Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ"

Transkript

1 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

2 Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

3 Organik İçeriği Ölçme Yolları Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Teorik Oksijen İhtiyacı (TeOİ) Toplam Organik Karbon (TOK)

4 BOİ nedir? Organik maddenin biyokimyasal oksidasyonu sırasında mikroorganizmalar tarafından tüketilen oksijen miktarıdır. BOİ neyi ölçer? Heterotrofik organizmalardan oluşan karma bir mikroorganizma topluluğunun tükettiği oksijen miktarını ölçer. Organik maddenin karbondioksite dönüşmesi için gerekli oksijen miktarını ölçer.

5 BOİ Organik Madde + O 2 Mikroorganizmalar CO 2 + Yeni Hücreler + Enerji

6 BOİ 1. Organik maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması sırasında tüketilen oksijen miktarı suyun BOİ sine eşittir. ÇO (Örneğin İlk Değeri) ÇO (5. Gün sonraki değeri) = BOİ 5 1. Yüksek BOİ 5 suda oksijenin eksilmesi için potansiyel teşkil eder.

7 Bazı Su Kalite Parametrelerinin Saklanma ve Analiz Süreleri Parametre Saklama Koşulları Dayanma Süresi Alkalinite Amonyak Azotu BOİ 5 /Karbonlu BOİ 5 KOİ İletkenlik Fekal Koliform Sertlik Nitrat Nitrit Toplam Askıda Katı Maddeler Toplam Çözünmüş Katı Maddeler Toplam Katı Madde İz Metaller 4 o C ph<2, 4 o C ye H 2 SO 4 ile 4 o C ph<2, 4 o C ye H 2 SO 4 ile 4 o C 4 o C ph<2, 4 o C ye HNO 3 ile 4 o C 4 o C 4 o C 4 o C 4 o C ph<2, 4 o C ye HNO 3 ile 14 Gün 28 Gün 48 Saat 28 Gün 28 Gün 24 Saat 28 Gün 48 Saat 48 Saat 7 Gün 7 Gün 7 Gün 180 Gün

8 Atıksu Boşaltımları Lağım Suları

9 Kanalizasyon Suları

10 Atıksu Arıtma Tesisi

11 Atıksu Arıtma Tesisi

12 BOİ Deneyinin Yapılışı 1-Klasik Yöntem Örneği Alın (Atıksu) 300 ml BOİ şişesine numuneyi koyun Eğer gerekli ise (N, Ca, Mg, Fe) gibi inorganik elementleri içeren ve oksijence doygun seyreltme suyu ile seyreltin. Bu işlemleri iki BOİ şişesi için yapınız

13 BOİ Deneyinin Yapılışı 1-Klasik Yöntem Birinci şişenin derhal çözünmüş oksijen değerini okuyunuz. İkinci şişeyi 20 o C de 5 gün karanlıkta bekletin. 5. gün sonunda ikinci şişedeki ÇO değerini mg/l olarak okuyunuz. ÇO1 ÇO2 BOİ = Numune Hacmi(mL) BOİ Şisesi Hacmi(300 ml)

14 BOİ Deneyinin Yapılışı 1-Klasik Yöntem Aşılama yapmaya gerek yoksa uygulanacak işlem Gerekli besi elementleri (N, P, K, Fe, vb) ve diğer maddeler Cam kap (20 L) Hava taşı Hava Distile su Aşılanmamış seyreltme suyu Seyreltme suyu (300-V s ) Yeterince bakteri içeren ve organik madde barındıran V s hacminde atıksu numunesi (Numune hacmi tahmini BOİ değerine göre seçilir.) Cam kapaklı BOİ şişesi (300 ml hacminde) Aşılanmamış seyretme suyu ve test numunesi ile tamamen dolu BOİ şişesi Aşılama yapmaya gerek duyulursa uygulanacak işlem Gerekli besi elementleri ve diğer maddeler Bakteri (Aşı) Hava Distile su Aşılanmış seyreltme suyu Seyreltme suyu (300 ml) Seyreltme suyu (300-V s ) Sadece aşılanmamış seyretme suyu ile tamamen dolu BOİ şişesi (Aşılanmış kör) Aşılanmış seyretme suyu ve test numunesi ile tamamen dolu BOİ şişesi Hiç bakteri içermeyen veya çok az sayıda bakterisi olan,v s hacminde atıksu numunesi

15 Numunenin Tahmini BOİ sine Göre Seçilmesi Gereken Seyreltme Oranları Beklenen BOİ Değeri Aralığı (mg/l) ml lik BOİ Şişesine konulacak numune Miktarı, V s (ml) 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0 300,0

16 BOİ Deneyinin Yapılışı 1-Klasik Yöntem 5. gün sonunda ölçülen ÇO>0 olmalıdır. 5 gün boyunca ÇO değeri en az 2 mg/l kadar azalmalıdır. BOİ şişesi tam dolu olmalı, hava içermemeli Numunede toksik maddelere varsa deney öncesinde giderilmelidir. 5. Gün

17 BOİ Eğrisi ve Nihai BOİ Oksijen ihtiyacı, mg/l Eğer yeteri kadar nitrifiye bakteri varsa, BOİ eğrisi kesikli çizgiyi takip eder. Nihai BOİ Nitrifikasyon BOİ inkübasyonundan yaklaşık 5-8 gün sonra başlar. Zaman, gün Azotlu biyokimyasal oksijen ihtiyacı, NBOİ Nitrosomonas ve Nitrobacter ile NH 3 +2O 2 HNO 3 +H 2 O Karbonlu biyokimyasal oksijen ihtiyacı, BOİ veya CBOİ

18 BOİ ile ilgili bazı hususlar BOİ sadece biyolojik olarak oksitlenebilir organik maddeleri ölçer Tekrarlanabilirliği ve duyarlılığı KOİ kadar iyi değildir. Biyolojik organizmalara bağlıdır. Alıcı ortamlara bırakılan bir atık veya atıksuyun etkisini daha iyi yansıtır. 5 gün sonra sonuç alınması nedeniyle proses kontrol parametresi olarak kullanım zorluğu Zaman alıcı ve fazla iş gücü gerektiren bir deneydir.

19 BOİ Deneyini Etkileyen Unsurlar Kısaca mikrobiyal aktiviteyi etkileyen herşey Işık Antibiyotikler Organik maddenin tipi Toksik (zehirli) maddeler karıştırma Tanecik boyutu Aşının türü

20 Hesaplamalar (Aşılama Yapılmamışsa) ÇO1 ÇO2 BOİ = Numune Hacmi(mL) BOİ Şisesi Hacmi(300 ml) 15 ml lik bir örnek 300 ml lik BOİ şişesine konulduğunda ilk ÇO değeri 10 mg/l olmaktadır. 5. gün sonra 2 mg/l ÇO ölçüldüğüne göre atıksuyun BOİ 5 i nedir? Çözüm: BOİ 5 = = 160 mg / 300mL L

21 Hesaplamalar (Aşılama Yapılmışsa) 15 ml lik bir örnek 300 ml lik BOİ şişesine konulduğunda ilk ÇO değeri 8.8 mg/l olmaktadır. 5. gün sonra 1.9 mg/l ÇO ölçülmüştür. Aşılanmış seyreltme suyunun ilk ve son ÇO değerleri ise sırasıyla B 1 =9.1 ve B 2 =7.9 mg/l olduğuna göre atıksuyun BOİ 5 i nedir? Çözüm: (ÇO1 ÇO2) (B1 B2) f BOİ = Numune Hacmi(mL) BOİ Şisesi Hacmi(300 ml) f = (300 15) / 300 = 0. [ ] 95 ( ) ( ) 0.95 BOİ 5 = = mg / mL L

22 BOİ Deneyinin Yapılışı 2-Manometrik Yöntem (BOİ metre) Klasik yöntem ile BOİ değerlerini ölçmek için yeterli olsa da BOİ in kinetiğinin anlaşılması için yeterli değildir. Klasik yöntemle kinetik çıkartılması için aynı içeriğe sahip çok sayıda şişenin hazırlanması gerekir. Manometrik yöntem ile o ana kadarki tüketilen oksijen miktarını herhangi bir kimyasal analiz yapmadan, bir başka deyişle BOİ şişesinin içeriğine dokunmadan belirlemek mümkündür. Bu sayede daha az masraf ve iş gücü ile BOİ kinetiği çıkartılabilir.

23 Çözünmüş Oksijen (ÇO) ÇO = Suda çözünmüş oksijen gazı miktarıdır; Su kalitesinin belli başlı göstergesidir. ÇO suyun içine havadan veya fotosentez yoluyla girer. ÇO ne kadar yüksekse sucul organizmaların çeşidi de o oranda artar. ÇO sıcaklık artıkça azalır.

24 Gazların Çözünürlüğü Bir sıvı üzerine uygulanan basınç ile sıvı içerisinde çözünen gaz miktarı orantılıdır. Sıvıya uygulanan gaz basıncı artıkça, çözünen gaz miktarı artar. no 2 P(O 2 ) g =H* n O 2 + n su

25 Sıcaklıkla doygunluk ÇO değerlerinin değişimi

26 Sıcaklık ve Tuzlulukla ÇO nin Değişimi Artan Tuzluluk Yüksek ÇO 2 Artan Sıcaklık Düşük ÇO 2

27 2-Manometrik Yöntem (BOİ metre) BOİ Şişesi NaOH tabletleri 2 NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O O 2 O 2 Hava O 2 O 2 O 2 O2 O 2 O 2 Atıksu O 2 O 2 ÇO 2 ÇO 2 Gösterge Civa Haznesi O 2 O 2 ÇO 2 Atıksu ÇO 2 Mağnet t=0 anında BOİ şişesindeki manometre yüksekliği 0 ı göstermektedir. Zaman ilerledikçe BOİ şişesindeki manometre yüksekliği ÇO in kullanımından dolayı artar

28 2-Manometrik Yöntem (BOİ metre) BOİ şişesinin içerisinde bulunan havadaki serbest oksijen, şişedeki atıksudaki çözünmüş oksijen mikroorganizmalar tarafından tüketildikçe, suya geçer. Bu sırada BOİ şişesinin içerisindeki havanın basıncı azalır. Azalan basınçla orantılı olarak, şişeye bağlı manometredeki civa seviyesi yükselir.

29 2-Manometrik Yöntem (BOİ metre) BOİ şişesine konulan atıksu numunesinde, ne kadar çok oksijene ihtiyaç varsa, o oranda oksijen suya geçecektir. Geçiş miktarı artıkça, şişeye bağlı manometredeki civa seviyesi de yükselecektir. Bu yöntem çözünmüş oksijenin sudaki çözünürlüğünün az oluşundan dolayı klasik yönteme göre çok daha kullanışlıdır.

30 2-Manometrik Yöntem (BOİ metre) Atıksudaki BOİ miktarı yükseldikçe, BOİ şişesine konulan numune miktarı da azaltılmalıdır. Bu sayede 4000 mg/l BOİ değerine kadar doğrudan okuma yapılabilir. Daha yüksek BOİ değerlerine sahip atıksular için seyreltme suyu ile seyreltme yapılmalıdır. Konulan numune hacmine göre manometrede okunan değer belli bir katsayı ile çarpılaraki o ana kadar tüketilen oksijen miktarı mg/l olarak hemen bulunabilir.

31 2-Manometrik Yöntem (BOİ metre) Manometrik yöntemde klasik yöntemdeki gibi, mikroorganizmaların hayatını olumsuz etkileyecek her türlü etmen deney öncesi giderilmelidir. Gerekirse aşılama yapılmalıdır. Aşı ilave edilmişse aşı düzeltmesinin de yapılması gerekmektedir. Günümüzde civalı sistemler yerine dijital basınç ölçerli BOİ metreler kullanılmaktadır.

32 Numunenin Tahmini BOİ sine Göre BOİ Şişesine Konulacak Numune Hacimleri ve Çarpım Katsayıları Beklenen BOİ Değeri Aralığı (mg/l) Kullanılacak Numune Miktarı (ml) ,0 43,5 22,7 Çarpılacak Katsayı

33 BOİ Metre Fotoğrafları

34 BOİ Metre Fotoğrafları

35 BOİ Metre Fotoğrafları

36 BOİ Metre Fotoğrafları

37 BOİ Metreler İçin Şişesi

38 BOİ Metre (WTW-OxiTop6)

39 BOİ Metre (WTW-OxiTop6)

40 BOİ Metre (WTW-OxiTop6)

41

42 BOİ grafiklerine ait bazı örnekler BOİ (mg/l) A B E D C A BOİn değeri çok yüksek. Şişedeki oksijen miktarı yetersiz. Numune seyreltilmeli veya başka bir aralık seçilmeli B Normal bir BOİn eğrisi C Sistem BOİn in hesaplanması için herhangi bir uygun sonuç vermemektedir.muhtemel nedenler; yetersiz aşılama, kapakta sızıntı, yetersiz NaOH tableti Zaman (gün) D Bakteriler ortama uyum gösterememiş veya yeterince aşı ilavesi yapılmamış. E İstenmeyen prosesler gelişmiş. Nitrifikasyon meydana gelmiş.

43 BOİ nin Kinetiği BOİ reaksiyonu 1. dereceden gerçekleşmektedir. Reaksiyon hızı; dc dt = k 1 C k 1 :reaksiyon hız sabiti (zaman -1 ) C:Geriye kalan organik madde miktarı

44 BOİ nin Kinetiği Kullanılan oksijen miktarı doğrudan doğruya oksitlenebilir kirletici madde konsantrasyonu ile orantılı olduğundan, toplam organik madde miktarını (L) oksijen konsantrasyonu cinsinden yazmak mümkündür. dl dt = k 1 L (1)

45 BOİ nin Kinetiği 1 ifadesinin integrali alınırsa; dl L L L 0 L dl L = = k L = 0 e 1 dt k k 1 1 t t 0 dt (2) (3) (4)

46 BOİ nin Kinetiği Herhangi bir t anına kadar mikroorganizmaların tükettiği oksijen miktarı veya oksijen cinsinden organik madde konsantrasyonu, y ise; y = L o L = L o L 0 e k 1 t (5) y = L (1 e k1 t o (6) ile bulunabilir. k 1 değeri genel olarak gün -1 arasında değişir. Yaygın değeri 0.23 gün -1 dir. )

47 BOİ nin kinetiği t anına kadar tüketilen BOİ t anında kalan geriye kalan BOİ Zaman, t

48 BOİ nin Kinetiği 20 o C de yapılan bir deneyde 5 günlük BOİ değeri BOİ 5 =y=200 mg/l olarak bulunan bir atıksuyun 1 günlük (BOİ 1 ) ve nihai BOİ (L o ) değerini hesaplayınız. (k 1 =0.23 gün -1 ) Cevap: k1 t y = L (1 e ) y = o BOİ 5 = BOİ n (1 e k 1 t ) 200 = BOİ n BOİ n (1 e = 293 mg / L )

49 BOİ nin Kinetiği 1 günlük BOİ değeri (BOİ 1 ) Cevap: BOİ BOİ BOİ = = = BOİ n (1 293 (1 e e 60.1mg / L k ) )

50 BOİ üzerine k hız katsayısının etkisi BOİ değeri üzerine k reaksiyon hız sabitinin etkisi büyüktür. Aynı miktarda organik madde içeren atıksuların daha kolay parçalanabilir olanlarının k değerleri daha büyüktür. Farklı k değerleri için aynı L o içeren atıksuların BOİ 5 değerleri de farklı olacaktır. BOİ BOİ BOİ = = = 300 (1 300 (1 300 (1 e e e ) ) ) = 233 mg / = 189 mg / = 118 mg / L L L

51 BOİ üzerine k hız katsayısının etkisi BOİ, mg/l Zaman, Gün

52 BOİ üzerine k hız katsayısının etkisi 300,00 Nihai BOİn=300 mg/l 250,00 Y, BOİ, (mg/l) 200,00 150,00 100,00 50,00 0, ZAMAN (gün)

53 Bazı Mutfak ve Banyo ürünlerinin BOİ si Ürün Mayonez Ketçap Salata yağı Portakal Suyu (%) Süt Kahve Diş Macunu Şampuan Saç jölesi Hacim (ml) BOİ (g)

54 Ortaya çıkan BOİ değerleri Ürün Hacim (ml) BOİ (g) BOİ nin 5 mg/l olması için gerekli su hacmi (L) Mayonez Ketçap Salata yağı Portakal Suyu (%) Süt Kahve Diş Macunu Şampuan Saç jölesi (bir banyo küveti 300 L dir)

55 BOİ testi ve değerleri ne için kullanılır? Atıksudaki organik karbon miktarını ölçer Arıtma tesislerine gelen organik yükleri belirlemeye yarar BOİ yi gidermek için gerekli zamanı belirtir. BOİ giderimi açısından arıtma tesislerinin verimlerini belirlememize olanak tanır. Atıksu deşarj standartlarını karşılayıp karşılamadığımızı anlamamızı sağlar.

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 Çevre ve Orman Bakanlığından: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA

ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA 1 2 ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA KATı ATıK YÖNETIM SISTEMI 3 4 KATI ATIK YÖNETİMİ Biyolojik Sistemler Kompostlaştırma Biometanizasyon Anaerobik Çürütme Termal Sistemler Yakma Gazlaştırma Piroliz Plazma

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TAVUKLARDA İÇME SUYU KALİTESİ

TAVUKLARDA İÇME SUYU KALİTESİ TAVUKLARDA İÇME SUYU KALİTESİ Giriş : Su, Tavuklar için önemli besin maddesi olduğu kadar bir mineral kaynağıdır. Genellikle tavuk yetiştiriciliğinde diğer parametreler (genetik, ekipman, yem ve yem katkıları

Detaylı