirmek üzere H 2 O 2 ile oksidasyonudur [14]. Fe +2 + H 2 O 2 OH + OH - + Fe +3 [14] Leung, W. S., Watts, R. J., Miller, G. C., "Degradation of Perchloroethylene by Fenton 's Reagent: Speciation on Pathway", J. 22 Environ. Qual., 21, , 1992.

23 FOTO-FENTON FENTON PROSESİ UV ışığının varlığında gerçekleşen Fenton prosesi, foto-fenton prosesi olarak adlandırılmaktadır. Fenton reaksiyonunun oksitleyici gücü, UV ışınlamasıyla büyük ölçüde arttırılabilmektedir. Bu yöntemde OH, Fe +2 fotolizi ve Fe +2 ile H 2 O 2 reaksiyonuyla oluşmaktadır [15]. Fe +2 + H 2 O 2 FeOH +2 + OH FeOH +2 + h Fe +2 + OH [15] Haag. W. R., Yao, C. C. D., "Rate Constants for Reaction of Hydroxyl Radicals with Several Drinking Water Contaminants", 23 Environ. Sci. Technol. 26, 26, , 1992.

24 ELEKTRO-FENTON PROSESİ Elektrokimyasal proses, doğrudan ve dolaylı oksidasyon olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Doğrudan oksidasyon anodik yüzeylerde meydana gelirken, dolaylı oksidasyon elektrokimyasal proseslerde oluşan güçlü oksidanlarla gerçekleşmektedir [16]. Elektro-fenton yönteminde, oksijenin indirgenmesi ile elektrokimyasal hidrojen peroksit oluşturulur ve Fe +2 iyonunun ilave edilmesi ile oksidasyon gerçekleştirilir [16]. O 2 + 2H + +2e H 2 O 2 [16] Lin, S.H. and Chang, C.C Treatment of landfill leachate by combined electro-fenton oxidation and sequencing batch 24 reactor method. Water Research. (17),

25 ELEKTRO-FENTON PROSESİ Elektro-fenton prosesi diğer kimyasal proseslere göre hidroksil radikallerinin daha kontrollü üretimi avantajına sahiptir. Hidrojen peroksitin sürekli üretimi ve Fe +3 iyonunun katalitik indirgenmesinden dolayı Fe +2 iyonlarının birlikte oluşması daha fazla hidroksil radikali üretimini sağlar. Reaktifin minimize edilmesi, işletme maliyetinde azalma sağlar ve böylece bu teknolojinin ekonomik fizibilitesi artar [16]. [16] Lin, S.H. and Chang, C.C Treatment of landfill leachate by combined electro-fenton oxidation and sequencing batch 25 reactor method. Water Research. (17),

26 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİNİN UYGULAMA ALANLARI İOP ler kentsel veya endüstriyel atık su arıtımında şu amaçlar için kullanılabilir [17]. organik (KOİ) içeriğinin azaltımı spesifik mikro kirletici giderimi çamur arıtımı kararlı organiklerin biyolojik parçalanabilirliğinin artırılması renk ve koku giderimi [17] Bigda, R. (1995). Consider Fenton's chemistry for wastewater treatment. Chem. Eng. Progr., 91,

27 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİNİN UYGULAMA ALANLARI Ayrıca, İOP ler içme suyu arıtımında şu amaçlar için kullanılabilir [17]. doğal organik maddelerin (DOM) oksidasyonu ve dolayısıyla dezenfeksiyonu yan ürünlerinin azaltımı ve kontrolü tat, renk, koku giderimi spesifik mikrokirletici giderimi ileri derecede dezenfeksiyon indirgenmiş maddelerin oksidasyonu [17] Bigda, R. (1995). Consider Fenton's chemistry for wastewater treatment. Chem. Eng. Progr., 91,

28 TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Şekil yılları arasında Türkiye de uygulanan arıtma tesislerinin türü, miktarı ve yıllara göre dağılımı [18] [18] Erişim Tarihi:

29 TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi ne göre 2023 yılına kadar alıcı ortamlara yapılacak noktasal kaynaklı deşarjlar için suyun geri kazanımı ve yeniden kullanılmasını sağlayacak biyolojik yöntemlerin ve ileri arıtma teknolojilerinin kullanılması, mevcut kirlenmenin giderilebilmesine yönelik olarak da kimyasal ve/veya biyokimyasal süreçlere dayalı teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir [19]. [19] TUBİTAK Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi, 2011, TUBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, 29 Ankara, s.35.

30 DEĞERLENDİRME İleri oksidasyon prosesleriyle yapılan arıtılabilirlik çalışmalarında elde edilen giderim verimlerinin geleneksel arıtma yöntemlerindeki giderim verimlerine göre çok daha yüksek olduğu ve kirletici miktarlarını deşarj kriterlerine indirdiği görülmektedir. Dolayısıyla bu proseslerin endüstriyel atık suların arıtımında başarıyla uygulandığı ortaya konmuştur. 30

31 DEĞERLENDİRME İleri oksidasyon prosesleri yüksek oksidasyon potansiyeline sahip hidroksil radikallerini üretmekte ve bu radikallerle ortamdaki organik bileşenler reaksiyona girmektedir. Bu reaksiyon sonucunda pek çok organik bileşenin, son ve kararlı ürünler olan su ve karbondioksite kadar oksidasyonu mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla arıtma verimi diğer proseslere oranla daha yüksek olmaktadır [20]. [20] YALILI KILIÇ M., KESTİOĞLU K., Endüstriyel Atıksuların Arıtımında İleri Oksidasyon Proseslerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Uludağ 31 Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2008

32 DEĞERLENDİRME Klasik arıtma proseslerinde karşılaşılan çamur oluşumu ve çamur bertarafının meydana getirdiği sorunlar ve ek maliyetler bu tip proseslerde neredeyse yok denecek kadar azdır. Hidroksil radikalleri ile organik bileşenler arasındaki reaksiyonun gerçekleşme süresi özellikle biyolojik arıtma proseslerine göre daha düşüktür. Böylece kirleticilerin giderimi daha kısa sürede sağlanmaktadır [20]. [20] YALILI KILIÇ M., KESTİOĞLU K., Endüstriyel Atıksuların Arıtımında İleri Oksidasyon Proseslerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Uludağ 32 Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2008

33 DEĞERLENDİRME İleri oksidasyon proseslerinin diğer arıtma proseslerine oranla çok daha az alana ihtiyaç duyulması, işletme içerisindeki alanların daha etkin kullanımına olanak sağlayacak ve arıtma tesisi alanı için yapılacak harcamalar daha az olacaktır. Bu proseslerde sağlanan yüksek orandaki arıtma verimiyle, atık sudaki kirleticiler büyük bir oranda giderilebilecek ve işletmeye iyi kalitede geri kazanılmış su elde edilebilecektir. Böylelikle işletme için temiz su kaynağına alternatif bir su kaynağı yaratılacak ve dolayısıyla işletmenin su maliyeti düşürülebilecektir [20]. [20] YALILI KILIÇ M., KESTİOĞLU K., Endüstriyel Atıksuların Arıtımında İleri Oksidasyon Proseslerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Uludağ 33 Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2008

34 KAYNAKLAR [1] A.Olcay, Kimyasal Teknolojiler, Gazi Büro Kitabevi Tic.Ltd., Ankara,1998 [2] [2] Erişim Tarihi: [3] Auguliaro, V., Davi, E., Polmisano, L., et al., "Influence of Hydrogen Peroxide on the Kinetics of Phenol Photodegradation in Aqueous Titanium Dioxide Dispersion", Applied Catalysis, 65, ,1990. [4] Sedlak, D. L., Andren, A. W., "Aqueous-Phase Oxidation of Polychlorinated Biphenyls by Hydroxyl Radicals", Environ. Sci. Technol., 25, 25, ,1991. [5] Pera-Titus, M., Molina, V., Banos, M. A., Gimenez, by means of advanced oxidation processes: a general J., Esplugas, S., (2004). Degradation of chlorophenols review. Appl. Catal. B-Environ., 47, [6] Poyatos, J.M., Munio, M.M., Almecija M.C., Torres J.C., Hontoria, E., Osorio, F., (2009). Advanced oxidation processes for wastewater treatment: State of the art. Water Air Soil Pollut., in press. [7] Yonar, T. (2005) Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Organik Kirliliklerin Giderilmesi ve Bu Yöntemin Küçük Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksulara Uygulanması, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa. [8] Zhou, H. and Smith, D. W. (2002) Advanced Technologies in Water and Wastewater Treatment, J. Environ. Eng. Sci., 1, [9] Draper, W. M., Crosby, D. G., "Solar Photooxidation of Pesticides in Dilute Hydrogen Peroxide", J. Agric. Food. Chem., 32, 2, , [10] Domenech, X., Jardim, W. F. and Litter, M. (2001) Elimination of Pollutants by Heterogeneous Photocatalysis[M]. Latin-American Cooperation CYTED. Science and Technology for the Development, Buenos Aires, Argentina, Chapter 1, 15 p. 34

35 KAYNAKLAR [11] Akyol A. (2004). Boyar maddeler ve tekstil atıksularının fotokimyasal yöntemlerle arıtabilirliğinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Gebze Y.T.E., İzmit. [12] Gonzalez, M. G., Oliveros, E., Worner, M. and Braun, A. M. (1994) Vacuum-Ultraviolet Photolysis of Aqueous Reaction Systems, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 5, [13] Ince, N.H., Hasan, D.A., Üstün, B., Tezcanli, G., (2002). Combinative dyebath treatment with activated carbon and UV/H2 O2: A case study on Everzol Black-GSP, Water Sci. Technol., 46 (4 5), 51. [14] Leung, W. S., Watts, R. J., Miller, G. C., "Degradation of Perchloroethylene by Fenton 's Reagent: Speciation on Pathway", J. Environ. Qual., 21, , [15] Haag. W. R., Yao, C. C. D., "Rate Constants for Reaction of Hydroxyl Radicals with Several Drinking Water Contaminants", Environ. Sci. Technol. 26, 26, , [16] Lin, S.H. and Chang, C.C Treatment of landfill leachate by combined electro-fenton oxidation and sequencing batch reactor method. Water Research. (17), [17] Bigda, R. (1995). Consider Fenton's chemistry for wastewater treatment. Chem. Eng. Progr., 91, [18] Erişim Tarihi: [19] TUBİTAK Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi, 2011, TUBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, Ankara, s.35. [20] YALILI KILIÇ M., KESTİOĞLU K., Endüstriyel Atıksuların Arıtımında İleri Oksidasyon Proseslerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1,

36 36

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALRNATIVE CHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING

Detaylı

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013)

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013) S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.1, 2013 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.1, n.1, 2013 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER Sayiter YILDIZ 1, Osman

Detaylı

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ 391 MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ Doç.Dr. Deniz DÖLGEN Dr. Hasan SARPTAŞ Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN deniz.dolgen@deu.edu.tr hasan.sarptas@deu.edu.tr

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu tebliğin maksadı, tekstil sektörünün çevreye olabilecek

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

ŞEHİR ŞEBEKE, KUYU VE KAYNAK SULARININ OZONLANMASI İLE FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ŞEHİR ŞEBEKE, KUYU VE KAYNAK SULARININ OZONLANMASI İLE FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ŞEHİR ŞEBEKE, KUYU VE KAYNAK SULARININ LANMASI İLE FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ IZING AND EXAMINATION OF CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL FEATURES OF CITY WATER SUPPLY, WELL

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu Atiye ATGÜDEN a, Feridun DEMİR b a Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, 63000 atiyeatguden@gmail.com b Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment

Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment Ayben POLAT* 1 Mustafa ÖZTÜRK 2 Uğur Savaş Topçu 1 Şükrü ASLAN 1 1 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Sigma 28, 235-248, 2010

Sigma 28, 235-248, 2010 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM WASTE SLUDGE Sigma 28, 235-248, 2010 Nevim GENÇ* Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı