Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.tesaritma.com www.teswatergroup.com"

Transkript

1

2 ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok ülke doğayı sonsuz bir kaynak olarak kabul etmiş ve kullanmış doğanın kendisini yenileyebilme kabiliyetinin sınırlı olduğunu fark edememiştir. Sonuç olarak ekolojik denge bozulmuş buna bağlı olarak yerküre üzerinde yaşayan canlıların yaşam alanları ve yaşam tarzları kısıtlanmıştır. Su arıtımı, 20.yüzyılın son çeyreğinde, bütün dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Suyun niteliğine ilişkin çok değişik isteklerin ortaya çıkması, kullanım alanlarının yaygınlaşması su arıtım sanayisini var olan teknolojiyi ilerletmeye, çeşitli yöntemleri birleştirmeye ve yeni teknikler geliştirmeye yöneltmiştir. Çevreye olan duyarlılığı ile bu problemlere çözüm üretmek amacı ile yola çıkmış olan TES ARITMA Suyun Olduğu Her Yerde birçok projeye başarılı bir şekilde imza atmıştır. TES ARITMA, uluslararası deneyimli ekibi ile Su arıtma, Atık su arıtma, Deniz suyu arıtma, Geri kazanım üniteleri konularında en gelişmiş ve en yeni teknolojileri sürdürülebilir olarak sunmaktadır. FOREWORD In the Earth, with the destructed ecological balance its own values also disappear. From the beginning, mankind has both effected the environment and been effected by the environment. With technological development, a lot of countries assumed the nature as an unlimited source and have not recognized its limited renewal capacity. Finally, ecological balance is degenerated and it limits the habitat of living beings. At the last quarter of the 20th Century, water treatment has become widespread. Different demands on water quality and increasing application areas has forced water treatment industry to improve the technology, combine the different methods and improve the new techniques. TES ARITMA In Everywhere that Water Exists with the aim of producing environmental friendly solutions, has succeeded a lot of projects. TES ARITMA, with the internationally experienced staff, submits the most improved and new technologies in water treatment, waste water treatment, desalination and recycling unit fields.

3 % 100 Türk Mühendislerinin tasarımı ile imal edilen sistemlerimiz CE belgesine sahip olup T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen 2012/07217 başvuru numaralı faydalı model tescili ile koruma altına alınmıştır. systems, designed completely by Turkish engineers, have the CE marking and under protection of the T.C. Turkish Patent Institute with Utility Model Registration Application No: 2012/07217 NÖTRALİZASYON Bir çok endüstriyel ve medikal proses asidik veya alkali ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bu tür faaliyetler sonucunda oluşan atık su karakterlerinde ph değerleri çok düşük veya çok yüksek olabilmektedir. Bu durum ise atık suyun deşarj edildiği alıcı ortamdaki mevcut ekolojik dengenin bozulmasına ve var olan canlı varlıkların zarar görmesine neden olmaktadır. Atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce Nötralizasyon sistemleri vasıtası ile PH 6-9 aralığına getirilip deşarj işlemi gerçekleştirilmelidir. Sisteme ait bazı özelikler; Otomatik ph dengeleme Paslanmaz veya Epoksi boyalı kasa PLC kontrol % Dezenfeksiyon sağlar CE Belgeli NEUTRALIZATION Most industrial and medical process is in acidic or alkali environment. Waste water of this activity may have very low or very high ph values. In that case, discharge of waste water causes the changes of ecological balance. Waste water is set to ph 6-9 values before discharge by Neutralization. Some Features; Automatic ph balance Stainless or Epoxy coated case PLC control 99.99% Disinfection CE Certificate

4 TN SERİSİ NÖTRALİZASYON SİSTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ TN Serisi Nötralizasyon Sistemleri, iki farklı elektronik kart ve kontrol panosu sayesinde 3 adet dozaj pompasının, ph ve Redox ölçüm probunun, 6 adet şamandranın ve 3 adet seviye sensörünün kontrolünü yapabilmektedir. By-Pass Hattı sayesinde olağanüstü bir durumda oluşabilecek sorunlara karşı kontrol altına alınmıştır. TN-55 & TN-110 Taşkın Hattı sayesinde su basmalarına karşı ekstra önlemlere sahip bir cihazdır. Paslanmaz şase ve kabine sahip olduğundan uzun ömürlü bir cihazdır. Kimyasal dozajına dayanıklı Polipropilen tanklara sahiptir. Giriş ve Çıkış depolarında gaz çıkışı vanaları vardır. Tam otomatik bir sistem olup tıbbi atığa herhangi bir müdahaleyi gerektirmez. Multi Parametre ölçüm ve kontrol cihazı sayesinde ph (0,00-14,00), Redox ( mv), Serbest Klor (0,00-10,00) ölçümü ve kontrolü yapabilmektedir. TN-55 & TN-110 ün Kontrol Panosunda; 16-Bit RISC mikro denetleyici (destekleyıcı), gerçek zaman saati, geriye dönük 2000 günlük kayıt hafızası, 3 seviyeli şifre koruması vardır. 5 tip kalibrasyon seçeneği ve muadillerinden farklı olarak Sıvı Tanıma Özelliği ve sıcaklık kompanzasyonu mevcuttur. Tutulan veriler hem Liste hem de Grafik olarak gösterilmektedir. Türkçe-İngilizce Dil seçeneği mevcuttur. Grafik LCD ekran, ayarlanabilir ışık, kontrast ve ses, membran tuş takımı, Sıvı seviye, akış algılayıcı, sayıcı ve harici alarm girişleri, Programlanabilir röle çıkışları, Programlanabilir analog çıkışlar ve Programlanabilir sayıcı girişi, yazıcı ve info panel bağlantısı mevcuttur. İstenildiği taktirde opsiyonel olarak sunulan uzaktan erişim sayesinde TN-55 & TN-110 ve ile internet aracılığıyla bağlantı kurulabilir ve değerler görülebilir. 3 adet Dijital tip 5L/7B dozaj pompası sayesinde dozajlar tam istenilen seviyelerde yapılabilmektedir 10 adet LED ışığı sayesinde cihazın o anda ki dozaj durumu anlaşılmaktadır. Paslanmaz Dalgıç pompalar sayesinde suyun emme ve basma işlemi yapılmaktadır. TN-55 & TN-110 tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

5 SPECIFICATIONS OF THE TN SERIES NEUTRALIZATION SYSTEMS The equipment can control 3 dosage pumps, ph and Redox measure probes, 6 water gauges and 3 level sensors, with the help of two different types of electronic cards and its control panel. With the By-Pass Line, extraordinary situations would be under control. With the TN-55 & TN-110 Overflow Line, the equipment has extra precautions against floodings. The equipment has a long life with its non-corrosive chasis and cabin. The equipment has polypropylene tanks, durable to chemical dose. The equipment has gas outlet valves in its input and output tanks. The system is fully automated so it doesn t require to intervene with the medical waste. With its multi-parameter measuring and controlling device, the equipment can measure and control ph (0,00-14,00), Redox ( mv), free chlorine (0,00-10,00). On the control panel of the TN-55 & TN-11, it has 16-Bit RISC microcontroller, real-time clock, a logging system with a memory of 2000 days and 3-level encrypted password protection. The equipment has 5 types of calibration options and separating it from equavilent products, it has liquid recognition and heat compensation features. Saved data can be displayed both as a list and as a graph. It has Turkish and English language support. The LCD screen s brightness contrast settings are configurable. It also has audio and membrane keyboard. The equipment has liquid level and stream detectors & counters with an external alarm port. Relay and analog outputs are programmable. Counter input is programmable and it s possible to connect printers and info panels to the equipment. Optional remote access feature allows you to connect to the TN-55 & TN-110 online. 3 digital 5L/7B dosage pumps allow you to specify dosage levels as required. 10 LED lights indicate the dosage levels real-time. Non-corrosive submerged pumps can lift and force water. TN-55 & TN-110 can be moved easily with its wheels.

6 TES Neut Chem Kimyasal Arıtma, Nötralizasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri Su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre; sıvı atıkları deşarj edebilmek için sıvı içerisinde bulunan bazı parametrelerin yönetmelik tarafından belirlenen limitlerin altında olması gerekmektedir. Su ve atıksu örneklerinde kirlilik derecesinin belirlenmesinde kullanılan en önemli test parametresi olan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Parametresi; mg/l cinsinden ölçülerek; atıksuyun bazı proseslerden geçirilmesi ile deşarj kriterlerine uygun hale getirilir. Hastanelerin Tıbbi Laboratuvarları, Diyaliz Merkezleri, Diş Klinikleri, Ameliyathaneleri, Yoğun Bakım ve Sterilizasyon birimlerinden gelen atıksuların oluşturduğu kirlilik ile artan KOI parametresi; Nötralizasyon Üniterine entegre edilmiş olan Kimyasal Arıtım ile deşarj kriterlerine uygun hale getirilir. Nötralizasyon işlemini ve kimyasal arıtımı ortak paydada buluşturan TES Neut Chem Üniteleri Suyun Olduğu Her Yerde hizmet vermekte olan TES Arıtma tarafından üretilmektedir. TES Neut Chem Chemical Treatment, Neutralization and Disinfection Units According to Water Pollution Control Regulations to discharge liquid wastes,certain parameters in liquid should be below the limit that specified by regulations. Chemical Oxygen Demand (COD), which is the most important test parameter on determining the degree of water and wastewater pollution samples, made available to discharge criteria by going through some process of wastewater. Increased COD parameter with the pollution of medical laboratories in hospitals, dialysis centers,dental clinics,operating rooms and intensive care units can not be decreased below the limit values only using neutralization systems.in addition to the neutralization process, it is required the liquid wastes to subjecting to the chemical treatment. Tes Neut- Chem Units that is designed in order to make this kind of liquid wastes appropriate for discharge criteria manufactured by TES Arıtma. In Everywhere that Water Exits

7 ULTRA SAF SU SİSTEMLER 2001 Yılından bu yana Su Arıtma sektöründe hizmet vermekte olan Tes Arıtma, Ultra saf su arıtma sistemlerinin İmalat, Montaj ve Servis hizmetlerini sağlamak konusunda ülke çapında hizmet vermeye devam etmektedir. Hastane ve Medikal sektörde hizmet vermekte olan tüm laboratuvarların saf su ihtiyaçlarını sağlamak amacı ile üretilen TPW Serisi sistemlerimiz Merkezi sistem ve Maxi, Mini paket sistemler halinde dizayn edilerek müşterilerine sürdürülebilir çözümler sunmaya devam etmektedir. ULTRA PURE WATER SYSTEMS Providing service on the water treatment sector since 2001, Tes Arıtma offers production, assembly and technical services of ultra pure water treatment systems across the country. Our TPW Series systems aims to provide purified water of all laboratories in the health sector. Our systems are introduced as Central, Mini and Maxi systems to provide sustainable solutions to our customers.

8 TES ARITMA VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Mehmet Akif Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Meşrutiyet Sok. No: 33 K: 1 D: 1 Çekmeköy / İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 (216) Fax: +90 (216)

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time EKONOMİZER ECONOMIZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES Machinehandel OVERMARS Warder 142 1473 PJ Warder Tel 0299-401569 Fax 0299-401700 e-mail omach@xs4all.nl www.machinehandelovermars.nl BPS BPL-H BPH BWJ PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Dijital Katalog AQUACULTURE. www.akuamaks.com. Mühendislik

Dijital Katalog AQUACULTURE. www.akuamaks.com. Mühendislik Dijital Katalog AQUACULTURE Rabat Sokak 22/6 Gaziosmanpaşa 06700 ANKARA/TÜRKİYE Tel : +90 312 448 09 71 (Pbx) Faks : +90 312 448 07 81 info@akuamaks.com Mühendislik Engineering Solutions Çözüm For a Healthy

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

Parking Guidance and Monitoring Otopark Yönlendirme ve İzleme Sistemi (Oyis)

Parking Guidance and Monitoring Otopark Yönlendirme ve İzleme Sistemi (Oyis) Parking Guidance and Monitoring Otopark Yönlendirme ve İzleme Sistemi (Oyis) KALİTEMİZ BELGELENDİ... Hakkımızda 1994 yılında kurulan MEDEL Elektronik şirketi istanbul da bulunan üretim tesisinde üretilen

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

2014 TİCARİ KATALOG. 1. DEZENFEKSİYON... 1-31 TUZ KLOR JENERATÖRLERİ...1-6 Özel Havuzlar...7-15. Hücreler...16-17 Aksesuarlar...

2014 TİCARİ KATALOG. 1. DEZENFEKSİYON... 1-31 TUZ KLOR JENERATÖRLERİ...1-6 Özel Havuzlar...7-15. Hücreler...16-17 Aksesuarlar... 2014 TİCARİ KATALOG www.tnoteknoloji.com / www.havuzrobotu.net / www.tuzlusuhavuzu.org 1. DEZENFEKSİYON... 1-31 TUZ KLOR JENERATÖRLERİ........1-6 Özel Havuzlar...7-15 Hücreler...16-17 Aksesuarlar...18-19

Detaylı

LEDECA, Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ne ait tescilli bir markadır. LEDECA is a trademark of the Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

LEDECA, Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ne ait tescilli bir markadır. LEDECA is a trademark of the Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. WHOWEARE BİZKİMİZ WE ANALYSE We understand your business demands ANALİZ EDERİZ Sizi dinler, ihtiyaçlarınızı anlarız WE DESIGN We focus on solution with knowledge and experiences TASARLARIZ En uygun projeyi

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

HANSA INDUSTRIE-MIXER'e Hoşgeldiniz Welcome to HANSA INDUSTRIE-MIXER

HANSA INDUSTRIE-MIXER'e Hoşgeldiniz Welcome to HANSA INDUSTRIE-MIXER HANSA INDUSTRIE-MIXER'e Hoşgeldiniz Welcome to HANSA INDUSTRIE-MIXER Firma Portremiz A Company Portrait MERKEZIMIZ OUR CENTRE We are located between fields and meadows, on the outskirts of a small town

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail YETER Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Programı

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Beklentilerin ötesine geçen çözümler. Solutions beyond expectations

Beklentilerin ötesine geçen çözümler. Solutions beyond expectations Beklentilerin ötesine geçen çözümler Smartline Serisi bütünsel dış görünüm ve üstün fonksiyonel özellikleriyle, akaryakıt, LPG, CNG ve Ad Blue dispenserleri ile tüm değişen kullanım alanı ve fonksiyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı