ULUSLARARASILAŞMA, İŞ, İŞ PLANI NETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASILAŞMA, İŞ, İŞ PLANI NETİMİ"

Transkript

1 ULUSLARARASILAŞMA, İHRACATA GİRİŞG İŞ, İŞ PLANI HAZIRLAMA VE İHRACAT YÖNETY NETİMİ Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y

2 Küreselleşme Mal akışı ışının önündeki ndeki engellerin tümüyle kaldırılmas lması Hizmet satışı ışının önündeki ndeki engellerin kaldırılmas lması Para akışı ışının önündeki ndeki engellerin kaldırılmas lması İnsan hareketlerinin önündeki ndeki engellerin kaldırılmas lması

3 Teknolojik Gelişmeler Yarı iletken Kişisel isel bilgisayar, Bilişim im Uydu teknolojisi Fiber optik iletişim, im, Telekomünikasyon, Internet Biyoteknoloji gen mühendislim hendisliği

4 Rekabet Başar arı göstergeleri değişmekte Piyasa değeri eri Kaldıra raç oranı Müşteri tabanı ve sadakati Marka bilinirliği

5 Rekabetin Özellikleri Değişiyor iyor Uluslararası sınırlar ortadan kalktı Birçok endüstride büyüme b hızları düşü Ürün n farklılıklar kları azaldı Müşteri seçici oldu Yaratıcılık ön n plana çıktı Müşteriye yakın n olmak önemli hale geldi

6 Temel EğilimlerE Sanayi gelişmesi hizmet sektörünü de büyütmektedirb Sanayi, hizmet ve tarım m kavramları yeniden gözden g geçirilmelidir Ürünlerle hizmet birleşmektedir Endüstriyel ürünlerin fiyatları düşmeye devam edecektir Çalışma usullerinde değişiklik; iklik; Dağı ğıtım m ağlara larının şeklini değişecektir, ecektir, Değer er zincirindeki değişimler imler artacaktır, r, Demografik değişimler imler tüketim t eğilimlerini e etkilemektedir

7 İhracat yapmak ve dışd pazarlara ulaşmak heyecanlı ve büyüleyici b bir macera İhracat diğer yönetim y uygulamaları gibi bir süreçtir Adım m adım m geliştirilmelidir Planlanmalıdır Kontrol edilmelidir

8 İhracat Yapmak İçin Nedenler Ölçek ekonomisi (Küçü üçük k pazarı olan ülkelerin KOBI leri dış ticarete daha yatkın n ve gelirleri içinde i inde pay daha yüksek) Satış ışların n artması ile karlılık k oranının n artması Kapasite kullanım m oranının n artması ile verimlilik artışı Riskin yaygınla nlaştırılması Mevsimler farklılıklar kların n giderilmesi Yeni pazarlar Vergi avantajları ve diğer ihracat destekleri

9 İhracat Yapmamak İçin Nedenler Kısa vadeli yerel karlara tamah etmek İdari giderler ve pazarlama giderlerinde artış El istihdam Çeşitli dillerde yeni tanıtım m malzemeleri hazırlama maliyetleri Uluslararası standartları karşı şılayacak yeni ürünler geliştirilmesi gerekliliği İhracat ve ithalatın önündeki ndeki gümrg mrük k dışıd sınırlamalar Kur riskleri İlave kaynak finansman ihtiyacı Geçmi miş kötü tecrübeler

10 Planlama Neden Planlama? Yarını İnşa a Etmeyen, Bugünü Elinden Kaçıracakt racaktır. r.

11 İş Planı İş Geleceğimizin Yazılı Tanımlanmas mlanmasıdır. Ne? Nasıl l?

12 İş Planı İŞ PLANI HAZIRLAYACA K KADAR VAKTİM M YOK!!!

13 İş Planının n Yararları Yapılmas lması düşünülen işi ile ilgili tüm t m unsurların n analiz edilip, belirsizlikler durumunda etkin stratejiler hazırlanmas rlanmasını sağlar İşletmenin eleştirel ve objektif bir bakış açısı ile görülmesini sağlar İşletmenin başar arısı için in yapılacak ekonomik ve finansal varsayımlar mların n oluşturulmas turulmasını sağlar İşletme stratejilerinin incelenmesini sağlar Amaçlar ların n değerlendirilebilmesi erlendirilebilmesi için, i in, varsayımlar ve sonuçlar ların n karşı şılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur Pazar potansiyeli ve pazar payları hakkında bilgi verir İşletmenin ihtiyacı olan nakit / sermaye ihtiyacını belirler

14 İş Planı Kimler İçin Hazırlan rlanır Finansman Kaynakları (Bankalar, Risk Sermayesi Kurumları,, Kredi Garanti Kurumu, Eximbank) Olası Ortaklar (Amcalar, aile, sermayedarlar, gibi) Destek Sağlayanlar (KOSGEB, IGEME, TTV, AB fonları gibi) İşletme Sahibi /Girişimci imci

15 İşletme Sahibi/Girişimci imci İçin İş planı iş fikrimizin işletmeye i dönüşmesinde d kullanacağı ğımız z ve işimizin i imizin önemli unsurlarını organize, mantıkl klı ve gerçek ekçi i olarak değerlendirebilece erlendirebileceğimiz imiz bir el kitabı olmalıdır. Bu amaçla; Amaçlar ları tanımlamak, belirlemek Güncelleştirmek yenilemek Ölçümlemek ve değerlendirmek erlendirmek İşletmeye değer er belirleyebilmek iş planının n kapsamı içindedir. indedir.

16 İş Planı Hazırlama Mini İş Planı (Ön n fikir vermek için, i in, herhangi bir işi amaçla kullanılmadan lmadan önce) Çalışma Planı (Her an elimizin altında, paydaşlar larımız, üst kademe yöneticilerimiz y için) i in) Sunum Planı (Finansman kaynakları,, destekler, ve muhtemel yatırımc mcılar için, i in, en iyi sunum teknikleri ile cilalanmış ış) Bilgisayardaki İş Planı (Kendimiz için, i in, karlama kağı ğıtları,, tutarsız z düşünceler, d alternatifler,çıkış ış planları,, en stratejik kararlar için) i in)

17 İş Planı Hazırlama Kısa ve öz z olmalıdır Anahtar noktalar ortaya koyulmalıdır Organize / birbirini tamamlar olmalıdır Gelecekle uyumlu olmalıdır Abartı,, yanlış bilgi ve bilimsel veriye dayanmayan bilgi içermemelidir Risklere açıkla klık k getirmelidir Hedef Pazar ve dilimleri net olarak belirlenmelidir

18 İş Planı Hazırlama SüreS reçleri İş planını planla, amacını tanımla İş planı kapsamını tanımla Gerekli bilgileri tanımla ve topla Zaman planını hazırla, hedef günler g belirle Kritik kararları belirle ve karar ver Gerekli hesaplamaları yap İş planına na yazımına başla Yardım m ve destek kaynaklarını belirle, katılım m sağla Hukuk Finansman/Vergi Pazarlama

19 İş Planı İçeriği Ne tür t r bir işi planlanıyor? Sektörel yapı hakkında bilgiler Vizyon, misyon ve hedefleri Sunulması planlanan ürün n ve hizmetler İşin niteliği, i, uygulama detayları işin in başar arı kriterleri İşin gelişme potansiyeli İşi i diğerlerinden ayıran ana kriterler

20 İhracat Planı Küresel piyasalarda başar arıya giden yolun haritası, Firmanın n küresel k piyasalarda başar arılı olması için in iyi düşünülerek d hazırlanm rlanmış strateji doküman manı, Amaçlar ların, hedef pazarların, faaliyetlerin, gerekli kaynakların, n, beklenen sonuçlar ların tanımland mlandığı küresel başar arı yönergesi...

21 İhracat Planı Amaçlar ları İhracat amaç ve hedeflerini tanımlamak Güçlü / Zayıf yanları, Tehdit ve ihracat Fırsatlarını belirleyeceğimiz imiz gerçekleri, ekleri, nitelikleri ortaya koymak Uygulama planlarının n hazırlanmas rlanmasına na destek olmak, zaman planlarını ve kritik noktaları da içerecek şekilde belirlemek Ölçülebilir başar arı kriterlerini tanımlamak

22 Cevap Verilecek On Soru 1. İhracat için i in hangi ürünler seçiliyor, seçilen pazarlar için i in değişikliklere, ikliklere, iyileştirmelere modifikasyonlar gerek varmı? 2. Hedef pazarlan hangileri, hangi ülkeler? 3. Müşteri profile ne, bu müşterilere m ulaşmak için i in hangi pazarlama ve dağı ğıtım m kanalları kullanılacak lacak 4. Her hedef pazarda hangi fırsatlar f ve zorluklar var? 5. Fiyat stratejisi ne? 6. Şirketin hangi kaynakları ne kadar kullanılacak? lacak? 7. Hangi hazırl rlıklar yapılacak? 8. Zamanlama nasıl? 9. Küreselleşme bütçesi b ne kadar? 10. Geri bildirimler neler?

23 Etkili Bir İhracat Planı Kısa basit ve özgün n olmalıdır Hedef ve amaçlar ları olmalıdır Varsayımlara değil gerçeklere eklere dayanmalıdır Objektif olmalıdır Sistematiği i bulunmalıdır Karar aşamasa amasında bütün/birb n/birçok alternatifi değerlendirmelidir erlendirmelidir Firmanın n sınırlamalars rlamalarını,, hedef pazarın n kuvvetli ve zayıf yönlerini açık a k yüreklilikle y tanımlamal mlamalıdır

24 İHRACATA HAZIRMIYIZ? İhracata hazırm rmıyız?

25 ANALİZ İç Çevre Şirket analizi Şirket yapısı Misyon ve vizyon Şirket KültK ltürü Yönetim ve İnsan Kaynaklar Ürün n ve Üretim Kapasitesi Mali Kaynaklar Rekabet Analiz

26 ANALİZ Dış Çevre Analizi (PEST) Ekonomik Yapı Hedef Pazarlar Talep Rekabet Analizi Politik ve Hukuki Çerçeveeve Teknoloji ve Altyapı Sosyal ve KültK ltürel Faktörler

27 SWOT GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLERY FIRSATLAR TEHDİTLER TLER

28 SWOT GÜÇLÜ YÖNLER Tanılırlık İş Uzmanı Olmak Varlıklı Olmak Üretim Araçlarına Sahip Olmak FIRSATLAR Hibelerin Varlığı Üretim Kaynaklarına Kolay Ulaşım Düşük Enflasyon Büyüme ZAYIF YÖNLERY Yetersiz Eğitim Yetersiz Sermaye Üretim Teknolojisi Eksikliği TEHDİTLER TLER Enflasyon Terör Kur Riski

29 SWOT İÇSEL DIŞSAL GÜÇLÜ YÖNLER Tanılırlık İş Uzmanı Olmak Varlıklı Olmak Üretim Araçlarına Sahip Olmak FIRSATLAR Hibelerin Varlığı Üretim Kaynaklarına Kolay Ulaşım Düşük Enflasyon Büyüme ZAYIF YÖNLERY Yetersiz Eğitim Yetersiz Sermaye Üretim Teknolojisi Eksikliği TEHDİTLER TLER Enflasyon Terör Kur Riski

30 SWOT İÇ ANALİZ Kuruluşun, un, sistemin kaynak ve yeteneklerinin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi Genellikle kontrolümüz altında olabilen GÜÇLÜ YÖNLER Tanılırlık İş Uzmanı Olmak Varlıklı Olmak Üretim Araçlarına Sahip Olmak FIRSATLAR Hibelerin Varlığı Üretim Kaynaklarına Kolay Ulaşım Düşük Enflasyon Büyüme ZAYIF YÖNLERY Yetersiz Eğitim Yetersiz Sermaye Üretim Teknolojisi Eksikliği TEHDİTLER TLER Enflasyon Terör Kur Riski DIŞ ANALİZ (PEST) Çevre etkenlerinin belirlenerek, fırsat ve tehditlerin saptanması Genellikle kontrolümüz dışında olan dışd etkenler : Politik Ekonomik Sosyo Kült ltürel Teknolojik

31 SWOT Güçlü yönler ile fırsatlarf rsatların uyumlaştırılmas lması: Güçlü yönlerin fırsatlardan f yararlanacak şekilde kullanılmas lması Zayıfl flıkları güçlü yönlere dönüştürecek d stratejiler geliştirilmesi Tehditlerin güçg üçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara f dönüştürülmesi GÜÇLÜ YÖNLER FIRSATLAR ZAYIF YÖNLERY TEHDİTLER TLER

32 DIŞ ANALİZ PAZARA GİRİŞG İŞ ENGELLERİ TEDARİKÇİLER İN N PAZARLIK GÜCÜ REKABET GÜCÜ MÜŞTERİLERİN PAZARLIK GÜCÜ EŞDEĞER ER ÜRÜNLERİN VARLIĞI

33 İHRACAT PLANI YAPIYORUZ İhracat Planı Hangi Bölümlerden B Oluşuyor uyor Yönetici Özeti Giriş : Firmamız z neden ihracat yapmalı

34 İHRACAT PLANI YAPIYORUZ Bölüm m 1 Mevcut Durum Analizi Yapılan çalışmalara yeterli açıklıkta kta ve detayda yer verilecek Bölüm m 2 Pazarlama Pazar Araştırmalar rmaları 4 P Bölüm m 3 Satış Uluslararası ticaret kuralları Gümrükleme, sevkiyat, lojistik, Ambalaj, etiket Sevk vesaikleri Sigorta Bölüm m 4 Detaylandırma İhracat pazarlama planı İhracat finansal planı Bütçe Nakit akış Mali tablolar Bölüm m 6 Uygulama İş gezileri Takip Değerlendirme erlendirme

35 Bölüm m 2 2 Pazarlama Pazar Araştırmalar rmaları 4 P Pazarlama Karması Kutsal DörtlD rtlü Product, Price, Promotion, Place Ürün, Yer, Fiyat, Tanıtım + 3 = 7P People, Physical Facilities, Process Management İnsan, fiziksel olanaklar, işlem i yönetimiy +1 = 8P Personalization Kişiselle iselleştirme

36 Bölüm m 2 2 Pazarlama

37 4C Müşteri merkezli pazarlamanın n formülü 4C Customer value; müşteriye sunulan değer Customer cost; müşteri maliyeti Customer convenience; müşteriye uygunluk Customer communication; müşteri iletişimi Ürün Yer Fiyat Tanıtım müşteriye sunulan değer er müşteriye uygunluk ürünün müşteriye maliyeti müşteri ile olan ilişki

38 Ürün Pazarlama karmasının n temel öğesidir. Ürün n kalite, tasarım m ve marka gibi önemli birtakım öğeleri içeren i ve firma tarafından pazara sunulan nesnedir. Ürün n dört d ana bileşenden enden oluşmaktad maktadır. Maddi ürün Ambalaj, etiketleme, marka Satış sonrası hizmetler; kullanım m talimatnameleri, garantiler, sevkiyat, montaj, bakım, yedek parça Müşterinin elde ettiği i fayda

39 Ürün İhracat için i in hangi ürün Yurtiçi i pazarlarda başar arılı olan ürünler İhracat pazarı için in geliştirilmi tirilmiş özel ürünler

40 Ürün İhracat için i in ürünün n bütün b n bileşenlerinin enlerinin değerlendirilmesi erlendirilmesi ve adaptasyonu gerekmektedir. Adaptasyon, yenileme x Yeni ürün n geliştirme Ambalaj, etiket Dil farklılıklar kları Yaşam am standartları Mühendislik, yerel kalite standartları Yerel hukuki yapı kurallar ve uygulamalar Coğrafi ve klimatik özellikler Tüketici tercihleri Renkler Kültürel farklılıklar

41 Ürün 4 P nin İhracat Pazarlarına Uygulanması Daha uzun sevk ve ödeme sürelerinin dikkate alınması Kültürel farklılıkların dikkate alınması IP dikkate alınması Stratejik işbirliklerinin dikkate alınması Hangi Pazarlarda Rekabetçi ortamlarda İlişkili pazarlarda yakın ve aynı kültür Üçüncü dünya ülkeleri

42 Yer Ürünün n müşteriler m tarafından elde edilebilmesi ve erişilebilmesi ilebilmesi için i in gerekli faaliyetleri içerir i Üretim merkezi tüketim t küçük üçük k miktarlarda dağı ğınıktır, Yer dağı ğıtım m kanallarının n seçimi aracılarla ilişkiler vb. öğeleri ile üretim ile tüketim t arasındaki miktar, zaman ve konum açısından a koordinasyonu sağlar

43 Yer Pazara Giriş İhracat planının n hazırlanmas rlanmasında nda önemli bir konu dünyanın öbür r ucunda yer alan hedef pazarlardaki potansiyel alıcılara lara nasıl l ulaşaca acağının belirlenmesidir. Pazara giriş fiziksel dağı ğıtımdan çok daha geniş bir olgudur ve diğer bütün b n pazarlama karması elemanlarını etkiler.

44 Yer Pazara Giriş Dolaylı İhracat Pazarlama aracıları Yerli tüccarlart Yerli aracılar İhracatçı komisyon kuruluşu Bölgedeki alıcılar lar Komisyoncular Birleşik ik ihracat yönetimi y Üreticinin ihracatçı acentesi İhracat sayılan satış ışlar Konsorsiyumlar Firmanın n pazarlama faaliyetlerini üstlenen kuruluşlar lar İhracat Konsorsiyumları Doğrudan ihracat Ülke içi ihracat bölümleri Yurt dışı satış büroları Yurt dışında depolama kolaylığı sağlayan kuruluşlar Gezici satışçı Yurt dışı dağıtıcılar ve acenteler Üretim lisansları Franchsing Ortak girişim im Yurtdışı üretim

45 Yer Pazara Giriş Kanalları Nasıl Belirleyeceğiz? Pazarlama amaçlar larının n belirlenmesi Dağı ğıtımın n her düzeyinded zeyinde müşteriden, perakendeciye, toptancıya veya türlerinet rlerine ülkeden lkeden ülkeye, durum değişikli ikliğinin inin değerlendirilmesi erlendirilmesi Her bir ülkede, dağı ğıtım m kanallarına yönelik y stratejilerin belirlenmesi ve pazarlama karmasında dağı ğıtımın n rolünün ortaya konması Her bir ülke için i in dağı ğıtım m politikasının n bazı şartları dikkate alınarak belirlenmesi

46 Yer Pazara Giriş Kanalları Kullanılacak lacak dağı ğıtım m düzeyi d (Doğrudan, perakendeci, toptancı kullanımı gibi) Kullanılacak lacak ihracat tipi (Tam servis ihracat, sınırlı hizmet ihracat, fiyatı dikkate alan ihracat) İhracatın çeşitleri (Özel franchising, yarı özel anlaşmalar, yoğun dağıtım) Dağı ğıtım m zincirinde bütün b n organizasyonların n performans standartlarının n belirlenmesi Dağı ğıtım m kanallarının n performans ölçümünün n anlamının belirlenmesi Beklenen performans ile gerçek ek performansın n karşı şılaştırılması

47 Malın n temel müşterileri m kimdir? Mal nerelerde satış ışa a sunuluyor? Malın n fiyatı nedir? Yer Da Dağıtım m Kanalları Seçim Kriterleri Aracılar ların n stok bulundurması gerekiyor mu? Sipariş durumu nasıl? Aracılar ne sıkls klıkla kla mal istiyor? Sipariş ile teslim arasındaki süre s ne kadardır? r? İşletme aracı kuruluşlara lara satış arttırma rma (promosyon) konusunda nasıl l destek vermeyi düşünüyor? d

48 Yer Da Dağıtım m Kanalları Seçim Kriterleri Aracı Uygun mu? Aracı kuruluş,, pazarı ne ölçüde kapsıyor? Aracı sınırlı bir bölgede b mi, yoksa ülke çapında mı dağı ğıtım m yapıyor? yor? Malın n etkin bir biçimde imde pazarlanmasını sağlayacak sayı ve yeterlikte satış elemanı var mı? m Aracının n pazar içindeki i indeki imajı nedir?

49 Yer Pazarda dağı ğıtım Pazarda fiziksel dağı ğıtım Dağı ğıtım m faaliyetinin yönetimi y Pazara giriş ve dağı ğıtım m stratejisi Pazara giriş kanallarının n seçimi Pazarda dağı ğıtım m kanalarının n seçimi Direkt ve dolaylı dağı ğıtım m kararı Aracı kullanmak veya kullanmamak Dağı ğıtım m kanalları yönetimi

50 Fiyat Pazarlama karmasının n tek gelir getiren öğesi Üretim ve pazarlama maliyetleri Dağı ğıtım m ve nakliye maliyetleri Ürünün özellikleri Ürün n kalitesi ve tasarımı Tanıtım m faaliyetlerinin etkisi İhracat miktarı ve üretime etkisi Pazar neyi kaldırır Rekabet Gümrük k sınırlamalars rlamaları Gereken yatırım Riskler Satış süresi dikkate alınarak hazırlanmal rlanmalıdır. r.

51 Fiyat Fiyat belirleme stratejisinde yedi adım 1.Hedef Pazar fiyat araştırmas rması 2.Bütün n maliyetlerin tanımlanmas mlanması 3.Fiyatland Fiyatlandırma yaklaşı şımının n belirlenmesi 4.Fiyatland Fiyatlandırma stratejisi seçimi 5.Fiyat Fiyatın n seçimi 6.Son satış fiyatının n belirlenmesi (KDV ve diğer) 7.Kar Karşılaştırma

52 Tanıtım Tanıtım m faaliyetlerini kim yapacak, aracı,, ithalatçı veya ihracatçı veya bütün b n aktörler? Tanıtım m Stratejisi Tanıtım m karmasını belirlemek Reklam Satış promosyonu Direkt pazarlama İnternetten satış Kişisel isel satış İhracat tanıtım m promosyonunun hangi ölçüye kadar standartlaştırılaca lacağı Ana mesajın n belirlenmesi

53 Tanıtım Fuarlar, uluslararası pazarlamada önemli tanıtım kanalıdır Fuara katılamadan önce hedeflerini belirle Fuarları araştır Bütçeni hesapla Tanıtımlar mlarını muhtemel katılımc mcılara göre g hazırla Fuar öncesi tanıtım m yap Fuar sonrası takip et

54 Bölüm m 3 Satış Uluslararası ticaret kuralları Ürününün n sevkiyatı Gümrükleme Nakliye Depolama Ambalaj, etiket Sigorta

55 Uluslararası Ticaret Kuralları Uluslararası ticaretin genel kuralları Satış International Chamber of Commerce ICC Word Customs Organization WCO İhracatın n yapılaca lacağı ülkedeki İthalat usulleri Ürün özellikleri Dokümantasyon gerekleri

56 Satış ış Lojistik Doğru şeyin, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata olmasıdır.. lojistik başar arıya giden yolu açar. a ar. Doğru sevkiyat yöntemiy Uçak Gemi Kamyon Demiryolu Zamanında nda teslimat Lojistik şirketleri, aracılar ları İhtisaslaşmış servis sağlay layıcılarlar Gümrükleme Doğru bilgi Doğru işlemi Ülke Ürün

57 İhracat Pazarlama Planı İhracat Pazar araştırmaları ile elde edilen bilgileri içeren Detaylı Hedef pazarlara dönük Seçilen ürünleri dikkate alan planlama ve raporu

58 İhracat Finansal Plan Uluslararası pazarlara girme maliyetleri yüksektir. Yeni ürünler adaptasyon ve mühendislik hizmetleri yeni yatırımlar gerektirir. Uluslararası ticaret mali güç ve iyi planlama gerektirir. Maliyetler ve Fiyatlama Satış Tahminleri Nakit Akış Nakit akış işletmenin en önemli mali tablosudur. Genellikle dış ticarette ortalama tahsilat oranları daha uzundur. Nakit akış tahminlerindeki yanlışlar işletmenin bütün faaliyetlerini etkiler. Nakit akış kontrolü ; Kur risklerini dengeler İşlem gecikmelerini önler

59 İhracat Finansal Plan İhracat finansmanı ile İşletme sermayesi garanti altına alınabilir Dış kaynak ihtiyacı giderilir Sevk öncesi finansman sağlanır Alacaklar sigortalanabilir.

60 İhracat Finansmanı Kurumları İhracat Finansman Kurumları Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası Sevk öncesi finansman İhracat kredi sigortası Sevk sonrası krediler Ticari Bankalar Dövize dayalı krediler Akreditif Faktoring Faktoring Şirketleri

61 Uygulamalar Uygulama planı Görev tanımı Görevli Ne zaman Geri bildirim Uygulama zaman planı CPM PERT

62 Uygulamalar Uluslararası iş gezileri Bireysel geziler Toplu geziler Destekler Devlet yardımları IGEME DTM KOSGEB STK lar ve diğer projeler AB fonları İthalat ve yatırımları destekleyen kuruluşlar

63

64 Teşekk ekkür r ederiz e.info e.info ULUSLARARASILAŞMA, İHRACATA GİRİŞ, İŞ PLANI HAZIRLAMA VE İHRACAT YÖNETİMİ Eğitmen: Doğan İncesulu

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU R.ŞULE KIYCI

DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU R.ŞULE KIYCI DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU ÖĞR.GÖR. R.ŞULE KIYCI 1. hafta YÖNETİM YÖNETİM M KAVRAMI Yönetim: Yönetim ve organizasyon düşünürlerine d göre yönetim, y başkalar kaları aracılığı ığıyla amaçlara ulaşmak ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK İLKELERİ. Öğr.Gör.Fevzi APAYDIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu

GİRİŞİMCİLİK İLKELERİ. Öğr.Gör.Fevzi APAYDIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu GİRİŞİMCİLİK İLKELERİ Öğr.Gör.Fevzi APAYDIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu HAFTA DERS PLANI 1 GİRİŞ 2 Konu 1: KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİNİN TEMELLERİ 3 Konu 2: GİRİŞİMCİLİĞİN

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı