ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA"

Transkript

1 2012ORT ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. Genel Muhasebe 25 1 Halkla İlişkiler 25 5 Sosyolojiye Giriş 25 9 Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi İletişime Giriş Sosyoloji Lojistiğe Giriş İktisada Giriş İşletme Bilimlerine Giriş İstatistiğe Giriş Davranış Bilimleri Medeni Hukuk I Türk Dili I Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. GENEL ÇIKLM 2012ORT İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 GENEL MUHSEBE DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Genel Muhasebe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi işletme sahibinin veya sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eden kavramdır? ) Borçlar B) lacaklar C) Sermaye D) Kâr E) Zarar 2. Kasa: Ticari Mal: Senetli Borçlar: lıcılar: Demirbaşlar: Bu bilgilere göre işletmenin sermayesi aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) şağıdaki hesaplardan hangisi Dönen ve Duran Varlıklar hesap sınıflarının her ikisinde de yer alır? ) Demirbaşlar B) lıcılar C) Verilen Sipariş vansları D) Verilen vanslar E) lınan Çekler 4. şağıdakilerden hangisi fatura düzenlemek zorunda olmayan serbest meslek erbabından satın alınan, mal veya hizmet karşılığında düzenlenen belgenin adıdır? ) Fatura B) Perakende satış vesikası C) Serbest meslek makbuzu D) Müstahsil makbuzu E) Gider Pusulası 6. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Peşin mal alış B) Peşin mal satış C) Kredili mal satış D) Çek karşılığı mal alış E) Çek karşılığı mal satış 7. İşletme, elinde bulunan adet ve toplam alış değeri olan hisse senetlerinden, 27 den 100 adedini peşin olarak satmıştır. Buna göre hisse senedi satışı ile ilgili yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) 5. Bir işletmede dönem içi işlemler bittikten sonra yapılan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Dönem sonu envanter işlemleri ve kayıtları B) Genel geçici mizanın düzenlenmesi C) Kesin mizanın düzenlenmesi D) Gelir tablosunun düzenlenmesi E) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

3 8. İşletme; si peşin, geriye kalanı veresiye olmak üzere %10 KDV tutarında mal satmıştır. Yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanılması yanlıştır? ) lıcılar hesabı borçlu B) Hesaplanan KDV hesabı 800 alacaklı C) Kasa hesabı borçlu D) lıcılar hesabı borçlu E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 9. İşletme, veresiye olarak satın aldığı ticari mallardan %10 KDV lik kısmını istenilen örneğe uygun olmadığı için satıcıya iade etmiştir. Buna göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) 11. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki mali nitelikteki olaylardan hangisine aittir? ) Maddi duran varlıklara dair verilen avanslar B) Maddi olmayan duran varlıklara dair verilen avanslar C) Özel tükenmeye tabi varlıklara dair verilen avanslar D) Stoklara dair verilen sipariş avansları E) Personele verilen avanslar 12. Uzun vadeli ve ortak olmak amacıyla alınan hisse senetleri, satın alınan şirketin toplam sermayesinin %10 undan az olması hâlinde aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? ) Hisse Senetleri B) Hisse Senedi İhraç Primleri C) İştirakler D) Bağlı Ortaklıklar E) Bağlı Menkul Kıymetler C) D) E) 13. İşletme kayıtlı değerli iştiraki olduğu Demir.Ş. nin dağıttığı tutarındaki kâr payını banka vasıtasıyla tahsil etmiştir. Buna göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? ) Bankalar hesabı borçlu B) İştirakler hesabı borçlu C) İştirakler hesabı alacaklı D) İştirakler hesabı alacaklı E) Bankalar hesabı borçlu 10. Dönem başı mal mevcudu: Dönem içi alışlar: lış giderleri: lıştan iadeler: Dönem sonu ticari mal mevcudu: ralıklı envanter yöntemine göre satılan ticari malın maliyeti ne kadardır? ) B) C) D) E) Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerlerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıklar için ödenen bedeller hangi hesapta aktifleştirilir? ) Özel Maliyetler B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri C) raştırma ve Geliştirme Giderleri D) Şerefiye E) Haklar 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

4 15. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki mali nitelikteki olayların hangisine aittir? soruları aşağıdaki verilere göre cevaplandırınız. İşletme, çıkarmış olduğu 90 gün vadeli nominal değerli finansman bonolarını, bankası aracılığıyla ye satmış, satış tutarı bankadaki mevduat hesabına yatırılmıştır. ) Banka mevduat hesabından yapılan kısa vadeli banka kredisi ödemesi B) Çekilen kısa vadeli banka kredisinin bankada bulunan mevduat hesabına yatırılması C) Banka mevduat hesabından yapılan uzun vadeli banka kredisi ödemesi D) Çekilen uzun vadeli banka kredisinin bankada bulunan mevduat hesabına yatırılması E) Banka kredilerine karşılık bankaya teminat verilmesi 17. İşletmenin, bonolarının satışı ile ilgili yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) İşletmenin dönem sonunda yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Bu yevmiye kaydı aşağıdaki mali nitelikteki olaylardan hangisine aittir? ) ) Dönem sonu gerçekleşen giderin tahakkuk etmesi B) Gerçekleşen faiz giderleri C) Kısa vadeli gider tahakkuklarının uzun vadeli gider tahakkukları hesabına aktarılması D) Uzun vadeli gider tahakkuklarının kısa vadeli gider tahakkukları hesabına aktarılması E) Herhangi bir gidere ait dönem gideri kaydının yapılması B) C) D) E) 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

5 19, 20 ve 21. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplandırınız. Brüt Ücret : SGK İşçi Primi : 280 SGK İşveren Primi : 400 İşçi İşsizlik Sigortası : 20 İşveren İşsizlik Sigortası : 40 Gelir Vergisi : 250 Damga Vergisi : Bu verilere göre çalışan personelin net ücreti aşağıdakilerden hangisidir? ) B) C) D) E) Bu verilere göre çalışan personelin işverene maliyeti ne kadardır? ) B) C) D) E) Bu verilere göre personel ücretleri tahakkuk kaydında, SGK ya ödenecek olan kesintiler ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? ) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı borçlu B) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı C) Personele Borçlar hesabı alacaklı D) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı borçlu E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı alacaklı 23. şağıdaki hesaplardan hangisi bir faaliyet gideridir? ) raştırma ve Geliştirme Giderleri B) Komisyon Giderleri C) Satıştan İadeler D) Satılan Ticari Malın Maliyeti E) Menkul Kıymet Satış Zararları 24. İşletme çek karşılığı %10 KDV tutarında mal satmıştır. Yapılacak olan yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? ) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu B) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu C) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu D) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı E) lıcılar hesabı borçlu Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan, şirket borçlarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğunun sınırlandırılmadığı şirket türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kolektif Şirket B) Komandit Şirket C) Limited Şirket D) nonim Şirket E) Holding Şirket 22. Bu yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İşletmenin dönem kârı dir. B) İşletmenin net kârı dir C) İşletmenin dönem kârından hesaplanan vergi borcu dir. D) İşletme vergi ödemiştir. E) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı sonraki kayıtta bilanço hesabına aktarılacaktır. 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

6 HLKL İLİŞKİLER DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkiler testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Lasswell in iletişim formülü içinde yer almaz? ) Kim? B) Nerede? C) Hangi kanal ile? D) Ne gibi bir etki ile? E) Ne söyler? 3. I. Toplum, ayrılan bireyleri yalıtmayla tehdit eder. II. Bireyler sürekli yalıtılma korkusu yaşarlar. III. Bireyler sürekli olarak fikir iklimini değerlendirirler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Suskunluk Sarmalı kuramının dayandığı varsayımlardandır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. I. Geribildirimde bulunulması için özel çaba harcanmalıdır. II. Mesajı gönderen kişi aynı zamanda iyi bir dinleyici olmalıdır. III. Mesaj kısa, ilgi çekici, akılda kalıcı ve değişken nitelikte sunulmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri halkla ilişkilerde mesajın taşıması gereken özelliklerdendir? ) Yalnız I 4. şağıdakilerden hangisi geribildirimin sesle aktarımını ifade eder? ) Yüz yüze iletişim B) Teknolojik iletişim C) lgısal iletişim D) Yazılı iletişim E) Sembolik iletişim B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler manifestosu olarak bilinen İlkeler Bildirgesi ni kaleme alan kişidir? ) Edward Bernays B) Ivy Lee C) Barnum D) lec Carin E) James Grunig 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

7 6. şağıdakilerden hangisi 1948 de kurulan merikan Halkla İlişkiler Birliğini ifade etmektedir? ) PR B) PRS C) PRS D) PR E) PRD 7. şağıdakilerden hangisi pazarlamanın özelliklerinden biri değildir? ) Ürün ya da hizmetin sistematik biçimde alışverişini gerçekleştirmeyi amaçlar. B) Hedef pazara göre ürün veya hizmet sağlayıp fiyat belirler, dağıtım ve satış yöntemlerini uygular. C) Hedef tüketiciler ile toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin eder. D) İletiyi sıkça yineleme yöntemiyle kitleleri ikna etmeye çalışır. E) Kâr sağlayacak pazarlama bileşenlerini planlar, yönetir ve denetler. 8. şağıdakilerden hangisi dağıtıcılar içinde yer almaz? ) Komisyoncular B) Simsarlar C) Perakendeciler D) İhracatçılar E) Katılımcılar 9. Genellikle birkaç gün ya da birkaç oturum şeklinde düzenlenen toplantılar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? ) Festival B) Sergi C) Seminer D) Panel 10. şağıdakilerden hangisi mesajın, kamuya yönelik olarak tek yönlü üretilmesi ve araçlar kullanılarak dağıtılması anlamına gelmektedir? ) Kitle iletişimi B) Örgütsel iletişim C) Nominal iletişim D) Dönüt iletişim E) Sözsüz iletişim 11. şağıdakilerden hangisi bir kuruluşun ilk kez hizmete girişi ya da bir ürünün ilk kez pazara sürülüşü nedeniyle gerçekleştirilen bir halkla ilişkiler etkinliğidir? ) Festival B) Yıl dönümü C) çılış D) Fuar E) Panel 12. şağıdakilerden hangisi sponsorluk uygulamasının, sponsora sağladığı yararlardan biri değildir? ) Kurumun adının sıkça duyulması B) Kurumsal imajı geliştirmesi C) Kısa dönemde kâr sağlaması D) Yeni iş bağlantıları kurması E) Medya ile olumlu ilişkilerin yürütülmesi 13. şağıdakilerden hangisi kriz planı içerisinde yer almaz? ) Potansiyel sorulara cevap hazırlamak B) Sözcüleri belirlemek C) Bilgi üretimini harekete geçirmek D) İlk adımı medyanın atmasını beklemek E) Kriz komitesini oluşturmak E) Konferans 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

8 14. şağıdakilerden hangisi kriz durumunu olağan bir olaydan ayıran özelliklerden biri değildir? 18. şağıdakilerden hangisi basın bülteninin işlevlerinden biri değildir? ) Kuruluşun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesi B) Başarısızlığı engelleyen önleme mekanizmalarının işlemez hâle gelmesi C) Kuruluşun imaj ve itibarını koruması D) Zaman baskısından dolayı acil müdahalenin gerekli olması ) Kişilerle ilgili duyurular B) Olaylarla ilgili duyurular C) Yönetim kurulunun özel harcamaları D) Kişi ya da kuruluş kimliği oluşturmaya yönelik bilgilendirme E) Herhangi bir konuyla ilgili bilgilendirme E) Bazı krizlerin ani, bazılarının ise uzun dönemde ortaya çıkması 15. şağıdakilerden hangisi basınla iş birliğini gerektiren olgulardan biri değildir? ) Kuruluşun çevresini tanıması B) Kuruluşun kendini tanıması C) Kuruluşun kendini tanıtması D) Kuruluşun kamuoyunu bilgilendirmesi E) Kuruluşun etkinliklerini duyurması 16. İtibar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Saygı görme, değerli ve prestijli olmadır. B) Kamuoyunun örgütle ilgili olumlu veya olumsuz yöndeki izlenimleridir. C) İletişim ya da sosyal statü gibi birçok alanda kullanılan bir unsurdur. D) Kurumun nasıl yönetildiğini ifade eder. E) Kurumun sosyal paydaşlarına yönelik tüm imajlarının net değerlendirilmesidir. 17. şağıdakilerden hangisi itibar yönetiminin özünde yer almaz? ) Bütünsellik B) Tutarlılık C) Kalıcılık D) Sürdürebilirlik E) Ötekileştirme 19. Belirli bir tarihten önce yayımlanması istenmeyen basın bültenlerine aşağıdakilerden hangisi eklenir? ) mbargo B) Yasak C) İvedi D) Süreli E) Yasal 20. Kamuoyuna haber ulaştırmada halkla ilişkiler için hazırlanan iletişim politikalarının temel anahtarı aşağıdakilerden hangisidir? ) Basın gezisi B) Basın toplantısı C) Basın dokümanı D) Röportaj E) El ilanı 21. Yalanın inkâr edilmesi amacıyla göz kırpılması eylemi, sözsüz iletişimin hangi işlevine örnektir? ) Düzenleme B) Tekrar C) Tamamlama D) Yadsıma E) Vurgulama 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

9 22. şağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde kolları kavuşturma hareketinin karşılığıdır? ) Savunma ve mesafeyi koruma B) Sıkıntı ve hoşnutsuzluk C) Belirgin bir tehdit D) Dinlemenin sürdürülmesi E) Etkisiz iletişim 25. şağıdakilerden hangisi Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından kabul edilen Uluslararası Etik Yasası dır? ) tina Yasası B) Katılım Yasası C) Venedik Yasası D) İleti Yasası E) Paris Yasası 23. şağıdakilerden hangisi sunum sırasında görsel materyallerden yararlanma amaçlarından biri değildir? ) Dikkatleri toplamak ve uzun süreli canlı tutmak B) Mesajın daha anlaşılır hâle gelmesini sağlamak C) Bilgilerin hatırlanmasını sağlamak D) Konuşmayı ilginç kılmak E) Dile hakim olmayı sağlamak 24. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının çalışma prensipleri arasında yer almaz? ) Basına ve basın aracılığıyla kamuoyuna doğru bilgi sağlamak B) Kriz anında kamuoyunu ve basını ilk elden bilgilendirmek C) Dürüstlüğüne inanmadığı kurumla çalışmamak D) Çalıştığı kurumla ilgili gizli bilgileri yetkililerin onayı olmadan açıklamak E) Kurum amaç ve çıkarlarını benimseyerek çalışmak 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

10 SOSYOLOJİYE GİRİŞ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyolojiye Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Toplumları zaman ve mekân bakımından nesnel ve somut koşullar içinde anlamaya çalışmak II. yrı ayrı toplumlar üzerine yapılan açıklamaların farklılıklarını tespit edip genellemelere ulaşmak III. Toplumların tarih içinde geçirmekte oldukları değişimin etkenlerini ve yönünü açıklamak Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyolojinin toplum düzeyindeki amaçlarından biri değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 3. Gerek uguste Comte un düşüncelerinin şekillenmesinde gerekse de Karl Marx ın sosyalizm anlayışının gelişmesinde etkili olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? ) S. Simon B) E. Durkheim C) H. Spencer D) M. Weber E) S. Freud 4. şağıdaki sosyolog ve düşünce eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? ). Comte - İş Bölümü B) E. Durkheim - Üç Hal Kanunu 2. şağıdakilerden hangisinde sosyolojinin sağduyu dan farklılığını ortaya koyan temel hususlar bir arada verilmiştir? C) K. Marks - Yabancılaşma D) S. Simon - İdeal Tip E) M. Weber - Tarihsel Materyalizm ) Sorun Çözme - nlam Verme - lanı Denetleme - Bildik Olanı Bilmedikleştirme B) Sorumlu Konuşma - lanı Denetleme - Bağımlılık ğlarından Yararlanma - Bilinmeyeni Bildikleştirme C) Sorun Çözme - lanın Büyüklüğü - nlam Verme - Bilinmeyeni Bildikleştirme D) Sorumlu Konuşma - lanın Büyüklüğü - Bağımlılık ğlarından Yararlanma - Bildik Olanı Bilmedikleştirme E) Sorumlu Konuşma - lanı Denetleme - lanın Büyüklüğü - Bildik Olanı Bilmedikleştirme 5. ynı anda hem abidevi hem de uçucu olan meçhul kadın benzetimi aşağıdakilerden hangisine yönelik bir alegoridir? ) Postmodernizm B) Risk Toplumu C) Tarım Toplumu D) Modernlik E) Fordizm 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

11 6. I. Topluma bir yaşama şeması sağlaması II. Bireylerin sosyal ihtiyaçlarını karşılaması III. İnsanları belirli bir zaman ve yerde bir araya getirmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürün işlevlerinden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 7. şağıdakilerden hangisinde maddi kültürü oluşturan unsurlar doğru verilmiştir? ) İnanç - gelenek - üretim araçları B) Otomobiller - üretim araçları - dil C) Dil - elektronik araçlar - gelenek D) Dil - din - gelenek E) Üretim araçları - binalar - elektronik araçlar 8. Toplumsal bir kategori olarak belirli kültürel niteliklere göre tanımlanan grup aşağıdakilerden hangisiyle örtüşür? ) Etnik B) Ksenofobi C) Irk D) Kentleşme E) Kentlilik 9. Biyolojik ve bilimsel ırkçılık modernliğin doğuşuyla yaşıttır ve hâlen varlığını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra dil, din ve ulusal köken gibi toplumsal ve kültürel faktörlere dayalı yeni ırkçılık türleri de uygarlığımızı tehdit etmektedir. Denilebilir ki 20. yy ın ikincisi yarısına kadar hâkim olan biyolojik ırkçılık, bu tarihten sonra yerini kültürel ırkçılığa bırakmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüz dünyasında yaygın olan kültürel ırkçılığın bir örneğidir? ) Batı da görülen Yahudi düşmanlığı ve Yahudi soykırımı B) Batı da görülen yeni binyılcılık hareketleri C) Batı da görülen İslam karşıtı söylem ve olaylar D) Batı da görülen feminist hareketler E) Batı da görülen küreselleşme karşıtı hareketler 10. şağıdakilerden hangisi aile tiplerini sınıflandırırken kullanılan ölçütlerden biri değildir? ) Evrimci anlayışa göre düzenleme B) Mirasın geçişine göre düzenleme C) Yerleşim yerine göre düzenleme D) ilenin nüfus yoğunluğuna göre düzenleme E) ilenin gelir düzeyine göre düzenleme 11. Modernliğin kurumsal boyutları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ) Kapitalizm - Sosyalizm - Gözetim - Şiddet raçlarının Kontrolü B) Kapitalizm - Kolonyalizm - Gözetim - Emperyalizm C) Kapitalizm - Şiddet raçlarının Kontrolü - Gözetim - Kolonyalizm D) Kapitalizm - Sosyalizm - Endüstriyalizm - Kolonyalizm E) Kapitalizm - Endüstriyalizm - Gözetim - Şiddet raçlarının Kontrolü 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

12 12. I. Toplumsallaşma süreci, her şeyden önce soyut ve hayalî bir toplumu varsayar. II. Toplumsallaşma, insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. III. Toplumsallaşma, öğrenilmiş bilgi ve deneyimlerin biriktirilerek bir sonraki toplumsallaşma evresine aktarıldığı bir süreçtir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toplumsallaşma süreci için söylenemez? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13. George Herbert Mead, sosyal çevreyle etkileşimi ön plana çıkaran bir toplumsallaşma yaklaşımı önerir. Ona göre toplumsallaşma, toplumsal çevreyle simgesel etkileşim biçimleri geliştirmektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mead in insanın kendi varlığının geniş düzeyde toplumsal yaşamın bir parçası olduğu iddiasını ifade eder? 15. Bireyleri, rollerini yapılandıran ve yaratan becerikli performans yani sosyabilite sahibi kişiler olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Chicago Okulu B) Iowa Okulu C) Frankfurt Okulu D) Marksist Okul E) vusturya Okulu 16. Ekonomik davranışı tanımlarken temel kriterimiz yarar sağlama olmalıdır. Yarar sağlama, maddi kazanım ve çıkarlar kadar, maddi olmayan hizmet ve saygınlık gibi toplumsal sunum ve değerleri de kapsar. Buna göre ekonomik davranışı bütün boyutlarıyla toplumsal bir edim olarak gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? ) Karl Marks B) Max Weber C) Saint Simon D) uguste Comte E) Emile Durkheim ) Narsist Benlik B) Toplumsal Benlik C) Kişisel Benlik D) Psikanalitik Benlik E) Egoistik Benlik 14. şağıdaki kavram çiftlerinden hangisi gündelik yaşam sosyolojisinin merkezindedir? ) Geçmiş ve gelecek B) ktüel bir şimdi ve gelecek C) Geçmiş ve aktüel bir şimdi D) ktüel bir şimdi ve mekân E) Zaman ve mekân 17. şağıdakilerden hangisi evlenen çiftlerin ebeveynlerinden farklı olarak yeni bir yerleşim biriminde oluşturdukları aile tipini ifade eder? ) Endogami B) Exogami C) Matrilokal D) Neolokal E) Patrilokal 18. Hukuku devlet değil, toplum yapar. düşüncesini aşağıdakilerden hangisi savunur? ) Tarihçi görüş B) Enstrümentalist görüş C) Plüralist görüş D) ntiformalist görüş E) Ekonomik görüş 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

13 19. Sanayi toplumlarında ailelerin daha az çocuk sahibi olma eğilimi ile insanların daha uzun yaşamaları sonucunda meydana gelen durum aşağıdakilerden hangisidir? ) Nüfusta Sararma B) Nüfusta Grileşme C) Nüfusta Beyazlaşma D) Nüfusta Kırmızılaşma E) Nüfusta Siyahlaşma 22. Bilimsel bir araştırmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? ) Fenomen - Sorun - Kuram B) Sorun - Fenomen - Kuram C) Kuram - Fenomen - Sorun D) Kuram - Sorun - Fenomen E) Sorun - Kuram - Fenomen 20. Türkiye deki gençlik olgusu, Türkiye nin değişen toplum yapısına göre farklı davranış kodları üretmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kuşaklar ve onları niteleyen unsurlar yanlış verilmiştir? ) 1960 lı ve 1970 li Yılların Gençliği (68 ve 78 Kuşağı) - Toplumcu, Politik ve İdeolojik B) 1980 li Yılların Gençliği (80 Kuşağı) - politik, Bireyci ve Tüketici C) 1990 lı Yılların Gençliği (90 Kuşağı) - Küresel, Tüketici ve Marka Tutkunu D) 2000 li Yılların Gençliği (Milenyum Kuşağı) - Postmodern, Çoğul Kimlikli, Sanal Âlem ve Şiddet E) 2010 lu Yılların Gençliği (İnternet Kuşağı) - İdeolojik ve politik 21. I. Bilim, olguları açıklamaya çalışan eylemsel ve zihinsel bir etkinliktir. II. Bilim, kuramdan olguya gider. III. Bilim, olgular hakkında doğrulanabilir kuramlar geliştirir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilimsel faaliyet ve araştırma süreci için söylenemez? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 23. şağıdakilerden hangisi sosyolojinin Türkiye ye girişinin temel nedenlerinden biri değildir? ) Ulusallığı öne çıkarmak B) Sosyal sorunlara çözüm bulmak C) Kimlik çatışmalarını önlemek D) Batılılaşmayı tanıtmak E) Yerelliği öne çıkarmak 24. şağıdakilerden hangisi Türkiye de sosyolojinin öncü isimlerinden biri değildir? ) Prens Sabahattin B) Ziya Gökalp C) Sabahattin li D) bdullah Cevdet E) hmet Rıza 25. Türk Sosyoloji Tarihi nin önemli dergilerinden Mesleki İçtimai Mecmuası nı çıkartan ve özellikle alan araştırmalarının geliştirilmesi yönünde çaba harcayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? ) Ziya Gökalp B) Prens Sabahattin C) Cahit Tanyol D) Behice Boran E) Mehmet İzzet 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

14 TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ TRİHİ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Medeniyet millî olduğu hâlde, hars milletlerarasıdır. II. Medeniyet bir milletten başka bir millete geçebilir, fakat hars geçmez. III. Medeniyet, ilham ve seziş vasıtası ile yapılır, hars yöntem ve akıl vasıtası ile yapılabilir. IV. Bir millet medeniyetini değiştirebilir, fakat harsını değiştiremez. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri Ziya Gökalp in medeniyet ve hars ile ilgili fikirlerinden değildir? 3. I. Türkçe diğer Türk dilleriyle birlikte ltay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. II. Türkçe, diğer ltay dilleri gibi eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve çekildiği sondan eklemeli bir dildir. III. Türkçe sözcüklerde, rapça, lmanca vb. dillerde görülen erillik, dişillik (yani cinsiyet ayrımı) özelliği vardır. IV. Türkçede sayı sıfatlarından sonra gelen adlar çoğul eki almazlar. Türkçenin genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve IV ) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 2. Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile oluşturur. ynı kaynaktan beslenen diller bu şekilde farklı dil ailelerine ayrılır. Bir dil ailesi, tarihin bilinmeyen dönemlerinde bir ana dilden türeyen dillerin oluşturduğu topluluktur. I.Hint-vrupa dilleri: İngilizce, İspanyolca, Rusça II.Hami-Sami dilleri: rapça, İbranice (Kenanca), Habeşçe III.Ural-ltay dilleri: Bengalce, Hintçe, Urduca Dünyadaki başlıca dil aileleri ve diller ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4. Osmanlı Devleti nde sadrazam Damat İbrahim Paşa döneminde Batıyla ilişkilerin gelişmesiyle ilk Türk matbaasının kurulmasına izin verilmiştir. Fransa elçisi Mehmet Efendi nin oğlu Said Efendi ile ortak bir matbaa kurma konusunda anlaşan İbrahim Müteferrika matbaanın yararlarını içeren geniş bir rapor hazırlayarak İbrahim Paşa ya sunmuştur. Sadrazamın konuya olumlu yaklaşması ve Said Efendi nin de çabalarıyla dönemin şeyhülislâmı, matbaa kurulmasında dinî açıdan herhangi bir sakınca olmadığı konusunda fetva vermiştir. Bu fetvanın ardından dinî kitapların basılmaması şartıyla matbaa açılabileceğine dair ferman yayımlanmıştır. Yukarıda bahsedilen olaylar hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir? ) II. Mahmud B) III. Selim C) Kanuni Sultan Süleyman D) III. hmed E) bdulmecid 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

15 5. Kültürler, fonolojik ya da fonetik alfabe kavramına çok uzun bir sürede ve farklı aşamalardan geçerek ulaşmışlardır. Çin, Eski Mısır, Mezopotamya, Hitit, Maya-ztek gibi bazı kültürlerde görüldüğü gibi harflerin bulunmadığı, bir resim ile kavramın çağrıştırıldığı bu yazı sisteminde, bir sözcüğü veya bir fikri temsil eden grafiksel semboller kullanılmış; birbirine bağlı bir dizi resim ile bir olay anlatılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Resim yazısı (pictographie) B) Fikir yazısı (ideogram) C) Madde yazısı D) Hece yazısı (phonographie) E) Harf yazısı (alfabe) 7. Dinin kaynağı animizm (ruhculuk) dir. Bu düşünceye göre maddi şeylere şekil veren ruhlar vardır. Kendisinde bedeninden ayrı bir ruh fark eden insan, çevresindeki canlı ve cansız varlıklarda da böyle bir cevher bulunduğunu düşünmüştür. Ölü ruhlarının bedensiz varlıklarını devam ettirecekleri inancı atalara tapma kültünü doğurmuş, buradan tabiat güçlerini idare eden tanrıların varlığına geçilmiş, zamanla çeşitli tanrıların niteliklerinin bir tanrıda birleşmesiyle de tek tanrıcılık ortaya çıkmıştır. Dinin kaynağı ile ilgili yukarıdaki düşünceler hangi bilgine aittir? ) W. R. Smith B) E. Burnette Taylor C) H. Spencer D) E. Durkheim E) S. Freud 6. MÖ. VI. yüzyılda Hindistan da ortaya çıkmış, Orta sya ya, Çin e, sonra Kore ve Tibet e kadar uzanmıştır. Batı Türkistan da pek tutunamamış, Doğu Türkistan ın yerleşik çevrelerinde kendine daha uygun muhitler elde etmiştir. Batı Kırgızistan da, daha sonra Doğu Türkistan da Türklerin bu dinle tanıştıkları; Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Karluklar ve Uygurların bazı boylarının sosyal ve siyasi nedenlerle bu dini kabul ettikleri görülmektedir. Yukarıda tanımı ve yayılma alanı verilen din aşağıdakilerden hangisidir? ) Maniheizm B) Zerdüştîlik C) Budizm D) Mazdeizm E) Taoizm 8.. Türkler tarih boyunca çok farklı alanlarda önemli eserler meydana getirmişlerdir. şağıda yer alan yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Seydi li Reis - Miratü l-memalik B) Kâtip Çelebi - Cihannüma C) Erzurumlu İbrahim Hakkı - Marifetnâme D) Kaşgarlı Mahmud - Kutadgu Bilig E) Farabî - El-Medinetü l-fazıla 9. şağıdakilerden hangisi Türklerde çadır adı olarak kullanılmamıştır? ) Oba B) Otağ C) Çerge D) laçuk E) Obruk 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

16 10. Orta sya da yapılan kazı ve araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan resim ve minyatürlü kitaplardan, minyatürün bir Türk sanatı olduğu anlaşılmıştır. şağıdakilerden hangisi meşhur minyatürcüler arasında yer almaz? ) Veli Can B) Şeyh Hamdullah C) Molla Mehmed D) Nigarî E) Levnî 11. şağıdakilerden hangisi Hunların sanat uğraşları arasında yer almaz? ) Çadır B) Kurgan C) Kaya resmi D) Heykel E) Manastır yapımı 12. Osmanlı Devleti nde hangi padişah döneminde yapılan değişiklikler sonucunda, Dîvân-ı Hümâyûn dan sonraki merkez teşkilatı büyük ölçüde şekillenmiş ve bazı küçük değişikliklerle devletin yıkılışına kadar devam etmiştir? ) II. Mahmud B) II. bdülhamid C) bdülmecid D) bdülaziz E) III. Selim 13. Dîvân-ı Hümâyûn da yapılan görüşmeler, verilen hükümler ve alınan kararlar konularına göre çeşitli defterlere kaydedilirdi. şağıdakilerden hangisi bu defterler arasında yer almaz? ) Mühimme Defterleri B) hkâm Defterleri C) Tahrir Defterleri D) Tahvil Defterleri E) Şikâyet Defterleri 14. Osmanlı padişahları içinde ilk defa Hâdimü l- Haremeyni ş-şerifeyn unvanını kullanan padişah aşağıdakilerden hangisidir? ) Fatih Sultan Mehmed B) II. bdulhamid C) Kanunî Sultan Süleyman D) II. Murad E) Yavuz Sultan Selim 15. Osmanlı Devleti nde kapıkulu süvarilerinin ilk teşkil edilen bölümüdür. Barış zamanında padişaha refakat eder, halka para serpme işini yaparlardı. Sefer sırasında yol açma, köprüleri tamir etme hizmetlerinden başka, padişah tuğlarını taşıma, padişahın yedek atlarını çekme gibi hizmetleri yerine getirirlerdi. Yukarıda özellikleri verilen kapıkulu kuvvetlerine ne ad verilir? ) Sipah Bölüğü B) Silahdar Bölüğü C) Sağ Ulufeciler D) Sol Ulufeciler E) Sağ Garipler 16. Osmanlı Devleti nde nkara Savaşı ndan (1402) sonra fetihlerin durması ve savaş esiri elde edilememesi nedeniyle Hristiyan halkın çocuklarından yararlanılması yoluna gidilmiş ve bu bunun için Devşirme Kanunu çıkarılmıştır. Devşirme Kanunu çerçevesinde Hristiyan ailelerin belirli yaşlardaki çocukları devlet hizmetine alınmıştır. şağıdakilerden hangisi Devşirme Kanunu na aykırı bir uygulamadır? ) Tek çocuğu olanın oğlu alınmaz, birden fazla oğlu olanın sadece biri alınırdı. B) İki veya daha fazla çocuğu olanların en sağlıklı olan çocuğu tercih edilirdi. C) Sanat sahibi olanlar özellikle tercih edilirdi. D) Daha çok yaş arasındakiler tercih edilirdi. E) Kısa ya da uzun boylu ve kel olanların alınmaması kanun gereği idi. 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

17 17. Meliklere, devlet büyüklerine ve beylere hizmet ve görevleri karşılığı olarak verilen topraklardan elde edilen gelirler ile oluşturulan kuvvetler savaş zamanı orduya katılırdı. Selçuklular tarafından uygulanmaya başlanan bu sistemle hem asker yetiştirilmiş hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Yukarıda bahsedilen kuvvetlere ne ad verilirdi? ) Yardımcı kuvvetler B) Hassa ordusu C) Türkmenler D) Gönüllüler E) İkta askerleri 20. Osmanlı Devleti nde tedavüldeki madenî paraların rayiçlerinin korunması, karaborsacılığın engellenmesi, üretim kalitesinin, fiyatların ve ölçü-tartı aletlerinin kontrolünden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? ) Dizdar B) Muhtesip C) Subaşı D) sesbaşı E) İmam 18.. Osmanlı Devleti nin, Hazine-i Hümâyûn ve Hazine-i Enderun (İç Hazine) olmak üzere iki temel hazinesi mevcuttu. şağıdakilerden hangisi İç Hazine nin gelirleri arasında yer almamaktadır? 21. Türk kültüründe şehir yaşamına ait kaynaklarda adı geçen ve Hun-Çin sınırını oluşturan Kan-su Vadisi nde başkent olarak kurulan ilk yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir? ) Hâs ve mâlikâne gelirleri B) Saraya ait çayır, koru ve çiftliklerin gelirleri C) Mısır valilerinin gönderdiği yıllık meblağ D) Devlet ricalinden gelen hediyeler E) Salyaneli eyâletlerin maktu vergileri ) Ejder Kenti B) Taif C) k-beşim Şehri D) Sana E) Yesrib 19. İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İpek Yolu (Seidenstrasse) tabirini ilk kez Ferdinand von Richthofen 1877 yılında kullanmıştır. B) Tabii bir yol olan İpek Yolu, tek bir yol olmayıp bir yollar ağıdır. C) Doğudan batıya değil, batıdan doğuya devam eder. D) İpeğin dışında pek çok mal bu yol üzerinden taşınır. E) 552 yılında Göktürk Kağanlığı kurulunca İpek Yolu nun önemi azalmıştır. 22. Vakıf kurucusunun kendi soyundan gelenlere de bir miktar mal bırakmak veya kendilerine miras kalacak malı dağıtmamak için kendi mülkünü, soyundan gelenlere tahsis ettiği vakıf türü aşağıdakilerden hangisidir? ) vârız vakıfları B) Mütevellisi kalmayan vakıflar C) Selatin vakıfları D) Hayrî vakıflar E) Zürrî vakıflar 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

18 23. Osmanlı Devleti nde vakıf müessesesi bağlamında vakfedilen malların şartlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Gelir belirli zaman aralıklarında değil, sürekli bir biçimde vakfa ait olmalı. B) Vâkıfın mülkü olmalı. C) Gelir getiren bir nitelikte olmalı. D) Borç veya menfaat olmamalı. E) Vakıftan yararlanacak olanlar açıkça belirtilmemeli. 25. Osmanlı Devleti nde posta nezareti hangi tarihte kurulmuştur? ) 1840 B) 1856 C) 1876 D) 1808 E) Osmanlı Devleti nde menzillerin üzerinde kurulduğu yolların güzergâhları; sağ, sol ve orta kol olarak isimlendirilmiştir. İstanbul dan başlayarak Tekirdağ, Malkara, Dimetoka, Gümülcine, Prevaşti, Yenişehir, İzdin yolu ile Tebai ye ulaşan yol aşağıdakilerden hangisidir? ) nadolu sağ kol B) nadolu orta kol C) Rumeli orta kol D) Rumeli sol kol E) Rumeli sağ kol 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

19 İLETİŞİME GİRİŞ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişime Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Karmaşık ve devamlı bir süreçtir. II. İkiden fazla birey arasında gerçekleşir. III. Sembolik değildir. IV. Maksatlıdır. Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri iletişimin özelliklerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve IV E) II, III ve IV 2. şağıdakilerden hangisi etkin bir iletişim sağlanabilmesi için mesajın taşıması gereken şartlardan biri değildir? ) Hedefin bilgi, düşünce ve deneyimlerine uygun olma B) Hedefin tutum, inanç ve değer yargılarına uygun olma C) Hedefin ihtiyaç ve amaçlarını karşılama D) Hedefin ilgi alanlarını ve isteklerini karşılama E) Hedefin ön yargı ve çıkarlarına uygun olma 3. I. Sanayi Devrimi sonrasının kent kültürüdür. II. Günceldir ve sürekli değişime uğrar. III. Herhangi bir sınıfın kültürü değildir. IV. Karşı duruş ve eleştiri potansiyeli taşır. Yukarıda özellikleri verilen kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yüksek Kültür B) Popüler Kültür 4.. şağıdaki iletişim modelleri ve kurucuları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Newcomb Dairesel Model B) Lasswell Genel İletişim Modeli C) Shannon ve Weaver Çizgisel Model D) Westley ve Maclean Kitle İletişim Modeli E) Jacobson İletişim Modeli 5. I. Mektuplaşma II. Kısa mesaj (SMS) III. Telefonlaşma IV. Dinleme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yazılı iletişim dir? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III E) II, III ve IV 6. şağıdakilerden hangisi bireyin farklı mekânlardaki kişilerle aynı anda ileti alışverişinde bulunmasıdır? ) Planlılık B) Geçicilik C) Örgütlülük D) nındalık E) Öznelerarasılık C) Folk Kültürü D) Kitle Kültürü E) Genel Kültür 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

20 7. şağıdakilerden hangisi aşağıdan yukarıya iletişimi engelleyen durumlar dan biri değildir? 11. şağıdakilerden hangisi bir kurum yöneticisinin görevlerinden biri değildir? 8.. ) Çalışanların üstlerine dönük çekingenlikleri B) Kurum içinde demokrasinin var olması C) Baskıcı yönetim sebebiyle iletişimin kısıtlanması D) Üstlerin iletişimi tek yönlü sürece indirgemeleri E) Tam ve nesnel bilgi verme güçlüğü şağıda kişilerarası iletişim ve kitle iletişimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kişilerarası iletişimde kaynak özel kişidir. B) Kitle iletişimi kamu hizmeti niteliğindedir. C) Kişilerarası iletişimde geri bildirim sınırlı değildir. D) Kitle iletişiminde hedef kitle dağınıktır. E) Kişilerarası iletişimde mekân ve zaman farklıdır. 9.., her türlü sosyo-ekonomik düzeyde bulunan bireylere seslenen, bazen ciddi sosyal ve siyasal haberlere bazen de magazin türü sosyete haberlerine yer veren, ulusal gazeteler de denilen gazetelerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Magazin gazeteleri B) Fikir gazeteleri C) Kitle gazeteleri D) Tematik gazeteler E) Spor gazeteleri 10. şağıdakilerden hangisi televizyonun özelliklerinden biri değildir? ) Çalışanları motive etmek B) Değişime kapalı olmak C) İyi bir yönetim ekibi oluşturmak D) Ortaklarının kazançlarını artırmak E) çık bir vizyon sergilemek 12. Bir kimsenin, topluluğun veya kurumun kendisine ilişkin olarak başkası üzerinde ortaya çıkarmak istediği izlenime ne ad verilir? ) Empati B) İletişim C) Etik D) Rol E) İmaj 13. I. Birinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar sürer. II. Kurum kimliği, kurum sahibinin kimliği ile özdeşleşmiştir. III. Kurum kimliği ile ilgili her konuda kurum sahibi belirleyici rol oynamaktadır. Yukarıda özellikleri verilen kurum kimliği dönemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Geleneksel Dönem B) Marka Tekniği Dönemi C) Tasarım Dönemi D) Stratejik Kurum Kimliği Dönemi E) Uygulama Dönemi 14. Yöresel ölçülerde toplumu etkileme gücüne sahip, genellikle şehirlerde organize olabilen baskı grubu liderleri, topluma farklı konularda düşünce ve yorum sunan gazeteci, yazar, aydın ve entelektüel kişiler kimlerdir? ) Ticaridir. B) Kurgusaldır. C) Eğlence içeriklidir. D) Durağandır. E) Kişiseldir. ) Reklam ajansları B) Siyaset liderleri C) Kanaat önderleri D) Psikologlar E) Medya patronları 2012ORT Diğer sayfaya geçiniz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı