ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, 2004 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Yüksek Lisans İngilizce İşletme Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000 Lisans Ekonometri Bölümü Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1994 Yüksek Lisans Tez Başlığı Importance of Foreign Trade Policies, Marketing Strategies and Payment Methods in view of Developing Turkey s Foreign Trade Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı Finansal Krizlerin Erken Uyarı Sistemleri Sinyal Yaklaşımı İle Tespiti, Türkiye Uygulaması Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Uzmanı Uzman Yardımcısı Editör Ar. Gör. Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Doç Dr. Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa OTOSAN A.Ş. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü EGSBANK A.Ş. Dış İlişkiler Müdürlüğü, TV8 Ekonomi Departmanı Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa

2 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Güz Financial Forecasting Güz Finansal Ekonometri Güz Finansal Analiz ve Araçları Güz Ekonometri I Güz Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin Teknikleri Güz Finans İstatistiği Yüksek Lisans (I.Eğitim, II Eğitim) Güz İşletme İstatistiği ve Karar Verme Teknikleri (II Eğitim) Yüksek Lisans(I.Eğitim ve II.Eğitim) Güz Finans İstatistiği Yüksek Lisans Güz İstatistiksel Analiz ve Karar Verme Teknikleri Güz Ekonometri ve Ekonomik Modelleme (Doktora) İlkbahar Ekonometri II İlkbahar Bankacılıkta Risk Yönetimi İlkbahar Finans İstatistiği Güz Ekonometri I Güz Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin Teknikleri Güz Finans İstatistiği (I.Eğitim ve II. Eğitim) 2 26 İşletme İstatistiği ve Karar Verme Teknikleri (Yüksek Güz Lisans) Güz Ekonometri ve Ekonomik Modelleme (Doktora) İlkbahar Ekonometri II İlkbahar Sigorta İstatistiği, Yüksek Lisans (II. Eğitim) İlkbahar Bankacılıkta Risk Yönetimi (Yüksek Lisans) 2 5 Öğrenci Sayısı

3 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. D. Çakmur Yıldırtan, A. Ozun, Does Corporate Governance Matter for Market Efficiency? Evidence from Turkish Markets, Journal of Management Research, Vol. 3, No.1, A2. A.G. Bölükbaşı, D. Çakmur Yıldırtan, The Effects Of Climate Change Risk On The Turkish Insurance Sector Under Structural Break, International Journal of Ecological Economics & Statistics (IJEES), Volume 18, Number S10, Summer A3. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, İklim Değişikliği ile Sigorta Branşlarına Göre Ödenen Tazminatlar Arasındaki İlişkinin Analizi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Temmuz A4. D. Çakmur Yıldırtan, Effects of Macroeconomic Variables on ISE Indexes, the case of Turkish Stock Exchange Market, Agricultural Economics and Management, National Center for Agrarian Sciences, Volume LII, 2/2007, Sofia. A5. İ. Akhisar, D. Çakmur Yıldırtan, Clustering Turkish Commercial Banks According to Factor Analysis, Agricultural Economics and Management, National Center for Agrarian Sciences, Volume LII, 4/2007, Sofia. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, Testing For Long Memory Models in Turkish Derivatives Exchange Using Arfima Figarch Model, 9 th Special Conference of Hellors on Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making, Agios Nikolaos, Crete, Greece, th May B2. N. Berk, D. Çakmur Yıldırtan, Stress Testing As a Tool of Risk Management in Banking System: A Var Approach, International Risk Management Conference 2010 Florence, June 3rd - 5th B3. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi, Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslar arası Sempozyum V, 27-29, Mayıs, 2010, Bandırma, Erdek. B4. D. Çakmur Yıldırtan, Asimetrik Bilgi, Küresel Finans Krizinin Nedenleri ve Türkiye ye Yansımaları, 7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2009, Yalova. B5. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, Küresel Finans Krizinin Banka ve Sigorta Sektöründe Yabancı Sermaye Girişine Olan Etkileri, International Conference of Political Economy, Adam Smith s Today: Adam Smith s Significance for our Century in the 250th Annivesary of the Theory of Moral Sentiments, 1-4 October 2009, Kocaeli.

4 B6. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, Küresel Kriz Sürecinde Altın Borsası Etkinliğinin Uzun Hafıza Modelleri ile Sınanması, Uluslararası Finans Sempozyumu 2009, "Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar, İstanbul, 16 Ekim B7. D. Çakmur Yıldırtan, İ. Akhisar, Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye deki Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 2008, Blue Black Sea International Congress, Blue Black Sea: New Dimensions of Security, Energy, Environment, Economy, Strategy and Education, October 2008, Sakarya. B8. D. Çakmur Yıldırtan, İ. Akhisar, Determining Leading Indicators of Banking Crises, International Finance Symposium 2006, Financial Sector Integration: Review and Steps Ahead, May 25-26, 2006, İstanbul. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:47, Sayı 545, Temmuz D2. D. Çakmur Yıldırtan, Genel ve Yerel Seçimlerin İMKB de Oluşturduğu Fiyat Anomalisinin Sinyal Yaklaşımı ile Analizi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:47, Sayı 541, Mart D3. A.G. Bölükbaşı, D. Çakmur Yıldırtan, Yerel Yönetimlerde Belediyenin Başarısını Ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, Sayı 33, Yıl 16, Cilt 9, Ocak D4. A.G. Bölükbaşı, D. Çakmur Yıldırtan, Yerel Yönetimlerde İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması, T.C. Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVII, Sayı II, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. D. Çakmur Yıldırtan, Türkiye deki Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2009, Palandöken, Erzurum. F. Diğer yayınlar : Kitaplar F1. D. Çakmur Yıldırtan, E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri Makroekonomik Verilerle, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2011 (İkinci baskı) F2. Morris Goldstein, Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinheart, Assessing Financial Vulnerability an Early Warning System for Emerging Markets, Institute for International Economics, Washington, DC, Finansal Kırılganlığın Ölçümü Yükselen Piyasalar İçin Erken Uyarı Sistemleri, Çeviren: Dina Çakmur Yıldırtan, Derin Yayınları, 2007.

5 F3. D. Çakmur Yıldırtan, Finansal Krizler, Erken Uyarı Sistemleri, Nobel Dağıtım, 2006 Kitapta Bölüm F4. Politik İktisat ve Adam Smith, Editörler; H. Kapucu, M. Aydın, İ. Şiriner, F. Morady, Ü. Çetin, Küresel Finans Krizinin Banka ve Sigorta Sektöründe Yabancı Sermaye Girişine Olan Etkileri, ss , Yön Yayınları,,2010. F5. Halil Seyidoğlu na Armağan Finansal Kriz Yazıları, Derleyen; İ. Kalaycı, Finansal Kriz Sürecinde Elektrik Arzındaki Değişimin Panel Veri Analizi OECD Ülkeleri için Araştırılması, ss.55-72, Nobel Yayın Dağıtım, Aralık 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Lütfü Şağbanşua 2. Doğum Tarihi: 19.11.1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Lütfü Şağbanşua 2. Doğum Tarihi: 19.11.1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Lütfü Şağbanşua 2. Doğum Tarihi: 19.11.1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Boğaziçi Üniversitesi 2005 Y. Lisans İktisat İstanbul

Detaylı