Sürüm: Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: PRISTA SHPD 15W-40

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40"

Transkript

1 Sürüm: Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL Güvenlik hakkında bilgi veren Emel KUSKU (Tel: ) 1.4 Acil Telefon Numaraları Telefon: Fax: E mail: 2- BİLEŞİMİ/İÇERİĞİ HAKKINDA BİİGİ 2.1 Bileşimi Maddenin adı Kayıt Numarası. EINECS/CASNo. Distilatlar (petrol), hidroişlenmiş ağır parafinik Fosforoditiyoik asit, O,O-bis (1,3- dimetilbütil ve izo-pr) esterler, çinko tuzları karışımı Dodesilfeneol, karışık izomerleri (dallanmış) Benzenamin, Nfenil- ile nonenin reaksiyon ürünleri (dallandırılmış) % (m/m) Sınıflandırma 67/548/EEC Sınıflandırma (EU)No.1272/ / / < 1,3 N Xi R38, R41, R51/ / < 0,65 N Xn R36/38, R50/53, R62 Sucul Kro. 2; H411; Göz Hsr.. 1; H318; Cilt Thr. 2; H315 Sucul Akut. 1; H400 Sucul Kro. 1; H410; Göz Thr.. 2; H319; Ürem. 2; H361; Cilt Thr. 2; H / < 0,2 R53 Sucul Kro. 4; H413 DMSO muhtevası (IP 346) < 3,0 3- TEHLİKELERİN TANITIMI 3.1 Madde veya Müstahzarın Sınıflandırılması Bu ürün 67/548/EEC veya 1999/45/EC yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. 3.2 Etiket Elemanları 67/548/EEC veya 1999/45/ЕC no.lu yönetmelik kriterlerine göre özel bir etiketleme gereklidir. R52/53- Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. S61- Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik Bilgi Formuna bakın. 3.3 Diğer Tehlikeler Yoktur. 4- İLK YARDIM TEDBİRLERİ 4.1 İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması Soluma Cilt Teması Göz Teması Yutma Acil tıbbi yardım ihtiyacı 4.2 Akut ya da gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Tahriş, baş ağrısı, bulantı, uyuşukluk ya da uyku hali oluşursa temiz havaya çıkarın. Nefes almada zorlanır veya belirtiler devam ederse, tıbbi yardım alın. Birkaç dakika boyunca sabun ve bol su ile cildinizi yıkayın. Cilt tahrişi gelişir veya devam ederse tıbbi yardım alın Gözleri birkaç dakika boyunca bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın KUSTURMAYA ÇALIŞMAYIN. Tıbbi yardım alın. Bilini yerinde olmayan veya çırpınan bir hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Yutulmasından sonra bulantı veya tahriş görünmüyorsa, su ile bulamaç halinde tıbbi karbon (bir litre suya 3 yemek kaşığı) verin. Ürün buharlarının olağandışı yüksek konsantrasyonlarda uzun süreli solunması burun ve akciğer tahrişi, baş ağrısı, mide bulantısı ve uyuşukluğa neden olabilir. Uzun süreli veya tekrarlanan cilt teması kızarıklık, döküntü ve dermatit gibi alerjik reaksiyonlar oluşturabilir.

2 Sürüm: Sayfa 2/5 4.3 Gerekli herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi göstergesi 5- YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ 5.1 Yangın Söndürme Ortamı Uygun yangın söndürücüler: Uygun olmayan yangın söndürücüler: 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler 5.3 İtfaiyeciler için tavsiyeler İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipmanlar Yangın söndürme prosedürleri 6- KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Uzun süreli göz teması tahriş, kızarıklık ve rahatsızlığa neden olabilir. Birkaç ağız dolusundan daha fazla yutulursa, karın ağrısı, bulantı ve ishal görülebilir. Semptomatik tedavi uygulayın. Su sisi, kuru toz, köpük veya karbon dioksit kullanın. Yangına maruz kalan kapları soğutmak için su kullanın. Sızıntı veya dökülme parlamaz ise, buharları dağıtmak için ve sızıntıyı durdurmak için çalışırken personelin korunmasını sağlamak için su sisi kullanın. Su jeti Yok Gerekli olan özel koruyucu ekipmanların yapısı yangın, yangını çevreleme derecesi ve mevcut doğal havalandırma büyüklüğüne bağlı olacaktır. Kapalı alanlarda yangınlar ve kötü havalandırılan alanlar için ateşe dayanıklı giysiler ve tüplü solunum cihazı tavsiye edilir. Tam yanmaz giysiler bu ürünü içeren herhangi bir büyük yangın için önerilir. Yangın durumunda - Her zaman itfaiyeyi çağırın. Bir el tipi yangın söndürücü ile müdahale edilebilecek küçük yangınlarda bu söndürücüyü kullanabilenler, yanıcı sıvı yangınlarının tehlikeleri hakkında eğitim almış bir kişi kadar mücadele edilebilir. Bu aşamanın ötesinde yangınlar sadece eğitim almış kişiler tarafından ele alınmalıdır. Kaçış yollarının kullanılabilir olduğundan emin olun 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve Petrol ürünlerinin kullanım gereksinimlerine göre Kişisel Koruyucu Donanım acil durum prosedürleri giyilmelidir. Kapalı bir alanda veya diğer kötü havalandırılmış alanlarda dökülürse bölgeyi havalandırın. Yeterli KKE si olmayan insanları uzaklaştırın. 6.2 Çevresel Önlemler Kanalizasyon ve suyollarına girmesini önleyin. Geri dönüştürme ve/veya bertarafı için serbest sıvıyı toplayın. Kalıntı sıvı inert malzemeye absorbe edilebilir. 6.3 Toplama ve temizleme yöntem ve malzemeler 7- KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Döküntüyü maruziyet kontrolü/kişisel korunma gerekliliklerine uyarak en hızlı şekilde toplayın. Temizlemek için kum ve talaş kullanın. Ateşe dayanıklı malzemeye emilim ya da pompalama gibi uygun temizleme teknikleri kullanın 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Deriyle uzun süreli veya tekrar eden temastan kaçının. Buharları solumaktan kaçının. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Sigara içmeyin. 7.2 Uyumsuzluklar da dâhil güvenli saklama Kapları kullanılmadığı zaman kapalı tutun. Isıya maruz kalmaktan kaçının. şartları Ortam sıcaklığında saklayın. Patlayıcı maddeler, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç gazların, yanıcı sıvıların veya oksitleyici maddelerin yakınında tutmayın. 7.3 Özel son kullanım(lar) İlgili ürün spesifikasyonuna uygun olarak. 8- MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol Parametreleri Mesleki maruziyet sınırları 8.2 Maruziyet Kontrolleri Mühendislik Kontrolleri Soluma koruma Göz koruma El koruma Cilt/vücut koruma Mineral yağ sisi için 8 saatlik günlük ortalama maruziyet 5mg/m 3 dir. İyi havalandırılan yerlerde kullanın. Normal kullanım koşulları altında, maske, genellikle gerekli değildir. Buhar veya buğu oluşursa, uygun solunum cihazı kullanın. Emniyet gözlükleri Neopren eldiven; giyme zamanı > 30 dakika malzemeli eldiven. Maruz kalan çalışanlar uygun kişisel temizlik yapmalıdır. Bu, maruz kalan cilt bölgelerinin gün içerisinde defalarca su ve sabun ile yıkama veya kirli iş elbisesinin

3 Sürüm: Sayfa 3/5 Çevresel Maruziyet Kontrolü 9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler kuru temizleme ile temizliğini içerir. Uzun kollu gömlek önerilir. Ayakkabıların kirlenmesini önlemek için gerektiğinde kimyasal koruyucu botlar kullanın. Malzemeyi bünyesine alıp cilt reaksiyonuna neden olabilecek yüzük, saat veya benzeri kıyafet giymeyin. Bu ürün suda çözünebilir ve sucul yaşam üzerinde zararlı etkisi için küçük bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir Görünüm Sıvı Renk Kahverengi Koku Spesifik ph Donma Noktası Kaynama noktası/kaynama aralığı, C >315 Alevlenme noktası, C, COC 220 Buharlaşma oranı Veri yok Yanıcılık (katı, gaz) Üst/alt alevlenme veya patlama limitleri Buhar basıncı <10 С Buhar yoğunluğu (hava = 1) >1 Bağıl yoğunluk, 20 C, g/ml 0,882 Çözünürlük Organik çözücülerde çözünür, suda çözünmez Ayrılma katsayısı: n-oktanol / su Veri yok Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Bozunma sıcaklığı Viskozite, cst 14,4 100 С Patlayıcı özellikleri Yoktur Oksitleyici özellikleri Yoktur 9.2 Diğer bilgiler Yoktur 10- KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Reaktivite Tepkimeye girmesi beklenmez Kimyasal Kararlılık Ürün normal taşıma ve depolama şartlarındaki kimyasal olarak stabil kabul edilir. Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz ürünün renginin bozulmasına neden olabilir Tehlikeli reaksiyon olasılığı Yoktur 10.4 Kaçınılması gereken koşullar Bu ürün hafif yüksek bir sıcaklıkta ve basınç altında normal olarak kararlıdır. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın Uyumsuz Malzemeler Kuvvetli oksitleyici maddeler 10.6 Tehlikeli Ayrışma Ürünleri Duman, karbonmonoksit ve diğer tam olmayan ayrışma ürünleri. 11- TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 11.1 Toksikolojik Etki Hakkında Bilgi Göz teması toksisitesi Cilde teması toksisitesi Yutma Toksisitesi Göz tahrişine neden olması beklenmemektedir. Kazayla göze temas ederse hafif tahrişe sebep olabilir. Akut dermal toksisite: LD50 (tavşan) baz yağı için: > 2000 mg/kg - Baz yağı OECD 404 e göre test edilmiştir. Cildi tahriş etmesi beklenmez. Malzeme ile ıslanan giysilerin uzun sureli ya da tekrar tekrar giyilmesiyle cilde temasında yanmalara sebep olabilir. Akut oral toksisite: Baz yağ için LD50 (fare) > 5000 mg/kg. Baz yağ OECD 405 yöntemine göre düşük toksisite ile test edilmiştir. Kazayla küçük dozda yutulması halinde zarara neden

4 Sürüm: Sayfa 4/5 Soluma Toksisitesi Hassaslaşma Kronik Etkileri Kanserejonlik Mutajenisite Üreme toksisitesi Diğer toksisite etkileri 12- EKOLOJİK BİLGİLER olabilir, büyük oranda yutulması mide bulantısı ve ishale neden olur. Akut soluma toksisitesi: Baz yağ için LD50 (fare) > 5.5 mg/l OECD 403 e göre çok düşük bir zehirlilik. Isıtma ile oluşturulan malzeme buğusu ya da buharına maruz kalındığında mukoza üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu ürün hassaslaştırıcı değildir. Bu ürün kanserojen değildir. Bu ürün mutajenik değildir Bu ürün üremeye zararlı değildir. Baz yağ prosedürü ОЕCD 421 veya 422 ye göre uygun olarak test edilmiştir. Kullanılabilir veri yok Toksisite LC50 (96 saat balık için) > 100 mg/l LC50 (48 saat su piresi için) > 10,000 mg/l Çok düşük zehirlilik 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Bu ürün kolayca biyolojik olarak parçalanabilir. İçsel biyobozunurluk hakkında bilgiler < % 22; 28 gün sonra (OECD 301B) 12.3 Biyolojik birikim potansiyeli Baz yağlar için log Kow 3,9-6,0 aralığındadır. Bölünme katsayısı n-oktanol / su. Bir değer Log Kow > 3.0 biyobirikimi bulunduğuna işaret eder Topraktaki Hareketliliği Düşük su çözünürlüğü nedeniyle düşüktür. Döküntü yer sularının kirlenmesine neden olarak toprağa nüfuz edebilir 12.5 PBT ve vpvb değerlendirmesinin Bu ürün potansiyel, PBT ya da vpvb ye sahip herhangi bir maddeyi içermez. sonuçları 12.6 Diğer Olumsuz Etkiler Küçük miktarlar atıksu arıtma tesislerinin işlevselliğini olumsuz etkilemez. 13- BERTARAF BİLGİLERİ 13.1 Atık Arıtma Yöntemleri Kullanılmış yağları daima yetkili yer ve dükkânlarda değiştirin! Boş madeni yağ kaplarını bu tür onaylanmış merkezlerde bırakın. Atık yağlar veya petrol ürünlerinin geri dönüşüm veya bertarafı için tüm devlet ve yerel yönetmeliklerin tüm gereksinimlerini takip edin. Atık Kodu * (Avrupa Atık Kataloğuna göre) 14- TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER 14.1 UN numarası Yok 14.2 UN Uygun sevkiyat adı 14.3 Nakliyat Tehlike Sınıfı Yok 14.4 Paketleme Grubu 14.5 Çevresel Tehlikeler ADR / RID- tehlikeli madde olarak düzenlenmemiş IMDG- tehlikeli madde olarak düzenlenmemiş IATA- tehlikeli madde olarak düzenlenmemiş 14.6 Kullanıcı için Özel Önlemler Yok 15- MEVZUAT BİLGİLERİ SDS şu mevzuata göre hazırlanmıştır; (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmeliğin Ek I yerine hazırlanan, (AB) No.453 / 2010, Ek II no.lı SDS Yönetmeliği Madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına dair Yönetmelik (EC) 1272/2008 REACH e ilişkin (EC) 1907/2006 no.lı yönetmelik Baz yağ için EUCLID Bilgi Formu - Avrupa Komisyonu-Avrupa Kimyasallar Bürosu Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 16- DİĞER BİLGİLER Revizyon Veri (EU) No.1272/2008 Yönetmeliğe göre yeni SDS Revize Bölümleri - Yok

5 Sürüm: Sayfa 5/5 Veriliş Tarihi R-ibarelerinin tam metni: (AB) Yönetmeliği No. 1907/2006 (AB) Yönetmeliği No. 1272/2008 R38- Cildi tahriş eder. R41- Ciddi göz hasarları tehlikesi. R53- Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R62- Üremeyi bozucu risk olasılığı. R36/38- Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R50/53- Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R51/53- Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. H315- Cilt tahrişine yol açar. H318- Ciddi göz hasarına yol açar. H319- Ciddi göz tahrişine yol açar. H361- Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H400- Sucul ortamda çok toksiktir. H410- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. H411- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. H413- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. Bu bilgiler mevcut bilgilerimizin en iyi olduğu ve bu tarih itibariyle doğru olduğuna inanılarak hazırlanmış ve sadece sağlık ve emniyet ve çevre koşulları açısından ürünü anlatmak için tasarlanmıştır. Kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi tavsiye ve öneri garanti verilmeksizin yapılır. Bilgi kaynakları: Düzenleme ile ilgili açıklama: Düzenleyen: MSDS Kayıt No: Bu doküman, üretici firma tarafından hazırlanmış MSDS-Güvenlik Bilgi Formunun Türkçeye çevirisi olup; Nilüfer Danışmanlık-Eğitim Firması bünyesinde, ilgili yönetmeliğin öngördüğü şekilde TSE tarafından belgelendirilmiş uzman personel tarafından düzenlenmiştir. 26 Aralık 2008 tarihli, mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan, "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun hale getirilmiştir. Gültekin Başköylü - TSE Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi Akreditasyon No: TSE GBF GBF-1663/PRS39

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı