Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı / Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum"

Transkript

1 1/1/2012 Tarihi İtibariyle Gümrük Vergisi Müştereken Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlerin Listesi Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı / Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum Refrakter müdahil ürün olarak / ,54 kg lık EVA (etilen vinil asetat) Lastik sanayiinde paketlerde %22 kobalt içeren kobalt boron neodecanoate / %97 veya daha fazla silikon dioksit Lastik sanayiinde içeren granül halinde silika dolgusu / Fosfor pentaklorür (ağırlıkça %99 veya daha fazla) 7-amino asid sefalosporin Titandioksit / Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta titanyum dioksit / Zirkonyum sülfat Yağlama yağlarında katkı maddesi olarak ve kimyasal analizlerde / Klorosülfonil izosiyanat Eczacılık ürünleri / Trikloroetilen Klima sistemlerinde kullanılan 134 a soğutucu gazının Florokloro karbon sentezinde / Klorotrifloroetilen Yüksek molekül ağırlıklı polimer, kopolimer ve elastomerlerin / Dihidromircenol Parfüm / / Linalol Parfüm / Bütan-1,2-diol Antibiyotik / ,4,7,9-tetrametil-4,7 dekandiol Otomotiv, metal ve kâğıt sanayiinde kaplama malzemesi olarak, boya ve pigment sentezinde / Di(2-tert-butilperoksiizopropil) benzen Sentetik kauçuk çapraz bağlayıcı olarak / naftol Naproksen / [2-(4-Hiroksi-3-prop-2- enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol / (2E,4E,6E,8E,10E,12E)- 2,7,11-trimetil- 13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)- 2,4,6,8,10,12-trideka hekzanal / Vanilin(4-Hidroksi-3- Metoksibenzaldehit) Otomotiv sanayiinde Yem katkı maddesi olarak

2 225237/ ,1-Dimetoksiaseton Veterinerlikte kullanılan Karbadox (CAS: ) / (4-Kloro-fenil)-(4-hidroksi-fenil)- metanon Beşeri ilaç / Isobornilasetat Parfüm / Feniletil asetat Parfüm / Etil difloraasetat Pestisit ara ürün olarak / Potasyum(E,E)-hekza-2,4-dionat Parfüm / Kloro-5-nitrobenzoik asit Eczacılıkta kullanılan mesalamin / ,3,4,5-tetraflorobenzoik asit Eczacılık ürünleri aktif madde olarak / Tert-Amilperoksi 2-etilhekzilkarbonat 100 ve 130 C aralığında stiren polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için / Tert-butilperoksi-2-etil-hekzilkarbonat 100 ve 130 C aralığında stiren polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için / Bis(2,4-diklorobenzoil)peroksit Silikon kauçuk bileşiklerinin / Benzilsalisilat Kozmetiklerde renksiz sıvı olarak / Etil 4-hidroksibenzoat Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Etil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Metil 4-hidroksibenzoat Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Metil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu / Butil paraben Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Propil-4- hidroksibenzoat Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Propil-4- hidroksi benzoat, sodyum tuzu Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak 1129/ Hekzametilendiamin / N -[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin Yüksek esneklikte kalıplanmış köpük / N,N -Diizopropiletilendiamin Parfüm / N-Etil-m-toluidin Parfüm

3 328943/ [N-(2-Hidroksietil)-4-metilanilino] etanol Özel kaplama malzemesi Beşeri ilaç / amino-1-4-metoksi 2-feniletil siklohekzanol hidroklorür / N-[4-(2-kloroasetil)fenil] Beşeri ilaç metansülfonamit / Bromo-4-floroasetanilid Bitki koruma ürünlerinin ara ürün olarak / ,3 -Bis(3,5-di-tert-butil-4- hidroksifenil)-n,n -hekzametilen dipropiyonamit Reçine antioksidan olarak / ,2-dibromo-3-nitrilopropionamid Teknik koruyucuların / Metaflumizone (ISO) Patates haşeratı pyrethroid direnci kontrol amaçlı bitki koruma ürünleri / Teknik daminozide (%99 veya daha fazla Süs bitkilerinin saflıkta) / N-etil(propan-2-iloksi)karbotioamid Bakır sülfat flotasyonunda toplayıcı olarak / Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür Alevlenmeyi önleyici ürünlerin / Fenilfosfonik diklorür Plastikleştirici, köpük giderici ve inhibatör olarak / nitrofurfuriliden di(asetat) Beşeri ilaç / Coumarin Deterjan, toz halinde yıkama malzemesi, kişisel bakım ürünleri / ,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8- hekzametilindeno[5,6-c]piran / siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol- 4-ilmetiltiyo)etil] izotioüre / Piridin-2-tiol-1-oksidin sulu çözeltisi, sodyum tuzu Parfüm Eczacılıkta kullanılan simetidin Teknik koruyucuların / Çinko pirition (INN) Teknik koruyucuların / klorometil-3,4-dimetoksi piridin hidroklorür Beşeri ilaç / ,2,6,6-tetrametilpiperidin Organik sentezlerde kullanılmak üzere / N-dibenzo[b,f] [tiazepin,11-il] piperazin dihidroklorür Beşeri ilaç

4 300539/ Troklosen sodyum Dezenfektan, biyosid, deodorant ve deterjan / (4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5- Plastik ve lamine [(hekzil)oksi]-fenol / ,3,5-Triazin-2,4,6-triamin(1:1) bileşikli 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion filmlerin Alev almayı önleyicilerin / Melamin Polifosfat Sentetik kauçukların çapraz bağlayıcı olarak / diflor metoksi-2-merkapto-1-h benzimidazol / (3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilfenil)-5- kloro-2h benzotriazol / Poli[(1-2 hidroksietil) 2,2,6,6-tetrametil- 4hidroksi piperidin susinad] / Poli-{[6-[6-(1,1,3,3-tetrametilbutil)- imino]-1,3,5-triazin-2,4-diil] [2-(2,2,6,6- tetrametilpiperidil)-amino]- hekzametilen-[4-(2,2,6,6- tetrametilpiperidil)-imino]};poli-(n- hidroksietil-2,2,6,6-tetrametil-4- hidroksipiperidil susinad Beşeri ilaç Plastik ve organik polimerlerin ultraviyole ışınlarını abzorbe etmek üzere Polietilen, polipropilen, polistiren, ABS, poliüretan ve poliamid ışık sabitleyici olarak LDPE, LLDPE ve HDPE filmlerin ışık sabitleyici olarak / ,4-dikloro-5-karboksiizotiazol Bitki koruma ürünlerinin / (2-Karbamoylamino-4-tiazol) asetilklorür, hidroklorür / merkoptobenzotiazolil-(Z)-2-(2- aminotiazol-4-il)-2-metoksikarbonil metoksiimino asetat / ,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano-3,4- beta-indol-1-asetik asit metil ester / (S)-2-benzotiazolil-(Z)-2-(5-amino- 1,2,4-tiadiazol-3-il)-2- metoksiiminotioasetat / Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Bromuconazole (ISO) / (Butilamin)[[2,2 -tiobis[4-(1,1,3,3- tetrametilbutil)fenalota]] (2-)-O,O,S] nikel / heptanoikasit,7-[4-(4-florofenil)-6-(1- metiletil)-2-[metil(metilsulfonil) amino]- 5-pirimidinil]-3,5-dihidroksi-, Geniş spektrumlu antibiyotik Antibiyotik Beşeri ilaç İlaç sanayinde Zirai mücadelede fungusit olarak UV mürekkep formülasyonlarının Rosuvastatin sentezinde ara ürün olarak metilester,(3r,5s,6e) / Dihidrostreptomasin sülfat Antibiyotik

5 253698/ Aşağıdaki yüzey uygulamalarını Sanayi gübrelerinin içermeyen diamonyum hidrojenortofosfatlı diamonyum hidrojenortofosfat ve karışımları: -Ağırlıkça %52 yi geçen P2O5 olarak değerlenlendirilen fosfatlı -%11-%13 nitrojen içeren -PHı %4,5dan fazla %10luk çözeltili / C.I. Dağılmış Kırmızı 60 boya Polimerlerin renklendirilmesinde / C.I.Dağılmış Mavi 359 boya Polimerlerin renklendirilmesinde / C.I. Dağılmış Mavi 72 boya Polimerlerin renklendirilmesinde / C.I.Pigment Kırmızı 53:1 Boya ve kimya sanayinde kaplama ve renklendirme amacıyla / C.I.Pigment Kırmızı 169 Mürekkep renklendirici hammadde / ,2 -[(3,3 -Dikloro[1,1 -bifenil]-4,4 - Pigment diil)bis(azo)]bis[n-(2,4-dimetilfenil)-3- oxo-butanamid / C.I.Pigment Kırmızı 53 boya Pigment / naftalen karboksamid,4-[2-(2,5- Pigment diklorofenil)diazanil]-3-hidroksi-n-fenil / C.I.Solvent sarı 98 boya PET şişeler için yüksek saflıkta renklendirici olarak / Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil titanyum dioksit: -%90 veya daha fazla titanyum dioksit -%4 ten fazla olmayan aluminyum hidroksit -%6 dan fazla olmayan silikon dioksit / Hibrit reçine bazlı (polistiren akrilik reçine ve polyester reçineden mamül) balmumu, vinil bazlı polimer ve renklendirici bir madde ile karıştırılmış kuru mürekkep tozu / Entegre devrelerin işaretlenmesi için kullanılmak üzere tek kullanımlık kartuşlara doldurulan, organik solvent içinde özellikle C.I. Solvent siyah 7 boya içeren mürekkep / [2-hidroksietil (oktodesil) amino]etanol / Nitroguanidin, bağlayıcı ve katkı maddeli bir solüsyon içinde stronsiyum nitrat veya bakır nitrattan oluşan, granül silindir formda piroteknik toz Boyama ve kaplama sanayiinde Fotokopi, faks makinesi ve yazıcılarda kullanılan toner kutularının Entegre devrelerin işaretlenmesinde Paketleme malzemelerinin Hava yastığı şişiricisi / Elektrik ateşleme bujisi Hava yastığı şişiricisi

6 729/1/ Hem manyetik hem de karbon siyahı bazlı stiren ve butil akrilat kopolimeri içeren toz halinde toner Yazıcı veya faks makineleri kartuşlarının 1894/7/ Toz halinde poliol reçine bazlı toner Toner 717/ Polimerizasyon prosesi ile üretilen polyester reçine bazlı toner / derece asit değeri ve 25 derecede %50 lik toluen koruyucu endeksli maleik reçine ile modifiye edilmiş rosin / asit değerli fenolik reçine ile modifiye edilmiş rosin / Organik çözücü içinde tepraloksidim (ISO) / Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı difenilguanidin / Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı tert-butil-benzotiazol sulfonamid / Ağırlıkça %15 veya daha fazla Cr2O3 içeren erimiş magnezya / Ağırlıkça aşağıdakileri içeren preperat -%89 veya daha fazla fakat %98.9 u aşmayan 1,2,3-tridioksi-4,6:5,7-bis-O- [(4-propilfenil) metilen]-nonitol -%o,1 veya daha fazla fakat %1,0 ı aşmayan renklendiriciler -%1,0 veya daha fazla fakat %10 u aşmayan floro polimerler / Ağırlıkça aşağıdakileri içeren akışkan solüsyon -%30 dan fazla ancak %40 ı aşmayan poli-4-vinilpiridin-n-oksit -%0,1 den fazla ancak %4 ü aşmayan izonikotinik asit-n-oksit -%0,1 den fazla ancak %3,5 den fazla olmayan sodyum sülfat( yanma atığı olarak) -%0,1 den fazla ancak %2 yi aşmayan 4- asetilpiridin-n-oksit / N -(2-aminoetil) etan-1,2-diamin; azeridin / Statik elektriklenme ve korozyona karşı koruyucu amaçla kullanılan ağırlıkça %15 veya daha fazla bakır içeren granüller halinde polietilen / Metallocone yöntemiyle katalize edilmiş düzgün zincirli alçak yoğunluk polietilen (gaz fazda, C6-LLDPE biyomodel prosesli) Yazıcı veya faks makineleri kartuşlarının Mürekkep Mürekkep Özellikle alopecurus direncine karşı bitki koruma ürünlerinin Lastik sanayiinde Lastik sanayinde Refrakter Polipropilenden mamul şeffaf şişe ve haddelenmiş levhaların Deterjan Su arıtma kimyasallarının Metallerin paslanmansa karşı koruyucu kaplama filminde kullanılmak üzere Tek ve geliştirilmiş jel kontrol sistemlerinin

7 246889/ C veya daha fazla aydınlatma noktalı -150 veya daha fazla viskozite endeksli -Ortalama moleküler ağırlığı 650 veya daha fazla olan berrak,sıvı, yapışkan,sentetik parafin wax etilenpropilen-kopolimeri / Ağırlıkça %21±3 stiren içeren A-B Blok etilen kopolimeri ve polistiren kopolimeri / Erime noktası 85 C (±5 C ) erime noktalı %3-5 antimon trioksit, %5-10 etan-1,2-bis(pentebromo fenil), %2-4 tris(tribromofenil) triazin içeren tane butadien-stiren kopolimeri / gr/10 dak (±1 gr/10 dak) 200 C / 5kg da eriyik akışkan endeksli 1,05 (±0,02) özgül ağırlıklı butadien stiren / %50-75 metilmetakrilat ve %25-50 akrilonitril-butadien-stiren içeren 1,03-1,07 yoğunluk veya özgül ağırlıklı ve 96 C ( ±3 C ) akışkan noktalı tane akrilonitril- butadien-stiren metilmetakrilat / Özgül ağırlığı 1,03 veya daha fazla fakat 1,14 ten fazla olmayan akrilonitrilbutadien-stiren / Ağırlıkça: -%(82±6) stiren -%(13,5±3) n-butilakrilat -%(1±0,5) metakrilik asit -%0,01 den az miktarda ve %8,5 aşmayan miktarda poliolefinik wax - Molekül ağırlığı ve de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde poliolefinik wax ve metrakrilik asit ve n-butilakrilat stiren kopolimeri / İlk şekillerde -%91 stiren -%8 butadien -%1 katkı maddeli stiren polimeri Yağlama yağlarında viskozite modifiye edicisi olarak Termoplastik granül plastik plastik plastik plastik Almacryl reçine TV

8 331261/ Ağırlıkça: -%(83±3) stiren -%(7±2) n-butilakrilat -%(9±2) n-butil metakrilat -%0,01 den az miktarda ve %1 i aşmayan miktarda poliolefinik wax - Molekül ağırlığı ve de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde poliolefinik wax ve n- butilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri / Ağırlıkça: -%(78±4) stiren -%(9±2) n-butilakrilat -%(11±3) n-butil metakrilat -%(1,5±0,5) metakrilik asit -%0,01 den az miktarda ve %2,5 i aşmayan miktarda poliolefinik wax - Molekül ağırlığı ve de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde metakrilik asit ve n- butilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri / Polivinil butiral / Özgül ağırlığı 1,19 (±0,03) olan, %0,02 veya daha fazla fakat %1,2 den fazla olmayan antioksidan içeren poli(metilmetakrilat) kopolimer Almacryl reçine Almacryl reçine plastik / Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat Polieter üretan sistemlerinin / Erime akım hızı 18g/10 min/ 300 C /1,2 kg (ASTM D 1238 metoduna göre) -Dökme çöküntüsü 0,003 mm veya daha fazla fakat 0,005 mm den (ASTM D 955 metoduna göre) fazla olmayan -Gerilme gücü 69 MPa (ASTM D 638 metoduna göre) -Bükülgenlik gücü 112 MPa(ASTM D 790 metoduna göre) -UL 94 sınıflandırmasına uygun olarak yanabilirliği: V-0,1 mm olan polikarbonat granüller / ,20 (±0,05) özgül ağırlıklı, 4,6 kgf/cm² de 146 C (±3 C) ısı bozunum derecesi, ve 300 C /1,2 kgf de 20 (±10)g/10 dk erime akışkanlık indeksli polikarbonat reçine LCD modüllerinin plastik

9 273061/ %77-90 polikarbonat, -%8-20 fosforik asit ester ve -%0,1-1 antioksidan içeren, 1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane polikarbonat / %77-88 polikarbonat, -%10-15 fosforik asit ester, -%1-5 alevlenmeyi önleyici ve -%0,1-1 anti oksidan içeren, 1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane polikarbonat / %65-90 polikarbonat, -%5-15 akrilonitril-butadien-stiren, -%5-20 fosforik asit ester ve -%0,1-5 antioksidan içeren, 1,20 (±0,05) özgül ağırlıklı tane polikarbonat, akrilonitril-butadien-stiren / Özgül ağırlığı 1,32 (±0,03) olan %20 (%±5) cam elyaf içeren polikarbonat taneler / ,19-1,21 özgül ağırlıklı, %15 ten daha az halojen olmayan alevlenmeyi önleyici içeren polikarbonat taneler / C de 1,23 veya daha fazla fakat 1,27^den fazla olmayan özgül ağırlıklı, %10 dan daha az katkı maddesi içeren polietilen tereftalat taneler plastik plastik plastik plastik plastik plastik / m-ksilen formaldehit reçine Dolgu ve/veya pigment konsantrasyonunu artırmak için sıvı epoksi reçinenin kıvamını azaltmak amacıyla / Hypromellulose Endüstriyel selüloz / Bir yüzü yapışkanlı, kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm yi geçmeyen plastik folyo / Kalınlığı 5 mm veya daha fazla fakat 25 mm yi -eni 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,15 mm yi bir yüzü yapışkanlı plastik folyo yüzey ve kaplama koruyucusu alan elektronik ürünlerin üretim sürecinde

10 293907/ Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren: -akrilik reçinenin kopolimeri -poliüretan -bir yüzü değiştirilebilir veya yaygın kullanım için resmi mühürlü veya tahrifatı veya veri tekrarlamayı, duplikasyonu önleyici, lazer damgalı metalize tabaka, -cam mikro kürecikler, -her iki tarafı ya da tek tarafı yapışkanlı tabaka, -polietilen tereftalattan devamlı veya devamsız dolgu içeren, kendinden yapışkanlı yansıtıcılı film / Yapışkan yüzü kalınlığı 0,025mm veya daha fazla fakat 0,08mm yi geçmeyen diğer yüzünde yazı, sembol veya resim basılı polietilen, polistiren veya polietilen teraftalattan tabakalar / ,125 mm yi aşan kalınlıkta ve dalgalı bezeli yükselebilen rölyef tabakalı etilen vinil asetattan (EVA)yapılmış film / Her tabakası polietilen ve polipropilen bir karışımı ihtiva eden, -ağırlıkça %3 ten fazla olmayan diğer polimerleri ihtiva eden, -iç tabakasında titanyum dioksit ihtiva etsin etmesin, -toplam kalınlık itibariyle 70 µm yi aşmayan kalıptan geçirilmiş üç tabakalı film / Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren: -akrilik reçinenin kopolimeri -poliüretan -bir yüzü metalize tabaka, yaygın kullanım için resmi mühürlü veya tahrifatı veya veri tekrarlamayı, duplikasyonu önleyici, lazer damgalı, -cam mikro kürecikler, -polietilen tereftalattan devamlı dolgu içeren, kendinden yapışkanlı olmayan yansıtıcılı film / ,5 mm veya daha fazla ancak 8,8 mm yi aşmayan kalınlıkta silikon bant Yazıcılarda yansıtıcı film olarak alan elektronik ürünlerin bağlantıları için dağıtım ekipmanı olarak Solar modüllerinin fotovoltaik kullanılan EVA film Çeşitli ürünlerde basınca dayanıklı yapıştırıcı olarak Termal veya laser yazıcılar için yansıtıcı film olarak alan elektronik ürünlerin donanımında kullanılmak üzere

11 265624/ İletken özellikleri ile aşağıdakileri ihtiva eden: -metal kaplama ile altın alaşımlı olsun olmasın mikroparçacıklar, -yapışkan bir tabaka, - bir tarafında silikon veya poli (etilen tereftalat) bir koruyucu tabaka öngörülen -diğer tarafında poli (etilen tereftalat) bir koruyucu tabaka öngörülen ve -genişliği 5 cm veya daha fazla ancak 100 cm yi aşmayan, -yüksekliği 2000 m yi aşmayan, epoksi reçineden oluşan rulo saçlar / Seramikle yüklü halojen içermeyen epoksi reçineli, örülmüş e-cam dokuma içeren -termal iletkenliği 1,0 W/m den fazla (ISO test metoduna göre) VDC den fazla mukavemet güçlü (IPC-TM ye göre) VAC/mil den fazla dielektrik güçlü (IPC-TM ye göre) -380 C veya daha fazla bozunma sıcaklığında(astm D3850) -600V karşılaştırmalı izleme endeksli (ASTM D 3638) -Underwriters Lab tutuşma hızı V0 (UL94 test metoduna göre) olan ön Cep telefonu, lcd panel ve solar panel gibi çeşitli elektronik teçhizatta kullanılmak üzere Yazıcı devre panolarının tabaka veya levha / Lastik vulkanizasyonu için iç lastik Lastik sanayinde 1/1/ Perakende satışa uygun olmayan ipekten bükülmüş iplik / Polipropilenden oyuk devamsız lifler Hijyen ürünlerinin / Bebek bezleri veya bebek bezlerinin astarlarının veya benzeri sıhhi eşyanın imalatında kullanılmak üzere, bir elastomerik katman içeren, her iki tarafı da polyolefin filamentleri ile lamine edilmiş, polyolefinden dokunmamış mensucat Peçete, bebek bezi ve aynı tür sıhhi ürünlerin -Kalınlığı 550 µm den fazla olmayan -Ağırlıkça 150 g/m2 den fazla olmayan -parçalar halinde veya sadece kare veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş, -Emdirilmemiş -Makinede streç özelliği kazandırılmış / Lastiğin karkas (gövde) malzemesi için, kauçuk ile emdirilmiş naylondan iç ve dış lastik imalatı amaçlı kord bezi / Lastiğin karkas (gövde) malzemesi için, kauçuk ile emdirilmiş polyesterden iç ve dış lastik imalatı amaçlı kord bezi Lastik sanayiinde naylon kord olarak Lastik sanayiinde polyester kord olarak

12 247066/ Yatay kesitinde santimetre karesinde (en az bir veya her iki ucu açık) en az bir kanal bulunan ve toplam 65 litreden fazla olmayan hacimli; öncelikle titanyum ve alüminyum oksitlerden mamul gözenekli seramikleri kapsayan, filtre veya katalizörler için destekler / ve başlıkları altındaki ürünler den oluşan entegre devreler, diyodlar ve transistörlerin işleme derecelerini beslemek için (%15-25) aluminyum oksit ve (%75-85) silikon karbid ihtiva eden seramik ısı evyeleri / Kalınlığı 1,7 mm veya daha fazla ancak 1,9 mm yi aşmayan, -D-tip ışık kaynağı ile ölçülen %91 veya daha fazla ışık geçirgenli, -bir tarafı yansıtıcı bir tabaka olarak SnO2 florin dopla kaplanmış, -köşeli, flot cam / Katalizör imalinde kullanılmak üzere tekstil harici cam liflerden dokunmamış ürün 853/ Yapıştırılarak ve düzlenerek sıkıştırılmış boyutları 0,017 mm ile 0,070 mm aralığında değişen paslanmaz çelik tel kütlesi içeren metal iplik / poliamid reçine ile emprenye edilmiş, örülmüş e-cam dokuma içeren, -bir tarafı veya her iki tarafı kalınlığı 150 µm den fazla bir bakır folyo ile kaplanmış, -IPC-TM metoduna göre dielektrik sabiti(dk) 4.0 ya da daha fazla fakat 4.3 ten fazla olmayan, - IPC-TM metoduna göre yitirgenlik faktörü (DF) 0,016 veya daha fazla fakat 0,018 den fazla olmayan, - IPC-TM metoduna göre camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 250 C olan laminat Egzos gazlarının filtrasyonunda, katalitik kirleticilerin miktarını azaltmak amacıyla ısı ayarlayıcısı olarak Solar modüllerinin Katalizör Baskı devre kartlarının

13 181621/ seramik yüklü halojen içermeyen epoksi reçine ile emprenye edilmiş örülmüş e- cam dokuma içeren -en az bir tarafı 18 µm veya daha fazla bakır folyo ile kaplanmış, -ISO metoduna göre 1,0 W/m K yi aşan ısıl iletkenliği ile, - IPC-TM metoduna göre 3500VDC yi aşan yüksek pot direnci ile, -IPC-TM metoduna göre 1000 VAC/mil i aşan dielektrik gücü ile, -ASTM D3850 metoduna göre, 380 C ya da daha fazla dekompozisyon sıcaklığı ile, - ASTM D3638 metoduna göre, 600 V karşılaştırmalı tarama indeksi ile, -UL94 test metoduna göre, yanıcılık hızı V0 olan laminat 1163/ Ağırlıkça -%93,3 veya daha fazla alüminyum, -%2,2 veya daha fazla fakat %5 ten fazla olmayan magnezyum ve -%1,8 den fazla olmayan diğer elementler içeren kalınlığı 0,14 mm veya daha fazla fakat 0,40 mm den fazla olmayan ve genişliği 12,5 mm veya daha fazla ancak 357 mm den fazla olmayan rulolar halinde, %1,0 ya da daha fazla uzama kırılganlığı ve 285 N/mm2 veya daha fazla bir gerinim gücüne sahip alüminyum ve magnezyum alaşımı şerit / % 1,0 veya daha fazla kopma mukavemeti ve 100 N/mm2 veya daha fazla çekme mukavemeti olan toplam kalınlığı 0,120 mm den fazla olmayan, aşağıdakileri içeren: -%99 veya daha fazla alüminyum içerikli -silika ve su camsız hidrofilik kaplama, önceden kaplanmış alüminyum folyo Baskı devre kartlarının Klima sistemlerinde ısı değiştirici olarak 912/2/ Alüminyum teleskopik kulp Valiz kullanılmak üzere / Robot sanayiinde robot kolu imalinde kullanıma mahsus, dış halkalı, rota vektör tekerli, güneş dişlisi ve planet dişlisinden oluşan sikloit tipli dişli seti; Robot sanayiinde robot kolu imalinde kullanıma mahsus. - dairesel dış çaplı, - 50 Nm den 7000Nm ye kadar torklu, - 1:50 den 1:270 e oranlı, - Bir dakikalık (arc minute) açıdan düşük kayıp hareketli, - % 80 den fazla verimliliği olan / Solenoid valfli püskürtücüler; motor yanma odalarında en iyileştirilmiş atomizasyon için

14 272567/ Silindir kolu; tekerlekli yükleyicilerin kepçelerini hidrolik olarak açan / AC senkronize Servo Motor: - azami 66x66 mm flanşlı, 0,34 kw çıkışlı ve azami 136 mm uzunlukta, ya da - azami 110x110 mm flanşlı, çıkışı 1,05 kw olan ancak 1,83 kw ı ve uzunluğu 203 mm olan ancak 220 mm yi ya da - azami 130x130 mm flanşlı, çıkışı 1,24 kw olan ancak 3,25 kw ı geçmeyen ve uzunluğu 201 mm olan ancak 219 mm yi ya da - azami 180x180 mm flanşlı, çıkışı 4,90 kw olan ancak 7,40 kw ı geçmeyen ve uzunluğu 239 mm olan ancak 271 mm yi geçmeyen / Ferrit çekirdekli trafo; - CRT ve LCD televizyonların güç panellerinde voltaj ve akım düzenlemede kullanılan, - iki ya da daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyon ile birleştiren, - CRT ve LCD televizyonların imalinde / İnverter içeren güç kaynağı paneli; 7,5 kva ı geçmeyen güç işleme kapasitesine sahip / Anahtarlı (switching) güç kaynağı invertörü ihtiva eden montaj; ve başlıkları altında yer alan ürünlerin kullanılmaya mahsus / Çinko oksit jeton tipi piller (işitme cihazı pilleri) için katot / Polipropilen levha; - kalınlığı 30 mikronu - genişliği 210 mm yi - uluslararası ASTM D882 standardına uygun olan, - son derece temiz yüzeye sahip olan CRT ve LCD televizyonların imalinde kullanılmaya mahsus ve başlıkları altında yer kullanılmaya mahsus.

15 328883/ Polimer-metal bileşik levha; - bir katman Polietilen Traftalat içeren, - bir katman alüminyum içeren, - bir katman Polipropilen içeren, - genişliği 275 mm yi - toplam genişliği 165 mikronu - son derece temiz yüzeye sahip olan, - ASTM-D ve ASTM- D882-95A standartlarına uygun olan / Bakır ruloya bağlı, % 90 veya daha fazla oranda grafit içeren levha; - genişliği 610 mm veya daha fazla olan ancak 620 mm yi - çapı 690 mm veya daha fazla olan ancak 710 mm yi devir veya üzerindeki devirlerde, oda sıcaklığında, %20 den daha fazla kapasite kaybına uğramayan, elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus / Alüminyum ruloya bağlı, % 65 veya daha fazla oranda lityum ve manganez bileşimi içeren levha; - genişliği 595 mm veya daha fazla olan ancak 605 mm yi - çapı 690 mm veya daha fazla olan ancak 710 mm yi devirden sonraki devirlerde, oda sıcaklığında, %10 dan daha fazla kapasite kaybına uğramayan, elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus / Nikel kaplı bakır folyo kesiti (cut plate); - genişliği yaklaşık 70 mm olan, - kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan, - son derece temiz bir yüzeye sahip, lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde / Alüminyum folyo levha; - genişliği yaklaşık 70 mm olan, - kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan, - son derece temiz bir yüzeye sahip, lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde Elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus Elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus Lityum-iyon elektrikli araç akülerinin imalinde Lityum-iyon elektrikli araç akülerinin imalinde

16 277133/ En az baskı devre kartı ve entegre devre ihtiva eden montaj; başlığı altında yer imalinde kullanılmaya mahsus / Güvenlik ağı (surveillance network) video kamerası; - ağırlığı 5 kg ı - dış mahfaza içinde olsun ya da olmasın, - boyutları 405 mm x 315 mm yi - tek sensörlü ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya CMOS sensörüne sahip olan, - efektif pikselleri 5 megapikseli güvenlik sistemlerinde kullanılmaya mahsus / En az baskı devre kartı ve entegre devre ihtiva eden montaj; başlığı altında yer imalinde kullanılmaya mahsus / Metalden iç takviye parçası (stiffener); baskı devre kartı ve bileşen tutucu / SD hafıza kartı konektörü; push-push veya push-pull tipi, ve başlıkları altında yer imalinde / Plastik mahfaza içine yerleştirilmiş, metal priz ve fişler / Plastik mahfaza içine yerleştirilmiş, metal priz ve fişler; optik kablolar için / Optik bağlantı elemanlarına sahip diğer cihazlara bağlanmak için optik dişi konektör; ve başlıkları altında yer imalinde / Kullanılmış, elektrikli lityum-iyon ve nikel metal hidrit akümülatörler başlığı altında yer imalinde Havaalanları, alışveriş merkezleri ve depolar gibi muhtelif ortamlardaki güvenlik sistemlerinde başlığı altında yer imalinde başlığı altında yer imalinde ve başlıkları altında yer imalinde Baskı devre kartları ve kablolar gibi birimleri birbirine bağlayan ve başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde ve başlıkları altında yer imalinde kullanılan ve optik kabloları diğer bileşenlere bağlayan ve başlıkları altında yer imalinde Kobalt ve nikel metallerinin geri kazanımı için

17 265650/ Elektron mikroskoplarının kolonuna yerleştirilen enerji filtreleri / Susuz alüminyum ofset baskı tabakası: - Plastik kaplamalı - Görüntü basmayan / Katalitik filtre; seramik veya silikon karbür mesnet üzerinde platin veya paladyum ihtiva eden, enine kesit yüzeyinin arka ucunda cm2 başına bir veya daha fazla kapalı kanal içeren, otomotiv egzoz sistemlerinin 1897/1/ Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası; - ağırlığı 5,9 kg ı - mahfaza içinde olsun ya da olmasın, - boyutları 400mm x 250 mm yi - tek ikili şarj cihazına [Charge- Couple-Device (CCD)] veya Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı iletken (CMOS) sensörüne sahip olan, - efektif pikselleri 5 megapikseli Elektron mikroskoplarının aksesuarı Otomotiv egzoz sistemlerinin CCTV gözetim sistemlerinde CCTV gözetim sistemlerinde / Dijital video kaydedicisi; - sabit disk sürücüsü olmayan, - DVD-RW ı olsun ya da olmasın, - hareket algılayıcısı (motion detection) olan veya LAN konektörü ile IP bağlantısı yaparak hareket algılama kabiliyetine sahip olan, - USB dizisel kapısı (serial port) olsun ya da olmasın, kapalı devre televizyon (CCTV) gözetim sistemlerinin imalinde kullanılmaya mahsus Kapalı devre televizyon (CCTV) gözetim sistemlerinin imalinde

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde 1 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28129 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÜLKEMİZ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI

Detaylı

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0 V SAYILI LİSTE 2519.9.1 1 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 277.5. 2 277.99.8 1 * Toplam ksilenol içeriği ağırlıkça %62 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan,

Detaylı

(14.06.2013 T. 28677 R.G.)

(14.06.2013 T. 28677 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15) (14.06.2013 T. 28677 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

Ek I Kontrole Tabi Atıklar

Ek I Kontrole Tabi Atıklar Ek I Kontrole Tabi Atıklar A Atıklar G.T.İ.P. Madde İsmi 2708.10.00.00.00 Zift 39.01 39.14 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar 3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 REVİZYON TAKİP SAYFASI Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 5.0 4.0 3.0 24.10.2014 08.01.2014 03.07.2013 02.07.2012 Tablo 1 de K2 kategorisinde yer alan maddeler -EK:14 İzne Tabi Maddeler Listesi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Aşağıdakiler için problem çözümleri Üretim Onarım Koruma Bakım WEICON Bu isim

Detaylı

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına

Detaylı

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) 06 13.10.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının

Detaylı

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog w orld wide Üretim, Bakım Onarım için özel ürünler Katalog dünya çapında En zorlu şartlarda da! 1 2 3 4 5 6 7 8 İçindekiler: Sayfa Firma 3 WEICON Plastik-Metal 4-8 WEICON Repair Stick (Tamir Çubukları)

Detaylı

KĠMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ĠZNĠ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELĠK

KĠMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ĠZNĠ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELĠK KĠMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ĠZNĠ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELĠK EK-17 Belirli Zararlı Maddelerin, KarıĢımların Ve EĢyaların Ġmalatı, Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon:

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT III

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT III TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT III 2012 Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu Cilt III 6.1.1. Elektrikli ve Elektronik Alet Atıklarının Detaylı Tanımı Bölüm A Bu bölümde birinci

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları ve Çok Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI

TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI GELİŞTİRİLMİŞ MOBİLİTE İÇİN SATIŞ SONRASI ÇÖZÜMLER TUNAP Harekete Geçiren Kimya. TUNAP.COM TUNAP MOBİLİTE KALİTE. GÜVEN. TEKNİK UZMANLIK. TUTKU

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç KAPSAMINA GİREN EŞYA KALEMLERİNİ BELİRTEN NÜKLEER

Detaylı

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI Hüseyin ARABUL Elektrik Y. Mühendisi EMEK-BARIŞ Elektrik Endüstrisi

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 9 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Detaylı