SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir?"

Transkript

1 SORULAR 1- Termik enerji nedir? 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 3- Gaz atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? 5- Bir termik santralin kurulacağı yerin seçimi yapılırken nelere dikkat edilmektedir? 6- Baraj gövdesinde kullanılan malzeme cinsine ve bundan yararlanma şekline göre sınıflandırınız? 7- Dolgu barajları kullanılan malzeme çeşidine göre sınıflandırınız? 8- Ağırlık ve kemer barajların sınıflandırınız? 9- Barajın tanımını yapınız? 10- Beton barajlar genellikle nerelere inşa edilirler? 11- Santrallerde kullanılan yakıt çeşitlerini yazınız? 12- Buhar santralleri çeşitlerini yazınız. 13- Konvensiyonel buhar santrallerini kısaca açıklayınız. 14- Kojenerasyon santrallerini kısaca açıklayınız. 15- Kombine çevrim santrallerini kısaca açıklayınız. 16- Akıntı santrallerini kısaca açıklayınız? 17- Akıntı santrallerinin diğer santrallere göre avantajlarını yazınız? 18- Akıntı santrallerinin sakıncalarını yazınız? 19- Barajlı hidroelektrik santralleri ile akıntı santralleri asındaki farklar nelerdir? 20- Akıntı santrallerinin Türkiye deki durumu hakkında bilgi veriniz? 21- Enterkonnekte Sistem nedir? 22- Enterkonnekte Sistemin yararları nelerdir? 23- Enterkonnekte Sistemin sakıncaları nelerdir?

2 24- Enterkonnekte sistemde hangi tür elemanlar kullanılır? 25- Bir rüzgar santrali ne kadar enerji üretebilir? 26- Yenilenebilir enerji kaynakları deyince hangi enerji kaynakları akla gelir. 27- Türkiye enerji bakımından dışa bağımlımıdır? Açıklayınız. 28- Türkiye güneş enerjisinden faydalanabilir mi? 29- Jeotermal enerji nedir? Türkiye bu enerjiden ne kadar faydalanmakta ve hangi faaliyet alanı ile öne çıkmaktadır. CEVAPLAR 1- Termik enerji, doğada potansiyel halde bulunan birincil enerji kaynaklarının bir çevrime tabi tutularak başka bir enerji elde edildiği sistemdir. 2- Gaz Atıklar,Ağır Metaller,PartiküllerTermal ( Isıl ) Kirlenme Katı Atıklar Sıvı Atıklar Petrol ve Yağ Atıklarını İçeren Atık Sular FGD ( Flue Gaz Desülfürization ) Sistemlerin Desarjları Yıkama Suları Evsel Atıklardır. 3- Karbonmonoksit ( CO ), Karbondioksit ( CO2 ), Kükürt oksitler ( SOx ) Azot oksitler ( NOx ) ve hidrokarbon bileşikleri, ağır metaller ve partiküllerdir. 4- Yıllık ortalama konsantrasyonu 100 Hg/m3 u aşarsa solunum yolları hastalıklarına, Hg/m3 olursa hastalık oranlarının artmasını, 500 Hg/m3 aşarsa ölüm olayları görülür. 5- Enerji kaynağının yakınlığı (maden ocakları, rafineriler ve limanlar vb ), Yakıtın santrale getirilme yöntemleri ( demiryolu, denizyolu vb ) ve de Özellikle soğuk bir kaynağın bulunması gibi 3 temel şartın bulunmasına dikkat edilmelidir ) Dolgu barajlar 2-) Beton barajlar a-) Beton ağırlık barajlar b-) Beton kemer barajlar 3-) Karma barajlar a-) Toprak dolgu gövdeli barajlar b-) Kaya dolgu gövdeli barajlar c-) Karma dolgu gövdeli barajlar d-) Asfalt kaplamalı barajlar 8- a-) Ağırlık barajlarda kesit taban genişliklerinin yüksekliklerine oranı 0,75-0,85 iken, bu oran kemer barajlarda 0,20-0,60 arasında değişmektedir.

3 b-) Kemer barajlar, alternatif bir ağırlık barajı için gerekli olan betonun %30 ile yapılabilmektedir. c-) Temel mukavemeti yeterli olması halinde baraj emniyeti azalmaz. 9- Suyun faydasını artırmak için vadilerin kapatılması suretiyle yapılan 15 metreden yüksek su depolayan yapay yapılara baraj diyoruz. 10- Beton baraj gövdeleri küçük ve zemine fazla basınç vermeyen regülatör tipi tesislerin dışında, gevşek zemin ve ayrışmış kaya kazılıp alındıktan sonra daima taşıma gücüne sahip sağlam kaya zemin üzerine inşa edilir. 11- Santrallerde kullanılan yakıt çeşitlerini katı,sıvı ve gaz olarak üçe ayırabiliriz: -Katı Yakıtlar: Kömür Kömür Türleri: 1)Antrasit Kömür 2)Bitumlü Kömür 3)Yarı Bitumlü Kömür 4)Linyit 5)Turba -Sıvı Yakıtlar: Petrol Fuel-oil -Gaz Yakıtlar: Doğal gaz Yapay gazlar: 1)Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 2)Su gazı 3)Genarator gazı Yan ürün gazları: 1)Yüksek fırın gazı 2)Kok gazı 12- Konvensiyonel Buhar Santralleri Kojenerasyon Santralleri Kombine Çevrim Santralleri 13- Bu santrallerde sadece elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu santrallerde enerji dönüşümü yapılmaktadır. Kazanlarda yakılan enerji suya dönüştürülmekte ve buharlaştırmaktadır. Açığa çıkan buhar türbinlerde mekanik enerjiye dönüşür. Sonunda bu mekanik enerji genaratör ile elektrik enerjisi halini alır. 14- Konvensiyonel santrallerde elektrik enerjisi üretimi esnasında büyük miktarda ısı baca gazları ve soğutma suyu ile dışarı atılır. Buna karşı elektrik buhar yada sıcak su üretiminin aynı tesiste gerçekleşmesi

4 halinde sözü edilen 2/3 kaybın büyük bir bölümü buhar veya sıcak su üretiminde kullanıldığından %40 lara varan bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bu durumda sistemden alınan toplam enerji yakıtın maliyetinde büyük bir düşüş meydana gelmektedir. 15- Kombine çevrim santralleri prensip olarak gaz türbini santralleri ile buhar santrallerinin birleştirilmiş şeklidir. Bu sistemde gaz türbininin son kademesinden çıkan ıcaklıktaki gazlar atmosfere atılmak yerine bir atık ısı kazanından geçirilmektedir. Bu yüksek sişlem sırasında gazlar ısılarını kazan borularının içinden akmakta olan suya vererek onu buharlaştırmakta ve kızdırmaktadır. Yakılan aynı miktardaki yakıtla hem gaz türbini genaratöründen hem de buhar türbini genaratöründen elektrik üretilmekte ve bu sayede santral verimi artmaktadır. 16- Küçük bentler oluşturup, türbinin bulunduğu kanala suyu vermenin yeterli olduğu sistem diyebiliriz. Doğrudan doğruya nehir, kanal ve dip akıntıların kuvvetli olduğu denizlere kurulurlar. Su depoları olmadığından akan suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Bu santrallerde bir çeşit hidroelektrik santralidir. Direk akan suyun akıntı hızından faydalanarak elektrik enerjisi üretirler. 17- Temiz, sınırsız ve ucuz enerji üretilir. İlk yatırımdan başka hiçbir girdisi yoktur. Çok ileri bir teknolojiye gerek duyulmadan (nükleer santraller vb gibi) tamamen yerli teknolojiyle üretim yapılabilir. Kurulum maliyeti diğer tüm santrallere göre daha azdır. Diğer santrallere göre yer bakımından nehir üzerine kurulduğu için tarım alanları yok etmez. Doğal, yenilenebilir ve sınırsız büyüklükte çevirici bir enerji üretim çeşididir. 18- Bu sistemin sakıncası nehir kontrolü yoktur. Mevsimine göre su çok gelirse ziyan, az su gelirse güç düşer. Bu santraller her nehir veya akarsu üzerine kurulamazlar. Genellikle yüksek debili mevsimine göre su seviyesi çok fazla değişmeyen nehirler üzerine kurulurlar. 19- Bu santrallerin barajlı hidroelektrik santrallerinden en büyük farkı suyun biriktirilmeden, direk suyun akıntı hızından yararlanılarak elektrik enerjisi üretilmesidir. Barajlı hidroelektrik santrallerin kurulu güçleri, akıntı santrallerin kurulu güçlerinden çok fazladır. 20- Türkiye de 34 adet akıntı santrali var. Bunların kurulu gücü 643, 6 MW, ve yıllık enerji üretimi 2,9 milyar kwh dir. Türkiye de hidrolik barajlardan üretilen toplam 33,684 milyar kwh enerjinin 2,9 milyar kwh akıntı santrallerinden karşılanmaktadır. Bu rakam ülkede üretilen toplam enerjinin % 2,2 sine karşılık gelmektedir.

5 21. Bir bölgenin veya bir ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere o yerin bütün elektrik santralleri, trafo merkezleri ve aboneleri arasında kurulmuş olan sisteme enterkonnekte sistem adı verilir. 22. Besleme süreklidir Sistemin verimi oldukça yüksektir Yakıttan ekonomi sağlar Verimi yüksektir Kuruluş ve işletme maliyetleri azalır. 23. Sistemin kısa devre akımı oldukça yüksektir Sistemin kararlılığını (stabilite) sağlamak oldukça zordur. Kısa devre iyi hesaplanmazsa arıza durumunda çok sayıda abone etkilenir Genaratör(Alternatör) 6. Kesiciler 2. Yükseltici trafo 7.Ayırıcılar 3. Düşürücü trafo 8. Enerji taşıma hatları 4. Alçak gerilim baraları 9.Abone besleyen hatlar 5. Yüksek gerilim baraları (Fiderler) 25. 1,5 MW arası enerji üretebilir. 26. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, gelgit enerjisi, dalga enerjisi. 27. Türkiye enerji bakımından dışa bağımlıdır diyebiliriz. Kömürün %90 nını, petrolün %91 ini, doğalgazın %93 ünü ithal eder. En büyük avantajı hidroelektrik santrallerden elde ettiği enerjidir. 28 Türkiye de Karadeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde bu enerjiden faydalanabilir. Özellikle Akdeniz, Ege, Güneydoğu bölgeleri kesintisiz, diğer bazı bölgelerimiz ise %10- %30 arasında değişen bir ek enerjiye ihtiyaç duyar. 29 Jeotermal enerji yerin derinliklerindeki gizli ısı enerjisidir. Bu ısı yeryüzüne sıcak su yada buhar olarak kendiliğinden çıktığı gibi, sondajla da çıkarılabilir. Türkiye bu enerjinin potansiyelinin ancak binde bir ilâ ikisi ni kullanabilmektedir. Türkiye jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ortadoğu da birinci, Avrupa da ise ikincidir. Türkiye jeotermal enerjinin %70 ini ısı amaçlı olarak kullanır.

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK SERACILIK... ve sonra gövde dolgusu yapılır. mikro hes Barajın hidroelektrik üretimi varsa santralin elektromekanik

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

ENERJİ COĞRAFYASI RÜZGÂR ENERJİSİ VE KULLANIMI

ENERJİ COĞRAFYASI RÜZGÂR ENERJİSİ VE KULLANIMI ENERJİ COĞRAFYASI RÜZGÂR ENERJİSİ VE KULLANIMI SOSYAL BİLGİLER YILLIK PROJE 5/B SINIFI İlayda Tenim Kerim Eraslan Kevin Deniz Astley Mehveş Özel Mert Alku Yağız Sandal Danışman Öğretmen: Müjgan DEMİR Mart/

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Yusuf K. Gülüt, PhD EE yusuf.gulut@akademiconsulting.com Akademi Teknik Müşavirlik Ltd. Şti. Ekim 2014 ENERJİ NEDİR? Enerji, bu dünyada en çok ihtiyacımız olan kaynaklardan

Detaylı

*1. Toprağın kullanımı

*1. Toprağın kullanımı * *1. Toprağın kullanımı İnsanların Neolitik çağda toprağı ekip biçmeye başlamasıyla tarım toprakları doğal bir kaynak olarak önem kazanmaya başlamıştır *Artan ihtiyaç ve teknolojik imkanlar ilkel tarımdan

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Ayetül GELEN Tankut YALÇINÖZ Niğde Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 51245,

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent İlhan GONCALOGLU - Ferruh ERTURK - Alpaslan EKDAL Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ VE KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ FEYZULLAH ALTAY

RÜZGÂR ENERJİSİ VE KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ FEYZULLAH ALTAY İçerik: -Rüzgâr Enerjisi Nedir? -Rüzgâr Tribünleri Nasıl Çalışır? RÜZGÂR ENERJİSİ VE KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ -Türkiye Rüzgâr Enerjisi Santralleri Haritası -Konya İli Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli RÜZGÂR

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Exp Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Alanya Kargı HES NİP BAŞKANLIK MAKAMINA Alanya Belediyesi

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ ESRA KINIK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK 2008 T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR. Sunan

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR. Sunan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR Sunan Muzaffer BAŞARAN EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. Mak. Yük. Müh. 29-31 Mart 2012, Plaza

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

Birleşik Isı ve Güç Sistemleri KOJENERASYON TRİJENERASYON. COŞKUN ÖZALP İLTEKNO www.iltekno.com

Birleşik Isı ve Güç Sistemleri KOJENERASYON TRİJENERASYON. COŞKUN ÖZALP İLTEKNO www.iltekno.com Birleşik Isı ve Güç Sistemleri KOJENERASYON TRİJENERASYON COŞKUN ÖZALP İLTEKNO www.iltekno.com Kojenerasyon Nedir? Kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir.

Detaylı