Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı / Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum"

Transkript

1 1/1/2012 Tarihi İtibariyle Gümrük Vergisi Müştereken Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlerin Listesi Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı / Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum Refrakter müdahil ürün olarak / ,54 kg lık EVA (etilen vinil asetat) Lastik sanayiinde paketlerde %22 kobalt içeren kobalt boron neodecanoate / %97 veya daha fazla silikon dioksit Lastik sanayiinde içeren granül halinde silika dolgusu / Fosfor pentaklorür (ağırlıkça %99 veya daha fazla) 7-amino asid sefalosporin Titandioksit / Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta titanyum dioksit / Zirkonyum sülfat Yağlama yağlarında katkı maddesi olarak ve kimyasal analizlerde / Klorosülfonil izosiyanat Eczacılık ürünleri / Trikloroetilen Klima sistemlerinde kullanılan 134 a soğutucu gazının Florokloro karbon sentezinde / Klorotrifloroetilen Yüksek molekül ağırlıklı polimer, kopolimer ve elastomerlerin / Dihidromircenol Parfüm / / Linalol Parfüm / Bütan-1,2-diol Antibiyotik / ,4,7,9-tetrametil-4,7 dekandiol Otomotiv, metal ve kâğıt sanayiinde kaplama malzemesi olarak, boya ve pigment sentezinde / Di(2-tert-butilperoksiizopropil) benzen Sentetik kauçuk çapraz bağlayıcı olarak / naftol Naproksen / [2-(4-Hiroksi-3-prop-2- enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol / (2E,4E,6E,8E,10E,12E)- 2,7,11-trimetil- 13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)- 2,4,6,8,10,12-trideka hekzanal / Vanilin(4-Hidroksi-3- Metoksibenzaldehit) Otomotiv sanayiinde Yem katkı maddesi olarak

2 225237/ ,1-Dimetoksiaseton Veterinerlikte kullanılan Karbadox (CAS: ) / (4-Kloro-fenil)-(4-hidroksi-fenil)- metanon Beşeri ilaç / Isobornilasetat Parfüm / Feniletil asetat Parfüm / Etil difloraasetat Pestisit ara ürün olarak / Potasyum(E,E)-hekza-2,4-dionat Parfüm / Kloro-5-nitrobenzoik asit Eczacılıkta kullanılan mesalamin / ,3,4,5-tetraflorobenzoik asit Eczacılık ürünleri aktif madde olarak / Tert-Amilperoksi 2-etilhekzilkarbonat 100 ve 130 C aralığında stiren polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için / Tert-butilperoksi-2-etil-hekzilkarbonat 100 ve 130 C aralığında stiren polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için / Bis(2,4-diklorobenzoil)peroksit Silikon kauçuk bileşiklerinin / Benzilsalisilat Kozmetiklerde renksiz sıvı olarak / Etil 4-hidroksibenzoat Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Etil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Metil 4-hidroksibenzoat Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Metil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu / Butil paraben Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Propil-4- hidroksibenzoat Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak / Propil-4- hidroksi benzoat, sodyum tuzu Kozmetik ürünlerin koruyucu olarak 1129/ Hekzametilendiamin / N -[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin Yüksek esneklikte kalıplanmış köpük / N,N -Diizopropiletilendiamin Parfüm / N-Etil-m-toluidin Parfüm

3 328943/ [N-(2-Hidroksietil)-4-metilanilino] etanol Özel kaplama malzemesi Beşeri ilaç / amino-1-4-metoksi 2-feniletil siklohekzanol hidroklorür / N-[4-(2-kloroasetil)fenil] Beşeri ilaç metansülfonamit / Bromo-4-floroasetanilid Bitki koruma ürünlerinin ara ürün olarak / ,3 -Bis(3,5-di-tert-butil-4- hidroksifenil)-n,n -hekzametilen dipropiyonamit Reçine antioksidan olarak / ,2-dibromo-3-nitrilopropionamid Teknik koruyucuların / Metaflumizone (ISO) Patates haşeratı pyrethroid direnci kontrol amaçlı bitki koruma ürünleri / Teknik daminozide (%99 veya daha fazla Süs bitkilerinin saflıkta) / N-etil(propan-2-iloksi)karbotioamid Bakır sülfat flotasyonunda toplayıcı olarak / Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür Alevlenmeyi önleyici ürünlerin / Fenilfosfonik diklorür Plastikleştirici, köpük giderici ve inhibatör olarak / nitrofurfuriliden di(asetat) Beşeri ilaç / Coumarin Deterjan, toz halinde yıkama malzemesi, kişisel bakım ürünleri / ,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8- hekzametilindeno[5,6-c]piran / siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol- 4-ilmetiltiyo)etil] izotioüre / Piridin-2-tiol-1-oksidin sulu çözeltisi, sodyum tuzu Parfüm Eczacılıkta kullanılan simetidin Teknik koruyucuların / Çinko pirition (INN) Teknik koruyucuların / klorometil-3,4-dimetoksi piridin hidroklorür Beşeri ilaç / ,2,6,6-tetrametilpiperidin Organik sentezlerde kullanılmak üzere / N-dibenzo[b,f] [tiazepin,11-il] piperazin dihidroklorür Beşeri ilaç

4 300539/ Troklosen sodyum Dezenfektan, biyosid, deodorant ve deterjan / (4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5- Plastik ve lamine [(hekzil)oksi]-fenol / ,3,5-Triazin-2,4,6-triamin(1:1) bileşikli 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion filmlerin Alev almayı önleyicilerin / Melamin Polifosfat Sentetik kauçukların çapraz bağlayıcı olarak / diflor metoksi-2-merkapto-1-h benzimidazol / (3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilfenil)-5- kloro-2h benzotriazol / Poli[(1-2 hidroksietil) 2,2,6,6-tetrametil- 4hidroksi piperidin susinad] / Poli-{[6-[6-(1,1,3,3-tetrametilbutil)- imino]-1,3,5-triazin-2,4-diil] [2-(2,2,6,6- tetrametilpiperidil)-amino]- hekzametilen-[4-(2,2,6,6- tetrametilpiperidil)-imino]};poli-(n- hidroksietil-2,2,6,6-tetrametil-4- hidroksipiperidil susinad Beşeri ilaç Plastik ve organik polimerlerin ultraviyole ışınlarını abzorbe etmek üzere Polietilen, polipropilen, polistiren, ABS, poliüretan ve poliamid ışık sabitleyici olarak LDPE, LLDPE ve HDPE filmlerin ışık sabitleyici olarak / ,4-dikloro-5-karboksiizotiazol Bitki koruma ürünlerinin / (2-Karbamoylamino-4-tiazol) asetilklorür, hidroklorür / merkoptobenzotiazolil-(Z)-2-(2- aminotiazol-4-il)-2-metoksikarbonil metoksiimino asetat / ,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano-3,4- beta-indol-1-asetik asit metil ester / (S)-2-benzotiazolil-(Z)-2-(5-amino- 1,2,4-tiadiazol-3-il)-2- metoksiiminotioasetat / Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Bromuconazole (ISO) / (Butilamin)[[2,2 -tiobis[4-(1,1,3,3- tetrametilbutil)fenalota]] (2-)-O,O,S] nikel / heptanoikasit,7-[4-(4-florofenil)-6-(1- metiletil)-2-[metil(metilsulfonil) amino]- 5-pirimidinil]-3,5-dihidroksi-, Geniş spektrumlu antibiyotik Antibiyotik Beşeri ilaç İlaç sanayinde Zirai mücadelede fungusit olarak UV mürekkep formülasyonlarının Rosuvastatin sentezinde ara ürün olarak metilester,(3r,5s,6e) / Dihidrostreptomasin sülfat Antibiyotik

5 253698/ Aşağıdaki yüzey uygulamalarını Sanayi gübrelerinin içermeyen diamonyum hidrojenortofosfatlı diamonyum hidrojenortofosfat ve karışımları: -Ağırlıkça %52 yi geçen P2O5 olarak değerlenlendirilen fosfatlı -%11-%13 nitrojen içeren -PHı %4,5dan fazla %10luk çözeltili / C.I. Dağılmış Kırmızı 60 boya Polimerlerin renklendirilmesinde / C.I.Dağılmış Mavi 359 boya Polimerlerin renklendirilmesinde / C.I. Dağılmış Mavi 72 boya Polimerlerin renklendirilmesinde / C.I.Pigment Kırmızı 53:1 Boya ve kimya sanayinde kaplama ve renklendirme amacıyla / C.I.Pigment Kırmızı 169 Mürekkep renklendirici hammadde / ,2 -[(3,3 -Dikloro[1,1 -bifenil]-4,4 - Pigment diil)bis(azo)]bis[n-(2,4-dimetilfenil)-3- oxo-butanamid / C.I.Pigment Kırmızı 53 boya Pigment / naftalen karboksamid,4-[2-(2,5- Pigment diklorofenil)diazanil]-3-hidroksi-n-fenil / C.I.Solvent sarı 98 boya PET şişeler için yüksek saflıkta renklendirici olarak / Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil titanyum dioksit: -%90 veya daha fazla titanyum dioksit -%4 ten fazla olmayan aluminyum hidroksit -%6 dan fazla olmayan silikon dioksit / Hibrit reçine bazlı (polistiren akrilik reçine ve polyester reçineden mamül) balmumu, vinil bazlı polimer ve renklendirici bir madde ile karıştırılmış kuru mürekkep tozu / Entegre devrelerin işaretlenmesi için kullanılmak üzere tek kullanımlık kartuşlara doldurulan, organik solvent içinde özellikle C.I. Solvent siyah 7 boya içeren mürekkep / [2-hidroksietil (oktodesil) amino]etanol / Nitroguanidin, bağlayıcı ve katkı maddeli bir solüsyon içinde stronsiyum nitrat veya bakır nitrattan oluşan, granül silindir formda piroteknik toz Boyama ve kaplama sanayiinde Fotokopi, faks makinesi ve yazıcılarda kullanılan toner kutularının Entegre devrelerin işaretlenmesinde Paketleme malzemelerinin Hava yastığı şişiricisi / Elektrik ateşleme bujisi Hava yastığı şişiricisi

6 729/1/ Hem manyetik hem de karbon siyahı bazlı stiren ve butil akrilat kopolimeri içeren toz halinde toner Yazıcı veya faks makineleri kartuşlarının 1894/7/ Toz halinde poliol reçine bazlı toner Toner 717/ Polimerizasyon prosesi ile üretilen polyester reçine bazlı toner / derece asit değeri ve 25 derecede %50 lik toluen koruyucu endeksli maleik reçine ile modifiye edilmiş rosin / asit değerli fenolik reçine ile modifiye edilmiş rosin / Organik çözücü içinde tepraloksidim (ISO) / Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı difenilguanidin / Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı tert-butil-benzotiazol sulfonamid / Ağırlıkça %15 veya daha fazla Cr2O3 içeren erimiş magnezya / Ağırlıkça aşağıdakileri içeren preperat -%89 veya daha fazla fakat %98.9 u aşmayan 1,2,3-tridioksi-4,6:5,7-bis-O- [(4-propilfenil) metilen]-nonitol -%o,1 veya daha fazla fakat %1,0 ı aşmayan renklendiriciler -%1,0 veya daha fazla fakat %10 u aşmayan floro polimerler / Ağırlıkça aşağıdakileri içeren akışkan solüsyon -%30 dan fazla ancak %40 ı aşmayan poli-4-vinilpiridin-n-oksit -%0,1 den fazla ancak %4 ü aşmayan izonikotinik asit-n-oksit -%0,1 den fazla ancak %3,5 den fazla olmayan sodyum sülfat( yanma atığı olarak) -%0,1 den fazla ancak %2 yi aşmayan 4- asetilpiridin-n-oksit / N -(2-aminoetil) etan-1,2-diamin; azeridin / Statik elektriklenme ve korozyona karşı koruyucu amaçla kullanılan ağırlıkça %15 veya daha fazla bakır içeren granüller halinde polietilen / Metallocone yöntemiyle katalize edilmiş düzgün zincirli alçak yoğunluk polietilen (gaz fazda, C6-LLDPE biyomodel prosesli) Yazıcı veya faks makineleri kartuşlarının Mürekkep Mürekkep Özellikle alopecurus direncine karşı bitki koruma ürünlerinin Lastik sanayiinde Lastik sanayinde Refrakter Polipropilenden mamul şeffaf şişe ve haddelenmiş levhaların Deterjan Su arıtma kimyasallarının Metallerin paslanmansa karşı koruyucu kaplama filminde kullanılmak üzere Tek ve geliştirilmiş jel kontrol sistemlerinin

7 246889/ C veya daha fazla aydınlatma noktalı -150 veya daha fazla viskozite endeksli -Ortalama moleküler ağırlığı 650 veya daha fazla olan berrak,sıvı, yapışkan,sentetik parafin wax etilenpropilen-kopolimeri / Ağırlıkça %21±3 stiren içeren A-B Blok etilen kopolimeri ve polistiren kopolimeri / Erime noktası 85 C (±5 C ) erime noktalı %3-5 antimon trioksit, %5-10 etan-1,2-bis(pentebromo fenil), %2-4 tris(tribromofenil) triazin içeren tane butadien-stiren kopolimeri / gr/10 dak (±1 gr/10 dak) 200 C / 5kg da eriyik akışkan endeksli 1,05 (±0,02) özgül ağırlıklı butadien stiren / %50-75 metilmetakrilat ve %25-50 akrilonitril-butadien-stiren içeren 1,03-1,07 yoğunluk veya özgül ağırlıklı ve 96 C ( ±3 C ) akışkan noktalı tane akrilonitril- butadien-stiren metilmetakrilat / Özgül ağırlığı 1,03 veya daha fazla fakat 1,14 ten fazla olmayan akrilonitrilbutadien-stiren / Ağırlıkça: -%(82±6) stiren -%(13,5±3) n-butilakrilat -%(1±0,5) metakrilik asit -%0,01 den az miktarda ve %8,5 aşmayan miktarda poliolefinik wax - Molekül ağırlığı ve de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde poliolefinik wax ve metrakrilik asit ve n-butilakrilat stiren kopolimeri / İlk şekillerde -%91 stiren -%8 butadien -%1 katkı maddeli stiren polimeri Yağlama yağlarında viskozite modifiye edicisi olarak Termoplastik granül plastik plastik plastik plastik Almacryl reçine TV

8 331261/ Ağırlıkça: -%(83±3) stiren -%(7±2) n-butilakrilat -%(9±2) n-butil metakrilat -%0,01 den az miktarda ve %1 i aşmayan miktarda poliolefinik wax - Molekül ağırlığı ve de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde poliolefinik wax ve n- butilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri / Ağırlıkça: -%(78±4) stiren -%(9±2) n-butilakrilat -%(11±3) n-butil metakrilat -%(1,5±0,5) metakrilik asit -%0,01 den az miktarda ve %2,5 i aşmayan miktarda poliolefinik wax - Molekül ağırlığı ve de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde metakrilik asit ve n- butilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri / Polivinil butiral / Özgül ağırlığı 1,19 (±0,03) olan, %0,02 veya daha fazla fakat %1,2 den fazla olmayan antioksidan içeren poli(metilmetakrilat) kopolimer Almacryl reçine Almacryl reçine plastik / Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat Polieter üretan sistemlerinin / Erime akım hızı 18g/10 min/ 300 C /1,2 kg (ASTM D 1238 metoduna göre) -Dökme çöküntüsü 0,003 mm veya daha fazla fakat 0,005 mm den (ASTM D 955 metoduna göre) fazla olmayan -Gerilme gücü 69 MPa (ASTM D 638 metoduna göre) -Bükülgenlik gücü 112 MPa(ASTM D 790 metoduna göre) -UL 94 sınıflandırmasına uygun olarak yanabilirliği: V-0,1 mm olan polikarbonat granüller / ,20 (±0,05) özgül ağırlıklı, 4,6 kgf/cm² de 146 C (±3 C) ısı bozunum derecesi, ve 300 C /1,2 kgf de 20 (±10)g/10 dk erime akışkanlık indeksli polikarbonat reçine LCD modüllerinin plastik

9 273061/ %77-90 polikarbonat, -%8-20 fosforik asit ester ve -%0,1-1 antioksidan içeren, 1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane polikarbonat / %77-88 polikarbonat, -%10-15 fosforik asit ester, -%1-5 alevlenmeyi önleyici ve -%0,1-1 anti oksidan içeren, 1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane polikarbonat / %65-90 polikarbonat, -%5-15 akrilonitril-butadien-stiren, -%5-20 fosforik asit ester ve -%0,1-5 antioksidan içeren, 1,20 (±0,05) özgül ağırlıklı tane polikarbonat, akrilonitril-butadien-stiren / Özgül ağırlığı 1,32 (±0,03) olan %20 (%±5) cam elyaf içeren polikarbonat taneler / ,19-1,21 özgül ağırlıklı, %15 ten daha az halojen olmayan alevlenmeyi önleyici içeren polikarbonat taneler / C de 1,23 veya daha fazla fakat 1,27^den fazla olmayan özgül ağırlıklı, %10 dan daha az katkı maddesi içeren polietilen tereftalat taneler plastik plastik plastik plastik plastik plastik / m-ksilen formaldehit reçine Dolgu ve/veya pigment konsantrasyonunu artırmak için sıvı epoksi reçinenin kıvamını azaltmak amacıyla / Hypromellulose Endüstriyel selüloz / Bir yüzü yapışkanlı, kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm yi geçmeyen plastik folyo / Kalınlığı 5 mm veya daha fazla fakat 25 mm yi -eni 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,15 mm yi bir yüzü yapışkanlı plastik folyo yüzey ve kaplama koruyucusu alan elektronik ürünlerin üretim sürecinde

10 293907/ Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren: -akrilik reçinenin kopolimeri -poliüretan -bir yüzü değiştirilebilir veya yaygın kullanım için resmi mühürlü veya tahrifatı veya veri tekrarlamayı, duplikasyonu önleyici, lazer damgalı metalize tabaka, -cam mikro kürecikler, -her iki tarafı ya da tek tarafı yapışkanlı tabaka, -polietilen tereftalattan devamlı veya devamsız dolgu içeren, kendinden yapışkanlı yansıtıcılı film / Yapışkan yüzü kalınlığı 0,025mm veya daha fazla fakat 0,08mm yi geçmeyen diğer yüzünde yazı, sembol veya resim basılı polietilen, polistiren veya polietilen teraftalattan tabakalar / ,125 mm yi aşan kalınlıkta ve dalgalı bezeli yükselebilen rölyef tabakalı etilen vinil asetattan (EVA)yapılmış film / Her tabakası polietilen ve polipropilen bir karışımı ihtiva eden, -ağırlıkça %3 ten fazla olmayan diğer polimerleri ihtiva eden, -iç tabakasında titanyum dioksit ihtiva etsin etmesin, -toplam kalınlık itibariyle 70 µm yi aşmayan kalıptan geçirilmiş üç tabakalı film / Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren: -akrilik reçinenin kopolimeri -poliüretan -bir yüzü metalize tabaka, yaygın kullanım için resmi mühürlü veya tahrifatı veya veri tekrarlamayı, duplikasyonu önleyici, lazer damgalı, -cam mikro kürecikler, -polietilen tereftalattan devamlı dolgu içeren, kendinden yapışkanlı olmayan yansıtıcılı film / ,5 mm veya daha fazla ancak 8,8 mm yi aşmayan kalınlıkta silikon bant Yazıcılarda yansıtıcı film olarak alan elektronik ürünlerin bağlantıları için dağıtım ekipmanı olarak Solar modüllerinin fotovoltaik kullanılan EVA film Çeşitli ürünlerde basınca dayanıklı yapıştırıcı olarak Termal veya laser yazıcılar için yansıtıcı film olarak alan elektronik ürünlerin donanımında kullanılmak üzere

11 265624/ İletken özellikleri ile aşağıdakileri ihtiva eden: -metal kaplama ile altın alaşımlı olsun olmasın mikroparçacıklar, -yapışkan bir tabaka, - bir tarafında silikon veya poli (etilen tereftalat) bir koruyucu tabaka öngörülen -diğer tarafında poli (etilen tereftalat) bir koruyucu tabaka öngörülen ve -genişliği 5 cm veya daha fazla ancak 100 cm yi aşmayan, -yüksekliği 2000 m yi aşmayan, epoksi reçineden oluşan rulo saçlar / Seramikle yüklü halojen içermeyen epoksi reçineli, örülmüş e-cam dokuma içeren -termal iletkenliği 1,0 W/m den fazla (ISO test metoduna göre) VDC den fazla mukavemet güçlü (IPC-TM ye göre) VAC/mil den fazla dielektrik güçlü (IPC-TM ye göre) -380 C veya daha fazla bozunma sıcaklığında(astm D3850) -600V karşılaştırmalı izleme endeksli (ASTM D 3638) -Underwriters Lab tutuşma hızı V0 (UL94 test metoduna göre) olan ön Cep telefonu, lcd panel ve solar panel gibi çeşitli elektronik teçhizatta kullanılmak üzere Yazıcı devre panolarının tabaka veya levha / Lastik vulkanizasyonu için iç lastik Lastik sanayinde 1/1/ Perakende satışa uygun olmayan ipekten bükülmüş iplik / Polipropilenden oyuk devamsız lifler Hijyen ürünlerinin / Bebek bezleri veya bebek bezlerinin astarlarının veya benzeri sıhhi eşyanın imalatında kullanılmak üzere, bir elastomerik katman içeren, her iki tarafı da polyolefin filamentleri ile lamine edilmiş, polyolefinden dokunmamış mensucat Peçete, bebek bezi ve aynı tür sıhhi ürünlerin -Kalınlığı 550 µm den fazla olmayan -Ağırlıkça 150 g/m2 den fazla olmayan -parçalar halinde veya sadece kare veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş, -Emdirilmemiş -Makinede streç özelliği kazandırılmış / Lastiğin karkas (gövde) malzemesi için, kauçuk ile emdirilmiş naylondan iç ve dış lastik imalatı amaçlı kord bezi / Lastiğin karkas (gövde) malzemesi için, kauçuk ile emdirilmiş polyesterden iç ve dış lastik imalatı amaçlı kord bezi Lastik sanayiinde naylon kord olarak Lastik sanayiinde polyester kord olarak

12 247066/ Yatay kesitinde santimetre karesinde (en az bir veya her iki ucu açık) en az bir kanal bulunan ve toplam 65 litreden fazla olmayan hacimli; öncelikle titanyum ve alüminyum oksitlerden mamul gözenekli seramikleri kapsayan, filtre veya katalizörler için destekler / ve başlıkları altındaki ürünler den oluşan entegre devreler, diyodlar ve transistörlerin işleme derecelerini beslemek için (%15-25) aluminyum oksit ve (%75-85) silikon karbid ihtiva eden seramik ısı evyeleri / Kalınlığı 1,7 mm veya daha fazla ancak 1,9 mm yi aşmayan, -D-tip ışık kaynağı ile ölçülen %91 veya daha fazla ışık geçirgenli, -bir tarafı yansıtıcı bir tabaka olarak SnO2 florin dopla kaplanmış, -köşeli, flot cam / Katalizör imalinde kullanılmak üzere tekstil harici cam liflerden dokunmamış ürün 853/ Yapıştırılarak ve düzlenerek sıkıştırılmış boyutları 0,017 mm ile 0,070 mm aralığında değişen paslanmaz çelik tel kütlesi içeren metal iplik / poliamid reçine ile emprenye edilmiş, örülmüş e-cam dokuma içeren, -bir tarafı veya her iki tarafı kalınlığı 150 µm den fazla bir bakır folyo ile kaplanmış, -IPC-TM metoduna göre dielektrik sabiti(dk) 4.0 ya da daha fazla fakat 4.3 ten fazla olmayan, - IPC-TM metoduna göre yitirgenlik faktörü (DF) 0,016 veya daha fazla fakat 0,018 den fazla olmayan, - IPC-TM metoduna göre camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 250 C olan laminat Egzos gazlarının filtrasyonunda, katalitik kirleticilerin miktarını azaltmak amacıyla ısı ayarlayıcısı olarak Solar modüllerinin Katalizör Baskı devre kartlarının

13 181621/ seramik yüklü halojen içermeyen epoksi reçine ile emprenye edilmiş örülmüş e- cam dokuma içeren -en az bir tarafı 18 µm veya daha fazla bakır folyo ile kaplanmış, -ISO metoduna göre 1,0 W/m K yi aşan ısıl iletkenliği ile, - IPC-TM metoduna göre 3500VDC yi aşan yüksek pot direnci ile, -IPC-TM metoduna göre 1000 VAC/mil i aşan dielektrik gücü ile, -ASTM D3850 metoduna göre, 380 C ya da daha fazla dekompozisyon sıcaklığı ile, - ASTM D3638 metoduna göre, 600 V karşılaştırmalı tarama indeksi ile, -UL94 test metoduna göre, yanıcılık hızı V0 olan laminat 1163/ Ağırlıkça -%93,3 veya daha fazla alüminyum, -%2,2 veya daha fazla fakat %5 ten fazla olmayan magnezyum ve -%1,8 den fazla olmayan diğer elementler içeren kalınlığı 0,14 mm veya daha fazla fakat 0,40 mm den fazla olmayan ve genişliği 12,5 mm veya daha fazla ancak 357 mm den fazla olmayan rulolar halinde, %1,0 ya da daha fazla uzama kırılganlığı ve 285 N/mm2 veya daha fazla bir gerinim gücüne sahip alüminyum ve magnezyum alaşımı şerit / % 1,0 veya daha fazla kopma mukavemeti ve 100 N/mm2 veya daha fazla çekme mukavemeti olan toplam kalınlığı 0,120 mm den fazla olmayan, aşağıdakileri içeren: -%99 veya daha fazla alüminyum içerikli -silika ve su camsız hidrofilik kaplama, önceden kaplanmış alüminyum folyo Baskı devre kartlarının Klima sistemlerinde ısı değiştirici olarak 912/2/ Alüminyum teleskopik kulp Valiz kullanılmak üzere / Robot sanayiinde robot kolu imalinde kullanıma mahsus, dış halkalı, rota vektör tekerli, güneş dişlisi ve planet dişlisinden oluşan sikloit tipli dişli seti; Robot sanayiinde robot kolu imalinde kullanıma mahsus. - dairesel dış çaplı, - 50 Nm den 7000Nm ye kadar torklu, - 1:50 den 1:270 e oranlı, - Bir dakikalık (arc minute) açıdan düşük kayıp hareketli, - % 80 den fazla verimliliği olan / Solenoid valfli püskürtücüler; motor yanma odalarında en iyileştirilmiş atomizasyon için

14 272567/ Silindir kolu; tekerlekli yükleyicilerin kepçelerini hidrolik olarak açan / AC senkronize Servo Motor: - azami 66x66 mm flanşlı, 0,34 kw çıkışlı ve azami 136 mm uzunlukta, ya da - azami 110x110 mm flanşlı, çıkışı 1,05 kw olan ancak 1,83 kw ı ve uzunluğu 203 mm olan ancak 220 mm yi ya da - azami 130x130 mm flanşlı, çıkışı 1,24 kw olan ancak 3,25 kw ı geçmeyen ve uzunluğu 201 mm olan ancak 219 mm yi ya da - azami 180x180 mm flanşlı, çıkışı 4,90 kw olan ancak 7,40 kw ı geçmeyen ve uzunluğu 239 mm olan ancak 271 mm yi geçmeyen / Ferrit çekirdekli trafo; - CRT ve LCD televizyonların güç panellerinde voltaj ve akım düzenlemede kullanılan, - iki ya da daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyon ile birleştiren, - CRT ve LCD televizyonların imalinde / İnverter içeren güç kaynağı paneli; 7,5 kva ı geçmeyen güç işleme kapasitesine sahip / Anahtarlı (switching) güç kaynağı invertörü ihtiva eden montaj; ve başlıkları altında yer alan ürünlerin kullanılmaya mahsus / Çinko oksit jeton tipi piller (işitme cihazı pilleri) için katot / Polipropilen levha; - kalınlığı 30 mikronu - genişliği 210 mm yi - uluslararası ASTM D882 standardına uygun olan, - son derece temiz yüzeye sahip olan CRT ve LCD televizyonların imalinde kullanılmaya mahsus ve başlıkları altında yer kullanılmaya mahsus.

15 328883/ Polimer-metal bileşik levha; - bir katman Polietilen Traftalat içeren, - bir katman alüminyum içeren, - bir katman Polipropilen içeren, - genişliği 275 mm yi - toplam genişliği 165 mikronu - son derece temiz yüzeye sahip olan, - ASTM-D ve ASTM- D882-95A standartlarına uygun olan / Bakır ruloya bağlı, % 90 veya daha fazla oranda grafit içeren levha; - genişliği 610 mm veya daha fazla olan ancak 620 mm yi - çapı 690 mm veya daha fazla olan ancak 710 mm yi devir veya üzerindeki devirlerde, oda sıcaklığında, %20 den daha fazla kapasite kaybına uğramayan, elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus / Alüminyum ruloya bağlı, % 65 veya daha fazla oranda lityum ve manganez bileşimi içeren levha; - genişliği 595 mm veya daha fazla olan ancak 605 mm yi - çapı 690 mm veya daha fazla olan ancak 710 mm yi devirden sonraki devirlerde, oda sıcaklığında, %10 dan daha fazla kapasite kaybına uğramayan, elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus / Nikel kaplı bakır folyo kesiti (cut plate); - genişliği yaklaşık 70 mm olan, - kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan, - son derece temiz bir yüzeye sahip, lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde / Alüminyum folyo levha; - genişliği yaklaşık 70 mm olan, - kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan, - son derece temiz bir yüzeye sahip, lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde Elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus Elektrik tahrikli araçlarda kullanılan akülerin imaline mahsus Lityum-iyon elektrikli araç akülerinin imalinde Lityum-iyon elektrikli araç akülerinin imalinde

16 277133/ En az baskı devre kartı ve entegre devre ihtiva eden montaj; başlığı altında yer imalinde kullanılmaya mahsus / Güvenlik ağı (surveillance network) video kamerası; - ağırlığı 5 kg ı - dış mahfaza içinde olsun ya da olmasın, - boyutları 405 mm x 315 mm yi - tek sensörlü ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya CMOS sensörüne sahip olan, - efektif pikselleri 5 megapikseli güvenlik sistemlerinde kullanılmaya mahsus / En az baskı devre kartı ve entegre devre ihtiva eden montaj; başlığı altında yer imalinde kullanılmaya mahsus / Metalden iç takviye parçası (stiffener); baskı devre kartı ve bileşen tutucu / SD hafıza kartı konektörü; push-push veya push-pull tipi, ve başlıkları altında yer imalinde / Plastik mahfaza içine yerleştirilmiş, metal priz ve fişler / Plastik mahfaza içine yerleştirilmiş, metal priz ve fişler; optik kablolar için / Optik bağlantı elemanlarına sahip diğer cihazlara bağlanmak için optik dişi konektör; ve başlıkları altında yer imalinde / Kullanılmış, elektrikli lityum-iyon ve nikel metal hidrit akümülatörler başlığı altında yer imalinde Havaalanları, alışveriş merkezleri ve depolar gibi muhtelif ortamlardaki güvenlik sistemlerinde başlığı altında yer imalinde başlığı altında yer imalinde ve başlıkları altında yer imalinde Baskı devre kartları ve kablolar gibi birimleri birbirine bağlayan ve başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde ve başlıkları altında yer imalinde kullanılan ve optik kabloları diğer bileşenlere bağlayan ve başlıkları altında yer imalinde Kobalt ve nikel metallerinin geri kazanımı için

17 265650/ Elektron mikroskoplarının kolonuna yerleştirilen enerji filtreleri / Susuz alüminyum ofset baskı tabakası: - Plastik kaplamalı - Görüntü basmayan / Katalitik filtre; seramik veya silikon karbür mesnet üzerinde platin veya paladyum ihtiva eden, enine kesit yüzeyinin arka ucunda cm2 başına bir veya daha fazla kapalı kanal içeren, otomotiv egzoz sistemlerinin 1897/1/ Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası; - ağırlığı 5,9 kg ı - mahfaza içinde olsun ya da olmasın, - boyutları 400mm x 250 mm yi - tek ikili şarj cihazına [Charge- Couple-Device (CCD)] veya Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı iletken (CMOS) sensörüne sahip olan, - efektif pikselleri 5 megapikseli Elektron mikroskoplarının aksesuarı Otomotiv egzoz sistemlerinin CCTV gözetim sistemlerinde CCTV gözetim sistemlerinde / Dijital video kaydedicisi; - sabit disk sürücüsü olmayan, - DVD-RW ı olsun ya da olmasın, - hareket algılayıcısı (motion detection) olan veya LAN konektörü ile IP bağlantısı yaparak hareket algılama kabiliyetine sahip olan, - USB dizisel kapısı (serial port) olsun ya da olmasın, kapalı devre televizyon (CCTV) gözetim sistemlerinin imalinde kullanılmaya mahsus Kapalı devre televizyon (CCTV) gözetim sistemlerinin imalinde

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı EK Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum 272602/11 2810.00.90 1,54 kg lık EVA (etilen vinil asetat) paketlerde %22 kobalt

Detaylı

TEBLİĞ. Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum

TEBLİĞ. Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum 25 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27944 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

01 Aralık 2005 Tarih Sayı: 26010

01 Aralık 2005 Tarih Sayı: 26010 01 Aralık 2005 Tarih Sayı: 26010 Dış Ticaret Müsteşarlığından Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No:

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

1 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27041 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından:

1 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27041 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: 1 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27041 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25)

TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ Kapsam GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25) MADDE 1 (1) Avrupa

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) 1 Defomer(köpük kesici) İmale yardımcı maddeler 5268-97-0 2 Guar sakızı Çiriş Maddesi 9000-30-0 232-536-8 3 Guar sakızı, katyonik Bağlayıcı 65497-29-2 613-809-4

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 17 Şubat 27 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26437 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 27/1167 2/12/1995 tarihli ve 95/766 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. www.tekboya.com SOLVENT BAZLI Boyalar Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. - Tek Süper Sentetik Yağlı Boya 12 1/4 6,70

Detaylı

2) Bölüm VI: а) Eski Oran:

2) Bölüm VI: а) Eski Oran: Ukrayna da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi 1) Bölüm V: а) Eski Oran: GTIP ÜRÜN İthalat Vergisi Oranı En Az (%) İthalat Vergisi Oranı En Fazla (%)

Detaylı

ÖZELLİKLER POLİETİLEN (İ20) ALÇAK YOĞUNLUK

ÖZELLİKLER POLİETİLEN (İ20) ALÇAK YOĞUNLUK (İ20) ALÇAK YOĞUNLUK ORTA YOĞUNLUK (ELTEKS) YÜK. YOĞ. ÇEKME DAYANIMI ( Kg/cm²) 100 180 250 DARBE DAYANIMI ( Kg/cm²) (1) (1) (1) ESNEKLİK MODÜLÜ ( Kg/cm²) 2500 5000 10000 BASMA DAYANIMI ( Kg/cm²) 100 400

Detaylı

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2012/3379 (10.07.2012 t. 28349 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2012/3379 (10.07.2012 t. 28349 s. R.G.) Karar Sayısı : 212/3379 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 212/3379 (1.7.212 t. 28349 s. R.G.) 2/12/1995 tarihli ve 95/766 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde 1 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28129 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÜLKEMİZ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi En üst yapışma ve direnç gerektiren işler için geliştirilmiştir. Çift bileşikli olan bu sistem HDPE, LDPE, PPi metal, cam gibi yüzeylerde çok parlak

Detaylı

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI PLASTİK MALZEMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Malzemelerin Özellikleri 2 Hafiflik: Özgül ağırlıkları 0,8 2,2 g/cm 3 aralığındadır. Mekanik Özellikler:

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları PA POLYAMIDE PA Granulat unverst. 756 Kg 1,75. /kg PA Granulat 97 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat Badamid grau 868 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat Badamid 1.59 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP.

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ İSVEÇ-NORVEÇ PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET HAZİRAN 2015, İSTANBUL YÖNETİCİ ÖZETİ Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

reflectra Reflectr asıdır.

reflectra  Reflectr asıdır. REFLE R e f l e k t i f 2 Reflectr a bir As ya Trafi k A.Ş. m ark reflectra CTRA T r a f i k L e v h a l a r ı asıdır. 2017 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2017 REFLECTRA R e f l e k t i f T r a f

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde): 4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun

Detaylı

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler TERMOPLASTİKLER Polimerler Amorf Yarı-kristalin Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler 1 Amorf Ticari Termoplastikler Karakteristikler Düşük maliyet Düşük sıcaklık direnci Düşük dayanım İyi ölçüsel

Detaylı

TERMAL TRANSFER RİBON YIKAMA TALİMATI KODLAMA ŞERİDİ

TERMAL TRANSFER RİBON YIKAMA TALİMATI KODLAMA ŞERİDİ TERMAL TRANSFER RİBON YIKAMA TALİMATI KODLAMA ŞERİDİ A Premium Wax A Permium Wax, düşük enerjide mürekkep yoğunluğu sayesinde mükemmel baskı kalitesi verir. Yüksek duyarlılıktaki bu ribon, hızlı ve net

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar %

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar % EK I-B 1. Bu Ek'te listelenmiş olan Türk menşeli ürünlerin İran'a ithalatında uygulanan Temel Gümrük Tarifeleri, Tarife İndirimi ve İndirim Dönemi (Yıl) sütunlarında belirtildiği çerçevede, yıllık bazda

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐMĐĐ ve KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐM M SEMĐĐNER NERĐĐ II SORUMLU : Prof.Dr.. ĐĐnci MORGĐĐL HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ TEFLON NEDEN YAPIŞMAZ Günlük yaşam olayı : Teflon tava yada tencerelerin yapışmaması.

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Kompaktör & Briketleme & Peletleme

Kompaktör & Briketleme & Peletleme Kompaktör & Briketleme & Peletleme DEKĐMSA Ltd olarak, EURAGGLO ile işbirliği yaparak birçok farklı tekniği kapsayacak şekilde muhtelif Aglomerasyon, Briketleme Makineleri ve Kompaktörler temin etmekteyiz.

Detaylı

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG Küçük panolar Polikarbonat kutular PK Polikarbonat kutular PK...24...27 Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA...28...29 Terminal kutuları KL Terminal kutuları KL...30 E-Box EB E-Box EB...34

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı. Ağırlıkça %94 veya daha fazla α-al içeren, mikro kristal yapılı sinterlenmiş zımpara

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı. Ağırlıkça %94 veya daha fazla α-al içeren, mikro kristal yapılı sinterlenmiş zımpara Dış Ticaret Müsteşarlığından: GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2010/24) Kapsam MADDE 1 (1) Avrupa Birliği

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler Alüminyum profil veya kapak profilleri 220X100 X75h

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Kardelen Plastik KÜF ÖNLEYİCİ Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, örtücülüğü yüksek, dekoratif mat iç cephe boyası. 1 20 kg 131.00 1 10 kg 67.00 4 3.5 kg 25.40 Aura Plastik

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

reflectra Reflectr asıdır.

reflectra  Reflectr asıdır. REFLE R e f l e k t i f 2 Reflectr a bir As ya Trafi k A.Ş. m ark reflectra CTRA T r a f i k L e v h a l a r ı asıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 REFLECTRA R e f l e k t i f T r a f

Detaylı

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi,

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, başlangıçtaki elastik davranışı akma ve sonrasında plastik

Detaylı

www.adil.com.tr 1978 den beri...

www.adil.com.tr 1978 den beri... www.adil.com.tr 1978 den beri... extrusion 1978 den beri... Adil Endüstriyel, kalite ve hizmet odaklı anlayışı ile müşterilerine yalıtım çözümleri sunmaktadır. Kurulduğu 1978 yılından itibaren müşteri

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Gerdirilmiş Poli Propilen (tek veya çift yönlü) (OPP ve BOPP)

Gerdirilmiş Poli Propilen (tek veya çift yönlü) (OPP ve BOPP) YÜZEY GERİLİMİNİN ÖNEMİ Ambalaj sanayinde, ambalaj malzemesi olarak kullanılan malzemelerin üzerine basılan mürekkebin malzemeye yapışması, ambalajın kullanım alanına ve kullanım şartlarına uygunluğunun

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI KDV POLYAMIDE TESLİM YERİ PA Granulat Gri 97.Kg 1,75. /kg PA 3% MF 76.Kg 1,75. /kg 1 Adet PA 6 Granulat Gri 868.Kg 1,75. /kg PA 6 Granulat 1.364.Kg 1,75. /kg PA

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI H.MADENOĞLU, T.GÜNGÖREN, M.SERT, S.ERDEM, L.BALLİCE, M.YÜKSEL, M.SAĞLAM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243 TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ EK-1 Belge No: 2014/ 243 İşbu Belge, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanımı Tebliği

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü,

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü, Hakkımızda VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerden levha ve rulo üretmek amacıyla 2006 yılında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmuştur. VIG Metal faaliyetlerine dünya da ilk kez

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI POLYAMIDE PA Granulat unverst. 756 Kg 1,75. /kg PA Granulat 97 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat grau 868 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat 1.59 Kg 1,75.

Detaylı

ESKA FİLTRASYON Yiğitler mh. E2 sk. Otosansit 19. Blok No:25 Yıldırım BURSA / Türkiye Fax + Tel: +90 224 452 55 73 www.eskametall.

ESKA FİLTRASYON Yiğitler mh. E2 sk. Otosansit 19. Blok No:25 Yıldırım BURSA / Türkiye Fax + Tel: +90 224 452 55 73 www.eskametall. ESKA FİLTRASYON Yiğitler mh. E2 sk. Otosansit 19. Blok No:25 Yıldırım BURSA / Türkiye Fax + Tel: +90 224 452 55 73 www.eskametall.com ESKA FİLTRASYON Hakkımızda 30 Yıllık tecrübe geçmişi olan Lenzing Teknik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak 150 cm helezon kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı 2 li salıncak seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

ALL ABOUT FIBERS DAHA GÜÇLÜ BETON

ALL ABOUT FIBERS DAHA GÜÇLÜ BETON ALL ABOUT FIBERS DAHA GÜÇLÜ BETON BİZ KİMİZ? 1930 yılında kurulan Cesur Holding in bir grup şirketi olarak Polipropilen Elyaf Sanayi 2001 yılında faaliyete başladı. Konusunda uzman ekibi ve entegre tesisleri

Detaylı

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ.

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. ZIMPARA ÜRÜN GURUBU Çamlıtepe caddesi 158/b siteler ANKARA Tel: 0 312-351 73 73 faks: 0 312 351 73 33 GENİŞ BANT ZIMPARALAR KALİBRE ZIMPARALAR Zımpara yüzeyinin dolmasını geciktiren

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ İŞİN ADI Cam Kürecik Deneyleri Görünüş Kusurlu cam küreciklerin ağırlıklı yüzdesi Tane Büyüklüğü Dağılımı Kırılma İndisi Tanelerin ve yabancı taneciklerin ağırlıklı yüzdesi

Detaylı

Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki bileşenli bir elastomer olup oda sıcaklığında vulkanize olmaktadır.

Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki bileşenli bir elastomer olup oda sıcaklığında vulkanize olmaktadır. Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki bileşenli bir elastomer olup oda sıcaklığında vulkanize olmaktadır. Kalıp alma tekniğinin başarısı açısından malzeme tarafından sağlanması gereken tüm

Detaylı

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz.

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz. Besleyici Toz Inokulant Ocak ve Pota Astarları Bentonit Alkol Karbon Shell Kum Besleyici Toz Reçineler Karbon Reçineler Ferro Silikon Reçineler Besleyici Toz Bentonit Karbon Bentonit Ocak ve Pota Astarları

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

mtse Serisi Network Kabinleri

mtse Serisi Network Kabinleri mtse Serisi Network Kabinleri Teknoloji Özellikleri ve Fonksiyonları: ANSI/EIAR-310-D, DIN41491: Part1, IEC297-2, DIN41494: Dart7, GB/T3047-92, standartlarına, 19" uluslararası standartlara, metrik sistem

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Trabzon Tarihi Mekânları Aydınlatma Projesi Kapsamında Elektrik Malzemesi Alınması İşine Ait Teknik Şartname

Detaylı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı ARA MALI İTHALATI Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) 2010 2011 2012 2013 Ara Malı İthalatı 131.445.426.338 173.140.242.682 174.930.348.503 183.811.325.436 TOPLAM İTHALAT

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basamaklı ara merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk Tırmanma seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif Ürün no.: 50135763 LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2013 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı