Wilo-DrainLift XXL. Montaj ve kullanma kılavuzu Ed.02/ Wilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wilo-DrainLift XXL. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 532 170-Ed.02/2010-10-Wilo"

Transkript

1 Wilo-DrainLift XXL TR Montaj ve kullanma kılavuzu Ed.02/ Wilo

2

3 Montaj 1ve Genel kullanma hususlar kılavuzu Doküman hakkında Orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun dili Almancadır. Bu kılavuzdaki tüm diğer diller, orijinal montaj ve kullanım kılavuzunun bir çevirisidir. Montaj ve kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. İşbu kılavuz daima cihazın yanında bulundurulmalıdır. İşbu kılavuzda yer verilen talimatlara uyulması cihazın amacına uygun ve doğru kullanımı için ön koşuldur. Montaj ve kullanım kılavuzu, cihazın modeline ve işbu kılavuzun basıldığı tarihte geçerli olan güvenlik tekniği normlarına uygundur. AT Uygunluk belgesi: AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj ve kullanma kılavuzunun bir parçasıdır. Bize danışılmadan, bu belgede belirtilen yapı türlerinde yapılan teknik bir değişiklikte, bu belge geçerliliğini kaybeder. 2 Emniyet Bu montaj ve kullanma kılavuzu, kurulum ve işletme sırasında uyulması gereken temel notlar içerir. Bu nedenle, montajdan ve ilk kez çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzu, montör ve yetkili işletici tarafından mutlaka okunmalıdır. Sadece bu emniyet ana maddesi altında sunulan genel emniyet tedbirleri değil, aynı zamanda müteakip ana maddeler altındaki tehlike sembolleri ile sunulan özel emniyet tedbirleri de dikkate alınmalıdır. 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri Semboller: Genel tehlike sembolü Elektrik çarpmalarına karşı uyarı sembolü NOT:... Uyarı kelimeleri: TEHLİKE! Acil tehlike durumu. Önlem alınmazsa ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. UYARI! Ciddi yaralanma riski. Uyarı ikazının dikkate alınmaması durumunda, kişilerde (ağır) yaralanmalara neden olabileceğini belirtir. DİKKAT! Ürüne/tesise hasar verme tehlikesi mevcut. 'Dikkat' uyarısı, dikkate alınmaması durumunda üründe oluşabilecek muhtemel hasarlara işaret eder. NOT: Ürünün işletiminde faydalı bilgiler. Kullanıcıyı olası problemler konusunda uyarır. 2.2 Personel eğitimi Montajı gerçekleştirecek personel, bu işlemler için uygun eğitimi almış olmalıdır. 2.3 Emniyet tedbirlerinin alınmadığı durumlarda karşılaşılacak tehlikeler Emniyet tedbirlerinin dikkate alınmaması, kişiler ve ürün/tesis için tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Emniyet tedbirlerine uyulmaması, her türlü garanti hakkının yitirilmesine neden olabilir. Bunlara uyulmaması durumunda, örneğin aşağıdaki tehlikeler meydana gelebilir: Ürünün/tesisin önemli işlevlerinin devre dışı kalması, Özel bakım ve onarım metotlarının uygulanamaması, Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmaları Sistem özelliklerinde hasar. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 3

4 2.4 İşletimciler için emniyet tedbirleri Kazaların önlenmesine yönelik var olan yönetmeliklerin tamamına dikkatle uyulmalıdır. Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel ve uluslararası kabul görmüş yönetmelikler ve yöresel elektrik dağıtım kuruluşlarının direktiflerine uyulmalıdır. Bu cihaz, çocuklarda dahil olmak üzere fiziksel, algılama veya ruhsal engeli olan ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya bu kişiden cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar aldıklarında kullanılabilir. Çocuklar gözetim altında tutulmalı ve cihazla oynamamaları sağlanmalıdır. 2.5 Kontrol ve montaj için emniyet tedbirleri İşletici, tüm denetim ve montaj işlemlerinin, montaj ve kullanma kılavuzu hakkında yeterli bilgiye sahip olan, yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır. Ürün/tesis üzerinde yapılacak çalışmalar yalnızca makine durdurulmuş durumdayken gerçekleştirilmelidir. Ürünü/tesisi durdurmak için montaj ve kullanma kılavuzunda belirtilen yönteme mutlaka uyulmalıdır. 2.6 Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça üretimi Ürün üzerindeki değişikliklere sadece üretici ile görüşüldükten sonra izin verilir. Orijinal yedek parçalar ve kullanımı üretici tarafından onaylanmış aksesuarlar gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır. Bunların dışında kalan parçaların kullanımından doğabilecek sorunlar üretici sorumluluğu kapsamında olmayabilir. 2.7 Hatalı kullanım Teslimatı yapılan ürünün işletim güvenilirliği, sadece montaj ve kullanma kılavuzunun 4. bölümündeki talimatlara uygun olarak kullanıldığında garanti edilir. Katalogta/veri föyünde belirtilen limit değerleri kesinlikle aşılmamalıdır veya bu değerlerin altına düşülmemelidir. 3 Nakliye ve ara depolama Tesis ve tek bileşenler, bir palet üzerinde teslim edilir. Ürünü teslim aldıktan hemen sonra: Üründe nakliye hasarı olup olmadığını kontrol edin, Herhangi bir nakliye hasarı tespit edildiğinde, belirlenen süre dahilinde nakliye firmasına gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Hatalı nakliye ve hatalı ara depolama, ürünün sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Ürünü sadece palet üzerinde ve sadece izin verilen yük bağlantı ekipmanları ile taşıyın. Nakliye sırasında dengeli bir duruş sağlayın ve mekanik hasara dikkat edin. Ürünü, montaj işlemine kadar kuru, donmayacak ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde palet üzerinde depolayın. İstiflemeyiniz! 4 Kullanım amacı Atık su terfi tesisi DrainLift XXL, EN normuna uygun olarak, otomatik işleyen bir atık su terfi tesisi olup, binalarda ve arsalardaki karşı basınç seviyesinin altında kalan çıkış yerlerinden foseptiksiz ve foseptikli atık suların geri yığılmayacak şekilde toplanması ve tahliye edilmesi için kullanılır. Tesise, EN normuna göre evsel atık suyun iletilmesine izin verilir. Katı maddeler, moloz, kül, cam, kum, alçı, çimento, kireç, harç, lifli maddeler, tekstil ürünleri, kağıt mendiller, çocuk bezleri, karton, kalın kağıt, sentetik reçineler, zift, mutfak atıkları, yağlar, gresler gibi patlayıcı ve zararlı içerikli maddeler ile hayvan kesimi, hayvan leşi bertarafı ve hayvancılıkla ilgili artıklar (hayvansal gübre...), ağır metaller, biyositler, pestisitler, asitler, alkali çözeltiler, tuzlar gibi zehirli, agresif ve aşındırıcı maddeler, aşırı miktardaki dozajlarda ve aşırı köpük oluşumlu temizleme, dezenfeksiyon, durulama ve yıkama maddeleri, yüzme havuzu suyu iletilemez. Gresli atık su oluştuğunda, bir yağ ayırıcısı kullanılmalıdır. EN normuna göre karşı basınç seviyesinin üzerinde bulunan ve serbest olarak eğimle akıtılabilen atık su, drenaj nesnelerinden iletilemez. 4 WILO SE 10/2010

5 NOT: Montaj ve işletimde, ulusal ve yerel olarak geçerli olan norm ve yönetmeliklere mutlaka uyulmalıdır. Kumanda cihazının montaj ve kullanma kılavuzundaki bilgilere de uyulmalıdır. TEHLİKE! Patlama tehlikesi! Toplama kaplarındaki foseptikli atık su gaz birikmesine neden olabilir, hatalı montaj ve kullanımda bu gazlar alev alabilir. Tesiste, foseptikli atık su uygulanması durumunda patlama tehlikesi ile ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. UYARI! Sağlık için tehlikeli! Kullanılan malzemeler nedeniyle pompalar kullanma suyunun basılması için uygun değildir! Kirli atık sudan dolayı sağlığınız için tehlike söz konusudur! DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! İzin verilmeyen maddelerin iletilmesi, ürünün sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Kesinlikle hiçbir zaman katı maddeler, lifli maddeler, zift, kum, kül, kalın kağıt, kağıt mendiller, karton, moloz, çöp, kesilen hayvan artıkları, gresler veya yağlar iletilmemelidir! Gresli atık su oluştuğunda, bir yağ ayırıcısı kullanılmalıdır. Hatalı kullanımlar ve aşırı zorlamalar, ürünün sistem özelliklerinde hasarlara neden olur. İzin verilen maksimum giriş miktarı daima, bir pompanın ilgili çalışma noktasındaki debi miktarından daha az olmalıdır. Uygulama sınırları Tesis sürekli işletim için tasarlanmamıştır! Belirlenen maksimum debi, sürekli işletim için ya da fasılalı işletim için geçerlidir (S3 % 25/60 s). Tesis, satte maks. 60 kez pompayı açabilir. Çalışma süresi ve takip süresi (gerekirse) mümkün olduğunca kısa ayarlanmalıdır. Bunun dışında Tablo 5.2'de yer alan çalışma parametrelerine uyulmalıdır. UYARI! Aşırı basınç tehlikesi! En düşük giriş basıncı 5 m'den fazla ise, tesisin devre dışı kalması durumunda bu, haznede tehlikeli aşırı basınca neden olur. Bu nedenle haznede patlama tehlikesi oluşur. Arıza durumunda giriş derhal kapatılmalıdır! Pompanın amacına uygun olarak kullanımı da bu kılavuzdaki talimatlara dahildir. Kılavuza uygun olmayan her türlü kullanım, amacına uygun değildir. 5 Ürün hakkında bilgiler 5.1 Tip kodlaması Örnek: DrainLift XXL 840-2/1,7 DrainLift Atık su kaldırma tesisi XXL Ebat bilgisi 8 8 = Basınç bağlantısı DN = Basınç bağlantısı DN = Toplam hacim 400 l 80 = Toplam hacim 800 l (2 hazne, her biri 400 l) -2 2 = İkiz pompalı sistem /1,7 Her pompanın nominal motor gücü [kw] Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 5

6 5.2 Teknik veriler DrainLift XXL /1, /2, /3, /5, /7, /8,4 Bağlantı voltajı [V] 3~400 ± % 10 Bağlantı şekli Ana şalterli kumanda cihazı Güç tüketimi P 1 [kw] 2x2,3 2x2,7 2x4,4 2x6,2 2x8,4 2x10,0 Nominal akım [A] 2x6,7 2x7,1 2x10,5 2x12,8 2x15,6 2x18,1 Şebeke frekansı [Hz] 50 Koruma sınıfı Tesis: IP 67 (2 mws, 7 gün) Kumanda cihazı: IP 54 Devir hızı [d/dak] 1450 Açma türü Doğrudan Yıldız/üçgen İşletim tipi S1; S3 % 25, 60 sec (pompaya bağlı) Maks. kumanda sıklığı [1/ 120 (pompa başına 60) saat] Toplam basma yüksekliği maks. [mws] 8,5 10, ,5 18,5 21 Maks. izin verilen jeodezik basma [mws] 6,5 8,5 9, ,5 yüksekliği Basınç hattında izin verilen maks. [bar] 3 basınç Maks. debi * 1) [m³/ saat] Min. debi * 1) [m³/ saat] Maks. akışkan sıcaklığı [ C] 40 (kısa süreli 3 dak., 60 C) Min. akışkan sıcaklığı [ C] 3 Maks. ortam ısısı [ C] 40 Maks. katı madde tanecik boyutu [mm] Gürültü seviyesi (çalışma noktasına [db(a)] < 70 bağlı) * 2) Brüt hacim [l] 400 Önerilen seviye [mm] 560 Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa KAPALI * 3) Kumanda hacmi (sadece [l] pompa 1; önerilen kumanda seviyesi AÇIK ve en düşük kumanda seviyesi KAPALI) Bir saatte maks. giriş miktarı [l] Çalışma noktasındaki debi değerinin % 25'i (önerilen kumanda seviyeleri ile kumanda işletimi, kumanda hacmi) * 4) Ölçüler (G/D/Y) [mm] 1965/930/ /960/880 Net ağırlık [kg] (komple, ambalaj hariç) Basınç bağlantısı [DN] Giriş bağlantıları [DN] 100, 150 Hava tahliye bağlantısı [DN] 70 * 1) Basınç hattında izin verilen akış hızını dikkate alın: EN normuna göre 0,7 ila 2,3 m/sn * 2) Hatalı kurulan tesisler ile boru tesisatı ve de izin verilmeyen işletim, sesin yayılmasını artırabilir * 3) Kurulum seviyesine göre ölçülen * 4) İzin verilen mevcut pik girişi daima, bir pompanın çalışma noktasındaki pompalama miktarından daha az olmalıdır. 6 WILO SE 10/2010

7 DrainLift XXL /1, /2, /3, /5, /7, /8,4 Bağlantı voltajı [V] 3~400 ± % 10 Bağlantı şekli Ana şalterli kumanda cihazı Güç tüketimi P 1 [kw] 2x2,3 2x2,7 2x4,4 2x6,2 2x8,4 2x10,0 Nominal akım [A] 2x6,7 2x7,1 2x10,5 2x12,8 2x15,6 2x18,1 Şebeke frekansı [Hz] 50 Koruma sınıfı Tesis: IP 67 (2 mws, 7 gün) Kumanda cihazı: IP 54 Devir hızı [d/dak] 1450 Açma türü Doğrudan Yıldız/üçgen İşletim tipi S1; S3 % 25, 60 sec (pompaya bağlı) Maks. kumanda sıklığı [1/ 120 (pompa başına 60) saat] Toplam basma yüksekliği maks. [mws] 8,5 10, ,5 18,5 21 Maks. izin verilen jeodezik basma [mws] 6,5 8,5 9, ,5 yüksekliği Basınç hattında izin verilen maks. [bar] 3 basınç Maks. debi * 1) [m³/ saat] Min. debi * 1) [m³/ saat] Maks. akışkan sıcaklığı [ C] 40 (kısa süreli 3 dak., 60 C) Min. akışkan sıcaklığı [ C] 3 Maks. ortam ısısı [ C] 40 Maks. katı madde tanecik boyutu [mm] Gürültü seviyesi (çalışma noktasına [db(a)] < 70 bağlı) * 2) Brüt hacim [l] 800 Önerilen seviye [mm] 560 Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa KAPALI * 3) Kumanda hacmi (sadece [l] pompa 1; önerilen kumanda seviyesi AÇIK ve en düşük kumanda seviyesi KAPALI) Bir saatte maks. giriş miktarı [l] Çalışma noktasındaki debi değerinin % 25'i (önerilen kumanda seviyeleri ile kumanda işletimi, kumanda hacmi) * 4) Ölçüler (G/D/Y) [mm] 1965/1695/ /1710/880 Net ağırlık [kg] (komple, ambalaj hariç) Basınç bağlantısı [DN] Giriş bağlantıları [DN] 100, 150 Hava tahliye bağlantısı [DN] 70 * 1) Basınç hattında izin verilen akış hızını dikkate alın: EN normuna göre 0,7 ila 2,3 m/sn * 2) Hatalı kurulan tesisler ile boru tesisatı ve de izin verilmeyen işletim, sesin yayılmasını artırabilir * 3) Kurulum seviyesine göre ölçülen * 4) İzin verilen mevcut pik girişi daima, bir pompanın çalışma noktasındaki pompalama miktarından daha az olmalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 7

8 CE WILO SE Dortmund Nortkirchenstr. 100, Dortmund 10 EN DN 80, DN 100 binalar için atık su terfi tesisi Kaldırma etkisi - bkz. pompa eğrisi Ses seviyesi - PTC termistör Patlama koruması - PTC termistör Korozyon koruması - kaplamalı veya korozyona dayanıklı malzemeler Inox/Composite Yedek parça siparişlerinde, sistemin isim plakasındaki tüm bilgiler belirtilmelidir. 5.3 Teslimat kapsamı Atık su terfi tesisi, şu yapı gruplarında paletler üzerinde teslim edilir: 2 Komple yatay olarak kurulu pompalar 1 Komple hazne (2 hazneli tesislerde 2 adet) 1 Kumanda cihazı (3~400 V) 1 Gövdede zener bariyeri, 1m uzunluğunda kablo hazır monte edilmiştir 1 Seviye sensörü 0-1 mws, 10 m uzunluğunda kablo 1 Zemindeki hazne ve pompalar için tespit malzemesi seti 1 DN 150 giriş bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN Hazne bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN 150 (sadece 2 hazneli tesislerde) 1 Hava tahliye hattının bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN 75 (2 hazneli tesislerde 2 adet) 1 Manuel diyaframlı pompaya giden emme hattının bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN 50 (2 hazneli tesislerde 2 adet) 2 Yassı contalı, DN 19 hortum parçalı ve hortum kelepçeli hava tahliye flanşları 1 Montaj ve kullanma kılavuzu 5.4 Aksesuarlar Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir, ayrıntılı liste ve tanımlar için bkz. katalog/fiyat listesi. Şu aksesuarlar temin edilebilir: Kesme sürgüsü DN 80, döküm, basınç borusu için Kesme sürgüsü DN 100, döküm, basınç hattı ve pompa emme borusu Çek valf DN 80, döküm, basınç borusu için Çek valf DN 100, döküm, basınç borusu için Flanş ağzı DN 80, DN 80/100, DN 100, basınç tarafındaki sürgüyü basınç hattına bağlamak için 1 hazneli tesisler için çatallı boru DN 80, DN 100 Kesme sürgüsü DN 100, DN 150, plastik, giriş borusu için Manuel diyaframlı pompa R 1½ (hortumsuz) Pompa çukurunun/haznenin manuel boşaltılmasına geçmek için 3 yollu vana Alarm kumanda cihazı Korna 230 V/50 Hz Flaş lambası 230 V/50 Hz Sinyal lambası 230 V/50 Hz 8 WILO SE 10/2010

9 0 I Türkçe 6 Tanım ve işlev 6.1 Tesis tarifi Atık su terfi tesisi DrainLift XXL (Şek. 1) hazır monte edilmiş, komple su altında kalabilir bir atık su terfi tesisidir (tamamen su altında kalma yüksekliği: 2 mws, tamamen su altında kalma süresi: 7 gün). Tesis, gaz ve su geçirmez toplama tanklı ve yukarı çıkma emniyetlidir. Trifaze akımlı pompalar (3~400 V) ile donatılmıştır. Entegre edilmiş seviye sensörü (şek. 1, poz. 3) haznedeki seviyeyi algılar ve bu değeri, pompaları otomatik olarak açan ya da kapatan kumanda cihazına iletir. Kumanda cihazı, ana şalter, entegre edilmiş motor koruması ve de otomatik/manuel/onay şalteri ile donatılmıştır. İşleve ilişkin ayrıntılı bir açıklamayı, kumanda cihazının montaj ve kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Girişler, DN 100/DN 150 kombi ağızlarında üç taraftan bağlanabilir. Hazne tavanı üzerindeki ağızlar, bir DN 100 girişinin ve DN 70 hava tahliyesinin boru bağlantısına imkan sağlar (bkz. Bölüm "Boru hatlarının bağlantısı"). Bir revizyon deliği, tesisin kolay bakımını sağlamaktadır. Toplama kabının her iki cephesinde sabitleme oyukları öngörülmüştür. Bu cepler aracılığıyla tesis, birlikte teslim edilen sabitleme elemanlarıyla artan basınca dayanıklı ve dönmeye karşı emniyetli bir şekilde zemine sabitlenebilir. İkiz pompalı sistem, bir temel yük pompası ve bir pik yük pompası ile donatılmıştır. Pompalar, yatay kurulu şekilde haznenin önünde konumlandırılmıştır ve haznedeki atık suyu emme boruları üzerinden emerler. Emme boruları, hazne tabanına doğru bakan 90 lik bir dirsekle haznede sona ermekte.bu sayede tabanda çökeltilerin birikimi büyük ölçüde önlenir. Aynı zamanda bu şeklide kalan su hacmi daha da azaltılır ve de daha büyük bir kumanda hacmine ulaşılır. Şek. 1: Tesis tarifi 5 1 Pompa 2 Hazne 4 3 Seviye sensörlü seviye kumandası 4 Zener bariyeri 5 Kumanda cihazı Emme borusu 7 Giriş ağzı DN 100/DN Acil boşaltma bağlantısı DN 50 9 Havalandırma va hava tahliye bağlantısı 10 Revizyon deliği Pompa hava tahliye hattı Emme hattı (sürgü opsiyonel) 13 Artan basınca dayanıklılık İşlevi İletilen atık su, kaldırma tesisinin toplama tankında toplanır. Giriş, atık su giriş boruları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu borular istendiği gibi mevcut boru ağızlıklarına bağlanabilir. Atık su kaldırma tesisi DrainLift XXL, kumanda cihazı, zener bariyeri (ayrı pakette) ve ön montajı yapılmış seviye sensörü ile teslim edilir. Haznedeki su seviyesinin tespiti, entegre edilmiş olan seviye sensörü üzerinden gerçekleşir. Su seviyesi, ayarlı olan açılma noktasına kadar çıktığı takdirde, haznenin (haznelerin) önüne kurulmuş olan pompalardan biri devreye girer ve biriken atık suyu otomatik olarak bağlı olan harici atık su hattına iletir. Temel yük pompası devreye girdikten sonra su seviyesi artmaya devam ettiği takdirde ikinci pompa çalışmaya başlar. Yüksek su seviyesine ulaşıldığında optik bir sinyal oluşur, alarm bildirim kontağı etkinleşir ve tüm pompalar zorunlu olarak açılır. Her iki pompanın eşit oranda yüklenmesi için her pompalama işleminden sonra bir pompa değişimi gerçekleşir. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 9

10 Pompalardan biri devre dışı kaldığında, diğer pompa basma işini tamamen üstlenir. Kapama seviyesine ulaşıldığında pompa (pompalar) devre dışı kalır. Klapelerin çarpmasını önlemek için kumanda cihazında bir takip süresi ayarlanabilir; böylece temel yük pompası, su yüzeyinden su çekme işletimine kadar çalışır (ayar için bkz ). Takip süresi adı altında, kapatma noktasının altına düşüldükten sonra temel yük pompasının kapatılmasına kadar geçen süre anlaşılır. 7 Montaj ve elektrik bağlantısı Ürün, tek parçalar halinde teslim edilir ve bunlar, mevcut olan montaj ve kullanma kılavuzuna göre birleştirilmeli ve tüm koruma tertibatları etkinleştirilmelidir. Montaj ve kurulumla ilgili notlara uyulmaması, ürünün/personelin güvenliğini tehlikeye sokar ve böylece emniyetle ilgili belgeler geçerliliğini kaybeder. TEHLİKE! Hayati tehlike! Hatalı montaj ve hatalı elektrik bağlantısı, hayati tehlikelere neden olabilir. Montaj ve elektrik bağlantısı sadece uzman personel tarafından ve geçerli yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır! Kazaların önlenmesine ilişkin yönetmeliklere uyulmalıdır! TEHLİKE! Boğulma tehlikesi! Atık su bacalarında bulunan zehirli ve sağlığa zararlı maddeler enfeksiyonlara ve zehirlenmelere neden olabilir. Bacalarda yapılan çalışmalarda, koruma için mutlaka ikinci bir kişi olmalıdır. Kurulum yeri yeterli oranda havalandırılmalıdır. 7.1 Montaj hazırlığı DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Hatalı yapılan montaj, sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Montaj işlemi yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır! Ulusal ve yerel yönetmeliklere uyulmalıdır! Aksesuarlara ait montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Tesis kurulumu sırasında asla kablodan çekilmemelidir! Kaldırma tesislerinin montajı sırasında özellikle yerel olarak geçerli yönetmelikler (örn. Almanya'da eyalet inşaat yönetmeliği, DIN ) ve genel olarak EN ve EN normunda yer alan ilgili bilgiler (binaların içinde yer çekimi drenaj tesisleri) dikkate alınmalıdır! Ekteki kurulum planındaki ölçülere uyulmalıdır (Şek. 2). EN normuna göre, kaldırma tesislerinin kurulduğu odalar, kumanda ve bakım çalışmaları için tesise serbestçe ulaşılabilecek kadar büyük olmalıdır. Kumanda edilecek ve bakımı yapılacak parçaların yanında ve üzerinde en az 60 cm genişliğinde veya yüksekliğinde olan yeterli bir çalışma alanı bırakılmalıdır. Kurulum odası, donmaya karşı korumalı, iyi havalandırılmış ve iyi aydınlatılmış olmalıdır. Kurulum alanı, sert (dübel takmak için uygun), yatay ve düz olmalıdır. Mevcut veya döşenecek giriş, basınç ve hava tahliye hatlarının seyri, tesise bağlantı imkanı açısından kontrol edilmelidir. Aksesuarlara ait montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Kumanda cihazını ve zener bariyerini kuru ve donmaya karşı korumalı bir yerde monte edin. Montaj yeri, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamalıdır. Dış mekanda kurulum için aksesuar ve katalog bilgilerini dikkate alın. 7.2 Kurulum Atık su terfi tesisleri, EN normuna göre dönmeye karşı emniyetli şekilde monte edilmelidir. Artan basınç nedeniyle tehlikede olan tesisler artan basınca dayanıklı olarak monte edilmelidir. 10 WILO SE 10/2010

11 7.2.1 Haznenin kurulumu Hazneyi kurulum planına (Şek. 2, bkz. Ek) göre hizalayın. Şek. 3: Hazneyi sabitleme 100 Birlikte teslim edilen sabitleme malzemesiyle hazneyi zemine sabitleyin (Şek. 3). Ø Sabitleme deliklerinin pozisyonunu zemine işaretleyin Zeminde delikleri ( mm) açın NOT: Birden fazla haznede Şek. 7 dikkate alınmalıdır! Birlikte teslim edilen dişli çubukların, montaj çizimine ve birlikte teslim edilen kullanım talimatına göre harç kartuşları için montajı. Harç kartuşları kuruduktan sonra hazneyi artan basınca dayanıklı şekilde zemine sabitleyin Pompaların kurulumu Kurulumda, pompaların montaj ve kullanma kılavuzuna uyulmalıdır! Pompaları, Şek. 4'e göre kurun ve kurulum planına (Şek. 2, bkz. Ek) göre hizalayın. Pompanın emme hattında, kesme sürgüsü (opsiyonel aksesuar) kullanılmayacaksa bu, hazneye olan mesafe ölçüsünde dikkate alınmalıdır. Şek. 4: Pompaların kurulumu 1 Birlikte teslim edilen tesbit malzemesiyle pompaları zemine sabitleyin (Şek. 4) Saplama dübeller için taban deliklerinin pozisyonunu zemine (Poz. 1.1) işaretleyin Zeminde delikleri ( 12 mm, 85 mm derinliğinde) oluşturun 2.1 ca NOT: Kurulum planına uygun olarak pompalar arasındaki ve hazneye olan mesafeyi ayarlayın - çatallı borunun (aksesuar) montajı için önemlidir! Pompaları, salınım sönümleyiciler (Poz. 1.2) ile birlikte saplama dübeline monte edin ve su terazisi ile dengeleyin. Sürügüyü (aksesuar!), eğer mevcutsa, pompanın emme tarafına momte edin. Flanş ağzı (Poz. 12.1) ve hortum (Poz. 12.2) aracılığıyla emme borusuna bağlantıyı (Poz. 2.1) oluşturun. Hortum kelepçelerini (Poz. 12.3) dikkatlice sıkın, Sıkma torku 5 Nm! NOT: Emme borusu, hazneye yatay şekilde gitmelidir - salınım sönümleyicilerden (Poz. 1.2; 1.3; 1.4) sonradan ayarlayın! Hava tahliye flanşını (Poz. 11.1) ve birlikte teslim edilen yassı contayı pompaya monte edin Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 11

12 Şek. 4: Pompaların kurulumu (devamı) Birlikte teslim edilen DN 19 hortum parçasını (Poz. 11.3) hava tahliye flanşına ve haznedeki hortum bağlantısına (Poz. 11.2) bağlayın. Hortum kelepçelerini (Poz. 11.4) dikkatlice sıkın, Sıkma torku 5 Nm! 7.3 Boru hatlarının bağlantısı Tüm boru hatları gerilimsiz, ses yalıtımlı ve esnek takılmalıdır. Tesis üzerine boru hattı ağırlıkları ve momentler etki etmemeli, borular (armatürler dahil), tesis üzerine ne çekme kuvvetleri ne de basınç kuvvetleri etki etmeyecek şekilde sabitlenmeli ve desteklenmelidir. Tüm hat bağlantıları bilinçli olarak yapılmalıdır. Hortum kelepçeleri ile yapılan bağlantılarda bunlar, itinayla sıkılmalıdır (sıkma torku 5 Nm!). Akış yönündeki boru çapı azaltılmamalıdır. Hazne önündeki ve de çek valf arkasındaki giriş hattında EN uyarınca daima bir kesme sürgüsü gereklidir. (Şek. 9) Basınç boru hattı DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Meydana gelen basınç pikleri (örn. çek valfi kapatırken) çalışma koşullarına göre pompa basıncının birkaç katı olabilir. Bu nedenle ilgili basınç dayanıklılığın yanısıra boru hattının boyuna kuvvetlere dayanıklı olan bağlantı elemanlarına da dikkat edilmelidir! Basınç borusu hattı, tüm montaj parçalarıyla birlikte, meydana gelen işletme basınçlarına kesinlikle dayanıklı olmalıdır. Uzun olan yatay boru kesitlerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Bunlar, çek valfin basınç darbelerini ve bunun sonucunda izin verilen değeri aşabilecek basınç piklerinin oluşmasına neden olabilir ve böylece tesis ve basınç hattı için tehlike oluşturur. Bunlar önlenemiyorsa, müşteri tarafından uygun tedbirler alınmalıdır (örn. karşı ağırlıklı ilave klape). Kanalizasyon toplama kanalından olası geri akımlara karşı koruma için basınç boru hattı "biriktirme borusu" olarak ayarlanmalıdır, bunun alt kenarı en üst noktada yerel olarak belirlenmiş karşı basınç seviyesinin üzerinde (genellikle sokak seviyesi) olmalıdır. (ayrıca bkz. Şek. 9). Basınç borusu hattı, donmaya karşı emniyetli şekilde döşenmelidir. Tesisin basınç bağlantısına (hava tahliye flanşlı pompa basınç ağzı) önce çek valfleri ve sonra da DN 80 ya da DN 100 kesme sürgüsünü monte edin (aksesuar olarak mevcut, somunlar, diskler, yassı conta birlikte teslim edilir). Armatürlerin ağırlığı desteklenmelidir! DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Wilo aksesuarları dışında armatürlerin kullanılması üründe fonksiyon arızalarına veya hasarlara yol açabilir! Akabinde basınçlı boru hattını doğrudan kesme sürgüsüne bağlayın (flanş ağzı, esnek hortum parçası, yassı conta ve bağlantı elemanları birlikte teslim edilmekte). 12 WILO SE 10/2010

13 Şek. 5: Basınç borusu hattının esnek bağlantısı 1 min Tesis ile basınç borusu hattı arasındaki kuvvetlerin ve titreşimlerin aktarımını önlemek için bağlantı esnek şekilde yapılmalıdır. Bunun için flanş ağzı ile basınç hattı arasındaki mesafeye uyulmalıdır (Şek. 5). 1 Basınç hattı 2 Hortum manşeti 3 Flanş ağzı 3 4 yakl mm'lik mesafeye dikkat edilmelidir Hazne bağlantı ağzı Bağlantısı yapılacak hazne ağzını Şek. 6'ya göre hazırlayın. Şek. 6: Bağlanacak hazne ağzının hazırlanması 1 2 Bağlantı ağzının tabanını, bir delik testeresi ile mümkün olduğunca uygun büyüklükte kesin (Poz. 1). Bir delik testeresi mevcut değilse, tabanı, halka boğumunun yakl. 15 mm önünden kesin (Poz. 2) DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Bir hasar oluşması ya da halka boğumun alınması, kaçaklara yol açabilir. Halka boğum, eksiksiz ve tam olmalıdır! Çapakları ve artık malzemeyi temizleyin. Bağlantıları, birlikte verilen hortum parçası ve hortum kelepçeleri ile itinayla gerçekleştirin. Giriş DN 100/DN 150 DN 100 veya DN 150 giriş borusunun (borularının) hazneye bağlantısını Şek. 6'ya göre sadece 4 giriş ağzında yapın. DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Giriş hattının başka bir yere bağlanması tesiste kaçaklara, fonksiyon kısıtlamalarına ve hasarlara neden olabilir. Sadece öngörülen bağlantı ağızlarını kullanın! Giriş boruları, kendiliğinden boşalabilecek şekilde döşenmelidir. Tesisin bina içindeki montajı için haznenin önündeki giriş hattında, EN normuna uygun bir kesme sürgüsü (aksesuar) olmalıdır (Şek. 9). Hava tahliyesi DN 70 EN normu uyarınca tesisin, hava tahliyesi çatıdan gerçekleşen bir hava tahliye hattına bağlanması öngörülmektedir ve tesisin kusursuz çalışması için mutlaka gereklidir. Bağlantı, birlikte teslim edilen Ø 78 mm hortum parçasıyla hazne tavanında DN 70 ağzında yapılır (Şek. 6, Şek. 7). Boru hatları, kendiliğinden boşalabilecek şekilde döşenmelidir. İki haznenin bağlantısı İki hazneli bağlantılarda hazneler, birlikte teslim edilen DN 150 hortum parçası aracılığıyla alttaki DN 150 ağzına kelepçelerle bağlanmalıdır (Şek. 7). Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 13

14 Şek. 7: İki haznein hava tahliye bağlantısı ve hazne bağlantısı Hortum Ø160x180 mm 2 Hortum kelepçeleri /12 3 Hortum Ø78x130 mm 4 Hortum kelepçeleri / Şek. 8: Acil boşaltma bağlantısı (manuel diyaframlı pompa) Acil boşaltma bağlantısı (manuel diyaframlı pompa) Haznenin acil boşaltılması için manuel diyaframlı bir pompanın (aksesuar) takılması genel olarak tavsiye edilir. Bunun için zemin yakınında 50 mm bir bağlantı ağzı mevcuttur. Bağlantı, Şek. 8'e göre ve birlikte teslim edilen hortum parçası DN 50 aracılığıyla ve hortum kelepçeleri ile yapılır Bağlantı ağzı deliği, ağız tabanının kesilmesiyle (Pos. 1) veya uygun delik testeresi (Pos. 2) ile oluşturulur. Çapakları ve artık malzemeyi temizleyin. Bağlantılar, birlikte verilen hortum parçası ve hortum kelepçeleri ile itinayla gerçekleştirilmelidir Bodrum su tahliyesi Atık su terfi tesislerinde kurulum odasının otomatik drenajı için EN normuna göre bir pompa çukuru oluşturulmalıdır (Şek. 9). Pompa (Poz. 10), tesisin basma yüksekliğine göre döşenmelidir. Kurulum odasının zeminindeki çukurun ölçüleri en az 500 x 500 x 500 mm olmalıdır. 14 WILO SE 10/2010

15 3 yollu bir vana (Poz. 11, aksesuar) değiştirilerek, hem haznenin hem de pompa çukurunun manuel diyaframlı pompa (Poz. 12) aracılığıyla manuel olarak boşaltılmasına imkan sağlamaktadır. Şek. 9: Montaj örneği I Karşı basınç seviyesi (genellikle sokak üst kenarı) 1 Hava tahliye hattı (çatıdan) 2 Karşı basınç döngülü basınç hattı 3 Giriş 4 Giriş hattı kesme sürgüsü Ağırlığı almak için armatür desteği (öneri) 6 Basınç hattı kesme sürgüsü 7 Çek valf 8 Hazne boşaltma hattı 9 Pompa çukuru boşaltma hattı 10 Tahliye pompası 11 3 yollu vana Manuel diyaframlı pompa 13 DrainControl 2 kumanda cihazı 14 Zener bariyeri 7.4 Elektrik bağlantısı TEHLİKE! Hayati tehlike! Hatalı yapılan elektrik bağlantısında, elektrik çarpmasından kaynaklanan hayati tehlike söz konusudur. Elektrik bağlantısı, yalnızca enerji sağlayan yerel kuruluşlar tarafından onaylanmış elektrik tesisatçısı tarafından, ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kumanda cihazının ve aksesuarın montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Yapılacak her türlü çalışmadan önce şebeke gerilimi beslemesi kesilmelidir. Kumanda cihazını, birlikte teslim edilen bağlantı şemasına uygun olarak zener bariyerine, seviye sensörüne ve pompalara bağlayın. Elektrik şebekesi bağlantısının akım türü ve voltajı, isim plakası üzerindeki verilerle uyumlu olmalıdır. NOT: İşletim güvenliğini arttırmak için K karakteristikli, tüm kutupları ayıran bir sigorta şalterinin kullanılması öngörülmektedir. Tesisi, yönetmeliklere uygun şekilde topraklayın. Bağlantı kablosunu, geçerli normlara/yönergelere uygun olarak döşeyin ve damar döşeme düzenine uygun olarak bağlayın. Kaçak akıma karşı koruma şalterini 30 ma, geçerli olan yerel yönetmeliklere uygun olarak yapın. Kumanda cihazı, zener bariyeri ve alarm vericisi kuru odalarda, su altında kalmaya karşı güvenli şekilde monte edilmelidir. Konumlandırma sırasında ulusal yönergeler dikkate alınmalıdır [Almanya'da: VDE 0100]. Alarm kumanda cihazının beslemesini, isim plakasındaki bilgilere uygun, ayrı olarak sağlayın. Alarm kumanda cihazını bağlayın. Kumanda cihazında, sağ dönme alanı oluşturun. Bağlantı sırasında yerel enerji dağıtım şirketinin teknik bağlantı koşulları dikkate alınmalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 15

16 7.4.1 Kumanda cihazı elektrik şebekesi bağlantısı Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE) Cihazda şebeke geriliminin ön seçimi: Klemensi, devre kartında "3x400 V +N" bilgisine göre köprüleyin. Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V + PE (L1, L2, L3, PE) Cihazda şebeke geriliminin ön seçimi: Klemensi, devre kartında "3x400 V" bilgisine göre köprüleyin. Sağ dönme alanını bağlayın Pompaların elektrik şebekesi bağlantısı Pompalar, kumanda cihazına bağlanmalıdır. Gövdedeki cıvataları çözün ve klemens kapağını çıkarın. Pompa bağlantı kablosunun uçlarını, kablo bağlantılarından geçirin. Kablo uçlarını, klemens bloklarındaki işarete ve bağlantı şemasındaki bilgilere uygun olarak bağlayın Seviye sensörü bağlantısı TEHLİKE! Patlama tehlikesi! Bir seviye sensörü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanıldığında patlama tehlikesi mevcuttur. Patlama tehlikesi olan yerlerde, kumanda cihazı ile seviye sensörü arasına daima bir güvenlik bariyeri (zener bariyeri) monte edin. Güvelik bariyerinin kullanım kılavuzundaki güvenlik bilgilerini dikkate alın. NOT: Seviye sensörünü ve de zener bariyerini bağlarken kutupların doğru olmasına dikkat edin. Seviye sensörü doğrudan zener bariyerine bağlanmalıdır. Gövdedeki cıvataları çözün ve kapağı alın. Seviye sensörünün kablo uçlarını, kablo bağlantılarından geçirin. Kablo uçlarını bağlantı şemasındaki bilgilere uygun olarak bağlayın: Kahverengi damarı (+), zener bariyerinin 23 (+) klemensine Yeşil damarı (+), zener bariyerinin 13 ( ) klemensine Mavi damarı (zırh) PE klemensine Zener bariyerinin kablosu, kumanda cihazında, 4-20 ma'lik bir sinyal seviyesi ile ikili iletken tekniğinde (+) ve ( ) klemenslerine bağlanmalıdır. NOT: Zener bariyerini, tesisin potansiyel dengeleme rayına (PA) bağlayın (min. 4,0 mm² bakır kablo). Zener bariyerinin kapağını ve kumanda cihazını kapatın ve gövdedeki cıvataları sıkın Alarm sinyali bağlantısı Kumanda cihazındaki gerilimsiz bir kontak (SSM) üzerinden harici bir alarm cihazı, bir korna veya flaş lambası bağlanabilir. Kontak değerleri: İzin verilen minimum: 12 V DC, 10 ma İzin verilen maksimum: 250 V AC, 1 A Harici alarm sinyalinin bağlanması: TEHLİKE! Hayati tehlike! Açık durumdaki kumanda cihazındaki çalışmalarda, gerilim taşıyan parçalara dokunulduğunda elektrik çarpma tehlikesi vardır. Çalışmalar sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir! Alarm sinyalini bağlamak için cihazı gerilimsiz duruma getirin ve tekrar açılmayacak şekilde emniyete alın. NOT: DrainControl kumanda cihazının ve de alarm kumanda cihazının montaj ve kullanma kılavuzuna uyulmalıdır! 16 WILO SE 10/2010

17 Kumanda cihazlarını gerilimsiz duruma getirin! Kumanda cihazının kapağını açın. Koruyucu klapeyi, kablo bağlantısından çıkarın. Kabloyu, rakor bağlantısından geçirin ve bağlantı şemasına göre gerilimsiz alarm kontağına bağlayın. Alarm sinyalinin kablosu bağlandıktan sonra, kumanda cihazının kapağını kapatın ve kablo bağlantısını sıkın. Kumanda cihazlarını çalıştırın.. 8 İlk çalıştırma İlk çalıştırma işleminin Wilo yetkili servisi tarafından yapılması önerilir. 8.1 Tesisin kontrolü DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Kirlenmeler ile katı maddeler ve de hatalı yapılan ilk çalıştırma işlemi, işletme sırasında tesisin veya bileşenlerin hasar görmesine neden olabilir. İlk çalıştırma işleminden önce tüm tesisi kirlerden özellikle de katı maddelerden temizleyin. Pompaların, kumanda cihazının ve aksesuarın montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! İlk çalıştırma işlemi sadece ilgili güvenlik yönergeleri, VDE yönetmelikleri ve de yerel yönetmelikler yerine getirildiğinde uygulanabilir. Gerekli olan tüm parçaların ve bağlantıların mevcut olup olmadığını ve doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin (kapatma armatürlü girişler, hazne bağlantısı, çek valfli ve kapatma armatürlü basınç borusu, emme hattı, çatıdan hava tahliyesi, taban tespiti, elektrik bağlantısı). Çek valfin havalandırma cıvatası konumunun kontrolü (aksesuar). DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Çek valfin havalandırma cıvatası gövdeye fazla derin vidalanmış ise bu, klapede, tesiste hasarlara ve de çok fazla ses oluşumuna neden olabilir. Havalandırma cıvatası konumunun, klapenin kapanmasını sağladığından emin olun! 8.2 İlk çalıştırma Tesisi, ana şalterden çalıştırın. Ayarları, ve bölümüne göre kontrol edin ya da uygulayın. Kapatma armatürlerini açın. Her bir pompa en az bir kez boşaltma yapıp basınç borusu hattı tamamen dolana kadar tesisi, bağlantısı yapılmış olan girişten doldurun. Basınç borusu hattı dolu ve giriş kapalı durumdayken haznedeki dolum seviyesi yükselmemelidir. Dolum seviyesi yükselmeye devam ederse, çek valf kapağı sızdırıyordur (klape ve havalandırma cıvatasının konumu kontrol edilmelidir). Bir test çalışması için, haznede çalıştırma seviyesine ulaşılmadan önce kumanda cihazındaki "manuel işletim" tuşuna da basılabilir. Tesisin ve boru bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol edin. Tesisi, mümkün olan maksimum giriş ile doldurun ve tesisin kusursuz olarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu sırada özellikle şunlara dikkat edilmelidir Kumanda noktalarının doğru konumuna Maksimum girişte pompa çalışırken pompalarda yeterli debiye (seviye düşmeli) Pompaların titreşimsiz işletimide akışkanda hava olmamasına DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Akışkandaki hava, pompaların ilgili işletim koşullarına bağlı olarak pompalara ve de tüm tesise zarar verebilecek yüksek titreşimlerin olmasına neden olur. "Kumanda noktası seviyesi pompa 1 AÇIK" (bkz. teknik veriler) için haznede en düşük su seviyesi sağlanmış olmalıdır Kumanda cihazının ayarları İlk çalıştırma işleminde, tesis parametresinin kumanda cihazında ayarlanması gerekir, bkz. kumanda cihazının montaj ve kullanma kılavuzu. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 17

18 Şek. 10: Dolum seviyesine göre hazne hacmi Motor akımının ayar değerini, motorun isim plakasındaki bilgilerle karşılaştırın ve gerekirse doğru şekilde ayarlayın "Sensör" menü noktasında, sensörün maksimum değerinin 1,0 mws değerine ayarlanması. Burada, açma ve kapama seviyesi ile alarm seviyesi için fabrika ayarlı bir veri kaydı hafızadan yüklenir. Açma ve kapama seviyesi ile alarm seviyesini ayarlayın, kontrol edin ve - gerektiğinde - düzeltin Kumanda seviyesinin ayarı (fabrika ayarından farklı) Fabrika ayarlarından farklı olarak, pompaların kumanda ve alarm seviyesi, kumanda cihazında ayarlanabilir. (bkz. kumanda cihazı montaj ve kullanma kılavuzu) ve 1 cm'lik adımlarla seçilebilir. EN normuna göre kumanda hacmi, basınç borusu hattının hacmi her pompalama işleminde değiştirilecek kadar büyük olmalıdır. Bunun için kumanda seviyeleri, Şek. 10'a göre hazne dolum eğrisinden belirlenebilir. Ancak teknik veriler tablosundaki seviye bilgilerine uyulmalıdır (açma ve kapama seviyesi için en düşük değerler). Giriş yüksekliğinin üzerindeki pompaların açma seviyesinin ayarında, bağlantı objelerine geri akma tehlikesi vardır. [l] [cm] 1 Dolum hacmi 1 hazne [l] 4 Pompalarda en düşük seviye KAPALI (TP80 pompaları için) 2 Kurulum seviyesi üzerinde dolum yüksekliği 5 Pompalarda en düşük seviye KAPALI (TP100 pompaları için) [cm] 6 Pompalarda en düşük seviye AÇIK (TP80 pompaları için) 3 Dolum seviyesi eğrisi (1hazne) 7 Pompalarda en düşük seviye AÇIK (TP100 pompaları için) Takip süresini ayarlama Pompa takip süresi, kumanda cihazında "Takip süresi" menüsünden ayarlanmalıdır. Kapama seviyesinden sonra, ayarlı olan süre değeri kadar temel yük pompasının çalışmasını sağlar. Bu sayede kumanda hacmi artırılabilir. Takip süresi, su yüzeyinden su çekme işletiminin devam etmesini sağlar (su-hava karışımını basma). Çek valfin tesise dayalı olan basınç darbelerinde, su yüzeyinden su çekme işletimi bu basınç darbelerini azaltabilir veya elimine edebilir. DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Kanal çarklı olan pompalar su yüzeyinden su çekme işletiminde çok yüksek titreşime eğimli olduğundan ve pompa ile tesisin kullanım ömrü açısından tehlike oluşturduğundan takip süresi sadece, serbest akış çarkı olan pompalarda etkinleştirilmelidir. DrainLift XXL tesisinde sadece kanal çarklı pompalar kullanıldığından, güvenlik nedeniyle takip süresi ayarlanamaz. 18 WILO SE 10/2010

19 8.3 İşletimden çıkarma Bakım çalışmaları veya sökme işlemleri için tesis işletim dışı olmalıdır. TP pompalarının montaj ve kullanma kılavuzundaki notlara uyun! Sökme ve montaj Sökme ve montaj işlemi sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır! Tesisi gerilimsiz hale getirin ve yeniden açılmayacak şekilde emniyete alın! Basınç ileten parçalarda çalışmaya başlamadan önce bunları basınçsız duruma getirin. Kesme sürgüsünü kapatın (giriş ve basınç hattı)! Toplama kabını boşaltın (örn. manuel diyaframlı pompa ile)! Temizlik işlemi için revizyon kapağını sökün ve alın. TEHLİKE! Enfeksiyon tehlikesi! Tesis veye tesis parçaları, onarıma gönderilmesi gerektiğinde, kullanılmış olan bir tesis hijyenik nedenlerden dolayı nakliye edilmeden önce boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Ayrıca temas etme olasılığı bulunan tüm parçalar dezenfekte edilmelidir (püskürtme dezenfeksiyonu). Parçalar, dayanıklı, yeterli büyüklükteki plastik torbalarda sıkıca kapatılarak ve sızdırmaz şekilde ambalajlanmalıdır. Talimat verilen nakliye şirketleri tarafından derhal sevk edilmelidir. Uzun süre çalıştırılmayacağında tesis, kirlenmelere karşı kontrol edilmeli ve gerektiğinde temizlenmelidir. 9 Bakım TEHLİKE! Hayati tehlike! Elektrikli cihazlardaki çalışmalarda, elektrik çarpmasından kaynaklanan hayati tehlike söz konusudur. Tüm bakım ve onarım çalışmalarında tesisin elektrik bağlantısı kesilmeli ve yeniden çalışmayacak şekilde emniyete alınmalıdır. Tesisin elektrikli bölümündeki çalışmalar sadece uzman bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. TEHLİKE! Atık sudaki zehirli veya sağlığa zararlı maddeler enfeksiyonlara veya zehirlenmelere neden olabilir. Bakım çalışmalarından önce kurulum yerini yeterli oranda havalandırın. Bakım çalışmaları sırasında olası bir enfeksiyon tehlikesini önlemek için uygun koruyucu donanım kullanılarak çalışılmalıdır. Bacalarda yapılan çalışmalarda, koruma için mutlaka ikinci bir kişi olmalıdır. Açma sırasında patlama tehlikesi (ateşleme kaynaklarından kaçınılmalıdır)! Tesisin, kumanda cihazının ve aksesuarın montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Bakım çalışmalarından önce "İşletimden çıkarma" bölümü dikkate alınmalıdır. Tesisin işleticisi, tüm bakım, kontrol ve montaj işlemlerinin, montaj ve kullanım kılavuzu hakkında eğitim alarak yeterli bilgi seviyesine ulaşmış, onaylı kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır. Atık su terfi tesislerinin bakımı, EN normuna göre uzman personel tarafından yapılmalıdır. Bakım zamanının aralığı: Ticari işletmelerde 3 ayda bir, Çok haneli konutlardaki tesislerde 6 ayda bir, Tek haneli konutlardaki tesislerde senede birdir. Bakım çalışmaları hakkında bir protokol oluşturulmalıdır. Tesisin bakımının ve kontrolünün Wilo yetkili servisi tarafından yapılması önerilir. NOT: Bir bakım planının oluşturulmasıyla, asgari bir bakım zahmeti ile pahalı tamir işlemleri önlenir ve tesisin arızasız şekilde çalışması sağlanmış olur. İlk çalıştırma ve bakım çalışmaları için Wilo yetkili servisi hizmetinizdedir. Bakım ve onarım çalışmaları yapıldıktan sonra tesisi "Montaj ve elektrik bağlantısı" bölümüne göre monte edin ya da bağlayın. Tesisin çalıştırılması "İlk çalıştırma" bölümüne göre yapılmalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 19

20 10 Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri Arıza giderme çalışmaları yalnızca kalifiye uzman personel tarafından yapılmalıdır! 9 Bakım altındaki güvenlik bilgilerini dikkate alın. Tesisin, kumanda cihazının ve aksesuarın montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Arızanın giderilemediği durumlarda, lütfen uzman servise veya Wilo yetkili servisine ya da en yakındaki Wilo temsilciliğine başvurun. Arızalar Tanım sayısı: Nedeni ve giderilmesi Pompa basmıyor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 Debi çok düşük 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 Elektrik tüketimi çok yüksek 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 Basma yüksekliği çok düşük 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 18 Pompa sesli çalışıyor/yüksek sesler 1, 2, 3, 9, 12, 13, 14, 16 Nedeni Giderilmesi 1) 1 Pompa girişi veya çark tıkalı Pompada ve/veya haznedeki çökeltileri temizleyin 2 Dönme yönü yanlış Akım beslemesinin 2 fazını değiştirin 3 İç parçalar aşınmış (çark, yatak) Aşınmış parçaları değiştirin 4 Çalışma voltajı çok düşük 5 İki fazda çalışma (sadece 3~-modelde) Arızalı sigortayı değiştirin Hat bağlantılarını kontrol edin 6 Motor çalışmıyor, çünkü gerilim mevcut değil Elektrik kurulumunu kontrol edin 7 Motor sargısı veya elektrik hattı arızalı 2) 8 Çek valf tıkalı Çek valfi temizleyin 9 Haznede çok fazla su seviyesi düşüşü Seviye sensörünü kumanda seviyesi ile kontrol edin 10 Seviye sensörü arızalı Seviye sensörünü kontrol edin 11 Basınç hattındaki sürgü açılmamış veya yetersiz açılmış Sürgüyü tam açın 12 Akışkanda müsaade edilmeyen hava veya gaz miktarı Haznelerdeki girişte hava girişini kontrol edin; Kapatma seviyesini kontrol edin 13 Motordaki radyal yatak arızalı 2) 14 Tesis nedenli titreşimler Boru hatlarını esnek bağlantı açısından kontrol edin 15 Yüksek sargı sıcaklığı nedeniyle sargı denetimiyle ilgili sıcaklık denetleyicisi kapandı Soğuduktan sonra motor tekrar otomatik olarak devreye girer. 16 Pompa hava tahliyesi tıkalı Hava tahliye hattını temizleyin 17 Termik aşırı gerilim denetimi devreye girdi Aşırı gerilim denetimini kumanda cihazında sıfırlayın 18 Jeodezik basma yüksekliği çok fazla 2) 1) Basınç altındaki parçalarda, arızaları gidermek için bunlar basınçsız hale getirilmelidir (çek valfin havalandırılması ve haznenin gerekirse manuel diyaframlı pompa ile boşaltılması). 2) Sorulmalı 20 WILO SE 10/2010

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Şek. 1: I ON 0 OFF Montaj 1ve Genel kullanma hususlar kılavuzu 1.1 Doküman hakkında Orijinal

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 TM 32/8 4 2 TMR 32/8 TMW 32/8 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Yapı türü Bodrum tahliye pompası, su soğutmalı

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TP

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TP Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TP 50... 65 Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma uygun, sürekli işletim için atıksu dalgıç motorlu pompa. Uygulama alanı Basma akışkanı Foseptik içeren

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA (standart versiyon)

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA (standart versiyon) Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU (standart versiyon) Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma uygun, sürekli işletim için, soğutma sistemsiz atık su dalgıç motorlu pompa. Uygulama alanı Basma

Detaylı

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522 Ek kılavuz Su Soğutma - MINITRAC 31 MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi Document ID: 48522 İçindekiler İçindekiler 1 Ürün tanımı 1.1 Yapısı... 3 2 Montaj 3 3.1 Yedek parçalar...

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TC 40

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TC 40 Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TC 40 Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma uygun, fasılalı işletim için atık su dalgıç motorlu pompa. Uygulama alanı Basma akışkanı Foseptik içeren

Detaylı

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02 Vana kontrol sistemi 8.11 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 250 081 1 6 Teknik otomatik kapatma vanaları için EN 1643 normuna uygun kompakt bir vana denetim sistemidir: - Cihaz giriş basıncından bağımsız

Detaylı

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 TR Montaj ve kullanma kılavuzu 2 532 145-Ed.01/2010-06-Wilo Şek. 1: WS 40-50 E Ø570 240 370 75 Ø63 Ø75 120 1000 1042 D L 120 785 H Ø50 120 220 800 300 600 650 Şek.

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi!

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi! İşletim kılavuzu Patlama emniyeti Patlama koruması bir seçenek olup manyetik tahrik üzerindeki Ex tip levhası yardımı ile gösterilir. Tahrikler ve buna ait manyetik valf kumandaları II3G kategorisine uygundurlar

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli ısıtma pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

Emniyet. Kullanım Kılavuzu. Gaz geri tepme emniyet ventili GRS, Alev geri tepme emniyet ventili GRSF TEHLİKE. İçindekiler UYARI DİKKAT

Emniyet. Kullanım Kılavuzu. Gaz geri tepme emniyet ventili GRS, Alev geri tepme emniyet ventili GRSF TEHLİKE. İçindekiler UYARI DİKKAT 2015 Elster GmbH Edition 06.15 Almanca metnin çevirisi D GB F NL I E CZ PL RUS H www.docuthek.com Kullanım Kılavuzu Gaz geri tepme emniyet ventili GRS, Alev geri tepme emniyet ventili GRSF İçindekiler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı Evsel su sistemi Multi Eco-Top Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı px Vx 8.21 Printed in Germany Edition 07.15 Nr. 253 073 1 9 Teknik sistem sızdırmazlık kontrolleri için EN 1643 e göre kontrol cihazı, bir ya da iki gaz basınç anahtarı

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı px Vx 8.21 Tüm program akışına ait optik gösterge Sızdıran valfin gösterilmesi Elektrik kesildiğinde gösterge etkilenmez IP 42 Printed in Germany Edition 04.14 Nr. 253

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Rio Eco N 30-120 ila 80-120

Rio Eco N 30-120 ila 80-120 lfd. no. Parça sayısı Nesne Birim başına ücret KSB Rio-Eco N 30-120 Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantısı ve entegre edilmiş, kademesiz fark basıncı kontrolü ile ErP 2013 gereksinimlerini karşılayan

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları Elle Hız Ayarlı. Kullanım Alanları

Sirkülasyon Pompaları Elle Hız Ayarlı. Kullanım Alanları Tip Kitapçığı 5.5/8 Rio/Rio Z Sirkülasyon Pompaları Elle Hız Ayarlı Rio Rio Z Kullanım Alanları F Sıcak su ısıtma sistemleri F Isı geri kazanım sistemleri F Havalandırma sistemlerinde soğutma suyu sirkülasyonunda

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120 lfd. no. Parça sayısı Nesne Birim başına ücret Rio-Eco Z N 32-120 Miktar Bakım gerektirmeyen, ikiz pompa olarak kullanılan, flanş bağlantısına, entegre edilmiş, kademesiz, fark basıncı kontrolü ve ErP

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Benzer resim Yapı türü Kirli su dalgıç motorlu pompa Tip kodlaması Örn.: Wilo-Drain TM 32/7 TM Dalgıç motorlu pompa 32 Basınç bağlantısı nominal çap : /7 Maks.

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 711 Alev dedektörü QRA4 Gaz ve sıvı yakıt alevlerinin denetimine ilişkin Siemens brülör kontrolleri için UV alev dedektörü. QRA4 ve bu veri föyü, ürünlerinde QRA4'e yer veren OEM firmalarına yöneliktir.

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Nesne Birim başına ücret Miktar

Nesne Birim başına ücret Miktar Lfd. Nr. Parça sayısı KSB Calio 25-60 Nesne Birim başına ücret Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantıya ve entegre edilmiş, kademesiz basınç farkı kontrol sistemi ile ErP 2015 gereksinimlerini yerine

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Emniyet. Kullanım kılavuzu Servomotor IC 30 TEHLİKE. İçindekiler UYARI DİKKAT Elster GmbH Edition Okuyun ve saklayın

Emniyet. Kullanım kılavuzu Servomotor IC 30 TEHLİKE. İçindekiler UYARI DİKKAT Elster GmbH Edition Okuyun ve saklayın 2016 Elster GmbH Edition 12.15 Almanca metnin çevirisi D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Kullanım kılavuzu Servomotor IC 30 İçindekiler Servomotor IC 30...1 İçindekiler.............................

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Rio-Eco Therm N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco Therm N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC H/m 160 140 120 100 80 60 40 20 2../CC 4../CC 16../CC 8../CC 32../CC 52../CC Wilo-Comfort COR 2-6 MVI 202-9504/CC 50 = EU, + =Non EU 70../CC 95../CC

Detaylı

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi Konutlardaki ısıtma uygulamaları için yüksek verimli sirkülasyon pompası Ecocirc Serisi KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ UYGULAMALAR Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 TR Kullanma kılavuzu Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Bu doküman hakkında 1.1 Dokümanın amacı Bu kullanma kılavuzu ürünün bir parçasıdır ve kullanıcı için cihazın güvenli kullanımı için

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Economy MHI

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Economy MHI H[m] Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Economy Wilo-Economy- 50 Hz 60 50 40 30 00 0 400 800 1600 10 0 0 3 4 5 6 7 8 10 0 Q[m³/h] ISO 9906 normuna göre karakteristik eğriler, sınıf Yapı türü Normal emişli çok

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R T ü r k ç e Orijinal işletme kılavuzu 819395-00 1 İçerik 2 Sayfa Önemli bilgiler Amacına uygun kullanım... 3 Güvenlik talimatı... 3 Tehlike... 3 Dikkat... 3 DGRL (Basınçlı

Detaylı

Ek kılavuz. Su Soğutma - SOLITRAC 31, POINTRAC 31. SOLITRAC 31, POINTRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48523

Ek kılavuz. Su Soğutma - SOLITRAC 31, POINTRAC 31. SOLITRAC 31, POINTRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48523 Ek kılavuz Su Soğutma - SOLITRAC 31, POINTRAC 31 SOLITRAC 31, POINTRAC 31 radyometrik sensörleri için Document ID: 48523 İçindekiler İçindekiler 1 Ürün tanımı 1.1 Yapısı... 3 2 Montaj 3 3.1 Yedek parçalar...

Detaylı

Emniyet. Kullanım kılavuzu Manometre KFM, RFM Butonlu manometre musluğu DH Manometre kapatma ventili MH 15 Pozitif basınç koruma tertibatı UDS TEHLİKE

Emniyet. Kullanım kılavuzu Manometre KFM, RFM Butonlu manometre musluğu DH Manometre kapatma ventili MH 15 Pozitif basınç koruma tertibatı UDS TEHLİKE 2017 Elster GmbH Edition 04.17 Almanca metnin çevirisi D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Kullanım kılavuzu Manometre KFM, RFM Butonlu manometre musluğu DH Manometre kapatma ventili

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

545 KULLANMA KILAVUZU

545 KULLANMA KILAVUZU 545 KULLANMA KILAVUZU Giriş Bu kullanma kılavuzu size makinenizi tanımanızda ve doğru kullanmanızda yardımcı olacaktır. Lütfen makineyi çalıştırmadan önce uyarılarımızı okuyunuz. Teknik değişiklik hakkı

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECS-XX-YY Solenoid hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA T

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA T ISO 990 6'ya uyg un t anı ma eğiri si, Ek A. V erile n et kim e de rece leri hidr olik etki me değ erin e uy gun dur. Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kurulumda ve sabit kuru kurulumda

Detaylı

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. Radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. Radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522 Ek kılavuz Su Soğutma - MINITRAC 31 Radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi Document ID: 48522 İçindekiler İçindekiler 1 Ürün tanımı 1.1 Yapısı... 3 2 Montaj 3 Yedek parçalar 3.1 Mevcut yedek

Detaylı

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Detaylı

Eklentiler. Pnömatik servomotorlar. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar K3 1.

Eklentiler. Pnömatik servomotorlar. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar K3 1. ,3 X X testregistrierung Eklentiler Konum anahtarı İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar JZ ve JZ-Düşük sızıntılı Tipi çok kanatlı damperlere ait

Detaylı

Emniyet. Kullanım Kılavuzu UV Sondası UVS 10 TEHLİKE. İçindekiler UYARI DİKKAT Edition Okuyun ve saklayın

Emniyet. Kullanım Kılavuzu UV Sondası UVS 10 TEHLİKE. İçindekiler UYARI DİKKAT Edition Okuyun ve saklayın 8.. Edition 08.0 D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Kullanım Kılavuzu UV Sondası UVS 0 Almanca metnin çevirisi 008 009 Elster GmbH İçindekiler UV Sondası UVS 0.....................

Detaylı

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü OPTIFLUX 1000 Hızlı başlangıç Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü Bu döküman sadece, sinyal dönüştürücü ile ilgili dökümanlarla birlikte kullanıldığında tam olarak kabul edilebilir. KROHNE İçindekiler

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Durdurma dişlisi ARV-WE63.1. VEGAWAWE 63 için - basınçsız işletim. Document ID: 32359

Kullanım Kılavuzu. Durdurma dişlisi ARV-WE63.1. VEGAWAWE 63 için - basınçsız işletim. Document ID: 32359 Kullanım Kılavuzu Durdurma dişlisi ARV-WE63.1 VEGAWAWE 63 için - basınçsız işletim Document ID: 32359 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler...

Detaylı

Kapama (shut-off) damper leri

Kapama (shut-off) damper leri , X X testregistrierung Kapama (shut-off) damper leri Tipi Pnömatik servomotor Elektrikli servomotor Kanalların gaz sızdırmayacak şeklide kapatılması için Gaz sızdırmaz kapama (shut-off) damperleri, KTA

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

PREFERİKAL SU POMPASI

PREFERİKAL SU POMPASI PREFERİKAL SU POMPASI MODEL RTM873 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SU GİRİŞİ 2. SU ÇIKIŞI 3. ELEKTRİK KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLER 1. GERİLİM 230V~50HZ 2. GÜÇ 370W/0.5HP 3. MAK.BASMA YÜK.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Kurulum talimatı J

Kurulum talimatı J Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum talimatı aşağıdaki model için geçerlidir:

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

Kurulum talimatı J

Kurulum talimatı J Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı u kurulum talimatı aşağıdaki modeller için geçerlidir:

Detaylı

elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte

Detaylı

EFP 30 Parçalayıcı Bıçaklı Foseptik Pompası Kullanım Kılavuzu

EFP 30 Parçalayıcı Bıçaklı Foseptik Pompası Kullanım Kılavuzu EFP 30 Parçalayıcı Bıçaklı Foseptik Pompası Kullanım Kılavuzu 1. Taşıma Pompa, taşıma sapını veya taşıma deliklerini kullanarak dikkatlice kaldırılmalı ve tutulmalıdır. 2. Kullanımlar Pompa aşağıda belirtilen

Detaylı