ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı ihtiyacı için satın alınması planlanan Onaltı Dedektörlü SPECT Gama Kamera/Bilgisayarlı Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi cihazının teknik özelliklerini, denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları kapsar. 2. GENEL ŞARTLAR 2.1. SPECT/BT (cihaz) idari şartnamede belirtilen yere monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir Cihaz, nükleer tıpta statik, dinamik ve gated çalışmalarda veri toplama ve işleme için kullanılacak çok amaçlı bir sistemdir İhale üzerinde kalan istekli; sözleşmenin imzalanmasından sonra cihazı teslim ederken, cihaz ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak kullanma, bakım ve hata kodlarının anlamları ile arıza giderme prosedürlerini içeren birer set teknik dokümanı idareye teslim edecektir İhale dökümanında adı geçen tüm cihazların montajı, kalibrasyonu ve cihazları kullanacak personelin yeterli eğitimi, idarenin öngördüğü biçim ve koşullarda, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan önce belirtilen hususlarla ilgili taahhüdünü idareye yazılı olarak sunmak zorundadır Firmaların uzaktan arıza teşhisi yapabilmeleri ve arızaya müdahale edebilmeleri (remote service) için gerekli yazılım ve donanıma sahip olmaları şarttır. Bu özellik için gerekli telefon hattı ve/veya internet erişimi hastane yönetimi tarafından sağlanacaktır SPECT/BT değişken açılı, çift başlı gama kamera ile kombine çalışmalı, SPECT görüntüleri ile BT görüntülerini füzyon yapabilmeli, BT görüntüleri üzerinden atenüasyon düzeltmesi yapabilmelidir. SPECT dikdörtgen dedektörlü, statik ve dinamik, planar tüm vücut tarama, gated, SPECT gibi genel amaçlı nükleer tıp uygulamalarını yapabilecek bir sistem olmalıdır. Dedektörler hastanın uzun ekseni etrafında dönecek ve SPECT/BT yapabilir özellikte olacaktır. 1

2 2.7. Cihazın birbirlerine göre en az üç değişik açıda pozisyonlandırılabilen iki adet geniş görüş açılı dijital dedektörü bulunacaktır Gama kamera sistemine bağlı diğer üniteler 220 Volt, 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır. Elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmalarına karşı sistem kesintisiz güç kaynağı ile korunacaktır. 3. GANTRİ ve HASTA YATAĞI 3.1. SPECT ve BT görüntüleme için tek bir hasta yatağı kullanılmalıdır Gantri, sağlıklı dedektör uyumu ve mekanik denge için sabitlenmiş olacaktır Sistem gantrisi kilolu hastaların görüntülenebilmesi için en az 70 cm açıklığında olmalıdır Tüm vücut taramalarında tarama uzunluğu en az 190 cm olmalıdır Hasta yatağının maksimum taşıma kapasitesi en az 220 kg olmalıdır Gantride hasta pozisyonlamasını sağlayacak lazer işaretleyiciler olmalıdır Her iki dedektörün de rahatça değişimini sağlayacak donanımı bulunacaktır Dedektörler birbirinden bağımsız kullanılabilmeli, oturan, ayakta hastalarda görüntüleme yapabilecek şekilde açı verilebilen özellikte olmalıdır. SPECT çekimlerinde birbirlerine göre 90 ve 180 derece açılarda olmak üzere en az iki şekilde hareket edebilmelidir Dedektör hasta mesafesini en aza indirmek için real-time, otomatik autocontouring özelliği bulunacaktır Her iki dedektör horizontal düzlemde yan yana gelerek (yere paralel) sedyede veya hastanın kendi yatağında planar çekim imkanı sağlamalıdır Gantri üzerinde dedektör, gantri ve hasta hareket ve pozisyonlarını gösterecek monitör olmalıdır. Gantri ve operatör konsolu üzerinde hasta yatağının hareketlerini durdurabilecek acil durum düğmeleri bulunacaktır Kablolu veya kablosuz el kontrol ünitesi bulunacaktır Hasta yatağının tüm vücut taramalarda yatay hareket hızı 5-25cm/dak, daha hızlı çekimler için yatak hızı ayarlanabilir olmalıdır Hasta yatağı hastadan gelen fotonları çok düşük oranlarda zayıflatan (140 kev enerjili gama ışınları için en fazla %11) ve yüzeyi kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır Hasta yatağı ile birlikte baş sabitleyici, kol desteği ve hasta sabitleyici bant verilmelidir. 4. SPECT DEDEKTÖRLERİ 2

3 4.1. Sistem çift başlı dijital dikdörtgen dedektöre sahip olmalı, dedektörler 511 kev enerjiye kadar ekranlandırılmış olmalıdır. Enerji aralığı en az 56 ile 511 kev arasında bulunmalıdır Dedektörlerin kullanılabilir görüş alanı (UFOV) en az 50x38 cm boyutlarında olmalıdır. Köşelerde cut-off kayıpları olmamalıdır Kristal talyum ile aktive edilmiş NaI yapıda olmalı ve min. 3/8 inch kalınlığında olmalıdır Dedektörlerin her birinde en az 59 adet photomultiplier tüp (PMT) bulunmalıdır. Her bir PMT için analog dijital çevirici (ADC) bulunmalıdır Dedektörün NEMA standart değerleri belirtilmelidir. İntrinsik enerji rezolüsyonu 140 kev için %10 ve/veya daha küçük olmalıdır. Uzaysal rezolüsyon, UFOV ve FWHM da en fazla 4mm olmalıdır Sistemin saniyedeki sayım hızı en az olmalıdır Dedektörler gerçek zamanlı olarak uniformite, enerji, linearite ve COR düzeltmeleri yapabilmelidir Dedektörlerin dönme açısı en az 540 derece olmalıdır. 5. BT 5.1. BT sistemi 360 derecelik 1 tam rotasyonda en az 16 kesit alabilecek spiral bir BT sistemi olacaktır Atenüasyon düzeltmesi için gereken x ışınını sistem otomatik olarak oluşturabilmelidir Trunkasyon artefaktlarını önlemek için, SPECT görüntülerinin atenüasyon düzeltmesinde kullanılacak BT transvers tarama alanı en az 50 cm olacaktır BT yüksek voltaj jeneratörü en az 50 kw çıkış gücüne sahip olacaktır X-ışın tüp anodunun ısı kapasitesi en az 5 milyonhu olmalıdır X-ışın tüp akımı en az 30 ma akım sağlayabilmeli, kademeli olarak en az 300mA ya dek yükseltilebilmelidir X-ışın tüp voltajı en az kv aralığında kademeli ayarlanabilmelidir Ayarlanabilen en ince kesit kalınlığı en fazla 1 mm olmalıdır Ayarlanabilen en kısa rotasyon süresi en fazla 1 sn olmalıdır Sistemde otomatik kazanç kontrolü bulunmalıdır Teklif edilecek SPECT/BT sisteminde SPECT gama kameranın, sintilasyon kameralarının performans ölçümü başlıklı NEMA standartları yayın numarası NU YA DA NU DE açıklanan yöntemlerden biri kullanılarak elde edilen performans değerleri, uygun standart yayın 3

4 numarası belirtilerek NEMA performans değerleri başlığı altında beyan edilecektir BT kalite kontrolü ve kalibrasyonu için bir adet su fantomu verilmelidir. 6. KOLİMATÖRLER 6.1. SPECT/BT ile birlikte istenen kolimatörler; a. Bir çift düşük enerjili yüksek rezolüsyonlu (LEHR) kolimatör, b. Bir çift orta enerjili genel amaçlı (MEGP) kolimatör, c. Bir çift yüksek enerjili genel amaçlı (HEGP) kolimatör Kolimatörler mikrokast korumalı olmalı, taşıyıcı arabaları verilmeli, ilgili sensitivite ve geometrik rezolüsyon değerleri belirtilmelidir. 7. VERİ TOPLAMA VE İŞLEME BİLGİSAYARI VE YAZILIMLARI 7.1. Sistem veri toplama (acquisition) ve veri işleme yapabilecek bilgisayar donanımını içerecektir. Veri toplama bilgisayarının özellikleri ve konfigürasyonu, kurulum aşamasında (en az bir adet 19 inch renkli LCD ekranlı) en üst versiyon olacaktır. İşlemci sayısı ve hızları, kullanılan RAM, hard disk kapasitesi tekliflerde belirtilmelidir Veri toplama ve veri işleme işlemleri ve programları hakkında firmanın cihaz ile ilgili eğitim almış personeli tarafından cihaz başında ayrıntılı aplikasyon eğitimi verilecektir Veri toplama iş istasyonu DICOM 3.0 donanım ve yazılımına sahip olmalı, aşağıdai özellikleri kullanıma hazır verilmelidir; a. DICOM storage (send/receive) b. DICOM query/retrive c. DICOM basic print d. DICOM get (HIS/RIS) worklist e. DICOM storage commitment f. DICOM MPPS (modality performed procedure step) 7.4. Veri toplama yazılımı ile aşağıdaki işlemler yapılabilecektir; a. Analizörleri ayarlayabilecektir b. Veri toplama parametrelerini tanımlayabilecektir c. Tüm gama kamera fonksiyonlarını kontrol edebilecektir d. Dedektör tuning işlemlerini kontrol edebilecektir 7.5. Önceden düzenlenmiş veri toplama protokolleri içermeli, ayrıca kullanıcı kendi veri toplama protokollerini oluşturabilmelidir Aynı çalışmada aynı radyoizotop için en az 3 enerji penceresi seçilebilmelidir. 4

5 7.7. Aynı çalışmada birden fazla radyoizotop ile veri toplanabilmelidir Veri toplama manüel olarak, zamana ve sayıma bağlı olarak durdurulabilir özellikte olmalıdır Sistem elektronik büyütme kapasitesine sahip olacak, büyütme faktörleri seçilebilecektir SPECT çalışmalarında dairesel veya dairesel olmayan çalışmalar yapılabilecek, dedektör hareketleri devamlı veya step and shoot modlarından birine ayarlanabilecektir Veri işleme ünitesi veri toplama ünitesinden tamamen bağımsız olmalı, görüntülerin işlenmesi sırasında bilgisayar ağında veri aktarımı, arşivleme ve filme basma işlemleri eşzamanlı yapılabilmelidir Veri işleme iş istasyonunun bilgisayar özellikleri en az aşağıdakiler gibi olmalıdır; a. İşlemci hızı: en az 2.0 GHz hızında en az dual işlemci b. RAM bellek: en az 2 GB c. Hard disk kapasitesi: en az 120 GB d. CD/DVD yazıcısı e. Medikal monitör: en az bir adet 19 inch renkli LCD f. Klavye, Mouse Veri işleme istasyonunda görüntülerle ilgili aşağıda belirtilen tüm işlemeler yapılabilmelidir; a. Görüntüleri, tekli, çoklu resim ve sine modlarında inceleme b. Pan/zoom c. Mesafe ve açı ölçümü d. Görüntü üzerine yazı yazma ve işaret koyma e. Farklı renk ve kontrast pencerelerde inceleme f. En az 3 değişik filtre uygulaması g. JPEG formatında resim avi ve/veya mov formatında sine kaydı yapılarak yerel bilgisayar ağı ile PC lere atılabilme veya CD/DVD kaydı h. Arşivleme ve filme basma Gated çalışmaları için otomatik pencere ve değişken EKG eşiği tanımlanabilmelidir. Çalışma sayıma, zamana veya kalp atışına göre ayarlanabilmelidir Gated kardiyak çalışmalar için EKG de R-R aralığında ayarlanmış çekim yapılmasını sağlayacak tarzda bir EKG tetikleyici cihaz verilmelidir. Cihaz ortalama kalp hızından sapmalar ve aritmilerde, uygun olmayan atımları red edecektir. Hasta kalp atımları veri toplama ekranından izlenebilecektir. Cihazla ilgili bağlantı kabloları ve hasta elektrod kabloları verilecektir. 5

6 7.16. Veri işleme üniteleri yazılımları arasında kardiyak duvar hareketleri, duvar kalınlaşması, EF hesaplaması, Stres/rest karşılaştırması için SPECT/BT veri tabanı bulunan CEDARS yazılımı bulunacaktır Önceden çekilmiş SPECT, PET, BT ve MR görüntüleri ile birleştirme ve 3D füzyon (co-registration) yazılımı verilmelidir Yarı zamanda ve yarı enjeksiyon dozunda kardiyak SPECT çekimine olanak tanıyan rekonstrüksiyon yazılım ve donanımı bulunmalıdır Yarı zamanda ve yarı enjeksiyon dozunda planar kemik ve tüm vücut kemik çekimine olanal tanıyan rekonstrüksiyon yazılım ve donanımı bulunmalıdır Sistemde otomatik hareket düzeltimi programı bulunmalıdır Sistemde otomatik kardiyak reoryantasyon bulunmalıdır Veri işleme ünitesi protokolleri arasında en az statik ve dinamik veriler üzerinde ilgi alanı çizme, sayım yapma, zaman-aktivite eğrisi elde etme gibi temel özelliklerin yanı sıra; a. Kardiyak ejeksiyon fraksiyon yazılımı, b. First pass ejeksiyon yazılımı, c. Kardiyak şant analiz yazılımı, d. Kardiyak gated SPECT/BT analiz ve motion correction yazılımı, e. Genel SPECT analiz yazılımı, f. SPECT/BT füzyon yazılımı, g. Akciğer ventilasyon-perfüzyon analiz ve segmentasyon yazılımı, h. DTPA ve MAG3 için renografi, renal perfüzyon, renogram, MPTT (mean parenchymal transit time) hesaplaması, süzme indeksi, GFR, klirens ve DMSA rölatif uptake yazılımları, i. Beyin kan akımı yazılımı j. Safra kesesi ejeksiyon fraksiyonu analiz yazılımı, k. Mide boşalım zamanı yazılımı, l. Tiroid uptake yazılımı, m. Paratiroid analiz yazılımı, n. AVI-JPEG formatında resim kaydedebilme, o. 3D iterative reconstruction, p. PET, BT, SPECT, MR füzyon yazılımı bulunmalıdır Veri işleme iş istasyonu, DICOM 3.0 donanımına ve yazılımına sahip olmalıdır. Aşağıda belirtilen alt maddeler kullanıma hazır olarak verilecektir. a. DICOM storage (send/receive) b. DICOM query/retrive c. DICOM basic print 6

7 7.24. Masa üstü bilgisayar (Image Görüntüleme Ünitesi) ve lazer yazıcı verilmelidir. a. Dört adet MacOS işletim sistemi kullanan (imac) ve bu işletim sistemi ve bilgisayarla uyumlu dört adet A4 lazer yazıcı b. 27 inch ekran boyutunda tek kasada olacak şekilde, minimum 326hz Intel Core i5 işlemcili, minimum 1 TB harddisk ve minimum 86B RAM kapasiteli bilgisayar verilmelidir c. Her üç bilgisayar da process işlemlerinin yapılabilmesi için Osirix 64 bit Extension Site lisansı yüklü bulunmalıdır Sistemle birlikte bir adet çok fonksiyonlu laser yazıcı verilecektir. İstenen özellikler; a. Tarayıcı/fotokopi/yazıcı olarak kullanılabilmeli b. Baskı ve tarama kalitesi en az 600x600 dpi olmalı c. Tarama türü masaüstü olmalı, A4 kağıda çift taraflı baskı yapabilmeli d. Bellek en az 128MB olmalı e. En az 250 sayfalık kağıt giriş kapasitesi ve toner kapasitesi en az 2500 sayfa olmalıdır f. Bağlantı arabirimi olarak USB, Ethernet ve kablosuz ağ desteği bulunmalı g. Güç ve data bağlantı kablosu verilmeli h. Başlangıç toneri tam dolu olmalı i. En az iki yıl servis ve yedek parça garantili olmalı Kalite kontrol ve kalibrasyon aksesuarları dedektör ölçülerine uygun olarak; a. Bar fantomu (dörtlü) b. Doldurulabilir düzlemsel fantom c. Jaszsazak (SPECT) fantomu d. BT fantomları (Haunsfield phantom) 8. EFORLU EKG 8.1. Sistem bilgisayar kontrollü ve modüler yapıda olmalıdır. Eforlu EKG özelliği bulunmalıdır. İleride istenildiğinde kullanılmak üzere opsiyonel olarak 12 kanal Yorumlu EKG, Ambulatuar Tansiyon Holteri, spirometre özellikleri bulunmalıdır. Bunlara tek bir menüden veya herbirinin kendi menüsünden ulaşmak mümkün olmalıdır Cihaz 220±%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50±%3 (elli artı eksi yüzde üç) Hz gerilim ile çalışmalıdır Cihaz 12 (oniki) kanal eforlu EKG test fonksiyonunu yapabilmelidir. 7

8 8.4. Cihaz aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır: a. Windows işletim sistemi, b. CD-ROM, c. Q Klavye, d. Mouse, e. Laser printer, f. Yüksek çözünürlüklü en az 17 (onyedi) inch renkli LCD monitör, g. En az 160 Gbyte sabit disk, h. Treadmill (koşu bandı), i. 10 lead EKG Hasta kablosu Sistem, efor testi esnasında 12 (oniki) kanal simultane EKG derivasyonunu, ST veya median değerlerini alacaktır. Sistem ekranında gerçek zamanlı 12 (oniki) derivasyon EKG dalga formları izlenebilecektir Sistem EKG sinyallerini bilgi veri toplama modülünde toplayacak, burada sinyalleri sayısal hale getirecek ve sisteme bu şekilde gönderecektir. Böylece sinyallerin dış etkenlerden etkilenmesi en aza indirilecektir Hastaya ait ad, yaş, cinsiyet, kilo, boy gibi çeşitli bilgiler sisteme girilebilecektir Testin herhangi bir anında sistolik ve diastolik kan basınç değerleri girilebilecektir Sistem kolay kullanımlı olacak, tüm fonksiyonları mouse ile kumanda edilebilecektir Sistem otomatik aritmi dedeksiyon ve dökümantasyon özelliklerine sahip olacaktır Ekranda, hedef kalp hızı ile anlık hasta kalp hızı, METS değeri, egzersiz ve stage süresi aynı anda izlenebilecektir Sistemde ST ölçümleri (gerçek zamanlı st seviyesi-st eğimi grafikleri) yapılabilmelidir Sistemde E veya J noktaları otomatik ve/veya manuel olarak, QRS dedeksiyonu ve analizi için otomatik ve/veya manuel olarak lead seçilebilecektir Sistem, efor testini otomatik veya manuel olarak uygulayabilecek, programında en az 11 (onbir) değişik protokol yüklü olacak, kullanıcı da gerektiğinde protokol yaratıp sisteme yükleyebilecektir Sistem üzerinden hastaya bağlanan elektrodların empedansı ölçülerek test edilebilmelidir. Bu özellik sayesinde yanlış elektrod yerleşimi veya temassızlık tespit edilebilmelidir. 8

9 8.16. Sistemde hastanın ölçüm sonuçlarının seçilen önceki ölçüm sonuçları ile karşılaştırılması veya hastanın önceki ölçüm sonuçlarının incelenmesi mümkün olmalıdır Yüksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her lead için örnekleme en az 4000 (dört bin) örnek/saniye, EKG analiz frekansı en az 500 Hz olacaktır Ekrandaki EKG hızı 25, 50 mm/ms, kazanç 5, 10, 20 mm/mv olarak seçilebilecektir Sistemde; 0,01 Hz(veya özel kullanımlar 0,05 Hz) yüksek geçiren, alçak geçiren emg filtrelemesi uygulanabilmelidir, 50 veya 60 Hz şebeke geriliminden kaynaklanan gürültüyü süzen filtrelere ve Artefak/Tabanhattı için özel filtre algoritması özellikleri bulunmalıdır Sistem hasta raporlarını daha sonradan incelenmesi veya çıktı alınabilmesi için kendi hafızasında saklayabilmelidir Kullanıcı yorumu rapora girilebilecektir Sistemin program güncelleştirilmesi CD-ROM aracılığı ile kolayca gerçekleştirilebilecektir Rapor formatlarının ve hangi rapor sayfalarının basılacağı kullanıcı tarafından seçilebilecektir Sistemde Bruce, Modifiye Bruce...vs. gibi protokoller tanımlanmış olmalı ayrıca kullanıcı tarafından protokolller tanımlandırılabilmelidir Sistem ile eforlu EKG için özel üretilmiş ve bilgi alışverişinde bulunabilen bir dinamik kan basıncı cihazı verilmelidir. Cihaz, efor test sistemi ile bağlı olarak çalışarak efor programı tarafından otomatik kumanda ile aktivite edilebilmeli, ölçümler efor sistemi bilgisayarı tarafından otomatik olarak alınıp efor ekranında gösterilmeli ve efor çıtısında bastırılmalıdır. Akustik tansiyon ölçüm metodunda cihaz kendi üzerinde EKG sinyali alarak senkronazasyon sağlamalı, bunun için gerekli bağlantı kablosu ve aksesuarları bulunmalıdır Cihazla birlikte verilecek treadmill en az 204 (ikiyüzdört) kg ağırlık taşıma kapasitesine, en az 145 (yüz kırkbeş) cm yürüme alanına ve yanlarda barlara sahip olacaktır Treadmill, en az 3 (üç) beygir gücünde dijital kontrollü motora sahip olacak, en az %0-25 (yüzde sıfır tire yirmibeş) arasında eğim ayarlamasına ve en az 0-20 (sıfır tire yirmi) km/saat aralığında sürat ayarlamasına imkan verecektir. Teklif edilecek treadmill efor test sistemi ile aynı marka veya tam uyumlu olacaktır. 9

10 8.28. İstenildiği takdirde sisteme entegre TWA (T-Wave Alternans) yazılımı veya yorumlu rest EKG yazılımı verilecektir. Bu özellik ilave bir cihaz, modül, özel elektrod ve protokol gerektirmeksizin kullanılabilmelidir Teklif veren firmalar bu şartnameye şekilde... marka... model Eforlu EKG cihazı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu cevaplar orijinal dökümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. 9. Kurşun cam a. TAEK tarafından lisanslama koşullarına uygun olup, kalınlığı en az 2 mm kurşun eş değerinde olmalı b. Hasta görüntüleme odası ile operatör odası arasına monte edilecektir c. Görünen boyutları en az 110x90 cm olmalıdır 10. Günlük radyoaktif atık kutusu a. TAEK lisanslandırma koşullarına ve yüksek enerjili atıklara uygun en az 12 mm kurşun zırha sahip olmalıdır b. SPECT/BT çekim odasına konulacaktır 11. Kesintisiz güç kaynağı ve klimatizasyon a. Elektrik kesildiğinde, en az SPECT, operatör ve iş istasyon birimlerine en az 20dk süre ile çalışmasını sağlayacak kapasitede olmalı ve en az 80 kva güç sağlayabilmelidir. b. Mikroişlemci kontrollü, online tipte olmalıdır c. Kuru tip akü içermelidir d. Operatör odası, cihaz odası ve varsa kabinet odası inverter split tip yeterli güçte klimalar ile sabit ısıda tutulmalıdır 12. GENEL ŞARTLAR a. Sistem modem veya network üzerinden servis (remote service) özelliğini içermelidir. b. Firmalar kuracakları gama kamera sisteminin yıllık %95 lik bir hizmet süresi içinde çalıştırmalıdır. Arızalı süre %5 downtime süresini aşarsa geçen süre garanti süresine eklenecektir. c. Firmalar sistem için gerekli kurşunlama planlamasını, teminini ve montajını Türkiye Atom Enerjisi Kurumu lisans izin belgesindeki gereklilikleri kapsayacak şekilde üstlenmelidir. d. Muayene heyetine sunulacak belgeler: 10

11 a. Cihazların üretici firma antetli ilk fabrika çıkış belgesi, b. Cihazların operatör kullanım kitapçığı ve Türkçe çevirisi, c. Cihazların orijinal mekanik, elektrik ve elektronik devre şemaları d. Cihazların orijinal bakım, onarım ve servis kitapçığı e. Periyodik bakım çizelgesi ve ayrıntılı program, f. Gama kamera için NEMA standartlarına uygunluk belgesi 13. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI a. Yüklenici, teknik servis kapasitesi, teknik servis, personel sayı ve eğitim durumları ile servis olanaklarını belirtir bir belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmalıdır. Sistemin arızalanması halinde hemen müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip, teklif edilen cihazın bakım ve onarımı üzerine eğitilmiş, sertifikalı, mühendis düzeyinde teknik eleman ile en kısa sürede arıza nedeninin anlaşılarak onarım için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlanmalıdır. b. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler ile yüklenicinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin belgeler, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlamadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. c. Personelin yüklenicinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili personel adına prim ödendiğini veya ilgili personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik (ispat) edilecektir. 14. MONTAJ, KABUL VE MUAYENE a. Hastane yönetimince belirlenecek montaj mahallinin TAEK standartlarında montaja hazırlanması, aydınlatma, klimatizasyon ve sistemin etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli düzenleme firma tarafından ilave ücret talep edilmeden yaptırılmalıdır. b. Bölümde yapılan değişikliklerden sonra TAEK dan alınacak tadil ruhsatına ait tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır. c. Cihazın montajı firma tarafından ücretsiz ve şartnameye uygun olarak tamamlanmalı ve sistem çalışır halde teslim edilmelidir. d. Muayeneye sunulan SPECT/BT ve muhteviyatı denetim ve muayeneye tabi tutulacak, muayene heyetinde ilgili firmanın yetkilisi de bulunacaktır. e. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. 11

12 f. Bina enerji dağıtım panosundan, cihazın kurulacağı sahaya kadar elektrik ve topraklama kablolamaları yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. 15. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI a. Firmalar arızanın kendilerine bildirilmesi durumunda en geç 8 saat içinde müdahale etmeli; parça değişiminin gerekmediği durumlarda 24 saat içinde arızayı gidermelidir (Pztesi-Cuma arası; resmi tatiller ve bayramlar hariç). Parça değişimi gerektiren durumlarda ise sistem en geç 7 işgünü içinde çalışır hale getirilmelidir. İthalatı kısıtlı parçalar (firma bu durumu belgeleyecektir) için bu süreler geçerli değildir. 16. ÜSTÜN ÖZELLİKLER a. Sistemde verimlilik artışı ve yüksek hasta alım kapasitesi sağlanması nedeniyle, sistem kolimatörlerinin otomatik olarak değiştirilebilme özelliğine sahip olması (nispi değer %7 ) b. Sistemde verimlilik artışı ve yüksek hasta alım kapasitesi sağlaması nedeniyle, sistemin yatağa entegre Co-57 kaynağını kullanarak otomatik kalite kontrol yapabilme özelliğine sahip olması (nispi değer %5) Prof.Dr.Zeynep YAPAR Doç.Dr.Gülgün BÜYÜKDERELİ Yrd. Doç. Dr. İsa Burak GÜNEY 12

13 13

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ

KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ars-efor KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ KULLANIM KILAVUZU StressWin PRO V3.0 T e k n o l o j i Ü r e t i r Merkez: Prof. Osman Turan Sok.

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MR DONANIMLARI 523EO0236 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı