PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI"

Transkript

1 PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

2 PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý Ýç Çapý d3 (mm) Conta Yuvasý Eni f (mm) Muf Derinliði Minimum t (mm) Boru boylarý LB (mm) TS EN

3 PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap B BD Muf Ýç Çapý Conta Yuvasý Conta Yuvasý Muf Derinliði Ýç Çapý Eni Minimum d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) f (mm) t (mm) TS EN B BÝNA ÝÇÝ KULLANIM ÝÇÝN BD BÝNA DIÞI KULLANIM ÝÇÝNDÝR Boru boylarý LB (mm) MEB BÜKÜM (DÝRSEK) A.Ç. (mm) Dýþ Çap d1 (mm) Z1 (mm) µ=45 o µ=87.5 o Z2 (mm) Z1 (mm) Z2 (mm)

4 PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI MER REDÜKSÝYON Dýþ Çap d1 (mm) 75 / / / 75 / 75 / 160 / 160 / 200 / 200 / 160 Z1 (mm)

5 PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI MEC ÇATAL Dýþ Çap d1/d 1 (mm) / 75/ 75/75 / /75 / / /75 / / 160/75 160/ 160/ 160/ / 200/ 200/ /200 µ=45 o µ=87.5 o Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm) MECC ÇÝFT ÇATAL Dýþ Çap d1/d 1 (mm) / 75/ 75/75 / /75 / / /75 / / 160/75 160/ 160/ 160/ / 200/ 200/ /200 µ=45 o µ=87.5 o Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm)

6 PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI MEHS ALATURKA HELA TAÞI SÝFONU ÝKÝ PARÇALI (Mehs Dirseði ve Meb) d (mm) a (mm) b (mm) c (mm) METP TEMÝZLEME PARÇASI D (mm) L (mm) a (mm) da (mm)

7 PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI MEHB HAVALIK BACASI d (mm) 75 L (mm) MEMT MUF TAPASI D (mm) L (mm) MESM SÜRME MUF D (mm) L (mm)

8 PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI MESD SÝFON DÝRSEÐÝ A.Ç. (mm) d (mm) b (mm) c (mm) di (mm) a (mm) /1 1 /4" /1 1 /2" /2 " MESD ÝÇÝN LASTÝK CONTA A.Ç. (mm) M. Boru da (mm) h (mm) da (mm) /40/1 1 /4" /40/1 1 /2"

9 PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI MEBK BORU KELEPÇESÝ D (mm) 75 KÝLÝTLÝ BORU KELEPÇESÝ Ø D L V S SIZDIRMAZLIK CONTASI d (mm) D (mm) b (mm)

10 PÝS SU BORU BAÐLANTI ÞEMALARI

11 ALAFRANGA HELA TAÞI PÝLSA PÝS SU BORU BAÐLANTISI SÝFON BORUSU AÇIKTA DÖÞEMEYE DÝK OLAN (DÜÞÜK DÖÞEME) ALATURKA HELA TAÞI PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇA BAÐLANTISI

12 EVÝYE - PÝLSA PÝS SU KOLONU BAÐLANTISI LAVABO - PÝLSA PÝS SU BORU BAÐLANTISI MESD PARÇASI ÝÇÝN LASTÝK CONTA

13 PÝSUVAR - PÝLSA PÝS SU BORUSU BAÐLANTISI ÖNEMLÝDÝR PÝLSA Pis Su Boru ve Ek Parçalarý müþteriye döþenmeye hazýr durumda teslim edilir. Bu nedenle inþaat yerinde hiçbir parçaya ýsýl iþlem yapýlmamalýdýr. PÝLSA boru kelepçeleri yerine boru kancalarý, kampinler ve benzerleri kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Zira, çentik tesiri yaparak boruyu hasara uðratabilir. Kanallarýn kapatýlmasýnda sýva harcý kullanýlmalýdýr. Taþ kýrýntýlarý içeren harçlar kullanýlmamalýdýr. Soðuk havalarda (0 o C civarýnda) yapýlan boru döþemelerinde sert çarpmalardan kaçýnýlmalýdýr. Borularýn montajýnda muflarda genleþme payý göz önüne alýnmalýdýr. Borularýn herhangi bir sebepten boyanmasý gerekiyorsa sert ve çatlayan boyalar yerine yaðlý veya reçine özlü boyalar kullanýlmalýdýr. MONTAJ Birbirine takýlacak parçalarýn kolay geçmesi için boru uçlarýna sývý sabun sürülür. Ek yerinde sýzdýrmazlýðý saðlamak için muf a conta takýlýr. Sürülen sývý sabun sayesinde boru ve ek parçalar birbirlerine kolayca takýlýr.

14 BORU HATLARININ DÖÞENMESÝ Boru hattýnýn dikkatli bir þekilde döþenmesi ve yerleþtirilmesi hattýn uzun ömürlü olmasýný saðlar. Bunun için hendek tabaný düz ve taþsýz olmalýdýr. Taban geniþliði boru çapýna 40 cm. eklenerek saptanýr. Plastik borular, diðer borularda olduðu gibi don tabakasýnýn altýna döþenmelidir. Dolgu miktarý iklim þartlarýna ve zemin cinsine baðlý olarak en az 1 ile 1,5 m arasýnda olmalýdýr. Borular döþenmeden önce hendek tabanýna 15 cm. civarýnda taþsýz malzeme (toprak, kum) serilerek bir yatak hazýrlanmalýdýr. Boru ve aksamý bu yatak üzerine iyice oturacak þekilde döþenir. Bundan sonra 30 cm. civarýnda taþsýz zemin tabakasý ile boru üzeri doldurulur. Bu doldurma iþlemi önce basýnç deneyi için ek parçalarýn ve muflu birleþmelerin üzeri açýk kalacak þekilde yapýlýr. Basýnç denemesinden sonra kapatma iþlemi bu bölgeler için de aynen uygulanýr. 30 cm. lik dolgudan sonra hendek iyice kapatýlýr. 0 C ve daha altýnda dolgu yapýlýrken donmamýþ malzeme kullanmaya dikkat edilmelidir. BORU HENDEÐÝ VE DOLGU DURUMU PÝLSA PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI SEMBOLLERÝ ÝÞARETÝ SEMBOLÜ AÇIKLAMA MEM TEK MUFLU PÝS SU BORUSU MEB BÜKÜM 45 o o DÝRSEK MER REDÜKSÝYON MEC ÇATAL 45 o o MECC ÇÝFT ÇATAL 45 o o MESD SÝFON DÝRSEÐÝ MEMT MUF TAPASI METP TEMÝZLEME PARÇASI MESM SÜRME MUF MEHB HAVALIK BACASI MEHS ALATURKA HELA TAÞI SÝFONU MEBK BORU KELEPÇESÝ S CONTA S SIZDIRMAZLIK CONTASI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı