Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı 1

2 Sunum İçeriği Jeotermal atıksu Jeotermal atıksuların çevresel etkileri Jeotermal atıksuların arıtım ve bertaraf yöntemleri Türkiye de jeotermal kaynaklı kirlilik Türkiye de jeotermal atıksuların yönetimi Türkiye de jeotermal atıksular ile ilgili mevzuat 2

3 Jeotermal Atıksu Nedir? Yerkabuğunun iç kısımlarında biriken ısı konveksiyon yoluyla jeotermal akifer içerisindeki suya iletilir. Isınan su kuyular vasıtasıyla yüzeye taşınır. Yeraltından yüzeye taşınan su, elektrik üretimi, konut ve sera ısıtması, termal tedavi ve turizm gibi amaçlar için kullanılır. Enerjisinden faydalanılan jeotermal su atıksuya dönüşür. 3

4 Jeotermal Su Oluşumu ve Döngüsü 4

5 Jeotermal Atıksuların Çevresel Etkileri Jeotermal atıksular, genel olarak, metal içeriği bakımından zengin ve sıcaklığı yüksek sulardır. Termal kirlilik oksijen dengesinde bozulma, ekolojik bozulma Kimyasal kirlilik sağlık problemleri, ekolojik bozulma 5

6 Jeotermal Atıksuların Çevresel Etkileri Arsenik (As), bor (B), florür (F), silis (Si), jeoetermal sularda sıklıkla rastlanan elementlerdir. Dünya Sağlık Örgütü içme sularında As ve F için üst sınırı 0,01 ve 1,5 mg/l olarak belirlemiştir. B için önerilen standart değer 2,4 mg/l dir. Ancak, dünyanın büyük bir bölümünde B için belirlenen üst sınır 0,5 mg/l dir. 6

7 Jeotermal Atıksuların Arıtım ve Bertaraf Yöntemleri Element As As As B B B Arıtma Yöntemi Demir ile birlikte çökelme veya katalize edilmiş fotooksidasyon ile devam eden ozon oksidasyonu İyon değiştirme Sıfır değerlikli demir (adsorpsiyon, çökelme, birlikte çökelme, redoks reaksiyonları) İyon değiştirme Elektrokoagülasyon Ultrafiltrasyon ve ters ozmozdan oluşan ikili hibrid sistem 7

8 Jeotermal Atıksuların Arıtım ve Bertaraf Yöntemleri Element Si Si F Arıtma Yöntemi Suyu sodyum karbonat veya kireç eklemek suretiyle soğutma havuzlarında 3 güne kadar bekletme Yüksek ph da çeşitli metal katyonları eklemek suretiyle metal silikat olarak çöktürme Elektrodializ 8

9 Jeotermal Atıksuların Arıtım ve Bertaraf Yöntemleri Geri Kazanım: Mineral açıdan zengin jeotermal su, eğer bu elementler yeniden kazanılabilirse değerli bir mineral kaynağıdır. Literatürde silis, çinko, lityum gibi mineral ve metallerin jeotermal atıksulardan geri kazanımı konusunda çeşitli çalışmalar vardır. California daki Mammoth Lakes Jeotermal Enerji Santrali nde ters ozmoz ile silis üretimi yapılmaktadır. 9

10 Jeotermal Atıksuların Arıtım ve Bertaraf Yöntemleri Reenjeksiyon: Doğal yollarla beslenimi sınırlı olan jeotermal sahalara ek besleme sağlayarak sürdürülebilir kullanıma katkıda bulunur. Jeotermal sahalarda gözlenen basınç düşümünü ve çökme riskini azaltır. Rezervuar kayasından daha fazla termal enerji elde edilmesini sağlamak suretiyle üretim kapasitesini artırır. 10

11 Jeotermal Atıksuların Arıtım ve Bertaraf Yöntemleri Reenjeksiyon, üretim kuyularındaki suyun soğuması gibi sorunlara yol açması sebebiyle dikkatli bir tasarım gerektirir. 11

12 Türkiye de Jeotermal Kaynaklı Kirlilik Türkiye nin jeotermal potansiyeli; Türkiye nin teorik potansiyeli MWt dur sonu itibariyle; görünür jeotermal ısı kapasitesi 7000 MWt, keşfedilmiş jeotermal saha sayısı 225, elektrik üretimine uygun potansiyel içeren saha sayısı 25 (tamamı Batı Anadolu da) 9 adet enerji santralinde 162,2 MW elektrik üretimi. 12

13 Sıcaklığına Göre Ülkemizdeki Jeotermal Alanların Dağılımı 13

14 Kurulu güce göre jeotermal enerji 2011 yılına ait TEİAŞ verilerine göre 14

15 Sıcaklığına Göre Ülkemizdeki Jeotermal Kaynakların Konumları 15

16 Batı Anadolu ya Yakından Bakış 16

17 Ülkemizdeki Jeotermal Kaynaklı Kirlilik Büyük Menderes Havzası Küçük Menderes Havzası Susurluk Havzası Akarçay Havzası Gediz Havzası Kuzey Ege Havzası 17

18 Büyük Menderes Havzası Büyük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı (2010) Termal kirlilik, tuzluluk, B kirliliği Jeotermal elektrik santralleri: Denizli- Sarayköy, Aydın- Köşk (Dora-1 ve Dora-2) ve Aydın-Germencik Reenjeksiyon yapılmaktadır. Ancak by-pass hatları mevcut olup arıza veya bakım zamanlarında alıcı ortama deşarj edilme ihtimali vardır. Denizli Pamukkale çevresindeki termal oteller Akköy Belediyesi AAT ye bağlıdır. Aydın da narenciye kalitesinde önemli düşüş 18

19 Küçük Menderes Havzası Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı (2010) Jeotermal enerji 10 yılı aşkın süredir ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Alaçatı, Ilıca ve Şifne deki jeotermal tesislerden kaynaklanan atıksular Alaçatı Barajı nda; Narlıdere ve Balçova daki jeotermal tesislerden kaynaklanan atıksular ise Balçova Barajı nda B konsantrasyonu açısında risk oluşturmaktadır. 19

20 Susurluk Havzası Susurluk Havzası Koruma Eylem Planı (2010) Tavşanlı ve Emet deki jeotermal tesislerden kaynaklanan atıksular Emet ve Orhaneli Çayı vasıtasıyla Uluabat Gölü ndeki; Simav, Balıkesir-Merkez, Sındırgı ve Bigadiç teki jeotermal tesislerden kaynaklanan atıksular ise Simav Çayı ndaki B konsantrasyonunu arttırıcı unsurlar arasındadır. 20

21 Akarçay Havzası Akarçay Havzası Koruma Eylem Planı (2008) Afyonkarahisar termal turizm ve konut ısıtması Yüzey sularındaki etkisi Kullanım sonrası veya verimsiz işletilen arıtma tesislerinden sonra Akarçay a deşarj Yeraltı sularındaki etkisi soğuk-sıcak su dengesinin bozulması ve sıcak suların soğuk su sistemine girişimi 21

22 Akarçay Havzası Ömer Hamamı suyu deşarjı TÇM = 3800 mg/l Afyon şehir ısıtmasından dönen suların (AFJET) deşarjı TÇM = 5000 mg/l TÇM (AFJET) = 5000 mg/l Akarçay < 350 mg/l 450 mg/l Mart ayında 100 m 1145 mg/l (kurak dönemde) 22

23 Akarçay Havzası TÇM (Gazlıgöl kaplıcası) = 2000 mg/l Sivrikaya Deresi 350 mg/l (yağışlı dönemde) 1500 mg/l (kurak dönemde) TÇM (Heybeli kaplıcası) = >3000 mg/l Akarçay 440 mg/l (yağışlı dönemde) 23

24 Akarçay Havzası Maksimum B konsantrasyonu Ömer-Gecek termal sahasının çıkışında ve Afyonkarahisar Ovası nın kuzeybatısındaki sıcak su kuyularında As (Ömer hamamı deşarjı) = 176,6 mg/l As (AFJET deşarjı) = 173,9 mg/l As (Heybeli kaplıcası) = 168,6 mg/l İçme sularında maksimum As = 0,01 mg/l 24

25 Akarçay Havzası İstanbul Üniversitesi, Afyonkarahisar termal ve mineralli su kaynaklarının kullanılmasında başlıca ekolojik ve balneolojik sorunlar CaCO 3 ve MgCO 3 çökelmesine karşı inhibitör Afyon da; * ~ 50 sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi = ~ 30 ton Ayda 30 ton katkı maddesi * Yılda 3,5 milyon ton (enerji) + 1,5 milyon ton (balneoloji) = 5 milyon ton jeotermal su Toprağa verilen inhibitörlü jeotermal sular toprak ph sını düşürür (bitki örtüsünde çoraklaşma), yer altı ve yerüstü sularının kimyasal bileşimini bozar. Inhibitör ph sını tamponlamak için NH 4 Yeraltı ve yerüstü sularında NH 4 kirliliği Arıtmasız deşarj yerüstü ve yeraltı sularında As içme ve kullanma sularındaki As 25

26 Akarçay Havzası B ile Mg, Na ve K tuzlarının toprağa ve sulara karışması flora ve fauna dengesini bozmaktadır, toprağı bitkilerin yetişemeyeceği bir forma sokarak tarımsal üretimi düşürmektedir. Akarçay a ve Eber Gölü ne deşarj edilen sıcak su sonucu ekolojik yönden bir dizi değişiklik doğal populasyon (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşmakta, termofil (sıcağı seven) türlere dönmektedir. 26

27 Yeraltı suyu kirliliği: Akarçay Havzası Jeotermal alanlara yakın yerlerde Na+K, Cl, Li, B, sıcaklık ve elektriksel iletkenlik Ömer-Gecek, Gazlıgöl ve Heybeli jeotermal alanlarında termal su kaynak ve üretim kuyularına yakın soğuk su kuyularında kirlilik gözlenmektedir. Jeotermal kökenli kirlenmenin oluşum mekanizması konusunda yeterli bilgi yoktur. 27

28 Akarçay Havzası Olasılıklar; jeotermal ve soğuk su akiferleri arasındaki doğal etkileşim sonucu, jeotermal su kuyularının hatalı teçhizi sonucu, doğru teçhiz edilmiş kuyu cidarlarının zamanla yıpranması ile oluşan kaçaklar sonucu. Jeotermal akifer ile soğuk su akiferleri arasındaki dinamik ilişki sayısal modeller aracılığı ile incelenmeli, yeni soğuk su kuyuları modellerin öngörüleri doğrultusunda açılmalıdır. 28

29 Türkiye de jeotermal atıksuların yönetimi Aydın- Germencik Jeotermal Santrali Türkiye'deki en büyük jeotermal elektrik santrali (47,4 Mwe) Akışkan sıcaklığı o C arasında 8 üretim kuyusunda 2530 ton/saat akışkan üretimi Akışkanın %79'u sahanın batı bölümünde yer alan 5 adet reenjeksiyon kuyusu vasıtasıyla rezervuara gönderilmekte, geri kalan kısım ise buharlaşmaktadır. 29

30 Türkiye de jeotermal atıksuların yönetimi DORA 1 Jeotermal Santrali 7,95 MWe Akışkan sıcaklığı o C arasında 2 üretim kuyusunda 530 ton/saat akışkan üretimi Akışkanın tamamı 1 adet reenjeksiyon kuyusu Acil durumlarda ve santralin durdurulma gerekliliğinde otomatik kontrol vanaları ile üretim durdurulmaktadır. İşletme döneminde jeotermal sıcak su ve buhar hatlarından örnek alınarak, kimyasal analiz yapılmaktadır. CaCO 3 kabuklaşmasını önlemek için inhibitör 30

31 Türkiye de Jeotermal Atıksular ile ilgili Mevzuat Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Tarih: , Sayı: 26727) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: , Sayı: 25687) 31

32 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği (MADDE 24) Ruhsat sahibi, kullanımdan dönen akışkanın kimyasal analizini akredite olmuş bir laboratuvara yaptırır. Akışkanın kimyasal bileşimi çevre limitlerini aşıyor ise uygun yöntemlerle arıtılarak ilgili çevre mevzuatı limitleri altına düşürülür ve belirlenen alıcı ortama usulüne uygun şekilde deşarj edilir. Arıtma sonrası elde edilen akışkanın üç ayda bir kimyasal analizi yaptırılarak çevre limitlerini aşıp aşmadığı kontrol edilir. Kullanımdan dönen akışkan, içeriği deşarja uygun değil ise, reenjekte edilmelidir. Akışkanın reenjekte edileceği rezervuara etkileri bir ön değerlendirme ile belirlenir. Olumsuz etki yoksa reenjeksiyon yapılabilir, varsa etki kaldırıldıktan sonra reenjeksiyon yapılır. 32

33 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Madde 24) Reenjeksiyon yapıldığı sürece gözlemler sürdürülür. Rezervuar ve üretim değerleri üzerinde olumsuz etki gözlenirse, reenjeksiyon durdurulur ve yeni bir lokasyon araştırılır. Reenjeksiyonun mümkün olmadığı durumlarda, bu durum tüm bilgi ve belgeler ile birlikte MTA ya iletilip incelettirilir. Gerekli ise MTA tarafından yerinde tetkik yapılır. Formasyonun fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle işletme ruhsat sahasında reenjeksiyonun yapılamayacağının MTA tarafından onaylanması halinde, çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler alınarak deşarj yapılır. Müstakil kaplıca ve doğal mineralli su işletmelerinde, reenjeksiyon şartı aranmayabilir. Akışkan çevre mevzuatı açısından ilgili Bakanlığın görüşü alınarak, belirlenen uygun alıcı ortama usulüne uygun şekilde deşarj edilebilir. 33

34 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Madde 27) Doğal olarak kendiliğinden çıkan sıcak ve mineralli sulardan veya herhangi bir su ortamından alarak kullandıkları suyun kalitesini hiçbir şekilde değiştirmeden aynı su ortamına deşarj ettiklerini belgeleyen kurum, kuruluş ve işletmeler, bu kapsama giren su miktarı için deşarj standartlarını ihlal etmemiş sayılırlar. Ancak bu işletmelerin yukarıda belirtilenden başka kalitede ayrı bir su kaynağını kullanmaları veya atıksu üretmeleri halinde bu istisna hükmü, kalitesi değiştirilerek atılan miktardaki sular için geçersizdir. Bu madde, Taslak SKKY, Madde 30-(3) te şu şekilde değiştirilmiştir: Doğal olarak kendiliğinden çıkan sıcak ve mineralli su kaynaklarından veya herhangi bir su ortamından alarak kullandıkları suyun kalitesini hiçbir şekilde değiştirmeden aynı su ortamına ayrı bir kanal ile deşarj ettiklerini belgeleyen kurum, kuruluş ve işletmeler, bu kapsama giren su miktarı için deşarj standartlarını ihlal etmemiş sayılırlar. Ancak bu işletmelerin yukarıda belirtilenden başka kalitede ayrı bir su kaynağını kullanmaları veya atıksu üretmeleri halinde bu istisna hükmü, kalitesi değiştirilerek atılan miktardaki sular için geçersizdir. 34

35 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Madde 27- Değişik son fıkra: RG-13/2/ ) Yeraltından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının debisi 10 L/sn ve üzerinde ise suyun alındığı formasyona reenjeksiyon ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere işletme ruhsatı verilemez. Ancak, reenjeksiyonun mümkün olmadığının bilimsel olarak ispatlanması hâlinde; alıcı ortama deşarj edilecek olan suların içerisinde çözülmüş hâlde bulunan mineral ve elementlerin miktarlarının belirlenmesi için yapılacak jeokimyasal analizlerin sonucuna göre Bakanlıkça belirlenecek deşarj standartları esas alınarak izin verilebilir. Bu madde, Taslak SKKY, Madde 30-(5) te şu şekilde değiştirilmiştir: Yeraltından çıkarılarak enerji üretimi, ısıtma ve ısınma gibi amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak suların suyun alındığı formasyona geri enjeksiyon ile bertarafı zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf uygulamayanlara işletme ruhsatı verilemez. Ancak, reenjeksiyon mümkün olmadığının uzman kurum ve kuruluşlarca hazırlanan bilimsel raporla ispatlanması halinde; alıcı ortama deşarj edilecek olan sulardaki çözünmüş mineral ve elementlerin miktarlarının belirlenmesi için yapılacak jeokimyasal analizlerin sonucuna göre alıcı ortamın su kalitesi ve kullanım durumları da dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek özel deşarj standartları esas alınarak izin verilebilir. 35

36 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Tablo 9.5) Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular) PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK 24 SAATLİK KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) YAĞ VE GRES (mg/l) TOPLAM SİYANÜR (CN ) (mg/l) - 0,5 SICAKLIK ( C) - 35 ph Bu tablo, Taslak SKKY, Ek 1 de şu şekilde değiştirilmiştir: Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular) PARAMETRE BİRİM TEMSİLİ ANLIK VEYA 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 60 SICAKLIK ( C) 35 ph

37 ARZ EDERİM. 37

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ

JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ Nilgün DOĞDU*, Berrin AKAN* ve Ö.Faruk TAMGAÇ* ÖZ.- Son yıllarda nüfusun artışı ve sanayileşmenin

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR ? JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali DANIŞMAN Jeofizik Yüksek Mühendisi ali.danisman@deu.edu.tr 1-Jeotermal Nedir? Jeotermalin kelime anlamı Jeo= Yer ve Termal= Isı kelimelerinin birlikte

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL 26.03.2007 BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYA: 2005/794 İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DAVALI : DAVACILAR : T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SENİH ÖZAY, BİRSEL LEMKE, HASAN GÖKVARDAR,MURAT FATİH ÜLKÜ vekilleri

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı