TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1258 Ekim 1983 ICS Baskı TEMİZ SU TESİSATI HESAP KURALLARI Rules for Calculation for Installation Water Supply on Building TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU TANIMLAR Temiz su Tesisatının Hesaplanması Toplam Su ihtiyacı En Çok Kullanma Miktarı Kullanma eşzaman Etkeni Yük Birimi (YB) Akma Basıncı Temiz su Şebekesi Basıncı En Elverişsiz Kullanma Yeri (Noktası) En Elverişsiz Kullanma Yeri Yüksekliği En Elverişsiz Hat (Kritik Hat) Boru Toplam Basınç Kaybı (Pa) Özel Donatı Basınç Kayıpları Etkin Basınç (Pa) Ortalama Basınç Kaybı Bağımsız Boru Parçası İşletme Alt Basıncı İşletme Üst Basıncı KAPSAM HESAPLAMA KURALLARI KONUTLARDA SU İHTİYACI (GEREKSİNMESİ) KONUT DIŞI YAPILARDA SU İHTİYACI TEMİZSU DEPOLAMA İHTİYACI KULLANMA YERLERİ SAYISININ BULUNMASI Konutlarda Kullanma Yer Sayısı Konut Dışı Yapılarda Kullanma Yeri Sayısı TEMİZSU TESİSATININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR Toplam Su ihtiyacı Kullanma Yerleri Su ihtiyacı En Çok Kullanma Miktarı Temiz su Kesilmelerine Karşı Depolama KULLANMA YERLERİNE TAKILACAK DONATILARIN ANMA ÇAPLARI (DN) BORU ÇAPLARINI HESAPLAMA ESASLARI SU VERDİSİNİN HESABI DEĞİŞİK KULLANMA YERLERİ İÇİN HESAPLAMAYA ESAS AKMA BASINÇLARI SU SAY AĞINDAKİ BASINÇ KAYIPLARI ŞEBEKE BASINCI BORULARDAKİ BASINÇ KAYIPLARININ HESABI BORU ÇAPLARININ HESABI DOLAŞIM TESİSATI HESABI BORU ÇAPININ BELİRLENMESİ DOLAŞIM BASINCI YETERLİLİĞİNİN KONTROLÜ Bağımsız Boru Parçalarındaki Verdilerin Hesabı Doğal Akım Etkin Basıncın Hesabı ZORLAMALI DOLASIMLI TESİSATTA HESAPLAMA SICAKSU HAZIRLAYICISI BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESABI MERKEZİ SICAKSU HAZIRLAYICILARI (BOYLERLER) BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESABI SICAKSU HAZIRLAYICILARINA AİT GÜVENLİK VANASI ÇAPININ SEÇİMİ BASINÇLANDIRMA TESİSATI HESABI BASINÇ YÜKSELTME- POMPASI TESİSATININ DÜZENLENMESİ BASINÇLANDIRMA (HİDROFOR) TESİSATI (TS 1911) BASINÇLANDIRMA POMPASI

4 TEMİZ SU TESİSATI HESAP KURALLARI ( RULLES FOR CALCULATION FOR INSTALLATION WATER SUPPLY ON BUDLDING ) 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU Bu standard, yapılardaki temiz su tesisatının hesaplanma kurallarına dairdir TANIMLAR Temiz su Tesisatının Hesaplanması Temiz su tesisatının hesaplanması, sayaçtan veya bağımsız sistemlerde kaynaktan başlayarak kullanma yerlerine kadar olan temiz su boru ve donatılarının ölçü, sayı ve kullanma suyu verdi, basınç vb. belirlenmesidir Toplam Su ihtiyacı Toplam su ihtiyacı bir yapıda litre olarak 24 saatlik su miktarıdır En Çok Kullanma Miktarı En çok kullanma miktarı, yapıda su tüketiminin en çok olduğu anda litre olarak bir saatte kullanılan su miktarıdır Kullanma eşzaman Etkeni Kullanma eşzaman etkeni, temiz su tesisatının bir noktasında var olabilecek verdiyi bulmak üzere, aynı anda kullanma sayısına ve kullanma şekline bağlı olduğu kabul edilen katsayıdır. NOT - Temiz su tesisatı hesaplarında, kullanma eşzaman etkeninin aynı büyüklükte veya aynı büyüklüğe dönüştürülmüş (n) sayıda kullanma yerinin beslendiği bir boru için n olduğu kabul edilir Yük Birimi (YB) Yük birimi, temiz su kullanma yerli çeşitlerinin temiz su tesisatında oluşturduğu yükü belirtmek üzere, birim olarak kabul edilen anma büyüklüğü 10 mm lik bir musluğun veya bir boşaltma vanasının 0,25 l/s ye eşit olan verdisidir Akma Basıncı Akma basıncı, suyun kullanma yerinden istenilen bir hızla akmasını sağlamak için, kullanma yeri çıkısında bulunması gereken basınçtır (Birimi Pa.dır. 1Pa 1, kgf/cm bar) Temiz su Şebekesi Basıncı Temiz su şebekesi basıncı, hesabı yapılacak boru tesisatının başlangıcındaki su basıncıdır En Elverişsiz Kullanma Yeri (Noktası) En elverişsiz kullanma yeri, tesisat üzerinde bulunduğu noktadan başlayarak tesisat başlangıç noktasına kadar boru hattı üzerinde toplam basınç kayıplarının en büyük olduğu kullanma yeridir. En elverişsiz kullanma yeri genellikle, tesisat başlangıç noktasına göre düşey doğrultuda en yüksekte ve boru hattı üzerinden ölçülmek koşuluyla yatay doğrultuda en uzakta bulunan, aynı zamanda bu özeliklerdeki kullanma yerlerinden en çok su akıtan musluktur. (TS 6) 1) En Elverişsiz Kullanma Yeri Yüksekliği En elverişsiz kullanma yeri yüksekliği, hesabı yapılacak temiz su tesisatının başlangıç noktası ile en elverişsiz kullanma yeri arasındaki yükseklik farkıdır (Birimi m dir). 1) Bu standardda atıf yapılan Türk Standartlarının numaraları metnin sonunda verilmiştir. 1

5 En Elverişsiz Hat (Kritik Hat) En elverişsiz hat, en elverişsiz kullanma yerini, tesisatın başlangıç noktasına bağlayan boru hattıdır Boru Toplam Basınç Kaybı (Pa) Boru toplam basınç kaybı hesabı yapılacak boru hatta üzerindeki, boru basınç kayıpları ile vana, musluk ve bağlantı parçalarındaki kayıpların toplamıdır (Birimi Pa dır) Özel Donatı Basınç Kayıpları Özel donatı basınç kayıpları su sayacı ve bunun gibi tesisata eklenilebilecek özel donatıların oluşturduğu kayıplardır. (Birimi m dir.) Etkin Basınç (Pa) Etkin Basınç, şebeke basıncından özel basınç kayıpları ile akma basıncı ve en elverişsiz kullanma yeri yüksekliği toplamının çıkarılması sonucunda elde edilen basınçtır. NOT - Etkin basınç, boru toplam basınç kaybından az olamaz Ortalama Basınç Kaybı Ortalama basınç kaybı, hesabı yapılacak bir boru hatta için, etkili basıncın bu hattan toplam boru boyuna bölünmesiyle bulunan değerdir. (Birimi Pa/m dir.) Bağımsız Boru Parçası Bağımsız boru parçası, boru hattında artlarda gelen iki "T" bağlantısı arasında kalan boru kısmıdır İşletme Alt Basıncı İşletme alt basıncı, basınçlı tank su pompasının devreye girdiği andaki basınçtır (bu basınçta tanktaki su, kabul edilen en düşük düzeydir.) İşletme Üst Basıncı İşletme üst basıncı, basınçlı tank su pompasının devreden çıkağı andaki basınçtır (bu basınçta tanktaki su, kabul edilen en üst yüksekliktedir) KAPSAM Bu Standard, yapılarda temiz su tesisatına yerleştirilecek ve kurulacak kullanma yerleri şayianın, boru çaplarının, basınçlı su ve sıcak su hazırlayıcıları büyüklüklerinin hesaplanması kurallarını kapsar. 1 - HESAPLAMA KURALLARI KONUTLARDA SU İHTİYACI (GEREKSİNMESİ) Banyosuz konutlarda bir günde kişi basma su ihtiyacı en az 60 l gün; yalnız duşu olan konutlarda en az 80 l/gün; küvetli konutlarda en az 100 l/gün olarak alınmalıdır. Bu gereksinme, yerel özellikler, konutun bahçesine, konutun boyuttan ile kullanış şekline, sıcak su hazırlayıcılarının tipine göre özel olarak hesaplanmalıdır KONUT DIŞI YAPILARDA SU İHTİYACI Konut dışı yapılardaki en az su ihtiyacı Çizelge 1 de verilmiştir. Bu değerler yangın veya özel endüstri gereksinmelerini kapsamazlar. Bunlar için ek verdiler kullanılmalıdır TEMİZSU DEPOLAMA İHTİYACI Çizelge - 2de 24 saatlik temiz su kesilmelerini karşılamak için depolama hacimleri verilmiştir. Bunlar en küçük değerlerdir. Ancak depo hacmi hiç bir zaman 110 l 'den az olmamalıdır. 2

6 1.4 - KULLANMA YERLERİ SAYISININ BULUNMASI Konutlarda Kullanma Yer Sayısı Bütün konutlarda hesaplamaya esas olmak üzere en az bir banyo, bir lavabo, bir helataşı ve bir de evye göz önüne alınmalıdır. Yalnız bir helataşı bulunduğunda banyo ve helataşı kullanma sayısına ayrı ayrı girmelidir. Üçten çok odalı konutlarda, kullanma yerlerinin sayısı uygun bir şekilde artırılmalıdır Konut Dışı Yapılarda Kullanma Yeri Sayısı Yapıların tipine ve kullanılma biçimine uygun olarak kullanma yerleri sayılarının bulunması Çizelge 3. 10'da verilmiştir. ÇİZELGE -1 Konut Dışı Yapılarda Su ihtiyacı 3

7 ÇİZELGE - 2 Depolama Hacimleri 4

8 ÇİZELGE - 3 Sanat Galerileri, Kütüphaneler ve Müzelerde Kullanma Yerlerinin Sayısı 5

9 ÇİZELGE - 4 Sinema, Konser Salonları ve Tiyatrolarda Kullanma Yerlerinin Sayısı 6

10

11 ÇİZELGE - 5 Fabrikalarda Kullanma Yerleri Sayısı 8

12 ÇİZELGE - 6 Hastahanelerde Kullanma Yerleri Sayısı NOT Hastahanelerin özelliklerine göre kullanma yerleri ve tipleri artırılabilir veya azaltılabilir. 9

13 ÇİZELGE - 7 Otellerde Kullanma Yeri Sayıları 10

14

15 ÇİZELGE - 8 Bürolarda Kullanma Yeri Sayıları 12

16 ÇİZELGE - 9 Lokantalarda Kullanma Yeri Sayıları 13

17 ÇİZELGE - 10 Okullarda Kullanma Yerlerinin Sayısı 14

18

19 ÇİZELGE - 11 Donatılarda istenen En Az Soğuk Su Verdileri ÇİZELGE - 12 Donatılarda istenen En Az Sıcak Su Verdileri TEMİZSU TESİSATININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR Toplam Su ihtiyacı Çizelge - 1 de verilmiştir Kullanma Yerleri Su ihtiyacı Çizelge - 1 de verilmiştir En Çok Kullanma Miktarı Konut veya konut dışı yapının temiz su tesisata donatımlarının tipine ve kullanılma biçimine göre bulunur. Çizelge - 11 ve Çizelge -12 de verilen ve çeşitli donatıların verdilerini gösterir değerler en çok kullanma alanlarının bulunmasında esastır. Ancak, bu değerler donatılarda hesaplanması gereken en az verdiler olup özel durumlarda bu değerler uygun şekilde artırılabilir Temiz su Kesilmelerine Karşı Depolama Çizelge - 2 de verilen değerler esas alınmalıdır. 2 - KULLANMA YERLERİNE TAKILACAK DONATILARIN ANMA ÇAPLARI (DN) Bu standardda özel olarak belirtilen durumlar dışında hiçbir kullanma yerinde DN 15 mm den küçük boru ve donatı (Musluk, vana vb.) kullanılmamalıdır Konut ve yapı tesisatında kullanma yerlerine bağla nacak donatıların anma çaplan Çizelge - 13 de verilmiştir. 16

20 ÇİZELGE - 13 Yapılarda Kullanma Yerleri Bağlantı Ağızları Anma Büyüklükleri (DN) 2.3 Çizelge 13 de verilenlerin dışında kalan kullanma yerlerine takılacak donatıların büyüklüğü kullanma yerlerindeki ihtiyaç ve anma büyüklüğüne göre Çizelge 14 de verilen verdiler esas alınarak hesaplanmalıdır. ÇİZELGE - 14 Özel Kullanma Yerleri Bağlantı Ağızları Anma Büyüklükleri (DN) 3 - BORU ÇAPLARINI HESAPLAMA ESASLARI Temiz su tesisatında boru çaplarının hesap esası, suyun izlediği yol boyunca oluşan basınç kayıplarının bulunmasına dayanır. Basınç kayıpları belli bir boru çapı için, boru iç yüzeyinin pürüzlülüğüne dolaylı olarak boru malzemesine, borudaki su verdisine, dirsek, vana gibi bağlantı malzemesinin oluşturduğu yerel, özel kayıplara, sayaç ve benzeri özel donatım ve malzemelerden ileri gelen basınç kayıplarına bağlıdır. Su verdisi, borunun beslediği kullanma yerlerinin sayı ; cins ve tümü için düşünülecek kullanma eş zaman etkenine bağlıdır. Temizsu tesisatı kapsamına giren soğuk su ve sıcak su tesisatı boru çapı hesapları aynı esaslara göre yapılmalıdır SU VERDİSİNİN HESABI Boru çaplarının hesabında kullanılacak su verdisi, kullanma eş zaman etkeni gözönüne alınarak anma büyüklüğü ( anma çapı ) 10 mm lik bir boşaltma musluğunun 0,25 l/s veya 15 l / min a eşit olan verdisi Y.B. ( Yük Birimi ) kabul edilerek Z tane Y.B. için : 17

21 q = 0,25. Zl/s amprik bağıntısıyla hesaplanır. Bunun tersi olarak q l/s verdiye karşılık olan YB : q Z = ( ) 2 = 16q 2 0,25 bağıntısıyla bulunur. Güçleri veya büyüklükleri belirten donatı veya cihazlarda verdi bağıntıyla değil deneyle bulunur. Bunun dışında belirli kullanma yerleri için verdiler Çizelge 15 den alınmalıdır. Hesaplamada kural olarak 0,5 l/s den daha küçük verdisi olan kullanma yerleri ve basınçlı hela yıkayıcıları gibi sürekli kullanılma süreleri kısa olan 0,5 l /s den daha büyük verdili kullanma yerleri için YB değerleri, bunların dışındaki kullanma yerlerinin tersine gerçek verdileri alınmalıdır. Endüstriyel tesisler gibi yapı tesisatına benzemeyen tesisat hesabında, her özel kullanma yerinin verdisi ve bunlar için gözönüne alınacak eş zaman etkenleri, teknik kurallar içinde de hesap edilmelidir. ÇİZELGE - 15 Belirli Kullanma Yerleri için Verdi ve Yük Birimleri HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Örnek 1 - Bir yapı tesisatı kolonundaki uç bağlantı borularının her birinde birer tane anma çapı 10 mm lik boşaltma musluğu, bir rezervuar ve bir lavabo vardır. Buna göre toplam verdinin hesaplanması: Çizelge - 15 e göre : Z =3 (1 + 0,25 + 0,5) = 5,25 YB q = 0,25 x V 5,25 = 0,573 l /s dir. 18

22 Burada rezervuar yerine basınç hela yıkayıcısı konduğunda : Z = 3 ( ,5) = 37,5 YB q = 0,25 x -V375 = 1,531 l/s bulunur. Aynı tesisata DN 20 mm olan bahçe sulama musluğu veya çamaşır yıkama musluğu eklendiğinde: = 0, ,0 = 1,573 l/s rezervuar yerine basınçlı hela yıkayıcısı bulunması halinde : = 1, ,0 = 2,531 l/s olur. Örnek 2 - Bir yapı tesisatında 3 tane gazlı sıcak su hazırlayıcısı (15 / /min) ; 3 tane kömürlü sıcak su hazırlayıcısı (anma çapı-15 mm musluk) vardır. Buna göre toplam verdinin hesaplanması: Z 1 (gazlı sıcak su hazırlayıcısı) =3x1 = 3 YB Z 2 (kömürlü sıcak su hazırlayıcısı) = 3 x 2,5 = 7,5 YB Z = Z 1 + Z 2-10,5 YB q = 0,25 x 10,5 = 0,25 x 3,25 q = 0,81 l/s Örnek 3 - Endüstriyel bir tesisin sıra halinde bulunan yıkama tesisatında 18 tane tekne vardır. Toplam verdinin bulunması: 0,5 YB olarak her bir yıkama yeri için : q = 0,25 x 10,5= 0,177 l/s verdi hesaplanır. Toplam verdi q = 18 x 0,77 = 3,18 / Is dir. Oysa, aynı kullanma yerleri bir bina tesisatı için düşünüldüğünde toplam verdi; q = 0,25 x 0,5 x 4,25 = 0,75 l/sn olur. Bunların karşıtı olan YB leri : Z (endüstriyel) = 16q = 16x3,18 2 = YB Z (yapı) = 16a 2 = 16 x O,752 = 9,00 YB DEĞİŞİK KULLANMA YERLERİ İÇİN HESAPLAMAYA ESAS AKMA BASINÇLARI Temiz su tesisatı hesabında kullanılacak akma basınçları değişik kullanma yerleri için Çizelge - 15 den alınmalıdır SU SAY AĞINDAKİ BASINÇ KAYIPLARI Sayacın bağlandığı su şebekesinin basıncı, sayacın su giriş yerinde ençok 980, Pa (100 mss) olmalıdır. Sayaçlardaki basınç kaybı, sayacın büyüklüğüne göre değişir. Sayacın büyük seçilmesi halinde basınç kaybı az, küçük seçilmesinde basınç kaybı yüksek olur. Genel olarak sayaçlardaki basınç kaybı hesaplarında Pa (5 mss) olacak şekilde atanmalı, sayaç seçimi de buna göre yapılmalıdır. 19

23 Ancak, sayaçlardaki basınç kaybı, hiç bir zaman Pa( 10mSS) den fazla olmamalıdır. Su sayaçlarında alınacak basınç kayıptan Çizelge - 16 da verilmiştir ŞEBEKE BASINCI Temizsu şebekesi basıncı, yerel Belediyeden alınmalıdır BORULARDAKİ BASINÇ KAYIPLARININ HESABI Yapı temiz su tesisatı için yapılacak boru hesaplarında borudaki basınç kayıpları aşağıdaki bağıntı kullanılmalıdır. Bu bağıntı, 1 m boru boyu için, sayaç dışında dirsek, bağlantı parçası, vana vb. özel dirençlerden oluşan basınç kayıplarını da kapsamak üzere toplam basınç kaybını verir. h = R/= Z.a.d b (mss) /g h = log 2 +lga blgd (mss) Burada; h = Toplam basınç kaybı mss l = Boru hattının uzunluğu (m) R = Birim basınç düşümü (mss/m) Z = Toplam yük birimi (YB) d = Boru iç çapı (cm) a = 3,74 katsayısı (kurşun ve bakır borular için) a = 7,10 katsayısı (Çelik borular için) a = " " (Dikme demir borular için) b = 5,412 " " (Kurşun ve bakır borular için) b= 5,436 " " (Çelik ve pik borular için) dir. Çelik ve dökme borularda kireçlenme nedeniyle oluşacak kesit daralması göz önüne alınmalıdır; veya hesaplarda etkili basınç % 10 daha düşük kabul edilmelidir. Basınç kaybı dışında boru çaplarının, suyun hızı bakımından da uygun olması gereklidir. Borudaki su hızı genellikle 1,0 2,0 m/s arasında olmalı ancak, hiçbir zaman 3 m/s'i geçmemelidir. Özellikle hastane gibi tam sessizlik istenen yapılarda su hızı en çok 1,0 m/s olmalıdır. Borularda kireçlenmeden ileri gelen kesit küçülmeleri de göz önüne alınmış olarak yukarıdaki bağıntıya göre basınç kayıplarını bulmak üzere kurşun ve bakır borular için Föy 1, Çelik ve Dökme Demir Borular içinde Föy - 2 kullanılmalıdır. Bu föylerde, 0,5 ~ 1000 YB arasındaki çeşitli değişik yükler için belirli iç çaplardaki borulara ait basınç kayıpları verilmiştir. Koyu sayılar 1,0 ~ 2,0 m/s hızlar arasında elde edilen basınç kayıplarını, koyu sayıların daha üzerinde yer alan sayılar daha küçük tuzlardaki, daha altında yer alanları da daha yüksek Kızlardaki basınç kayıplarını verirler. Altı çizilmiş sayılar ise, sırası ile, 0,5 m/s, 1,5 m/s ve 2,5 m/s tuzlardaki basınç kayıplarına karşıttırlar. Diğer hızlar için verdi yük birimi ve boru çapları arasındaki bağlantılar Çizelge - 25 de verilmiştir. Bu föyler dışında boru çapı, verdi, hız arasındaki bağlantılara uygun olarak l m boru boyundaki basınç kaybını bulabilmek üzere Dökme Demir basınçlı borular veya dikişsiz çelik borular için Föy - 4, galvanizli çelik borular için Şekil - 6, sert PVC borular için Şekil - 7, bakır borular için Şekil - 8 verilmiştir. Belirli uzunluktaki bir boru hattı için toplam basınç kaybını bulabilmek üzere kurşun ve bakır borular için Şekil - 9, ve çelik borular için Şekil 10, kullanılmalıdır. 20

24 3.6 - BORU ÇAPLARININ HESABI Boru çaplan, yukarıda verilen kurallara dayanılarak her bir ayrı boru parçası için tek tek hesaplanmalıdır. Her bir ayrı boru parçasının çapı verilen yük altında, en elverişsiz durumdaki kullanma yerinde istenilen akma verdisini sağlayacak ve bu kullanma yerine kadar olan boru hattındaki basınç kayıptan, etkili basıncı geçmeyecek ancak, olabildiği kadar ona yaklaşacak şekilde hesaplanmalıdır. Bunun için aşağıdaki hesaplama sırası izlenmelidir. a) Temiz su şebeke basınca (mss) b) En elverişsiz kullanma yerinin beslenme borusundan yüksekliği (m) c) Kullanma yerlerindeki akma basıncı (mss) d) Etkin basınç [ a - (b + c) ], olarak alınacaktır (mss) e) Su sayacı basınç kaybı (mss) f) Boru için kullanılabilir.toplam basınç kaybı : a- (b + c + e) (mss) g) Boru boyları (m) h) Ortalama basınç kaybı (mss/m) ÇİZELGE - 16 Su Sayaçlarının Çeşitli Verdilerdeki Basınç Kayıpları Boru çapı, (h) de hesaplanan ortalama basınç kaybına uygun olarak, ilgili föylerden alınmalıdır. Seçilen boru çaplarına göre elde edilen toplam basınç, (f) de hesaplanan boru için kullanabilir. Toplam basınçtan değişik olmayacak şekilde gerekirse boru çaplan değişilerek yeniden ayarlanmalıdır Örnek 1 - Föy -10 da boru planı verilen bir ailelik bağımsız bir evin soğuksu tesisatının hesaplanması: Boru planı, üzerinde kullanma yerleri, kullanma yerlerine ait yük birimleri, ayrı boru parçaları ve numaraları kolon numaraları, ayrı boru parçalarının boyları, en elverişsiz durumdaki kullanma yeri ve bunun beslenme borusuna göre yüksekliği gösterilir. Kullanma yerleri ve bunların yük birimleri : Üst katta el yıkamak için 1 lavabo (1/2 YB), zemin katta mutfakta su almak için 1 musluk, DN 10 mm (1 YB), su karıştırma donatısı bulunan 1 termosifon, (5 YB), 1 rezervuar (1/4 YB), bodrum katta: 1 kalorifer kazanı doldurma musluğu, DN 10 mm (1 YB) ; 1 bulaşık yıkamak için musluk, DN 15 mm (5 YB); avluda temizlik için rakorlu musluk DN 15 mm (2/1/2 YB). Toplam olarak (15 1/4 YB) ve buna uygun verdi 0,976 l/s dir. Boru çapları önce belirtilen esaslar içinde su hızlarına göre belirtilmelidir. 21

25 Tesisattaki boru malzemesi bitümlü veya galvanizli çelik boru olduğuna göre: Kolon 1 Kolon 2 a) Temizsu şebeke basıncı (mss) b) En elverişsiz kullanma yerinin yüksekliği (m) 6 3 c) Kullanma yerindeki en küçük akma basıncı 5 5 d) Toplam etkili basınç = (a - b - c) e) Su sayacındaki (5m 3 ) basınç kaybı (mss) 5 5 f) Boru - için kullanılabilir. Toplam basınç kaybı = d - e (mss) g) Tesisat boru planına göre 19,1 20,1 kolunun boyu (m) h) Ortalama basınç kaybı = ( f/g) ,34 Ortalama basınç kaybı en az olan kolondan hesaba başlanmalıdır. 22

26 Sağlık Tesisatı Boru Hesap Çizelgesi 23

27 4 - DOLAŞIM TESİSATI HESABI BORU ÇAPININ BELİRLENMESİ Dolaşım tesisatı boru çapı hesabının sıcak su gidiş borusu çapı göz önüne alınarak aşağıdaki Çizelge - 17 ye göre yapılmalıdır. ÇİZELGE - 17 Dolaşım Tesisatı Boru Çaplan (ölçüler mm) Sıcak Su Gidiş Borusu Çapı DN Dolaşım Borusu Çapı DN DN 50 mm den daha büyük çapta sıcak su gidiş borusu bulunan tesisat için dolaşım borusu çapı, sıcak su gidiş borusu çapının bir basamak altındaki anma çapı seçilmek suretiyle bulunmalıdır Burada verilen hesaplar yalnız merkezi sıcak su hazırlama tesisata içindir. Bunun dışında gazlı, elektrikli veya kömürlü yerel (mevzili) sıcak su hazırlayıcılarının bulunduğu durum için ayrıca hesap yapılmamalı, yalnız sıcak su hazırlayıcılarının bağlantı ağızlarının çapları göz önüne alınmalıdır, Tesisat doğal dolaşımlı veya zorlamalı dolaşımlı tüplerden hangi tipte olursa olsun, var olan dolaşım basmanın yalnız en elverişsiz kullanma yeri için Madde e göre seçilen boru çapları ile yeterli olduğu Madde 4.2 deki hesapla gösterilmelidir DOLAŞIM BASINCI YETERLİLİĞİNİN KONTROLÜ Dolaşım basıncının yeterliliği için: - En elverişsiz kullanma yeri belirtilmelidir. - Doğal dolaşımlı tesisat için en elverişsiz kullanma yeri, yatay doğrultuda boylardan en uzakta, düşey doğrultuda en altta nokta, - Zorlamalı dolaşımlı tesisat için en elverişsiz kullanma yeri, yatay doğrultuda boylardan en uzak; düşey doğrultuda da tesisatın en üst noktasında bulunan kullanma yeri, olarak saptanmalıdır Bağımsız Boru Parçalarındaki Verdilerin Hesabı Verdi kullanma yerlerinin cinsine göre Çizelge - 14 de verilen YB değerlerinde kullanma yerlerinin YB değerleri bulunduktan sonra, kullanma yerlerinden hiç su alınmadığı ve suyun tamamının dolaşım borularından geçtiği kabul edilerek, göz önüne alınan bağımsız boru parçası için YB değeri, kendinden önceki bağımsız borunun YB değeri ile bağlantı borularının YB değerlerinin toplanmasıyla bulunmalıdır. 24

28 4.4 - Doğal Akım Etkin Basıncın Hesabı Sıcak su hazırlayıcıdan çıkan su ile sıcak su hazırlayıcısının dönen suyun sıcaklıkları arasından fark 15 C kabul edilerek, doğal dolaşımlı bir tesisat için doğal dolaşım basına aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmalıdır. (Şekil-1). ŞEKİL 1 DOĞAL DOLAŞIM BASINCI ŞEMASI H = h (δ g - δ d ) x 1000 (mm SS), Burada; H = Doğal dolaşım basıncı (mm SS), h = En elverişsiz kullanma yerinin boylar ekseninden yüksekliği (m) δ g = Boylar çıkışında sıcak su gidiş suyunun özgül ağırlığı, (kg/m 3 ) δ d = Dönüş suyunun sıcak su hazırlayıcısı girişindeki özgül ağırlığı,(kg/m 3 ) dır. Suyun çeşitli sıcaklıklardaki özgül ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Sıcaklık C kg/m 3 10 C 0, , , , , , , , ,9653 Ara değerler enterpolasyonla bulunmalıdır Toplam Basınç Kaybının Bulunması Daha önce hesabı yapılmış olan sıcak su borularının ve seçilen dolaşım borularının çaplan, verdileri ve boylan göz önüne alınarak ilgili föylerde sıcak su boru hattı için toplam basınç kaybı bulunur. Bu kayıplar bir dolaşım devresinde bağımsız boru parçaları kayıplarının toplamına eşit olmalıdır. 25

29 Basınç Kaybının Sınır Değeri Hesaplanan toplam basınç kaybı, Madde 4.4 de hesaplanan basınç kaybını geçmemelidir ZORLAMALI DOLASIMLI TESİSATTA HESAPLAMA Zorlamalı dolasımlı tesisat için toplam basınç kaybı seçilecek pompanın basıncından küçük olmalıdır Dolaşan Pompası Verdi ve Basma Yüksekliğinin Hesabı - Zorlamalı dolaşım şeklinde olan tesisatta sıcaksu devresi üzerine bir dolaşım pompası yerleştirilmelidir. - Dolaşım pompasının basına, en elverişsiz durumdaki kullanma yerinin, sıcaksu ve dolaşım devresi için, Madde 4.1 de seçilen boru çaplan ile oluşan toplam boru kayıplarını karşılayacak kadar olmalıdır. -Dolaşım pompasının verdisi, gidiş ve dönüş borularında bulunan toplam su hacmini, saatte en az 5 kez devrettirecek büyüklükte olmalıdır. -Merkezi sıcaksu hazırlayıcısı için kurulması gereken ısıtma devresi boru çapı ve dolaşımı pompası hesabı, TS 2164 deki esaslara göre yapılmalıdır. 5 - SICAKSU HAZIRLAYICISI BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESABI MERKEZİ SICAKSU HAZIRLAYICILARI (BOYLERLER) BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESABI Konutlar için merkezi sıcaksu hazırlayıcılarının büyüklükleri Çizelge -18 den doğrudan doğruya seçilerek bulunmalıdır Konutlar dışında kalan hastane, okul, işhanı,otel ve endüstriyel tesisler için merkezi sıcaksu hazırlayıcısının büyüklüğü Çizelge - 19 dan yararlanılarak bulunmalıdır Merkezi sıcaksu hazırlayıcısı büyüklüğünü bulmak üzere, Çizelge 19 dan kullanma yerleri cins ve sayılarına göre elde edilecek toplam değer, çizelgenin son iki satırında verilen, kullanma eş zaman faktörü ve depolama çarpanları ile çarpılmak ve bulunan değere en yakın olan sıcaksu hazırlayıcısı standard hacmi seçilmelidir.sıcaksu hazırlayıcısı standard hacimleri Çizelge - 18 in 3 üncü kolonunda verilmiştir Örnek : 20 daireli bir apartmanın dairelerinin her birinde sıcaksu da kullanmak üzere, 1 lavabo, l banyo, çamaşır makinesi için 1 musluk, 1 eviye bulunmaktadır. Merkezi sıcaksu hazırlayıcısının kapasitesi aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır: Çizelge -19 dan yararlanarak : Lavabo : 9 x 20 = 180 l Banyo : 90 x 20 = 1800 l 26

30 ÇİZELGE - 18 Konutlar için Sıcaksu Hazırlayıcıları Büyüklüğünün Hesabı Parantez içindeki değer standard olmadığından uygulamada bunlar, zorunlu olmadıkça seçilmemelidir. 27

31 ÇİZELGE - 19 Kullanma Amaçtan Değişik Yapılar için Sıcaksu Gereksemeleri 60 C Litre Sıcaksu/saat Kullanma Yeri Çamaşır makinesi : 90 x 20 = 1800 l Eviye Saatlik toplam su Gereksemesi : 45 x 20 = 900 l = 4680 l Depolama Çarpanı = 1,25 Kullanma Eşzaman Çarpanı = 0,4 ( Çizelge 18 den ) Sıcak su hazırlıyıcının kapasitesi = 4680x1,25x0,4 = 2340 l Seçilen Su Hazırlayıcısı = 2500 l Ev ve apartmanlar için, merkezi sıcak su hazırlayıcısının ısıtma devresi kapasitesi Madde e göre seçilen hacimdeki soğuk suyun 2 saatte ısıtılacağı göz-önüne alınarak bulunmalıdır. Ev ve apartman dışında kalan yerler için bu ısıtma süresi tesisat proje mühendisinin tarafından belirtilmelidir. Ev ve apartmanlarda kullanılacak merkezi sıcaksu hazırlayıcılarının ısıtma devresi kapasiteleri Çizelge - 18 in son kolonunda standard hacimlere uygun olarak verilmiştir Gaz yakıtlı (havagazı, LPG gazı vb.) veya elektrikli sıcaksu hazırlayıcıları (şofbenler) ve kömür yakıtlı sıcak su hazırlayıcılarının kapasiteleri, tesisat proje mühendisi tarafından belirtilmelidir. 28

32 ÇİZELGE-20 Merkezi Su aksu Hazırlayıcıları Güvenlik Vanası Çapları 6 - SICAKSU HAZIRLAYICILARINA AİT GÜVENLİK VANASI ÇAPININ SEÇİMİ - Merkezi sıcaksu hazırlayıcıları güvenlik vanası çaplarının seçimi, aşağıda verilen Çizelge - 20 ye göre yapılmalıdır. 7 - BASINÇLANDIRMA TESİSATI HESABI Şebeke suyunun verdi bakımından yeterli ancak, basınç bakımından yetersiz olduğu durumlarda, tesisata bir basınç yükseltme tesisatının eklenmesi gereklidir. Şehir suyu kesintili başka bir ifadeyle verdi bakımından yetersiz olduğu hallerde, diğer abonelerinin şebekeden eşit koşullarda yararlanmalarına engel olmamak için, basınç yükseltme tesisatının şebekeye doğrudan doğruya bağlanmayıp bir basınçsız su deposu analığı ile bağlanman zorunludur BASINÇ YÜKSELTME- POMPASI TESİSATININ DÜZENLENMESİ Şebeke suyunun basıncını yükseltmek üzere tesisata eklenecek basınç yükseltme pompasının bağlantı şeması Şekil - 2 de verilmiştir Şekil - 2 de görüldüğü gibi birbirine yedek olmak üzere iki pompa paralel bağlanmalıdır Pompalar devreye paralel bağlanarak, elektrik akımının kesildiği pompaların her ikisinin arızalandığı veya şebeke su basıncının yeterli olduğu hallerde doğrudan doğruya 3 ve 4 hattının kullanılman sağlanmalıdır. 29

33 Pompaları devreye sokmak veya devre dışına almak için 1, 2, 3 ve 4 nolu sürgülü vanalar bulunmalıdır. Ayrıca 1 nolu vanalar pompa verdisini ayarlamak için kullanılabilir Basınç yükseltme pompasının basıncı en elverişsiz kullanma yerinde Çizelge - 15 de verilen akma basınçlarını sağlayacak kadar olmalıdır. ÇİZELGE - 21 Saatlik En Fazla Su Gereksemesini Bulmak Üzere Kullanılacak Katsayılar Basınç yükseltme pompasının verdisi, hesaba esas alınan temiz su tesisatının bir saatlik en çok su gereksemesini karşılayacak kadar olmalıdır. Bir saatlik en çok su gereksemesi, hesaplanan günlük su gereksemesi Çizelge - 21 deki katsayılarla çarpılarak bulunur BASINÇLANDIRMA (HİDROFOR) TESİSATI (TS 1911) Şebeke suyunun basıncını yükseltmek üzere tesisata eklenecek basınçlı su tankı, boyut ve biçim bakımından öncelikle TS 1911'e uygun olmalı ve tesise Şekil - 3 deki esasa göre yerleştirilmelidir Şekil - 3 de görüldüğü üzere birbirine yedek olmak üzere paralel iki pompanın bağlı bulunduğu basınçlı su tankı devresi, tesisata paralel bağlanmalıdır Basınçlı su tankı hatta tesisata paralel bağlanarak elektrik akımının kesildiği, pompaların arızalandığı, basınçlı tankta onarım gerektiği veya şebeke basıncının yeterli olduğu durumlarda, doğrudan doğruya şebeke suyundan yararlanılması sağlanmalıdır Basınçlı tank büyüklüğünün hesabı tanka dışardan bir kompresör veya el pompası aracılığıyla basınçlı hava sağlanacağı gözönüne alınarak yapılmalıdır Basınçlı tankta su düzeyinin, su alma ağzı ekseninden en az cm yüksekte olması gereklidir. Başka bir deyişle basınçlı tankta pompanın devreye girdiği andaki su düzeyine karşılık olan bu yükseltinin altına kalan hacim, ölü hacim, üstte kalan ise etkili hacimdir, Hesaplarda, etkili hacmin basınçlı tank toplam hacminin % 80 i ve buna uygun olarak da ölü hacmin de % 20 si olduğu kabul edilecektir Şekil - 4 de bu husus anlatılmıştır. 30

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon 3. SICAK SU TESİSATI Binalarda yaşayanlar yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi kullanma amaçlı sıcak suya gereksinim duyarlar. Sıcak su istenilen konfor koşullarına, mevcut ısıtma kaynaklarına, kullanma miktarına

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Serbest

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI PROJE 032 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI 1 GÜNEŞLİ SU ISITICILARININ TASARIMI Edirne de 84 kişilik 21 dairenin su ihtiyacını tüm yıl karşılayacak sistemin hesabı. Sıcak su sıcaklığı, güneşli su ısıtıcılarda

Detaylı

BÖLÜM BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI. Amaç: Doğalgazın binalarda kullanım yerlerini, bağlantılarını ve boru çapı hesabını öğrenme

BÖLÜM BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI. Amaç: Doğalgazın binalarda kullanım yerlerini, bağlantılarını ve boru çapı hesabını öğrenme BÖLÜM BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI Amaç: Doğalgazın binalarda kullanım yerlerini, bağlantılarını ve boru çapı hesabını öğrenme 3.1. DOĞALGAZIN BİNALARDA KULLANIM YERLERİ Doğalgaz genel anlamda ham madde

Detaylı

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar.

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar. Sistem kurulurken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de, kurulacak sisteme uygun pompanın seçilmesidir. Küçük sistemlerde ( 30 m 2 ye kadar kollektör yüzeyine sahip sistemlerde), normal solar

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.0 ÖN BİLGİLER... 3 2.0 LOCAL TASARIM VERİLERİ... 3 3.0 TASARIMDA UYGULANACAK STANDARTLAR... 4 4.0 MEKANİK

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 7568 EN ISO 4172 Mart 2003 ICS 01.100.30 TEKNİK ÇİZİMLER YAPI UYGULAMA ÇİZİMLERİ ÖNYAPIMLI YAPILARIN MONTAJ ÇİZİMLERİ Technical drawings - Construction drawings - Drawings

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

4. PİS SU TESİSATI. Konut dışı kanalı

4. PİS SU TESİSATI. Konut dışı kanalı 4. PİS SU TESİSATI Binalarda su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyon şebekesine veya fosseptik çukur denilen süzme ve çürütme çukuruna aktaran tesisat, pis su tesisatı olarak

Detaylı

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh.

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. ISITMA TEKNİĞİ 1. Tarihsel gelişim 2. Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli koşullar: Isıtılan ortamın sıcaklığı ± 1 C hassasiyetle kararlı

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSAT PROJESİ Ankara, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ B Ö L Ü M 5 İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ Bir meskun bölgeye su, bir boru ağı sistemi ile dağıtılır. Buna su şebekesi denir. Su şebekesi hazneden sonra gelir. Şebeke ile hazne arasında su dağıtmayan,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

Kapalı Genleşme Sistemleri:

Kapalı Genleşme Sistemleri: Kapalı Genleşme Sistemleri: Kapalı Genleşme Depoları Isıtma veya soğutma devrelerindeki basınç değişimlerinden ileri gelen (ısınma ne?cesinde veya bir devrenin kapaalmasında vs. gibi) suyun hacimsel değişimlerini

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. POMPA SEÇİMİ Kapalı ısıtma devresinin pompa seçimi için iki farklı parametrenin belirlenmesine ihtiyaç vardır:

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%)

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%) Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden, tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde, en az yarım asırdan

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

5.4 Sıcak su ve kalorifer destekli sistemler

5.4 Sıcak su ve kalorifer destekli sistemler 5.4 Sıcak su ve kalorifer destekli sistemler 5.4.1 Tank içinde Tank sistemler Daha önce de oldukça detaylı bir şekilde açıklamış olduğumuz gibi, dış tankın içine monte edilen içi emaye kaplı ve Mg koruma

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Isı İstasyonu Uygulamaları Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Yatırım maliyetinin düşürülmesi İşletme masraflarının kısılması Bakım masraflarının minimize edilmesi Isıtma kalitesinin

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM DTB-MP SERİSİ MARINE BOYLER GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM GENEL ÖZELLİKLER Farklı Montaj seçenekleri: 30 50 80 100 litre kapasite (30 80) C skalalı ayarlanabilir

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY FÖYÜ (BORULARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI) Hazırlayan: Araş. Gör.

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler sistemi su ihtiyacının belirlenmesi 5.1.1 Sprinkler sistemleri için gerekli su ihtiyacı aşağıda verilen yaklaşımlara göre belirlenmelidir. 1. Tehlike

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TC ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ Hazırlayan DoçDr Bahattin TOPALOĞLU SAMSUN DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı dört farklı

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR RADYATÖR KATALOĞU KALDE KİMDİR Kalde dünya çapında müşterilerine üstün kaliteli ürünler üretmede, entegre çözümler tasarlamada ve geliştirmede 37 yıldan fazla deneyimi ile boru ve ttingsler konusunda lider

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

BĐLGĐSAYARLA PROJELENDĐRĐLMESĐ

BĐLGĐSAYARLA PROJELENDĐRĐLMESĐ Doğal Gaz Konut ve Sanayi iç Tesisatının BĐLGĐSAYARLA PROJELENDĐRĐLMESĐ Mak. Y. Müh. Cenap ÖZSARAÇ 1967'de Đstanbul'da doğdu. 1988 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinden mezun oldu.

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Isı Pompalı Boylerler

Isı Pompalı Boylerler Isı Pompalı Boylerler Kafeler, lokantalar, berberler, kuaförler, güzellik salonları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar Spor salonu, atölyeler ve fabrikalar gibi tesisler için

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (,25,40) AFPA / VFG 2() Açıklama Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için yaya sahiptir. Ayrıca iki vana versiyonu

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 01.040.77; 77.080.20 TÜRK STANDARDI TS EN 10020 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10020 Nisan 2003 ICS 01.040.77; 77.080.20 ÇELİK TİPLERİNİN TARİFİ VE SINIFLANDIRILMASI Definition and classification

Detaylı

Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi

Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi Akıllı Su Yönetim Sistemi Şebekelerde veya boru hatlarındaki suyun zapturapt altına alınmasıdır. Ana şebekeden gelen suyun miktarı ilgili idarenin takmış

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

BAÜ Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Böl. HAZNELER (DEPOLAR)

BAÜ Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Böl. HAZNELER (DEPOLAR) VI. BÖLÜM HAZNELER (DEPOLAR) Kaptajdan isale hatları ile alınan sular bir haznede biriktirildikten sonra sarfiyat yerlerine dağıtılır. Gerçekte hazneler isale ile arasında bir düzenleme yapısıdır. Dolayısı

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü ANTREMAN SALONU,KAPALI VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI ĠġĠ Sayfa: 1 1 071-103 Fayans lavabo (ekstra sınıf) 40x50 cm konsollu 2 071-112 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım

Detaylı

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK 20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi CKK Yüksek Performanslı KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ ALARKO CKK Kendimize sorduk: Kat Kaloriferinde Kombi Rahatlığını Nasıl Sağlarız?

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ SIHHİ TESİSAT RESİM-2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ SIHHİ TESİSAT RESİM-2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ SIHHİ TESİSAT RESİM-2 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için VIESMANN VITOTRANS 333 Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 24 VITOTRANS

Detaylı

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ:

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: GENEL Basıncı düşük halde olan suyu belirli bir depodan veya direk olarak şehir şebekesinden alarak gereken debi ve basınçta kullanıma sunan ve işletimini kullanım amaçlarına göre kendisi tamamen otomatik

Detaylı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı TARU POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı KÖMÜRSÜZ, YAKITSIZ, ATIKSIZ SAĞLIKLI VE EKONOMİK TARU POMPALARI MEKANDA TARU POMPASI Firmamız ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahiptir. POMPASI

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

KALORİFER TESİSATINDA HİDROLİK DENGESİZLİĞİN RADYATÖR DEBİLERİ VE ISI AKTARIMLARINA ETKİSİ

KALORİFER TESİSATINDA HİDROLİK DENGESİZLİĞİN RADYATÖR DEBİLERİ VE ISI AKTARIMLARINA ETKİSİ 5 KALORİFER TESİSATINDA HİDROLİK DENGESİZLİĞİN RADYATÖR DEBİLERİ VE ISI AKTARIMLARINA ETKİSİ Serhan KÜÇÜKA Erdem MUSAOĞLU ÖZET Sıcaksulu ısıtma sistemlerinde ısıtıcılardan istenilen su debisinin geçmesi

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi TS EN 85+A Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi ETNA Yangın Pompa Sistemleri Yangında En Önemli Standart Nedir? Neden TS EN 85+A ye Uygun Yangın ETNA Yangın Pompa Sistemlerl İhtiyacınızın

Detaylı

ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA

ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA TSE K 214 Şubat 2014 ICS 75.160.20 PİROLİTİK SIVI YAKIT - KULLANILMIŞ LASTİK VE PLASTİKLERİN PİROLİZİYLE ELDE

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYAÇ YERİ VE BRANŞMAN TESİSİ DÜZENLEME ESASLARI AMAÇ: Bu esasların amacı MUSKİ hizmet alanı içerisinde

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1019- Nisan 008 ICS 77.140.75 YAPISAL ÇELİK BORULAR - DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ, İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ - BÖLÜM : TOLERANSLAR, BOYUTLAR

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

DSSY-MP SERİSİ. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.dikomarine.com 01.01.2010

DSSY-MP SERİSİ. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.dikomarine.com 01.01.2010 2010 DSSY-MP SERİSİ Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. 01.01.2010 DSSY-MP SERİSİ max. 30KW ISITMA KAPASİTELİ KOMPLE PASLANMAZ MARINE TİP ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER OPSİYONEL TALEPLER

Detaylı

Kazan yıkama makinesi WT830E

Kazan yıkama makinesi WT830E Electrolux bulaşık makineleri yelpazesi etkin bir temizlik, ekonomi ve ergonomi konularında çok yüksek talepleri olan profesyoneller için üretilir. Ürün yelpazesi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip,

Detaylı

Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations

Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations MADENCİLİK Aralık December 1989 Cilt Volume XXVIII Sayı No 4 Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations Çetin ONUR (*) Gündüz YEREBASMAZ (**) ÖZET Bu yazıda, tali havalandırma vantüplerinin

Detaylı

SIHHI TESİSAT TEKNİKERLİĞİ

SIHHI TESİSAT TEKNİKERLİĞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ Unvan Değişikliği Sınavı KASIM 2015 SIHHI TESİSAT TEKNİKERLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

KONSAN. Fiyat Listesi Mart

KONSAN. Fiyat Listesi Mart KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 www.konsan.tc KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR ENDÜSTRİYEL TİP PN BÜYÜKLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL TİP PN 0 BÜYÜKLÜĞÜ 39 /' 6,0 3 3/8' 6, 3 / 60, 33 /' 70 8,0 0

Detaylı

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Doç.. Dr. Serhan KÜÇÜK ÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makine MühendisliM hendisliği i BölümüB Amaç Kalorifer tesisatlarında

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri. GÖKHAN UZUNER / WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri. GÖKHAN UZUNER / WILO Pompa Sistemleri A.Ş. GÖKHAN UZUNER / WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Tarihçe : Su temini 2 Tarihçe : Su temini Başlangıçta 3 Tarihçe : Su temini M.Ö.250 yıllarında: Arşimet vidası döndürme mekanizması taşınan su sonsuz dişli 4

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları

TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları Bu ürün özellikle yangın mücadele sistemleri için Türkiye ve Avrupa Standartı EN 12845 e göre (sabit yangın mücadele sistemleri, otomatik sprinkler sistemleri,

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER: TEK KUMANDALI ÜRÜNLER ÇİFT KUMANDALI ÜRÜNLER YAK TAMAMLAYICI ÜRÜNLER EVİYE BATARYALARI AR TAMAMLAYICI ÜRÜNLER.

İÇİNDEKİLER: TEK KUMANDALI ÜRÜNLER ÇİFT KUMANDALI ÜRÜNLER YAK TAMAMLAYICI ÜRÜNLER EVİYE BATARYALARI AR TAMAMLAYICI ÜRÜNLER. İÇİNDEKİLER: TEK KUMANDALI ÜRÜNLER AR Montana 3 AR Moni 5 AR Terra 7 ÇİFT KUMANDALI ÜRÜNLER YAK Özel Koç 39 YAK Topaç 42 YAK Mevlana 46 AR Dore 8 AR Liona 11 AR Mix Minimal 12 AR Sole 14 AR Fia 16 AR Riva

Detaylı