Sürüm: Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: PRISTA SHPD 15W-40

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40"

Transkript

1 Sürüm: Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL Güvenlik hakkında bilgi veren Emel KUSKU (Tel: ) 1.4 Acil Telefon Numaraları Telefon: Fax: E mail: 2- BİLEŞİMİ/İÇERİĞİ HAKKINDA BİİGİ 2.1 Bileşimi Maddenin adı Kayıt Numarası. EINECS/CASNo. Distilatlar (petrol), hidroişlenmiş ağır parafinik Fosforoditiyoik asit, O,O-bis (1,3- dimetilbütil ve izo-pr) esterler, çinko tuzları karışımı Dodesilfeneol, karışık izomerleri (dallanmış) Benzenamin, Nfenil- ile nonenin reaksiyon ürünleri (dallandırılmış) % (m/m) Sınıflandırma 67/548/EEC Sınıflandırma (EU)No.1272/ / / < 1,3 N Xi R38, R41, R51/ / < 0,65 N Xn R36/38, R50/53, R62 Sucul Kro. 2; H411; Göz Hsr.. 1; H318; Cilt Thr. 2; H315 Sucul Akut. 1; H400 Sucul Kro. 1; H410; Göz Thr.. 2; H319; Ürem. 2; H361; Cilt Thr. 2; H / < 0,2 R53 Sucul Kro. 4; H413 DMSO muhtevası (IP 346) < 3,0 3- TEHLİKELERİN TANITIMI 3.1 Madde veya Müstahzarın Sınıflandırılması Bu ürün 67/548/EEC veya 1999/45/EC yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. 3.2 Etiket Elemanları 67/548/EEC veya 1999/45/ЕC no.lu yönetmelik kriterlerine göre özel bir etiketleme gereklidir. R52/53- Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. S61- Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik Bilgi Formuna bakın. 3.3 Diğer Tehlikeler Yoktur. 4- İLK YARDIM TEDBİRLERİ 4.1 İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması Soluma Cilt Teması Göz Teması Yutma Acil tıbbi yardım ihtiyacı 4.2 Akut ya da gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Tahriş, baş ağrısı, bulantı, uyuşukluk ya da uyku hali oluşursa temiz havaya çıkarın. Nefes almada zorlanır veya belirtiler devam ederse, tıbbi yardım alın. Birkaç dakika boyunca sabun ve bol su ile cildinizi yıkayın. Cilt tahrişi gelişir veya devam ederse tıbbi yardım alın Gözleri birkaç dakika boyunca bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın KUSTURMAYA ÇALIŞMAYIN. Tıbbi yardım alın. Bilini yerinde olmayan veya çırpınan bir hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Yutulmasından sonra bulantı veya tahriş görünmüyorsa, su ile bulamaç halinde tıbbi karbon (bir litre suya 3 yemek kaşığı) verin. Ürün buharlarının olağandışı yüksek konsantrasyonlarda uzun süreli solunması burun ve akciğer tahrişi, baş ağrısı, mide bulantısı ve uyuşukluğa neden olabilir. Uzun süreli veya tekrarlanan cilt teması kızarıklık, döküntü ve dermatit gibi alerjik reaksiyonlar oluşturabilir.

2 Sürüm: Sayfa 2/5 4.3 Gerekli herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi göstergesi 5- YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ 5.1 Yangın Söndürme Ortamı Uygun yangın söndürücüler: Uygun olmayan yangın söndürücüler: 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler 5.3 İtfaiyeciler için tavsiyeler İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipmanlar Yangın söndürme prosedürleri 6- KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Uzun süreli göz teması tahriş, kızarıklık ve rahatsızlığa neden olabilir. Birkaç ağız dolusundan daha fazla yutulursa, karın ağrısı, bulantı ve ishal görülebilir. Semptomatik tedavi uygulayın. Su sisi, kuru toz, köpük veya karbon dioksit kullanın. Yangına maruz kalan kapları soğutmak için su kullanın. Sızıntı veya dökülme parlamaz ise, buharları dağıtmak için ve sızıntıyı durdurmak için çalışırken personelin korunmasını sağlamak için su sisi kullanın. Su jeti Yok Gerekli olan özel koruyucu ekipmanların yapısı yangın, yangını çevreleme derecesi ve mevcut doğal havalandırma büyüklüğüne bağlı olacaktır. Kapalı alanlarda yangınlar ve kötü havalandırılan alanlar için ateşe dayanıklı giysiler ve tüplü solunum cihazı tavsiye edilir. Tam yanmaz giysiler bu ürünü içeren herhangi bir büyük yangın için önerilir. Yangın durumunda - Her zaman itfaiyeyi çağırın. Bir el tipi yangın söndürücü ile müdahale edilebilecek küçük yangınlarda bu söndürücüyü kullanabilenler, yanıcı sıvı yangınlarının tehlikeleri hakkında eğitim almış bir kişi kadar mücadele edilebilir. Bu aşamanın ötesinde yangınlar sadece eğitim almış kişiler tarafından ele alınmalıdır. Kaçış yollarının kullanılabilir olduğundan emin olun 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve Petrol ürünlerinin kullanım gereksinimlerine göre Kişisel Koruyucu Donanım acil durum prosedürleri giyilmelidir. Kapalı bir alanda veya diğer kötü havalandırılmış alanlarda dökülürse bölgeyi havalandırın. Yeterli KKE si olmayan insanları uzaklaştırın. 6.2 Çevresel Önlemler Kanalizasyon ve suyollarına girmesini önleyin. Geri dönüştürme ve/veya bertarafı için serbest sıvıyı toplayın. Kalıntı sıvı inert malzemeye absorbe edilebilir. 6.3 Toplama ve temizleme yöntem ve malzemeler 7- KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Döküntüyü maruziyet kontrolü/kişisel korunma gerekliliklerine uyarak en hızlı şekilde toplayın. Temizlemek için kum ve talaş kullanın. Ateşe dayanıklı malzemeye emilim ya da pompalama gibi uygun temizleme teknikleri kullanın 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Deriyle uzun süreli veya tekrar eden temastan kaçının. Buharları solumaktan kaçının. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Sigara içmeyin. 7.2 Uyumsuzluklar da dâhil güvenli saklama Kapları kullanılmadığı zaman kapalı tutun. Isıya maruz kalmaktan kaçının. şartları Ortam sıcaklığında saklayın. Patlayıcı maddeler, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç gazların, yanıcı sıvıların veya oksitleyici maddelerin yakınında tutmayın. 7.3 Özel son kullanım(lar) İlgili ürün spesifikasyonuna uygun olarak. 8- MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol Parametreleri Mesleki maruziyet sınırları 8.2 Maruziyet Kontrolleri Mühendislik Kontrolleri Soluma koruma Göz koruma El koruma Cilt/vücut koruma Mineral yağ sisi için 8 saatlik günlük ortalama maruziyet 5mg/m 3 dir. İyi havalandırılan yerlerde kullanın. Normal kullanım koşulları altında, maske, genellikle gerekli değildir. Buhar veya buğu oluşursa, uygun solunum cihazı kullanın. Emniyet gözlükleri Neopren eldiven; giyme zamanı > 30 dakika malzemeli eldiven. Maruz kalan çalışanlar uygun kişisel temizlik yapmalıdır. Bu, maruz kalan cilt bölgelerinin gün içerisinde defalarca su ve sabun ile yıkama veya kirli iş elbisesinin

3 Sürüm: Sayfa 3/5 Çevresel Maruziyet Kontrolü 9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler kuru temizleme ile temizliğini içerir. Uzun kollu gömlek önerilir. Ayakkabıların kirlenmesini önlemek için gerektiğinde kimyasal koruyucu botlar kullanın. Malzemeyi bünyesine alıp cilt reaksiyonuna neden olabilecek yüzük, saat veya benzeri kıyafet giymeyin. Bu ürün suda çözünebilir ve sucul yaşam üzerinde zararlı etkisi için küçük bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir Görünüm Sıvı Renk Kahverengi Koku Spesifik ph Donma Noktası Kaynama noktası/kaynama aralığı, C >315 Alevlenme noktası, C, COC 220 Buharlaşma oranı Veri yok Yanıcılık (katı, gaz) Üst/alt alevlenme veya patlama limitleri Buhar basıncı <10 С Buhar yoğunluğu (hava = 1) >1 Bağıl yoğunluk, 20 C, g/ml 0,882 Çözünürlük Organik çözücülerde çözünür, suda çözünmez Ayrılma katsayısı: n-oktanol / su Veri yok Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Bozunma sıcaklığı Viskozite, cst 14,4 100 С Patlayıcı özellikleri Yoktur Oksitleyici özellikleri Yoktur 9.2 Diğer bilgiler Yoktur 10- KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Reaktivite Tepkimeye girmesi beklenmez Kimyasal Kararlılık Ürün normal taşıma ve depolama şartlarındaki kimyasal olarak stabil kabul edilir. Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz ürünün renginin bozulmasına neden olabilir Tehlikeli reaksiyon olasılığı Yoktur 10.4 Kaçınılması gereken koşullar Bu ürün hafif yüksek bir sıcaklıkta ve basınç altında normal olarak kararlıdır. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın Uyumsuz Malzemeler Kuvvetli oksitleyici maddeler 10.6 Tehlikeli Ayrışma Ürünleri Duman, karbonmonoksit ve diğer tam olmayan ayrışma ürünleri. 11- TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 11.1 Toksikolojik Etki Hakkında Bilgi Göz teması toksisitesi Cilde teması toksisitesi Yutma Toksisitesi Göz tahrişine neden olması beklenmemektedir. Kazayla göze temas ederse hafif tahrişe sebep olabilir. Akut dermal toksisite: LD50 (tavşan) baz yağı için: > 2000 mg/kg - Baz yağı OECD 404 e göre test edilmiştir. Cildi tahriş etmesi beklenmez. Malzeme ile ıslanan giysilerin uzun sureli ya da tekrar tekrar giyilmesiyle cilde temasında yanmalara sebep olabilir. Akut oral toksisite: Baz yağ için LD50 (fare) > 5000 mg/kg. Baz yağ OECD 405 yöntemine göre düşük toksisite ile test edilmiştir. Kazayla küçük dozda yutulması halinde zarara neden

4 Sürüm: Sayfa 4/5 Soluma Toksisitesi Hassaslaşma Kronik Etkileri Kanserejonlik Mutajenisite Üreme toksisitesi Diğer toksisite etkileri 12- EKOLOJİK BİLGİLER olabilir, büyük oranda yutulması mide bulantısı ve ishale neden olur. Akut soluma toksisitesi: Baz yağ için LD50 (fare) > 5.5 mg/l OECD 403 e göre çok düşük bir zehirlilik. Isıtma ile oluşturulan malzeme buğusu ya da buharına maruz kalındığında mukoza üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu ürün hassaslaştırıcı değildir. Bu ürün kanserojen değildir. Bu ürün mutajenik değildir Bu ürün üremeye zararlı değildir. Baz yağ prosedürü ОЕCD 421 veya 422 ye göre uygun olarak test edilmiştir. Kullanılabilir veri yok Toksisite LC50 (96 saat balık için) > 100 mg/l LC50 (48 saat su piresi için) > 10,000 mg/l Çok düşük zehirlilik 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Bu ürün kolayca biyolojik olarak parçalanabilir. İçsel biyobozunurluk hakkında bilgiler < % 22; 28 gün sonra (OECD 301B) 12.3 Biyolojik birikim potansiyeli Baz yağlar için log Kow 3,9-6,0 aralığındadır. Bölünme katsayısı n-oktanol / su. Bir değer Log Kow > 3.0 biyobirikimi bulunduğuna işaret eder Topraktaki Hareketliliği Düşük su çözünürlüğü nedeniyle düşüktür. Döküntü yer sularının kirlenmesine neden olarak toprağa nüfuz edebilir 12.5 PBT ve vpvb değerlendirmesinin Bu ürün potansiyel, PBT ya da vpvb ye sahip herhangi bir maddeyi içermez. sonuçları 12.6 Diğer Olumsuz Etkiler Küçük miktarlar atıksu arıtma tesislerinin işlevselliğini olumsuz etkilemez. 13- BERTARAF BİLGİLERİ 13.1 Atık Arıtma Yöntemleri Kullanılmış yağları daima yetkili yer ve dükkânlarda değiştirin! Boş madeni yağ kaplarını bu tür onaylanmış merkezlerde bırakın. Atık yağlar veya petrol ürünlerinin geri dönüşüm veya bertarafı için tüm devlet ve yerel yönetmeliklerin tüm gereksinimlerini takip edin. Atık Kodu * (Avrupa Atık Kataloğuna göre) 14- TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER 14.1 UN numarası Yok 14.2 UN Uygun sevkiyat adı 14.3 Nakliyat Tehlike Sınıfı Yok 14.4 Paketleme Grubu 14.5 Çevresel Tehlikeler ADR / RID- tehlikeli madde olarak düzenlenmemiş IMDG- tehlikeli madde olarak düzenlenmemiş IATA- tehlikeli madde olarak düzenlenmemiş 14.6 Kullanıcı için Özel Önlemler Yok 15- MEVZUAT BİLGİLERİ SDS şu mevzuata göre hazırlanmıştır; (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmeliğin Ek I yerine hazırlanan, (AB) No.453 / 2010, Ek II no.lı SDS Yönetmeliği Madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına dair Yönetmelik (EC) 1272/2008 REACH e ilişkin (EC) 1907/2006 no.lı yönetmelik Baz yağ için EUCLID Bilgi Formu - Avrupa Komisyonu-Avrupa Kimyasallar Bürosu Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 16- DİĞER BİLGİLER Revizyon Veri (EU) No.1272/2008 Yönetmeliğe göre yeni SDS Revize Bölümleri - Yok

5 Sürüm: Sayfa 5/5 Veriliş Tarihi R-ibarelerinin tam metni: (AB) Yönetmeliği No. 1907/2006 (AB) Yönetmeliği No. 1272/2008 R38- Cildi tahriş eder. R41- Ciddi göz hasarları tehlikesi. R53- Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R62- Üremeyi bozucu risk olasılığı. R36/38- Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R50/53- Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R51/53- Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. H315- Cilt tahrişine yol açar. H318- Ciddi göz hasarına yol açar. H319- Ciddi göz tahrişine yol açar. H361- Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H400- Sucul ortamda çok toksiktir. H410- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. H411- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. H413- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. Bu bilgiler mevcut bilgilerimizin en iyi olduğu ve bu tarih itibariyle doğru olduğuna inanılarak hazırlanmış ve sadece sağlık ve emniyet ve çevre koşulları açısından ürünü anlatmak için tasarlanmıştır. Kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi tavsiye ve öneri garanti verilmeksizin yapılır. Bilgi kaynakları: Düzenleme ile ilgili açıklama: Düzenleyen: MSDS Kayıt No: Bu doküman, üretici firma tarafından hazırlanmış MSDS-Güvenlik Bilgi Formunun Türkçeye çevirisi olup; Nilüfer Danışmanlık-Eğitim Firması bünyesinde, ilgili yönetmeliğin öngördüğü şekilde TSE tarafından belgelendirilmiş uzman personel tarafından düzenlenmiştir. 26 Aralık 2008 tarihli, mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan, "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun hale getirilmiştir. Gültekin Başköylü - TSE Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi Akreditasyon No: TSE GBF GBF-1663/PRS39

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD VDS-3 10W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD VDS-3 10W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD VDS-3 10W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009. PRISTA Super Dizel 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009. PRISTA Super Dizel 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Super Dizel 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

PRISTA AN-32. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Ağır hidroişlenmişparafinikdistilat (petrol) 01-2119484627-25-0035 265-157-1/64742-54-7 100 - -

PRISTA AN-32. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Ağır hidroişlenmişparafinikdistilat (petrol) 01-2119484627-25-0035 265-157-1/64742-54-7 100 - - Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista AN-32 1.2 Bilinen kullanımları Endüstriyel yağ 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-01-2010 PRISTA K-3

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-01-2010 PRISTA K-3 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista K-2 1.2 Bilinen kullanımları Kalsiyum sabun gresi 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Sürüm: 24-09-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-01-2012 PRISTA FRIGUS HA 68

Sürüm: 24-09-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-01-2012 PRISTA FRIGUS HA 68 Sürüm: 24-09-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista EP FRIGUS HA 68 1.2 Bilinen kullanımları Buzdolabı Kompresör yağı Bu ürünün kullanımı güvenlik bilgi

Detaylı

Sürüm: 17-07-2012 Sayfa 1/6 Revizyon Sürümü: 01-01-2012. PRISTA Ultra 5W-40

Sürüm: 17-07-2012 Sayfa 1/6 Revizyon Sürümü: 01-01-2012. PRISTA Ultra 5W-40 Sürüm: 17-07-2012 Sayfa 1/6 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Ultra 5W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-11-2009 PRISTA DOT-4

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-11-2009 PRISTA DOT-4 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista DOT-4 1.2 Bilinen kullanımları Fren hidroliği 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL Güvenlik

Detaylı

1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sürüm: 01-012012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista 4T15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Dört zamanlı benzinli motorlarda kullanılan dört mevsim Motor Yağı

Detaylı

Sürüm: Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: PRISTA DOT-3

Sürüm: Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: PRISTA DOT-3 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista DOT-3 1.2 Bilinen kullanımları Fren hidroliği 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL Güvenlik

Detaylı

Sürüm: 17-07-2012 Sayfa 1/7 Revizyon Sürümü: 01-01-2012. PRISTA Leader TD 10W-40

Sürüm: 17-07-2012 Sayfa 1/7 Revizyon Sürümü: 01-01-2012. PRISTA Leader TD 10W-40 Sürüm: 17-07-2012 Sayfa 1/7 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Leader TD 10W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı Bu ürünün kullanımı güvenlik bilgi

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-11-2009 PRISTA MNP-68

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-11-2009 PRISTA MNP-68 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista MNP-68 1.2 Bilinen kullanımları Kızak Metal İşleme Sıvısı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: ---

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: --- 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün adı : Kimyasal formulü Sinonimleri GBF numarası : 500-000 EC numarası REACH kayıt numarası 1.2. Madde veya müstahzarın kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.04.2016 02.04.2016 Versiyon

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

Sürüm: 17/09/2012 Sayfa 1/7 Revizyon Sürümü: 01/07/2014

Sürüm: 17/09/2012 Sayfa 1/7 Revizyon Sürümü: 01/07/2014 Sürüm: 17/09/2012 Sayfa 1/7 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı 1.2 Karışımın belirlenmiş kullanımları İnhibe Yalıtım Yağı Bu ürünün kullanımı Bu Güvenlik Bilgi Formundaki

Detaylı

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.06.2015 24.06.2015 Versiyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 21.08.2015 21.08.2015 Versiyon

Detaylı

Sürüm: 15/01/2013 Sayfa 1/7 Revizyon Sürümü: 01/05/2015

Sürüm: 15/01/2013 Sayfa 1/7 Revizyon Sürümü: 01/05/2015 Sürüm: 15/01/2013 Sayfa 1/7 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı 1.2 Karışımın belirlenmiş kullanımları Hidrolik Yağı Bu ürünün kullanımı Bu Güvenlik Bilgi Formundaki Güvenli

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA TOZ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Zemin temizleyici 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 07.09.2016 07.09.2016 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 28.03.2016 28.03.2016 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.09.2016 05.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Basım tarihi: 17.12.2012 Ürün kodu: LCK480-1 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı YELLOW HAND CLEANSER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleme - Aksesuarlar

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³ 5. Yangınla Mücadele Uygun Söndürücü Koruyucu giysi Ek bilgiler : Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz. : Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. : Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun

Detaylı

PRISTA ADBLUE. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Üre 200-315-5/57-13-6 0,0-32,5 - -

PRISTA ADBLUE. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Üre 200-315-5/57-13-6 0,0-32,5 - - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista ADBLUE 1.2 Bilinen kullanımları Dizel egzoz sistemlerine enjeksiyon için kullanılacak katkı maddesi 1.3 SDS I sağlayanın

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOUGHTO-GRIND 590

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOUGHTO-GRIND 590 HI HOUGHTO-GRIND 590 Sayfa 1/5 Yayım Tarihi: 11.05.04 Revizyon No: 1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE İRKET / İ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün adı: Ürün kodu: Ürünün kullanımı / tanımı: Firma adı: HOUGHTO-GRIND 590 FRG009/00

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzar Adı : Boydur VialidRephalt Madde/Müstahzar Türü:Asvalt Tamir Malzemesİ. Madde/Müstahzar Kullanımı:Reaktif soğuk karışım Üretici Firma :

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10002 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, cam temizleyici Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KOMPRESÖR YAĞI 68

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KOMPRESÖR YAĞI 68 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Endüstriyel Yağ MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.3 Firmanın Tanıtımı

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TRAFO YAĞI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TRAFO YAĞI 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Trafo Yağı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.3 Firmanın Tanıtımı

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.07.2015 23.07.2015 Versiyon

Detaylı

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : ANA YIKAMA DETERJANI Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri. Sadece endüstriyel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Taşlama malzemesi Sadece endüstriyel

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos D 104

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos D 104 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Sayfa No : 1/5 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Nanyonik : 146340-16-1 EINECS No : 1.2. Madde / Müstahzarın

Detaylı