İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur"

Transkript

1 İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi Dr. Cemil Uygur

2 TEDAVİ KONSEPTİ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER: DİFERANSİASYON BOZUKLUĞU

3 GERM HÜCRELİ TÜMÖR KLASİFİKASYONU GERM CELL (STEM) ITGCN EC/YS totipotentir. Teratom HERZAMAN GCT nin doğal seyrinin bir parçasıdır HCG SEMINOM EXTRA- EMBRYONIC EMBRYONAL CARCINOMA SOMATIC AFP CHORIO- CARCINOMA YOLK SAC EKTODERM MEZODERM ENDODERM IMMATUR TERATOM MATUR TERATOM MALIGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN TERATOM

4 Önemli vurgu!. Pluripotency proğramlanmış bir olaydır. Diferansiasyon kapasitesi bu pluripotent hücrelerde programlanmıştır. Her Embryonal Carcinoma nın farklılaşabileceği akılda tutulmalıdır

5 GERM CELL TÜMÖRLER: DİFERANSİASYON BOZUKLUĞU 1. Teratom kemoterapiye her zaman DİRENÇLİDİR. 2. Teratom biyolojisini öngörecek hiç bir kriter yok. 3. Primer tümörde teratom olmaksızın herhangi bir metastaik odakta teratom ortaya çıkabilir. 4. Hastalığın her aşamasının tedavisinde - özellikle de kemoterapi sonrası tabloda - Teratom olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 5. Geç relapslarda Malign Transformasyon sık görülür: retroperiton kontrolü çok önemli.

6 Malign Transformasyon Tanım: Teratom komponentlerinin histolojik olarak somatik bir malignansiye benzemesi. (ör., enteric adenocarcinoma, rhabdomyosarcoma vs..) 1. Marker lar Negatiftir (eğer GCT yok ise). 2. Geç Relapslarda ve Mediastende sıktır. 3. Doğal seyir transforme olunan hücre tipine paraleldir. 4. Tedavide cerrahi merkezi konumda. 5. Tedavi transforme olunan hücre tipine yönelik olmalı

7 Post-Kemoterapi Cerrahi PC-RPLND

8 PC RPLND Histolojisi Indüksiyon Kemoterapisi Author, yıl no. nekroz teratom carcinoma Donohue, (44%) 33 (41%) 12 (15%) Toner, (47%) 48 (38%) 17 (14%) Aass, (49%) 50 (29%) 38 (22%) Fossa, (65%) 22 (28%) 5 (7%) Steyerberg, (45%) 236 (42%) 70 (13%) Oldenberg, (67%) 23 (26%) 6 (7%) Sheinfeld, (50%) 183 (43%) 31 (7%) TOPLAM ( 49%) 595 (39%) 178 (12%)

9 NSGCT Kemoterapi sonrası İzlem 1) Fibrozisin kesin öngörüsü 2) Patolojisi fibrozis çıkan cerrahinin terapötik olmadığı varsayımı 3) Küçük teratom odaklarının inert veya benign olduğu varsayımı 4) Relaps anında ve uygun yapılacak cerrahinin eş değerde sonuç sağlayacağı öngörüsü

10 Postkemoterapi CT IVC AORTA IVC AORTA Tumor İzlem mi Post KT-RPLND mi? Genelde, kitle ne kadar küçükse tartışma o kadar büyüktür RPLND Patoloji: 2 nod da Mature Teratom

11 < 1 cm Postkemoterapi Rezidüel Kitle no. fibrozis teratom canlı ca 0-5 mm Fossa, (%84) 2 (%11) 1 (5%) Oldenburg, (%80) 2 (%10) 2 (10%) Karellas, (%78) 15 (%19) 2 (3%) 5-10 mm Fossa, (%63) 9 (%30) 2 (%7) Oldenburg, (%64) 9 (%27) 3 (%9) Karellas, (%67) 19 (%28) 3 (%4)

12 Çaresizlik Post Kemoterapi RPLND Tümor Markerları Yüksek no. (%NED) Wood Coogan Beck Overall no Retroperitoneal Patoloji Canlı GCT 12(67) 6(33) 58(31) 76(37) Teratoma 1(100) 7(100) 39(74) 47(79) Nekroz 2(100) 2(100) 14(86) 18(88) Pathology is a surrogate endpoint!?

13 Fibrozis Disease Specific Survival RPLND RPLND Kitle rezeksiyonu Kitle rezeksiyonu P = P = overall Sadece riske ( IGCCCG ) uygun KT Pathology is a surrogate endpoint!?

14 cisplatin tabanlı Kemo sonrası stromal hücrelerin laser mikrodiseksiyonu Cisplatin tabanlı Kemo sonrası stromal hücrelerin LOH analizi

15

16

17 PC RPLND Retroperitonda Teratom 1 de Teratom EVET no. RP da Teratom Beck, (%86) Carver, (%67) 1 de Teratom HAYIR Toner, (%33) Beck, 2004 Pohar, 2001 ( pure EC) (%48) 12 (%24) Carver, (%28) < 1 cm RP node (%16) 1-2 cm RP node (%21)

18 Orşiektomi Histolojisi ve CT nin RPLND ile korelasyonu. (Donohue et al, J Urol 1987) Kemo Yanıt 1º de teratom- YOK RPLND- Negatif RPLND- Teratom RPLND- Cancer % > %50-% % Artış Total

19 Overall survival Progression-free survival Gözlenen (A, B, E ) A CR B Rezeke edilemez E > % 90 PR, serolojik CR, teratom-neg primer Grup E de NSGCT relaps riski yüksektir. Bu grupta karar vermek karmaşık ve tartışmalıdır.

20 Teratom İnsidansı RP da Relaps Oranından Fazladır Kemorezistan Öngörülemez biyoloji büyüme malign transformasyon Ya komplet rezeksiyon Ya da: lokal rekürrens geç relaps riski Yetersiz izlem geç relaps: > 5 yıl ~ % 60; > 10 yıl ~ % 30 Durağan - büyümeyebilen ya da TMT gelişmeyen

21 Template dışı Non-Teratomatöz GCT İnsidansı daki Relaps Oranını Aşar RP Embryonal ca ( AFP +/- HCG ) Yolk sac ( AFP) Choriocarcinoma ( HCG) Postop kemoterapi rezeke edilmeyen odakları tedavi eder/maskeler pn1-3 için adjuvan kemo RP da relapsı onleyebilir Genellikle sistemik relaps ( AFP/HCG, nodule) klinik retroperitoneal rekürrensten önce gelişir RP görüntüleme ~ % 30 yalancı negatif Yetersiz izlem yolk sac, emb. ca da geç relaps olarak ortaya çıkabilir

22 19 yaşında sol orşiektomi Klinik Evre IIA (S1); EP x mm 5 mm node

23 İyi Riskli IIA için EP x 4 NSGCT nin Geç relapsı 3 yıl sonra RELAPS TEMMUZ 1998; HCG=Normal Cerrahiyi reddeder 2001 MAYIS; HCG=7.0 TIP x 4 sarcoma 2001 AĞUSTOS; HCG=Normal desmin

24 Teratomun Malign Transformasyonu (TMT): Geç Relaps ve/veya Redo RPLND de insidansı daha Yüksek no. hasta TMT (%) 1 RPLND (%0.4) PC - RPLND (%3) Redo RPLND (%18) ERMS Geç Relapse (%20) Rezeke edilmemiş teratom MALIGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN TERATOM (2 somatic malignansi) Tanım: Histolojik olarak somatik bir malignansiyi taklit eden teratom komponentleri (ör, enterik adenocarcinoma, rhabdomyosarcoma)

25 Sol radikal orşiektomiden (NSGCT) 37 yıl sonra Relaps RP pat: somatik transformasyon gösteren teratom Adenocarcinoma (i 12p +) adenocarcinoma

26 TERATOM: Histoloji Bioloji Teratom peşinen benign ya da inert kabul edilemez Her ikiside histolojik olarak benign dir; prognostik fark yok Kemorezistan Her zaman aneuploid* MATUR TERATOM Öngörülemez bioloji büyüme (Ki67 expression**) malign transformasyon Komplet rezeksiyon kritik önemde lokal rekürrens geç relaps IMMATUR TERATOM *Rodriguez et al Genes Chromosomes Cancer 1992; 5:21 **Bosl G Proc ASCO 2000

27 Büyüyen Teratom Sendromu 3 hafta sora: Kemo başlatılır 6 hafta sonra 1. kür sonrası. Markerlar düşüyor Rezeksiyon: Tekrar Kemo başlatılır

28 Retroperitonda Teratom Kurum Olgu n RP de Teratom Klinik I IIA MSKCC (%21) Klinik I IIA Indiana (%32) Post-kemo RPLND 9 seri (% 41 ) 1 de olmasa bile metastazlarda teratom olabilir Asla kesin olarak teratom YOKTUR denilemez

29 Electif vs Kurtarıcı PC-RPLND Hendry WF et al Cancer 2002; 94:1668 Electif Kurtarıcı electif Kurtarıcı no Komplet Reseksiyon 288 (87%) 81(72%) Patoloji GCT 28 (8%) 55 (49%) Teratom 3 (1%) 7 (6%) Survival RFS 83% 62% OS 89% 56% Kurtarıcı cerrahide, cesur, komplet ve zamanlı girişim bile kıyaslanabilir sağkalım sağlamayabilir

30 PC RPLND Fibrozi öngörücü kriterler 25% - 30% hata oranı ile güvenilmezdir Retroperitoneal patoloji önemlidir, ancak klinik sonuçlar işin özünü teşkil eder Yakın takip ve progresyon ya da relapsta zamanlanmış girişim erken PC - RPLND ile aynı klinik sonuçları sağlamaz Kemoterapi sonrası RPLND ileri evre NSGCT hastaların tedavisinin önemli bir Komponentidir CERRAHİNİN BOYUTU??

31 Progresyonsuz sağkalım RPLND nin Önemi Disease Specific Survival RPLND RPLND RPLND Resection of mass Resection of mass P<0.001 P<0.001 Carver B et al: JCO 2007; 25:

32 Modifiye RPLND Template Kontralateral diseksiyon yapılmaz Hastalık açısından düşük riskli olduğu düşünülen alanlarda cerrahi yapılmaz Sağ Sol Extra-template hast: 45/141(%32) Extra-template hast: 41/128(%32)

33 PC RPLND Template Dışı Hastalık Carver B et al: J Clin Oncol 25: , 2007 SAĞ SOL % 4- % 32 % 11 - % 32 < 1 cm rezidüel kitle: % 15 Template dışı hastalığın histolojik dağılımı template içi hastalık ile aynıdır Foster RS BJU Int 94, 2004 Weissbach L J Urol 138, 1987 Janetschek G Urology 55, 2000 Nelson JB Urology 54, 1999 Sheinfeld J Campbell s Urology 2005

34 Retroperitoneal Patoloji PC-RPLND (n=269) Histoloji Template içinde Template dışı Mat/Immat Teratom 131 (%72) 62 (%72) TMT 12 (%7) 5 (%6) Teratoma +/- Canlı GCT 156 (%85) 79 (%92) Canlı GCT 40 (%22) 19 (%22) Template içi veya dışı arasında histoloji farkı yok: Bilateral PC-RPLND gerekli.

35 Teratom İnsidansı RP da Relaps Oranından Fazladır Kemorezistan Öngörülemez biyoloji büyüme malign transformasyon Ya komplet rezeksiyon Ya da: lokal rekürrens geç relaps riski Yetersiz izlem geç relaps: > 5 yıl ~ % 60; > 10 yıl ~ % 30 Büyümeyebilen ya da TMT gelişmeyen

36 Template dışı Non-Teratomatöz GCT İnsidansı daki Relaps Oranını Aşar RP Embryonal ca ( AFP +/- HCG ) Yolk sac ( AFP) Choriocarcinoma ( HCG) Postop kemoterapi rezeke edilmeyen odakları tedavi eder/maskeler pn1-3 için adjuvan kemo RP da relapsı onleyebilir Genellikle sistemik relaps ( AFP/HCG, nodule) klinik retroperitoneal rekürrensten önce gelişir RP imaging ~ % 30 yalancı negatif Yetersiz izlem yolk sac, embryonal ca geç relaps olarak ortaya çıkabilir

37 Kurtarıcı geç RPLND Çaresizlik RPLND Re-do Cerrahi olasılığı daha yüksek Re- do cerrahi de; Daha çok kanser Daha yüksek inkompletunrezektabl cerrahi olasılığı

38 Tüm rezidüel kitleler Rezeke edilmeli (Farklı yerlerde histolojik uyumsuzluk ~ 30%) Supraklavicular teratoma

39 Redo PC-RPLND nin Olumsuz Yansımaları McKiernan JM et al; Urology 62:732, Yerleşim yer(ler)i: paraaortik 11.9 interaortokaval 5.8 parailiak YIL DFS: %90 %56 p < Reoperasyon patolojisi teratom 13 (35%).6 TMT 8 (22%) Canlı ca 6 (27%) Survival in months Re-operatif PC-RPLND BAĞIMSIZ bir olumsuz faktördür

40 Postkemoterapi RPLND Redo Cerrahi Spesmende kanser olsa da kür cerrahinin komplet olup olmamasına bağlıdır...pc-rplnd de kür için en iyi şans ilk cerrahidedir bu olguların çoğunda ya göreceli olarak RPLND deneyimi eksikliği ya da ilk cerrahi işlemde yetersizlik söz konusudur John P. Donohue, MD

41 İleri Evre NSGCT lü hastalarda Zamanla daha iyi sonuç Carver et al: JCO 2007; 25: 5603

42 Post Kemoterapi RPLND Komplikasyonları Yıl n Ek işlem Komplikasyonlar Ortalama Hastanede kalış (%52) 11(%14) 8.4d (%29) 10(%7) 5.6d p value < Mosharafa AA et al. JUrol:169:930A

43 Sinir - koruyucu PC-RPLND Pettus et al; Urology 2008 Antegrad ejakülasyon n % RP LN Boyutu <2cm 86 % cm 16 % 73 >5cm 4 % 44 RP Histolojisi Fibrozis 65 % 78 Teratom 42 % 79 Canlı CA - - Primer Tümör Tarafı Sol 67 % 83 Sağ 40 % 73 IGCCCG Risk İyi 90 % 80 Orta/kötü 17 % 77

44 Kemoterapi sonrası RPLND 1) Fibrozis rezeksiyonunun terapötik etkisi yoktur varsayımı: veriler desteklemiyor 2) Fibrozisi öngörme güvenilirdir: % 20 - % 30 hata 3) Yalancı negatif fibrozis öngörüsünün sonuçları: - geç relaps - teratomada malign transformasyon inferior klinik sonuç 4) Relapsta yapılacak cerrahinin sonuçları da kıyaslanabilirdir: veriler desteklemiyor 5) Deneyimli ellerde bu cerrahinin morbiditesi ciddi oranda azalmıştır PATOLOJİ GERÇEK SON NOKTA DEĞİLDİR GENÇ VE KÜR EDİLEBİLİR BİR HASTADA ASIL OLAN KLİNİK SONUÇTUR

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr.

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr. Konu Yazarı Prof. Dr. Tufan Bilgin Yazışma adresi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BURSA ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi

Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Ebru Çağrı Çakır, Deniz Bulduk, Erencan Gündoğdu, Burcu Yalçın, Adil Uğur Yavuz Danışman: Dr Eylem

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD

MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD MEN 1 MEN 2 hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD MEN 1 - MEN 2 : Herediter kanser sendromları Sık rastlanan sorunlar değil

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 20 Cilt 3 Sayı: 2-7 MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM THE APPROACH TO MAXILLARY SINUS MASSES İbrahim ÇUKUROVA, Aytekin YAZ, Murat GÜMÜŞSOY, Gül Caner MERCAN, Orhan Gazi

Detaylı