Tifo. ATIK SULARIN DKZRNFEKStYONU. Y rd.doç* Dr. Serinin Gül Ç.Ü. Fen-Edehiyaf Fak., Kimya Bölümü, Adana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tifo. ATIK SULARIN DKZRNFEKStYONU. Y rd.doç* Dr. Serinin Gül Ç.Ü. Fen-Edehiyaf Fak., Kimya Bölümü, Adana"

Transkript

1 ATIK SULARIN DKZRNFEKStYONU Y rd.doç* Dr. Serinin Gül Ç.Ü. Fen-Edehiyaf Fak., Kimya Bölümü, Adana De/enfeksiyonun Tanımı, Amaçları Suda hastalığa neden olan mikroorganizmaların seçimli olarak yok edilmesi işlemidir. Dezcnfeksiyonun amacı su ile geçebilecek hastalıkların önlenmesidir. Ancak dezenteksiyon tam bir sterilizasyon değildir ve pratikte su tesislerinde kullanılan dezenfektan maddelerin alışılmış konsantrasyonlarda uygulamaları halinde amip kistlerini, helmint yumurtalarım, bakteri sporlarını, tüberküloz basilini ve bazı virüsleri öldürmediği unutulmamalıdır. Su yolu ile geçebilecek hastalıklar ve neden olan mikroorganizmalar Tablo 1 de verilmekledir. Tablo 1* Evsel atık suların içerdiği başlıca patojen mikroorganizmalar ve etkileri Organizma Hastalık Bel i il i 1er Bakteriler Eschericlüa coli Leptospİra (150 spp.) Salmonella typhi Shigella Vibrio Cholerae Virüsler Enteroviruses Hepatitis A Protozoalar Bakuıüdiunı coli Enîamoeha histolytica Helmintlcr Ascaris hunbricoides Gastroenteritis Leptospirosis Tifo Basilli dizanteri Kolera Mide ve bağırsak iltihabı menenjit Bulaşıcı sanlık Balantidiasis Amebİasİs Aseariasis İshal, kusma, ateş Sanlık, humma, kashastalığu Yüksek ateş, ishal, ince bağırsakta ülserasyon Karın ağrısı, ishal, kusma Şiddetli sulu ishal ve susuzluk, kusma, ağrı, koma Şiddetli kas ağrısı, kusma, ateş Sanlık, ateş İshal ve dizanteri Kanlı ve köpüklü ishal, karaciğer ve ince bağırsakta yaralar Bağırsak kurtlan, karın ağrısı, bulantı, midede kazıntı 1

2

3 Bir dezenfektanın büyük ölçekte ve içme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılabilmesi İçin bazı Özellikleri taşıması gerekmektedir, Bunlar; 1) Dezenfektan, arıtılacak suyun bileşimi ve miktarında beklenen değişik durumlarda, beklenen sıcaklık aralığında ve sağlanan temas süresinde patojen, organizmaların uzaklaştırılması için uygun olmaktadır, 2) Dezenfektan» makul bir fiyatla kolaylıkla elde edilebilmeli, uygulaması doğru ve güvenli bîr şekilde yapılabilmeldir, 3) Dezenfektan, uygulanan dozlarında, toksîk ya da estetik yönden istenmeyen özellikler göstermemelidir. 4) Dezenfektan, su dağıtımı sırasında yeniden kirlenme ihtimaline karşı dayanıklı olmalıdır (Özellikle içme suyu dağıtım şebekelerinde) 5) Arıtma süresinin kontrol altında tutulabilmesi ve dezenfeksiyon etkinliğinin belirlenebilmesi için dezenfektanın kolay, doğru ve pratik bir biçimde analizi mümkün olmalıdır, İdeal bir kimyasal dezenfeksiyonu gerçekleştirilebilmesi İçin aranan özellikler ve dezenfektanları etkinliğini karşılaştırılması Tablo 2 de özetlenmektedir. Klor ve bazı bileşikleri dışında, diğer dezenfektanların ve dezenfeksiyon yöntemlerinin içme suyu arıtım tesislerinde kullanılması açısından bazı sınırlamalar söz konusudur, Klor, yukarıdaki nitelikler açısından çok uygun bîr dezenfektandır, Bu nedenle su arıtım tesislerindeki dezenfeksiyon işlevlerinin çok büyük bir yüzdesi klorla yapılmaktadır. De/enfeksiyon Yöntemleri Dezenfeksiyon İçin en çok bilinen 4 yöntem şunlardır : a) Kimyasal maddelerle dezenfeksiyon b) Fiziksel yöntemlerle dezenfeksiyon c) Mekanik yöntemlerle dezenfeksiyon d) Radyasyon kullanarak dezenfeksiyon a) Kimyasal Maddeler : Dezenfektan olarak kullanılan kimyasal maddeler şunlardır : 1) Klor ve klor bileşikleri, brom, iyod, ozon, fenol, fenollü bileşikler, alkoller, ağır metaller ve tuzlan, boyalar, sabunlar ve sentetik deterjanlar, kuaterner amonyum bileşikleri, hidrojen peroksit, çeşitli asitler ve alkaliler. Bu kimyasal maddeler içinde en çok kullanılanı klor ve klor bileşikleridir. Brom ve iyot yüzme havuzlanöjn dezenfeksiyonunda kullanılır. Arıtılmış atık suların dezenfeksiyonunda 3

4 kullanılan, yüksek pil ve düşük ph'lı sular palojenik bakterilerin yok edilmesinde etkili olmaktadır, ph 11 ve ph 3 reaktif olarak bakterilere toksik etki yapmaktadır, Bu nedenle kuvvetli asit ve bazların dezenfektan etkileri olmaktadır, Ancak bunların direk dezenfektan olarak kullanılmalarından ziyade su arıtımında ortamın ph'nııı ayarlanması ve korosyon kontrolü ve soda İle suların yumuşatılması gibi işlemler sırasında kullanılması daha yaygındır, Yüzey aktif maddeler ve deıerjanlann su dezenfeksiyonunda kullanımları sınırlıdır, Oenllikle yüzme havuzlarında algisit olarak ve endüstriyel soğutma su sistemlerinde borularda mikroorganizma büyümesini kontrol altında tutmak amaçlarıyla kullanılırlar, Katyonik deterjanlar yüksek germisidal etkiye sahip oldukları halde anyonik deterjanların etkisi azdır. Ozon Avrupada dezenfektan olarak uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Ozonun avantajları sularda koku, tad ve renk problemlerine neden olan safsızlıkları tamamen oksitleyebilmesidir. Ayrıca sudaki organik bileşikleri tamamen zararsız olan COj, H2O gibi bileşiklere oksitlediği için suda istenmeyen herhangi kalıntı bırakmaz. Dezenfeksiyon etkinliği genel bir ph ve sıcaklık aralığında geçerlidir, Bakterisidal ve germisidal etkinliği klordan kez daha hızlıdır ve çok k/isu sürede etkisini göstermektedir, Bu gibî avantajları yanında su ortamındaki ömrünün kı*a olması, su şebekesine sonradan girebilecek kirlilikleri üzerine etkî göstermemesidir. Ozon; < /xm jeneratörlerinde yüksek voltajla elektrotlar arasından hava veya oksijen geçirilerek elektrik kıvıicımıyla oluşur, 302 2O3 Bu nedenle su dezenfeksiyonunda kullanılması için dezenfeksiyon tesisinin pahalıya mal olması ve ozon üretimi için elektrik kullanılması, klor gîbî kolaylıkla dezenfeksiyona uğramadığından suyu şiddetle karıştırmaya gerek duyulması gibi ekonomik dezavantajları vardır, Potasyum permanganat su dezenfeksiyonunda çok kullanılan kimyasal maddelerdendir. Kuvvetli bir oksidanttır. Permanganatla su dezenfeksiyonu çok etkili ve pratiktir. Suyun tadını değiştirmeden tamamen berraklarını*. Ancak permanganatla muamele edilen suların bulıınduüu kapların içinde, zamanla kabın çeperlerinde çıkarılmaları güç bir tabaka oluşturmaktadır, Uygulamada 1/2000 oranındaki potasyum permanganat kolera vibriyonuna karşı etki olmasına karşılık diğer patojen bakteriler için aynı derecede etkili değildir. Metal İyonları özellikle bakır ve gümüş bakterisit ve kuvvetli bir algisit olarak uzun yıllardır su dezenfeksiyonunda bilinen maddelerdir, Bu metallerin dezenfeksiyon etkisine oligodînamik Özellik denilmektedir. Gümüşün 0.01 ppm, bakırın ise 77 ppm gibi çok düşük miktarlarının bile bakternit etkisi vardın 4

5 Dezenfeksiyon işleminde su elektrik yüklü gümüş plakalar arasından geçirilir ve bu suretle gümüş iyonlarının su içinde dağılması sağlanır. İçme suyu dezenfeksiyonunda gümüşün kullanılmasının avantajları düşük miktarlarının bile yeterli olması, bakterisit etkisinin uzun süreli olması suyun tadını bozmamasıdır ve dezavantajları ise suda mevcut bulanıklık, renk ve kolloidal maddenin ön işlemle uzaklaştırılması, belirli mikroorganizmalar için etkinin olması, germisidal etkisinin düşük ph ve sıcaklıklarda azalması, sudaki fosfat, klorid, siilfit ve sülfatların dezenfeksiyonda girişime neden olması, uzun temas süresine ihtiyaç duyulması ve 'dezenfeksiyon maliyetinin gas klora göre 200 kez daha fazla olmasıdır. Klor, sadece şehir sularında değil, aynı zamanda evlerde ve kurumlarda kullanılır. Klorla su dezenfeksiyonıı diğer yöntemlerden daha basit, daha ucuz ve mikroorganizma öldürme etkinliğinin fazla olması gibi üstünlükleri nedeni ile en çok tercih edilen bîr yöntemdir, b) Fiziksel Yöntemler Kullanılan fiziksel yöntemler ısı ve ışıktır. Suyun kaynama noktasına kadar ısıtılması hastalığa neden olan bakterilerin, proioozooları, kistleri ve hermint yumurtlarını tahrip eder. Başlıca dezavantajları; pahalı ve bazı şanlarda uygulanması zordur, suyun içinde çözünmüş halde bulunan gazların çıkmasına neden olarak suyun tadı üzerinde olumsuz etki yapar, Güneş ışığı İyi bir dezenfeksiyon aracıdır Ultraviyole ışınları (UV), suyun kimyasal bileşimini değiştirmediği gibi herhangi koku ve tad problemi yaratmaz, bu amaçla kullanılabilir, Küçük miktarlarda suyu sterilize etmek amacıyla berrak, renksiz olan su A dalga boyundaki UV - ışık veren özel lambalar arasından geçirilir, Bu tür ışıkların nüfuz kapasitesi saf su içinde 7 cm kadardır. Bu nedenle ince bir şerit halinde UV ışınları ile temas etmesi gereklidir. Sudaki mikroorganizmaların yanışını süspanse halde, çözünmüş organik moleküllerde UV - ışığı absorblayabilmektedir. Bu nedenle asılı katı maddeler mevcut ise UV ışınları kullanarak güç almaktadır. Bu yöntemin pahalı olması nedeniyle, su dezenfeksiyonunda UV - ışınlarının kullanımı yayılamamıştır c) Mekanik Yöntemler Bakteri ve diğer organizmalar atık su arıtımı esnasında meknik olarak da uzaklaştınlabilmektedir. Çeşitli arıtma işlemleri esnasındaki tipik organizma giderme verimleri aşağıda verilmektedir (Tablo 3) 5

6 Tablo 3,Bakterilerin çeşitli mekanik arıtma İşlemleri ile giderilme verimliliği. İşlem Organizma giderme verimi (%) Kaba ızgara İnce ızgara Kum tutucu Yalın çökeltme d) Radyasyon Radyasyonun başlıca tipleri; elektromanyetik; akustik ve kobalt 60 gibi izitoplardan yayınlanan ışınlardır. Nüfuz etme kabiliyetinin fazla oluşu nedeniyle gama - ışınları ile İçme suyu ve atık suların dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır. Dezenfektan Maddelerin Etki Mekanizmaları Dezenfektan maddelerin etki mekanizmaları doit türlüdür; 1) Hücre duvarını tahrip etme.. 2) Hücre geçirgenliğinin değiştirilmesi, 3) Protoplazmamn kolloidal yapısının değiştirilmesi, 4) Enzim aktivitestnin inhibisyonu. Hücre duvarının tahribi hücrenin sinmesine ve ölümüne neden olacaktır. Bazı maddeler (penisilin gibi) bakteriye! hücre duvarı sentezini inhibe ederler. Penolik bileşikler ve deterjanlar gibi maddeler ise stpolazmik membranın geçirgenliğini değiştirirler. Bu bieşikler, membranın seçimli geçirgenliğini bozarlar ve yaşam için gerekli azot ve fosfor gibi maddelerin hücre tarafından kullanılmasını engellerler. Isı, radyasyon, kuvvetli asit ve kuvvetli baz maddeler, protoplazmamn kolloidal yapısını değiştirirler. İsı hücre proteinini koagule eder. Asitler ve bazlar ise proteinleri denature ederek öldürücü etkiye neden olurlar, Dezenfeksiyonun bir diğer etkin mekanizması enzim inhibisyonudur. Klor gibi oksitleyici maddeler enzimlerin kimyasal düzenini bozabilir ve enzimleri inaktif hale getirirler. De/enfeksiyona Etki Eden Faktörler Dezenfeksiyon maddelerin kullanımında; aşağıdaki faktörler rol oynarlar; a) Temas süresi. 6

7 b) Kimyasal maddelerin türü ve konsantrasyonu, c) Fiziksel faaliyetin yoğunluğu ve tabiatı. d) Sıcaklık, e) Organizma türleri. 0 Organizma sayısı, g) Süspanse sıvının yapısı. Dezenfeksİyon işleminde en Önemli değişkenlerden biri temas süresidir. Dezenletan maddenin belli bir konsantrasyonu için daha uzun temas süresi daha fazla ölüme neden olmaktadır. Temas süresi ile mikroorganizma ölüm oranı arasındaki ilişki cin _- = -knt di şeklinde verilmektedir, Bu ifadenin integrusyonu; Nı in = -kt olur. No No = Başlangıçtaki organizma sayısı, Nı = t anındaki organizma sayısı t = zaman k = sabit, zaman ' Kimyasal maddelerin tipine bağlı olarak belli limitler içinde, dezenfeksiyon verimi konsantrasyon ile ilişkilidir. Sıcaklığın artması daha hızlı bakteri ölümüne neden olur. Organizma konsantrasyonunun artması bakteri ölümü için daha uzun temas süresi gerektirmektedir. 7

8 Çeşitli dezenfektan maddelerin elkinliğimikroorganîzmalann cinsi ve tabiatı ile ilişkilidir, Süzme sıvının yapısı örneğin mikroorganizma dışmdakiorganik madddelerin varlığı dezenfeksiyon amacı ilekullanılan organik maddelerin çoğu ile reaksiyona girerek onların verimliliğini azaltır. KLORLA DEZENFEKSİYÜN Su arıtımı işlemlerinde klor ve türevlerinindezenfeksîyon amacıyla kullanılmasına klorlama dcnir.bunlurın başlıeaları gaz klorla (CT) veya klordioksk (C1O 9 ) ile suyun klorlanmasına (klorizasyon), hipokloritleıie (NaOCİ veya Ca(OCl)^ ( yapılan klorlamaya (javelizasyon), suyun önceamonyakla karıştırdıktan sonra klorlamaya (preaminasyon klorasyon), suyu önce fazla miktarda klorla kanştırdıktansonra aktif kömür veya antikor diğer maddelerle fazla kloru almaya (süper klorizasyon) denilmektedir. Klor ve Klor Bileşikleı î 1. Gaz Klor (Cl 2 ) : Büyük şehir su arıtım tesislerinde suyu dezenfekte etmek için en fazla gaz klor kullanılmaktadır. Normal ısı ve basınçta, klor sarı-yeşil renklie, keskînkokulu bir gazdır, Klorun 1 litresinin Ü Ü C sıcaklık ve 760 nınıhg basıncında ağırlığı 3,208 gr'dır, Soğutma ve basınçla klor gazını sıvı hale çevirmek mümkündür. Basınçla sıvı hale getirilmiş klor çelik şişeler içinde ticari halde bulundurulur, suya koymak için önce basınç kaldırılarak karıştırılacak şekilde litresine belirli miktarda düşmek üzere ilave olunur. Bu amaçla Onstein ve Wallace Tiernan gibi aletler kullanılmaktadır. Gaz klor kullanılmasının, suya ilave edilecek klor miktarının daima belirli olması, ayneahir çökelti oluşturmaması ve su ile kolay karışması gibi avantajları vardır. Klorun sudaki çözünürlüğü oldukça yüksektir. Sıcaklık anlıkça çözünürlük azalmaktadır. Sıcaklık ura 15 C 20 C Çözünürlük 10.0 g Ch/L.su 8«5 g CiyL.su 7.3 g Ch/L.su Suda çözünen klor şu reaksiyonu verir : C1 2 + H 2 Q = HCI + HOCİ Bu denge reaksiyonu daha çok sağa doğru kayar. Yani klorun sudaki çözeltisi hidroklorik 8

9 (I ICI) ve hipukluîoz asit (I1OC1) içermekledir. 2. Klordioksit (CIO2) ı Kuvvetli oksitlenme Özelliği vardır. Bakterisit özelliği gaz klordan daha ta/ladır. Suda uzun süre koku ve tadın kalması ve su borularının aşındırmaması gibi nedenlerle su arıtımında tercih edilmemekledir. Klordioksidiıı rengi konsantrasyona bağlı olarak suda sarı-yeşilden portakal kırmızıya doğru değişiı\öda sıcaklığından suda 2,9 g ClOj/L çözünür, Klordioksit sudaklordan 10 kez daha fazla çözünür, Klordioksilin klor gibi hoş olmayan bir kokusu vardın Klordioksilin oksitlemepoiansiyeli klora kıyasla 1,15 kez fazladır ve kuvvetli algyoketme potansiyeline sahiptir. En Önemli özelliği klor gibisudaki amonyaklarla reaksiyon vermesidir, 3* Hipokloritler : Su dezenfeksiyonunda en fazlakullanlan klor bileşikleridir. Bunlar sodyum hipokloriı vekalsiyum hipokloril bileşikleridir, Sodyum Hipoklorit (NaOCI) : Sodyum klorit eriyikleri birçok yerde su dezenfeksiyonunda tercih edilmekiedir.genellikie %3 - %15 akyif klor içerirler ve yüksekalkalîkleri nedeniyle oldukça kararlıdırlar. Süspansiyon sıvışeklinde (javel suyu) klor, sodyum hipoklorit eriyiği olarak kullanılmaktadır. Aktif klor içeriği klorometrik derece iledeğerlendirilir (Klorometrik 1 ; klogramda 3,17 g CWa karşılık gelmektedir. Sodyum hipoklorit eriyiği gaz klorımbir sodyum hidroksit çözeltisi içerisinden geçirilmesi veya kireç kaymağı ile sodyum karbonatın karıştırılması ilehazırlanır. CI2 * 2 N Î ) 0 H = = NaüCl + NaCl + H 2 O Sodyum hipoklorit eriyikleri serin bir yerde vekaranlıkta muhafaza edilmelidir. Kalsiyum Hipoklorit (Ca(OCh)) : Konsantre kalsiyumhipoklorit ticarî olarak 5 g'hk komprimeler halinde bulunabilmektedir. Bu da uygulamada önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Klor kayba uğramadan en az iki hafta depolanabilir, 4, Klorun Organik Bileşikleri ; Su dezenfeksiyonu içinorganik bileşiklere bağlı kloru kullanmak son zamanlarda yaygınlaşmıştır, Bu ancak kullanılan başlıca organik bileşikler kloramin T (Toluen parasülfamit mono kiorim sodyum tuzu) ve halojeni (p-diklor-amido benzi sulfirik asit). Klorlamanın Amaçları : Klor ile içme sularının dezenfeksiyonun başlıca amacıklorun oksitleme sayesinde 9

10 bakterilerin tahrip edilmesidir.bımdan başka diğer yararları da vardır. Bunlar demirin,manganm ve hidrojen sülfürün oksitlenmesi, hoş olmayan tad ve kokulara neden olan bazı bileşiklerin tahribi, arıtma tesislerinde alglara ve çamurlara karşı koruma, Kloıiamanıııın ilkeleri : İster gaz klor ister klorlu bileşikler kullanılsın, durumda dezenfeksiyonu sağlayan klordur, Klorla dezenteksiyonun etkili olabilmesi için şunlara dikkat etmek gerekmektedir, a) Klorun dezenfeksiyona tabi tutulacak suya homojen birşekîkle dağılmasını sağlamak. b) Klorlamaya kesiksiz devam etmek. e) Suyun özelliğine göre gerekli klor dozunu belirlemek d) Klorlamayı sıhhi ve hoş bir tüketim suyu sağlayacak şekilde kontrollü yapmak. Doğal sular çözünmüş halde birçok madde içerdikleri için kanşık bir onanıdır hu nedenle bu maddelerin bir kısmı klorlama üzerine etkide bulunabilirler : 1) Asılı katı maddeler klor tüketimine neden olacakları için bakterilerin tahrip edilmesini önler, 2) Organik maddeler klorla reaksiyona girerler, bu nedenle klorun dezenfektan etkisini azaltırlar, 3) Sulu ortamdaki amonyak klorla kloromin bileşiklerini oluştururlar. 4) ph'sı 7.2'den düşük olan suların dezenfeksiyonu ph'sı 7,6 dan büyük olan sulardan daha kolaydır, 5) Suda bulunabilecek nitritler serbest klorla birleşirler ve kalıntı klor (onotolîdin) testinde aldatıcı bir renge sahip olurlar. 6) Sulu ortamda bulunabilecek mangan bileşikleri ortotolidin testinde aldatıcı bir renk verir arsenik ilavesi île test düzeltilir 7) 1 ppm'den fazla demir ototolidin testinde yanlış sonuçlara neden olur, Mangan ve demîrîn tuzlan da serbest klorla birleşerek dezenfeksiyon için gerekli klor sarfiyatını arttırırlar. Klorlama Şartları : Klorlama ile dczenfcksiyonun etkinliği klor miktarı, suyun sıcaklığı, temas süresi ve ortamın ph'ına bağlıdır, 1) Klor Miktarı : Klor konsantrasyonu arttıkça bakteriyi yok eden de/enfeksiyonun etkisi artan klor dozu ile birlikte anacaktır, 2) Sıcaklık : Klorun mikrop öldürücü etkisi suyun sıcaklığıyla yakından İlgilidir. Klor soğuk suda kararlıdır, suda uzun süre kalır, Buna karşılık suyun sıcaklığı arttıkça 10

11 dezenfeksiyumm etkinliği artmaktadır, 3) Temas Süresi : Klorla de/enfeksiyonun etkili olabilmesi için suyun klorla temas süresi en az dakika ve tercihen birkaç saat olmalıdır., 4) ph Değeri ; Düşük pil değerlerinde bütün klor, hipoklorik asit şeklindedir, HOCİ + I ICI Oluşan moleküller elektriksel olarak nötrdür ve bakteri hücrelerine kolaylıkla girebilirler. Yüksek pil değerinde(ph < 6) ise HOCİ + Of I == OC1 + H 2 O Reaksiyonunda görülebileceği gibi oluşan negatif yüklü hipoklorit iyonlarının (OC1) bakteri hücrelerine nüfuz etmesi daha zordur, Bu nedenle yüksek ph değerlerinde iyi bir dezenfeksiyon İçin daha fazla klor gerekmektedir, Hipokloröz asitin (HOCİ) mikroorganizma öldürme verimi, hipoklorit iyonuna (OCI-) göre kot daha fazladır. Klorlama Türleri : 1) Basit Klorlama * Sulardaki patojen mikroplan öldürecek ancak koku ve lezzet bozukluğu venııeyecek miktarda gaz klor veya serbest klor verebilen klorlu bileşik ilavesiyle yapılan su dezenfeksiyonuna denir Bu İÜ dakika temastan sonra 0*1-0.2 mg/l kalıntı klor(serbest veya birleşik) konsantrasyonunu elde etmek için yeterli dozlarda bir klorlamadır. Genellikle uygulanan doz ham suların serbest amonyağını tamamen oksitlemek için yetersiz kaldığı için, kloraminler, organik klorlu bileşikler oluşmakta, klor tüketildiği İçin dezenfeksiyon etkinliği de az olmaktadır. Bu nedenle bu yöntem su dezenfeksiyonunda yetersiz kalmaktadır. 2) Ön Klorlama : Filtrasyondün Önce suyun klorlanması İşlemidir, Avantaları çöktürme havuzlarında uzun bekleme süresince sudaki demir, mangan gibi bileşiklenoksitlemesidir, Alglarm çoğalmasını Önlediği için filtrelerin daha verimli çalışmasını sağlar, Ancak yiiksekkloı dozları kullanıldığı için filtre edilmiş suyun klorlanmasına kıyasla çok daha pahalı olması gibi bir dezavantajı vardır, 3) Arc! Klorlama : Filtrasyon İşleminden sonra suya klor ilavesidir, Az kirlenmiş suların dezenfeksiyonunda kullanılır. 4) Kloranıinlc Dezenfeksiyon : Klorla amonyağın birleşmesi kloramin bıleşîkerini oluşturur, Bunlar kimyasal olarak az aktif olduklarından dezenfeksiyon etkinlikleri de düşüktür. Ancak basit klorlamaya gore iki üstünlüğü vardır. 11

12 Bunlar; a) Klorlanmış sularda klor ve klorun organik maddeler ve fenollerle yaptığı bileşiklere ait koku ve tad bozukluklarının kloraminleıie su dezenfeksiyonunda görülmemesi; b) Klorlanmış sularda 2-3 saat sonra hiç bir klor kalmadığı halde, kloramin ile dezeııfeksiyoıı yapılmış sularda mikropların tekrar üremesi veya suyun yeniden enfekte olmasına mani olacak kadar yeterli ve ayrıca istenmeyen tad ve koku vermeyecek bir klorun kalabilmesidir. Suya ilave edilen amonyak ve klor miktarlarına ve suyun pitına bağlı olmak üzere üç tür kloramin bileşiği oluşturur, Bunlar nıonokloramin (NlhCl), dikloramin (NHCh), trikloramin veya azotriklorür (NCI3) dür. Bu kloraminler içinde dezenfeksiyon etkinliği en yüksek olan diklorumindir. Ancak kloraminlerle dezenfeksiyon etkili olabilmesi İçin suların ph'ının göz önüne alınması gereklidir. Genellikle organik madde içeriği fazla olan suların pl Ti < 7,5 olursa kloraminlerle kloraminlerle dezenfeksiyon basit klorlamaya kıyasla daha başarılıdır. Suyun hem organik madde içeriği hem de ph'ı yüksekse klorla dezenfeksiyon kloraminle dezenfeksiyona tercih edilmelidir, Amonyak İle Reaksiyonlar Klor sudaki organik bileşiklerle klorlu organik bileşikleri ve sudaki amonyak ile de kloraminleri (NM2CUNHCI2, NC1;O oluşturur, Kloı% amonyak içeren suya ilave edildiğinde aşağıdaki reaksiyonlar meydana gelir, HOCİ + Nlh == NH 2 C1 + ibo nıonokloramin Monokloraminin (NIiCl) dezenfeksiyon gücü hipokloröz asitten daha azdır. Monokloramin kalıcıdır ve uzun süre aktiftir Onama klorun fazlası ilave edilirse; aşağıdaki reaksiyonlar oluşur. HOCİ + NI-İCI ^= NlbCh + H 2 O dikloramin HOCİ + NiICh^^^ NCI3+ IlıO trikloramin Ortamda hangisinin bulunacağı klor/azot oranına bağlıdır. Bu oran düşük ise, nıonokloramin ve trikloramin meydana gelin Oran arttırılırsa; dikloramin meydana gelir.ph 7,5'da sadece nıonokloramin meydana gelir, ph düştükçe daha çok NHCh ve NCl.ı üretecektir. Bu bileziklerdeki klor,bileşik (kombine) yararlanılabilir klor olarak tanımlanır, Monokloramin oluşma reaksiyonu bir denge reaksiyonudur ve ortamdaki 11+ konsantrasyonu 12. ^

13 dengede önemli rol oynar, H+-konsantrasyonu arttıkça denge HOCİ yönüne kayacaktır, Bu nedenle NH2C1; HOCİ konsantrasyonunu aynı seviyede tutan ve dezenfeksîyonu sağlayan IIOCI üreten bir stok olarak kabul edilebilir, 5) Fazla KloVlama (Süperklorasyon), Kritik Noktada Klorlama Veya Serbest Klor Kalıntısı ile Klorlama : Normal dozlardan yüksek klor dozlarının İlavesiyle yapılan klorlamaya "fazla klorla dezenfeksiyon", "kritik noktada klorlama" veya "serbest klor kalıntısı ile dezenfeksiyon" denilmektedir. Bu şekilde klorlamanın prensibi, bütün organik maddeleri, demiri, manganı ve sudaki kloru tüketebilecek diğer maddeleri, ham suda bulunan serbest amonyağı oksitlemek için yeterli klor dozunu, sonunda fazla klor, az aktif bileşik klor veya kloramin yerine aktif serbest klor halinde bulunacak şekilde uygulamaktadır, Amnyak içeren sularda görülen "kritik nokta" amonyağın oksitlenmesi sonucu çok aktif kimyasal reaksiyonlara bağlı suyun kalıntı klor içeriğinin düşmesine karşılık gelir. Serbest kalıntı klora dezenfeksiyon kritik noktayı geçmek için yeterli klor kullanmaktan ibarettir. Kınlına Noktası Reaksiyonu Kalıntı klorun (serbest veya birleşik) suda korunması, su dezenteksiyoıumun en önemli amacıdır. Ancak serbest klor kuvvetli bir oksitleyicidir ve sadece amonyak ile reaksiyon vermez, Amonyak içeren suya klor ilave edildiğinde oluşan reaksiyonlar aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. 13

14 Suya klor ilave edildikçe kolayca oksitlenebilen Fe + -,Mn^, I hs organik maddeler klor ile reaksiyona girer ve klorun belli bîr kısmını tüketir, (A noktası). Bu kiur gereksinimini karşıladıktan sonra, klor amonyak ile reaksiyona girerek kloraminleri oluşturur (R noktası),klor/amonyak mol oranı < 1 ise monokloramin ve dikloramin oluşacaktır, B noktası ile kırılma noktası arasında kloruminlerin bir kısmı trikloramine dönüşecek ve geri kalankloraminler de N2O ve N2 f a oksitleneeektîr, Klor (Cb) ise klorür (CI") İyonuna indirgenecektir. Ortama sürekli klor İlavesiyle kloraminlerin çoğu kırılma noktasında oksitleneeektir, Klorun sürekli İlavesi kırılma noktasının Ötesinde suda serbest kullanılabilir klorun artmasına yol açacaktır. Suda istene kalıntı klor miktarına ulaşmak üzere ilave edilen klor miktarı "klor İhtiyacı" olarak tanımlanır, 6) Klor dioksit İle De/enfeksiyon : Klor dîoksit aktif bir dezenfektandır. ph > 7,5 olan sularda özellikle soda ve kireçle yumuşatma işleminden geçirilmiş sularda dezenfeksiyon etkinliği klordan daha fazladır,, Klordİoksit ile dezenfeksiyonun kloru göre dezavantajı, klordioksit elde etmek için kullanılan sodyum kloritiıı CNuClCh) fiyatının yüksek olmasıdır, 2 NaClÖ 2 + CI2 = 2 ClCh + 2 NuCl Klordioksii İle dezenfeksiyon sırasında oluşan başlıca toksik maddeler klorît (ClCb;) ve klorat (CIO3) bileşikleridir. Ancak oluşan bu formlar serbest klor formlarına kıyasla daha çabuk bozunurlar. Bu nedenle su ekosistemlerine daha az tehlike olııştururlar.klordioksiı kullanımının bir diğer avantajı da sudaki amonyak ile kloramin bileşikleri gibi toksîk olan bileşikleri oluşturmamasıdır. Klordioksit serbest klor gibi suyla kolay reaksiyona girmez ve kolaylıkla disosiye olmaz, 7) Kalsiyum Ilipoklorît (Ca(()Cl) 2 ) İle Dezenfeksıyon : Kireç kaymağı olarak bilinen kalsiyum %35 kadar yani ağırlığının 1/3 kadar klor içermektedir. Kararlı bir bileşik değildir, Havadan nem çekerek sulanır ve karbonik asidinetkisiyle klor açığa çıkartarak aktivîtesi zurnanla azalır Bu nedenle koyu renk şişelerde, ışıksız ve nemsiz ortamlarda saklanmalıdır. Su dezenfeksiyonunda kullanılabilmesi için klor içeriğinin > %3() olması gerekmektedir, Amerikalıların H.T.T (High test hipoklorid) isimli ticari bileşikleri %60-70oranında aktif klor içermektedir, Toz ve solüsyon hulinde sudezenfeksiyonıında kullanılabildiği gibi ticari olarak tabletler halinde de mevcuttur, En ucuz klor kaynaklarından biridir, Şahsi su dezenfeksiyonu için evlerde ve şantiyelerde uygulanması kolaydır. 8) Klorun Organik Bileşikleri İle Dezenfeksiyon : Su dezenfeksiyonlannda gittikçe önem kuzunun organik klorlu bileşikler cloramine T, 14

15 halozone gibi bileziklerdir. Cloramine T : Beyaz, kristalli klor kokulu, acı bir tozdur. Suda 7 misli çözülmektedir. Oldukça pahalı olması nedeni yle ancak küçük su ihtiyaçları için kullanılın Dezenfektan etkinliği pl I < 7 sularda daha fazladır. Bu nedenle dezenfekte edilecek suyun ph'ı yüksekse tartarik asit ilavesi ile önce ph düşürülmektedir, Halozene %33 oranında klor İçeren beyaz bir toz şeklindedir. 4-8 mg'lık tabletler halinde su dezenfeksiyonunda kullanılır, KLOR KALINTISININ UZAKLAŞTIRILMASI (DKKLORiNASYON) Deklorinasyon, klorlama sonrasında atık suların alıcı sulara deşarjını veya tekrar kullanımını sağlayabilmek için suda bulanabilecek toplam kombine klor kalıntısının toksik etkilerinin azaltılması işlemidir. Klor Kalııılılurının Toksisilcsi Klorlama insan sağlığına zarar veren patojenik organizmaların yok edilmesi amacıyla kullanılan en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak klorlama sırasında atık suyun bazı organik bileşenlerin klor ile reaksiyona girererk toksik organik klorlu bileşikleri oluşturur.bu toksik kalıntıların çevre üzerindeki potansiyel etkilerini minimuma İndirmek için deklorinasyon işlemi gereklidir. Deklorinasyon amacı ile en fazla kükürtdioksit kullanılmaktadır. Aktif karbon da bu amaçla kullanılabilir. Bu amaçla kullanılabilecek diğer bileşikler sodyum sülfit (Na2SÖ.O ve sodyum metabisülfit (Na2S2Û5) tür. Kükürldioksit ) 2 Kükürtdioksİt gazı suda buluaıı serbest kloru, monokloramin, dikloramîn, azot triklorür ve poli n klor bileşiklerinin başarı ile uzaklaştırır. Atık suya kükürtdioksit eklendiğinde aşağıdaki reaksiyonlar meydana gelir. Serbest klor ile reaksiyonları; SO2+H2O ı ıscv + H+ IIOCI + IISO3- * Cl" + SO f +2H+ SO2 + I IOC 1 4- M 2 O *CI- + 8Ûr + 3H + Kloraminler ile reaksiyonlar NH2C1+11SCV + H 2 O» er + NH4 4 " + n+ Sü 2 + Nl \ 2 C\ + 2) 1 2 O * CI" + SO 4 + NR»*+ 211 * Çoğu durumda kükürtdioksit ile deklorinasyon çok uygun bîr işlem olmasına karşın aşırı kükürtdioksit uygulaması sudaki çözünmüş oksijeni tüketeceğinden kükürtdioksit dozunun kontrollü yapılması gereklidir. ı5

16 Aktif* Karhon Karbon adsorpsiyonıı, suda bulunun kombine ve serbest alık klorun tamamını uzaklıştırılmasım sağlar. Deklorinasyon amacı ile aktif karbon kullanıldığında aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir, C + 2C II 2 O * 4HCI + CO 2 kloraminleıie reaksiyonlar; C + 2NI -hci + 2! I 2 O -* CO 2 + 2NH 4 + 2C1" C + 4N1 ICh + 2İ1 2 O > CO: + 2N 2 + 8H+ + 8C1" Arıtma tesislerinde granule aktif karbon kullanılarak suyun hem deklorinasyonu hem de organik karbon içeriğinin uzaklaştırılması sağlanmaktadır, Ancak bu yöntem oldukça pahalıdır. Bu nedenle bu uygulama ancak yüksek derişimlerde organik madde içeren suların deklorinasyonunda tercih edilmektedir. BROM KLOKLIR İLE DEZENFEKSlYON Brom kloriir gazı suda hipobromöz asit oluşturur ve bu bileşik brom bileşikleri arasında en fazla germisidal etkiye sahip olanıdır. BrCl + H 2 O > MOBr + HCl Hipobromöz asit suda bulunan amonyak ile bromaminlerî oluşturur, Nİb + HOBr 'NI-hBr + lbo NII 2 Br + IIOBr * NHBr 2 + II 2 O NHBr + 1 lobr * NBR 3 + H 2 O Bromaminler kloraminlerden daha az kararlıdırlar ve germisidal etkinlikleri daha fazladır. Brom klorür ile dezenfeksîyon işlemi sırasında suda bulunun organik bileşiklerle bromlu organik bileşikler oluşmaktadır. Ancak bu bileşikler hidrolîtîk ve fotokimyasal reaksiyonlarla kolayca bozıınmaktadırlar. bu nedenle alıcı sularda önemli miktarlarda bromlu organik bileşiklere rastlanmaktadır, OZONLA DEZENFEKSlYON Ozon ilk kez su dezenfeksiyoıuında 1900! lü yılların başında Fransa'da kullamlmştır. Kullanımı Batı Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmıştır. Bu gün Avrupa'da 1000 kadar ozonla dezenfeksiyön tesisi mevcuttur, ozonun su arıtma tesislerinde başlıca kullanım amaçlan koku, tat ve renge neden olan organiklerin kontrolünü sağlamaktır. Ozon her ne kadar önceleri içme suyunun dezenfeksiyonu amacı ile kullamldıysa da, ozon üretimindeki son gelişmeler ozonu '6

17 atık su de/enfeksiyonunda ela ekonomik olarak diğer dezenfektanlarla yansır hale getirmiştir. Ozon tiret i ini Ozon sudaki yarı ömrünün çok kısa olması nedeni İle, üretildikten hemen sonra oksijene bozunmaktadır. bu nedenle arıtma işlemi sırasında üretilmesi tavsiye edilmektedir. Ozonun üretimnde en etkili yol elektriksel deşarjdır. Ozon jenaratörlennde elektrotlar arasından geçirilen hava veya saf oksijene yüksek voltaj uygulanarak ozon üretilir. Ozon üretiminde besleyici yaz olara hava kullanıldığında ağırlıkça % 0,5-3,0, saf oksijen kullanıldığında ise % 1,0-6,0 ozon üretilmektedir. Ozon Kimyası Ozonun su arıtımınla önemli olan bozunma reaksiyonları aşağıdaki şekillerde verilmektedir. O 3 f IhO - *I-KV +011 HOrH + Oll- *2HO 2 OH-HO.? > : I iü * HO: *» İhü + Ü2 Oluşan HO2 ve 110 serbest radikalleri çok fazla oksitleme gücüne sahiptirler ve dezenfeksiyoıula ozonun kendisinden ziyade oluşan bu radikallerin aktif rol oynadıkları düşünülmektedir. O/onun Etkinliği Ozon çok kuvvetli oksitleyieidir.bakterial etkinliğinin doğrudan hücre duvarını tahrip etmesinden kaynaklandığı sanılmaktadır, Ozon ayrıca çok etkin viriisittir ve klordan daha fazla etkin olduğu düşünülmektedir. Ozon çözünmüş katılar oluşturmaz ve amonyum İyonundan etkilenmez. Bu nedenlerden ötürü ozon klorlama ve lıipoklorlamaya, özellikle bunlardan sonra deklormasyonun gerektiği durumlara karşı en güçlü alternatif olmaktadır. Ü/onurı Çevresel Etkileri Diğer dezenfektan maddeler île kıyaslandığında ozon çevresel etkilere açısından bazı avantajlar taşımaktadır. Ozonun sudaki kalıntıları suda yaşayan canlılar üzerine akut toksik etki yapabilmektedir. Ancak ozonun suda çok çabuk bozunması bu kalıntıların alıcı sulara gelinceye kadar kendiliğinden etkisiz hale gelmesini sağlamaktadır. Ozonun kuvvetli oksitleme kapasitesi 17

18 suda bulunan hümik asitler ki bunlar trihalometan oluşumuna neden olurlar ve nıalation gibi pestisıt kalıntılarını parçalayabilecek düzeydedir. Oluşan toksik ara ürünler ozon dozuna temas süresine ve suda bulunabilecek organik bileşiklere bağlı olarak değişmekledir. De/enfeksiyon amacıyla klor kullanılmadan önce yapılacak bir ön ozonlama işleminin nihaîn metan bileşiklerinin oluşumunu büyük ölçüde azalttığı belirlenmiştir, Ozonun dezenfeksiyon amacıyla kullanımının yanı sıra bir diğer avaniajıda, ozonun sutla kolaylıkla oksijene bozunnıası nedeniyle suların çözünmüş oksijen içeriğini hemen hemen doygunluk seviyesine kadar yükselmesini sağlamasıdır. Bu ise su kalite standartlarında istenen çözünmüş oksijen dengesini sağlayacak bir havalandırma işlemini gereksiz kılmaktadır. ULTRAVİYOLI«: RADYASYON İLE DKZENKKKSİYON Ultraviyole ışık kaynağından yayınlanan radyasyon su kaynaklarının dezenfeksiyonu amacıyla ilk kez uygulandığı 1900 lü yıllardan beri oldukça sınırlı kullanıma sahiptir. Önceleri ancak yüksek kaliteli su temininde kullanılmıştır, Son yıllarda atık su arıtımında kullanımıda Önem kazanmak t ati ir, Yeterli dozlarclaki ultraviyole radyasyonun herhangi bir toksik bileşik oluşturmadan bakterisit ve virüsii olarak kullanılabileceği belirlenmiştir, UV Radyasyon Kaynağı Günümüzde düşük basınçlı cıvalı ark lambaları uv radyasyonun dezenfeksiyon amacıyla kullanımında en yaygm kaynaklardır, Civalı ark lambalarının ürettiği 253,7nın dalga boyunda ınonokromoiik ışık optimum gennisidai etkiyi sağlamaktadır. UV Radyasyonun Etkinliği Uluaviyole radyasyon kimyasal bir dezenfektandan ziyade fiziksel bir dezenfektandır. 254nın dalga boyundaki radyasyon mikroorganizmanın hücre duvarından geçerek, hücre u,,»ui ki DNA ve RNA tarafından absorplanır, Bu da hücrenin çoğalmasını engeller ve hücrenin DÎınesine neden olur, UV radyasyonunun bakterisit etkinliği suyun berrak olmasına bağlıdır. Bulanıklığa neden olan kirleticiler UV radyasyonunun doğrudan bakteriye ulaşmasını engelleyeeekıir. UV radyasyonunun su de/enfeksiyonunda etkin olabilmesi için en etkili yöntem; suyun ince bir filin tabakası şeklinde ultraviynie lambalar arasından geçirilmesidir. 18

19 Şekil 2. Atık suyun yüksek enerjili UV radyasyonla dezenieksiyonu UV Radyasyonun Çevresel Etkileri UV radyasyonun kimyasal bir ajan olmaması nedeniyle suda toksîk bir kalıntı oluşturması söz konusu değildir, Buna rağmen sudaki bazı bileşikler UV radyasyonla değişikliğe uğrayabilmektedirler. Ancak bunlarında daha sonra zararsız formlara dönüştüğü düşünülmektedir, Bu nedenlerle UV radyasyonun çevresel etki açısından fayda ve zararları dengelenmektedir. 19

20

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 9 VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. F, Cl, Br, I, At Halojenlerin Genel Özellikleri *Halojenlerin hepsi zehirli ve renklidir.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

KLORLA DEZENFEKSİYON

KLORLA DEZENFEKSİYON 1. DENEYİN AMACI KLORLA DEZENFEKSİYON Amaç, suların dezenfeksiyonunda klor kullanımını uygulamalı görmek, gerekli klor miktarını hesaplayabilme becerisi kazanmaktır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Su kaynaklarının

Detaylı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı DEZENFEKTAN (JERMİSİD) Mikroorganizmaları öldürerek etkiyen ve genellikle cansız

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj & Dezavantajları 22.11.2016 / BİOSİDAL KONGRESİ - ANTALYA Paketli Satın Almak 1 yada birden çok hazır kimyasalı paketlenmiş

Detaylı

YÜZME HAVUZLARDA Enfeksiyon Riski ve Dezenfeksiyonun Önemi İNSAN - HAYVAN - BİTKİ Mikrobiyoloji Gözle görülemeyen canlıların Mikroskop ile incelenmesi. mikron = 1/1000 mm. mikroskop x 1000 cfu/ml veya

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Hazırlayan: Kübra TOP 20534284 Deneyin Adı: OKSiJENiN SABUN KÖPÜĞÜNÜ ARTTIRMASI Deneyin Amacı: Hidrojen peroksitin parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler

Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler 1-PH Klorun Dezenfeksiyonunu Etkilen Faktörler Klor dezenfeksiyon işleminde klorun yapısından dolayı havuzdaki birçok parametre değişiklik gösterir. Değişen

Detaylı

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici 1. II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici tam olarak nedir ve nasıl çalışılır? TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici bir temizleme ürünü olup, gerçek hayata

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK. Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK. Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Yüzme havuzları; Turizm Fiziksel aktivite YÜZME HAVUZU YARALANMA VE BOĞULMALAR

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

SALİH ZEKİ YILDIZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

SALİH ZEKİ YILDIZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI SALİH ZEKİ YILDIZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI GENEL BİLGİ Klordioksit 1811 yılında Sir Humprey Davey tarafından bulunmuştur. Yeşilimsi- sarı renklidir ve sert, keskin klor kokuludur.

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

KLORLAMA HAZIRLAYANLAR :

KLORLAMA HAZIRLAYANLAR : KLORLAMA HAZIRLAYANLAR : Sefa KARACA 050559018 Didem Sevim MENGÜ 050559022 Cansu SAMANCI 050559027 Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Ankara KLOR ile dezenfeksiyon ülkemizde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Sanitasyon ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI (5) PROF.DR.T.HALÛK ÇELİK

Sanitasyon ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI (5) PROF.DR.T.HALÛK ÇELİK ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI (5) PROF.DR.T.HALÛK ÇELİK Sanitasyon Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Giriş Dezenfeksiyon; belirli, arzu edilmeyen

Detaylı

KALINTI KLOR TAYİNİ. DENEYİN AMACI: Sularda klorun önemi ve iyodometrik yöntemle su numunelerinde klor derişimlerinin belirlenmesi TEORİ:

KALINTI KLOR TAYİNİ. DENEYİN AMACI: Sularda klorun önemi ve iyodometrik yöntemle su numunelerinde klor derişimlerinin belirlenmesi TEORİ: KALINTI KLOR TAYİNİ DENEYİN AMACI: Sularda klorun önemi ve iyodometrik yöntemle su numunelerinde klor derişimlerinin belirlenmesi TEORİ: İçme ve kullanma sularının ve arıtma tesisi çıkış sularında patojenik

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

Su; yaşam kaynağımız...

Su; yaşam kaynağımız... Su; yaşam kaynağımız... ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ Su alanında tecrübeli ve uzman kadromuz ile Antalya Merkezli olarak hizmet veren bir kuruluşuz. Uygulama yeri keşfi, su analizi, sistem projelendirmesi, satış

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

DrYK Danışmanlık Hizmetleri 1

DrYK Danışmanlık Hizmetleri 1 DrYK Danışmanlık Hizmetleri 1 KLORAMİN (CHLORAMINE) Monokloramin kullanımı ile ilgili önemli sorular ve cevapları 1. Kloramin nedir? İçme ve kullanım suları için kullanılan dezenfeksiyon yöntemlerinden

Detaylı

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Hoş Geldiniz 1 Amacımız; Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Dezenfeksiyon, flokülasyon, ph ayarlama ve suyun dengesi için kullanılan kimyasalları incelemek Havuz bakım prosedürünü tekrarlamak

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI Otellerimiz yurt içinden ve yurt dışından bir çok insanımızın konakladığı ve ortaklaşa kullandığı alanlarımızdır. Bu sebeple bu mekanların temizliği ve dezenfeksiyonuda

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma 100 yıl önce İngiltere Kraliyet Komisyonu nun saptadığı SOSYAL HAYATIN GEREĞİ OLAN 10 KOŞUL un ilki: İçme ve kullanma için uygun ve yeterli miktarda su sağlanması

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ

MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ - REÇİNE İLE SERTLİĞİN ALINMASI

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

KLOR TAYİNİ. Cl 2 + H 2 O HOCl + H + + Cl - HOCl H + + OCl -

KLOR TAYİNİ. Cl 2 + H 2 O HOCl + H + + Cl - HOCl H + + OCl - KLOR TAYİNİ Suların klorlanmasının amacı sudan geçen hastalıkların yayılmasını önlemektir. Klor normal sıcaklık ve basınçta sarımsı yeşil renkli, havadan daha ağır bir gazdır. Yükseltgen özellik taşıyan

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı