I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar"

Transkript

1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ 26 YILI FAALİYET RAPORU Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 27

2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ülkemizin değişik ölçekte jeoloji haritalarını üreterek kullanıcılar için alt yapı bilgileri hazırlamaktır. Vizyonumuz, halkımızın refahı ve güvenliği için tüm yerbilim verilerinin üretildiği, yerbilimleri konusunda alt yapı bilgisi üreten ve araştırmacılık niteliğiyle ön plana çıkan bir kurum olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Jeoloji Etütleri Dairesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 284 sayılı kuruluş kanununda, Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek alt yapı çalışmalarını yapmak şeklinde özetlenen görevlerinin yerine getirilmesinde, yer yüzeyinin en uygun bir şekilde planlanmasına ve kullanılmasına dönük çalışmaların yanında kurum sorumluluğunun ana ilkelerine sadık kalarak jeoloji ile ilgili her türlü çalışmaları yapar. Bu anlayışla Jeoloji Etütleri Dairesi, 1- Ülkemizin jeolojik yapısını ortaya koymak, 2- Değişik amaç ve ölçekli jeoloji haritaları yapmak, 3- Jeoloji raporları düzenleyerek elde edilmiş bilgileri ilgili kamuoyuna sunmak, böylece doğal kaynakların aranmasına ve işletilmesine yönelik faaliyetlerin alt yapısını oluşturmak, 4- Çevre jeolojisi ve mühendislik jeolojisi projeleri gerçekleştirmek, bu çerçevede arazi kullanım haritaları üreterek sanayi bölgeleri, yerleşim, baraj santral vb. nin yer seçimini yönlendirmek, karayolu, demiryolu, köprü, tünel güzergah etütlerini yapmak, 5- Ülkemizin aktif kırık hatlarını belirleyerek bu hatlar boyunca depremsellik çalışmaları yapmak, böylece deprem gibi çok yönlü araştırmaları gerektiren bir konuda jeolojik yaklaşımlar sergileyerek, depremlerin olumsuz etkilerini azaltma yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak, 6- Yurdumuzdaki mağaraların tarihsel, turistik, ekonomik ve kültürel potansiyellerinin belirlemek amacıyla mağara etütleri yapmak, 7- Nitelikli kadroların yetiştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim olanaklarını sağlamak, 8- Uzaktan algılama çalışmaları ile kurum içi ve kurum dışı projelere destek vermek, maden arama, doğal afet vb. çalışmalara katkıda bulunmak, 9- Sağlık sektörüne, yapılacak çalışmalarla katkıda bulunmak, 1- Doğal anıtlarımızı değerlendirmek, onları tanıtmak, korumak ve ülke turizmine kazandırmak görevlerini üstlenmiştir. 1

3 B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Jeoloji Etütleri Dairesi ni oluşturulan birimler diğer dairelere ait birimlerle birlikte olmak üzere 4 Blok içine yerleşmiştir. Genel Harita Arşivi Uzaktan Algılama Merkezi JEOLOJİ ETÜTLERİ ANLIĞI G BLOK E BLOK Bu yerleşim düzeni içersinde, C blokta Genel Harita Arşivi, G blokta Daire Başkanlığı, AR- GE Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ile Jeoloji Projeleri Koordinatörlüğü, E blokta Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ve müstakil bir blokta Uzaktan Algılama Merkezi hizmet vermektedir. 2- Örgüt Yapısı Daire Başkanlığı'nın idari yapısını; Daire Başkanı'na bağlı 4 koordinatörlük ve 1 Büro Şefliği ile Koordinatörlüklere bağlı olarak görev yapan 1 Birim Yöneticiliği oluşturur. Daire örgüt yapısı aşağıda verilmiştir. DAİRE BAŞKANI AR-GE Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Jeoloji Araştırmaları Koordinatörlüğü Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü Proje İzleme ve Destek Birimi Jeoloji Araştırmaları Birimi Uygulamalı Jeoloji Birimi Uzaktan Algılama Uygulamaları Birimi Harita Arşivi Birimi Paleontoloji Birimi Karstve Mağara Araştırmaları Birimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uyg. Birimi Büro Şefliği Aktif Tektonik Araştırmaları Birimi Sistem-Destek Birimi 2

4 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Uzaktan Algılama Türkiye'deki Uzaktan Algılama çalışmalarının öncüsü olarak 197'lerde çalışmalara başlayan Genel Müdürlüğümüzde, 1991 yılında gelişmiş ülkelerdeki uzaktan algılama tesislerini de örnek alan modern cihazlardan kurulu bir laboratuar oluşturuldu. Bu merkez için planlanan etkinlikler yerbilimlerinin birçok disiplininde kullanılabilen, Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistemleri çalışmalarıdır. Merkezimizde bu kapsamda Görüntü Analiz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Uzaktan Algılama Merkezinde kullanılan donanım ve yazılımlar aşağıda verilmiştir. Donanım Grafik 1: Uzaktan algılama donanımları Spektrometre A Tarayıcı Ploter Tarayıcı Yazıcı Server Faks Dizüstü Bilgisayar Bilgisayar(WS) Bilgisayar(PC) Fotokopi Yazılım 9 Adet ERDAS Imagine/Lieca 8.6 / Adet RSI ENVI Adet PCI Geomatica Adet MicroImages TNT 7. 1 Adet EarthView SAR APP 9 Adet ArcGIS Desktop Adet ArcInfo Workstation 8.1 / Adet Surfer Adet Symantec Corp. Edition (Server) 18 Adet Office XP 23 9 Adet PhotoShop 7.CE 9 Adet Acrobat R/W 5.CE 9 Adet CorelSuite 11 3

5 Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi Donanımları Grafik 2: CBS donanımları A Tarayıcı 1 Ploter 2 Yazıcı Bilgisayar (PC) 1 1 Bilgisayar (WS) Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi Yazılımları WİNDOWS XP PROF. ArcGIS/ArcMAP 9.1, ArcMAP yılında dairemiz tarafından uygulanan projelerde kullanılan bilgisayarlar ve teknolojik cihazlara ilişkin bilgiler ise aşağıda gösterilmektedir. Grafik 3:Projeler Donanımları A Tarayıcı 1 Ploter 1 Tarayıcı 4 Yazıcı 23 Wireless Modem 1 Faks 1 Laptop 11 Bilgisayar 64 Fotokopi

6 4- İnsan Kaynakları Jeoloji Etütleri Dairesi nde tarihi itibariyle toplam 186 personel görev yapmakta olup, unvanlara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Daire personelinin % 74,3'ü Jeoloji Mühendisi, % 6,15'i Jeomorfolog ve % 1,2 si Hidrojeoloji Mühendisi, % 1,2 si Jeolog ve % 1,2 si Maden Mühendisi olarak projelere doğrudan katkıları bulunmaktadır. Personelimizin %11,74 ü oluşturan 21 kişi idari, % 4,48 i oluşturan 8 kişi ise geçici işçi statüsüyle görev yapmaktadırlar. Grafik 4: Personelin Unvan ve Görevlere Göre Dağılımı GEÇİCİ 8 (% 4,47) BİLGİSAYAR İŞLT. HİZMETLİ 1 (%,56) 1 (%,56) VERİ HAZ. 4 (% 2,23) PROGRAMCI 1 (%,56) MEMUR 4 (% 2,23) PROGRAM YRD. 1 (%,56) ŞEF 3 (% 1,68) AYNİYAT MEMURU 2 (% 1,12) İNŞAAT TEKNİKERİ 1 (%,56) TEKNİK RESSAM JEOMORFOLOG 3 (% 1,68) 11 % 6,15 JEOLOG 2 (% 1,12) MADEN MÜHENDİSİ HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSİ 2 2 (% 1,12) (% 1,12) 133 (% 74,34) Kadrolu personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık % 4,94 ünün 3-4 yaş aralığında bulunduğu gözlemlenmektedir. 3 yaşın altında bulunan personel yaklaşık % 22 civarında bir grup oluştururken, yaklaşık % 2 civarındaki personel 41-5 yaş aralığındadır. Grafik 5: Kadrolu Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı (Geçici işçiler hariç) 51 ve + 29 (% 16,96) (% 19,88) (% 4,94) (% 2,47) (% 1,75)

7 Personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Dairemiz kadrolu personelinin %33'lik kısmının 1 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak % 67 lik kısmın ise ivedilikle deneyim kazanması gerekmektedir. Grafik 6: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı Dağılımı 31 ve + 9 % 5, % 14, % 13, % 27, % 18, % 21, Personelin cinsiyet durumuna ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır. Tüm çalışan personelin % 37,43 ü bayan elemanlardan oluşmaktadır. Grafik 7: Kadrolu Personelin Cinsiyet Dağılımı 12 % 62, Bay % 37,43 67 Bayan Dairemiz personel yapısının zaman içerisinde alanında uzmanlaşmış ve tamamıyla nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. 16 6

8 26 yılı sonu itibarıyla dairemiz kadrolu personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 8: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu 7 ORTAOKUL (% 3,91) LİSE 14 (% 7,82) ÖNLİSANS 5 (% 2,79) LİSANS YÜKSEK LİSANS 6 65 (% 33,52) (% 36,31) DOKTORA 27 (% 15,8) Grafikte de görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 7 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen ve emeklilik aşamasına gelmiş olan personeldir. Dairemize yeni alınan personelin genel olarak üniversite eğitimine sahip olanlar arasından temini yoluna gidilmekte ve önümüzdeki 5 yıllık dönemde destek hizmetleri dışındaki personelin yüksek lisans seviyesi ve üstü eğitime sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. 26 yılı içinde dairemiz teknik personeli 31 bilimsel toplantıya katılınmış, toplam 44 bildiri sunulmuş ve 9 makale yayınlanmıştır. 5- Sunulan Hizmetler Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda ana başlıklar olarak belirtilmiştir. 1/25. ölçekli jeoloji haritaları Çeşitli ölçekte sayısal ve kağıt baskı jeoloji haritaları Jeoloji haritaları yapımı Paleontoloji tanımlamaları Metropol alanlar için yerbilim verilerinin üretilmesi Mağara etütleri Kent ve stratejik yapılar için yer seçim çalışmaları Fay ve deprem çalışmaları Heyelan haritaları Uzaktan algılama Doğal anıtlara ilişkin veri üretimi Sağlığa zararlı minerallerin ve dağılımlarının belirlenmesi 7

9 Jeoloji araştırmalarından yararlanma alan ve konuları aşağıda tablo halinde verilmiştir. Jeoloji Araştırmaları Jeoloji Haritaları Sanayi / Enerji Çevre Sorunları Doğal Afetler Yer Seçimi Turizm Sağlık Büyük Mühendiislik Yapıları Alt Yapı Hizmetleri Maden ve Endüstriyel Hammadeler (Demir, Krom, Altın) Yerleşim Alanlarının Çevre Sorunlarının Çözümü Deprem Sanayi Tesisleri Doğal Anıtların Belirlenmesi Sağlığa Zararlı Minerallerin ve Dağılımlarının Belirlenmesi Köprü Yol Tünel Enerji Hammaddeleri (Petrol,Doğal Gaz, Kömür, Radyoaktif Mineraller v.b.) Katı Atık Depolama Alanı Belirleme Heyelan Kentsel Yerleşim Alanları Mağara Çalışmaları Baraj Sel Jeoturizm 8

10 II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Ülkemiz, jeolojisi karmaşık ve tektonik bakımından oldukça aktif bir kuşak üzerinde yer almaktadır. Jeolojideki bu karmaşıklık yeraltı kaynaklarının bulunmasını güçleştirdiği gibi, mevcut kaynakların işletilmesi aşamasında önemli problemlerin doğmasına ve fiziksel çevrede pek çok sorunla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yer hareketleri sonucunda deprem, heyelan ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak doğal afetler meydana gelmekte, maddi ve manevi telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır. Hem halkımızın güvenlik ve refah düzeyini artırmak, hem de küreselleşen dünyanın gelişmiş ülkelerine ayak uydurabilmek amacıyla, dairemiz, ülkemizin yerbilimsel problemlerini çözümlemek üzere aşağıdaki hedefleri belirlemiştir. AMAÇ Hazırlanan araştırma projeleri ile ülkemizin jeolojik yapısını ortaya koymak, doğal kaynakların aranma ve işletilmesine yönelik faaliyetlerin alt yapısını oluşturmak. Fiziksel çevrede karşılaşılan sorunları çözmek. Depremsellik çalışmaları yapmak. HEDEF Değişik tür ve ölçekli jeoloji haritaları yapmak, jeoloji raporları düzenleyerek ilgili kamuoyuna sunmak. Uygulamaya yönelik çevre jeolojisi ve mühendislik jeolojisi projeleri gerçekleştirmek, bu çerçevede arazi kullanım haritaları üreterek sanayi bölgeleri, yerleşim, baraj, santral vb. nin yer seçimini yönlendirmek, karayolu, demiryolu, köprü, tünel güzergah etütlerini yapmak. Ülkemizin aktif kırık hatlarını belirlemek. Tarihsel, turistik, ekonomik ve kültürel potansiyellerini belirlemek. Sağlık sektörüne katkıda bulunmak. Ülkemizin yerbilimsel problemlerini çözümlemek. Mağara etütleri yapmak, doğal anıtlarımızı değerlendirmek, onları tanıtmak, korumak. Ülkemizin riskli alanlarını belirlemek. Nitelikli kadroları yetiştirmek. B-Temel Politikalar ve Öncelikler Halkımızın güvenlik ve refah düzeyini artırmak üzere doğal kaynakların bulunmasına ve yer yüzeyinin kullanılmasına dönük karada ve denizde jeolojik araştırmalar yapmak, değişik amaç ve türde jeoloji haritaları üretmek, bu anlamda ülkenin jeodinamik evrimini kurmak; bunu gerçekleştirirken de jeolojik miras bilincini oluşturarak doğal anıt olabilecek oluşukları gelecek kuşaklara bırakmak Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı'nın politikasıdır. 9

11 Bu politika doğrultusunda öncelikli araştırma konuları; POLİTİKA JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR YAPARAK ÜLKEMİZİN JEOLOJİ HARİTALARININ ÜRETİLMESİ POLİTİKASI Doğal kaynakların bulunmasına dönük değişik amaç ve türde jeoloji haritaları üretmek, bu anlamda ülkemizin jeodinamik evrimini ortaya çıkarmak üzere jeoloji araştırmaları yapılacaktır. ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN KULLANICILARIN VE TOPLUMUN HİZMETİNE SUNULMASI POLİTİKASI Üretilen harita ve jeolojik bilgilerin toplum yararına hizmete sunulabilmesi için orta ve küçük ölçekte jeoloji haritalarının basılarak kullanıcıların hizmetine sunulması ve jeolojik bilgileri üretmeye yönelik veri tabanının oluşturulması amaçlanmaktadır. DOĞAL AFET ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ Ülkemizi etkileyen doğal afetlerin çoğunluğunun jeolojik kökenli olması nedeniyle doğal afetlerle mücadelede, hazırlık dönemi çalışmalarına yönelik deprem ve heyelan envanterlerini sayısal ÖNCELİKLER Bu kapsamda 1/25. ölçekli jeoloji haritalarının güncelleştirilmesi hedeflenmektedir. Yerbilimleri konusunda alt yapı hizmetleri üretebilmek, MTA'nın kendi temel bilgi birikimini arttırmak, ülkemizin çeşitli ölçekli jeoloji haritaları ihtiyacını karşılamak ve ülkenin üzerinde bulunduğu yer kabuğunun jeolojik evrimini ortaya çıkartabilmek için, geçmiş yıllarda yapılmış ancak günün ihtiyaçlarına her alanda cevap veremeyen 1/25. ölçekli jeoloji haritaları günün koşullarına uygun temel bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilecektir. Bu kapsamda değişik ölçekte jeoloji haritaları basılarak yerbilimcilerin hizmetine sunulacaktır. 1/1. ölçekte ve 1/25. ölçekteki haritaların basımı öncelikli olarak gerçekleştirilecektir. Maden aramalarında bölgesel prospeksiyon amaçlı kullanılan ve özellikle özel sektör madenciliği ile doğalgaz boru hattı, otoyol, baraj, kentsel alanların ve sanayi bölgelerinin makroplanlamasında ihtiyaç duyulan haritaların basıma hazırlanması çalışmaları yapılacaktır. Üretilen verilerin, gerek Coğrafi Bilgi Sitemlerinde sayısallaştırılan değişik ölçekteki jeoloji haritaları, gerekse sayısal ortamlarda hazırlanan araştırma raporları şeklinde veri tabanında arşivlenerek kurumların kullanımına sunulması hedeflenmiştir. Doğal afet kaynağı araştırmaları ve haritalamaları, Deniz jeolojisi-jeofiziği araştırmaları ve haritalamaları yaparak kullanıcıların hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Ülkemizde deprem kaynağı olan diri (aktif) 1

12 ortamda hazırlayarak, doğal afet tehlikesinin ve buna bağlı oluşacak riskin ortaya konulması çalışmalarına temel veriler oluşturmak. ARAZİ KULLANIM PLANLAMASINDA YERBİLİM VERİLERİ Çevre ve arazi kullanım planlamalarında karar vericiler için gerekli olan temel yerbilim verilerinin toplanması amaçlanmaktadır. DOĞAL YAPI VE ANITLARIN TARİHSEL, TURİSTİK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL POTANSİYELLERİNİ ARAŞTIRMA POLİTİKASI Yeryuvarının oluşumundan günümüze değin geçirmiş olduğu jeolojik süreçlerin kayıtlarının saklı olduğu Jeolojik Miras Alanları nın yok olmasının önlenebilmesi için yapılacak örnek çalışmalarla, ülkemizin Jeolojik Anıtları nın kayıtlarının derlenmesi ve envanter çalışmalarının başlatılmasına ve giderek artan koruma çabalarına katkı sağlanabilecektir. Karstik alanlar ve özellikle mağaraların; koruma ve kullanım yöntemlerinin ve ülkemizdeki dağılımlarının belirlenmesi, sistemlerin ileriye yönelik çevresel etkilere karşı davranışlarının saptaması, çalışmalarının yapılması, ekonomi ve jeoturizm açısından bir gerekliliktir. YERBİLİMLERİ DÜNYASINA YENİ VERİLER KAZANDIRMAK Gelişme sürecinde olan ülkemizde ekonomik çıkarları ve hızlı kalkınmayı hedef alan çalışmaların, istenilen amaca ulaşabilmesi için araştırma niteliği taşımasına özen gösterilmeli ve bunlardan temel, uygulamalı araştırmaların ve geliştirme çalışmalarının fayların jeolojik geçmişteki davranışları ve olası depremlerin yeri, büyüklüğü, kırılacak fayın uzunluğu ile depremlerin tekrarlanma sıklığına dayalı jeoistatistiksel tahminler yapılmasına olanak sağlayacak paleosismoloji çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, Bölgesel Planlamalarda temel yerbilim verileri araştırmaları yapmak; kentleşme, yol, baraj, tünel vb. mühendislik hizmetleri çalışmaları yapmak hedeflenmektedir. Bu araştırmalar sonucu tematik olarak üretilen haritalar bölgesel planlamalarda temel veri sağlayacak özelliktedir. Bu politika doğrultusunda, ülkemizde yer alan mağaralar ile jeolojik miras olabilecek doğal anıtlarımızı değerlendirme, onları tanıtma, koruma ve ülke turizmine kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Milli Parkların Jeolojisi ve Türkiye Jeopark Alanlarının Belirlenmesi ile ülkemizin önemli doğa varlıklarının koruma altına alındığı jeolojik miras konumundaki bölgelerin, bu anlamda jeoloji haritalarının hazırlanması hedeflenmektedir. Türkiye nin eriyebilir kayalarının bulunduğu bölgelerinde, yüzey ve yeraltı karst sistemlerini belirli bir program dahilinde, başlangıcından günümüze olan oluşum ve gelişim süreçlerini incelemek, doğal kaynakların (mağara, yeraltısuyu, plaser maden yatakları) ve karst ekosistemlerinin koruma ve ekonomik olarak kullanım yöntemlerini belirlemek hedeflenmektedir. Yerbilimlerinin çeşitli dallarında gerek Genel Müdürlüğümüz kendi uzman kadrosu tarafından, gerekse üniversite ve yabancı uzmanlarla ortak olarak hazırlan çalışmaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaları desteklemek hedeflenmektedir. Türkiye genelinde yapılacak olan jeolojik etütlerle 11

13 herbirine gerekli önem verilmelidir. Yer altındaki bilinmeyen maden yataklarının ortaya çıkarılabilmesi, günümüz koşullarında çok gerekli olan mühendislik hizmetlerinin verilebilmesi ve tüm canlılar için vazgeçilmez unsur olan doğal çevrenin doğru ve yararlı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan alt yapı çalışmalarını oluşturmak, ancak yapılacak bilimsel araştırmaları destekleyerek gerçekleştirilebilir. Bu nedenle yapılacak olan bireysel çalışmaların desteklenmesi kurumumuz çalışmaları açısından çok önemli görülmektedir. NİTELİKLİ ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME POLİTİKASI Kurumumuzda yeni göreve başlayan jeoloji Mühendislerine işe uyum sağlama, yönlendirme, yönlendirildiği konularda bilgilere ulaşma, kısmi görevlendirme, üzerine düşen görevi yerine getirme alışkanlığını kazandırmaktır. çeşitli jeolojik sorunlara çözüm aranarak, ülkemizin jeolojisine katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda gerek bireysel, gerek üniversitelerle, gerek uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirilmektedir. Kurumumuza ve ülkemiz yerbilim dünyasına nitelikli araştırmacılar kazandırabilmek için eğitim çalışmaları yapmak, araştırmacılara kendilerini geliştirebilecekleri eğitim olanakları sağlamak. 12

14 A- Mali Bilgiler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Jeoloji Etütleri Dairesi projelerinin uygulanabilmesi için 26 yılında 3.67., YTL ödenek ayrılmış olup, projelerin 26 yılı harcamaları detaylı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 26 yılı içinde makine ve teçhizat alımları yanı sıra, uygulanması planlanan 24 adet araştırma projesi faaliyette bulunmuştur. Bunun yanında ücretli işler kapsamında mağaralarda ön etüt araştırmaları, Amasya ilinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri Projesi, Van ilinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri Projesi ile TAEK (Sinop) Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Yer Bilim Verilerinin Araştırılması projesi de diğer araştırma projelerine ilave olarak uygulamaya konulmuştur. Aşağıdaki tabloda da detayları görüldüğü gibi, Jeoloji Etütleri Dairesi nin 26 yılı ödeneği 3.67., YTL olup, bunun ,89 YTL sı (% 6,74) harcanmış, YTL ödenek iadesi yapılmıştır. REVİZE ÖDENEK HARCANAN KALAN ÖDENEK İADE EDİLEN (YTL) ÖDENEK ÖDENEK , , %6, ÖDENEK 367 GERÇEKLEŞE N ,89 13

15 2.5., Revize Ödenek Harcanan Yüzdesi YENİ TÜRK LİRASI (YTL) % 98, , % 6, ,89 % 113,75 2.., GENEL TOPLAM % 93,83 YENİ TÜRK LİRASI (YTL) 1.5., 1.., % 45, , % 52, , % 76,34 % 45,65 % 76,62 % 69,57 5.,, 67., 35.1,51 İDAME YENİLEME- MAKİNA TECHİZAT ALIMI JEOLOJİK VE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR , ,61 Jeolojik Araştırmalar 146., % 1, ,5 Diri fay ve Paleosismoloji Araştırmaları 6., ,3 Tematik Haritalar 55, Deniz Araştırmaları 222., ,43 Karst ve Mağara Araştırmaları % 6,13 6., Harita Hazırlanması ve Basımı 176., ,4 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 295., ,81 ULUSAL VE ULUSARASI ARAŞTIRMALAR 34.5, ÜCRETLİ İŞLER ,96 14

16 Jeoloji Etütleri Dairesinin 26 yılı tüm proje ödenek ve harcamaları ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 26 YILI DETAYLI PROJE HARCAMA TABLOSU Ö.KOD.NO. PROJE ADI REVİZE ÖDENEK HARCANAN HARCANAN YÜZDE İDAME YENİLEME-MAKİNA TECHİZAT ALIMI ,51 % 45, Jeolojik alet ve Cihaz Alımı ,38 % 83, U. A. Merkezi, Malzeme ve Yedekleri ,88 % 36, Topoğrafik Harita Arşivinin Yenilenmesi ,25 % 3, MTA-Sismik1 Gemisi ve Sığ Etüt Botu Etüt cihazları Alımı ve Bakım Onarım 2., %, JEOLOJİK VE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR Jeolojik Araştırmalar ,61 % 76, Jeoloji Ön Etütleri ,64 % 49, Doğu Toroslar ın Jeodinamik Evrimi (Kayseri, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş) Doğu Toroslar ın Jeodinamik Evrimi (Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Adıyaman) ,44 % 79, ,39 % 72, Orta Torosların Jeodinamik Evrimi ,9 % 72, Karakaya Kuşağının Jeolojisi Ve Jeodinamik Evrimi (Bursa-Balıkesir Bölümü) ,96 % 93, Eskişehir-Ankara Arasında Kalan Bölgenin Jeolojisi ,28 % 82, Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları ,5 % 1,79 Türkiye Diri Fay Haritası nın Güncellenmesi Ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması ,5 % 1,87 İzmir Körfezi ve Sığacık Körfezinde Sığ Sismik Yöntemlerle Kıyıötesi Aktif Fayların İncelenmesi 6., %, Tematik Haritalar ,3 % 98, Türkiye Heyelan Haritası ,3 % 98,13 Karst ve Mağara Araştırmaları ,43 % 76, Türkiye Karst Ve Mağara Araştırmaları Projesi ,67 % 73, Mağaralarda Paleosismoloji Araştırmaları ,76 % 97,84 Deniz Araştırmaları , %45, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları , %45,64 Harita Hazırlanması ve Basımı , % 6, Küçük Ölçekli Haritaların Hazırlanması Ve Basımı Projesi , % 6,13 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ,4 % 69, Türkiye Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Adlamaları Projesi ,9 % 46, KB Anadolu daki Paleozoyik Yaşlı Jeolojik Birimlerin Paleocoğrafik Konumu Ve Jeodinamik Evrimi ,5 % 79, Ankara Ve Yakın Çevresinin Tersiyer Volkanizması , % 76, Arazi Uygulamaları Geliştirme Projesi ,96 % 71, Türkiye nin Jeolojik Miras Alanları Ve Bu Alanların Koruma ,37 % 6,71 Kullanım Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi Batı Anadolu daki Jeolojik Unsurlar Ve Halk Sağlığına Etkileri (Tıbbi Jeoloji) ,31 % 69,71 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ARAŞTIRMALAR ,81 % 93, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Teknik İşbirliği Çalışmaları ,59 % 98,54 15

17 MTA- JICA Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi ,4 % 94, MTA-JICA Üçüncü Ülke Eğitim Proğramı Yeraltı Kaynaklarının ,47 % 89,95 aranması ve Değerlendirilmesi Batı Ve Orta Anadolu Oligosen Paleocoğrafyası ,73 % 82, Toroslarda Oligo - Miyosen Havzalarının Tektono- Sedimanter Evrimi Ve Gölsel Ermenek Havzasının Erken Miyosen Manyetostratigrafisi ,54 % 43,3 Ve Astronomik Denetimli İklimsel Değişimlerinin Belirlenmesi Türkiye Devoniyen Araştırmaları ,44 % 9,9 ÜCRETLİ İŞLER ,96 % 113, Mağaralarda Ön Etüt Araştırmaları ,6 % 11, Amasya İlinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri Projesi ,36 % 97, Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Yer Bilim Araştırmaları ,4 % 116, Van İlinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri ,6 % 93, 3.67., ,89 % 61,31 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ÖZEL KOD AÇIKLAMA 26 YILI ÖDENEK HARCANAN KALAN ORANI İşyeri Makine Teçhizat Alımları 65., 35.1, ,49 % 46,93 Harita Alımları 6., 36, ,229 %,6 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1.4., , ,74 % 65,94 Diğer Sermaye Giderleri 1.2., 96489, ,88 % 94,51 Makine ve teçhizat alımları ( ) kapsamında; büro malzemeleri için gerekli sarf malzemeleri, paleontoloji biriminde kullanılmak üzere 4 adet değişik türde mikroskop ve 1 adet kurutma fırını, çeşitli sarf malzemeleri (asit, lam, cam kurutma kabı, elek takımı, vb.), arazi çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet fotoğraf makinesi ile 4 adet jeolog pusulası ve 1 adet el GPS (küresel yer bulduru sistemi), 25 adet arazi çantası ve 3 adet arazi şapkası, arazi çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet lup, MTA-JICA Üçüncü Ülke Eğitim Programı Projesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere masa bayrağı ve afiş, harita basımlarında ve proje işlerinde kullanılmak üzere plotter kartuşu, 15 adet jeolog çekici, 5 adet yazıcı toneri, çeşitli yazıcılarda kullanılmak üzere renkli ve siyah kartuş,cbs laboratuarlarında kullanılmak üzere 6 adet klima,taek-mta projesi çerçevesinde Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Yerbilim verileri projesinde kullanılmak üzere 2 adet diz üstü, 2 adet masa üstü bilgisayar, 3 adet dijital kamera, 1 adet video kamera, 1 adet renkli laser yazıcı vb. malzemelerin alınması ile Uzaktan Algılama ve CBS Merkezinin verilerinin depolandığı ana sunucunun arızasının onarılması işleri gerçekleştirilmiştir. Harita alımları ( ) kapsamında; 48 adet harita kitapçıklarının basılması, 1 adet İstanbul Heyelan Kitabı nın basılması, 25 adet harita baskısı, harita basımlarında kullanılmak üzere 295 top kağıt, Türkiye Jeoloji ve Diri Fay Haritalarının 6 adet 16

18 çoğaltılması, 45 adet 1/ 1 ölçekli jeoloji haritasının baskıya hazırlanması işleri yapılmıştır. Yurtiçi geçici görev yollukları ( ) kapsamında; projelerde görev alan personelin görev yollukları ödenmiştir. Diğer sermaye giderleri ( ) kapsamında;1 adet Litostratigrafi kitabının basılması, 8 adet Jeotermal Enerji Seminer Notları nın basılması, Hizmet İçi Eğitim programı kapsamında yapılan harcamalar, Jeoloji Müh. Hizmet alımları, MTA-JICA Uzaktan Algılama Projesi nde kullanılmak üzere 4 adet ASTER uydu görüntüsü, 1 adet ASD Arazi spektrometresi kalibrasyonu, 26 yılı staj programı arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. A- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Jeoloji Etütleri Dairesi'nin yaptığı çalışmalar, 1- JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR 2- BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 3- ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR 4- ÜCRETLİ İŞLER 5- DİĞER FAALİYETLER ana başlıklarında toplanmıştır. 1. JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR 1.1. Jeoloji Ön Etütleri 27 ve daha sonraki yıllarda oluşturulabilecek projelere alt yapı hazırlamak üzere uygulamaya konmuş olan bu proje kapsamında yıl içerisinde ödeneğinin %49,11 ü olan 63591,64 YTL kullanılmıştır. 15 %49, ÖDENEK 1295 GERÇEKLEŞE N 63591, /25. ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ 196 lı yıllarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye yi kapsayacak şekilde 1/25. ölçekli jeoloji harita yapımına başlanmış, bu yönde yapılan çalışma ve üretilen projeler 9 lı yılların başlarında büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak, yapıldığı ilk dönemlerde yeterince ayrıntıyı içermese de gereksinimleri o günün koşullarında kısmen de 17

19 olsa karşılayan 1/25. ölçekli jeolojik haritaları, ülkemizin morfolojik yapısından dolayı güç ulaşılan alanlarda yer yer çok genel kaya toplulukları şeklinde haritalanan jeolojik birimlerinin stratigrafileri, ilişkileri, sınırları ve yapısal konumları sağlıklı ve detaylı bir biçimde ortaya konulamamıştır. Bunun yanında, bir çoğunun yapımından sonra yerbilimlerinde meydana gelen çok hızlı ve önemli gelişmelerin de bu haritalara yansımamış olması, istenen standartların gerisinde kalmalarına neden olmakta, günümüz koşullarında ihtiyacı karşılamamaktadırlar. Son yıllarda maden aramalarının hız kazanması, alt yapı ve mühendislik hizmetlerinin yaygınlaşması, jeoloji biliminin diğer bilimlerle çok disiplinli çalışma konuları içinde büyük önem kazanması gibi nedenlerle kullanımı her geçen gün giderek artan 1/25. ölçekli jeoloji haritalarının ihtiyaca cevap verecek şekilde bir an önce günün koşullarına göre yeniden yapılması gerekmektedir. Bu proje; alt yapı hizmetleri üretebilmek, MTA'nın kendi temel bilgi birikimini arttırmak, Türkiye'nin çeşitli ölçekli jeoloji haritaları ihtiyacını karşılamak ve ülkenin üzerinde bulunduğu yer kabuğunun jeolojik evrimini ortaya çıkartmak için, geçmiş yıllarda yapılmış ancak günün ihtiyaçlarına her alanda cevap veremeyen 1/25. ölçekli jeoloji haritalarının günün koşullarına uygun temel bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilmelerini amaçlamaktadır Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi (Kayseri-Sivas-Malatya-K.Maraş) Projede; Kayseri, Sivas, Malatya ve K.Maraş il sınırları içerisinde yer alan I38, K39, L37 1/1. ölçekli alanlarda yürütülecek çalışmalarla 1/25. ölçekli jeolojik etüt ve revizyon çalışması yapmak, Afşin-Elbistan, Sarız-Pınarbaşı, Ermenek-Şarkışla-Altınyayla arasında yüzeyleyen ofiyolit, ofiyolitli melanj ile bunları kesen kayalarda jeokimyasal, radyometrik yaş tayini ve petroloji çalışmaları yaparak bölgenin jeodinamik evrimini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır Proje kapsamında 26 yılında; 8 km 2 Prospeksiyon, 15 km 2 Jeolojik Detay Etüt, 2 km2 Uzaktan Algılama çalışması yapılmıştır. Projenin ödeneği 195, YTL olarak belirlenmiş olup, %79,57 si olan 15516,44 YTL si harcanmıştır. 18

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir.

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) YERBİLİMLERİ PORTALI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) YERBİLİMLERİ PORTALI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) YERBİLİMLERİ PORTALI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI Erol Timur 1, Engin Öncü Sümer 1, Koray Kınalı 2, Mustafa Mercan 1 1 Maden Tetkik ve Arama Genel Müd., Jeoloji Etütleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ 2006 MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SAHİBİ GENEL MÜDÜR Mehmet ÜZER REDAKSİYON KURULU Eşref ATABEY (Başkan) Neşat KONAK Agah KÖKER

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı