ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT

3 Bir millet telisi, yerltı zenglikler işlem değerlendirilmese bğlıdır. A ntion s progress depends on utiliztion her underground resources.

4 , fliyetleri doğl hyt sn sğlığın duyrlı yürütür, conducts its ctivities scere respect to humn helth nturl environment.

5 İçdekiler Contents Bkn Sunuşu... 8 Mister s Presenttion ün Mesjı Messge From Misyon- Vizyon Mission-Vision k Strtlrı Değerleri Ethicl Strts Vlues Orgnizyon Şemı Orgniztion Chrt / Üst s lüğü Entegre Sistemi Politikı Mngement System (EYS) policy İnsn Kynklrı Humn Resources 2012 Yılı Eğitim Fliyetleri Trg Activities Stınlm Purchg Mli Durum Temel Göstergeler Fnce Bic Indictors Bor Boron Bor Ürünleri Üretim Prosesleri Boron Products Production Processes Bor Kullnım Alnlrı Boron Usge Are Düny Bor Rezervleri Dğılımı World s Boron Resers Distribution Düny Bor Üretimi Pzr Pyı World Boron Production Mrket Shre Bor Ürünleri Stışı Boron Products Sles Ytırım Politikı Metodolojisi Instment Policy Methodology Tmmlnn Büyük Projeler Lrge Projects Completed İn Period Devm Eden Projeleri Ongog Projects Yeni Projeler (2013) New Projects (2013) 2012 Yılı Ytırım Fliyetleri Instment Activities Yılnd Tmmlnn Projeler Projects Completed In yer 2012 Arştırm Geliştirme Reserch Delopment Shlrı Sondjlr Fields Drillimgs Ürün Portföyü Üretim Merkezleri Product Portfolio Production Centers Bırm Bor Asit Fbriklrı İşletme lüğü Bırm Boron Acid Fcility Plnts Mngement Emet Bor İşletme lüğü Emet Boron Mngement Kırk Bor İşletme lüğü Kırk Boron Mngement Bigdiç Bor İşletme lüğü Bigdiç Boron Mngement Lojistik Fliyetleri Logistic Activities İştirkler Affilites Acenteler / Temsilciler Sles Agents İletişim Contct Ytırım Instment 8 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 9

6 Bkn Sunuşu Mister s Presenttion 10 Yerltı kynklrının yüksek ktm değer sğlyck şekilde ekonomiye kzırılmı, hmmdde ihtiycının günli ekonomik krşılnmı ülkeler gelişmesde bu gelişmişliğ sürdürülebilir olmınd oldukç önemlidir. Ülkeler gelişmişlik düzeyi rttıkç; snyilerde endüstriyel merllere oln gereksim rtmktdır. Bor merlleri kimyllrı endüstr değişik lnlrınd hmmdde kullnılmkt, özellikle imlt sny ileri teknoloji ürünü mlzemeler üretimde, cm, cm yünü, cm elyfı, deterjn, ferro bor, trım, sermik sğlık sektörü gibi birçok l girdi kullnılmktdır. Kimy, mdencilik metlürji lnlrınd fliyet gösteren ; bugün ship olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimy tesisleri ile ülkemiz önde gelen kimy snyi şudur. Dünydki bor merller yklşık %73 ünün ülkemizde bulunmı önemli bir zengliğimizdir. Bu bilçle bor merllerimiz kârlılık ilkeleri çerçesde işletilerek ekonomiye kzırılmktdır. ; dış çevrede oluşn şrtlrın rkipler önünde olmk, pzrın tlebi krşılmk, ülke ekonomise yüksek ktkı sğlmk mçlrıyl; endüstriyel yetkliği, ürün yelpzesi klitesi, müşteri odklı politiklrı, Ar-Ge fliyetleri, ytırımlrı, sermyesi, güçlü orgnizyonu sn kynğıyl birçok frklı disipli, teknik süreçleri hedefleri bşrıyl yönetmektedir. Ktm değeri yüksek bor kimyllrı üretimiyle ülkemiz sermye birikime etkisi giderek rtn ; bor kimyllrının n üreticisi sektöründe düny lideridir. Çevreye sn sğlığın duyrlı fliyetleri yürüten ; ytırımlrı, yeni ürün yeni kullnım lnlrının bulunmın yönelik r-ge çlışmlrı sonucund sürdürülebilir rekbet üstünlüğünü dh ileri seviyeye tşıycğı pzrın belirleyicisi olcğı çıktır. fliyetlerde kullığı girdiler büyük bir kısmı yurt içi kynklıdır. Stışlrının %97 si ihrct gelirlerden oluşn, ülkemiz en önemli döviz girdisi sğlyn şlrındn biridir brüt 779 milyon TL. kâr elde etmiştir. Bu özelliği ile ülkemiz dış ticret dengese, sermye birikime, istihdmın ytırım kynğı oluşturulmın doğrudn fyd sğlyn bir serji ktmktdır., 2023 vizyonu ; bor kimyllrı üretimi 5,5 milyon ton, bor kimyllrı ihrctını 2,5 milyr dolr çıkrm, kişilik yeni istihdm sğlm hedefleri gerçekleştirme gücüne yeterliliğe shiptir. lüğü çlışnlrın yöneticilere çlışmlrınd bşrılr dilerim. Brgg underground resources to economy wy providg high dded vlue, meetg rw mteril needs relibly economicly is substntilly importnt to progress countries to sustbility this progress. As delopment lel countries crees, need to dustril merls for ir dustry scles up too. Merls chemicls boron is used rw mteril vrious fields dustry, especilly used put mteril production high-tech products sectors such boro silicte gls, gls wool, fibergls, detergnt, ferro boron, griculture. cermic helth lso. Tody, who opertes mg, metllurgy chemistry fields is one ledg orgniztion S our country its high-tech modern chemistry fcilities. Hvg pproximtely 73% world boron resers our country h mens substntil welth to us. By pprochg this wreness opertg it frme pritbility efficiency prciples, our boron merl is been dded to economy gret vlue. ; successfuly mnges its vrious regulted systems, technicl progresses gols its dustril qulifictions, customer oriented policies, stments, funds, reserch&delopment ctivities, qulity rnge its products, its strong orgniztion its humn resources; for purposes tkg plce t hed competitors outside mrkets conjunctures, mt t supplyg mrket s dems, providg high lel contrubitions to country s economy. With its production high vlue dded boron chemicls, which h er-creg impct on our country s cpitl stock; is primry producer boron chemicls world leder its sector. who conducts its opertions lible for humn helth environmentl issues, obviously will be becomg mrket mker will be forwrdg its sustble competiti superiority t higher pot results its stments, reserch & delopment ctivities to fd novti products new usge fields for products. Big portion put mterils used s ctivities re domestic sources. genertg 97% its sles renue exports, becomes one orgniztions highest foreign currency flow rte. In 2012, its gross prit is 779 million TL. this qulity provides direct synergy to our country s trde blnce, employment rte, stock cpitl efforts to genertg funds for stments. h strength qulifiction to ctulize its ims cretg 2500 new jobs, creg boron chemicls production to 5.5 million tons exports those to rech 2,5 billion dollrs frme 2023 vision, centennil nnirsry our country. I wish success to Mngment workers ir efforts. Tner YILDIZ Enerji Tbii Kynklr Bknı Mister Energy Nturl Resources ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 11

7 ün Mesjı Messge 1935 bnk dıyl kuruln, 1998 Holdg AŞ., 2004 ise lüğü dıyl yeniden teşkiltlırıln şumuz, trihi süreçte ülkemiz mdencilik sektörünün gelişmesde kurumsl bir kimlik kznmınd önemli bir rol lmıştır. Bor merller rimli kârlı işletilmesi ülke ekonomise yüksek gelir sğlnmı mcıyl, 2840 syılı Knunl Bor tuzlrının rnmı işletilmesi Devlet eliyle ypılmı sğlnmış işletme imtiyzı lüğüne rilmiştir. Tespit edilmiş düny toplm bor rezerv yklşık %73 ü ülkemizde bulunmktdır. Devm eden rm çlışmlrı sonucund, ülkemiz pyının rtış göstereceği beklenmektedir. Bor merlleri, ypılrınd frklı ornlrd bor oksit (B 2 ) içeren doğl bileşiklerdir. Türkiye de yygın ; tkl, kolemnit üleksit merlleri bulunmktdır. Bu merller fiziksel işleme tbi tutulrk zengleştirilmekte (konsntre bor) dh sonr rfe edilerek çeşitli bor kimyllrın dönüştürülmektedir. Estblished 1935 nme bnk, 1998 nmed Holdg Inc., lter 2004 restructured flly under nme te, our Orgniztion h been performed n importnt role our ntionl mg sector s progression its formg corporte identity. With view to utilize boron merls efficiently pritbly to h highest come for Turkish economy, explortion processg works for boron merls w ensured to be under control stte by Lw No: 2840 order opertg license w grnted to te. 73% world s locted orll boron resers lie Turkey. This rtio is expected to cree result on gog serch opertions. Boron merls re nturl compounds contg boron oxide (B 2 ) t vrious rtio. Commonly found merls re tcl, colemnite ulexite Turkey. These merls re enriched (concntrted boron) by physicl processg lter on it is conrted to boron chemicls by rfement methods. Boron merls is utilized rw mteril vrious re dustry, prticulrly used for mnufcturg high-tech items, lso used put mteril mny sectors such gls, fibergl, gls wool detergnt, ferro boron, griculture, cermic medicl. Actg long responsibility hvg worlds biggest boron resers through its stble supervision tem work contues mngg mg ctivities one h or h mkes mjor contrubition to economy through its chemicl plnts by mkg boron chemicls utilized t ir best, to its region for socio-economic delopment. In yer 2000, existg Bor merlleri kimyllrı endüstr değişik lnlrınd hmmdde kullnılmkt, özellikle imlt sny ileri teknoloji ürünü mlzemeler üretimde, cm, cm yünü, cm elyfı, deterjn, ferro bor, trım sermik sektörlerde girdi kullnılmktdır., dünynın en büyük bor rezervlere ship olmnın sorumluluğu ile istikrrlı bir yönetim tkım çlışmı syesde, bir trftn mdencilik fliyetleri sürdürmekte, diğer trftn d ship olduğu kimy tesisleri vıtıyl bor kimyllrının ülke ekonomise kzırılmın fliyette bulunduğu bölgen sosyoekonomik gelişime büyük ktkı sğlmktdır b ton oln bor kimyllrı eşdeğeri ürün üretim kpitesi, 2,13 milyon ton yükseltilmiştir ,8 milyon ton bor kimyllrı eşdeğeri ürün üretimi 2,2 milyon ton konsntre bor üretimi gerçekleştirilmiştir. Konsntre borun önemli bir bölümü bor kimyllrı eş değeri ürün üretimde kullnılmkt küçük bir bölümü ise piyy rz edilmektedir. Orhn Yılmz ü Bşknı Chirmn 570, 000 tons boron chemicl tht equivlent boron products production cpcity were creed to million tons. In 2012, 1.8 million tons boron chemicls equivlent boron products lso 2. 2 million tons concentrted boron production w mterilized. Mjority concentrted boron is used production boron chemicls equivlent products smll portion it is presented to mrket. 12 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 13

8 Kimy, mdencilik metlürji lnlrınd fliyet gösteren ; bugün ship olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimy tesisleri ile ülkemiz önde gelen kimy snyi şu hüviyeti kznmıştır. ; ship olduğu endüstriyel yetkliği, ürün yelpzesi klitesi, müşteri odklı politiklrı, r-ge fliyetleri, ytırım politiklrı, mevcut koşullrın seyri değiştirmek iç uyguldığı pzrlm nlyışı, sermyesi, güçlü orgnizyonu sn kynğıyl birçok frklı disipli, teknik süreçleri, hedefleri riskleri bşrıyl yöneterek 2005 n itibren Düny Bor Sektöründe Lider konumun gelmiştir yılı rilere göre düny bor pzrınd 4,3 milyon ton tüketim hcmi bulunmktdır. pzr pyı 2010 %42 iken, 2011 %46 y yükselmiştir ise pzr pyı %47 gerçekleşmiştir düny bor pzrının %51 e hkim olunmı hedeflenmiştir , 8 milyon ton bor ürünleri stışımız krşılığınd 822 milyon dolr stış geliri elde edilmiştir. İhrct tutrı ise 796 milyon dolr gerçekleşmiştir. bu stışlrındn 779 milyon TL brüt kâr elde etmiştir. Bu kpsmd, hzeye milyontl., 2012 ise 566 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir. Mliye Bknlığı rilere göre 2012 yılı kurumlr rgisi sırlmınd 19. Sırd yer lmıştır TİM (Türkiye İhrctçılr Meclisi) ypmış olduğu TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK 1000 İHRACATÇI firm sırlmınd ihrctt 15. Sırd yer lmıştır. Bor sektörü sınırlı bir pzr ypısın ship olmkl birlikte pzrd yoğun bir rekbet yşnmktdır., pzrın büyümesi beklemek yere pzrı büyüten ş olm strtejisi ile yeni ürün yeni kullnım lnlrının bulunmı yönünde rştırm, geliştirme fliyetlere ğırlık rmekte, pzrlm ğını genişletmeye yönelik yurt dışı orgnizyonlrı ypılırmktdır. Aynı zm; ktm değeri yüksek özel bor kimyllrı bşt olmk üzere bor dylı sny Türkiye de kurulmın öncülük etmektedir. Ekonomik, çevresel sosyl fktörleri, kurumsl yönetim ilkeleri fliyetlere krr meknizmlrın uyrlyn ; klite, çevre, iş sğlığı günliği enerji Tody, which is opertg mg metllurgy fields h deserd identity one ledg chemicl dustry orgniztions our country its high-tech modern chemicl fcilities. With its dustril qulifiction, qulity rnge its products, customer - oriented policies, reserch & delopment ctivities, stment policies, novti mrketg conception, own cpitl, well orgnized structure its humn resources h mnged vrious pects, technicl process, objectis risks successfuly h become position Leder World s Boron Sector sce yer In refernce to 2011 dt, consumption volume boron products is 4,3 million tons World s boron mrket. Where s mrket shre w 42% yer 2010, it creed to 46% yer Our mrket shre rised to 47% yer is trgeted to domte 51% shre World s boron mrket In yer 2012, US$ 822 million gross renue h been receid return for our sles 1,8 million tons boron products; for export mount h been ctulized 796 million dollrs. From this sles, h ged 779 million TL prit. With this scope yer 2011 dividend pyment mde to Treury w 520 million TL dividend mount w 560 million TL yer Accordg to dt releed Mistry Fnce s ppered t 19th plce corporte tx rnkg. Furrmore our orgniztion took its plce t 15th rnk list nmed AMONG TOP 1000 EXPORTERS OF TURKEY which hd been prepred by TIM (Turkey Exporters Assembly) Despite to its limited mrket outlook, yet n tensi competition tkes plce boron dustry. In le its sted witg for mrket to grow be mrket mker strtegy h been puttg reserch&delopment ctivities priority on its wy towrd ntg new products new usge re, structurg brod orgniztions for its tentions to enlrge its mrketg network. In sme time, dopts mission pioneerg boron bed dustry Turkey puttg notbly high vlue dded boron chemicls t its first priority. yönetim sistemi strtlrını uygulmkt, yl diğer şrtlrı yere getirmekte, riskleri yönetmektedir. Önümüzdeki dönemlerde bor krbür, bor nitrür, ferro bor bşt olmk üzere dh pek çok özel bor kimyllrını ürün portföyüne ktmk iç r-ge çlışmı yürütülmektedir. ; pzrd oluşck fırstlrı değerlendirebilmek iç, yeni modern teknoloji ile büyük ölçekli ytırımlr ypılmını strteji benimsemiştir. Bu çerçede, ton/yıl kpiteli V. Borks Penthidrt Tesisi/Kırk projes ypımın devm edilmektedir. Hlen ypımı devm eden LCD sektöründe kullnıln ultr düşük sülftlı borik it üretimi iç ton/yıl kpiteli Emet Çok Amçlı Borik Asit Üretim Tesisi 2013 yılı sonund işletmeye lınmı hedeflemiştir ton/ yıl kpiteli Bırm Çko Bort Tesisi, lityum krbont pilot tesisi projeler ypımın ilişk hzırlıklr tmmlnmıştır. Bir trftn geleneksel bor ürünleri tnımlnn borik it, borks penthidrt gibi bor kimyllrı kpitesi geliştirmeye yönelik yeni tesis ytırımlrını gerçekleştirmek, diğer yn d mevcut tesisler modernizyonu iç çlışılmktdır. cilik sektöründe rezerv geliştirme rm fliyetleri kpsmınd; Bor Mter Arm, Kompleks Cevher (NTE, Toryum, Brit, Florit) Mter Arm Ruhstlı Sh Etütleri projeler gerçekleştirilmese yönelik fliyetlere devm edilmektedir., kurumsl yetenekleri ship olduğu cevher rezervi ile; düny bor pzrınd piy belirleyicisi, günli bir tedrikçidir vizyonu ; , 13 milyon ton oln bor kimyllrı eş değeri üretim kpitesi 5, 5 milyon ton, milyon dolr olmı beklenen bor kimyllrı ihrctını ise 2,5 milyr dolr çıkrmyı, kişiye yeni istihdm imkânı sğlmyı hedeflemiştir. Bu sile ile kurumsl performnsımızd ktkısı oln bşt çlışmlrımızd desteği esirgemeyen Enerji Tbii Kynklr Bknımız Sn. Tner YILDIZ, Bknlığımız, Hze Müsteşrlığın, Klkınm Bknlığın, müşterilerimize, tedrikçilerimize, çlışnlrımız burd değemediğimiz tüm iç dış pydşlrımız şükrnlrımı sunrım. which unites its decision-mkg mechnizms its stutitionl prciples economic, envorimentl socil fctors;h been opertg qulity, enviroment, occuptionl helth sfety strts, complyg legl or requirements, mngg ll its risks. In forthcomg periods, order to enrich its le products boron crbur, boron nitride, ferro boron foremost lso cludg mny or exclusi boron chemicls Orgniztion is conductg R&D works. As strtegy, mkes lrge-scle stments by usg new modern Technologies for tkg dvntge on possible opportunities risg mrket. With this frmework, Compny contues buildg its ongog project 500,000 ton/yer cpcity Kırk V. Borx Penthydrte Fcility. Aims to complete its ongog project, Emet Multifunctionl Boric Acid Fcility cpcity 50, 000 ton/yer end yer 2013 which will provide ultr-low sulphted boric cid for LCD sector. The prelimry preprtions project re completed for 10, 000 ton / yer cpcity Bırm Zc Borte Fcility cludg Pilot fcility for custic-boron sod pilot fcility for lithium crbonte. On one h, while puttg its focus on to effectute new production units course delopg cpcity so clled trditionl cehemicls boric cid, borx penthhydrte, on or h it spends efforts on moderniztion existg plnts. As prt reser reserch delopg ctivities mg sector projects such Boron Mter Serch, Complex Ore (NTE, Torium, Brit, Florit) Mter Serch, Lisensed Field Study re gog on. Owg to its stutitionl bilities ore resers is secure supplier mrket mker globl boron mrket. In scope 2023 vision, s ims to cree its so expected 2.13 million tons boron chemicl equivlnts production cpcity to 5.5 million tons to cree its US$ 850 million expected export figure to US$ 3 billion where sme time trgetg to crete 2500 new employments yer I here would like to tke this opportunity to express grtutitude for Mister Energy Mr Tner Yıldız who h importnt prt our stitutionl performnce by his constnt supports to our ctivities for, to Mistry Delopment, to Undersecreterit Treury, our clients, our suppliers our stff ll our domestic orse ffilites. 14 ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 15

9 Misyon Mission etik strtlrı değerleri Ethicl strts vlues 16 Bor zengliğimizi sürdürülebilir klkınm modeli çerçesde değerlendirip, bor ürünlere dönüştürerek tüm snlığın hizmete sunmk ülke refhın ktkıd bulunmktır. Vizyon Vision Geleneksel bor ürünleri piyınd istikrrlı büyümesi sürdüren, yrıclık yrtck yeni bor ürünler geliştirilmesde öncü rolü üstlenen ülkemizi düny bor sektörünün bilgi teknoloji hvzı hle getirerek bor kynklrındn mksimum ktm değer yrtn ş olmk. Mission is to utilize ntionl boron resources frmework sustble delopment model tto dedicte se goods by conrtg m to high vlue dded boron products, hence to contribute to ntions prosperity. To become n estblishment which contues stedy growth trditionl boron products mrket tkes pioneerg role delopg new boron products tht mke difference cretes mximum dded vlue boron resources by mkg country n formtion technology be world s boron dustry. Teşekkülün fliyet lnınd etik ilke değerler; Sürekli gelişme Sorumluluk Sygı Gün olmk üzere dört değer üzerde gerçekleştirilir. Bu değerler tüm iş dvrnışlrını orty koyn etik strtlrın birci dımını, tüm etik uygulmlrın dvrnışlrın temeli oluşturur. 1) Sürekli gelişme Çlışmlrın sürekli dh iyiye doğru değişme önceliğiyle kurumsl mç hedefler doğrultusund gerçekleştirilmesi, tüm çlışnlrın serji oluşturrk birbir gelişimi desteklemesi işbirliği içde çlışmlrı, çlışnlrın yetkliğ rtırılmı, fliyetler dh üstün teknoloji yöntemle müşteri tlebi krşılyn klitede gerçekleştirilmesi estır. 2) Sorumluluk Kurumsl itibr, her seviyede personel sorumluluklrını yere getirmesi ile sğlnır. r tür iletişimde iç çlışıldığı temsil edildiğ frkınd hreket edilir. Ülkemiz bor mdeni, sn kynğı zmn, öncelikli üç kynktır. Kynklrı geliştirmek, korumk hedefler doğrultusund değerlendirmek en önemli sorumluluktur. 3) Sygı Kurum bütün iş süreçlerde ilişkilerde çlışnlrl tüm pydşlrl sygı çerçesde hreket edilir. 4) Gün, müşterilere oln thhütleri zmnınd yere getirerek gün sğlmıştır. her bir müşterisi tek bir müşterisi vrmış gibi önemser onun memnuniyeti sğlmy çlışır. In field opertion Orgniztion s ethicl policies vlues re bed on four prciples follows: Contuous delopment Responsibility Respect Trust These vlues form first step ethicl strts shpg bis ll busess behviours ethicl prctices. 1) Contuous delopment Workg towrds rechg orgniztionl gol objectis by prioritizg constnt improment, hvg synergy mong orgniztionl stff for supportg ech or s progress, improvg stff competence, ceg qulity ctivities improd technology methods for meetg dems customers. 2) Responsibility Instututionl reputtion is chied through stff fulfillg ll ir responsibilities t ll lels. In ll types Communiction ech stff cts consciousness beg representg its Orgniztion. humn resources, our country s boron me time re three primry resources. Our most importnt responsibility is to impro, mt utilize resources light our objectis. 3) Respect As n orgniztion, ll reltions stff busess prtners re crried out mutul respect. 4) Trust h estblished trust by redeemg its commitments to customers lwys on time. Me trets ech its customer uniquely pys ttention to ensure customer stisfction. ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 17

10 Orgnizyon Şemı 1 Orgnistionl Chrt 1 YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS Büro İşlemleri Birimi / Bureu Of The Of s GENEL MÜDÜR / GENERAL DIRECTOR Özel Klem Birimi / Secreterit To te İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / INTERNAL AUDITING DEPARTMENT HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ / LEGAL CONSULTANCY DEPARTMENT MÜŞAVİRLİK / CONSULTANCY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / DEPUTY GENERAL DIRECTOR İÇ HİZMETLER BİRİMİ INTERNAL SERVICES UNIT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DAİRESİ BŞK. HUMAN RESOURCES ADMİNİSTRATİON DEPARTMENT ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE HİZMET ALIMINI DEĞ. DAİRESİ BŞK. INDUSTRIAL AFFAIRS AND SERVICE PROCUREMENT ASSESMENT DEPARMENT SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PURCHASING DEPARTMENT MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FINANCIAL DEPARTMENT YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MANAGMENT INFORMATıON SYSTEMS DEPARTMENT ÜRETİM VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PRODUCTION AND COORDINATON DEPARTMENT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEGY DEVELOPMENT DEPARTMENT TESİS, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FACILITY ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TECHNOLOGY DEVELOPING DEPARTMENT ENERJİ VE OTOMASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERGY AND AUTOMATIZATION DEPARTMENT PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARKETING AND SALES DEPARTMENT LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI LOGISTIC DEPARTMENT Bın Hlkl İlişkiler Birimi Press Public Reltions Unit İnsn Kynklrı Geliştirme Birimi Humn Resources Delopg Unit Personel Birimi Personnel Unit Endüstriyel İlişkiler Birimi Industril Affirs Unit İş Sğlığı İş Günliği Birimi Occuptionl lth Sfety Unit I Nolu Stınlm Birimi I. Purchg Unit II Nolu Stınlm Birimi II. Purchg Unit Merkez Muhebe Birimi Centrl Accountg Unit İşletmeler Muhebe Birimi Accountg Unit Yzılım i Birimi Stwre Mngment Unit Web i Birimi Web Mngment Unit İşletmeler Koordyon Birimi Coordtions Unit Bor Arm Birimi Boron Me Serch Unit Orgnizyon Geliştirme Birimi Orgniztion Admistrtion Delopg Unit Strteji Plnlm Risk Birimi Strtegy Plnng Risk Mngment Proses Birimi Me Process Unit Kimy Proses Birimi Chemicl Process Unit Teknoloji Geliştirme Birimi Lbortuvr Birimi Lbortory Unit Enerji Birimi Energy Unit Endüstriyel Otomyon Yzılım Birimi Industril Automtion Stwre Unit Ç Tyvn İhrct Birimi Ch Tiwn Export Unit Avrup Ort Doğu İhrct Birimi Europ Middle Et Export Unit Dış Sevkiyt Birimi Foreign Deliry Unit İç Sevkiyt Birimi Domestic Deliry Unit Tedrik Birimi Supply Unit Thkkuk Birimi Relistion Unit Hizmet Alımı Uygulm Değerlendirme Birimi Service Procurement Implement Assesment Unit III Nolu Stınlm Birimi III. Purchg Unit İhrct Muhebe Birimi Exportg Accoutg Unit Veritbnı i Birimi Dtbe Mngment Unit Bor Dışı Arm Birimi Non-Boron Me Serch Unit Ytırım Plnlm Birimi Instment Plnng Unit İnşt Proje Birimi Constrution Project Unit Enerji Portföy Birimi Energy Portfolio Mngment Unit Amerik İhrct Birimi Americ Export Unit Ulşım Hizmetleri Birimi Trnsporttion Services Unit Veri Birimi Dt Mngment Unit Sigort Birimi Insurnce Unit Bilnço Birimi Annul Blnce Sttement Unit Ağ Sistemi Birimi Network System Mngment Unit Hklrı Birimi Me Rights Unit Bütçeleme Performns Değerlendirme Birimi Budgetg Performnce Evlution Unit İnşt Uygulm Birimi Construction Appliction Unit Elektrik, Elektronik Telefon Sntrl Birimi Electricity-Electronics Power Plnt Unit Diğer Uzk Doğu Ülkeleri İhrct Birimi Or Fr Et Countries Export Unit İSTANBUL LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL LOGISTIC DIRECTORATE Fnsmn Birimi Fncg Unit Mli İşlemler Kontrol Birimi Fncil Control Unit Donnım i Birimi Equipment Mngment Unit Ekipmn Mlzeme Birimi Equipment Kit Mngment Unit Dış İlişkiler Koordyon Birimi Foreign Affirs Coordtion Unit Bkım Onrım İşletim Birimi Mtennce-Repir Execution Unit Çevre Birimi Environmentl Unit Afrik İhrct Birimi Afric Export Unit Yeni Gelişen Pzrlr Birimi New Delopg Mrkets Unit İhrct - Sevkiyt İç Stış Birimi Export Deliry Domestic Sles Unit Stın Alm Birimi Purchg Unit İnsn Kynklrı Muhebe Birimi Humn Resources Accountg Unit İç Hizmetler Birimi Internl Services Unit Yurt Dışı Pzr Arştırm Geliştirme Birimi Orse Mrket Reserch Delopment Unit İZMİR LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ IZMIR LOGISTIC DIRECTORATE İŞTİRAKLER AFFILIATES Sod A. Ş. Sod A. S. İŞLETMELER WORKS Bigdiç Bor İşletme lüğü Bigdic Boron te Yurt İçi Pzr Arştırm Geliştirme Stış Birimi Domestic Mrket Reserch Delopment Unit Müşteri İlişkileri Birimi Customer Reltions Mngment Unit İhrct - Sevkiyt İç Stış Birimi Export Deliry Domestic Sle Unit Stın Alm Birimi Purchg İnsn Kynklrı Muhebe Birimi Humn Resources Accountg Unit İç Hizmetler Birimi Internl Services Unit me SA (Yurtdışı) me SA (Orse) Emet Bor İşletme lüğü Emet Boron te BANDIRMA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA LOGISTIC DIRECTORATE AB products OY (Yurtdışı) AB products OY (Orse) Bırm Bor Asit Fbriklrı İşl. Müd. Bırm Boron Acid Fcilty te Kırk Bor İşletme lüğü Kırk Boron te İhrct - Sevkiyt İç Stış Birimi Export Deliry Domestic Sles Unit Ambr Stok Tkip Birimi Wrehouse Stock Trckg Unit Elektro Meknik Birimi Electro-Mechnic Unit İş Plnlm Birimi Work Plnng Unit Trihli Orgnizyon Şemıdır. Orgnizyon Chrt done on ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 19

11 Üst Yöneticileri ÜstYöneticileri s s ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Üst Of s Üst Yöneticileri Üst Yöneticileri s s M. Em ZARARSIZ Üyesi M. Em ZARARSIZ Üyesi 1961 de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ Süleymn TURGUT 1984 A.Ü. Hukuk Üyesi Fkültesden oldu. Yücel YALÇINOĞLU 1961 de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ Süleymn TURGUT Çlışm hytın A.Ü. Hukuk Üyesi Trım Köyişleri Bknlığınd 1971 MnisYücel Üyesi 1961 İzmir de Fkültesden oldu. YALÇINOĞLU bşlyn Zrrsız, sırıyl, Turgutlu d 1983 İ.T.Ü. Çlışm hytın 1980 M. Em ZARARSIZ Dicle Ünirsitesi Hukuk Selçuk Fkültesi Jeolojiİzmir de Trım Köyişleri Bknlığınd 1971Ünirsitesi Mnis Üyesi 1961 Üyesi Fkültesde, Mühendislik Mimrlık olduktn bşlyn Bşbknlık Zrrsız, sırıyl, M. Em ZARARSIZ Turgutlu d 1983 İ.T.Ü Adn-Simbeyli de Devlet Plnlm Teşkiltı Fkültesden oldu. sonr ABD Pittsburgh Dicle Ünirsitesi Hukuk Ünirsitesi Üyesi Selçuk Fkültesi Jeoloji 1986 Erciyes Müsteşrlığınd plnlm uzmn 3/11/ /7/2007 Ünirsitesde Jeoloji olduktn Fkültesde, Bşbknlık Mühendislik Mimrlık 1961 de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ Ünirsitesi Mühendislik Süleymn TURGUT yrdımcısı, plnlm uzmnı, trihleri rınd Türkiyeoldu. dlınd mter 1962 Adn-Simbeyli de Devlet Plnlm Teşkiltı Fkültesden sonr ABD Pittsburgh 1984 A.Ü. Hukuk Fkültesi Üyesi müsteşrlık müşviri Bşbknlık Büyük MilletYozgt t Meclisde XXII de yptı. Elektronik 1986 Erciyes Recep AKGÜNDÜZ Müsteşrlığınd plnlm uzmn 3/11/ /7/2007 Ünirsitesde Jeoloji Fkültesden oldu. oldu. Orhn YILMAZ Yücel YALÇINOĞLU Müsteşr Yrdımcılığı Dönem Milletkili 1984 Mnis A.Ü. Hukuk 13/3/1989 trihde MTA Ünirsitesi Mühendislik plnlm yrdımcısı, uzmnı, trihleri rınd Türkiye dlınd mter Çlışm hytın 1980 bnk lüğünde Fehmi OKUMUŞ Bşbknlık Müsteşr Vekilliği görev yptı. Fkültesden oldu. lüğünde jeoloji yüksek Fkültesi Elektronik müsteşrlık müşviri Orhn YILMAZ Yücel YALÇINOĞLU Yücel YALÇINOĞLU Büyük Millet Meclisde XXII. yptı. Trım bulunmuştur. Köyişleri Bşbknlık Bknlığınd 7/12/ Mnis1986 mühendis Bşknı oldu. Üyesi 1961 göre İzmir debşldı. görevlerde trihde Çlışm hytın 1980 mühendisi Orhn YILMAZ Müsteşr Yrdımcılığı sırıyl, Dönem Mnis Milletkili 13/3/1989 trihde MTA bşlyn Zrrsız, Turgutlu d göre bşldı İ.T.Ü. 3/1/2008 trihde lüğü M. Em ZARARSIZ Trım Köyişleri Bknlığınd bnk lüğünde bnk lüğünde Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Üyesi 1961 İzmir de görev yptı. lüğünde jeoloji yüksek Dicle Ünirsitesi Hukuk Selçuk Ünirsitesi 4/10/2006 trihde Üyesi Chirmn Fkültesi Jeoloji lüğü Üyeliği sırıyl, Üyesi bşlyn Zrrsız, 1997 mühendis 1986 mühendis Bşknı Bşknı Muhs GANİOĞLU görevlerde bulunmuştur İ.T.Ü. 7/12/2009 trihde mühendisi göre bşldı. Fkültesde, Bşbknlık Mühendislik Mimrlık lüğü olduktn yönetim üyeliğe tı. göre tı. Dicle Ünirsitesi Hukuk bşldı. göre bşldı. 3/1/2008 trihde göre Fkültesi Jeoloji lüğü bnk lüğünde 1962 Adn-Simbeyli de Devlet Plnlm Teşkiltı Chirmn Fkültesden oldu. yönetim üyeliği göre sonr ABD Pittsburgh Evli iki bbıdır. Evli iki bbıdır Kyseri Fkültesde, Bşbknlık 21/1/2004 trihde 4/10/2006 trihde Chirmn -Tomrz d Muhs GANİOĞLU Üyesi lüğü olduktn 1997 mühendis Yozgt t 1986trihde Erciyes 1957 Khrmnmrş M. Plnlm Em ZARARSIZ Müsteşrlığınd plnlm uzmn 3/11/2002 Üyeliği 22/7/2007 tı. 26/1/ de Ünirsitesde Jeoloji İşsonr sosyl günlik hukuku Recep AKGÜNDÜZ 1962 Adn-Simbeyli de s Süleymn TURGUT 1984 Gzi Devlet Teşkiltı lüğü yönetim üyeliğe tı. ABD Pittsburgh göre tı. göre bşldı. Ünirsitesi Mühendislik Türkoğlu nd doğmuştur Üyesi yrdımcısı, plnlm uzmnı, 1971 Mnistrihleri rınd Türkiyeuzmn Teknoloji Geliştirme Diresi 1984mter A.Ü. Hukuk dlınd bşt olmk üzere; İnsn Hklrı, 1986 Erciyes Üyesi Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Müsteşrlığınd plnlm Yrdımcılığı göre tı. yönetim üyeliği göre Evli iki Ticret bbıdır. Ünirsitesde Jeoloji Evli M. iki bbıdır. Muhs GANİOĞLU Em ZARARSIZ 1960 Kyseri -Tomrz d 21/1/2004 trihde Üyesi Fkültesi Elektronik Ankr Turizm YüksekTurgutlu. Recep AKGÜNDÜZ müsteşrlık müşviri Bşbknlık Büyük Millet Meclisde XXII. Bşknlığı göre tı. Fkültesden oldu. yptı. Entegre Avrup Birliği diğer lnlrd Ünirsitesi Mühendislik Yücel YALÇINOĞLU Fkültesi Kimy yrdımcısı, plnlm uzmnı, Teşekkülün tı. 26/1/2007 trihde İş sosyl günlik hukuku dlınd mter 1984 Gzi 1962 Adn-Simbeyli de oldu. Orhn YILMAZ 1960 Kyseri -Tomrz d Öğretmen Okulu - Muhebe Müsteşr Yrdımcılığı Selcuk Dönem Mnis Milletkili 7/1/2008 trihde yeniden Çlışm 13/3/1989 trihde MTA hytın 1980 yyımlnmış kitp İşletme mkleleri Fkültesi Elektronik olduktn müsteşrlık müşviri Bşbknlık Üyesi 1971 MnisSistemi temsilcisidir. Teknoloji Geliştirme Diresi bşt olmk üzere; İnsn Hklrı, yptı. Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Yrdımcılığı göre tı Erzurum-Oltu d doğmuştur de Yozgt t Recep AKGÜNDÜZ bnk lüğünde bölümünden olmuştur. Bşbknlık Müsteşr Vekilliği doğmuştur. Unirsity görev yptı. üyeliği göre Trım birköyişleri Bknlığınd lüğünde jeoloji yüksek bulunmktdır oldu. Orhn YILMAZ Üyesi yönetim Üyesi sonr ynı ünirsitede mter 1961 İzmir de Müsteşr Yrdımcılığı Turgutlu. İngilizce bilmekte olup evli Bşknlığı göre tı. Avrup Birliği bulunmuştur. diğer lnlrd 13/3/1989 trihde MTA MnisFkültesi Kimy Teşekkülün Entegre 1987 Attürk 1984 A.Ü. Hukuk 1986 mühendis görevlerde Engeerg 7/12/2009 trihde tı. 22/1/ /1/2011 Zrrsız, sırıyl, mühendisi bşlyn göre bşldı. Turgutlu d bnk lüğünde 16/08/1976 trihde Türkiye Kömür 1986 Erciyes Ünirsitesi ypmış, dhbşknı sonr ise 1983 İ.T.Ü. Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Selcuk bbıdır. 7/1/2008 trihde yeniden yyımlnmış kitp mkleleri lüğünde jeoloji yüksek olduktn 1984 Gzi Ünirsitesi MüSistemi temsilcisidir. Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Fkültesden oldu. göre bşldı. Yücel YALÇINOĞLU 3/1/2008 trihde 1966 Erzurum-Oltu d Architecture. lüğü trihleri rınd Türkiye Atom Dicle Ünirsitesi Hukuk bnk lüğünde Selçuk Ünirsitesi 1986 mühendis Bşknı Afş-Elbistn Lyitleri İşletmesi doktorını tmmlmıştır. Fkültesi Jeoloji görevlerde bulunmuştur. Mühendislik Fkültesi Elektronik MüUnirsity yönetim üyeliği göre bulunmktdır Yozgt. mühendisi göre bşldı. sonr ynı ünirsitede mter İngilizce bilmekte olup evli bir oldu. hendislik-mimrlık Fkültesi Kimy Çlışm hytın 4/10/2006 trihde Chirmn lüğü 1987 Attürk h worked 1980 Üyeliği Enerjisi Kurumund dnışm Fkültesde, 1961 de Yozgt t doğmuştur mühendis Bşbknlık Mühendislik Mimrlık göre bşldı. Muhs GANİOĞLU Müessesesde göre bşlmıştır. bnk olduktn 3/1/2008 trihde 1984 Engeerg tı. 22/1/ /1/ Izmir. hendisliği olmuş- Ankr bnk lüğünde ypmış, dhlüğünde sonr ise bbıdır. bnk lüğünde 1961 İzmir de doğmuştur. Trım Köyişleri Bknlığınd lüğü Üyesi 1961 İzmir de yönetim üyeliğe tı Adn-Simbeyli de Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Prlimentrin forünirsitesi Mnis göre tı. üyeliği görevde bulundu. Devlet Plnlm Teşkiltı göre bşldı. Fkültesden oldu. 4/10/2006 trihde Chirmn 02/04/ /01/1992 trihleri rınd Ankr Hukuk 1986 trihdetmmlmıştır. mühendis 1990 sonr ABD Pittsburgh lüğü Architecture. trihleri rınd Türkiye Atom ITU tur. Unirsity Lw 1997 mühendis Muhs GANİOĞLU doktorını müfettiş yrdımcısı bşlyn Zrrsız, sırıyl, 1961 Yozgt. yönetim üyeliği göre 1983 Evli ikii.t.ü. bbıdır Erciyes oldu. olduktn sonr Kyseri ynı ünirsitede durg 03/22/2002 bbıdır. Evli iki 13/1/2011 trihde Tomrz d Müsteşrlığınd uzmn 21/1/2004 trihde 3/11/ /7/2007 İ.T.Ü. lüğü göre Üyesi Türkiye Kömür (TKİ) göre bşldı. Ünirsitesde Jeoloji yönetim üyeliğe tı Fkültesi h worked Enerjisi Kurumund dnışm Mes plnlm Fkültesden olmuştur strted his crrier göre bşldı. bnk lüğünde 1961 Izmir. bşldı Dicle Ünirsitesi Hukuk 1966 Erzurum-Oltu d doğ Ankr tı. 26/1/2007 trihde Fkültesi Jeoloji İş sosyl günlik hukuku Ünirsitesi Mühendislik bnk lüğünde bnk lüğünde /07/2007 XXII Gzi yrdımcısı, plnlm uzmnı, mter ypmış dh sonr ise dok trihleri rınd Türkiye yönetim üyeliği göre lüğünde değişik kdemelerde 2004 dlınd mter Evli iki bbıdır. Prlimentrin formnismnis üyeliğigeliştirme görevde bulundu. Geologicl Engeerg Kyseri -Tomrz d Jeoloji Mistry Agriculture Rurl 21/1/2004 trihde Üyesi 1986 trihde mühendis ITUmüsteşrlık 18/1/2005 trihde Fkültesde, Bşbknlık Unirsity Lw Hklrı, 1971 Teknoloji Diresi muştur. olduktn bşt olmk üzere; İnsn Fkültesi 1990 müfettiş yrdımcısı Period. Üyeliği göre mühendis göre bş- tı. Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Bşbknlık Yrdımcılığı göre tı. müşviri Büyük Millet Meclisde XXII. 26/1/2007 trihde torını tmmlmıştır. görev ypmıştır. 13/02/ /08/2004 ü göre tnn yptı. İşÇlışm sosyl günlik durg 03/22/2002 hukuku 13/1/2011 trihde tı. receid his Mter s Degree 1984 GziElektronik Affirs göre bşldı. olduktn ABD hytın Adn-Simbeyli de sonr Mes Devlet Plnlm Teşkiltı strted his crrier Turgutlu. Bşknlığı göre sonr ABD Pittsburgh Avrup Birliği diğer lnlrd oldu. rhn YILMAZ göre bşldı w ppoted tı. Evli iki bbıdır. Fkültesi Kimy Müsteşr Yrdımcılığı lmış, 4/10/2006 trihde Teşekkülün Entegre Dönem Mnis Milletkili Teknoloji Geliştirme Diresi trihleri rınd Muhebe Diresi 2004 Orhn YILMAZ, evli üç 13/3/1989 trihde MTA bşt olmk üzere; İnsn Hklrı, 22/07/2007 XXII. Pittsburgh Unirsity on Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık Zrrsiz h n worked Yrdımcılığı göre tı Attürk Ünirsitesi lüğünde 1986 Erciyes Geologicl Engeerg. trihde Pittsburgh Ünirsitesde Jeoloji Müsteşrlığınd plnlm uzmn Trım Köyişleri Bknlığınd Mistry Agriculture Rurl Selcuk 7/1/2008 trihde yeniden bnk 1986 Ünirsitesde Jeoloji yyımlnmış kitp mkleleri bnk lüğünde 18/1/2005 for Me olduktn Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Sistemi temsilcisidir. görevtrihleri yptı. Period. lüğü Ünirsitesi Bşknlığı göre tı. Bşknı, 16/08/ /08/2004 bbıdır. lüğünde jeoloji yüksek Engeerg. Avrup Birliği diğeruzmnı, lnlrd Üyeliği göre Geologicl Kimy Dicle Unirsity Erzurum-Oltu d Teşekkülün Entegre ü göre tnn İ.Fkültesi İ B.göre F İşletme olmühendislik receid his Mter s Degree tı. yrdımcısı, plnlm Affirs Adn-Simbeyli. dlınd mter ypunirsity yönetim üyeliği göre bşlyn Zrrsız, sırıyl, Dicle dlınd mter bulunmktdır mühendis u Bşknı trihde mühendis göre Üyeliği te sonr ynı ünirsitede mter görevlerde bulunmuştur. İngilizce bilmekte olup evli bir 7/12/2009 trihde 7/1/2008 trihde yeniden rınd Müşviri, yönetim üyeliği göre mühendisi göre bşldı. yyımlnmış kitp mkleleri w ppoted tı. Evli iki bbıdır. In 13/03/1989 he strted olduktn Lw, n Assistnt Plnng 1987 Attürk Sistemi temsilcisidir. Orhn YILMAZ, evli üç Fkültesi Elektronik Pittsburgh Unirsity on iki bbıdır. müsteşrlık müşviri Bşbknlık muştur. Zrrsiz h n worked Erciyes 1966 Erzurum-Oltu d Engeerg tı. 22/1/ /1/2011 yptı. mıştır. göre bşldı. rl Ünirsitesi Hukuk Fkültesde, 07/12/2009. ypmış, dh sonr ise 3/1/2008 trihdeexpert bşlmıştır trihde Evli bbıdır. yönetim üyeliği göre 27/08/ /06/2012 trihleri rındlüğü 1960 Kyseri bnk lüğünde bulunmktdır. tnmış, 26/1/2007 trihde Teknoloji for Me workg MTA sonr ynıünirsitede mter Unirsity n Plnng Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme İngilizce bilmekte olup evli bir bbıdır. oldu. Orhn YILMAZ Geologicl Engeerg. Müsteşr Türkiye Dicle Unirsity Engeerg 1987 Attürk Architecture. trihleri rınd Türkiye Atom 13/3/1989 MTA 4/10/2006 trihde mn -Tomrz. Üyeliği göre tı. Mr. Turgut isyrdımcılığı mrried doktorını lüğü 1962 Adn-Simbeyli. Bşbknlık Devlet Plnlm Teş Üyeliği tı. 22/1/ /1/2011 tmmlmıştır. GANİOĞLU Kömür trihde 1961 Yozgt lüğünde mühendis te Muhs te senior Geliştirme Diresi Bşknlığı, bnk bnk lüğünde 1990 ypmış, dh sonr iseoldu. Expert Untersecretrit bbıdır. 13/3/1989 trihde 1966 Erzurum-Oltu. InMTA 13/03/1989 hestrted Bşbknlık Müsteşr Vekilliği Lw, n Assistnt Plnng Electronic Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Müsteşrlığınd h worked plnlm Enerjisi Kurumund dnışm lüğünde jeoloji yüksek lüğü Evli iki bbıdır. bnk lüğünde yönetim üyeliğe tı. Erciyes 1961 Izmir. göre tı. two trihleri rınd Türkiye Atom görevlerde bulunmuştur kiltı uz Ankr göre bşldı. 07/12/2009. engeer. göre tnn doktorını tmmlmıştır. 7/1/2008 trihde yeniden yönetim Stte Plnng Orgniztion, bnk lüğünde müfettiş yrdımcısı Bşknlığı 1960 Kyseri 1961 Yozgt mühendis Bşknı workg MTA lüğünde jeoloji yüksek mü- Evli görevlerde bulunmuştur. Expert n Plnng Engeerg. strted workg oldu. Prlimentrin for Mnis üyeliği görevde bulundu. mühendisi göre yönetim üyeliği göre 1986 trihde mühendis iki bbıdır. Unirsity Engeerg ITU Evlin bşldı. iki bbıdır. Kyseri -Tomrz d Enerjisi Kurumund dnışm Aynı 2007 itibren Gzi Unirsity Engeerg Unirsity Lw 21/1/2004 trihde Mr. Turgut is mrried Atturk Üyesi In te 21/01/2004 hew ppoted mn yrdımcısı, plnlm uzmnı, bnk lüğünde bnk Prime Mistry 1990 müfettiş yrdımcısı Orhn YILMAZ, evli üç üyeliği göre tnmıştır. zm 1961 Izmir. -Tomrz. Ankr Unirsity I.I.B.F göre bşlmıştır. 18/1/2005 trigöre bşldı. senior 3/1/2008 trihde Expert Untersecretrit te bnk hendisi, 1997 bnk bnk lüğünde durg 03/22/ /1/2011 trihde 1966 Erzurum-Oltu. lüğünde tı. 26/1/2007 trihde göre bşldı. İş sosyl günlik hukuku Electronic Mes u Gzi üyeliği görevde bulundu. TKİ n oln Kömür Architecture 1984.iştirki strted his crrier two engeer trihde mühendis Undersecretry Prime göre bşldı ITU müsteşrlık müşviri, Bşbknlık /1/ /1/2011 trihleri rın- 4/10/2006 Unirsity Lw bbıdır. trihde Chirmn lüğü hde Stte Plnng Orgniztion, 1986 n Engeer müfettiş yrdımcısı 22/07/2007 XXII. Busess Geliştirme 1997 mühendis lüğünde mühendis Engeerg MnisTeknoloji Diresi Muhs GANİOĞLU 2004 bşt olmk İnsn Hklrı, Engeerg. strted workg Geologicl üzere;mistry rsitesi Mühendislik-Mimrlık 13/1/2011 trihde Anonim Şirketde Chemicl Mistry Undersecretry. Agriculture Yrdımcılığı göre tı. In Me. göre bşldı. Actg 18/1/2005 trihde Mes Rurl Gzi Unirsity Engeerg strted his crrier Atturk strted workg I.I.B.F bnk d ppoted Türkiye Atom Enerjisi Kurumund müsteşr yrdımcılığı Bşbknlık lüğü 21/01/2004 he w ppoted yönetim üyeliğe tı. Prime Mistry w göre bşldı Period. Üyeliği göre Unirsity göre bşldı. Turgutlu. Bşknlığı göre tı. ü göre tnn göre bşlmıştır. 21/1/2004 triavrup Birliği diğer lnlrd te bnk receid his Mter s Degree tesi Kimy Üyesi, Kım trihleri Engeerg. fished Affirs Teşekkülün Entegre is lso workg /01/2008 he w ppoted Geologicl Engeerg. rınd Architecture Mistry Agriculture Rurl te 1990 iki üyeliği göre on kitp In dnışm üyeliği görevde yönetim Evli iki bbıdır. müsteşr killiği görevlerde bulunundersecretry Prime for Me 18/1/2005 trihde w ppoted tı. Evli iki bbıdır Kyseri -Tomrz d Busess. 21/1/2004 trihde Selcuk 7/1/2008 trihde yeniden Üyeliği göre tnmıştır. Evli Üyesi Orhn YILMAZ, evli üç yyımlnmış mkleleri 1986 n Engeer. Pittsburgh Unirsity münden olduktn Sistemi Üyeliği hde26/1/2007 trihde Kmu İşhis Sendikı Affirs his Mter s Erzurum-Oltu d Zrrsiz hfor n temsilcisidir. Representti Integrted ü göre tnn worked Me üyeliği receid Mter s Degree 1960 Degree Kyseri-Tomrz. Chemicl 1966 Auditor. tı. göre Me. İşmuştur. sosyl günlikforhukuku bulunmuştur. Mistry Actg Undersecretry. te 04/10/2006. Me 1984 Gzi 3/1/2008 trihde strted workg bnk Unirsity yönetim bbıdır. bulunmktdır. göre w ppoted bbıdır. Geologicl Engeerg. ynı ünirsitede mter tı. Evli iki bbıdır. Bşkn, 2011-Myıs yındn Doctorte s Pittsburgh Dicle Unirsity İngilizce bilmekte olup evli bir Yrdımcılığı göre tnmngement System Orhn YILMAZ, evli üç te. Üyeliği göre tı. Unirsity on Engeerg. fished 1962 Adn-Simbeyli Attürk Zrrsiz h n worked In 18/01/2005 he w Teknoloji Geliştirme Diresi Degree 1984 Gzisme Unirsity is lso workg olmk üzere; İnsn lüğü Hklrı, In 03/01/2008 he w ppoted w ppoted d te Ünirsitesi Mühendislik-Mimrlık te 1990 Yrdımcılığı tı. Engeerg bşt tı. 22/1/ /1/2011 for Me In 13/03/1989 he strted ış, dh sonr ise Mter s Degree itibren Bşknlığı unirsity. Lw, KİAŞ göre n Assistnt Plnng bbıdır. 13/1/2011 trihde Orgniztion. bbıdır. mıştır. Zrrsiz mrried Evli iki bbıdır. Geologicl Engeerg. his Erciyes Bşknlığı Ünirsitesi İ.İ.B.F ppoted İşletme Dicle Unirsity göre tı. Representti Integrted Avrup Birliği üyeliğe diğer lnlrd is for two Me Technology Delopment Engeerg Üyeliği göre tı. 07/12/2009. Kimy 1962 Adn-Simbeyli. Fkültesi Auditor. Teşekkülün Entegre Architecture. trihleri rınd Türkiye Atom 1960Architecture Kyseri te 04/10/2006. yönetim tnmıştır. workg speks MTA rını tmmlmıştır. görevleri yürütmüştür. w signed to bnk Expert n Plnng Mr. Akgunduz English, 1961 Yozgt. In 13/03/1989 he strted Doctorte s Degree sme Unirsity Engeerg oldu. Lw, n Assistnt Plnng Me 7/1/2008 trihde yeniden Mngement System yyımlnmış kitp mkleleri te. 26/01/2007. Evli iki bbıdır. Mr. Turgut is mrried olduktn Chemicl Engeerg. Erciyes In 18/01/2005 he w Sistemi temsilcisidir. h worked 1966 Erzurum-Oltu. Enerjisi Kurumund dnışm -Tomrz. Teşekkülün Entegre Sis w ppoted d te senior nk lüğünde tebnk n lüğünde Expert Untersecretrit 1966 Erzurum-Oltu d 1961üyeliği Izmir. mrried one child. Ankr Kyseri 1966 Erzurum-Oltu. reselected Üyeliği göre yönetim h vrious workg MTA unirsity. Electronic Expert n Plnng 18/06/2012 trihde göre Orgniztion. Zrrsiz ispublished mrried two w two ynı ünirsitede mteri.i.b.f Unirsity Engeerg ppoted İngilizce olup evli bir Prlimentrin for bulunmktdır. Mnis üyeliği bulundu. fished his 1984 Mter s Degree Technology Delopment sonr 1987 Atturk Unirsity engeer. trihde mühendis temi22/1/ /1/2011 temsilcisidir. İngilizce bilmekte speks Engeer signed Stte Plnng Orgniztion, 1987 Attürk ITU Unirsity books Lw bilmekte İş sosyl günlik hukuku -Tomrz görevde rticles on subjects tnmıştır. Evli Erzurum-Oltu. iki bbıdır. te senior Gzi w toengeerg bnk Engeerg. strted workg tı müfettiş yrdımcısı Untersecretrit bşt Yrdımcılığı Expert Mr. Gnioglu is mrried Mr. Akgunduz English, /01/2008. ypmış, dh sonr ise Electronic Me bbıdır. durg 03/22/ /1/2011 trihde Unirsity 26/01/2007. Doctorte s Degree sme In 21/01/2004 he w ppoted e bşldı. In Busess. 2004, hete w ppoted bşldı Prime Mistry Ünirsitesi İ.İ.B.F İşletme Mes olup evli birtürkiye mrried bbıdır strted his crrier tnn 1984 Atturk Unirsity I.I.B.F cludg lbour socil engeer. olmkplnng üzere; sn hklrı, Avrup n te bnk trihleri göre Stte Orgniztion, göre Fehmi Okumuş evli XXII. two rınd Atom one child. h vrious published 1987 worked Turkish Atomic doktorını tmmlmıştır. Engeerg. strted workg. 22/07/2007 Architecture 1961 Yozgt. w reselected Me Undersecretry Prime oldu. unirsity. Geologicl Engeerg. Mistry Agriculture Rurl Gzi Unirsity Engeerg Busess. humn rights, Inbooks w Engeer n Engeer. trihde Mr. Prime Mistry üç21/01/2004 bbıdır. Birliği diğer lnlrd yyımlnmış Enerjisi Kurumund dnışm rticles onppoted subjects Atturk Unirsity I.I.B.F Energy Institution Advisory bnk lüğünde te bnk. Affirs security Gnioglu isworkg mrried lw, 1961 he Izmir. Period Adn-Simbeyli. Üyeliği göre 18/1/2005 Chemicl Ankr 07/01/2008. Me ü göre tnn he Chirmn. Actg Undersecretry. bnk lüğünde receid his Mter s Degree Architecture strted bnk Europen Union or strted workg bnk Mistry In 2004, w ppoted w ppoted Undersecretry Prime üyeliği görevde bulundu. kitp mkleleri bulunmktdır. cludg lbour socil Busess. durg 22/01/ trihde mühendis 1986 n Engeer. two ITU w ppoted tı. Evli iki bbıdır. Erciyes Unirsity Engeerg. fished Unirsity Lw worked Turkish Atomic is lso workg hn YILMAZ, evli üçsigned Orhn YILMAZ mrried In03/01/2008 he w ppoted Mistry Actg Undersecretry müfettiş Pittsburgh Unirsity on Zrrsiz h n worked Chemicl te 22/01/2011. fields. Me. w tois bnk Me for Meyrdımcısı te /1/2011 trihde 1957 Khrmnmrş-Turkoğlu. security lw, humn rights, strted workg bnk In 13/01/2011 he w göre bşldı. Evli iki bbıdır. w ppoted Mes for Me his Mter s Degree strted his crrier Energy Institution Advisory Engeerg Representti Integrted k bbıdır. three 1961 Izmir. for Me göre bşldı Geologicl Engeerg. Dicle Unirsity Engeerg. fished Auditor. is lso workg Chirmn. te 04/10/2006. Üyeliği göre tı. In 03/01/2008 he w ppoted te n engeer In 1962 Adn-Simbeyli. Ankr Commerce Europen Union or 1990 ppoted trihde 2004 for Me Geologicl Engeerg. te Doctorte s Degree sme Auditor. Mistry Agriculture Rurl durg 22/01/2008 Electronic Engeerg. strted Mngement System n Assistnt te. 18/1/2005 In 13/03/1989 he strted ITU Lw, Plnng his Mter s Degree In 18/01/2005 he w Representti Integrted Orhn YILMAZ is mrried w ppoted d Evli iki bbıdır. for Me Üyeliği göre Erciyes Tourism Techer Eduction Higher School Affirs fields. workg Auditor. Me 2004,unirsity. he w ppoted ü göre tnn te 04/10/2006. receid his Mter s Degree 07/12/ /01/2011. In 13/01/2011 he w 1960 Kyseri te Zrrsiz is mrried two workg MTA 1961 Yozgt. Expert n Plnng Doctorte s Degree sme ppoted evli Me s Orgniztion. Geologicl Mngement three. Technology Delopment tı. iki Engeerg System Accountg In 18/01/2005 he w Orhn YILMAZ, üç In te wevli ppoted bbıdır. d Pittsburgh Unirsity onbusess Mr. Turgut is mrried 18/01/2005 heunirsity w ppoted ppoted w signed to bnk Zrrsiz hte. n worked 1986 Mr. Akgunduz speks English, rz. bnk n Engeer. senior Expert Untersecretrit unirsity. Me Ankr Orgniztion Erzurum-Oltu. 26/01/2007. Zrrsiz is mrried Unirsity Engeerg. h receid his Electronic Admistrtion h itilly ppoted Mr. Ylcoglu is mrried two bbıdır. Technology Delopment Geologicl Engeerg. two Chirmn. te n Dicle Unirsity two Me mrried one child. uted 1984Mngement h vrious published Üyeliği göre tı. engeer Adn-Simbeyli. Stte Plnng Orgniztion, w signed to bnk. Mr. Akgunduz speks English, 1987 w reselected Lw strted his Engeerg. strted workg strted his crreer strted Turkey Col, Lw, n Assistnt Plnng Mter s Degree Pittsburgh Me 26/01/2007. In 13/03/1989 he Engeer Unirsity Engeerg. books rticles subjects iki bbıdır. In 21/01/2004 he w ppoted Erciyes Prime Mistry te te n wh ppoted Mr. Gnioglu mrried mrried one child. Atturk Unirsity 07/01/2008. h vrious Evli bnk Afş-Elbistn Lyits on Venture t Expert crrier Mistry Agriculture is Kyseri Unirsity on Geologicl Engeerg. w reselected workg MTA In 2004, he is w ppoted I.I.B.F npublished Plnng Mr. Ylcoglu is mrried two Architecture lbour h socil Orhn Yılmz mrried three Engeerg Undersecretry cludg Prime Engeer two for Unirsity Busess. worked Turkish Atomic books rticles 1986 n Engeer. dte 16/08/1976. worked t Expert Mr. Gnioglu is mrried -Tomrz. Rurl Affirs 1980.on subjects Zrrsiz 07/01/2008. te senior Me Untersecretrit h rtment Chemicl 1966 Erzurum-Oltu. security lw, humn rights, Me. Electronic Mistry Actg Undersecretry. In 2004, he w ppoted Mr. Gnioglu is mrried two te 04/10/2006. h strted workg bnk Energy Institution Advisory cludg lbour socil w ppoted two vrious lels Turkey Col Stte 1984 worked Turkish Atomic engeer. n worked Dicle Unirsity Chirmn. Plnng Orgniztion, In 13/03/1989 he strted workg neerg. fished 1987 Europen Union or is lso workg Engeerg. strted workg In 03/01/2008 he w ppoted Me te 1990 durg 22/01/2008 ppoted d Technology security lw, humn rights, for Me durg w term ppoted 02/04/1984- Gzi Unirsity Engeerg Energy Institution Advisory InMngment 21/01/2004 Orhn YILMAZ is mrried Plnng Prime Lw, Mistry n Assistnt ter s Degree Atturk Unirsity I.I.B.F he w MTA te fields. Representti Integrted te bnk for Me he Chirmn te. 04/10/2006. Auditor. 22/01/2011. In 13/01/2011 Europen Union or Delopment 01/01/1992. w d Accountg Architecture durg 22/01/2008 sme three Undersecretry Prime orte s Degree Busess. Expert n Plnng Expert Mngement System 1986 n Engeer. senior engeer. In 21/01/200 he te. Orhn YILMAZ is mrried In 18/01/2005 he w ppoted fields. w ppoted 26/01/2007. d between dtes Mistry Actg Undersecretry. Chemicl 22/01/2011. In 13/01/2011 he w Me. rsity. strted workg bnk Orgniztion. Untersecretrit Stte Plnng w ppoted Zrrsiz is mrried two three h ppoted ppoted Me fished Technology Delopment 13/02/ /08/2004, between In 03/01/2008 he w ppoted Engeerg. ppoted is lso workg signed to bnk te 1990 Mr. Akgunduz speks English, forme Orgniztion, Prime Mistry.. is yers 16/08/ /08/2004 he w w reselected hisme Mter s Degree 26/01/2007. Me Representti Integrted for Me rl te n Mr. Auditor. mrried one child. te 04/10/2006. h vrious published. Ylcoglu is mrried two Undersecretry PrimeMistry w reselected Adviser to Mnger durg lso. workg Representti Doctorte s Degree sme In 07/01/2008. te. neer /01/2005 he w w ppoted d books rticles Mngement on subjects System er Mr. Gnioglu is mrried 07/01/ /08/ /08/2012 he h Actg Undersecretry. In 03/01/2008 unirsity. Integrted Mngement System Mr. Ylcoglu is mrried two Orgniztion. Zrrsiz is mrried two 04, he w ppoted Technology Delopment cludg lbour ppoted socil to Mnger two to worked Turkishppoted Atomic w signed bnk he w ppoted for Mr. Akgunduz speks English, Orgniztion. Mr. Akgunduz speks worked Turkish AtomiEnergy enerl Me Me 26/01/2007. security lw, humn rights, Energy Advisory Advisory Turkey Col te Institution n mrried one child. Mngment. At h published te. vrious Institution mrried child. s Chirmn.. English, w reselected one Europen Union or durg 22/01/2008 sme time he h been books Engeer rticles on subjects Zrrsiz is mrried two durg 22/01/ /01/2011. In 07/01/2008. rhn YILMAZ is mrried Mr. Gnioglu is mrried fields. 22/01/2011. he w he Col Inc. which is ffilite cludg lbour socil In 2004, he w ppoted In 13/01/2011 hree 13/01/2011he h ppoted two h vrious publishedbooks worked Turkish Atomic ppoted Me compny to Turkey Col durg security lw, humn rights, rticles on subjectscludg lbour. Me Energy Institution Advisory , he h been Vise President to Europen Chirmn durg 22/01/2008 Mngement socil Union security lw,or humn rights, Public Work Union s s, fields. Orhn YILMAZ is. mrried 22/01/2011. In 13/01/2011 he w. Mr. Ylcoglu is mrried Europen Union or fields. Mr. Ylcoglu is mrried two My 2011 he h crried out his mission three ppoted two Col Inc. (KIAŞ) Me Mr Okumuş who w ppoted. Mr. Ylcoglu is mrried two Mngement on 18/06/2012. is mrried two chidren. i Üst Yöneticileri s Üst Yöneticileri s Süleymn TURGUT Üyesi Süleymn TURGUT Üyesi 1971 MnisTurgutlu d Selçuk Ünirsitesi Mühendislik Mimrlık 1971 Mnis-Turgutlu d doğfkültesden oldu. muştur. 3/11/ /7/2007 trihleri TürkiyeMühendislik Selçuk rınd Ünirsitesi Büyük Millet Meclisde XXII. Mimrlık Fkültesden olsüleymn TURGUT Dönem Milletkili muştur.mnis 3/11/ /7/2007 Üyesi görev yptı. Türkiye Büyük trihleri rınd 7/12/2009 trihde Millet Meclisde XXII. Dönem lüğü 1971 MnisMnis Milletkili görev Üyeliği Turgutlu d ypmıştır.tı. göre Selçuk Ünirsitesi Evli iki bbıdır. Mühendislik Mimrlık 7/12/2009 trihde Fkültesden oldu. Yöne lüğü 1971 Mnis3/11/2002 tim 22/7/2007 Üyeliği göre tnturgutlu. trihleri rınd Selcukbbıdır. mıştır. Evli iki Türkiye Büyük Millet Meclisde XXII. Unirsity Dönem Mnis Milletkili Engeerg görev 1971 yptı. Mnis-Turgutlu. Architecture. 7/12/2009 trihde Selcuk Unirsity h worked lüğü Prlimentrin for Mnis Engeerg Üyeliği durg 03/22/2002 Architecture. göre tı. 22/07/2007 XXII. Evli iki bbıdır. Period. h serd Prlimentrin w ppoted 1971 Mnisfor Mnis 03/22/2002 durg for Me Turgutlu. 22/07/2007 XXII. Period. te Selcuk 07/12/2009. Unirsity Turgut w ppoted Mr. is mrried Engeerg two for Architecture. Mngement 07/12/2009. h worked Prlimentrin for Mnis Mr. Turgut is mrried durg 03/22/ /07/2007 two XXII. Period. w ppoted for Me te 07/12/2009. Mr. Turgut is mrried two ETİ MADEN 2012 / FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 21

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University.

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University. Europen Conference on Socil nd Behviorl Sciences June 19-21, 2013 Fculty of Business Administrtion Mrmr University Orgnized by Interntionl Assocition of Socil Science Reserch & Fculty of Business Administrtion,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET BORSA istanbul WINTER/KIŞ 2015 ISSUE / SAYI 04 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BOARD OF DIRECTORS ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS GENEL YÖNETİM BİLGİLERİ GENERAL INFORMATION ON MANAGEMENT GİRİŞ I INTRODUCTION

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT 2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT içindekiler contents Tarihçe Historical Background 2 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz Mission, Vision, Quality Policy, Food Safety Policy and Aims, Values

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı