ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI MART

2 İçindekiler 1. PROJENİN TANIMI Projenin Adı Projenin Gerçekleştirildiği Tesisin Bilgileri, Deprem Durumu Flora Fauna Projenin Tanımı Projenin Faydaları ÖNLEME PLANI İZLEME PLANI ŞEKİLLER Şekil 1. Tesisten Görüntü Şekil 2. Basit Akış Şeması Şekil 3. Genel Vaziyet Planı Şekil 4. Atık Su Geri Kazanım Ünitesi Şekil 5. Lüleburgaz Enerji Santrali 2010 yılı emisyon ölçüm değerleri (Ton CO 2 ) Şekil 6. Atık Su Geri Kazanım Ünitelerinden Görünüm 2

3 1. PROJENİN TANIMI 1.1 Projenin Adı Zorlu Enerji Elektrik, Elektrik Üretim Tesisi Enerji Verimliliği Projesi Projenin Gerçekleştirildiği Tesisin Bilgileri, Şekil 1. Tesisten Görüntü Lüleburgaz Santralı, tarihinde Zorluteks tesislerinin elektrik ve buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bugün gelinen noktada, kuruluş hedefinin dışında santral, Serbest Üretici özelliği ile, gerek bölgesel, gerekse ülke bazında önemli bir görev yürütmektedir yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile otoprodüktör anlaşmalarının imzalanmasının ardından 1 adet 7,5MW gücünde gaz türbini ve düşük basınçlı atık ısı kazanı ile Zorluteks Tekstil Ticaret A.Ş. firmasının buhar ve elektrik gereksinimi karşılamak üzere kurulan Lüleburgaz santrali, gerek tüketim miktarının artması gerekse enerji piyasasındaki gelişmeler ile birlikte hızla gelişti yılında 1 adet daha 7,5MW gücünde gaz türbini ve düşük basınçlı atık ısı kazanı kuruldu. 3

4 1999 yılında 41,66 MW gücünde gaz türbini ve yüksek basınçlı atık ısı kazanı kurulumu ile santral kapasitesi sadece Zorluteks in değil çevredeki tekstil fabrikalarının da gereksinimi karşılayacak boyutlara ulaştı yılında kojenerasyon santrali verimliliğinin bir kademe yukarı çıkarılabilmesi için ters basınçlı buhar türbin kurulumu tamamlandı yılına kadar Santral in bağlı olduğu 31,5kV sisteminden kaynaklanan problemler sebebi ile sorunsuz ve daha güvenli çalışmaya olanak sağlayacak olan 154kV şalt tesisi kurularak Enterkonnekte enerji iletim sistemine bağlantı sağlandı yılında ilk kurulan türbinlerde kullanılan düşük basınçlı atık ısı kazanlarının yerlerine yüksek basınçlı atık ısı kazanı kurularak Santral verimliliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapıldı yılında enerji piyasasındaki gelişmelere paralel olarak santral üretim kapasitesinin arttırılması ve enerji verimliliği kapsamında iyileştirme çalışmaları başlatıldı ve 2009 yılı içerisinde 49,53MW kurulu gücünde gaz türbini kurulumu ile ilk faz tamamlandı yılları içerisinde enerji verimliliği çalışmalarına devam edilerek 25,7MW gücünde buhar türbini, 59 ton/h kapasiteli Deltak kazanı, SPIG soğutma kulesi ve 130 ton/h üretim kapasiteli atık su geri kazanım ünitesi kuruldu. Lüleburgaz Santrali ilave yatırımı için ÇED Belgesi alındı yılı sonu itibariyle, 148,19 MW lık elektrik, 239 Ton/ Saat lik buhar üretimi kurulu gücü ve 80% e varan Kojenerasyon verimi ile, Serbest Üretici Lisansına sahip firmalar açısından Türkiye nin en büyük Kojenerasyon tesisi özelliğini taşımaktadır. Zorlu Enerji Grubu nun ilk şirketi Zorlu Enerji Elektrik nin faaliyete geçen ilk tesisi olan Lüleburgaz Enerji Santrali, çevresindeki tekstil ve ilaç firmalarına, konvansiyonel enerji kaynakları arasında en çevreci seçenek olan doğal gazdan üretilen kuru buhar ve elektrik enerjisi sağlamaktadır. İlk kuruluşundan bu yana geçen 15 yıl içinde kapasitesi sürekli artan santralin en son geliştirme projesi 2011 yılsonu itibariyle tamamlanmıştır. Lüleburgaz Enerji Santrali, 148,19 MW elektrik ve 239 ton buhar kurulu kapasitesiyle, Zorlu Enerji Grubu nun kurulu gücünün %19,2 sini, brüt üretim kapasitesinin ise %19,7 sini oluşturmaktadır. 4

5 İşletmede proses sonucu oluşan atık sular ve evsel kullanım sonucu oluşan atık sular kapalı kanal ve borularla Zorluteks işletmesine ait atık su arıtma tesisinde arıtımı gerçekleştirilmektedir. Zorluteks işletmesine ait Tarih ve B.39.15/2007 No lu Deşarj İzni Belgesi mevcut olup, Zorlu Enerji Elektrik ile protokol mevcuttur. Dolayısıyla Zorlu Enerji Elektrik ne ait, T.C. Kırklareli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden alınan Deşarj İzni Verilmesine Gerek Yoktur yazısı mevcuttur. Santralimizde emisyon azaltma tedbiri olarak LM6000 gaz türbinlerinde yanma odasına NOx değerini düşürmek amacı ile demineralize su verilmektedir. Yanma sonucu oluşan NOx ve yüksek sıcaklık güçlü bir soğutma sistemi ile kontrol edilerek atık ısı kazanına verilmekte ve kazana beslenen suyu ısıtan atık gaz dışarı atılmaktadır. Şekil 2. Basit Akış Şeması İşletmede çalışan işçilerin günlük ihtiyaçları için gerekli olan kullanma suyu mevcutta bulunan 3 adet kuyudan karşılanmaktadır. Zorlu Enerji Elektrik, Lüleburgaz santralinde hâlihazırda elektrik üretim faaliyetini gerçekleştirmektedir. Ancak Enerji sektörünün gelişmesi ve elektrik açığının her geçen gün 5

6 artması nedeni ile tesisin enerji verimliliğine yönelik çalışması kapsamında söz konusu Elektrik Üretim Tesisini faaliyete geçirmeyi planlamıştır. 25,7 MWh lik yatırım projesi, Büyükkarıştıran Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, Tekirdağ İli, Muratlı ve Çorlu İlçelerine yakındır. Lüleburgaz İlçesine 25 km, Çorluya 25 km, Tekirdağ a 40 km ve Kırklareli İline 86 km uzaklıkta ve E-5 karayolu üzerinde bulunmaktadır. Faaliyet sahasının güneyinden Uğurlu dere geçmektedir. Zorlu Enerji Elektrik tarafından Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi, Uğurludere Mevkiinde kurulan ve işletilen tesisin tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmesi için tarihinde Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ne müracaat edilmiş olup, faaliyetin tarihinde ÇED kapsam dışı olduğunu belirtir yazı alınmıştır. Ayrıca 17 Temmuz 2008 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-II listesinde yer alan Elektrik Üretim Tesisi Kapasite Artırımı ( 25,7 MW) projesi ile ilgili olarak T.C. Kırklareli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, Valilik tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmiştir. Faaliyet sahasında en yakın yerleşim birimleri yaklaşık 4km kuzeybatısında bulunan Büyükkarıştıran Belediyesine bağlı hanelerdir. Ağaçlandırılmış alanlar Büyükkarıştıran Belediye sınırları içersinde bulunan piknik alanıdır. En yakın orman alanı 85 km yakınındaki Istıranca Dağlarıdır. İşletmeye ait genel yerleşim planı Şekil 3 de verilmiştir. 6

7 Şekil 3. Genel Vaziyet Planı 7

8 Marmara Bölgesinin Istıranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan Kırklareli, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney doğusunda İstanbul, güneyinde Tekirdağ ve batısında Edirne ile çevrilmiştir. Yüzölçümü kilometrekaredir. Kırklareli nin Bulgaristan a 180 kilometre kara sınırı, Karadeniz e 60 kilometre deniz kıyısı bulunmaktadır. Kuzey ve doğusu dağlık-ormanlık diğer bölümü genelde düzlük arazidir. Başlıca akarsuları Ergene Nehri ve Rezve Deresidir. Bitki örtüsü olarak ormanlık ve step özelliği göstermektedir. Kırklareli İlinde kuru tarım alanlarının yaygınlığı nedeniyle tarla bitkileri üretilmektedir. Toplam ekilebilir arazinin içerisinde buğday, birinci sırayı almakta ve ekilişteki payı yıllara göre % arasında değişmektedir. İkinci sırayı ise ayçiçeği almakta olup, ekilişteki payı % düzeyindedir. Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık göstermektedir. Yıldız Dağları'nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin, kışlar ise soğuktur. Bu kesimde, yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı az olup, m2 ye düşen yıllık ortalama yağış oranı mm. dolaylarındadır. Denizden uzak iç kesimlerde ise karasal iklim görülmekte olup, yaz ve kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı yüksektir. İç kesimler, her mevsim yağış almakla birlikte, yıllık yağış miktarı kıyı kesimlere göre oldukça azdır. Bu kesimlerde, yıllık sıcaklık ortalaması 13,1 o C, m 2 ye düşen yağış ortalaması ise 772,8 mm. dolaylarındadır. Yerel Basınç, (Hpa) Tablo 1. Yıllık Ortalama Doğal Elementler Sıcaklık, ( o C) Bağıl Nem, (%) Bulutluluk (0-10) Yağış Miktarı, (mm) Rüzgâr Hızı, (m/s) Fırtınalı Gün Sayısı Kar Yağan Gün sayısı Buhar Basıncı, (hpa) 989, ,3 589,1 0, , Deprem Durumu T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu nun tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası na göre; proje yeri ve proje alanının da içinde bulunduğu Lüleburgaz İlçesi 4. Derece Deprem Bölgesi nde yer almaktadır. 8

9 1.1.3 Flora Fauna Proje Sahası Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi, Uğurludere Mevkii 10 pafta, 4066 parsel üzerinde yer almaktadır. Kırklareli ilinde bir adet Yaban Hayatı Koruma Sahası mevcuttur yılında 5399 ha. lık bir alanda kurulan Kırklareli Demirköy Longos Yaban Hayatı Koruma Sahası nın en önemli özelliği Geyik, Karaca, Su Samuru gibi nesli tehlikede bulunan yaban hayvanı türlerini bünyesinde barındırmasıdır. Tatlısu ekosisteminde ise fauna elemanlarını omurgalı ve omurgasız canlılar oluşturmaktadır. Bu canlılar çoğunlukla kirlenmemiş ya da az kirlenmiş akarsularda göl, gölet ve barajlarda dağılım göstermektedir Flora Proje alanı flora bölgeleri dikkate alındığında Avrupa-Sibirya Fitocoğrafya Bölgesi ne girmektedir. Bu fitocoğrafya bölgesi, Karadeniz ikliminin etkili olduğu Karadeniz Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nde Gelibolu ve Biga yarımadalarının dışındaki sahaları kapsamaktadır. Bölgenin güney sınırını, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kabaca doğu-batı yönünde uzanan dağ sıralarının kuzeye bakan yamaçları oluşturur. Ancak bu bölgede, dağların güneye bakan yamaçları ve dağlar arasındaki tektonik oluklar ve havzalar, ayrı ortamları meydana getirir. P.H. Davis in (Flora of Turkey and The East Aegean Islands) grid sistemi açısından bakıldığında A 1 karesinde bulunmaktadır. Proje yeri ve yakın çevresinin florasını tespit edebilmek için ilgili literatürlerin taraması yapılarak saptanan flora elemanlarının habitatlarının, fitocoğrafik bölgelerinin, nispi bolluklarının, endemizm durumlarının ve ulusal ve uluslararası korunma durumlarının gösterildiği envanter tablolar oluşturulmuştur. Bu çalışmaların sonucunda alanda var olan veya bulunması muhtemel 55 bitki türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 7 si Akdeniz elementi, 11 i Avrupa-Sibirya elementi, 1 i Doğu Akdeniz elementi ve 36 sı ise fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler ile kozmopolit türledir. Faaliyet alanında, Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yasama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Ek-I kapsamında koruma altına alınmış bir bitki türüne rastlanmamıştır. Yukarıda belirtilen türlerden endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerini tespit etmek için Red Data Book of Turkish Plants (Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ve Van 100. Yıl Üniversitesi, 2000) 9

10 adlı yayın ve Tübitak tarafından hazırlanan web sitesi taranmış ve nesli tehlikede olan bitki türüne rastlanmamıştır Fauna Faaliyet alanının faunası, yapılan arazi çalışmaları ve literatür araştırması sonucunda belirlenmiştir. Ayrıca yöre halkından alınan bilgilerden de büyük ölçüde yararlanılmıştır. Buna göre faaliyet alanında mevcut türler faaliyet alanının yaklaşık 1km çevresi irdelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Faaliyet alanında Red Data kategorilerine giren türler gözlemlenememiş ancak literatür çalışmaları ve yöre halkının verdiği bilgiler ışığında listelere eklenmesi yararlı bulunmuştur. Bununla beraber söz konusu faaliyette bu türler üzerine zararlı herhangi bir biyolojik ve fiziksel etki bulunmamaktadır. Fauna listelerinde belirtilen ve Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan türler ve diğer yaban hayatı türleri üzerinde bu faaliyet ile; bu türlerin avlanması, kasıtlı olarak öldürülmesi veya alıkonulması, yumurtalara zarar verilmesi gibi etkiler kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu faaliyette Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünün Merkez Av Komisyonu kararlarına ve Bern Sözleşmesi hükümlerine uyulacaktır. Nesli tehlikeye girecek statüde tür yoktur. Faaliyet alanı ve yakın çevresinin faunası aşağıda verilmiştir. Memeliler Çalışma alanında 9 tane memeli türünün bulunabileceği belirlenmiştir. Bunlar Türkiye de oldukça bol ve yaygın olup, herhangi bir tehdit altında değildirler. Bu türlerden 6 tanesi Bern Sözleşmesi Listesinde bulunmaktadır. Ayrıca, Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları na göre, 1 tane memeli türü Ek-1, 1 tane memeli türü Ek-2 ve 1 tane memeli türü Ek-3 listesinde bulunmaktadır. 10

11 Amfibiler ve Sürüngenler Proje alanı ve çevresinde 9 tane sürüngen ve amfibi türünün bulunabileceği belirlenmiş olup, Türkiye de oldukça bol ve yaygın olup, herhangi bir tehdit altında değildirler. Bu türlerden 9 tanesi Bern Sözleşmesi Listesinde bulunmaktadır. Ayrıca Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları na göre; 6 tanesi Ek-1 listesinde bulunmaktadır. Kuşlar Proje alanında 16 tane kuş türünün bulunabileceği belirlenmiş olup, bunlardan 13 tanesi Bern Sözleşmesi listesinde bulunmaktadır. Ayrıca Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları na göre; 11 tanesi Ek-1, 2 tanesi Ek-2 ve 3 kuş türü de Ek-3 listesinde bulunmaktadır. "Türkiye nin Kuşları" (KİZİROĞLU, 1993) kitabına göre risk altı kategorilerinde yer alan tür yoktur. Prof. Dr. Ali Demirsoy a (1996) Göre Red Data Book (RDB) Kategorileri: E : Tehlikede (endangered): İlgili taksonun (tür ya da alttür) soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ; soyun tükenmesine neden olan etkenler sürmektedir. Ex : Soyu tükenmiş (extinct): Takson doğada yok olmuştur veya yinelenebilecek sayının altına düşmüştür. Ancak koruma altında soyunu devam ettirmektedir. I : Bilinmiyor (in determinate): Taksonun durumu bilinmiyor. K : Yetersiz bilinenler (insufficient) : Bilgi yetersizliğinden ötürü taksonun durumu belirsiz Nt : Henüz takson tehlike altında değil O : Takson tehlike dışı (out of danger): Daha önce tehlike altında iken, alınan koruma önlemleri ile kurtarılmış. R : Nadir (rare): Küçük populasyonlar halinde bulunan, şu anda tehlikede olmayan, ancak gerekli koruma önlemleri alınmazsa V kategorisine girmeye aday taksonlar. V : Zarar görebilir (vulnerable): Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek taksonlar. AVK (Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Merkez Av Komisyonu Kararı): 11

12 (I) ile gösterilen türler Çevre Ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınan yaban hayvanları türleridir. (II) ile gösterilen türler Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları türleridir. (III) ile gösterilen türler Merkez Av Komisyonunca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları türlerdir. IUCN Tehlike Kategorileri: VU Lr/nt NE : Zarar görebilir. : Az riskli (Tehlikede olmaya yakın). : Değerlendirilmemiş Bern Sözleşmesinin eklerinden ikisi altında fauna türleri koruma altına alınmışlardır. Bunlar; Ek-II :Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri a-her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri, b-üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek, c-yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, gelişme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek, d-yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak, e-fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır. Ek-III: Korunan fauna türleri a-yabani faunayı yeterli popülasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla uygun durumlarda geçici veya bölgesel yasaklama. Kapalı av mevsimleri ve diğer ulusal esaslar (Merkez av komisyon kararları) 12

13 "Türkiye nin Kuşları" (KİZİROĞLU, 1993) adlı kitaba dayanılarak bazı kuş türlerinin "Red Data Book" kategorileri (ERZ, 1977; RHEINWALD et all, 1981; BAYERISCHE STAATSMINISTERIUM 1982 a and b; GEBB 1984)'e göre tehlike altındaki türler şu şekilde sınıflandırılmıştır A.1 : Nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesi altında olan türler A1.1 : Nesli tükenmiş olan türler A1.2 : Tüm Türkiye deki birey sayısı 1-25 çift arasında olan türler A2 : Birey sayısı çift altında kalan ve yayılış gösterdikleri bölgelerde büyük risk altında olan türler A3 : Birey sayısı (500) çift arasında kalan ancak bazı bölgelerde oldukça azalmış olan türler A4 : Birey sayıları fazla olmakla birlikte belirli bölgelerde azalmış olan türler B : Geçici olarak Türkiye ye gelen ve biyotopların yok edilmesi ile risk altına girecek türler B1 : Anadolu yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu da üremeyen türler B2-B3 : Anadolu dan transit olarak geçen veya Anadolu yu kışlak olarak kullanan ve risk derecesi daha düşük olan türler. 13

14 1.2 Projenin Tanımı Hâlihazırda kurulu bulunan Zorlu Enerji Elektrik Üretim Tesisi nde hammadde olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Elektrik üretimi sırasında yanmadan dolayı yüksek miktarda atık ısı açığa çıkmaktadır. Projeye konu olan tesiste ortaya çıkan atık ısı enerjisinden faydalanarak atık ısı kazanında buhar üretilmesi ve bu buharı, buhar türbinine göndererek elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Projeye konu olan tesis, hâlihazırda kurulu bulunan tesisten ortaya çıkan atık ısıdan faydalanmak amacıyla kurulmuştur. 25,7 MWh lik Elektrik Üretim Tesisi saatte 110 m 3 soğutma suyuna ihtiyaç duymaktadır. Elektrik Üretim Tesisi nin ihtiyacı olan su, Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyeti sonucu oluşan atık su arıtılarak sağlanmaktadır. Lüleburgaz Enerji Santrali imar planlarında sanayi alanı olarak ayrılan kısımda konumlanmıştır. Santral, bulunduğu konum itibari ile yüksek koruma altında olan yerleri etkileyebilecek saha içerisinde yer almamaktadır. Lüleburgaz Santrali nin niteliğini etkileyebileceği bir su kaynağı bulunmamaktadır. Projenin bir diğer önemli etkisi Lüleburgaz Santrali nin faaliyetlerinden kaynaklanacak çevresel etkiyi büyük ölçüde azaltmasıdır. Proje sayesinde mevcut durumda buhar türbininin kurulduğu ünitede üretilen elektrik başına yılda %21 lik doğalgaz tasarrufu (mevcut 12,75 MW lık kapasite kullanımında) sağlanmış olacaktır. İlerleyen dönemde buhar türbininin tam kapasitesinin kullanılması durumunda yıllık sm 3 doğalgaz tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu değer ilgili ünitede tam kapasitede ton CO 2 e daha az emisyon salınımı ile yetişkin ağacın absorbe edebileceği CO 2 emisyonuna eşdeğerdir. 14

15 Lüleburgaz Enerji Santrali ve Zorluteks Atık Su Entegrasyonu Enerji üretim tesislerinin en büyük tüketim kalemlerinden biri de taze su kaynağıdır. Proje kapsamında kurulan ek üniteler ile mevcut santralin taze su ihtiyacının 110 m 3 /saat artması öngörülmektedir. Bu durum bölgede artan sanayi faaliyetleri dolayısıyla yoğunlukla kullanılan Ergene Havzası nın yer altı su kaynaklarına ek bir yük getirmektedir. Bu etkinin bertaraf edilmesi ve proje sonucunda kurulan ünitelerin taze su kaynakları üzerindeki etkisinin sıfıra indirilmesi için ek bir yatırım gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Zorlu Enerji nin bitişiğinde faaliyetini sürdüren ve temel müşterilerinden biri olan Zorluteks in faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atık suyun ileri teknoloji atık su arıtma ünitesinde enerji tesisinin ihtiyaç olunan kaliteye yükseltilerek kullanılmasına yönelik yatırım hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında inşa edilen ön arıtma, ultrafilitrasyon ve reverse osmosis üniteleri Zorluteks in atık su deşarj ünitesiyle entegre edilmiştir. Bu sayede Zorluteks ten elde edilen atık su enerji tesisi atık su arıtma ünitesine beslenmektedir. Arıtma ünitesinden çıkan arıtılmış su 110 m 3 /saat lik ihtiyaca sahip soğutma kulelerinde kullanılmaktadır. Bu süreçte 95 m 3 /saat lik su buharlaşmakta, deşarj sınırları içerisinde düşük kirlilik değerlerine sahip 15 m 3 /saat lik ve atık su geri kazanım ünitesinden de 80 m 3 /saat lik su ise alıcı ortama verilmektedir. Böylelikle Zorluteks in çevresel etkilerinde azalma sağlanırken, Lüleburgaz Enerji Santrali nin soğutma suyu ihtiyacı taze su kaynakları kullanılmadan sağlanmakta ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etki giderilmektedir. Şekil 4. Atıksuyun, Atık Su Geri Kazanım Ünitesinde Arıtımı 15

16 1.3 Projenin Faydaları Doğalgaz Tasarrufu sm 3 /yıl (Tam kapasitede) Lüleburgaz Santrali çevre yönetim sistemi Zorlu Enerji çevre politikası kapsamında yönetilmektedir. Lüleburgaz Santrali, doğalgazdan elektrik üreten bir tesis olduğundan bir emisyon etkisine sahiptir. Lüleburgaz Santrali'nin 2011 yılında doğrudan enerji tüketimi GigaJoule olarak gerçekleşmiştir. Tesis, 2011 yılında sm 3 doğalgaz alımı yapmıştır. Üretilen enerjiden GJ si santral içinde tüketilmiştir yılında tamamlanan ek kapasite yatırım projesi ile ünite başına %21 lik doğalgaz tasarrufu (mevcut 12,75 MW lık kapasite kullanımında) ileride buhar türbininin tam kapasitesinin kullanılması durumunda yıllık sm 3 /yıl doğalgaz tasarrufu sağlanması planlanmaktadır. Karbon Emisyon Kazancı ton/yıl (tam kapasite çalışmada) Emisyon salınımı açısından yenilenebilir ve nükleer enerji santrallerinden sonra doğalgaz kullanılan tesisler çevresel etkileri en az olan tesislerdir yılında Lüleburgaz tesislerinde ISO standardına göre hesaplanmış CO 2 salınım miktarı ton CO 2 dir. 16

17 Kapsam 2 Kapsam ; 3 ; Kapsam 1; Şekil 5. Lüleburgaz Enerji Santrali 2010 yılı emisyon ölçüm değerleri (Ton CO 2 ) Kapasite artırım projesi ile Lüleburgaz Santrali tam kapasite çalıştığında sağlanacak olan karbon emisyon kazancı ton/yıl dır. Su Tasarrufu 110 m 3 /sa Yeni tesisin soğutma suyu ihtiyacı (110 m 3 /sa), doğrudan doğal kaynak kullanımına gidilmeden, Atıksu Geri Kazanımı Ünitesinden yararlanılarak giderilecektir. Atıksu Geri Kazanımı Ünitesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; - Ön Arıtma - Ultrafilitrasyon - Reverse Osmosis 17

18 Şekil 6. Atık Su Geri Kazanım ı Ünitelerinden Görünüm Lüleburgaz Enerji Santrali nde tehlikeli atık olarak atık yağ ve kontamine olmuş ambalaj atığı ortaya çıkmaktadır. Atık yağlar, kontamine olmuş ambalaj atıkları ve diğer tehlikeli atıklar geri kazanılmak üzere lisanslı alıcılara verilmektedir yılında Lüleburgaz Santrali nde oluşan kg tehlikeli atık geri kazanılmış, kg tehlikesiz atık geri dönüştürülmüştür. 18

19 İŞLETME AŞAMASI 2. ÖNLEME PLANI Konu Önlem Sorumluluk Oluşan evsel nitelikli katı atıklar, ağzı kapalı ve sızdırmaz özellikteki çöp kovalarında toplanarak ücreti Zorlu Enerji Evsel Katı Atıklar karşılığında Büyükkarıştıran Belediyesine ait çöp toplama araçlarına verilerek bertaraf edilmektedir. Elektrik Ambalaj Atıkları Evsel ve İşletme Atıksuları Atık Yağ Tehlikeli Atıklar Emisyon Tıbbi Atıklar Gürültü Tesiste çalışan personelin kullanımına bağlı ambalaj kâğıdı, plastik, pet şişe, cam vb. türü ambalaj atıkları oluşmaktadır. Oluşan ambalaj atıkları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde evsel nitelikli diğer katı atıklardan ayrı biriktirilerek geri dönüşümünün sağlanması amacıyla lisanslı toplama ayırma tesisine verilmektedir. Tesiste oluşan evsel nitelikli atıksular aynı sahada kurulu bulunan Zorluteks Tekstil A.Ş. ye ait arıtma tesisine verilmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne müracaat edilerek Deşarj İznine tabi olmadığına dair yazı alınmıştır. Proses kaynaklı buharlaşamayan yaklaşık 95 m 3 /h lik atık su ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 9.6 daki deşarj standartlarını sağlayacak şekilde atıksu kanalına deşarj edilmektedir. Tesiste üretim sırasında kullanılacak makine ve teçhizattan kaynaklı atık yağ oluşumu söz konusudur. Üretim sırasında kullanılacak mekanik teçhizatın bakımları düzenli olarak yaptırılacak olup, bu kapsamda ortaya çıkacak atık yağlar Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği sızdırmasız tanklarda depolanarak lisanslı firmalara verilmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Tehlikeli atıklar, atık kodlarına göre ayrı olarak zemin sızdırmazlığı sağlanmış, üstü kapalı ve yağmur almayan, kilitli geçici depolama sahalarında depolanarak Lisanslı Geri Dönüşüm Tesislerine verilmektedir. Tesisin ihtiyacı olan buhar, halihazırda kurulu bulunan elektrik üretim santralinden karşılanacağından dolayı kurulması planlanan tesiste emisyon açığa çıkması söz konusu değildir. Mevcutta çalışan personelin tıbbi hizmeti, aynı bünyede bulunan Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasından sağlandığı için az da olsa ortaya çıkacak olan ilaç ambalajları gibi tıbbi atıklar, Zorlu Tekstil sahası içerisindeki Tıbbi Atık Toplama konteynırına bırakılmaktadır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim Tesisi ilave yatırım projesi nde yapılan işlemlerde ani darbe gürültüsü oluşturacak ve titreşim yaratacak proses yer almamaktadır. Gürültü kaynaklarının tesis içerisinde olması nedeniyle oluşan gürültünün tesis dışında etkili olması beklenmemektedir. Zorlu Enerji Elektrik Üretim Tesisi ilave yatırım projesi nin çevresindeki, dış ortam gürültü seviyesinin yönetmelikte istenen 70 dba değerinin altında kalması için gerekli tüm tedbirler alınmakta ve yalıtım işlemleri yapılmaktadır. Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik 19

20 İŞLETME AŞAMASI 3. İZLEME PLANI Konu Evsel Katı Atıklar Ambalaj Atıkları Evsel ve İşletme Atık suları Atık Yağ Tehlikeli Atıklar Tıbbi Atıklar Gürültü Hangi parametreler izlenecek? Atıklar düzenli şekilde depolanıyor mu? Atıklar düzenli şekilde depolanıyor mu? Evsel atıksuların arıtılması ve deşarj değerlerine uygunluğu kontrol ediliyor mu? Tesis alanında meydana gelen atık yağlar uygun koşullarda toplanıyor mu? Atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak toplanıyor mu? Tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanıyor mu? Gürültü seviyeleri / Ses engelleyici önlemler alınmış mı? Bu parametre Nerede izlenecek? Proje sahası çöp bidonları Ambalaj atıkları toplama kutuları Zorluteks Tekstil Arıtma Tesisi Tesis alanı içerisinde atık yağ oluşumu gözlenen üniteler Proje sahası tehlikeli atık depolama alanları Zorluteks A.Ş. Tüm Proje Alanında / En yakın yerleşim bölgeleri (özellikle şikâyet gelen yerler) Bu parametre Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanı nedir? Görsel Görsel Yöntemine uygun olarak Görsel Görsel Görsel Gürültü ölçüm cihazı / Görsel Bu parametre Ne zaman izlenecek / izleme sıklığı nedir? Haftalık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama görülmüşse daha sık Haftalık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama görülmüşse daha sık Sürekli, eğer uygunsuzluk görülmüşse daha sık Haftalık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama görülmüşse daha sık Haftalık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama görülmüşse daha sık Haftalık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama görülmüşse daha sık 6 Aylık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama görülmüşse daha sık Sorumluluk Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik Zorlu Enerji Elektrik 20

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı