SIVI ATIK YÖNETİMİ KAVRAMI VE MUĞLA ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVI ATIK YÖNETİMİ KAVRAMI VE MUĞLA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 FOSSEPTİK ATIK BERTARAF SİSTEMİ TANITIMI MUĞLA - 7 OCAK 2005 SIVI ATIK YÖNETİMİ KAVRAMI VE MUĞLA ÖRNEĞİ Prof.Dr. Adnan AKYARLI EGE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. -İZMİR

2 ATIK KAVRAMI F 20. yy son dönemlerinde gündeme gelmiştir. F Günümüzün en güncel konularından biridir. F Antropolojik faaliyetler sonucu atık oluşumu kaçınılmazdır. F Atıklar kontrol altına alınmalı ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmelidir. =Teknoloji = Finans Atık Yönetimi

3 ATIKLAR GAZ ATIKLAR KATI ATIKLAR SIVI ATIKLAR Evsel Endüstriyel Trafik Evsel Endüstriyel Evsel Endüstriyel

4 SIVI ATIK ALT YAPI SİSTEMLERİNE BİR BAKIŞ TOPLAMA Fosseptik Parsel Bacası TAŞIMA Vidanjör Kanalizasyon ARITMA ŁTürkiye deki genel durum NİHAİ UZAKLAŞTIRMA (Alıcı Ortama Deşarj)

5 MERKEZİ ARITMA SİSTEMLERİ Nüfus yoğunluğunun fazla, yerleşimlerin sık olduğu yerlerde oluşan sıvı atıkların tümünün tek bir noktada toplanarak arıtıldığı ve uzaklaştırıldığı sistemlerdir. Örnek: İzmir, Ankara vb. atıksuarıtma tesisleri Planlanan: Kuşadası atıksuarıtma tesisi A AtıksuArıtma Tesisi Yerleşim Toplama/Taşıma Sistemi Deşarj

6 MERKEZİ OLMAYAN ARITMA SİSTEMLERİ Nüfus yoğunluğunun az, yerleşimlerin seyrek olduğu yerlerde sıvı atıkların üretildikleri noktalarda küçük merkezler oluşturarak (veya oluşturmayarak) kontrol edildiği sistemlerdir. Tipik örnekleri Fosseptikler veya küçük ölçekli (paket) arıtma tesisleri Temel amaç Taşıma ve yatırım maliyetinin minimizasyonu

7 YERLEŞİM BÖLGELERİNİN SIVI ATIK ALT YAPI SİSTEMLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI halihazırdakanalizasyon vemerkezi arıtma sistemlerinden yararlanan merkezler; gelecektekanalizasyonvemerkezi arıtma sistemlerinden yararlanması olası merkezler; gelecektedahikanalizasyon vemerkezi arıtma sistemlerinden yararlanması olası olmayan merkezler(kırsal yerleşimler, seyrek konutlar vb)

8 SIVI ATIK YÖNETİMİ NEDEN? Çevreye verilen önemin ve gösterilen ilginin artması, çevre kirliliğine karşı önlemlerin özellikle yerel yönetimlerin temel hedefleri arasında yer alması ve sürekli gündeme gelmesi sonucu, sıvı atık bertarafına yönelik alt yapı yatırımları -ilk bakışta -eskiye oranla hız kazanmış görünmektedir. Bununla birlikte, pek çok yatırımın finansman güçlükleri yüzünden tamamlanamaması da bir gerçektir.

9 BU TABLOYA GÖRE: ÜLKE ÖLÇEĞİNDE NİHAİ HEDEFE ULAŞABİLMEK İÇİN 41 MİLYAR USD TUTARINDA BİR YATIRIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKECEKTİR.

10 SIVI ATIK YÖNETİMİ ÇÜNKÜ: DPT VERİLERİNE GÖRE: 1970 YILINDAN 2000 YILINA KADAR GEÇEN 30 YILLIK SÜREDE KANALİZASYON (ARITMA DAHİL) YATIRIMLARI İÇİN AYRILAN KAYNAK YALNIZCA 2.4 MİLYAR USD OLMUŞTUR. BU DEĞERLER, 40 MİLYAR USD KAYNAĞIN KISA SÜREDE AYRILAMAYACAĞINI; HEDEFLENEN DURUMA GEÇİŞİN UZUN SÜRECEĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR. BU NOKTADA ŞU SORULARIN YANITLANMASI GEREKLİDİR: SIVI ATIK BERTARAFI İÇİN YAPILMASI GEREKEN YATIRIMLAR (MUĞLA İLİ İÇİN 588 MİLYON USD) İÇİN KAYNAK YARATMA POTANSİYELİMİZE GÖRE, HEDEF KONUMA NE ZAMAN ULAŞABİLİRİZ? BUGÜNKÜ DURUMDAN HEDEFLENEN KONUMA KADAR YAŞANMASI KAÇINILMAZ OLAN GEÇİŞ DÖNEMİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ STRATEJİLERİMİZ VAR MIDIR?

11 YANIT: SIVI ATIK YÖNETİMİ MASTER PLANI

12 SIVI ATIK YÖNETİMİ MASTER PLANI NEDİR? Sıvı atıkların bertarafı, bir çok bileşeni olan karmaşık bir çevresel uygulamadır. Bu nedenle çok defa örneklerini yaşadığımız uzun dönemli hedeften bizi daha da uzaklaştıran: iyi planlanmamış; yöresel farklılıkları göz önüne almayan; kategorik yasaklamalara dayanan; görünüşte aceleci olan, gerçekteiseciddi zaman kayıplarınavekaynak israflarına yol açan uygulamalardan vazgeçerek:

13 sıvı atık bertarafını tümbileşenleri ilealan ve yalnızca nihai çözümü değil; bu hedefeulaşanakadarsürecek geçiş dönemlerine ait uygulamaesaslarını datanımlayan "SIVI ATIK YÖNETİMİ MASTER PLANLARI hazırlanmalı; tüm uygulamaları bu planlara göre yürütmeyi zorunlu kılan vefinansman yaratılması konusundamevcut açmazları ortadan kaldıran yasal vekurumsal düzenlemeler, planlamaçalışmalarıylaeşzamanlı olarak yapılmalıdır.

14 NE YAPMALIYIZ? Yapılması gereken: yöre özelliklerini ve koşullarını dikkate almaksızın, reçete teknolojileri adeta gözü kapalı uygulamak yerine, bir yönetim kavramı içinde uzmanlar (danışmanlar) ile işbirliği yaparak uygun çözümler aranmasıdır. A Yabancı sermaye destekli yatırımlar, genelde basit çözümler yerine, enerji yoğun, pahalı ve dış teknolojiye bağımlı sistemleri tercih etmektedirler. (Mühendislik Hortumlaması!!!)

15 NASIL YAPMALIYIZ? Bilinçli bir çevre yönetimi, eldeki olanakların optimum biçimde kullanılmasını sağlayan akılcı modellere dayanmalı ve özellikle geçiş dönemi çözümlerinde, mevcut yatırımlardan daha etkin bir biçimde yararlanılmasını öngören ve bu yolla kaynak israfını ortadan kaldıran stratejileri benimsemelidir. Bu görüşü desteklemek üzere 6 8 Kasım 2000 tarihleri arasında İzmir de toplanan Dördüncü Çevre Şürası nda aşağıdaki karar alınmıştır: Fosseptiklerde toplanan atık suların değerlendirilebilmesi için sıvı atık yönetimi master planı çalışmaları başlatılmalı; çağdaş fosseptik yönetimi anlayışı doğrultusunda geçiş süreci içinde mevcut foseptiklerden denetimli olarak yararlanmaya ve böylece aksi halde geçici tesislere ayrılacak finansmanı nihai projeye aktarmaya olanak veren yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

16

17 KANALİZASYON YOKSA FOSSEPTİK VAR! Kanalizasyon şebekesi olmayan yörelerde atık su bertarafı için fosseptiklerden yararlanılmaktadırve bu yöntem, dünyanın hemen her yerinde yıllardanberi yaygın olarak uygulanan biryöntemdir. FOSSEPTİK ATIKLARIN ARITILMASI VE BERTARAFI İÇİN BİR REHBER

18 EPA (ABD ÇEVRE ÖRGÜTÜ 2003) BUNA KARŞILIK, İYİ YÖNETİLEMEMELERİ DURUMUNDA İSE: SİSTEMİN İŞLEVİNİ YAPAMAMASI NEDENİYLE SU KAYNAKLARI KİRLENİR VE HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA KALIR. İYİ YÖNETİLDİLDİKLERİ TAKDİRDE, FOSSEPTİKLER VE DİĞER MERKEZİ OLMAYAN ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ, DÜŞÜK TOPLAMA MASRAFLARI NEDENİYLE EVSEL ATIK SULARI ARITMADA UYGULANABİLECEK EN PRATİK VE UCUZYÖNTEMDİR.

19 OHIO DA FOSSEPTİK YÖNETİMİ 1990 YILI SAYIM SONUCU ABD NDE ATIK SULARI FOSSEPTİKLERLE TOPLANAN 24.8 MİLYON KONUT BULUNMAKTADIR. BU KONUTLARIN ADEDİ, OHIO EYALETİNDE BULUNMAKTADIR. TÜM OHIO HALKI İÇİN KANALİZASYON SİSTEMLERİ VE ARITMA TESİSLERİ YAPIMI SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞINDAN, FOSSEPTİK YÖNETİMİ YILLARCA SÜRECEKTİR.

20 FOSSEPTİK ATIKLARI ARITILABİLİR Mİ? Ülkemizde septik atıklarla ilgili işlemler, genellikle kontrolsuz olarak yapılmakta ve vidanjörlerlealınan sular, çevresel riskler yaratılma pahasına - genellikle - araziye, - bazı hallerde ise çok daha vahim olmak üzere - akarsulara ve denize verilmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Oysa özellikle A.B.D. Çevre Koruma Ajansı (EPA - Environmental ProtectionAgency) tarafından yayınlanan kaynaklarda detaylı olarak açıklandığı üzere: septik sular olumsuz çevresel etkiler yaratmayacak şekilde bertaraf edilebilmektedir.

21

22 ARAZİYE BOŞALTIM: Ülkemizde septik atıklarla uygulamaların neredeyse tümü bu gruba girmekte; ancak bu işlemler, çevreye duyarsız çağdışı bir anlayışla, septik atıkların gelişi güzel boşaltılması şeklinde yapılmaktadır.

23 KARMA ARITMA: Verilebilecek tek örnek, Özel Çevre Kurumu tarafından Köyceğiz -Dalyan yöresi için öngörülmüş bulunan model olup, fiziksel ve biyolojik arıtma kademelerine sahip olan bir atık su arıtma tesisi: vidanjörlerle toplanan septik atıkları ve kanalizasyon şebekesinden gelen atık suları birlikte arıtabilecek şekilde tasarlanmıştır. Arıtılmış su, Köyceğiz Gölü ne verilecek; çamur ise, kireç stabilizasyonunu takiben tarımda kullanılacaktır.

24 KARMA ARITMA SİSTEMLERİNDE FOSSEPTİK ATIKLARI, KANALİZASYON İLE TOPLANAN SULARLA BİRLİKTE ARITILIR. VİDANJÖR ARITMA TESİSİNE AKAN SU KABUL TESİSİ

25 BAĞIMSIZ ARITMA: Ülkemizde bu alandaki öncülüğü, septik atıkların -çağdaş fosseptik yönetimi anlayışı çerçevesinde -değerlendirilmesini sağlayan Muğla Belediyesi yapmıştır.

26 EVSEL ATIK VİDANJÖR FOSSEPTİK ATIK BERTARAF SİSTEMİ ALKEO-F GERİ KAZANIM SU & ÇAMUR ÇÖKELTİM HAVUZU KARIŞTIRMA REAKTÖRLERİ

27 ATIKSU VİDANJÖRÜ IZGARA KANALI ALKEO SİLOSU OPERATÖR ODASI STOK TANKLARI KARIŞTIRMA REAKTÖRLERİ NÖTRALİZASYON ÇÖKELTİM HAVUZU ARITILMIŞ SU HAVUZU DEŞARJ HATTI SULAMA KAMYONU KURUTMA YATAKLARI

28 FOSSEPTİK ATIKLARININ KALSİYUM BAZLI DOĞA DOSTU ALKEO-F İLE BERTARAFI: KOKU SORUNUNU ORTADAN KALDIRMAKTA; SİNEK OLUŞUMUNU ENGELLEMEKTE VE ALKEO-F BÜNYESİNDEKİ KİRECİN, ÇAĞLAR BOYU İNSANLIĞA YARARLI OLAN DEZENFEKTE EDİCİ ÖZELLİĞİNİN DOGAL BİR SONUCU OLARAK, ATIK SULARDAKİ HASTALIK YAPAN MİKROORGANİZMALARIN ÖLMESİNİ SAĞLAMAKTADIR.

29 GERİ KAZANIM NASIL? FOSSEPTİK ATIKLARIN ALKEO-F İLE BERTARAFI SONUCUNDA DEZENFEKTE OLAN SU VE CAO İLE ZENGİNLEŞMİŞ ORGANİK ÇAMUR, TARIMDA KULLANILABİLEN İKİ ÖNEMLİ KAYNAKTIR!... Muğla Üniversitesi Öğretim Üyeleri Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim YOKAŞ Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ahmet BALCI Dalaman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. BetülBÜRÜN Yrd. Doç.Dr. Levent TUNA tarafından yapılan tarla denemeleri Slajlık Mısır 15 ton/da Atık Su 30 ton/da Atık Su 45 ton/da Atık Su 60 ton/da Atık Su Şahit parsel Normal su

30 Deneme parseli Dönüme 15 ton Dönüme 60 ton Dönüme 60 ton

31 ARITMA ÇAMURUYLA GÜBRELENMİŞ VE GÜBRELENMEMİŞ TOPRAKLAR

32 KİREÇLE STABİLİZE EDİLEN İZSU ARITMA ÇAMURU İLE YAPILAN KOLZA DENEMESİ NORMAL TOPRAK - % 0 ÇAMUR % 25 TOPRAK - % 75 ÇAMUR

33 SONUÇLAR & ÖNERİLER Muğla örneği, gelişmiş ülkelerde Merkezi AtıkSu BertarafSistemlerininbir alternatifi durumuna gelen MerkeziOlmayanAtıkSu Yönetim Sistemleri bağlamında değerlendirilmesi gereken; ülkemiz koşullarında ise, - bunun ötesinde -geçiş dönemi stratejilerinin önemli bir bileşeni olan fosseptikyönetimi kavramının yaşama geçirilmesi yönündeki ilk uygulama olması nedeniyle, saygın ve özgün bir konum arz etmektedir. MUĞLA KENTİNDE 10 AĞUSTOS 2000 TARİHİNDEN BU YANA, TON ATIK SU = VİDANJÖR BU YÖNTEMLE BERTARAF EDİLMİŞ BULUNMAKTADIR.

34 Bu yaklaşımın, ülkemizin kaynak yetersizsizliğinebağlı - kendineözgü koşulları nedeni ile, fosseptiklerden yararlanma durumunda kalan tümyerleşimlerde, en azından - merkezi atık su bertaraf sistemlerinin gerçekleştirilmesinekadargeçecek süredeuygulanmasının, denetimsizkalarak çevresel riskleroluşturan mevcut duruma kıyasla daha akılcı vetutarlı olduğu açıktır. Yapılan ölçümler, bu işlemin uygulandığı fosseptik atıkların sıvı kısmının gerekli hallerdeph<9 koşulunu sağlamak için basit veucuz bir nötrolizasyon yapılması suretiyle - Su KirliliğiKontrolu Yönetmeliği nde öngörülen deşarjstandartlarını sağlayacak birniteliğe dönüştürdüğünü göstermektedir.

35 ÖNERİ: DördüncüÇevre Şurası ndabenimsenerek sonuçraporundayeralan fosseptikyönetimi kavramı veonu uygulanabilirkılan ALKEO-F (kalsiyum bazlı doğa dostu kimyasal) ile stabilizasyonyöntemi, -en azından geçiş döneminde - uygulanabilir bir alternatifmodel olarak benimsenmelidir.

36 ÖNERİYİ DESTEKLEYEN NEDENLER 1. YATIRIM MALİYETLERİNİN DÜŞÜK OLMASI MEKANİK AKSAM (EGEBİYOTEKNOLOJİ KATKISI): İNŞAAT, ELEKTRİK TEMİNİ, YOL VB (BELEDİYE KATKISI): TOPLAM: USD USD USD 2. EK İŞLETME MALİYETLERİNİN KATLANABİLİR DÜZEYDE OLMASI FOSSEPTİK BERTARAF SİSTEMİNİN MUĞLA BELEDİYESİ KATI ATIK DEPONİ ALANINDA HİZMET VERDİĞİ SÜREÇTE (AĞUSTOS 2000 ARALIK 2004) MUĞLA KİREÇ A.Ş. TARAFINDAN BEDELSİZ SAĞLANAN DOĞA DOSTU ALKEO-F KİMYASALININ MALİYETİ: BELEDİYE İŞLETME MASRAFLARI (İŞÇİLİK, YAKIT, ONARIM): TOPLAM: BİRİM MALİYET : USD/ VİDANJÖR YENİ KONUMDAKİ OLASI AKARYAKIT TASARRUFU: USD USD USD 7 USD/VİDANJÖR 2.5 USD/VİDANJÖR

37 BU MODELİ ÖNEREN EGE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. VE 2000 YILINDAN BU YANA İŞLETİLMESİNE DESTEK OLAN MUĞLA KİREÇ SANAYİ A.Ş. OLARAK, SIVI ATIK YÖNETİMİ KAVRAMININ AYRILMAZ BİLEŞENİ OLAN FOSSEPTİK YÖNETİMİ NİN YAŞAMA GEÇİRİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN DEĞERLİ BAŞKAN DR. OSMAN GÜRÜN BAŞTA OLMAK ÜZERE, MUĞLA BELEDİYESİ NİN PROJEYE DESTEK VEREN ÇALIŞANLARINA, EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.

SLUDGERGY : ATIK SU ARITMA ÇAMURLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL KULLANIMI İÇİN BİR YÖNTEM ÖZET

SLUDGERGY : ATIK SU ARITMA ÇAMURLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL KULLANIMI İÇİN BİR YÖNTEM ÖZET SLUDGERGY : ATIK SU ARITMA ÇAMURLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL KULLANIMI İÇİN BİR YÖNTEM Adnan AKYARLI 1, Necdet ALPASLAN 2, Hüseyin ŞAHİN 3 ÖZET SLUDGERGY, madde yaşam döngüsü (life cycle) tamamlanamayan

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ

1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ Artan nüfus ve hızlı gelişen sanayileşme gittikçe büyüyen ve güncel bir sorun olan evsel ve sanayi kökenli katı atıklar sorunun da beraberinde getirmiştir. Yerleşim merkezlerinin

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI

ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991-11.. ISTANBUL'UN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇOZUM YOLLARI Prof. Dr. Derin Orhon EMA Kağıtçılık ve Matbaacılık Tic.Ltd.Şti. Ankara Cad., No: 42, Görsel Han, 34410 Sirkeci -Istanbul

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Şenol Adıgüzel * Özet: Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme hareketleriyle birlikte atık sorunu önemli bir çevresel

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 50 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE STB BAŞKANLARI TOBB HİZMET ŞEREF BELGESİ ve PLAKET TÖRENİ NE KATILDI. STB heyeti, Bosna Hersek te Suların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı FINDIKTA HASAT

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı