ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA"

Transkript

1 2012ORT ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. Genel Muhasebe 25 1 Halkla İlişkiler 25 5 Sosyolojiye Giriş 25 9 Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi İletişime Giriş Sosyoloji Lojistiğe Giriş İktisada Giriş İşletme Bilimlerine Giriş İstatistiğe Giriş Davranış Bilimleri Medeni Hukuk I Türk Dili I Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. GENEL ÇIKLM 2012ORT İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 GENEL MUHSEBE DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Genel Muhasebe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi işletme sahibinin veya sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eden kavramdır? ) Borçlar B) lacaklar C) Sermaye D) Kâr E) Zarar 2. Kasa: Ticari Mal: Senetli Borçlar: lıcılar: Demirbaşlar: Bu bilgilere göre işletmenin sermayesi aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) şağıdaki hesaplardan hangisi Dönen ve Duran Varlıklar hesap sınıflarının her ikisinde de yer alır? ) Demirbaşlar B) lıcılar C) Verilen Sipariş vansları D) Verilen vanslar E) lınan Çekler 4. şağıdakilerden hangisi fatura düzenlemek zorunda olmayan serbest meslek erbabından satın alınan, mal veya hizmet karşılığında düzenlenen belgenin adıdır? ) Fatura B) Perakende satış vesikası C) Serbest meslek makbuzu D) Müstahsil makbuzu E) Gider Pusulası 6. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Peşin mal alış B) Peşin mal satış C) Kredili mal satış D) Çek karşılığı mal alış E) Çek karşılığı mal satış 7. İşletme, elinde bulunan adet ve toplam alış değeri olan hisse senetlerinden, 27 den 100 adedini peşin olarak satmıştır. Buna göre hisse senedi satışı ile ilgili yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) 5. Bir işletmede dönem içi işlemler bittikten sonra yapılan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Dönem sonu envanter işlemleri ve kayıtları B) Genel geçici mizanın düzenlenmesi C) Kesin mizanın düzenlenmesi D) Gelir tablosunun düzenlenmesi E) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

3 8. İşletme; si peşin, geriye kalanı veresiye olmak üzere %10 KDV tutarında mal satmıştır. Yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanılması yanlıştır? ) lıcılar hesabı borçlu B) Hesaplanan KDV hesabı 800 alacaklı C) Kasa hesabı borçlu D) lıcılar hesabı borçlu E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 9. İşletme, veresiye olarak satın aldığı ticari mallardan %10 KDV lik kısmını istenilen örneğe uygun olmadığı için satıcıya iade etmiştir. Buna göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) 11. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki mali nitelikteki olaylardan hangisine aittir? ) Maddi duran varlıklara dair verilen avanslar B) Maddi olmayan duran varlıklara dair verilen avanslar C) Özel tükenmeye tabi varlıklara dair verilen avanslar D) Stoklara dair verilen sipariş avansları E) Personele verilen avanslar 12. Uzun vadeli ve ortak olmak amacıyla alınan hisse senetleri, satın alınan şirketin toplam sermayesinin %10 undan az olması hâlinde aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? ) Hisse Senetleri B) Hisse Senedi İhraç Primleri C) İştirakler D) Bağlı Ortaklıklar E) Bağlı Menkul Kıymetler C) D) E) 13. İşletme kayıtlı değerli iştiraki olduğu Demir.Ş. nin dağıttığı tutarındaki kâr payını banka vasıtasıyla tahsil etmiştir. Buna göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? ) Bankalar hesabı borçlu B) İştirakler hesabı borçlu C) İştirakler hesabı alacaklı D) İştirakler hesabı alacaklı E) Bankalar hesabı borçlu 10. Dönem başı mal mevcudu: Dönem içi alışlar: lış giderleri: lıştan iadeler: Dönem sonu ticari mal mevcudu: ralıklı envanter yöntemine göre satılan ticari malın maliyeti ne kadardır? ) B) C) D) E) Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerlerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıklar için ödenen bedeller hangi hesapta aktifleştirilir? ) Özel Maliyetler B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri C) raştırma ve Geliştirme Giderleri D) Şerefiye E) Haklar 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

4 15. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki mali nitelikteki olayların hangisine aittir? soruları aşağıdaki verilere göre cevaplandırınız. İşletme, çıkarmış olduğu 90 gün vadeli nominal değerli finansman bonolarını, bankası aracılığıyla ye satmış, satış tutarı bankadaki mevduat hesabına yatırılmıştır. ) Banka mevduat hesabından yapılan kısa vadeli banka kredisi ödemesi B) Çekilen kısa vadeli banka kredisinin bankada bulunan mevduat hesabına yatırılması C) Banka mevduat hesabından yapılan uzun vadeli banka kredisi ödemesi D) Çekilen uzun vadeli banka kredisinin bankada bulunan mevduat hesabına yatırılması E) Banka kredilerine karşılık bankaya teminat verilmesi 17. İşletmenin, bonolarının satışı ile ilgili yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) İşletmenin dönem sonunda yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Bu yevmiye kaydı aşağıdaki mali nitelikteki olaylardan hangisine aittir? ) ) Dönem sonu gerçekleşen giderin tahakkuk etmesi B) Gerçekleşen faiz giderleri C) Kısa vadeli gider tahakkuklarının uzun vadeli gider tahakkukları hesabına aktarılması D) Uzun vadeli gider tahakkuklarının kısa vadeli gider tahakkukları hesabına aktarılması E) Herhangi bir gidere ait dönem gideri kaydının yapılması B) C) D) E) 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

5 19, 20 ve 21. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplandırınız. Brüt Ücret : SGK İşçi Primi : 280 SGK İşveren Primi : 400 İşçi İşsizlik Sigortası : 20 İşveren İşsizlik Sigortası : 40 Gelir Vergisi : 250 Damga Vergisi : Bu verilere göre çalışan personelin net ücreti aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) Bu verilere göre çalışan personelin işverene maliyeti ne kadardır? ) B) C) D) E) Bu verilere göre personel ücretleri tahakkuk kaydında, SGK ya ödenecek olan kesintiler ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? ) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı borçlu B) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı C) Personele Borçlar hesabı alacaklı D) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı borçlu E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı alacaklı 23. şağıdaki hesaplardan hangisi bir faaliyet gideridir? ) raştırma ve Geliştirme Giderleri B) Komisyon Giderleri C) Satıştan İadeler D) Satılan Ticari Malın Maliyeti E) Menkul Kıymet Satış Zararları 24. İşletme çek karşılığı %10 KDV tutarında mal satmıştır. Yapılacak olan yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? ) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu B) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu C) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu D) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı E) lıcılar hesabı borçlu Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan, şirket borçlarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğunun sınırlandırılmadığı şirket türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kolektif Şirket B) Komandit Şirket C) Limited Şirket D) nonim Şirket E) Holding Şirket 22. Bu yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İşletmenin dönem kârı dir. B) İşletmenin net kârı dir C) İşletmenin dönem kârından hesaplanan vergi borcu dir. D) İşletme vergi ödemiştir. E) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı sonraki kayıtta bilanço hesabına aktarılacaktır. 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

6 HLKL İLİŞKİLER DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkiler testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Lasswell in iletişim formülü içinde yer almaz? ) Kim? B) Nerede? C) Hangi kanal ile? D) Ne gibi bir etki ile? E) Ne söyler? 3. I. Toplum, ayrılan bireyleri yalıtmayla tehdit eder. II. Bireyler sürekli yalıtılma korkusu yaşarlar. III. Bireyler sürekli olarak fikir iklimini değerlendirirler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Suskunluk Sarmalı kuramının dayandığı varsayımlardandır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. I. Geribildirimde bulunulması için özel çaba harcanmalıdır. II. Mesajı gönderen kişi aynı zamanda iyi bir dinleyici olmalıdır. III. Mesaj kısa, ilgi çekici, akılda kalıcı ve değişken nitelikte sunulmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri halkla ilişkilerde mesajın taşıması gereken özelliklerdendir? ) Yalnız I 4. şağıdakilerden hangisi geribildirimin sesle aktarımını ifade eder? ) Yüz yüze iletişim B) Teknolojik iletişim C) lgısal iletişim D) Yazılı iletişim E) Sembolik iletişim B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler manifestosu olarak bilinen İlkeler Bildirgesi ni kaleme alan kişidir? ) Edward Bernays B) Ivy Lee C) Barnum D) lec Carin E) James Grunig 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

7 6. şağıdakilerden hangisi 1948 de kurulan merikan Halkla İlişkiler Birliğini ifade etmektedir? ) PR B) PRS C) PRS D) PR E) PRD 7. şağıdakilerden hangisi pazarlamanın özelliklerinden biri değildir? ) Ürün ya da hizmetin sistematik biçimde alışverişini gerçekleştirmeyi amaçlar. B) Hedef pazara göre ürün veya hizmet sağlayıp fiyat belirler, dağıtım ve satış yöntemlerini uygular. C) Hedef tüketiciler ile toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin eder. D) İletiyi sıkça yineleme yöntemiyle kitleleri ikna etmeye çalışır. E) Kâr sağlayacak pazarlama bileşenlerini planlar, yönetir ve denetler. 8. şağıdakilerden hangisi dağıtıcılar içinde yer almaz? ) Komisyoncular B) Simsarlar C) Perakendeciler D) İhracatçılar E) Katılımcılar 9. Genellikle birkaç gün ya da birkaç oturum şeklinde düzenlenen toplantılar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? ) Festival B) Sergi C) Seminer D) Panel 10. şağıdakilerden hangisi mesajın, kamuya yönelik olarak tek yönlü üretilmesi ve araçlar kullanılarak dağıtılması anlamına gelmektedir? ) Kitle iletişimi B) Örgütsel iletişim C) Nominal iletişim D) Dönüt iletişim E) Sözsüz iletişim 11. şağıdakilerden hangisi bir kuruluşun ilk kez hizmete girişi ya da bir ürünün ilk kez pazara sürülüşü nedeniyle gerçekleştirilen bir halkla ilişkiler etkinliğidir? ) Festival B) Yıl dönümü C) çılış D) Fuar E) Panel 12. şağıdakilerden hangisi sponsorluk uygulamasının, sponsora sağladığı yararlardan biri değildir? ) Kurumun adının sıkça duyulması B) Kurumsal imajı geliştirmesi C) Kısa dönemde kâr sağlaması D) Yeni iş bağlantıları kurması E) Medya ile olumlu ilişkilerin yürütülmesi 13. şağıdakilerden hangisi kriz planı içerisinde yer almaz? ) Potansiyel sorulara cevap hazırlamak B) Sözcüleri belirlemek C) Bilgi üretimini harekete geçirmek D) İlk adımı medyanın atmasını beklemek E) Kriz komitesini oluşturmak E) Konferans 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

8 14. şağıdakilerden hangisi kriz durumunu olağan bir olaydan ayıran özelliklerden biri değildir? 18. şağıdakilerden hangisi basın bülteninin işlevlerinden biri değildir? ) Kuruluşun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesi B) Başarısızlığı engelleyen önleme mekanizmalarının işlemez hâle gelmesi C) Kuruluşun imaj ve itibarını koruması D) Zaman baskısından dolayı acil müdahalenin gerekli olması ) Kişilerle ilgili duyurular B) Olaylarla ilgili duyurular C) Yönetim kurulunun özel harcamaları D) Kişi ya da kuruluş kimliği oluşturmaya yönelik bilgilendirme E) Herhangi bir konuyla ilgili bilgilendirme E) Bazı krizlerin ani, bazılarının ise uzun dönemde ortaya çıkması 15. şağıdakilerden hangisi basınla iş birliğini gerektiren olgulardan biri değildir? ) Kuruluşun çevresini tanıması B) Kuruluşun kendini tanıması C) Kuruluşun kendini tanıtması D) Kuruluşun kamuoyunu bilgilendirmesi E) Kuruluşun etkinliklerini duyurması 16. İtibar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Saygı görme, değerli ve prestijli olmadır. B) Kamuoyunun örgütle ilgili olumlu veya olumsuz yöndeki izlenimleridir. C) İletişim ya da sosyal statü gibi birçok alanda kullanılan bir unsurdur. D) Kurumun nasıl yönetildiğini ifade eder. E) Kurumun sosyal paydaşlarına yönelik tüm imajlarının net değerlendirilmesidir. 17. şağıdakilerden hangisi itibar yönetiminin özünde yer almaz? ) Bütünsellik B) Tutarlılık C) Kalıcılık D) Sürdürebilirlik E) Ötekileştirme 19. Belirli bir tarihten önce yayımlanması istenmeyen basın bültenlerine aşağıdakilerden hangisi eklenir? ) mbargo B) Yasak C) İvedi D) Süreli E) Yasal 20. Kamuoyuna haber ulaştırmada halkla ilişkiler için hazırlanan iletişim politikalarının temel anahtarı aşağıdakilerden hangisidir? ) Basın gezisi B) Basın toplantısı C) Basın dokümanı D) Röportaj E) El ilanı 21. Yalanın inkâr edilmesi amacıyla göz kırpılması eylemi, sözsüz iletişimin hangi işlevine örnektir? ) Düzenleme B) Tekrar C) Tamamlama D) Yadsıma E) Vurgulama 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

9 22. şağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde kolları kavuşturma hareketinin karşılığıdır? ) Savunma ve mesafeyi koruma B) Sıkıntı ve hoşnutsuzluk C) Belirgin bir tehdit D) Dinlemenin sürdürülmesi E) Etkisiz iletişim 25. şağıdakilerden hangisi Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından kabul edilen Uluslararası Etik Yasası dır? ) tina Yasası B) Katılım Yasası C) Venedik Yasası D) İleti Yasası E) Paris Yasası 23. şağıdakilerden hangisi sunum sırasında görsel materyallerden yararlanma amaçlarından biri değildir? ) Dikkatleri toplamak ve uzun süreli canlı tutmak B) Mesajın daha anlaşılır hâle gelmesini sağlamak C) Bilgilerin hatırlanmasını sağlamak D) Konuşmayı ilginç kılmak E) Dile hakim olmayı sağlamak 24. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının çalışma prensipleri arasında yer almaz? ) Basına ve basın aracılığıyla kamuoyuna doğru bilgi sağlamak B) Kriz anında kamuoyunu ve basını ilk elden bilgilendirmek C) Dürüstlüğüne inanmadığı kurumla çalışmamak D) Çalıştığı kurumla ilgili gizli bilgileri yetkililerin onayı olmadan açıklamak E) Kurum amaç ve çıkarlarını benimseyerek çalışmak 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

10 SOSYOLOJİYE GİRİŞ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyolojiye Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Toplumları zaman ve mekân bakımından nesnel ve somut koşullar içinde anlamaya çalışmak II. yrı ayrı toplumlar üzerine yapılan açıklamaların farklılıklarını tespit edip genellemelere ulaşmak III. Toplumların tarih içinde geçirmekte oldukları değişimin etkenlerini ve yönünü açıklamak Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyolojinin toplum düzeyindeki amaçlarından biri değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 3. Gerek uguste Comte un düşüncelerinin şekillenmesinde gerekse de Karl Marx ın sosyalizm anlayışının gelişmesinde etkili olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? ) S. Simon B) E. Durkheim C) H. Spencer D) M. Weber E) S. Freud 4. şağıdaki sosyolog ve düşünce eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? ). Comte - İş Bölümü B) E. Durkheim - Üç Hal Kanunu 2. şağıdakilerden hangisinde sosyolojinin sağduyu dan farklılığını ortaya koyan temel hususlar bir arada verilmiştir? C) K. Marks - Yabancılaşma D) S. Simon - İdeal Tip E) M. Weber - Tarihsel Materyalizm ) Sorun Çözme - nlam Verme - lanı Denetleme - Bildik Olanı Bilmedikleştirme B) Sorumlu Konuşma - lanı Denetleme - Bağımlılık ğlarından Yararlanma - Bilinmeyeni Bildikleştirme C) Sorun Çözme - lanın Büyüklüğü - nlam Verme - Bilinmeyeni Bildikleştirme D) Sorumlu Konuşma - lanın Büyüklüğü - Bağımlılık ğlarından Yararlanma - Bildik Olanı Bilmedikleştirme E) Sorumlu Konuşma - lanı Denetleme - lanın Büyüklüğü - Bildik Olanı Bilmedikleştirme 5. ynı anda hem abidevi hem de uçucu olan meçhul kadın benzetimi aşağıdakilerden hangisine yönelik bir alegoridir? ) Postmodernizm B) Risk Toplumu C) Tarım Toplumu D) Modernlik E) Fordizm 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

11 6. I. Topluma bir yaşama şeması sağlaması II. Bireylerin sosyal ihtiyaçlarını karşılaması III. İnsanları belirli bir zaman ve yerde bir araya getirmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürün işlevlerinden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 7. şağıdakilerden hangisinde maddi kültürü oluşturan unsurlar doğru verilmiştir? ) İnanç - gelenek - üretim araçları B) Otomobiller - üretim araçları - dil C) Dil - elektronik araçlar - gelenek D) Dil - din - gelenek E) Üretim araçları - binalar - elektronik araçlar 8. Toplumsal bir kategori olarak belirli kültürel niteliklere göre tanımlanan grup aşağıdakilerden hangisiyle örtüşür? ) Etnik B) Ksenofobi C) Irk D) Kentleşme E) Kentlilik 9. Biyolojik ve bilimsel ırkçılık modernliğin doğuşuyla yaşıttır ve hâlen varlığını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra dil, din ve ulusal köken gibi toplumsal ve kültürel faktörlere dayalı yeni ırkçılık türleri de uygarlığımızı tehdit etmektedir. Denilebilir ki 20. yy ın ikincisi yarısına kadar hâkim olan biyolojik ırkçılık, bu tarihten sonra yerini kültürel ırkçılığa bırakmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüz dünyasında yaygın olan kültürel ırkçılığın bir örneğidir? ) Batı da görülen Yahudi düşmanlığı ve Yahudi soykırımı B) Batı da görülen yeni binyılcılık hareketleri C) Batı da görülen İslam karşıtı söylem ve olaylar D) Batı da görülen feminist hareketler E) Batı da görülen küreselleşme karşıtı hareketler 10. şağıdakilerden hangisi aile tiplerini sınıflandırırken kullanılan ölçütlerden biri değildir? ) Evrimci anlayışa göre düzenleme B) Mirasın geçişine göre düzenleme C) Yerleşim yerine göre düzenleme D) ilenin nüfus yoğunluğuna göre düzenleme E) ilenin gelir düzeyine göre düzenleme 11. Modernliğin kurumsal boyutları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ) Kapitalizm - Sosyalizm - Gözetim - Şiddet raçlarının Kontrolü B) Kapitalizm - Kolonyalizm - Gözetim - Emperyalizm C) Kapitalizm - Şiddet raçlarının Kontrolü - Gözetim - Kolonyalizm D) Kapitalizm - Sosyalizm - Endüstriyalizm - Kolonyalizm E) Kapitalizm - Endüstriyalizm - Gözetim - Şiddet raçlarının Kontrolü 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

12 12. I. Toplumsallaşma süreci, her şeyden önce soyut ve hayalî bir toplumu varsayar. II. Toplumsallaşma, insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. III. Toplumsallaşma, öğrenilmiş bilgi ve deneyimlerin biriktirilerek bir sonraki toplumsallaşma evresine aktarıldığı bir süreçtir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toplumsallaşma süreci için söylenemez? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13. George Herbert Mead, sosyal çevreyle etkileşimi ön plana çıkaran bir toplumsallaşma yaklaşımı önerir. Ona göre toplumsallaşma, toplumsal çevreyle simgesel etkileşim biçimleri geliştirmektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mead in insanın kendi varlığının geniş düzeyde toplumsal yaşamın bir parçası olduğu iddiasını ifade eder? 15. Bireyleri, rollerini yapılandıran ve yaratan becerikli performans yani sosyabilite sahibi kişiler olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Chicago Okulu B) Iowa Okulu C) Frankfurt Okulu D) Marksist Okul E) vusturya Okulu 16. Ekonomik davranışı tanımlarken temel kriterimiz yarar sağlama olmalıdır. Yarar sağlama, maddi kazanım ve çıkarlar kadar, maddi olmayan hizmet ve saygınlık gibi toplumsal sunum ve değerleri de kapsar. Buna göre ekonomik davranışı bütün boyutlarıyla toplumsal bir edim olarak gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? ) Karl Marks B) Max Weber C) Saint Simon D) uguste Comte E) Emile Durkheim ) Narsist Benlik B) Toplumsal Benlik C) Kişisel Benlik D) Psikanalitik Benlik E) Egoistik Benlik 14. şağıdaki kavram çiftlerinden hangisi gündelik yaşam sosyolojisinin merkezindedir? ) Geçmiş ve gelecek B) ktüel bir şimdi ve gelecek C) Geçmiş ve aktüel bir şimdi D) ktüel bir şimdi ve mekân E) Zaman ve mekân 17. şağıdakilerden hangisi evlenen çiftlerin ebeveynlerinden farklı olarak yeni bir yerleşim biriminde oluşturdukları aile tipini ifade eder? ) Endogami B) Exogami C) Matrilokal D) Neolokal E) Patrilokal 18. Hukuku devlet değil, toplum yapar. düşüncesini aşağıdakilerden hangisi savunur? ) Tarihçi görüş B) Enstrümentalist görüş C) Plüralist görüş D) ntiformalist görüş E) Ekonomik görüş 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

13 19. Sanayi toplumlarında ailelerin daha az çocuk sahibi olma eğilimi ile insanların daha uzun yaşamaları sonucunda meydana gelen durum aşağıdakilerden hangisidir? ) Nüfusta Sararma B) Nüfusta Grileşme C) Nüfusta Beyazlaşma D) Nüfusta Kırmızılaşma E) Nüfusta Siyahlaşma 22. Bilimsel bir araştırmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? ) Fenomen - Sorun - Kuram B) Sorun - Fenomen - Kuram C) Kuram - Fenomen - Sorun D) Kuram - Sorun - Fenomen E) Sorun - Kuram - Fenomen 20. Türkiye deki gençlik olgusu, Türkiye nin değişen toplum yapısına göre farklı davranış kodları üretmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kuşaklar ve onları niteleyen unsurlar yanlış verilmiştir? ) 1960 lı ve 1970 li Yılların Gençliği (68 ve 78 Kuşağı) - Toplumcu, Politik ve İdeolojik B) 1980 li Yılların Gençliği (80 Kuşağı) - politik, Bireyci ve Tüketici C) 1990 lı Yılların Gençliği (90 Kuşağı) - Küresel, Tüketici ve Marka Tutkunu D) 2000 li Yılların Gençliği (Milenyum Kuşağı) - Postmodern, Çoğul Kimlikli, Sanal Âlem ve Şiddet E) 2010 lu Yılların Gençliği (İnternet Kuşağı) - İdeolojik ve politik 21. I. Bilim, olguları açıklamaya çalışan eylemsel ve zihinsel bir etkinliktir. II. Bilim, kuramdan olguya gider. III. Bilim, olgular hakkında doğrulanabilir kuramlar geliştirir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilimsel faaliyet ve araştırma süreci için söylenemez? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 23. şağıdakilerden hangisi sosyolojinin Türkiye ye girişinin temel nedenlerinden biri değildir? ) Ulusallığı öne çıkarmak B) Sosyal sorunlara çözüm bulmak C) Kimlik çatışmalarını önlemek D) Batılılaşmayı tanıtmak E) Yerelliği öne çıkarmak 24. şağıdakilerden hangisi Türkiye de sosyolojinin öncü isimlerinden biri değildir? ) Prens Sabahattin B) Ziya Gökalp C) Sabahattin li D) bdullah Cevdet E) hmet Rıza 25. Türk Sosyoloji Tarihi nin önemli dergilerinden Mesleki İçtimai Mecmuası nı çıkartan ve özellikle alan araştırmalarının geliştirilmesi yönünde çaba harcayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? ) Ziya Gökalp B) Prens Sabahattin C) Cahit Tanyol D) Behice Boran E) Mehmet İzzet 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

14 TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ TRİHİ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Medeniyet millî olduğu hâlde, hars milletlerarasıdır. II. Medeniyet bir milletten başka bir millete geçebilir, fakat hars geçmez. III. Medeniyet, ilham ve seziş vasıtası ile yapılır, hars yöntem ve akıl vasıtası ile yapılabilir. IV. Bir millet medeniyetini değiştirebilir, fakat harsını değiştiremez. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri Ziya Gökalp in medeniyet ve hars ile ilgili fikirlerinden değildir? 3. I. Türkçe diğer Türk dilleriyle birlikte ltay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. II. Türkçe, diğer ltay dilleri gibi eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve çekildiği sondan eklemeli bir dildir. III. Türkçe sözcüklerde, rapça, lmanca vb. dillerde görülen erillik, dişillik (yani cinsiyet ayrımı) özelliği vardır. IV. Türkçede sayı sıfatlarından sonra gelen adlar çoğul eki almazlar. Türkçenin genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve IV ) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 2. Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile oluşturur. ynı kaynaktan beslenen diller bu şekilde farklı dil ailelerine ayrılır. Bir dil ailesi, tarihin bilinmeyen dönemlerinde bir ana dilden türeyen dillerin oluşturduğu topluluktur. I.Hint-vrupa dilleri: İngilizce, İspanyolca, Rusça II.Hami-Sami dilleri: rapça, İbranice (Kenanca), Habeşçe III.Ural-ltay dilleri: Bengalce, Hintçe, Urduca Dünyadaki başlıca dil aileleri ve diller ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4. Osmanlı Devleti nde sadrazam Damat İbrahim Paşa döneminde Batıyla ilişkilerin gelişmesiyle ilk Türk matbaasının kurulmasına izin verilmiştir. Fransa elçisi Mehmet Efendi nin oğlu Said Efendi ile ortak bir matbaa kurma konusunda anlaşan İbrahim Müteferrika matbaanın yararlarını içeren geniş bir rapor hazırlayarak İbrahim Paşa ya sunmuştur. Sadrazamın konuya olumlu yaklaşması ve Said Efendi nin de çabalarıyla dönemin şeyhülislâmı, matbaa kurulmasında dinî açıdan herhangi bir sakınca olmadığı konusunda fetva vermiştir. Bu fetvanın ardından dinî kitapların basılmaması şartıyla matbaa açılabileceğine dair ferman yayımlanmıştır. Yukarıda bahsedilen olaylar hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir? ) II. Mahmud B) III. Selim C) Kanuni Sultan Süleyman D) III. hmed E) bdulmecid 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

15 5. Kültürler, fonolojik ya da fonetik alfabe kavramına çok uzun bir sürede ve farklı aşamalardan geçerek ulaşmışlardır. Çin, Eski Mısır, Mezopotamya, Hitit, Maya-ztek gibi bazı kültürlerde görüldüğü gibi harflerin bulunmadığı, bir resim ile kavramın çağrıştırıldığı bu yazı sisteminde, bir sözcüğü veya bir fikri temsil eden grafiksel semboller kullanılmış; birbirine bağlı bir dizi resim ile bir olay anlatılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Resim yazısı (pictographie) B) Fikir yazısı (ideogram) C) Madde yazısı D) Hece yazısı (phonographie) E) Harf yazısı (alfabe) 7. Dinin kaynağı animizm (ruhculuk) dir. Bu düşünceye göre maddi şeylere şekil veren ruhlar vardır. Kendisinde bedeninden ayrı bir ruh fark eden insan, çevresindeki canlı ve cansız varlıklarda da böyle bir cevher bulunduğunu düşünmüştür. Ölü ruhlarının bedensiz varlıklarını devam ettirecekleri inancı atalara tapma kültünü doğurmuş, buradan tabiat güçlerini idare eden tanrıların varlığına geçilmiş, zamanla çeşitli tanrıların niteliklerinin bir tanrıda birleşmesiyle de tek tanrıcılık ortaya çıkmıştır. Dinin kaynağı ile ilgili yukarıdaki düşünceler hangi bilgine aittir? ) W. R. Smith B) E. Burnette Taylor C) H. Spencer D) E. Durkheim E) S. Freud 6. MÖ. VI. yüzyılda Hindistan da ortaya çıkmış, Orta sya ya, Çin e, sonra Kore ve Tibet e kadar uzanmıştır. Batı Türkistan da pek tutunamamış, Doğu Türkistan ın yerleşik çevrelerinde kendine daha uygun muhitler elde etmiştir. Batı Kırgızistan da, daha sonra Doğu Türkistan da Türklerin bu dinle tanıştıkları; Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Karluklar ve Uygurların bazı boylarının sosyal ve siyasi nedenlerle bu dini kabul ettikleri görülmektedir. Yukarıda tanımı ve yayılma alanı verilen din aşağıdakilerden hangisidir? ) Maniheizm B) Zerdüştîlik C) Budizm D) Mazdeizm E) Taoizm 8.. Türkler tarih boyunca çok farklı alanlarda önemli eserler meydana getirmişlerdir. şağıda yer alan yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Seydi li Reis - Miratü l-memalik B) Kâtip Çelebi - Cihannüma C) Erzurumlu İbrahim Hakkı - Marifetnâme D) Kaşgarlı Mahmud - Kutadgu Bilig E) Farabî - El-Medinetü l-fazıla 9. şağıdakilerden hangisi Türklerde çadır adı olarak kullanılmamıştır? ) Oba B) Otağ C) Çerge D) laçuk E) Obruk 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

16 10. Orta sya da yapılan kazı ve araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan resim ve minyatürlü kitaplardan, minyatürün bir Türk sanatı olduğu anlaşılmıştır. şağıdakilerden hangisi meşhur minyatürcüler arasında yer almaz? ) Veli Can B) Şeyh Hamdullah C) Molla Mehmed D) Nigarî E) Levnî 11. şağıdakilerden hangisi Hunların sanat uğraşları arasında yer almaz? ) Çadır B) Kurgan C) Kaya resmi D) Heykel E) Manastır yapımı 12. Osmanlı Devleti nde hangi padişah döneminde yapılan değişiklikler sonucunda, Dîvân-ı Hümâyûn dan sonraki merkez teşkilatı büyük ölçüde şekillenmiş ve bazı küçük değişikliklerle devletin yıkılışına kadar devam etmiştir? ) II. Mahmud B) II. bdülhamid C) bdülmecid D) bdülaziz E) III. Selim 13. Dîvân-ı Hümâyûn da yapılan görüşmeler, verilen hükümler ve alınan kararlar konularına göre çeşitli defterlere kaydedilirdi. şağıdakilerden hangisi bu defterler arasında yer almaz? ) Mühimme Defterleri B) hkâm Defterleri C) Tahrir Defterleri D) Tahvil Defterleri E) Şikâyet Defterleri 14. Osmanlı padişahları içinde ilk defa Hâdimü l- Haremeyni ş-şerifeyn unvanını kullanan padişah aşağıdakilerden hangisidir? ) Fatih Sultan Mehmed B) II. bdulhamid C) Kanunî Sultan Süleyman D) II. Murad E) Yavuz Sultan Selim 15. Osmanlı Devleti nde kapıkulu süvarilerinin ilk teşkil edilen bölümüdür. Barış zamanında padişaha refakat eder, halka para serpme işini yaparlardı. Sefer sırasında yol açma, köprüleri tamir etme hizmetlerinden başka, padişah tuğlarını taşıma, padişahın yedek atlarını çekme gibi hizmetleri yerine getirirlerdi. Yukarıda özellikleri verilen kapıkulu kuvvetlerine ne ad verilir? ) Sipah Bölüğü B) Silahdar Bölüğü C) Sağ Ulufeciler D) Sol Ulufeciler E) Sağ Garipler 16. Osmanlı Devleti nde nkara Savaşı ndan (1402) sonra fetihlerin durması ve savaş esiri elde edilememesi nedeniyle Hristiyan halkın çocuklarından yararlanılması yoluna gidilmiş ve bu bunun için Devşirme Kanunu çıkarılmıştır. Devşirme Kanunu çerçevesinde Hristiyan ailelerin belirli yaşlardaki çocukları devlet hizmetine alınmıştır. şağıdakilerden hangisi Devşirme Kanunu na aykırı bir uygulamadır? ) Tek çocuğu olanın oğlu alınmaz, birden fazla oğlu olanın sadece biri alınırdı. B) İki veya daha fazla çocuğu olanların en sağlıklı olan çocuğu tercih edilirdi. C) Sanat sahibi olanlar özellikle tercih edilirdi. D) Daha çok yaş arasındakiler tercih edilirdi. E) Kısa ya da uzun boylu ve kel olanların alınmaması kanun gereği idi. 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

17 17. Meliklere, devlet büyüklerine ve beylere hizmet ve görevleri karşılığı olarak verilen topraklardan elde edilen gelirler ile oluşturulan kuvvetler savaş zamanı orduya katılırdı. Selçuklular tarafından uygulanmaya başlanan bu sistemle hem asker yetiştirilmiş hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Yukarıda bahsedilen kuvvetlere ne ad verilirdi? ) Yardımcı kuvvetler B) Hassa ordusu C) Türkmenler D) Gönüllüler E) İkta askerleri 20. Osmanlı Devleti nde tedavüldeki madenî paraların rayiçlerinin korunması, karaborsacılığın engellenmesi, üretim kalitesinin, fiyatların ve ölçü-tartı aletlerinin kontrolünden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? ) Dizdar B) Muhtesip C) Subaşı D) sesbaşı E) İmam 18.. Osmanlı Devleti nin, Hazine-i Hümâyûn ve Hazine-i Enderun (İç Hazine) olmak üzere iki temel hazinesi mevcuttu. şağıdakilerden hangisi İç Hazine nin gelirleri arasında yer almamaktadır? 21. Türk kültüründe şehir yaşamına ait kaynaklarda adı geçen ve Hun-Çin sınırını oluşturan Kan-su Vadisi nde başkent olarak kurulan ilk yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir? ) Hâs ve mâlikâne gelirleri B) Saraya ait çayır, koru ve çiftliklerin gelirleri C) Mısır valilerinin gönderdiği yıllık meblağ D) Devlet ricalinden gelen hediyeler E) Salyaneli eyâletlerin maktu vergileri ) Ejder Kenti B) Taif C) k-beşim Şehri D) Sana E) Yesrib 19. İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İpek Yolu (Seidenstrasse) tabirini ilk kez Ferdinand von Richthofen 1877 yılında kullanmıştır. B) Tabii bir yol olan İpek Yolu, tek bir yol olmayıp bir yollar ağıdır. C) Doğudan batıya değil, batıdan doğuya devam eder. D) İpeğin dışında pek çok mal bu yol üzerinden taşınır. E) 552 yılında Göktürk Kağanlığı kurulunca İpek Yolu nun önemi azalmıştır. 22. Vakıf kurucusunun kendi soyundan gelenlere de bir miktar mal bırakmak veya kendilerine miras kalacak malı dağıtmamak için kendi mülkünü, soyundan gelenlere tahsis ettiği vakıf türü aşağıdakilerden hangisidir? ) vârız vakıfları B) Mütevellisi kalmayan vakıflar C) Selatin vakıfları D) Hayrî vakıflar E) Zürrî vakıflar 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

18 23. Osmanlı Devleti nde vakıf müessesesi bağlamında vakfedilen malların şartlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Gelir belirli zaman aralıklarında değil, sürekli bir biçimde vakfa ait olmalı. B) Vâkıfın mülkü olmalı. C) Gelir getiren bir nitelikte olmalı. D) Borç veya menfaat olmamalı. E) Vakıftan yararlanacak olanlar açıkça belirtilmemeli. 25. Osmanlı Devleti nde posta nezareti hangi tarihte kurulmuştur? ) 1840 B) 1856 C) 1876 D) 1808 E) Osmanlı Devleti nde menzillerin üzerinde kurulduğu yolların güzergâhları; sağ, sol ve orta kol olarak isimlendirilmiştir. İstanbul dan başlayarak Tekirdağ, Malkara, Dimetoka, Gümülcine, Prevaşti, Yenişehir, İzdin yolu ile Tebai ye ulaşan yol aşağıdakilerden hangisidir? ) nadolu sağ kol B) nadolu orta kol C) Rumeli orta kol D) Rumeli sol kol E) Rumeli sağ kol 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

19 İLETİŞİME GİRİŞ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişime Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Karmaşık ve devamlı bir süreçtir. II. İkiden fazla birey arasında gerçekleşir. III. Sembolik değildir. IV. Maksatlıdır. Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri iletişimin özelliklerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve IV E) II, III ve IV 2. şağıdakilerden hangisi etkin bir iletişim sağlanabilmesi için mesajın taşıması gereken şartlardan biri değildir? ) Hedefin bilgi, düşünce ve deneyimlerine uygun olma B) Hedefin tutum, inanç ve değer yargılarına uygun olma C) Hedefin ihtiyaç ve amaçlarını karşılama D) Hedefin ilgi alanlarını ve isteklerini karşılama E) Hedefin ön yargı ve çıkarlarına uygun olma 3. I. Sanayi Devrimi sonrasının kent kültürüdür. II. Günceldir ve sürekli değişime uğrar. III. Herhangi bir sınıfın kültürü değildir. IV. Karşı duruş ve eleştiri potansiyeli taşır. Yukarıda özellikleri verilen kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yüksek Kültür B) Popüler Kültür 4.. şağıdaki iletişim modelleri ve kurucuları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Newcomb Dairesel Model B) Lasswell Genel İletişim Modeli C) Shannon ve Weaver Çizgisel Model D) Westley ve Maclean Kitle İletişim Modeli E) Jacobson İletişim Modeli 5. I. Mektuplaşma II. Kısa mesaj (SMS) III. Telefonlaşma IV. Dinleme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yazılı iletişim dir? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III E) II, III ve IV 6. şağıdakilerden hangisi bireyin farklı mekânlardaki kişilerle aynı anda ileti alışverişinde bulunmasıdır? ) Planlılık B) Geçicilik C) Örgütlülük D) nındalık E) Öznelerarasılık C) Folk Kültürü D) Kitle Kültürü E) Genel Kültür 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

20 7. şağıdakilerden hangisi aşağıdan yukarıya iletişimi engelleyen durumlar dan biri değildir? 11. şağıdakilerden hangisi bir kurum yöneticisinin görevlerinden biri değildir? 8.. ) Çalışanların üstlerine dönük çekingenlikleri B) Kurum içinde demokrasinin var olması C) Baskıcı yönetim sebebiyle iletişimin kısıtlanması D) Üstlerin iletişimi tek yönlü sürece indirgemeleri E) Tam ve nesnel bilgi verme güçlüğü şağıda kişilerarası iletişim ve kitle iletişimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kişilerarası iletişimde kaynak özel kişidir. B) Kitle iletişimi kamu hizmeti niteliğindedir. C) Kişilerarası iletişimde geri bildirim sınırlı değildir. D) Kitle iletişiminde hedef kitle dağınıktır. E) Kişilerarası iletişimde mekân ve zaman farklıdır. 9.., her türlü sosyo-ekonomik düzeyde bulunan bireylere seslenen, bazen ciddi sosyal ve siyasal haberlere bazen de magazin türü sosyete haberlerine yer veren, ulusal gazeteler de denilen gazetelerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Magazin gazeteleri B) Fikir gazeteleri C) Kitle gazeteleri D) Tematik gazeteler E) Spor gazeteleri 10. şağıdakilerden hangisi televizyonun özelliklerinden biri değildir? ) Çalışanları motive etmek B) Değişime kapalı olmak C) İyi bir yönetim ekibi oluşturmak D) Ortaklarının kazançlarını artırmak E) çık bir vizyon sergilemek 12. Bir kimsenin, topluluğun veya kurumun kendisine ilişkin olarak başkası üzerinde ortaya çıkarmak istediği izlenime ne ad verilir? ) Empati B) İletişim C) Etik D) Rol E) İmaj 13. I. Birinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar sürer. II. Kurum kimliği, kurum sahibinin kimliği ile özdeşleşmiştir. III. Kurum kimliği ile ilgili her konuda kurum sahibi belirleyici rol oynamaktadır. Yukarıda özellikleri verilen kurum kimliği dönemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Geleneksel Dönem B) Marka Tekniği Dönemi C) Tasarım Dönemi D) Stratejik Kurum Kimliği Dönemi E) Uygulama Dönemi 14. Yöresel ölçülerde toplumu etkileme gücüne sahip, genellikle şehirlerde organize olabilen baskı grubu liderleri, topluma farklı konularda düşünce ve yorum sunan gazeteci, yazar, aydın ve entelektüel kişiler kimlerdir? ) Ticaridir. B) Kurgusaldır. C) Eğlence içeriklidir. D) Durağandır. E) Kişiseldir. ) Reklam ajansları B) Siyaset liderleri C) Kanaat önderleri D) Psikologlar E) Medya patronları 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2012ORT12-1 2012ORT12-1 ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. 1. Soru kitapçığınızın

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:3 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-I (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar) ÜNİTE:4 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA 33 36 Diğer Ticari Borçlar-Ödenecek Vergi ve diğer Yükümlülükler 1. İşletme 1 ocak tarihinde 15.000,- TL nakit para, 8.000,- TL ziraat bankası ticari

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı