SU TEMİNİ, KANALİZASYON VE ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU TEMİNİ, KANALİZASYON VE ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ"

Transkript

1 SU TEMİNİ, KANALİZASYON VE ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ ANKARA A.ATIL, M.C.USLU, E.İ.NARİN 1

2 GİRİŞ Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü ISIC Rev. 4 sınıflandırmasına göre no lu kodlardan oluşmaktadır. ISIC Rev. 4 sınıflandırmasına göre su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü aşağıdaki gibidir: 36 SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI Bu kısım, katı ya da katı olmayan endüstriyel veya evsel atıklar gibi muhtelif atıkların (toplanması, arıtılması ve bertarafı dahil olmak üzere) ve kirletilmiş alanların yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Atık veya atık su arıtma işlemlerinin çıktıları ya bertaraf edilebilir ya da başka üretim süreçlerinin girdisi olarak kullanılabilir. Su temini faaliyetleri, genellikle atık su arıtımıyla bağlantılı olarak veya atık su arıtımında kullanılan birimler tarafından yürütüldüğünden, bu kısıma dahil edilmiştir SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI Bu sınıf, suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını, arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu sınıfa dahildir. Bu sınıfa sulama kanalları işlemi de dahildir. Ancak sprinkler ve benzeri tarımsal destek hizmetleri ile sulama hizmetlerinin sağlanması, dahil değildir. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: Irmaklardan, göllerden, su kuyularından vb. kaynaklardan su toplanması Yağmur sularının toplanması Su temini amacıyla suyun arıtılması Suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması Deniz ya da yer altı suyunu tuzdan arındırarak ihtiyaç duyulan suyun üretilmesi Suyun şebekeler, tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı Sulama kanallarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Tarımsal amaçlı sulama ekipmanlarının işletilmesi, bkz Kirliliği önlemek için atık suların arıtılması, bkz Suyun, su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) nakledilmesi, bkz KANALİZASYON Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: Kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi Kanalizasyon şebekeleri, kollektörler, tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb.) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularının toplanması ve taşınması 2

3 Fosseptiklerin, septik tankların, havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri Atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb.)seyreltme, çökeltme, filtreleme, sedimantasyon vb. gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması Kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi, kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil ATIĞIN TOPLANMASI, ISLAHI VE BERTARAFI FAALİYETLERİ; MADDELERİN GERİ KAZANIMI Bu bölüm atık maddelerin toplanması, ıslah ve bertarafını kapsamaktadır. Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır ATIK TOPLAMA Bu grup, çöplerin hane ve işyerlerinden, çöp tenekeleri, tekerlekli bidon, konteyner vb. vasıtalarla toplanmasını kapsamaktadır. Hanelerden gelen atıklar, kullanılmış piller, kullanılmış yemeklik sıvı yağlar ve katı yağlar, gemilerden gelen atık yağlar ve yağ değişim servislerinden alınan kullanılmış yağlar ile inşaat ve yıkım atıkları gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanmasını içermektedir TEHLİKESİZ ATIKLARIN TOPLANMASI Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: Tehlikesiz katı atıkların (çöplerin) hane ve işyerlerinden çöp tenekesi, tekerlekli bidon, konteyner v.b yöntemlerle toplanması (geri kazanılabilir maddeler karışık halde bulunabilir). Geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması Halka açık yerlerde bulunan çöp kutularındaki çöplerin toplanması Kullanılmış kızartma yağlarının kullanılması Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır: İnşaat ve yıkım atıklarının toplanması Çalı, çırpı ve moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması Tekstil fabrikalarından çıkan atıkların toplanması Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Tehlikeli atıkların toplanması, bkz Tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi, bkz

4 Kağıt, plastik v.s. gibi karışık geri kazanılabilir maddelerin ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi, bkz TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI Bu sınıf, patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, tahriş edici, zararlı, kanserojen, aşındırıcı, bulaşıcı veya çevre ve insan sağlığı için zararlı diğer maddeler ve preparatlar gibi katı olanolmayan tehlikeli atıkların toplanmasını kapsamaktadır. Ayrıca, atıkların taşınması için tanımlanması, ıslah edilmesi, paketlenmesi ve etiketlenmesi faaliyetleri de dahildir. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: Tehlikeli atıkların toplanması, örneğin: - Nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar - Biyo-tehlikeli atıklar - Kullanılmış piller vb. Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Kirletilmiş binaların, maden sahalarının, toprak ve yeraltı sularının iyileştirilmesi ve temizlenmesi, örneğin; Asbest temizliği, bkz ATIKLARIN ISLAHI VE BERTARAFI Bu grup, çeşitli yöntemlerle farklı hallerdeki atıkların bertarafını ve bertarafından önce gerçekleştirilen ıslah işlemlerini içermektedir. Örneğin; organik atıkların bertaraf amaçlı ıslahı, enfekte olmuş canlı veya ölü hayvanlar ile diğer kontamine olmuş atıkların bertarafı ve ıslahı, hastanelerden v.s. kaynaklanan geçiş radyoaktif atıkların ıslahı ve bertarafı, atığın araziye veya suya boşaltımı, atığın gömülmesi, zararlı atıkları bertaraf etmek amacı ile kullanılmış ürünlerin (örneğin buzdolabı) bertarafı, atığın özel yakma yöntemleri ile bertarafı. Atık yakma proseslerinden kaynaklanan enerji geri kazanımı da bu bölüme dahildir. Kapsam dışı olanlar: Atık suların arıtılması ve bertarafı, bkz.3700, 3821 TEHLİKESİZ ATIKLARIN ISLAHI VE BERTARAF EDİLMESİ Bu sınıf, katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır: Tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi Tehlikesiz atıkların, elektrik veya buhar, kompost gübre, ikame yakıt, biyogaz, kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakma fırınlarında veya diğer yöntemlerle bertaraf edilmesi 4

5 Bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı Kapsam dışı olanlar: Tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması, bkz Karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin; kağıt, plastik, kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi, bkz Kirliliği önleme, toprak ve suyun temizlenmesi; zehirli maddeleri azaltma, bkz TEHLİKELİ ATIKLARIN ISLAHI VE BERTARAF EDİLMESİ Bu sınıf, patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, tahriş edici, kanserojen, aşındırıcı, bulaşıcı, insan sağlığı ve çevre için zararlı olan diğer madde ve preparat atıklarını içeren katı halde olan veya olmayan tehlikeli atıkların bertaraf öncesi ıslahını ve bertarafını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: Tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, Canlı ya da ölü enfekte olmuş hayvanların ve diğer kirlenmiş atıkların ıslahı ve bertarafı, Tehlikeli atıkların özel yakma fırınlarında yakılması, Zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı, Radyoaktif nükleer atıkların ıslahı, bertarafı ve depolanması. Örneğin: - Geçişli radyoaktif atıkların arıtımı ve bertarafı, örneğin hastanelerden alınan ve taşınma süresi içinde bozulanlar - Depolama amacıyla nükleer atıkların kapsüllenmesi, hazırlanması ve diğer ıslah faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar: Nükleer yakıtların yeniden işleme tabi tutulması, bkz Tehlikesiz atıkların yakılması, bkz Kirliliği önleme, toprak ve suyun temizlenmesi; zehirli maddeleri azaltma, bkz MATERYALLERİN GERİ KAZANIMI Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: Bu sınıf metal veya metal olmayan atıklar, hurdalar ve diğer parçaların, genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile, ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Mekanik veya kimyasal dönüştürme işlemleri için örnekler şu şekildedir: - Kullanılmış arabalar, çamaşır makineleri, bisikletler ve benzeri metal atıkların mekanik olarak ezilmesi - Tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması - Metal atıkların, kullanım süresi dolmuş araçların vb. parçalanması 5

6 - Hacmi azaltmak için yapılan kesme, presleme gibi diğer mekanik işlemler - Sabitleştirme solüsyonu ya da fotoğrafik filmler ve kağıtlar gibi fotoğrafçılığa ait atıklarda bulunan metallerin işlenmesi - İkincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek gibi lastik maddelerin işlenmesi - Hortum, çiçek saksısı, palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin sınıflandırılması ve topak haline getirilmesi - Plastik ve lastik atıkların granüllere dönüştürülmesi (temizleme, eritme, öğütme) - Camın sıkıştırılarak ezilmesi, temizlenmesi ve ayrıştırılması - İkincil hammadde elde etmek üzere yıkım atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi, temizlenmesi ve ayrıştırılması - Kullanılmış yemeklik sıvı ve katı yağların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri - Diğer yiyecek, içecek ve tütün mamulleri atıklarının ve artık maddelerinin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Ayrıca bu sınıfa, (1) tehlikesiz atıkların içinden (Örneğin; çöp kutularından) yeniden kazanılabilir maddelerin ayrıştırılarak ve tasnif edilerek ya da (2) kâğıt, plastik, kullanılmış teneke içecek kutuları ile metaller gibi karışık halde olan geri kazanılabilir maddelerin, sınıflarına göre ayrıştırılarak ve tasnif edilerek geri kazanımı dâhildir. Kapsam dışı olanlar: İkincil hammaddelerden yeni ürün üretimi (kendi imalatı olsun veya olmasın); örneğin tarak makinesinden artan ipliğin eğirilmesi, kağıt atıklarından kağıt hamuru yapılması, lastik tekerleklere kaplama yapmak ya da metal hurdalardan metal üretilmesi gibi, kısım C'de (İmalat) bunlara karşılık gelen sınıflara bakınız, Nükleer yakıtların tekrar işlenmesi, bkz , Demir atıklar ile demir hurdaların yeniden eritilmesi, bkz , Atıkların özel fırınlarda yakılması sürecinde, maddelerin geri kazanımı, bkz. 38.2, Tehlikesiz atıkların bertarafı ve ıslahı, bkz , Kompost üretimini de kapsamak üzere bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı, bkz , Tehlikesiz atıkların yakılması sürecinde enerji geri kazanımı, bkz , Hastaneler v.s.den kaynaklı geçişli radyoaktif atıkların bertarafı ve ıslahı, bkz , Kirlenmiş, zehirli atığın bertarafı ve ıslahı, bkz , Geri kazanılabilen maddelerin toptan satılması, bkz İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ VE DİĞER ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ Bu bölüm, iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır, örneğin; kirlenmiş binaların, alanların, toprak, yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi. 6

7 Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: Mekanik, kimyasal veya biyolojik vb. yöntemler kullanılarak, kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının yerinde ya da başka yerde temizlenmesi, Nükleer binalar ve alanlar da dâhil, sanayi tesisleri ve alanlarının temizlenmesi, Kaza sonucu kirletilmiş yüzey sularının kirliliğinin, kirletici maddelerin toplanması veya kimyasal maddelerin uygulanması gibi yöntemler ile giderilmesi ve temizlenmesi, Kıyı bölgeleri de dâhil, toprak, yüzey suları, okyanus ve denizlerde olan petrol döküntülerinin ve diğer kirleticilerin temizlenmesi, Asbest, kurşun boyalar ve diğer zehirli maddelerin azaltılması, Kara mayınlarının ve benzerlerinin temizlenmesi (patlatma dâhil), Diğer uzmanlık gerektiren kirlilik kontrol faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar: Tehlikesiz atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi, bkz. 3821, Tehlikeli atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi, bkz. 3822, Sokakların süpürülmesi ve yıkanması, bkz

8 SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ KÜRESEL TİCARETİ Grafik 1: Döneminde Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Sektörü Küresel Ticareti (Milyar Dolar) Dünya Bankası WITS Veri Tabanı H: İhracat T: İthalat Grafik 1, döneminde su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörüne ilişkin tüm dünyada gerçekleştirilen ihracat ve ithalat verilerini göstermektedir. Grafiğe göre, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörünün ihracat ve ithalatının, küresel ticaretin krizden en fazla etkilendiği yıl olan 2009 yılı dışında arttığı görülmektedir. Veriler, küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ticaretinin 2008 yılında bir önceki yıla göre arttığını ancak küresel krizin etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla 2009 yılında 2007 yılındaki değerlerin oldukça altına düştüğünü göstermektedir yılına gelindiğinde ise sektör küresel ölçekte hızlı bir toparlanma göstererek kriz öncesi değerlerini aşmış, 2011 yılında ise bir önceki yıla göre ihracat ve ithalatı sırasıyla %30 ve %28 artarak 162 ve 177 milyar dolara ulaşmıştır. 8

9 Tablo 1: Döneminde Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Sektöründe İhracat Yapan İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon Dolar) Ülke A.B.D Almanya İngiltere Hollanda Japonya Fransa Kanada Belçika Hong Kong Meksika Türkiye DİĞER TOPLAM Tablo 1, küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe döneminde toplam ihracatı en yüksek ilk 10 ülkenin yıllara göre ihracat değerlerini göstermektedir. Tabloya göre, ele alınan yılların tümünde A.B.D, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe açık ara en fazla ihracat yapan ülke olmuştur. Söz konusu ülke 2011 yılında sektörün ihracatının %25 ini gerçekleştirmiştir, bunun sonucunda ilgili sektörde tedarik bakımından en büyük aktörün A.B.D. olduğu görülmektedir. En yakın rakibi Almanya nın ihracat değerlerinin iki katından daha fazla ihracat değerine sahip olan ülkenin su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörünü yönlendirme gücüne sahip olduğu düşünülmektedir. Amerika nın 2011 yılında 40,4 milyar dolarlık ihracatını 15,7 milyar dolar ile Almanya, 10 milyar dolar ile İngiltere takip etmektedir. Türkiye ise 610 milyon dolarlık ihracat değeri ile sektörün ihracatının %0,1 ini karşılamaktadır. Söz konusu sektörde gelişmiş ülkelerin üstünlüğü göze çarpan diğer bir unsurdur. Tablodaki ilk 10 ülke, dünya su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü ihracatının %67 sini karşılamaktadır. 9

10 Grafik 2: Döneminde Dünya Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Sektöründe İhracatta İlk 5 Ülke ve Türkiye (Milyon Dolar) Kaynak: Dünya Bankası WITS Veri Tabanı Grafik 2, döneminde küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe toplam ihracatı en yüksek ilk beş ülke ve Türkiye nin ihracat değerlerini göstermektedir. Grafikte yer alan 6 ülkenin su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü ihracatının 2009 yılında krizden olumsuz yönde etkilendiği ancak 2009 dan sonra sektörün ihracatında grafikteki ülkeler kapsamında düzenli bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Grafiğe göre Türkiye hariç 5 ülke, 2011 yılında küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü ihracatının %52 sini gerçekleştirmiştir. Türkiye nin söz konusu sektörde sıralamada yer alan ülkelerle arasında önemli bir fark olduğu görülmektedir. 10

11 Tablo 2: Döneminde Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Sektöründe İthalat Yapan İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon Dolar) Ülke Çin Almanya Türkiye Güney Kore A.B.D İtalya Belçika Hindistan Japonya İngiltere Hong Kong DİĞER TOPLAM Kaynak: Dünya Bankası WITS Veri Tabanı Tablo 2, küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe döneminde toplam ithalatı en yüksek ilk 10 ülkenin yıllara göre ithalat değerlerini göstermektedir. Tabloya göre, ele alınan yılların tümünde Çin, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe açık ara en fazla ithalat yapan ülke olmuştur. Söz konusu ülke 2011 yılında40,3 milyar dolar ile sektörün ithalatının %23 ünü gerçekleştirmiştir. Türkiye sektörün ithalatında göze çarpan bir yerde bulunarak 10,1 milyar dolarlık ithalat ile üçüncü sırada yer almış ve sektör ithalatının %0,5 ini gerçekleştirmiştir. Sektörde ikinci sırada olan Almanya nın ithalat değeri 15,9 milyar dolar iken ihracat sıralamasında sektörün lideri olan A.B.D. nin 2011 yılı ithalatı 7,6 milyar dolardır. Sektöre hâkim ilk 10 ülke toplam ithalatın %69 unu karşılamaktadır. 11

12 Grafik 3: Döneminde Dünya Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Sektöründe İthalatta İlk 5 Ülke ve Türkiye (Milyon Dolar) Kaynak: Dünya Bankası WITS Veri Tabanı Grafik 3, dönemi için su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe değer bakımından en fazla ithalatı gerçekleştiren ilk beş ülke ve Türkiye nin ithalat değerlerini göstermektedir. Grafikte yer alan 6 ülkenin su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü ihracatının 2009 yılında krizden olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. Grafiğe göre Türkiye hariç 5 ülke, 2011 yılında küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü ithalatının %46 sını gerçekleştirmiştir. Grafik 2 ve 3 birlikte değerlendirildiğinde, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ihracatında A.B.D. ön plana çıkarken en büyük ithalatçının Çin olduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye nin sektördeki en büyük 3 üncü ithalatçı ülke olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca sektörün küresel krizden 2009 yılında oldukça etkilenerek ihracatının ve ithalatının %30 civarında azaldığı ancak hızlı bir toparlanma göstererek 2010 yılında ihracatta %45, ithalatta ise %52 artış yaşandığı tespit edilmiştir. 12

13 Grafik 4: Döneminde Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi Sektörü Ticaretinde Başta Gelen Coğrafi Ülke Grupları (Milyar Dolar) Kaynak: Dünya Bankası WITS Veri Tabanı H: İhracat T: İthalat Grafik 4, döneminde küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörü ticaretinde en fazla ithalat ve ihracat gerçekleştiren coğrafi ülke guruplarını göstermektedir. Buna göre 2011 yılında küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ticaretinde 71 milyar dolar ile Avrupa Birliği 27 bölgesi en fazla ihracat yapan bölge olmuştur. Bölge 2011 yılında toplam su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ihracatının %44 ünü tek başına gerçekleştirmiştir. Bu bölgeyi 47 milyar dolar ile Kuzey Amerika, 22 milyar dolar ile Diğer Asya ve 7 milyar dolar ile Diğer Avrupa (AB hariç) izlemiştir. Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ihracatı coğrafi bölgeler olarak incelendiğinde en büyük tedarikçinin Avrupa Birliği 27 bölgesi olduğu görülmektedir. Bu durumun en büyük nedeni söz konusu bölgenin su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ihracatında başta gelen ülkelerden olan Almanya, İngiltere ve Hollanda yı içermesidir. Ayrıca, Diğer Avrupa içinde sınıflandırılan Türkiye nin 2011 yılında söz konusu bölgenin ihracatının %9 unu yaptığı tespit edilmiştir. 13

14 Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithalatına bakıldığında ise 2011 yılında en fazla ithalat gerçekleştiren bölge 81 milyar dolar ile Diğer Asya olmuştur. Bölge tek başına toplam su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithalatının %46 sını gerçekleştirmiştir. Bu bölgeyi sırasıyla 65 milyar dolar ile Avrupa Birliği 27, 15 milyar dolar ile Diğer Avrupa (AB hariç) ve 12 milyar dolar ile Kuzey Amerika izlemiştir. Diğer Asya nın sektörün ithalatında ilk sırada yer alması ekonomik krizin en yoğun yılı olan 2009 da gerçekleşmiştir yılı sonrası Avrupa Birliği 27 liderliği Diğer Asya grubuna bırakmıştır. Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithalatı coğrafi bölgeler olarak incelendiğinde en büyük pazarın Diğer Asya bölgesi olduğu görülmektedir. Bu durumun en büyük nedeni söz konusu bölgenin su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithalatında başta gelen ülkelerden olan Çin ve Güney Kore yi içermesidir. Grafik 5: Döneminde Ekonomik Ülke Gruplarına Göre Su Temini Kanalizasyon Atık Yönetimi Dış Ticareti (Milyar Dolar) Dünya Bankası WITS Veri Tabanı H: İhracat T: İthalat Grafik 5, döneminde ekonomik ülke gruplarına göre su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörünün dış ticaret verilerini göstermektedir. Buna göre 2011 yılında küresel su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ihracatının 129 milyar dolarlık kısmı, bir başka deyişle %80 i yüksek gelir grubunda bulunan ülkeler 14

15 tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu grubu 24 milyar dolar ile düşük ve orta gelir grubu ve 0,5 milyar dolar ile en az gelişmiş ülkeler grubu izlemiştir. Diğer taraftan 2011 yılında su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithalatının 98 milyar dolarlık kısmı yüksek gelir gurubuna ait ülkeler tarafından gerçekleştirilirken, bu grubu 72 milyar dolar ile düşük ve orta gelir grubu ve 0,5 milyar dolar ile en az gelişmiş ülkeler grubu izlemiştir. Bu durum ise su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe üretim ve tüketimin büyük ölçüde gelişmiş ülkelerde gerçekleştiğini göstermektedir. SU TEMİNİ, KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE TİCARETİ Tablo 3: Döneminde Yıllık Ortalama 300 Milyon Dolar ve Üzerinde İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler (Milyon Dolar) 300 Milyon Dolar ve Üzeri 300 Milyon Doların Altı Avrupa Birliği 27 Diğer Avrupa (A.B Hariç) Kuzey Amerika İhracat_Yıllık _Ort. İthalat_Yıllık _Ort. İhracat 2012 İthalat 2012 Belçika Hollanda İngiltere Romanya Rusya Fed A.B.D Hepsi Diğer TOPLAM Kaynak: GTB, TUİK 15

16 Grafik 6: Döneminde Yıllık Ortalama 300 Milyon Dolar ve Üzerinde İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler (Milyon Dolar) Kaynak: GTB, TUİK Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe döneminde yıllık ortalama 300 milyon ve üzerinde ticaret yapılan 6 ülke bulunmaktadır. Söz konusu 6 ülkenin 4 ü Avrupa Birliği 27, 1 i Diğer Avrupa ve 1 i de Kuzey Amerika ülkelerindendir. Türkiye bu ülkelerin tamamına karşı ithalatçı konumundadır. Avrupa Birliği nden yapılan yıllık ortalama ithalat Türkiye nin sektöre ilişkin yıllık ortalama ithalatının %31 ini oluşturmaktadır. Bu ülkelerin içinde ise en çok ithalat yaptığımız ülke yıllık ortalama olarak İngiltere dir. Diğer Avrupa içinde ithalat yaptığımız ülke Rusya dır ve yıllık ortalama su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithalatımızın %11 ini kapsamaktadır. A.B.D. den yapılan ithalat yıllık ortalama olarak 2 milyar dolar değerinde olmakla birlikte toplam yıllık ortalama ithalatın %26 sını karşılamaktadır. A.B.D. nin 2012 yıllık ithalatı ise 2,6 milyar dolardır yılında tablodaki ülkeler tarafından su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi kapsamında yapılan ithalatın yaklaşık %70 i 38-Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı; 16

17 maddelerin geri kazanımı faaliyetleri çerçevesinde yapılmıştır. (yaklaşık 6,8 milyar dolar). Alt sektörlere bakıldığında ise Materyallerin geri kazanımı 6,7 milyar dolar ile sektöre ilişkin ithalatın en büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu kapsamda söz konusu alt sektörde metal veya metal olmayan atıklar, hurdalar ve diğer parçaların, genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile, ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri yapılması dolayısıyla gelişmiş ülkelerin sektördeki hakimiyeti beklenen bir sonuç olarak görülmektedir. Tablo 4: Döneminde En Yüksek Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi İthalatı Yapan 20 Ülke ve Türkiye nin Bu Ülkelere İhracatı (Milyon Dolar) Avrupa Birliği 27 Diğer Asya Kuzey Amerika Almanya H T Avusturya H T Belçika H T Finlandiya H T Fransa H T Hollanda H T İngiltere H T İspanya H T İtalya H T Endonezya H T Güney H Kore T Hindistan H T Hong Kong H T Japonya H T Malezya H T Tayvan H T Çin H T A.B.D. H T

18 Yakın ve Orta Doğu Kanada H T B.A.E. H T H: Türkiye İhracatı, T: İlgili Ülke İthalatı Ülkelerin 2012 yılına ait ithalat değerleri henüz açıklanmadığından, 2012 yılı için son 5 yılın ortalama değeri esas alınmıştır. Grafik 8: Döneminde En Yüksek Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi İthalatı Yapan 20 Ülke ve Türkiye nin Bu Ülkelere İhracatı (Milyon Dolar) H: Türkiye İhracatı, T: İlgili Ülke İthalatı Çubuklar, dönemindeki ülkelerin yıllık ortalama ithalatını ve Türkiye'nin bu ülkelere yıllık ortalama ihracatını göstermektedir döneminin en önemli su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithalatçıları 2012 yılı değerlerine göre sırasıyla Çin (26,9 milyar dolar), Almanya (12 milyar dolar), G. Kore (7,5 milyar dolar), A.B.D. (6 milyar dolar) ve Belçika (5,9 milyar dolar) dır döneminde su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe en yüksek ithalatı, ortalama 26,9 milyar dolar ile Çin yapmaktadır. Türkiye nin söz konusu dönemde 18

19 Çin e ihracatı ise 70 milyon dolar düzeyindedir. Türkiye, Çin su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ihtiyacının %0,2 sini karşılamaktadır. Ortalama 12 milyar dolarlık su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ithal eden Almanya ya Türkiye nin ihracatı 70 milyon dolardır ve bu değer Almanya nın sektöre ilişkin ithalatının %0,5 ine tekabül etmektedir. Türkiye nin su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründeki en büyük ilk 20 ithalatçı ülkeye olan ihracatı çok küçük değerlerde kalmaktadır. Tablo 5: Döneminde En Yüksek Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi İhracatı Yapan 20 Ülke ve Türkiye nin Bu Ülkelerden İthalatı (Milyon Dolar) Avrupa Birliği 27 Avustralya ve Yeni Zelanda Diğer Afrika Diğer Asya Diğer Avrupa (A.B Hariç) Kuzey Amerika Almanya H T Belçika H T Fransa H T Hollanda H T İngiltere H T İspanya H T İtalya H T Polonya H T Çek H Cumhuriyeti T Avustralya H T Güney Afrika H T Güney Kore H T Hong Kong H T Japonya H T İsviçre H T Rusya F. H T A.B.D. H T Kanada H T

20 Orta Amerika ve Karayipler Yakın ve Orta Doğu Meksika H T B.A.E. H T H: İhracat, T: İthalat Ülkelerin 2012 yılına ait ithalat değerleri henüz açıklanmadığından, 2012 yılı için son 5 yılın ortalama değeri esas alınmıştır. Grafik 9: Döneminde En Yüksek Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi İhracatı Yapan 20 Ülke ve Türkiye nin Bu Ülkelere İthalatı (Milyon Dolar) H: İhracat, T: İthalat Çubuklar, dönemindeki ülkelerin yıllık ortalama ihracatını ve Türkiye'nin bu ülkelerden yıllık ortalama ithalatını göstermektedir döneminde su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ihracatında A.B.D. (29,4 milyar dolar), Almanya (12,3 milyar dolar), İngiltere (7,8 milyar dolar), Hollanda (6,8 milyar dolar) ve Fransa (6,2 milyar dolar ) önde gelen ülkelerdir. Türkiye nin söz konusu sektörde 2011 yılında ihracatı 610 milyon dolar, ithalatı ise 10 milyar dolar düzeyindedir ve dış ticaret açığı vermektedir. Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe en çok ithalat yapan üçüncü ülke Türkiye dir. 20

21 Sektörde en büyük ihracatçı olan A.B.D. den Türkiye nin ithalatı 2,7 milyar dolar ile Türkiye nin sektöre ilişkin toplam ithalatının %26 sını karşılamaktadır. Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe Avrupa Birliği ülkelerinin 2011 yılı ihracatı 57,2 milyar dolar ile toplam ihracatın %35 ine karşılık gelmektedir. Bölgesel olarak Avrupa Birliği ni 34,3 milyar dolar ile Kuzey Amerika takip etmektedir. Kuzey Amerika nın sektörün toplam ihracatı içindeki payı %21 dir. Tablo 6: Rejim Türüne Göre Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Sektörü Dâhilde İşleme (Milyon Dolar) Yıl DİR İhracat Toplam İhracat İhracattaki Pay DİR İthalat Toplam İthalat İthalattaki Pay % % % % % % % % % % % % Kaynak: GTB 21

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 MOTORLU KARA

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ANA MEAL VE MEAL ÜRÜNLERİ SEKÖRÜ.C. GÜMRÜK VE İCARE BAKANLIĞI RİSK YÖNEİMİ VE KONROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ 24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 H.BOZTEPE SEKTÖR NO: 22 SEKTÖR ADI: KAUÇUK

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TÜTÜN ÜRÜNLERİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI SEKTÖRÜ

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI SEKTÖRÜ DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 K. BÜYÜKKOL GİRİŞ Bu bölümde kullanılan

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830 Cin

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada arıtma sistemleri ve filtreler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 842121 SUYUN FİLTRE

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU Çeşitli endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilde kullanılmakta olup, bu kullanılan gazların taşınması

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN (PP) RAPORU DÜNYa ve TÜRKİYE 2015 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 milyar $ a ulaşmıştır. GTİP GTİP TANIMI 8477 Bu fasılın başka pozisyonlarında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları Mart 2013 1 Genel kod bilgisi: XVI Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen ( PP )tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim;

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU

POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU 2012 yılında, pompa ve vana sektörü toplamında ihracat %11 artışla 842 milyon $ a ulaşmıştır. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2011 yılında %41 iken 2012

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 2015 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 oranında azalarak 326, milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi başta eti için kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvanın derileri ve kürklerinin imalatı ile bu

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

T.C. TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA NIN 2009 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İKİLİ TİCARET RAKAMLARI

T.C. TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA NIN 2009 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İKİLİ TİCARET RAKAMLARI TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ T İ CARET MÜŞ AVİ RLİĞİ T.C. TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA NIN 2009 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İKİLİ TİCARET RAKAMLARI TOKYO, 01 Mart 2010 Pazartesi 1 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ECZACILIK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ

ECZACILIK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ ECZACILIK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ECZACILIK SEKTÖRÜ KÜRESEL

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET

2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET 2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM-EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 05.01.2015 ANKARA YAYIN NO: 560 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 GİRİŞ VE METODOLOJİ... 7

Detaylı