Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname"

Transkript

1 Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname Metin: Nisan 2012 Giriş St. Gallen Kantonu ticaret siciline CH numara ile kayıtlı olan ve merkezi Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs adresinde bulunan Lyoness Europe AG (işbu şartnamede bundan böyle Lyoness olarak anılacaktır), kendisine bağlı kuruluşları ve üye işyerleri ile birlikte iştirakçilerine (işbu şartnamede bundan böyle üyeler olarak anılacaktır), Lyoness üye işyerlerinden (işbu şartnamede bundan böyle üye işyeri olarak anılacaklar) satın aldıkları mal ve hizmetler için, Lyoness sayesinde avantajlar elde etmelerini (işbu şartnamede bundan böyle Lyoness sadakat programı olarak anılacak) mümkün kılan uluslararası bir alışveriş topluluğudur. Lyoness Europe AG, Türkiye de, merkezi Maya Akar Plaza, C-Blok, D:10-12, Şişli İstanbul adresinde bulunan Lyoness Kart Hizmetleri Ltd. Şti tarafından temsil edilmektedir. 1.) Sözleşme Konusu, Sözleşme tarafları 1.1. Üye, işbu Genel Ticaret Şartname esas alınarak, Lyoness sadakat programına iştirak etmeye ve bundan dolayı bir takım avantajlar elde etmeye (işbu şartnamede bundan böyle üyelik avantajları olarak anılacak) hak sahibidir. Üye, LYONESS Sadakat Programını diğer kişilere tavsiye edebilir (işbu şartnamede bundan böyle tavsiye eden olarak anılacaktır). Ancak üye başkalarına tavsiye etmekle yükümlü değildir ve LYONESS e hiç bir surette başarı borçlu değildir Üye tarafından üye işyerlerinden satın alınmış olan mal ve hizmetler (işbu şartnamede bundan böyle alışverişler olarak anılacaktır) Lyoness sadakat programına kaydedilir. Üyeye, Lyoness Sadakat Programının avantajlarından faydalanabilmesi için esasen çeşitli alışveriş imkanları tanınmış olmakla beraber, bunlar ülkeden ülkeye farklılık arz edebilir. Bu olanaklar, üye işyerlerinin orijinal alışveriş çekleri, ve/veya alışveriş kartları, LYONESS Cashback Card, üye işyerlerinin mobil alışveriş çekleri ve üye işyerlerinin online shoplarından online alışveriş şeklindedir LYONESS, üyelerine karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ve haklarını, Lyoness ifa yardımcısı olarak faaliyet gösterecek olan Lyoness in bağlı şirketleri (kardeş ve ortak kuruluşları) vasıtasıyla yerine getirme veya kullanma hakkına sahiptir. LYONESS, üyenin bu sözleşmeye bağlı tüm iş ve işlemlerini, bağlı şirketleri üzerinden gerçekleştirebilir ya da geçerli kılabilir. Sözleşme ilişkisi yalnızca LYONESS EUROPE AG ve üye arasında mevcuttur. 2.) Sözleşme Esası 2.1. LYONESS ile üyeleri arasındaki hukuki dayanak işbu Genel Ticaret Şartnamedir. Genel Ticari Şartnamenin kabulü ile işbu genel ticari şartname hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılan üye, Lyoness e kaydedilir ve kendisine Lyoness sadakat programına katılma hakkı veren bir şahsi üyelik numarası tahsis edilir (işbu şartnamede bundan böyle ID- Numarası olarak adlandırılacak). Bu ID numarası ilk olarak madde de tanımlanan bir test üyeliği hakkı tanır. Lyoness sadakat programında kayda geçen alışverişler yalnızca kayıtlı üyeler (ID numarası olanlar) için dikkate alınır Lyoness ve üye arasında, Lyoness tarafından tahsis edilmiş olan kayıt flyer ları ya da online kayıt formu ile birlikte Genel Ticaret Şartname geçerlidir Üye Üye LYONESS e verdiği bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda meydana gelebilecek zarar veya aksaklıklarda tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu beyan eder. Bu durumda Lyoness in herhangi hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. 2.4 Üye, şahsi bilgilerindeki muhtemel değişikleri (ikametgâh adresi, mail adresi, banka bilgileri, telefon numarası, vs.) Lyoness e derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

2 2.5. Her bir gerçek ve tüzel kişi için yalnızca bir kayıt yapılmasına izin verilir. İlgili kayıt, gerçek kişinin ikametgâhının ya da tüzel kişinin merkezinin bulunduğu ülkede gerçekleştirilir. Birden fazla kayıt halinde, sonradan yapılan kayıtlar ve ID-numaraları silinir ve bunlara bağlı olarak tahakkuk eden/edecek muhtemel üye avantajlarının tamamı ortadan kalkar. Böyle bir durum, Lyoness e haklı nedenden dolayı fesih hakkı verir. 3.) Hukuki İlişki 3.1. Lyoness ve üye arasında hangi tanım altında olursa olsun bir işveren işçi (iş hukuku) ilişkisi, hizmet akdi ya da şirket ortaklığı ya da buna benzer bir ilişki mevcut değildir. Sadece üyelik ilişkisi mevcuttur. Üye, LYONESS sadakat programına iştirak ya da başka üyelere tavsiye hizmeti vermekle yükümlü değildir. Bu faaliyetleri, yalnızca kendi sorumluluğunda, yasalar ve kurallar dahilinde serbestçe ve yasal olarak LYONESS ten bağımsız şekilde gerçekleştirebilir Üye, yalnızca Lyoness sadakat programından dolayı üyelik avantajı elde edebilir. Bunun dışında üyenin çalışmaları için herhangi bir ücret, bedel, takas, mahsup hakkı oluşmaz. Her ne isimle olursa olsun başkaca bir hak tahakkuk etmez Üye, Lyoness i temsil etmeye, özellikle Lyoness sadakat programı çerçevesinde yeni üye başvurusu yaparken ve tavsiye ederken Lyoness adına beyanat ve taahhüt vermeye ve almaya yetkili değildir. Üye nakit para teslim almaya ve Lyoness adına ahzukabza yetkili değildir Aşağıdaki hususlar Lyoness in yazılı onayına bağlıdır. Yazılı onay bulunmadığı sürece üye, aşağıdaki konularda yetkili değildir; Lyoness in ya da üye işyerlerinin logolarını, yazı karakterlerini, sloganlarını, görsellerini ve benzerlerini kullanmak, Lyoness ya da Lyoness sadakat programı ile ilgili kart vizitler, sunumlar, videolar, ses dosyaları, Screenshot lar, web içerikleri, medya içerikleri, Flyer lar, broşürler, web siteleri, reklam belgeleri, el ilanları, mailingler, Homepage ler ya da benzer materyaller hazırlamak, üretmek, düzenlemek, yazılı veya elektronik formatta ya da diğer şekillerde yaymak ya da umuma açık hale getirmek ( örneğin Youtube veya Facebook gibi internet sayfalarında), Bilgilendirme etkinlikleri, etkinlikler, workshoplar, seminerler, geniş katılımlı toplantılar ve buna benzer toplantılar gerçekleştirmek, Nihai tüketiciye mal ve hizmet sunan perakendeci, toptancı ve diğer gerçek ve tüzel kişileri, diğer şirketleri, yakıt istasyonlarını, Franchise yöntemiyle çalışan şirketleri ve büyük mağazaları, üye işyeri ya da üye olarak kazanmaya çalışmak, bunlarla görüşmeler ya da hazırlık görüşmeleri yapmak, bu şirketleri kazanmak adına her ne nam altında olursa olsun bu kuruluşların kendi alanlarında ya da yakınlarında reklam faaliyetleri yapmak, bu kuruluşlara kendini yetkili olarak tanıtmak. 4.) Lyoness Sadakat Programı 4.1 Üye, üye işyerlerinden yapacağı alışverişler dolayısıyla ve bu Genel Ticaret Şartnameleri kapsamında, Lyoness sadakat programından üyelik avantajları elde eder. Bunlar Cashback avantajları, arkadaşlık bonusu ve muhtelif üyelik avantajlarıdır. Üyelik avantajları madde 7 de daha detaylı olarak tarif edilmiştir Lyoness, üye işyerleri ile ticari sözleşmeler akdetmektedir ve bu sayede de üyelerine Lyoness sadakat programı çerçevesinde avantajlar sağlaması mümkün olur. Lyoness, mümkün olan en iyi şartlarda anlaşma yapmaya çalışır ve sürekli olarak uluslararası üye işyeri ağını genişletir. Güncel üye işyerlerine ve ilgili üyelik avantajlarına toplu bakış, hem (giriş bölümü) üzerinden online olarak, hem de ilgili Lyoness ülke şirketi üzerinden offline olarak mümkündür Üye tarafından üye işyerlerinden satın alınan mal ve hizmetlerin LYONESS sadakat programında eş değer kaydının yapılabilmesi için, üyenin yalnızca bu sözleşmede tanımlanan

3 alışveriş şekillerini kullanması gerekir. - Cashback Card: Bu bir ödeme aracı değildir, yalnızca üyenin üye işyerindeki alışveriş bilgilerinin kayda alınmasına hizmet eder. Cashback Card, plastik kart ya da mobil App (uygulama) olarak tahsis edilmiştir. Üye işyeri tarafından Cashback Card ile kayda alınan alışveriş bilgileri, bu alışverişten doğan üyelik avantajlarının hesaplanması için Lyoness e aktarılır. - Mobil alışveriş çekleri: Bunlar, mobil nihai cihazlar üzerinden (akıllı telefonlar, tabletler vs.) Lyoness mobil App ler (uygulamalar) ile istenebilir. Lyoness, üye işyerlerinin mobil alışveriş çeklerini peşin ödeme karşılığında tahsis eder. Sonrasında üye işyerinin mobil alışveriş çekleri alışveriş için kullanılabilir. Lyoness, alışveriş çeki siparişini baz alarak, bu alışverişten doğan üyelik avantajlarını hesaplar. - Alışveriş çekleri ya da Gift Card lar: Bunlar yazılı olarak, telefonla ya da online olarak Lyoness ten ya da alışveriş çeki satış noktalarından (www.lyoness.net/tr/alisveriscekisatisnoktasi) temin edilebilir. Tamamının ödenmesi sonrasında, üye işyerlerinin alışveriş çeklerini ya da Gift Card larını Lyoness tahsis eder. Lyoness, alışveriş çeki siparişini baz alarak, bu alışverişten doğan üyelik avantajlarını hesaplar. - Online alışveriş: üzerinden üye işyerinin Online Shop unu seçilir ve Lyoness erişim bilgileri ile giriş yapılır. Üye işyeri tarafından online arayüz ya da Cookies ve webtracking üzerinden kayda alınan alışveriş bilgileri, alışverişten doğan üyelik avantajlarının hesaplanması için Lyoness e aktarılır. 5.) Alışveriş Çeki Siparişleri 5.1. Orijinal alışveriş Çekleri ya da Gift Card ve Mobil Alışveriş Çekleri (müteakiben hepsi alışveriş çekleri olarak anılacak), üye işyerlerinde geçerlidir ve üye işyerlerinin sunduğu mal ve hizmet alışverişinde kullanılır. Her biri, üzerinde yazılı tutar değerindedir Orijinal alışveriş çekleri ve Gift Card siparişleri, üye tarafından sipariş formu ile yazılı olarak ya da (giriş bölümünden) adresinden online olarak yapılabilir. Mobil alışveriş çeki siparişleri mobil cihaz üzerinden (örneğin akıllı telefon, tablet, vs.) ya da m.lyoness.net/tr adresinden online yapılabilir Sipariş edilmiş olan alışveriş çekleri üye ID belirtilmek suretiyle, ödenebilir. Satın alma bedelinin tamamının Lyoness e ulaşması ile, sipariş edilmiş olan alışveriş çekleri üyeye gönderilir Alışveriş çekleri ve Gift Card ların bağlayıcı siparişlerine ön ödeme / kısmi ödeme yapılabilir (İşbu şartnamede bundan böyle Ön ödemeli siparişler olarak anılacaktır). Ön ödemeli siparişlerin avantajı ancak madde 7.5.e göre kapsamlı üyelik avantajlarına katılmakla gerçekleşir. Alışveriş çekleri ve Gift Card lar üyeye ancak ödemenin tamamlanmasından sonra tahsis veya teslim edilir Madde 5.4 e göre sipariş edilmiş ve ön ödemesi yapılmış olan alışveriş çekleri ya da Gift Card lar, kısmi tutarlara bölünebilir. Kısmi tutara konu alışveriş çeki üyeye, ön ödeme payı düşüldükten sonraki bakiye tutar ödendikten sonra tahsis edilir. Örneğin üye işyerinin TL lık alışveriş çeki için TL lık bir ön ödeme yapılmışsa, üye, 209.-TL lık kısmi bakiye ödeme yaparak karşılığında 220.-TL lık alışveriş çeki alabilir. Böylece üyenin, TL lık alışveriş çeki siparişi için yaptığı 99.-TL lık bir ön ödemesi kalır. Ön ödeme, bakiye ve kısmi ödeme tutarları, ilgili üye işyerleriyle akdedilen ticari şartlara bağlıdır Lyoness tarafından gönderilmiş olan alışveriş çekleri iadeden istisnadır ve yapılmış olan ödemeler iade edilmez. Ancak madde 6.1. de belirtilen durumlar müstesnadır. Üye işyeri, alışveriş çeki kullanımında nakit para üstü ödemekle yükümlü değildir. Üyenin Lyoness ten şahsen, posta

4 yoluyla ya da online olarak teslim aldığı alışveriş çeklerinin çalınmasından veya kaybolmasından Lyoness sorumlu değildir. Üyenin, çalınma veya kaybolma durumunu Lyoness e zamanında bildirmiş olması ve Lyoness in bu alışveriş çeklerinin haksız kullanımını önlemek için makul sürede gerekli önlemleri almak konusunda ağır kusurlu davranması hali bundan istisnadır Sipariş edilmiş olan ve Lyoness tarafından üyeye gönderilmiş olan alışveriş çekleri yalnızca, alışveriş çeki üzerinde belirtilmiş olan ilgili üye işyerlerinde kullanılabilir. Çek kullanımı, yalnızca üye işyerleri (alışveriş çeki yayımcısı) ve üye (alışveriş çeki sahibi) arasında gerçekleşen bir sözleşme ilişkisi niteliğindedir. Bu sözleşme ilişkisinden doğan haklarla ilgili Lyoness herhangi bir sorumluluk üstlenmez Lyoness, alışveriş çeki siparişlerini reddetme hakkını saklı tutar Tamamı ödenmiş ve Lyoness tarafından üyeye gönderilmiş olan alışveriş çekleri üzerinde üyenin serbest tasarruf hakkı vardır. Örneğin, üye alışveriş çekini dilediği herhangi birine verebilir. 6.) Hizmet Aksamaları 6.1. LYONESS in hizmet yükümlülüğü, sadakat programının madde 4. ve 5. te tarif edildiği gibi uygulanmasıyla (kayıt, üye işyerlerinin alışveriş çeklerinin satışı ve gönderimi, üye işyerleri ile mutabık kalınan kondisyonların hesaplanması, vs.) sınırlıdır. Lyoness, yasal ve sözleşmesel sorumluluk çerçevesinde, üye tarafından edinilmiş olan alışveriş çeklerinin geçerliliğini ve ilgili üye işyerinde yapılan alışverişte ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Eğer bu mümkün olmazsa, üye, alışveriş çekini Lyoness ile anlaşmalı başka bir üye işyerinin alışveriş çeki ile değiştirebilir Bu durumda üyelik avantajları değişebilir (Bkz madde 7.6.) 6.2. Üye tarafından yapılmış olan alışveriş ile ilgili hizmetler (mal teslimi, servis, garanti vs) yalnızca ilgili üye işyeri tarafından karşılanır. LYONESS, üye işyerlerinin hizmet yükümlülükleri için garanti vermez ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez Üye işyeri tarafından edimin ifa edilmemesi ya da kötü/eksik ifası durumunda üye, LYONESS ten, alışveriş çekinin tamamının ya da bir bölümünün tazmin edilmesini, başka bir alışveriş çekiyle değiştirilmesini, nakit ödenmesini ya da yerine geçecek başka bir ifa talep edemez. Üye işyerinin edimini ifa etmemesi ya da kötü/eksik ifa durumunda, üye, her türlü dava ve talep haklarını sadece sözkonusu üye işyerine yöneltebilir. 7.) Sadakat Programından kaynaklı Üyelik Avantajları 7.1. Lyoness sadakat programında kaydedilen alışverişler, üyelere üyelik avantajı sağlamaktadır. Üyelik avantajları, Lyoness ile üye işyerleri arasında sözleşme ile sabitlenen avantaj oranlarına dayanmaktadır. Üyelik avantaj oranları, üye işyerine, sektöre ve ülkeye göre farklılık gösterir. Üyelik avantajları Cashback (bkz.madde 7.2.), arkadaşlık bonusu (7.3.) ve diğer üyelik avantajlarından (7.5.) oluşmaktadır Cashback: Lyoness sadakat programında kayda geçen alışverişleri için üye % 2 ye kadar nakit iade alır. Bunun için, ilgili üye işyerinin (giriş bölümü) da belirtilen yüzdelik oranları geçerlidir. Cashback ödemeleri madde 7.4.e göre gerçekleşir Arkadaşlık Bonusu: Üye, doğrudan tavsiye ettiği üyelerin (üyenin tavsiyesi dolayısıyla Lyoness e kaydolan kişiler) Lyoness sadakat programına kayıt edilmiş olan alışverişlerinden, bütün alışveriş toplamlarının % 0,5 ini arkadaşlık bonusu olarak alır. Üye tarafından dolaylı tavsiye edilen üyelerin (üyenin doğrudan tavsiyesi olan üye dolayısıyla Lyoness e kaydolan kişiler) Lyoness sadakat programına kayıt edilmiş olan alışverişleri için de, üye bütün alışveriş toplamlarından % 0,5 e kadar arkadaşlık bonusu alır. Arkadaşlık bonusu ödemeleri madde 7.4.e göre gerçekleşir.

5 7.4. Cashback Card kullanımı ve üye işyerlerinin online shoplarından alışveriş yapılması durumunda, üye işyeri tarafından Lyoness nezdinde Pazar saat 23:00 e kadar hesaplaşılmış olan alışverişlerden doğan üyelik avantajları üyeye alacak olarak kaydedilir. Lyoness, üye işyerlerinin alışverişten itibaren en geç üç ay içinde hesaplaşma yapmalarını sağlar. Alışveriş çeki kullanımında, alışveriş çeki bedelinin ödemesinin Lyoness e girişiyle birlikte Cashback tutarı üyeye alacak olarak kaydedilir. Üyenin Cashback ve arkadaşlık bonusundan dolayı oluşan alacağının havale edilmesini talep etme hakkı, madde te belirtilen asgari miktarın birikmesinden itibaren doğar. Üyeye, varsa havale miktarıyla ilgili olarak Salı günleri, SMS ile bilgi verilir Belirli ön koşullar yerine getirilmek suretiyle üyelerin bundan hariç, kendi alışverişleri ve doğrudan ve dolayli tavsiye ettikleri üyelerin alışverişlerinden kapsamlı üyelik avantajlarını alma ya da Premium üye olma olanakları vardır. Kapsamlı üyelik avantajları için geçerli olan koşullar adresindeki Online Office ten (giriş alanı) görülebilir. Orada ön ödeme ile ilgili koşullar da detaylı olarak belirlenmiştir Lyoness, üye işyerleriyle daha uygun ticari şartların mutabakatını sağlayarak, üyelik avantajlarını uzun vadede ayakta tutmaya ve yükseltmeye gayret eder. Üye işyerleriyle mutabık kalınan ticari şartların değişmesi durumunda, Lyoness, her bir üye işyeri için belirlenen üyelik avantajlarını değiştirmeye yetkilidir. Güncel avantaj oranları adresinde (giriş bölümü) yayınlanır. Üyenin hakkı olan üyelik avantajları, madde 15.2.ye göre, alışveriş çeki bedelinin tamamen ödendiği veya (Cashback Card kullanımında ya da Online Shop ta alışveriş yapılan) üye işyerine ödemenin tamamen yapıldığı anda geçerli olan ticari şartlara (avantaj oranlarına) göre hesaplanır. 8. Online Office & Servisler 8.1. LYONESS her bir üyeye, (giriş bölümü) adresinde, kullanıcı adı ve parola girerek her zaman kullanabileceği, yaptığı alışverişleri, tavsiye edilen üyeleri, Lyoness sadakat programından elde edilen avantajlarını görebileceği bir Online Office tahsis etmiştir. Lyoness web sayfasına ve giriş bölümüne erişim sağlanamaması halinde Lyoness sadece madde 11. de belirtilen hallerde sorumludur Online Office erişim bilgileri (kullanıcı adı, Parola ve PIN kodu) üyeler tarafından güvenli bir şekilde ve sıkı bir gizlilik içerisinde muhafaza edilmelidir. Kullanıcı adı, Parola ve PIN kodu hiç bir surette üçüncü şahısların ulaşabileceği nitelikte olmamalıdır. Şahsi ayarlar, üye tarafından her zaman adresinden değiştirilebilir Üye, kendi oturum açma bilgilerinin her türden kötü niyetli kullanımlarını derhal LYONESS e bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Lyoness, en kısa sürede, bu bilgilerle sisteme girişi bloke eder. Sonrasında, üyeye yeni erişim bilgileri yine SMS ya da yoluyla bildirilir. Kötü niyetli kullanımdan dolayı üyenin zararının oluşması durumunda, LYONESS yalnızca madde 11. de belirtilen hallerde sorumludur. 9.) Veri koruma 9.1. Lyoness, sadakat programının işletilebilmesi ve üyeler tarafından kullanımına imkan sağlanması açısından, üyelerin verilerini depolar ve işleme alır. Üye, açık bir şekilde kendi verilerinin depolanması ve işleme alınmasına rıza gösterdiğini beyan eder. Üye ayrıca, LYONESS Sadakat Programı çerçevesinde (örneğin arkadaşlık bonusu) gerekli verilerin üçüncü şahıslarla, örneğin tavsiye edenle paylaşılmasını kabul ettiğini beyan etmiştir Veri danışma, değişiklik ve silinmesi ile ilgili her tür talep yazılı olarak doğrudan Lyoness e ya da Lyoness Kart Hizmetleri Ltd. Şti.ne (ülke ofisi) yöneltilebilir. Lyoness, yasaları çiğnemeye yönelik olan, uygun olmayan bir şekilde tekerrür eden, sistematik bir şekilde yapılan, üyenin kendisini ilgilendirmeyen ya da diğer üyelerin veri koruma haklarını tehlikeye sokan talepleri işleme almayı reddetme hakkını saklı tutar.

6 9.3. Lyoness web sayfası kullanımında veri koruması hukuku açısından ilgili olan diğer hükümlere adresindeki veri koruma beyanında yer verilmiştir Lyoness, üyelerin bilgilerini yetkisiz erişimlerden korumak adına uluslararası tanınmış teknolojileri kullanır. Lyoness, internet üzerinden aktarılan bilgilerin güvenliği için sadece madde 11. de belirtilen hallerde sorumludur. 10. Veri kullanımı konusunda muvafakat Üye, kendisinin alışveriş davranışları (ilgi ve tercihleri vs.) ile ilgili şahsi bilgilerini, Lyoness sadakat programına katılımı çerçevesinde Lyoness in muhafaza etmesine, bu bilgileri düzenlemesine, Lyoness sadakat programının ve üye işyerlerinin avantajlarının tanıtımı için postayla, elektronik ortamda veya şahsen iletişim kurmada kullanmasına muvafakat ettiğini açıkça beyan eder. Üye ayrıca, sadakat programı çerçevesinde (örn. arkadaşlık bonus) üçüncü şahıslara (örn. tavsiye edenine) ve aynı şekilde gerekirse yurt dışına duyurulmasına muvafakat ettiğini beyan eder. 11.) Sorumluluk LYONESS, yalnızca ağır ihmal ve kasıtla neden olduğu zararlardan sorumlu tutulabilir Internet portalının, SMS servisinin, ve Lyoness in mobil cihazlar için kendi uygulamalarının, özellikle mobil telefon şebekelerinin, internetin, her türden LYONESS terminallerinin sürekli kullanıma açık olması ve mobil cihazların işlevselliği ile ilgili olarak, LYONESS, kastı ya da ağır ihmali olmadığı sürece hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Mal satın alma sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi sadece üye ile ilgili üye işyeri arasında gerçekleşir. İlgili üye işyerinden satın alınan mal veya hizmetin temin edilmemesinden, yerine getirilmemesinden veya eksik olmasından dolayı Lyoness sorumlu tutulamaz Lyoness in sorumlu tutulamayacağına ilişkin bu hükümler, Lyoness çalışanları, yasal temsilcileri ve ifa yardımcıları için de geçerlidir. 12.) Giderler LYONESS Sadakat Programına kayıt ve katılım üyelere ücretsizdir LYONESS Cashback Card kaydı üyeler için bedelsizdir. Kayıp ve yıpranma halinde her zaman yedek bir kart sipariş edebilir. Üye, her zaman mobil Cashack Card çözümlerinden bedelsiz olarak yararlanma olanağına sahiptir. 13.) Üye Tarafından Sözleşme İlişkisinin Sonlandırılması Üye, LYONESS le olan sözleşme ilişkisini dilediği zaman yazılı beyanla sonlandırma hakkına sahiptir. Bunun dışında üye, yürüyen sözleşme ilişkisi çerçevesinde alışveriş yapmaya, üye tavsiye etmeye ya da diğer faaliyetleri yapmaya yükümlü değildir Sözleşmenin feshedilmesi durumunda üye, sözleşme fesih tarihine kadar sadakat programından elde ettiği avantajları talep hakkına sahiptir Sözleşmenin feshedilmesi durumunda üye, ön ödemeli siparişlere ilişkin (alışveriş çekleri), ön ödemelerin/kısmi ödemelerin iadesini talep edemez. Ancak üye, ön ödemesini yaptığı siparişlerin (sipariş edilmiş olan

7 alışveriş çeklerinin) bakiye/tamamlayıcı ödemelerini yaparak siparişini tamamlama hakkına sahiptir. Siparişin bakiye bedelinin (böylece satın alma fiyatının tamamının) ödemesinin Lyoness e ulaşmasından sonra, sipariş edilmiş olan alışveriş çekleri üyeye gönderilir. 14.) Sözleşmenin Lyoness tarafından sona erdirilmesi, reddedilmesi, askıya alınması, üyenin ihracı, Sözleşme süresi LYONESS, ID numarasını aldıktan sonra 30 gün içinde alışveriş yapmamış olan üyenin ID numarasını ve buna bağlı olarak sözleşmenin tek taraflı fesih hakkını saklı tutar (deneme süreli üyelik) Sözleşme, Lyoness tarafından gerekçe bildirmeye ihtiyaç duyulmaksızın 8 haftalık bir süreyle veya önemli gerekçeyle anında muteber olmak üzere herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın feshedilebilir veya askıya alınabilir. Lyoness in ya da üye işyerlerinin ticari menfaatlerine, itibarına zarar verilmesi, kurallara aykırı davranışlar, haksız fiiller, herhangi bir konuda yazılı ihtara (bu ihtar e-posta yoluyla da olabilir) rağmen ihtar sebebi durumun veya davranışın sürdürülmesi ve buna benzer haller önemli gerekçe sayılır. Önemli sözleşme yükümlülüklerine, üyenin madde 2.3 ve 2.4.e istinaden yükümlülükleri de dahildir Lyoness ya da üye işyerleri, anında geçerli sözleşme feshinin yanısıra, ilgili üyeye karşı, bu fesih sonrasında da meydana gelebilecek zararın tazmini hakkını ve müdahalenin men ini isteme hakkını, dava (hukuk ve ceza) ve talep hakkını saklı tutar Lyoness, çok önemli istisnai hallerde (örn. ölüm halinde) alışveriş çeklerinin yükümlülük getiren siparişlerini iptal etmeye ve yapılmış olan ön ödeme/kısmi ödemeleri, yönetim giderleri ve ödenmiş olan üyelik avantajları düşüldükten sonra iade etme hakkını kendi takdirine göre saklı tutar. Böyle bir durum hiçbir şekilde emsal teşkil etmez. 15. Genel Hükümler Lyoness ile münferiden yapılan kişisel anlaşmalar her durumda bu sözleşme karşısında önceliğe sahiptir. Bu türden anlaşmalar ancak ve sadece yazılı olarak yapılabilir. Lyoness, üyeye sözleşme açıklamaları ve sözleşmenin uygulanması ile ilgili bilgileri, olası değişiklikleri SMS ve ile de yollamaya yetkilidir. Bu şekilde yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcıdır Lyoness devamlı olarak güncel kullanıma yönelik koşulları ve ticari şartları net/tr (giriş alanı) da yayınlar. Üyeye, üye işyerlerinin avantaj şartları ile ilgili son durumu düzenli olarak Lyoness web sayfasından takip etmesi önerilir Sözleşme ve diğer metinlerde yapılabilecek değişiklikler ve bunlarla ilgili bilgiler, üyenin

8 sistemde kayıtlı adresine yoluyla da aktarılabilir. Sözleşme esasında bu türden değişiklikler (ekler dahil), eğer sekiz günlük bir süre içinde yapılmış olan yazılı bir itiraz yoksa veya üye, değişiklik bildiriminin gönderilmesinden sonra dahi LYONESS Sadakat Programından faydalanmaya devam ediyorsa, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. LYONESS için, LYONESS sadakat programını farklı sözleşme içerikleri temelinde ayakta tutmak mümkün olmayacağı için, üyenin bu türden bir itirazı, işbu Genel Ticaret Şartnameleri madde 13 ve 14 çerçevesinde, derhal sözleşmenin feshi nedeni olarak kabul edilecektir Sözleşme hükümlerinin tamamen ya da kısmen geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, geri kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. 16.) Diğer Hükümler İşbu Sözleşme ilişkisinden doğan veya bu sözleşmeye bağlı hukuki ihtilafların hallinde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanır Sözleşmeden doğan bütün mükellefiyetlerin yerine getirilme yeri Lyoness Europe AG nin Buchs/İsviçre deki merkezidir Lyoness sadakat programına ancak 18 yaşını doldurmuş kişiler iştirak edebilir. 16 yaşından büyük ve reşit olmayan kişiler ise ancak kanuni temsilcisinin yazılı izni ve onayı ile maksimum 7 hesaplama birimi tutarında ön ödeme yapabilir Üyeye havale yapılabilmesi için avantaj hesabında birikmesi gereken asgari tutar 22.-TL dir Lyoness sadakat programından elde edilen üyelik avantajlarının ediniminden doğan tüm vergiler, resmi giderler, ücretler ve benzeri yükümlülükler üyenin kendisine aittir ve üye bunları kendisi ödemekle yükümlüdür. Lyoness, gerek gördüğünde veya mevzuat gerektirdiğinde bu mali yükümlülükleri üyenin avantajlarından kesinti yaparak ilgili resmi kuruma üye adına ödeme hakkına sahiptir. Burada meydana gelecek aksamalardan Lyoness sorumlu tutulamaz Cashback Kart yedek kart ücreti 17,60 TL (KDV dâhil) dır.

Lyoness Üyelerinin Kapsamlı Üyelik Avantajlarının Kullanımıyla ilgili Genel Ticaret Şartname Eki (GTŞE)

Lyoness Üyelerinin Kapsamlı Üyelik Avantajlarının Kullanımıyla ilgili Genel Ticaret Şartname Eki (GTŞE) Lyoness Üyelerinin Kapsamlı Üyelik Avantajlarının Kullanımıyla ilgili Genel Ticaret Şartname Eki (GTŞE) Metin: Nisan 2012 Giriş Graz medeni hukuk davaları ile yetkili bölge mahkemesine FN 309295x şirket

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi MADDE:1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, AKBANK T.A.Ş'ye (Bundan böyle kısaca "BANKA" olarak anılacaktır) BANKA nın ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI NDAN giriş yaparak

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Aşağıdaki Mesafeli Satış Sözleşmesi, www.qportre.com sitemizdeki talep etmiş oldugunuz hizmete ilişkin satış sözleşmesi olup, internet üzerinden yapılan satışlarda düzenlenmesi yasal mecburiyettir. İş

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com Metin Gulgez 090.000.011. 360 Lyoness Kurumsal Sunum NEDEN LYONESS? Her alışverişte para iadesi, Yeni Müşterilere Ulaşma, Devamlı ve Memnun Müşteriler, İşletmeye maliyetsiz reklam avantajı, 5 kıtada, 48

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme www.imona.com isimli web sayfaları üzerinden satışı yapılan ÜRÜN lere ilişkin olarak IMONA ile ve ALICI ÜYE arasında akdedilmiştir. 2. Tanımlar

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1. ALICI BİLGİLERİ: BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK Adı:

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: A. HİZMET SAĞLAYAN FİRMA Ünvan :, ÇEVRE MÜŞ.ÖZEL EĞT. ÖĞRT. HİZ. İNŞ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu İninal Kullanıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ); İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ( İninal )ve Kart Sahibi arasında aşağıda belirlenen

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, AntalyaList.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. İHALENİN KONUSU... 3 3. İŞİN İNCELENMESİ... 3 4. ŞARTNAMEDE

Detaylı

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil:

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil: YEDİ RAKAMLI ÖZEL SERVİS NUMARASI HİZMET FORMU HF ID ÇAS ID Erişim Numarası*: (*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Ad Soyad: Cinsiyeti: K E BİREYSEL TC Kimlik No:

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, portakalkart.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, Likyapay.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı