I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar"

Transkript

1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ 26 YILI FAALİYET RAPORU Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 27

2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ülkemizin değişik ölçekte jeoloji haritalarını üreterek kullanıcılar için alt yapı bilgileri hazırlamaktır. Vizyonumuz, halkımızın refahı ve güvenliği için tüm yerbilim verilerinin üretildiği, yerbilimleri konusunda alt yapı bilgisi üreten ve araştırmacılık niteliğiyle ön plana çıkan bir kurum olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Jeoloji Etütleri Dairesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 284 sayılı kuruluş kanununda, Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek alt yapı çalışmalarını yapmak şeklinde özetlenen görevlerinin yerine getirilmesinde, yer yüzeyinin en uygun bir şekilde planlanmasına ve kullanılmasına dönük çalışmaların yanında kurum sorumluluğunun ana ilkelerine sadık kalarak jeoloji ile ilgili her türlü çalışmaları yapar. Bu anlayışla Jeoloji Etütleri Dairesi, 1- Ülkemizin jeolojik yapısını ortaya koymak, 2- Değişik amaç ve ölçekli jeoloji haritaları yapmak, 3- Jeoloji raporları düzenleyerek elde edilmiş bilgileri ilgili kamuoyuna sunmak, böylece doğal kaynakların aranmasına ve işletilmesine yönelik faaliyetlerin alt yapısını oluşturmak, 4- Çevre jeolojisi ve mühendislik jeolojisi projeleri gerçekleştirmek, bu çerçevede arazi kullanım haritaları üreterek sanayi bölgeleri, yerleşim, baraj santral vb. nin yer seçimini yönlendirmek, karayolu, demiryolu, köprü, tünel güzergah etütlerini yapmak, 5- Ülkemizin aktif kırık hatlarını belirleyerek bu hatlar boyunca depremsellik çalışmaları yapmak, böylece deprem gibi çok yönlü araştırmaları gerektiren bir konuda jeolojik yaklaşımlar sergileyerek, depremlerin olumsuz etkilerini azaltma yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak, 6- Yurdumuzdaki mağaraların tarihsel, turistik, ekonomik ve kültürel potansiyellerinin belirlemek amacıyla mağara etütleri yapmak, 7- Nitelikli kadroların yetiştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim olanaklarını sağlamak, 8- Uzaktan algılama çalışmaları ile kurum içi ve kurum dışı projelere destek vermek, maden arama, doğal afet vb. çalışmalara katkıda bulunmak, 9- Sağlık sektörüne, yapılacak çalışmalarla katkıda bulunmak, 1- Doğal anıtlarımızı değerlendirmek, onları tanıtmak, korumak ve ülke turizmine kazandırmak görevlerini üstlenmiştir. 1

3 B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Jeoloji Etütleri Dairesi ni oluşturulan birimler diğer dairelere ait birimlerle birlikte olmak üzere 4 Blok içine yerleşmiştir. Genel Harita Arşivi Uzaktan Algılama Merkezi JEOLOJİ ETÜTLERİ ANLIĞI G BLOK E BLOK Bu yerleşim düzeni içersinde, C blokta Genel Harita Arşivi, G blokta Daire Başkanlığı, AR- GE Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ile Jeoloji Projeleri Koordinatörlüğü, E blokta Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ve müstakil bir blokta Uzaktan Algılama Merkezi hizmet vermektedir. 2- Örgüt Yapısı Daire Başkanlığı'nın idari yapısını; Daire Başkanı'na bağlı 4 koordinatörlük ve 1 Büro Şefliği ile Koordinatörlüklere bağlı olarak görev yapan 1 Birim Yöneticiliği oluşturur. Daire örgüt yapısı aşağıda verilmiştir. DAİRE BAŞKANI AR-GE Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Jeoloji Araştırmaları Koordinatörlüğü Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü Proje İzleme ve Destek Birimi Jeoloji Araştırmaları Birimi Uygulamalı Jeoloji Birimi Uzaktan Algılama Uygulamaları Birimi Harita Arşivi Birimi Paleontoloji Birimi Karstve Mağara Araştırmaları Birimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uyg. Birimi Büro Şefliği Aktif Tektonik Araştırmaları Birimi Sistem-Destek Birimi 2

4 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Uzaktan Algılama Türkiye'deki Uzaktan Algılama çalışmalarının öncüsü olarak 197'lerde çalışmalara başlayan Genel Müdürlüğümüzde, 1991 yılında gelişmiş ülkelerdeki uzaktan algılama tesislerini de örnek alan modern cihazlardan kurulu bir laboratuar oluşturuldu. Bu merkez için planlanan etkinlikler yerbilimlerinin birçok disiplininde kullanılabilen, Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistemleri çalışmalarıdır. Merkezimizde bu kapsamda Görüntü Analiz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Uzaktan Algılama Merkezinde kullanılan donanım ve yazılımlar aşağıda verilmiştir. Donanım Grafik 1: Uzaktan algılama donanımları Spektrometre A Tarayıcı Ploter Tarayıcı Yazıcı Server Faks Dizüstü Bilgisayar Bilgisayar(WS) Bilgisayar(PC) Fotokopi Yazılım 9 Adet ERDAS Imagine/Lieca 8.6 / Adet RSI ENVI Adet PCI Geomatica Adet MicroImages TNT 7. 1 Adet EarthView SAR APP 9 Adet ArcGIS Desktop Adet ArcInfo Workstation 8.1 / Adet Surfer Adet Symantec Corp. Edition (Server) 18 Adet Office XP 23 9 Adet PhotoShop 7.CE 9 Adet Acrobat R/W 5.CE 9 Adet CorelSuite 11 3

5 Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi Donanımları Grafik 2: CBS donanımları A Tarayıcı 1 Ploter 2 Yazıcı Bilgisayar (PC) 1 1 Bilgisayar (WS) Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi Yazılımları WİNDOWS XP PROF. ArcGIS/ArcMAP 9.1, ArcMAP yılında dairemiz tarafından uygulanan projelerde kullanılan bilgisayarlar ve teknolojik cihazlara ilişkin bilgiler ise aşağıda gösterilmektedir. Grafik 3:Projeler Donanımları A Tarayıcı 1 Ploter 1 Tarayıcı 4 Yazıcı 23 Wireless Modem 1 Faks 1 Laptop 11 Bilgisayar 64 Fotokopi

6 4- İnsan Kaynakları Jeoloji Etütleri Dairesi nde tarihi itibariyle toplam 186 personel görev yapmakta olup, unvanlara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Daire personelinin % 74,3'ü Jeoloji Mühendisi, % 6,15'i Jeomorfolog ve % 1,2 si Hidrojeoloji Mühendisi, % 1,2 si Jeolog ve % 1,2 si Maden Mühendisi olarak projelere doğrudan katkıları bulunmaktadır. Personelimizin %11,74 ü oluşturan 21 kişi idari, % 4,48 i oluşturan 8 kişi ise geçici işçi statüsüyle görev yapmaktadırlar. Grafik 4: Personelin Unvan ve Görevlere Göre Dağılımı GEÇİCİ 8 (% 4,47) BİLGİSAYAR İŞLT. HİZMETLİ 1 (%,56) 1 (%,56) VERİ HAZ. 4 (% 2,23) PROGRAMCI 1 (%,56) MEMUR 4 (% 2,23) PROGRAM YRD. 1 (%,56) ŞEF 3 (% 1,68) AYNİYAT MEMURU 2 (% 1,12) İNŞAAT TEKNİKERİ 1 (%,56) TEKNİK RESSAM JEOMORFOLOG 3 (% 1,68) 11 % 6,15 JEOLOG 2 (% 1,12) MADEN MÜHENDİSİ HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSİ 2 2 (% 1,12) (% 1,12) 133 (% 74,34) Kadrolu personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık % 4,94 ünün 3-4 yaş aralığında bulunduğu gözlemlenmektedir. 3 yaşın altında bulunan personel yaklaşık % 22 civarında bir grup oluştururken, yaklaşık % 2 civarındaki personel 41-5 yaş aralığındadır. Grafik 5: Kadrolu Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı (Geçici işçiler hariç) 51 ve + 29 (% 16,96) (% 19,88) (% 4,94) (% 2,47) (% 1,75)

7 Personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Dairemiz kadrolu personelinin %33'lik kısmının 1 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak % 67 lik kısmın ise ivedilikle deneyim kazanması gerekmektedir. Grafik 6: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı Dağılımı 31 ve + 9 % 5, % 14, % 13, % 27, % 18, % 21, Personelin cinsiyet durumuna ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır. Tüm çalışan personelin % 37,43 ü bayan elemanlardan oluşmaktadır. Grafik 7: Kadrolu Personelin Cinsiyet Dağılımı 12 % 62, Bay % 37,43 67 Bayan Dairemiz personel yapısının zaman içerisinde alanında uzmanlaşmış ve tamamıyla nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. 16 6

8 26 yılı sonu itibarıyla dairemiz kadrolu personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 8: Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu 7 ORTAOKUL (% 3,91) LİSE 14 (% 7,82) ÖNLİSANS 5 (% 2,79) LİSANS YÜKSEK LİSANS 6 65 (% 33,52) (% 36,31) DOKTORA 27 (% 15,8) Grafikte de görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 7 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen ve emeklilik aşamasına gelmiş olan personeldir. Dairemize yeni alınan personelin genel olarak üniversite eğitimine sahip olanlar arasından temini yoluna gidilmekte ve önümüzdeki 5 yıllık dönemde destek hizmetleri dışındaki personelin yüksek lisans seviyesi ve üstü eğitime sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. 26 yılı içinde dairemiz teknik personeli 31 bilimsel toplantıya katılınmış, toplam 44 bildiri sunulmuş ve 9 makale yayınlanmıştır. 5- Sunulan Hizmetler Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda ana başlıklar olarak belirtilmiştir. 1/25. ölçekli jeoloji haritaları Çeşitli ölçekte sayısal ve kağıt baskı jeoloji haritaları Jeoloji haritaları yapımı Paleontoloji tanımlamaları Metropol alanlar için yerbilim verilerinin üretilmesi Mağara etütleri Kent ve stratejik yapılar için yer seçim çalışmaları Fay ve deprem çalışmaları Heyelan haritaları Uzaktan algılama Doğal anıtlara ilişkin veri üretimi Sağlığa zararlı minerallerin ve dağılımlarının belirlenmesi 7

9 Jeoloji araştırmalarından yararlanma alan ve konuları aşağıda tablo halinde verilmiştir. Jeoloji Araştırmaları Jeoloji Haritaları Sanayi / Enerji Çevre Sorunları Doğal Afetler Yer Seçimi Turizm Sağlık Büyük Mühendiislik Yapıları Alt Yapı Hizmetleri Maden ve Endüstriyel Hammadeler (Demir, Krom, Altın) Yerleşim Alanlarının Çevre Sorunlarının Çözümü Deprem Sanayi Tesisleri Doğal Anıtların Belirlenmesi Sağlığa Zararlı Minerallerin ve Dağılımlarının Belirlenmesi Köprü Yol Tünel Enerji Hammaddeleri (Petrol,Doğal Gaz, Kömür, Radyoaktif Mineraller v.b.) Katı Atık Depolama Alanı Belirleme Heyelan Kentsel Yerleşim Alanları Mağara Çalışmaları Baraj Sel Jeoturizm 8

10 II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Ülkemiz, jeolojisi karmaşık ve tektonik bakımından oldukça aktif bir kuşak üzerinde yer almaktadır. Jeolojideki bu karmaşıklık yeraltı kaynaklarının bulunmasını güçleştirdiği gibi, mevcut kaynakların işletilmesi aşamasında önemli problemlerin doğmasına ve fiziksel çevrede pek çok sorunla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yer hareketleri sonucunda deprem, heyelan ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak doğal afetler meydana gelmekte, maddi ve manevi telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır. Hem halkımızın güvenlik ve refah düzeyini artırmak, hem de küreselleşen dünyanın gelişmiş ülkelerine ayak uydurabilmek amacıyla, dairemiz, ülkemizin yerbilimsel problemlerini çözümlemek üzere aşağıdaki hedefleri belirlemiştir. AMAÇ Hazırlanan araştırma projeleri ile ülkemizin jeolojik yapısını ortaya koymak, doğal kaynakların aranma ve işletilmesine yönelik faaliyetlerin alt yapısını oluşturmak. Fiziksel çevrede karşılaşılan sorunları çözmek. Depremsellik çalışmaları yapmak. HEDEF Değişik tür ve ölçekli jeoloji haritaları yapmak, jeoloji raporları düzenleyerek ilgili kamuoyuna sunmak. Uygulamaya yönelik çevre jeolojisi ve mühendislik jeolojisi projeleri gerçekleştirmek, bu çerçevede arazi kullanım haritaları üreterek sanayi bölgeleri, yerleşim, baraj, santral vb. nin yer seçimini yönlendirmek, karayolu, demiryolu, köprü, tünel güzergah etütlerini yapmak. Ülkemizin aktif kırık hatlarını belirlemek. Tarihsel, turistik, ekonomik ve kültürel potansiyellerini belirlemek. Sağlık sektörüne katkıda bulunmak. Ülkemizin yerbilimsel problemlerini çözümlemek. Mağara etütleri yapmak, doğal anıtlarımızı değerlendirmek, onları tanıtmak, korumak. Ülkemizin riskli alanlarını belirlemek. Nitelikli kadroları yetiştirmek. B-Temel Politikalar ve Öncelikler Halkımızın güvenlik ve refah düzeyini artırmak üzere doğal kaynakların bulunmasına ve yer yüzeyinin kullanılmasına dönük karada ve denizde jeolojik araştırmalar yapmak, değişik amaç ve türde jeoloji haritaları üretmek, bu anlamda ülkenin jeodinamik evrimini kurmak; bunu gerçekleştirirken de jeolojik miras bilincini oluşturarak doğal anıt olabilecek oluşukları gelecek kuşaklara bırakmak Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı'nın politikasıdır. 9

11 Bu politika doğrultusunda öncelikli araştırma konuları; POLİTİKA JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR YAPARAK ÜLKEMİZİN JEOLOJİ HARİTALARININ ÜRETİLMESİ POLİTİKASI Doğal kaynakların bulunmasına dönük değişik amaç ve türde jeoloji haritaları üretmek, bu anlamda ülkemizin jeodinamik evrimini ortaya çıkarmak üzere jeoloji araştırmaları yapılacaktır. ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN KULLANICILARIN VE TOPLUMUN HİZMETİNE SUNULMASI POLİTİKASI Üretilen harita ve jeolojik bilgilerin toplum yararına hizmete sunulabilmesi için orta ve küçük ölçekte jeoloji haritalarının basılarak kullanıcıların hizmetine sunulması ve jeolojik bilgileri üretmeye yönelik veri tabanının oluşturulması amaçlanmaktadır. DOĞAL AFET ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ Ülkemizi etkileyen doğal afetlerin çoğunluğunun jeolojik kökenli olması nedeniyle doğal afetlerle mücadelede, hazırlık dönemi çalışmalarına yönelik deprem ve heyelan envanterlerini sayısal ÖNCELİKLER Bu kapsamda 1/25. ölçekli jeoloji haritalarının güncelleştirilmesi hedeflenmektedir. Yerbilimleri konusunda alt yapı hizmetleri üretebilmek, MTA'nın kendi temel bilgi birikimini arttırmak, ülkemizin çeşitli ölçekli jeoloji haritaları ihtiyacını karşılamak ve ülkenin üzerinde bulunduğu yer kabuğunun jeolojik evrimini ortaya çıkartabilmek için, geçmiş yıllarda yapılmış ancak günün ihtiyaçlarına her alanda cevap veremeyen 1/25. ölçekli jeoloji haritaları günün koşullarına uygun temel bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilecektir. Bu kapsamda değişik ölçekte jeoloji haritaları basılarak yerbilimcilerin hizmetine sunulacaktır. 1/1. ölçekte ve 1/25. ölçekteki haritaların basımı öncelikli olarak gerçekleştirilecektir. Maden aramalarında bölgesel prospeksiyon amaçlı kullanılan ve özellikle özel sektör madenciliği ile doğalgaz boru hattı, otoyol, baraj, kentsel alanların ve sanayi bölgelerinin makroplanlamasında ihtiyaç duyulan haritaların basıma hazırlanması çalışmaları yapılacaktır. Üretilen verilerin, gerek Coğrafi Bilgi Sitemlerinde sayısallaştırılan değişik ölçekteki jeoloji haritaları, gerekse sayısal ortamlarda hazırlanan araştırma raporları şeklinde veri tabanında arşivlenerek kurumların kullanımına sunulması hedeflenmiştir. Doğal afet kaynağı araştırmaları ve haritalamaları, Deniz jeolojisi-jeofiziği araştırmaları ve haritalamaları yaparak kullanıcıların hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Ülkemizde deprem kaynağı olan diri (aktif) 1

12 ortamda hazırlayarak, doğal afet tehlikesinin ve buna bağlı oluşacak riskin ortaya konulması çalışmalarına temel veriler oluşturmak. ARAZİ KULLANIM PLANLAMASINDA YERBİLİM VERİLERİ Çevre ve arazi kullanım planlamalarında karar vericiler için gerekli olan temel yerbilim verilerinin toplanması amaçlanmaktadır. DOĞAL YAPI VE ANITLARIN TARİHSEL, TURİSTİK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL POTANSİYELLERİNİ ARAŞTIRMA POLİTİKASI Yeryuvarının oluşumundan günümüze değin geçirmiş olduğu jeolojik süreçlerin kayıtlarının saklı olduğu Jeolojik Miras Alanları nın yok olmasının önlenebilmesi için yapılacak örnek çalışmalarla, ülkemizin Jeolojik Anıtları nın kayıtlarının derlenmesi ve envanter çalışmalarının başlatılmasına ve giderek artan koruma çabalarına katkı sağlanabilecektir. Karstik alanlar ve özellikle mağaraların; koruma ve kullanım yöntemlerinin ve ülkemizdeki dağılımlarının belirlenmesi, sistemlerin ileriye yönelik çevresel etkilere karşı davranışlarının saptaması, çalışmalarının yapılması, ekonomi ve jeoturizm açısından bir gerekliliktir. YERBİLİMLERİ DÜNYASINA YENİ VERİLER KAZANDIRMAK Gelişme sürecinde olan ülkemizde ekonomik çıkarları ve hızlı kalkınmayı hedef alan çalışmaların, istenilen amaca ulaşabilmesi için araştırma niteliği taşımasına özen gösterilmeli ve bunlardan temel, uygulamalı araştırmaların ve geliştirme çalışmalarının fayların jeolojik geçmişteki davranışları ve olası depremlerin yeri, büyüklüğü, kırılacak fayın uzunluğu ile depremlerin tekrarlanma sıklığına dayalı jeoistatistiksel tahminler yapılmasına olanak sağlayacak paleosismoloji çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, Bölgesel Planlamalarda temel yerbilim verileri araştırmaları yapmak; kentleşme, yol, baraj, tünel vb. mühendislik hizmetleri çalışmaları yapmak hedeflenmektedir. Bu araştırmalar sonucu tematik olarak üretilen haritalar bölgesel planlamalarda temel veri sağlayacak özelliktedir. Bu politika doğrultusunda, ülkemizde yer alan mağaralar ile jeolojik miras olabilecek doğal anıtlarımızı değerlendirme, onları tanıtma, koruma ve ülke turizmine kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Milli Parkların Jeolojisi ve Türkiye Jeopark Alanlarının Belirlenmesi ile ülkemizin önemli doğa varlıklarının koruma altına alındığı jeolojik miras konumundaki bölgelerin, bu anlamda jeoloji haritalarının hazırlanması hedeflenmektedir. Türkiye nin eriyebilir kayalarının bulunduğu bölgelerinde, yüzey ve yeraltı karst sistemlerini belirli bir program dahilinde, başlangıcından günümüze olan oluşum ve gelişim süreçlerini incelemek, doğal kaynakların (mağara, yeraltısuyu, plaser maden yatakları) ve karst ekosistemlerinin koruma ve ekonomik olarak kullanım yöntemlerini belirlemek hedeflenmektedir. Yerbilimlerinin çeşitli dallarında gerek Genel Müdürlüğümüz kendi uzman kadrosu tarafından, gerekse üniversite ve yabancı uzmanlarla ortak olarak hazırlan çalışmaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaları desteklemek hedeflenmektedir. Türkiye genelinde yapılacak olan jeolojik etütlerle 11

13 herbirine gerekli önem verilmelidir. Yer altındaki bilinmeyen maden yataklarının ortaya çıkarılabilmesi, günümüz koşullarında çok gerekli olan mühendislik hizmetlerinin verilebilmesi ve tüm canlılar için vazgeçilmez unsur olan doğal çevrenin doğru ve yararlı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan alt yapı çalışmalarını oluşturmak, ancak yapılacak bilimsel araştırmaları destekleyerek gerçekleştirilebilir. Bu nedenle yapılacak olan bireysel çalışmaların desteklenmesi kurumumuz çalışmaları açısından çok önemli görülmektedir. NİTELİKLİ ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME POLİTİKASI Kurumumuzda yeni göreve başlayan jeoloji Mühendislerine işe uyum sağlama, yönlendirme, yönlendirildiği konularda bilgilere ulaşma, kısmi görevlendirme, üzerine düşen görevi yerine getirme alışkanlığını kazandırmaktır. çeşitli jeolojik sorunlara çözüm aranarak, ülkemizin jeolojisine katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda gerek bireysel, gerek üniversitelerle, gerek uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirilmektedir. Kurumumuza ve ülkemiz yerbilim dünyasına nitelikli araştırmacılar kazandırabilmek için eğitim çalışmaları yapmak, araştırmacılara kendilerini geliştirebilecekleri eğitim olanakları sağlamak. 12

14 A- Mali Bilgiler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Jeoloji Etütleri Dairesi projelerinin uygulanabilmesi için 26 yılında 3.67., YTL ödenek ayrılmış olup, projelerin 26 yılı harcamaları detaylı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 26 yılı içinde makine ve teçhizat alımları yanı sıra, uygulanması planlanan 24 adet araştırma projesi faaliyette bulunmuştur. Bunun yanında ücretli işler kapsamında mağaralarda ön etüt araştırmaları, Amasya ilinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri Projesi, Van ilinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri Projesi ile TAEK (Sinop) Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Yer Bilim Verilerinin Araştırılması projesi de diğer araştırma projelerine ilave olarak uygulamaya konulmuştur. Aşağıdaki tabloda da detayları görüldüğü gibi, Jeoloji Etütleri Dairesi nin 26 yılı ödeneği 3.67., YTL olup, bunun ,89 YTL sı (% 6,74) harcanmış, YTL ödenek iadesi yapılmıştır. REVİZE ÖDENEK HARCANAN KALAN ÖDENEK İADE EDİLEN (YTL) ÖDENEK ÖDENEK , , %6, ÖDENEK 367 GERÇEKLEŞE N ,89 13

15 2.5., Revize Ödenek Harcanan Yüzdesi YENİ TÜRK LİRASI (YTL) % 98, , % 6, ,89 % 113,75 2.., GENEL TOPLAM % 93,83 YENİ TÜRK LİRASI (YTL) 1.5., 1.., % 45, , % 52, , % 76,34 % 45,65 % 76,62 % 69,57 5.,, 67., 35.1,51 İDAME YENİLEME- MAKİNA TECHİZAT ALIMI JEOLOJİK VE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR , ,61 Jeolojik Araştırmalar 146., % 1, ,5 Diri fay ve Paleosismoloji Araştırmaları 6., ,3 Tematik Haritalar 55, Deniz Araştırmaları 222., ,43 Karst ve Mağara Araştırmaları % 6,13 6., Harita Hazırlanması ve Basımı 176., ,4 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 295., ,81 ULUSAL VE ULUSARASI ARAŞTIRMALAR 34.5, ÜCRETLİ İŞLER ,96 14

16 Jeoloji Etütleri Dairesinin 26 yılı tüm proje ödenek ve harcamaları ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 26 YILI DETAYLI PROJE HARCAMA TABLOSU Ö.KOD.NO. PROJE ADI REVİZE ÖDENEK HARCANAN HARCANAN YÜZDE İDAME YENİLEME-MAKİNA TECHİZAT ALIMI ,51 % 45, Jeolojik alet ve Cihaz Alımı ,38 % 83, U. A. Merkezi, Malzeme ve Yedekleri ,88 % 36, Topoğrafik Harita Arşivinin Yenilenmesi ,25 % 3, MTA-Sismik1 Gemisi ve Sığ Etüt Botu Etüt cihazları Alımı ve Bakım Onarım 2., %, JEOLOJİK VE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR Jeolojik Araştırmalar ,61 % 76, Jeoloji Ön Etütleri ,64 % 49, Doğu Toroslar ın Jeodinamik Evrimi (Kayseri, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş) Doğu Toroslar ın Jeodinamik Evrimi (Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Adıyaman) ,44 % 79, ,39 % 72, Orta Torosların Jeodinamik Evrimi ,9 % 72, Karakaya Kuşağının Jeolojisi Ve Jeodinamik Evrimi (Bursa-Balıkesir Bölümü) ,96 % 93, Eskişehir-Ankara Arasında Kalan Bölgenin Jeolojisi ,28 % 82, Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları ,5 % 1,79 Türkiye Diri Fay Haritası nın Güncellenmesi Ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması ,5 % 1,87 İzmir Körfezi ve Sığacık Körfezinde Sığ Sismik Yöntemlerle Kıyıötesi Aktif Fayların İncelenmesi 6., %, Tematik Haritalar ,3 % 98, Türkiye Heyelan Haritası ,3 % 98,13 Karst ve Mağara Araştırmaları ,43 % 76, Türkiye Karst Ve Mağara Araştırmaları Projesi ,67 % 73, Mağaralarda Paleosismoloji Araştırmaları ,76 % 97,84 Deniz Araştırmaları , %45, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları , %45,64 Harita Hazırlanması ve Basımı , % 6, Küçük Ölçekli Haritaların Hazırlanması Ve Basımı Projesi , % 6,13 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ,4 % 69, Türkiye Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Adlamaları Projesi ,9 % 46, KB Anadolu daki Paleozoyik Yaşlı Jeolojik Birimlerin Paleocoğrafik Konumu Ve Jeodinamik Evrimi ,5 % 79, Ankara Ve Yakın Çevresinin Tersiyer Volkanizması , % 76, Arazi Uygulamaları Geliştirme Projesi ,96 % 71, Türkiye nin Jeolojik Miras Alanları Ve Bu Alanların Koruma ,37 % 6,71 Kullanım Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi Batı Anadolu daki Jeolojik Unsurlar Ve Halk Sağlığına Etkileri (Tıbbi Jeoloji) ,31 % 69,71 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ARAŞTIRMALAR ,81 % 93, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Teknik İşbirliği Çalışmaları ,59 % 98,54 15

17 MTA- JICA Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi ,4 % 94, MTA-JICA Üçüncü Ülke Eğitim Proğramı Yeraltı Kaynaklarının ,47 % 89,95 aranması ve Değerlendirilmesi Batı Ve Orta Anadolu Oligosen Paleocoğrafyası ,73 % 82, Toroslarda Oligo - Miyosen Havzalarının Tektono- Sedimanter Evrimi Ve Gölsel Ermenek Havzasının Erken Miyosen Manyetostratigrafisi ,54 % 43,3 Ve Astronomik Denetimli İklimsel Değişimlerinin Belirlenmesi Türkiye Devoniyen Araştırmaları ,44 % 9,9 ÜCRETLİ İŞLER ,96 % 113, Mağaralarda Ön Etüt Araştırmaları ,6 % 11, Amasya İlinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri Projesi ,36 % 97, Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Yer Bilim Araştırmaları ,4 % 116, Van İlinin Arazi Kullanım Planlaması Yerbilim Verileri ,6 % 93, 3.67., ,89 % 61,31 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ÖZEL KOD AÇIKLAMA 26 YILI ÖDENEK HARCANAN KALAN ORANI İşyeri Makine Teçhizat Alımları 65., 35.1, ,49 % 46,93 Harita Alımları 6., 36, ,229 %,6 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1.4., , ,74 % 65,94 Diğer Sermaye Giderleri 1.2., 96489, ,88 % 94,51 Makine ve teçhizat alımları ( ) kapsamında; büro malzemeleri için gerekli sarf malzemeleri, paleontoloji biriminde kullanılmak üzere 4 adet değişik türde mikroskop ve 1 adet kurutma fırını, çeşitli sarf malzemeleri (asit, lam, cam kurutma kabı, elek takımı, vb.), arazi çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet fotoğraf makinesi ile 4 adet jeolog pusulası ve 1 adet el GPS (küresel yer bulduru sistemi), 25 adet arazi çantası ve 3 adet arazi şapkası, arazi çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet lup, MTA-JICA Üçüncü Ülke Eğitim Programı Projesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere masa bayrağı ve afiş, harita basımlarında ve proje işlerinde kullanılmak üzere plotter kartuşu, 15 adet jeolog çekici, 5 adet yazıcı toneri, çeşitli yazıcılarda kullanılmak üzere renkli ve siyah kartuş,cbs laboratuarlarında kullanılmak üzere 6 adet klima,taek-mta projesi çerçevesinde Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Yerbilim verileri projesinde kullanılmak üzere 2 adet diz üstü, 2 adet masa üstü bilgisayar, 3 adet dijital kamera, 1 adet video kamera, 1 adet renkli laser yazıcı vb. malzemelerin alınması ile Uzaktan Algılama ve CBS Merkezinin verilerinin depolandığı ana sunucunun arızasının onarılması işleri gerçekleştirilmiştir. Harita alımları ( ) kapsamında; 48 adet harita kitapçıklarının basılması, 1 adet İstanbul Heyelan Kitabı nın basılması, 25 adet harita baskısı, harita basımlarında kullanılmak üzere 295 top kağıt, Türkiye Jeoloji ve Diri Fay Haritalarının 6 adet 16

18 çoğaltılması, 45 adet 1/ 1 ölçekli jeoloji haritasının baskıya hazırlanması işleri yapılmıştır. Yurtiçi geçici görev yollukları ( ) kapsamında; projelerde görev alan personelin görev yollukları ödenmiştir. Diğer sermaye giderleri ( ) kapsamında;1 adet Litostratigrafi kitabının basılması, 8 adet Jeotermal Enerji Seminer Notları nın basılması, Hizmet İçi Eğitim programı kapsamında yapılan harcamalar, Jeoloji Müh. Hizmet alımları, MTA-JICA Uzaktan Algılama Projesi nde kullanılmak üzere 4 adet ASTER uydu görüntüsü, 1 adet ASD Arazi spektrometresi kalibrasyonu, 26 yılı staj programı arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. A- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Jeoloji Etütleri Dairesi'nin yaptığı çalışmalar, 1- JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR 2- BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 3- ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR 4- ÜCRETLİ İŞLER 5- DİĞER FAALİYETLER ana başlıklarında toplanmıştır. 1. JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR 1.1. Jeoloji Ön Etütleri 27 ve daha sonraki yıllarda oluşturulabilecek projelere alt yapı hazırlamak üzere uygulamaya konmuş olan bu proje kapsamında yıl içerisinde ödeneğinin %49,11 ü olan 63591,64 YTL kullanılmıştır. 15 %49, ÖDENEK 1295 GERÇEKLEŞE N 63591, /25. ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ 196 lı yıllarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye yi kapsayacak şekilde 1/25. ölçekli jeoloji harita yapımına başlanmış, bu yönde yapılan çalışma ve üretilen projeler 9 lı yılların başlarında büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak, yapıldığı ilk dönemlerde yeterince ayrıntıyı içermese de gereksinimleri o günün koşullarında kısmen de 17

19 olsa karşılayan 1/25. ölçekli jeolojik haritaları, ülkemizin morfolojik yapısından dolayı güç ulaşılan alanlarda yer yer çok genel kaya toplulukları şeklinde haritalanan jeolojik birimlerinin stratigrafileri, ilişkileri, sınırları ve yapısal konumları sağlıklı ve detaylı bir biçimde ortaya konulamamıştır. Bunun yanında, bir çoğunun yapımından sonra yerbilimlerinde meydana gelen çok hızlı ve önemli gelişmelerin de bu haritalara yansımamış olması, istenen standartların gerisinde kalmalarına neden olmakta, günümüz koşullarında ihtiyacı karşılamamaktadırlar. Son yıllarda maden aramalarının hız kazanması, alt yapı ve mühendislik hizmetlerinin yaygınlaşması, jeoloji biliminin diğer bilimlerle çok disiplinli çalışma konuları içinde büyük önem kazanması gibi nedenlerle kullanımı her geçen gün giderek artan 1/25. ölçekli jeoloji haritalarının ihtiyaca cevap verecek şekilde bir an önce günün koşullarına göre yeniden yapılması gerekmektedir. Bu proje; alt yapı hizmetleri üretebilmek, MTA'nın kendi temel bilgi birikimini arttırmak, Türkiye'nin çeşitli ölçekli jeoloji haritaları ihtiyacını karşılamak ve ülkenin üzerinde bulunduğu yer kabuğunun jeolojik evrimini ortaya çıkartmak için, geçmiş yıllarda yapılmış ancak günün ihtiyaçlarına her alanda cevap veremeyen 1/25. ölçekli jeoloji haritalarının günün koşullarına uygun temel bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilmelerini amaçlamaktadır Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi (Kayseri-Sivas-Malatya-K.Maraş) Projede; Kayseri, Sivas, Malatya ve K.Maraş il sınırları içerisinde yer alan I38, K39, L37 1/1. ölçekli alanlarda yürütülecek çalışmalarla 1/25. ölçekli jeolojik etüt ve revizyon çalışması yapmak, Afşin-Elbistan, Sarız-Pınarbaşı, Ermenek-Şarkışla-Altınyayla arasında yüzeyleyen ofiyolit, ofiyolitli melanj ile bunları kesen kayalarda jeokimyasal, radyometrik yaş tayini ve petroloji çalışmaları yaparak bölgenin jeodinamik evrimini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır Proje kapsamında 26 yılında; 8 km 2 Prospeksiyon, 15 km 2 Jeolojik Detay Etüt, 2 km2 Uzaktan Algılama çalışması yapılmıştır. Projenin ödeneği 195, YTL olarak belirlenmiş olup, %79,57 si olan 15516,44 YTL si harcanmıştır. 18

20 2 15 % HEDEFLENEN GERÇEKLEŞE N %1 P JD UA % ÖDENEK 195 GERÇEKLEŞE N 15516,44 %79,57 Proje işleri Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi (K.Maraş-Sivas-Malatya-Adıyaman) Proje kapsamında Doğu Torosların tektonik, yapısal ve stratigrafik özellikleri ortaya çıkarılacaktır. Bu kapsamda Metamorfik birimler ile allokton konumlu birimlerin stratigrafilerinin ve birbirleri ile olan ilişkilerinin ortaya çıkarılması, Bölgede yaygın yüzeylenim sunan mağmatik kayaçların (derinlik+volkanik) petrojenik özelliklerinin belirlenmesi, İnceleme alanında yer alan farklı metamorfik kayaç naplarının metamorfizma, fasiyes ve stratigrafik özelliklerinin ortaya çıkarılması ile birbirleriyle olan yapısal ilişkilerinin araştırılması, Bu metamorfik napların da tüm Toros kuşağındaki metamorfik naplar ile korelasyonunun yapılması ve Tüm Toros kuşağında isim birlikteliğine gidilerek formasyon birlikteliğinin sağlanması, amaçlanmış olup, bu kapsamda L39 ve L4 paftalarında 1/25. ölçekli detay jeolojik haritalalama çalışmaları yapılmıştır. 26 yılında Proje kapsamında; 15 km 2 Uzaktan Algılama, 3 km 2 Revizyon, 1 km 2 Jeolojik Detay Etüt gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarına Haziran ayında başlayan projenin 199, YTL olan ödeneğinin %72,79' u olan ,39 YTL si harcanmıştır %1 %1 % %72, RVZ JD UA HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN ÖDENEK 199 GERÇEKLEŞE N ,39 Proje işleri 19

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

JEOLOJĠ ETÜTLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

JEOLOJĠ ETÜTLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJĠ ETÜTLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 29 YILI FAALĠYET RAPORU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ülkemizin değişik ölçekte jeoloji haritalarını üreterek

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 0 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ülkemizin değişik ölçekte jeoloji haritalarını üreterek

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

2012 YILI İŞ PROGRAMI (Detay)

2012 YILI İŞ PROGRAMI (Detay) MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞ PROGRAMI (Detay) Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İrtibat İçin : Yatırım Planlama İzleme Koordinatörlüğü Günay ŞENKAL : 201 11 25 A.Aykın

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SUNULAN JEOLOJİK HİZMETLER Dr. Erol TİMUR MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı SUNUM PLANI MTA NIN KURULUŞU VE

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VERĠ TABANI ALTYAPISI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VERĠ TABANI ALTYAPISI Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VERĠ TABANI ALTYAPISI Dr. Engin Öncü SÜMER Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörü 26 ġubat 2010, Enerji Bakanlığı TUCBS

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 I- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİNİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YERİ VE ROLÜ. Erol TİMUR (timur@mta.gov.tr)

ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİNİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YERİ VE ROLÜ. Erol TİMUR (timur@mta.gov.tr) ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİNİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YERİ VE ROLÜ Erol TİMUR (timur@mta.gov.tr) Türkiye'de Jeoloji araştırmaları 19. Yüzyılın ilk yarısında inceleme gezileri

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri Kurum / Kuruluş Adı Kurum / Kuruluş Adı Kısaltması Kurum / Kuruluş Adresi Semt / İlçe

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

2008 YILI İŞ PROGRAMI

2008 YILI İŞ PROGRAMI 2008 YILI İŞ PROGRAMI Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Projeler ve Harcamalar Birimleri İÇİNDEKİLER SAYFA NO - Giriş 1 - Projelerin Amaçları 1 - İş Programında Uygulanmasına Dikkat Edilecek

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 TÜRKİYE DE MAĞARA ARAŞTIRMALARININ GELİŞİMİ VE BU GELİŞİMDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN (MTA)

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM(*) ARAMA FAALİYET RAPORU

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM(*) ARAMA FAALİYET RAPORU JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM(*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. 139 06800 Çankaya ANKARA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. 139 06800 Çankaya ANKARA MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2010 Tel: 0312 285 36 21 Faks: o312 285 36 20 Web: http//:www.mta.gov.tr e-posta: sgd1@mta.gov.tr Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN: Adı ve Soyadı : Unvanı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Yeraltı jeolojisinin konusunu, yer kabuğu içindeki stratigrafik, yapısal ve ekonomik değerlerin yorumu teşkil eder.

Yeraltı jeolojisinin konusunu, yer kabuğu içindeki stratigrafik, yapısal ve ekonomik değerlerin yorumu teşkil eder. I. GİRİŞ Yeraltı jeolojisinin konusunu, yer kabuğu içindeki stratigrafik, yapısal ve ekonomik değerlerin yorumu teşkil eder. Böyle bir yorumu yapabilmek için de jeoloji mühendisinin, öncelikle yüzeyde

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 3501

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 3501 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TARİHSEL VE TÜRKİYE JEOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: TARİHSEL VE TÜRKİYE JEOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Cüneyt Güler 1, Hidayet Tağa 1 ve Tolga Çan 2 cguler@mersin.edu.tr,

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. TANIM Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Jeomorfologların görevleri

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı