Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://alikoker.name.tr"

Transkript

1 I. BİLGİSAYARLAR A. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin snucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektrnik bir makinedir. Bu işlemleri yaparken veriler girilir, işlenir, deplanabilir ve çıkışı alınabilir. Bilgisayar işlem yaparken hızlıdır, yrulmaz, sıkılmaz. Bilgisayar prgramlanabilir. Bilgisayar kendi başına bir iş yapmaz. GiriĢ: Kullanıcı tarafından ya da bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler ve kmutlardır. Veriler giriş birimleri tarafından tplanır. ĠĢlem: Gereken verilere göre, prgramın yetenekleri ölçüsünde yapılan işlemler. Bellek: Verilerin saklandığı yerdir. Giriş yapılan veriler, işlenen veriler bellekte saklanır. ÇıkıĢ: Bilgisayar tarafından üretilen rapr yada belgelerdir. İşlenmiş snuçların yazılı larak ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden çıkarılmasıdır. Bir bilgisayar sistemi dnanım ve yazılım sistemlerinden luşur: Bilgisayar dnanımı (hardware): Bilgisayarların fiziksel kısımlarına dnanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikrişlemci, tarayıcı gibi bileşenler dnanımdır. Bilgisayar yazılımı (sftware): Dnanımı kullanmak için gerekli prgramlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayarda çalışırlar. Bilgisayar yazılımı iki ana bölüme ayrılır: Sistem prgramları ve paket prgramlar. Sistem prgramları, işletim sistemi ve diğer destek prgramlarıdır. Örneğin Windws işletim sistemi bir sistem yazılımıdır. Paket prgramlara örnek larak ise bir ticari prgramı gösterebiliriz. Paket prgramlar faturanın kesilmesini gibi kullanıcı için bir işlemin yapılmasını sağlar. B. BİLGİSAYARIN TARİHİ Bilgisayarlar, bir prgram temelinde işlemleri yerine getiren elektrnik aygıtlardır. Bilgisayarın tarihi insan ğlunun aritmetik ve matematik alanındaki çalışmalara paralel larak gelişmiştir. İnsan ğlunun kullandığı ilk hesaplama aracı lan abaküs, bilgisayarın (cmputer) atası sayılır. Daha snra bu alanda yapılmış çk sayıda mekanik aygıt bilgisayarın bugünkü haline gelmesine neden lmuştur

2 Ardından 1945 yılında ENIAC adı verilen ilk elektrnik bilgisayar Amerika'da bir Üniversite de geliştirilmiştir. ENIAC, 30 tn ağarlığında, 20,000 vakum tüpünden luşan dev bir makineydi. ENIAC dahil bütün bilgisayar aygıtlarının amacı verileri işlemekti. Veri işlemek (data prcessing): verileri (input) almak ve üzerinde değişik işlemleri yapmak. Ardından da çıktı (utput) larak ekranda ya da kağıt üzerinde snucu vermekti. Ancak zaman içinde daha küçük bilgisayarlar geliştirildi yılında IBM firması, Micrsft MS-DOS ile çalışan IBM PC bilgisayarını piyasaya sürdü. Bu adımın ardından bilgisayar dnanımı ve yazılım artık büyük bir endüstri haline gelerek bugünlere geldi. C. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI Bir bilgisayar, verileri işler ve çıktı (bilgi) larak elde etmemizi sağlar. Bilgisayarların temel fnksiynları şöyle özetlenebilir: girdi, işlem, deplama, çıktı, kntrl vb işlemler. Girdiler bilgisayara kullanıcı tarafından girilen verilerdir. Bilgisayarlar klavye, fare, tarayıcı gibi birimlerden alınan girişleri kabul ederler. İşlemci (prcessr) tarafından işlenen bu veriler daha snra ekran, yazıcı gibi çıktı aygıtlarıyla kullanıcıya iletilir. Bir bilgisayarın temel fnksiynlarını yerine getirmede kullanılan temel birimlerine bir bakalım: Ana iģlem birimi: Bu birimde bütün işlemler denetlenir. Aritmetik işlemler, bellek yönetimi bu birim tarafından yerine getirilir. Aritmetik/Mantık birimi: Tplama, çıkarma gibi aritmetik işlemler ve mantık işlemlerinin yapılmasını sağlar. Ana Bellek: Verilerin, kmutların ve ara snuçların saklandığı alan. Kntrl birimi: Diğer bileşenleri uyumlu hale getirir. GiriĢ/ÇıkıĢ birimi: Veri girişini ve işlenen bilgilerin kullanıcıya gösterilmesini sağlayan işlemleri yönetir. II. ELEKTRONİK İLETİŞİM A. BİLGİSAYAR İÇİNDEKİ İLETİŞİM Dijital elektrnik verilerin iki durumlu bir sistemle temsil eder. Bu iki durum bir ve sıfır larak bilinir. 1 ve 0. Bu sayılara bit denir

3 1. BİNARY LANGUAGE (İKİLİ DİL) İkili dil, bit ve sekiz bitin luşturduğu baytlardan luşan bir dildir. Bilgisayar içinde verilerin temsili için ikili dil kullanılır. Dilin ana bileşenleri bit ve bayttır. Bit, bir ya da sıfırı (1, 0 ya da açık/kapalı) larak belirtilir. Bayt (byte) ise sekiz bitten luşan bir bit kümesidir. Bayt bir karakteri ifade etmek için kullanılır. Örneğin F karakterini temsil etmek için gibi bir baytı ya da sekiz biti kullansak, bilgisayar içinde F karakterini sayısal larak temsil edebilecek bir sisteme sahip lmaz mıyız? İşte böylece bitler, baytlar rtaya çıkmıştır. Ardından sistem daha fazla bilgiye gereksinim duyduğu için diğer ölçüler de geliştirilmiştir. Tabl: Bilgisayar değerleri. Deplama Birimi Değeri Bit 1/0 Bayt Wrd (sözcük) Kilbayt (KB) Megabayt (MB) Gigabayt (GB) 8 bit 16 bit 1024 Bayt 1,048,576 Bayt 1,073,741,824 Bayt 2. İKİLİ DEĞERLERİN ONLU KARŞILIĞI ikili bir sayının karşılı nlu sistemde kaçtır? Bunu hesaplamak için aşağıdaki tablyu kullanmakta yarar var: İkili sayı Knum Mutlak Değer Tam Karşılığı Onlu Karşılığı Tplam:

4 3. ASCII KOD Bilgisayar içinde karakterleri bir bayt larak temsil etmek için standart larak kullanılan sisteme ASCII (American Standard Cde fr Infrmatin Interchange) kdlama sistemi denir. Böylece Örneğin F karakterini temsil etmek için gibi bir baytı ya da sekiz biti kullanmak standart hale gelmiştir. Örnek ASCII değerleri: 1 = = A= B= B. BİLGİSAYAR VERİ YOLU (BUS) Sistem kaynaklarının iyi kullanılabilmesi için bilgisayar içinde bileşenler arasında iletişim gerekir. İşte bu anlamda, bilgisayarın veriyi taşıdığı kanallara veri ylu (bus) denir. Bilgisayar içinde değişik türde veri ylları kullanılır. Veri ylları 8-bit, 16-bit, 32-bit ve 64 bit gibi kapasitelere sahiptir. External bus larak adlandırabileceğimiz veri ylları bilgisayar içindeki birimler arasındaki veri taşımasını sağlar. Bunun dışında çeşitli aygıtları bilgisayar içindeki bileşenlere bağlamak için kullanılan bir genişleme veri ylları (expansin buses) vardır. III. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ A. BİLGİSAYARIN TEMEL İŞLEMLERİ Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal ve işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin snucunu saklayabilen. Sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektrnik bir makinedir. Temel ĠĢlemler: GiriĢ (Input): Kullanıcı tarafından ya da bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve kmutlardır. Veriler giriş birimleri tarafından tplanır

5 ĠĢlem (Prcessing): Gereken verilere göre, prgramın yetenekleri ölçüsünde yapılan işlemler. ÇıkıĢ (Output): Bilgisayar tarafından üretilen rapr, belgeler. İşlenmiş snuçların yazılı larak ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden çıkarılmasıdır. B. BİLGİSAYARIN BİLEŞENLERİ Bilgisayar içindeki işlemleri belli bileşenler (cmpnents) yerine getirir. 1. GİRİŞ BİRİMLERİ (INPUT DEVİCES) Bilgisayarlara veri girmekte kullanılan araçlardır. Klavye, fare, disket, hard disk (sabit disk), jystick, tarayıcı (scanner), mikrfn, ekran (dkunmatik), CD, barkd kuyucu vb. 2. İŞLEM BİRİMLERİ (PROCESSİNG UNİTS) Bilgisayardaki ana işlem birimi CPU ya da işlemci (micrprcessr) larak adlandırılan ana işlem birimidir. Snraki bölümde CPU geniş larak yer almaktadır. CPU dışında şu işlem birimleri vardır: İşlem Birimi mtherbard Chip Set İşlevi Bir şase üzerinde bütün bileşenleri birleştirir. Bir dizi ynga (chip) ya da entegre devre (integrated circuit). Chip Set işlemci ve diğer yngaları içeren önemli bir grup bileşendir. Data bus ve Address bus CPU ile diğer bileşenler arasında veri alışverişini sağlayan bileşenler. Expansin Slt (Genişleme Yuvaları) Ek aygıtların (çevre birimlerinin) bilgisayara bağlanmasını sağlar. Clck (saat) Memry (Bellek) İşlemcinin hızını düzenler. İşlenecek bilgileri geçici larak saklar. 3. ÇIKIŞ BİRİMLERİ (OUTPUT DEVİCES) Bilgisayarda elde ettiğimiz dsyaların çıkışlarını görmek için kullanılan birimlerdir. Ekran, yazıcı, vb

6 C. ÇEVRE BİRİMLERİ Çevre birimleri (peripheral units, additinal cmpnents, external devices) bilgisayar veri girişinde ve çıkışında kullanılırlar. Bunun dışında bazı aygıtlar hem giriş hem de çıkış için kullanılırlar. Bu aygıtlara I/O (input-utput) aygıtları denilir. 1. GİRİŞ BİRİMLERİ Klavye (keybard): Üzerinde harfler, sayılar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar vardır. Q Klavye ve F Klavye (Türkçe) lmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir. Klavye üzerinde harfler, numaralar ve diğer özel tuşlar vardır. Jystick: Genellikle yun ynamak için kullanılır. Üzerinde bulunan tuşlarla çalıştırılarak bilgisayara kmut verilmesi sağlanır. Fare (muse): Ekranda gözüken imleç (işaret) yardımıyla kmut girişi yapmaya yarar. Farenin çevre birimi larak kullanılmasıyla işaretleme, tıklama (click) ve sürükleme (drag) yapılarak işlemler yaptırılır. Temel fare iģlemleri: İşaretleme: Fare işaretiyle bir şeyin üzerine gelmek. Tıklama: Farenin sl tuşuna bir kez basmak. Çift Tıklama: Farenin sl tuşuna kısa aralıklarla iki kez tıklanmasıdır. Sürükleme: Farenin sl tuşunu basılı tutarak imlecin yerinin değiştirilmesidir. Sağ Tık: Farenin sağ tuşuna bir kez basmak Tarayıcı (Scanner): Resim, grafik ve önceden yazılmış yazıları bilgisayar rtamına aktarmakta kullanılır. CD-ROM sürücü (Cmpact Disk-Read Only Memry ): Veri deplamak ve kumak için kullanılan aygıt. CD-ROM'lar büyük kapasiteleri ve geniş kullanımıyla CD kullanımı çk yaygındır. Prgramları yüklemek, verileri saklamak ve müzik çalmak için yaygın larak kullanılır

7 2. ÇIKIŞ BİRİMLERİ Disket sürücü (disk driver, flppy driver): Hem giriş hem de çıkış birimidir. Disket denilen manyetik rtama veri yazılabilen ve üzerindeki verileri kuyabilen bir birimdir. Bir yüksek yğunluklu (HD-High Density) disket 1.44 MB bilgi saklar. Ekran-Mnitör: Hem giriş hem de çıkış birimi larak kullanılır. Giriş ve çıkış birimlerinden gelen verilerin snuçlarının ekranda gözükmesini sağlar. Ekranların byutu, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 20 ve 21 'dir. Genellikle ucuz lduğu için 14 inçlik ekranlar kullanılmaktadır. Günümüzde standart 15 lmuş; hatta 17 fiyatları 15 fiyatlarına yaklaşmıştır. Sabit (Hard) Disk Sürücü: Sabit disk sürücü, bilgisayarın bilgi deplamak için kullandığı en temel birimdir. Sabit disk kapalı kutu içinde bilgisayarın içinde bulunmaktadır. Sabit disk sürücü, verileri bir dizi dönen manyetik diskler üzerinde saklarlar. Sabit diskler bilgisayarın ana kartına IDE (Integrated Drive Electrnics), SCSI (Small Cmputer System Interface- sıkazi diye kunur) ya da EIDE (Enhanced IDE, geliştirilmiş IDE) diye adlandırılan arabirimlerle bağlanırlar. Yazıcı (printer): Sistemdeki verileri kağıt üzerine yazdırmaya yarar. Değişik özelliklerde yazıcılar vardır. Bu ayrım kullanılan teknlji, hız vb. kriterlere göre yapılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcı(ink jet): Dakikada 1-8 sayfa basabilir. Kartuş takılarak kullanılır. Lazer yazıcılar (laser) daha hızlı ve daha gelişmiş çıktı verebilirler. 3. DİĞER BİRİMLER Klasik giriş ve çıkış birimlerinin yanı sıra günümüz teknljisi, mdemler, cep telefnları, gibi çk sayıda iletişim ve multi medya aygıtının bilgisayarlara bağlanmasına neden lmuştur. Mdem: Telefn hatları aracılığıyla uzak yerlerde bulunan bilgisayarlar arasında iletişim sağlayan çevre birimidir. Mdemler bilgisayar ve telefn sinyallerini birbirine çevirir. Telefnların kullandığı analg sinyalleri bilgisayarların kullandığı dijital sinyallere çevirir. Aynı şekilde tersini de yapar. Fax larak da kullanılan mdemler belli bir hıza sahiptir. 56 Kbps gibi. IV. Mikrbilgisayar Teknljileri - 7 -

8 A. KASA Bilgisayara luşturan parçaların çalışmaları için gerekli lan elektriği üretir. Fiziksel kruma sağlar.farklı tüleri vardır: Mini twer Midi twer High twer Munt rack : bileşenler rafları lan dlaplar içersine yerleştirilir.çk sayıda disk, cd rm vs gibi genişlemeye imkan verir. Slim kasa : az yer kaplar. Fakat teknik bakımları daha zrdur. ATX kasa : iyi havalandırma vardır. 3.3 V çalışma. Işletim sistemin tarafından sistemi kapatabilme (Sft Pwer Supprt) B. BİLGİSAYARIN GÜÇ BİRİMİ (POWER SUPPLY) Bir Pwer Supply (güç birimi) birimi bilgisayara elektriğin girmesini sağlar. AC akımı çevirerek 3.3 ya da 5 vltluk dğru akım (DC) elde eder. PC'ler için Pwer supply birimlerinin değişik biçimleri ve byutları vardır. Byutlar önemlidir, çünkü bilgisayarların değişik byutta kasaları vardır. Örneğin ATX kasalar için ATX pwer supply birimlerinin lması gibi. Sistemin elektriğinin açılması ve kapatılmasında BIOS ve İşletim sistemi de kullanılır. İşletim sistemi kapandığında BIOS aracılığıyla sistemin elektriğini kesebilir. 1. POWER SUPPLY KONNEKTÖRLERİ Güç birimlerinin ana karta (mtherbard) bağlanması için değişik knnektörler (cnnectrs) kullanılır. AT kasalarda ana kart üzerindeki iki yuvaya P8 ve P9 dişi knnektörleri takılır. ATX kasalarda ise tek bir 20 kablyu knnektör kullanılır. 2. ÇEVRE BİRİMLERLE BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ Çevre birimlere güç aktarmak için mlex knnektör kullanılır. Sabit diskler, CD- ROM, vb. birimlerde bu knnektörler kullanılır. Ayrıca mini knnektör ise disket sürücü gibi birimler için kullanılır. Mlex knnektörler 5 vlt sağlar ve sabit diskler için kullanılır. Mini knnektörler ise 3.3 vlt sağlar ve disket sürücüler için kullanılır C. ANAKART - 8 -

9 Anakart, bilgisayarı luşturan bütün bileşenlerin üzerine takıldığı ve bilgisayar parçalarının birbirleriyle haberleşmesine imkan tanıyan karttır. Başlıca yapıları: AT ve baby AT ATX ve mini ATX LPX ve mini LPX NLX Baby AT : ISA yuvaları işlemciye yakın ldukları için büyük kartları takmak prblemdir. Bellek mdullerini yeri disk ve disket sürücülerinin altında lduklarından dlayı bellek takıp, çıkarmak srun lmaktadır. Bu karta uygun kasalarlada sağlıklı bir havalandırma lmamaktadır. ATX : Intel in kyduğu bir standarttır. Işlemci genişleme yuvaların yanınadır. Bellek mdulleri erişimi klaytırmak için kartın rta taraflarına taşınmıştır. Işlemci kasa fanının tam altında kaldığından kasa içerisinde daha rahat bir havalandırma sağlanmaktadır. LPX : genişleme kartları riser denilen bir karta (anakarta parallel larak takılır) takılır. NLX : LPX in gelişmiş halidir. Kasalar ve kartların durumları aşağıdaki gibidir tip genişlik derinlik PC tipi KASA Full AT 12" 11-13" çk eski Full AT Baby AT 8.5" 10-13" eski Full AT, ATX ATX 12" 9.6" yeni ATX Mini ATX 11.2" 8.2" yeni ATX LPX 9" 11-13" eski destp Slim NLX 8-9" " yeni desktp Slim D. CPU (Mikrişlemci) CPU Yrum Dış saat Mdel Hızı yılı (mhz) Iç saat Hızı (mhz) Adresleyebildiği FPU iç bus dış bus Internal cache Ram 8086 İlk CPU Mb Hayır Hayır 16 bit 16 bit İlk larak IBM PC/XT Hayır Hayır 8088 bilgisayarlarında kullanıldı. 8 1 Mb 16 bit 8 bit transistr ,10,veya 8,10,r Hayır Hayır 16 Mb transistrs bit 16 bit 80386DX İLk gerçek 32 bit CPU ,20, 25,33 transistr. 16,20, 25,33 4 Gb Hayır Hayır 32 bit 32 bit - 9 -

10 Ucuz SX DX 80386DX Hayır Hayır 16 Mb mdeli ile aynı ile aynı 32 bit 16 bit L1 cahe kullanıldı DX 1.2 Milyn ,33,50 25,33,50 4 Gb 8 K Evet 32 bit 32 bit transistr 80486SX 486 ile aynı 486DX ile 486DX 486DX ile 486DX fakat 1991 aynı ile aynı aynı ile aynı Hayır 486DX 486DX ile aynı ile aynı Cprcessr yk DX in bir seferde Evet işleyebildiğinden 80486DX , 33 2 kat fazla 50, 66 4 Gb 8 K 32 bit 32 bit kmut işleyebiliyrlar 80486DX4 Daha hızlı , 33 75, Gb 8 K Evet 32 bit 32 bit 64 bit data bus. Tek zamanda 2 kmut işleyebiliyr. 2 60, 66, Pentium internal 8K 90, 100, 60 veya cache çip , 4 Gb 66 Cache cntrller 150, 16 K Evet 64 bit 32 bit anakartın 166, 200 üstünde.3.1 milyn transistr Pentium MMX Pentium PRO Pentium II 57 adet özel kmut aklendi muljtimedia prgramlarında % % artış saplandı. Dataflw analiz. 5.5 milyn transistr. L2 cache slt mdelin içine yerleştirildi 7.5 milyn transistr Pentium ile aynı Pentium ile aynı Pentium ile aynı Pentium ile aynı Pentium Pentium Pentium ile aynı ile aynı ile aynı , bit 32 bit , , 266, 300, 333, 350, 366, 4 Gb 16 K Evet 64 bit 64 bit 400, 450 Pentium II arasındaki tek önemli fark, kısaca SSE larak andığımız "Streaming SIMD Extensins" ve daha yüksek saat hızları. SSE kmutları içinde "new media instructins" larak anılan ve aslında MMX'in devamı lan birkaç yeni kmuttur. Pentium III ailesinde Xen işlemciler de var. Xen'un standart Pentium III'e göre tek farkı daha hızlı ve daha büyük (2MB'a kadar) bir L2 önbelleği bulunması. Bu nedenle Xen çk işlemcili sunucular ve büyük veri dizileri, örneğin veritabanı

11 mtrları kullanan sistemler için daha uygun. Çk işlemcili sunucularda büyük önbellek veriylu kullanımını azaltıyr, daha iyi ölçeklenebilirlik (yani çklu işlemci kullanma yeteneği) sunuyr. E. BUS ÇEŞİTLERİ Bus Çeşidi 8 bit card Data bus Hızı Yrum. genişliği 8 bit 8 MHz Günümüz bilgisayarla kullanılmıyr.. ISA 16 bit 8 MHz Günümüzde hala kullanılmaktadır. Ayarları jumperlarla yapılmaktadır. EISA 32 bit 8 MHz EISA bus sltları ISA kartlarla uyumludur.. EISA kartları ise jumber veya sftware ile ayarlanabiliyr.. VESA r VLbus 32 bit ISA kartları ile uyumlu. Ayarları jumperlarla Speed f yapılmaktadır genellikle vide kartlarında Prcessr kullanılır.. PCI AGP MCA 64 bit and 32 bit 32 bit 16 bit and 32 bit Speed f Plug and Play karlarıdır. Prcessr Speed f Grafik kartlarında kullanılır.. prcessr 10 MHz Sftware tarafında ayarlanabiliyr. IBM dizaynı. Mdern bilgisayarlarda kullanılmıyr. PCMCI (PC card) 16 bit 33 MHz Laptp bilgisayarlarında kullanılır.bazıları Plug nad Play, bazıları ise sftware tarafından ayarlanıyr. 3 çeşiti vardır. Tip 1: 3.3 mm kalınlığında. Memry yükseltmek için kullanılır. Tip 2: 5 mm kalınlığında. Mdem and netwrk kartları. Mdem/NIC kartlarının kmbinasynu Tip 3: 10.5 mm kalınlığında. PC kart harddisk F. BELLEK(MEMORY) Günümüzde iki çeşit bellek türü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ROM (Read Only Memry). Temel larak sadece kunabilen bir bellek türü lan ROM, üzerindeki bilgiler kalıcıdır, ve genelde çk gerekli lan bilgiler saklanır. RAM (Randm Access Memry), üzerindeki bilgiler istenilen zaman kunabilir veya

12 istenildiğinde yazılabilirdir. Bilgiler kalıcı değildir. Bilgisayarlar bilgilerin geçici larak tutulması için RAM ı kullanır. Üzerindeki bilgiler saniyede birçk kez yazılabilir ve kunabilir. Bilgisayardan elektriği kestiğiniz zaman üzerindeki bilgiler silinir. ROM (READ ONLY MEMORY) : Iki bellek türünden birisi lan ROM, RAM in aksine üzerindeki bilgiler kalıcıdır. Bilgisayarınızı kapatsanız bile üzerindeki bilgiler gitmeyecektir. BIOS gibi bilgisayarınız için önemli bilgilerin tutulduğu bir yapıda, ROM kullanılır. BIOS üzerinde kullanılan bilgiler ldukça önemli lduğundan, ROM, habersiz larak yapılan kpyalama ya da silme işlemlerinin önüne geçmiş luyr. Günümüzde ROM un birkaç versiynu vardır. Bu versiynlar gerekli alanlarda, özelliklerine uygun bir şekilde kullanılıyr. ROM: Standart ROM üzerindeki bilgiler hiç bir yl ile değiştirilemez veya silinemez. ROM birimine bilgi kalıcı larak yerleştirilmiştir ve içerik kesinlikle değiştirilemez. PROM (Prgrammable ROM): Bu ROM çeşidi sizlere saklama alanına bilgileri sadece bir kez yazmanıza izin verecektir. Bu yazmadan snra bu bilgiler kalıcıdır. Bunu günümüzde CD-R a benzetebiliriz. CD-R a bir kez bilgileri yazdıktan snra bu bilgiler kalıcıdır ve bir daha değiştirilemez yada silinemez. EPROM (Erasable Prgrammable ROM): Eğer ROM üzerinde kullanılan bilginin, silinip tekrar yazılması gerektiği durumlarda EPROM kullanılabilir. Bu çeşit ROM lar ultraviyle ışığıyla silinebiliyr. Bu sayede ROM a yazılabilme özelliği tekrar sağlanıyr. EEPROM (Electrically Erasable Prgrammable ROM): Şu anda bilgisayarınızın BIOS unuzun kullandığı ROM tipi EEPROM dur. EPROM a benzer larak EEPROM da silinebilir ve yazılabilir. Silme işini elektriksel larak yapabiliyrsunuz. BIOS lar EEPROM kullanırlar, bu sayede anakart üreticileri güncelleşmiş BIOS larını yazabiliyrlar. RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) : RAM deki bilgiler daha az kalıcıdır. bilgisayarınızda anda çalışan bir prgramların, gerekli bilgileri RAM de saklayarak daha snra gerektiğinde kullanım için alınan alana denir. Diğer bir değişle bir geçici bellek görevindedir. Bilgiler gerektiğinde kullanılır. Gerekmediği zaman silinir. RAM üzerindeki bilgiler kısa ömürlüdür. Bilgisayarınızı kapattığınızda bilgiler silinir. Günümüzde iki farklı RAM çeşidi bulunmaktadır. SRAM (Static RAM): Statik RAM çk pahalı, çk hızlı bir RAM çeşididir. Günümüzde işlemcilerin Tampn Belleği Statik RAM dir. SRAM, DRAM e göre çk daha pahalıdır ve işlemcilerde az miktarda kullanılmasının sebebi budur. Işlemci içine adapte edilmiş lan Level 1 Cache SRAM dır. Level 2 Cache ise yine işlemci içinde yada Slt1 işlemciler gibi yanında labilir.bilgisayar bir istekte bulunduğu zaman, ilk larak Level 1 Cache e bakılır. Eğer istenen kmut rda ise işlemci çk hızlı bir şekilde bilgiyi SRAM den alır ve Level2 Cache e bakmak için zaman harcamaz. Level 1 ve Level 2 SRAM Cache ler işlemcinizi hızını etkileyen en büyük faktördür. DRAM : günümüzde sisteminizin ana belleğini luşturmak için kullanılan çeşididir. DRAM, SRAM dan çk daha yavaştır ve daha ucuzdur. RAM üzerindeki bilgiler, genel bütünlüğü sağlaması açısından sürekli yenilenmelidir. Akis takdirde bilgiler kayblur. DRAM üzerindeki bilgiler uyarılma süreci içerisinde 1 veya 0 larak kunur

13 Daha fazla RAM, aynı anda çalışan bir çk prgramın daha hızlı çalışması demektir. Siyah çipler bellek mdülleridir. Altındaki yeşil tabaka ise PCB (Printed Circuit Bard = Baskılı Devre). PCB üzerine bildiğiniz gibi RAM mdülleri yerleştiriliyr. PCB nin her iki tarafındada RAM mdülleri bulunabiliyr. Eğer her iki tarafta da bellek mdülleri bulunuyrsa Duble Sided (çift taraflı), tek tarafta bellek mdülleri kullanılıyrsa Single Sided (Tek Taraflı) RAM diyruz. 1. RAM NASIL ÇALIŞIR? DRAM üzerindeki her mdül üzerinde verileri kısa süreli larak tutan kapasitörler bulunmaktadır. Bu veri RAM in tutabileceği bir bitlik 1 ve 0 değerleridir. Eğer kapasitörler yarımdan fazla şekilde şarj edilmişse 1, yarım veya daha az bir şekilde şarj edilirse 0 değerini alır. Kapasitörler üzerindeki şarjı çk çabuk kaybederler. Dlayısı ile bu şarj kaybından snra bilgi kaybı lur SRAM de ise her mdülün yapısında ise 2-4 transistör bulunur ve bir bitlik 0 ve 1 değerlerini tutar. RAM bilgi verdiği zaman bu verme işini bit ler halinde yapar. Bit sadece 0 ve 1 değerlerinde luşur. 0 ve 1 değerlerini birleşmesinde Binary Cde dediğimiz yapı luşur. RAM bu bilgileri alır ve tıpkı ızgaraya benzer şekilde lan sütun ve dizelerin içerisinde taşır. Bu sütun ve dizeler milynlarca küçük bellek hücresinden luşmuştur. Işlemci bir ilgi işlediği zaman, bu bilgiye daha snra klayca erişmek için nu RAM e saklar. Bu iş yapılacağı zaman işlemci - Sistem veriylu - RAM mdülüne giden ylu izleyen "yazma" sinyalini gönderir. RAM bu bilgiyi belli bir adreste saklar. Bu adres ileride gelecek lan bilgi istemleri için gereklidir. DRAM ÇEġITLERI DRAM gayet basit bir şekilde çalışır. Günümüzde değişik standartlarda bulunmaktadırlar. Bu farklı DRAM tiplerinin özellikleri yani, hızı, erişim süresi ve çalıştırma prsedürü gibi özellikleri - farklılık gösterir. Günümüzün en ppüler RAM teknljisi SD-RAM dir. diğer RAM çeşitlerinde DDR SDRAM ve RDRAM ileride standart lmak için şu anda gelişmeler kaydediyrlar. SDRAM (Senkrnize DRAM): Günümüzün en çk kullanılan DRAM tipidir. senkrnize, yani sistem veriylu hızı ile aynı hızda çalışan demektir. PC100 v Pc133 terimlerini sistem veriylu hızını gösterir. bellek 100 MHz veriylu hızında çalıştığında, terik larak 800MBps bant genişliği sunması gereklidir. Eğer veriylu hızı 133 MHz e çıkarsa bant genişliği ise 1100 MBps e çıkıyr. Bellek mdüllerinin erişim süresi nansaniye cinsinden verilir. RAM için belirtilen nansaniye miktarı bir saat vuruşu için gereken zaman miktarının minimum ölçüsüdür. Çğu PC100 SDRAM bellek 8 nansaniyelik erişim süresine sahiptir ve bu terik larak maksimum 125 MHz sistem veriylu hızına dayanabileceği anlamına gelir. Bir bellekteki adrese ulaşmak için, adresin sütun ve dize numaralarını bilmek gerekir. CAS (Clumn Adress Strbe) ve RAS (Rw Adress Strbe) değerleri ise, belirtilen sütun ve dizelere ulaşmak için gereken saat vuruş miktarını gösterir. "RAS t CAS delay" ise, dize-sütun arası

14 erişiminde ne kadar gecikme lduğunu ifade eder. Şu anda birçk SDRAM lerde CAS değeri 3, RAS değeri 2, "RAS t CAS delay" değeri de 2 dir. Çk iyi belleklerde ise CAS değeri 2 dir. Bu ifadeler bellek üzerinde ya da şeklinde yazılır. Buradan çıkaracağımız snuç ise, bu değerler ne kadar küçük lursa kadar iyi. DDR SDRAM (Duble Data Rate SDRAM): Terik larak DDR SDRAM bellekler SDRAM belleğin sunduğu bant genişliğinin iki katını sunuyr. senkrnize yani sistem veriylu hızı ile aynı hızda çalışmaktadır. Bant genişliğini iki katına çıkaran özellik ise Saat vuruşlarının yükselen ve alçalan nktalarından bilgi kuyabilme yeteneğinin lmasıdır. SDRAM da ise bilgi alma yönü saat vuruşlarının yükselen nktalarındandır. Buradan yla çıkarak terik larak 133 MHz hıza sahip lan DDR bellek 266 MHz hıza sahip lan SD bellek ile aynı perfrmansı verecektir. DDR SDRAM bant genişliğini 2,1 GBps dir. 200 MHz de çalışan bir DDR SDRAM in 3,2GBps lık bir genel sistem bant genişliği sunacaktır. DRDRAM (Direct Rambus DRAM): 16 bit geniş bir veri ylu hızı sunan Direct Rambus Kanalı bellek hızının 400 MHz e kadar çıkmasına lanak tanıyr. DDR SDRAM gibi çift taraflı kuma yapabileceğinden bu hız 800 MHz e eşit luyr. Terik larak RAMBUS 1,6GBps değerinde bir bant genişliği sunabiliyr. G. HARDİSK Sabit disk, döner bir mil üzerine sıralanmış, metal yahut plastikten yapılma ve üzeri manyetik bir tabaka ile kaplı plakalar ve bu plakaların alt ve üst kısımlarında yerleşen kuma kafalarından luşur Bu tabakalardan her biri aynı plaklarda lduğu gibi aynı dairesel düzlemi takip eden çizgilerle örülüdür ve bu çizgilerin her birine de iz (track) adı verilir. her bir plaka üzerinde altlı üstülü yerleşen ve her birinin rtadaki mile uzunluğu aynı lan izlerin luşturduğu tpluluğa silindir denir Sabit disk üzerinde her bir yüz bir kafa tarafından kunmaktadırer. Iz yapısının bölünmesiyle luşan ve sabit disk üzerinde adreslenebilir en küçük alana denk gelen parçaya ise sektör (Sectr) adı verilir ve sektörün. 1. PARTISYON YAPISI Partisynlara ayrılmış bir sabit diskte bu partisynlar da üç çeşide ayrılır. Primary (birincil), Extended (uzatılmış) Lgical (mantıksal) Ancak, sabit diskin ilk sektöründe yerleşmiş lan Master Bt Recrd (MBR) en fazla dört adet primary, yahut üç primary bir extended disk partisynunun yaratılmasına izin verir. Bu primary partisynlardan sadece birisi aktif labilir ve birçk BIOS, sadece aktif primary partisyndaki işletim sisteminden bilgisayarın açılmasını sağlarlar. Aktif lmayan primary partisynlar bt sırasında sistemde gizlenmiş larak görünürler

15 1.1 Sabit disk arayüzleri ATA: IDE larak da bilinir. ISA tabanlıdır. Tek sistemde iki diski, 16 bitlik bir arabirimi ve PIO 0, 1 ve 2 mdlarını destekler. ATA-2: Fast ATA veya EIDE (Geliştirilmiş IDE) larak da bilinir. Daha hızlı PIO mdlarını (3 ve 4), multiwrd DMA 1 ve 2 mdlarını destekler. Ayrıca LBA (Large Blck Accessing) mdunu destekler (böylece 528MB'tan büyük kapasiteli diskler yapılabilmiştir). ATA-3: ATA-2'nin üzerinde bir iki ufak değişiklik yapılmış halidir. Ama genelde, hatalı şekilde Ultra ATA/33 ile aynı anlamda kullanılır. Ultra-ATA: Ultra DMA, Ultra DMA/33, Ultra ATA/33, ATA-33, DMA-33; Fast ATA-2 larak da bilinir. 33 MB/sn hızında çalışan DMA mde 2'yi destekler. ATA-4: Ultra-ATA'nın geliştirilmiş halidir. Hata denetimi eklenerek yüksek hızlarda veri bütünlüğü sağlanmıştır. Ultra ATA/66 ile karıştırılır ama sanılanın aksine bir disk hem Ultra DMA/33 hem ATA-4 labilir. Ultra ATA/66: Quantum'un geliştirip, Intel'in destek verdiği yeni ATA standardıdır. Böylece disk ile sistem arasındaki bant genişliği 66 MB/sn'ye çıkmıştır 1.2 DİSK PERFORMANSI Mtr Hızı (rpm): Devir/dakika cinsinden hızı. IDE disklerde 5400 ve 7200 devirler daha yaygın rpm disklerin mtr hızı sayesinde 5400 devir disklerden %20 daha hızlııdır. EriĢim Süresi (ms): Ne kadar düşük lursa kadar iyi Tampn Bellek Kapasitesi (KB): Hızlı tampn bellek kapasitesi ne kadar yüksekse kadar iyi. Dahili Transfer Hızı (Mbit/sn): Genel kriterlere göre, bir diskin Ultra ATA/66 standardına ayak uydurabilmesi için dahili transfer hızının 200 Mb/sn'nin üstünde lması gerekiyr. Ne kadar yüksekse disk kadar hızlı demektir. Arabirim Standardı: Yani UDMA/33 veya UDMA/66/100 lup lmadığıdır. UDMA/100 en yeni teknljidir. H. DOSYA SISTEMLERI Bir partisyn, her ne amaçla luşturulmuş veya kullanılacak lursa lsun, partisyna erişim yapacak işletim sistemine uygun bir dsya sistemiyle biçimlendirilmelidir. Bu genellikle kuracağınız işletim sisteminin srunudur ve kurulacak lan işletim sistemi birden fazla dsya sistemiyle uyumluysa kurulum sırasında gözünüzü açık tuttuğunuz sürece bir yerde bunu mutlaka size srduğunu görürsünüz. Örneğin Windws 2000 kurulumunda NTFS yahut FAT32 dsya sistemlerinden hangisini seçeceğiniz şu her şeye Enter tuşuyla cevap verdiğiniz srularla dlu mavi kurulum ekranlarından birinde karşınıza çıkarken, geçtiğimiz aylarda derginizle de verilen Mandrake Linux kurulumunda Lnx2 yahut FAT32 seçimini yapmak için biraz daha gözleri dört açmak gerekiyr. Sadece veri amaçlı kullanacağınız partisynlarınız için ise işletim sisteminizle gelen frmat kmutunu yahut prgramlarını kullanabilirsiniz

16 Partisynlarınızın isimlendirilmesi ilk larak sırasıyla master knumundaki sabit diskte bulunan primary partisynlarc: den itibaren isim almaya başlarlar. Daha snra slave knumdaki disklerinizin primary partisynları isimlendirilir. Snrasında master diskinizin extended partisynlarındaki sürücüler isim almaya devam eder ve slave diskinizdeki extended partisynlarındaki sürücüyle bu iş devam eder. şimdi 1. DOSYA SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ FAT: Bu tarz dsya sistemleri File Allcatin Table - Dsya Atama Tablsu - adlı bir sistem kullanırlar. Bu sistemde partisyn her biri belli miktarda sektör içeren "cluster" isimli parçalara ayrılır ve hangi dsyaların bu cluster parçalarından hangilerine yerleştiği, hangi cluster parçalarının bş, hangilerinin dlu lduğu gibi bilgiler FAT üzerine yazılır. Işletim sistemi de herhangi bir dsyaya erişim yapmak istediğinde dsyayı bulmak için FAT üzerine yazılan bu bilgilerden faydalanır. FAT16: DOS, Windws 3.1 ve OSR2 sürümü öncesi Windws 95 işletim sistemlerinin kullandığı dsya sistemidir. Eski bir dsya sistemi lduğundan dlayı bir takım eksikleri ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlardan ilki kök dizininin (rt) sınırlandırılmış lmasıdır. FAT16 sisteminde açılıştaki primary partisyna ait rt dizini, FAT tablsu ve partisyn bt sektörü cluster içinde yer almazlar ve sayısı belli lan sıralı sektörlerde tutulurlar. Bu sayının belli lması kök dizine yapılacak eklentilerin belli bir sınırı lması snucunu dğurur. Kısaca alt dizinleri istediğiniz kadar uzatabilmekle birlikte Birincisi FAT16 partisynlarınızdaki kök dizinde belli uzunlukta girişle sınırlandırılırsınız. Ikincisi, FAT16 dsya sisteminde adresleme, adı üstünde 16 bit lduğundan adreslenebilen maksimum cluster sayısı tir ve bu cluster ların maksimum byutu 32KB labilir (aslında cluster sayısı lmalıdır ama bazıları özel amaçlar için tutulur). Bu da bizi FAT16 kullanan bir disk ya da partisynun 2GB dan daha büyük lamayacağı snucuna götürür. Üçüncüsü, FAT16 elindeki bş sabit disk ya da partisyn alanını bir şekilde elindeki bütün cluster lara dağıtmak zrundadır. Bu nedenle sabit diskin byutu büyümeye başladıkça cluster byutu da büyür. Cluster lar bölünemezler ve ancak tek bir dsya yahut dsya parçasını taşıyabilirler. FAT32: Windws 95 OSR2, Windws 98, Windws 2000 ve Linux tarafından tanınıp kullanılabilen ve FAT16 dan daha gelişmiş bir dsya sistemidir. Ilk larak FAT32 de herhangi bir kök dizin sınırlaması yktur. Ikinci larak FAT32, FAT16 daki 16 bit adresleme yöntemi yerine 32 bit adresleme yöntemi kullanır. Bu sayede herhangi bir disk ya da partisyn FAT32 altında 2 TerraByte (yaklaşık 2000 GB) uzunluğunda labilir. Üçüncü larak ise FAT32 cluster byutlarını ufak tutarak bş alan israfını azaltır. FAT32 altında tek bir dsyanın erişebileceği maksimum byut 4 GB ile sınırlıdır. NTFS (NT File System): Windws NT ve devamı lan Windws 2000 tarafından desteklenen bir dsya sistemidir. NTFS, dsya knumlarını FAT sistemindeki gibi bir ana indeks larak saklamakla birlikte (MFT, Master File Table) dsyanın yerleştiği knumları ve diğer bilgileri her cluster ın içinde ayrıca saklayarak daha güvenilir bir yapı sunar. Ancak bu arada ldukça geniş bir disk haritası luşturur

17 ve bu bilgiler önemli bir yer kapladığından dlayı 400MB den ufak disk yahut partisynlarda NTFS kullanılması önerilmez. NTFS, sunucu larak görev yapan Windws NT ve Windws 2000 işletim sistemlerine ait bir dsya sistemi lmasının gerektirdiği ihtiyaçlar dğrultusunda daha çk disk güvenliği, stabilitesi ve perfrmansıyla ilgili iyileştirmeler içerir ve özetle şu artı özelliklere sahiptir: 1. Dsya knumlarıyla ilgili bilgileri cluster içlerinde de saklayarak daha güvenli bir dsya sistemi yapısı sunar. 2. Cluster byutu partisyn byutuyla sınırlı değildir ve 512 byte değerine kadar ayarlanabilir. Bu da disk üzerinde dsyaların parçalanmasını azaltarak hem bş alanın verimli kullanılmasını, hem de özellikle yüksek kapasiteli sabit disklerde perfrmans artışını beraberinde getirir. 3. Yaklaşık 16 GB a kadar uzunlukta lan tek parça dsyaları destekler. 4. ACL (Access Cntrl List, Erişim kntrl listesi) özelliği sayesinde sistem yöneticileri tarafından hangi kullanıcıların hangi dsyalara erişebileceği ile ilgili kısıtlamaların kyulabilmesini sağlar. 5. Bütünleşik dsya sıkıştırma özellikleri içerir. 6. Uzun dsya isimlerini ve Unicde kaynaklı dsya isimlerini destekler. Unicde, dsya isimlendirilmesi sırasında karakterlerin tanımlanması için ikilik sistemde kdlar kullanılmasını öngören bir standarttır. Bu standarda göre unicde kullanılarak verilmiş lan dsya isimleri unicde kullanabilen dsya sistemleri tarafından tam larak nasıl hazırlanmışlarsa şekilde görünürler (örneğin Japnca yahut Arapça gibi). NTFS dsya sistemi kullanan Windws NT ve Windws 2000 sürümleri FAT sürücüleri görebilir ve bu sürücülerdeki dsyaları kuyabilirler (Windws NT FAT16 yı, Windws 2000 FAT16 ve FAT32 yi görür). Ancak FAT kullanan Windws 95, 98 ve DOS gibi işletim sistemleri NTFS partisynlarını göremezler, dlayısıyla dsya sistemi NTFS lan disk yahut partisynlara ait verileri kuyamazlar. Bu nedenle sisteminizde örneğin FAT32 altına kurulmuş bir Windws 98 ve NTFS partisyna kurulmuş lan bir Windws 2000 varsa Windws 2000 FAT32 partisyna kurulu lan Windws 98 e ait dsyaları görebildiği ve bu sürücüye bir isim verebildiği halde, Windws 98 NTFS altındaki Windws 2000 dsyalarını göremeyecek ve bu partisynu bir disk gibi algılayamayacaktır. Bu nedenle bu sürücüye herhangi bir sürücü ismi vermez. HPFS (High Technlgy File System): OS/2 işletim sistemi ve eski NT sürümleri tarafından kullanılan bir dsya sistemidir. NetWare File System: Nvell NetWare işletim sisteminin kullandığı dsya sistemidir. Partitin Magic prgramı NetWare 3.x ve 4.x partisynlarını görebilir ancak üzerlerinde hiçbir işlem yapmaz. Bu nedenle bu knuya çk fazla eğilmeyeceğim, çünkü herhangi bir işlem deneme imkanım lmayacak. Linux Ext2 ve Linux Swap: Linux Secnd Extended Filesystem (Linux Ext2) ve Linux Swap dsya sistemleri, Unix bazlı işletim sistemi lan Linux un kullandığı dsya sistemleridir. Özet larak Ext2 dsya sisteminin desteklediği özellikler arasında 4 TerraByte disk yahut partisyn desteği, gerektiğinde 1012 ye yükseltilebilen 255 karakter uzunluğunda dsya isimlerinin desteklenmesi, 2 GB büyüklüğüne kadar lan dsyalarla çalışabilme sayılabilir. Linux Swap ise Linux işletim sisteminin takas dsyasını yerleştirmek için kullandığı dsya sistemidir. Linux yapısı gereği kurulum sırasında takas dsyası için ayrı bir partisyn açılmasını ve bu partisyna takas özelliği verilmesini gerektirir. Linux partisynları Linux dışındaki işletim sistemleri tarafından görünmezler ve dlayısıyla

18 bulundukları sürücü yahut partisyna Linux dışındaki bir işletim sisteminde isim verilmez I. GÖRÜNTÜ KARTLARI Mönitöre gönderilen görüntüden srumlu kartlardır. Çözünürlük: Mnitörde gördüğümüz resim, gemetrik bir örümcek ağı larak da düşünebileceğiniz dikey ve yatay satır sütunlar üzerindeki nktalardan luşuyr ya, işte bunların her birine piksel adı veriliyr. Tek seferde ekranda görüntülenebilen piksel sayısına ise çözünürlük deniliyr. Mesela 800x600 çözünürlük denildiğinde bu 800 sütun ve 600 satır üzerindeki nktacıkların kullanıldığını gösteriyr. Çözünürlük yükseldikçe iknların piksel sayısı değişmediğinden görüntü küçülür fakat çalışma alanı artar. Grafik kartlarının üzerinde bulunan bellek yüksek çözünürlük için gereklidir. Ne kadar RAM gerektiğini hesaplamak için Çözünürlük le Renk sayısı çarpılarak bulunur. Ör 640x480 x 256 (2 8 ) = =~300 K gereklidir MODEL XGA (extended graphics array) SVGA (super VGA) CGA (clr graphics adapter) EGA (enhanced graphics adapter) VGA (vide graphics adapter) Çözünürlük Renkler 800X600 65, X X480 65, X X X X X X X BAZI EKRAN APILERI HARDWARE CLIPPING AND PER PIXEL LIGHTNING Tam çevirisi "Dnanımsal Kırpma Ve Nkta Başı Işıklandırma. gördüğünüz resim ve şekiller çeşitli çkgenlerin bir araya gelmesinden ve bunların kaplanmasından luşuyr. Bilgisayar bu çkgenleri çiziyr da, çkgenler pencere veya ekran kenarından taşınca bunlar hesaplanıp kırpılıyr. Daha önceleri bu işi işlemci yapardı, şimdi Grafik kartları üstlendi. IġIKLANDIRMA (Tepeden Işıklandırma) veya Graud Shading (Ehem... çeviremedim işte, Gr tipi gölgeleme) deniyrher nktayı tek tek hesaplayarak, gölgeleyip ışıklıyr

19 örn.oyunlarda feneri tuttuğumuz açı ve nktaya göre tuttuğumuz nesne na göre aydınlanacak ve yarı aydınlık kısmı gölgelenecek. Buna da Per Pixel Lightning (Nkta Başı Işıklandırma) denir. Bu tip ışıklandırmanın üç tipi yeni: Per Pixel Bump Mapping (Nkta başı kabartı dkulama) Per Pixel Specular Lightning (Nkta başı akis aydınlatma) Per Pixel Diffuse Lightning (Nkta başı yayılma ışıklandırması) FSAA (Full Scene Anti Aliasing) Çapraz kenarlar tırtık tırtık görünür.işte bu balıksırtı dediğmiz layını rtadan kaldırıyr. TEXTURE COMPRESSION (DOKU SIKIġTIRMA) Bu özellik, çk yğun dku yüklü uygulamalarda, dkuları bir nevi zip le sıkıştırılmış gibi alıp çözebilmeye yarıyr. J. MÖNİTÖRLER Bilgisayarda PC ve görüntü kartı tarafından işlenen görüntülerin kullanıcıya aktaran OUTPUT cihazıdır. CRT adı verilen bir ekran bulunur, ve de mnitörün en önemli parçası da budur.bu cam ekran üzerinde (içinde) "dt" adı verilen milynlarca fsfr nktacığı vardır. bir resim luşturabilmek için bu elektrn tabancaları, ekranın üstünden başlayarak sldan sağa lacak şekilde çk hızlı biçimde tüm satırlarda bir tarama gerçekleştirirler. Bu elektrn fırlatıp fsfrları parlatma işlemileri kntrl eden de ekran kartından gelen sinyallerdir. Her elektrn çekirdeği için farklı bir şey yaptırılır, örneğin ekran kartı mnitöre, "1 inci satır 3 üncü nkta kırmızı, 40 ıncı satır 23 üncü nkta mavi v.s v.s" gibisinden kmutlar yllar, elektrn tabancaları da bunu gerçekleştirir. Dğal larak bu işlem çk hızlı lur (saniyenin çk kısa bir dilimi içerisinde tüm ekran yenilenebilir) Ayrıca elektrn darbesi yiyen fsfrlar çk kısa bir süre için parlarlar, yani tekrar darbe almaları gerekmektedir. İşte bu yüzden ekran yenilemesi sürekli larak yapılır. İşte buna "refresh" ya da tazeleme diyruz. Ġzlenebilir alan : mönitörler izlenbilir alan 17", 19" ve 21" gibidir. Buradaki sayılar mnitör ekranının bir köşeden diğerine diyagnal uzunluğunur. NOKTA ARALIĞI (DOT PITCH) :, pikseli luşturan kırmızı, yeşil ve mavi nktaların birbirine lan mesafesi kast edilmektedir. Bu mesafe küçüldükçe elde edilen resmin kalitesi de daha keskin ve detaylı labilmesi sebebiyle artar. 1. RESİM KALİTESİ Keskinlik / Netlik: En önemli görüntü kalitesi unsuru resimlerin ne kadar keskin gösterilebildiğidir. Düşük sınıf mnitörler genelde sadece ekranın rtalarına yakın kesimlerde ve düşük çözünürlüklerde keskin resim sunabilirler. İyi mnitörler ise ekranın başta köşeler lmak üzere her nktasında net görüntü verirler

20 Parlaklık: Özellikle çk ucuz mnitörlerde dikkat edicek lunursa parlaklık ayarının çk geniş bir spectrumda çalışmadığını göreceksiniz. Bu durum özellikle aydınlık rtamlarda çalışırken uygun resmi yakalayamamanıza neden labilir. Bmbe layı: Ekrandaki dt satırları ve sütunları lması gerektiği gibi yerleştirilmeli, yani tam dikey ve yatay. Özellikle köşelerde fazla eğrilik lması bmbe layını dğurur. Gerçi bazı mnitörler bunu düzeltmek için "pincushin" ayarı sunuyrlar Parlama: Mnitörler ekran camındaki ışık yansımalarından kaynaklanan parlaklıkları önlemek için çeşitli teknikler kullanırlar. Tepedeki flresan ışıktan kaynaklanan parlama çk rahatlıkla gözünüzü kısa süre içerisinde bzabilir. Trinitrn tipi düz ekranlar bu yansımanın en az görüldüğü mnitörlerdir. Renk Dğruluğu: Mnitörde renkler dğru yansıtılıyr lmalı. Yani kırmızı, kırmızı gibi lmalı. LCD: Liquid Crystal Display in kısası. Taşınabilir sistemlerdeki ekranların tamamı LCD tabanlıdır. LCD mnitörlerde ya da ntebk ekranlarında 3 katman bulunur. En altta yansıtıcı bir materyal rtada sıvı kristal bir slüsyn ve en üstte de yine yansıtıcı bir materyal bulunur. Bu rtadaki sıvının arasında dlaşan akım kristallerin aralarından ışık geçemeyecek şekilde sıralanmasını sağlar. Bu yüzden her kristal bir nevi diyafram mantığı ile ışığı geçirecek ya da tutacak bir mekanizma görevi görür. TFT: Thin Film Transistr ın kısaltılmışı. Bu teknljide ekrandaki her piksel bir ila dört adet transistör aracılığı ile yönlendirilir. Bugünün standartlarında düz panel ekranlarda en iyi çözünürlük TFT ile elde ediliyr. Oldukça pahalı bir teknlji, çğu yerde Active Matrix larak da adlandırılıyr. Passive Matrix: Bu tür ekranlarda yatay ve dikey kabllama kullanılıyr. Bu yatay ve dikey kablların her kesiştiği yerde tek bir piksel bulunuyr ve ışığın geçmesine ya da kalmasına karar veriyr. Daha ucuz lmasına karşın ancak kısıtlı bir kalite elde edilebiliyr. 90 ların rtalarından itibaren nadir kullanılmaya başlanan Passive Matrix tipi ekranlar sn zamanlarda DSTN, CSTN ve HPA teknljileri ile tekrar geri dönmeye hazırlanıyrlar. HPA: High Perfrmance Adressing in kısaltılmışı ve bir Passive Matrix teknljisi. kesişim nktalarındaki piksellerin daha hızlı yanıt vermelerini ve geniş spektrumlu kntrastı sağlıyr. Her ne kadar Active Matrix de lduğu kadar net ve hızlı görüntü vermese de çk çk daha ucuza mal lmaları sebebiyle şu sıralar yurtdışında kimi örneklerine rastlıyruz. Ekran Kruyucularıda Fsfr Yanıklarını engeller. K. SES KARTLARI PC den sesleri işleyen kartlardır. Çeşitli ses teknljileri vardır

Ders 2: Elektronik İletişim Bilgisayar içindeki iletişim. Bilgisayar veri yolu (bus). Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar

Ders 2: Elektronik İletişim Bilgisayar içindeki iletişim. Bilgisayar veri yolu (bus). Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar Kurs Planı Ders 1: Bilgisayarlar Bilgisayarların Tarihi. Bilgisayarların fonksiyonları. Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Test: Kurs notlarında yer alan test sorular. Ders 2: Elektronik

Detaylı

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz: DERS 2: BİLGİSAYAR DONANIMI Ders sonunda yapabilecekleriniz: Bir kişisel bilgisayarın donanım bileşenlerini açıklamak. Belli bileşenlerin özelliklerini açıklamak. I. BİLGİSAYAR DONANIMI Bu derste kişisel

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal

Detaylı

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYAR NEDĐR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin 1 sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Temel Bilgisayar Kullanımı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Temel Bilgisayar Kullanımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Temel Bilgisayar Kullanımı Sürüm 3 Aralık 2009 Temel Bilgisayar Kullanımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ANAKART(MAINBOARD) Tüm donanım birimlerinin dolaylı ya da dolaysız bağlandığı elektronik karttır. Elektriği geçirmeyen fiberglas malzemeden yapılmışlardır. Üzerinde chipleri ve konektörleri birbirine bağlayan

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI 1 DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU Kapak: Zafer YILMAZ Dizgi/İç Düzen: Bayrak Matbaası Baskı: Bayrak Matbaası İstanbul, Eylül 2012 Hazırlayan Halil Ünsal NAMAZCI ISBN 978-9944-0865-0-9 Herkes

Detaylı

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri Dr. Cahit Karakuş Categories of Computers Computers are classified based on their technology, function, physical size, performance and cost. The categories of computers

Detaylı

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read BÖLÜM I DONANIM......1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read Only Memory - ROM) İşlemci - MİB (Processor - CPU):

Detaylı

BÖLÜM 1: BILGISAYAR DONANIMI

BÖLÜM 1: BILGISAYAR DONANIMI BÖLÜM 1: BILGISAYAR DONANIMI 1.1- GIRIS Bilgisayar, kullanicidan aldigi verilerle mantiksal ve aritmetiksel islemleri yapan yaptigi islemlerin sonucunu saklayabilen sakladigi bilgilere istenildiginde ulasilabilen

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM)

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM) BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıların girdiği bilgileri veri giriş ünitesine alan, işlem ünitesi ile girilen bilgileri işleyen, elde ettiği sonuçları kendi içinde saklayabilen ve işlenen verilerin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DİSK SÜRÜCÜLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BELLEK BİRİMLERİ 481BB010 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Ulu tanrının adı ile Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Toplayan: Aydın yenilmez 1 A A sembolü PC'nin birinci disk sürücüsü. Her bilgisayarın farklı disk sürücüleri mevcuttur ve her biri ayrı bir harfle

Detaylı

İçeriye giriyoruz. HDD Nasıl Çalışır?

İçeriye giriyoruz. HDD Nasıl Çalışır? HDD Nasıl Çalışır? Artık bütün masaüstü sistemlerde en az bir hard disk bulunuyor. Hatta VCR cihazlarından camcorderlara ve mp3 playerlara kadar pek çok elektronik alette de hard diskleri görmeye yavaş

Detaylı

BOLUM-1 BİLGİSAYAR NEDİR NASIL ÇALIŞIR

BOLUM-1 BİLGİSAYAR NEDİR NASIL ÇALIŞIR BOLUM-1 BİLGİSAYAR NEDİR NASIL ÇALIŞIR Bilgisayarın Tarihçesi Bilgisayarın tarihçesine baktığımızda; dört temel işlemi gerçekleştirmek amacıyla kullanılan abaküs, basit bir alet olmasına rağmen, bilgisayarın

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİSAYAR NEDİR? 1 Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve

Detaylı