ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı ihtiyacı için satın alınması planlanan Onaltı Dedektörlü SPECT Gama Kamera/Bilgisayarlı Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi cihazının teknik özelliklerini, denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları kapsar. 2. GENEL ŞARTLAR 2.1. SPECT/BT (cihaz) idari şartnamede belirtilen yere monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir Cihaz, nükleer tıpta statik, dinamik ve gated çalışmalarda veri toplama ve işleme için kullanılacak çok amaçlı bir sistemdir İhale üzerinde kalan istekli; sözleşmenin imzalanmasından sonra cihazı teslim ederken, cihaz ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak kullanma, bakım ve hata kodlarının anlamları ile arıza giderme prosedürlerini içeren birer set teknik dokümanı idareye teslim edecektir İhale dökümanında adı geçen tüm cihazların montajı, kalibrasyonu ve cihazları kullanacak personelin yeterli eğitimi, idarenin öngördüğü biçim ve koşullarda, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan önce belirtilen hususlarla ilgili taahhüdünü idareye yazılı olarak sunmak zorundadır Firmaların uzaktan arıza teşhisi yapabilmeleri ve arızaya müdahale edebilmeleri (remote service) için gerekli yazılım ve donanıma sahip olmaları şarttır. Bu özellik için gerekli telefon hattı ve/veya internet erişimi hastane yönetimi tarafından sağlanacaktır SPECT/BT değişken açılı, çift başlı gama kamera ile kombine çalışmalı, SPECT görüntüleri ile BT görüntülerini füzyon yapabilmeli, BT görüntüleri üzerinden atenüasyon düzeltmesi yapabilmelidir. SPECT dikdörtgen dedektörlü, statik ve dinamik, planar tüm vücut tarama, gated, SPECT gibi genel amaçlı nükleer tıp uygulamalarını yapabilecek bir sistem olmalıdır. Dedektörler hastanın uzun ekseni etrafında dönecek ve SPECT/BT yapabilir özellikte olacaktır. 1

2 2.7. Cihazın birbirlerine göre en az üç değişik açıda pozisyonlandırılabilen iki adet geniş görüş açılı dijital dedektörü bulunacaktır Gama kamera sistemine bağlı diğer üniteler 220 Volt, 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır. Elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmalarına karşı sistem kesintisiz güç kaynağı ile korunacaktır. 3. GANTRİ ve HASTA YATAĞI 3.1. SPECT ve BT görüntüleme için tek bir hasta yatağı kullanılmalıdır Gantri, sağlıklı dedektör uyumu ve mekanik denge için sabitlenmiş olacaktır Sistem gantrisi kilolu hastaların görüntülenebilmesi için en az 70 cm açıklığında olmalıdır Tüm vücut taramalarında tarama uzunluğu en az 190 cm olmalıdır Hasta yatağının maksimum taşıma kapasitesi en az 220 kg olmalıdır Gantride hasta pozisyonlamasını sağlayacak lazer işaretleyiciler olmalıdır Her iki dedektörün de rahatça değişimini sağlayacak donanımı bulunacaktır Dedektörler birbirinden bağımsız kullanılabilmeli, oturan, ayakta hastalarda görüntüleme yapabilecek şekilde açı verilebilen özellikte olmalıdır. SPECT çekimlerinde birbirlerine göre 90 ve 180 derece açılarda olmak üzere en az iki şekilde hareket edebilmelidir Dedektör hasta mesafesini en aza indirmek için real-time, otomatik autocontouring özelliği bulunacaktır Her iki dedektör horizontal düzlemde yan yana gelerek (yere paralel) sedyede veya hastanın kendi yatağında planar çekim imkanı sağlamalıdır Gantri üzerinde dedektör, gantri ve hasta hareket ve pozisyonlarını gösterecek monitör olmalıdır. Gantri ve operatör konsolu üzerinde hasta yatağının hareketlerini durdurabilecek acil durum düğmeleri bulunacaktır Kablolu veya kablosuz el kontrol ünitesi bulunacaktır Hasta yatağının tüm vücut taramalarda yatay hareket hızı 5-25cm/dak, daha hızlı çekimler için yatak hızı ayarlanabilir olmalıdır Hasta yatağı hastadan gelen fotonları çok düşük oranlarda zayıflatan (140 kev enerjili gama ışınları için en fazla %11) ve yüzeyi kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır Hasta yatağı ile birlikte baş sabitleyici, kol desteği ve hasta sabitleyici bant verilmelidir. 4. SPECT DEDEKTÖRLERİ 2

3 4.1. Sistem çift başlı dijital dikdörtgen dedektöre sahip olmalı, dedektörler 511 kev enerjiye kadar ekranlandırılmış olmalıdır. Enerji aralığı en az 56 ile 511 kev arasında bulunmalıdır Dedektörlerin kullanılabilir görüş alanı (UFOV) en az 50x38 cm boyutlarında olmalıdır. Köşelerde cut-off kayıpları olmamalıdır Kristal talyum ile aktive edilmiş NaI yapıda olmalı ve min. 3/8 inch kalınlığında olmalıdır Dedektörlerin her birinde en az 59 adet photomultiplier tüp (PMT) bulunmalıdır. Her bir PMT için analog dijital çevirici (ADC) bulunmalıdır Dedektörün NEMA standart değerleri belirtilmelidir. İntrinsik enerji rezolüsyonu 140 kev için %10 ve/veya daha küçük olmalıdır. Uzaysal rezolüsyon, UFOV ve FWHM da en fazla 4mm olmalıdır Sistemin saniyedeki sayım hızı en az olmalıdır Dedektörler gerçek zamanlı olarak uniformite, enerji, linearite ve COR düzeltmeleri yapabilmelidir Dedektörlerin dönme açısı en az 540 derece olmalıdır. 5. BT 5.1. BT sistemi 360 derecelik 1 tam rotasyonda en az 16 kesit alabilecek spiral bir BT sistemi olacaktır Atenüasyon düzeltmesi için gereken x ışınını sistem otomatik olarak oluşturabilmelidir Trunkasyon artefaktlarını önlemek için, SPECT görüntülerinin atenüasyon düzeltmesinde kullanılacak BT transvers tarama alanı en az 50 cm olacaktır BT yüksek voltaj jeneratörü en az 50 kw çıkış gücüne sahip olacaktır X-ışın tüp anodunun ısı kapasitesi en az 5 milyonhu olmalıdır X-ışın tüp akımı en az 30 ma akım sağlayabilmeli, kademeli olarak en az 300mA ya dek yükseltilebilmelidir X-ışın tüp voltajı en az kv aralığında kademeli ayarlanabilmelidir Ayarlanabilen en ince kesit kalınlığı en fazla 1 mm olmalıdır Ayarlanabilen en kısa rotasyon süresi en fazla 1 sn olmalıdır Sistemde otomatik kazanç kontrolü bulunmalıdır Teklif edilecek SPECT/BT sisteminde SPECT gama kameranın, sintilasyon kameralarının performans ölçümü başlıklı NEMA standartları yayın numarası NU YA DA NU DE açıklanan yöntemlerden biri kullanılarak elde edilen performans değerleri, uygun standart yayın 3

4 numarası belirtilerek NEMA performans değerleri başlığı altında beyan edilecektir BT kalite kontrolü ve kalibrasyonu için bir adet su fantomu verilmelidir. 6. KOLİMATÖRLER 6.1. SPECT/BT ile birlikte istenen kolimatörler; a. Bir çift düşük enerjili yüksek rezolüsyonlu (LEHR) kolimatör, b. Bir çift orta enerjili genel amaçlı (MEGP) kolimatör, c. Bir çift yüksek enerjili genel amaçlı (HEGP) kolimatör Kolimatörler mikrokast korumalı olmalı, taşıyıcı arabaları verilmeli, ilgili sensitivite ve geometrik rezolüsyon değerleri belirtilmelidir. 7. VERİ TOPLAMA VE İŞLEME BİLGİSAYARI VE YAZILIMLARI 7.1. Sistem veri toplama (acquisition) ve veri işleme yapabilecek bilgisayar donanımını içerecektir. Veri toplama bilgisayarının özellikleri ve konfigürasyonu, kurulum aşamasında (en az bir adet 19 inch renkli LCD ekranlı) en üst versiyon olacaktır. İşlemci sayısı ve hızları, kullanılan RAM, hard disk kapasitesi tekliflerde belirtilmelidir Veri toplama ve veri işleme işlemleri ve programları hakkında firmanın cihaz ile ilgili eğitim almış personeli tarafından cihaz başında ayrıntılı aplikasyon eğitimi verilecektir Veri toplama iş istasyonu DICOM 3.0 donanım ve yazılımına sahip olmalı, aşağıdai özellikleri kullanıma hazır verilmelidir; a. DICOM storage (send/receive) b. DICOM query/retrive c. DICOM basic print d. DICOM get (HIS/RIS) worklist e. DICOM storage commitment f. DICOM MPPS (modality performed procedure step) 7.4. Veri toplama yazılımı ile aşağıdaki işlemler yapılabilecektir; a. Analizörleri ayarlayabilecektir b. Veri toplama parametrelerini tanımlayabilecektir c. Tüm gama kamera fonksiyonlarını kontrol edebilecektir d. Dedektör tuning işlemlerini kontrol edebilecektir 7.5. Önceden düzenlenmiş veri toplama protokolleri içermeli, ayrıca kullanıcı kendi veri toplama protokollerini oluşturabilmelidir Aynı çalışmada aynı radyoizotop için en az 3 enerji penceresi seçilebilmelidir. 4

5 7.7. Aynı çalışmada birden fazla radyoizotop ile veri toplanabilmelidir Veri toplama manüel olarak, zamana ve sayıma bağlı olarak durdurulabilir özellikte olmalıdır Sistem elektronik büyütme kapasitesine sahip olacak, büyütme faktörleri seçilebilecektir SPECT çalışmalarında dairesel veya dairesel olmayan çalışmalar yapılabilecek, dedektör hareketleri devamlı veya step and shoot modlarından birine ayarlanabilecektir Veri işleme ünitesi veri toplama ünitesinden tamamen bağımsız olmalı, görüntülerin işlenmesi sırasında bilgisayar ağında veri aktarımı, arşivleme ve filme basma işlemleri eşzamanlı yapılabilmelidir Veri işleme iş istasyonunun bilgisayar özellikleri en az aşağıdakiler gibi olmalıdır; a. İşlemci hızı: en az 2.0 GHz hızında en az dual işlemci b. RAM bellek: en az 2 GB c. Hard disk kapasitesi: en az 120 GB d. CD/DVD yazıcısı e. Medikal monitör: en az bir adet 19 inch renkli LCD f. Klavye, Mouse Veri işleme istasyonunda görüntülerle ilgili aşağıda belirtilen tüm işlemeler yapılabilmelidir; a. Görüntüleri, tekli, çoklu resim ve sine modlarında inceleme b. Pan/zoom c. Mesafe ve açı ölçümü d. Görüntü üzerine yazı yazma ve işaret koyma e. Farklı renk ve kontrast pencerelerde inceleme f. En az 3 değişik filtre uygulaması g. JPEG formatında resim avi ve/veya mov formatında sine kaydı yapılarak yerel bilgisayar ağı ile PC lere atılabilme veya CD/DVD kaydı h. Arşivleme ve filme basma Gated çalışmaları için otomatik pencere ve değişken EKG eşiği tanımlanabilmelidir. Çalışma sayıma, zamana veya kalp atışına göre ayarlanabilmelidir Gated kardiyak çalışmalar için EKG de R-R aralığında ayarlanmış çekim yapılmasını sağlayacak tarzda bir EKG tetikleyici cihaz verilmelidir. Cihaz ortalama kalp hızından sapmalar ve aritmilerde, uygun olmayan atımları red edecektir. Hasta kalp atımları veri toplama ekranından izlenebilecektir. Cihazla ilgili bağlantı kabloları ve hasta elektrod kabloları verilecektir. 5

6 7.16. Veri işleme üniteleri yazılımları arasında kardiyak duvar hareketleri, duvar kalınlaşması, EF hesaplaması, Stres/rest karşılaştırması için SPECT/BT veri tabanı bulunan CEDARS yazılımı bulunacaktır Önceden çekilmiş SPECT, PET, BT ve MR görüntüleri ile birleştirme ve 3D füzyon (co-registration) yazılımı verilmelidir Yarı zamanda ve yarı enjeksiyon dozunda kardiyak SPECT çekimine olanak tanıyan rekonstrüksiyon yazılım ve donanımı bulunmalıdır Yarı zamanda ve yarı enjeksiyon dozunda planar kemik ve tüm vücut kemik çekimine olanal tanıyan rekonstrüksiyon yazılım ve donanımı bulunmalıdır Sistemde otomatik hareket düzeltimi programı bulunmalıdır Sistemde otomatik kardiyak reoryantasyon bulunmalıdır Veri işleme ünitesi protokolleri arasında en az statik ve dinamik veriler üzerinde ilgi alanı çizme, sayım yapma, zaman-aktivite eğrisi elde etme gibi temel özelliklerin yanı sıra; a. Kardiyak ejeksiyon fraksiyon yazılımı, b. First pass ejeksiyon yazılımı, c. Kardiyak şant analiz yazılımı, d. Kardiyak gated SPECT/BT analiz ve motion correction yazılımı, e. Genel SPECT analiz yazılımı, f. SPECT/BT füzyon yazılımı, g. Akciğer ventilasyon-perfüzyon analiz ve segmentasyon yazılımı, h. DTPA ve MAG3 için renografi, renal perfüzyon, renogram, MPTT (mean parenchymal transit time) hesaplaması, süzme indeksi, GFR, klirens ve DMSA rölatif uptake yazılımları, i. Beyin kan akımı yazılımı j. Safra kesesi ejeksiyon fraksiyonu analiz yazılımı, k. Mide boşalım zamanı yazılımı, l. Tiroid uptake yazılımı, m. Paratiroid analiz yazılımı, n. AVI-JPEG formatında resim kaydedebilme, o. 3D iterative reconstruction, p. PET, BT, SPECT, MR füzyon yazılımı bulunmalıdır Veri işleme iş istasyonu, DICOM 3.0 donanımına ve yazılımına sahip olmalıdır. Aşağıda belirtilen alt maddeler kullanıma hazır olarak verilecektir. a. DICOM storage (send/receive) b. DICOM query/retrive c. DICOM basic print 6

7 7.24. Masa üstü bilgisayar (Image Görüntüleme Ünitesi) ve lazer yazıcı verilmelidir. a. Dört adet MacOS işletim sistemi kullanan (imac) ve bu işletim sistemi ve bilgisayarla uyumlu dört adet A4 lazer yazıcı b. 27 inch ekran boyutunda tek kasada olacak şekilde, minimum 326hz Intel Core i5 işlemcili, minimum 1 TB harddisk ve minimum 86B RAM kapasiteli bilgisayar verilmelidir c. Her üç bilgisayar da process işlemlerinin yapılabilmesi için Osirix 64 bit Extension Site lisansı yüklü bulunmalıdır Sistemle birlikte bir adet çok fonksiyonlu laser yazıcı verilecektir. İstenen özellikler; a. Tarayıcı/fotokopi/yazıcı olarak kullanılabilmeli b. Baskı ve tarama kalitesi en az 600x600 dpi olmalı c. Tarama türü masaüstü olmalı, A4 kağıda çift taraflı baskı yapabilmeli d. Bellek en az 128MB olmalı e. En az 250 sayfalık kağıt giriş kapasitesi ve toner kapasitesi en az 2500 sayfa olmalıdır f. Bağlantı arabirimi olarak USB, Ethernet ve kablosuz ağ desteği bulunmalı g. Güç ve data bağlantı kablosu verilmeli h. Başlangıç toneri tam dolu olmalı i. En az iki yıl servis ve yedek parça garantili olmalı Kalite kontrol ve kalibrasyon aksesuarları dedektör ölçülerine uygun olarak; a. Bar fantomu (dörtlü) b. Doldurulabilir düzlemsel fantom c. Jaszsazak (SPECT) fantomu d. BT fantomları (Haunsfield phantom) 8. EFORLU EKG 8.1. Sistem bilgisayar kontrollü ve modüler yapıda olmalıdır. Eforlu EKG özelliği bulunmalıdır. İleride istenildiğinde kullanılmak üzere opsiyonel olarak 12 kanal Yorumlu EKG, Ambulatuar Tansiyon Holteri, spirometre özellikleri bulunmalıdır. Bunlara tek bir menüden veya herbirinin kendi menüsünden ulaşmak mümkün olmalıdır Cihaz 220±%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50±%3 (elli artı eksi yüzde üç) Hz gerilim ile çalışmalıdır Cihaz 12 (oniki) kanal eforlu EKG test fonksiyonunu yapabilmelidir. 7

8 8.4. Cihaz aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır: a. Windows işletim sistemi, b. CD-ROM, c. Q Klavye, d. Mouse, e. Laser printer, f. Yüksek çözünürlüklü en az 17 (onyedi) inch renkli LCD monitör, g. En az 160 Gbyte sabit disk, h. Treadmill (koşu bandı), i. 10 lead EKG Hasta kablosu Sistem, efor testi esnasında 12 (oniki) kanal simultane EKG derivasyonunu, ST veya median değerlerini alacaktır. Sistem ekranında gerçek zamanlı 12 (oniki) derivasyon EKG dalga formları izlenebilecektir Sistem EKG sinyallerini bilgi veri toplama modülünde toplayacak, burada sinyalleri sayısal hale getirecek ve sisteme bu şekilde gönderecektir. Böylece sinyallerin dış etkenlerden etkilenmesi en aza indirilecektir Hastaya ait ad, yaş, cinsiyet, kilo, boy gibi çeşitli bilgiler sisteme girilebilecektir Testin herhangi bir anında sistolik ve diastolik kan basınç değerleri girilebilecektir Sistem kolay kullanımlı olacak, tüm fonksiyonları mouse ile kumanda edilebilecektir Sistem otomatik aritmi dedeksiyon ve dökümantasyon özelliklerine sahip olacaktır Ekranda, hedef kalp hızı ile anlık hasta kalp hızı, METS değeri, egzersiz ve stage süresi aynı anda izlenebilecektir Sistemde ST ölçümleri (gerçek zamanlı st seviyesi-st eğimi grafikleri) yapılabilmelidir Sistemde E veya J noktaları otomatik ve/veya manuel olarak, QRS dedeksiyonu ve analizi için otomatik ve/veya manuel olarak lead seçilebilecektir Sistem, efor testini otomatik veya manuel olarak uygulayabilecek, programında en az 11 (onbir) değişik protokol yüklü olacak, kullanıcı da gerektiğinde protokol yaratıp sisteme yükleyebilecektir Sistem üzerinden hastaya bağlanan elektrodların empedansı ölçülerek test edilebilmelidir. Bu özellik sayesinde yanlış elektrod yerleşimi veya temassızlık tespit edilebilmelidir. 8

9 8.16. Sistemde hastanın ölçüm sonuçlarının seçilen önceki ölçüm sonuçları ile karşılaştırılması veya hastanın önceki ölçüm sonuçlarının incelenmesi mümkün olmalıdır Yüksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her lead için örnekleme en az 4000 (dört bin) örnek/saniye, EKG analiz frekansı en az 500 Hz olacaktır Ekrandaki EKG hızı 25, 50 mm/ms, kazanç 5, 10, 20 mm/mv olarak seçilebilecektir Sistemde; 0,01 Hz(veya özel kullanımlar 0,05 Hz) yüksek geçiren, alçak geçiren emg filtrelemesi uygulanabilmelidir, 50 veya 60 Hz şebeke geriliminden kaynaklanan gürültüyü süzen filtrelere ve Artefak/Tabanhattı için özel filtre algoritması özellikleri bulunmalıdır Sistem hasta raporlarını daha sonradan incelenmesi veya çıktı alınabilmesi için kendi hafızasında saklayabilmelidir Kullanıcı yorumu rapora girilebilecektir Sistemin program güncelleştirilmesi CD-ROM aracılığı ile kolayca gerçekleştirilebilecektir Rapor formatlarının ve hangi rapor sayfalarının basılacağı kullanıcı tarafından seçilebilecektir Sistemde Bruce, Modifiye Bruce...vs. gibi protokoller tanımlanmış olmalı ayrıca kullanıcı tarafından protokolller tanımlandırılabilmelidir Sistem ile eforlu EKG için özel üretilmiş ve bilgi alışverişinde bulunabilen bir dinamik kan basıncı cihazı verilmelidir. Cihaz, efor test sistemi ile bağlı olarak çalışarak efor programı tarafından otomatik kumanda ile aktivite edilebilmeli, ölçümler efor sistemi bilgisayarı tarafından otomatik olarak alınıp efor ekranında gösterilmeli ve efor çıtısında bastırılmalıdır. Akustik tansiyon ölçüm metodunda cihaz kendi üzerinde EKG sinyali alarak senkronazasyon sağlamalı, bunun için gerekli bağlantı kablosu ve aksesuarları bulunmalıdır Cihazla birlikte verilecek treadmill en az 204 (ikiyüzdört) kg ağırlık taşıma kapasitesine, en az 145 (yüz kırkbeş) cm yürüme alanına ve yanlarda barlara sahip olacaktır Treadmill, en az 3 (üç) beygir gücünde dijital kontrollü motora sahip olacak, en az %0-25 (yüzde sıfır tire yirmibeş) arasında eğim ayarlamasına ve en az 0-20 (sıfır tire yirmi) km/saat aralığında sürat ayarlamasına imkan verecektir. Teklif edilecek treadmill efor test sistemi ile aynı marka veya tam uyumlu olacaktır. 9

10 8.28. İstenildiği takdirde sisteme entegre TWA (T-Wave Alternans) yazılımı veya yorumlu rest EKG yazılımı verilecektir. Bu özellik ilave bir cihaz, modül, özel elektrod ve protokol gerektirmeksizin kullanılabilmelidir Teklif veren firmalar bu şartnameye şekilde... marka... model Eforlu EKG cihazı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu cevaplar orijinal dökümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. 9. Kurşun cam a. TAEK tarafından lisanslama koşullarına uygun olup, kalınlığı en az 2 mm kurşun eş değerinde olmalı b. Hasta görüntüleme odası ile operatör odası arasına monte edilecektir c. Görünen boyutları en az 110x90 cm olmalıdır 10. Günlük radyoaktif atık kutusu a. TAEK lisanslandırma koşullarına ve yüksek enerjili atıklara uygun en az 12 mm kurşun zırha sahip olmalıdır b. SPECT/BT çekim odasına konulacaktır 11. Kesintisiz güç kaynağı ve klimatizasyon a. Elektrik kesildiğinde, en az SPECT, operatör ve iş istasyon birimlerine en az 20dk süre ile çalışmasını sağlayacak kapasitede olmalı ve en az 80 kva güç sağlayabilmelidir. b. Mikroişlemci kontrollü, online tipte olmalıdır c. Kuru tip akü içermelidir d. Operatör odası, cihaz odası ve varsa kabinet odası inverter split tip yeterli güçte klimalar ile sabit ısıda tutulmalıdır 12. GENEL ŞARTLAR a. Sistem modem veya network üzerinden servis (remote service) özelliğini içermelidir. b. Firmalar kuracakları gama kamera sisteminin yıllık %95 lik bir hizmet süresi içinde çalıştırmalıdır. Arızalı süre %5 downtime süresini aşarsa geçen süre garanti süresine eklenecektir. c. Firmalar sistem için gerekli kurşunlama planlamasını, teminini ve montajını Türkiye Atom Enerjisi Kurumu lisans izin belgesindeki gereklilikleri kapsayacak şekilde üstlenmelidir. d. Muayene heyetine sunulacak belgeler: 10

11 a. Cihazların üretici firma antetli ilk fabrika çıkış belgesi, b. Cihazların operatör kullanım kitapçığı ve Türkçe çevirisi, c. Cihazların orijinal mekanik, elektrik ve elektronik devre şemaları d. Cihazların orijinal bakım, onarım ve servis kitapçığı e. Periyodik bakım çizelgesi ve ayrıntılı program, f. Gama kamera için NEMA standartlarına uygunluk belgesi 13. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI a. Yüklenici, teknik servis kapasitesi, teknik servis, personel sayı ve eğitim durumları ile servis olanaklarını belirtir bir belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmalıdır. Sistemin arızalanması halinde hemen müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip, teklif edilen cihazın bakım ve onarımı üzerine eğitilmiş, sertifikalı, mühendis düzeyinde teknik eleman ile en kısa sürede arıza nedeninin anlaşılarak onarım için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlanmalıdır. b. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler ile yüklenicinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin belgeler, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlamadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. c. Personelin yüklenicinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili personel adına prim ödendiğini veya ilgili personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik (ispat) edilecektir. 14. MONTAJ, KABUL VE MUAYENE a. Hastane yönetimince belirlenecek montaj mahallinin TAEK standartlarında montaja hazırlanması, aydınlatma, klimatizasyon ve sistemin etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli düzenleme firma tarafından ilave ücret talep edilmeden yaptırılmalıdır. b. Bölümde yapılan değişikliklerden sonra TAEK dan alınacak tadil ruhsatına ait tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır. c. Cihazın montajı firma tarafından ücretsiz ve şartnameye uygun olarak tamamlanmalı ve sistem çalışır halde teslim edilmelidir. d. Muayeneye sunulan SPECT/BT ve muhteviyatı denetim ve muayeneye tabi tutulacak, muayene heyetinde ilgili firmanın yetkilisi de bulunacaktır. e. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. 11

12 f. Bina enerji dağıtım panosundan, cihazın kurulacağı sahaya kadar elektrik ve topraklama kablolamaları yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. 15. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI a. Firmalar arızanın kendilerine bildirilmesi durumunda en geç 8 saat içinde müdahale etmeli; parça değişiminin gerekmediği durumlarda 24 saat içinde arızayı gidermelidir (Pztesi-Cuma arası; resmi tatiller ve bayramlar hariç). Parça değişimi gerektiren durumlarda ise sistem en geç 7 işgünü içinde çalışır hale getirilmelidir. İthalatı kısıtlı parçalar (firma bu durumu belgeleyecektir) için bu süreler geçerli değildir. 16. ÜSTÜN ÖZELLİKLER a. Sistemde verimlilik artışı ve yüksek hasta alım kapasitesi sağlanması nedeniyle, sistem kolimatörlerinin otomatik olarak değiştirilebilme özelliğine sahip olması (nispi değer %7 ) b. Sistemde verimlilik artışı ve yüksek hasta alım kapasitesi sağlaması nedeniyle, sistemin yatağa entegre Co-57 kaynağını kullanarak otomatik kalite kontrol yapabilme özelliğine sahip olması (nispi değer %5) Prof.Dr.Zeynep YAPAR Doç.Dr.Gülgün BÜYÜKDERELİ Yrd. Doç. Dr. İsa Burak GÜNEY 12

13 13

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU Bu teknik şartname satın alınacak SPECT/BT (SPECT Gama Kamera/Bilgisayarlı

Detaylı

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış olmalıdır. 3. Deney

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın alınacak

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

KONU: GENEL ÖZELLİKLER

KONU: GENEL ÖZELLİKLER Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Röntgen Ünitesine Getirilen Rutin Olguların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesine Ait TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Kurumumuzun ihtiyacı için alınacak 1 Adet Dijital

Detaylı

A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına İçeren Alım

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mikro İşlemci Kontrollü Akü Şarj Cihazı teknik özelliklerini, kalite kontrole ilişkin muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde

Detaylı

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ Marka : TAKARA BELMONT Geçerlilik Tarih : 20/06/2008 Model : BELRAY RÖNTGEN CIHAZI Toplam Sayfa : 1 1. Cihaz diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Mobil veya duvara monte edilebilir

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ $ ^.0 3»^- T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.24468 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı 28/12/2015 İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

12 KANALLI EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

12 KANALLI EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 12 KANALLI EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz hem EKG cihazı olarak hem de şayet ileride istenirse opsiyonel spirometre başlığı ile birlikte kardiyopulmoner testlerde kullanıma uygun bir cihaz olmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/0/202 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 202493 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/0/202 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır.

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır. EK-1 DİJİTAL SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ : Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında Teklif edilen fotokopi makinesi dakikada en az

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112935 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/05/2011 TARİHİ,

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

P roje Y önetim O fisi B aşkan lığı

P roje Y önetim O fisi B aşkan lığı T.C. ONDOKUZ M AYIS ÜNİVERSİTESİ P roje Y önetim O fisi B aşkan lığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.l 9121 08/08/2017 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ:

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: Kontrol panosu harici bir basınç, fark basınç, debi, sıcaklık, fark sıcaklık veya seviye referansından aldığı sinyali ayar değeri ile karşılaştırarak

Detaylı

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle Meme kanseri saptamada yeni sınır Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında en gelişmiş teknolojidir. Bunun yanı sıra,

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz...

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Sayı : 6975 29/03/2012 Konu : Odamızın ihtiyacı olan yazıcı, presenter alımı hakkında Sayın Üyemiz, Odamız Teknik Malzeme Alımı kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com Verim Artışı %3-5 Yakıt Tasarrufu Kazan/Brülör MM Kontrol Modülü DTI Bilgi Aktarım Ünitesi EGA Baca Gazı Analiz Cihazı Yardımcı Ekipmanlar YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ Yüksek teknoloji ürünü Autoflame Yakma

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 10/08/2010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20105354 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/08/2010 TARİHİ,

Detaylı

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM SİSTEM BİRİMİ ÇEVREBİRİMLERİ Ana Kart (Mainboard) Monitör İşlemci

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun Teknik Özellikler Kardiyopulmoner rehabilitasyon ergometresi Fren sistemi Yük / doğruluk Devir sayısı aralığı Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz taşıma sapı ve üzerinde alarm ışığı bulunan, gerektiğinde sedyeye kenarına asılabilen, yeni doğan, pediatrik, erişkin hastalarda ve her türlü yoğun bakım ortamında

Detaylı

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

PHILIPS FORTE GAMA KAMERA SİSTEMİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYONU

PHILIPS FORTE GAMA KAMERA SİSTEMİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYONU PHILIPS FORTE GAMA KAMERA SİSTEMİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYONU Gülçin İrim Çelik 1, Türkay Toklu 2, Şerife İpek Karaaslan 1, Nalan Alan Selçuk 2, Didar Talat 3 1 Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2 Yeditepe

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

HASSAS OTOMATİK GEOMETRİ ÖLÇÜMLERİ DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE ÇOK DAHA EKONOMİK

HASSAS OTOMATİK GEOMETRİ ÖLÇÜMLERİ DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE ÇOK DAHA EKONOMİK HASSAS OTOMATİK GEOMETRİ ÖLÇÜMLERİ DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE ÇOK DAHA EKONOMİK VECTRO. OTOMASYON İÇİN TASARLANDI Vectro Third Dimension ın en çok satan taşınabilir lazer ölçüm sistemi GapGun Pro nun gelişmiş

Detaylı

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Taklit MR Projesi Teknik Özellikleri

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Taklit MR Projesi Teknik Özellikleri Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Taklit MR Projesi Teknik Özellikleri A. Genel Hükümler 1. Proje anahtar teslim olarak verilecektir. Bu sebeple teknik şartlar kapsamında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ....3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.... 4 3. TESLİMAT...

Detaylı

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması Donanım Altyapısının İyileştirilmesi Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta Her okula A3/A4 yazıcı Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması Meb

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

BESMAK BMT-500D MODEL 500 kn KAPASİTELİ YORULMA TEST CİHAZI

BESMAK BMT-500D MODEL 500 kn KAPASİTELİ YORULMA TEST CİHAZI BESMAK BMT-500D MODEL 500 kn KAPASİTELİ YORULMA TEST CİHAZI (Temsilidir.) (Temsilidir.) TEKNİK ÖZELLİKLER; En az ±500 kn kapasiteli kasa ve en az ±125 mm stroka sahip (toplam en az 250 mm) hidrostatik

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

İnnovative Technology For Humans

İnnovative Technology For Humans İnnovative Technology For Humans Lineer Tarama İle Gerçek Boyutta 1 Metreye Kadar Tek Parça Hızlı Dijital Çekim Tüm Vücut için Dijital radyografi sistemi Yüksek Görüntü Kalitesi ve Düşük radyasyon - Mükemmel

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.

Detaylı

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN Kamu İhale Kanunu nun 12. maddesi teknik şartnameler konusuna yer vermektedir. Buna göre teknik şartname bir mal veya hizmet alımında esas olan

Detaylı

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir. 1. KONU: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalarda kullanılmak üzere Vorteks Sıcaklık Basınç Kompanzasyonlu Debimetre ve Elektromanyetik

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı