A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY"

Transkript

1 A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

2 Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile 6-7 Temel De erlerimiz ve lkelerimiz / Core Values and Our Principles 8-11 Geçmiflten Günümüze Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated From Past To Present Tesislerimiz / Our Facilities Uluslararas fltirakler / International Acquisitions Üretim / Production Markalar / Brands Kalite Belgeleri / Quality Certificates ARGE / R&D Lojistik / Logistic Çevre / Environment Sosyal Sorumluluk / Social Responsibility nsan Kaynaklar / Human Resources Fuar / Fair Kastamonu Entegre Dünyası / A Comprehensive Product Spectrum YONGAPAN / TEKNOPAN (Yongalevha / Chipboard) TEKNOPAN MR (Neme Dayanıklı Yongalevha / Moisture Resist Chipboard) MEDEPAN (MDF - Orta Yo unlukta Lif Levha / MDF - Medium Density Fiberboard) MEDELAM / TEKNOLAM / YONGALAM (Melamin Kaplı Yongalevha & MDF / Melamine Chipboard & Melamine Faced MDF) Laminat Parke Çeflit ve Özellikleri / Laminated Flooring Brands and Properties FLOORPAN (Laminat Parke / Laminated Flooring) ARTFLOOR (Laminat Parke / Laminated Flooring) SUNFLOOR (Laminat Parke / Laminated Flooring) LIGHTPAN (Dekoratif Panel / Decorative Panel) GLOSSMAX / (Parlak Yüzey / Glossy Surface) GLOSSPLUS / (Parlak Yüzey / Glossy Surface) DORPAN (Hazır Kapı Paneli / Doorskin) PRINTPAN (Boyalı MDF & Yongalevha Printed & Chipboard)

3 HAYAT HOLD NG_ HAYAT HOLDING Hayata de er katan markalar yla Hayat Holding... Hayat Holding... value adding brands... better life style... Geliflmeye ve yenili e önem veren, çevre ve tüketici haklarına saygılı, pazarlama, satıfl ve hizmet süreçlerini müflteri odaklı bir felsefe etrafında tanımlayan, sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kurum olan Hayat Holding in temelleri 1937 de atıldı. Hayat Holding, günümüzde çalıflanı, uluslararası ifltirakleri, Türkiye nin en büyük beflyüz sanayi kuruluflu arasında yer alan iki flirketi, Kastamonu Entegre ile a aç sanayi, Hayat Kimya ile tüketim maddeleri (Bingo, Test markalı deterjan ve temizlik ürünleri, Molfix ve Molped markalı çocuk bezi ve hijyenik pedleri, Papia, Familia ve Teno markalı temizlik ka ıt ürünleri temizlik ürünleri, hijyenik ürünler) olmak üzere iki ana konuda faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra liman iflletmecili i, inflaat sektörü ve havacılık gibi hizmet sektöründe de faaliyetleri bulunan Hayat Holding 2012 yılında 2.1 milyar USD, Türkiye dıflında ise 711 milyon USD ciro gerçeklefltirmifltir. HAYAT HOLDING 1937 Founded in 1937, Hayat Holding today has two major companies and international acquisitions; Kastamonu Integrated which is active in Wood Based Panel Industry & Hayat Chemistry which is active in consumer goods industry (brands such as Bingo, Test detergent and cleaning products ; Molfix, Molped baby diaper and hygienic pad ; Papia, Familia and Teno tissue paper, cleaning paper based products ). Both companies are listed on the upper ranks, among the Top 500 Turkish Industrial Organizations, with employees. In addition, Hayat Holding is acting in port operations, construction, and aviation sector. Giving importance to sustainable growth and innovation, Hayat Holding respects to environmental and consumer rights, introducing marketing, sales, and service activities on a customer oriented philosophy and acting as an institution that is aware of social responsibilities. In year 2012, Hayat Holding is targeting a turnover of 2.1 billion USD, of which 711 million USD will be realised outside of Turkey. 2 3

4 KASTAMONU ENTEGRE_ KASTAMONU INTEGRATED Hayat Holding A aç Grubu Baflkanı Kastamonu Entegre A aç San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürü Hayat Holding Forestry Group President and Kastamonu Integrated Forestry Industry and Trade Inc. General Manager Haluk YILDIZ Yaptı ımız yeni yatırımlarla, 2012 yılında %30 büyüyerek 1.1 milyar USD ciro gerçeklefltirdik. Kastamonu Entegre olarak sürdürülebilir büyümeyi sa lamak ve bölgesel liderlik için bundan sonraki yatırımlarımızı a ırlıklı yurtdıflında yapaca ız. Son 10 yıldır, kesintisiz olarak çift haneli büyüyoruz. stikrarlı ve güvene dayalı bir üst yönetim oluflturduk. Do ru strateji ve hedefler belirledik. Müflteri odaklı büyümeye öncelik verdik ve her zaman baflardık. Kastamonu Entegre yi farklı kılan özelliklerin baflında, kurumsal yapılanmasının yanı sıra hızlı, güvenilir, bilgili, yenilikçi ve kaliteli insan kayna ı geliyor. Odak noktası müflteri olan, müflterilerinin ihtiyaçlarını anlayan, bu ihtiyaçlara uygun do ru ürün ve hizmetlerle cevap verebilen seçkin insan kayna ı, Kastamonu Entegre yi rakiplerinden farklı kılan özelliklerin baflında gelmektedir. Her çalıflanımızı Ailemizin bir üyesi ve sorumlulu unda görüyoruz. Bugün Türkiye de ürün gruplarına göre ortalama %30 düzeyinde olan pazar payını, daha da artırma ve bölge lideri olma hedefinde hızla ilerliyoruz. Yaptı ımız yeni yatırımlarla, 2012 yılında %30 büyüyerek 1.1 milyar USD ciro gerçeklefltirdik. Kastamonu Entegre olarak sürdürülebilir büyümeyi sa lamak ve bölgesel liderlik için bundan sonraki yatırımlarımızı a ırlıklı yurtdıflında yapaca ız. Türkiye de pazarın belli bir doygunlu a gelmesi ve odun hammaddesinin kısıtlı olması da bizi bu yöne zorluyor. Artık amacımız Türkiye dıflındaki pazarlarda pazar payımızı artırmak ve kendi sektörümüzde üretim ve satıfl co rafyasını gelifltirerek büyümek olacaktır. Önümüzdeki altı yıl içinde 800 milyon USD yatırımla Rusya da MDF, Yongalevha ve OSB tesisi, Romanya da MDF tesisi, Türkiye de Antalya-Denizli bölgesinde MDF tesisi ve Bulgaristan da OSB tesisi yatırımı yapılacaktır. Tüm bu yatırımlar tamamlandı ında, Kastamonu Entegre 2 milyar USD cirosu ve 6 milyon m 3 /yıl kapasitesi ile Avrupa da sektöründe ilk dört flirketten biri; Romanya dan Hindistan a kadar uzanan co rafyada ise sektöründe üç büyük flirketten biri olacaktır. Böylece 2011 yılında konsolide ciromuzun %25 i yurtdıflında oluflurken, yatırımlar tamamlandı ında, %50 den fazlası Türkiye dıflında oluflacaktır. Kastamonu için hedef, artık sadece 74 milyon luk Türkiye pazarı de il, komflu ve yakın co rafya ile 950 milyonluk nüfusu olan bir pazardır. Bu hedeflere ulaflmak için sadece zamana ihtiyacımız var. Bizlere her zaman güvenen ve destekleyen, ufkumuzu açan, Sn. Yönetim Kurulu Baflkanı ve üyelerimize, bizlerin bu hedeflere ulaflmasında ve baflarıda en büyük katkıları bulunan mesai arkadafllarımıza, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman güven ve destek veren, çok de erli müflterilerimize sonsuz teflekkürler ederiz. KASTAMONU ENTEGRE_ KASTAMONU INTEGRATED GEBZE MDF VE YONGALEVHA TES S / GEBZE MDF AND PARTICLEBOARD FACILITY With our new investments starting production, in year 2012, we grew by 30% and achieved a turnover of 1.1 billion USD. To realise sustainable growth, we intend to make our future investment plans, outside of Turkey. During the last 10 years, we have been continuously growing by two digits. We created a stable and trustable management team. We set the right strategy and targets by giving priority to customer oriented growth at all the times. One of the features that makes Kastamonu Integrated, distinctive is its reliable, well trained, innovative, highly motivated and solution oriented employees. Understanding the needs of customers, responding with the right products and services is what makes our employees of outstanding value. We consider all of our employees as a member of a big family. We are a fast growing company, progressing rapidly to reach our goal of being a regional power in our sector and maintaining or slightly increasing our market share of 30% in the domestic market. With our new investments starting production, in year 2012, we grew by 30 % and achieved a turnover of 1.1 billion USD. To realise sustainable growth, we intend to make our future investment plans, outside of Turkey. The fact that, domestic market in Turkey has arrived to a saturation point, in terms of further increasing our market share and as there exists a shortage of wood material needed for our industry also leads us in this way. Our main target therefore is to increase our market share in foreign markets and to continue growth in our sector by developing our production and sales geography. In ten years' time, with an investment of 800 million USD, we shall build, MDF, particleboard and OSB lines, in Tatarstan, Russian Federation, an MDF line in Romania, an MDF line in Turkey in the geography between the towns of Antalya and Denizli, and an OSB line in Bulgaria. When the above mentioned investments are completed, Kastamonu will be among the first four wood based panel producers in Europe, and among the first three wood based panel producers within the geography from Romania to India. While as of year 2011, 25% of our consolidated turnover comes from foreign markets, in ten years time, this figure will increase to more than 50%. Our target is to cover the market in our nearby geography, which consists of a population of 950 million people. We only need time to realise this. I would like to express my sincere thanks to our President and board members who expanded our horizons, to our colleagues who allowed as to reach these achievements, and to our most valuable clients who always trusted and supported us continuously. 4 5

5 fiirket PROF L _ COMPANY PROFILE Ahflap levha sektöründe üretim yapmak üzere, Hayat Holding bünyesinde 1969 yılında Istanbul da kurulan Kastamonu Entegre, sektöründe sadece Türkiye de lider konumunda de il, aynı zamanda bölgesel bir güç olma yolunda ilerlemektedir. Mobilya, dekorasyon ve inflaat sektörünün ihtiyaç duydu u, Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, MDF, Laminat Parke (Floorpan, Artfloor, Sunfloor), Kapı Paneli (Dorpan) ve bunlarla ilgili muhtelif katma de erli ürünler üretmektedir. Kastamonu Entegre, m 2 açık m 2 kapalı üretim alanıyla, yılda 2.3 milyon m 3 yongalevha, 1.2 milyon m 3 MDF, 40 milyon m 2 laminat parke, 17 milyon adet kapı paneli ile yılda toplam 3.5 milyon m 3 levha üretim kapasitesine sahiptir. Kaliteli ürün üretim hedefi, sürekli modernizasyon yatırımlarıyla üretimde gerçek bir entegrasyon sa layan Kastamonu Entegre nin, Türkiye de ürün gruplarına göre ortalama pazar payı %30 civarındadır. Dünya standartlarında modern entegre üretim tesisleriyle, en son teknoloji ve yeni ürünlere yaptı ı yatırımlar ile 2011 yılında 860 milyon USD yi aflan cirosu, Türkiye dıflında yaptı ı 260 milyon USD yi aflan satıflı ile, 2012 yılında 1.1 milyar USD ciro gerçeklefltirdik. Kastamonu Entegre, stanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından yapılan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu 2011 de erlendirmesinde, üretimden satıflla, net 1.15 milyar TL cirosu ile (2010 yılına göre cirosal olarak %26 artıflla) 52. sırada yer aldı. Kastamonu Entegre, stanbul A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birli ine ba lı, A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü ihracatçı firmalar sıralamasında, 2011 yılında, 95 milyon USD ihracatla sektör birincisi olmufltur. talya da yayınlanan ve sektörün önde gelen dergilerinden olan Datalignum un 2009 yılı sektör arafltırmasında, Kastamonu Entegre, toplam panel kapasitesi (MDF+Yongalevha) ile Avrupa nın 6. büyük ahflap panel üreticisi olarak açıklanmıfltır. Yine en yaygın sektör dergilerinden olan Wood Based Panel e göre, Kastamonu Entegre, Dünya nın en büyük 12. ahflap panel üreticisidir. Kastamonu Entegre, yurtdıflında Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Türkî Cumhuriyetleri, ran, Irak, Ortado u ve Kuzey Afrika pazarlarında bilinen bir markadır. Ayrıca Romanya daki ifltiraki olan Kastamonu Romania da bulunan kapı paneli tesisi, Avrupa nın ikinci, Dünya nın dördüncü büyük tesisi olma özelli ine sahiptir. Burada üretilen Dorpan markalı kapı yüzeyi ile Kastamonu Entegre, pazar sınırlarını daha da geniflleterek, Orta Amerika dan, Hindistan a kadar 40 ülkeye ihracat yapmaktadır. Capital dergisinin "Türkiye'nin Sınır Ötesi fiirketleri" bafllıklı arafltırmasında, Kastamonu Entegre nin Romanya, Bosna Hersek ve Bulgaristan'daki ifltirakleri yurtdıflındaki en büyük 50 Türk flirketi arasında yer almıfltır. Misyonumuz _ Our Mission Kastamonu Integrated, Turkey s largest wood based panel producer, was established in 1969 in Istanbul. Today, the company is on its way to becoming a regional power, as one of the two major companies of Hayat Holding. The product range includes raw and Melamine Faced Particleboard, MDF (medium density fiberboard), Laminate Flooring (Floorpan, Artfloor, Sunfloor), Doorskin (Dorpan) and similar value added products for the furniture, building, decoration and DIY industries. Kastamonu Integrated, with, m 2 open, m 2 closed production area, has a yearly production capacity of; cubic meter chipboard, cubic meter MDF, 40 million square meter laminate flooring, 17 million pieces doorskin. Kastamonu Integrated with, real integration in production facilities, target of manufacturing always high quality products, continuous modernisation investments, has a market share of 30% in Turkish market panel sales. Total production capacity of 3.5 million cubic meter of MDF and Particleboard puts Kastamonu number 6 in Europe and number 12 ranking in the world in the wood based panel producers sector. Kastamonu Integrated, with modern integrated production facilities at world standards, nonstop investments made for the latest technology equipment and new products, achieved a consolidated turnover in year 2011 of 860 million USD of which 260 million USD is realised outside of Turkey. Consolidated turnover target in year 2012 of 1.1 billion USD. Vizyonumuz _ Our Vision GEL fien TEKNOLOJ Y ZLEYEREK, BU YOLLA ÜRÜN KAL TES N ve ÇEfi D N ARTIRARAK, MÜfiTER BEKLENT LER N KARfiILAYACAK DO RU ÜRÜNLER ZAMANINDA ÜRETMEK. OUR MISSION IS TO PRODUCE THE RIGHT PRODUCTS AT THE RIGHT TIME BY FOLLOWING THE LATEST TECHNOLOGY AND BY CONTINUOUSLY INCREASING THE QUALITY AND RANGE OF OUR PRODUCTS IN ORDER TO MEET OUR CUSTOMERS EXPECTATIONS. LKELER M Z DO RULTUSUNDA, DÜNYA PAZARINDA YER ALMAK VE BÖLGESEL GÜÇ OLMAKTIR. OUR VISION IS TO BE A REGIONAL POWER IN OUR SECTOR, IN THE LIGHT OF OUR CORE VALUES AND PRINCIPLES. 6 7

6 TEMEL DE ERLER M Z VE LKELER M Z_ CORE VALUES AND OUR PRINCIPLES Bölgesel Güç Olmak stiyoruz... Gelecek planlarımızı, de erlerimizden aldı ımız enerji ve vizyonla oluflturduk. Dinamik ve proaktif stratejilerimizi baflarıyla uyguluyoruz. Sürdürülebilir büyüme için yerel güç olmakla yetinmeyerek, bölgesel güç olmak yolunda adım atıyoruz. Sektörümüzde liderli imizi ve büyümemizi sürdürebilmek için her türlü önlemi düflünüyor ve anında uyguluyoruz. Geliflme stratejimizi ve planlarımızı da bu do rultuda düzenliyoruz. Farklılık Yaratıyoruz... Müflterilerimizin hayatını kolaylafltıran uygulamalarımız, sadece teknoloji ve yeni ürün gelifltirme ile sınırlı de il. Uyguladı ımız yeni pazarlama yaklaflımlarıyla da sektörümüzde fark yaratarak rakiplerimizden ayrılıyoruz. Müflterilerimiz için koflullar ne olursa olsun gücünü koruyan, her koflulda müflterilerinin yanında olan ve tüm müflterilerine bir dost gibi yaklaflan güvenilir bir flirketiz. fiirketimizin yapı taflını oluflturan de erler, insana saygı, katılımcı yönetim, yaratıcılıkyenilikçilik, müflteri odaklılık, topluma ve çevreye saygı konularında Kastamonu Entegre nin farklılı ını ortaya koyuyor. Koflulsuz Müflteri Memnuniyeti... Her aflamada tam olarak karflılanan müflteri talepleri... Müflterilerimizin sektörümüzde en be endi i flirket olmayı sürdürmek için müflteri beklentilerini, do ru zamanda do ru ürünle karflılamaya devam edece iz. Onları daha çok dinleyip anlamak için yeni yöntemler gelifltirece iz. We aim to be a regional power... We created our future plans with the energy and vision that we take from our values. We are the forefront of our dynamic and proactive strategies and we successfully implement them. For maintaining a sustainable growth, we shall not only stay as a local power, we shall step our way on the path to be a regional power. To maintain our growth, any measures needed are considered and implemented immediately. We develop and revise if necessary, our strategies and plans in this direction. We make a difference... Our practices that make life easier for our customers, are not just limited to new technology and product development. By the implementation of the new marketing approaches, we differentiate among our competitors in our industry. We are a reliable, powerful company that under all circumstances protect its financial stability and we approach our customers friendly. Values which are forming the building blocks of our company, namely; respect for people, participatory management, creativity-innovation, customer focus, respect for society and the environment, reveal the difference of Kastamonu Integrated. Unconditional Customer Satisfaction... Customer needs that are completely fulfilled at each stage... We will continue to do what we always do, to be the most preferred company among our customers by meeting their needs with the right product at the right time and develop new methods for understanding their needs. FARKLILIK YARATIYORUZ... WE MAKE A DIFFERENCE... BÖLGESEL GÜÇ OLMAK ST YORUZ... WE AIM TO BE A REGIONAL POWER... Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Sunan Ürün Çeflitlili i... Genifl ürün yelpazesiyle, sürekli yenilenen, rekabetçi, zengin renk ve dekor seçenekleri.. Türkiye de ürün ve hizmet alanlarında müflterilerine ilkler sunan, dünya trendlerini yakından takip eden Kastamonu Entegre, melamin pres yatırımlarına paralel olarak panel grubunda devreye aldı ı High Gloss, Larice, Smart, Kumafl, Freze, Wood, Timberland gibi farklı saç desenleriyle de farklı yüzeyleri mobilya üreticilerine sunmakta, mobilya tasarımlarına yeni bir boyut kazandırmaktadır... Dekor koleksiyonuyla da müflterilerinin büyük be enisini kazanan Kastamonu Entegre, müflterilerine, sektörün global oyuncuları ile aynı imkanları sunmaktadır. novasyon... En önemli ürünümüzün adı novasyon dur. Rekabet üstünlüklerini kalıcı kılmayı hedefleyen, dünyaya ve de iflime açık, sürekli kendini yenileyen öncü giriflimcilik ruhu ile Kastamonu Entegre, geliflen ve de iflen ihtiyaçların tüm zamanlarda karflılı ı olmaya devam edecektir. Toplulu umuzun de erini ve sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak için ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı, ifl süreçleri ve teknoloji kullanımına yönelik yürüttü ümüz inovasyon çalıflmalarına da büyük önem veriyoruz. ç Dinami imiz... Çalıflanlarımız, bayilerimiz ve müflterilerimizle ekip ruhu taflımak..!""#$%&'$()%"*)+,(%&'$()-#./&'#"-)#00(,(*)12))&3()4'*()5,#*/+&),%"6(777 Updated, competitive and wide choice of color and surface finish alternatives... Kastamonu Integrated which follows the world trends closely, adds a new dimension to furniture designs by offering different surface finishes like High Gloss, Larice, Smart, Freze, Wood, Timberland. Kastamonu Integrated also gains the customer s appreciation with its always updated decor collection, and presents the same conditions comparing with the global players of the sector.!""#$%&'#"777 Our most important product is called Innovation. Kastamonu Integrated with the target of lasting competitive advantages, open to the world and diversity has a leading entrepreneur spirit which is creating innovative solutions. For improving the value of our group and the sustainable competitiveness, we give utmost importance to innovation works for new products, services, branding, field of activity, work processes and technology. 8/,)'"&(,"%.)*2"%9'+-777 Having team spirit with our employees, dealers and customers

7 TEMEL DE ERLER M Z VE LKELER M Z_ CORE VALUES AND OUR PRINCIPLES Entegre Üretim... Her zaman en iyi teknolojileri kullanarak, en kaliteli ve en geliflmifl makinalarla, en kaliteli ürünleri üretmeyi hedefledik. Bu da bize kriz dönemlerinde çok büyük avantaj sa ladı. Entegre bir flirket olarak kullandı ımız birçok yarı mamul ve girdileri kendimiz üretiyoruz. Entegre üretimin getirdi i esneklikler ise bizim için ayrı bir avantaj olmaktadır. Yüksek kalite standartlarındaki üretim anlayıflı... Geliflen teknolojiyi izleyerek tüm süreçlerde verimlilik do rultusunda gelifltirilen kalite sistemi... Sürekli Geliflim... E itim ve deneyimleri devamlı artırılan çalıflanlar ve diyalo a açık yönetim anlayıflı... Çalıflanlarımızın sürekli geliflimini sa lamanın baflarıyı yakalama yolunda en önemli etkenlerden biri oldu una inanıyoruz. Globalleflen ifl dünyasında, de iflimi izleyen ve flirketini ileriye taflıyacak bilgi birikimine sahip uzman, yönetici ve liderlerle birlikte yarınlara ulaflmak öncelikli hedefimizdir. E itim ve geliflim programlarımız, çalıflanlarımızın yetkinliklerini artırarak, performanslarının pozitif etkilenmesi üzerine tasarlanmıfltır. Kastamonu Entegre olarak, günümüzün sürekli ö renme felsefesini ilke edinmifl, arafltıran ve sorgulayan, pozitif iletiflime açık çalıflanlarımızla büyüyece imizi biliyor ve kabul ediyoruz. Integrated Manufacturing... As Kastamonu Integrated, we always use the latest technology, highest quality and most advanced machines to produce the top quality products. This gave us a great advantage in times of crisis. As a company we produce most of the inputs and semi finished products needed for the production of the final product. This flexibility of integrated production brings to us a distinct advantage. Production Approach With High Quality Standards... Quality system which is improved in every process stages in terms of efficiency by following latest technology... We Support Our Employees With Continuous Training And Education Programs... Employees whose proficiencies and experiences are continuously improved and a management approach that is open to dialog... We believe that one of the key factors of success is to provide the continuous improvement of our employees. In the globalized business world, our primary goal is to move forward with our well educated and trained employees, managers and leaders who are up to date, and who have the accumulation of knowledge. Our training and development programs are designed for increasing our employees skills to observe positive effects on their performances. As Kastamonu Integrated, we know and accept that we shall grow with our employees who have accepted the principle of continuous learning, who have the skills of research and questioning and who are open to positive communication. TUTUMLU BÜYÜME DÖNEM... FRUGAL GROWTH PERIOD... Kanuni Yükümlülükler ve Çevre... Tüm faaliyetlerimizi gerçeklefltirirken kanuni yükümlülüklere ve çevreye özen göstermek... Özdeflleflme... Kastamonu Entegre yi farklı kılan özelliklerin baflında, kurumsal yapılanmasının yanı sıra hızlı, güvenilir, bilgili, yenilikçi ve kaliteli insan kayna ı geliyor. Odak noktası müflteri olan, müflterilerinin ihtiyaçlarını anlayan, bu ihtiyaçlara uygun do ru ürün ve hizmetlerle cevap verebilen seçkin insan kayna ı, Kastamonu Entegre yi rakiplerinden farklı kılan özelliklerden birisidir. Tutumlu Büyüme Dönemi... Maliyetlerin kontrol altında tutulması geçmifle göre daha da önem kazanmıfl durumda. Kalıcı büyümeye giden yol verimlilik artıflında yatmakta, bu da ancak hızlı karar verebilen, esnek bir yapıya kavuflan flirketlerde mümkün olmaktadır. Üretimde zamanın kısaltılması, firelerin düflürülmesi, daha ekonomik flartlar sunan alternatif tedarik kaynaklarının bulunması, üretim için de er yaratmayan operasyonların kaldırılması ve pazarlama hizmetlerinde sinerji yaratan gruplamaların oluflturulması, verimlili i artırmak için aldı ımız önlemler arasındadır. Legal Obligations and Environment... Paying attention to legal obligations and environment while during all processes is extremely important for us... Identification... One of the features that makes Kastamonu Integrated different from competitors is its outstanding, fast, reliable, knowledgeable and innovative employees who understand the needs of their customers... Our employees, who identify themselves with company s targets, principles and core values are always proud to be a member of the Group. Frugal Growth Period... Keeping costs under control has become more important compared to the past. The path to a permanent increase in productivity growth lies in that, but that can be possible only in the companies which can quickly decide and has a flexible structure. To make the production time shorter, waste reduction measures, to find alternative supply sources that have more economical conditions, removal of operations that creates no value, grouping of marketing services for synergy creation, are among the measures that we apply to increase the productivity

8 GEÇM fiten GÜNÜMÜZE KASTAMONU ENTEGRE _ KASTAMONU INTEGRATED FROM PAST TO PRESENT Hayat Holding in temelleri atıldı. Kastamonu Entegre, stanbul da kuruldu. lk Yongalevha Fabrikası Kastamonu da üretime baflladı. Kastamonu da ikinci Yongalevha üretim tesisi devreye girdi. Türkiye nin ilk kontinü MDF tesisi Gebze de devreye girdi. Romanya Özellefltirme idaresinden S.C. Prolemn S.A. fiirketi satın alınarak burada kapı paneli (Doorskin) tesisi infla edildi. Gebze de Laminat parke üretimi FLOORPAN markasıyla baflladı. Bulgaristan ın Kazanlık bölgesindeki Gabrovnitsa tesisleri satın alınarak burada bir Yongalevha tesisi kuruldu. Tesis 2001 yılında faaliyete geçti. Romanya da, kıta Avrupa sının ilk ve Dünya nın en modern tesislerinden biri olan kapı paneli fabrikasında DORPAN kapı paneli üretimi baflladı. Bosna Hersek Özellefltirme daresinden Natron Ka ıt Fabrikası satın alınarak Natron Hayat fiirketi kuruldu. Balıkesir de Yongalevha Tesisi üretime baflladı. Gebze deki Tever A aç Yongalevha Tesisi satın alındı. Kastamonu Organize Sanayi de kurulan yeni MDF tesisinde MDF ve laminat parke üretimi baflladı. Samsun da bulunan Yontafl Yongalevha Tesisi satın alındı. Tarsus ta kurulu olan Samedo lu Yongalevha Tesisi, Kastamonu Entegre adına üretim yapmaya baflladı. Gebze Tesislerinde, m 3 /gün kapasiteli kontinu Yongalevha Tesisi 2010 yılı sonunda devreye alındı. Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, günde 1400 m 3 ve yılda m 3 üretim kapasitesine sahip MDF tesisi üretime bafllad. 500 bin m 3 /yıl kapasiteli Romanya Yongalevha Fabrikas 2 Haziran 2012'de üretime bafllad Hayat Holding has been founded. Kastamonu Integrated has been founded in Istanbul. The first Particleboard Factory has started its production in Kastamonu. The second Particleboard Line was installed in Kastamonu Plant. The first continuous MDF production line in Turkiye started operation in Gebze Plant. S.C. Prolemn S.A. Company was acquired from Privatisation Agency in Romania and a doorskin production line was installed here... FLOORPAN Laminated Flooring investment was completed and started production in Gebze Plant. Gabrovnitsa A.D. Plant was acquired from Privatisation Agency in Bulgaria. In 2001, investments were completed to produce high quality raw and melamined chipboard. Moulded Doorskin production started in Romania Plant under the brand name Dorpan which is now one of the two doorskin production facilities in the continental europe. A Joint venture contract has been signed with Natron Company, the leading cellulose, kraft paper, corrugated cardboard producer of Bosnia and Herzegovina. Capacity increase and modernisation investments were started immediately for the new joint venture company Natron Hayat Raw and melamined particleboard production started in Balıkesir Facility. Tever Agac Particleboard Plant has been acquired by KASTAMONU on March and production started on April. In Kastamonu City Industrial Zone, new MDF factory started up in March and New Laminated Flooring line started up in June. Yontas Particleboard Plant has been acquired and production started up in July. Samedo lu Particleboard Factory in Tarsus, started to produce for Kastamonu Integrated. Gebze Particleboard Factory with a capacity of m 3 /day started production by the end of Adana MDF Plant which has 1400 m 3 daily and m 3 yearly capacity has started production on January Romania Particleboard Factory with a yearly capacity of 500 thousand m 3 has started production on 2nd June en önemli stratejimiz: sürdürülebilir büyüme our most important strategy: sustainable growth Kastamonu Entegre olarak temel büyüme stratejimiz kendi sektörümüzde üretim ve satıfl co rafyam z gelifltirerek büyümektir... Bu kapsamda Kastamonu Entegre önümüzdeki 6 y l içinde yurtiçinde ve yurtd fl nda yeni yat r mlar planlamaktad r. 800 milyon USD tutarındaki yat r mlar tamamland nda Kastamonu Entegre nin üretim kapasitesi bugünkünün iki kat na ç kacak ve sektörün global flirketleri aras ndaki yerini sa lamlaflt racakt r... To ensure sustainable growth, Kastamonu targets in part to increase its market share in Turkey, even though the basic goal is to give priority to grow abroad and to increase its share in those markets. in this context, Kastamonu Integrated has new plans of investment in the country and abroad. Once these investments which cost more than 800 million USD are completed, Kastamonu Integrated's production capacity today will double and this will strengthen its position among the global companies of the wood based panel industry

9 TES SLER M Z _ OUR FACILITIES Kastamonu Entegre, kuruldu u 1969 yılından günümüze kadar sürekli devam eden yatırımlarla bugün, sekizi Türkiye de (Kastamonu Yongalevha, Kastamonu Organize Sanayi de MDF, Gebze de MDF ve Yongalevha, Balıkesir de Yongalevha, Samsun da Yongalevha, Tarsus da Yongalevha, Adana da MDF), befli yurtdıflında (Bulgaristan da Yongalevha, Romanya da Kapı Paneli ve Yongalevha, Bosna-Hersek te Kraft Kâ ıdı, Rusya da MDF) olmak üzere toplam onüç tesise sahiptir. Kastamonu Integrated today, has thirteen plants; eight in Turkey (Kastamonu Particleboard, Kastamonu MDF, Gebze MDF and Particleboard, Balıkesir Particleboard, Samsun Particleboard, Tarsus Particleboard, Adana MDF), five outside of Turkey (Particleboard in Bulgaria, Doorskin and Particleboard in Romania, Kraft Paper in Bosnia Herzegovina, MDF in Russia) Kastamonu Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Kastamonu Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particle board and Melamine Faced Particle board are produced. Gebze MDF ve Yongalevha Tesisleri m 2 aç k m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, Laminat Parke ve Boyalı Levha üretimi yap lmaktad r. Gebze MDF and Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area MDF, Particle board, Melamine Faced Particle board and MDF, Laminated Flooring and Printed Panel are produced. Romanya Kapı Paneli Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda DORPAN Hazır Kapı Paneli üretimi yap lmaktad r. Romania Doorskin Facility In a m 2 open and m 2 closed area DORPAN Doorskin are produced. Bal kesir Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, Boyalı Levha üretimi yap lmaktad r. Bal kesir Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particleboard, Melamine Faced Particleboard and Printed Panel are produced. Kastamonu MDF Tesisi m 2 açık, m 2 kapalı alanda, Ham ve Melamin Kaplı MDF, Laminat Parke ve Boyalı Levha üretimi yap lmaktad r. Kastamonu MDF Facility In a m 2 open and m 2 closed area MDF, Melamine Faced MDF, Laminated Flooring and Printed Panel will be produced. Samsun Yongalevha Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda Yongalevha, Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Samsun Particleboard Facility In a m 2 open, m 2 closed area, Particle board and Melamine faced Particle board are produced. Romanya Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Yongalevha, Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Romania Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particle board, Melamine Faced Particleboard are produced. Bulgaristan Yongalevha Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Yongalevha ve Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Bulgaria Particleboard Facility In a m 2 open and m 2 closed area Particle board, Melamine Faced Particle board are produced. Bosna Hersek Kraft Ka t Tesisi m 2 aç k m 2 kapal alanda Kraft Ka ıdı, Çimento Torbası ve Oluklu Mukavva üretimi yapılmaktadır. Bosnian Herzegovina Kraft Paper Facility In a m 2 open and m 2 closed area Cellulose, Kraft Paper, Some Other Paper Types, Paper Sac, Corrugated Cardboard are produced. Tarsus Yongalevha Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda Yongalevha, Melamin Kapl Yongalevha üretimi yap lmaktad r. Tarsus Particleboard Facility In a m 2 open, m 2 closed area, Particle board and Melamine faced Particle board are produced. Adana MDF Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda MDF, Melamin Kapl MDF, Laminat Parke ve Boyal Panel üretimi yap lacakt r. Adana MDF Facility In a m 2 open, m 2 closed area MDF, Melamine Faced MDF, Laminated Flooring and Printed Panel will be produced. Tataristan MDF, Yongalevha ve OSB Tesisi m 2 aç k, m 2 kapal alanda Ham ve Melamin Kaplı MDF, Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha, OSB üretimi yapılacaktır. Tatarstan MDF, Particleboard and OSB Facility In a m 2 open, m 2 closed area, MDF, Melamine Faced MDF, Particleboard, Melamine Faced Particleboard, OSB will be produced

10 ULUSLARARASI fit RAKLER _ INTERNATIONAL ACQUISITIONS Sürekli yatırımda... Kastamonu Entegre global düflünüp yerel olma filozofisi, müflteriye ve hammadde kaynaklarına yakın olma düflüncesiyle yurtdıflı yatırımlarına da hız vermifltir. Sürdürülebilir büyümeyi sa lamak ve bölgesel liderlik için bundan sonraki yatırımlarımızı a ırlıklı yurtdıflında yapaca ız. Türkiye de pazarın belli bir doygunlu a gelmesi ve odun hammaddesinin kısıtlı olması da bizi bu yöne zorluyor. Artık amacımız Türkiye dıflındaki pazarlarda pazar payımızı artırmak ve kendi sektörümüzde üretim ve satıfl co rafyasını gelifltirerek büyümek olacaktır. Önümüzdeki altı yıl içerisinde, 800 milyon USD yatırımla Rusya da MDF, Yongalevha ve OSB tesisi, Romanya da MDF tesisi, Türkiye de Antalya-Denizli bölgesinde MDF tesisi ve Bulgaristan da OSB tesisi yatırımı yapılacaktır. Bu yatırımlar ile, toplu üretimimizin yarısını Türkiye de, yarısını yurtdıflında yapıyor olaca ız. Constantly investing... Kastamonu thinks globally and acts locally. Being close to our customers as well as raw material resources is extremely important for us. To achieve sustainable growth, we intend to make our future investment plans, outside of Turkey. The fact that, domestic market in Turkey has arrived to a saturation point, in terms of further increasing our market share and as there exists a shortage of wood material needed for our industry also leads us in this way. Our main target therefore is to increase our market share in foreign markets and to continue growth in our sector by developing our production and sales geography. In ten years time, with an investment of 800 million USD, we shall build: MDF, particleboard and OSB lines in Tatarstan, Russian Federation, An MDF line in Romania, An MDF line in Turkey, in the geography between the towns of Antalya and Denizli, An OSB line in Bulgaria. When the above mentioned investments are completed, Kastamonu will be among the first four wood based panel producers in Europe, and among the first three wood based panel producers within the geography from Romania to India. While as of year 2011, 25 % of our consolidated turnover comes from foreign markets, in ten years time, this figure will increase to more than 50 %. Our target is to cover the market in our nearby geography, which consists of a population of 950 million people

11 ULUSLARARASI fit RAKLER _ INTERNATIONAL ACQUISITIONS Adres: REGHIN, ROMANIA Telefon: Faks: e-posta : - Üretim : Kapı üretiminde kullanılan Amerikan Kapı Yüzeyi Kapasite : 17 milyon adet / yıl Üretim : Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha Kapasite : 540 bin m 3 / yıl Adres: REGHIN, ROMANIA Telephone: Fax: Production : Doorskin for Door Production Capacity : 17 million pieces / years Production : Raw and Melamine Faced Particleboard Capacity : 540 thousand m 3 / years Adres: Lijesnica B.B Maglaj Bosnia & Herzegovina Tel: Fax: e-posta: Üretim : Kraft Ka ıdı(çimento torba ka ıdı) Kapasite : ton / yıl Üretim : Ambalaj ka ıdı Kapasite : ton / yıl Address: Lijesnica B.B Maglaj Bosnia & Herzegovina Telephone: Fax: Production : Kraft Paper(cement bag paper) Capacity : ton / year Production : Packing Paper Capacity : ton / year ROMANYA YATIRIMI / ROMANIA INVESTMENT KASTAMONU ROMANIA S.A. BOSNA HERSEK YATIRIMI / BOSNIA AND HERZEGOVINA INVESTMENT NATRON - HAYAT D.O.O. Yüksek odun hammadde kapasitesi ve jeopolitik açıdan Ukrayna ve Rusya ya göre daha Batıya yakın bir konumda olması sebebiyle Romanya, Orta Avrupa yı ve Balkanları besleyebilecek bir pozisyondadır. Orta Avrupa nın üretim merkezi olabilecek özelliklere sahiptir. Biz bu durumu 1996 yılında fark ederek, yürüttü ümüz çalıflmalar sonucu, 1998 yılında, Reghin bölgesindeki Targu Murefl flehrinde, özellefltirilen bir tesisi aldık. Burada 100 milyon USD yatırım yaparak, 17 milyon adet/yıl kapasiteli, dünyanın 4., Avrupa nın ise 2. büyük kapı paneli tesisini kurduk. Romanya da üretilen Dorpan markalı kapı panelleri Türkiye ye ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Bunu bir yongalevha tesisi yatırımı takip etti. 500 dönüm arazi içerisinde, mevcut kapı paneli tesisinin yanına kurulan yeni yongalevha tesisi ile Balkan ülkeleri hedeflenmektedir yılı Haziran ayında devreye giren yongalevha tesisi, m 3 /gün, m 3 /yıl kapasitelidir. 100 milyon USD mal olan bu yeni yatırımla Kastamonu Entegre nin Romanya da istihdam etti i çalıflan sayısı yüzde 25 artarak 770 kifliye ulafltı. Romania's rich forest resources, supply the wood raw material needed for our production and the country is in such an important geopolitical position that is closer to Western Europe, compared with Ukraine or Russia. That is why, we believe Romania can feed Central European and Balkan markets for their wood based material needs. In other words, Romania can be the production base of this geographical region. We noticed this opportunity in 1996 and following our attemps in 1998, we acquired from privatisation, a factory in forest products sector, namely Prolemn, in Reghin region which is close to Targu Mures town. In Romania, we invested 100 million USD to produce 17 million pieces of doorskin per year, under the brand name Dorpan. This facility is ranking nr. 2 in Europe and nr. 4 in the world in terms of production capacity. Dorpan is being exported to Turkey and many other countries. Our next investment in Romania is a latest technology particleboard line in the same location which has an open area of m 2 The target market of this facility is the Romanian local market and Balkan countries. The particleboard line, which has a capacity of m 3 /year, started-up in second half of year With this investment which costed 100 million USD, the number of employees of Kastamonu Romania increased by 25 % to 770 people. Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, çok sayıda ka ıt türü ile ambalaj ka ıdı üretimi alanında üne sahip, Avrupa da saygın bir firmadır. Natron d.d. Maglaj firması ile Kastamonu Entegre firmaları tarafından 15 Nisan 2005 tarihinde ortak giriflim flirketi olarak kurulmufltur. Modernizasyon çalıflmaları kapsamında, selüloz üretimi, ka ıt makineleri ve atık su ifllenmesi alanında ekipman üreten dünyada lider konumundaki firmalar ile sözleflmeler yapılmıfltır. Firmamız flu anki üretimi ile Bosna Hersek pazarı ihtiyaçlarını karflılamasının yanı sıra aynı zamanda ülke sınırları dıflında olan pazar ihtiyaçlarını da karflılamaktadır yılı ikinci yarısı bafllarında, fabrika dahilinde süre gelen tüm çalıflmaların tamamlanmasının ardından, Natron Hayat, aralarında Semi extensible ve kraft torba ka ıdının da yer aldı ı daha genifl bir ürün yelpazesini pazara sunmaya bafllamıfltır. Balkanlardaki en büyük ka ıt tesislerinden birisi olan ve Kraft ka ıdı, çimento torbası ve oluklu mukavva üretmek üzere 90 milyon USD yatırım yaptı ımız Bosna Hersek tesisimizde, modernizasyon ve kapasite artırımı çalıflmaları tamamlanmıfltır. Natron Hayat doo Maglaj, which is producing many types of packaging paper is a reputable producer of packaging paper in Europe. Natron Hayat doo Maglaj, was established in year 2005 as a joint venture between the two companies "Natron" dd Maglaj (which had an experience of 50 years in this industry) and Kastamonu Integrated which is a global player in the wood based panel industry. Between years during the war, major damages were taken and then have had a major impact on the company. For the modernization process, contracts were made world leader companies which produce pulp production, paper machines and waste water processing equipment. Our company s current production meets the needs of Bosnia and Herzegovina, as well as meeting the needs of outside the country. Plant modernization and capacity expansion have been completed in our Bosnia and Herzegovina facilities where we have invested 90 million dollars for the production of kraft paper, corrugated cardboard, cement bags. Adres: 6151 Gorno Sahrane BULGARIA Telefon: Faks: e-posta: Üretim : Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha Kapasite : 200 bin m 3 /yıl Adres: 6151 Gorno Sahrane BULGARIA Telephone: Fax: Production : Raw and Melamine Faced Particleboard Capacity : 200 thousand m 3 /years Adres: , Russian Federation, Tatarstan, Yelabuga, SEZ «Alabuga» territory, SH-2 Street, building 4/1 Telefon / Telephone - Faks / Fax: + 7 (85557) Üretim / Production: Ham ve Melamin Kaplı MDF / Raw and Melamine Faced MDF Kapasite / Capacity: 500 bin / thousand m 3 /yıl/years Üretim / Production: Ham ve Melamin Kaplı Yongalehva / Raw and Melamine Faced Particleboard Kapasite / Capacity: 800 bin / thousand m 3 /yıl/years Üretim / Production: OSB / OSB Kapasite / Capacity: 500 bin / thousand m 3 /yıl/years * nfla halinde / Greenfield Investment... BULGAR STAN YATIRIMI / BULGARIA INVESTMENT KASTAMONU BULGARIA S.A. Hammadde tedarikindeki avantajları nedeniyle, yurtdıflındaki ikinci yatırımımızı Bulgaristan da yaptık yılında Bulgaristan ın Kazanlık bölgesindeki Gabrovnitsa tesisleri satın alınarak burada 30 milyon USD yatırım ile, m 3 /yıl kapasiteli bir yongalevha tesisi kuruldu. Tesis 2001 yılında faaliyete geçti. Bulgaristan da üretilen yongalevha ve türevi ürünler, Bulgaristan iç pazarının yanı sıra Balkan ülkelerine ve di er ülkelere ihraç edilmektedir. Bulgaristan tesisimiz bu ülkedeki en büyük kapasiteli yongalevha tesisi olup Bulgaristan daki ikinci büyük Türk yatırımıdır. We made our second investment outside of Turkey, in Bulgaria due to the advantages in wood material supply. In year 2000, we acquired the wood products facility namely Gabrovnitsa, in Kazanlak region, in central Bulgaria. We invested here 30 million USD to set up a particleboard line with a capacity of m 3 /year. The facility started up year Particleboard produced in our Bulgarian facility is sold in the local market and exported to Balkan countries. RUSYA FEDERASYONU - TATAR STAN YATIRIMI / TATARSTAN INVESTMENT L.L.C. KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY GLOBAL fi RKET OLMA YOLUNDA... ON THE WAY TO BECOMING A GLOBAL COMPANY... Son olarak Rusya Federasyonuna ba lı Tataristan da, Alabuga Özel Endüstriyel Bölgesinde kurulacak MDF hattının, 9 Mayıs 2011 de 600 dönüm arazi içerisinde bafllayan bina inflaatı büyük ölçüde tamamlanmıfl olup makine siparifli verilmifltir m 3 /gün, 550 bin m 3 /yıl kapasiteli, MDF hattının 170 milyon USD ye mal olması bekleniyor. Burada daha sonraki aflamalarda ayrıca 800 bin m 3 /yıl kapasiteli bir yongalevha, 500 bin m 3 /yıl kapasiteli bir OSB ve 8 milyon adet/yıl kapasiteli bir kapı paneli hattı kurulacaktır. Our last foreign investment has been made in Russian Federation - Tatarstan. The first phase of the investment for the production of MDF, has started in 600 thousand m 2 open area in Alabuga Special Economic Zone. The construction of the buildings have been completed and the machinery has been ordered. Start-up of the MDF factory is planned for the first half of year Next phases of investment will include a particleboard line with a capacity of 800 thousand m 3 /year, an OSB line with a capacity of 500 thousand m 3 /year, and a doorskin line with a capacity of 8 million pieces per year

12 ÜRET M _ PRODUCTION Unrivaled Product types... Customer and employee oriented production approach... Rakipsiz ürün çeflitlili i... Müflterilerinin ve çalıflanlarının mutlulu una odaklı üretim anlayıflı... Gebze Teknopan, Teknolam, Medepan, Medelam, Printpan, Profil, Floorpan, Artfloor m 3 /yıl yongalevha üretim kapasitesi, m 3 /year chipboard production capacity, m 3 /yıl levha üretim kapasitesi, m 3 /year board production capacity, açık alan open area m 2 Kastamonu Yongapan, Yongalam, Medepan, Medelam, Printpan, Artfloor Samsun Yongapan, Yongalam m 3 /yıl MDF üretim kapasitesi, m 3 /year MDF production capacity, m 2 /gün panel boyama kapasitesi, m 2 /day painting panel capacity, kapalı üretim alanı closed production area m 2 Bosna Hersek / Bosnia and Herzegovina Selüloz Ka ıt, Oluklu Mukavva Romanya / Romania Dorpan, Yongapan,Yongalam 40 milyon m 2 /yıl laminat parke üretim kapasitesi, 40 million square meters/year laminate flooring production capacity, 17 milyon adet/yıl kapı paneli üretimi, 17 million pieces/year doorskin production, plaka/gün melamin basma kapasitesi, pieces/day melamine press capacity, Balıkesir Teknopan, Teknolam, Printpan, Lightpan Bulgaristan / Bulgaria Yongapan, Yongalam Adana Medepan, Medelam, Floorpan, Artfloor Tataristan / Tatarstan Medepan, Medelam, OSB, Teknopan, Teknolam Toplam Levha Üretim Kapasitesi Total Panel Production Capacity

13 MARKALAR - BRANDS FLOORPAN, ARTFLOOR, SUNFLOOR LAM NAT PARKE - LAMINATED FLOORING DORPAN Daima uzun vadeli düflünen, müflteri odaklı yaklaflımı ile, pazardaki konumunu iyi bilen, rakiplerine göre üstünlük sa layabilecek özelliklerini fark yaratacak flekilde gelifltiren Kastamonu Entegre nin markaları, sunulan ürünlerin sürekli aynı standartlarda temin edilmesinin garantisi oldu undan önemli bir rekabet avantajı sa lamaktadır. Our brands bring us a competitive advantage, as being a guarantee of production at always high quality standards, long term thinking and customer oriented approach. HAZIR KAPI PANEL - DOORSKIN MEDEPAN, MEDELAM HAM VE MELAM N KAPLI MDF - RAW AND MELAMINE FACED MDF TEKNOPANMR NEME DAYANIKLI YONGALEVHA - MOISTURE RESIST CHIPBOARD YONGAPAN, YONGALAM, TEKNOPAN, TEKNOLAM HAM VE MELAM N KAPLI YONGALEVHA RAW AND MELAMINE FACED CHIPBOARD PRINTPAN BOYALI MDF VE YONGALEVHA - PRINTED MDF AND CHIPBOARD LIGHTPAN DEKORAT F PANEL (PETEK PANEL) - DECORATIVE PANEL GLOSSMAX PARLAK YÜZEY - GLOSSY SURFACE GLOSSPLUS PARLAK YÜZEY - GLOSSY SURFACE ÜRÜN / PRODUCT LAM NAT PARKE / LAMINATED FLOORING HAZIR KAPI PANEL / DOORSKIN HAM VE MELAM N KAPLI MDF / RAW AND MELAMINE FACED MDF HAM VE MELAM N KAPLI YONGALEVHA / RAW AND MELAMINE FACED CHIPBOARD BOYALI MDF VE YONGALEVHA / PRINTED MDF AND CHIPBOARD DEKORAT F PANEL (PETEK PANEL) / DECORATIVE PANEL PARLAK YÜZEY / GLOSSY SURFACE MARKALAR / BRANDS FLOORPAN, ARTFLOOR, SUNFLOOR DORPAN MEDEPAN, MEDELAM YONGAPAN, YONGALAM, TEKNOPAN, TEKNOLAM PRINTPAN LIGHTPAN GLOSSMAX, GLOSSPLUS 22 23

14 KAL TE BELGELER _ QUALITY CERTIFICATES Ça dafl teknolojiyle donatılan laboratuarlarda, kalite kontrol uygulamaları TSE ve Avrupa EN normları referans alınarak yapılır. In technological laboratories, quality control has been made by the reference of TSE and European EN norms. TSE Belgeleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standard ve BS OHSAS 18001:2007 e göre fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikası, CE iflareti kullanmaya hak kazanmıfltır. Has been awarded with; TSE Certificates; ISO 9001: 2008, Quality Management System Standard Certificate, BS OHSAS 18001: 2007, Occupatianal Healthand Safety Management System Certificate, and CE marking. GÜVENL, SA LIKLI, ÇALIfiMA ORTAMI... SAFE, HYGIENIC WORKING ENVIRONMENT

15 ARGE _ R&D Proje bizden, destek TÜB TAK tan... Kastamonu Entegre bünyesinde ARGE çalıflmaları sürekli yapılmakta olup ana bafllıklarda yeni ürün, ürün gelifltirme, proses gelifltirme, maliyet düflürme ve çevre teknolojilerine yönelik konuları kapsamaktadır. Kastamonu Entegre nin bütün fabrikalarında ARGE, kalite ve iflletme personellerinin oluflturdu u gruplar tarafından bu çalıflmalar yapılmaktadır. Laboratuvar ölçe inde yapılan çalıflmalar, elde edilen sonuçlara göre endüstriyel boyuta taflınarak üretim hatlarında bu projeler test edilmektedir. Levha üretiminde ana girdiler olan odun hammaddesi ve reçineler(tutkal) üzerinde bazı projeler tamamlanmıfl olup bazıları devam etmektedir. Yapılan çalıflmalar ürün özeliklerinin amaca göre kullanımında daha da iyilefltirilmelerini sa lamıfltır. Ka ıt emprenyesi prosesinde gerek makine ve teçhizatta, yapılan önemli de ifliklik ve iyilefltirmeler, gerekse reçine sistemlerinde yapılan gelifltirmeler daha yüksek kalitede lamlı plaka ve laminat parke üretimlerine imkan sa lamıfltır. Bu konudaki çalıflmalar devam etmektedir. ARGE faaliyetleri sadece üretim prosesleri ve ürünlere yönelik olmayıp çevreye duyarlı projeler üzerinde de çalıflılmaktadır. Ana hedef endüstriyel atıkların ve emisyonların en aza indirilmesidir. Sıfır atık prensibinden hareketle bafllattı ımız Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojisi ile Geri Kazanılması TÜB TAK tarafından desteklenmektedir. Aynı flekilde TÜB TAK tarafından desteklenen di er projemiz MDF Üretiminde Tutkaldan stifade Oranını Artırarak Tüketimin ve Emisyonun Azaltılması projesidir. TÜB TAK ın sa ladı ı proje deste i ile ARGE Laboratuvarı test ve analiz cihazları açısından zenginlefltirilmifl ve saha çalıflmaları için pilot tesis infla edilmifltir. ARGE faaliyetleri bir gönül ifli olup, gereklili ine ve faydasına inanmayı gerektirir. Bu konulardaki faaliyetlerimiz geliflerek devam edecektir. Project from us, support from Tübitak... R & D activities at Kastamonu Integrated are continuously carried out under the main headings of new products, product development, process improvement, cost reduction, and matters concerning environmental technologies. At all production locations, R&D activities are performed by groups created by R&D, quality and production people. Based on the results of these projects, laboratory-scale studies are transferred and tested in industrial size production lines. Considering the main inputs in the production of wood based panels, which are wood and resin (glue), some projects are completed and some are ongoing. Further improvements to the use of the product characteristics have been achieved by R&D studies. In the paper impregnation process, significant changes and improvements made in the machinery and equipment, as well as developments in resin systems have allowed the production of higher quality melamine faced board and laminate flooring. Works in this area are in progress. Our R&D activities do not only concentrate on products and manufacturing processes but also on environmentally friendly projects. The main objective is to minimize industrial waste and emissions. Started on the principle of zero waste, recycling of Industrial Wastewater Membrane Technology, is supported by TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey). In the same way, the other project supported by TUBITAK is for saving the amount of resin (glue needed) and hence reducing the rate of fuel consumption and emission. With the support provided by TUBITAK, test and analysis equipments of our R&D Laboratory have been enriched Laboratory and a pilot plant was built for field studies. R&D activities needs to believe in the necessity and usefulness by heart. Our activities on R&D projects will continue and develop

16 LOJ ST K _ LOGISTIC Geliflmifl lojistik hizmet anlay fl ve genifl bayi a ile müflterilerimize kolayl kla ulaflabilmekte, farkl, avantajl, h zl hizmet sunabilmekteyiz... We can easily reach our customers, providing them unique differential advantages like high speed delivery, low logistics costs... Farklı, avantajlı, hızlı hizmet... Distinct, advantageous, quick service... HRACAT / EXPORT FABR KA / FACILITY BAY / DEALERS 28 29

17 ÇEVRE _ ENVIRONMENT % 100 sürdürülebilir ve yenilenebilir hammadde % sustainable and renewable raw material... Küresel ısınma ve buna ba lı olarak iklim de iflikli i sonucu, çevreye daha duyarlı, yenilenebilir, ekonomik, daha az enerji tüketmesi dolayısıyla daha az sera gazı emisyonunda bulunması nedeniyle ahflap malzeme kullanımının önemi daha rasyoneldir. Ayrıca ahflap, CO2-nötral bir malzemedir. Sadece a açlar de il, MDF, yongalevha gibi ahflap ürünleri, bir CO2 çana ı gibi davranır. Ahflap, %50 karbon içeri i ile organik bir malzemedir. Ahflabın her bir tonu, atmosferdeki CO2`yi 1.8 ton içeri i kadar azaltır. Böylece, sadece a açlandırma de il, ahflap paneller gibi ahflap ürünlerinin kullanılması da CO2 oranının azaltılmasında oldukça faydalıdır. As a result of global warming and climate change, the use of wooden materials which are more environmentally friendly, renewable, economical, consume less energy, hence provide less greenhouse gas emissions is important. In addition, wood is a CO2-neutral material. Not just the trees, wood based products such as MDF and particleboard, acts as a CO2 - dish. Wood material has an organic carbon content of 50%. Each ton of wood, decreases as the content 8.1 tons of CO2 in the atmosphere. Thus, not only the plantation, the use of wood products such as wood panels are very useful in reducing the rate of CO2 in the atmosphere. Çevreye, do aya saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde üretim yapar...!"#$%&'()"#%"*+%',-*#./"#"-0,%&-1"-.2#-+.(%"#+-'#3&),+4#%"3$&-3,5,4,.,"

18 SOSYAL SORUMLULUK _ SOCIAL RESPONSIBILITY Sosyal sorumluluk projemiz: Enat Lif ve yongalevha, kâ ıt ve ambalaj sanayi sektörleri baflta olmak üzere, Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyi it önderli inde, çeflitli ifl çevrelerinden ifladamlarıyla yapılan istiflare toplantıları sonucunda ; kısa adı ENAT A.fi olan Endüstriyel A aç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi, tarihinde kurulmufltur. 26 orta ın biraraya gelerek teflekkül ettikleri Enat A.fi de Kastamonu Entegre, %20 hisse payı ile 2.inci sırada yer almaktadır. ENAT Afi nin amacı ve hedefi nedir? Endüstriyel orman plantasyonlarının tesisi ve gelifltirilmesi projesinin amacı, ülkemizde hızlı geliflen a aç türlerinden yılda ortalama 300 hektarlık plantasyon sahalarında a açlandırma yapmak ve bunun özel sektör eliyle geliflimi ve yaygınlaflmasını sa lamaktır. Bu proje aynı zamanda Kastamonu Entegre için bir sosyal sorumluluk projesidir. Enat A.fi. Çalıflmaları / First plantation works lk a açlandırma çalıflmaları, Bursa ili, Karacabey ilçesinde bafllatılmıfltır yılından itibaren toplam Hektar alan, satınalma ve kiralama yoluyla a açlandırılmıfl ve toplamda adet hızlı geliflen çam ve badem fidan dikimi yapılmıfltır. First plantation works have been started up in county of Karacabey, city of Bursa. Since year 2005, for a total of hectares land preparations and plantation works have been completed and saplings will have been planted. One of our social responsibility projects: Enat industrial forest project Industrial Forest Plantations Inc. Co., briefly called ENAT A.fi., has been established on , by 26 founder partners, including KASTAMONU as founder member, thanks to heavy insistence and zealous efforts of Mr Nihat GOKYIGIT, Chairman of Board of Directors of TEMA at the time, as the result of advisory meetings held with businessmen from various business circles, including wood panel, fiber chip, paper and packing sectors, in particular. What is the aim of enat? The goal of this project is to establish and develop industrial forest plantations and to ensure that ever-growing wood raw material deficit is bridged from Industrial plantation fields to be established for wood generation purposes, rather than our natural forests. The most effective cure against carbon emission and global warming, causing big trouble for whole world, is, beyond double, to protect and expand the greens. Kastamonu Integrated has taken its place in ENAT project from the very beginning, as a founder, with awareness of necessity to support environment, as well as economy itself, and to be responsive as regards social responsibility, making tree-agriculture designed to cultivate woods and to produce mass wood raw material

19 NSAN KAYNAKLARI_ HUMAN RESOURCES K Vizyonumuz / Our HR Vision is fiirket hedefleri do rultusunda kalifiye insan kayna ının temini, mevcut insan kayna ı potansiyelinin arttırılması, çalıflanlar arasında uyumlu ve güçlü iliflkilerin gelifltirilmesi, takım ruhuna sahip, proaktif insan kaynakları gücünün oluflturulması, korunması ve gelece e taflınmasıdır. Corporate goals in the skilled human resource supply, the existing human resource potential to increase, among employees consistent and strong relationship development, team spirit, proactive human resource strength of the creation, protection and future transportation. K stratejimiz / Our HR Strategy is Tüm çalıflanların birbirinin müflterisi oldu u bilincinin yerlefltirilmesi, All employees are aware that they are customers of each other, Departmanlar arasındaki sinerjinin sa lanması,!"#$%&"'()*+)()*,(#-",%'-(.,)/,,"()*,(0,1+%)2,")#3 Organizasyonel yapının gelifltirilmesi, Development of organizational structures, Kurumsallaflma için gerekli insan kaynakları sistemlerinin kurulması, The establishment of human resources systems needed for institutionalization, Tüm çalıflanların flirketin ortak hedeflerine odaklanması, Tüm çalıflanların potansiyelinin ortaya çıkarılması, To reveal the potential of all employees, Kurum içinde adaletin sa lanması, To provide justice inside the institue, Çalıflanlarla ilgili tüm bilgilerin konsolide edilerek, yönetim politikalarının gelifltirilmesi ve hayata geçirilmesidir, With the consolidation of all information about the employees, improve the management and policy, letiflimin sa lıklı flekilde yapılması, Communication is done in a health way, 34 35

20 FUAR _ FAIR Uluslararası fuarların ilgi oda KASTAMONU ENTEGRE fiirketlerin markalaflma süreçlerine katkı sa layan en önemli pazarlama platformu olma özelli ini fuarlar, alıfl potansiyeli yüksek müflterileri teflhis etmek, yeni ürünleri tanıtmak, satıfl yapmak ve müflteri iliflkilerini güçlendirmek için mükemmel birer fırsattır. Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri çerçevesinde katıldı ımız fuarlarda, mevcut ve yeni ürün yelpazemizi ve renklerimizi dünya pazarına sunma, aynı zamanda, bu ürünleri kullanacak sektör temsilcileri ve nihai tüketicilerle de biraraya gelerek tabanda talebi canlı tutmak, amaçlarımız arasındadır. Küreselleflen ekonomik platformda, fuarların pazarlama enstrümanları arasındaki liderli ini göz önünde bulundurarak, amaçladı ımız sonuca ulaflmak için tanıtım, reklam ve tutundurma çalıflmalarımızı bu do rultudan sapmadan ve aksatmadan gerçeklefltiriyoruz. Belirlenen amaca yönelik olarak; yurtiçinde ve yurtdıflında sektörün önem verdi i fuarlara katılarak tanıtım çalıflmaları gerçeklefltirdik. Katıldı ımız fuarlar, sektörü bulufltururken, pazar arayıfllarının ve küresel rekabetin kritik önem kazandı ı günümüzde, yeni ve nitelikli müflteriler kazanma fırsatını sunmufl oldu. Attraction point of international fairs KASTAMONU INTEGRATED The most important marketing platform that contribute to the branding process of companies is the fairs. The fairs are an excellent opportunity to identify high-potential buying customers, introduce new products, to sell and strengthen customer relationships. Among the objectives of participation in the fairs are promotion, advertising and marketing activities. Our aim is not only to present to the world market the existing and the new colors from our range of products, but also to keep alive the demand from the final consumers, industry representatives who come together at the fair. Taking into account the leadership of fairs as marketing instruments, in the global economic platform, to reach our sales targets, advertising and promotion activities are done constantly by participation in sectoral fairs. For the specified purpose; we realised our promotional activities by attending the important sectoral trade fairs locally and abroad. In global competition today, where market seeking gained critical importance, attending trade fairs which brought the industry together, offered the opportunity to make new and qualified customers

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily...

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily... 2015-1 10-12 14-19 AYIN KONUĞU AĞAÇ GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI SN. ONUR GÜVEN Şirketimiz çalışanlarının kişisel gelişim ve eğitimine çok değer vermektedir. Tüm çalışanlar sürekli gelişmelerini sağlamak adına

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

1 2 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com Türkiye bisküvi ve makarna pazarı ve geleceği Değerli okurlar, BBM Dergisi nin üçüncü sayısıyla yeniden karşınızdayız. Parantez Group olarak Türkiye deki

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

1 2 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com BBM Dergisi nde ikinci raunt! Değerli okurlar, Yeni bir işe ya da yeni bir projeye başlıyorsanız, size duyulan güven ve bu güven duygusuyla verilen destek,

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı