BOTAŞ Faaliyet Raporu. Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOTAŞ Faaliyet Raporu. Annual Report"

Transkript

1 BŞ aaliyet aporu nnual eport

2 aaliyet aporu / nnual eport Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur. ur nation s high capability and high common sense has become our main guide and source of success in the great projects we overtook 1

3 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport ÇDK DX Genel üdürden rom the General anager luslararası rojeler nternational rojects önetim Kurulu ve Üst önetim Board of Directors and xecutive anagement nsan Kaynakları Human esources rganizasyon Şeması rganization hart osyal aaliyetlerimiz ve Kurumsal osyal orumluluk ocial ctivities and orporate ocial esponsibility Kuruluşumuz rofili ompany rofile ali Durum inancial tatus aaliyetlerimiz ctivities letişim ontact 2 3

4 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport Kuruluşumuz tarafından söz konusu uzun dönemli alım satım anlaşmaları ve spot sıvılaştırılmış gaz (G) ithalatı yoluyla yaklaşık 38 milyar m³ doğal gaz tedarik edilmiştir. Diğer yandan, 2007 yılından beri devam eden doğal gaz ihracatı faaliyetleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ürkiye den unanistan a yaklaşık 682 milyon m³ doğal gaz ihraç edilmiştir. through long-term purchase and sale agreements and spot G imports in 2013 by our ompany. n addition, aruond 682 million cubic meters of natural gas were exported from urkey to Greece in 2013 within the ongoing activities of natural gas export since G Ü D Ü D ehmet KK önetim Kurulu Başkanı ve Genel üdür V. hairman of the Board and General anager -ppa- üfus artışının yanı sıra, teknolojik ve ekonomik gelişmeye paralel olarak artan enerji ihtiyacının, sürekli ve güvenilir bir şekilde tedariki, hayati bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 39 yıl önce rak ham petrolünün skenderun Körfezi ne taşınması faaliyetini yürütmek için kurulmuş olan Kuruluşumuz, 1986 yılında başladığı doğal gaz faaliyetlerinde de büyük aşamalar kaydederek bugün; ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamada üstlendiği görevleri kalite standartlarında büyük başarılarla sürdürmekte ve ürkiye nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası enerji arenasında etkin ve rekabetçi bir rol üstlenmesi açısından stratejik bir oyuncu olarak görev yapmaktadır. Boru hatları ile petrol ve doğal gaz taşımacılığı, doğal gaz ithalatı, ihracatı, pazarlaması,satışı ve depolanması, boru hatları etüdü, mühendislik ve yapım işleri gibi benzer faaliyetleri sürdüren Kuruluşumuzun ülkemizin ihtiyacı olan enerji temini kapsamında beş arz kaynağı ile uzun dönemli boru ve sıvılaştırılmış gaz alım satım anlaşması bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2013 yılı içerisinde By virtue of population growth, a continuous and reliable supply of increasing energy needs in parallel with technological and economic developments is of vital importance. n this context, our ompany, was established to transfer raq crude oil to the Gulf of skenderun 40 years ago, has made great strides in natural gas activities and serves as a strategic player in terms of ensuring energy supply security in urkey and taking an efficient and competitive role in the international energy arena. ur ompany has continuing operations in oil and natural gas transportation through pipelines, import-export, marketing-sales and storage of natural gas, pipeline survey, engineering and construction works, and long-term natural gas and G purchase and sale agreements with five different supply sources within the activities of natural gas import. bout 38 billion cubic meters of natural gas were supplied 2013 yılında, Kuruluşumuz ve yedi özel sektör tedarikçisi tarafından beş arz kaynağı üzerinden ülkemize doğal gaz ithalatı gerçekleştirilmiştir. öz konusu arz kaynaklarında meydana gelebilecek kesintilerin ve/veya pik tüketim dönemlerinde arz-talep dengesizliklerinin bertaraf edilmesini teminen Kuruluşumuz, Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin arz güvenliğini sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, zmir liağa da özel sektöre ait G erminali nden hizmet alınmaya devam edilmiş ve ulusal iletim şebekemize yeni bir giriş noktası olarak uluslararası spot G piyasasından yaklaşık 672 milyon m³ spot G ithalatı yapılmış ve ülkemiz arz güvenliğini temin etme görevi başarı ile yerine getirilmiştir. luslararası petrol iletim faaliyetlerimiz, rak-ürkiye Ham etrol Boru Hattı ve Bakü- iflis-eyhan Ham etrol Boru Hattı ile yerine getirilmektedir yılında söz konusu petrol boru hatlarından 340 milyon varil ham petrol eyhan da bulunan terminallere taşınarak gemi yüklemeleri yapılmıştır. Doğal gaz iletim ve ticaret faaliyetlerimiz olarak; ülkemizin dört bir yanına uzanan iletim sisteminin uzunluğu km ye, gaz arzı sağladığımız il sayısı 74 e ulaşmıştır. Kuruluşumuz, gerek uzun dönemli doğal gaz ve G alım satım anlaşmaları ile gerekse uluslararası spot G piyasasından temin etmiş olduğu doğal gazı ürkiye piyasasına sunarak 2013 yılında iç piyasada yaklaşık 212 adet müşteriye ve yaklaşık 37,3 milyar m³ doğal gaz satış rakamına ulaşmıştır. atural gas was imported from five different supply sources to our country by our ompany and seven private sector suppliers. BŞ is responsible for ensuring supply security of our country by the decision of the ouncil of inisters in order to eliminate sources of supply interruptions that may occur and/or demand-supply imbalances during peak consumption. ccordingly, a service is continuously received from the private G erminal in zmir liaga, and around 672 million cubic meters spot G import has been realized through the international spot G market as a new network, thereby national supply security is successfully maintained. urthermore, international oil transport activities are achieved via the raq-urkey il ipeline and the Baku-bilisi- eyhan il ipeline. n 2013, a total of 340 million barrels of crude oil were transported through the aforementioned oil pipelines to terminals in the city of eyhan and loaded onto ships. atural gas transportation and trade activities include the following: the national transport system expanded to a total length of 12,561 km and the total number of cities where natural gas is supplied increased to 74. tilizing both long-term natural gas and G trade agreements and the international spot G market, our ompany served a total of 212 customers and achieved a total of 37.3 billion cubic meters of natural gas sales in 2013 by introducing natural gas into the urkish market. H G G 4 5

5 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport G Ü D Ü D Doğal gaz piyasasının liberalleştirme çalışmaları kapsamında, Doğal Gaz iyasası Kanunu amacına uygun bir biçimde ve Bakanlığımız koordinasyonunda, 2011 yılı sonunda süresi sona eren rans Balkan Hattı Doğal Gaz lım nlaşması nın süresini uzatmayarak söz konusu anlaşma miktarının 2013 yılından itibaren özel sektör tarafından ithal edilmesine imkân sağlanmıştır. Böylelikle BŞ bir yandan uluslararası piyasada rekabetçi gücünü koruyarak ülkemiz arz güvenliğini tesis ederken, diğer yandan doğal gaz piyasasının serbestleşmesi ve özel sektörün daha fazla pay alması hususunda destekleyici bir rol de üstlenmiştir. Diğer taraftan, uz Gölü er ltı Doğal Gaz Depolama esisi nin yapım çalışmaları ve uluslararası düzeyde başlattığımız transit boru hatları ve komşu ülkelerle enterkoneksiyon projelerimiz de devam etmektedir. Hazar doğal gazını vrupa pazarına taşıyarak vrupa nın enerji kaynağı çeşitlendirmesine katkı sağlayacak ve ülkemizin küresel enerji pazarındaki stratejik transit ülke konumunu sağlamlaştıracak olan rojesine katılım konusunda ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Kuruluşumuz, bütün bu başarılı faaliyetlerini önetimimizin ve tüm mesai arkadaşlarımızın koordineli, özverili ve gayretli çalışmaları ile yerine getirmiş olup, bundan sonraki süreçte de görev ve sorumluluğunun bilinciyle faaliyetlerini en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığını sürdürecektir. n the context of liberalization of the national natural gas market, complying with the ode of atural Gas arket and coordinating with the inistry of nergy and atural esources, the rans Balkan natural gas purchasing agreement, which expired at the end of 2011, has not been renewed; thereby yielding the import of the agreed amount by the private sector starting in herefore, BŞ has maintained the national supply security by preserving its competitiveness in the international market, and implemented a supportive role in liberalizing the natural gas market and in providing more share to the private sector. dditionally, our ongoing projects include uz Gölü nderground atural Gas torage acility construction, international transit pipeline projects, and interconnection projects with neighboring countries. partnership agreement has also been signed for the project which will transmit natural gas from the aspian ea to the uropean market which will contribute to the diversification of energy resources in urope and strengthen the strategic location of our country in the global energy market. ur company has accomplished these activities through the coordinated, devoted, and diligent work of our Board members and colleagues, and it will continue to fulfill its responsibility in the best way with determination. H G G 6 7

6 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport ehmet KK önetim Kurulu Başkanı ve Genel üdür V. hairman of the Board and General anager-ppa- bdulvahit D Genel üdür ardımcısı- önetim Kurulu Üyesi Deputy General anager -ember of the Board Ü Ö elahattin Ç önetim Kurulu Üyesi ember of the Board efa adık K önetim Kurulu Üyesi ember of the Board brahim aid Ç Genel üdür ardımcısı Deputy General anager. sım KK Genel üdür ardımcısı Deputy General anager X V G Ömer K önetim Kurulu Üyesi ember of the Board edim Ö Genel üdür ardımcısı Deputy General anager 8 9

7 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport önetim Kurulu Başkanı ve Genel üdür hairman of the Board and General anager G Ş Genel üdür ardımcısı Deputy General anager Doğal Gaz lım ve hracat Daire Başkanlığı atural Gas upply and xport Department inansman ve uhasebe Daire Başkanlığı inance and ccounting Department Doğal Gaz er ltı Depolama Daire Başkanlığı atural Gas nderground torage Department Doğal Gaz azarlama ve atış Daire Başkanlığı atural Gas arketing and ales Department Genel üdür ardımcısı Deputy General anager Genel üdür ardımcısı Deputy General anager razi, nşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı and, onstruction and xpropriation Department Basın ve Halkla lişkiler üşavirliği ress and ublic elations etrol şletmeleri Bölge üdürlüğü etroleum perations District anagement Dörtyol şletme üdürlüğü Dortyol peration anagement Genel üdür ardımcısı Deputy General anager trateji Geliştirme Daire Başkanlığı trategy Development Department ühendislik ve özleşmeler Daire Başkanlığı ngineering and ontracting Department elekom cada ve Bilişim eknolojileri Daire Başkanlığı elecom-cada and nformation echnologies Department luslararası rojeler Daire Başkanlığı nternational rojects Department Genel üdür ardımcısı Deputy General anager eftiş Kurulu Başkanlığı Board of nspection. Hukuk üşavirliği. egal dvisory önetim şlemleri Koordinatörlüğü ffice of the Board of Directors Özel Büro üdürlüğü rivate ffice BŞ nternational imited Şirketi (B) BŞ nternational imited ompany (B) G H kmal Daire Başkanlığı rocurement Department G şletme üdürlüğü G peration anagement Kalite, ğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı Quality, raining and Development Department Bakü - iflis - eyhan HBH roje Direktörlüğü Directorate of Baku- bilisi-eyhan rude il ipeline roject dari ve osyal şler Daire Başkanlığı dministrative and ocial ffairs Department Doğal Gaz şletmeleri Bölge üdürlüğü atural Gas perations District anagement nsan Kaynakları Daire Başkanlığı Human esources Department urkish etroleum nternational ompany stanbul şletme üdürlüğü stanbul peration anagementt Kayseri şletme üdürlüğü Kayseri peration anagement Kamulaştırma Direktörlüğü Directorate of ompulsory urchase 10 11

8 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport HKKD B K Ş Doğal gaz ve petrol faaliyetlerinde sektöründe lider olan BŞ, ürkiye nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi göz önüne alınarak başlangıçta boru hatları ile petrol taşımacılığı yapmak üzere 15 ğustos 1974 yılında kurulmuş olup, faaliyetlerimiz 1987 yılından itibaren boru hatları ile doğal gaz taşımacılığı ve doğal gaz ticareti ile genişlemiş ve Şirketimiz hizmet faaliyetlerinin yanı sıra, ticari bir kimlik de kazanmıştır. isyonumuz; uluslararası kalite standartları çerçevesinde, verimlilik, bilgi birikimi ve yüksek teknoloji kullanımı ile rekabet avantajı yaratırken, kurumsallaşmış ve finansal açıdan güçlü bir yapı ile ulusal ve uluslararası pazarlara petrol ve doğal gaz sunmaktır. Vizyonumuz; ürkiye yi doğal gaz ve petrol alanlarında bir enerji koridoru haline getirirken, ulusal ve uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendiren, dünyada saygın, bölgesinde lider ve sektöründe yönlendirici bir kuruluş olmaktır. Kuruluşumuz doğal gaz ve petrol sektöründe, Boru hatları ile petrol ve doğal gaz taşımacılığı, Doğal gazın ithalat, ihracat, pazarlama ve satışı ve With the aim of diversification of urkey s energy sources, etroleum ipeline orporation (BŞ) was established on ugust 15, 1974 to transport crude oil. ince 1987, it has engaged in natural gas transportation and trade activities and has become a leading company in natural gas and crude oil sectors. ur mission is to create a competitive advantage by using knowledge, productivity and applying high technology within the framework of international quality standards, as well as supplying energy to domestic and international markets as a financially and institutionally strong company. ur vision is to turn urkey into an energy corridor in oil and gas areas, utilizing national and international cooperation opportunities, and becoming a notable company in the world, a leader in the region and a trendsetter in the sector. We operate in natural gas and petroleum sectors in the areas of, ransportation of natural gas and crude oil through pipelines, xport, import, marketing and trade of natural gas, Boru hatları etüt, mühendislik ve yapım işleri alanlarında hizmet vermektedir. urveying, engineering and construction of pipelines

9 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport K V DĞ D V K Ş Öncü Doğal gaz ve petrol faaliyetlerinde sektörde lider ve uzman bir şirketiz enilikçi ve Dinamik Değişime ve gelişime açığız Duyarlı Çevreye ve insana saygılıyız Kolektif kıla nanan akım çalışmasına inanıyoruz Güvenilir tik çalışma kültürüne sahibiz Hesap Verebilen aaliyetlerimizi hesap verilebilir şekilde yürütmekteyiz Girişimci iyasa fırsatlarının takipçisiyiz ioneer Be the leader and expert in natural gas and crude oil sectors nnovative and Dynamic pen to changes and development onscious espect nature and human life rusting in ollective ind romote teamwork rustworthy ompliance the international ethics ccountable onducting activities with accountability ntrepreneurial eek for market opportunities Kararlı Hedeflerimize ulaşmada takipçiyiz Determined ersistent in achieving the goals aydaş daklı Beklentilere uygun hizmet sunarız ocused on takeholders rovide services responsive to expectations onuç daklı maçlara uygun hedefler ve stratejiler geliştiririz esult riented Develop strategies and set targets 14 15

10 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport JK HD G BJV Doğal gaz iletim altyapısının geliştirilmesi, genişleyen pazar payına paralel olarak güçlü bir kurumsal ve finansal yapıya sahip olunması xpand natural gas transportation infrastructure, obtaining a strong financial and institutional structure whilst having a enhanced market share K Ş Doğal gaz arz güvenliği kapsamında kaynak ve güzergâh çeşitliliği sağlanarak, ekonomik ve jeostratejik avantaj yaratılması Geliştirilen stratejik işbirlikleriyle bölgemizdeki enerji kaynaklarını vrupa nın ve Dünya nın talepleri ile birleştirerek, değer yaratan bir küresel oyuncu olunması o create an economical and geo-strategical advantage by ensuring resource and route diversification within the concept of natural gas supply and security o become a value-creating global player by connecting uropean and global demand to energy resources in the region through development of strategic collaborations Çalışan ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasıyla kurumsal yapının etkinleştirilmesi o improve the corporate structure by increasing employee and customer satisfaction 16 17

11 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport Ö G K Ş G Ö BŞ petrol iletim faaliyetleri ile doğal gaz ithalat, yurt içi satış, toptan satış, iletim, depolama ve ihracat faaliyetlerinde, hizmetlerini nitelikli ve standart kılmak, hizmetlerine yönelik faaliyetlerinin neden olabileceği çevre etkilerini azaltmak, hizmet faaliyetlerinde yer alan çalışanlarını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmuş çalışma ortamlarında bulundurmak amacıyla 2002 yılında lk Kamu Kuruluşu olarak, Gerçekleştirilen hizmetleri müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak düzeyde olmasını temin etmek ve yönetim kalitesini tesis etmek üzere, 9001:2008 Kalite önetim istemi, Çevre yönlerinin tanımlanması, etkilerinin azaltılması, kontrolü ve performansının takibinde yönetim sistemi olarak 14001:2004 Çevre önetim istemi, ş ağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, risklerin ortadan kaldırılması, azaltılması ve kontrolünün sağlanmasında, yönetim sistemi olarak (H) 18001:2008 ş ağlığı ve Güvenliği önetim istemi, şartları yerine getirilmiş ve ntegre önetim istemi (Kalite, ş ağlığı ve Güvenliği ile Çevre önetim istemi) kurulmuştur. Kuruluşumuzda her yıl yapılan dış tetkik belge gözetim ve yenileme faaliyetleri sonucu sistemin geçerliliği bu güne kadar devam ettirilmiştir. ntegrated anagement ystem n order to ensure a high quality and service standard in petroleum transportation, natural gas importation, domestic sales, whole sale, transportation, storage and exportation, the company mitigates environmental impacts that might occur during service-related activities and provides a controlled working environment free from factors leading to accidents and health issues for employees involved in services related activities. t 2002 as the irst ublic ompany 9001:2008 Quality anagement ystem to ensure that services satisfy clients requirements and expectations and to maintain management quality, 14001:2004 nvironmental anagement ystem for defining environmental aspects, minimizing and controlling impacts and monitoring performance (H) 18001:2008 ccupational Health and afety anagement ystem for defining occupational health and safety related hazards, minimizing and eliminating risks, and providing control, conditions have been provided and an ntegrated anagement ystem (Quality, ccupational Health and afety, and an nvironmental anagement ystem ) has been established in BŞ. he validity of the system has been smaintained as a result of external audits with document surveillance and renovation activities that are realized annually. ve önceliklendirilmesidir. Bu süreç, stratejilerin daha dengeli, daha etkili ve hedefe yönelik olmasını sağlayarak Kurumda oluşturulan değerin artmasını sağlar. isk analizi metodunun uygulanması ile fırsatlardan yararlanarak maksimum fayda sağlanması amaçlanmıştır. helps to increase the values generated inside the compny by providing strategies to be more balanced, more effective and goal oriented. By applying the risk analysis method, it is aimed to gain the maximum benefit by taking advantage of opportunities. BĞ KŞ V ŞK BD D D Kuruluşumuzun; BŞ nternational imited Şirketi (B) ve urkish etroleum nternational adı altında iki adet bağlı ortaklığı ve urusgaz ile abucco olmak üzere iki adet iştiraki bulunmaktadır. urkish etroleum nternational ompany BŞ nternational imited Şirketi (B) BŞ nternational imited ompany (B) G aahhüt azarlama ve icaret.ş. G ontracting, arketing and rading o. K Ö sk anagement ystem B luslararası Şirketi isk yönetimi; kaynakların etkin ve ekonomik kullanılmasıyla olumsuz olayların olasılık ve/veya etkisini minimize etmek, izlemek ve kontrol etmek için risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi isk management is the identification, assessment, and prioritization of risks followed by the effective and economical application of resources to minimize, monitor, and control the probability and/or impact of unfortunate events. his process B Gas ipeline nternational Gmbh ur company has two subsidiaries; i) BŞ nternational imited ompany (B), ii) urkish etroleum nternational () and two associated companies namely, urusgaz and abucco

12 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport 2013 e K Ş 2013 K Ş ayıs 2001: 4646 sayılı Doğal Gaz iyasası Kanunu nun esmi Gazete de yayınlanması ile doğal gaz piyasasının liberalleşmesinde ilk adım atıldı. ay 2001: atural Gas arket aw o 4646 was enacted and hence gas market liberalization process was initiated. kim 1997: BŞ, us şirketi Gazprom un da ortak olduğu urusgaz şirketine %35 hisse ile ortak oldu. ctober 1997: BŞ participated in 35% of the shares of the urusgas ompany, which is also an associated company of the ussian orporation Gasprom. emmuz 1996: B nternational imited (B) şirketi uluslararası projelerde görevlendirilmek üzere kuruldu. July 1996: B nternational imited (B) was established to play role in international projects. ralık 2012: Doğal gaz boru hatlarımızın uzunluğu km ye, doğal gaza erişim imkanı sağladığımız il sayısı 72 ye ulaştı. ctober 2012: he total length of natural gas pipelines and number of cities with access to natural gas reached to 12,290 kms and 72, respectively. ylül - kim - Kasım 2002: Kayseri şletme, Bursa, Kırklareli, rzurum, Konya, Çarşamba, zmir Şube üdürlükleri faaliyete geçti. eptember - ctober - ovember 2002: Bursa, Kirklareli, rzurum, Konya, arsamba, zmir Branch anagements and Kayseri perations anagement began to operate Şubat 1995: BŞ Kamu ktisadi eşebbüsü statülü nonim Şirket olarak yapılandırıldı. ebruary 1995: BŞ has been restructured as a tate wned nterprise. Haziran 2012: rojesi kapsamında Hükümetlerarası nlaşma, v ahibi Ülke nlaşması ve rtaklık nlaşması imzalandı. June 2012: ntergovernmental, Host Government and ssociation greements of roject were signed. ralık 2002: km lik boru hattıyla 9 ile doğal gaz arzı sağlandı December 2002: 9 cities were supplied with natural gas via km. pipeline. ğustos 1994: armara reğlisi G erminali işletmeye alındı. ugust 1994: armara reğlisi G erminal has been put into operation. Haziran 2011: uz Gölü Doğal Gaz er ltı Depolama rojesi yapım işi sözleşmesi imzalandı. June 2011: he construction contract of alt ake atural Gas nderground roject was signed. cak 2002: stanbul şletme üdürlüğü faaliyete geçti. January 2002: stanbul peration anagement began to operate. Kasım 1988: Doğal Gaz şletmeleri Bölge üdürlüğü faaliyete geçti. ovember 1988: he atural Gas perations District anagement began to operate isan 2007: lk kontrat devri anlaşması BŞ, Gazprom ve hell nerji arasında imzalandı. pril 2007: he first atural Gas ontract elease greement was signed between B, Gazprom and hell nergy. kim 2002: BŞ ın da katılımı ile Viyana da abucco rojesini gerçekleştirmek üzere BŞ ile Bulgargaz, ransgaz, ve V rdgas arasında şbirliği nlaşması imzalandı. ctober 2002: n order to realize the abucco ipeline roject, Joint-Venture greement was signed between BŞ, Bulgargaz, ransgaz, and V rdgas in Vienna. kim 1988: nkara da doğal gaz kullanılmaya başlandı. ctober 1988: atural gas was started to be used in nkara. art 2007: Bakü-iflis-rzurum (Şah deniz) Doğal Gaz Boru Hattı tamamlandı. arch 2007: Baku-bilisi-rzurum (hahdeniz) atural Gas ipeline construction was completed. ayıs 2005: Kahramanmaraş Şube üdürlüğü faaliyete geçti. ay 2005: Kahramanmaraş Branch anagement began to operate ğustos 1988: Batı Hattı tamamlandı. ugust 1987: West ine was completed. ralık 2005: BŞ ın sermayesi 1,83 milyar ye yükseltildi. December 2005: he capital of BŞ raised to 1,83 billion. Kasım 2005: 4646 sayılı Doğal Gaz iyasası Kanunu gereği ilk kontrat devirleri ihalesi yapıldı. ovember 2005: irst contract tender release took place according to atural Gas arket aw o ğustos 1987: rak-ürkiye. HBH işletmeye açıldı. ugust 1987: raq-urkey. has been put into operation. ğustos 1974: Boru Hatları ile etrol aşıma.ş. (BŞ), ürkiye umhuriyeti ile rak umhuriyeti Hükümetleri arasında 27 ğustos 1973 tarihinde imzalanan Ham etrol Boru Hattı nlaşması doğrultusunda rak ham petrolünün, skenderun Körfezi ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere kuruldu. ugust 1974: BŞ, etroleum ipeline ompany was established with the purpose of transporting raq s crude oil to skenderun Bay, in accordance with the rude il ipeline greement signed between the epublic of urkey and raq s Governments on ugust 27, ayıs 1977: rak-ürkiye. HBH işletmeye açıldı. ay 1977: raq-urkey. was put into operation. Şubat 1984: 1967 de ya bağlı olarak yapılan Batman-Dörtyol HBH BŞ a devredildi. ebruary 1984: Batman-Dörtyol contructed in 1967 connected to, was transfered to BŞ Şubat 1986: BŞ ile oyuzgazexport arasında ilk doğal gaz alım satım anlaşması imzalandı. ebruary 1986: BŞ signed its first natural gas sales and purchase agreement with oyuzgazexport. ylül 1986: eyhan-kırıkkale HBH işletmeye açıldı. eptember 1986: eyhan-kirikkale was put into operation. Haziran 1987: ürkiye ye ilk doğal gaz ithali gerçekleştirildi. June 1987: urkey has started to import natural gas

13 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport 2013 of ılsonu itibarıyla doğal gaz boru hatlarımızın uzunluğu km ye ulaşmıştır. 12,292 km transmission lines by the end of yeni personel istihdamı yapılmıştır. 201 new personnel were employees were recruited in 2013 K Ş evcut boru hatlarımızla toplam 382 milyon varil (B HBH dahil) ham petrol taşıması yapılmıştır. 382 million barrels, including B, of crude oil were transported GÖÜ uz Gölü er ltı Doğal Gaz Depolama rojesi nin yapım çalışmalarına devam edilmiştir. he construction of uz Gölü nderground atural Gas torage roject has been in progress. urkish etroleum nternational ompany imited Şirketi () in Kuruluşumuza devrine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı esmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Degree by he ouncil of inisters about transfer of urkish etroleum nternational ompany to BŞ Gaz arzı sağlanan il sayımız 72 ye ulaşmıştır. he number of cities with access to natural gas reached to 72 in rzincan ve ucur Kompresör stasyonları nın yapım çalışmaları tamamlanmış, skişehir Kompresör stasyonu nun yapım çalışmalarına devam edilmiştir he construction works for rzincan and ucur ompressor tations have been completed and commissioned in he construction of skisehir ompressor tation has been in progress. 38 Doğal gaz ticaret hacmimiz 38 milyar m 3 olarak gerçekleşmiştir he volume of natural gas trade reached 38 bcm. Şahdeniz doğal gazı üretimine ilişkin nihai yatırım kararı alınmıştır. inal investment decision on ahdeniz production

14 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport BŞ Doğal Gaz ve Ham etrol Boru Hattı istemi ve Doğal Gaz thalat ve hracat nlaşmaları atural Gas and rude il ipeline ystems and atural Gas upply snd xport ontracts of BŞ usya ederasyonu (batı) ussian ederatıon (west) 4 bcm unanistan greece 0,75 bcm usya ederasyonu (mavi akım) ussian ederatıon (blue stream) 16 bcm zerbaycan zerbaıjan 6,6+0,15 bcm zerbaycan zerbaıjan 6 bcm ürkmenistan urkmenıstan 15,6 bcm + 14 bcm lng (ezayir+ ijerya) (lgeria + ıgerıa) 4,4 bcm+1,3 bcm ran ran 9,6 bcm H K X V 24 25

15 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport H Dünyada ve Ülkemizde önemli bir enerji kaynağı olan petrol, üretimden hizmet sektörüne pek çok alanda kullanılmaktadır. Ülkemiz ekonomisinde ve kalkınmasında temel enerji kaynaklarından biri olan petrol, önemini korumakta ve gelecekte de bunu sürdüreceği beklenmektedir. BŞ, 39 yıllık tecrübesiyle ülkemizin petrol talebini karşılayabilmek adına ham petrol boru hattı inşaatları ve işletmesi yapmaktadır. rak ürkiye HBH 1976 yılında işletmeye alınan hattan ilk tanker yüklemesi 1977 yılında gerçekleştirilmiştir. Kapasitesi çeşitli projeler ile 2 katının üzerinde arttırılarak, 1987 yılında 70,9 milyon ton/yıl ham petrol taşıma kapasitesine ulaşılmıştır. ürkiye sınırları içinde kalan kısmı BŞ a ait olan hattın işletimi, üzerindeki telekomünikasyon sistemi ve iki ülkedeki ana kontrol merkezleri vasıtasıyla otomatik olarak kontrol edilmektedir yılında bu hattan 12,7 milyon ton (91,9 milyon varil) ham petrol taşınmıştır. eyhan Kırıkkale HBH Bu hattımızın işletmesi 1986 yılında başlamış olup, kapasitesi 7,2 milyon ton/yıl dır yılında bu hat ile 3,3 milyon ton (23,7 milyon varil) ham petrol taşınmıştır. etroleum, a primary energy source both in urkey and the world, is used in many areas from production to service sectors. t is expected that petroleum, which is currently a major energy source for economy and development of urkey, will maintain its status. With its 39 years of experience, BŞ has been constructing and operating crude oil pipelines to meet urkey s demand. raq urkey D he line started to operate in 1976 and the first tanker was loaded in he transportation capacity of the line more than doubled by various projects and in 1987, it reached 70.9 million tons per year. BŞ is the possessor of the pipeline in urkish territories. he line is controlled automatically by a telecommunication system, and the main control centers located in raq and urkey. n 2013, 12.7 million tons (91.9 million barrels) of crude oil were transported through this line. eyhan Kirikkale his line started to operate in 1986 and its capacity is 7,2 million tons per year. n 2013, 3.3 million tons (23.8 million barrels) of crude oil were transported through this line. Bakü iflis eyhan HBH Doğu-Batı nerji Koridoru olma vizyonumuzun ilk adımı olan ve Boğazlarımızdaki trafik yüküne bağlı risklerinin en aza indirilmesi açısından da önemli bir avantaj sağlayan bu hat ile zerbaycan da üretilen ham petrol eyhan terminaline ulaştırılarak tankerlerle dünyanın ve ürkiye nin çeşitli bölgelerine gönderilmektedir yılında ilk tanker yüklemesi yapılan hattın işletmesi BŞ nternational imited Şirketi (B) tarafından yapılmaktadır. aşıma kapasitesi 50 milyon ton/yıl olan bu hattın eyhan Deniz erminalinden 2013 yılında toplam 248 milyon varil ham petrol 328 tankerle sevk edilmiştir. rak-ürkiye HBH 91,9 ilyon Varil illion barrels eyhan-kırıkkale HBH 23,7 ilyon Varil illion barrels Baku bilisi eyhan his line, which is the first step of being an east-west energy corridor vision, provided the advantage to minimize the risks associated with the traffic load of the urkish traits. rude oil produced in zerbaijan is transferred to the eyhan erminal and then transported to various refineries in urkey and in the World by tankers. he first tanker loading took place in BŞ nternational imited ompany (B) operates the line. ransportation capacity of the pipeline is 50 million tons per year and in 2013, 248 million barrels of crude oil were loaded into 328 tankers from the eyhan arine erminal. Batman-Dörtyol HBH 18,2 ilyon Varil illion barrels V Batman Dörtyol HBH Batman Dortyol ürkiye nin ilk ham petrol boru hattı olarak 1967 yılında işletmeye açılan Batman-Dörtyol ham petrol boru hattının mülkiyeti 1984 yılında Kuruluşumuza devredilmiş olup, yıllık kapasitesi 4,5 milyon ton dur yılında bu hattan 2,6 milyon ton (18,2 milyon varil) ham petrol taşınmıştır. his line started to operate in 1967 as urkey s first and was transferred to BŞ in ts capacity is 4.5 million tons per year. n 2013, 2.6 million tons (18.2 million barrels) of crude oil were transported through this line ılı Ham etrol aşıma iktarları rude il ransportation in 2013 ilyon Varil 26 27

16 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport zunluk/ength (km) Kapasite/apacity mton/yıl mton/year mton/yıl mton/year Çap (inç) Diameter (inches) ompa stasyonu umping tations Depolama ankı torage anks rak ürkiye HBH raq urkey eyhan Kırıkkale HBH eyhan Kirikkale Batman Dörtyol HBH Batman Dortyol.Hat ine. Hat ine oplam otal ürkiye urkey oplam otal ,9 553.Hat ine. Hat ine , ,5 31, V Bakü-ifliseyhan HBH ürkiye urkey oplam otal Baku-bilisi eyhan

17 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport DĞ G Ülkemizde sanayileşme, nüfus artışı ve şehirleşme ile birlikte hayat standartlarını yükseltme çabası alternatif enerji kaynaklarının kullanımını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda Kuruluşumuz, 1987 yılından itibaren, hidrokarbon kaynaklar içerisinde en temiz yakıt olarak kabul edilen ve diğer yakıtlara göre daha ekonomik, verimli olması gibi birçok avantajı bulunan doğal gazın ithalatına başlamıştır. Günümüzde, BŞ tarafından doğal gaz ticareti, depolama faaliyetleri, boru hattı etüt, mühendislik ve yapım faaliyetleri sürdürülmektedir. aşımacılık aaliyetlerimiz na letim Hatlarımız Halihazırda, doğal gaz boru hatlarımızın toplam uzunluğu km olup, iletim sistemimizin ana kontrol merkezi apracık, nkara dadır. usya ederasyonu ürkiye Doğal Gaz na letim Hattı Ülkemize Bulgaristan sınırında alkoçlar dan giren, Hamitabat, mbarlı, stanbul, zmit, Bursa, skişehir güzergâhını takip ederek nkara ya ulaşan usya ederasyonu- ürkiye Doğal Gaz Boru Hattı 845 km. uzunluğundadır. Hattın rakya Bölgesindeki kısmı 1987 de, geri kalan bölümü ise 1988 yılında işletmeye alınmıştır ve nkara ya kentsel kullanım için ilk gaz teslimatı yapılmıştır. Boru hattı üzerinde, Kırklareli, mbarlı, skişehir de kompresör istasyonları ve alkoçlar da ana ölçüm istasyonu bulunmaktadır. G he efforts to increase life standards caused by industrialization, growing population, and urbanization have brought along the idea of using alternative energy sources. n this context, since 1987, BŞ has started to import natural gas, which is considered to be an economic, efficient fuel compared to other types of fuels and the most environmentally friendly among the hydrocarbon sources. urrently, BŞ is carrying out natural gas trade, storage, pipeline surveying, engineering and construction activities. ransportation perations ain ransmission ines he total length of our natural gas pipelines is currently 12,292 km and the main dispatching center is located in apracık, nkara. ussian ederation - urkey atural Gas ain ransmission ine he line, entering urkey from alkoçlar at the Bulgarian border and then following Hamitabat, mbarlı, stanbul, zmit, Bursa, skişehir route, and finally reaching nkara, is 845 kilometers long. he hrace egion part of the line was put into operation in 1987, whereas the balance of the line was completed in 1988.lso, the first natural gas has been delivered to nkara for urban use. ompressor stations at Kırklareli, mbarlı, skişehir and the main metering station at alkoçlar are on the pipeline. Doğu nadolu Doğal Gaz na letim Hattı Bu hat ile başta ran olmak üzere doğudaki kaynaklardan alınacak doğal gazın taşınması amaçlanmıştır. aklaşık km. uzunluğunda olan Doğu nadolu Doğal Gaz na letim Hattı Doğubayazıt tan başlayıp, rzurum, ivas ve Kayseri üzerinden nkara ya uzanmakta, bir branşman da Kayseri üzerinden Konya ya ulaşmakta olup, 2001 yılı sonunda işletmeye alınmıştır. Boru hattı kapasitesinin tam kullanımı için 2013 yılında bu hat üzerinde rzincan Kompresör stasyonu yapılarak işletmeye alınmıştır. usya - amsun - nkara Doğal Gaz letim Hattı (avi kım) 2003 yılında işletmeye alınan, avi kım rojesi nin ürkiye topraklarındaki kısmı amsun dan başlayarak masya, Çorum, Kırıkkale üzerinden nkara ya ulaşmakta, olatlı yakınlarında alkoçlar-nkara iletim hattı ile birleşmektedir. ürkiye unanistan Doğal Gaz Boru Hattı B Komisyonu G (nterstate il and Gas ransport to urope) rogramı çerçevesinde, Hazar Havzası, usya, rta Doğu, Güney kdeniz ülkeleri ve diğer uluslararası kaynaklardan sağlanacak doğal gazın ürkiye ve unanistan üzerinden, vrupa pazarlarına nakli için Güney vrupa Gaz ingi rojesi geliştirilmiştir. ürkiye yi enerji koridoru haline getirecek projelerin en önemlilerinden biri olan ürkiye- unanistan Doğal Gaz Boru Hattı ile vrupa Birliği nin doğal gazda dördüncü ana arteri olma yolunda önemli bir adım atılmıştır. astern natolia atural Gas ain ransmission ine his line is aimed at transporting natural gas produced mainly in ran and other countries east of urkey. n approximately 1,491 km-long line starts from Doğubayazıt and extends to nkara via rzurum, ivas, and Kayseri, and another branch, thereof reaches to Konya via Kayseri. n addition, it was put into operation in n 2013, rzincan ompressor tation was put into operation on this line in order to fully utilize the capacity. ussia - amsun - nkara atural Gas ransmission ine (Blue tream) he pipeline was put into operation in he urkish section of the pipeline runs from amsun to nkara via masya, Çorum and Kırıkkale and the lines unite with the alkoçlar-nkara transmission line near olatlı. urkey Greece atural Gas ipeline his project was developed under the uropean nion G rogram (nterstate il and Gas ransport to urope), to transport natural gas supplied from the aspian Basin, ussia, iddle ast, outhern editerranean countries and other international resources to uropean markets via urkey and Greece. With this line, which is one of the most important projects to establish an energy corridor through urkey, a big leap for becoming the fourth main artery is achieved. V roje ile ilgili olarak hazırlanan Hükümetlerarası nlaşma ve Doğal Gaz lım atım nlaşması 2003 yılında imzalanmış olup, 2007 yılında işletmeye alınmıştır. he ntergovernmental greement and he ommercial greement regarding this project, were signed in 2003 and the line was put into operation in

18 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport zerbaycan ürkiye (Şah Deniz) Doğal Gaz Boru Hattı zerbaycan Şah Deniz sahasında üretilecek olan doğal gazın Gürcistan üzerinden ürkiye ye taşınması amacıyla Kuruluşumuz ve (zerbaycan Devlet etrol Şirketi) arasında 2001 yılında anlaşma imzalanmıştır. öz konusu Doğal Gaz Boru Hattı, 2007 yılında işletmeye alınmıştır yılında işletmeye alınan Bakü-iflis- eyhan Ham etrol Boru Hattı ve bu hatta paralel uzanan Şah Deniz doğal gaz boru hattının da tamamlanması ile ülkemizin dünya enerji politikasındaki rolü değişmiş; bölgesel projelerimiz artık küresel projelere dönüşürken, tüketici ülke rolümüz yanında transit ülke konumumuz da ağırlık kazanmıştır. Bu değişiklikler, ülkemizi vrupa-tlantik ülkelerinin enerji güvenliğinde oldukça önemli bir konuma getirmiştir. Bugün, dünyada devam etmekte olan enerji rezervlerine doğrudan erişim yarışında Ülkemizin rolü günden güne artmaktadır. zerbaijan urkey (hah Deniz) atural Gas ipeline n agreement was signed in 2001 between urkey (BŞ) and zerbaijan () for the transportation of zeri natural gas in hah Deniz hase via Georgia. he aforementioned line has been operational since With the completion of Baku-bilisi-eyhan, which was put into operation in 2006, and its parallel natural gas line named hah Deniz, the role of urkey in world energy politics has been changed; in other words, local projects have evolved into global ones while our position as a transit country has gained importance in addition to our profile as a consumer. hese changes have brought urkey to the forefront in the energy security of uro-tlantic countries. oday urkey is playing a more prominent role in the world s ongoing race for direct access to energy resources day by day. usya - ürkiye Doğal Gaz Boru Hattı ussia - urkey atural Gas ipeline azarcık (zmit) - Karadeniz reğli Doğal Gaz letim Hattı azarcik (zmit) - Karadeniz regli atural Gas ransmission ine Bursa - Çan Doğal Gaz letim Hattı Bursa - an atural Gas ransmission ine Çan-Çanakkale Doğal Gaz letim Hattı an-anakkale atural Gas ransmission ine Doğu nadolu Doğal Gaz na letim Hattı astern natolian atural Gas ain ransmission ine Karacabey - zmir Doğal Gaz letim Hattı Karacabey - zmir atural Gas ransmission ine amsun - nkara Doğal Gaz letim Hattı amsun - nkara atural Gas ransmission ine Güney Doğal Gaz letim Hattı outhern atural Gas ransmission ine Konya - zmir Doğal Gaz letim Hattı Konya - zmir atural Gas ransmission ine Doğu Karadeniz Doğal Gaz letim Hattı (az 1-2-3) astern Black ea atural Gas ransmission ine (hases 1-2-3) zerbaycan - ürkiye Doğal Gaz Boru Hattı (az 1-2) zerbaijan - urkey Doğal Gaz Boru Hattı (hases 1-2) rdu - Giresun Doğal Gaz letim Hattı (az 1-2-3) rdu - Giresun atural Gas ransmission ine (hases 1-2-3) dıyaman - Ş.rfa - lazığ - Diyarbakır Doğal Gaz letim Hattı (az 1-2-3) dıyaman - rfa - lazıg - Diyarbakir atural Gas ransmission ine ( : 1-2-3) ürkiye - unanistan Doğal Gaz letim Hattı (az 1-2-3) urkey Greece atural Gas ransmission ine (hases 1-2-3) Van Doğal Gaz letim Hattı Van atural Gas ransmission ine na letim Hatlarımız ain ransmission ines ungurlu-çankırı-kastamonu Doğal Gaz letim Hattı ungurlu-ankiri-kastamonu atural Gas ransmission ine zunluk ength (km) Çap (nç) Diameter (nches) Bitiş arihi ompletion Date , , , masya-okat-erzifon-rzincan Doğal Gaz Boru Hattı masya-okat-erzifon-rzincan atural Gas ipeline Çankırı-Korgun-Kızılcahamam-ktaşkurtlar Hat Vana st. Doğal Gaz Boru Hattı ankırı-korgun-kızılcahamam-ktaskurtlar ine Valve t. atural Gas ipeline ktaşkurtlar Hat Vana st. Gerede- Bolu- Düzce Doğal Gaz Boru Hattı ktaskurtlar ine Valve t. Gerede- Bolu- Düzce atural Gas ipeline skipazar-karabük ve onguldak-çaycuma-bartın Doğal Gaz Boru Hattı skipazar-karabuk and onguldak-aycuma-bartin atural Gas ipeline uğla Doğalgaz Boru Hattı ugla atural Gas ipeline 89, Diyarbakır - Batman - iirt Doğal Gaz Boru Hattı Diyarbakır - Batman - iirt atural Gas ipeline ntalya Doğal Gaz oop Hattı / Çakıcı ig st.-burdur yrımı ntalya atural Gas oop ine / akici ig tation.- Burdur Junction Hatay Doğal Gaz Boru Hattı Hatay atural Gas ipeline Kilis Doğal Gaz Boru Hattı Kilis atural Gas ipeline Diğer Doğal Gaz Boru/letim Hatları ther atural Gas ipelines/ransmisson ines

19 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport Kompresör stasyonlarımız ompressor tations Kırklareli Kompresör stasyonu Kirklareli ompressor tation mbarlı Kompresör stasyonu mbarli ompressor tation skişehir Kompresör stasyonu skisehir ompressor tation Doğubayazıt Kompresör stasyonu Dogubayazit ompressor tation Çorum Kompresör stasyonu orum ompressor tation Hanak Kompresör stasyonu - ürkgözü Ölçüm erkezi Hanak ompressor tation urkgozu etering tation ivas Kompresör stasyonu ivas ompressor tation Kırşehir / ucur Kompresör stasyonu Kırşehir / ucur ompressor tation rzincan Kompresör stasyonu rzincan ompressor tation Bitiş arihi ompletion Date Doğal Gaz rzı ağladığımız ve ağlayacağımız ller ities upplied or to be upplied with atural Gas apım Çalışması Devam den ller (4 l) ities n onstruction hase (4 ities) Doğal Gaz rzı ağlanan ller (74 l) ities rovided With atural Gas (74 ities) ühendislik üreci Devam den ller (3 l) ities n ngineering hase (3 ities) V 34 35

20 aaliyet aporu / nnual eport aaliyet aporu / nnual eport Doğal Gaz icari aaliyetlerimiz Kuruluşumuz, ürkiye nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak ve doğal gaz arzının güvenliğini ve çeşitliliğini sağlayabilmek için başta usya olmak üzere ezayir, ijerya, ran, zerbaycan gibi önemli doğal gaz kaynaklarını barındıran ülkelerle uzun vadeli doğal gaz alım satım anlaşmaları imzalamıştır. ransportation perations n order to ensure the security and diversity of gas supply, our ompany signed longterm contracts with countries possessing significant natural gas resources, such as ussia, ran, lgeria, igeria and zerbaijan. düşürücü olarak devreye sokulmak üzere Kuruluşumuz tarafından 1989 yılında yapımına başlanılan armara reğlisi G erminali 1994 yılında işletmeye açılmıştır. 685 Bin m 3 /saat doğal gaz sevkiyat kapasitesi ve her biri m 3 kapasiteli 3 adet depolama tankına sahip G erminali nin iki ana fonksiyonu; when necessary, a means of peak shaving for the gas purchased during G import operations. he terminal was put into operation in wo main functions of the G terminal, which has a 685 thousand m 3 per hour gas sendout capacity and 3 storage tanks (85,000 m 3 capacity for each) are: Halihazırda zerbaycan, ran, usya, ezayir ve ijerya olmak üzere 5 ülkeden doğal gaz ithalatı gerçekleştirilmektedir. yrıca zerbaycan ile az nlaşması ve ürkmenistan ile bir doğal gaz anlaşması mevcut olup bu anlaşmalar kapsamında teslimatlar henüz başlamamıştır yılında unanistan ile yapılan ihracat anlaşmasına kadar doğal gaz ithalatı yapan Kuruluşumuz, 2007 yılından itibaren ihracat faaliyetine de başlamıştır. ıvılaştırılmış Doğal Gaz (G) aaliyetlerimiz Doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin ve esnekliğinin arttırılması amacıyla Kuruluşumuz 1988 yılında ezayir ile imzaladığı G anlaşması ile birlikte, doğal gazın yanı sıra G ithalatına da başlamıştır. Hâlihazırda, ezayir ile 4,4 milyar m 3, ijerya ile ise 1,3 milyar m 3 olmak üzere toplam kapasitesi 5,7 milyar m 3 olan G alım satım anlaşmalarımız bulunmaktadır. yrıca Bakanlar Kurulu tarafından yapılan görevlendirme çerçevesinde, ülkemizin arz güvenliğinin sağlanması için, ihtiyaç duyuldukça Kuruluşumuz tarafından uluslararası G piyasasında faaliyet gösteren şirketlerden spot G alımı yapılmaktadır. urrently, natural gas import is achieved from five countries, namely ussia, ran, zerbaijan, lgeria, and igeria. urthermore, there exists the hah Deniz hase- greement with zerbaijan and a natural gas sale and purchase agreement with urkmenistan, in which deliveries under those two agreements have not yet started. ur ompany, which only imported natural gas until the agreement with Greece in 2003, also started exporting as of iquefied atural Gas (G) perations n order to diversify natural gas suppliers and increase the security and flexibility of the gas supply, BŞ signed an G contract in 1988 with lgeria and started to import G. urrently, there are two G purchase sale contracts signed with lgeria (4.4 bcma) and igeria (1.3 bcma) with a total capacity of 5.7 bcma. urthermore, within the scope of the assignment by the ouncil of inisters, for the sake of supply security, spot G have been purchased by our ompany from the companies operating in international G market. thal edilen G yi depolamak, Depolanan G yi istenilen miktarda gazlaştırarak usya ederasyonu- ürkiye Doğal Gaz Boru Hattı na sevk etmektir. armara reğlisi G erminali nin kapasitesinin artırılması amacıyla mevcut üç adet G depolama tankının yanına yapılacak 4. ankın kapasitesinin belirlenmesi ve send-out kapasitesinin artırılması mühendislik çalışmalarına 2013 yılında devam edilmiştir. Kapasite artırımı projesinden sonra terminalin anlık doğal gaz sevkiyat kapasitesinin %50 artması öngörülmektedir. % 51,7 lektrik lectricity % 23,9 Konut esidential he storage of the G imported, he dispatching of the regasified G to ussian ederation-urkey atural Gas ipeline at required volumes. ngineering Works of the armara reğlisi G erminal apacity ncrease to determine the necessary investments for the capacity of the fourth tank next to the existing three tanks and the sendout capacity increase has been continuing in t is foreseen to increase the instantaneous sendout capacity 50% after the capacity expansion project. % 21,2 anayi ndustrial 19,3 8,9 7,9 milyon m 3 milyon m 3 milyon m 3 million m 3 million m 3 million m 3 % 3,2 optan atış Wholesale 1,2 milyon m 3 million m 3 V armara reğlisi G erminali G ithalatına başlanılmasıyla birlikte alınan gaz için hem baz yük tesisi olarak kullanılmak, hem de istenildiğinde pik armara reglisi G erminal n 1989, BŞ started to construct the armara reglisi G mport erminal, which is regarded as a base load plant and, 2013 ılında Gerçekleşen Doğal atışları atural Gas ales in

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU

Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ TURKEY Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ Gas Transmission Management European Gas Conference

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION Türkiye de Petrol Aramacılığı Oil Exploration in Turkey 1890: Türkiye sınırları dahilinde ilk sondaj faaliyeti, İskenderun civarındaki Çengen de

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur.

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. BOTAŞ TURKEY Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ CIS Oil & Gas Summit 2012-16 May, Paris Turkish Natural

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Firma Profili 1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük bir işletme iken zaman içerisinde gelişerek büyüyen Atiker Metal A.Ş. üretim konusunu

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

250 200 150 Production 100 Demand 1980 1990 2000 2007 2010 2020

250 200 150 Production 100 Demand 1980 1990 2000 2007 2010 2020 Enerji Koridoru Türkiye Doç. Dr. Yurdakul Yiğitgüden ODTÜ Mezunları Derneği 28.3.2009, Ankara Eneri Koridoru Türkiye Türkiye nin birincil enerji dengesi Hazar Bölgesi ve Türkiye BTC VE SCP Türkiye nin

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

KİM400 PÜK DERS NOTLARI/DOÇ.DR.KAMRAN POLAT, ANKARA ÜNİV., FEN FAK., KİMYA BÖL.,

KİM400 PÜK DERS NOTLARI/DOÇ.DR.KAMRAN POLAT, ANKARA ÜNİV., FEN FAK., KİMYA BÖL., 1 2 3 4 5 6 Petroleum (Latin Petroleum f. Latin petra f. Greek πέτρα - rock + Latin oleum f. Greek έλαιον - oil) or crude oil is a naturally occurring, flammable liquid found in rock formations in the

Detaylı

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers.

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers. Türkiye nin Krikosu Jack of Turkey VİZYONUMUZ Hedef kitlesine verdiği önem ve kendini sürekli geliştiren yapısı ile sektörün en çok tercih edilen markası. MİSYONUMUZ Vizyonumuz doğrultusunda hidrolik sektöründeki

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Dr.Sergiy Korsunsky Ambassador of Ukraine to Turkey

Dr.Sergiy Korsunsky Ambassador of Ukraine to Turkey Dr.Sergiy Korsunsky Ambassador of Ukraine to Turkey North, Central and South Corridors Some New Developments since CIS Oil & Gas Transportation 11 th Meeting Ukraine has got new President and new Government.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Fatih Güler General Manager 26. ITU Petrol ve Doğal Gaz Seminer ve Sergisi 23 24 Haziran 2016 ISTANBUL CONTENTS Fall in Oil Prices Effect of Oil Pi Price reduction

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık

İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık HAKKIMIZDA İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve yapılar sunan, yaşam kalitelerini arttıran ve kendini sürekli geliştiren

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS. Sayfa 4-7 Page 4-7 LED PANEL AYDINLATMA LED PANEL LIGHTING

Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS. Sayfa 4-7 Page 4-7 LED PANEL AYDINLATMA LED PANEL LIGHTING Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS 198 yılında kurulduğu günden beri, yüksek kaliteli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunan Gökhan Elektronik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi, elektronik

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL) "Son 12 Ay" YIL AY IRAK- TÜRKİYE CEYHAN- KIRIKKALE BATMAN- DÖRTYOL 2011 Aralık 12.653 1.739 1.232 17.743 2011

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı