A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY"

Transkript

1 A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

2 Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile 6-7 Temel De erlerimiz ve lkelerimiz / Core Values and Our Principles 8-11 Geçmiflten Günümüze Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated From Past To Present Tesislerimiz / Our Facilities Uluslararas fltirakler / International Acquisitions Üretim / Production Markalar / Brands Kalite Belgeleri / Quality Certificates ARGE / R&D Lojistik / Logistic Çevre / Environment Sosyal Sorumluluk / Social Responsibility nsan Kaynaklar / Human Resources Fuar / Fair Kastamonu Entegre Dünyası / A Comprehensive Product Spectrum YONGAPAN / TEKNOPAN (Yongalevha / Chipboard) TEKNOPAN MR (Neme Dayanıklı Yongalevha / Moisture Resist Chipboard) MEDEPAN (MDF - Orta Yo unlukta Lif Levha / MDF - Medium Density Fiberboard) MEDELAM / TEKNOLAM / YONGALAM (Melamin Kaplı Yongalevha & MDF / Melamine Chipboard & Melamine Faced MDF) Laminat Parke Çeflit ve Özellikleri / Laminated Flooring Brands and Properties FLOORPAN (Laminat Parke / Laminated Flooring) ARTFLOOR (Laminat Parke / Laminated Flooring) SUNFLOOR (Laminat Parke / Laminated Flooring) LIGHTPAN (Dekoratif Panel / Decorative Panel) GLOSSMAX / (Parlak Yüzey / Glossy Surface) GLOSSPLUS / (Parlak Yüzey / Glossy Surface) DORPAN (Hazır Kapı Paneli / Doorskin) PRINTPAN (Boyalı MDF & Yongalevha Printed & Chipboard)

3 HAYAT HOLD NG_ HAYAT HOLDING Hayata de er katan markalar yla Hayat Holding... Hayat Holding... value adding brands... better life style... Geliflmeye ve yenili e önem veren, çevre ve tüketici haklarına saygılı, pazarlama, satıfl ve hizmet süreçlerini müflteri odaklı bir felsefe etrafında tanımlayan, sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kurum olan Hayat Holding in temelleri 1937 de atıldı. Hayat Holding, günümüzde çalıflanı, uluslararası ifltirakleri, Türkiye nin en büyük beflyüz sanayi kuruluflu arasında yer alan iki flirketi, Kastamonu Entegre ile a aç sanayi, Hayat Kimya ile tüketim maddeleri (Bingo, Test markalı deterjan ve temizlik ürünleri, Molfix ve Molped markalı çocuk bezi ve hijyenik pedleri, Papia, Familia ve Teno markalı temizlik ka ıt ürünleri temizlik ürünleri, hijyenik ürünler) olmak üzere iki ana konuda faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra liman iflletmecili i, inflaat sektörü ve havacılık gibi hizmet sektöründe de faaliyetleri bulunan Hayat Holding 2012 yılında 2.1 milyar USD, Türkiye dıflında ise 711 milyon USD ciro gerçeklefltirmifltir. HAYAT HOLDING 1937 Founded in 1937, Hayat Holding today has two major companies and international acquisitions; Kastamonu Integrated which is active in Wood Based Panel Industry & Hayat Chemistry which is active in consumer goods industry (brands such as Bingo, Test detergent and cleaning products ; Molfix, Molped baby diaper and hygienic pad ; Papia, Familia and Teno tissue paper, cleaning paper based products ). Both companies are listed on the upper ranks, among the Top 500 Turkish Industrial Organizations, with employees. In addition, Hayat Holding is acting in port operations, construction, and aviation sector. Giving importance to sustainable growth and innovation, Hayat Holding respects to environmental and consumer rights, introducing marketing, sales, and service activities on a customer oriented philosophy and acting as an institution that is aware of social responsibilities. In year 2012, Hayat Holding is targeting a turnover of 2.1 billion USD, of which 711 million USD will be realised outside of Turkey. 2 3

4 KASTAMONU ENTEGRE_ KASTAMONU INTEGRATED Hayat Holding A aç Grubu Baflkanı Kastamonu Entegre A aç San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürü Hayat Holding Forestry Group President and Kastamonu Integrated Forestry Industry and Trade Inc. General Manager Haluk YILDIZ Yaptı ımız yeni yatırımlarla, 2012 yılında %30 büyüyerek 1.1 milyar USD ciro gerçeklefltirdik. Kastamonu Entegre olarak sürdürülebilir büyümeyi sa lamak ve bölgesel liderlik için bundan sonraki yatırımlarımızı a ırlıklı yurtdıflında yapaca ız. Son 10 yıldır, kesintisiz olarak çift haneli büyüyoruz. stikrarlı ve güvene dayalı bir üst yönetim oluflturduk. Do ru strateji ve hedefler belirledik. Müflteri odaklı büyümeye öncelik verdik ve her zaman baflardık. Kastamonu Entegre yi farklı kılan özelliklerin baflında, kurumsal yapılanmasının yanı sıra hızlı, güvenilir, bilgili, yenilikçi ve kaliteli insan kayna ı geliyor. Odak noktası müflteri olan, müflterilerinin ihtiyaçlarını anlayan, bu ihtiyaçlara uygun do ru ürün ve hizmetlerle cevap verebilen seçkin insan kayna ı, Kastamonu Entegre yi rakiplerinden farklı kılan özelliklerin baflında gelmektedir. Her çalıflanımızı Ailemizin bir üyesi ve sorumlulu unda görüyoruz. Bugün Türkiye de ürün gruplarına göre ortalama %30 düzeyinde olan pazar payını, daha da artırma ve bölge lideri olma hedefinde hızla ilerliyoruz. Yaptı ımız yeni yatırımlarla, 2012 yılında %30 büyüyerek 1.1 milyar USD ciro gerçeklefltirdik. Kastamonu Entegre olarak sürdürülebilir büyümeyi sa lamak ve bölgesel liderlik için bundan sonraki yatırımlarımızı a ırlıklı yurtdıflında yapaca ız. Türkiye de pazarın belli bir doygunlu a gelmesi ve odun hammaddesinin kısıtlı olması da bizi bu yöne zorluyor. Artık amacımız Türkiye dıflındaki pazarlarda pazar payımızı artırmak ve kendi sektörümüzde üretim ve satıfl co rafyasını gelifltirerek büyümek olacaktır. Önümüzdeki altı yıl içinde 800 milyon USD yatırımla Rusya da MDF, Yongalevha ve OSB tesisi, Romanya da MDF tesisi, Türkiye de Antalya-Denizli bölgesinde MDF tesisi ve Bulgaristan da OSB tesisi yatırımı yapılacaktır. Tüm bu yatırımlar tamamlandı ında, Kastamonu Entegre 2 milyar USD cirosu ve 6 milyon m 3 /yıl kapasitesi ile Avrupa da sektöründe ilk dört flirketten biri; Romanya dan Hindistan a kadar uzanan co rafyada ise sektöründe üç büyük flirketten biri olacaktır. Böylece 2011 yılında konsolide ciromuzun %25 i yurtdıflında oluflurken, yatırımlar tamamlandı ında, %50 den fazlası Türkiye dıflında oluflacaktır. Kastamonu için hedef, artık sadece 74 milyon luk Türkiye pazarı de il, komflu ve yakın co rafya ile 950 milyonluk nüfusu olan bir pazardır. Bu hedeflere ulaflmak için sadece zamana ihtiyacımız var. Bizlere her zaman güvenen ve destekleyen, ufkumuzu açan, Sn. Yönetim Kurulu Baflkanı ve üyelerimize, bizlerin bu hedeflere ulaflmasında ve baflarıda en büyük katkıları bulunan mesai arkadafllarımıza, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman güven ve destek veren, çok de erli müflterilerimize sonsuz teflekkürler ederiz. KASTAMONU ENTEGRE_ KASTAMONU INTEGRATED GEBZE MDF VE YONGALEVHA TES S / GEBZE MDF AND PARTICLEBOARD FACILITY With our new investments starting production, in year 2012, we grew by 30% and achieved a turnover of 1.1 billion USD. To realise sustainable growth, we intend to make our future investment plans, outside of Turkey. During the last 10 years, we have been continuously growing by two digits. We created a stable and trustable management team. We set the right strategy and targets by giving priority to customer oriented growth at all the times. One of the features that makes Kastamonu Integrated, distinctive is its reliable, well trained, innovative, highly motivated and solution oriented employees. Understanding the needs of customers, responding with the right products and services is what makes our employees of outstanding value. We consider all of our employees as a member of a big family. We are a fast growing company, progressing rapidly to reach our goal of being a regional power in our sector and maintaining or slightly increasing our market share of 30% in the domestic market. With our new investments starting production, in year 2012, we grew by 30 % and achieved a turnover of 1.1 billion USD. To realise sustainable growth, we intend to make our future investment plans, outside of Turkey. The fact that, domestic market in Turkey has arrived to a saturation point, in terms of further increasing our market share and as there exists a shortage of wood material needed for our industry also leads us in this way. Our main target therefore is to increase our market share in foreign markets and to continue growth in our sector by developing our production and sales geography. In ten years' time, with an investment of 800 million USD, we shall build, MDF, particleboard and OSB lines, in Tatarstan, Russian Federation, an MDF line in Romania, an MDF line in Turkey in the geography between the towns of Antalya and Denizli, and an OSB line in Bulgaria. When the above mentioned investments are completed, Kastamonu will be among the first four wood based panel producers in Europe, and among the first three wood based panel producers within the geography from Romania to India. While as of year 2011, 25% of our consolidated turnover comes from foreign markets, in ten years time, this figure will increase to more than 50%. Our target is to cover the market in our nearby geography, which consists of a population of 950 million people. We only need time to realise this. I would like to express my sincere thanks to our President and board members who expanded our horizons, to our colleagues who allowed as to reach these achievements, and to our most valuable clients who always trusted and supported us continuously. 4 5

5 fiirket PROF L _ COMPANY PROFILE Ahflap levha sektöründe üretim yapmak üzere, Hayat Holding bünyesinde 1969 yılında Istanbul da kurulan Kastamonu Entegre, sektöründe sadece Türkiye de lider konumunda de il, aynı zamanda bölgesel bir güç olma yolunda ilerlemektedir. Mobilya, dekorasyon ve inflaat sektörünün ihtiyaç duydu u, Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, MDF, Laminat Parke (Floorpan, Artfloor, Sunfloor), Kapı Paneli (Dorpan) ve bunlarla ilgili muhtelif katma de erli ürünler üretmektedir. Kastamonu Entegre, m 2 açık m 2 kapalı üretim alanıyla, yılda 2.3 milyon m 3 yongalevha, 1.2 milyon m 3 MDF, 40 milyon m 2 laminat parke, 17 milyon adet kapı paneli ile yılda toplam 3.5 milyon m 3 levha üretim kapasitesine sahiptir. Kaliteli ürün üretim hedefi, sürekli modernizasyon yatırımlarıyla üretimde gerçek bir entegrasyon sa layan Kastamonu Entegre nin, Türkiye de ürün gruplarına göre ortalama pazar payı %30 civarındadır. Dünya standartlarında modern entegre üretim tesisleriyle, en son teknoloji ve yeni ürünlere yaptı ı yatırımlar ile 2011 yılında 860 milyon USD yi aflan cirosu, Türkiye dıflında yaptı ı 260 milyon USD yi aflan satıflı ile, 2012 yılında 1.1 milyar USD ciro gerçeklefltirdik. Kastamonu Entegre, stanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından yapılan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu 2011 de erlendirmesinde, üretimden satıflla, net 1.15 milyar TL cirosu ile (2010 yılına göre cirosal olarak %26 artıflla) 52. sırada yer aldı. Kastamonu Entegre, stanbul A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birli ine ba lı, A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü ihracatçı firmalar sıralamasında, 2011 yılında, 95 milyon USD ihracatla sektör birincisi olmufltur. talya da yayınlanan ve sektörün önde gelen dergilerinden olan Datalignum un 2009 yılı sektör arafltırmasında, Kastamonu Entegre, toplam panel kapasitesi (MDF+Yongalevha) ile Avrupa nın 6. büyük ahflap panel üreticisi olarak açıklanmıfltır. Yine en yaygın sektör dergilerinden olan Wood Based Panel e göre, Kastamonu Entegre, Dünya nın en büyük 12. ahflap panel üreticisidir. Kastamonu Entegre, yurtdıflında Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Türkî Cumhuriyetleri, ran, Irak, Ortado u ve Kuzey Afrika pazarlarında bilinen bir markadır. Ayrıca Romanya daki ifltiraki olan Kastamonu Romania da bulunan kapı paneli tesisi, Avrupa nın ikinci, Dünya nın dördüncü büyük tesisi olma özelli ine sahiptir. Burada üretilen Dorpan markalı kapı yüzeyi ile Kastamonu Entegre, pazar sınırlarını daha da geniflleterek, Orta Amerika dan, Hindistan a kadar 40 ülkeye ihracat yapmaktadır. Capital dergisinin "Türkiye'nin Sınır Ötesi fiirketleri" bafllıklı arafltırmasında, Kastamonu Entegre nin Romanya, Bosna Hersek ve Bulgaristan'daki ifltirakleri yurtdıflındaki en büyük 50 Türk flirketi arasında yer almıfltır. Misyonumuz _ Our Mission Kastamonu Integrated, Turkey s largest wood based panel producer, was established in 1969 in Istanbul. Today, the company is on its way to becoming a regional power, as one of the two major companies of Hayat Holding. The product range includes raw and Melamine Faced Particleboard, MDF (medium density fiberboard), Laminate Flooring (Floorpan, Artfloor, Sunfloor), Doorskin (Dorpan) and similar value added products for the furniture, building, decoration and DIY industries. Kastamonu Integrated, with, m 2 open, m 2 closed production area, has a yearly production capacity of; cubic meter chipboard, cubic meter MDF, 40 million square meter laminate flooring, 17 million pieces doorskin. Kastamonu Integrated with, real integration in production facilities, target of manufacturing always high quality products, continuous modernisation investments, has a market share of 30% in Turkish market panel sales. Total production capacity of 3.5 million cubic meter of MDF and Particleboard puts Kastamonu number 6 in Europe and number 12 ranking in the world in the wood based panel producers sector. Kastamonu Integrated, with modern integrated production facilities at world standards, nonstop investments made for the latest technology equipment and new products, achieved a consolidated turnover in year 2011 of 860 million USD of which 260 million USD is realised outside of Turkey. Consolidated turnover target in year 2012 of 1.1 billion USD. Vizyonumuz _ Our Vision GEL fien TEKNOLOJ Y ZLEYEREK, BU YOLLA ÜRÜN KAL TES N ve ÇEfi D N ARTIRARAK, MÜfiTER BEKLENT LER N KARfiILAYACAK DO RU ÜRÜNLER ZAMANINDA ÜRETMEK. OUR MISSION IS TO PRODUCE THE RIGHT PRODUCTS AT THE RIGHT TIME BY FOLLOWING THE LATEST TECHNOLOGY AND BY CONTINUOUSLY INCREASING THE QUALITY AND RANGE OF OUR PRODUCTS IN ORDER TO MEET OUR CUSTOMERS EXPECTATIONS. LKELER M Z DO RULTUSUNDA, DÜNYA PAZARINDA YER ALMAK VE BÖLGESEL GÜÇ OLMAKTIR. OUR VISION IS TO BE A REGIONAL POWER IN OUR SECTOR, IN THE LIGHT OF OUR CORE VALUES AND PRINCIPLES. 6 7

6 TEMEL DE ERLER M Z VE LKELER M Z_ CORE VALUES AND OUR PRINCIPLES Bölgesel Güç Olmak stiyoruz... Gelecek planlarımızı, de erlerimizden aldı ımız enerji ve vizyonla oluflturduk. Dinamik ve proaktif stratejilerimizi baflarıyla uyguluyoruz. Sürdürülebilir büyüme için yerel güç olmakla yetinmeyerek, bölgesel güç olmak yolunda adım atıyoruz. Sektörümüzde liderli imizi ve büyümemizi sürdürebilmek için her türlü önlemi düflünüyor ve anında uyguluyoruz. Geliflme stratejimizi ve planlarımızı da bu do rultuda düzenliyoruz. Farklılık Yaratıyoruz... Müflterilerimizin hayatını kolaylafltıran uygulamalarımız, sadece teknoloji ve yeni ürün gelifltirme ile sınırlı de il. Uyguladı ımız yeni pazarlama yaklaflımlarıyla da sektörümüzde fark yaratarak rakiplerimizden ayrılıyoruz. Müflterilerimiz için koflullar ne olursa olsun gücünü koruyan, her koflulda müflterilerinin yanında olan ve tüm müflterilerine bir dost gibi yaklaflan güvenilir bir flirketiz. fiirketimizin yapı taflını oluflturan de erler, insana saygı, katılımcı yönetim, yaratıcılıkyenilikçilik, müflteri odaklılık, topluma ve çevreye saygı konularında Kastamonu Entegre nin farklılı ını ortaya koyuyor. Koflulsuz Müflteri Memnuniyeti... Her aflamada tam olarak karflılanan müflteri talepleri... Müflterilerimizin sektörümüzde en be endi i flirket olmayı sürdürmek için müflteri beklentilerini, do ru zamanda do ru ürünle karflılamaya devam edece iz. Onları daha çok dinleyip anlamak için yeni yöntemler gelifltirece iz. We aim to be a regional power... We created our future plans with the energy and vision that we take from our values. We are the forefront of our dynamic and proactive strategies and we successfully implement them. For maintaining a sustainable growth, we shall not only stay as a local power, we shall step our way on the path to be a regional power. To maintain our growth, any measures needed are considered and implemented immediately. We develop and revise if necessary, our strategies and plans in this direction. We make a difference... Our practices that make life easier for our customers, are not just limited to new technology and product development. By the implementation of the new marketing approaches, we differentiate among our competitors in our industry. We are a reliable, powerful company that under all circumstances protect its financial stability and we approach our customers friendly. Values which are forming the building blocks of our company, namely; respect for people, participatory management, creativity-innovation, customer focus, respect for society and the environment, reveal the difference of Kastamonu Integrated. Unconditional Customer Satisfaction... Customer needs that are completely fulfilled at each stage... We will continue to do what we always do, to be the most preferred company among our customers by meeting their needs with the right product at the right time and develop new methods for understanding their needs. FARKLILIK YARATIYORUZ... WE MAKE A DIFFERENCE... BÖLGESEL GÜÇ OLMAK ST YORUZ... WE AIM TO BE A REGIONAL POWER... Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Sunan Ürün Çeflitlili i... Genifl ürün yelpazesiyle, sürekli yenilenen, rekabetçi, zengin renk ve dekor seçenekleri.. Türkiye de ürün ve hizmet alanlarında müflterilerine ilkler sunan, dünya trendlerini yakından takip eden Kastamonu Entegre, melamin pres yatırımlarına paralel olarak panel grubunda devreye aldı ı High Gloss, Larice, Smart, Kumafl, Freze, Wood, Timberland gibi farklı saç desenleriyle de farklı yüzeyleri mobilya üreticilerine sunmakta, mobilya tasarımlarına yeni bir boyut kazandırmaktadır... Dekor koleksiyonuyla da müflterilerinin büyük be enisini kazanan Kastamonu Entegre, müflterilerine, sektörün global oyuncuları ile aynı imkanları sunmaktadır. novasyon... En önemli ürünümüzün adı novasyon dur. Rekabet üstünlüklerini kalıcı kılmayı hedefleyen, dünyaya ve de iflime açık, sürekli kendini yenileyen öncü giriflimcilik ruhu ile Kastamonu Entegre, geliflen ve de iflen ihtiyaçların tüm zamanlarda karflılı ı olmaya devam edecektir. Toplulu umuzun de erini ve sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak için ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı, ifl süreçleri ve teknoloji kullanımına yönelik yürüttü ümüz inovasyon çalıflmalarına da büyük önem veriyoruz. ç Dinami imiz... Çalıflanlarımız, bayilerimiz ve müflterilerimizle ekip ruhu taflımak..!""#$%&'$()%"*)+,(%&'$()-#./&'#"-)#00(,(*)12))&3()4'*()5,#*/+&),%"6(777 Updated, competitive and wide choice of color and surface finish alternatives... Kastamonu Integrated which follows the world trends closely, adds a new dimension to furniture designs by offering different surface finishes like High Gloss, Larice, Smart, Freze, Wood, Timberland. Kastamonu Integrated also gains the customer s appreciation with its always updated decor collection, and presents the same conditions comparing with the global players of the sector.!""#$%&'#"777 Our most important product is called Innovation. Kastamonu Integrated with the target of lasting competitive advantages, open to the world and diversity has a leading entrepreneur spirit which is creating innovative solutions. For improving the value of our group and the sustainable competitiveness, we give utmost importance to innovation works for new products, services, branding, field of activity, work processes and technology. 8/,)'"&(,"%.)*2"%9'+-777 Having team spirit with our employees, dealers and customers

7 TEMEL DE ERLER M Z VE LKELER M Z_ CORE VALUES AND OUR PRINCIPLES Entegre Üretim... Her zaman en iyi teknolojileri kullanarak, en kaliteli ve en geliflmifl makinalarla, en kaliteli ürünleri üretmeyi hedefledik. Bu da bize kriz dönemlerinde çok büyük avantaj sa ladı. Entegre bir flirket olarak kullandı ımız birçok yarı mamul ve girdileri kendimiz üretiyoruz. Entegre üretimin getirdi i esneklikler ise bizim için ayrı bir avantaj olmaktadır. Yüksek kalite standartlarındaki üretim anlayıflı... Geliflen teknolojiyi izleyerek tüm süreçlerde verimlilik do rultusunda gelifltirilen kalite sistemi... Sürekli Geliflim... E itim ve deneyimleri devamlı artırılan çalıflanlar ve diyalo a açık yönetim anlayıflı... Çalıflanlarımızın sürekli geliflimini sa lamanın baflarıyı yakalama yolunda en önemli etkenlerden biri oldu una inanıyoruz. Globalleflen ifl dünyasında, de iflimi izleyen ve flirketini ileriye taflıyacak bilgi birikimine sahip uzman, yönetici ve liderlerle birlikte yarınlara ulaflmak öncelikli hedefimizdir. E itim ve geliflim programlarımız, çalıflanlarımızın yetkinliklerini artırarak, performanslarının pozitif etkilenmesi üzerine tasarlanmıfltır. Kastamonu Entegre olarak, günümüzün sürekli ö renme felsefesini ilke edinmifl, arafltıran ve sorgulayan, pozitif iletiflime açık çalıflanlarımızla büyüyece imizi biliyor ve kabul ediyoruz. Integrated Manufacturing... As Kastamonu Integrated, we always use the latest technology, highest quality and most advanced machines to produce the top quality products. This gave us a great advantage in times of crisis. As a company we produce most of the inputs and semi finished products needed for the production of the final product. This flexibility of integrated production brings to us a distinct advantage. Production Approach With High Quality Standards... Quality system which is improved in every process stages in terms of efficiency by following latest technology... We Support Our Employees With Continuous Training And Education Programs... Employees whose proficiencies and experiences are continuously improved and a management approach that is open to dialog... We believe that one of the key factors of success is to provide the continuous improvement of our employees. In the globalized business world, our primary goal is to move forward with our well educated and trained employees, managers and leaders who are up to date, and who have the accumulation of knowledge. Our training and development programs are designed for increasing our employees skills to observe positive effects on their performances. As Kastamonu Integrated, we know and accept that we shall grow with our employees who have accepted the principle of continuous learning, who have the skills of research and questioning and who are open to positive communication. TUTUMLU BÜYÜME DÖNEM... FRUGAL GROWTH PERIOD... Kanuni Yükümlülükler ve Çevre... Tüm faaliyetlerimizi gerçeklefltirirken kanuni yükümlülüklere ve çevreye özen göstermek... Özdeflleflme... Kastamonu Entegre yi farklı kılan özelliklerin baflında, kurumsal yapılanmasının yanı sıra hızlı, güvenilir, bilgili, yenilikçi ve kaliteli insan kayna ı geliyor. Odak noktası müflteri olan, müflterilerinin ihtiyaçlarını anlayan, bu ihtiyaçlara uygun do ru ürün ve hizmetlerle cevap verebilen seçkin insan kayna ı, Kastamonu Entegre yi rakiplerinden farklı kılan özelliklerden birisidir. Tutumlu Büyüme Dönemi... Maliyetlerin kontrol altında tutulması geçmifle göre daha da önem kazanmıfl durumda. Kalıcı büyümeye giden yol verimlilik artıflında yatmakta, bu da ancak hızlı karar verebilen, esnek bir yapıya kavuflan flirketlerde mümkün olmaktadır. Üretimde zamanın kısaltılması, firelerin düflürülmesi, daha ekonomik flartlar sunan alternatif tedarik kaynaklarının bulunması, üretim için de er yaratmayan operasyonların kaldırılması ve pazarlama hizmetlerinde sinerji yaratan gruplamaların oluflturulması, verimlili i artırmak için aldı ımız önlemler arasındadır. Legal Obligations and Environment... Paying attention to legal obligations and environment while during all processes is extremely important for us... Identification... One of the features that makes Kastamonu Integrated different from competitors is its outstanding, fast, reliable, knowledgeable and innovative employees who understand the needs of their customers... Our employees, who identify themselves with company s targets, principles and core values are always proud to be a member of the Group. Frugal Growth Period... Keeping costs under control has become more important compared to the past. The path to a permanent increase in productivity growth lies in that, but that can be possible only in the companies which can quickly decide and has a flexible structure. To make the production time shorter, waste reduction measures, to find alternative supply sources that have more economical conditions, removal of operations that creates no value, grouping of marketing services for synergy creation, are among the measures that we apply to increase the productivity

8 GEÇM fiten GÜNÜMÜZE KASTAMONU ENTEGRE _ KASTAMONU INTEGRATED FROM PAST TO PRESENT Hayat Holding in temelleri atıldı. Kastamonu Entegre, stanbul da kuruldu. lk Yongalevha Fabrikası Kastamonu da üretime baflladı. Kastamonu da ikinci Yongalevha üretim tesisi devreye girdi. Türkiye nin ilk kontinü MDF tesisi Gebze de devreye girdi. Romanya Özellefltirme idaresinden S.C. Prolemn S.A. fiirketi satın alınarak burada kapı paneli (Doorskin) tesisi infla edildi. Gebze de Laminat parke üretimi FLOORPAN markasıyla baflladı. Bulgaristan ın Kazanlık bölgesindeki Gabrovnitsa tesisleri satın alınarak burada bir Yongalevha tesisi kuruldu. Tesis 2001 yılında faaliyete geçti. Romanya da, kıta Avrupa sının ilk ve Dünya nın en modern tesislerinden biri olan kapı paneli fabrikasında DORPAN kapı paneli üretimi baflladı. Bosna Hersek Özellefltirme daresinden Natron Ka ıt Fabrikası satın alınarak Natron Hayat fiirketi kuruldu. Balıkesir de Yongalevha Tesisi üretime baflladı. Gebze deki Tever A aç Yongalevha Tesisi satın alındı. Kastamonu Organize Sanayi de kurulan yeni MDF tesisinde MDF ve laminat parke üretimi baflladı. Samsun da bulunan Yontafl Yongalevha Tesisi satın alındı. Tarsus ta kurulu olan Samedo lu Yongalevha Tesisi, Kastamonu Entegre adına üretim yapmaya baflladı. Gebze Tesislerinde, m 3 /gün kapasiteli kontinu Yongalevha Tesisi 2010 yılı sonunda devreye alındı. Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, günde 1400 m 3 ve yılda m 3 üretim kapasitesine sahip MDF tesisi üretime bafllad. 500 bin m 3 /yıl kapasiteli Romanya Yongalevha Fabrikas 2 Haziran 2012'de üretime bafllad Hayat Holding has been founded. Kastamonu Integrated has been founded in Istanbul. The first Particleboard Factory has started its production in Kastamonu. The second Particleboard Line was installed in Kastamonu Plant. The first continuous MDF production line in Turkiye started operation in Gebze Plant. S.C. Prolemn S.A. Company was acquired from Privatisation Agency in Romania and a doorskin production line was installed here... FLOORPAN Laminated Flooring investment was completed and started production in Gebze Plant. Gabrovnitsa A.D. Plant was acquired from Privatisation Agency in Bulgaria. In 2001, investments were completed to produce high quality raw and melamined chipboard. Moulded Doorskin production started in Romania Plant under the brand name Dorpan which is now one of the two doorskin production facilities in the continental europe. A Joint venture contract has been signed with Natron Company, the leading cellulose, kraft paper, corrugated cardboard producer of Bosnia and Herzegovina. Capacity increase and modernisation investments were started immediately for the new joint venture company Natron Hayat Raw and melamined particleboard production started in Balıkesir Facility. Tever Agac Particleboard Plant has been acquired by KASTAMONU on March and production started on April. In Kastamonu City Industrial Zone, new MDF factory started up in March and New Laminated Flooring line started up in June. Yontas Particleboard Plant has been acquired and production started up in July. Samedo lu Particleboard Factory in Tarsus, started to produce for Kastamonu Integrated. Gebze Particleboard Factory with a capacity of m 3 /day started production by the end of Adana MDF Plant which has 1400 m 3 daily and m 3 yearly capacity has started production on January Romania Particleboard Factory with a yearly capacity of 500 thousand m 3 has started production on 2nd June en önemli stratejimiz: sürdürülebilir büyüme our most important strategy: sustainable growth Kastamonu Entegre olarak temel büyüme stratejimiz kendi sektörümüzde üretim ve satıfl co rafyam z gelifltirerek büyümektir... Bu kapsamda Kastamonu Entegre önümüzdeki 6 y l içinde yurtiçinde ve yurtd fl nda yeni yat r mlar planlamaktad r. 800 milyon USD tutarındaki yat r mlar tamamland nda Kastamonu Entegre nin üretim kapasitesi bugünkünün iki kat na ç kacak ve sektörün global flirketleri aras ndaki yerini sa lamlaflt racakt r... To ensure sustainable growth, Kastamonu targets in part to increase its market share in Turkey, even though the basic goal is to give priority to grow abroad and to increase its share in those markets. in this context, Kastamonu Integrated has new plans of investment in the country and abroad. Once these investments which cost more than 800 million USD are completed, Kastamonu Integrated's production capacity today will double and this will strengthen its position among the global companies of the wood based panel industry

9 TES SLER M Z _ OUR FACILITIES Kastamonu Entegre, kuruldu u 1969 yılından günümüze kadar sürekli devam eden yatırımlarla bugün, sekizi Türkiye de (Kastamonu Yongalevha, Kastamonu Organize Sanayi de MDF, Gebze de MDF ve Yongalevha, Balıkesir de Yongalevha, Samsun da Yongalevha, Tarsus da Yongalevha, Adana da MDF), befli yurtdıflında (Bulgaristan da Yongalevha, Romanya da Kapı Paneli ve Yongalevha, Bosna-Hersek te Kraft Kâ ıdı, Rusya da MDF) olmak üzere toplam onüç tesise sahiptir. Kastamonu Integrated today, has thirteen plants; eight in Turkey (Kastamonu Particleboard, Kastamonu MDF, Gebze MDF and Particleboard, Balıkesir Particleboard, Samsun Particleboard, Tarsus Particleboard, Adana MDF), five outside of Turkey (Particleboard in Bulgaria, Doorskin and Particleboard in Romania, Kraft Paper in Bosnia Herzegovina, MDF in Russia) Kastamonu Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Kastamonu Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particle board and Melamine Faced Particle board are produced. Gebze MDF ve Yongalevha Tesisleri m 2 aç k m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, Laminat Parke ve Boyalı Levha üretimi yap lmaktad r. Gebze MDF and Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area MDF, Particle board, Melamine Faced Particle board and MDF, Laminated Flooring and Printed Panel are produced. Romanya Kapı Paneli Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda DORPAN Hazır Kapı Paneli üretimi yap lmaktad r. Romania Doorskin Facility In a m 2 open and m 2 closed area DORPAN Doorskin are produced. Bal kesir Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, Boyalı Levha üretimi yap lmaktad r. Bal kesir Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particleboard, Melamine Faced Particleboard and Printed Panel are produced. Kastamonu MDF Tesisi m 2 açık, m 2 kapalı alanda, Ham ve Melamin Kaplı MDF, Laminat Parke ve Boyalı Levha üretimi yap lmaktad r. Kastamonu MDF Facility In a m 2 open and m 2 closed area MDF, Melamine Faced MDF, Laminated Flooring and Printed Panel will be produced. Samsun Yongalevha Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda Yongalevha, Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Samsun Particleboard Facility In a m 2 open, m 2 closed area, Particle board and Melamine faced Particle board are produced. Romanya Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Yongalevha, Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Romania Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particle board, Melamine Faced Particleboard are produced. Bulgaristan Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Yongalevha ve Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Bulgaria Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particle board, Melamine Faced Particle board are produced. Bosna Hersek Kraft Ka t Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Kraft Ka ıdı, Çimento Torbası ve Oluklu Mukavva üretimi yapılmaktadır. Bosnian Herzegovina Kraft Paper Facility In a m 2 open and m 2 closed area Cellulose, Kraft Paper, Some Other Paper Types, Paper Sac, Corrugated Cardboard are produced. Tarsus Yongalevha Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda Yongalevha, Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Tarsus Particleboard Facility In a m 2 open, m 2 closed area, Particle board and Melamine faced Particle board are produced. Adana MDF Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda MDF, Melamin Kapl MDF, Laminat Parke ve Boyal Panel üretimi yap lacakt r. Adana MDF Facility In a m 2 open, m 2 closed area MDF, Melamine Faced MDF, Laminated Flooring and Printed Panel will be produced. Tataristan MDF, Yongalevha ve OSB Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı MDF, Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, OSB üretimi yapılacaktır. Tatarstan MDF, Particleboard and OSB Facility In a m 2 open, m 2 closed area, MDF, Melamine Faced MDF, Particleboard, Melamine Faced Particleboard, OSB will be produced

10 ULUSLARARASI fit RAKLER _ INTERNATIONAL ACQUISITIONS Sürekli yatırımda... Kastamonu Entegre global düflünüp yerel olma filozofisi, müflteriye ve hammadde kaynaklarına yakın olma düflüncesiyle yurtdıflı yatırımlarına da hız vermifltir. Sürdürülebilir büyümeyi sa lamak ve bölgesel liderlik için bundan sonraki yatırımlarımızı a ırlıklı yurtdıflında yapaca ız. Türkiye de pazarın belli bir doygunlu a gelmesi ve odun hammaddesinin kısıtlı olması da bizi bu yöne zorluyor. Artık amacımız Türkiye dıflındaki pazarlarda pazar payımızı artırmak ve kendi sektörümüzde üretim ve satıfl co rafyasını gelifltirerek büyümek olacaktır. Önümüzdeki altı yıl içerisinde, 800 milyon USD yatırımla Rusya da MDF, Yongalevha ve OSB tesisi, Romanya da MDF tesisi, Türkiye de Antalya-Denizli bölgesinde MDF tesisi ve Bulgaristan da OSB tesisi yatırımı yapılacaktır. Bu yatırımlar ile, toplu üretimimizin yarısını Türkiye de, yarısını yurtdıflında yapıyor olaca ız. Constantly investing... Kastamonu thinks globally and acts locally. Being close to our customers as well as raw material resources is extremely important for us. To achieve sustainable growth, we intend to make our future investment plans, outside of Turkey. The fact that, domestic market in Turkey has arrived to a saturation point, in terms of further increasing our market share and as there exists a shortage of wood material needed for our industry also leads us in this way. Our main target therefore is to increase our market share in foreign markets and to continue growth in our sector by developing our production and sales geography. In ten years time, with an investment of 800 million USD, we shall build: MDF, particleboard and OSB lines in Tatarstan, Russian Federation, An MDF line in Romania, An MDF line in Turkey, in the geography between the towns of Antalya and Denizli, An OSB line in Bulgaria. When the above mentioned investments are completed, Kastamonu will be among the first four wood based panel producers in Europe, and among the first three wood based panel producers within the geography from Romania to India. While as of year 2011, 25 % of our consolidated turnover comes from foreign markets, in ten years time, this figure will increase to more than 50 %. Our target is to cover the market in our nearby geography, which consists of a population of 950 million people

11 ULUSLARARASI fit RAKLER _ INTERNATIONAL ACQUISITIONS Adres: REGHIN, ROMANIA Telefon: Faks: e-posta : - Üretim : Kapı üretiminde kullanılan Amerikan Kapı Yüzeyi Kapasite : 17 milyon adet / yıl Üretim : Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha Kapasite : 540 bin m 3 / yıl Adres: REGHIN, ROMANIA Telephone: Fax: Production : Doorskin for Door Production Capacity : 17 million pieces / years Production : Raw and Melamine Faced Particleboard Capacity : 540 thousand m 3 / years Adres: Lijesnica B.B Maglaj Bosnia & Herzegovina Tel: Fax: e-posta: Üretim : Kraft Ka ıdı(çimento torba ka ıdı) Kapasite : ton / yıl Üretim : Ambalaj ka ıdı Kapasite : ton / yıl Address: Lijesnica B.B Maglaj Bosnia & Herzegovina Telephone: Fax: Production : Kraft Paper(cement bag paper) Capacity : ton / year Production : Packing Paper Capacity : ton / year ROMANYA YATIRIMI / ROMANIA INVESTMENT KASTAMONU ROMANIA S.A. BOSNA HERSEK YATIRIMI / BOSNIA AND HERZEGOVINA INVESTMENT NATRON - HAYAT D.O.O. Yüksek odun hammadde kapasitesi ve jeopolitik açıdan Ukrayna ve Rusya ya göre daha Batıya yakın bir konumda olması sebebiyle Romanya, Orta Avrupa yı ve Balkanları besleyebilecek bir pozisyondadır. Orta Avrupa nın üretim merkezi olabilecek özelliklere sahiptir. Biz bu durumu 1996 yılında fark ederek, yürüttü ümüz çalıflmalar sonucu, 1998 yılında, Reghin bölgesindeki Targu Murefl flehrinde, özellefltirilen bir tesisi aldık. Burada 100 milyon USD yatırım yaparak, 17 milyon adet/yıl kapasiteli, dünyanın 4., Avrupa nın ise 2. büyük kapı paneli tesisini kurduk. Romanya da üretilen Dorpan markalı kapı panelleri Türkiye ye ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Bunu bir yongalevha tesisi yatırımı takip etti. 500 dönüm arazi içerisinde, mevcut kapı paneli tesisinin yanına kurulan yeni yongalevha tesisi ile Balkan ülkeleri hedeflenmektedir yılı Haziran ayında devreye giren yongalevha tesisi, m 3 /gün, m 3 /yıl kapasitelidir. 100 milyon USD mal olan bu yeni yatırımla Kastamonu Entegre nin Romanya da istihdam etti i çalıflan sayısı yüzde 25 artarak 770 kifliye ulafltı. Romania's rich forest resources, supply the wood raw material needed for our production and the country is in such an important geopolitical position that is closer to Western Europe, compared with Ukraine or Russia. That is why, we believe Romania can feed Central European and Balkan markets for their wood based material needs. In other words, Romania can be the production base of this geographical region. We noticed this opportunity in 1996 and following our attemps in 1998, we acquired from privatisation, a factory in forest products sector, namely Prolemn, in Reghin region which is close to Targu Mures town. In Romania, we invested 100 million USD to produce 17 million pieces of doorskin per year, under the brand name Dorpan. This facility is ranking nr. 2 in Europe and nr. 4 in the world in terms of production capacity. Dorpan is being exported to Turkey and many other countries. Our next investment in Romania is a latest technology particleboard line in the same location which has an open area of m 2 The target market of this facility is the Romanian local market and Balkan countries. The particleboard line, which has a capacity of m 3 /year, started-up in second half of year With this investment which costed 100 million USD, the number of employees of Kastamonu Romania increased by 25 % to 770 people. Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, çok sayıda ka ıt türü ile ambalaj ka ıdı üretimi alanında üne sahip, Avrupa da saygın bir firmadır. Natron d.d. Maglaj firması ile Kastamonu Entegre firmaları tarafından 15 Nisan 2005 tarihinde ortak giriflim flirketi olarak kurulmufltur. Modernizasyon çalıflmaları kapsamında, selüloz üretimi, ka ıt makineleri ve atık su ifllenmesi alanında ekipman üreten dünyada lider konumundaki firmalar ile sözleflmeler yapılmıfltır. Firmamız flu anki üretimi ile Bosna Hersek pazarı ihtiyaçlarını karflılamasının yanı sıra aynı zamanda ülke sınırları dıflında olan pazar ihtiyaçlarını da karflılamaktadır yılı ikinci yarısı bafllarında, fabrika dahilinde süre gelen tüm çalıflmaların tamamlanmasının ardından, Natron Hayat, aralarında Semi extensible ve kraft torba ka ıdının da yer aldı ı daha genifl bir ürün yelpazesini pazara sunmaya bafllamıfltır. Balkanlardaki en büyük ka ıt tesislerinden birisi olan ve Kraft ka ıdı, çimento torbası ve oluklu mukavva üretmek üzere 90 milyon USD yatırım yaptı ımız Bosna Hersek tesisimizde, modernizasyon ve kapasite artırımı çalıflmaları tamamlanmıfltır. Natron Hayat doo Maglaj, which is producing many types of packaging paper is a reputable producer of packaging paper in Europe. Natron Hayat doo Maglaj, was established in year 2005 as a joint venture between the two companies "Natron" dd Maglaj (which had an experience of 50 years in this industry) and Kastamonu Integrated which is a global player in the wood based panel industry. Between years during the war, major damages were taken and then have had a major impact on the company. For the modernization process, contracts were made world leader companies which produce pulp production, paper machines and waste water processing equipment. Our company s current production meets the needs of Bosnia and Herzegovina, as well as meeting the needs of outside the country. Plant modernization and capacity expansion have been completed in our Bosnia and Herzegovina facilities where we have invested 90 million dollars for the production of kraft paper, corrugated cardboard, cement bags. Adres: 6151 Gorno Sahrane BULGARIA Telefon: Faks: e-posta: Üretim : Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha Kapasite : 200 bin m 3 /yıl Adres: 6151 Gorno Sahrane BULGARIA Telephone: Fax: Production : Raw and Melamine Faced Particleboard Capacity : 200 thousand m 3 /years Adres: , Russian Federation, Tatarstan, Yelabuga, SEZ «Alabuga» territory, SH-2 Street, building 4/1 Telefon / Telephone - Faks / Fax: + 7 (85557) Üretim / Production: Ham ve Melamin Kaplı MDF / Raw and Melamine Faced MDF Kapasite / Capacity: 500 bin / thousand m 3 /yıl/years Üretim / Production: Ham ve Melamin Kaplı Yongalehva / Raw and Melamine Faced Particleboard Kapasite / Capacity: 800 bin / thousand m 3 /yıl/years Üretim / Production: OSB / OSB Kapasite / Capacity: 500 bin / thousand m 3 /yıl/years * nfla halinde / Greenfield Investment... BULGAR STAN YATIRIMI / BULGARIA INVESTMENT KASTAMONU BULGARIA S.A. Hammadde tedarikindeki avantajları nedeniyle, yurtdıflındaki ikinci yatırımımızı Bulgaristan da yaptık yılında Bulgaristan ın Kazanlık bölgesindeki Gabrovnitsa tesisleri satın alınarak burada 30 milyon USD yatırım ile, m 3 /yıl kapasiteli bir yongalevha tesisi kuruldu. Tesis 2001 yılında faaliyete geçti. Bulgaristan da üretilen yongalevha ve türevi ürünler, Bulgaristan iç pazarının yanı sıra Balkan ülkelerine ve di er ülkelere ihraç edilmektedir. Bulgaristan tesisimiz bu ülkedeki en büyük kapasiteli yongalevha tesisi olup Bulgaristan daki ikinci büyük Türk yatırımıdır. We made our second investment outside of Turkey, in Bulgaria due to the advantages in wood material supply. In year 2000, we acquired the wood products facility namely Gabrovnitsa, in Kazanlak region, in central Bulgaria. We invested here 30 million USD to set up a particleboard line with a capacity of m 3 /year. The facility started up year Particleboard produced in our Bulgarian facility is sold in the local market and exported to Balkan countries. RUSYA FEDERASYONU - TATAR STAN YATIRIMI / TATARSTAN INVESTMENT L.L.C. KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY GLOBAL fi RKET OLMA YOLUNDA... ON THE WAY TO BECOMING A GLOBAL COMPANY... Son olarak Rusya Federasyonuna ba lı Tataristan da, Alabuga Özel Endüstriyel Bölgesinde kurulacak MDF hattının, 9 Mayıs 2011 de 600 dönüm arazi içerisinde bafllayan bina inflaatı büyük ölçüde tamamlanmıfl olup makine siparifli verilmifltir m 3 /gün, 550 bin m 3 /yıl kapasiteli, MDF hattının 170 milyon USD ye mal olması bekleniyor. Burada daha sonraki aflamalarda ayrıca 800 bin m 3 /yıl kapasiteli bir yongalevha, 500 bin m 3 /yıl kapasiteli bir OSB ve 8 milyon adet/yıl kapasiteli bir kapı paneli hattı kurulacaktır. Our last foreign investment has been made in Russian Federation - Tatarstan. The first phase of the investment for the production of MDF, has started in 600 thousand m 2 open area in Alabuga Special Economic Zone. The construction of the buildings have been completed and the machinery has been ordered. Start-up of the MDF factory is planned for the first half of year Next phases of investment will include a particleboard line with a capacity of 800 thousand m 3 /year, an OSB line with a capacity of 500 thousand m 3 /year, and a doorskin line with a capacity of 8 million pieces per year

12 ÜRET M _ PRODUCTION Unrivaled Product types... Customer and employee oriented production approach... Rakipsiz ürün çeflitlili i... Müflterilerinin ve çalıflanlarının mutlulu una odaklı üretim anlayıflı... Gebze Teknopan, Teknolam, Medepan, Medelam, Printpan, Profil, Floorpan, Artfloor m 3 /yıl yongalevha üretim kapasitesi, m 3 /year chipboard production capacity, m 3 /yıl levha üretim kapasitesi, m 3 /year board production capacity, açık alan open area m 2 Kastamonu Yongapan, Yongalam, Medepan, Medelam, Printpan, Artfloor Samsun Yongapan, Yongalam m 3 /yıl MDF üretim kapasitesi, m 3 /year MDF production capacity, m 2 /gün panel boyama kapasitesi, m 2 /day painting panel capacity, kapalı üretim alanı closed production area m 2 Bosna Hersek / Bosnia and Herzegovina Selüloz Ka ıt, Oluklu Mukavva Romanya / Romania Dorpan, Yongapan,Yongalam 40 milyon m 2 /yıl laminat parke üretim kapasitesi, 40 million square meters/year laminate flooring production capacity, 17 milyon adet/yıl kapı paneli üretimi, 17 million pieces/year doorskin production, plaka/gün melamin basma kapasitesi, pieces/day melamine press capacity, Balıkesir Teknopan, Teknolam, Printpan, Lightpan Bulgaristan / Bulgaria Yongapan, Yongalam Adana Medepan, Medelam, Floorpan, Artfloor Tataristan / Tatarstan Medepan, Medelam, OSB, Teknopan, Teknolam Toplam Levha Üretim Kapasitesi Total Panel Production Capacity

13 MARKALAR - BRANDS FLOORPAN, ARTFLOOR, SUNFLOOR LAM NAT PARKE - LAMINATED FLOORING DORPAN Daima uzun vadeli düflünen, müflteri odaklı yaklaflımı ile, pazardaki konumunu iyi bilen, rakiplerine göre üstünlük sa layabilecek özelliklerini fark yaratacak flekilde gelifltiren Kastamonu Entegre nin markaları, sunulan ürünlerin sürekli aynı standartlarda temin edilmesinin garantisi oldu undan önemli bir rekabet avantajı sa lamaktadır. Our brands bring us a competitive advantage, as being a guarantee of production at always high quality standards, long term thinking and customer oriented approach. HAZIR KAPI PANEL - DOORSKIN MEDEPAN, MEDELAM HAM VE MELAM N KAPLI MDF - RAW AND MELAMINE FACED MDF TEKNOPANMR NEME DAYANIKLI YONGALEVHA - MOISTURE RESIST CHIPBOARD YONGAPAN, YONGALAM, TEKNOPAN, TEKNOLAM HAM VE MELAM N KAPLI YONGALEVHA RAW AND MELAMINE FACED CHIPBOARD PRINTPAN BOYALI MDF VE YONGALEVHA - PRINTED MDF AND CHIPBOARD LIGHTPAN DEKORAT F PANEL (PETEK PANEL) - DECORATIVE PANEL GLOSSMAX PARLAK YÜZEY - GLOSSY SURFACE GLOSSPLUS PARLAK YÜZEY - GLOSSY SURFACE ÜRÜN / PRODUCT LAM NAT PARKE / LAMINATED FLOORING HAZIR KAPI PANEL / DOORSKIN HAM VE MELAM N KAPLI MDF / RAW AND MELAMINE FACED MDF HAM VE MELAM N KAPLI YONGALEVHA / RAW AND MELAMINE FACED CHIPBOARD BOYALI MDF VE YONGALEVHA / PRINTED MDF AND CHIPBOARD DEKORAT F PANEL (PETEK PANEL) / DECORATIVE PANEL PARLAK YÜZEY / GLOSSY SURFACE MARKALAR / BRANDS FLOORPAN, ARTFLOOR, SUNFLOOR DORPAN MEDEPAN, MEDELAM YONGAPAN, YONGALAM, TEKNOPAN, TEKNOLAM PRINTPAN LIGHTPAN GLOSSMAX, GLOSSPLUS 22 23

14 KAL TE BELGELER _ QUALITY CERTIFICATES Ça dafl teknolojiyle donatılan laboratuarlarda, kalite kontrol uygulamaları TSE ve Avrupa EN normları referans alınarak yapılır. In technological laboratories, quality control has been made by the reference of TSE and European EN norms. TSE Belgeleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standard ve BS OHSAS 18001:2007 e göre fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikası, CE iflareti kullanmaya hak kazanmıfltır. Has been awarded with; TSE Certificates; ISO 9001: 2008, Quality Management System Standard Certificate, BS OHSAS 18001: 2007, Occupatianal Healthand Safety Management System Certificate, and CE marking. GÜVENL, SA LIKLI, ÇALIfiMA ORTAMI... SAFE, HYGIENIC WORKING ENVIRONMENT

15 ARGE _ R&D Proje bizden, destek TÜB TAK tan... Kastamonu Entegre bünyesinde ARGE çalıflmaları sürekli yapılmakta olup ana bafllıklarda yeni ürün, ürün gelifltirme, proses gelifltirme, maliyet düflürme ve çevre teknolojilerine yönelik konuları kapsamaktadır. Kastamonu Entegre nin bütün fabrikalarında ARGE, kalite ve iflletme personellerinin oluflturdu u gruplar tarafından bu çalıflmalar yapılmaktadır. Laboratuvar ölçe inde yapılan çalıflmalar, elde edilen sonuçlara göre endüstriyel boyuta taflınarak üretim hatlarında bu projeler test edilmektedir. Levha üretiminde ana girdiler olan odun hammaddesi ve reçineler(tutkal) üzerinde bazı projeler tamamlanmıfl olup bazıları devam etmektedir. Yapılan çalıflmalar ürün özeliklerinin amaca göre kullanımında daha da iyilefltirilmelerini sa lamıfltır. Ka ıt emprenyesi prosesinde gerek makine ve teçhizatta, yapılan önemli de ifliklik ve iyilefltirmeler, gerekse reçine sistemlerinde yapılan gelifltirmeler daha yüksek kalitede lamlı plaka ve laminat parke üretimlerine imkan sa lamıfltır. Bu konudaki çalıflmalar devam etmektedir. ARGE faaliyetleri sadece üretim prosesleri ve ürünlere yönelik olmayıp çevreye duyarlı projeler üzerinde de çalıflılmaktadır. Ana hedef endüstriyel atıkların ve emisyonların en aza indirilmesidir. Sıfır atık prensibinden hareketle bafllattı ımız Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojisi ile Geri Kazanılması TÜB TAK tarafından desteklenmektedir. Aynı flekilde TÜB TAK tarafından desteklenen di er projemiz MDF Üretiminde Tutkaldan stifade Oranını Artırarak Tüketimin ve Emisyonun Azaltılması projesidir. TÜB TAK ın sa ladı ı proje deste i ile ARGE Laboratuvarı test ve analiz cihazları açısından zenginlefltirilmifl ve saha çalıflmaları için pilot tesis infla edilmifltir. ARGE faaliyetleri bir gönül ifli olup, gereklili ine ve faydasına inanmayı gerektirir. Bu konulardaki faaliyetlerimiz geliflerek devam edecektir. Project from us, support from Tübitak... R & D activities at Kastamonu Integrated are continuously carried out under the main headings of new products, product development, process improvement, cost reduction, and matters concerning environmental technologies. At all production locations, R&D activities are performed by groups created by R&D, quality and production people. Based on the results of these projects, laboratory-scale studies are transferred and tested in industrial size production lines. Considering the main inputs in the production of wood based panels, which are wood and resin (glue), some projects are completed and some are ongoing. Further improvements to the use of the product characteristics have been achieved by R&D studies. In the paper impregnation process, significant changes and improvements made in the machinery and equipment, as well as developments in resin systems have allowed the production of higher quality melamine faced board and laminate flooring. Works in this area are in progress. Our R&D activities do not only concentrate on products and manufacturing processes but also on environmentally friendly projects. The main objective is to minimize industrial waste and emissions. Started on the principle of zero waste, recycling of Industrial Wastewater Membrane Technology, is supported by TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey). In the same way, the other project supported by TUBITAK is for saving the amount of resin (glue needed) and hence reducing the rate of fuel consumption and emission. With the support provided by TUBITAK, test and analysis equipments of our R&D Laboratory have been enriched Laboratory and a pilot plant was built for field studies. R&D activities needs to believe in the necessity and usefulness by heart. Our activities on R&D projects will continue and develop

16 LOJ ST K _ LOGISTIC Geliflmifl lojistik hizmet anlay fl ve genifl bayi a ile müflterilerimize kolayl kla ulaflabilmekte, farkl, avantajl, h zl hizmet sunabilmekteyiz... We can easily reach our customers, providing them unique differential advantages like high speed delivery, low logistics costs... Farklı, avantajlı, hızlı hizmet... Distinct, advantageous, quick service... HRACAT / EXPORT FABR KA / FACILITY BAY / DEALERS 28 29

17 ÇEVRE _ ENVIRONMENT % 100 sürdürülebilir ve yenilenebilir hammadde % sustainable and renewable raw material... Küresel ısınma ve buna ba lı olarak iklim de iflikli i sonucu, çevreye daha duyarlı, yenilenebilir, ekonomik, daha az enerji tüketmesi dolayısıyla daha az sera gazı emisyonunda bulunması nedeniyle ahflap malzeme kullanımının önemi daha rasyoneldir. Ayrıca ahflap, CO2-nötral bir malzemedir. Sadece a açlar de il, MDF, yongalevha gibi ahflap ürünleri, bir CO2 çana ı gibi davranır. Ahflap, %50 karbon içeri i ile organik bir malzemedir. Ahflabın her bir tonu, atmosferdeki CO2`yi 1.8 ton içeri i kadar azaltır. Böylece, sadece a açlandırma de il, ahflap paneller gibi ahflap ürünlerinin kullanılması da CO2 oranının azaltılmasında oldukça faydalıdır. As a result of global warming and climate change, the use of wooden materials which are more environmentally friendly, renewable, economical, consume less energy, hence provide less greenhouse gas emissions is important. In addition, wood is a CO2-neutral material. Not just the trees, wood based products such as MDF and particleboard, acts as a CO2 - dish. Wood material has an organic carbon content of 50%. Each ton of wood, decreases as the content 8.1 tons of CO2 in the atmosphere. Thus, not only the plantation, the use of wood products such as wood panels are very useful in reducing the rate of CO2 in the atmosphere. Çevreye, do aya saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde üretim yapar...!"#$%&'()"#%"*+%',-*#./"#"-0,%&-1"-.2#-+.(%"#+-'#3&),+4#%"3$&-3,5,4,.,"

18 SOSYAL SORUMLULUK _ SOCIAL RESPONSIBILITY Sosyal sorumluluk projemiz: Enat Lif ve yongalevha, kâ ıt ve ambalaj sanayi sektörleri baflta olmak üzere, Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyi it önderli inde, çeflitli ifl çevrelerinden ifladamlarıyla yapılan istiflare toplantıları sonucunda ; kısa adı ENAT A.fi olan Endüstriyel A aç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi, tarihinde kurulmufltur. 26 orta ın biraraya gelerek teflekkül ettikleri Enat A.fi de Kastamonu Entegre, %20 hisse payı ile 2.inci sırada yer almaktadır. ENAT Afi nin amacı ve hedefi nedir? Endüstriyel orman plantasyonlarının tesisi ve gelifltirilmesi projesinin amacı, ülkemizde hızlı geliflen a aç türlerinden yılda ortalama 300 hektarlık plantasyon sahalarında a açlandırma yapmak ve bunun özel sektör eliyle geliflimi ve yaygınlaflmasını sa lamaktır. Bu proje aynı zamanda Kastamonu Entegre için bir sosyal sorumluluk projesidir. Enat A.fi. Çalıflmaları / First plantation works lk a açlandırma çalıflmaları, Bursa ili, Karacabey ilçesinde bafllatılmıfltır yılından itibaren toplam Hektar alan, satınalma ve kiralama yoluyla a açlandırılmıfl ve toplamda adet hızlı geliflen çam ve badem fidan dikimi yapılmıfltır. First plantation works have been started up in county of Karacabey, city of Bursa. Since year 2005, for a total of hectares land preparations and plantation works have been completed and saplings will have been planted. One of our social responsibility projects: Enat industrial forest project Industrial Forest Plantations Inc. Co., briefly called ENAT A.fi., has been established on , by 26 founder partners, including KASTAMONU as founder member, thanks to heavy insistence and zealous efforts of Mr Nihat GOKYIGIT, Chairman of Board of Directors of TEMA at the time, as the result of advisory meetings held with businessmen from various business circles, including wood panel, fiber chip, paper and packing sectors, in particular. What is the aim of enat? The goal of this project is to establish and develop industrial forest plantations and to ensure that ever-growing wood raw material deficit is bridged from Industrial plantation fields to be established for wood generation purposes, rather than our natural forests. The most effective cure against carbon emission and global warming, causing big trouble for whole world, is, beyond double, to protect and expand the greens. Kastamonu Integrated has taken its place in ENAT project from the very beginning, as a founder, with awareness of necessity to support environment, as well as economy itself, and to be responsive as regards social responsibility, making tree-agriculture designed to cultivate woods and to produce mass wood raw material

19 NSAN KAYNAKLARI_ HUMAN RESOURCES K Vizyonumuz / Our HR Vision is fiirket hedefleri do rultusunda kalifiye insan kayna ının temini, mevcut insan kayna ı potansiyelinin arttırılması, çalıflanlar arasında uyumlu ve güçlü iliflkilerin gelifltirilmesi, takım ruhuna sahip, proaktif insan kaynakları gücünün oluflturulması, korunması ve gelece e taflınmasıdır. Corporate goals in the skilled human resource supply, the existing human resource potential to increase, among employees consistent and strong relationship development, team spirit, proactive human resource strength of the creation, protection and future transportation. K stratejimiz / Our HR Strategy is Tüm çalıflanların birbirinin müflterisi oldu u bilincinin yerlefltirilmesi, All employees are aware that they are customers of each other, Departmanlar arasındaki sinerjinin sa lanması,!"#$%&"'()*+)()*,(#-",%'-(.,)/,,"()*,(0,1+%)2,")#3 Organizasyonel yapının gelifltirilmesi, Development of organizational structures, Kurumsallaflma için gerekli insan kaynakları sistemlerinin kurulması, The establishment of human resources systems needed for institutionalization, Tüm çalıflanların flirketin ortak hedeflerine odaklanması, Tüm çalıflanların potansiyelinin ortaya çıkarılması, To reveal the potential of all employees, Kurum içinde adaletin sa lanması, To provide justice inside the institue, Çalıflanlarla ilgili tüm bilgilerin konsolide edilerek, yönetim politikalarının gelifltirilmesi ve hayata geçirilmesidir, With the consolidation of all information about the employees, improve the management and policy, letiflimin sa lıklı flekilde yapılması, Communication is done in a health way, 34 35

20 FUAR _ FAIR Uluslararası fuarların ilgi oda KASTAMONU ENTEGRE fiirketlerin markalaflma süreçlerine katkı sa layan en önemli pazarlama platformu olma özelli ini fuarlar, alıfl potansiyeli yüksek müflterileri teflhis etmek, yeni ürünleri tanıtmak, satıfl yapmak ve müflteri iliflkilerini güçlendirmek için mükemmel birer fırsattır. Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri çerçevesinde katıldı ımız fuarlarda, mevcut ve yeni ürün yelpazemizi ve renklerimizi dünya pazarına sunma, aynı zamanda, bu ürünleri kullanacak sektör temsilcileri ve nihai tüketicilerle de biraraya gelerek tabanda talebi canlı tutmak, amaçlarımız arasındadır. Küreselleflen ekonomik platformda, fuarların pazarlama enstrümanları arasındaki liderli ini göz önünde bulundurarak, amaçladı ımız sonuca ulaflmak için tanıtım, reklam ve tutundurma çalıflmalarımızı bu do rultudan sapmadan ve aksatmadan gerçeklefltiriyoruz. Belirlenen amaca yönelik olarak; yurtiçinde ve yurtdıflında sektörün önem verdi i fuarlara katılarak tanıtım çalıflmaları gerçeklefltirdik. Katıldı ımız fuarlar, sektörü bulufltururken, pazar arayıfllarının ve küresel rekabetin kritik önem kazandı ı günümüzde, yeni ve nitelikli müflteriler kazanma fırsatını sunmufl oldu. Attraction point of international fairs KASTAMONU INTEGRATED The most important marketing platform that contribute to the branding process of companies is the fairs. The fairs are an excellent opportunity to identify high-potential buying customers, introduce new products, to sell and strengthen customer relationships. Among the objectives of participation in the fairs are promotion, advertising and marketing activities. Our aim is not only to present to the world market the existing and the new colors from our range of products, but also to keep alive the demand from the final consumers, industry representatives who come together at the fair. Taking into account the leadership of fairs as marketing instruments, in the global economic platform, to reach our sales targets, advertising and promotion activities are done constantly by participation in sectoral fairs. For the specified purpose; we realised our promotional activities by attending the important sectoral trade fairs locally and abroad. In global competition today, where market seeking gained critical importance, attending trade fairs which brought the industry together, offered the opportunity to make new and qualified customers

GEÇM fiten GÜNÜMÜZE KASTAMONU ENTEGRE - KASTAMONU INTEGRATED FROM PAST TO PRESENT

GEÇM fiten GÜNÜMÜZE KASTAMONU ENTEGRE - KASTAMONU INTEGRATED FROM PAST TO PRESENT 2010... 1937 Hayat Holding in temelleri atıldı. Hayat Holding has been founded. 1971 lk Yongalevha fabrikası Kastamonu da üretime baflladı. The first Particle Board Factory has started its production in

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş NİN AHŞAP ESASLI LEVHA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA DAKİ KONUMU

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş NİN AHŞAP ESASLI LEVHA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA DAKİ KONUMU KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş NİN AHŞAP ESASLI LEVHA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA DAKİ KONUMU Ümit GÖK a ve Zehra ODABAŞ-SERİN b a, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş. Adana/Türkiye, b, Kahramanmaraş

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Firma Profili 1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük bir işletme iken zaman içerisinde gelişerek büyüyen Atiker Metal A.Ş. üretim konusunu

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Mermerin hayata dokunduğu yer... www.yeditepemaden.com

Mermerin hayata dokunduğu yer... www.yeditepemaden.com Mermerin hayata dokunduğu yer... www.yeditepemaden.com Hakkımızda About Us Yeditepe Doğaltaş ve Maden San. Ve Tic. Ltd. Şti., 2010 yılında kurulmuş olup 1988 den beri mermer sektörünün içinde bulunan Fahri

Detaylı

Plastik ambalaj konusunda sektörel tedarikçi konumunda bulunan firmamızın sunduğu ürün gruplarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Plastik ambalaj konusunda sektörel tedarikçi konumunda bulunan firmamızın sunduğu ürün gruplarından bazıları aşağıda belirtilmiştir: Hakkımızda 30 yılı aşkın süredir metal ambalaj sektöründe lider üreticilerden biri olan Serdar Ambalaj firmamızla birlikte büyüyerek, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi nde, 10.000 m² alan üzerinde

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu.

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu. makam grubu office group 06-17 Silver... 06 Alya... 07 Talya... 08 Stil... 09 Motta... 10 Sofa... 11 Altes... 12 Lara... 13 Cordoba... 14 Tibet... 15 Mini... 16 Sedan... 17 INDEKS INDEX personel grubu

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı