FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2

3 İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Genel Müdür Mesajı Yılı Teknik Sonuçları 14 Çalışılan Reasürans Şirketleri 14 İnsan Kaynakları Yapımız 14 Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu, Şube Sayısı, Şirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar 14 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili ArGe Uygulamaları 15 Uygunluk Görüşü Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 18 Yönetim Kurulu Üyeleri 20 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları 21 İç Sistemler 21 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan Toplantılara Katılımları 22 Organizasyon Şeması 23 İnsan Kaynakları Uygulamaları 24 Risk Grubuna İlişkin Bilgiler 28 Turins Sigorta A.Ş. nin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yapmış Olduğu İşlemler 29 Kar Dağıtım Politikası 30 Genel Kurul Raporu (Özet) Finansal ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler 32 İç Denetim Faaliyetleri 33 Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları 35 Bağımsız Denetim Raporu 38 Finansal Tablolar 55 Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 100 Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 100 Mali Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 100 Yıllar İtibariyle Finansal Analiz Oranları Presentation 5 Mission, Vision and Corporate Culture Values 6 Capital Increases Throughout the Year 7 Financial Indicators 8 Message from Chairman 10 Message from General Manager Year Technical Results 14 Reassurance Business Partners 14 Human Resources Structure 14 The Numbers of Regional Directorates, Liaison Offices, Branches; the Explanations related to the Service Type and Scope of Activity. 14 R&D Implementations related to the New Services and Activities 15 Declaration of Compliance Management Information and Corporate Governance Practices 18 Directors 20 Assistant General Managers 21 Internal Systems 21 Participation of the Directors to the Board of Directors Meetings held in the Account Period 22 Organization Scheme 23 Human Resources Applications 25 Information related to the Risk Group 28 The Operations Performed with the Risk Group of Turins Sigorta A.Ş. 29 Profit Distribution Policy 30 Report of the General Assembly (Summary) Information related to the Finance and Risk Management 32 Internal Audit Activities 33 The Risk Management Polices Applied with regard to the Risk Types 35 Independent Audit Report 38 Financial Statements 55 Notes for the Financial Statements 100 Information related to the Financial Structure 100 Assessment related to the Financial Standing, Profitability and Claims Payment Capability 100 Financial Analysis Results over Years 31

4

5 I. SUNUŞ GENEL BİLGİLER I. PRESENTATION GENERAL INFORMATION

6

7 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz Mission, Vision and Corporate Culture Values MİSYONUMUZ Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak insan ve zaman odaklı hizmet ile çevreye duyarlı, üstün kalite anlayışına sahip, çağın gerektirdiği değişimlere açık saygın, güvenilir ve etkin bir marka olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktır. VİZYONUMUZ Belirlenen Kurumsal değerler ışığında sürdürülebilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak, sektöre katılımı artırmak ve bu alanda sektöre öncülük ederek güven duyulan bir şirket olmak. KURUM KÜLTÜRÜ DEĞERLERİMİZ; KATILIMCI Herkesin görüşlerini rahatlıkla söyleyebilmesi ve görüşlerine değer verildiğinin hissettirilmesi, Herkesin kendisini ait hissetmesi ve özveri içerisinde çalışması, Merkeziyetçi yönetimden uzak, ekip ruhunun var olması. ETİK DEĞERLERE BAĞLI İçinde bulunduğu toplumun değer yargılarının önemsenmesi, Ticari ahlak kurallarına önem verilmesi. GELİŞİME AÇIK VE YENİLİKÇİ Piyasa koşullarına ve zamana göre çabuk hareket edebilmek, Çağın gereklerine uygun teknolojik altyapı ile çalışmak, Herkesin gelişimi için çaba harcamak. GÜVENİLİR Yaptıklarında ve söylediklerinde tutarlı olmak, Herkese karşı adil davranmak, Herkesin bilgilerini gizli tutmak. PROFESYONEL Satış ve satış sonrası hizmetlerde beklentilerin üzerinde ve zamanında çözüm bulmak, Karşılıklı memnuniyeti tüm faaliyetlerin odağında tutmak. OUR MISSION Becoming a human and time oriented, respectlful, trustable and effective trademark which meets the needs and expectations of the clients, acts in an environment friendly manner, employs a superior quality approach and is open to the changes required by the actual conditions; and besides, which, contributes to the economy of Turkey. OUR VISION Achieving client satisfaction, increasing the participation to the industry and becoming a leasding and trustable company by providing sustainable, fast and quality services under the light of our corporate values CORPORATE CULTURE VALUES PARTICIPATORY Everyone openly expressing its ideas and feeling that its ideas are respected Everyone having a sense of belonging and working in dedication Far from centralized management style; rather, a team spirit existing ORIENTATION ON ETHIC VALUES Respecting the values of the society in which the company exists Caring commercial moral values OPEN TO IMPROVEMENT AND INNOVATIVE Acting in a timely manner with regard to the market conditions and time restraints Working with a technological infrastructure in suit with the needs of contemporary times Showing efforts for the development each individual TRUSTABLE Being stable in its deeds and acts Being fair against everyone Keeping any individual information confidential PROFESSIONAL Creating timely sales and postsales solutions beyond the expectations Keeping mutual satisfaction in the focus of all activities 75

8 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları The Present Capital and the Capital Increases throughout the Year Turins Sigorta A.Ş., Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) hükümlerine göre 11 Şubat 2013 tarihinde ,00 TL sermaye ile kurulmuş, 14 Mart 2013 te tescil edilmiş Anonim Şirket statüsündedir. Şirket faaliyetlerini, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile belirlenen esaslara göre yürütmekle birlikte, Ekim 2013 itibarıyla poliçe üretimine başlamıştır. Şirket in 25 Haziran 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermayenin TL den TL ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli olan TL ortaklar tarafından payları oranında nakden ödenerek tamamlanmıştır. 31 Aralık 2013 Turins Sigorta A.Ş. has been established as a joint stock company with a capital of ,00 TL on the date 11 February 2013 and has been registered on the date 14 March 2013 as in accordance with the governing provisions of Turkish Commercial Code. The company performs its activities in line with the Insurance Law Nr and has started to produce policies by October The general assembly meeting of the company held on the date 25 June 2013 has resolved to increase the capital from TL to TL and such TL has been paid in cash by the shareholders pro rata to their shares. 31 December 2013 Sermayedarın Adı Pay Oranı Pay Tutarı Share Ratio (%) Share Amount (TL) Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti. 58, Işık Sigorta A.Ş. 25, İsmail Kökbulut 7, Ender İnelli 5, İsmail Ünlü 5, TOPLAM TOTAL * TL lik sermaye tutarı içerisinde, yönetim kurulu üyelerinin payı bulunmamaktadır. * The Directors hold/own no shares among the TL capital total. 68

9 Finansal Göstergeler 2013 NAKİT VARLIKLAR VE FİNANSAL VARLIKLAR KISA SÜRELİ ALACAKLAR UZUN SÜRELİ ALACAKLAR DİĞER AKTİFLER VARLIKLAR TOPLAMI KISA SÜRELİ BORÇLAR UZUN SÜRELİ BORÇLAR DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI TEKNİK GELİRLER YAZILAN PRİMLER BRÜT (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMEMİŞ) YAZILAN PRİMLER NET (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ) TEKNİK GİDERLER ( ) ÖDENEN HASARLAR BRÜT (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMEMİŞ) ÖDENEN HASARLAR NET (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ) TEKNİK KAR/ZARAR ( ) YATIRIM GELİRLERİ YATIRIM GİDERLERİ ( ) DİĞER GELİRLER VE GİDERLER MALİ KAR/ZARAR VERGİ KARŞILIĞI DÖNEM NET KAR/ZARARI ( ) Turins Sigorta A.Ş yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Bu sebeple veriler karşılaştırmalı verilememektedir. Financial Indicators Cash Assets and Financial Assets Short Term Receivables Long Term Receivables Other Assets Total Assets Short Term Payables Long Term Payables Other Due Shareholder Equity Total Liabilities Technical Revenues Gross Written Premiums (reinsurer share not deducted) Net Written Premiums (reinsurer share deducted) Technical Expenses Paid Claims Gross (reinsurer share not deducted) Paid Claims Net (reinsurer share deducted) Technical Profit/Loss Incomes from Investments Expenses due to Investments Other Income and Costs Financial Profit/Loss Tax Reserve Period Net Profit/Loss Turins Sigorta A.Ş. has been established in 2013 and started its operations in the same. Thus, no comparative results may be provided. 97

10 Başaran ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

11 Sigortacılık sektörünün, turizm sektörü içerisindeki yeri ve öneminden hareket ederek kurulan TURİNS Sigorta A.Ş., amaçlanan hedefleri belirleyecek, TÜRSAB ın sektördeki güçlü ve lider konumuna paralel hedefleri doğrultusunda gelişimini tamamlayarak faaliyetlerini yürütecek ve vizyonunu bu doğrultuda oluşturacaktır. TURİNS Sigorta A.Ş., which has been established considering the place and significance of insurance industry within the tourism industry, shall determine its objectives which will be in parallel with the leading position of TÜRSAB and shall perform all its activities and vision in line with such objectives. Dear Shareholders, The tourism industry proceeds to a more significant position in the global economy year by year and known to contribute directly to the global tourism incomes via accommodation, travel and transport segments whereas clearly seen to be in very close interaction with communication, construction, agriculture and public sectors. Accordingly, we may observe the tourism industry to contribute on global economy once more via direct employment influences by means of relations with both itself and any field affecting the Gross Domestic Product. Considering the fact that the Gross Domestic Product total contribution of tourism to the global economy in the last 10 years has grown faster than the direct contributions of very GDP industries, we may claim that the relation of the tourism with other industries has even more strengthened. Thus, thanks to the natural, historical and cultural richness of our country, Turkey shall inevitably work for more share in global tourism industry through efforts to strengthen its current position and attempts to accomplish the specified targets. TÜRSAB, leave aside its purpose an functions governed under the Law, has assumed a pioneer role covering not only the tourism agencies but also the entire tourism industry aiming to stimulate the tourism development of Turkey. TÜRSAL pioneers in history, culture, environment and accommodation aspects of tourism from time to time and adds new objectives to the existing ones which require new goals as well as stratehies indeed. Thus, TÜRSAB is an opinion leader body and continues to contribute to any aspect of tourism industry uninterruptedly. When we examine the national tourism and national main indicators in combination, we may observe an increase in tourism revenues clearly. However, while speaking of a positive increase in any segment of tourism, one should understand the accompanying insurance industry, which provides assurance to the most important needs of tourism (trust), will also inevitably extend its respective capacity. The insurance shall make serious contributions to the tourism agencies and the industry. However, the most important advantages shall be obtained by the insured parties. to the level in the developed countries basing on the consumer rights which means a kind of regulation applicable to the industry requiring improvement and institutionalization of the agencies and, accordingly, bringing out maximum satisfaction of the clients since the loss of prestige due to the client complaints would be resolved in a fast manner. When we look from the side of the consumer, the insurance shall enable them to feel totally safe while travelling which shall bring proper and early holiday plans, problemfree travelling and maximum client satisfaction. Thanks to the respective contributions to the insured parties and travelling agencies by the insurance, the assurance culture shall be rooted and the national tourism shall be under protection which, in turn, contribute to the development of the industry. Whereas, other industries in close interaction with tourism shall be assured and stimulated for improvement and growth. The aforementioned advantages but also lighten the current requirements for the tourism industry and travel agencies which should be used by the insurers. The 2023, i.e. 100th Year Anniversary, Targets of Republic of Turkey placed for each industry has been declared as 54 billion Dollars tourism income. This clears out that insurance activities in relation with tourism industry shall also contribute to the 2023 Targets of insurance industry itself. Consequently, TURİNS Sigorta A.Ş., which has been established considering the place and significance of insurance industry within the tourism industry, shall determine its objectives which will be in parallel with the leading position of TÜRSAB and shall perform all its activities and vision in line with such objectives. I hope that Turins Sigorta A.Ş. shall produce favorable results both for the tourism industry and the insurance industry and once more state my sincere wishes for this general assembly to bring out all the goods to our company and business partners. When we assess the title by means of travelling agencies; the insurance will ensure the agencies to pull up their service frames

12 Recep KOÇAK Genel Müdürı / General Manager

13 Tüm branşlarda ruhsatımız olmasına rağmen önceliğimiz seyahat sigortaları konusunda uzmanlaşmak ve ülkemizde örneği çok az olan İhtisas Sigortacılığı nı hayata geçirmektir. İnanıyorum ki bu uzmanlaşma, bizi alanında sektör lideri olmaya götüren itici güç olacaktır. Despite we hold licenses for all the branches, our priority is to specialize in travel insurances and to concrete the Specialty Insurance in Turkey which, at the moment, demonstrates a very few examples. I believe that such specialization shall be the stimulus which will make us the leader of the industry. Dear Turins Sigorta Family and our Esteemed Shareholders, According to the 2013 figures, the population of Turkey exceeds 76 million people. This figure constitutes the 14,8% of the total of 27 EU countries. Turkey has the second biggest population following Germany, among 27 EU countries, and thus, is a significant trading potential for EU. When considered the Turkey s population growth of 1,30% in 2013 compared to the 0,02% of Germany, it is inevitable that Turkey shall have be the most crowded country within 15 years among EU countries. Despite Turkish insurance industry has a great potential, it is clear that we are far from the desired levels when examined the insurance figures of Europe and the world. As well as the economic reasons, the insurance industry faces difficulties to reach to the desired levels due to sociological and psychological factors. One of the main targets of the insurance industry is to increase the awareness of the society for the concept of being assured/insured. Besides, the arrangements of the government in several areas continue to be the most important stimulating factor for such objective. The tourism costs, composing of Turkish residents visiting other countries, is about 7,5 billion Dollars annually and per capita abroad expenses is around 854 Dollars level. In parallel with the applicable Law Nr related to the Package Tours in tourism industry, the travel agencies have tended to increase in numbers; however a much bigger increase is expected together with the Law Nr related to the Travel Agencies. The potential of Turkish insurance industry in travel agency branch and other branches has been the most important reason which has encouraged TÜRSABL to establish a totally Turkish capital insurance company i.e. Turins Sigorta. The project team which worked for the preparations of Turins Sigorta has determined the insurance industry, tourism industry and Turkish economy by means of vision and mission of the company to be organized and accordingly has specified all the respective expectations. In line with the applicable legal regulations; a company transparent to the stakeholders and public, using a suitable IT infrastructure to meet the ever changing technological innovations and adaptable for the products to be marketed and having distribution channel sales strategies has been organized and a client oriented marketing policies are accepted for the company. The prepared business plan is the work of a team, who are entirely employed with Turins Sigorta at the moment, composing of specialists in their own fields and having required knowledge and experience. These colleagues have performed a quite long research and preparations period and have specified our business plan. A months taking very systematical working is performed in the preparations stage of the company to determine the infrastructure and upperstructure needs of a modern company including information technologies hardware and software, job designation and qualities of the personnel to be employed, claim procedures, geographical distribution of production network and respective policy business traditions. The general directorate is structured in a very short period and all the required actions have been realized to start a new insurance company actually in business. Following all such preparations, the company has been officially registered on the date 4 March 2013 and has actually started business on the date 1 October 2013 after all the required licenses have been obtained. The premium production in 2013, which has been realized only by tursertursav i.e. an affiliate of our main shareholder Turkey Travel Agencies Union (TÜRSAB), is worth to attention since points out for the future potential of Turins Sigorta. Our prioritized target as Turins Sigorta is to become one of the most important players of tourism insurances market in Turkey being the 6th most visited country of the world and facing a domestic and foreign tourism activity each year originating from millions of Turks and foreigners. The company has entered in a specialization process for such objective including the personnel structuring and the product range, whereas, we aim to bring a new breath to the Turkish insurance industry which could have not reached the desired levels in travelling insurance up to now. Thanks to the recent legal arrangements, our company targets to rise travel insurance figures to the figures of other branches and has an experience level for travel insurance branch that may be deemed as a proud reference for both the domestic and foreign travel insurances. Despite we hold licenses for all the branches, our priority is to specialize in travel insurances and to concrete the Specialty Insurance in Turkey which, at the moment, demonstrates a very few examples. I believe that such specialization shall be the stimulus which will make us the leader of the industry. Despite the growth of Turkish tourism industry, the insurance needs and solutions for tourism has not demonstrated a parallel progress. The support and synergy of TÜRSAB, which is fully aware of the insurances required by the Turkish tourism industry, shall strengthen our efforts and important mission of extending travel insurances to the base of the tourism industry and I once more express that we shall organize all our acts and efforts with such consciousness. I have full faith that we shall reach our targets in the future periods thanks to our strong management structure, information technology capabilities and service approach towards our clients. Our shareholders, managers, personnel and clients have assisted us in our dream of forming a brand new nonlife insurance company in Turkey and I would like to serve my sincere appreciations for such dedication. Also accept my wishes for a good and efficient ordinary general assembly.

14 2013 Yılı Teknik Sonuçlar Technical Results of The Year 2013 TOPLAM PRİM ÜRETİMİ (Bin TL) TOTAL PREMIUM PRODUCTION (TL Thousand) BRANŞLARA GÖRE ÜRETİM DAĞILIMI (%) BREAKDOWN OF PREMIUM PRODUCTION BY BRANCHES (%) Kaza Accident Hastalık/Sağlık Illness/Health Kara Araçları Land Vehicles Hava Araçları Air Crafts Su Araçları Water Crafts Nakliyat Transportation 0 Yangın ve Doğal Afetler Fire and Natural Disasters Genel Zararlar General Damages Kara Araçları Sorumluluk Land Vehicles Liability Hava Araçları Sorumluluk Air Crafts Liability Genel Sorumluluk General Liability Emniyeti Suistimal Fidelity Insurance Finansal Kayıplar Financial Losses Hukuksal Koruma Legal Protection

15 2013 Yılı Teknik Sonuçlar 2013 YILI BRANŞLARA GÖRE HASAR PRİM ORANI (%) 219,62 171,61 0,00 0,00 0,00 0,00 (5,79) Kaza Accident Hastalık/Sağlık Illness/Health Kara Araçları Land Vehicles Hava Araçları Air Crafts Su Araçları Water Crafts Nakliyat Transportation Yangın ve Doğal Afetler Fire and Natural Disasters (17,78) 0,00 0,00 938,99 563,83 0,00 0,00 Genel Zararlar General Damages Kara Araçları Sorumluluk Land Vehicles Liability Hava Araçları Sorumluluk Air Crafts Liability Genel Sorumluluk General Liability Emniyeti Suistimal Fidelity Insurance Finansal Kayıplar Financial Losses Hukuksal Koruma Legal Protection 2013 YILI BRANŞLARA GÖRE TEKNİK KARLILIK (%) (230,31) (2862,31) 0,00 0,00 0,00 0,00 (7,61) Kaza Accident Hastalık/Sağlık Illness/Health Kara Araçları Land Vehicles Hava Araçları Air Crafts Su Araçları Water Crafts Nakliyat Transportation Yangın ve Doğal Afetler Fire and Natural Disasters (22,13) 0,00 0,00 (306,51) (531,55) 0,00 (65,00) Genel Zararlar General Damages Kara Araçları Sorumluluk Land Vehicles Liability Hava Araçları Sorumluluk Air Crafts Liability Genel Sorumluluk General Liability Emniyeti Suistimal Fidelity Insurance Finansal Kayıplar Financial Losses Hukuksal Koruma Legal Protection 13 15

16 Çalışılan Reasürans Şirketleri Business Partner Reassurance Companies EKSEDAN Standard & Poor s A.M. Best EXCESS Milli Re traa+ B+ İnsan Kaynakları Yapımız Human Resources Structure 2013 yılına dair özet veriler aşağıda dile getirilmiştir. Şirketimizin itibari ile çalışanlarının eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışılmıştır year summarized data are provided below. The distribution of the employees with regard to their education levels by the date 31/12/2013 have been summarized below. Mezun Olunan Eğitim Kurumu Erkek Kadın Toplam Graduation Level Male Female Total İlkokul Ortaokul ve Dengi Lise ve Dengi 2 Yıllık Yüksekokul Üniversite Lisansüstü TOPLAM Şirketimizde çalışan personel sayısı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır. TOPLAM Primary School Secondary School and equivalent High School and Equivalent 2 year college University Post Graduate TOTAL The number of the personnel employed with general directorate, regional directorates and regional representation offices have been detailed below: TOTAL Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu, Şube Sayısı, Şirketin Hizmet Türü Ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar The Numbers of Regional Directorates, Liaison Offices, Branches; the Explanations related to the Service Type and Scope of Activity Turins Sigorta A.Ş. hayat dışı branşlardan Kaza, Hastalık/Sağlık, Kara araçları, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar ve Hukuksal Koruma branşları ile hem kurumsal hem de bireysel müşterilerine hızlı ve kaliteli sigorta hizmeti vermektedir. Turins Sigorta A.Ş. provides fast and quality insurance service to both its corporate and individual clients in nonlife branches of Accident, Sickness/ Health, Motor Vehicles, Air Vehicles, Water Vehicles, Transportation, Fire and Natural Disasters, General Losses, Motor Vehicles Liability, Air Vehicles Liability, General Liability, Fidelity Guarantee, Financial Losses and Legal Protection. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Ar Ge Uygulamaları R&D Practices for New Services and Activities Şirketin 2013 yılında kurulması ve prim üretimine Ekim ayında başlaması sebebiyle yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili ArGe uygulamaları olmamıştır. Since the company has been established in 2013 and started premium production in October, no R&D practices for new services and activities has been realized

17 Uygunluk Görüşü 17

18 Declaration of Compliance 18

19 II. YÖNETİM BİLGİLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMAALRI II. BOARD OF DIRECTORS AND CORPORATE GOVERNANCE

20 Yönetim Kurulu Üyeleri / Directors (Board of Directors Members) Başaran ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of Directors 1949 yılında Trabzon da doğdu, 1970 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi nden mezun oldu. Turizm sektöründen önce inşaatçılık, müteahhitlik, taşımacılık, ulaşım, sigortacılık gibi bir dizi alanda faaliyet gösteren Ulusoy, 1981 yılında TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasip Üye olarak görev yaptı döneminde TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldi, 3 dönem aradan sonra 1999 da yeniden Başkan oldu. TEMA Vakfı nda Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Halen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Danışma Kurulu, SKAL International Klüp, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve TOBB DEİK in Yönetim Kurulu Üyesi olan Ulusoy; TOBB Turizm Sektörü Meclis Başkanı, UKTAŞ (Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği), Efes Kongre MerkeziKuşadası ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Ulusoy, evli, iki çocuk ve üç torun sahibidir. He was born in Trabzon in He has been graduated from İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi (İstanbul Academy of Economics) in 197o. Ulusoy has performed in construction, contracting, transport, logistics and insurance industries before his tourism placement. He became the TÜRSAB Director (board of directors member) and Accountant Director in He acted as the chairman of TÜRSAB board of directors between 1991 and He was reelected as the present in He also performed as board of directors member in TEMA association and chairman of TURİNG and Automobile Administration. He still performs as member in Consultants Board of Turkey Environment Education Fund, SKAL International Club, Turkey TURİNG and Automobile Administration, TOBB DEİK. He is also the chairman of TOBB Tourism Industry Council, UKTAS (International Congress Centers Operators Association), Efes Congress Center (Kuşadası) and TÜRSAB. He is married and has two children with three grandchildren. Recep KOÇAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür Vice Chairman and General Manager Recep Koçak, 1970 yılında İzmit de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmit te tamamlayan Koçak, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nin İktisat bölümünden mezun oldu yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu nda Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Koçak, yılları arasında Sigorta Denetleme Uzmanı olarak kamudaki görevine devam etti yılında Sigortacılık konusu üzerine araştırmalar ve incelemeler gerçekleştirmek üzere geçici bir süre ile İngiltere de görev aldı. Recep Koçak, 1998 ve 1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu nda Öğretim Görevlisi olarak Sigorta Muhasebesi derslerine girmiştir yılında ise Sigorta Muhasebesi adlı eseri yayınlanmıştır yılında Işık Sigorta A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2004 yılında da halen yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir yılları arasında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nde Muhasip Üye, 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyesi, yılları arasında da Birlik Başkanı ve Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır yılında Asya Emeklilik A.Ş. nin kuruluşunda görev olan Recep Koçak, 2011 yılında ise Kurucu Genel Müdür olarak görev almıştır. Koçak, 2005 ve 2013 yılları arasında Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. de Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır yılı itibari ile Asya Katılım Bankası A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Işık Sigorta A.Ş. deki mevcut görevinin yanı sıra Turins Sigorta A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Recep Koçak was born in 1970 in İzmit. Koçak completed the primary and middle school education in İzmit, and graduated from İstanbul University Faculty of Economics Department of Economics in He began his career as Assistant Specialist in Prime Ministry Undersecretariat of Treasury Insurance Supervision Board in He worked as Insurance Auditing Specialist between the years of 1996 and 2002 in Prime Ministry Undersecretariat of Treasury Insurance Supervision Board. He was in United Kingdom for a temporary assignment in 1997 in order to perform researches and examinations on insurance industry. Koçak gave lectures at Marmara University School of Banking and Insurance as a Lecturer between 1998 and In 2000, he published a book named as Insurance Accounting. In 2002, he was appointed as Vice General Manager at Işık Sigorta A.Ş and has assumed the Board Member and General Manager responsibilities since He acted as Accounting Member between the years of 2005 and 2007 and Board Member in 2009, in Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey. He served as Chairman of the Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey between the years of 2012 and At the same time, He served as Chairman of the Assurance Account Management Committee between these years. In 2010, he operated the establishment process of Asya Emeklilik A.Ş. and in 2011 he acted as first General Manager of Asya Emeklilik A.Ş. Koçak also served as Auditing Board Member of Agriculture Insurance Pool of Turkey between Since 2012, he serves as Board Member and Credit Committee Member of Asya Katılım Bankası A.Ş. Besides of his position in Işık Sigorta A.Ş, he acts as Vice Chairman and General Manager in Turins Sigorta A.Ş. Rıza Tevfik EPİKMEN Yönetim Kurulu Üyesi Director 1965 yılında İstanbul da doğan Rıza Tevfik Epikmen, Saint Joseph Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü nden mezun oldu yılında rehber olarak turizme adım atan Epikmen, sektörel hizmetlerini halen Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Trans Orient seyahat acentasında sürdürmektedir döneminde TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeliği, döneminde TÜRSAB Genel Sekreterliği döneminde TÜR SAB II. Başkanlığı görevini yürüttü. Turins Sigorta Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra UKTAŞ, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TURÇEV Yönetim Kurulu Başkanıdır. Rıza Tevfik Epikmen, yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nda acentacılık, kongre ve özel turlar organizasyonu dersleri verdi. Ayrıca, Skal International Istanbul, Turizm Profesyonelleri Derneği Geçmiş Dönem Başkanıdır. Rıza Tevfik Epikmen was born in 1965 in İstanbul. He has been graduated from Saint Joseph High School and Boğaziçi University History Department. The started his career as professional guide in 1987 and continues his industrial services with Trans Orient Travel Agency for which he still acts the vice chairman. He performed as TÜRSAN Director between 1999 and 2001, TÜRSAB General Secretary between 2001 and 2003 and TÜR SAL Vice President between 2003 and Besides being a Director for the Turins Sigorta, Rıza TEvfik Epikmen acts as the director for UKTAŞ Lütfi Kırdar Congress Center and is the chairman of TURÇEV (Turkey Environment Education Fund). Epikmen has given lectures related to travel agencies and organization of congress and special tours in İstanbul University Social Sciences Profession Institute between 1989 and He is also a past president of Skal International İstanbul (Tourism Professionals Association). 20

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

ARK TOURISM UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS REPORT ARK TURİZM BMKİS İLERLEME RAPORU 2013 PERIOD 2013 DÖNEMİ. turizm fuarcılık m.i.c.e.

ARK TOURISM UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS REPORT ARK TURİZM BMKİS İLERLEME RAPORU 2013 PERIOD 2013 DÖNEMİ. turizm fuarcılık m.i.c.e. ARK TURİZM BMKİS İLERLEME RAPORU ARK TOURISM UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS REPORT 2013 DÖNEMİ 2013 PERIOD turizm fuarcılık m.i.c.e. tercüme medyakom consultancy exhibitions m.i.c.e. translation mediacom

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Mart / March 2013 Sayı / Issue 6 Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Authorizations, accreditations and partnerships in our trainings 2012 yılının CFO su Coşkun

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı