ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT

3 Bir millet telisi, yerltı zenglikler işlem değerlendirilmese bğlıdır. A ntion s progress depends on utiliztion her underground resources.

4 , fliyetleri doğl hyt sn sğlığın duyrlı yürütür, conducts its ctivities scere respect to humn helth nturl environment.

5 İçdekiler Contents Bkn Sunuşu... 8 Mister s Presenttion ün Mesjı Messge From Misyon- Vizyon Mission-Vision k Strtlrı Değerleri Ethicl Strts Vlues Orgnizyon Şemı Orgniztion Chrt / Üst s lüğü Entegre Sistemi Politikı Mngement System (EYS) policy İnsn Kynklrı Humn Resources 2012 Yılı Eğitim Fliyetleri Trg Activities Stınlm Purchg Mli Durum Temel Göstergeler Fnce Bic Indictors Bor Boron Bor Ürünleri Üretim Prosesleri Boron Products Production Processes Bor Kullnım Alnlrı Boron Usge Are Düny Bor Rezervleri Dğılımı World s Boron Resers Distribution Düny Bor Üretimi Pzr Pyı World Boron Production Mrket Shre Bor Ürünleri Stışı Boron Products Sles Ytırım Politikı Metodolojisi Instment Policy Methodology Tmmlnn Büyük Projeler Lrge Projects Completed İn Period Devm Eden Projeleri Ongog Projects Yeni Projeler (2013) New Projects (2013) 2012 Yılı Ytırım Fliyetleri Instment Activities Yılnd Tmmlnn Projeler Projects Completed In yer 2012 Arştırm Geliştirme Reserch Delopment Shlrı Sondjlr Fields Drillimgs Ürün Portföyü Üretim Merkezleri Product Portfolio Production Centers Bırm Bor Asit Fbriklrı İşletme lüğü Bırm Boron Acid Fcility Plnts Mngement Emet Bor İşletme lüğü Emet Boron Mngement Kırk Bor İşletme lüğü Kırk Boron Mngement Bigdiç Bor İşletme lüğü Bigdiç Boron Mngement Lojistik Fliyetleri Logistic Activities İştirkler Affilites Acenteler / Temsilciler Sles Agents İletişim Contct Ytırım Instment 8 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 9

6 Bkn Sunuşu Mister s Presenttion 10 Yerltı kynklrının yüksek ktm değer sğlyck şekilde ekonomiye kzırılmı, hmmdde ihtiycının günli ekonomik krşılnmı ülkeler gelişmesde bu gelişmişliğ sürdürülebilir olmınd oldukç önemlidir. Ülkeler gelişmişlik düzeyi rttıkç; snyilerde endüstriyel merllere oln gereksim rtmktdır. Bor merlleri kimyllrı endüstr değişik lnlrınd hmmdde kullnılmkt, özellikle imlt sny ileri teknoloji ürünü mlzemeler üretimde, cm, cm yünü, cm elyfı, deterjn, ferro bor, trım, sermik sğlık sektörü gibi birçok l girdi kullnılmktdır. Kimy, mdencilik metlürji lnlrınd fliyet gösteren ; bugün ship olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimy tesisleri ile ülkemiz önde gelen kimy snyi şudur. Dünydki bor merller yklşık %73 ünün ülkemizde bulunmı önemli bir zengliğimizdir. Bu bilçle bor merllerimiz kârlılık ilkeleri çerçesde işletilerek ekonomiye kzırılmktdır. ; dış çevrede oluşn şrtlrın rkipler önünde olmk, pzrın tlebi krşılmk, ülke ekonomise yüksek ktkı sğlmk mçlrıyl; endüstriyel yetkliği, ürün yelpzesi klitesi, müşteri odklı politiklrı, Ar-Ge fliyetleri, ytırımlrı, sermyesi, güçlü orgnizyonu sn kynğıyl birçok frklı disipli, teknik süreçleri hedefleri bşrıyl yönetmektedir. Ktm değeri yüksek bor kimyllrı üretimiyle ülkemiz sermye birikime etkisi giderek rtn ; bor kimyllrının n üreticisi sektöründe düny lideridir. Çevreye sn sğlığın duyrlı fliyetleri yürüten ; ytırımlrı, yeni ürün yeni kullnım lnlrının bulunmın yönelik r-ge çlışmlrı sonucund sürdürülebilir rekbet üstünlüğünü dh ileri seviyeye tşıycğı pzrın belirleyicisi olcğı çıktır. fliyetlerde kullığı girdiler büyük bir kısmı yurt içi kynklıdır. Stışlrının %97 si ihrct gelirlerden oluşn, ülkemiz en önemli döviz girdisi sğlyn şlrındn biridir brüt 779 milyon TL. kâr elde etmiştir. Bu özelliği ile ülkemiz dış ticret dengese, sermye birikime, istihdmın ytırım kynğı oluşturulmın doğrudn fyd sğlyn bir serji ktmktdır., 2023 vizyonu ; bor kimyllrı üretimi 5,5 milyon ton, bor kimyllrı ihrctını 2,5 milyr dolr çıkrm, kişilik yeni istihdm sğlm hedefleri gerçekleştirme gücüne yeterliliğe shiptir. lüğü çlışnlrın yöneticilere çlışmlrınd bşrılr dilerim. Brgg underground resources to economy wy providg high dded vlue, meetg rw mteril needs relibly economicly is substntilly importnt to progress countries to sustbility this progress. As delopment lel countries crees, need to dustril merls for ir dustry scles up too. Merls chemicls boron is used rw mteril vrious fields dustry, especilly used put mteril production high-tech products sectors such boro silicte gls, gls wool, fibergls, detergnt, ferro boron, griculture. cermic helth lso. Tody, who opertes mg, metllurgy chemistry fields is one ledg orgniztion S our country its high-tech modern chemistry fcilities. Hvg pproximtely 73% world boron resers our country h mens substntil welth to us. By pprochg this wreness opertg it frme pritbility efficiency prciples, our boron merl is been dded to economy gret vlue. ; successfuly mnges its vrious regulted systems, technicl progresses gols its dustril qulifictions, customer oriented policies, stments, funds, reserch&delopment ctivities, qulity rnge its products, its strong orgniztion its humn resources; for purposes tkg plce t hed competitors outside mrkets conjunctures, mt t supplyg mrket s dems, providg high lel contrubitions to country s economy. With its production high vlue dded boron chemicls, which h er-creg impct on our country s cpitl stock; is primry producer boron chemicls world leder its sector. who conducts its opertions lible for humn helth environmentl issues, obviously will be becomg mrket mker will be forwrdg its sustble competiti superiority t higher pot results its stments, reserch & delopment ctivities to fd novti products new usge fields for products. Big portion put mterils used s ctivities re domestic sources. genertg 97% its sles renue exports, becomes one orgniztions highest foreign currency flow rte. In 2012, its gross prit is 779 million TL. this qulity provides direct synergy to our country s trde blnce, employment rte, stock cpitl efforts to genertg funds for stments. h strength qulifiction to ctulize its ims cretg 2500 new jobs, creg boron chemicls production to 5.5 million tons exports those to rech 2,5 billion dollrs frme 2023 vision, centennil nnirsry our country. I wish success to Mngment workers ir efforts. Tner YILDIZ Enerji Tbii Kynklr Bknı Mister Energy Nturl Resources ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 11

7 ün Mesjı Messge 1935 bnk dıyl kuruln, 1998 Holdg AŞ., 2004 ise lüğü dıyl yeniden teşkiltlırıln şumuz, trihi süreçte ülkemiz mdencilik sektörünün gelişmesde kurumsl bir kimlik kznmınd önemli bir rol lmıştır. Bor merller rimli kârlı işletilmesi ülke ekonomise yüksek gelir sğlnmı mcıyl, 2840 syılı Knunl Bor tuzlrının rnmı işletilmesi Devlet eliyle ypılmı sğlnmış işletme imtiyzı lüğüne rilmiştir. Tespit edilmiş düny toplm bor rezerv yklşık %73 ü ülkemizde bulunmktdır. Devm eden rm çlışmlrı sonucund, ülkemiz pyının rtış göstereceği beklenmektedir. Bor merlleri, ypılrınd frklı ornlrd bor oksit (B 2 ) içeren doğl bileşiklerdir. Türkiye de yygın ; tkl, kolemnit üleksit merlleri bulunmktdır. Bu merller fiziksel işleme tbi tutulrk zengleştirilmekte (konsntre bor) dh sonr rfe edilerek çeşitli bor kimyllrın dönüştürülmektedir. Estblished 1935 nme bnk, 1998 nmed Holdg Inc., lter 2004 restructured flly under nme te, our Orgniztion h been performed n importnt role our ntionl mg sector s progression its formg corporte identity. With view to utilize boron merls efficiently pritbly to h highest come for Turkish economy, explortion processg works for boron merls w ensured to be under control stte by Lw No: 2840 order opertg license w grnted to te. 73% world s locted orll boron resers lie Turkey. This rtio is expected to cree result on gog serch opertions. Boron merls re nturl compounds contg boron oxide (B 2 ) t vrious rtio. Commonly found merls re tcl, colemnite ulexite Turkey. These merls re enriched (concntrted boron) by physicl processg lter on it is conrted to boron chemicls by rfement methods. Boron merls is utilized rw mteril vrious re dustry, prticulrly used for mnufcturg high-tech items, lso used put mteril mny sectors such gls, fibergl, gls wool detergnt, ferro boron, griculture, cermic medicl. Actg long responsibility hvg worlds biggest boron resers through its stble supervision tem work contues mngg mg ctivities one h or h mkes mjor contrubition to economy through its chemicl plnts by mkg boron chemicls utilized t ir best, to its region for socio-economic delopment. In yer 2000, existg Bor merlleri kimyllrı endüstr değişik lnlrınd hmmdde kullnılmkt, özellikle imlt sny ileri teknoloji ürünü mlzemeler üretimde, cm, cm yünü, cm elyfı, deterjn, ferro bor, trım sermik sektörlerde girdi kullnılmktdır., dünynın en büyük bor rezervlere ship olmnın sorumluluğu ile istikrrlı bir yönetim tkım çlışmı syesde, bir trftn mdencilik fliyetleri sürdürmekte, diğer trftn d ship olduğu kimy tesisleri vıtıyl bor kimyllrının ülke ekonomise kzırılmın fliyette bulunduğu bölgen sosyoekonomik gelişime büyük ktkı sğlmktdır b ton oln bor kimyllrı eşdeğeri ürün üretim kpitesi, 2,13 milyon ton yükseltilmiştir ,8 milyon ton bor kimyllrı eşdeğeri ürün üretimi 2,2 milyon ton konsntre bor üretimi gerçekleştirilmiştir. Konsntre borun önemli bir bölümü bor kimyllrı eş değeri ürün üretimde kullnılmkt küçük bir bölümü ise piyy rz edilmektedir. Orhn Yılmz ü Bşknı Chirmn 570, 000 tons boron chemicl tht equivlent boron products production cpcity were creed to million tons. In 2012, 1.8 million tons boron chemicls equivlent boron products lso 2. 2 million tons concentrted boron production w mterilized. Mjority concentrted boron is used production boron chemicls equivlent products smll portion it is presented to mrket. 12 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 13

8 Kimy, mdencilik metlürji lnlrınd fliyet gösteren ; bugün ship olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimy tesisleri ile ülkemiz önde gelen kimy snyi şu hüviyeti kznmıştır. ; ship olduğu endüstriyel yetkliği, ürün yelpzesi klitesi, müşteri odklı politiklrı, r-ge fliyetleri, ytırım politiklrı, mevcut koşullrın seyri değiştirmek iç uyguldığı pzrlm nlyışı, sermyesi, güçlü orgnizyonu sn kynğıyl birçok frklı disipli, teknik süreçleri, hedefleri riskleri bşrıyl yöneterek 2005 n itibren Düny Bor Sektöründe Lider konumun gelmiştir yılı rilere göre düny bor pzrınd 4,3 milyon ton tüketim hcmi bulunmktdır. pzr pyı 2010 %42 iken, 2011 %46 y yükselmiştir ise pzr pyı %47 gerçekleşmiştir düny bor pzrının %51 e hkim olunmı hedeflenmiştir , 8 milyon ton bor ürünleri stışımız krşılığınd 822 milyon dolr stış geliri elde edilmiştir. İhrct tutrı ise 796 milyon dolr gerçekleşmiştir. bu stışlrındn 779 milyon TL brüt kâr elde etmiştir. Bu kpsmd, hzeye milyontl., 2012 ise 566 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir. Mliye Bknlığı rilere göre 2012 yılı kurumlr rgisi sırlmınd 19. Sırd yer lmıştır TİM (Türkiye İhrctçılr Meclisi) ypmış olduğu TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK 1000 İHRACATÇI firm sırlmınd ihrctt 15. Sırd yer lmıştır. Bor sektörü sınırlı bir pzr ypısın ship olmkl birlikte pzrd yoğun bir rekbet yşnmktdır., pzrın büyümesi beklemek yere pzrı büyüten ş olm strtejisi ile yeni ürün yeni kullnım lnlrının bulunmı yönünde rştırm, geliştirme fliyetlere ğırlık rmekte, pzrlm ğını genişletmeye yönelik yurt dışı orgnizyonlrı ypılırmktdır. Aynı zm; ktm değeri yüksek özel bor kimyllrı bşt olmk üzere bor dylı sny Türkiye de kurulmın öncülük etmektedir. Ekonomik, çevresel sosyl fktörleri, kurumsl yönetim ilkeleri fliyetlere krr meknizmlrın uyrlyn ; klite, çevre, iş sğlığı günliği enerji Tody, which is opertg mg metllurgy fields h deserd identity one ledg chemicl dustry orgniztions our country its high-tech modern chemicl fcilities. With its dustril qulifiction, qulity rnge its products, customer - oriented policies, reserch & delopment ctivities, stment policies, novti mrketg conception, own cpitl, well orgnized structure its humn resources h mnged vrious pects, technicl process, objectis risks successfuly h become position Leder World s Boron Sector sce yer In refernce to 2011 dt, consumption volume boron products is 4,3 million tons World s boron mrket. Where s mrket shre w 42% yer 2010, it creed to 46% yer Our mrket shre rised to 47% yer is trgeted to domte 51% shre World s boron mrket In yer 2012, US$ 822 million gross renue h been receid return for our sles 1,8 million tons boron products; for export mount h been ctulized 796 million dollrs. From this sles, h ged 779 million TL prit. With this scope yer 2011 dividend pyment mde to Treury w 520 million TL dividend mount w 560 million TL yer Accordg to dt releed Mistry Fnce s ppered t 19th plce corporte tx rnkg. Furrmore our orgniztion took its plce t 15th rnk list nmed AMONG TOP 1000 EXPORTERS OF TURKEY which hd been prepred by TIM (Turkey Exporters Assembly) Despite to its limited mrket outlook, yet n tensi competition tkes plce boron dustry. In le its sted witg for mrket to grow be mrket mker strtegy h been puttg reserch&delopment ctivities priority on its wy towrd ntg new products new usge re, structurg brod orgniztions for its tentions to enlrge its mrketg network. In sme time, dopts mission pioneerg boron bed dustry Turkey puttg notbly high vlue dded boron chemicls t its first priority. yönetim sistemi strtlrını uygulmkt, yl diğer şrtlrı yere getirmekte, riskleri yönetmektedir. Önümüzdeki dönemlerde bor krbür, bor nitrür, ferro bor bşt olmk üzere dh pek çok özel bor kimyllrını ürün portföyüne ktmk iç r-ge çlışmı yürütülmektedir. ; pzrd oluşck fırstlrı değerlendirebilmek iç, yeni modern teknoloji ile büyük ölçekli ytırımlr ypılmını strteji benimsemiştir. Bu çerçede, ton/yıl kpiteli V. Borks Penthidrt Tesisi/Kırk projes ypımın devm edilmektedir. Hlen ypımı devm eden LCD sektöründe kullnıln ultr düşük sülftlı borik it üretimi iç ton/yıl kpiteli Emet Çok Amçlı Borik Asit Üretim Tesisi 2013 yılı sonund işletmeye lınmı hedeflemiştir ton/ yıl kpiteli Bırm Çko Bort Tesisi, lityum krbont pilot tesisi projeler ypımın ilişk hzırlıklr tmmlnmıştır. Bir trftn geleneksel bor ürünleri tnımlnn borik it, borks penthidrt gibi bor kimyllrı kpitesi geliştirmeye yönelik yeni tesis ytırımlrını gerçekleştirmek, diğer yn d mevcut tesisler modernizyonu iç çlışılmktdır. cilik sektöründe rezerv geliştirme rm fliyetleri kpsmınd; Bor Mter Arm, Kompleks Cevher (NTE, Toryum, Brit, Florit) Mter Arm Ruhstlı Sh Etütleri projeler gerçekleştirilmese yönelik fliyetlere devm edilmektedir., kurumsl yetenekleri ship olduğu cevher rezervi ile; düny bor pzrınd piy belirleyicisi, günli bir tedrikçidir vizyonu ; , 13 milyon ton oln bor kimyllrı eş değeri üretim kpitesi 5, 5 milyon ton, milyon dolr olmı beklenen bor kimyllrı ihrctını ise 2,5 milyr dolr çıkrmyı, kişiye yeni istihdm imkânı sğlmyı hedeflemiştir. Bu sile ile kurumsl performnsımızd ktkısı oln bşt çlışmlrımızd desteği esirgemeyen Enerji Tbii Kynklr Bknımız Sn. Tner YILDIZ, Bknlığımız, Hze Müsteşrlığın, Klkınm Bknlığın, müşterilerimize, tedrikçilerimize, çlışnlrımız burd değemediğimiz tüm iç dış pydşlrımız şükrnlrımı sunrım. which unites its decision-mkg mechnizms its stutitionl prciples economic, envorimentl socil fctors;h been opertg qulity, enviroment, occuptionl helth sfety strts, complyg legl or requirements, mngg ll its risks. In forthcomg periods, order to enrich its le products boron crbur, boron nitride, ferro boron foremost lso cludg mny or exclusi boron chemicls Orgniztion is conductg R&D works. As strtegy, mkes lrge-scle stments by usg new modern Technologies for tkg dvntge on possible opportunities risg mrket. With this frmework, Compny contues buildg its ongog project 500,000 ton/yer cpcity Kırk V. Borx Penthydrte Fcility. Aims to complete its ongog project, Emet Multifunctionl Boric Acid Fcility cpcity 50, 000 ton/yer end yer 2013 which will provide ultr-low sulphted boric cid for LCD sector. The prelimry preprtions project re completed for 10, 000 ton / yer cpcity Bırm Zc Borte Fcility cludg Pilot fcility for custic-boron sod pilot fcility for lithium crbonte. On one h, while puttg its focus on to effectute new production units course delopg cpcity so clled trditionl cehemicls boric cid, borx penthhydrte, on or h it spends efforts on moderniztion existg plnts. As prt reser reserch delopg ctivities mg sector projects such Boron Mter Serch, Complex Ore (NTE, Torium, Brit, Florit) Mter Serch, Lisensed Field Study re gog on. Owg to its stutitionl bilities ore resers is secure supplier mrket mker globl boron mrket. In scope 2023 vision, s ims to cree its so expected 2.13 million tons boron chemicl equivlnts production cpcity to 5.5 million tons to cree its US$ 850 million expected export figure to US$ 3 billion where sme time trgetg to crete 2500 new employments yer I here would like to tke this opportunity to express grtutitude for Mister Energy Mr Tner Yıldız who h importnt prt our stitutionl performnce by his constnt supports to our ctivities for, to Mistry Delopment, to Undersecreterit Treury, our clients, our suppliers our stff ll our domestic orse ffilites. 14 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 15

9 Misyon Mission etik strtlrı değerleri Ethicl strts vlues 16 Bor zengliğimizi sürdürülebilir klkınm modeli çerçesde değerlendirip, bor ürünlere dönüştürerek tüm snlığın hizmete sunmk ülke refhın ktkıd bulunmktır. Vizyon Vision Geleneksel bor ürünleri piyınd istikrrlı büyümesi sürdüren, yrıclık yrtck yeni bor ürünler geliştirilmesde öncü rolü üstlenen ülkemizi düny bor sektörünün bilgi teknoloji hvzı hle getirerek bor kynklrındn mksimum ktm değer yrtn ş olmk. Mission is to utilize ntionl boron resources frmework sustble delopment model tto dedicte se goods by conrtg m to high vlue dded boron products, hence to contribute to ntions prosperity. To become n estblishment which contues stedy growth trditionl boron products mrket tkes pioneerg role delopg new boron products tht mke difference cretes mximum dded vlue boron resources by mkg country n formtion technology be world s boron dustry. Teşekkülün fliyet lnınd etik ilke değerler; Sürekli gelişme Sorumluluk Sygı Gün olmk üzere dört değer üzerde gerçekleştirilir. Bu değerler tüm iş dvrnışlrını orty koyn etik strtlrın birci dımını, tüm etik uygulmlrın dvrnışlrın temeli oluşturur. 1) Sürekli gelişme Çlışmlrın sürekli dh iyiye doğru değişme önceliğiyle kurumsl mç hedefler doğrultusund gerçekleştirilmesi, tüm çlışnlrın serji oluşturrk birbir gelişimi desteklemesi işbirliği içde çlışmlrı, çlışnlrın yetkliğ rtırılmı, fliyetler dh üstün teknoloji yöntemle müşteri tlebi krşılyn klitede gerçekleştirilmesi estır. 2) Sorumluluk Kurumsl itibr, her seviyede personel sorumluluklrını yere getirmesi ile sğlnır. r tür iletişimde iç çlışıldığı temsil edildiğ frkınd hreket edilir. Ülkemiz bor mdeni, sn kynğı zmn, öncelikli üç kynktır. Kynklrı geliştirmek, korumk hedefler doğrultusund değerlendirmek en önemli sorumluluktur. 3) Sygı Kurum bütün iş süreçlerde ilişkilerde çlışnlrl tüm pydşlrl sygı çerçesde hreket edilir. 4) Gün, müşterilere oln thhütleri zmnınd yere getirerek gün sğlmıştır. her bir müşterisi tek bir müşterisi vrmış gibi önemser onun memnuniyeti sğlmy çlışır. In field opertion Orgniztion s ethicl policies vlues re bed on four prciples follows: Contuous delopment Responsibility Respect Trust These vlues form first step ethicl strts shpg bis ll busess behviours ethicl prctices. 1) Contuous delopment Workg towrds rechg orgniztionl gol objectis by prioritizg constnt improment, hvg synergy mong orgniztionl stff for supportg ech or s progress, improvg stff competence, ceg qulity ctivities improd technology methods for meetg dems customers. 2) Responsibility Instututionl reputtion is chied through stff fulfillg ll ir responsibilities t ll lels. In ll types Communiction ech stff cts consciousness beg representg its Orgniztion. humn resources, our country s boron me time re three primry resources. Our most importnt responsibility is to impro, mt utilize resources light our objectis. 3) Respect As n orgniztion, ll reltions stff busess prtners re crried out mutul respect. 4) Trust h estblished trust by redeemg its commitments to customers lwys on time. Me trets ech its customer uniquely pys ttention to ensure customer stisfction. ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 17

10 Orgnizyon Şemı 1 Orgnistionl Chrt 1 YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS Büro İşlemleri Birimi / Bureu Of The Of s GENEL MÜDÜR / GENERAL DIRECTOR Özel Klem Birimi / Secreterit To te İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / INTERNAL AUDITING DEPARTMENT HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ / LEGAL CONSULTANCY DEPARTMENT MÜŞAVİRLİK / CONSULTANCY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR İÇ HİZMETLER BİRİMİ INTERNAL SERVICES UNIT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DAİRESİ BŞK. HUMAN RESOURCES ADMİNİSTRATİON DEPARTMENT ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE HİZMET ALIMINI DEĞ. DAİRESİ BŞK. INDUSTRIAL AFFAIRS AND SERVICE PROCUREMENT ASSESMENT DEPARMENT SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PURCHASING DEPARTMENT MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FINANCIAL DEPARTMENT YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MANAGMENT INFORMATıON SYSTEMS DEPARTMENT ÜRETİM VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PRODUCTION AND COORDINATON DEPARTMENT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEGY DEVELOPMENT DEPARTMENT TESİS, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FACILITY ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TECHNOLOGY DEVELOPING DEPARTMENT ENERJİ VE OTOMASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERGY AND AUTOMATIZATION DEPARTMENT PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARKETING AND SALES DEPARTMENT LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI LOGISTIC DEPARTMENT Bın Hlkl İlişkiler Birimi Press Public Reltions Unit İnsn Kynklrı Geliştirme Birimi Humn Resources Delopg Unit Personel Birimi Personnel Unit Endüstriyel İlişkiler Birimi Industril Affirs Unit İş Sğlığı İş Günliği Birimi Occuptionl lth Sfety Unit I Nolu Stınlm Birimi I. Purchg Unit II Nolu Stınlm Birimi II. Purchg Unit Merkez Muhebe Birimi Centrl Accountg Unit İşletmeler Muhebe Birimi Accountg Unit Yzılım i Birimi Stwre Mngment Unit Web i Birimi Web Mngment Unit İşletmeler Koordyon Birimi Coordtions Unit Bor Arm Birimi Boron Me Serch Unit Orgnizyon Geliştirme Birimi Orgniztion Admistrtion Delopg Unit Strteji Plnlm Risk Birimi Strtegy Plnng Risk Mngment Proses Birimi Me Process Unit Kimy Proses Birimi Chemicl Process Unit Teknoloji Geliştirme Birimi Lbortuvr Birimi Lbortory Unit Enerji Birimi Energy Unit Endüstriyel Otomyon Yzılım Birimi Industril Automtion Stwre Unit Ç Tyvn İhrct Birimi Ch Tiwn Export Unit Avrup Ort Doğu İhrct Birimi Europ Middle Et Export Unit Dış Sevkiyt Birimi Foreign Deliry Unit İç Sevkiyt Birimi Domestic Deliry Unit Tedrik Birimi Supply Unit Thkkuk Birimi Relistion Unit Hizmet Alımı Uygulm Değerlendirme Birimi Service Procurement Implement Assesment Unit III Nolu Stınlm Birimi III. Purchg Unit İhrct Muhebe Birimi Exportg Accoutg Unit Veritbnı i Birimi Dtbe Mngment Unit Bor Dışı Arm Birimi Non-Boron Me Serch Unit Ytırım Plnlm Birimi Instment Plnng Unit İnşt Proje Birimi Constrution Project Unit Enerji Portföy Birimi Energy Portfolio Mngment Unit Amerik İhrct Birimi Americ Export Unit Ulşım Hizmetleri Birimi Trnsporttion Services Unit Veri Birimi Dt Mngment Unit Sigort Birimi Insurnce Unit Bilnço Birimi Annul Blnce Sttement Unit Ağ Sistemi Birimi Network System Mngment Unit Hklrı Birimi Me Rights Unit Bütçeleme Performns Değerlendirme Birimi Budgetg Performnce Evlution Unit İnşt Uygulm Birimi Construction Appliction Unit Elektrik, Elektronik Telefon Sntrl Birimi Electricity-Electronics Power Plnt Unit Diğer Uzk Doğu Ülkeleri İhrct Birimi Or Fr Et Countries Export Unit İSTANBUL LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL LOGISTIC DIRECTORATE Fnsmn Birimi Fncg Unit Mli İşlemler Kontrol Birimi Fncil Control Unit Donnım i Birimi Equipment Mngment Unit Ekipmn Mlzeme Birimi Equipment Kit Mngment Unit Dış İlişkiler Koordyon Birimi Foreign Affirs Coordtion Unit Bkım Onrım İşletim Birimi Mtennce-Repir Execution Unit Çevre Birimi Environmentl Unit Afrik İhrct Birimi Afric Export Unit Yeni Gelişen Pzrlr Birimi New Delopg Mrkets Unit İhrct - Sevkiyt İç Stış Birimi Export Deliry Domestic Sles Unit Stın Alm Birimi Purchg Unit İnsn Kynklrı Muhebe Birimi Humn Resources Accountg Unit İç Hizmetler Birimi Internl Services Unit Yurt Dışı Pzr Arştırm Geliştirme Birimi Orse Mrket Reserch Delopment Unit İZMİR LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ IZMIR LOGISTIC DIRECTORATE İŞTİRAKLER AFFILIATES Sod A. Ş. Sod A. S. İŞLETMELER WORKS Bigdiç Bor İşletme lüğü Bigdic Boron te Yurt İçi Pzr Arştırm Geliştirme Stış Birimi Domestic Mrket Reserch Delopment Unit Müşteri İlişkileri Birimi Customer Reltions Mngment Unit İhrct - Sevkiyt İç Stış Birimi Export Deliry Domestic Sle Unit Stın Alm Birimi Purchg İnsn Kynklrı Muhebe Birimi Humn Resources Accountg Unit İç Hizmetler Birimi Internl Services Unit me SA (Yurtdışı) me SA (Orse) Emet Bor İşletme lüğü Emet Boron te BANDIRMA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA LOGISTIC DIRECTORATE AB products OY (Yurtdışı) AB products OY (Orse) Bırm Bor Asit Fbriklrı İşl. Müd. Bırm Boron Acid Fcilty te Kırk Bor İşletme lüğü Kırk Boron te İhrct - Sevkiyt İç Stış Birimi Export Deliry Domestic Sles Unit Ambr Stok Tkip Birimi Wrehouse Stock Trckg Unit Elektro Meknik Birimi Electro-Mechnic Unit İş Plnlm Birimi Work Plnng Unit Trihli Orgnizyon Şemıdır. Orgnizyon Chrt done on ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 19

11 Üst Yöneticileri ÜstYöneticileri s s ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Üst Of s Üst Yöneticileri Üst Yöneticileri s s M. Em ZARARSIZ Üyesi M. Em ZARARSIZ Üyesi 1961 de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ Süleymn TURGUT 1984 A.Ü. Hukuk Üyesi Fkültesden oldu. Yücel YALÇINOĞLU 1961 de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ Süleymn TURGUT Çlışm hytın A.Ü. Hukuk Üyesi Trım Köyişleri Bknlığınd 1971 MnisYücel Üyesi 1961 İzmir de Fkültesden oldu. YALÇINOĞLU bşlyn Zrrsız, sırıyl, Turgutlu d 1983 İ.T.Ü. Çlışm hytın 1980 M. Em ZARARSIZ Dicle Ünirsitesi Hukuk Selçuk Fkültesi Jeolojiİzmir de Trım Köyişleri Bknlığınd 1971Ünirsitesi Mnis Üyesi 1961 Üyesi Fkültesde, Mühendislik Mimrlık olduktn bşlyn Bşbknlık Zrrsız, sırıyl, M. Em ZARARSIZ Turgutlu d 1983 İ.T.Ü Adn-Simbeyli de Devlet Plnlm Teşkiltı Fkültesden oldu. sonr ABD Pittsburgh Dicle Ünirsitesi Hukuk Ünirsitesi Üyesi Selçuk Fkültesi Jeoloji 1986 Erciyes Müsteşrlığınd plnlm uzmn 3/11/ /7/2007 Ünirsitesde Jeoloji olduktn Fkültesde, Bşbknlık Mühendislik Mimrlık 1961 de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ Ünirsitesi Mühendislik Süleymn TURGUT yrdımcısı, plnlm uzmnı, trihleri rınd Türkiyeoldu. dlınd mter 1962 Adn-Simbeyli de Devlet Plnlm Teşkiltı Fkültesden sonr ABD Pittsburgh 1984 A.Ü. Hukuk Fkültesi Üyesi müsteşrlık müşviri Bşbknlık Büyük MilletYozgt t Meclisde XXII de yptı. Elektronik 1986 Erciyes Recep AKGÜNDÜZ Müsteşrlığınd plnlm uzmn 3/11/ /7/2007 Ünirsitesde Jeoloji Fkültesden oldu. oldu. Orhn YILMAZ Yücel YALÇINOĞLU Müsteşr Yrdımcılığı Dönem Milletkili 1984 Mnis A.Ü. Hukuk 13/3/1989 trihde MTA Ünirsitesi Mühendislik plnlm yrdımcısı, uzmnı, trihleri rınd Türkiye dlınd mter Çlışm hytın 1980 bnk lüğünde Fehmi OKUMUŞ Bşbknlık Müsteşr Vekilliği görev yptı. Fkültesden oldu. lüğünde jeoloji yüksek Fkültesi Elektronik müsteşrlık müşviri Orhn YILMAZ Yücel YALÇINOĞLU Yücel YALÇINOĞLU Büyük Millet Meclisde XXII. yptı. Trım bulunmuştur. Köyişleri Bşbknlık Bknlığınd 7/12/ Mnis1986 mühendis Bşknı oldu. Üyesi 1961 göre İzmir debşldı. görevlerde trihde Çlışm hytın 1980 mühendisi Orhn YILMAZ Müsteşr Yrdımcılığı sırıyl, Dönem Mnis Milletkili 13/3/1989 trihde MTA bşlyn Zrrsız, Turgutlu d göre bşldı İ.T.Ü. 3/1/2008 trihde lüğü M. Em ZARARSIZ Trım Köyişleri Bknlığınd bnk lüğünde bnk lüğünde Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Üyesi 1961 İzmir de görev yptı. lüğünde jeoloji yüksek Dicle Ünirsitesi Hukuk Selçuk Ünirsitesi 4/10/2006 trihde Üyesi Chirmn Fkültesi Jeoloji lüğü Üyeliği sırıyl, Üyesi bşlyn Zrrsız, 1997 mühendis 1986 mühendis Bşknı Bşknı Muhs GANİOĞLU görevlerde bulunmuştur İ.T.Ü. 7/12/2009 trihde mühendisi göre bşldı. Fkültesde, Bşbknlık Mühendislik Mimrlık lüğü olduktn yönetim üyeliğe tı. göre tı. Dicle Ünirsitesi Hukuk bşldı. göre bşldı. 3/1/2008 trihde göre Fkültesi Jeoloji lüğü bnk lüğünde 1962 Adn-Simbeyli de Devlet Plnlm Teşkiltı Chirmn Fkültesden oldu. yönetim üyeliği göre sonr ABD Pittsburgh Evli iki bbıdır. Evli iki bbıdır Kyseri Fkültesde, Bşbknlık 21/1/2004 trihde 4/10/2006 trihde Chirmn -Tomrz d Muhs GANİOĞLU Üyesi lüğü olduktn 1997 mühendis Yozgt t 1986trihde Erciyes 1957 Khrmnmrş M. Plnlm Em ZARARSIZ Müsteşrlığınd plnlm uzmn 3/11/2002 Üyeliği 22/7/2007 tı. 26/1/ de Ünirsitesde Jeoloji İşsonr sosyl günlik hukuku Recep AKGÜNDÜZ 1962 Adn-Simbeyli de s Süleymn TURGUT 1984 Gzi Devlet Teşkiltı lüğü yönetim üyeliğe tı. ABD Pittsburgh göre tı. göre bşldı. Ünirsitesi Mühendislik Türkoğlu nd doğmuştur Üyesi yrdımcısı, plnlm uzmnı, 1971 Mnistrihleri rınd Türkiyeuzmn Teknoloji Geliştirme Diresi 1984mter A.Ü. Hukuk dlınd bşt olmk üzere; İnsn Hklrı, 1986 Erciyes Üyesi Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Müsteşrlığınd plnlm Yrdımcılığı göre tı. yönetim üyeliği göre Evli iki Ticret bbıdır. Ünirsitesde Jeoloji Evli M. iki bbıdır. Muhs GANİOĞLU Em ZARARSIZ 1960 Kyseri -Tomrz d 21/1/2004 trihde Üyesi Fkültesi Elektronik Ankr Turizm YüksekTurgutlu. Recep AKGÜNDÜZ müsteşrlık müşviri Bşbknlık Büyük Millet Meclisde XXII. Bşknlığı göre tı. Fkültesden oldu. yptı. Entegre Avrup Birliği diğer lnlrd Ünirsitesi Mühendislik Yücel YALÇINOĞLU Fkültesi Kimy yrdımcısı, plnlm uzmnı, Teşekkülün tı. 26/1/2007 trihde İş sosyl günlik hukuku dlınd mter 1984 Gzi 1962 Adn-Simbeyli de oldu. Orhn YILMAZ 1960 Kyseri -Tomrz d Öğretmen Okulu - Muhebe Müsteşr Yrdımcılığı Selcuk Dönem Mnis Milletkili 7/1/2008 trihde yeniden Çlışm 13/3/1989 trihde MTA hytın 1980 yyımlnmış kitp İşletme mkleleri Fkültesi Elektronik olduktn müsteşrlık müşviri Bşbknlık Üyesi 1971 MnisSistemi temsilcisidir. Teknoloji Geliştirme Diresi bşt olmk üzere; İnsn Hklrı, yptı. Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Yrdımcılığı göre tı Erzurum-Oltu d doğmuştur de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ bnk lüğünde bölümünden olmuştur. Bşbknlık Müsteşr Vekilliği doğmuştur. Unirsity görev yptı. üyeliği göre Trım birköyişleri Bknlığınd lüğünde jeoloji yüksek bulunmktdır oldu. Orhn YILMAZ Üyesi yönetim Üyesi sonr ynı ünirsitede mter 1961 İzmir de Müsteşr Yrdımcılığı Turgutlu. İngilizce bilmekte olup evli Bşknlığı göre tı. Avrup Birliği bulunmuştur. diğer lnlrd 13/3/1989 trihde MTA MnisFkültesi Kimy Teşekkülün Entegre 1987 Attürk 1984 A.Ü. Hukuk 1986 mühendis görevlerde Engeerg 7/12/2009 trihde tı. 22/1/ /1/2011 Zrrsız, sırıyl, mühendisi bşlyn göre bşldı. Turgutlu d bnk lüğünde 16/08/1976 trihde Türkiye Kömür 1986 Erciyes Ünirsitesi ypmış, dhbşknı sonr ise 1983 İ.T.Ü. Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Selcuk bbıdır. 7/1/2008 trihde yeniden yyımlnmış kitp mkleleri lüğünde jeoloji yüksek olduktn 1984 Gzi Ünirsitesi MüSistemi temsilcisidir. Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Fkültesden oldu. göre bşldı. Yücel YALÇINOĞLU 3/1/2008 trihde 1966 Erzurum-Oltu d Architecture. lüğü trihleri rınd Türkiye Atom Dicle Ünirsitesi Hukuk bnk lüğünde Selçuk Ünirsitesi 1986 mühendis Bşknı Afş-Elbistn Lyitleri İşletmesi doktorını tmmlmıştır. Fkültesi Jeoloji görevlerde bulunmuştur. Mühendislik Fkültesi Elektronik MüUnirsity yönetim üyeliği göre bulunmktdır Yozgt. mühendisi göre bşldı. sonr ynı ünirsitede mter İngilizce bilmekte olup evli bir oldu. hendislik-mimrlık Fkültesi Kimy Çlışm hytın 4/10/2006 trihde Chirmn lüğü 1987 Attürk h worked 1980 Üyeliği Enerjisi Kurumund dnışm Fkültesde, 1961 de Yozgt t doğmuştur mühendis Bşbknlık Mühendislik Mimrlık göre bşldı. Muhs GANİOĞLU Müessesesde göre bşlmıştır. bnk olduktn 3/1/2008 trihde 1984 Engeerg tı. 22/1/ /1/ Izmir. hendisliği olmuş- Ankr bnk lüğünde ypmış, dhlüğünde sonr ise bbıdır. bnk lüğünde 1961 İzmir de doğmuştur. Trım Köyişleri Bknlığınd lüğü Üyesi 1961 İzmir de yönetim üyeliğe tı Adn-Simbeyli de Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Prlimentrin forünirsitesi Mnis göre tı. üyeliği görevde bulundu. Devlet Plnlm Teşkiltı göre bşldı. Fkültesden oldu. 4/10/2006 trihde Chirmn 02/04/ /01/1992 trihleri rınd Ankr Hukuk 1986 trihdetmmlmıştır. mühendis 1990 sonr ABD Pittsburgh lüğü Architecture. trihleri rınd Türkiye Atom ITU tur. Unirsity Lw 1997 mühendis Muhs GANİOĞLU doktorını müfettiş yrdımcısı bşlyn Zrrsız, sırıyl, 1961 Yozgt. yönetim üyeliği göre 1983 Evli ikii.t.ü. bbıdır Erciyes oldu. olduktn sonr Kyseri ynı ünirsitede durg 03/22/2002 bbıdır. Evli iki 13/1/2011 trihde Tomrz d Müsteşrlığınd uzmn 21/1/2004 trihde 3/11/ /7/2007 İ.T.Ü. lüğü göre Üyesi Türkiye Kömür (TKİ) göre bşldı. Ünirsitesde Jeoloji yönetim üyeliğe tı Fkültesi h worked Enerjisi Kurumund dnışm Mes plnlm Fkültesden olmuştur strted his crrier göre bşldı. bnk lüğünde 1961 Izmir. bşldı Dicle Ünirsitesi Hukuk 1966 Erzurum-Oltu d doğ Ankr tı. 26/1/2007 trihde Fkültesi Jeoloji İş sosyl günlik hukuku Ünirsitesi Mühendislik bnk lüğünde bnk lüğünde /07/2007 XXII Gzi yrdımcısı, plnlm uzmnı, mter ypmış dh sonr ise dok trihleri rınd Türkiye yönetim üyeliği göre lüğünde değişik kdemelerde 2004 dlınd mter Evli iki bbıdır. Prlimentrin formnismnis üyeliğigeliştirme görevde bulundu. Geologicl Engeerg Kyseri -Tomrz d Jeoloji Mistry Agriculture Rurl 21/1/2004 trihde Üyesi 1986 trihde mühendis ITUmüsteşrlık 18/1/2005 trihde Fkültesde, Bşbknlık Unirsity Lw Hklrı, 1971 Teknoloji Diresi muştur. olduktn bşt olmk üzere; İnsn Fkültesi 1990 müfettiş yrdımcısı Period. Üyeliği göre mühendis göre bş- tı. Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Bşbknlık Yrdımcılığı göre tı. müşviri Büyük Millet Meclisde XXII. 26/1/2007 trihde torını tmmlmıştır. görev ypmıştır. 13/02/ /08/2004 ü göre tnn yptı. İşÇlışm sosyl günlik durg 03/22/2002 hukuku 13/1/2011 trihde tı. receid his Mter s Degree 1984 GziElektronik Affirs göre bşldı. olduktn ABD hytın Adn-Simbeyli de sonr Mes Devlet Plnlm Teşkiltı strted his crrier Turgutlu. Bşknlığı göre sonr ABD Pittsburgh Avrup Birliği diğer lnlrd oldu. rhn YILMAZ göre bşldı w ppoted tı. Evli iki bbıdır. Fkültesi Kimy Müsteşr Yrdımcılığı lmış, 4/10/2006 trihde Teşekkülün Entegre Dönem Mnis Milletkili Teknoloji Geliştirme Diresi trihleri rınd Muhebe Diresi 2004 Orhn YILMAZ, evli üç 13/3/1989 trihde MTA bşt olmk üzere; İnsn Hklrı, 22/07/2007 XXII. Pittsburgh Unirsity on Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Zrrsiz h n worked Yrdımcılığı göre tı Attürk Ünirsitesi lüğünde 1986 Erciyes Geologicl Engeerg. trihde Pittsburgh Ünirsitesde Jeoloji Müsteşrlığınd plnlm uzmn Trım Köyişleri Bknlığınd Mistry Agriculture Rurl Selcuk 7/1/2008 trihde yeniden bnk 1986 Ünirsitesde Jeoloji yyımlnmış kitp mkleleri bnk lüğünde 18/1/2005 for Me olduktn Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Sistemi temsilcisidir. görevtrihleri yptı. Period. lüğü Ünirsitesi Bşknlığı göre tı. Bşknı, 16/08/ /08/2004 bbıdır. lüğünde jeoloji yüksek Engeerg. Avrup Birliği diğeruzmnı, lnlrd Üyeliği göre Geologicl Kimy Dicle Unirsity Erzurum-Oltu d Teşekkülün Entegre ü göre tnn İ.Fkültesi İ B.göre F İşletme olmühendislik receid his Mter s Degree tı. yrdımcısı, plnlm Affirs Adn-Simbeyli. dlınd mter ypunirsity yönetim üyeliği göre bşlyn Zrrsız, sırıyl, Dicle dlınd mter bulunmktdır mühendis u Bşknı trihde mühendis göre Üyeliği te sonr ynı ünirsitede mter görevlerde bulunmuştur. İngilizce bilmekte olup evli bir 7/12/2009 trihde 7/1/2008 trihde yeniden rınd Müşviri, yönetim üyeliği göre mühendisi göre bşldı. yyımlnmış kitp mkleleri w ppoted tı. Evli iki bbıdır. In 13/03/1989 he strted olduktn Lw, n Assistnt Plnng 1987 Attürk Sistemi temsilcisidir. Orhn YILMAZ, evli üç Fkültesi Elektronik Pittsburgh Unirsity on iki bbıdır. müsteşrlık müşviri Bşbknlık muştur. Zrrsiz h n worked Erciyes 1966 Erzurum-Oltu d Engeerg tı. 22/1/ /1/2011 yptı. mıştır. göre bşldı. rl Ünirsitesi Hukuk Fkültesde, 07/12/2009. ypmış, dh sonr ise 3/1/2008 trihdeexpert bşlmıştır trihde Evli bbıdır. yönetim üyeliği göre 27/08/ /06/2012 trihleri rındlüğü 1960 Kyseri bnk lüğünde bulunmktdır. tnmış, 26/1/2007 trihde Teknoloji for Me workg MTA sonr ynıünirsitede mter Unirsity n Plnng Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme İngilizce bilmekte olup evli bir bbıdır. oldu. Orhn YILMAZ Geologicl Engeerg. Müsteşr Türkiye Dicle Unirsity Engeerg 1987 Attürk Architecture. trihleri rınd Türkiye Atom 13/3/1989 MTA 4/10/2006 trihde mn -Tomrz. Üyeliği göre tı. Mr. Turgut isyrdımcılığı mrried doktorını lüğü 1962 Adn-Simbeyli. Bşbknlık Devlet Plnlm Teş Üyeliği tı. 22/1/ /1/2011 tmmlmıştır. GANİOĞLU Kömür trihde 1961 Yozgt lüğünde mühendis te Muhs te senior Geliştirme Diresi Bşknlığı, bnk bnk lüğünde 1990 ypmış, dh sonr iseoldu. Expert Untersecretrit bbıdır. 13/3/1989 trihde 1966 Erzurum-Oltu. InMTA 13/03/1989 hestrted Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Lw, n Assistnt Plnng Electronic Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Müsteşrlığınd h worked plnlm Enerjisi Kurumund dnışm lüğünde jeoloji yüksek lüğü Evli iki bbıdır. bnk lüğünde yönetim üyeliğe tı. Erciyes 1961 Izmir. göre tı. two trihleri rınd Türkiye Atom görevlerde bulunmuştur kiltı uz Ankr göre bşldı. 07/12/2009. engeer. göre tnn doktorını tmmlmıştır. 7/1/2008 trihde yeniden yönetim Stte Plnng Orgniztion, bnk lüğünde müfettiş yrdımcısı Bşknlığı 1960 Kyseri 1961 Yozgt mühendis Bşknı workg MTA lüğünde jeoloji yüksek mü- Evli görevlerde bulunmuştur. Expert n Plnng Engeerg. strted workg oldu. Prlimentrin for Mnis üyeliği görevde bulundu. mühendisi göre yönetim üyeliği göre 1986 trihde mühendis iki bbıdır. Unirsity Engeerg ITU Evlin bşldı. iki bbıdır. Kyseri -Tomrz d Enerjisi Kurumund dnışm Aynı 2007 itibren Gzi Unirsity Engeerg Unirsity Lw 21/1/2004 trihde Mr. Turgut is mrried Atturk Üyesi In te 21/01/2004 hew ppoted mn yrdımcısı, plnlm uzmnı, bnk lüğünde bnk Prime Mistry 1990 müfettiş yrdımcısı Orhn YILMAZ, evli üç üyeliği göre tnmıştır. zm 1961 Izmir. -Tomrz. Ankr Unirsity I.I.B.F göre bşlmıştır. 18/1/2005 trigöre bşldı. senior 3/1/2008 trihde Expert Untersecretrit te bnk hendisi, 1997 bnk bnk lüğünde durg 03/22/ /1/2011 trihde 1966 Erzurum-Oltu. lüğünde tı. 26/1/2007 trihde göre bşldı. İş sosyl günlik hukuku Electronic Mes u Gzi üyeliği görevde bulundu. TKİ n oln Kömür Architecture 1984.iştirki strted his crrier two engeer trihde mühendis Undersecretry Prime göre bşldı ITU müsteşrlık müşviri, Bşbknlık /1/ /1/2011 trihleri rın- 4/10/2006 Unirsity Lw bbıdır. trihde Chirmn lüğü hde Stte Plnng Orgniztion, 1986 n Engeer müfettiş yrdımcısı 22/07/2007 XXII. Busess Geliştirme 1997 mühendis lüğünde mühendis Engeerg MnisTeknoloji Diresi Muhs GANİOĞLU 2004 bşt olmk İnsn Hklrı, Engeerg. strted workg Geologicl üzere;mistry rsitesi Mühendislik-Mimrlık 13/1/2011 trihde Anonim Şirketde Chemicl Mistry Undersecretry. Agriculture Yrdımcılığı göre tı. In Me. göre bşldı. Actg 18/1/2005 trihde Mes Rurl Gzi Unirsity Engeerg strted his crrier Atturk strted workg I.I.B.F bnk d ppoted Türkiye Atom Enerjisi Kurumund müsteşr yrdımcılığı Bşbknlık lüğü 21/01/2004 he w ppoted yönetim üyeliğe tı. Prime Mistry w göre bşldı Period. Üyeliği göre Unirsity göre bşldı. Turgutlu. Bşknlığı göre tı. ü göre tnn göre bşlmıştır. 21/1/2004 triavrup Birliği diğer lnlrd te bnk receid his Mter s Degree tesi Kimy Üyesi, Kım trihleri Engeerg. fished Affirs Teşekkülün Entegre is lso workg /01/2008 he w ppoted Geologicl Engeerg. rınd Architecture Mistry Agriculture Rurl te 1990 iki üyeliği göre on kitp In dnışm üyeliği görevde yönetim Evli iki bbıdır. müsteşr killiği görevlerde bulunundersecretry Prime for Me 18/1/2005 trihde w ppoted tı. Evli iki bbıdır Kyseri -Tomrz d Busess. 21/1/2004 trihde Selcuk 7/1/2008 trihde yeniden Üyeliği göre tnmıştır. Evli Üyesi Orhn YILMAZ, evli üç yyımlnmış mkleleri 1986 n Engeer. Pittsburgh Unirsity münden olduktn Sistemi Üyeliği hde26/1/2007 trihde Kmu İşhis Sendikı Affirs his Mter s Erzurum-Oltu d Zrrsiz hfor n temsilcisidir. Representti Integrted ü göre tnn worked Me üyeliği receid Mter s Degree 1960 Degree Kyseri-Tomrz. Chemicl 1966 Auditor. tı. göre Me. İşmuştur. sosyl günlikforhukuku bulunmuştur. Mistry Actg Undersecretry. te 04/10/2006. Me 1984 Gzi 3/1/2008 trihde strted workg bnk Unirsity yönetim bbıdır. bulunmktdır. göre w ppoted bbıdır. Geologicl Engeerg. ynı ünirsitede mter tı. Evli iki bbıdır. Bşkn, 2011-Myıs yındn Doctorte s Pittsburgh Dicle Unirsity İngilizce bilmekte olup evli bir Yrdımcılığı göre tnmngement System Orhn YILMAZ, evli üç te. Üyeliği göre tı. Unirsity on Engeerg. fished 1962 Adn-Simbeyli Attürk Zrrsiz h n worked In 18/01/2005 he w Teknoloji Geliştirme Diresi Degree 1984 Gzisme Unirsity is lso workg olmk üzere; İnsn lüğü Hklrı, In 03/01/2008 he w ppoted w ppoted d te Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık te 1990 Yrdımcılığı tı. Engeerg bşt tı. 22/1/ /1/2011 for Me In 13/03/1989 he strted ış, dh sonr ise Mter s Degree itibren Bşknlığı unirsity. Lw, KİAŞ göre n Assistnt Plnng bbıdır. 13/1/2011 trihde Orgniztion. bbıdır. mıştır. Zrrsiz mrried Evli iki bbıdır. Geologicl Engeerg. his Erciyes Bşknlığı Ünirsitesi İ.İ.B.F ppoted İşletme Dicle Unirsity göre tı. Representti Integrted Avrup Birliği üyeliğe diğer lnlrd is for two Me Technology Delopment Engeerg Üyeliği göre tı. 07/12/2009. Kimy 1962 Adn-Simbeyli. Fkültesi Auditor. Teşekkülün Entegre Architecture. trihleri rınd Türkiye Atom 1960Architecture Kyseri te 04/10/2006. yönetim tnmıştır. workg speks MTA rını tmmlmıştır. görevleri yürütmüştür. w signed to bnk Expert n Plnng Mr. Akgunduz English, 1961 Yozgt. In 13/03/1989 he strted Doctorte s Degree sme Unirsity Engeerg oldu. Lw, n Assistnt Plnng Me 7/1/2008 trihde yeniden Mngement System yyımlnmış kitp mkleleri te. 26/01/2007. Evli iki bbıdır. Mr. Turgut is mrried olduktn Chemicl Engeerg. Erciyes In 18/01/2005 he w Sistemi temsilcisidir. h worked 1966 Erzurum-Oltu. Enerjisi Kurumund dnışm -Tomrz. Teşekkülün Entegre Sis w ppoted d te senior nk lüğünde tebnk n lüğünde Expert Untersecretrit 1966 Erzurum-Oltu d 1961üyeliği Izmir. mrried one child. Ankr Kyseri 1966 Erzurum-Oltu. reselected Üyeliği göre yönetim h vrious workg MTA unirsity. Electronic Expert n Plnng 18/06/2012 trihde göre Orgniztion. Zrrsiz ispublished mrried two w two ynı ünirsitede mteri.i.b.f Unirsity Engeerg ppoted İngilizce olup evli bir Prlimentrin for bulunmktdır. Mnis üyeliği bulundu. fished his 1984 Mter s Degree Technology Delopment sonr 1987 Atturk Unirsity engeer. trihde mühendis temi22/1/ /1/2011 temsilcisidir. İngilizce bilmekte speks Engeer signed Stte Plnng Orgniztion, 1987 Attürk ITU Unirsity books Lw bilmekte İş sosyl günlik hukuku -Tomrz görevde rticles on subjects tnmıştır. Evli Erzurum-Oltu. iki bbıdır. te senior Gzi w toengeerg bnk Engeerg. strted workg tı müfettiş yrdımcısı Untersecretrit bşt Yrdımcılığı Expert Mr. Gnioglu is mrried Mr. Akgunduz English, /01/2008. ypmış, dh sonr ise Electronic Me bbıdır. durg 03/22/ /1/2011 trihde Unirsity 26/01/2007. Doctorte s Degree sme In 21/01/2004 he w ppoted e bşldı. In Busess. 2004, hete w ppoted bşldı Prime Mistry Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Mes olup evli birtürkiye mrried bbıdır strted his crrier tnn 1984 Atturk Unirsity I.I.B.F cludg lbour socil engeer. olmkplnng üzere; sn hklrı, Avrup n te bnk trihleri göre Stte Orgniztion, göre Fehmi Okumuş evli XXII. two rınd Atom one child. h vrious published 1987 worked Turkish Atomic doktorını tmmlmıştır. Engeerg. strted workg. 22/07/2007 Architecture 1961 Yozgt. w reselected Me Undersecretry Prime oldu. unirsity. Geologicl Engeerg. Mistry Agriculture Rurl Gzi Unirsity Engeerg Busess. humn rights, Inbooks w Engeer n Engeer. trihde Mr. Prime Mistry üç21/01/2004 bbıdır. Birliği diğer lnlrd yyımlnmış Enerjisi Kurumund dnışm rticles onppoted subjects Atturk Unirsity I.I.B.F Energy Institution Advisory bnk lüğünde te bnk. Affirs security Gnioglu isworkg mrried lw, 1961 he Izmir. Period Adn-Simbeyli. Üyeliği göre 18/1/2005 Chemicl Ankr 07/01/2008. Me ü göre tnn he Chirmn. Actg Undersecretry. bnk lüğünde receid his Mter s Degree Architecture strted bnk Europen Union or strted workg bnk Mistry In 2004, w ppoted w ppoted Undersecretry Prime üyeliği görevde bulundu. kitp mkleleri bulunmktdır. cludg lbour socil Busess. durg 22/01/ trihde mühendis 1986 n Engeer. two ITU w ppoted tı. Evli iki bbıdır. Erciyes Unirsity Engeerg. fished Unirsity Lw worked Turkish Atomic is lso workg hn YILMAZ, evli üçsigned Orhn YILMAZ mrried In03/01/2008 he w ppoted Mistry Actg Undersecretry müfettiş Pittsburgh Unirsity on Zrrsiz h n worked Chemicl te 22/01/2011. fields. Me. w tois bnk Me for Meyrdımcısı te /1/2011 trihde 1957 Khrmnmrş-Turkoğlu. security lw, humn rights, strted workg bnk In 13/01/2011 he w göre bşldı. Evli iki bbıdır. w ppoted Mes for Me his Mter s Degree strted his crrier Energy Institution Advisory Engeerg Representti Integrted k bbıdır. three 1961 Izmir. for Me göre bşldı Geologicl Engeerg. Dicle Unirsity Engeerg. fished Auditor. is lso workg Chirmn. te 04/10/2006. Üyeliği göre tı. In 03/01/2008 he w ppoted te n engeer In 1962 Adn-Simbeyli. Ankr Commerce Europen Union or 1990 ppoted trihde 2004 for Me Geologicl Engeerg. te Doctorte s Degree sme Auditor. Mistry Agriculture Rurl durg 22/01/2008 Electronic Engeerg. strted Mngement System n Assistnt te. 18/1/2005 In 13/03/1989 he strted ITU Lw, Plnng his Mter s Degree In 18/01/2005 he w Representti Integrted Orhn YILMAZ is mrried w ppoted d Evli iki bbıdır. for Me Üyeliği göre Erciyes Tourism Techer Eduction Higher School Affirs fields. workg Auditor. Me 2004,unirsity. he w ppoted ü göre tnn te 04/10/2006. receid his Mter s Degree 07/12/ /01/2011. In 13/01/2011 he w 1960 Kyseri te Zrrsiz is mrried two workg MTA 1961 Yozgt. Expert n Plnng Doctorte s Degree sme ppoted evli Me s Orgniztion. Geologicl Mngement three. Technology Delopment tı. iki Engeerg System Accountg In 18/01/2005 he w Orhn YILMAZ, üç In te wevli ppoted bbıdır. d Pittsburgh Unirsity onbusess Mr. Turgut is mrried 18/01/2005 heunirsity w ppoted ppoted w signed to bnk Zrrsiz hte. n worked 1986 Mr. Akgunduz speks English, rz. bnk n Engeer. senior Expert Untersecretrit unirsity. Me Ankr Orgniztion Erzurum-Oltu. 26/01/2007. Zrrsiz is mrried Unirsity Engeerg. h receid his Electronic Admistrtion h itilly ppoted Mr. Ylcoglu is mrried two bbıdır. Technology Delopment Geologicl Engeerg. two Chirmn. te n Dicle Unirsity two Me mrried one child. uted 1984Mngement h vrious published Üyeliği göre tı. engeer Adn-Simbeyli. Stte Plnng Orgniztion, w signed to bnk. Mr. Akgunduz speks English, 1987 w reselected Lw strted his Engeerg. strted workg strted his crreer strted Turkey Col, Lw, n Assistnt Plnng Mter s Degree Pittsburgh Me 26/01/2007. In 13/03/1989 he Engeer Unirsity Engeerg. books rticles subjects iki bbıdır. In 21/01/2004 he w ppoted Erciyes Prime Mistry te te n wh ppoted Mr. Gnioglu mrried mrried one child. Atturk Unirsity 07/01/2008. h vrious Evli bnk Afş-Elbistn Lyits on Venture t Expert crrier Mistry Agriculture is Kyseri Unirsity on Geologicl Engeerg. w reselected workg MTA In 2004, he is w ppoted I.I.B.F npublished Plnng Mr. Ylcoglu is mrried two Architecture lbour h socil Orhn Yılmz mrried three Engeerg Undersecretry cludg Prime Engeer two for Unirsity Busess. worked Turkish Atomic books rticles 1986 n Engeer. dte 16/08/1976. worked t Expert Mr. Gnioglu is mrried -Tomrz. Rurl Affirs 1980.on subjects Zrrsiz 07/01/2008. te senior Me Untersecretrit h rtment Chemicl 1966 Erzurum-Oltu. security lw, humn rights, Me. Electronic Mistry Actg Undersecretry. In 2004, he w ppoted Mr. Gnioglu is mrried two te 04/10/2006. h strted workg bnk Energy Institution Advisory cludg lbour socil w ppoted two vrious lels Turkey Col Stte 1984 worked Turkish Atomic engeer. n worked Dicle Unirsity Chirmn. Plnng Orgniztion, In 13/03/1989 he strted workg neerg. fished 1987 Europen Union or is lso workg Engeerg. strted workg In 03/01/2008 he w ppoted Me te 1990 durg 22/01/2008 ppoted d Technology security lw, humn rights, for Me durg w term ppoted 02/04/1984- Gzi Unirsity Engeerg Energy Institution Advisory InMngment 21/01/2004 Orhn YILMAZ is mrried Plnng Prime Lw, Mistry n Assistnt ter s Degree Atturk Unirsity I.I.B.F he w MTA te fields. Representti Integrted te bnk for Me he Chirmn te. 04/10/2006. Auditor. 22/01/2011. In 13/01/2011 Europen Union or Delopment 01/01/1992. w d Accountg Architecture durg 22/01/2008 sme three Undersecretry Prime orte s Degree Busess. Expert n Plnng Expert Mngement System 1986 n Engeer. senior engeer. In 21/01/200 he te. Orhn YILMAZ is mrried In 18/01/2005 he w ppoted fields. w ppoted 26/01/2007. d between dtes Mistry Actg Undersecretry. Chemicl 22/01/2011. In 13/01/2011 he w Me. rsity. strted workg bnk Orgniztion. Untersecretrit Stte Plnng w ppoted Zrrsiz is mrried two three h ppoted ppoted Me fished Technology Delopment 13/02/ /08/2004, between In 03/01/2008 he w ppoted Engeerg. ppoted is lso workg signed to bnk te 1990 Mr. Akgunduz speks English, forme Orgniztion, Prime Mistry.. is yers 16/08/ /08/2004 he w w reselected hisme Mter s Degree 26/01/2007. Me Representti Integrted for Me rl te n Mr. Auditor. mrried one child. te 04/10/2006. h vrious published. Ylcoglu is mrried two Undersecretry PrimeMistry w reselected Adviser to Mnger durg lso. workg Representti Doctorte s Degree sme In 07/01/2008. te. neer /01/2005 he w w ppoted d books rticles Mngement on subjects System er Mr. Gnioglu is mrried 07/01/ /08/ /08/2012 he h Actg Undersecretry. In 03/01/2008 unirsity. Integrted Mngement System Mr. Ylcoglu is mrried two Orgniztion. Zrrsiz is mrried two 04, he w ppoted Technology Delopment cludg lbour ppoted socil to Mnger two to worked Turkishppoted Atomic w signed bnk he w ppoted for Mr. Akgunduz speks English, Orgniztion. Mr. Akgunduz speks worked Turkish AtomiEnergy enerl Me Me 26/01/2007. security lw, humn rights, Energy Advisory Advisory Turkey Col te Institution n mrried one child. Mngment. At h published te. vrious Institution mrried child. s Chirmn.. English, w reselected one Europen Union or durg 22/01/2008 sme time he h been books Engeer rticles on subjects Zrrsiz is mrried two durg 22/01/ /01/2011. In 07/01/2008. rhn YILMAZ is mrried Mr. Gnioglu is mrried fields. 22/01/2011. he w he Col Inc. which is ffilite cludg lbour socil In 2004, he w ppoted In 13/01/2011 hree 13/01/2011he h ppoted two h vrious publishedbooks worked Turkish Atomic ppoted Me compny to Turkey Col durg security lw, humn rights, rticles on subjectscludg lbour. Me Energy Institution Advisory , he h been Vise President to Europen Chirmn durg 22/01/2008 Mngement socil Union security lw,or humn rights, Public Work Union s s, fields. Orhn YILMAZ is. mrried 22/01/2011. In 13/01/2011 he w. Mr. Ylcoglu is mrried Europen Union or fields. Mr. Ylcoglu is mrried two My 2011 he h crried out his mission three ppoted two Col Inc. (KIAŞ) Me Mr Okumuş who w ppoted. Mr. Ylcoglu is mrried two Mngement on 18/06/2012. is mrried two chidren. i Üst Yöneticileri s Üst Yöneticileri s Süleymn TURGUT Üyesi Süleymn TURGUT Üyesi 1971 MnisTurgutlu d Selçuk Ünirsitesi Mühendislik Mimrlık 1971 Mnis-Turgutlu d doğfkültesden oldu. muştur. 3/11/ /7/2007 trihleri TürkiyeMühendislik Selçuk rınd Ünirsitesi Büyük Millet Meclisde XXII. Mimrlık Fkültesden olsüleymn TURGUT Dönem Milletkili muştur.mnis 3/11/ /7/2007 Üyesi görev yptı. Türkiye Büyük trihleri rınd 7/12/2009 trihde Millet Meclisde XXII. Dönem lüğü 1971 MnisMnis Milletkili görev Üyeliği Turgutlu d ypmıştır.tı. göre Selçuk Ünirsitesi Evli iki bbıdır. Mühendislik Mimrlık 7/12/2009 trihde Fkültesden oldu. Yöne lüğü 1971 Mnis3/11/2002 tim 22/7/2007 Üyeliği göre tnturgutlu. trihleri rınd Selcukbbıdır. mıştır. Evli iki Türkiye Büyük Millet Meclisde XXII. Unirsity Dönem Mnis Milletkili Engeerg görev 1971 yptı. Mnis-Turgutlu. Architecture. 7/12/2009 trihde Selcuk Unirsity h worked lüğü Prlimentrin for Mnis Engeerg Üyeliği durg 03/22/2002 Architecture. göre tı. 22/07/2007 XXII. Evli iki bbıdır. Period. h serd Prlimentrin w ppoted 1971 Mnisfor Mnis 03/22/2002 durg for Me Turgutlu. 22/07/2007 XXII. Period. te Selcuk 07/12/2009. Unirsity Turgut w ppoted Mr. is mrried Engeerg two for Architecture. Mngement 07/12/2009. h worked Prlimentrin for Mnis Mr. Turgut is mrried durg 03/22/ /07/2007 two XXII. Period. w ppoted for Me te 07/12/2009. Mr. Turgut is mrried two ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 21

12 Dünynın r Yeri Fliyet Alnımızdır. We operte globlly

13 lüğü Entegre Sistemi Politikı Mngment System (EYS) Policy Teşekkülde Klite, Çevre, İş Sğlığı Günliği Enerji Sistemleri strtlrını uygulmk sürekli iyileştirmek, Müşterilerimiz istekleri zmnınd istenilen klitede krşılmk, Fliyetlerimizde Klite, Çevre, İş Sğlığı Günliği Enerji Sistemi ile ilgili yl diğer şrtlr uymk, Çevreye en z zrr recek şekilde üretim ypmk fliyetlerimizde çevreyle dost ürünler kullnmk, çevreyi iyileştirici çlışmlr ypmk, Tehlikeli tıklrı zltmk, çlışm ortmımızd tehlikeli tıklrın kontrollü bir şekilde elden çıkrtılmını sğlmk, İş yerlerimizde risk nlizi yprk iş kzlrını çlışnlrın sğlık kyıplrını zltmk mcıyl sğlıklı günli bir ortm oluşturmk, Enerji mliyetleri düşürmek, enerji kullnımınd trruf sğlmk enerji rimliliği rtırmk. To implement contuously impro strts Qulity, Environment, Occuptionl lth Sfety Energy Mngment Systems our compny, To meet our customer s dem punctully up to desired lel qulity, To comply sttutory libilities or necessry requirements for Qulity, Enviroment, Occuptionl lth Sfety Energy Mngment mtters, To produce our products let possible dmge to environment use environmentlly-friendly mterils our production crry out environmentlly beneficil ctivities, To reduce hzrdous wte ensure disposl this hzrdous wte controlled mnner our workg re, To estblish helty sfe environment our workg re through risk nlysis order to reduce work-relted ccidents loss worker s helth, To impro energy cost, cree energy efficiency chie svg on energy usge. 24 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 25

14 İnsn Kynklrı Humn Resources yılı personel durumu (Kişi) Strength estblisment yer 2012 Kişi / Person BİRİMİ UNIT MEMUR CIVIL SERVANT SÖZLEŞMELİ PERS. CONTRACT EMPLOYEE İŞÇİ LABOR TOPLAM TOTAL Merkez/Centre Tşr/Provce Toplm/Gr Totl Yıllr/Yers İşçi/Lbor Memur (Söz. +657) Civil-servnt(Contrcted +657) Kdrolu İstihdm Totl Employment on Pyroll ETİ MADEN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI sn kynklrı temel politikı; ilgili mevzutlr belirlenen politiklr çerçesde rimlilik krlılık ilkelere bğlı çlışmk ilkesi etrfınd şekillenmektedir. ; çğdş yenilikçi kurumsl ypısını geliştirerek konusund uzmnlşmış lnınd yeni çılımlr orty koybilen çlışnlr ship olmyı strtejik mç benimsemiştir. ETİ MADEN S HUMAN RESOURCES POLICY s essentil humn resources policy is formed prciple to work by bidg efficiency pritbility light pplicble lw existg politicl policies., mt on course constnt delopg its coopertionl structure by contemporry novti wys dopts strtegic gol cretg tem people who specilized t ir focus re bility brgg new novtions. PERSONEL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ Personel Performns Sistemi (PPYS) ile; ş hedefleriyle, çlışnlrın kişisel hedefler bütünleştirilmesi, kişisel bşrının desteklenmesi, ş bşrısının rtırılmı, ş hedeflere ulşılmınd tüm çlışnlrın ktkısının dil, sistemli ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, çlışnlrın beklentiler belirlenerek ş bğlılıklrının rtırılmı moti edici bir çlışm ortmı oluşturulrk iş gücü rimliliğ rtırılmı mçlnmktdır. İNSAN KAYNAKLARI TEMEL İLKELERİ 1) Görev özelliğe uygun personel nitelikleri belirlemek tm işlemleri gerçekleştirmek, 2) Personel iş ypm yeteneğ, girişimciliğ, bşrı çbının geliştirilmesi iç ihtiyç duyuln eğitimleri belirlemek lınmını sğlmk, 3) Personel, etik değerler etik dvrnış ilkeleri ile rimlilik kârlılık ilkelere bğlı çlışmını kurum bğlılığını teşvik etmek, 4) Personeli ilgilendiren konulrd personeli zmnınd bilgilendirmek, 5) Personel görüş önerileri idreye kolylıkl bildirmeleri sğlmk mcıyl hberleşme usûl imkânlrını geliştirmek, etkili iletişim, sn ilişkileri işbirliği sğlmk, 6) Personel, sosyl kültürel ihtiyçlrını krşılmk, görev, çlışm fliyetleri desteklemek, çlışnlrın yönetimde krr lm sürece ypıln işlere dh ktif işbirliği içerisde ktılımını sğlmk, Teşekkülde çlışmyı özendirici hle getirmek. 7) İnsn Kynklrı politikını sürekli gözden geçirmek, güncellemek geliştirmek. PERSONNEL PERFORMANCE MANAGMENT SYSTEM By doptg Personnel Performnce Mngment System; imed to unite orgniztionl gols stff s dividul gols, providg support to personl chiements, cree coopertionl success, course chievg stutionl gols tretg ll stff efforts firly, evlute m systemticly, identifyg dividul expecttions stff thus get ir loylty cretg highly motivted work environment to chie efficient work force. HUMAN RESOURCES ESSENTIAL PRINCIPLES 1) Identifiyg stff s duvidul qulifiction to ensure proper signments 2) Determe provide proper trgs for improvg employee workg skill, entepreneuril bility, ir efforts success. 3) Encourge stff to work by bidg ethic vlues ethic guideles 4) Stff is formed mtters terest m timely mnner. 5) Enbelg stff for submittg ir viewpots eily, for tht purpose enhnce communiction technique fcilities, ensurg effecti Communictions cooperti humn ffirs. 6) Stisfy socil culturl needs employees, support m for ir ctivities, efforts duties, encourge stff to prticipte decision mkg process to cooperte opertions more ctily. To render workg for orgniztion ppelg to stff. 7) To review constntly humn resources policy, to updte impro. 26 İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU Motivyonu yüksek, kurum imjını koruyn yükselten, yenilikçi çlışmlrı ön pln çıkrn, hizmete önem ren işi bir bütünün prçı gören nitelikli sn kynğını yrtmk. İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU Teşekkülün mç strtejileri gerçekleştirecek sn kynğını plânlmk, eğitmek, personel iş işlemleri optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusund uzmnlşmış, kurumu temsil yeteneği oln lnınd yeni çılımlr orty koybilen, özgüni yüksek personele ship olmk. HUMAN RESOURCES VISION To crete qulifed work force spirit unity, mdful to his duties, puttg novti efforts t front, protectg upgrdg stutitionl imge strong motivtion. HUMAN RESOURCES MISSION Mission is to utilize ntionl boron resources frmework sustble delopment, to ser ll humnity by conrtg m to high vlue dded boron products, thus to contribute to ntions s prosperity. ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 27

15 Öğrenim Durumlrın Göre Teşekkülün Personel Dğılımı ( ) Bed on Their Eduction Lel Orgniztion s Stff Distribution ( ) 2012 Yılı Eğitim Fliyetleri Yer 2012 Trg Activities Csiyete Göre Teşekkülün Personel Dğılımı (İşçi Personel hriç) ( ) Bed on Gender Orgniztion s Stff Distribution ( ) Stınlm Purchg Kişi / Person İLKÖĞRETİM ELEMENTARY LİSE HIGHSCHOOL YÜKSEK OKUL UNIVERSITY MERKEZ CENTRAL TAŞRA PROVINCE Kişi / Person ERKEK MEN KADIN WOMEN MERKEZ CENTRAL TAŞRA PROVINCE Toplm Alım Syısı (Adet) Totl purchg Amount Toplm Alım Tutrı (Milyon TL) Totl Purchg Amount , , , , , , , , 3 Teşekkülümüz vizyonun ulşmk mksdıyl her zmn güncelliği koruyn eğitime gereken önem rilerek yenilikçi üretken sn gücümüzü dh ileri seviyelere çıkrmk rimliliği rtırmk iç her yıl Teşekkül çlışnlrının mesleki y kişisel gelişimlere ktkı sğlyck çeşitli eğitimler ile Uluslrrı düzeyde progrmlnn semer, kongre konfernslr ktılımı sğlnmktdır göre yeni bşlyn personelden (işçi dhil), üst yöneticilerimize kdr çlışnlrımız eğitimler düzenlenmiştir. Hizmet İç Eğitim Fliyetleri: Teşekkülümüzün merkez tşr teşkiltınd çlışmlrın yönelik progrmlnn 272 eğitimde memur-sözleşmeli, işçi olmk üzere personele eğitim imknı sğlnmıştır. Hizmet Öncesi Eğitim Fliyetleri: 3308 Syılı Mesleki Eğitim Knunu uyrınc, Öğretim Teşekkülümüz Merkez Tşr Teşkiltımızd Meslek Lisesi Ticret Lisesden 197 öğrenciye mesleki eğitim, yrıc Teşekkülümüz işyerlerde stj ypmk isteyen 404 öğrenciye stj imknı sğlnmıştır. In order to chie our vision trg ctivities lwys obserd high priority, thus to impro our novti producti work force to cree pritbility, ery yer we provide vrious self-improment creer-improment progrms lso enble m to prticipte terntionl semrs, conntions conferences. We h orgnized vrious trgs for our entry-lel stff (cludg lbors) to mngment lel employees yer In-Service Trg Activities: We h crried out 272 trg trgetg our 5728 employees workg both centrl provcil orgniztions tht cludg 3115 civil servnt-contrcted stff 2613 lbourer. Pre-Service Trg Activities: In ccordnce Lw No: 3308 regrdg Occuptionl Trg Lw, we provide occuptionl eduction to 197 both Industril High School Commercil High School students lso 404 students is provided ternship trg y demed t our centrl provcil orgniztions Eductionl Yer Toplm Alım Syısı (Adet) Totl Purchg Quntity (piece) Toplm Alım Tutrı (Milyon TL) Totl Purchg Amount (million TL) 700, 0 600, 0 500, 0 400, 0 300, 0 200, 0 100, 0 0, 0 28 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 29

16 Mli Durum Temel Göstergeler Fnce Bic Indictors AÇIKLAMA / DEFINATION Aktif / Assets (B TL) / Thous TL 1, 942, 111 Dönen Vrlıklr / Liquid Assets 726, 806 Teşekkülün 2012 brüt kârı 434 milyon dolr (779 milyon TL) gerçekleşirken, Hzeye ödenen temettü miktrı d 316 milyon dolr (566 milyon TL) dır. Orgniztion s gross prit 2012 w relized US$ 434 million (779 million TL), where dividend mount pid to Treury w US$ 316 million (566 million TL). ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI KAR / ZARAR VE ÖDENEN TEMETTÜ TABLOSU YEARS OF PROFIT/LOSS AND DIVIDEND TABLE YILLAR YEARS DÖNEM KAR/ZARARLARI BİN TL PROFİT/LOSS IN THE PERIOD STOPAJ DAHİL ÖDENEN TEMETTÜ BİN TL PAID DIVIDEND c. WITH HOLDING TAXES Thous TL Durn Vrlıklr / Fixed Assets Pif / Psis Kıs Vdeli Ybncı Kynklr / Short Term Foreign Sources Uzun Vdeli Ybncı Kynklr / Long Term Foreign Sources Öz Kynklr / Equities Net Dönem Krı / Net Prit for Period AÇIKLAMA / DEFINATION 1, 215, 305 1, 942, , , 862 1, 735, , 134 (B TL) / Thous TL Brüt Stışlr / Gross Sles Stışlrın Mliyeti / Cost for Sles 1, 487, , 180 Fliyet Giderleri / Activity Expenses 246, 403 Fliyet Krı / Prit Opertg 749, 880 MİLYON TL Dönem Krı Zrrı / Prit/Loss for Period Dönem Net Krı Zrrı / Net Prit/Loss for Period 779, , 134 BRÜT KAR GROSS PROFIT TEMETTÜ DIVIDEND defler Strtejik Pln Dönemi defler Plnned Strtegic Gols Period Trgets 2023 Vizyonu defler Objectis for 2023 Vision 2013 BOR KİMYASALLARI ÜRETİM KAPASİTESİ 2, 1 MİLYON TON BORON CHEMICALS PRODUCTION CAPACITY 2, 1 MILLION TONS 2013 SATIŞ GELİRİ 1 MİLYAR ABD $ SALES REVENUE US$ 1 BILLION 2023 BOR KİMYASALLARI ÜRETİM KAPASİTESİ 5, 5 MİLYON TON BORON CHEMICALS PRODUCTION CAP. 5, 5 BILLION TONS 2023 SATIŞ GELİRİ 2, 5 MİLYAR ABD $ SALES REVENUE US$ 2,5 BILLION 30 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 31

17 gerçek işi müşteri odklı çlışmktır s key concern is to work customer-oriented

18 34 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konsntre Bor, Bor Kimyllrı Eşdeğeri Ürünler ÖZEL BOR ÜRÜNLERİ SPECIAL BORON PRODUCTS BOR KİMYASALLARI VE EŞDEĞERİ ÜRÜNLER BORON CHEMICALS AND EQUIVALENTS KONSANTRE BOR ÜRÜNLERİ CONCENTRATED BORON CHEMICALS Bor Boron Bor, periyodik tblod B simgesi ile gösterilen, tom numrı 5, tom ğırlığı 10,81 oln metlle metl rı yrı iletken özelliğe ship bir elementtir. Bor tbitt hiçbir zmn serbest hlde bulunmz. Doğd yklşık 230 çeşit bor merli olduğu bilmektedir. Çeşitli metl y metl elementlerle yptığı bileşikler gösterdiği frklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğ kullnılmın olnk sğlmktdır. Bor, bileşiklerde metl dışı bileşikler gibi dvrnır, nck, frklı sf bor, krbon gibi elektrik iletkenidir. Kristlize bor görünüm optik özellikleri çısındn elm benzer neredeyse elm kdr serttir. Borun sf elementi ilk kez 1808 Frnsız kimyger J.L. Gy-Lussc Bron L.J. Thenrd ile İngiliz kimyger H. Dvy trfındn elde edilmiştir. BOR BİLEŞİKLERİ Bor merlleri, ypılrınd frklı ornlrd bor oksit (B 2 ) içeren doğl bileşiklerdir. Doğd yklşık 230 dn fzl bor merli mevcuttur. Bor kimyllrı ürünleri B 2 içeriğe göre dlırılmktdır. B 2 içeriği rttıkç ürün değeri de rtmktdır. trfındn üretilmekte oln üretilmesi plnlnn ürünler B 2 içerikleri şğıdki tblod rilmektedir. dot - 67 (N 2 B 8 O 13. 4H 2 O) dot - 67 (N 2 B 8 O 13. 4H 2 O) Ürün Csi / Type Of Product Çko Bort (2ZnO. 3B 2. 3, 5H 2 0) Zc Borte (2ZnO. 3B 2. 3, 5H 2 0) Bor Nitrür (BN) Boron Nitride (BN) Bor Hidrür (NBH 4 ) Boron Hydride (NBH 4 ) Bor Krbür (B 4 C) Boron Crbide (B 4 C) Bor Oksit Boron Oxide Susuz Borks (bor-68) Anhydrous Borx (bor-68) Borik Asit (H 3 B ) Boric Acid (H 3 B ) Klse Tkl (N 2 B 4 O 7. 10H 2 O) Clced Tcl (N 2 B 4 O 7. 10H 2 O) bor - 48 (Borks Penthidrt) (N 2 B 4 O 7. 5H 2 O) bor - 48 (Borx Penthydrte) (N 2 B 4 O 7. 5H 2 O) Öğütülmüş Kolemnit (2CO. 3B 2. 5H 2 0) Ground Colemnite (2CO. 3B 2. 5H 2 0) Öğütülmüş Üleksit Ground Ulexite Borks Dekhidrt (N 2 B 4 O 7. 10H 2 O) Borx Dechydrte (N 2 B 4 O 7. 10H 2 O) Konsntre Kolemnit Concentrted Colemnite Konsntre Üleksit Concentrted Ulexite Konsntre Tkl Concentrted Tcl Boron is metlloid element semiconductg properties which ppers periodic tble symbol B, its tomic number is 5 tomic weight is 10,81. Boron ner found free element nture. It is known tht bout 230 kd boron merls re found nture. Different kd properties boron compounds composed or metls metls, enbles m to be used widely dustry. Boron ct non-metl its compounds, hower pure boron is electricl conductor similr to crbon. In pects ppernce optic chrcristics crystlle boron looks like lmost dimond lmost hrd dimond is. Pure Boron w first isolted by French chemist J.L. Gy-Lusc Bron L.J. Thenrd English chemist H. Dvy BORON COMPOSITES Boron merls re nturl composites contg boron oxide (B 2 ) different proportions. There re bout more thn 230 boron merls found nture. Boron chemicl product re nmed ccordg to B 2 content. The more y conser B 2 more vluble y become. B 2 İçeriği (%) / B2o3 Content 67 m. 98 m. 68 m. 56, 25 m. 52 m. 48 MİN. 40 +/- 0, /- 1, 0 36, 47 m Bor Ürünleri Üretim Prosesleri Production Processes Boron Products Bor Ürünleri Üretim Prosesleri Borks Dekhidrt: Öğütme işlemden geçirilen tkl merli; çözme, çöktürme, filtreleme, kristlizyon, kurutm işlemlerden geçirilerek mimum %36,5 B 2 tenörlü borks dekhidrt ürünü elde edilir. Borks Penthidrt: Borks sntrifüjlerden yrıln nemli borks dekhidrt kristlleri belli bir sıcklığ ulşmış penthidrt rektörlere beslenir. Rektörden lınn doymuş çözelti; çöktürme, filtreleme, kristlizyon, kurutm işlemlerden geçirilerek mimum %47,8 B 2 tenörlü borks penthidrt ürünü elde edilir. Sodyum Perbort Monohidrt/ Tetrhidrt: Tkl çözülerek filtrelenmesi sonucu elde edilen borks çözeltisi sodyum hidroksit hidrojen peroksit ile reksiyon sokulrk metbort çözeltisi elde edilir. Bu çözelti; çöktürme, filtreleme, kristlizyon, kurutm işlemlerden geçirilerek mimum %22, 6 B 2 tenörlü sodyum perbort tetrhidrt ürünü elde edilir. Sodyum Perbort fbrikınd üretilen sodyum perbort tetrhidrt kristlleri kurutucuy beslenir. Kurutm işlemi sonucund mimum %34,0 B 2 tenörlü sodyum perbort monohidrt ürünü elde edilir. Production Processes Boron Products Borx Dechydrte: Tcl merl is crushed goes under dissolution, precipittion, filtrtion, crystlliztion, dehydrtion processes borx dec hydrte contg 36,5 % m B 2 is obted. Borks Penthidrt: Borx Penthydrte: Humid Borx dechydrte crystlles drifted borx centrifuge re generted penthydrte rectors t specific temperture. Sturted solution is treted through precipittion, filtrtion, crystlliztion, dryg processes conrted to borx penthydrte m. content 47,8 % B 2. Sodium Perborte Monohydydrte / Tetrhydrte: Borx solution, obted by desolvg filtrtg process tcl, llowed to rection sodium hydroxide hydrogene peroxide trnsformed to metborte solution. This solution is precipitted, filtrted, crystlised dehydrted sodium perborte tetrhidrte imum. 22,6% B 2 content is obted. This sodium perborte tetrhydrte crystls re loded to dehydrter unit for dryg. End dehydrtion process sodium perborte monohydrte mimum content 34,0 % B 2 is obted. ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 35

19 Borik Asit: Konsntre kolemnit cevheri; kırm, öğütme, sülfürik it ile reksiyon, filtreleme, kristlizyon kurutm işlemlerden geçirilerek mimum %56 B 2 tenörlü borik it ürünü elde edilir. Bor Oksit: Bor oksit üretimi, borik it kristl suyunun uzklştırılmı ile gerçekleşir. Bunkerden lınn borik it kurutucuy beslenir. Kurutm, soğutm, eleme işlemden sonr elde edilen bor oksit depolnır. Klse Tkl: Tünn tkl döner fırınd klse edilmesi ile bünye suyunun uzklştırılrk 1-5 mol rınd değişen %45-62 B 2 içerikli mikronize klse tkl elde edilir. Susuz Borks: Borksın klse edildikten sonr ergitme fırınınd yklşık 980 o C de ergitilmesi sonucund elde edilir. Ergimiş borks yeterli kışknlığ ulştığınd fırın dışın lınır su soğutmlı tmburlrdn geçirilerek morf ypıd susuz borks elde edilir. Elde edilen ürün pzrlnmk üzere kırıcılrdn geçirilir. Boric Acid: Concntrted colemnite ore treted through, crhg, millg, rection sulfuric cid, filtrtion crystlliztion dehydrtion processes boric cide product mimum grde 56 % B 2 hrsted. Boron Oxide: Boron oxide produced by process crystll wter seprtion boric cid. After it is bedded bunker it is trnsferred to dehydrtg unit. Hvg it dehydrted lter cooled boric cid cn be tken to storge. Clced Tcl: By clction unsorted tcl rottg hot furnce wter ore body evported result this method product clled micronized clced tcl 45%-62% B 2 content 1-5 mole rnge mteril is produced. Anhydrous Borx: Its production resulted by fusion clced borx fusion furnce t temperture 980 C degree. Molten borx is llowed to fluidiztion lter it fluidized enough treted through wter coolg process trnsformed to nhydrous borx morphous structure. Product is processed through crushers before it is fered to mrket. TİNKAL TINCAL ÜLEKSİT ULEXITE KOLEMANİT COLEMANITE - Borks Dekhidrt Borx Dechydrte - Borks Penthidrt Borx Penthyrte - Susuz Borks Anhydhrous Borx - Borik Asit Boric Acid - Disodyum Oktbort Tetrhidrt Disodium Octborte Tetrhydrte - Sodyum Metbort Sodium Metborte - Sodyum Pentbort Sodium Pentborte - Sodyum Perbort Sodium Perborte - Deterjn / Detergent - Ypıştırıcılr / Adhesis - Ybni Otlrın Kontrolü Agriculturl Spryg - Fotoğrfçılık / Photogrphy - Gübre / Fertilizers - Alev Geciktiriciler Fire Reterdnts - Deterjn Detergents (Blechg) - Tekstil (Ağrtm Boym) Textile (Dye) - Dezenfektn / Snitizers - Cm / Gls - Cm Yünü Insultiontype Gls (Glswool) - Gübre / Fertilizers - Metlurjik / Metllurgy - Emye, Frit Sır Enmel GleGle - Cm / Gls - Cm Elyfı / Textile Type Fibergls - Gübre / Fertilizers - Gübre / Fertilizers - Ybni Otlrın Kontrolü / Crbgrs Control - Böcekle Mücdele / Pest Control - Ahşp Korum / Wood Preservtion - Alev Geciktirici / Flme Retrdnt - Tekstil / Textile - Kozmetik / Cosmetic - Antiseptik / Antiseptics - Nylon / Nylon - Fotoğrfçılık / Photogrphy - Emye, Frit Sır / Enmel Gle - Nükleer Uygulmlr Nucler Prctices - Tekstil Tipi Cm Elyf Textile Type Fibergls - Cm Elyfı / Textile Type Fibergls - Borlu Alşımlrı / Boron Alloys - Yngın geciktiriciler / Fire Retrdnts - Cm / Gls - Cm Yünü / Insultion Type - Gübre / Fibergls(glswool) Fertilizers - Ypıştırıcılr / Adhesis - Ybni Otlrın Kontrolü Agriculturl Spryg - Fotoğrfçılık / Photogrphy - Hşere Kontrolü / Pest Control - Tekstil Boylrı / Textiles Dyg - Çimento / Cement - Kozmetik / Cosmetic - Cil-Mum Emülsiyonu Polish Wx Emulsion - Deri Tbklm / Aluttion Bor tüketim nihi kullnım lnlrın göre dğılımı (2012) Boron consumption by dustry Diğerleri %18 Ors 18% Deterjn Temizlik %3 Detergent-Cleng 3% Trım %12 Agriculture 12% Sermik (Emye, Sır, vb.) %13 Cermic 13% Cm %54 Gls 54% BOR KULLANIM ALANLARI Bor; nihi kullnım lnı oln sektörlerde çoğunlukl bor kimyllrı şeklde tüketildiği gibi, konsntre bor ürünleri doğrudn d tüketilebilmektedir. Bor ürünleri; uzy hv rçlrı, nükleer uygulmlr, keri rçlr, ykıtlr, elektronik iletişim sektörü, trım, cm snyi, kimy deterjn sektörü ile sermik polimerik mlzemeler, nno teknolojiler, otomotiv enerji sektörü, metlürji şt gibi pek çok l kullnılmktdır. Anck, tüketilen bor ürünler %85 e ykını cm (ylıtım tipi cm elyfı, tekstil tipi cm elyfı, borosilikt cm), sermikfrit, trım deterjn sektörlerde yoğunlşmıştır. BORON AREAS OF USAGE Boron is used mly boron chemicls by dustries well beg consumed nturl bortes. Boron products re used vrious re cludg spcecrfts ircrfts, nucler prctices, militry hicles, fuels, electronics Communiction sector, griculture, gls dustry, chemicls detergents sector, cermics polymeric mterils, nnotechnologies, utomoti energy sectors, metllurgy construction fields. Hower mjority boron products re tensily consumed by gls (sultion fibergl, textile fibergl borosilicte gls) sector, griculture detergents sectors. 36 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 37

20 PERU % 1. 7 ŞİLİ % 3. 2 BOR ABD % 6, 2 BOR BOR BOR BOLİVYA % 1, 5 BOR Düny Bor Rezervleri Dğılımı World s Boron Resers Distribution ARJANTİN % 0. 7 SIRBİSTAN % 1, 7 BOR BOR TÜRKİYE % BOR BOR RUSYA % 7. 7 KAZAKİSTAN BOR % 1, 2 ÇİN % 3. 6 Düny Bor Üretimi - Pzr Pyı World Boron Production-Mrket Shre Düny fiili bor üretimi 2012 yklşık 4 milyon ton (1.9 milyon ton B 2 ) civrınd gerçekleşmiştir. In 2012 World s ctul boron production quntity w mterilized 4 million tons (1.9 million ton B 2 ) or so. Asy % 9,4 Asi 9,4 % Güney Amerik % 15,8 South Americ 15,8 % A. B. D. % 27.6 USA 27.6 % Türkiye % 47,2 Turkey 47,2 % Düny Bor Üretim Bölgelere Göre Dğılımı (2012) Kynk:, 2012 World s Boron Production Allocted Accordg to Regions. (2012) Source:, DÜNYA BOR REZERVLERİ / WORLD S BORON RESERVES Ülkeler / Country Düny bor rezervleri konusund 2012 Türkiye Sırbistn d gelişme olmuştur. Türkiye de Bor Mter Arm Projes sonucund bor rezervleri ,3 milyon ton B 2 rtrk 935, 8 milyon ton B 2 seviyese yükselmiştir. Düny d ekonomik işletilen bor rezervler yklşık %73 ü Türkiye de yer lırken yklşık %20, 8 i diğer önemli üretici ülkeler oln ABD, Rusy, Ç Şili de yer lmktdır. Toplm Rezerv (B Ton B 2 ) Totl Resers (Thous Tons B2O3) Dğılım (%) Alloction(%) Türkiye / Turkey , 5 ABD / USA , 2 Rusy / Russi , 7 Kzkistn / Kzkhstn , 2 Ç / Ch , 6 Şili / Chile , 2 Peru / Peru , 7 Bolivy / Bolivi , 5 Arjnt / Argent , 7 Sırbistn / Sirbi , 7 TOPLAM / TOTAL Kynk:, USGS, Roskill, Bortes. co. uk, Rio Tto, Industril Merls Source:, USGS, Roskill, Bortes Co. UK, Rio Tto, Industril Merl In respect world s boron resers progressions did tke plce Sirbi Turkey yer Hvg concluded Project for Boron Mter Serch Turkey, boron resers precisely quntified it is seen tht 640 million tons B 2 resers grdully h creed to million tons yer Assesments suggest tht while Turkey hvg pproximtely 73% shre world s economicly utilized boron resers remg pproximte shre 20. 8% locted USA, Russi, Ch Chile which or importnt boron producer countries re Düny ekonomisdeki hedef pzrlrın ekonomik büyümesdeki yvşlm/ küçülme nedeniyle düny bor pzrınd tlep drlmı yşnmış dolyısıyl bor tüketimi zlrk yklşık 3, 8 milyon ton seviyese gerilemiştir. Düny bor tleb %46 sının, %23 ünün RT Borx, %31 de diğer üreticiler trfındn krşılığı thm edilmektedir. Due to slowdown world economy boron consumption decreed. An Rkip %23 M Competitor 23% Diğerleri %31 Ors 31% %46 46% Düny Bor Pzr Pyı Dğılımı (Miktr Bzınd %), (2012) Kynk:, 2012 World Boron Mrket Shre Alloction ( Amount Bis %), 2012 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 39

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ An Dosy DOSYA DİZİM PLANI 010 Mevzut İşleri 020 Olurlr, Onylr 030 Anlşm, Sözleşme ve Protokoller 040 Fliyet Rporlrı 041 Brifingler ve Bilgi Notlrı 042 İsttistiki bilgiler 043 Çlışm plnı ve progrmlrı 050

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers.

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers. Türkiye nin Krikosu Jack of Turkey VİZYONUMUZ Hedef kitlesine verdiği önem ve kendini sürekli geliştiren yapısı ile sektörün en çok tercih edilen markası. MİSYONUMUZ Vizyonumuz doğrultusunda hidrolik sektöründeki

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011 Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yklşımlrı 9. Klite ve Bşrı Sempozyumu Trcn Kiper 15 16 Nisn 2011 İçerik 21. Yüzyıl Bkış 21. Yüzyıl Bkış Gelecekle ilgili belirgin oln tek şey belirsizliğidir!???

Detaylı

Cognos: Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı

Cognos: Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı Ahmet Şentürk Kurumsl Uygulmlr Yöneticisi 22/10/09 Cognos: Kynklrın Etkin ve Verimli Kullnımı 09 IBM Corportion Mimrinin Önemi Şehir Plnlmsı Koordinsyon Entegrsyon Geçiş Esneklik / Etkinlik İş Merkezi

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Plastik ve Metal Kalıpçılık

Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Üretimi Plastic And Metal Injection Mold Manufacturing Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi Plastic Injection Part Manufacturing info@pilkasan.com

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Sandvik Coromant Türkiye

Sandvik Coromant Türkiye Sandvik Coromant Türkiye Metin Arıkfidan Coromant Müdürü +90 216 453 0 740 metin.arikfidan@sandvik.com Safety first At Sandvik Coromant safety is our top priority Emergency Exit Assembly Point Emergency

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi JASON NICK SHING LAU 22.07.2013 Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şue Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryntsyon 1 0 1 1 2. BES 185 361185

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM. Hayriye Karadeniz - CDO

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM. Hayriye Karadeniz - CDO DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM Hayriye Karadeniz - CDO MEGA-TRENDLER - OTOMOTİV Mega Cities Zero target by Cities Industry 4.0 Connected Living New Retail& Logistics Models Integrated Omni-channel

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

G-Form PROFIX. S Tezgahlar // S Worktable. L Denizlikler // L- Sills. L Dönüşler // L-Turnings. Kolonlar // Colons. Renkler // Colours 11

G-Form PROFIX. S Tezgahlar // S Worktable. L Denizlikler // L- Sills. L Dönüşler // L-Turnings. Kolonlar // Colons. Renkler // Colours 11 G-Form www.tvilo.com.tr Tsrım Dünysının Eşsiz Renk, Biçim ve Şekilleri Tvilo'd Hyt Buluyor... TAVILO - The Unique Colours, Forms nd Shpes of Design. S Tezghlr // S Worktle 03 Yenilikçi tsrım nlyışı ile

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında ZÜLFİKARLAR HOLDİNG ENERJİ SEKTÖRÜNÜN Y Ü Z Y Ü Z E İLK S/4HANA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ! RÖPORTAJ E nerji, kimy ve finns sektöründeki pzr pyıyl Türkiye nin ve dünynın syılı firmlrıyl rekbet edebilir hle

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı