Luxtriplex 250 gr/m 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Luxtriplex 250 gr/m 2"

Transkript

1

2 Luxtriplex 250 gr/m 2

3 Since 1970 Kartonsan has been serving customers with steadily increasing quality standards and production capacity. Today, Kartonsan is Turkey s biggest and Europe s fifth largest manufacturer of coated cardboard. Date Established: 1967 No. of Board Machines: 2 BM1 Production Capacity: 225 tonnes/day BM2 Production Capacity: 350 tonnes/day Total Area of the Mill Site: 438,660 m 2 Total Covered Area: 91,523 m 2

4 1970 yılından bu yana, yükselen kalite standartları ve artan üretim kapasitesiyle Türkiye ye hizmet sunmakta olan Kartonsan, günümüzde ülkemizin en büyük, Avrupa nın ise beşinci büyük kuşeli karton üreticisidir. Kuruluş Tarihi: 1967 Karton Makinaları: KM1-KM2 KM1 Üretim Kapasitesi: 225 ton/gün KM2 Üretim Kapasitesi: 350 ton/gün Toplam Tesis Alanı: m 2 Toplam Kapalı Alan: m 2

5

6

7 Production supported by expertise, experience, and technology; robust corporate competencies and competent human resources are the most important factors determining Kartonsan s competitive strength. Turkey s leading and Europe s fifth biggest manufacturer of coated cardboard Kartonsan was founded in In terms of production capacity, the company is Turkey s leading and Europe s fifth biggest manufacturer of coated cardboard. According to 2011 figures, Kartonsan led the Turkish market for coated cardboard with a 38% market share. With products that place in the everyday lives of millions of consumers, Kartonsan distinguishes itself both nationally and internationally by virtue of its unrivalled quality standards, superior customer satisfaction, and manufacturing, trading, and logistical strengths. The environment and its protection are matters of great concern to Kartonsan. Both protecting the environment and respecting the environment are two concepts that are of crucial importance in Kartonsan s economic and commercial activities. As a manufacturer with a strong sense of social responsibility, Kartonsan demonstrates its respect for the environment by maximizing the use of recycled paper in its manufacturing. Kartonsan achieves recovered paper utilization rates of up to 100% in some production processes. The company also makes use of the most modern techniques to purify and reuse its waste water, generates its own energy, and utilizes the heat from exhaust gases to produce steam. As a company which has a high level of environmental awareness, Kartonsan carries out all of its activities under an integrated management system.

8 Uzmanlık, deneyim ve teknoloji ile desteklenen üretimi, güçlü kurumsal yetkinlikleri ve yetişkin insan kaynağı Kartonsan ın rekabet gücünü şekillendirmektedir. Türkiye nin lider Avrupa nın ise beşinci büyük kuşeli karton üreticisi Kartonsan 1970 yılında kurulmuştur. Şirket, üretim kapasitesi açısından Türkiye nin lider Avrupa nın ise beşinci büyük kuşeli karton üreticisidir yılı verilerine göre Kartonsan Türkiye kuşeli karton pazarında %38 pazar payına sahiptir. Ürünleriyle, milyonlarca tüketicinin günlük yaşamında yer alan Kartonsan, rakipsiz kalite standartları, yüksek müşteri memnuniyeti ve üretim-ticaretlojistik gücüyle ulusal ve uluslararası rekabette farklılaşmaktadır. Kartonsan için çevre ve çevrenin korunması büyük önem taşımaktadır. Çevreyi koruma ve çevreye saygı Kartonsan ın ekonomik ve ticari faaliyetlerinde kilit değere sahip iki kavramdır. Sorumluluk sahibi bir üretici olarak Kartonsan, doğaya olan saygısını üretim aşamasında mümkün olan en yüksek miktarda atık kağıt kullanarak ortaya koymaktadır. Üretiminde %100 e ulaşan oranlarda atık kağıt kullanan Kartonsan, atık sularını en modern tekniklerle arıtarak yeniden kullanmakta, kendi enerjisini üretmekte ve türbin egzoz gazını buhar üretmek için kullanmaktadır. Çevre bilinci yüksek bir şirket olan Kartonsan tüm faaliyetlerini Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yürütmektedir.

9

10

11 Kartonsan Products Kartonsan s products are used to make cartons in countless industrial sectors. BM1 NORMPRINT White Lined Chipboard Dublex board 225, 280, 300, 350, 400, 450 gr/m² BM2 NORMPRINT White Lined Chipboard Dublex board 200, 225 gr/m² EXPRINT White Lined Chipboard Dublex board 225, 250, 280, 300, 350, 400, 450 gr/m² LUXTRIPLEX White Lined Chipboard Triplex board 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m² ULTRATRIPLEX White Lined Chipboard Triplex board 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m²

12 Kartonsan Ürün Çeşitleri Kartonsan mevcut ürün çeşitleri ile sayısız sektörün ambalajlama ihtiyacına cevap vermektedir. KM1 NORMPRINT Kuşeli Dublex Karton 225, 280, 300, 350, 400, 450 gr/m² KM2 NORMPRINT Kuşeli Dublex Karton 200, 225 gr/m² EXPRINT Kuşeli Dublex Karton 225, 250, 280, 300, 350, 400, 450 gr/m² LUXTRIPLEX Kuşeli Triplex Karton 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m² ULTRATRIPLEX Kuşeli Triplex Karton 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m²

13

14

15 Kartonsan Production Kartonsan clinches its superior competitive position by reflecting the advantages of new technologies in its products and production strength in keeping with its corporate vision and experience. BM1 The BM1 started up in 1970 with a production capacity of 6,500 tonnes/year. The machine was built by ER-WE-PA of Germany. The trimmed width is 2,160 mm. The blade coater was installed in 1997 to have high-quality print and print gloss. The production capacity has been gradually increased to reach 225 tonnes/day. BM2 The BM2 which started up in 1986 was built by Sulzer Escher Wyss of Germany. The stock preparation was supplied by Austrian Andritz Company. The BM2 trimmed width is 3,600 mm. The 160 tonnes/day capacity at the start-up was increased to 310 tonnes/day in 1996, and finally to 350 tonnes/day in The BM2 with its multiwires configuration is the last word in the paper making technology and deserves to be considered as one of the most modern board machines presently operational in Europe. Deinking unit was installed in 2002 as a part of continuous annual improvement program. All Kartonsan s products are produced with Blade coating on top surface.

16 Kartonsan da Üretim Kartonsan sahip olduğu deneyim ve vizyonuyla yeni teknolojilerin avantajlarını ürünlerine ve üretim gücüne yansıtarak rekabet üstünlüğünü perçinlemektedir. KM yılında ton/yıl üretim kapasitesi ile kuşeli karton üretimine başlayan KM1, Alman ER-WE-PA firması tarafından kurulmuştur yılında mevcut kaplama ünitelerine ek olarak, yüksek baskı kalitesi ve baskı parlaklığı sağlayan Blade Kuşe Ünitesi eklenmiştir. Yapılan ilave yatırımlarla KM1 in kapasitesi bugün 225 ton/gün e ulaşmıştır. KM2 Ekim 1986 da deneme üretimine başlayan KM2, Alman Sulzer Escher Wyss firması, tesisin hamur hazırlama bölümünü ise Avusturyalı Andritz firması tarafından kurulmuştur. Kuruluşunda 160 ton/gün olan üretim kapasitesi, 1996 yılında 310 ton/gün e ve son olarak 2010 yılında 350 ton/gün e ulaşmıştır. KM2 sahip olduğu uzun elekli konfigürasyon dolayısıyla teknolojik açıdan Avrupa daki en modern karton tesislerinden biridir. Her iki tesiste de yapılan kapasite artırım yatırımları dışında, modernizasyon yatırımları da yapılmakta olup, 2002 yılındaki yatırımla deinking (mürekkep giderme) tesisi, hamur hazırlama ünitesine ilave edilmiştir. Tüm Kartonsan ürünlerinin üst yüzeylerinde Blade kuşe uygulaması mevcuttur.

17

18

19 Finishing Room The pope reel weighing 5 tonnes in BM1 and 12 tonnes in BM2 are cut on a winder to smaller rolls. The rolls to be sheeted are then conveyed to the sheet cutters, palettised and shrink wrapped. Sheeter at BM1 is Jagenberg one with the cut size of 2,160 mm. Three Jagenberg and one Pasaban sheeters at different sizes (1,600, 2,140, 2,150, 2,500 mm) are installed in the finishing room of BM2. All sheeters are process controlled with automatic sheet stacking.

20 Ebatlama ve Ambalajlama KM1 de 5 ton ve KM2 de 12 ton ağırlığında üretimden çıkan tamponlar bobin makinesinde kesilerek daha küçük bobinler haline getirilmekte ve stretch folyo ile ambalajlanmaktadır. Ebat haline getirilecek bobinler ise makaslarda kesilerek balyalanmakta ve şirink ambalaj yapılmaktadır. KM1 de 1 adet Jagenberg makas mevcut olup genişliği mm dir. KM2 de ise 3 adet Jagenberg ve bir adet Pasaban makas mevcut olup genişlikleri mm, mm, mm ve mm dir.

21

22

23 Laboratory The control and shift laboratories are equipped with most modern testing devices to carry out physical and chemical testing of board of the incoming materials and of the recovered paper. The control laboratory has a conditioned room. Having IGT tester has allowed us to check the printing response of the board produced in advance before the delivery of the board to its customers.

24 Laboratuvar Girdi ve ürün kontrollerinin yapıldığı laboratuvarlar son teknoloji cihazlarla donatılmış olup, standart klima şartlarını içeren bir şartlandırma odası da mevcuttur. Üretilen kartonların, müşterilere gönderilmeden önce çeşitli test cihazları ile kalite kriterlerinin kontrolü ile birlikte, IGT Basılabilirlik Test Cihazında basılabilirlik özellikleri de kontrol edilmektedir.

25

26

27 Waste Treatment The company has its own effluent water treatment system which, equipped with state-of-the-art technology, has a treatment capacity of 5,000 m³ a day. About 48% of Kartonsan treated effluent water is reused in its production operations. The plant has three major units, namely mechanical, physico-chemical and biological units. It receives the waste water generated from both machines and gives treated water back to nature. The performance of treament was excellent to reach for below official regulations limits. Paying utmost importance on environmental issues, Kartonsan has increased the use of recovered paper up to % in the production of board. Hence, all products using such a board are recycled without any problem.

28 Arıtma Tesisi Bünyesinde en güncel teknolojiyle günde 5 bin metreküp atık suyu işleme kapasitesine sahip bir arıtma sistemi bulunan Kartonsan, işlenmiş üretim atık sularının yaklaşık %48 ini yeniden üretimde kullanmaktadır. Atık su arıtma tesisinde, prosesten çıkan tüm atık su mekanik, fizikokimyasal ve biyolojik olmak üzere üç kademeli arıtılmaktadır. 24 saat çalışan iki karton makinesine parelel olarak aralıksız çalıştırılan tesiste, makinelerin su çevrimleri içinde bulunan elyaf geri kazanım sistemleri dışında kalan tüm atıksu temizlenmekte ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliği nde öngörülen zorunlu deşarj kriterlerinin altındaki değerlerle doğaya verilmektedir. Çevreye büyük önem veren Kartonsan, yaptığı yatırımlarla atık kağıt kullanımını da artırmıştır. Kartonlar, çeşitlerine göre %80 ila %100 oranları arasında değişen atık kağıt kullanılarak üretilmekte ve bu kartonlardan üretilen tüm ürünler geri dönüşebilirlik özelliği taşımaktadır.

29 Power Plant Kartonsan has been producing its own electricity and steam by using the natural gas to meet the mill power demand since March Hence, off-grade product and quality problems caused by voltage fluctuations and power failure were minimized. The fourth turbine was added in 1997 and the electricitiy production capacity reached to 19.2 MW. Steam production capacity also reached to 47 tonnes/hour. Kartonsan today is selling its surplus electrical energy to national network.

30 Enerji Santrali Kartonsan, Mart 1995 ten bu yana elektrik kesintilerinin ve voltaj oynamalarının neden olduğu üretim kayıplarını önlemek, fire ve kalite sorunlarını en aza indirmek amacıyla doğal gaz kullanarak kendi elektrik ve buhar enerjisini üretmektedir yılında, mevcut üç adet turbo-jeneratör ve atık ısı kazanına ilave olarak bir adet turbo-jeneratör ve atık ısı kazanı ekleyerek elektrik üretimini 19,2 MW/saat, buhar üretimini ise 47 ton/saat e yükseltmiştir. Kartonsan bugün, ürettiği elektrik enerjisinin fazlasını da satmaktadır.

31

32

33 Workshop A workshop with a closed surface area of 3,000 m² is equipped with a modern and fully-controlled grinding machine, and fully automatic and dynamic balancing machines. The workshop with the advanced machineries easliy meets the needs of the mill to keep the production as efficient as possible. It also serves for the other paper mills in Turkey mainly by grinding the rolls in CNC grinding machine.

34 Atölye Fabrika alanı içerisinde, proses kontrollü bir taşlama tezgahı ile tam otomatik ve dinamik balans tezgahlarının yer aldığı m² kapalı alana sahip bir atölye bulunmaktadır. Atölyede üretim için gerekli imalat, vals taşlama ve balans işleri yapıldığı gibi ülkemiz kağıt sektörüne de hizmet verilmektedir.

35

36

37 Quality & HES Employing a triple-integrated management system, Kartonsan is exemplary with its approaches on matters related to the environment and to occupational health and safety. Quality & HES (Health-Environment- Safety) After an extensive preparation period, Kartonsan was audited by Bureau Veritas and deserved to receive triple-integrated management system certification, namely ISO 9001:2000, ISO and OHSAS Thus, Kartonsan proved its priorities devoted; to its customers and quality by ISO 9001:2000 quality management system, to environment with the ISO environment management system and to its employees with OHSAS occupational health and safety management system. After successfully completed the groundwork and preliminaries necessary for Paper by Nature and FSC-CoC certifications in 2011 and 2012, Kartonsan received the two certificates and added a new success to its efforts for sustainability and environment.

38 Kalite ve SÇG Üçlü entegre yönetim sistemine sahip olan Kartonsan; çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki yaklaşımlarıyla örnek bir kuruluştur. Kalite ve SÇG (Sağlık-Çevre-Güvenlik) Kartonsan, kapsamlı bir hazırlık döneminin ardından dünyanın önemli belgelendirme kuruluşlarından Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetimi sonrası ISO 9001:2000, ISO ve OHSAS belgelerini almaya hak kazanarak Türkiye de üçlü yönetim sistemi belgesine sahip az sayıda şirketten biri olmuştur. Böylece, Kartonsan ın müşterilerine ve kalitesine verdiği önem ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamasıyla vurgulanırken, çevreye ve çalışanlarına gösterdiği duyarlılık da ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarıyla gösterilmiştir ve 2012 yıllarında tamamlanan çalışmalar sonucu Kartonsan, Paper by Nature ve FSC-CoC sertifikalarını da alarak çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki girişimlerine bir yenisini eklemiştir.

39

40

41 Products NORMPRINT Normprint is a multi-coated cardboard with a blade top coat that provides brilliant printability with substantial ink economy and a high degree of varnishability. The backside is gray. Normprint can successfully be used for a wide range of different packaging applications. 200, 225, 280,300, 350, 400, 450 gr/m² The quality conformity of our products to food packaging is approved by the Turkish Ministry of Agriculture and by the institutions PIRA and ISEGA.

42 Ürünlerimiz NORMPRINT Ambalaj işlerinde yüksek performans gösteren bu ürün, daha az mürekkeple parlak bir baskı ve iyi bir laklanabilirlik sağlayabilmektedir. Arka yüzü gri olan Normprint ürünleri, üst yüzeyine son kat olarak blade kuşe uygulaması yapılmış çok katlı kuşeli kartonlardır. 200, 225, 280,300, 350, 400, 450 gr/m² Tüm kartonların gıda maddeleri ambalajlamasında kullanım uygunluğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve sektörel kuruluşlar olan PIRA ve ISEGA tarafından onaylanmıştır.

43

44

45 Products EXPRINT Exprint is a multi-coated cardboard with a blade top coat that provides brilliant printability with substantial ink economy and high varnishability. It also offers excellent creasability due to its structure. The backside is gray. Exprint is ideal for use in all types of packaging and also for detailed graphic printing. 225, 250, 280, 300, 350, 400, 450 gr/m² The quality conformity of our products to food packaging is approved by the Turkish Ministry of Agriculture and by the institutions PIRA and ISEGA.

46 Ürünlerimiz EXPRINT Her türlü ambalaj ve detaylı grafik işleri için yüksek performanslı, çok katlı kuşeli bir karton olan Exprint in yapısı itibarıyla pliyaj kabiliyeti yüksektir. Daha az mürekkeple parlak bir baskı ve iyi bir laklanabilirlik sağlayan bu ürünlerin arka yüzü gri renkte olup, üst yüzeye son kat olarak blade kuşe uygulaması yapılmıştır. 225, 250, 280, 300, 350, 400, 450 gr/m² Tüm kartonların gıda maddeleri ambalajlamasında kullanım uygunluğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve sektörel kuruluşlar olan PIRA ve ISEGA tarafından onaylanmıştır.

47

48

49 Products LUXTRIPLEX Luxtriplex is a multi-coated cardboard with a blade top coat that provides brilliant printability with substantial ink economy and high varnishability, Luxtriplex also offers excellent creasability due to its structure. The backside is white, which makes Luxtriplex ideal for all types of packaging. It is also preferred for greeting cards and advertising materials on which detailed printing is required. 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m² The quality conformity of our products to food packaging is approved by the Turkish Ministry of Agriculture and by the institutions PIRA and ISEGA.

50 Ürünlerimiz LUXTRIPLEX Özel gün kartları, reklam amaçlı detaylı grafik baskı ve her türlü ambalaj için tercih edilen, arka yüzü beyaz, üst yüzeye son kat olarak blade kuşe uygulaması yapılmış çok katlı bir kuşeli kartondur. Yapısı itibarıyla pliyaj kabiliyeti yüksek olan bu ürün daha az mürekkeple parlak bir baskı ve iyi bir laklanabilirlik özelliğine sahiptir. 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m² Tüm kartonların gıda maddeleri ambalajlamasında kullanım uygunluğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve sektörel kuruluşlar olan PIRA ve ISEGA tarafından onaylanmıştır.

51

52

53 Products ULTRATRIPLEX Manufactured from a blend of carefully selected recovered paper, Ultratriplex is a multi-coated cardboard that offers enhanced brightness on both sides. With a superior blade coating on the top surface, Ultratriplex allows for excellent printability, superior ink and varnish economy, and high creasability in addition to best-quality brightness and clarity values. A whiter back side and a single coating on the back side also make this product eminently suitable for printing. Made from a blend of carefully selected recovered paper and high-quality virgin fibers and owing also to its high brightness values, Ultratriplex is far and away the best choice for luxury-item packaging and for the packaging of foods, pharmaceuticals, and cosmetics. It is also ideal for applications that require a high level of graphic detail such as advertising and promotional materials, book and notebook covers, postcards and greeting cards, and calendars. 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m² The quality conformity of our products to food packaging is approved by the Turkish Ministry of Agriculture and by the institutions PIRA and ISEGA.

54 Ürünlerimiz ULTRATRIPLEX Her iki yüzü yüksek beyazlık değerlerine sahip pigment kuşeli ve özel seçilmiş eski kağıt harmanlı bir kuşeli kartondur. Üst yüzeye son katı blade teknolojisiyle olmak üzere uygulanan çok katlı kuşe sayesinde daha az mürekkeple kaliteli ve hassas baskı elde edilmektedir. Çok yüksek baskı parlaklığı yanında çok iyi laklanabilirlik ve detay baskısı alınmaktadır. Yapısı itibarıyla pliyaj kabiliyeti yüksektir. Alt yüzey daha beyaz ve tek kat pigment kuşeli olduğundan baskı yapılabilir niteliktedir. Özel seçilmiş eski kağıtlardan ve birincil elyaflardan oluşan harman yapısı ve yüksek beyazlık değeriyle başta gıda, ilaç ve kozmetik olmak üzere her türlü lüks ambalajlarda, reklam ve tanıtım amaçlı detaylı grafik baskı işlerinde, defter, kitap kapaklarında, kartpostal ve özel gün kartlarının baskılarında son derece başarı ile kullanılmaktadır. 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m² Tüm kartonların gıda maddeleri ambalajlamasında kullanım uygunluğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve sektörel kuruluşlar olan PIRA ve ISEGA tarafından onaylanmıştır.

55 Directory Headquarters Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 5 Pak İş Merkezi, Kat: 3 Gayrettepe İstanbul Turkey Telephone: (90 212) (pbx) Fax: (90 212) (General) (90 212) (Marketing) (90 212) (Purchasing) Factory Kullar Köyü, İzmit, Kocaeli Turkey Telephone: (90 262) Fax: (90 262) Kartonsan on the internet Kartonsan addresses General Orders Marketing Purchasing Human Resources İletişim Genel Müdürlük Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 5 Pak İş Merkezi, Kat: 3 Gayrettepe İstanbul Telefon: (212) (pbx) Faks: (212) (Genel) (212) (Pazarlama) (212) (Satınalma) Fabrika Kullar Köyü, İzmit, Kocaeli Telefon: (262) Faks: (262) Web de Kartonsan İnternetten Kartonsan la yazışmak için: Genel Sipariş Pazarlama Satınalma İnsan Kaynakları

56

S.C. Rulmenti Barlad S.A. S.C. Rulmenti Barlad S.A. Kombassan ın en önemli yatımlarının başında URB ve KRS markalarının üretimini yapan Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya da TEKNOLOJİ - MAKİNE

Detaylı

Where Metal Becomes Art

Where Metal Becomes Art Where Metal Becomes Art Metalin en estetik haline sizde tanık olun Masas let you witness the most aesthetic state of metal MASAŞ, 35 YILI AŞKIN TECRÜBESİNİ VE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİ BİRLEŞTİREREK DÜNYA

Detaylı

S.C. Rulmenti Barlad S.A. S.C. Rulmenti Barlad S.A. Kombassan ın en önemli yatımlarının başında URB ve KRS markalarının üretimini yapan Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya da TEKNOLOJİ - MAKİNE

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-089X ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible in Chief Nurten Berberoğlu

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar ve Saha Hizmetleri 19 Ambarlama ve Raf Sistemi 21 Cep

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

1 2 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com Türkiye bisküvi ve makarna pazarı ve geleceği Değerli okurlar, BBM Dergisi nin üçüncü sayısıyla yeniden karşınızdayız. Parantez Group olarak Türkiye deki

Detaylı