FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Sezin BAYSAL BERKUP * Öz Geçen yarım yüzyılda yaanan küreselleme, tüm piyasa koullarını ve iletmeleri derinden etkilemitir. Bilgi çaının yaandıı günümüzde, iletmelerin hedef kitlelerini tatmin edebilmek için kaliteli ürün ya da hizmeti uygun fiyatlara sunmalarının yanı sıra iletmeleri için olumlu imaj oluturmaları ve kendilerini sevdirmeleri gerekmektedir. Ürün ve hizmetlerin taklit edilerek benzer hale geldii günümüz koullarında iletmeler farklı olabilmek adına tüketicileri ile duygusal ba kurmak ve itibarlı firma olmak durumundadırlar. Bununla birlikte bir iletme için itibarın yönetilmesi hiçbir zaman günümüzdeki kadar güç olmamıtır. Bu çalımada Fombrun un iletmeler için itibar yönetimi önerisi olarak verilen tibar Katsayı Ölçei kapsamındaki 6 bileen ve bu bileenler çerçevesinde Arçelik A.. nin gerçekletirdii itibar çalımaları analiz edilerek bu çalımaların itibar yönetimi üzerindeki etkisi incelenmitir. Anahtar Kelimeler: tibar Yönetimi, tibar Katsayısı Ölçei, Arçelik, Sosyal Sorumluluk, Duygusal Çekicilik, Kalite ve Yenilik, Vizyon ve Liderlik. Abstract Because of globalization and development of technology in last half century, all of market conditions and businesses are effected deeply. Today, in information age, companies have to endear themselves, by not only production of high quality products but also with maintaining positive public opinions for the satisfaction of target audience. Because of dramatic increase of imitability, all of products and servicesare becoming similar in recent conditions so firms should create strong emotional bonds with their customers and they also should be honorable company. However, reputation management for a company has never been more difficult than today. Companies, who aim to have a good reputation and aim to manage it,are expected tobe successful in many areas; from social responsibility to innovative studies, from using human resources effectively to vision and leadership. In this study, Arçelik A.. belongs to Koç Holding, who take place near the top in Most Reputated Companies lists which is determined different institutions and who is the most popular brand in Turkey within the scope of Fombrun&Foss s 6 Stratified Reputation Factor Scale, are analyzed. In this study, Fombrun s categoriesare evaluated in the scope of reputation and the effect of these related categories on reputation management of Arçelik A.. are analyzed. Keywords: Reputation Management, Reputation Factor Scale, Arçelik, Social Responsibility, Emotional Appeal, Quality and Innovative, Vision and Leadership. Giri letiim teknolojilerinde yaanan gelimeler, bireylerin bilgiye eriimini kolaylatırırken iletmelerin hedef kitlelerinin bilinç düzeylerinin yükselmesine de zemin hazırlamıtır. Bilgi çaının bireyleri olarak bilgiye istedikleri anda ve yerde eriebilen günümüz hedef kitleleri için iletmenin ürettii ürünün kalitesinin ve fiyatının yanı sıra, ürünün hangi koullarda üretildii konusu da önem arz etmektedir. Kuruluların toplumsal konulara ne derece önem verdii ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirip getirmediinin önem kazandıı günümüzde iletmelerin ne üretirsem satarım stratejisini sürdürmeleri mümkün olmamaktadır. Önceki dönemlerde iletmeler için deer sayılan maddi güç, teçhizat, bina gibi fiziki varlıklara günümüzde çalıan balılıı, kamuoyu farkındalıı, güven duyulma ve itibar kazanma gibi deerler eklenmitir. Bunun temel nedeni küreselleme ve teknolojinin geliimiyle ortaya çıkan dev global bir pazarda varlıını sürdürmenin zorunluluudur. Gelien teknolojiyle ürünlerin ve hizmetlerin taklit edilebilirliinin artması, düük maliyetlerle üretimin fiyat rekabeti üstünlüünü ortadan kaldırması, ülkeler arasındaki sınırların giderek bulanıklaması sonucu küçük iletmelerin dahi küresel boyuttaki iletmelerle rekabet etme mecburiyetinde kalması gibi koullar sonucunda günümüz iletmeleri bu yeni deerler e özen göstermek durumundadır. Tüm ürünlerin, hizmetlerin, fiyatların hatta insan kaynaının benzer olduu bu yeni dünya düzeninde, fark yaratmak isteyen iletmelerin önem verdii deerler arasında ilk sırayı itibar almaktadır. lk bakıta insanlara özgü bir kavram gibi duran itibar olgusu, günümüzde kurumlar için en * Dr. Ör. Gör., Gediz Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Halkla likiler ve Tanıtım Bölümü

2 deerli ve önemli amaçlardan biri haline gelmitir. Her birey bir düzenin içerisine doar, büyür ve yaamını sürdürürken çevresinde bir itibar oluturur, iletmelerin de tıpkı bireyler gibi bir düzenin içerisine dodukları ve bu çevrede büyüdükleri göz önüne alındıında tıpkı bireyler gibi bir itibara sahip olmaları beklenmektedir. 1. tibar ve Kurumsal tibar Nosyonları Disiplinler arası bir kavram olarak kabul edilen ve sosyal psikoloji, sosyoloji, psikoloji gibi birçok bilim dalının konu edindii itibar kavramı, bazı deerlerin birleiminden doan oldukça karmaık bir kavramdır. Farklı bilim dallarınca ileniyor olması ve karmaık yapısı kavramın tanımlanması güçletirmekle birlikte farklı uzmanlar tarafından ortaya konan onlarca farklı tanımdan söz etmek mümkündür. Marconi kavramı; bir kiiye veya nesneye dıarıdan yani toplum tarafından gösterilen saygı, hürmet (Marconi, 2001:20) olarak tanımlamıtır. tibar kelimesi etimolojik açıdan incelendiinde Türkçe ye Arapça dan geçen bir kelime olduu ve anlamının sayma, saygı gösterme, saygınlık olduu görülmektedir ki Türk Dil Kurumu da itibar kelimesini saygınlık olarak tanımlamaktadır (www.tdk.gov.tr). Kelimenin kökeni ve tanımlar göz önüne alındıında itibar kavramını; yaanmılıklar ve algı ile ekillenen, bir kiiye, nesneye ya da kuruma karı duyulan saygı olarak tanımlamak mümkündür. Buna karılık bazı uzmanlar kavramı dorudan kurumsal bir bakı açısıyla açıklamaktadırlar. Sherman a göre itibar; Kurumsal deerler ile toplumsal deerlerin arasındaki etkileimin bir çıktısı (Sherman, 1999:11 den aktaran Gözta, 2008:1763) olarak tanımlanırken itibar kavramı üzerine çalımaları ile bilinen Fombrun itibarı; Kurumun tüm bileenleriyle elde ettii toplam deer (Fombrun, 1996:37) olarak tanımlamaktadır. Kavrama kurumlar açısından bakıldıında karımıza çıkan Kurumsal tibar kavramı, bir iletmenin hedef kitleleri ve kamuoyu tarafından kabul ve saygı görmesi anlamına iaret etmektedir. Fombrun a göre kurumsal itibar; Bir kurumun rakipleriyle kıyaslandıında; hedef kitlesine yönelik olarak, kurumun genel görüntüsünü veren geçmi eylemleri ile geleceine yönelik görüntüsünün kurumun tüm bileenleri için algısal bir temsilidir. (Oktar, 2012:129). Türkiye de itibar çalımaları ile bilinen Kadıbeegil e göre ise kurumsal itibar; Bir örgütün yarattıı güvenin toplam Pazar deeri içindeki katkı payıdır (Kadıbeegil, 2006:55) Tanımlardan da anlaılacaı üzere günümüz iletmeleri için hayati önem taıyan bir kavram olan kurumsal itibar; iletmenin bugüne dek gerçekletirdii ve gelecekte yapmayı taahhüt ettii çalımalarının toplamından oluan algıyı içermekte ve iletmenin hedef kitleleri nezdindeki deerini ortaya koymaktadır ki söz konusu deer günümüz tüketicileri için satın alma kararlarında dorudan etkili bir unsur olarak karımıza çıkmaktadır. Bir iletmenin, hedef kitlelerinin beklentilerini karılayabildiinin bir göstergesi olan kurumsal itibar, iletme ile kamuoyu arasındaki görünmez bir baı temsil etmektedir. Kurumun elle tutulamayan ve gözle görülemeyen deerlerinin bütününü veren kurumsal itibar, günümüz koullarında bir iletmenin maddi kaynaklarıyla elde edemeyecei nadir deerlerden biridir. Türkiye nin en güçlü bankalarından biri olan Ziraat Bankası nın 2004 yılında yaadıı teknik bir problem sonucunda yaadıı krizde itibarını kaybetmesi ve bankanın o dönemki genel müdürü Can Akın Çalar ın Para ile alınmayacak bir eyimizi kaybettik (28/11/2004 tarihli Sabah gazetesi) demesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. Her geçen gün deien ve iletmeler açısından zorlaan piyasa koulları göz önüne alındıında iletmelerin kurumsal itibara önem vermesinin gereklilii ortaya çıkmaktadır. 2. Günümüz letmeleri için Kurumsal tibarın Önemi Gelien koulların etkisiyle oldukça farklı bir pazar yapısı içerisinde faaliyet göstermek durumunda kalan iletmeler geleneksel stratejiler ile bu yeni pazarda ayakta kalamayacaklarını fark ettikleri için yeni deerler arayıına girmilerdir. Yapılan aratırmalar iletmeleri itibar kavramına yöneltirken pek çok iletme maddi deerlerin yanı sıra manevi deerlere yatırım yapmaya balamıtır. Küreselleme sonrasında bilinçlenen hedef kitlelerin, kendilerini tercih etmelerini salamak isteyen iletmeler, rakiplerinden farklı olabilmek adına söz konusu manevi deerlere yatırım yapmak durumundadırlar. Zira ancak bu sayede ürünlerin ve hizmetlerin tek tipleerek rekabetin devasa boyutlara ulatıı bu küresel pazarda, yaamlarını sürdürebilecek-lerdir. Günümüz koullarında iletmelerin kurumsal itibar kavramının önemini fark etmesinin iletme açısından pek çok faydası bulunmaktadır. letmelerin kurumsal itibara özen göstermeleri ve kurumsal itibar sahibi olmalarının balıca faydası hedef kitleleri ve tüm kamuoyu tarafından kabul görmeleridir. Bir iletmenin varlıını sürdürebilmesi için temel koullardan biri halkın sevgisini ve hedef kitlelerinin desteini kazanmaktır. Kurumsal itibar, iletmeye karı söz konusu sevginin ve destein var olduunun kanıtı niteliindedir. Kamuoyu tarafından yüksek itibarlı kabul edilerek sevilen bir iletmenin tercih edilme ihtimali artarken rakipleri karısındaki üstünlüü de artmaktadır. Bir iletmenin güçlü bir kurumsal itibara sahip olmasının bir dier faydası ise finansal güvenilirliinin artmasıdır. letmenin sahip olduu kurumsal itibar, müterilerin satın alma tercihlerini etkilerken iletmenin satıları üzerinde dorudan etki bırakmaktadır. Bu durum kurumsal itibar konusunu iletmenin finansal açıdan rahat olmasıyla dorudan ilikilendirilebileceinin bir göstergesidir yılında

3 yapılan bir aratırmada; Kuzey Amerika daki analistler %88, Avrupa dakiler %91, ngiltere dekiler %93 ve Asya Pasifik tekiler %94 oranında, irketlerinin itibarlarını yönetmek konusunda yeterlilik göstermemeleri halinde finansal darboaza gireceklerini belirtmektedirler (Yılmaz, 2012:3).Gerek sektörde rekabet üstünlüü kazanmak gerekse finansal sürdürülebilirliklerini garanti altına almak isteyen ve bu nedenle kurumsal itibar süreçlerine önem veren iletmeler aynı zamanda kaliteli insan kaynaı açısından da avantaj elde etmektedirler. Bilgi çaı çalıanları için, i hayatında olmak sadece maddi gelir elde etmeyi deil aynı zamanda prestij kazanmayı da salamaktadır. Ve günümüzün bilinçli insan kaynaı, çalıacakları iletmelerin salam bir kurum kültürüne ve toplum içerisinde güçlü bir kurumsal itibara sahip olmalarını istemektedirler. Bu açıdan bakıldıında iletmenin kurumsal itibarının yüksek olması kaliteli insan kaynaına eriebilmesi açısından da büyük önem taımaktadır. Kurumsal itibarın çevrede oluturduu çekicilik iletmeye personel tercihlerinde seçici olabilme alternatifi sunarken iç hedef kitle olan çalıanların da tatmin edilmesini salamaktadır. Bu durum tecrübeli ve uzman bireylerin iletmeye alınması sürecinde, iletmeye kolaylık salamaktadır. Günümüz koullarında kurumsal itibar stratejilerini yönetim stratejilerine entegre eden iletmelerin bir dier avantajı ise kriz yönetimi süreçlerinde görülmektedir. Hâlihazırda kamuoyunda güçlü bir itibara sahip olan iletmeler, olası bir kriz durumunda krizi çok daha kolay ve iyi yönetebilmektedirler. Salam bir kurumsal itibarın, kriz yönetimindeki problem çözme sürecindeki olumlu etkisi ne kadar yüksekse, kötü bir kurumsal itibarın bu süreçteki olumsuz etkisi de o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle, özellikle günümüzün sık ve hızlı deien dolayısıyla da krizlere oldukça açık olan i yaamında iletmelerin iyi bire kurumsal itibara sahip olması olası riskler ve krizler açısından da önem taımaktadır. Tüm bunlara ek olarak, iyi bir kurumsal itibar Sherman a göre u faydaları salamaktadır; (Karaköse, 2007:10) Rakiplerin engelleme faaliyetlerine karı bariyer görevi görür ve rekabet avantajı salar. En yetenekli elemanları çeker, örgütsel süreçteki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur. En iyi tedarikçileri ve i ortaklarını çeker. Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma ansını arttırır. Yeni pazarların kapılarını açar. Örgütün ürün ve hizmetleri için bir deer yaratır. Söz konusu faydalar göz önüne alındıında günümüz iletmelerinin kurumsal itibar kavramına fiziksel ve finansal deerleri kadar hatta bu deerlerden daha fazla önem göstermesinin gereklilii görülmektedir. Zira söz konusu fiziksel ve finansal deerlerin yerine konması mümkünken itibar gibi manevi deerlerin tekrar edinilmesi daha güç olmaktadır. Kurumsal itibar süreçlerine gerekli önem verilmemesi ve itibarın yönetilememesi halinde itibarın kolayca yitirilebilecei göz önünde bulundurulmalıdır ki itibarın yitirilmemesi adına dikkat edilmesi gereken birden fazla konu bulunmaktadır. Bir iletmenin itibarını kaybetmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenler, yanlı bilgilendirmeden uygunsuz bir davranıa, pazardaki üçüncü ahıslar tarafından gerçekletirilen çeitli gelimelerden doal felaketlere kadar geni bir aralıa sahiptir. (Gözta, 2008:1764) Pek çok olası sebep karısında itibarını iyi yönetemeyerek kötü bir unvana sahip olan bir iletmenin kısa süre içerisinde manevi ve finansal deerlerini kaybetmesi söz konusu olacaından her iletmenin kurumsal itibar süreçlerine özen göstermesi ve itibar yönetimi stratejilerini benimsemesi gerekmektedir. 3. tibar Yönetimi Kavramı ve Süreci Gelien koullar nedeniyle her geçen gün önem kazanan itibar kavramının yönetilmesini içeren, iletmelerin yeni deerler kazanma, mevcut deerlerinden faydalanma ve bu deerleri koruma süreçlerini de kapsayan itibar yönetimi, günümüzde pek çok aratırmaya konu olmaktadır lı yıllarda Amerika Birleik Devletleri nde konuulmaya balanan ve deien dünya ile tüm i çevrelerini saran itibar yönetimi, iletmelerin iletiim stratejilerini destekleyen ve profesyoneller tarafından yönetilmesi gereken bir süreçtir. Ülkemizde ilk defa 1999 yılında Capital dergisinin Türkiye nin En Beenilen irketleri aratırmasıyla (Karaköse, 2007:6) yer edinmeye balayan kurumsal itibar yönetimine günümüzdeki bakı açısı Kadıbeegil in ifadeleriyle tibarınızı yönetmekten daha önemli iiniz var mı? (Kadıbeegil, 2006:29) eklindedir. Zira günümüzün rekabet dünyasında itibarlarını yönetemeyen iletmelerin dier deerlerden ve bunların etkinliinden söz etmek mümkün görünmemektedir. Bu durumun farkında olan iletmeler kurumsal itibar yönetimi süreçlerini yönetim stratejilerine dâhil etmektedirler zira itibar yönetimi sadece kurumun halkla ilikilerinin yapılmasını ve tanıtılmasından öte bir kavramdır. Yönetimin her kademesinin çabasının ve desteinin gerektii bu sürecin yönetilmesi ancak planlı ve disiplinli yaklaımlarla mümkün olmaktadır. letmenin iç ve dı hedef kitlelerinde olumlu izlenimler bırakabilmek ve saygınlık kazanabilmek adına gerçekletirdii faaliyetlerin tümü olarak tanımlanabilecek olan itibar yönetimi sadece planlı iletiim stratejilerini deil aynı zamanda hedeflerin uyumunu da içeren bir süreçtir. Bu noktada denilebilir ki itibar

4 yönetimi sürecinde en çok önem taıyan noktalardan biri iletmenin hedefleriyle çalıanların hedeflerinin uyumlu hale getirilmesidir zira itibar yönetimi süreci iletmedeki her kesimin gönüllü katılımıyla ve iç hedef kitlenin de tatminiyle sürdürülebilecek bir süreçtir. Bir iletmenin itibarını kaybetmesinin oluturacaı finansal güçlüün ekonomik deer kaybetmekten oluacak finansal güçlükten katbekat fazla olabileceini farkında olan yöneticiler iletmelerine uygun olan itibar yönetimi süreçlerini uygulamaktadırlar. tibar yönetimi sürecinin baarıyla yürütülebilmesi için iletmenin 3 aamalı bir süreçten geçmesi beklenmektedir. Bu süreçler; tibar durum analizi, tibar hedeflerinin belirlenmesi ve Uygun itibar stratejisinin belirlenmesi eklinde ele alınabilir. tibar yönetimi stratejilerinin iletmeye uygulanabilmesi için atılması gereken ilk adım iletmenin ve rakiplerinin yer aldıı bir analizin gerçekletirilmesidir. tibarın durum analizi olarak da adlandırılabilecek bu aamada iletme, sektördeki konumunu, rakiplerinin konumunu, sahip olduu ve olmadıı deerleri ile güçlü ve zayıf yanlarını bir SWOT Analizi ile belirlemelidir. letmenin durum analizini doru gerçekletirmesi itibar yönetimi sürecinin baarısı üzerinde dorudan etkilidir, zira iletmenin hedefledii noktaya varabilmesi için ne kadar yol kat etmesi gerektiini görmesi dolayısıyla da mevcut konumunu bilmesi gerekmektedir. Kendisinin ve rakiplerinin itibarını analiz ederek bilgi sahibi olan iletme ikinci basamaa geçerek itibar geleceini planlamalı bir dier deyile itibar konusundaki hedefini belirlemelidir. Bunu gerçekletirirken rakiplerinin bulunduu konum ve gerçekçi hedeflerin konulması süreç üzerinde dorudan etkili olacaktır. Gerçekletirdii çalımalar ile itibar konusundaki konumunu ve hedeflerini bilen iletmenin üçüncü aamada yapması gereken; bulunduu noktadan söz konusu hedeflere varabilecei uygun yolu seçmesidir. tibar yönetiminde belirlenen hedeflere varılabilmesinin birden fazla yolu olmakla birlikte iletme uygun stratejiyi içerisinde bulunduu sektöre, kendisinin ve rakiplerinin konumuna ve hedef kitlesinin beklentilerine göre ekillendirmelidir. Bu noktada iletmelerin söz konusu koulları göz önünde bulundurarak tercih yapacaı üç alternatifleri bulunmaktadır. lk itibar yönetimi stratejisi olan Proaktif Strateji, iletmenin gerçekletirdii analizler sonucunda henüz bir itibarının bulunmadıını, kamuoyunda olumlu ya da olumsuz bir deer yaratmadıını fark ettiinde kullanılabilecek bir stratejidir. letme itibar yönetimi sürecinin baındaysa, güçlü bir kurumsal itibar oluturabilmek adına tercih ettii Proaktif strateji ile nötr konumda olan kurumsal itibarını pozitife ulatırma imkanı bulabilecektir. letmenin gerçekletirdii analizler sonucunda kamuoyu nezdinde olumsuz bir izlenime sahip olduunu fark etmesi ya da kötü bir itibar konumu ile karılaması sonucunda kullanması gereken ve bir bakıma savunmayı ifade eden strateji ikinci itibar yönetimi stratejisi olan Reaktif Strateji dir. Bugüne dek gerçekletirdii faaliyetler ve yanlı adımlar ile hedef kitlelerinde olumsuz algılar yaratan iletme bu aamada söz konusu olumsuz deerlerin yerini alacak güçlü bir kurumsal itibar için çalımaya balayacaktır. Dier yandan iletme gerçekletirdii analizler ile hâlihazırda güçlü bir kurumsal itibara sahip olduunu fark etmesi halinde son itibar yönetimi stratejisi olan Koruma Stratejisi ni uygulamak durumundadır. Koruma stratejisinde amaçlanan bugüne dek gerçekletirilen süreçler ile edinilmi iyi kurumsal itibarın sürekliliini salayabilmektir. Her üç strateji için de önemli olan nokta iletmenin sahip olduu deerlerin itibar bileenleri ile ne denli uyutuunun ortaya konabilmesidir zira iyi bir kurumsal itibar söz konusu bileenlerin toplamından ortaya çıkmaktadır. 4. tibar Kavramının Bileenleri tibar kavramının iletmeler ve yöneticiler tarafından her geçen gün daha fazla önem görmesi kavramı üzerinde aratırmalar yapılması gereken ve birden fazla bilim dalının ilgisini çeken bir konu haline getirmitir li yıllardan bu yana pek çok farklı uzman ve medya aracı konuyla ilgili aratırmalarda bulunmakta ve bir iletmenin itibarını ölçebilmelerini salayacak doru bileenleri belirlemeye çalımaktadır. Bununla birlikte günümüzde itibar ölçümlenmesi ile ilgili olarak en sık kullanılan ve uzmanlarca da kabul gören itibar ölçei, Fombrun un tibar Katsayısı adını verdii ve itibar bileenlerini içeren ölçektir. tibar Enstitüsü nün 1990 lı yıllarda giderek önem kazanan itibar konusu için ihtiyaç duyduu ölçek ile ilgili aratırmalar yapan Harris firması 1998 yılında Charles Fombrun ile ortaklaa bir çalımaya imza atmıtır. Söz konusu çalıma kapsamında yapılan aratırmada bireylere sevdikleri ve sevmedikleri, saygı duydukları ve duymadıkları iletmeler ile ilgili sorular sormulardır. Farklı gruplardan ve sektörlerden toplanan bilgilerin analizi sonrasında aratırmayı gerçekletiren Fombrun ve Foss, bireylerin iletmelere dair duygularını ifade ederken kriter olarak aldıkları özellikleri 6 ana kategoride toplamılardır. (Fombrun, 2001:1) Ortaya çıkan kategoriler Fombrun un iletmelerin itibarlarını ölçümleyebilmek için bireylerin algılarını aratıran bir ölçek olan Harris/Fombrun Reputation Quotient (Harris/Fombrun tibar Katsayısı Ölçeini oluturmutur

5 Fombrun ve Foss un oluturduu ve günümüzde de itibar ölçümlerinde sıklıkla bavurulan bu ölçee göre itibar bileenleri 6 ayrı kategoriden olumakta ve iletmelerin bu kategorilerde sahip oldukları özellikler ya da üstünlükler itibar derecelerini belirlemektedir. tibar Katsayısı Ölçei ne göre söz konusu 6 kategori; Duygusal Çekicilik Ürün ve Hizmetler Finansal Performans Vizyon ve Liderlik Çalıma Ortamı Sosyal Sorumluluk kategorileridir. Fombrun ve Foss un tibar Katsayısı Ölçei nde yer alan ilk kategori olan Duygusal Çekicilik, iletmenin genel olarak kamuoyunda ne kadar deer gördüü, sevildii, saygın bulunduuyla ilgili bir kategoridir. Bu kategori kapsamında iletmenin marka deeri ve sadakati, ne kadar takdir edildii ve hedef kitleleri tarafından duygusal açıdan nasıl algılandıı ele alınmaktadır. Ölçein ikinci kategorisi olan Ürün ve Hizmetler kategorisi, bir iletmenin ürettii ürünlerinin ya da sahip hizmetlerinin kalitesini inceleyen ve söz konusu ürünlerde yenilikçilik, güvenilirlik, tatmin edebilirlik, dayanıklılık gibi özellikleri deerlendiren kategoridir. letmenin ürün ve hizmetlerinin genel olarak tüketicilerde oluturduu algı, bu kategorinin temel inceleme kriteri olarak karımıza çıkmaktadır. Ölçein üçüncü kategorisi olan ve temelde iletmenin finansal varlıkları ve finansal varoluuyla ilgilenen Finansal Performans kategorisi, iletmenin sahip olduu finansal deerler, yıllık cirosu, kârlılıı, hisselerinin deerleri, borsada ilem görme oranları, riskleri ve benzeri finansal konuları içermektedir. Bu kategoride iletmenin sahip olduu bahsi geçen finansal özelliklerin kamuoyunda oluturduu algı ile ilgilenmektedir. Ölçein dördüncü kategorisi olan Vizyon ve Liderlik, temelde iletmenin vizyonunun geniliiyle ve sektöründeki liderlik vasfıyla ilgilenmektedir. letmenin sahip olduu vizyon, yeniliklere açıklık ve moderne ayak uydurma oranı ve liderlik konumuna dair algının ölçümlenmeye çalııldıı bu kategoride esas olan iletmenin hedef kitlelerinde bıraktıı modern algının belirlenebilmesidir. Dierlerinin aksine iletmenin dıa dönük yüzüyle deil içe dönük yüzüyle ilgilenen dördüncü kategori olan Çalıma ortamı, iletmenin kurum kültürüyle dorudan balantılı özelliklerini ele almaktadır. Bu kategori, iletmenin yönetim süreçlerinin baarısının, genel olarak ileyiinin ve düzeninin, kurum kültürünün ve daha önemlisi çalıanlarının kalitesinin ve insan kaynaının tatmin düzeyinin kamuoyunda oluturduu algının ölçümlenmesi içermektedir. Fombrun ve Foss un tibar Katsayısı Ölçei nde yer alan son kategori olan Sosyal Sorumluluk kategorisi günümüz iletmelerinin piyasada varlıklarını sürdürebilmeleri için temel gerekliliklerden biri olan toplumsal fayda kavramıyla dorudan ilikilidir. letmenin tüm paydalarıyla, halkla, insan kaynaıyla, faaliyet gösterdii bölgeyle ve genel olarak çevreyle ilikilerinin oluturduu algının ölçümlendii bu kategoride esas olan iletmenin iyi vatandalık görevini ne derece yerine getirdiidir. Günümüzde iletmeler Fombrun un ölçeindeki kategorilerin altını doldurabildikleri oranda itibar yönetimi süreçlerini baarıyla sürdürebildikleri varsayılmaktadır. Bu vaka çalıması ile ülkemizde itibar yönetimi konusunda baarılı bulunan bir iletme, söz konusu ölçek çerçevesinde incelenecek ve kategorilerin itibara katkıları deerlendirilecektir. 5. tibar Yönetimi Vaka Çalıması: Arçelik A li yıllarda ortaya çıkan küreselleme dalgası sonrasında yerel iletmelerin dahi global iletmeler ile rekabet etmek durumunda kaldıı yeni bir ticari düzen olumutur. Bu durumdan ülkemizdeki iletmeler de özellikle Türkiye nin 8. Cumhurbakanı Turgut Özal döneminde yürürlüe giren 24 Ocak kararları ile etkilenmitir. Söz konusu kararlar ile birlikte dı ticaretin serbestlemesi ile ülkemizdeki iletmelerin de rekabet alanı genilemitir. Bu noktadan itibaren dev küresel rekabetin etkilerinin giderek daha youn biçimde hissedildii Türkiye de günümüzde büyük küçük tüm iletmeler youn bir rekabete maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle küresel çapta olduu gibi ülkemizdeki iletmeler de rekabet avantajı kazanabilmek adına güncel gelimeleri takip etmekte ve günümüzde iletmeler için katma deer oluturan itibar gibi manevi konulara yatırım yapmaktadırlar. tibar kavramının i hayatı ve iletmelerin finansal yaamları üzerindeki etkisi göz önüne alındıında ülkemizde de son on yıllık dönemde itibar endeksleri oluturulmu ve Türkiye deki iletmelerin itibarını ölçümleyen kurumlar faaliyetlerine balamılardır yılından itibaren Türkiye tibar Endeksi altında devam ettirilen ölçümlemeler her sene iletmeler arasında en itibarlı bulunan iletmelere yer vermekte ve bunu farklı kategoriler bazında deerlendirmektedir. Bu vaka çalımasında Türkiye tibar Endeksi nin 2014 aratırma çalımalarının halen sürmekte olduu göz önünde bulundurulduunda 2013 yılının endeksinde en itibarlı irket olan Arçelik A.. nin itibar çalımaları incelenecektir

6 Vaka Çalımasının Amaçları; Farklı dönemlerde farklı kuruluların gerçekletirdii baımsız aratırmalarda itibar listelerine giren ve 2013 yılında Türkiye tibar Endeksi tarafından en itibarlı irket seçilen Arçelik A.. nin iletiim çalımalarını Fombrun ve Foss un tibar Katsayısı Ölçei çerçevesindeki analiz etmek, Fombrun ve Foss un 6 katmanlı tibar Katsayısı Ölçei ndeki her bir kategorinin birbirleriyle ve Arçelik A.. nin faaliyetleriyle ilikisini inceleyerek söz konusu kategorilerin itibar yönetimi sürecine katkılarını deerlendirmek, Arçelik A.. nin gerçekletirdii faaliyetler ile yıllar içerisindeki itibar geliimini incelemek. 5.1.Koç Holding ve Arçelik A yılında Vehbi Koç tarafından kurulan ve günümüzde Türkiye nin en güçlü holdinglerinden biri olan Koç Holding, 1938 yılında ilk anonim irketini kurmu 1948 yılında General Electric ile yaptıı ibirlii sonucunda ilk endüstriyel giriimini gerçekletirmitir lı yıllardan itibaren uluslararası ortaklıklarıyla dikkat çeken ve Türkiye de ilk otomobil, ilk traktör, ilk buzdolabı ve çamaır makinesi, ilk tüplü LPG gibi birçok ürünün üretim tesisini kuran Koç Holding in faaliyet alanı oldukça genilemitir li yıllarda ilk kez halka arza açılan holding, 1990 lı yıllarda finans sektöründe atılımları ile dikkat çekmektedir. Günümüzde Akpa, Aygaz, Aygaz Doal Gaz, Demir Export, Opet ve Tüpra markaları ile enerji, Koç Finans ve Yapı Kredi markaları ile finans, Ford Otosan, Otokar, Otokoç Otomotiv, Tofa, Türk Traktör ile otomotiv ve Arçelik, Arçelik LG Klima gibi markalarla dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren Koç Holding aynı zamanda Divan Turizm, Koçta, Setur, Tat Gıda gibi pek çok bilinen markayı da bünyesinde taımaktadır (http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sektorler). 89 yıl içerisinde Türkiye nin en güçlü iki holdinginden biri haline gelen ve günümüzde ulusal ve uluslararası balantıları ile Türkiye çapında ve global düzeyde ürün ve hizmet sunan Koç Holding in en güçlü markalarından birini dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösterdii Arçelik A.. oluturmaktadır yılında kurulan ve kurulduu günden itibaren Türk kullanıcılarının ilgisini cezbeden Arçelik A.., son 4 yıldır Türkiye de faaliyet gösteren farklı itibar ölçümleme merkezlerinin en itibarlı irketler listelerine girmeyi baarmıtır. ve ekonomi dergisi Capital ile finans ve mali iler alanında danımanlık hizmetleri sunan ngiltere meneli Badenoch and Clark ibirliinde gerçekletirilen Türkiye nin En Beenilen irketleri 2014 aratırmasında 4. sırayı alan Arçelik aynı aratırmada Tüketici Elektronii kategorisinde ise 1. sırayı almıtır. Benzer ekilde tibar Aratırmaları Merkezi (RepMan) in gerçekletirdii aratırmalarda 2011 yılında %79,1 ile 3. Sıraya yerleen Arçelik, 2012 yılının aratırmasında yaklaık 17 bin kii ile yapılan görümeler sonucunda %81,1 ile 1. sıraya yerlemeyi baararak Türkiye nin En tibarlı irketi unvanını kazanmıtır. Ülkemizde itibar çalımalarını sürdüren kurum olarak bilinen Türkiye tibar Endeksi (TE) aratırmalarının itibar listelerinde de yer bulan Arçelik, 2012 yılında 4. sırayı alırken, 2013 yılında 4116 puan ile 3. Sıraya yerlemitir. TE 2013 aratırmasında 1. sırayı Koç Holding in, 2. sırayı Sabancı Holding in aldıı göz önünde bulundurulduunda endekste ilk sırayı alan irketin Arçelik olduunu söylemek mümkündür. Yapılan aratırmalara göre pek çok farklı kurum tarafından ve halkın nezdinde Türkiye nin itibarlı irketleri listesinde ilk sıralarda yer almayı baaran Arçelik A.. bu baarısını Türkiye deki yarım asırı aan varlıı ile salamıtır. Günümüzde genel müdürlüü stanbul da olan ve Vehbi Koç tarafından 1955 yılında kurulan Arçelik A..,faaliyete baladıı günden itibaren her geçen gün bir yenilie imza atmıtır. Kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye nin ilk buzdolabını ve ilk çamaır makinesini üreten Arçelik 1991 yılında Ar-Ge merkezini kurarak yenilikçi yüzünü aratırmalarıyla salamlatırmıtır yılında Türkiye nin ilk çamaır kurutma makinesi iletmesini hizmete sokan Arçelik, aynı yıl dünyada bir ilk olan bölünebilir soutma teknolojisini de üretmitir yılında ilk 4 kapılı buzdolabını, 2010 yılında Türkiye nin ilk 3 boyutlu LED televizyonunu üreten ve bunlar gibi Türkiye de beyaz eya konusunda pek çok ilke imza atan Arçelik aynı zamanda alt markası Beko ile dünya pazarında satılarını sürdürmektedir. Günümüzde Arçelik A.. nin bünyesinde kendi alt markası olan ve global düzeyde hizmet veren Beko nun dıında, Blomberg, Arctic, Grundig, Flavel, Elektrabregenz, Leisure, Defy gibi pek çok yurt dıı balantılı marka bulunmaktadır. Toplamda 10 marka ile 100 den fazla ülkede ürün ve hizmet sunan Arçelik in Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika da 14 üretim tesisi ve yaklaık çalıanı bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde üretim tesislerinin yanı sıra uluslararası düzeyde satı ve pazarlama aına hâkim olan Arçelik irketinin 1990 lı yıllardan günümüze dek pek çok farklı alanda kazandıı ödülleri ve baarıları bulunmaktadır Arçelik A.. nin Sektör Konumlandırması ve Rakipler Yarım asırı akın bir süredir Türkiye dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Avrupa nın 3. büyük beyaz eya irketi Arçelik A yılında beyaz eya, ankastre ve klimada %49 pazar payı ile pazar lideri konumundayken LCD televizyonda ise %22 pazar payı

7 (http://www.arcelikas.com/sayfa/65/beyaz_esya) ile sektörün önde gelen isimlerinden biri olmaktadır. Türkiye beyaz eya ve tüketici elektronii sektöründe üretici konumda bulunan rakiplerinin baında Vestel, BSH (Bosch), Merloni ve Kumtel gelmektedir. BSH 1967 yılında Robert Bosch GmbH Stuttgart ile Siemens AG Munich in ortaklııyla kurulan irket, dünyanın üçüncü büyük beyaz eya üreticisi konumundadır. Dünyanın farklı ülkelerinde toplamda 41 fabrikada üretim yapan ve en büyük üretim merkezi Çerkezköy Tekirda da bulunan BSH, Türkiye de Bosch, Siemens, Profilo, Gaggenau olmak üzere 4, toplamda 14 marka ile faaliyet göstermektedir. BSH nin global düzeyde çalıanı ile 42 farklı fabrikada ürettii ürünler 49 ülkede 70 irketi aracılııyla satılmaktadır. Türkiye beyaz eya sektöründe %31 lik pazar payı ile Arçelik ten sonra ikinci konumda olan BSH, Türkiye de yaptıı yatırımı son 2 yılda %181 arttırmıtır (http://www.bshgroup.com.tr/page.aspx?id=24). Vestel 1950 li yılların balarında kurulan ve günümüzde yaklaık çalıanı ile hizmet veren Zorlu Holding in bünyesinde faaliyet gösteren Vestel irketler grubunun kurulu yılı 1984, Zorlu Holding e katılma yılı ise 1994 tür. Günümüzde den fazla çalıanı ile hizmet veren Vestel, Türkiye televizyon ihracatının %85 ini gerçekletirmektedir. Toplamda 150 ülkeye ihracat yapan ve 1 milyon metrekare ile Avrupa nın tek lokasyon üzerine kurulu en büyük fabrikasına sahip olan Vestel bu fabrikada günde beyaz eya ve televizyon üretmektedir. 800 kiilik mühendislik ekibi ile Ar-Ge hizmetlerine önemli bütçeler ayıran Vestel, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan 1000 firmanın içerisinde bulunmaktadır. (http://www.vestel.com.tr/vestel-sirketler-grubu). Merloni 1930 yılında Aristide Merloni tarafından kurulan ve 1970 yılında olu VittorioMerloni nin devraldıı Merloni Endüstri, 1958 yılında Ariston markasını kurmutur yılında ndesit markasını kuran ve 2001 yılında ngiliz markası Hotpoint ile ibirliine giden ve bünyesinde Scholtes markasını da barındıran Merloni nin Türkiye de faaliyet gösteren markaları Ariston, ndesit ve Hotpoint tir. Türkiye de ilk olarak 1994 yılında ndesit markası ile gelen Merloni nin 2008 yılında hizmete girmi olan bir endüstri merkezi de bulunmaktadır (http://www.indesitcompany.com/inst/en/vision/storia/storia.jsp). Kumtel 1972 yılında kurulan ve günümüzde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde varlıını sürdüren Kumtel in ana ürün grupları olan piirici, ısıtıcı ve ev aletleri üretimi konusunda günlük in üzerinde üretim kapasitesi bulunmaktadır. Üretiminin %70 ini ihraç eden ve toplamda 5 kıtada 105 ülkeye ihracat gerçekletiren Kumtel, Kumtel ve Luxell olmak üzere iki farklı marka ile satılarını gerçekletirmektedir (http://www.kumtel.com/sayfalar.asp?languageid=1&cid=1&id=12). Türkiye beyaz eya ve tüketici elektronii sektöründe pazar payı açısından lider konumda olan Arçelik i, ikinci sırada BSH grubu ve Vestel takip etmektedir. Sektörde bu isimler dıında küçük çaplı irketler de bulunmakla birlikte sektörün lokomotif isimleri bu isimlerden olumaktadır. Global düzeyde hizmet veren ve kökleri yurtdıına uzanan BSH firması ve yerli sermaye mottosu üzerinden ilerleyen ve Ar- Ge yatırımları ile dikkat çeken Vestel güçlü finansal yapıları ve marka deerleri ile dikkat çekmektedirler. Bununla birlikte sahip olduu pazar payı ile sektör liderliini elinde bulunduran Arçelik A.. nin en büyük avantajının gerçekletirdii itibar çalımaları olduu düünülmektedir Fombrun tibar Katsayı Ölçei Çerçevesinde Arçelik A.. tibar Çalımaları Çalımanın bu aamasında faaliyet gösterdii 60 yıllık süre içerisinde pek çok yenilie imza atan ve her geçen gün giderek güçlenen sektör lideri Arçelik A.. nin gerçekletirdii itibar çalımaları, Fombrun&Foss un tibar Katsayı Ölçei çerçevesinde; Sosyal Sorumluluk, Duygusal Çekicilik, Kalite ve Yenilik, Çalıma Çevresi, Finansal Durum ve Liderlik ve Vizyon balıkları altında incelenecektir

8 Arçelik in tibar Bileenleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Duygusal Çekicilik Kalite ve Yenilik Çalıma Çevresi Finansal Durum Liderlik ve Vizyon Çevre Atıkları Hayata Döndüren Minik Eller Proje Yarıması Plastik Poet Yerine Bez Arçelik Marka Bileenlerive Çarıımları Arçelik Logosu Arçelik Marka Kimlii Yenilikçilik Ödülleri Ar-Ge Liderlii ödülü Teknoloji Gelitirmede Liderlik ödülü Eitimler 2014 yılında kii baı ortalama 28 saat eitim 2014 yılında toplam 2014 yılında milyon TL Faaliyet kârı 2014 yılında 638 milyontl net kâr 25 yıllık Ar-Ge departmanı Türkiye nin ilk buzdolabı, ilk çamaır Torba Kampanyası Atık Yaları Yakmanın En Arçelik Sloganı Reklam Filmleri Türkiye nin En novatif irketi ödülü saat eitim 2014 yılında yılında milyontl net satı makinesi üretimler vb. ilk Doal Yolu Kampanyası Çelik Duygusal Baı novasyon Liderlii kiiye 3990 saat yaratıcılık Her geçen sene artan Türkiye Uzunkum Plajı nda Kıyı ödülü eitimi net satı oranı ve brüt kâr Pazarında %49 ile Temizleme Faaliyeti Aaç Dikim Faaliyetleri Toprak ve Yaprak Konulu InovaLG de inovasyon stratejisi kategorisinde 1.lik ödülü Genç Türkiye Zirvesi nde 7560 adamxsaat çevre ve enerji eitimi 2013 yılında marjı 1986 dan itibaren MKB ve Borsa stanbul da sektör lideri novatif bakı açısı ile pek çok ilke Resim Yarıması novasyon Büyük Ödülü sahibi beyaz yakalı çalıanlara ilem görme imza atma Ankara Bulaık Makinesi Yenilikçilik Yaratıcılık ortalama 38,5 mavi yakalı BIST Sürdürülebilirlik Toplumsal letmesi Hatıra Ormanı Arçelik A.. Çalıanları Ödülleri nde Jüri Özel Ödülü Sanayide Enerji çalıanlara ortalama 20 saat eitim Endeksi 2014 yılında 10 projelerde öncülük Benchmark Çevre Bilinci Kampanyası Verimlilii Proje Yarıması nda üzerinden 9,41 yönetim firma Kilimanjaro Tırmanıı En Verimli Ürün ödülü ve En derecelendirme notu Liderlik Verimli Endüstriyel Tesis Jüri ödülleri Özel Ödülü ISO Çevre Ödülleri nde novatif Çevre Dostu Ürün kategorisinde 1.lik ödülü Eitim Arçelik A.. ile Eitimde Gönül Birlii Programı Meslek Lisesi Koçları CEMS Programı Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Öretim Programı KUR Mesleki Eitim Projesi Spor Beko Basketbol Ligi Beko Basketbol Ligi Bundesliga Almanya Beko Basketbol Ligi Rusya Beko Basketbol Litvanya Beko Basketbol Ligi talya Beko Futbol Kupası FA Cup ngiltere Grundig Bundesliga Resmi Teknoloji Ortaı -Almanya Uluslararası takımlara Ana ve Presenting sponsorluklar Beko Beikta Profesyonel Futbol A Takımı Sponsorluu Yenilikçi Ürünler; lk kendisini temizleyen filtreli bulaık makinesi IonFresh Dünyanın en az enerji tüketen ısı pompalı kurutucusu Dünyanın en sessiz çamaır makinesi Dünyanın en sessiz kondenserli kurutucusu Dünyanın en sessiz ve en düük enerji tüketimli ankastrefırını Dünyanın en az enerji tüketen No-Frost buzdolabı Kalite Standardizasyonu Türkiye de akredite ISO belgesine sahip ilk firma ISO standardına uygunluk için Doruluk Belgesi Salıı ve Güvenlii Arçelik A.. Salıı ve Güvenlii Politikası Salıı ve Güvenlii Komitesi çalıana adamxsaat Salıı ve güvenlii Eitimi 1901 yüklenici firma çalıanına 1898 adamxsaat Salıı ve güvenlii eitimi Örgütlenme Özgürlüü ve Sözlemeler Sendikalar, sektör kuruluları ve STK lar ile iyi ilikiler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etik Sözlemesi ne uyum yeri Sosyal Uyumluluk Giriimi üyelii Etik Davranı Kuralları ve Uygulama Prensipleri ne uyum Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri 866

9 Beko FC Barcelona Sponsorluu Kültür-Sanat Faaliyetleri Festivallere destek Müzik albümlerine destek Belgesellere destek Sergilere destek Dier Toplumsal Destek Faaliyetleri Engelliye Doru Yaklaım Seminerleri Projesi aret Dili Öretmeni Yetitirme Yönetimi Eitimi Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Fotorafçılık Eitimi Sizler çin Kitap Okuyoruz Projesi Aaç Dikim Kampanyası Çin Beyaz Balık Oyun Odaları Arçelik A.. Arama ve Kurtarma Ekibi Projesi Ülkem çin Ulusal Kan Baıı Kampanyası Darülaceze Hayat Okulu Projesi ne destek Uluslararası Destek Faaliyetleri Elektrabregenz den Çocuklara Destek Kampanyası Avusturya Eersterust Yalılar çin Dayanıma Dernei Güney Afrika AmaZulu Topluluu GüneyAfrika Krasnodar, Krymsk Sel Baskını Bölgesine Destek Rusya Projuvenüte ye Destek Avusturya LIV Köyü Güney Afrika Ethelbert Çocuk Evi GüneyAfrika Giysilerinizin Ömrünü sahibi ISO50001 standart belgesi Alanında 37 ulusal, 7 genel uygunluk belgesi 2007 yılından itibaren Yalın 6 Sigma uygulamaları novatif Çalımalar Dünya Fikri Haklar Örgütü listesinde ilk 200 de tek Türk firması 1996 dan bu yana Türkiye den yapılan patent bavurularının %10 una sahip Türkiye Patent Enstitüsü Patent ampiyonu Uluslararası patent bavurularının 1/3 ünün sahibi Horizon 2020 de AB destekli 2 proje, Eureka programında projeler, 7. Çerçeve Programı nda Türkiye nin özel sektörde en fazla proje sayısı Ar-Ge Merkezi Belgesi Çevre dostu ürün aratırma-gelitirmede 2014 yılında 25 milyon TL bütçe Ar-Ge finansmanı için 100 milyon avroluk kredi Sendikası üyelii Toplu Sözlemeleri TS kapsamında çalıan sayısı oranı %85 TS kapsamında yurtdıında çalıan oranı %56 Geliim Programları Yönetim Becerileri Gelitirme Programı- Ekip Yöneten Yönetim Becerileri Gelitirme Programı-Yönetici Yöneten; Üst Düzey Liderlik Programı Lider ve Strateji/Lider ve nsan Programı Lider ve / Lider ve Etkin Takım Programı Uluslararası Yönetim Gelitirme Programı Arçelik Mentorluk Programı Arçelik Yetenek Programı Yetkinlik Eitimleri ve Fonksiyonel Geliim Programları irket Oryantasyon Programları 2013 yılında çalıanların hayata geçen 914 projesi stihdam Çalımaları ve Dier Çalıan Faaliyetleri CEMS Programı Yeni istihdamın %40-50 arası yeni mezunlardan Çalıanların kararlara aktif katılımını salayan sistem Çalıan Memnuniyet Aratırması SGK dan 2 ödüllü 867

10 Uzatıyoruz Kampanyası spanya Tabaluga Müzikali Almanya 10 Yıl, 10 l, 10 Okul Projesi Bosna A dan Z ye Ekoloji Romanya Dier Çalıma Çevresi Faaliyetleri Tedarikçi Gelitirme Çalımaları CIPS Kurumsal Sertifika Arçelik Tedarikçi Portalı Tablo 1. Fombrun tibar Katsayı Ölçei Çerçevesinde Arçelik A.. Uygulamaları 868

11 Arçelik A.. ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayıı Küreselleme sonrası hızla gelien teknoloji ve deien pazar koullarının bir sonucu olarak bilinçlenen hedef kitleler günümüzde alternatiflerini farkında olan, aratıran, beklentisi yüksek bireyler haline gelmilerdir. Bu noktadan hareketle günümüz iletmelerinin beklentisi yüksek hedef kitlelerinin ilgisini çekmesi ve bu potansiyeldeki müterilerini tatmin etmesi güç olmaktadır. Zira günümüz rekabet ortamında iletmelerin tüketicilere kaliteli ürün ve hizmeti uygun fiyatlarla sunması yeterli olmamakta, iletmenin potansiyel müterileri tüm bunlara ek olarak topluma duyarlı iletmeler istemektedirler. Bu durumun farkında olan pek çok kurumsal iletme, hizmet verdii bölgenin ve ülkenin toplumsal problemleriyle ilgilenerek kurumsal sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadırlar.kärnä ve Juslin e göre iletmenin sürdürülebilir ekonomik gelimeye olan katkısı, çalıanlar, aileleri ve tüm toplumun yaam kalitesini arttırmaya olan balılıı (Kärnä &Juslin 2003) olarak tanımlanan kurumsal sosyal sorumluluk, iletmelerin istikrarını destekleyen bir unsur olarak karımıza çıkmaktadır. Gelien koullar sonucunda sürdürülebilirliini kanıtlamak isteyen iletmeler için giderek önem kazanan kurumsal sosyal sorumluluk olgusu, artık bir lüks deil, hedef kitlelerin ve müterilerin güvenini kazanarak itibar yönetimi süreçlerini baarıyla sürdürmeleri için bir gerekliliktir. Halkın nezdinde iletmenin topluma duyarlı bir imaj oluturabilmesinin temel koullarından biri olan kurumsal sosyal sorumluluk, beraberinde getirdii güçlü imaj ile itibar yönetimi süreçlerinin desteklenebilmesi açısındanda büyük önem taımaktadır. Bu durumun bilincinde olan pek çok kurumsal iletme gibi Arçelik A.. de itibar yönetimi çalımalarının önemli bir bölümünü oluturan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermektedir. Kurucuları Vehbi Koç un Devletim ve ülkem var olduu sürece ben de varım (http://www.vehbikocodulu.com/vehbi-koc/sozleri/) ilkesiyle hizmet veren Koç Holding in bünyesindeki Arçelik A.. kurulduu günden bu yana Türkiye nin toplumsal sorunlarına eilen ve süreklilik arz eden kurumsal sosyal sorumluluk çalımalarına yer veren bir irkettir. tibarın giderek önem kazandıı günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluk çalımalarıyla itibarını güçlendirmek için çabalayan Arçelik A.. eitimden, çevreye, salıktan spora kadar pek çok farklı alanda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler gerçekletirmekte ve pek çok insana katkı salayarak kurumsal sosyal sorumluluk çalımaları sürdürmektedir. Arçelik A.. nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalımaları: a. Çevre Alanındaki Çalımalar: Kurulduu günden itibaren geliimi takip ederken çevrenin korunmasına da özen gösteren ve dönemin gereklilikleri çerçevesinde faaliyette bulunan Arçelik A.. nin çevre koruma ve gelitirmeye dair pek çok projesi, sosyal sorumluluk çalıması ve faaliyetleri bulunmaktadır. Arçelik A.. nin bünyesinde hizmet veren ve tüm çevre yönetimi çalımalarının sürdürüldüü Merkezi Enerji ve Çevre Yöneticilii biriminde her ay gerçekletirilen düzenli toplantılarla faaliyet gösteren Arçelik A.. Çevre Koordinasyon Kurulu üretim ve üretim dıı tüm çevre sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. Arçelik A.. nin tüm i stratejileri Çevre Yönetimi Organizasyonu tarafından, çevre politikaları dorultusunda hazırlanmakta ve tüm çalıanların katılımı ile desteklenmektedir. Çevre konusunda hedeflenen faaliyetlerin hayata geçirilmesini salayan Arçelik A.. Çevre Yönetim Birimi gerekli ilemleri yürütürken baımsız kuruluların iç ve dı denetimlerine de tabi olmaktadır. Temellerini Arçelik A.. Çevre Politikası ve Arçelik A.. Enerji Politikası ndan alan ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve ISO50001 Enerji Yönetimi Standardı yla birlikte yürütülen çevre faaliyetlerine önem veren Arçelik A.., 2013 yılında faaliyetlerden doan çevresel etkilerin bertaraf edilmesi için Ar-Ge harcamaları hariç 12 milyon lira civarında yatırım yapmıtır. (Arçelik A.. Sürdürülebilirlik Raporu 2013:23) Çevreyi koruma faaliyetleri kapsamında, ISO Standardı çerçevesinde sera gazı emisyonlarını kontrol altında tutmaya çalıan Arçelik A yılında baımsız bir kurulu tarafından seri gazı emisyonu deeri konusunda yeterli güven seviyesi belgesi almıtır. Aynı standart çerçevesinde sürdürülen sera gazı emisyonu çalımaları sonucunda 2013 yılında bir önceki yıla göre dolaylı sera gazı emisyonlarında %24,9 ve dorudan sera gazı emisyonlarında %16,7 ve toplam sera gazı emisyonlarında %21,2 azalma kaydetmitir. (Arçelik A.. Sürdürülebilirlik Raporu 2013:23) Yine çevre çalımaları kapsamında üretimde enerji verimliliine büyük özen gösteren Arçelik A.., 2013 yılı içerisinde 105 enerji verimlilii projesi gerçekletirmi ve bu projeler sonucunda kwh elektrik, m3 doalgaz olmak üzere toplam GJ enerji tasarrufu salanmıtır (Arçelik A.. Sürdürülebilirlik Raporu 2013:24). Ürünlerinde de enerji verimlilii konusunda hassas davranan Arçelik A.., 2013 yılında enerji tasarrufu salayan ürün sayısını arttırmı ve sonuçta dünyanın en az enerji tükenen; çamaır makinesini, ısı pompalı kurutucusunu, fırınını, buzdolabını ve en enerji verimli kompresörünü üretmitir. Yine çevre koruma faaliyetleri kapsamında doal kaynak kullanımı ve atık yönetimi ile ilgili çalımalarda bulunan Arçelik A.., 2013 yılında entegre atık yönetimi ile ilgili belirledii hedeflere ulamı ve 2014 yılında gerçekletirilmek üzere yeni hedefler belirlemitir. 869

12 Arçelik A.. nin çevrenin korunması ve sürdürülebilirliin salanması adına gerçekletirdii faaliyetlere ek olarak çevreyi koruma konusunda pek sosyal sorumluluk ve toplumsal destek faaliyetleri de bulunmaktadır. Söz konusu çevre sosyal sorumluluk çalımalarının bazıları unlardır; Atıkları Hayata Döndüren Minik Eller Proje Yarıması; 2012 yılında Tema Vakfı Bolu Temsilcilii ve Arçelik A.. Piirici Cihazlar letmesi nin Bolu da düzenledii ve Atıkları Hayata Döndüren Minik Eller adını alan proje yarımasına Bolu ili genelinde ve 8. Sınıf ilköretim okulu örencileri katılmıtır. Yarımada ödül kazanan örencilerin ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü nde gerçekletirilen bir ödül töreni ile verilmitir. Plastik Poet Yerine Bez Torba Kampanyası; 2012 yılında Arçelik A.. Elektrik Motorları ve Kurutma Makinesi letmeleri tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nde gerçekletirilen proje kapsamında, Çerkezköy halkına yönelik Plastik Poet Yerine Bez Torba konulu eitim ile bilgilendirme yapılmı ve halka bez torba daıtımı gerçekletirilmitir. Atık Yaları Yakmanın En Doal Yolu Kampanyası;2012 yılında Arçelik A.. Elektrik Motorları ve Kurutma Makinesi letmeleri nde gerçekletirilen projede evlerde biriken kızartmalık atık yaların lavaboya dökülmeden toplanması ve biyodizele dönütürülmesi amaçlanmıtır. Proje kapsamında çalıanlardan evlerindeki atık yaları getirmeleri istenmi ve bu atık yalar iletme tarafından geri kazanıma gönderilmitir. Uzunkum Plajı nda KıyıTemizleme Faaliyeti;2012 yılında Arçelik A.. Çamaır Makinesi letmesi ve Deniz Temiz Dernei ibirlii ile gerçekleen projede, ile Uzunkum Plajı nda kıyı temizleme faaliyeti gerçekletirilmitir. Yapılan faaliyet sonucunda kaıt, plastik, cam ve karıık atık kategorilerinde toplam 52,5 kg atık toplanmıtır. Aaç Dikim Faaliyetleri; 2012 yılında Arçelik A.. Bolu letmesi tarafından bölgeye özel bir tür olan 100 adet da fındıı ve 4 tür endemik bitki dikilerek doal yaam alanı koruma altına alınmıtır. Ve 2011 yılında Eskiehir Buzdolabı ve Kompresör letmesi, Arçelik A.. Çayırova letmesi ve Arçelik A.. Ankara letmesi tarafından dikilen fidanların bakım çalımaları yapılmıtır. Toprak ve Yaprak Konulu Resim Yarıması; Arçelik A.. Piirici Cihazlar letmesi ve Tema Vakfı Çevre Dernei ibirliiyle ortaokul örencileri arasında çevre bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen 2013 yılında 5. kez düzenlenen proje yarımasında, 12 okuldan 123 örencinin katılımı salanmıtır. Ankara Bulaık Makinesi letmesi Hatıra Ormanı; Arçelik A.. Ankara Bulaık Makinesi letmesi nin Ankara çevre yolu üzerinde 2000 aaç ile kurduu Hatıra Ormanı nın bakım ve sulama çalımaları halen devam etmektedir. Arçelik A.. Çalıanları Çevre Bilinci Kampanyası Kilimanjaro Tırmanıı; Arçelik A.. çalıanlarından oluan 12 kiilik gönüllü bir ekip, küresel ısınmaya dikkat çekebilmek amacıyla Afrika Kıtası nın en yüksek daı Kilimanjaro ya tırmanmıtır. b. Eitim Alanındaki Çalımalar: Kurulduu günden itibaren her geçen gün ilerlemeyi ve geliimi destekleyen bir iletme olarak Arçelik A.., Türkiye de eitim alanında pek çok sosyal sorumluluk kampanyasına imza atarak toplumsal geliime destek vermektedir. Söz konusu kampanyaların bazıları unlardır; Arçelik A.. ile Eitimde Gönül Birlii Programı; Milli Eitim Bakanlıı ibirlii ile ilk kez 2004 yılında hayata geçirilen Eitimde Gönül Birlii Programı ile eitimde bireysel geliime yapılacak katkıların küçük yalarda balamasının gereklilii üzerinde durulmaktadır. Türkiye de Yatılı lköretim Bölge Okulu nda eitim gören maddi olanakları kısıtlı örencilerin eitim standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Arçelik A.., 2012 yılı itibariyle 60 ilde 300 Yatılı lköretim Bölge Okulu nda eitim gören 200 bin örenciye ulaarak etkinlikler düzenlemi, maddi zorluklar nedeniyle ortaokula ya da liseye devam edemeyecek olan örencilere burs imkanı salanmı ve söz konusu okullardaki öretmen ve yöneticilere bireysel geliim ve mesleki eitim konularında eitim ve seminerler verilmitir. CEMS Programı; Uluslararası kurumların ihtiyacını karılayacak profildeki gelecein yöneticilerini üniversite ve i dünyası ibirliinde bir araya getirmeyi amaçlayan bir program olan CEMS e Türkiye den destek veren tek irket olan Arçelik A.. gelecein yöneticilerinin yetitirilmesine katkıda bulunmaktadır. Arçelik Elektrikli Ev AletleriTeknik Öretim Programı; eitim yılı itibariyle 3 ü stanbul da ve biri Diyarbakır da olmak üzere toplam 4 okulda gerçekletirilen, 2013 yılında Trabzon, zmir, Ankara ve Bursa uygulamalarıyla sayısı 8 e çıkartılan program kapsamında yeni teknolojileri bilen insan gücünün gelitirilmesi amaçlanmıtır. Elektrikli ev aletleri teknik servis dalında yeni teknolojilere dayalı ölçü aletleri ve cihazlar ile hazırlanan Arçelik laboratuvarlarından 2013 yılı içerisinde toplam 331 örenci ve 57 öretmen faydalanmıtır. Programın, stanbul ve Diyarbakır daki ilk mezunlarının 18 i Arçelik yetkili servislerinde istihdam edilmitir. 870

13 KUR Mesleki Eitim Projesi; yılları arasında Arçelik A.. ve KUR ortaklııyla sürdürülen proje kapsamında Arçelik A.. eitmenleri tarafından istihdama yönelik eitimler gerçekletirilmitir. 4,5 ay süresince farklı branlarda eitim alan bireylerin %60 ı yetkili servis ve fabrikalarda istihdam edilmitir. Meslek Lisesi Koçları; Koç Holding in sürdürdüü Meslek Lisesi Memleket Meselesi adlı sosyal sorumluluk projesi altında faaliyet gösteren ve Meslek Lisesi Koçları olarak adlandırılan gönüllü bireylerden oluan 28 kiilik bir ekip örencilerin kiisel geliimlerine destek olabilmek adına i hayatına hazırlanmaları konusunda onlara rol model olmaktadır. 26 okulun sorumluluunu üstlenen Meslek Lisesi Koçları ile 2013 yılı itibariyle 1283 bursiyere destek salanmı ve 275 bursiyer mezun edilmitir. c. Spor Alanındaki Çalımalar: Spor alanındaki sosyal sorumluluk çalımalarını Beko markası altında sürdüren Arçelik A.. bata Türkiye olmak üzere pek çok farklı ülkede Basketbol ve Futbol liglerine destek olmaktadır. Beko Basketbol Ligi; 2006 yılında gerçekletiren sponsorluk sonucunda Türkiye Basketbol Ligi nin ismi Beko Basketbol Ligi olarak deitirilmitir. Beko Basketbol Ligi Bundesliga Almanya; Avrupa nın önde gelen basketbol liglerinden biri olan Alman Basketbol Ligi, sezonundan bu yana Beko sponsorluu ile Beko Basketball Bundesliga olarak devam etmektedir. Beko Basketbol Ligi Rusya; yılları arasında Beko nun Rusya Basketbol Ligi nin sponsorluunu üstelenmesiyle birlikte lig Beko Professional League olarak isim deitirmitir. Beko Basketbol Litvanya; Beko 2011 yılında Litvanya Basketbol Ligi nin de sponsorluunu üstlenerek ligin, yılından itibaren Beko LKL League olarak adlandırılmasını salamıtır. Beko Basketbol Ligi talya; 2012 yılında Avrupa nın en önemli liglerinden biri olan talyan Basketbol Ligi nin sponsorluunu üstlenen Beko, ligin Beko Lega Basket Serie A adını almasını salamıtır. Beko Futbol Kupası FA Cup ngiltere; Beko, ngiltere de 141 yıllık bir turnuva olan FA Cup ın ve sezonları boyunca destekçisi olmutur. Beko Beikta Profesyonel Futbol A Takımı Sponsorluu; yılları arasında Beko markasıyla Beikta JK Sponsoru olan Arçelik A.., sezonunda Beikta spor kulübü ile imzaladıı sponsorluk anlaması sonucunda Beikta Profesyonel Futbol A Takımı Sırt Sponsoru olmutur. Beko FC Barcelona Sponsorluu; Arçelik A.. Beko markasıyla Haziran 2014 tarihinde FC Barcelona nın yeni sponsoru olmutur. Grundig Bundesliga Resmi Teknoloji Ortaı -Almanya; Arçelik A.. bünyesindeki Grundig markası ile ve sezonlarında Bundesliga nın Resmi Teknoloji Ortaı olmutur. Basketbolda Ana ve Presenting Sponsorluklar; Arçelik A.. nin bünyesindeki Beko, 2009 FIBA Asya ampiyonası ve 2009 FIBA Avrupa ampiyonası nın ana sponsorluklarını yürütmektedir yılında Türkiye de gerçekleen 2010 FIBA Dünya Basketbol ampiyonası nın Presenting (ampiyonayı tüm dünyaya sunan en büyük sponsor) Sponsor u olan Beko, 2010 ve 2011 yıllarında Avrupa Basketbol ampiyonası nda da Presenting sponsorluu üstlenmitir. d. Kültür-Sanat Alanındaki Çalımalar: Kültür ve sanat faaliyetlerinin bir ülkenin geliimi konusunda etkisinin bilincinde olan Arçelik A.., toplumsal geliime destek verebilmek adına ülkemizde gerçekletirilen bazı kültür ve sanat faaliyetlerinin sponsorluunu üstlenerek bu alandaki çalımalara destek olmaktadır. Festivaller; Arçelik A.. stanbul, Ankara ve Eskiehir de düzenlenen Sanat ve Kültür Festivalleri ne destek vermitir. Müzik albümleri; Kültür ve sanat alanındaki topluma destek çalımaları kapsamında müzik albümlerinin hazırlanmasında ve daıtımında destek veren Arçelik A.. Yunus Emre Oratoryosu nun yanı sıra, dil Biret, Güher-Süher Pekinel, efika Kutluer gibi baarılı isimlerin CD albümlerinin çıkıına da destek vermitir. Belgeseller; Kültür ve sanat alanında topluma destek olma amacı güden Arçelik A.. Cumhuriyetin Hayalleri Belgeseli, TEMA-Erozyon Belgeseli, Türk ktisat Tarihi Belgeseli gibi pek çok farklı alanda uzman bilginin paylaılmasını salayan belgesellerin hazırlanmasında destek olmutu. Sergiler; Kurulduu günden itibaren daima yaratıcılık ve teknoloji deerleriyle ön planda olan Arçelik A.. kreatif çalımalar denildiinde uluslararası üne sahip Leonardo Da Vinci nin interaktif icatlarını kapsayan Leonardo: Evrensel Deha Sergisi'nin sponsorluunu üstlenerek destek olmu, sergi stanbul ve Ankara da e yakın sanatsever ile bulumutur. e. Dier Toplumsal Destek Faaliyetleri: 871

14 Bata çevre olmak üzere eitim, kültür, sanat ve spor gibi pek çok alanda toplumsal geliime destek veren ve ülkenin problemlerine eilen Arçelik A.. nin bu dorultuda gerçekletirdii dier sosyal sorumluluk çalımalarının bazıları ise unlardır; Ülkem çin Engel Tanımıyorum Projesi; Koç Holding Birlemi Milletler Kalkınma Tekilatı ve Alternatif Yaam Dernei ibirlii ile gerçekletirilen Ülkem çin Engel Tanımıyorum Projesi 2 farklı projeyi içermektedir. Engelliye Doru Yaklaım Seminerleri Projesi; Ülkem çin Engel Tanımıyorum Projesi nin ilk basamaını oluturan bu projede amaç, engelli bireylere karı toplum içerisinde doru yaklaımların salanması ve engelli bireylerin dılanmalarını ve ötekiletirilmelerini engellemektir. Proje kapsamında 27 Arçelik A.. Gönüllü Eitmeni irket kampüslerinde projenin bilinirliinin artması için eitimler vermilerdir yılı sonunda 196 eitim ile Arçelik A.. çalıanına ulaılmı ve gerekli eitimler verilmitir. Sizler çin Kitap Okuyoruz Projesi; Ülkem çin Engel Tanımıyorum Projesi nin ikinci basamaını oluturan ve Arçelik A.. ile Boaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eitim Merkezi ibirlii ile yürütülen bu projede amaç, görme engelliler için bir sesli kütüphane oluturulmasıdır. Gönüllü Arçelik A.. çalıanlarının görme engellilerin istedii ya da kendilerinin seçtii kitapları bilgisayar yardımıyla seslendirdii proje kapsamında 253 kii gönüllü okuyuculuk yapmı, 2013 yılı itibariyle toplam 20 kitap seslendirilmitir, 30 kitabın seslendirilmesine ise devam edilmektedir. Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Fotorafçılık Eitimi: Ülkem çin Engel Tanımıyorum Projesi nin bir 2014 yılı ilk basamaını oluturan ve Bedensel Engellilerle Dayanıma Dernei ve Fotorafmetre Dernei ibirliiyle sürdürülen bu projede amaç, bedensel engelli bireylerin fotorafçılıkla tanımasını salamaktır. Proje kapsamında 14 bedensel engelli birey uzmanlardan teorik ve pratik eitimler almılardır. aret Dili Öretmeni Yetitirme Yönetimi Eitimi; Ülkem çin Engel Tanımıyorum Projesi nin bir sonraki basamaını oluturan bu projede amaç, kısıtlı sayıdaki iaret dili eitmenlerini arttırmaktır. Ana dili iaret dili olan engelli bireylerin katılarak eitimci olmayı örendikleri kursta toplam 106 saat eitim verilerek engelli bireyler eitimci olarak mezun edilmitir. Beyaz Balık Oyun Odaları; Hastanelerin onkoloji bölümünde tedavi gören kanser hastası çocukların motivasyonlarını yükseltebilmek adına özel oyun odalarının kurulmasını amaçlayan bu projenin ilk odası Marmara Üniversitesi Eitim ve Aratırma Hastanesi Çocuk Bölümü nde 2011 yılında kurulmutur. Yine proje kapsamında 2012 yılında Süreyyapaa Hastanesi Çocuk Bölümü nde uzun süre yatarak tedavi gören çocuklar için oyun odası ve kütüphane kurulmutur. Projenin devamını salayabilmek adına gönüllü çalıanlar dönem dönem oyuncak ve kitap toplama faaliyetlerine devam etmektedirler. Arçelik A.. Arama ve Kurtarma Ekibi Projesi;Türkiye de 2011 yılında Van da gerçekleen deprem sonrasında Koç Holding koordinasyonunda arama ve kurtarma ekibi oluturulmu, ekip gerçekletirdii düzenli toplantılarla deprem ve dier acil durumlar konusunda eitim vermeye balamıtır. Bulundukları ilin Sivil Savunma Birimleri, tfaiye Müdürlüü yetkilileri ve Sivil Toplum Kurulularının acil durum eitimlerine katılan kampüs ekipleri, bilgilerini paylamılardır. Yine proje kapsamında Acil Durum Ekipman Katalou hazırlanmı ve Koç Holding Acil Durum El Kitabı güncellenmitir yılı itibariyle olası bir afet durumunda ekiplerin, mümkün olan en kısa sürede bölgeye intikal edilebilmesini salayabilmek amacıyla tam donanımlı bir Arama ve Kurtarma aracı satın alınmıtır. Ülkem çin Ulusal Kan Baıı Kampanyası; Koç Holding in 2006 yılından itibaren yürüttüü Ülkem çin Projesi kapsamında, 2010 ve 2011 yıllarında Türk Kızılayı ibirlii ile yürütülen projede kan baıı konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmıtır. Arçelik A.. çalıanları, yetkili satıcıları ve servislerinin youn katılımını ile gerçekleen projede 2011 yılı sonunda gönüllü katılım ile ünite kan baıı gerçekletirilmitir. Darülaceze Hayat Okulu Projesi ne destek; Darülaceze sakinlerinin tecrübelerini aktarabilmeleri için düzenlenen proje kapsamında Arçelik üst düzey yöneticileri ve stanbul bayilerinden oluan 25 kiilik bir ekip sekiz hafta boyunca eitim alarak projeye destek vermilerdir. f. Uluslararası Destek Faaliyetleri: Farklı markaları ile sadece Türkiye pazarlarında deil, global düzeyde hizmet veren Arçelik A.. uluslararası boyutta pek çok farklı alanda sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekletirmekte ve bu kampanyaları söz konusu bölgede faaliyet gösteren markaları ile sürdürmektedir. Bu kampanyaların bazıları unlardır; 872

15 Eersterust Yalılar çin Dayanıma Dernei Güney Afrika; Arçelik A.. Defy markası ile 1961 den bu yana Güney Afrika daki yalıların bakımını üstlenen ve onları misafir eden Eersterust un yalılar için elden geçirdii tesislere destekte bulunmutur. AmaZulu Topluluu - Güney Afrika; Defy ibirlii ile Güney Afrika da yer alan toplumları iyiletirmek için 2009 yılında kurulan AmaZulu topluluu vakfına destek olunmaktadır. Finansal yetersizlikleri olan bireylerin bireysel becerilerini gelitirmesini ve yetenekleri ile ön plana çıkan çocuklara bursa salanmasını içeren proje kapsamında 2680 örenciye burs salanmıtır. Krasnodar, Krymsk Sel Baskını Bölgesine Destek Rusya; Arçelik A.. nin Beko markası ile gerçekletirdii proje kapsamında 2012 yılında Rusya nın Krymsk kentinde gerçekleen sel felaketinin yaraları sarılmı, evsiz kalan kiilerin yeni evleri için beyaz eya temin edilmitir. Projuvenüte ye Destek Avusturya; Elektrabregenz ibirliiyle evsiz ve ihtiyaç sahibi çocukların korunmasının amaçlandıı proje kapsamında yetimhanelere çeitli ürünler baılanmakta ve sosyal farkındalıın arttırılması amaçlanmaktadır. LIV Köyü Güney Afrika; Defy ibirliiyle gerçekletirilen kampanyada yetim kalan çocukların kıtada ve dünyada olumlu deiimi salayacak bir kuak olmasını amaçlayan LIV e destek salanmaktadır. Ethelbert Çocuk Evi Güney Afrika; Defy ibirlii ile gerçekletirilen proje kapsamında Güney Afrika da fiziksel ve/veya cinsel istismara maruz kalan, ihmal ya da terk edilme nedenleriyle ailelerinden ayrılmı olan çocuklara ev sahiplii yapılmaktadır. Ethelbert çocuk evinde 65 çocua ev sahipliinin yapıldıı projede amaç çocukların rehabilite olmalarının ardından aileleriyle bir araya getirilmeleridir. Giysilerinizin Ömrünü Uzatıyoruz Kampanyası spanya; 2011 yılında Beko markası ile balatılan kampanya kapsamında 2,5 ton giysi toplanarak SOS Afrika Sivil Toplum Örgütü Vakfı na baılanmı, giysilerin Kenya ve Dadaab da daıtılması salanmıtır. Proje kapsamında 150 farklı ehirde 300 satı noktası ile toplanan kilo giysi, Beko nun Madrid ehir merkezinde kurduu dev çamaır makinesinde sergilenmitir. European Excellence Ödülleri nde spanya projeleri arasında Altın Ödülü kazanan bu proje aynı zamanda spanya da Evento Plus Ödülleri nde En yi Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde Bronz Ödül e layık görülmütür. Tabaluga Müzikali Almanya; Arçelik A.., Grundig markası ile Münih te 50 yoksul çocuun, Münih te sahneye konan Almanya nın en ünlü müzikali Tabaluga yı izlemesini salamıtır. 10 Yıl, 10 l, 10 Okul Projesi Bosna; Arçelik A.., Beko markası ile gerçekletirdii proje kapsamında Bosna da ihtiyaç sahibi 5 kentteki ilköretim okullarına ve yetimhanelere ihtiyaçları dorultusunda baıta bulunmu, bir baka 5 okula ise basketbol sahası salamıtır. A dan Z ye Ekoloji Romanya; Arçelik A.. Romanya daki markası Arctic ile gerçekletirdii proje kapsamında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nde ECO yaam tarzını benimseyen tüketicilerine tevik sunmak amacıyla bir eitim kampanyası balatmıtır. Çevre dostu yaam hakkında eitimlerin verildii kampanyada uzun vadeli tasarruflarla ilgili bilgiler de verilmitir. Aaç Dikim Kampanyası Çin; Arçelik A.. nin Beko markası ile gerçekletirdii proje kapsamında, çevreye verdii önemi vurgulamak amacıyla, China Green Foundation ibirliiyle 20 yıllık ömrü olan aacın dikilmesini salamıtır Arçelik A.. ve Duygusal Çekicilik Gelien teknoloji, küresel düzeyde rekabet eden iletmelerin tüm ürünlerinin, hizmetlerinin ve bu süreçte kullandıkları teknolojilerinin taklit edilebilir özellie kavumasına neden olmutur. Yeni ve farklı her ürünün taklit edildii ve iletmeler arası farklılıkların giderek azaldıı günümüz koullarında tüm teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin aynı ya da benzer olduu bir pazarda farklılık oluturmak isteyen iletmeler, tüketicileri ile duygusal ba kurmaya önem vermektedirler. Tüketici ve iletme arasındaki duygusal ba, iletmenin itibar yönetimi süreçlerini de dorudan etkilemekte ve iletmenin yüksek itibarlı algı oluturabilmesine destek olmaktadır. letmenin bu denli önemli duygusal baı kurabilmesi ise markaları için duygusal çekicilik oluturmalarıyla dorudan ilikilidir. Bir markanın duygusal çekicilii temelde bir iletmenin hedef kitleleri tarafından beenilmesini ve sevilmesini içermekle birlikte farklı uzmanlar tarafından farklı ekillerde tanımlanmıtır. Brady bir markanın duygusal çekiciliini müterilerin iletmenin kültür ve deerlerini algılaması (Brady, 2005:13) olarak tanımlarken, Bowd&Bowd ise duygusal çekicilii iletme hakkında iyi duygulara, beeni ve güvene sahip olmayı içerme (Bowd&Bowd, 2001:5) olarak tanımlamaktadır. Tanımlardan da anlaılacaı üzere kurumsal itibarın temel kaynaklarından biri olan duygusal çekiciliin salanabilmesi öncelikle iletme için hedef kitleler nezdinde kurumsal duygular oluturulmasına ve bunların yönetilmesine dayanmaktadır. Kurumsal duygu oluturulmak istenen markanın renklerinden logosuna, sloganından tarihçesine kadar pek çok faktörün etken olduu bu kurumsal duygu oluturma sürecinde iletmeler, hedef kitlelerine manevi yatırımlar yapma ve markaya ve iletmenin 873

16 kurum kültürüne bir balılık oluturma eiliminde olmaktadırlar. Bunun temel koullarından biri kurumsal kimlik çalımalarına önem verilmesi ve kurumsal mesajların bütünlük arz etmesine dikkat edilmesidir. Arçelik A.. gerek Türk ticaret tarihindeki en büyük holdinglerden biri olan Koç Holding in bünyesinde bir iletme olmaktan gerekse kendisinin 60 yıllık tecrübesi ve tarihçesi sayesinde kurumsal deerlerin tüketiciler nezdinde öneminin bilincinde bir iletme olarak duygusal çekicilik kavramına önem vermektedir. Bu noktadan hareketle Arçelik A.. iç ve dı hedef kitlelerine dair duygusal çekicilik salamaya yönelik pek çok kurumsal çalımaya imza atmaktadır. Arçelik A.. nin Duygusal Çekicilik Çalımaları: a. Arçelik Marka Bileenleri ve Çarıımları: Kurumsal bir iletmenin tüketicileriyle ba kurmasının ve duygusal çekicilik salamasının temel koulunun kurumsal öelere önem verilmesi olduunun bilincinde olan Arçelik A.. kurumsal kimlik çalımalarına özen göstermekte ve farklı konumlarda ve düzeylerde verilen kurumsal mesajlarının aynı dorultuda olmasına oluturmasına dikkat etmektedir. Söz konusu bütünlüü Arçelik A.. nin kullandıı logo, slogan, kurumsal renkler ve genel olarak reklam filmlerinde görmek mümkündür. Arçelik Logosu: Bir markanın görünen yüzü olarak kabul edilen ve bir bakıta hedef kitle tarafından dorudan anlaılan ya da bilinçaltına seslenen birden fazla mesaj verilmesini salayan logo, markanın baarısında büyük önem taımaktadır yılında kurulan Arçelik A li yıllar boyunca u logoyu kullanmıtır; Kısa süre sonra logosunu deitiren Arçelik, sadece yazının olduu ve kırmızı rengin baskın olduu bir logoyu tercih etmitir. Dönemin logolarının temel özelliklerini yansıtan bu logonun devamında 1970 li yıllara gelindiinde Arçelik A.. daha özgün, farklı, kendisini daha iyi ifade ettiini düündüü u logoyu kullanmaya balamıtır; Arçelik markasının Türkiye pazarında tutulduu ve sevildii dönem boyunca kullandıı bu logo, 2000 li yıllara gelindiinde Arçelik A.. için yetersiz kalmaya balamıtır. Zira daima yenilikçilik anlayıını üzerinden hareket eden ve üretim ve tanıtım stratejilerini bu ilke üzerinden sürdüren bir iletmenin yeni binyılda kendisini daha iyi ifade edecek bir logoya ihtiyaç duyduu düünülmektedir. Bu noktadan hareketle 2000 li yılların baında yenilikçilik anlayııyla yeni stratejiler arayıına giren Arçelik, 2002 yılında markasının duygusal çekicilii adına yepyeni bir sayfa açarak Çelik karakterini oluturmu, Çelik maskotuyla birlikte yeni logosunu da lanse etmitir. Ancak bu durumu sadece logo deiimi olarak görmek yetersiz bir bakı açısıdır. Arçelik 2002 yılında gerçekletirdii bu atılım ile logosunu deitirmekle kalmamı aynı zamanda yenilikçi anlayıını vurgulayacak yeni bir marka kimlii oluturmutur. Qr Code 1 den izlenebilecek olan reklam filmi ile yeni logosunun lansmanını yapan Arçelik A yılında günümüze bu logoyu kullanmaya devam etmektedir. 874

17 Qr Code 1. Arçelik Yeni Logo Lansmanı 1970 li yıllardan 2000 li yıllara kadar kullanılan logo ve 2002 yılında oluturulan yeni logo pek çok uzman tarafından karılatırılarak incelenmi ve hedef kitleler üzerindeki olası etkileri belirlenmeye çalıılmıtır. Dünyaca ünlü grafik sanatçısı Ivan Chermayeff tarafından tasarlanan yeni logo ise u ekildedir; edir; Sıcak Arçelik kırmızısına ve küçük harflerle Arçelik yazısına yer verilen logo uzmanlar tarafından incelendiinde pek çok alt anlam içerdii görülmektedir. Logonun kırmızı bölümü Arçelik A.. nin müteri beklentilerine göre ekil alabilme özelliini, esnekliini ve kararlılıını gösterirken aynı zamanda deiim yapan Arçelik in yeni bir sayfa açmı olmasını ifade etmektedir. Aynı zamanda bu kırmızı bölüm ekil alabilen bir çelii ifade etmekte ve müterilerin gülen yüzünü gizlemektedir. Yazı bölümünde küçük harflerle yazılan Arçelik saa doru gelecee doru- eilimli ve kendisinin deil, müterinin büyüklüünü ifade edebilmek için küçük harflerle konuma gerekliliinden küçük harflerden olumaktadır. Eski ve yeni logoların alt anlamları karılatırıldıında ırıldıında ise öyle bir tablo çıkmaktadır; Eski Logo Yeni Logo Üretici logosu Müteriyle büyük harfle konutuu ve bu nedenle yukarıdan baktıı düünülüyor. Müteri odaklı teknoloji firması logosu Müteriye verilmesi gereken önemi kavradıından müteriyle küçük harfle konuuyor ve müteriye yukarıdan bakmadıı için müteriyle daha yakın olduu düünülüyor. Sert, köeli, blok ve erkeksi bir yapıya sahip olması nedeniyle sanayicilii çarıtırdıı düünülüyor. Sade, enerjik, yumuak ve teknolojik yapıya sahip olması sayesinde gelecee eilimi çarıtırdıı düünülüyor. Yazının üstünde yer alan siyah zemin üzerine Arçelik bir bütün olarak ön planda ve küçük beyaz görsel A yı ön plana çıkartıyor. harflerin üstünlük taslamaktan uzak olduu düünülüyor. 70 li yılları yansıttıı düünülüyor. Milenyumun estetik yapısını taıdıı düünülüyor. Tablo 2. Arçelik Eski ve Yeni Logo Karılatırması Logosunda gerçekletirdii deiim ile marka kimlii için yeni bir sayfa açan Arçelik A.. nin yeni marka kimlii, vurgulamak istedii yenilie açıklık ilkesini hedef kitlelere daha rahat aktarmaktadır. Arçelik Marka Kimlii; Markanın sahip olduu özelliklerin bütününü ifade eden ve duygusal çekiciliin temelini oluturan marka kimlii, markanın logosu, renkleri, sloganı gibi pek çok öeyi kapsamakta ve hedef kitlelerin algısını ekillendirmektedir yılında gerçekletirdii atılım ile tanıtım stratejilerine yeniden ekil veren Arçelik A.. bu dönemde yaptıı logo deiimi ve Çelik in doumu ile marka kimliini olumlu yönde etkileyecek çalımalarda bulunmutur. Pazarlamacı Güven Borça nın 2003 yılında Para dergisinde yayınladıı Arçelik Sana Söylüyorum yazı dizisinde verilen bilgiler, Arçelik A.. nin gerçekletirdii yenilikler, markanın eski buyurgan zihniyetini deitirdii ve bunu genileme politikalarına, ürünlerine, bayilerine, logosuna ve iletiim diline iyi yansıttıını yönündedir. David Aaker in Brand Equity Ten ölçeine göre bir marka kimliinin in içerdii özellikler eski ve yeni Arçelik marka kimliinde incelendiinde u tablolar karımıza çıkmaktadır; 875

18 Görsel 1. Arçelik Eski ve Yeni Marka Kimlii Karılatırması Gerçekletirdii yenilik çalımaları ile marka kimliinde, odak noktasını iletmeden tüketiciye kaydırarak baarılı bir çalımaya imza atan Arçelik A.. nin marka kimlii itibar yönetimi süreçlerini baarıyla sürdürmesine önemli ölçüde destek olduunu söylemek mümkündür. Arçelik Sloganı: Markanın tüketici nezdinde tek bir cümleyle ifadesi olan slogan, bir markanın marka kimliinde ve duygusal çekicilik oluturmasında büyük önem taımaktadır. Aynı zamanda markanın vermek istedii mesajı ve hedef kitlelerde nasıl bir algı oluturmak istediini dorudan ifade eden slogan, rastgele birletirilmi birkaç kelimeden ziyade markanın sözlü yansımasını olarak görülmektedir. Sloganın duygusal çekicilik ve kurumsal itibar yönetimi süreçlerindeki öneminin bilincinde olan Arçelik A.., reklam kampanyalarında kullandıı sloganları vermek istedii mesajlar çerçevesinde oluturmaktadır. Dönem reklamlarında (örnein anneler gününde) Annem bana kalır Hayata Küçük bir Arçelik le sevgiye zaman kalır Yaam kalitesi için çalıır küçük alt sloganlara yer vermekle birlikte, 2002 yılında gerçekletirdii yeni marka kimliindeki ana sloganı Arçelik demek yenilik demek, yenilik demek Arçelik demek sloganı olmutur. Reklam filmlerinde sloganına, Çelik ile birlikte ve reklam müziinin içinde sık tekrarlarla yer veren Arçelik in, yenilik ilkesini tüketicilere aktarmayı baardıı düünülmektedir. Arçelik 2012 yılında markanın maskotu Çelik e e olarak piyasaya sürdüü Çeliknaz ile tanıtım stratejilerinde ufak deiimlere gitmitir ve bu dönemden sonra yenilik ilkesine sevgi ilkesini de ekleyerek reklam filmlerinde bu vurgu üzerinden hareket etmeye balamıtır. Ve bu dönemden itibaren sloganını Yenilii akla tasarlar olarak deitiren Arçelik in, vermek istedii yenilik mesajına sevgiyi ekleyerek duygusal çekiciliini arttırdıı kabul edilmektedir. Reklam Filmleri: Markanın kimliini pekitirebilmesi ve tüketici zihninde istedii konumlandırmaya ulaabilmesi adına büyük önem taıyan reklam filmlerinin, markanın ürün ve hizmetlerinin tanıtılma fonksiyonunun yanında tüketici ve marka arasında duygusal ba oluturulma fonksiyonu da bulunmaktadır ki bu durum itibar yönetimi için gerekli görülen duygusal çekicilik konusunda iletmeye destek salamaktadır yılında Çelik maskotunun ortaya çıkııyla birlikte reklam filmlerini bu strateji üzerinden sürdüren Arçelik, reklamlarında ürünlerinin kısa tanıtımlarının yanı sıra, Çelik ile olan balantılarını esprili bir iletiim dili ile sunmakta ve reklamın sonunda logosuna ve sloganına vurgu yapmaktadır. b. Çelik Duygusal Baı: 2002 yılında gerçekletirdii yeni marka kimliinin en önemli adımlarından birini oluturan Çelik, Arçelik in yenilikçi ve gelecee bakan yüzünü tanımlayan, konuup, hareket eden, duyguları olan, Türk özelliklerini yansıtan, Arçelik fabrikalarında üretilmi bir robottur yılında 876

19 komedyen afak Sezer in rol aldıı ve Qr Code 2 den ulaılabilecek olan reklam filminde ilk tanıtımı yapılan Çelik in aynı dönemde konuabilen, hareket edebilen ve Arçelik in sloganını ve reklam müziini çalan oyuncak robotu da piyasaya sürülmütür. Qr Code 2. Arçelik in Çelik Maskotunun lk Reklam Filmi Konumaları ile kendisini tanıtan, karısındakini tanımak isteyen, gözlerini hareket ettiren ve Arçelik reklam müziini söyleyen bu robot, özellikle çocukların ilgisini çekmitir. Gelecein beyaz eya tüketicileri çocukların küçük yalardan itibaren Çelik sevgisine alıtırılmalarını ve Çelik sayesinde Arçelik ile duygusal ba kurmalarını salayan bu oyuncak robot aynı zamanda Arçelik in reklam müziinin ve sloganının çocuklar tarafından defalarca tekrar edilmesini ve zihinlere yerletirilmesini salamıtır. Ki bu durum yine gelecein beyaz eya tüketicileri konumunda olan çocukların Arçelik için marka sadakati duymalarını ve Arçelik in günümüzün itibarlı irketleri listesinde ilk sıralarda olmasını salamaktadır. Arçelik in gelecee bakan yüzünü, yeniliklere açık oluunu ve teknolojik geliimini ifade eden ve söz konusu sektörde benzeri ya da rakibi bulunmayan Çelik in vücut yapısından gümüi rengine kadar her özellii Arçelik in üstün teknolojisini yansıtma amacıyla planlanmıtır yılında, Çelik in douundan 10 yıl sonra, Çelik e e olabilecek, bayan Çelik-Çeliknaz piyasaya sürülmütür. Çelik ve Çeliknaz ın tanıtımı yapılan bir düün ile evlendikleri reklam filmi sonrasında Arçelik reklam filmlerinde Çelik ile birlikte Çeliknaz ı da kullanmaya balamıtır. Türk kültüründe yer alan evlilik, e sahibi olma fikrini destekleyen ve çocukların zihnindeki anne-baba profilini tamamlayan Çeliknaz ile Arçelik yeni bir duygusal ba oluturmayı planlamıtır. Çelik ile birlikte satıa sunulan ve Çelik in özelliklerini taıyan Çeliknaz ile yine gelecee yatırım yapan Arçelik, gelecein tüketicileri çocukların ilgisini çekmeyi baarmıtır. Çelik in ve Çeliknaz ın hedef kitleleri çocukluklarından itibaren etkilemeye balaması, her ikisinde de Türk kültüründen motiflerin görülmesi ve her iki maskotun da Arçelik in gelecee dönük üstün teknolojisini yansıtması hedef kitlelerin Arçelik ile küçük yalardan itibaren duygusal ba kurmalarını salarken ilerleyen yalarsa bu baın marka sadakatine dönümesine temel hazırlamıtır. Bu durum Arçelik in kurumsal itibar yönetimi süreçlerinin önemli bir boyutunu oluturan Duygusal Çekicilik unsurunu baarıyla oluturduunu ve yönettiini göstermektedir. Kurulduu günden itibaren marka vaadini ve üretim ve tanıtım stratejilerini yenilikçi olma üzerine kuran Arçelik, gerek sahip olduu logosunu, sloganını, reklam filmlerini içeren kurumsal kimlii ile gerekse benzeri olmayan Çelik figürü ile hedef kitlelerin ilgisini çekmeyi baarmakta ve bu sayede marka vaadini yerine getirmektedir. Marka vaadi ile faaliyetlerini paralel bir seviyede yürütebilen Arçelik, kazandıı marka sadakati ile istikrarını sürdürebilirken aynı zamanda oluturduu duygusal çekicilik ile itibar yönetimi süreçlerini de baarıyla yönetmektedir Arçelik A.. ve Kalite ve Yenilik Özellikle son yüzyılda yaanan yüksek ivmeli deiimler sonrasında günümüz iletmeler için sürekli deiim halinde olmak, yenilii ve kaliteyi takip etmek büyük önem taımaktadır. novatif gelimelerin var olmanın temel koulu olarak kabul edildii günümüz piyasasında iletmeler, varlıklarını sürdürebilmek ve global düzeydeki youn rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına sektörleri ile ilgili yenilikleri takip etmektedirler. Yenilikleri takip etmenin ve bu yenilikleri iletme stratejilerine adapte ederek söz konusu yeniliklere ayak uydurmanın lüks deil, gereklilik olduu iletmeler tarafından kabul edilmektedir. Bu noktadan hareketle tüm faaliyetlerini yenilikçi stratejiler ile yürütmeyi yeni yüzyılın temel yönetim stratejisi bilen yöneticiler alanlarında yenilii temsil eden gelimeleri sürdürmekte ve bu yenilik anlayıını ürün ve hizmetlerine kalite olarak yansıtmaktadırlar. tibar yönetimi süreçlerinin temel noktalarından birini oluturan kalite algısı, üründen ürüne hatta müteriden müteriye deiim göstermekle birlikte kalitenin sahip olduu bilinen en temel özellik, beklentileri karılayabilmesidir. Günümüz iletmelerinin temel görevlerinden biri söz konusu müteri beklentilerini, takip ettikleri yenilikler çerçevesinde ürün ve hizmetlerine yansıtmak ve müterilerini tatmin etmeye çalımaktır. Bu noktadan hareketle yola çıkan pek çok kurumsal firma gibi Arçelik A.. de günümüzün youn rekabet ortamında yeniliklere ayak uydurmaya ve kaliteli ürünler üretmeye çalımaktadır. Ancak Arçelik A.. nin en itibarlı iletme listelerinde üst sıralarda yer almasını salayan koul, günümüzde gerçekletirdikleri inovatif atılımları sürdürülebilir kılmaları ve yenilikçilik bakı açısını kuruldukları 877

20 günden itibaren iletmenin temel ilkesi olarak görmeleridir. Bu sebeple gerek üretim ve hizmet gerekse tanıtım stratejilerinde daima yenilikçilik ilkesini benimseyen Arçelik, kalite ve yenilik ile ilgili pek çok çalımaya imza atmaktadır. a. Arçelik Yenilikçilik Ödülleri Türkiye de beyaz eya sektöründe pek çok ilke imza atan bir iletme olarak Arçelik A.. daima yenilii ve geliimi desteklemektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi çalımaları ile ilgili çeken Arçelik A. nin yenilikçilik alanında pek çok ödülü bulunmaktadır. Bunların bazıları; Türkiye novasyon Haftası ndan 4 Ödül; Türkiye hracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye novasyon Haftası nda 2012 yılında Türkiye nin En novatif irketi ödülüne layık görülen Arçelik A yılında novasyon Liderlii, 2014 yılında Ar-Ge Liderlii ve Teknoloji Gelitirmede Liderlik ödüllerine layık görülmütür. InovaLG de novasyon Stratejisi Kategorisinde 1.lik Ödülü;Türkiye novasyon Haftası kapsamında düzenlenen 2013 InovaLG novasyon Ödülleri nde Arçelik A.., novasyon Stratejisi kategorisinde 1.lik ödülüne layık görülmütür. Genç Türkiye Zirvesi nde novasyon Büyük Ödülü; Arçelik A.., 165 ülke ve Türkiye nin 81 ilindeki üniversitelerden 3 bin örencinin katılımıyla ve novatif Düün, Gelecei Yönet ana temasıyla gerçekletirilen Genç Türkiye Zirvesi nde novasyon Büyük Ödülü verilmitir. Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri nde Jüri Özel Ödülü; TESD tarafından 2014 yılında 12.si düzenlenen Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri nde Arçelik A.. Gelimi Kullanıcı Ara Yüzlü ve Çoklu Uygulama Oynatabilen A Balantılı LED TV ile Jüri Özel Ödülü nü kazanmıtır. Sanayide Enerji Verimlilii Proje Yarıması nda En Verimli Ürün ödülü ve En Verimli Endüstriyel Tesis Jüri Özel Ödülü; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıı nın her yıl düzenledii Sanayide Enerji Verimlilii Proje Yarıması nda Enerji Verimli Ürün kategorisinde A+++-%10 kurutucu ile En Verimli Ürün ödülü alan Arçelik A.., Bulaık Makinesi letmesi ile de En Verimli Endüstriyel Tesis kategorisinde Jüri Özel Ödülü nü kazanmıtır. ISO Çevre Ödülleri nde novatif Çevre Dostu Ürün Kategorisinde 1.lik Ödülü;Arçelik A.. Arçelik 9658 ETI model fırını ile 2013 yılında ISO Çevre Ödülleri nde novatif Çevre Dostu Ürün kategorisinde 1.lik ödülüne layık görülmütür. b. Arçelik Yenilikçi Ürünleri Yenilikçi bakı açısını sadece stratejik planlarında bırakmayan Arçelik A.. daima yeni özelliklere sahip ilk ürünler üretmeyi amaçlamaktadır. Günümüz iletmelerini ve genel olarak dünya kamuoyunu en çok ilgilendiren konulardan biri olan sürdürülebilirlik ve üretim ve tüketim aamalarında çevreye duyarlı olma konusuna önem veren Arçelik A.. bu hassasiyette ürünler üreterek ülkemizde ve dünyada pek çok ilke imza atmaktadır. Arçelik A.. nin bu çerçevede ürettii son teknoloji ürünlerin bazıları unlardır; lk kendisini temizleyen filtreli bulaık makinesi IonFresh; Bulaık makinesi içerisinde kirli bulaık yüzeylerinde oluan kokunun sisteme eklenen bir ionizer yardımı ile parçalanarak bertaraf edilmesine yönelik çalımalar tamamlanmı ve ürünün prototipi IFA 2013 fuarında sunulmutur. Dünyanın en sessiz çamaır makinesi; VDE tarafından 2011 de test edilen ürün için 2013 yılında yapılan tekrar testinde, aynı segmentteki rakipleri arasında daha iyi bir ürüne rastlanmamıtır. Dünyanın en sessiz kondenserli kurutucusu; SLG Enstitüsü tarafından onaylı 60dBA ses gücü düzeyine sahip kondenserli kurutucu makine kendi sınıfında dünyanın en sessiz kurutucusu olarak IFA da sergilenmitir. Dünyanın en sessiz ve en düük enerji tüketimli ankastrefırını; Arçelik A.. nin 65 lt ankastre fırın alanında A-%45 enerji tüketimi ile Dünyanın En Az Enerji tüketimine Sahip Fırını unvanını alan ankastre fırını, 41 dba ses gücü deeri ile de Dünyanın En Sessiz Fırını unvanını almıtır. Dünyanın en az enerji tüketen No-Frost buzdolabı; Arçelik A.., A sınıfından sırasıyla %68 ve %72 daha az enerji tüketen teknolojileri içeren buzdolabını üretmitir. c. Kalite Standardizasyonu Bir iletme için yenilikçi stratejiler kadar önem taıyan konulardan birinin üretilen ürünlerin ve üretim süreçlerinin yüksek kalite gerektirmesi olduunun bilincinde olan Arçelik A yılından bu yana uyguladıı Yalın 6 Sigma uygulamaları ile toplam kalite yönetimi çalımalarına önem vermektedir. Kalite standardizasyonu konusunda da pek çok ilkin sahibi olan Arçelik A.. nin kalite standartları ile ilgili çalımaları ve belgelerinin bazıları unlardır; Türkiye de akredite ISO belgesine sahip ilk firma; süreçlerinin salamlatırmak isteyen Arçelik A.., ISO Tedarik Zinciri için güvenlik Yönetimi Sistemleri standartlarının i yapı biçimi haline gelmesini amaçlamı, Çayırova Tedarik Zinciri Merkezi ile 7 mamul deposunda gerçekletirilen 878

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Dayanıklı Tüketim Grubu şirketleri olarak, Türkiye de beyaz eşyanın yanı sıra televizyon ve klimada da lider durumdayız.

Dayanıklı Tüketim Grubu şirketleri olarak, Türkiye de beyaz eşyanın yanı sıra televizyon ve klimada da lider durumdayız. DAYANIKLI TÜKETİM En yaygın satış ve satış sonrası hizmet ağı, %50 nin üzerinde pazar payı ve yüksek Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye nin lider dayanıklı tüketim grubu olarak anahtar biziz! Dayanıklı Tüketim

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor.

Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Feriha Sertçelik Birol Arçelik Ar-Ge Uzmanı Mehmet Cakcak Arçelik Bayi DAYANIKLI

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETIM SEKTÖRÜNDE TÜRK INSANINI BIRÇOK ILKLE BULUŞTURAN, YENILIKÇI ÜRÜNLERLE KÜRESEL PAZARLARDA EN HIZLI BÜYÜYEN MARKALARA SAHIP ŞIRKET

DAYANIKLI TÜKETIM SEKTÖRÜNDE TÜRK INSANINI BIRÇOK ILKLE BULUŞTURAN, YENILIKÇI ÜRÜNLERLE KÜRESEL PAZARLARDA EN HIZLI BÜYÜYEN MARKALARA SAHIP ŞIRKET 66 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM DAYANIKLI TÜKETIM SEKTÖRÜNDE TÜRK INSANINI BIRÇOK ILKLE BULUŞTURAN, YENILIKÇI ÜRÜNLERLE KÜRESEL PAZARLARDA EN HIZLI BÜYÜYEN MARKALARA SAHIP ŞIRKET BIZIZ

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Lojistik te te SürdS. rdürülebilir Kasım, 2009

Lojistik te te SürdS. rdürülebilir Kasım, 2009 Lojistik te te SürdS rdürülebilir Kalkınma Kasım, 2009 Euromonitor 2008 Global markalar sıralaması:mikrodalga hariç temel beyaz eşyalar 1955 den bugüne yarım asırlık tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

"./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07

./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07 !" ###!$# " %&'(')*+,+,- Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye Bankası A.. tarafından, 74 yıl önce Türkiye de kurulan irket in hisseleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BSH Kurumsal Tanıtım. Burçin Girit Kurumsal İletişim Müdürü B S H E V A L E T L E R I S A N A Y I V E T I C A R E T A.S.

BSH Kurumsal Tanıtım. Burçin Girit Kurumsal İletişim Müdürü B S H E V A L E T L E R I S A N A Y I V E T I C A R E T A.S. h BSH Kurumsal Tanıtım Burçin Girit Kurumsal İletişim Müdürü h BSH nin Global Başarısı 9,6 milyar Euro satış 13 marka 45,000 çalışan 49 ülkede 70 şirket Avrupa, Amerika, Latin Amerika ve Asya da 42 fabrika

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörünün İtibar Yönetimi Performansı En Yüksek 3 Şirketi ARÇELİK, BEKO, BOSCH

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörünün İtibar Yönetimi Performansı En Yüksek 3 Şirketi ARÇELİK, BEKO, BOSCH 2012 SENESİNİ ÇOK BAŞARILI KAPATAN DAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜ 2013 SENESİNDE 2,4 PUAN KAYBETTİ.. Benchmark dahil hemen hemen tüm şirketlerin puan kaybettiği dayanıklı tüketim ürünleri sektörünün puan kaybetmesindeki

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012 Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fikri Haklar Yönetimi Ödülü (IP Management Award) 2008 den beri Fraunhofer IOA Enstitüsü

Detaylı

ŞİRKET ADI: ARÇELİK A.Ş. RAPOR: 2010 2014 ARASI MALİ TABLO ANALİZİ

ŞİRKET ADI: ARÇELİK A.Ş. RAPOR: 2010 2014 ARASI MALİ TABLO ANALİZİ ŞİRKET ADI: ARÇELİK A.Ş. RAPOR: 21 214 ARASI MALİ TABLO ANALİZİ Tarihçe 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından Sütlüce'de kurulmuştur. 1959'da ilk çamaşır makinesini, 196'da ilk buzdolabını üretmiştir.

Detaylı

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir İtibar Fadile Paksoy Benchmark Ajans Başkanı 17 Ekim 2012, Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Detaylı

Baykal Makine Tanıtım Sunumu

Baykal Makine Tanıtım Sunumu Baykal Makine Tanıtım Sunumu İçindekiler Kurumsal Yapı Markalar, Global Faaliyet Ağı ve Pazar Konumu Teknoloji ve Yenilikler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Yapı Logo-Type Hakkımızda Misyonumuz Vizyonumuz

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörü

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörü Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörü RepMan İtibar Değerlendirmesi DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ, SEKTÖRLER ARASINDA BİRİNCİLİĞE DOĞRU İLERLİYOR.. Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörünün En İtibarlı Şirketi

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU İÇİNDEKİLER : VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK TARİHÇE VİZYON/MİSYON FAALİYET ALANLARI ÜRÜN KATEGORİSİ TASARIM YÖNÜ İLE VESTEL TASARIM FABRİKASI VİZYON/MİSYON VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi BASIN BÜLTENİ 6.05.2015 10 yılda 330 bin müşterinin memnuniyeti ölçüldü TMME Ödülleri Sahiplerini Buldu KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi nde (TMME)

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Bölüm 6. Örgütsel Yönlendirme. Arçelik A.Ş İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı. İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı

Bölüm 6. Örgütsel Yönlendirme. Arçelik A.Ş İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı. İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı İşletmenin yaptığı iş; ürettiği mal veya hizmetlerin, üretim faaliyetinin ve faaliyette bulunduğu pazarların belirtilmesidir. İşletmenin yaptığı işin tanımında Bölüm 6 Örgütsel

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE _ 889 SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE Murat TÜZEN zzet ENOL ÖZET 1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi brahim laç, bugün Türk ilaç sektörünün

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

/anadolugrubu company/anadolu-group tarihli bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.

/anadolugrubu company/anadolu-group tarihli bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir. /anadolugrubu company/anadolu-group www.anadolugrubu.com.tr 14.04.2017 tarihli bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir. Kuruluş Anadolu yu dünyaya, dünyayı Anadolu ya bağlayan yıldız Anadolu Grubu, Kamil

Detaylı

Türkiye nin En İtibarlı Şirketleri ve Sektörlerin İtibarı

Türkiye nin En İtibarlı Şirketleri ve Sektörlerin İtibarı Türkiye nin En İtibarlı Şirketleri ve Sektörlerin İtibarı 2012 Senesi RMS Halk Sonuçları Mart 2013 1 RepMan İtibar Skoru (RMS) 2 Kurum itibarının ölçümlenmesi Şirketlerin kurumsal itibar performanslarını

Detaylı