ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot"

Transkript

1 EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Elektrokimyasal Metot SM 4500 O G Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Tuzluluk Elektrokimyasal Metot SM 2520 B Renk Spektrofotometrik Metot SM 2120 C TS EN ISO 7887 Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 D Alkalinite Titrimetrik Metot SM B Amonyak, Amonyak Azotu Amonyum, Amonyum Azotu Fenat Metodu SM 4500 NH 3 F Balık Biyodeneyi (ZSF) Zehirlilik Deneyleri TS 5676 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 5 Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B Bor Spektrofotometrik Metot SM 4500 B Çökebilen Katı Madde Hacimsel ve Gravimetrik Metot SM 2540 F Toplam Çözünmüş Madde Gravimetrik Metot SM 2540 C R.G.No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında R.G.No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında.

2 EK LİSTE-2/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 Fenol Kloroform Ekstraksiyon Metodu Spektrofotometrik Metot SM 5530 C ve D SM 5530 B ve D Hidrokarbon Silikajel Metodu SM 5520 F Hidrazin Spektrofotometrik Metot ASTM D Kimyasal Oksijen İhtiyacı Açık Reflaks Metodu SM 5220 B Klorür Argentometrik Metot SM 4500 Cl - B Krom +6 Spektrofotometrik Metot SM 3500 Cr B Nitrit / Nitrit Azotu Spektrofotometrik Metot SM 4500 NO2- B Nitrat / Nitrat azotu Kadmiyum İndirgeme Metodu EPA Toplam Kjeldahl Azotu Makro Kjeldahl Metodu TS 7924 EN Toplam Fosfor/ Ortofosfat Asitle Özütleme Metodu Askorbik Asit Metodu SM 4500 P B SM 4500 P E Sodyum Adsorpsiyon Oranı Hesaplama Yöntemi (SAR) (Na, Ca, Mg ile hesaplama) SM 3111 B Sülfür Spektrofotometrik Metot SM 4500 S 2- D Sülfit Fenantrolin Metot SM SO 3-2 C Sülfat Turbidimetrik Metot SM 4500 SO 4 2- E R.G.No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında R.G.No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında.

3 EK LİSTE-3/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 Serbest Siyanür / Toplam Siyanür Distilasyon Metodu Titrimetrik Metot Spektrofotometrik Metot SM 4500 CN - C SM 4500 CN - D SM 4500 CN - E Serbest Klor/ Aktif Klor DPD Spektrofotometrik Metot SM 4500 Cl G Yüzey Aktif Madde (MBAS) Anyonik Surfaktan Metot SM 5540 C Yağ ve Gres Gravimetrik Metodu SM 5520 B Toplam Metaller Asitle Özütleme Metodu SM 3030 K İçin Ön İşlem Civa AAS Soğuk Buhar Metodu SM 3112 B Ağır Metaller AAS-Doğrudan Nitroz Oksit (Al, Ba, Ca, Mo, V) Asetilen Alev Metodu SM 3111 D Ağır Metaller (Al, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, AAS Grafit Metodu SM 3113 B Cu, Pb, Mo, Ni, Se) Ağır Metaller (Ag, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Na, Pb, Sn, Zn) Li, AAS Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B R.G.No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında R.G.No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında.

4 EK LİSTE-4/12 DENİZ SUYU 6,7,8 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Çözünmüş Oksijen/ Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G Oksijen Doygunluğu Işık Geçirgenliği Seki Diski Yöntemi EPA 841-B (Volunteer-Stream) İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Tuzluluk Elektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550 B Renk Spektrofotometrik Metot SM 2120 C TS EN ISO 7887 Ağır Metaller İçin Ön İşlem Mikrodalga İle Özütleme Metodu EPA 3051 A Ağır Metaller (Cd, Cr, Pb) AAS-Hava-Asetilen Alev Metodu EPA 7000B Ağır Metaller (As, Cd, Cr, Pb) AAS- Grafit Fırın Metodu EPA 7010 C ATIK YAĞ 9 Ağır Metal (As) AAS- Hidrür Metodu EPA 7061A R.G. No: Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G No: Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G. No: Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

5 EK LİSTE-5/12 Atıklar için Ön İşlem Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu TS EN ph ph Tayini S ISO Ağır Metaller AAS- Doğrudan Hava -Asetilen SM 3111 B ( Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn) Alev Metodu Civa AAS Soğuk Buhar Metodu SM 3112 B Fenol İndeksi Özütleme Sonrası Spektrofotometrik TS 6227 ISO 6439 Metot Klorür Argentometrik Metot SM 4500 Cl - B Sülfat Türbidimetrik Metot SM 4500-SO -2 4 E ATIK 10 Toplam Çözünmüş Madde Gravimetrik Metot SM 2540 C Yanma Kaybı ( LOİ) Gravimetrik Metot TS EN R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK -2 kapsamında

6 EK LİSTE-6/12 TOPRAK, ARITMA ÇAMURU 11,12 Ön İşlemler Kuru Madde, Nem (%) Mikrodalga İle Özütleme Metodu Katıdan Özütleme Metodu (Eluat Hazırlama) Kuru Madde ve Suyun Kütle Esasına Göre Tayini EPA 3051 A TS EN TS 9546 EN TS ISO ph ph Tayini TS ISO Ağır Metaller (Al, As, Ba, Be, EPA 7000B Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni AAS-Hava-Asetilen Alev Metodu Pb, Sb, Se, Sn, Ta, Ti, V, Zn,) AAS- Grafit Fırın Metodu EPA 7010 C Civa AAS Soğuk Buhar Metodu SM 3112 B Fosfor Fosfor Tayini Metodu TS 8338 Organik Madde Organik Madde Tayini TS 8336 Toplam Azot Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu TS 8337 ISO LOİ (Yanma Kaybı) Kuru Kütlenin Kızdırma TS EN Kaybının Tayini RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında

7 EK LİSTE-7/12 Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Nehir ve Akarsulardan Nehir ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO Deniz Sularından Deniz Sularından Numune Alma TS ISO Atık Sulardan Atık Sulardan Numune Alma TS ISO NUMUNE ALMA Dip Sedimentlerinden Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO Çamur Numunesi Çamur Numunesi Alma TS EN ISO Göl ve Göletlerden Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları TS 6291 Yüzey Topraktan Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza TS 9923 Kuralları Katı Atıklardan Katı Atıklardan Numune Alma TS Petrol Sıvıları- Elle Numune Alma TS EN ISO 3170 Petrol Sıvıları, Yalıtım Sıvıları Petrol Sıvıları- Boru Hattından Otomatik Numune Alma Yalıtım Sıvılarının Numune Alma Metodu TS EN ISO 3171 TS EN (EN)

8 EK LİSTE-8/12 EMİSYON 13,14 Kapasitif Sensör Metodu Nem (Baca Sıcaklığı <180 0 İşletme içi Metot T 04 C) EPA 4 Gravimetrik Metot Hız ve Debi Pitot Tüp Metodu TS ISO İslilik Toz (Partikül Madde) Tayini Renk karşılaştırma (Bacharach) Metodu Gravimetrik Metot TS 9503 TS ISO 9096 TS EN EPA 5 EPA 17 Azotoksitler NO x, (NO, NO 2 ) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022 O 2, CO, CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Amonyak Örneklemesi Adsorbsiyon Metodu EPA CTM 027 Formaldehit Spektrofotometrik metot EPA 323 Hidrojen sülfür Titrimetrik Metot EPA 11 HCl Spektrofotometrik Metot TS EN 1911 HF Spektrofotometrik Metot EPA 13A Halojen Örnekleme İzokinetik Örnekleme Metotu EPA 26A (HCl, HF, HBr, Cl 2, Br 2 ) Fosforik Asit Örnekleme İzokinetik Örnekleme Metotu (H 3 PO 4 ) İşletme İçi Metot T304 CaO, MgO Örnekleme İzokinetik Örnekleme Metotu İşletme İçi Metot T R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında

9 EK LİSTE-9/12 Siyanür Spektrofotometrik Metot CARB 426 EMİSYON 13,14 Sülfürik Asit Titrimetrik Metot EPA 8 Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Örneklemesi Metal Örneklemesi ve Analizi ( Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, P, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Hg ) Metal Örnekleme (Ag, As, Al, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg P, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, V) Cr +6 Örnekleme Adsorbsiyon Metodu ISO İzokinetik Örnekleme ve AAS ile Tayini EPA 29 İzokinetik Örnekleme İzokinetik Örnekleme Metotu Carb 436 TS EN Carb 425 EPA 25A Toplam Organik Karbon Tayini FID Metodu TS EN (TOC) TS EN Uçucu Organik Bileşikler (VOC) GC Metodu TS EN Dioksin-Furan (PCDD-PCDF) Örneklemesi Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (svoc) Örneklemesi İzokinetik Şartlarda Numune Alma Metodu İzokinetik Örnekleme ve Ekstraksiyon Metotodu TS EN EPA 0010 EPA R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında

10 EK LİSTE-10/12 İMİSYON 13 Çöken Toz Gravimetrik Metot TS 2341 TS 2342 Çöken Tozda Ağır Metal (Cd, Pb,Tl ) AAS Metodu VDI 2267 Kısım 1 Partikül Madde (PM 10) Gravimetrik Metot EPA 40 Kısım CFR 50 TS EN Partikül Madde (PM 10) Ağır Metaller (As, Cd, Ni, Pb) Karbonmonoksit (CO) AAS Metodu Dispersif Olmayan Infrared Spektrometri Metodu TS EN TS EN AC TS ISO 4224 Azotoksit (NOx) Kemüliminesas Metot TS EN HCL, HF,NH 3, O 3, H 2 S,SO 2, NOx,, Aldehitlerin Örneklemesi VOC ve BTEX Pasif Örnekleme Metodu İle Numune Alma Pasif Örnekleme Metodu ile Numune Alma ve GC Metodu ile Analizi TS EN TS EN TS EN TS EN TS EN PAH Örnekleme Örnekleme Metodu ISO R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

11 EK LİSTE-11/12 SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 15 Otomatik Sistemlerinin Güvencesi Ölçüm Kalite --- TSEN (1) Hız ve Debi Pitot Tüp Metodu TS ISO Su buharı Gravimetrik Metot TS EN Toz (Partikül Madde) Gravimetrik Metot TS ISO 9096 TS EN Florür İçeriğinin Örneklenmesi ve Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu ISO HCl Örneklenmesi ve Tayini Spektrofotometrik Metot TS EN 1911 Karbon Monoksit (CO) Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri Metodu TS EN Kükürt dioksit Titrimetrik Metot TS EN NOx Kemülüminesans Metodu TS EN Oksijen Toplam Organik Karbon (TOC) Oksijenin (o<(indeks)2>) Hacim Derişiminin Tayini Metodu GC-FID Metodu TS EN TS EN TS EN Ekim 2011 R.G. No: sayılı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında

12 EK LİSTE-12/12 GÜRÜLTÜ 16 Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için TS ISO 8297 Ses Güç Seviyelerinin Tayini Mühendislik Metodu Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Genel Hesaplama TS ISO Yöntemi Ses Gücü Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyesi Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca TS EN ISO 3746 Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanarak Tayinin Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik TS EN ISO 3744 Metodu Ses Basıncı Seviyesi Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS 9315 ISO Çevre gürültüsünün tanımlanması ve ölçülmesi kısım - 2 Arazi kullanımında meydana gelen gürültülerle ilgili TS ISO verileni elde edilmesi TİTREŞİM 16 Çevresel Titreşim Seviyesi Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü TS Mekanik Titreşim ve Şok Binaların Titreşimi- Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz TS ISO R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Su ve Gıda Analitikleri

Su ve Gıda Analitikleri Su ve Gıda Analitikleri Test Kitleri, Cihazlar ve Aksesuarlar Merck Millipore, bir Merck divizyonudur. Su ve gıda analizlerinde, güven çok önemlidir. Sadece doğru ve sağlam sonuçlar veren testleri kullanarak

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı