Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname"

Transkript

1 Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname Metin: Nisan 2012 Giriş St. Gallen Kantonu ticaret siciline CH numara ile kayıtlı olan ve merkezi Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs adresinde bulunan Lyoness Europe AG (işbu şartnamede bundan böyle Lyoness olarak anılacaktır), kendisine bağlı kuruluşları ve üye işyerleri ile birlikte iştirakçilerine (işbu şartnamede bundan böyle üyeler olarak anılacaktır), Lyoness üye işyerlerinden (işbu şartnamede bundan böyle üye işyeri olarak anılacaklar) satın aldıkları mal ve hizmetler için, Lyoness sayesinde avantajlar elde etmelerini (işbu şartnamede bundan böyle Lyoness sadakat programı olarak anılacak) mümkün kılan uluslararası bir alışveriş topluluğudur. Lyoness Europe AG, Türkiye de, merkezi Maya Akar Plaza, C-Blok, D:10-12, Şişli İstanbul adresinde bulunan Lyoness Kart Hizmetleri Ltd. Şti tarafından temsil edilmektedir. 1.) Sözleşme Konusu, Sözleşme tarafları 1.1. Üye, işbu Genel Ticaret Şartname esas alınarak, Lyoness sadakat programına iştirak etmeye ve bundan dolayı bir takım avantajlar elde etmeye (işbu şartnamede bundan böyle üyelik avantajları olarak anılacak) hak sahibidir. Üye, LYONESS Sadakat Programını diğer kişilere tavsiye edebilir (işbu şartnamede bundan böyle tavsiye eden olarak anılacaktır). Ancak üye başkalarına tavsiye etmekle yükümlü değildir ve LYONESS e hiç bir surette başarı borçlu değildir Üye tarafından üye işyerlerinden satın alınmış olan mal ve hizmetler (işbu şartnamede bundan böyle alışverişler olarak anılacaktır) Lyoness sadakat programına kaydedilir. Üyeye, Lyoness Sadakat Programının avantajlarından faydalanabilmesi için esasen çeşitli alışveriş imkanları tanınmış olmakla beraber, bunlar ülkeden ülkeye farklılık arz edebilir. Bu olanaklar, üye işyerlerinin orijinal alışveriş çekleri, ve/veya alışveriş kartları, LYONESS Cashback Card, üye işyerlerinin mobil alışveriş çekleri ve üye işyerlerinin online shoplarından online alışveriş şeklindedir LYONESS, üyelerine karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ve haklarını, Lyoness ifa yardımcısı olarak faaliyet gösterecek olan Lyoness in bağlı şirketleri (kardeş ve ortak kuruluşları) vasıtasıyla yerine getirme veya kullanma hakkına sahiptir. LYONESS, üyenin bu sözleşmeye bağlı tüm iş ve işlemlerini, bağlı şirketleri üzerinden gerçekleştirebilir ya da geçerli kılabilir. Sözleşme ilişkisi yalnızca LYONESS EUROPE AG ve üye arasında mevcuttur. 2.) Sözleşme Esası 2.1. LYONESS ile üyeleri arasındaki hukuki dayanak işbu Genel Ticaret Şartnamedir. Genel Ticari Şartnamenin kabulü ile işbu genel ticari şartname hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılan üye, Lyoness e kaydedilir ve kendisine Lyoness sadakat programına katılma hakkı veren bir şahsi üyelik numarası tahsis edilir (işbu şartnamede bundan böyle ID- Numarası olarak adlandırılacak). Bu ID numarası ilk olarak madde de tanımlanan bir test üyeliği hakkı tanır. Lyoness sadakat programında kayda geçen alışverişler yalnızca kayıtlı üyeler (ID numarası olanlar) için dikkate alınır Lyoness ve üye arasında, Lyoness tarafından tahsis edilmiş olan kayıt flyer ları ya da online kayıt formu ile birlikte Genel Ticaret Şartname geçerlidir Üye Üye LYONESS e verdiği bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda meydana gelebilecek zarar veya aksaklıklarda tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu beyan eder. Bu durumda Lyoness in herhangi hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. 2.4 Üye, şahsi bilgilerindeki muhtemel değişikleri (ikametgâh adresi, mail adresi, banka bilgileri, telefon numarası, vs.) Lyoness e derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

2 2.5. Her bir gerçek ve tüzel kişi için yalnızca bir kayıt yapılmasına izin verilir. İlgili kayıt, gerçek kişinin ikametgâhının ya da tüzel kişinin merkezinin bulunduğu ülkede gerçekleştirilir. Birden fazla kayıt halinde, sonradan yapılan kayıtlar ve ID-numaraları silinir ve bunlara bağlı olarak tahakkuk eden/edecek muhtemel üye avantajlarının tamamı ortadan kalkar. Böyle bir durum, Lyoness e haklı nedenden dolayı fesih hakkı verir. 3.) Hukuki İlişki 3.1. Lyoness ve üye arasında hangi tanım altında olursa olsun bir işveren işçi (iş hukuku) ilişkisi, hizmet akdi ya da şirket ortaklığı ya da buna benzer bir ilişki mevcut değildir. Sadece üyelik ilişkisi mevcuttur. Üye, LYONESS sadakat programına iştirak ya da başka üyelere tavsiye hizmeti vermekle yükümlü değildir. Bu faaliyetleri, yalnızca kendi sorumluluğunda, yasalar ve kurallar dahilinde serbestçe ve yasal olarak LYONESS ten bağımsız şekilde gerçekleştirebilir Üye, yalnızca Lyoness sadakat programından dolayı üyelik avantajı elde edebilir. Bunun dışında üyenin çalışmaları için herhangi bir ücret, bedel, takas, mahsup hakkı oluşmaz. Her ne isimle olursa olsun başkaca bir hak tahakkuk etmez Üye, Lyoness i temsil etmeye, özellikle Lyoness sadakat programı çerçevesinde yeni üye başvurusu yaparken ve tavsiye ederken Lyoness adına beyanat ve taahhüt vermeye ve almaya yetkili değildir. Üye nakit para teslim almaya ve Lyoness adına ahzukabza yetkili değildir Aşağıdaki hususlar Lyoness in yazılı onayına bağlıdır. Yazılı onay bulunmadığı sürece üye, aşağıdaki konularda yetkili değildir; Lyoness in ya da üye işyerlerinin logolarını, yazı karakterlerini, sloganlarını, görsellerini ve benzerlerini kullanmak, Lyoness ya da Lyoness sadakat programı ile ilgili kart vizitler, sunumlar, videolar, ses dosyaları, Screenshot lar, web içerikleri, medya içerikleri, Flyer lar, broşürler, web siteleri, reklam belgeleri, el ilanları, mailingler, Homepage ler ya da benzer materyaller hazırlamak, üretmek, düzenlemek, yazılı veya elektronik formatta ya da diğer şekillerde yaymak ya da umuma açık hale getirmek ( örneğin Youtube veya Facebook gibi internet sayfalarında), Bilgilendirme etkinlikleri, etkinlikler, workshoplar, seminerler, geniş katılımlı toplantılar ve buna benzer toplantılar gerçekleştirmek, Nihai tüketiciye mal ve hizmet sunan perakendeci, toptancı ve diğer gerçek ve tüzel kişileri, diğer şirketleri, yakıt istasyonlarını, Franchise yöntemiyle çalışan şirketleri ve büyük mağazaları, üye işyeri ya da üye olarak kazanmaya çalışmak, bunlarla görüşmeler ya da hazırlık görüşmeleri yapmak, bu şirketleri kazanmak adına her ne nam altında olursa olsun bu kuruluşların kendi alanlarında ya da yakınlarında reklam faaliyetleri yapmak, bu kuruluşlara kendini yetkili olarak tanıtmak. 4.) Lyoness Sadakat Programı 4.1 Üye, üye işyerlerinden yapacağı alışverişler dolayısıyla ve bu Genel Ticaret Şartnameleri kapsamında, Lyoness sadakat programından üyelik avantajları elde eder. Bunlar Cashback avantajları, arkadaşlık bonusu ve muhtelif üyelik avantajlarıdır. Üyelik avantajları madde 7 de daha detaylı olarak tarif edilmiştir Lyoness, üye işyerleri ile ticari sözleşmeler akdetmektedir ve bu sayede de üyelerine Lyoness sadakat programı çerçevesinde avantajlar sağlaması mümkün olur. Lyoness, mümkün olan en iyi şartlarda anlaşma yapmaya çalışır ve sürekli olarak uluslararası üye işyeri ağını genişletir. Güncel üye işyerlerine ve ilgili üyelik avantajlarına toplu bakış, hem (giriş bölümü) üzerinden online olarak, hem de ilgili Lyoness ülke şirketi üzerinden offline olarak mümkündür Üye tarafından üye işyerlerinden satın alınan mal ve hizmetlerin LYONESS sadakat programında eş değer kaydının yapılabilmesi için, üyenin yalnızca bu sözleşmede tanımlanan

3 alışveriş şekillerini kullanması gerekir. - Cashback Card: Bu bir ödeme aracı değildir, yalnızca üyenin üye işyerindeki alışveriş bilgilerinin kayda alınmasına hizmet eder. Cashback Card, plastik kart ya da mobil App (uygulama) olarak tahsis edilmiştir. Üye işyeri tarafından Cashback Card ile kayda alınan alışveriş bilgileri, bu alışverişten doğan üyelik avantajlarının hesaplanması için Lyoness e aktarılır. - Mobil alışveriş çekleri: Bunlar, mobil nihai cihazlar üzerinden (akıllı telefonlar, tabletler vs.) Lyoness mobil App ler (uygulamalar) ile istenebilir. Lyoness, üye işyerlerinin mobil alışveriş çeklerini peşin ödeme karşılığında tahsis eder. Sonrasında üye işyerinin mobil alışveriş çekleri alışveriş için kullanılabilir. Lyoness, alışveriş çeki siparişini baz alarak, bu alışverişten doğan üyelik avantajlarını hesaplar. - Alışveriş çekleri ya da Gift Card lar: Bunlar yazılı olarak, telefonla ya da online olarak Lyoness ten ya da alışveriş çeki satış noktalarından (www.lyoness.net/tr/alisveriscekisatisnoktasi) temin edilebilir. Tamamının ödenmesi sonrasında, üye işyerlerinin alışveriş çeklerini ya da Gift Card larını Lyoness tahsis eder. Lyoness, alışveriş çeki siparişini baz alarak, bu alışverişten doğan üyelik avantajlarını hesaplar. - Online alışveriş: üzerinden üye işyerinin Online Shop unu seçilir ve Lyoness erişim bilgileri ile giriş yapılır. Üye işyeri tarafından online arayüz ya da Cookies ve webtracking üzerinden kayda alınan alışveriş bilgileri, alışverişten doğan üyelik avantajlarının hesaplanması için Lyoness e aktarılır. 5.) Alışveriş Çeki Siparişleri 5.1. Orijinal alışveriş Çekleri ya da Gift Card ve Mobil Alışveriş Çekleri (müteakiben hepsi alışveriş çekleri olarak anılacak), üye işyerlerinde geçerlidir ve üye işyerlerinin sunduğu mal ve hizmet alışverişinde kullanılır. Her biri, üzerinde yazılı tutar değerindedir Orijinal alışveriş çekleri ve Gift Card siparişleri, üye tarafından sipariş formu ile yazılı olarak ya da (giriş bölümünden) adresinden online olarak yapılabilir. Mobil alışveriş çeki siparişleri mobil cihaz üzerinden (örneğin akıllı telefon, tablet, vs.) ya da m.lyoness.net/tr adresinden online yapılabilir Sipariş edilmiş olan alışveriş çekleri üye ID belirtilmek suretiyle, ödenebilir. Satın alma bedelinin tamamının Lyoness e ulaşması ile, sipariş edilmiş olan alışveriş çekleri üyeye gönderilir Alışveriş çekleri ve Gift Card ların bağlayıcı siparişlerine ön ödeme / kısmi ödeme yapılabilir (İşbu şartnamede bundan böyle Ön ödemeli siparişler olarak anılacaktır). Ön ödemeli siparişlerin avantajı ancak madde 7.5.e göre kapsamlı üyelik avantajlarına katılmakla gerçekleşir. Alışveriş çekleri ve Gift Card lar üyeye ancak ödemenin tamamlanmasından sonra tahsis veya teslim edilir Madde 5.4 e göre sipariş edilmiş ve ön ödemesi yapılmış olan alışveriş çekleri ya da Gift Card lar, kısmi tutarlara bölünebilir. Kısmi tutara konu alışveriş çeki üyeye, ön ödeme payı düşüldükten sonraki bakiye tutar ödendikten sonra tahsis edilir. Örneğin üye işyerinin TL lık alışveriş çeki için TL lık bir ön ödeme yapılmışsa, üye, 209.-TL lık kısmi bakiye ödeme yaparak karşılığında 220.-TL lık alışveriş çeki alabilir. Böylece üyenin, TL lık alışveriş çeki siparişi için yaptığı 99.-TL lık bir ön ödemesi kalır. Ön ödeme, bakiye ve kısmi ödeme tutarları, ilgili üye işyerleriyle akdedilen ticari şartlara bağlıdır Lyoness tarafından gönderilmiş olan alışveriş çekleri iadeden istisnadır ve yapılmış olan ödemeler iade edilmez. Ancak madde 6.1. de belirtilen durumlar müstesnadır. Üye işyeri, alışveriş çeki kullanımında nakit para üstü ödemekle yükümlü değildir. Üyenin Lyoness ten şahsen, posta

4 yoluyla ya da online olarak teslim aldığı alışveriş çeklerinin çalınmasından veya kaybolmasından Lyoness sorumlu değildir. Üyenin, çalınma veya kaybolma durumunu Lyoness e zamanında bildirmiş olması ve Lyoness in bu alışveriş çeklerinin haksız kullanımını önlemek için makul sürede gerekli önlemleri almak konusunda ağır kusurlu davranması hali bundan istisnadır Sipariş edilmiş olan ve Lyoness tarafından üyeye gönderilmiş olan alışveriş çekleri yalnızca, alışveriş çeki üzerinde belirtilmiş olan ilgili üye işyerlerinde kullanılabilir. Çek kullanımı, yalnızca üye işyerleri (alışveriş çeki yayımcısı) ve üye (alışveriş çeki sahibi) arasında gerçekleşen bir sözleşme ilişkisi niteliğindedir. Bu sözleşme ilişkisinden doğan haklarla ilgili Lyoness herhangi bir sorumluluk üstlenmez Lyoness, alışveriş çeki siparişlerini reddetme hakkını saklı tutar Tamamı ödenmiş ve Lyoness tarafından üyeye gönderilmiş olan alışveriş çekleri üzerinde üyenin serbest tasarruf hakkı vardır. Örneğin, üye alışveriş çekini dilediği herhangi birine verebilir. 6.) Hizmet Aksamaları 6.1. LYONESS in hizmet yükümlülüğü, sadakat programının madde 4. ve 5. te tarif edildiği gibi uygulanmasıyla (kayıt, üye işyerlerinin alışveriş çeklerinin satışı ve gönderimi, üye işyerleri ile mutabık kalınan kondisyonların hesaplanması, vs.) sınırlıdır. Lyoness, yasal ve sözleşmesel sorumluluk çerçevesinde, üye tarafından edinilmiş olan alışveriş çeklerinin geçerliliğini ve ilgili üye işyerinde yapılan alışverişte ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Eğer bu mümkün olmazsa, üye, alışveriş çekini Lyoness ile anlaşmalı başka bir üye işyerinin alışveriş çeki ile değiştirebilir Bu durumda üyelik avantajları değişebilir (Bkz madde 7.6.) 6.2. Üye tarafından yapılmış olan alışveriş ile ilgili hizmetler (mal teslimi, servis, garanti vs) yalnızca ilgili üye işyeri tarafından karşılanır. LYONESS, üye işyerlerinin hizmet yükümlülükleri için garanti vermez ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez Üye işyeri tarafından edimin ifa edilmemesi ya da kötü/eksik ifası durumunda üye, LYONESS ten, alışveriş çekinin tamamının ya da bir bölümünün tazmin edilmesini, başka bir alışveriş çekiyle değiştirilmesini, nakit ödenmesini ya da yerine geçecek başka bir ifa talep edemez. Üye işyerinin edimini ifa etmemesi ya da kötü/eksik ifa durumunda, üye, her türlü dava ve talep haklarını sadece sözkonusu üye işyerine yöneltebilir. 7.) Sadakat Programından kaynaklı Üyelik Avantajları 7.1. Lyoness sadakat programında kaydedilen alışverişler, üyelere üyelik avantajı sağlamaktadır. Üyelik avantajları, Lyoness ile üye işyerleri arasında sözleşme ile sabitlenen avantaj oranlarına dayanmaktadır. Üyelik avantaj oranları, üye işyerine, sektöre ve ülkeye göre farklılık gösterir. Üyelik avantajları Cashback (bkz.madde 7.2.), arkadaşlık bonusu (7.3.) ve diğer üyelik avantajlarından (7.5.) oluşmaktadır Cashback: Lyoness sadakat programında kayda geçen alışverişleri için üye % 2 ye kadar nakit iade alır. Bunun için, ilgili üye işyerinin (giriş bölümü) da belirtilen yüzdelik oranları geçerlidir. Cashback ödemeleri madde 7.4.e göre gerçekleşir Arkadaşlık Bonusu: Üye, doğrudan tavsiye ettiği üyelerin (üyenin tavsiyesi dolayısıyla Lyoness e kaydolan kişiler) Lyoness sadakat programına kayıt edilmiş olan alışverişlerinden, bütün alışveriş toplamlarının % 0,5 ini arkadaşlık bonusu olarak alır. Üye tarafından dolaylı tavsiye edilen üyelerin (üyenin doğrudan tavsiyesi olan üye dolayısıyla Lyoness e kaydolan kişiler) Lyoness sadakat programına kayıt edilmiş olan alışverişleri için de, üye bütün alışveriş toplamlarından % 0,5 e kadar arkadaşlık bonusu alır. Arkadaşlık bonusu ödemeleri madde 7.4.e göre gerçekleşir.

5 7.4. Cashback Card kullanımı ve üye işyerlerinin online shoplarından alışveriş yapılması durumunda, üye işyeri tarafından Lyoness nezdinde Pazar saat 23:00 e kadar hesaplaşılmış olan alışverişlerden doğan üyelik avantajları üyeye alacak olarak kaydedilir. Lyoness, üye işyerlerinin alışverişten itibaren en geç üç ay içinde hesaplaşma yapmalarını sağlar. Alışveriş çeki kullanımında, alışveriş çeki bedelinin ödemesinin Lyoness e girişiyle birlikte Cashback tutarı üyeye alacak olarak kaydedilir. Üyenin Cashback ve arkadaşlık bonusundan dolayı oluşan alacağının havale edilmesini talep etme hakkı, madde te belirtilen asgari miktarın birikmesinden itibaren doğar. Üyeye, varsa havale miktarıyla ilgili olarak Salı günleri, SMS ile bilgi verilir Belirli ön koşullar yerine getirilmek suretiyle üyelerin bundan hariç, kendi alışverişleri ve doğrudan ve dolayli tavsiye ettikleri üyelerin alışverişlerinden kapsamlı üyelik avantajlarını alma ya da Premium üye olma olanakları vardır. Kapsamlı üyelik avantajları için geçerli olan koşullar adresindeki Online Office ten (giriş alanı) görülebilir. Orada ön ödeme ile ilgili koşullar da detaylı olarak belirlenmiştir Lyoness, üye işyerleriyle daha uygun ticari şartların mutabakatını sağlayarak, üyelik avantajlarını uzun vadede ayakta tutmaya ve yükseltmeye gayret eder. Üye işyerleriyle mutabık kalınan ticari şartların değişmesi durumunda, Lyoness, her bir üye işyeri için belirlenen üyelik avantajlarını değiştirmeye yetkilidir. Güncel avantaj oranları adresinde (giriş bölümü) yayınlanır. Üyenin hakkı olan üyelik avantajları, madde 15.2.ye göre, alışveriş çeki bedelinin tamamen ödendiği veya (Cashback Card kullanımında ya da Online Shop ta alışveriş yapılan) üye işyerine ödemenin tamamen yapıldığı anda geçerli olan ticari şartlara (avantaj oranlarına) göre hesaplanır. 8. Online Office & Servisler 8.1. LYONESS her bir üyeye, (giriş bölümü) adresinde, kullanıcı adı ve parola girerek her zaman kullanabileceği, yaptığı alışverişleri, tavsiye edilen üyeleri, Lyoness sadakat programından elde edilen avantajlarını görebileceği bir Online Office tahsis etmiştir. Lyoness web sayfasına ve giriş bölümüne erişim sağlanamaması halinde Lyoness sadece madde 11. de belirtilen hallerde sorumludur Online Office erişim bilgileri (kullanıcı adı, Parola ve PIN kodu) üyeler tarafından güvenli bir şekilde ve sıkı bir gizlilik içerisinde muhafaza edilmelidir. Kullanıcı adı, Parola ve PIN kodu hiç bir surette üçüncü şahısların ulaşabileceği nitelikte olmamalıdır. Şahsi ayarlar, üye tarafından her zaman adresinden değiştirilebilir Üye, kendi oturum açma bilgilerinin her türden kötü niyetli kullanımlarını derhal LYONESS e bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Lyoness, en kısa sürede, bu bilgilerle sisteme girişi bloke eder. Sonrasında, üyeye yeni erişim bilgileri yine SMS ya da yoluyla bildirilir. Kötü niyetli kullanımdan dolayı üyenin zararının oluşması durumunda, LYONESS yalnızca madde 11. de belirtilen hallerde sorumludur. 9.) Veri koruma 9.1. Lyoness, sadakat programının işletilebilmesi ve üyeler tarafından kullanımına imkan sağlanması açısından, üyelerin verilerini depolar ve işleme alır. Üye, açık bir şekilde kendi verilerinin depolanması ve işleme alınmasına rıza gösterdiğini beyan eder. Üye ayrıca, LYONESS Sadakat Programı çerçevesinde (örneğin arkadaşlık bonusu) gerekli verilerin üçüncü şahıslarla, örneğin tavsiye edenle paylaşılmasını kabul ettiğini beyan etmiştir Veri danışma, değişiklik ve silinmesi ile ilgili her tür talep yazılı olarak doğrudan Lyoness e ya da Lyoness Kart Hizmetleri Ltd. Şti.ne (ülke ofisi) yöneltilebilir. Lyoness, yasaları çiğnemeye yönelik olan, uygun olmayan bir şekilde tekerrür eden, sistematik bir şekilde yapılan, üyenin kendisini ilgilendirmeyen ya da diğer üyelerin veri koruma haklarını tehlikeye sokan talepleri işleme almayı reddetme hakkını saklı tutar.

6 9.3. Lyoness web sayfası kullanımında veri koruması hukuku açısından ilgili olan diğer hükümlere adresindeki veri koruma beyanında yer verilmiştir Lyoness, üyelerin bilgilerini yetkisiz erişimlerden korumak adına uluslararası tanınmış teknolojileri kullanır. Lyoness, internet üzerinden aktarılan bilgilerin güvenliği için sadece madde 11. de belirtilen hallerde sorumludur. 10. Veri kullanımı konusunda muvafakat Üye, kendisinin alışveriş davranışları (ilgi ve tercihleri vs.) ile ilgili şahsi bilgilerini, Lyoness sadakat programına katılımı çerçevesinde Lyoness in muhafaza etmesine, bu bilgileri düzenlemesine, Lyoness sadakat programının ve üye işyerlerinin avantajlarının tanıtımı için postayla, elektronik ortamda veya şahsen iletişim kurmada kullanmasına muvafakat ettiğini açıkça beyan eder. Üye ayrıca, sadakat programı çerçevesinde (örn. arkadaşlık bonus) üçüncü şahıslara (örn. tavsiye edenine) ve aynı şekilde gerekirse yurt dışına duyurulmasına muvafakat ettiğini beyan eder. 11.) Sorumluluk LYONESS, yalnızca ağır ihmal ve kasıtla neden olduğu zararlardan sorumlu tutulabilir Internet portalının, SMS servisinin, ve Lyoness in mobil cihazlar için kendi uygulamalarının, özellikle mobil telefon şebekelerinin, internetin, her türden LYONESS terminallerinin sürekli kullanıma açık olması ve mobil cihazların işlevselliği ile ilgili olarak, LYONESS, kastı ya da ağır ihmali olmadığı sürece hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Mal satın alma sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi sadece üye ile ilgili üye işyeri arasında gerçekleşir. İlgili üye işyerinden satın alınan mal veya hizmetin temin edilmemesinden, yerine getirilmemesinden veya eksik olmasından dolayı Lyoness sorumlu tutulamaz Lyoness in sorumlu tutulamayacağına ilişkin bu hükümler, Lyoness çalışanları, yasal temsilcileri ve ifa yardımcıları için de geçerlidir. 12.) Giderler LYONESS Sadakat Programına kayıt ve katılım üyelere ücretsizdir LYONESS Cashback Card kaydı üyeler için bedelsizdir. Kayıp ve yıpranma halinde her zaman yedek bir kart sipariş edebilir. Üye, her zaman mobil Cashack Card çözümlerinden bedelsiz olarak yararlanma olanağına sahiptir. 13.) Üye Tarafından Sözleşme İlişkisinin Sonlandırılması Üye, LYONESS le olan sözleşme ilişkisini dilediği zaman yazılı beyanla sonlandırma hakkına sahiptir. Bunun dışında üye, yürüyen sözleşme ilişkisi çerçevesinde alışveriş yapmaya, üye tavsiye etmeye ya da diğer faaliyetleri yapmaya yükümlü değildir Sözleşmenin feshedilmesi durumunda üye, sözleşme fesih tarihine kadar sadakat programından elde ettiği avantajları talep hakkına sahiptir Sözleşmenin feshedilmesi durumunda üye, ön ödemeli siparişlere ilişkin (alışveriş çekleri), ön ödemelerin/kısmi ödemelerin iadesini talep edemez. Ancak üye, ön ödemesini yaptığı siparişlerin (sipariş edilmiş olan

7 alışveriş çeklerinin) bakiye/tamamlayıcı ödemelerini yaparak siparişini tamamlama hakkına sahiptir. Siparişin bakiye bedelinin (böylece satın alma fiyatının tamamının) ödemesinin Lyoness e ulaşmasından sonra, sipariş edilmiş olan alışveriş çekleri üyeye gönderilir. 14.) Sözleşmenin Lyoness tarafından sona erdirilmesi, reddedilmesi, askıya alınması, üyenin ihracı, Sözleşme süresi LYONESS, ID numarasını aldıktan sonra 30 gün içinde alışveriş yapmamış olan üyenin ID numarasını ve buna bağlı olarak sözleşmenin tek taraflı fesih hakkını saklı tutar (deneme süreli üyelik) Sözleşme, Lyoness tarafından gerekçe bildirmeye ihtiyaç duyulmaksızın 8 haftalık bir süreyle veya önemli gerekçeyle anında muteber olmak üzere herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın feshedilebilir veya askıya alınabilir. Lyoness in ya da üye işyerlerinin ticari menfaatlerine, itibarına zarar verilmesi, kurallara aykırı davranışlar, haksız fiiller, herhangi bir konuda yazılı ihtara (bu ihtar e-posta yoluyla da olabilir) rağmen ihtar sebebi durumun veya davranışın sürdürülmesi ve buna benzer haller önemli gerekçe sayılır. Önemli sözleşme yükümlülüklerine, üyenin madde 2.3 ve 2.4.e istinaden yükümlülükleri de dahildir Lyoness ya da üye işyerleri, anında geçerli sözleşme feshinin yanısıra, ilgili üyeye karşı, bu fesih sonrasında da meydana gelebilecek zararın tazmini hakkını ve müdahalenin men ini isteme hakkını, dava (hukuk ve ceza) ve talep hakkını saklı tutar Lyoness, çok önemli istisnai hallerde (örn. ölüm halinde) alışveriş çeklerinin yükümlülük getiren siparişlerini iptal etmeye ve yapılmış olan ön ödeme/kısmi ödemeleri, yönetim giderleri ve ödenmiş olan üyelik avantajları düşüldükten sonra iade etme hakkını kendi takdirine göre saklı tutar. Böyle bir durum hiçbir şekilde emsal teşkil etmez. 15. Genel Hükümler Lyoness ile münferiden yapılan kişisel anlaşmalar her durumda bu sözleşme karşısında önceliğe sahiptir. Bu türden anlaşmalar ancak ve sadece yazılı olarak yapılabilir. Lyoness, üyeye sözleşme açıklamaları ve sözleşmenin uygulanması ile ilgili bilgileri, olası değişiklikleri SMS ve ile de yollamaya yetkilidir. Bu şekilde yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcıdır Lyoness devamlı olarak güncel kullanıma yönelik koşulları ve ticari şartları net/tr (giriş alanı) da yayınlar. Üyeye, üye işyerlerinin avantaj şartları ile ilgili son durumu düzenli olarak Lyoness web sayfasından takip etmesi önerilir Sözleşme ve diğer metinlerde yapılabilecek değişiklikler ve bunlarla ilgili bilgiler, üyenin

8 sistemde kayıtlı adresine yoluyla da aktarılabilir. Sözleşme esasında bu türden değişiklikler (ekler dahil), eğer sekiz günlük bir süre içinde yapılmış olan yazılı bir itiraz yoksa veya üye, değişiklik bildiriminin gönderilmesinden sonra dahi LYONESS Sadakat Programından faydalanmaya devam ediyorsa, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. LYONESS için, LYONESS sadakat programını farklı sözleşme içerikleri temelinde ayakta tutmak mümkün olmayacağı için, üyenin bu türden bir itirazı, işbu Genel Ticaret Şartnameleri madde 13 ve 14 çerçevesinde, derhal sözleşmenin feshi nedeni olarak kabul edilecektir Sözleşme hükümlerinin tamamen ya da kısmen geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, geri kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. 16.) Diğer Hükümler İşbu Sözleşme ilişkisinden doğan veya bu sözleşmeye bağlı hukuki ihtilafların hallinde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanır Sözleşmeden doğan bütün mükellefiyetlerin yerine getirilme yeri Lyoness Europe AG nin Buchs/İsviçre deki merkezidir Lyoness sadakat programına ancak 18 yaşını doldurmuş kişiler iştirak edebilir. 16 yaşından büyük ve reşit olmayan kişiler ise ancak kanuni temsilcisinin yazılı izni ve onayı ile maksimum 7 hesaplama birimi tutarında ön ödeme yapabilir Üyeye havale yapılabilmesi için avantaj hesabında birikmesi gereken asgari tutar 22.-TL dir Lyoness sadakat programından elde edilen üyelik avantajlarının ediniminden doğan tüm vergiler, resmi giderler, ücretler ve benzeri yükümlülükler üyenin kendisine aittir ve üye bunları kendisi ödemekle yükümlüdür. Lyoness, gerek gördüğünde veya mevzuat gerektirdiğinde bu mali yükümlülükleri üyenin avantajlarından kesinti yaparak ilgili resmi kuruma üye adına ödeme hakkına sahiptir. Burada meydana gelecek aksamalardan Lyoness sorumlu tutulamaz Cashback Kart yedek kart ücreti 17,60 TL (KDV dâhil) dır.

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası (4560004685) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALMANAC-PRO YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve İletişim Bilgileri İşbu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıda Firma ve Müşteri olarak tanımlanan ve Sözleşmenin

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı