Wilo-DrainLift XXL. Montaj ve kullanma kılavuzu Ed.02/ Wilo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wilo-DrainLift XXL. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 532 170-Ed.02/2010-10-Wilo"

Transkript

1 Wilo-DrainLift XXL TR Montaj ve kullanma kılavuzu Ed.02/ Wilo

2

3 Montaj 1ve Genel kullanma hususlar kılavuzu Doküman hakkında Orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun dili Almancadır. Bu kılavuzdaki tüm diğer diller, orijinal montaj ve kullanım kılavuzunun bir çevirisidir. Montaj ve kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. İşbu kılavuz daima cihazın yanında bulundurulmalıdır. İşbu kılavuzda yer verilen talimatlara uyulması cihazın amacına uygun ve doğru kullanımı için ön koşuldur. Montaj ve kullanım kılavuzu, cihazın modeline ve işbu kılavuzun basıldığı tarihte geçerli olan güvenlik tekniği normlarına uygundur. AT Uygunluk belgesi: AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj ve kullanma kılavuzunun bir parçasıdır. Bize danışılmadan, bu belgede belirtilen yapı türlerinde yapılan teknik bir değişiklikte, bu belge geçerliliğini kaybeder. 2 Emniyet Bu montaj ve kullanma kılavuzu, kurulum ve işletme sırasında uyulması gereken temel notlar içerir. Bu nedenle, montajdan ve ilk kez çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzu, montör ve yetkili işletici tarafından mutlaka okunmalıdır. Sadece bu emniyet ana maddesi altında sunulan genel emniyet tedbirleri değil, aynı zamanda müteakip ana maddeler altındaki tehlike sembolleri ile sunulan özel emniyet tedbirleri de dikkate alınmalıdır. 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri Semboller: Genel tehlike sembolü Elektrik çarpmalarına karşı uyarı sembolü NOT:... Uyarı kelimeleri: TEHLİKE! Acil tehlike durumu. Önlem alınmazsa ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. UYARI! Ciddi yaralanma riski. Uyarı ikazının dikkate alınmaması durumunda, kişilerde (ağır) yaralanmalara neden olabileceğini belirtir. DİKKAT! Ürüne/tesise hasar verme tehlikesi mevcut. 'Dikkat' uyarısı, dikkate alınmaması durumunda üründe oluşabilecek muhtemel hasarlara işaret eder. NOT: Ürünün işletiminde faydalı bilgiler. Kullanıcıyı olası problemler konusunda uyarır. 2.2 Personel eğitimi Montajı gerçekleştirecek personel, bu işlemler için uygun eğitimi almış olmalıdır. 2.3 Emniyet tedbirlerinin alınmadığı durumlarda karşılaşılacak tehlikeler Emniyet tedbirlerinin dikkate alınmaması, kişiler ve ürün/tesis için tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Emniyet tedbirlerine uyulmaması, her türlü garanti hakkının yitirilmesine neden olabilir. Bunlara uyulmaması durumunda, örneğin aşağıdaki tehlikeler meydana gelebilir: Ürünün/tesisin önemli işlevlerinin devre dışı kalması, Özel bakım ve onarım metotlarının uygulanamaması, Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmaları Sistem özelliklerinde hasar. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 3

4 2.4 İşletimciler için emniyet tedbirleri Kazaların önlenmesine yönelik var olan yönetmeliklerin tamamına dikkatle uyulmalıdır. Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel ve uluslararası kabul görmüş yönetmelikler ve yöresel elektrik dağıtım kuruluşlarının direktiflerine uyulmalıdır. Bu cihaz, çocuklarda dahil olmak üzere fiziksel, algılama veya ruhsal engeli olan ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya bu kişiden cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar aldıklarında kullanılabilir. Çocuklar gözetim altında tutulmalı ve cihazla oynamamaları sağlanmalıdır. 2.5 Kontrol ve montaj için emniyet tedbirleri İşletici, tüm denetim ve montaj işlemlerinin, montaj ve kullanma kılavuzu hakkında yeterli bilgiye sahip olan, yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır. Ürün/tesis üzerinde yapılacak çalışmalar yalnızca makine durdurulmuş durumdayken gerçekleştirilmelidir. Ürünü/tesisi durdurmak için montaj ve kullanma kılavuzunda belirtilen yönteme mutlaka uyulmalıdır. 2.6 Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça üretimi Ürün üzerindeki değişikliklere sadece üretici ile görüşüldükten sonra izin verilir. Orijinal yedek parçalar ve kullanımı üretici tarafından onaylanmış aksesuarlar gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır. Bunların dışında kalan parçaların kullanımından doğabilecek sorunlar üretici sorumluluğu kapsamında olmayabilir. 2.7 Hatalı kullanım Teslimatı yapılan ürünün işletim güvenilirliği, sadece montaj ve kullanma kılavuzunun 4. bölümündeki talimatlara uygun olarak kullanıldığında garanti edilir. Katalogta/veri föyünde belirtilen limit değerleri kesinlikle aşılmamalıdır veya bu değerlerin altına düşülmemelidir. 3 Nakliye ve ara depolama Tesis ve tek bileşenler, bir palet üzerinde teslim edilir. Ürünü teslim aldıktan hemen sonra: Üründe nakliye hasarı olup olmadığını kontrol edin, Herhangi bir nakliye hasarı tespit edildiğinde, belirlenen süre dahilinde nakliye firmasına gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Hatalı nakliye ve hatalı ara depolama, ürünün sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Ürünü sadece palet üzerinde ve sadece izin verilen yük bağlantı ekipmanları ile taşıyın. Nakliye sırasında dengeli bir duruş sağlayın ve mekanik hasara dikkat edin. Ürünü, montaj işlemine kadar kuru, donmayacak ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde palet üzerinde depolayın. İstiflemeyiniz! 4 Kullanım amacı Atık su terfi tesisi DrainLift XXL, EN normuna uygun olarak, otomatik işleyen bir atık su terfi tesisi olup, binalarda ve arsalardaki karşı basınç seviyesinin altında kalan çıkış yerlerinden foseptiksiz ve foseptikli atık suların geri yığılmayacak şekilde toplanması ve tahliye edilmesi için kullanılır. Tesise, EN normuna göre evsel atık suyun iletilmesine izin verilir. Katı maddeler, moloz, kül, cam, kum, alçı, çimento, kireç, harç, lifli maddeler, tekstil ürünleri, kağıt mendiller, çocuk bezleri, karton, kalın kağıt, sentetik reçineler, zift, mutfak atıkları, yağlar, gresler gibi patlayıcı ve zararlı içerikli maddeler ile hayvan kesimi, hayvan leşi bertarafı ve hayvancılıkla ilgili artıklar (hayvansal gübre...), ağır metaller, biyositler, pestisitler, asitler, alkali çözeltiler, tuzlar gibi zehirli, agresif ve aşındırıcı maddeler, aşırı miktardaki dozajlarda ve aşırı köpük oluşumlu temizleme, dezenfeksiyon, durulama ve yıkama maddeleri, yüzme havuzu suyu iletilemez. Gresli atık su oluştuğunda, bir yağ ayırıcısı kullanılmalıdır. EN normuna göre karşı basınç seviyesinin üzerinde bulunan ve serbest olarak eğimle akıtılabilen atık su, drenaj nesnelerinden iletilemez. 4 WILO SE 10/2010

5 NOT: Montaj ve işletimde, ulusal ve yerel olarak geçerli olan norm ve yönetmeliklere mutlaka uyulmalıdır. Kumanda cihazının montaj ve kullanma kılavuzundaki bilgilere de uyulmalıdır. TEHLİKE! Patlama tehlikesi! Toplama kaplarındaki foseptikli atık su gaz birikmesine neden olabilir, hatalı montaj ve kullanımda bu gazlar alev alabilir. Tesiste, foseptikli atık su uygulanması durumunda patlama tehlikesi ile ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. UYARI! Sağlık için tehlikeli! Kullanılan malzemeler nedeniyle pompalar kullanma suyunun basılması için uygun değildir! Kirli atık sudan dolayı sağlığınız için tehlike söz konusudur! DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! İzin verilmeyen maddelerin iletilmesi, ürünün sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Kesinlikle hiçbir zaman katı maddeler, lifli maddeler, zift, kum, kül, kalın kağıt, kağıt mendiller, karton, moloz, çöp, kesilen hayvan artıkları, gresler veya yağlar iletilmemelidir! Gresli atık su oluştuğunda, bir yağ ayırıcısı kullanılmalıdır. Hatalı kullanımlar ve aşırı zorlamalar, ürünün sistem özelliklerinde hasarlara neden olur. İzin verilen maksimum giriş miktarı daima, bir pompanın ilgili çalışma noktasındaki debi miktarından daha az olmalıdır. Uygulama sınırları Tesis sürekli işletim için tasarlanmamıştır! Belirlenen maksimum debi, sürekli işletim için ya da fasılalı işletim için geçerlidir (S3 % 25/60 s). Tesis, satte maks. 60 kez pompayı açabilir. Çalışma süresi ve takip süresi (gerekirse) mümkün olduğunca kısa ayarlanmalıdır. Bunun dışında Tablo 5.2'de yer alan çalışma parametrelerine uyulmalıdır. UYARI! Aşırı basınç tehlikesi! En düşük giriş basıncı 5 m'den fazla ise, tesisin devre dışı kalması durumunda bu, haznede tehlikeli aşırı basınca neden olur. Bu nedenle haznede patlama tehlikesi oluşur. Arıza durumunda giriş derhal kapatılmalıdır! Pompanın amacına uygun olarak kullanımı da bu kılavuzdaki talimatlara dahildir. Kılavuza uygun olmayan her türlü kullanım, amacına uygun değildir. 5 Ürün hakkında bilgiler 5.1 Tip kodlaması Örnek: DrainLift XXL 840-2/1,7 DrainLift Atık su kaldırma tesisi XXL Ebat bilgisi 8 8 = Basınç bağlantısı DN = Basınç bağlantısı DN = Toplam hacim 400 l 80 = Toplam hacim 800 l (2 hazne, her biri 400 l) -2 2 = İkiz pompalı sistem /1,7 Her pompanın nominal motor gücü [kw] Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 5

6 5.2 Teknik veriler DrainLift XXL /1, /2, /3, /5, /7, /8,4 Bağlantı voltajı [V] 3~400 ± % 10 Bağlantı şekli Ana şalterli kumanda cihazı Güç tüketimi P 1 [kw] 2x2,3 2x2,7 2x4,4 2x6,2 2x8,4 2x10,0 Nominal akım [A] 2x6,7 2x7,1 2x10,5 2x12,8 2x15,6 2x18,1 Şebeke frekansı [Hz] 50 Koruma sınıfı Tesis: IP 67 (2 mws, 7 gün) Kumanda cihazı: IP 54 Devir hızı [d/dak] 1450 Açma türü Doğrudan Yıldız/üçgen İşletim tipi S1; S3 % 25, 60 sec (pompaya bağlı) Maks. kumanda sıklığı [1/ 120 (pompa başına 60) saat] Toplam basma yüksekliği maks. [mws] 8,5 10, ,5 18,5 21 Maks. izin verilen jeodezik basma [mws] 6,5 8,5 9, ,5 yüksekliği Basınç hattında izin verilen maks. [bar] 3 basınç Maks. debi * 1) [m³/ saat] Min. debi * 1) [m³/ saat] Maks. akışkan sıcaklığı [ C] 40 (kısa süreli 3 dak., 60 C) Min. akışkan sıcaklığı [ C] 3 Maks. ortam ısısı [ C] 40 Maks. katı madde tanecik boyutu [mm] Gürültü seviyesi (çalışma noktasına [db(a)] < 70 bağlı) * 2) Brüt hacim [l] 400 Önerilen seviye [mm] 560 Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa KAPALI * 3) Kumanda hacmi (sadece [l] pompa 1; önerilen kumanda seviyesi AÇIK ve en düşük kumanda seviyesi KAPALI) Bir saatte maks. giriş miktarı [l] Çalışma noktasındaki debi değerinin % 25'i (önerilen kumanda seviyeleri ile kumanda işletimi, kumanda hacmi) * 4) Ölçüler (G/D/Y) [mm] 1965/930/ /960/880 Net ağırlık [kg] (komple, ambalaj hariç) Basınç bağlantısı [DN] Giriş bağlantıları [DN] 100, 150 Hava tahliye bağlantısı [DN] 70 * 1) Basınç hattında izin verilen akış hızını dikkate alın: EN normuna göre 0,7 ila 2,3 m/sn * 2) Hatalı kurulan tesisler ile boru tesisatı ve de izin verilmeyen işletim, sesin yayılmasını artırabilir * 3) Kurulum seviyesine göre ölçülen * 4) İzin verilen mevcut pik girişi daima, bir pompanın çalışma noktasındaki pompalama miktarından daha az olmalıdır. 6 WILO SE 10/2010

7 DrainLift XXL /1, /2, /3, /5, /7, /8,4 Bağlantı voltajı [V] 3~400 ± % 10 Bağlantı şekli Ana şalterli kumanda cihazı Güç tüketimi P 1 [kw] 2x2,3 2x2,7 2x4,4 2x6,2 2x8,4 2x10,0 Nominal akım [A] 2x6,7 2x7,1 2x10,5 2x12,8 2x15,6 2x18,1 Şebeke frekansı [Hz] 50 Koruma sınıfı Tesis: IP 67 (2 mws, 7 gün) Kumanda cihazı: IP 54 Devir hızı [d/dak] 1450 Açma türü Doğrudan Yıldız/üçgen İşletim tipi S1; S3 % 25, 60 sec (pompaya bağlı) Maks. kumanda sıklığı [1/ 120 (pompa başına 60) saat] Toplam basma yüksekliği maks. [mws] 8,5 10, ,5 18,5 21 Maks. izin verilen jeodezik basma [mws] 6,5 8,5 9, ,5 yüksekliği Basınç hattında izin verilen maks. [bar] 3 basınç Maks. debi * 1) [m³/ saat] Min. debi * 1) [m³/ saat] Maks. akışkan sıcaklığı [ C] 40 (kısa süreli 3 dak., 60 C) Min. akışkan sıcaklığı [ C] 3 Maks. ortam ısısı [ C] 40 Maks. katı madde tanecik boyutu [mm] Gürültü seviyesi (çalışma noktasına [db(a)] < 70 bağlı) * 2) Brüt hacim [l] 800 Önerilen seviye [mm] 560 Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa 1 AÇIK * 3) En düşük seviye değeri [mm] Kumanda noktası pompa KAPALI * 3) Kumanda hacmi (sadece [l] pompa 1; önerilen kumanda seviyesi AÇIK ve en düşük kumanda seviyesi KAPALI) Bir saatte maks. giriş miktarı [l] Çalışma noktasındaki debi değerinin % 25'i (önerilen kumanda seviyeleri ile kumanda işletimi, kumanda hacmi) * 4) Ölçüler (G/D/Y) [mm] 1965/1695/ /1710/880 Net ağırlık [kg] (komple, ambalaj hariç) Basınç bağlantısı [DN] Giriş bağlantıları [DN] 100, 150 Hava tahliye bağlantısı [DN] 70 * 1) Basınç hattında izin verilen akış hızını dikkate alın: EN normuna göre 0,7 ila 2,3 m/sn * 2) Hatalı kurulan tesisler ile boru tesisatı ve de izin verilmeyen işletim, sesin yayılmasını artırabilir * 3) Kurulum seviyesine göre ölçülen * 4) İzin verilen mevcut pik girişi daima, bir pompanın çalışma noktasındaki pompalama miktarından daha az olmalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 7

8 CE WILO SE Dortmund Nortkirchenstr. 100, Dortmund 10 EN DN 80, DN 100 binalar için atık su terfi tesisi Kaldırma etkisi - bkz. pompa eğrisi Ses seviyesi - PTC termistör Patlama koruması - PTC termistör Korozyon koruması - kaplamalı veya korozyona dayanıklı malzemeler Inox/Composite Yedek parça siparişlerinde, sistemin isim plakasındaki tüm bilgiler belirtilmelidir. 5.3 Teslimat kapsamı Atık su terfi tesisi, şu yapı gruplarında paletler üzerinde teslim edilir: 2 Komple yatay olarak kurulu pompalar 1 Komple hazne (2 hazneli tesislerde 2 adet) 1 Kumanda cihazı (3~400 V) 1 Gövdede zener bariyeri, 1m uzunluğunda kablo hazır monte edilmiştir 1 Seviye sensörü 0-1 mws, 10 m uzunluğunda kablo 1 Zemindeki hazne ve pompalar için tespit malzemesi seti 1 DN 150 giriş bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN Hazne bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN 150 (sadece 2 hazneli tesislerde) 1 Hava tahliye hattının bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN 75 (2 hazneli tesislerde 2 adet) 1 Manuel diyaframlı pompaya giden emme hattının bağlantısı için kelepçeli hortum parçası DN 50 (2 hazneli tesislerde 2 adet) 2 Yassı contalı, DN 19 hortum parçalı ve hortum kelepçeli hava tahliye flanşları 1 Montaj ve kullanma kılavuzu 5.4 Aksesuarlar Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir, ayrıntılı liste ve tanımlar için bkz. katalog/fiyat listesi. Şu aksesuarlar temin edilebilir: Kesme sürgüsü DN 80, döküm, basınç borusu için Kesme sürgüsü DN 100, döküm, basınç hattı ve pompa emme borusu Çek valf DN 80, döküm, basınç borusu için Çek valf DN 100, döküm, basınç borusu için Flanş ağzı DN 80, DN 80/100, DN 100, basınç tarafındaki sürgüyü basınç hattına bağlamak için 1 hazneli tesisler için çatallı boru DN 80, DN 100 Kesme sürgüsü DN 100, DN 150, plastik, giriş borusu için Manuel diyaframlı pompa R 1½ (hortumsuz) Pompa çukurunun/haznenin manuel boşaltılmasına geçmek için 3 yollu vana Alarm kumanda cihazı Korna 230 V/50 Hz Flaş lambası 230 V/50 Hz Sinyal lambası 230 V/50 Hz 8 WILO SE 10/2010

9 0 I Türkçe 6 Tanım ve işlev 6.1 Tesis tarifi Atık su terfi tesisi DrainLift XXL (Şek. 1) hazır monte edilmiş, komple su altında kalabilir bir atık su terfi tesisidir (tamamen su altında kalma yüksekliği: 2 mws, tamamen su altında kalma süresi: 7 gün). Tesis, gaz ve su geçirmez toplama tanklı ve yukarı çıkma emniyetlidir. Trifaze akımlı pompalar (3~400 V) ile donatılmıştır. Entegre edilmiş seviye sensörü (şek. 1, poz. 3) haznedeki seviyeyi algılar ve bu değeri, pompaları otomatik olarak açan ya da kapatan kumanda cihazına iletir. Kumanda cihazı, ana şalter, entegre edilmiş motor koruması ve de otomatik/manuel/onay şalteri ile donatılmıştır. İşleve ilişkin ayrıntılı bir açıklamayı, kumanda cihazının montaj ve kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Girişler, DN 100/DN 150 kombi ağızlarında üç taraftan bağlanabilir. Hazne tavanı üzerindeki ağızlar, bir DN 100 girişinin ve DN 70 hava tahliyesinin boru bağlantısına imkan sağlar (bkz. Bölüm "Boru hatlarının bağlantısı"). Bir revizyon deliği, tesisin kolay bakımını sağlamaktadır. Toplama kabının her iki cephesinde sabitleme oyukları öngörülmüştür. Bu cepler aracılığıyla tesis, birlikte teslim edilen sabitleme elemanlarıyla artan basınca dayanıklı ve dönmeye karşı emniyetli bir şekilde zemine sabitlenebilir. İkiz pompalı sistem, bir temel yük pompası ve bir pik yük pompası ile donatılmıştır. Pompalar, yatay kurulu şekilde haznenin önünde konumlandırılmıştır ve haznedeki atık suyu emme boruları üzerinden emerler. Emme boruları, hazne tabanına doğru bakan 90 lik bir dirsekle haznede sona ermekte.bu sayede tabanda çökeltilerin birikimi büyük ölçüde önlenir. Aynı zamanda bu şeklide kalan su hacmi daha da azaltılır ve de daha büyük bir kumanda hacmine ulaşılır. Şek. 1: Tesis tarifi 5 1 Pompa 2 Hazne 4 3 Seviye sensörlü seviye kumandası 4 Zener bariyeri 5 Kumanda cihazı Emme borusu 7 Giriş ağzı DN 100/DN Acil boşaltma bağlantısı DN 50 9 Havalandırma va hava tahliye bağlantısı 10 Revizyon deliği Pompa hava tahliye hattı Emme hattı (sürgü opsiyonel) 13 Artan basınca dayanıklılık İşlevi İletilen atık su, kaldırma tesisinin toplama tankında toplanır. Giriş, atık su giriş boruları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu borular istendiği gibi mevcut boru ağızlıklarına bağlanabilir. Atık su kaldırma tesisi DrainLift XXL, kumanda cihazı, zener bariyeri (ayrı pakette) ve ön montajı yapılmış seviye sensörü ile teslim edilir. Haznedeki su seviyesinin tespiti, entegre edilmiş olan seviye sensörü üzerinden gerçekleşir. Su seviyesi, ayarlı olan açılma noktasına kadar çıktığı takdirde, haznenin (haznelerin) önüne kurulmuş olan pompalardan biri devreye girer ve biriken atık suyu otomatik olarak bağlı olan harici atık su hattına iletir. Temel yük pompası devreye girdikten sonra su seviyesi artmaya devam ettiği takdirde ikinci pompa çalışmaya başlar. Yüksek su seviyesine ulaşıldığında optik bir sinyal oluşur, alarm bildirim kontağı etkinleşir ve tüm pompalar zorunlu olarak açılır. Her iki pompanın eşit oranda yüklenmesi için her pompalama işleminden sonra bir pompa değişimi gerçekleşir. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 9

10 Pompalardan biri devre dışı kaldığında, diğer pompa basma işini tamamen üstlenir. Kapama seviyesine ulaşıldığında pompa (pompalar) devre dışı kalır. Klapelerin çarpmasını önlemek için kumanda cihazında bir takip süresi ayarlanabilir; böylece temel yük pompası, su yüzeyinden su çekme işletimine kadar çalışır (ayar için bkz ). Takip süresi adı altında, kapatma noktasının altına düşüldükten sonra temel yük pompasının kapatılmasına kadar geçen süre anlaşılır. 7 Montaj ve elektrik bağlantısı Ürün, tek parçalar halinde teslim edilir ve bunlar, mevcut olan montaj ve kullanma kılavuzuna göre birleştirilmeli ve tüm koruma tertibatları etkinleştirilmelidir. Montaj ve kurulumla ilgili notlara uyulmaması, ürünün/personelin güvenliğini tehlikeye sokar ve böylece emniyetle ilgili belgeler geçerliliğini kaybeder. TEHLİKE! Hayati tehlike! Hatalı montaj ve hatalı elektrik bağlantısı, hayati tehlikelere neden olabilir. Montaj ve elektrik bağlantısı sadece uzman personel tarafından ve geçerli yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır! Kazaların önlenmesine ilişkin yönetmeliklere uyulmalıdır! TEHLİKE! Boğulma tehlikesi! Atık su bacalarında bulunan zehirli ve sağlığa zararlı maddeler enfeksiyonlara ve zehirlenmelere neden olabilir. Bacalarda yapılan çalışmalarda, koruma için mutlaka ikinci bir kişi olmalıdır. Kurulum yeri yeterli oranda havalandırılmalıdır. 7.1 Montaj hazırlığı DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Hatalı yapılan montaj, sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Montaj işlemi yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır! Ulusal ve yerel yönetmeliklere uyulmalıdır! Aksesuarlara ait montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Tesis kurulumu sırasında asla kablodan çekilmemelidir! Kaldırma tesislerinin montajı sırasında özellikle yerel olarak geçerli yönetmelikler (örn. Almanya'da eyalet inşaat yönetmeliği, DIN ) ve genel olarak EN ve EN normunda yer alan ilgili bilgiler (binaların içinde yer çekimi drenaj tesisleri) dikkate alınmalıdır! Ekteki kurulum planındaki ölçülere uyulmalıdır (Şek. 2). EN normuna göre, kaldırma tesislerinin kurulduğu odalar, kumanda ve bakım çalışmaları için tesise serbestçe ulaşılabilecek kadar büyük olmalıdır. Kumanda edilecek ve bakımı yapılacak parçaların yanında ve üzerinde en az 60 cm genişliğinde veya yüksekliğinde olan yeterli bir çalışma alanı bırakılmalıdır. Kurulum odası, donmaya karşı korumalı, iyi havalandırılmış ve iyi aydınlatılmış olmalıdır. Kurulum alanı, sert (dübel takmak için uygun), yatay ve düz olmalıdır. Mevcut veya döşenecek giriş, basınç ve hava tahliye hatlarının seyri, tesise bağlantı imkanı açısından kontrol edilmelidir. Aksesuarlara ait montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Kumanda cihazını ve zener bariyerini kuru ve donmaya karşı korumalı bir yerde monte edin. Montaj yeri, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamalıdır. Dış mekanda kurulum için aksesuar ve katalog bilgilerini dikkate alın. 7.2 Kurulum Atık su terfi tesisleri, EN normuna göre dönmeye karşı emniyetli şekilde monte edilmelidir. Artan basınç nedeniyle tehlikede olan tesisler artan basınca dayanıklı olarak monte edilmelidir. 10 WILO SE 10/2010

11 7.2.1 Haznenin kurulumu Hazneyi kurulum planına (Şek. 2, bkz. Ek) göre hizalayın. Şek. 3: Hazneyi sabitleme 100 Birlikte teslim edilen sabitleme malzemesiyle hazneyi zemine sabitleyin (Şek. 3). Ø Sabitleme deliklerinin pozisyonunu zemine işaretleyin Zeminde delikleri ( mm) açın NOT: Birden fazla haznede Şek. 7 dikkate alınmalıdır! Birlikte teslim edilen dişli çubukların, montaj çizimine ve birlikte teslim edilen kullanım talimatına göre harç kartuşları için montajı. Harç kartuşları kuruduktan sonra hazneyi artan basınca dayanıklı şekilde zemine sabitleyin Pompaların kurulumu Kurulumda, pompaların montaj ve kullanma kılavuzuna uyulmalıdır! Pompaları, Şek. 4'e göre kurun ve kurulum planına (Şek. 2, bkz. Ek) göre hizalayın. Pompanın emme hattında, kesme sürgüsü (opsiyonel aksesuar) kullanılmayacaksa bu, hazneye olan mesafe ölçüsünde dikkate alınmalıdır. Şek. 4: Pompaların kurulumu 1 Birlikte teslim edilen tesbit malzemesiyle pompaları zemine sabitleyin (Şek. 4) Saplama dübeller için taban deliklerinin pozisyonunu zemine (Poz. 1.1) işaretleyin Zeminde delikleri ( 12 mm, 85 mm derinliğinde) oluşturun 2.1 ca NOT: Kurulum planına uygun olarak pompalar arasındaki ve hazneye olan mesafeyi ayarlayın - çatallı borunun (aksesuar) montajı için önemlidir! Pompaları, salınım sönümleyiciler (Poz. 1.2) ile birlikte saplama dübeline monte edin ve su terazisi ile dengeleyin. Sürügüyü (aksesuar!), eğer mevcutsa, pompanın emme tarafına momte edin. Flanş ağzı (Poz. 12.1) ve hortum (Poz. 12.2) aracılığıyla emme borusuna bağlantıyı (Poz. 2.1) oluşturun. Hortum kelepçelerini (Poz. 12.3) dikkatlice sıkın, Sıkma torku 5 Nm! NOT: Emme borusu, hazneye yatay şekilde gitmelidir - salınım sönümleyicilerden (Poz. 1.2; 1.3; 1.4) sonradan ayarlayın! Hava tahliye flanşını (Poz. 11.1) ve birlikte teslim edilen yassı contayı pompaya monte edin Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 11

12 Şek. 4: Pompaların kurulumu (devamı) Birlikte teslim edilen DN 19 hortum parçasını (Poz. 11.3) hava tahliye flanşına ve haznedeki hortum bağlantısına (Poz. 11.2) bağlayın. Hortum kelepçelerini (Poz. 11.4) dikkatlice sıkın, Sıkma torku 5 Nm! 7.3 Boru hatlarının bağlantısı Tüm boru hatları gerilimsiz, ses yalıtımlı ve esnek takılmalıdır. Tesis üzerine boru hattı ağırlıkları ve momentler etki etmemeli, borular (armatürler dahil), tesis üzerine ne çekme kuvvetleri ne de basınç kuvvetleri etki etmeyecek şekilde sabitlenmeli ve desteklenmelidir. Tüm hat bağlantıları bilinçli olarak yapılmalıdır. Hortum kelepçeleri ile yapılan bağlantılarda bunlar, itinayla sıkılmalıdır (sıkma torku 5 Nm!). Akış yönündeki boru çapı azaltılmamalıdır. Hazne önündeki ve de çek valf arkasındaki giriş hattında EN uyarınca daima bir kesme sürgüsü gereklidir. (Şek. 9) Basınç boru hattı DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Meydana gelen basınç pikleri (örn. çek valfi kapatırken) çalışma koşullarına göre pompa basıncının birkaç katı olabilir. Bu nedenle ilgili basınç dayanıklılığın yanısıra boru hattının boyuna kuvvetlere dayanıklı olan bağlantı elemanlarına da dikkat edilmelidir! Basınç borusu hattı, tüm montaj parçalarıyla birlikte, meydana gelen işletme basınçlarına kesinlikle dayanıklı olmalıdır. Uzun olan yatay boru kesitlerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Bunlar, çek valfin basınç darbelerini ve bunun sonucunda izin verilen değeri aşabilecek basınç piklerinin oluşmasına neden olabilir ve böylece tesis ve basınç hattı için tehlike oluşturur. Bunlar önlenemiyorsa, müşteri tarafından uygun tedbirler alınmalıdır (örn. karşı ağırlıklı ilave klape). Kanalizasyon toplama kanalından olası geri akımlara karşı koruma için basınç boru hattı "biriktirme borusu" olarak ayarlanmalıdır, bunun alt kenarı en üst noktada yerel olarak belirlenmiş karşı basınç seviyesinin üzerinde (genellikle sokak seviyesi) olmalıdır. (ayrıca bkz. Şek. 9). Basınç borusu hattı, donmaya karşı emniyetli şekilde döşenmelidir. Tesisin basınç bağlantısına (hava tahliye flanşlı pompa basınç ağzı) önce çek valfleri ve sonra da DN 80 ya da DN 100 kesme sürgüsünü monte edin (aksesuar olarak mevcut, somunlar, diskler, yassı conta birlikte teslim edilir). Armatürlerin ağırlığı desteklenmelidir! DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Wilo aksesuarları dışında armatürlerin kullanılması üründe fonksiyon arızalarına veya hasarlara yol açabilir! Akabinde basınçlı boru hattını doğrudan kesme sürgüsüne bağlayın (flanş ağzı, esnek hortum parçası, yassı conta ve bağlantı elemanları birlikte teslim edilmekte). 12 WILO SE 10/2010

13 Şek. 5: Basınç borusu hattının esnek bağlantısı 1 min Tesis ile basınç borusu hattı arasındaki kuvvetlerin ve titreşimlerin aktarımını önlemek için bağlantı esnek şekilde yapılmalıdır. Bunun için flanş ağzı ile basınç hattı arasındaki mesafeye uyulmalıdır (Şek. 5). 1 Basınç hattı 2 Hortum manşeti 3 Flanş ağzı 3 4 yakl mm'lik mesafeye dikkat edilmelidir Hazne bağlantı ağzı Bağlantısı yapılacak hazne ağzını Şek. 6'ya göre hazırlayın. Şek. 6: Bağlanacak hazne ağzının hazırlanması 1 2 Bağlantı ağzının tabanını, bir delik testeresi ile mümkün olduğunca uygun büyüklükte kesin (Poz. 1). Bir delik testeresi mevcut değilse, tabanı, halka boğumunun yakl. 15 mm önünden kesin (Poz. 2) DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Bir hasar oluşması ya da halka boğumun alınması, kaçaklara yol açabilir. Halka boğum, eksiksiz ve tam olmalıdır! Çapakları ve artık malzemeyi temizleyin. Bağlantıları, birlikte verilen hortum parçası ve hortum kelepçeleri ile itinayla gerçekleştirin. Giriş DN 100/DN 150 DN 100 veya DN 150 giriş borusunun (borularının) hazneye bağlantısını Şek. 6'ya göre sadece 4 giriş ağzında yapın. DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Giriş hattının başka bir yere bağlanması tesiste kaçaklara, fonksiyon kısıtlamalarına ve hasarlara neden olabilir. Sadece öngörülen bağlantı ağızlarını kullanın! Giriş boruları, kendiliğinden boşalabilecek şekilde döşenmelidir. Tesisin bina içindeki montajı için haznenin önündeki giriş hattında, EN normuna uygun bir kesme sürgüsü (aksesuar) olmalıdır (Şek. 9). Hava tahliyesi DN 70 EN normu uyarınca tesisin, hava tahliyesi çatıdan gerçekleşen bir hava tahliye hattına bağlanması öngörülmektedir ve tesisin kusursuz çalışması için mutlaka gereklidir. Bağlantı, birlikte teslim edilen Ø 78 mm hortum parçasıyla hazne tavanında DN 70 ağzında yapılır (Şek. 6, Şek. 7). Boru hatları, kendiliğinden boşalabilecek şekilde döşenmelidir. İki haznenin bağlantısı İki hazneli bağlantılarda hazneler, birlikte teslim edilen DN 150 hortum parçası aracılığıyla alttaki DN 150 ağzına kelepçelerle bağlanmalıdır (Şek. 7). Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 13

14 Şek. 7: İki haznein hava tahliye bağlantısı ve hazne bağlantısı Hortum Ø160x180 mm 2 Hortum kelepçeleri /12 3 Hortum Ø78x130 mm 4 Hortum kelepçeleri / Şek. 8: Acil boşaltma bağlantısı (manuel diyaframlı pompa) Acil boşaltma bağlantısı (manuel diyaframlı pompa) Haznenin acil boşaltılması için manuel diyaframlı bir pompanın (aksesuar) takılması genel olarak tavsiye edilir. Bunun için zemin yakınında 50 mm bir bağlantı ağzı mevcuttur. Bağlantı, Şek. 8'e göre ve birlikte teslim edilen hortum parçası DN 50 aracılığıyla ve hortum kelepçeleri ile yapılır Bağlantı ağzı deliği, ağız tabanının kesilmesiyle (Pos. 1) veya uygun delik testeresi (Pos. 2) ile oluşturulur. Çapakları ve artık malzemeyi temizleyin. Bağlantılar, birlikte verilen hortum parçası ve hortum kelepçeleri ile itinayla gerçekleştirilmelidir Bodrum su tahliyesi Atık su terfi tesislerinde kurulum odasının otomatik drenajı için EN normuna göre bir pompa çukuru oluşturulmalıdır (Şek. 9). Pompa (Poz. 10), tesisin basma yüksekliğine göre döşenmelidir. Kurulum odasının zeminindeki çukurun ölçüleri en az 500 x 500 x 500 mm olmalıdır. 14 WILO SE 10/2010

15 3 yollu bir vana (Poz. 11, aksesuar) değiştirilerek, hem haznenin hem de pompa çukurunun manuel diyaframlı pompa (Poz. 12) aracılığıyla manuel olarak boşaltılmasına imkan sağlamaktadır. Şek. 9: Montaj örneği I Karşı basınç seviyesi (genellikle sokak üst kenarı) 1 Hava tahliye hattı (çatıdan) 2 Karşı basınç döngülü basınç hattı 3 Giriş 4 Giriş hattı kesme sürgüsü Ağırlığı almak için armatür desteği (öneri) 6 Basınç hattı kesme sürgüsü 7 Çek valf 8 Hazne boşaltma hattı 9 Pompa çukuru boşaltma hattı 10 Tahliye pompası 11 3 yollu vana Manuel diyaframlı pompa 13 DrainControl 2 kumanda cihazı 14 Zener bariyeri 7.4 Elektrik bağlantısı TEHLİKE! Hayati tehlike! Hatalı yapılan elektrik bağlantısında, elektrik çarpmasından kaynaklanan hayati tehlike söz konusudur. Elektrik bağlantısı, yalnızca enerji sağlayan yerel kuruluşlar tarafından onaylanmış elektrik tesisatçısı tarafından, ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kumanda cihazının ve aksesuarın montaj ve kullanma kılavuzlarına uyulmalıdır! Yapılacak her türlü çalışmadan önce şebeke gerilimi beslemesi kesilmelidir. Kumanda cihazını, birlikte teslim edilen bağlantı şemasına uygun olarak zener bariyerine, seviye sensörüne ve pompalara bağlayın. Elektrik şebekesi bağlantısının akım türü ve voltajı, isim plakası üzerindeki verilerle uyumlu olmalıdır. NOT: İşletim güvenliğini arttırmak için K karakteristikli, tüm kutupları ayıran bir sigorta şalterinin kullanılması öngörülmektedir. Tesisi, yönetmeliklere uygun şekilde topraklayın. Bağlantı kablosunu, geçerli normlara/yönergelere uygun olarak döşeyin ve damar döşeme düzenine uygun olarak bağlayın. Kaçak akıma karşı koruma şalterini 30 ma, geçerli olan yerel yönetmeliklere uygun olarak yapın. Kumanda cihazı, zener bariyeri ve alarm vericisi kuru odalarda, su altında kalmaya karşı güvenli şekilde monte edilmelidir. Konumlandırma sırasında ulusal yönergeler dikkate alınmalıdır [Almanya'da: VDE 0100]. Alarm kumanda cihazının beslemesini, isim plakasındaki bilgilere uygun, ayrı olarak sağlayın. Alarm kumanda cihazını bağlayın. Kumanda cihazında, sağ dönme alanı oluşturun. Bağlantı sırasında yerel enerji dağıtım şirketinin teknik bağlantı koşulları dikkate alınmalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-DrainLift XXL 15

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 TR Montaj ve kullanma kılavuzu 2 532 145-Ed.01/2010-06-Wilo Şek. 1: WS 40-50 E Ø570 240 370 75 Ø63 Ø75 120 1000 1042 D L 120 785 H Ø50 120 220 800 300 600 650 Şek.

Detaylı

Pioneering for You. Wilo-TOP-STG/-STGD. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 132 207-Ed.02 / 2013-12-Wilo

Pioneering for You. Wilo-TOP-STG/-STGD. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 132 207-Ed.02 / 2013-12-Wilo Pioneering for You Wilo-TOP-STG/-STGD tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 132 207-Ed.02 / 2013-12-Wilo Şek. 1: Şek. 2: Şek. 3: Şek. 4: 1~ 1~230V Şek. 4: 3~ Şek. 5: Şek. 6: Şek. 7: Montaj 1ve Genel kullanma

Detaylı

Pioneering for You. Wilo-Stratos PICO. Montaj ve kullanma kılavuzu. 4 185 964-Ed.01 / 2013-09

Pioneering for You. Wilo-Stratos PICO. Montaj ve kullanma kılavuzu. 4 185 964-Ed.01 / 2013-09 Pioneering for You Wilo-Stratos PICO tr Montaj ve kullanma kılavuzu 4 185 964-Ed.01 / 2013-09 Şek. 1: Şek. 2a: Şek. 2b: H H max H H max ½ H H min Q H H min Q Şek. 3: Şek.4a: Şek. 4b: PE N L Şek. 4c: Şek.

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba TR P_SI_0074_SW Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun. Atmayın. Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGASWING 61. Sıvılar için titreşimli limit şalteri. - Röle (DPDT) Document ID: 29224

Kullanim Kilavuzu VEGASWING 61. Sıvılar için titreşimli limit şalteri. - Röle (DPDT) Document ID: 29224 Kullanim Kilavuzu Sıvılar için titreşimli limit şalteri VEGASWING 61 - Röle (DPDT) Document ID: 29224 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup... 4 1.3 Kullanılan

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Leica CV5030. Dolum otomatı

Leica CV5030. Dolum otomatı Leica CV5030 Dolum otomatı Kullanım kılavuzu Leica CV5030 Sipariş no. 14 0478 80123 RevE V 3.0, Türkçe - 04/2013 Her zaman cihaza yakın bir yerde muhafaza ediniz. İşletime almadan önce dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU. Sistemi Inverter Klimalar FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

MONTAJ KILAVUZU. Sistemi Inverter Klimalar FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB MONTAJ KILAVUZU Sistemi Inverter Klimalar FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYGUNLUK-BEYANI

Detaylı

Montaj İşletime Alma Bakım

Montaj İşletime Alma Bakım Pos: 2 /Layout/Titel _M ontage Inbetri ebnahme War tung @ 0\mod_1257953072735_31542.doc @ 31659 @ Pos: 3 /Layout/Hinweis_D eckbl att @ 0\mod_1257492952667_31542.doc @ 31598 @ === Ende der Liste für T extmar

Detaylı

Kurulum artlar EOSINT M 270

Kurulum artlar EOSINT M 270 Kurulum Şartları Kurulum Şartları Metal Tozu İçin Lazer Sinterleme Sistemi 0 İçindekiler 1 Önemli temel bilgiler Yasal bilgiler... 1.1 Kurulum modları... 1.1 Standart kurulum modu... 1.1 Xtended kurulum

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250 Kullanım Kılavuzu Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü VEGAPULS 69 Profibus PA Document ID: 47250 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup...

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa A1837 Buraya lütfen cihazınızın tanım kodunu girin: DSWa Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun! Atmayın!

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından

Detaylı