Doğal yararlı mikroorganizmaların toprak,su ve gazlardaki çevresel kirli bileşenleri toksik olmayan maddelere dönüştürmek için kullanılmasıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal yararlı mikroorganizmaların toprak,su ve gazlardaki çevresel kirli bileşenleri toksik olmayan maddelere dönüştürmek için kullanılmasıdır."

Transkript

1

2 Biyoremiditasyon nedir? Doğal yararlı mikroorganizmaların toprak,su ve gazlardaki çevresel kirli bileşenleri toksik olmayan maddelere dönüştürmek için kullanılmasıdır. Bioclean ANB Nedir? Bioclean ANB güvenli ve doğal olan yararlı toprak bakterilerinin birleşimidir. Sayısız kirli atıkları havasız olarak azaltma yeteneğine sahiptirler. Biyolojik sistem öyle bir şekilde dizayn edilmiştir ki çok sert atık suları temizlemesi için kullanılabilirler. Bioclean ANB nin her gramı 46 değişik tarzda bakteri ihtiva eder. Bioclean ANB deki bütün bakteriler durağandır.

3 Bioclean ANBdeki mevcut bakteriler genetik olarak değiştirilmiş midir? Hayır.Hiçbir şekilde genetik değişikliğe uğramamışlardır. Bütün bakteriler doğal izolasyonlu olup arzu edilen mülklerde kullanılabilir. Bioclean ANB güvenli midir? Evet.Bioclean ANBdeki mevcut bakteriler insanlara, hayvanlara ve bitkilere karşı hastalık yapıcı değildirler. GRAS(genellikle güvenli olarak tanınırlar). Bioclean ANBnin hedefinde ne tür kirleten atıklar vardır? Yaklaşık olarak bütün doğal ve insan yapımı organik bulaşıcılar Bioclean ANB tarafından temizlenebilir. Bioclean ANB kokuyu kontrol edebilir mi? Evet.Koku genellikle Hidrojen Sülfat salınımına bağlı olarak oluşur. Koku o zaman aralığında sistemi baskılayan organızmanın metabolik yoluna bağlı olarak oluşabilir. Bioclean ANB degredasyon boyunca kokuya neden olmayan ve organik mddelerin çoğunu son safhasına dönüştüren özel çeşitler içerir,örneğin Metan ve Karbondioksit. Bioclean ANBnin dosajı nedir? Dosaj kirlilik seviyesi,su akışı dizayn parametreleri gibi sebeplere bağlıdır.dosaj genellikle 0.1 ppm den 3 ppm'e kadar değişir. Bioclean ANB toz mu yoksa sıvı mıdır? Bioclean ANB toz şeklinde gelir ve üründeki bütün bakteriler uzun raf ömrü için mikrokapsüller içine konulmuştur. Bioclean ANB pazarda mevcut biyolojik ürünlerden nekadar üstündür?

4 HAVASIZ(Anaerobic) -Yavaş süreç -düşük enerji gereksinimi -Çok yükleme kaldırabilir -Daha düşük iş periyodu -HAVALI(Aerobik) -Hızlı süreç -Yüksek enerji gereksinimi -çok yüklemeyi kaldıramaz -Daha düşük iş periyodu -

5 UYGULAMA ALANLARI YUKARI AKIŞLI ANAEROBİK ÇAMUR YATAĞI REAKTÖRLERİ ANAEROBİK GÖLLER AŞAĞI AKIŞLI SABİT YATAKLI REAKTÖRLER BİYOGAZ SİNDİRİCİLER ANAEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ GENİŞ AKIŞKAN SULANDIRILMIŞ YATAK PROSESLERİ

6 Havasız alanda karşılaşılan yaygın problemler -Çalışma sürecinde kir tabakası formasyonu ve köpükleme -Zehirlilik - Şok yükleme -Yüksek TDS -Daha yüksek iş zamanı -Daha düşük metan formasyonu Bioclean ANB-Çözüm -Sistemi durağanlaştıran havasız ve zaruri kültürlere sürekli kaynak sağlar. -Petrol atıklarını azaltır,sindirici yağ yığınlarını yok eder -Havasız hizmetin etkili çalışmasına izin verir -Operasyonel bozulmalardan sonra sindiriciyi geliştirip sistemi iyileştirir. -Geniş socaklık alanalrı ve ph dereceleri üzerinde etkili -toksik içermez,çürütücü değil,taşıma ve depolamaya uygun,çevreye zararsız - klorinatid alifatik hidro karbonlar gibi zenobiyotik bileşenlere ayrılablir(örneğin Trikloroetilen,trialometanlar) ve Lignin gibi inatçı doğal bileşenlere. Bioclean ANBnin değişik endüstrilerde uygulanması -Kimyasal endüstrisi -Eczacılık üniteleri - Şeker ve su distilleri - Yiyecek işleme üniteleri - Petrokimya endüstrileri - Gübre ve ilaçlama -Rafineriler -Sütçülük ve peynir işleme üniteleri -Solvent çıkarma üniteleri -Tabakhaneler -Deri işleme üniteleri -Kasap ve et işleme üniteleri -Kağıt ve kağıt hamuru -Mayalama şarap ve alkol tesisleri -Balıkçılık ve et üniteleri -Tekstil üniteleri -Genel çay dere bakım üniteleri

7

8 MACARİSTAN da ÖRNEK ÇALIŞMA ÇEVİRİ BIOCLEAN ANB Teknolojisi İle Vac Atık Su İşleme Tesisinin Biyolojik Optimizasyonu Günlük m3 lük karışık yoğunlaşmış çamur alan V ac Atık Su İşleme Tesisindeki çiğ ve aşırı çamurun biyolojik stabilizasyonu,3000 m3 lük net hacimle mezofilik sindirici içinde yürütülmektedir. 1- Biyolojik Optimizasyon Sindiricilerin Hedefleri: -Bir çok durumda operasyona engel olan bir işlemin,köpüklenmenin azaltılması -Biogaz salınımının artması -Suyu boşaltılacak sindirilmiş çamurdaki organik madde oranlarının azalması 2-Biyolojik optimizasyon sindiricileriyle kullanılan teknoloji: Bioclean ANB 3-Havasız sindirici operasyonların optimizasyonu sürecinde Bioclean ANB nin çalışma mekanizmasının teorik arka planı: 3.1 Biogaz formasyonu artışı: Bioclean ANB,havasız biogaz reaktörlerinin biogaz üretimini artırıp operasyonel durağanlığın iyileştirilmesi için özel olarak geliştirilmiş mikro besinler,enzimler,bakteriler ve mikrobik karışımlardan meydana gelmiştir.ürün,havasız ortamda parçalamaların bütün safhalarında hızı artırmada oldukça etkilidir. Havasız ortam sindirim prosesinin dört safhadaki kronolojik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1-Hidroliz 2-Fermantasyon ya da asit başlangıcı 3-Sirkeleşmeler 4-Metan başlangıcı

9 Figür 1:havasız ortam parçalama süreci Hidroliz sürecinde lipidler,polisakkaridler,proteinler,ve nükleik asitler gibi çeşitli moleküler ağırlığındaki karışık moleküller;yağ asitleri,monosakkaridler,amino asitler ve nükleotidler gibi daha az karışık bileşiklere parçalanırlar.bu safhada Bioclean nin hidroliktik bakteri etkisi,reaksiyon oranına göre dört safhanın sınırlayıcı adımı olduğundan biyolojik parçalanışı zor olan organik makro moleküllerin daha hızlı hidrolizinde ortaya çıkabilir. Fermantasyon sürecinde hidrolizle sonuçlanan daha az kompleks bileşikler de ayrışır. Hem Elektron donör hem de elektron alıcıları organik maddelerdir. Fermantasyon sürecinde bir çok ara ürünler,nihai asitler vasıtasıyla, çoğunlukla, düşük karbon zincirli karboksilik asitler oluşmaktadır. Bu süreçten sonra Methanogenic bakteriler tarafından dördüncü safhada kulanılan Acetogenesis, asetat, hidrojen ve karbon dioksit üretilir. Biyokimyasal açısından fermantasyon ve acetogenesis süreçleri birlikte işlenmelidir.acidogenic tarafından yapılan Fermantasyon sürecinde şekil alan asidik bileşik tipleri,bir çok faktöre bağlıdır. Bu faktörler, sıcaklık, ph, redoks potansiyeli, hidroliz nihai ürünler (acidogenic reaksiyon alt tabakası tipleri) ve acidogenic mikrop nüfusun kompozisyonlarıdırlar. Fermantasyon en son ürünleri kompozisyonu acetogenesisin hızını tespit eder. Acetogenesis dalgalanmaları, Methanogenler tarafından direkt olarak kullanılan acetogenic bakterilerin son ürünleri,ki daha önce ifade edildi,daha sonraki methanogenesis sürecinde dalgalanmalara sebep olur. Bioclean ANB nin özenle seçilmiş asidik mikroorganizmaları, uygun, stabil ve homojen nihai ürün kompozisyonu, hızlı metabolizma asidik bakteri nüfus oluşumuna yardım eder ve yukarıdakilerin sonucu olarak kararlı, asetat oluşumu elde edilir. Bu,acetogenesisleri baskılayan hidrojenin kısmi basıncının artmasını önlemeye yardımcı olur.asetatların yerine oluşan propionik asit, butirik asit, etanol ve diğer köpük bileşiklerine neden olduğunda ikincisi fenomen için sorumludur

10 Fermentasyonun nihai ürünlerinden elde edilen metan,,methanogenesis sürecinde iki farklı metabolik yolla şekil alır. Hidrojen kullanan metanojenik organizmalar,elektron alıcıları gibi Hidrojen kullanarak Metan,elektron donörü kullanarak karbondioksit üretir ve Acetoclastic metanojenler asetatları karbondioksit ve Metana parçalarlar. Bioclean ANB hem hidrojen kullanan hem de Acetoclastic metanocenleri içerir ve bunun yanında metanojenik türlerin seçimi esnasında en önemli kriterlerden biri, kısa dölleme zamanı,inhibitör ve toksik etkenlere karşı dirençtir.

11 Özetle: Bioclean ANB hızı artırıp işlemin dördüncü aşamasının dalgalanmasını azaltır. 3.2 KÖPÜK KONTROLÜ Bir atık su arıtma tesisinin sindirim kulelerindeki köpük ve operasyonel problemler Aşağıdaki sebeplerden birinin sebep olduğu nedene bağlıdır. *** Köpüklenmeye neden olan reaktörlere bırakılan sörfakantlar( sıvının yüz gerilmesini azaltan madde) hücre çözülmesi sürecinde ve oldukça yüksek olan çürütücülere kaldırılan koyulaştırılmış çamurun fazla kısmında ipliksi bakteri miktarını fazla çamur içinde sayar. *** Önemli bir hücre parçalamasına neden sindiriciler toksik şoka maruz kalırlar. *** Fermantasyon ve acetogenesis düzgün çalışmıyor ise işlemde kayda değer dalgalanmalar var demektir. Bioclean ANB üç safhanın her birinde reaktör köpüklenmesini azaltır. Çünkü; - İpliksi bakterilerin neden olduğu lizis(hücre parçalanması) köpürme durumunda, köpüklenmeye neden olan yüzey aktif maddeleri ve parçalanan hücreler Bioclean ANB deki bakteri enzimleri ekstraselüler esteraz ve bakteri lipaz enzimleri tarafından ayrıştırılır. - Reaktör, Bioclean ANB ile işlendiğinde Toksik ve inhibitör yüklere karşı oluşan direnç daha yüksektir.bununla beraber bu durum,sürekli işleme,erimiş hücre parçalanması olsun diye hızlı hücre parçalama esnasında açığa çıkmaktadır. - Bioclean ANB, acetogenesis ve fermantasyonuı stabilize eder ve böylece köpürmeye neden organik bileşiklerin miktarı önemli ölçüde azalır. 4. Bioclean ANB tarafından Vác Atıksu Arıtma Tesisinin anaerobik çürütücü Stabilizasyonu: 4.1 BİYOGAZ ÜRETİMİ ARTIRILMASI Biyolojik atık su arıtma sürecinde oluşan fazla çamur ilk önce ham atık suya götürülür ve sonra karışık çamur olarak ham atık su ile birlikte birincil çökelticiden kaldırılır.karışık çamur, koyultma maddesi olarak asgari bir ikamet süresi sağlayan koyulaştırıcıdan sindiricilere kaldırılır. Sindiricileri besleyen günlük koyulaştırılmış çamur miktarı, %3,6-3,8 kitle katı içeriğe sahip m3/ gündür. Çürütücüdeki çalışma sıcaklığı derecedir. böylece sindirim mezofilik olur. Sabit sıcaklıkta kütle solüsyonunu koruma bir boru ısı eşanjörü ile gerçekleştirilir. Hidrolik ikamet süresi gündür. Reaktör Karıştırması aralıklı ve yoğundur.karıştırıcılar her saat için beş dakika çalıştırılır. Biyolojik uygulama 18 Ocak 2012 de başladı. Bakım sürecinde BIOCLEAN ANB bakteri ürün uygulaması aneorobic proses e göre yapıldı. Uygulama ölçüleri aşağıdaki gibidir.

12 1.Gün 30 Kg 2.Gün 12 Kg 3.Gün 12 Kg 4.Gün 9 Kg 5.Gün 9 Kg 6.Gün 6 Kg 7.Gün 6 Kg 8.Gün 3 Kg 9.Gün 1,5 Kg ile devam edilecek

13 Bu ürün Dört ana sindirme işlemini artırmak için özel olarak mikrobiyal karışık enzimlerden dikkatlice seçilmiştir. Hidroliz Hızlandırma BIOCLEAN ANB deki çeşitli Bacillus suşları tarafından sağlanır. Yüksek düzey ekstra hücreli enzimler, üretimi yüksek moleküler ağırlığa sahip Koloidal ya da tanecikli organik bileşiklerin ayrışmasını arttırır. BIOCLEAN ANB ile geliştirebileceğimiz asitik ve metan kökenli işlemlerin Fermentasyon süreçlerinin iyileştirilmesi. - Organik giderme Oranı. - Biyogaz Üretimi. - Biyogaz metan içeriği - Sindirilmiş çamurun suyunun azaltılabilirliği. Optimzasyon prosedürü sırasında Atık su mühendislerimiz havasız ortam boru hatlarının işletimsel parametrelerindeki ince ayarlarda bize yardımcı oldular. Başlıca hedefler işletim güvenliğini sağlamak ve biyogaz üretiminin niceliğini maksimize etmek idi.

14 BIOCLEAN ANB ile yapılan tesis iyileştirmesi ile metreküp gaz/metreküp çamur beslemesi üretimi elde ettik ki bu 8-9 metreküp gaz/metreküp çamur beslemesine kıyasla %120 ile %125 arasında bir artış anlamına gelmektedir. Bu nicelikteki belirgin artış aşağıdaki Grafikte gösterilmektedir. Oluşan Gaz Özgül miktarı. (Metreküp/Gaz/metreküp dozajlanmış çamur).

15 4.2 KÖPÜK KONTROL Vac Atık su arıtma tesisi aktive olmuş çamur reaktörlerindeki baskın ipliksi bakteriler kış aylarında Microthrix Parvicella dır. İpliksi organizmalarıda kapsayan fazla çamur yoğunlaşmadan sonra ham çamur ile karıştırıldıktan sonra sindiriciler içinde beslenir. İpliksi hücrelerin parçalanması, kış aylarında işletim için İşletme problemleri ve ciddi köpüklenmelere yol açar. Sindiricilerin dizaynı, reaktörlerdeki gaz alanlarının çok az tasarlanan bir yol olduğundan işletmede daha büyük problemlere yol açar. Yüzeyde oluşan küçük miktardaki köpükler bile reaktörden anında taşmaya yol açar.bu durumda çamur dozlaması köpükler çökene kadar durdurulur. Reaktördeki köpüklenme problemi BIOCLEAN ANB bakımının başlamasından sonraki 5. Haftada bitmiştir. Reaktördeki köpüklerden alınan aşağıdaki mikroskobik resim örnekleri başlangıca kıyasla ölü ipliksi organizmaların sayısındaki düşüşü göstermektedir. Bu durum o kadar önemlidir ki aynı zamanda aktive olmuş çamur reaktörlerindeki ipliksi organizma sayıları ve sindiricilere dozlanan aşırı çamur düşmemiştir. BIOCLEAN ANB ile sindirici aşılaması kış peryodunda başlamıştır. Figure 3: Filamentous bacteria, January 25th, 2012 Figure 4: Filamentous bacteria, March 5th, 2012

16

17

18

19

20

21

22

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Sigma 28, 235-248, 2010

Sigma 28, 235-248, 2010 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM WASTE SLUDGE Sigma 28, 235-248, 2010 Nevim GENÇ* Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA

ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA 1 2 ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA KATı ATıK YÖNETIM SISTEMI 3 4 KATI ATIK YÖNETİMİ Biyolojik Sistemler Kompostlaştırma Biometanizasyon Anaerobik Çürütme Termal Sistemler Yakma Gazlaştırma Piroliz Plazma

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR KULLANIM TALİMATLARI ÜRÜN BİLGİLERİ SU BÜTÜN CANLILARIN TEMEL TAŞI! Bitkiler, hayvanlar ve de biz insanlar, milyonlarca yıl önce, sudan doğduk. Bahçe, süs ve yüzme göletleri ile

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

Size sadece en iyi yararı sağlayacak doğal çözüm Sistem ve Ürün Tanımları sayfa 1/3

Size sadece en iyi yararı sağlayacak doğal çözüm Sistem ve Ürün Tanımları sayfa 1/3 Sistem ve Ürün Tanımları sayfa 1/3 Kuluçkahane ve Havuzlar için Ticari Amaçlı BACTIVATOR D Bacta-Pur, BACTIVATOR D & ECOPROBIOTICS, Aquasearch Kanada Ltd.Şti nin ruhsatı altında kullanılan ticari markalardır.

Detaylı

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde AVRUPA KOMİSYONU Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı Mayıs 2010 İşbu doküman aşağıda listelenen ve yeniden gözden geçirilmesi gereken dokümanlardan

Detaylı