BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT Selçuk BALI Mehmet Ozan CNEL Özet Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, literatüre yeni girmi bir kavram olmamasına karın konuya verilen önem ve duyulan ilgi oldukça yenidir. Özellikle uluslararası i dünyasında muhasebe ve finansla ilgili olarak ortaya çıkan skandallarla birlikte 1990 ların sonu ile 2000 lerin baında, tüketicilerin yöneticilere ve kurumlara olan güvenleri sarsılmı, bunun sonucunda da i ahlakı ve kurumsal yönetim konularına olan ilgi giderek artmı ve bu süreçte kurumsal sosyal sorumluluk kavramı günden güne daha fazla ön plana çıkmaya balamıtır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, letme Baarısı, Ahlakı. Abstract Although corporate social responsibility concept is not a recent concept of literature, the importance given and interest to this subject is pretty new. Especially at the international business world with the scandals of accounting and finance the trusts of consumers to the managers and corporates were shaken at the end of 1990 s and Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü Ör. Gör., Ordu Üniversitesi MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

2 beginning of 2000 s, as a result of this the interests to business morals and corporate management subjects increased and at this process corporate social responsibility concept take over more excessively day by day. Key Words: Corporate Social Responsibility, Administrating Success, Business Morals. GR letmeler, temel olarak gelir elde etmek ve ticari hedeflere ulamak için kurulmu olan örgütlerdir. Tarihsel sürece bakıldıında, 20. yüzyılın balarında örgütler amaçlarını yalnızca kar elde etmek ile sahip, ortak ve hissedarlarını mutlu etmek olarak konumlandırırken, yüzyılın ortalarından itibaren aynı zamanda paydaları olan çalıanlarına, dier iletmelere, topluma, çevreye ve tüketicilere karı da sorumlu oldukları gerçei ile karı karıya kalmılardır. Önceleri iletmeler, yasal düzenlemelerle belli alanlarda sosyal sorumluluklarını yerine getirirken daha sonra özellikle faaliyet gösterdikleri alanlar bata olmak üzere, kendi istek ve kararlarıyla çeitli sosyal sorumluluk projeleri yapmaya ya da yapılan projelerde destekleyici olarak yer almaya balamılardır. letmeleri buna sevk eden ana etmenler artan rekabetle baa çıkabilme ve markalarını yaatabilme istekleri olmutur. Günümüzde iletmeler ekonomik faydalarını düünürken aynı zamanda sosyal sorumluluklarının da farkında olan, iletme içindeki gelime ve deiiklikler kadar dıındakilere de ilgi gösteren kurulular haline gelmilerdir. Bu söyleme göre artık iletme, amacı sadece maddi kazanç elde etmek olan bir kurulu deil, maddi kazanç elde etmenin yanı sıra paydalarına yönelik sosyal sorumlulukları da olan bir kurulu olarak ifade edilmektedir. Sosyal sorumlulukları yerine getirmenin bir iletmenin paydalarını dorudan doruya maddi anlamda tatmin etmeyecei, öncelikle manevi anlamda tatmin edecei, uygulamalar sonucunda toplumun iletmeye bakı açısını ve markalarıyla ilgili algılarını olumlu yönde deitirecei açıktır. Bunun yanında son zamanlarda yapılan aratırmalarda sosyal sorumluluk uygulamalarının tüketicilerin satın alma davranılarına da etkisinin var olduu ortaya konulmutur. Kurumsal sosyal sorumluluk, toplumun üretebildiinden daha fazlasını tüketmemesi gerektiine dair düüncenin penceresinden bakıldıında sadece iletmeler ile çalıanlar, müteriler, ortaklar, tedarikçiler ve rakipler gibi öncelikli paydalarının deil, hükümetlerin ve

3 uluslararası toplumun da öncelikli bir gündem maddesi olarak öne çıkmaktadır. Son dönemlerde pazarlama alanında meydana gelen gelimeler ile pazarlamanın tanımına eklenen yeni unsurlar, rakiplerden farklılama konusunda irketlerin pazarlama stratejilerinde önemli deiikliklere yol açmıtır. Artık pazarlama kavramının odak noktasında deer temelli olmak anlayıı bulunmaktadır. Bu deeri ortaya koyabilmek için de kurumların ekonomik anlamda olduu kadar sosyal anlamda da topluma katkı salamaları gerektii düüncesi hâkimdir. Kurumlar da bu bilinçle hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine aırlık vermekte ve bu çalımalar sayesinde uzun dönemde büyük yararlar salayabilmektedirler. 1. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI ve GELM Avrupa Komisyonu (Yeil Bildiri, 2001: 5) nun yaptıı tanımlamaya göre kurumsal sosyal sorumluluk; irketlerin, gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarına ve paydalarıyla olan etkileimlerine entegre ettii kavramdır. Bu tanım dorultusunda sosyal sorumluluk sahibi olmak, sadece resmi beklentileri yerine getirmek deil, aynı zamanda gönüllü olarak insan sermayesine, çevreye ve hissedarlarla ilikilere daha çok yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Birçok devletin üyesi olduu Dünya Bankası, kurumsal sosyal sorumluluu; Toplumun ekonomik geliimi, eitimi, felaket yaralarının tedavisi, çevrenin korunması, salık sorunlarının çözümü ve devletlerin etrafındaki daha birçok sorunun çözülmesi konusunda bir araç olarak tanımlamıtır (Bryane, 2003: 116). Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (The World Business Council for Sustainable Development) ne göre kurumsal sosyal sorumluluk; iletmenin topluma karı dürüst davranmasını, yönetimin paydalar ile ilikilerini düzenlerken sorumlu bir tutum içinde olmasını, çalıanlarının, ailelerinin ve toplumun hayat kalitesini yükseltirken ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını gerektirir (Moir, 2001: 18). Mohr, Webb ve Haris (2001: 47) kurumsal sosyal sorumluluu, irketin toplum üzerindeki her zararlı etkiyi en aza indirecei veya ortadan kaldıracaı ve uzun vadeli yararlı faydaları azami seviyeye çıkaracaının taahhüdü olarak ele almaktadırlar. Kotler ve Lee (2008: 11) ye göre kurumsal sosyal sorumluluk, istee balı i uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılııyla toplumun refahını iyiletirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür.

4 Baka bir tanımlamaya göre kurumsal sosyal sorumluluk, herhangi bir organizasyonun hem iç hem de dı çevresindeki tüm paydalara karı dürüst ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır (Aktan ve Börü, 2006: 54-55). Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yapılan tanımlamaların geneline bakıldıında iletmelerin yükümlülük taırken aynı zamanda gönüllü olmaları, dürüst olmaları, paydalarına karı sorumlu olmaları ortak noktalar olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk ile kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarını birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. Sosyal sorumluluk kavramı ile kurumsal sosyal sorumluluk kavramı arasındaki en önemli fark kurumsal sosyal sorumluluk kavramında gönüllülük, isteklilik unsurlarının bulunmasıdır. Genel sosyal sorumluluk; tüketiciyi aldatmamak, onların haklarına duyarlı olmak ve saygı göstermek, adalet anlayıı içerisinde hareket etmek gibi iletme mantıı içerisinde ve daha çok i ahlakı çerçevesinde anılan ve kullanılan bir kavramdır (Kotler ve Lee, 2008: 2-3). Sosyal sorumluluklar daha çok belli yaptırımların mevcudiyetinden ve belli hakların korunması gerekliliinden dolayı yerine getirilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayıında ise asıl amaç bu kadar yalın ve tek özneli olmayıp bu anlayıta iletme, gönüllü kurulu ve tüketiciler amaç için bir araya gelirler (Orçan, 2007: 27-38). letme, bir marka ya da ürünle ba kurarak bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye kendisi karar verir. Bu karar dorultusunda bir amaç ve hedef belirleyerek projeyi hayata geçirdikten sonra sonuçlarıyla ilgili paydalarını bilgilendirir. letmeler, içinde bulundukları çevreyi etkileyen ve bu çevreden etkilenen birer birim olduklarını, bu anlamda birtakım sosyal sorumluluklar üstlenmeleri gerektiini ancak yirminci yüzyılda fark edebilmiler ve 1930 lardaki Büyük Buhran iletmelere, iletme ve kamu çıkarlarının birbirinden ayrılamayacaını göstermitir (Bayraktarolu, lter ve Tanyeri, 2009: 33). Kurumsal sosyal sorumluluk ifadesi kavramsal olarak ilk kez ekonomist Howard R. Bowen (1953) ın, irketlerin toplum deerleriyle örtüen politikaları benimsemeleri gerektiini vurgulayan Adamının Sosyal Sorumlulukları (Social Responsibilities of the Businessman) adlı kitabını çıkarmasıyla birlikte dile getirilmitir. Bowen a göre iletmeler karar alırken bu kararların sosyal sonuçlarını da göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Bowen konuyla ilgili çalımalarından dolayı Kurumsal Sosyal Sorumluluun Babası olarak anılmaktadır (Carroll, 1999: 270). Bowen ın kitabından sonra 1960 lardan itibaren kavram iletmeler arasında

5 popüler olmu ve kavrama ilgi duyulmaya balanmı, aratırmacılar 1980 li yılların baından itibaren, iletmelerin sadece ekonomik faaliyetleriyle deil, ayrıca ekonomik olmayan faaliyetlerinden dolayı da deerlendirilmelerinin gerekliliini vurgulamaya balamılardır (Lantos, 2001: 596). Kurumsal sosyal sorumluluk, stratejik bir seçenek olmanın ötesine 1990 sonrasında geçmi ve örgütler açısından adeta bir zorunluluk haline gelmitir. Birlemi Milletler, Avrupa Birlii, Dünya Bankası, Ekonomik birlii ve Kalkınma Tekilatı gibi kurulular bünyelerinde kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili birimler oluturmular, yasal düzenlemelere ve eitici faaliyetlere balamılardır. Konuyla ilgili standartlar ve ilkeler oluturarak kurumsal sosyal sorumluluun yaygınlaması için çalımalar yapmılardır. Örnein, 2005 yılı Avrupa Birlii tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yılı olarak ilan edilmitir (Bayraktarolu, lter ve Tanyeri, 2009: 34). Avrupa Komisyonu kurumsal sosyal sorumluluk politikaları üretmekte ve bunları yaygınlatırmaya çalımakta, Dünya Bankası toplumsal sorunları çözebilmek için bütçeler oluturmaktadır. 2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarının sınıflandırılmasıyla ilgili çeitli çalımalar yapılmıtır. Stratejik kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yönetimi konularında çalımalar yapan üniversiteler, kurumlar, organizasyonlar ve bireylerin oluturduu 4CR örgütü, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarını iyeri, piyasa ve çevre ve toplum olmak üzere üç balık altında sınıflandırmıtır Tablo 1: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanlarının Sınıflandırılması Yeri Piyasa yerinde salık ve güvenlik Çalıanlara fırsat eitlii Eitim ve profesyonelletirme yi iç ilikiler Çalıanları ücretlendirme Ürünlerin güvenlii ve etkisi Tüketicileri ilgilendiren dier unsurlar Tedarikçi ilikileri yönetimi Ahlaki standartlar Bireysel bilgilerin güvenlii Çevresel konularda proaktif destek Çevresel risk yönetimi Çevresel performans

6 Çevre Toplum ve nsan hakları Hayvanlara karı olan davranılar Kendi çalıanları dıındakiler için de eitim ve mesleki gelime konularında destek Topluma entegrasyon ve destek Kaynak: Bu sınıflandırmaya göre bir iletmede kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili çalımalara önce i yerinden balanması gerekmektedir. yerinde bulunması gereken koullar oluturulmalı, çalıanlara deer verilmelidir. Daha sonra piyasa koullarındaki sorumlulukların farkında olunmalıdır. Tüketicilere karı olan sorumluluklar bilinmeli, tedarikçilerle iyi ilikiler içerisinde bulunulmalıdır. Son olarak, iletme çevresel ve toplumsal konulara ilgi göstermelidir. Çevreye verdii zararı en aza indirgeyip katkısını arttırmalı, insan ve hayvan hakları için çalımalı, toplumla iç içe olmalıdır. 3. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YÜKLENME SEVYELER letme, hayati önemde ekonomik fonksiyonlara sahip sosyal bir kurulutur. Görevi, kabul edilebilir sosyal standartlar içerisinde ekonomik fonksiyonlarını yerine getirmektir (Wilson, 2000: 16). letmeler ancak verimli, karlı ve sosyal sorumluluklarının farkında olurlarsa topluma tamamıyla faydalı olacaklardır (Moir, 2001: 17). letmenin sosyal sorumluluu üstlenmesindeki neden ne olursa olsun ekonomik kaygının her zaman göz önünde bulundurulduu bir gerçektir, bu da kar amacı güden ve gütmeyen iletmelerin sosyal amaçlı eylemlerini gerçekletirmesindeki en belirgin farktır (Bayraktarolu, lter ve Tanyeri, 2009: 20). Kar amacı gütmeyen iletmeler, amaç ve hedeflerini ekonomik kaygılarla oluturmayan iletmelerdir. Kar amacı güden iletmeler ise hangi sosyal sorumluluk projesi içerisinde olursa olsun mutlaka ekonomik artları kontrol altında bulundurmak durumundadırlar. Carroll a (1991: 40) göre, dört farklı sosyal sorumluluk türü kurumsal sosyal sorumluluu oluturmaktadır. Bunlar; ekonomik, yasal, ahlak ve hayırseverlik (gönüllü) yönlü sosyal sorumluluklar olarak sıralanabilir. Kurumsal sosyal sorumluluu oluturan bu dört farklı kategori bir piramit ile gösterilebilir. Piramitte sosyal sorumluluun temel seviyesi olan ekonomik yönlü sosyal sorumluluklar birinci basamakta, ikinci basamakta iletmenin içinde bulunduu çevrede yaamını hukuki

7 olarak sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken yasal yönlü sosyal sorumluluklar, ahlak yönlü sosyal sorumluluklar üçüncü basamakta, son olarak ise hayırseverlik yönlü sosyal sorumluluklar piramidin en üst seviyesinde yer almaktadır. Tüm bu sorumlulukları yerine getirme seviyesi belli düzeylerde olabilir ancak son zamanlarda ahlak ve hayırseverlik yönlü sosyal sorumlulukların yerine getiriliyor olması daha fazla anlam taımaktadır. HAYIRSEVERLK YÖNLÜ yi bir kurumsal vatanda ol, kaynaklarını topluma aktar, yaam kalitesini artır AHLAK YÖNLÜ Dürüst ol, doru olanı yapmaya kendini mecbur hisset, doru ve adil ol, zarar vermekten kaçın YASAL YÖNLÜ Kanunlara uy, kanunlar doru ve yanlısın toplum tarafından kodlanmı halidir, oyunu kurallarına göre oyna EKONOMK YÖNLÜ Karlı ol, karlılık kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde yer alan dier öelerden en önemli olanıdır. Kaynak: Carroll, 1991: 42 ekil 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi Piramitte yer aldıkları konuma göre iletmelerin bulunabilecei dört seviye aaıda ifade edilmeye çalıılmıtır: i. Ekonomik yönlü sosyal sorumluluk yüklenen iletmeler: Bu iletmeler ekonomiye katkıda bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine

8 getirdiklerini düünürler. Piramidin en altında yer alan ekonomik sorumluluklara göre bu iletmeler karlı olmak zorundadır ve bu basamak piramidin en önemli basamaı olarak ifade edilmektedir. ii. Yasal yönlü sosyal sorumluluk yüklenen iletmeler: Bu iletmeler ekonomiye katkıda bulunmanın yanı sıra yasaların gerektirdii sosyal sorumlulukları da yerine getirirler. Piramidin ikinci basamaında yer alan yasal sorumluluklara göre iletme karlı olmakla birlikte kanunlara uymak zorundadır. iii. Ahlak yönlü sosyal sorumluluk yüklenen iletmeler: Bu iletmeler yasal sorumluluklarını yerine getirmekle yetinmezler, kendilerini ahlaki anlamda sorumlu olarak görürler. Sosyal sorumlulukları yasal bir zorunluluk olarak deil bir ahlak göstergesi olarak görürler. Piramidin üçüncü basamaında yer alan ahlaki sorumluluklara göre iletme kar edip yasalara uyarken aynı zamanda ahlaki kurallara uymakta, zarar vermekten kaçınmaktadır. iv. Hayırseverlik yönlü sosyal sorumluk yüklenen iletmeler: Piramidin en üst seviyesinde yer alan bu iletmeler gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alırlar. Kendilerini balayan ekonomik, yasal ya da ahlaki deerlerin ötesinde gönüllü olarak kaynaklarını ayırırlar. Bu iletmeler iyi birer kurumsal vatandatır ve toplumun yasam kalitesini arttırmak için çaba gösterirler. letmelerin sosyal sorumluluk yüklenmesinde etkili olan faktörler aaıdaki genel balıklar altında incelenebilir (Bayraktarolu, lter ve Tanyeri, 2009: 38-42): Çeitli baskı gruplarının etkisi, Refah düzeyindeki artı, dealist ve insancıl toplum bireylerindeki artı, Teknolojik gelimeler, letiim, Kozmopolit tüketicilerdeki artı, Hükümetlerin yetersizlikleri ve azalan rolü, Menkul kıymet piyasalarında iletme sosyal politikalarının öneminin artması, letme sosyal sorumluluuna çeitli kurulularca verilen önem,

9 Demokrasinin yaygınlaması, letmeye saladıı faydalar, gücü piyasalarındaki artan beklenti, Tedarik kaynakları ile ilikiler, Küreselleme ve çok uluslu irketler. Bu balıklar incelendiinde iletmelerin etkileimde bulundukları toplum, çevre ve devletlerdeki deimelerin iletmelerin daha fazla sosyal sorumluluk uygulaması gerçekletirmeye yönelttii anlaılmaktadır. Toplumda iletiimin, bilincin, refah düzeyinin ve demokrasinin artması sonucu iletmeler topluma karı sorumluluklarının farkında olmak durumunda kalmılardır. Hükümetlerin sosyal konularda yetersiz kalmaları ve bu alanlardaki rollerini azaltmaları sonucu bu konularda iletmelerin aktivasyon göstermeleri beklenmektedir. Çalıanların ve tedarikçilerin de elde tutulabilmesi ve memnun edilebilmesi için sosyal konulara özen gösterme gereklilii ortaya çıkmıtır. Menkul kıymet piyasalarında ve deerleme yapılan çeitli kurulularca sosyal sorumlulukla ilgili çalımaların da göz önünde bulundurulması iletmeleri sosyal sorumluluk konusunda harekete geçmeye tevik etmektedir. 4. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve LETME BAARISI LKS Sosyal sorumluluklarını doru bir ekilde yöneten iletmelerin bunun karılıını alacaı yönünde güçlü bir beklenti söz konusudur. Bazı aratırma bulguları da, bu beklentiyi dorular niteliktedir. Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki baarılı çabaların iletmelere yansımalarını; insan kaynakları yönetimi, pazarlama yönetimi ve halkla ilikiler yönetimi açısından incelemek mümkündür Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve nsan Kaynakları Yönetimi likisi letmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüü elde etmelerinde nitelikli, örenmeye ve deiime açık, takım oyuncusu olabilen insan kaynaklarının önemi göz önünde tutulduunda, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılııyla iletmelerin kaliteli çalıanları kendilerine çekmeye, alıkoymaya ve onlardan üst düzey verim almaya çalımalarının gerei daha iyi anlaılacaktır.

10 Kaliteli ürün ve hizmetlere sahip olan, insanlara ve çevreye duyarlı davranan ve farklılıklara saygılı olan iletmeler, nitelikli çalıan adayları için çekici bir ortam gelitirnektedirler (Greening ve Turban, 2000: ). Bazı iletmeler kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki bu ve benzeri baarılı uygulamalarını igücü pazarındaki yetenekli insanları kendilerine çekmede, mevcut çalıanların verimliliklerini, motivasyonlarını ve tatminlerini arttırmada kullanmaktadırlar (Fox, 2007: 43-48). letmeler kurumsal sosyal performansları ile potansiyel çalıanlara sinyaller göndererek onları etkilemektedirler. Ayrıca, insanlar sosyal sorumluluklar konusunda iyi üne sahip bir iletmede çalımaktan gurur duymakta ve böylece daha iyi bir kiisel imaj elde edeceklerine inanmaktadırlar. Greening ve Turban (2000: ) gerçekletirdikleri aratırmalarında, potansiyel çalıanların sosyal sorumlulukları konusunda duyarlı iletmelerde çalıma olasılıklarının daha fazla olduunu belirlemilerdir. letmelerin insan kaynaklarına yönelik olarak gerçekletirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile daha yaanılabilir ve güvenli bir çalıma ortamı hazırlayıp sunmaları, çalıanların moralini, motivasyonunu ve verimliliini arttırmakta, çalıan devir hızını düürmekte, yeni çalıan bulma ve eitme gibi maliyetleri aaıya çekmektedir (Crowter ve Martinez, 2007: 26-39) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Halkla likiler Yönetimi likisi letmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılııyla kamuoyunda iyi bir imaj oluturmaları, kendilerini sosyal sorumluluklara duyarlı bir iletme olarak farklılatırmaları hem rakiplerine karı bir üstünlük elde etmelerine, hem de kriz dönemlerini daha az zararla atlatmalarına yardımcı olacaktır (Schnietz ve Epstein, 2005: ). letmeler kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile olumlu bir imaj elde edebilecekleri gibi, genel sosyal sorumluluklar konusundaki ihmalleri nedeniyle de mevcut imajlarına zarar verebilirler. Bugün iletmeler karlı" olma kadar sorumlu bir ekilde yönetilme konusunda da ciddi bir baskı altındadırlar. Bu baskılar temelde ortaklar, çalıanlar, müteriler ve tedarikçiler gibi öncelikli payda gruplarından gelebildii gibi, sivil toplum örgütleri, hükümetler ve genel olarak tüm toplumdan da gelmektedir. letmeleri kurumsal sosyal sorumluluk performansları açısından sıralayan rating (derecelendirme) kurulularının sayısındaki artı, küresel sosyal sorumluluk standartları

11 konusundaki gelimeler ve müterilerin giderek daha bilinçli hale gelmeleri gibi gelimeler de göz önüne alındıında, artık iletmelerin sadece ekonomik performanslarını deil, sosyal ve ekolojik performanslarını da önemsemeleri ve bu dorultuda da bazı adımlar atmaları gerekmektedir (Aydemir, 2009: 16-17). Kurumsal sosyal sorumluluk çabaları aracılııyla iletmeler çevreleriyle ve paydalarıyla kurdukları yakın ve güçlü ilikiler sayesinde olası problemleri, yıkıcı deiimleri ve riskleri öngörüp önlemler alabilir; örenme ve bilgiyi kullanma fırsatları yakalayabilir; öz yeteneklerinin farkına daha iyi varabilir ve deer zincirini gözden geçirerek gelime ve yenilik fırsatları yakalayabilirler. Örnein, iletmeler hem daha az kaynak kullanarak daha az kirlilie yol açmalarına hem de daha çok üretim gerçekletirmelerine yardımcı olan yeni yaklaımları uygulayarak maliyet ve rekabet avantajları elde edebilirler. Bu ve benzeri uygulamalar sonuçta iletmelerin finansal performansına olumlu katkılar yapacaktır (Fox, 2007: 43-48) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Yönetimi likisi Günümüzde müteriler bir iletme ile ilgili tutum olutururlarken o iletmenin ürün ve hizmetlerinin kalitesinin ve fiyatının yanı sıra, çalıanlarına nasıl davrandıına, içinde bulunduu toplumla kurduu ilikilere, dürüstlük ve ekolojik çevre konularındaki yaklaımlarına da bakmaktadırlar. Örnein, ngilizlerin yaklaık %29 u satın alma kararı verirken ahlaki sosyal sorumluluk deikenlerini göz önünde bulundurmaktadırlar (Dawkins ve Lewis, 2003: ). Bazı iletmeler kurumsal sosyal sorumluluk boyutlu yeni ürünler gelitirerek kendilerini ve ürünlerini farklılatırma yoluna gitmektedirler. Örnein, ar-ge çalımalarıyla organik böcek kontrolü yöntemi gelitirmek ya da geri dönüümlü ürünler üretip satarak iletmeler farklılatırma gerçekletirebilmektedirler (Utting, 2005: ). Kurumsal sosyal sorumluluk boyutlu pazarlama çabaları, yenilik üretmeye, iletme ve ürünleri ile ilgili iyi bir imaj oluturmaya yardımcı olduu gibi, satıların ve müteri sadakatinin arttırılmasında da yol açmaktadır. Artık birçok yönetici, kurumsal sosyal sorumluluk çabaları ile pazar payının arttırılabileceine inanmakta ve bu yönde çaba harcamaktadır (Aydemir, 2009: 15-16). 5. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK STRATEJLER Kurumsal sosyal sorumluluk, günümüz iletmelerinin stratejik yönetim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmak zorundadır. Bununla

12 birlikte, iletmeler kurumsal sosyal sorumluluk stratejisine karar verirken temel stratejik amaçların ve hedeflerin yanı sıra, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin uygulanacaı (kültür, yasal düzenlemeler, sivil toplum örgütleri, küresel standartlar gibi) koulları da göz önünde bulundurmalıdırlar (Galbreath, 2006: ). Aratırmacıların ve uygulamacıların kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili olarak çok çeitli stratejilerden söz ettikleri görülmektedir. Bu stratejileri araçsal kuramlar, politik kuramlar, bütünlemi (entegre) kuramlar ve ahlaki kuramlar eklinde sınıflandırılarak incelemek olanaklıdır Araçsal Kuramlar Kar güdüsüne odaklı olan bu kuramlarda, ortakların koydukları sermayenin maksimize edilmesi hedeflenmektedir. Ekonomist Milton Friedman ın öncülüünü yaptıı yaklaımın özünde, ortakların koydukları sermayenin karı maksimize edecek alanlarda kullanılması düüncesi vardır. Servetini riske atan yatırımcıların, yatırımlarının getirisini arttırmaya çalımaları ve iletme yönetiminin de bu dorultuda sorumluluk üstlenmesi doaldır (Galbreath, 2006: ). Dolayısıyla, kurumsal sosyal sorumluluk çalımaları karın maksimize edilmesi amacına dönük bir strateji ya da enstrüman olarak deerlendirilebilir. Bu balamda, bazı iletmeler kısa dönemde kar maksimizasyonuna yardımcı olmayan kurumsal sosyal sorumluluk çabalarından kaçınmayı tercih ederlerken, bazıları rekabet üstünlüü elde etme gibi stratejik bir amaca, dier bir deyile, uzun dönemli kar maksimizasyonuna odaklanarak kurumsal sosyal sorumluluk çabaları gerçekletirmektedir. Dier bazı iletmeler ise, sosyal sorumluluk çabaları aracılııyla iyi müteri ilikileri gelitirmeyi ve satıları arttırarak kar maksimizasyonuna ulamayı hedeflemektedirler (Garriga ve Mele, 2004: 51-71) Politik Kuramlar Politik kuramlar, gücün politik arenada baarılı ve sorumlu bir ekilde kullanılmasına odaklanmılardır. Bu kuramı benimseyen iletme yönetimleri irket anayasası oluturarak sahip oldukları gücü sorumlu bir ekilde kullanmaya çalımaktadırlar. Politik bir kavram olan vatandalık terimini iletmelere uyarlayıp irket vatandalıı kavramını türetenler ise, iletmeleri birer vatanda olarak deerlendirip, toplumla iletmeler arasında var olan sosyal anlamaya göre, iletmelerin topluma karı olan bazı yükümlülüklerinin altını çizmektedirler (Aydemir, 2009: 21).

13 Vatandalık stratejisi izleyen iletmeler geni bir payda grubunun beklentilerini, çıkarlarını dengeli bir ekilde karılamaya odaklanmaktadırlar. Müteriler, çalıanlar, tedarikçiler, içinde bulunulan yerel toplum, ortaklar ve ekolojik çevre zaman zaman iletmenin çıkarlarıyla çelien beklentilerle iletme yöneticilerinin karısına çıkabilmektedir. Bu anlayıta olan iletmeler, gerçek kiilerde olduu gibi, sorumlu bir vatanda olarak hareket etmeye çalımaktadırlar. Bu stratejiyi izleyecek olan iletmelerin öncelikli paydalarını belirlemeleri gerekmektedir (Galbreath, 2006: ) Entegre Kuramlar Bu kuramlar iletmeleri sosyal talepleri tatmine odaklanan kurumlar olarak deerlendirmektedirler. letmelerin yaamlarını sürdürebilmeleri, toplumla iyi ilikiler kurup sürdürmelerini gerektirmektedir. letmeler toplumca meru olarak algılanmalı ve toplumun gözünde bir saygınlıa sahip olmalıdırlar. Dolayısıyla da, iletmeler faaliyetlerinde sosyal talepleri de göz önünde bulundurmalıdırlar. Paydalarla ilikilerin yönetimi ve kurumsal sosyal performans gibi kavramlar bu kuramların özünü oluturmaktadır (Aydemir, 2009: 22) Ahlaki Kuramlar Bu kuramlar ahlaki deerleri ve bunlara uygun ekilde topluma katkı yapmayı öne çıkarmaktadır. letmeler sosyal sorumlulukları, ahlaki bir sorumluluk olarak görüp gereini yapmalıdırlar. Bu kuramların özünde, iletmeler ile toplum arasındaki ilikiyi salamlatıran, çimento ilevi gören ahlaki deerler yer almaktadır. Burada da payda yönetimi, evrensel insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma kavramları öne çıkmaktadır (Welford, 2003: 31-47). Özetle, iletme yönetimleri yaamlarını tehdit edebilecek önemdeki paydalarıyla yakın ilikiler kurmak ve onlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk çabalarını stratejik yönetim balamında yönetmek zorundadırlar. Bu konuda elde edilecek kurumsal sosyal performansın en azından orta ve uzun vadede iletme baarısına olumlu yansımalarının olması kaçınılmazdır (Aydemir, 2009: 22). SONUÇ Günümüzde yaanan küreselleme olgusuyla birlikte toplumsal anlamda yaanan deiiklikler ticaret hayatına da yansımı, eskinin ürün

14 ve tüketici odaklı pazarlama dönemleri imdilerde yerini sosyal sorumluluk odaklı döneme bırakmıtır. Bu dönemde iletmelerin kararlarında tüketici istek ve gereksinimleri ile iletmenin çıkarları kadar toplumun çıkarlarının da dikkate alınması gereklilii ortaya çıktı. Bu dönemde iletmelerin sosyal paydalarıyla kurduu ilikiler önemlidir ve bu ilikiler de kendi çıkarları kadar sosyal paydaların çıkarlarını da düünmek zorundadırlar. Aksi bir durum iletmenin itibarını, dolayısıyla gelecek dönemde hedefledii karının da düüüne neden olacaktır. letmenin sosyal paydaları olarak ise çalıanları, hissedarları, toplum, tedarikçileri, müterileri gibi ilikide bulunduu her kesimi saymak mümkündür. te sosyal sorumluk kavramı iletmenin kararlarında kendi çıkarları kadar saydıımız bu sosyal paydaların da çıkarlarını gözetmeyi temel alır. Deien dünya düzeni hem tüketici hem çalıan hem de dier bütün sosyal paydaların da isteklerinde de deiiklie neden olmutur. Genelde toplum özelde ise tüketiciler iletmelerden kaliteli ürünler üretmenin yanı sıra toplumsal konulara da ilgi göstermesini beklemektedirler. Bu noktada üretim faaliyetlerinde bulunurken çevreyi kirletmemesini hatta çevreye katkıda bulunmasını, geri dönüümlü ürünler üretmesini, eitim, salık, kültür sanat gibi konularla ilgilenmesini istemektedir. Tüketicilerin isteklerinin deitiini, Maslow un ihtiyaçlar hiyerarisinde tepeye doru tırmandıklarını görmekteyiz. lk dönemler duygusal unsurlarla tüketime yönelen toplum daha sonra tüketimde rasyonel unsurları göz önünde tutarken, bugünün tüketicisi giderek manevi ve ahlaki deerlere önem vererek tüketim faaliyetini gerçekletirmektedir. Karmaıklaan toplum yapısında iyice yalnızlaan ve cüceleen insan ait olma ve kendini gerçekletirme gereksinimlerini farklı ekillerde gerçekletirmeye çalımaktadır. Bunu bazen topluma yaralı bir faaliyet yaptıını düündüü firmanın ürününü satın alarak yapmakta, kimi zaman ise bir sivil toplum örgütüne üye olarak gerçekletirmektedir. KAYNAKÇA AKTAN, Cokun Can, BÖRÜ, Deniz (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Mercek Dergisi, Sayı 41, s AYDEMR, Muzaffer (2009). Bir Rekabet Stratejisi Enstrümanı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, s BAYRAKTAROLU, Gül, LTER, Burcu, TANYER, Mustafa (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doru, stanbul: Literatür Yayınları.

15 BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman, New York: Harper & Brothers. BRYANE, Michael (2003). Corporate Social Responsibility in International Development: An Overview and Critique, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Cilt:10, Sayı:3, s CARROLL, Archie B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, Cilt:34, s CARROLL, Archie B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, Cilt:38, Sayı:3, s CROWTER, David, MARTINEZ, Ester O. (2007). Current Debates in Corporate Social Responsibility: An Agenda for Research, Issues in Social and Environmental Accounting, Cilt:1, Sayı:1, s DAWKINS, Jenny, LEWIS, Stewart (2003). CSR in Stakeholder Expectectation and Their Implication for Company Strategy, Journal of Business Ethics, Sayı:44, s FOX, Andrienne (2007). Corporate Social Responsibility Pays Off, HR Magazine, Cilt:52, Sayı:8, s GALBREATH, Jeremy (2006). Corporate Social Responsibility Strategy: Strategic Options, Global Considerations, Corporate Governance, Cilt:6, Sayı:2, s GARRIGA, Elisabet, MELE, Domenec (2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, Journal of Business Ethics, Sayı:53, s GREENING, Daniel W., Turban Daniel B. (2000). Corporate Social Performance as a Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce, Business & Society, Clt:39, Sayı:3, s KOTLER, Philip, LEE, Nancy (2008). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev: Sibel Kaçamak, 2.Basım, stanbul: MediaCat Kitapları. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Green Paper: Promoting a European Framework, for Corporate Social Responsibility, Avrupa Komisyonu Yeil Bildiri, Brüksel, 2001, s. 5. ET: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanlarının Sınıflandırılması, ET LANTOS, Geoffrey P. (2001), The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility, Journal of Consumer Marketing, Cilt:18, Sayı:7, s MOHR, Lois A., WEBB, Deborah J., HARIS, Katherine E. (2001). Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior, The Journal of Consumer Affairs, Sayı:35, No:1, s MOIR, Lance (2001). What Do We Mean by Corporate Social Responsibility, Corporate Govarnance, Cilt:1, Sayı:2, s. 18.

16 ORÇAN, Mustafa (2007). Yoksullukla Mücadele Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Kampanyaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi..B.F. Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s SCHNIETZ, Karen E., EPSTEIN, Marc J. (2005), Exploring the Financial Value of a Reputation for Corporate Social Responsibility During a Crisis, Corporate Reputation Review, Cilt:7, Sayı:4, s UTTING, Peter (2005). Corporate Responsibility and the Movement of Business, Development in Practice, Cilt:15, Sayı: 3-4, s WELFORD, Richard J. (2003). Corporate Social Responsibility in Europe and Asia: Critical Elements and Best Practice, The Journal of Corporate Citizenship, Cilt: 13, s WILSON, Ian (2000). The New Rules: Ethic, Social Responsibility and Strategy, Strategy&Leadership, Cilt:28, Sayı:3, s

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Kurumsal

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir İtibar Fadile Paksoy Benchmark Ajans Başkanı 17 Ekim 2012, Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

!  #$! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

İşletmeye Giriş Dersi. İşletmeye Giriş. Ders notları ve duyurular için; in; 4 adet soru 4 adet cevap. Giriş. Temel Kavramlar İşletme Nedir?

İşletmeye Giriş Dersi. İşletmeye Giriş. Ders notları ve duyurular için; in; 4 adet soru 4 adet cevap. Giriş. Temel Kavramlar İşletme Nedir? İşletmeye Giriş Dersi Ders Notu - 1 Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara.edu.tr vturker@gmail.com www.volkanturker.com.tr Ders notları ve duyurular için; in; www.volkanturker.com.tr Ana menü

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir:

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir: KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Pima Plastik naat Malzemeleri A., rekabet ve yeniliin her geçen yıl attıı PVC Pencere Profili sektöründe; hissedarlarımız, müterilerimiz

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE MUHASEBE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ACCOUNTING

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE MUHASEBE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ACCOUNTING KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE MUHASEBE Yrd.Doç.Dr. Berna Demir Bilecik Üniversitesi Bozüyük MYO berna.demir@bilecik.edu.tr Özet Günümüzde işletmeler sadece kâr amacı gütmemekte, aynı zamanda topluma, paydaşlarına

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

"./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07

./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07 !" ###!$# " %&'(')*+,+,- Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye Bankası A.. tarafından, 74 yıl önce Türkiye de kurulan irket in hisseleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TURZM LETMECL ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Osman ÇULHA

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı