Polipropilen Pnomokonyozu Olgusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polipropilen Pnomokonyozu Olgusu"

Transkript

1 Polipropilen Pnomokonyozu Olgusu Canan Demir, Berna Erden, Sevtap Gülgösteren, Cebrail Şimşek Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği

2 Olgu: O GY, 31 yaşında, erkek O Başvuru şikayeti: öksürük O Doğum Yeri: Kars O Yaşadığı Şehir: Ankara O Sigara: hiç içmemiş. O Komorbid hastalık öyküsü: yok. O Tbc öyküsü:?

3 Olgu: O Meslek öyküsü: yılları arasında toplam 18 yıl özel bir kuruluşta inşaatlarda su tesisatçısı olarak çalıştığı, PVC boruları birbirine ısıl işlem uygulayarak kaynatma/birleştirme işlemi uyguladığı öğrenildi.

4 Olgu: O 2009 yılında kilo kaybı, halsizlik şikayetleriyle dış merkezde tetkik edilmiş. O Toraks BT sinde multipl mediastinal LAP saptanmış. O Mediastinoskopi ile granulomatöz lenfadenit tanısı alması üzerine hasta tbc kabul edilerek 1 yıl antitbc tedavisi almış. O Kontrol Toraks BT de mediastinal LAP da progresyon tespit edilmiş. O Hasta ileri tetkik amacıyla 2012 yılında hastanemize yönlendirilmiş.

5 Olgu: O 2012 yılında hastanemizde yapılan muayenesinde bilateral akciğer bazallerindeki raller dışında patolojik muayene bulgusu saptanmadı. O PAAC grafisi: bilateral mikronoduler görünüm O HRCT: mediastinal ve bilateral hiler, yer yer konglomere yapıda, büyüğü 22 mm dar transvers boyutlu büyümüş lenf nodları ile her iki akciğerde yaygın milimetrik nodüler infiltrasyonlar ve büyüğü 1 cm boyutlu multiple nodüller

6 Ekim 2012 tarihli PAAC grafisi:

7 Ekim 2012 tarihli HCRT:

8 Olgu: O PPD: 0 mm O Balgam ARB: 4 kez menfi O SFT: FEV1:%93,FVC:%95,DLCO:%85 O Serum ACE düzeyi: 31 (N) O 24 saatlik idrar kalsiyum düzeyi: 385 (N)

9 Olgu: O FOB : Endobronşiyal lezyon tespit edilmedi. O BAL CD4/CD8 oranı: 1.9 O Bronş lavaj ARB: menfi O Açık akciğer biyopsisinin patolojik inceleme sonucu: Nekrotizan granülomatöz enflamasyon. Hikayesinde var olan PVC maruziyeti göz önüne alınarak granülomların PVC ye sekonder olduğu düşünüldü şeklinde raporlandı.

10 Olgu: O Öyküsünde termoplastik dumanı maruziyeti olması ve etyolojisi aydınlatılamayan granülomatöz lezyonları nedeniyle, biyopsi materyalinin parafin bloklarının elektron mikroskobik incelemesi yaptırıldı. O EM: Granülomatöz bir odaktan toluidin boyalı hazırlanan yarı ince kesitlerde; akciğer parankiminde langhans tipi dev hücrelerin eşlik ettiği nonnekrotizan granülom formasyonları mevcuttur. Granülomlara eşlik eden dev hücre sitoplazmalarının bir kısmının içinde kalsiyum kristalleri ile sitoplazmik iyi sınırlı, boşluklar şeklinde materyal izlenmiştir. Bu alanlardaki makrofaj sitoplazmalarının birinde sitoplazmik elektron yoğunluğu düşük granüler madde izlenmiş, ancak PVC partikülü açısından tanısal olarak yorumlanabilecek yuvarlak-oval, elektron yoğun partiküller dikkati çekmemiştir.

11 Olgu: O Olgunun patoloji preparatlarının elektron mikroskobik incelemesinde PVC ile uyumlu görüntü saptanmaması üzerine olgunun işyerinde kullandığı malzemenin malzeme güvenlik formu ve analizleri istendi.

12 Malzeme Analiz Raporu: O Numune plastik borunun IR spektrumu: PPRC Tip 3 Polipropilen Random Copolimer SB İzmir Bölge Hıfzısıhha Ens. Md. Eşya ve Levazım Analizleri Lab, /136

13

14 Olgu: O Polipropilenin içeriğinde klorür olmaması nedeniyle elektron mikroskobik incelemelerde PVC ye atfedilen değişikliklerin bir kısmı saptanamamaktadır. O Bu da olgunun «Polipropilen Pnomokonyozu» olarak kabul edilmesini destekleyici bir bilgidir.

15 Olgu: O Polipropilen pnomokonyozu olarak kabul edilen olgu ILO ya göre; r/r 2/2 olarak evrelendi. O Olgunun meslek hastalığı yönünden bildirimi yapıldı. O İşten uzaklaşması önerildi. O İzlemde yapılan değerlendirmelerinde progresyon saptanması üzerine hastaya konsey kararı ile sistemik steroid tedavisi başlandı.

16 Steroid Tedavisi Öncesi HRCT-Mart (Progresyon olarak değerlendirilen)

17 Ekim 2012: Mart 2013:

18 Steroid Tedavisi Sonrası HRCT-Ekim (Stabil olarak değerlendirilen)

19 Steroid Tedavi Öncesi Steroid Tedavi Sonrası (Mart 2013): (Ekim 2013): Sistemik steroid tedavisi sonrası stabil olarak değerlendirildi.

20 Olgu: O Olgu steroid tedavi sonrası radyolojik ve klinik olarak stabil hastalık olarak değerlendirildi ve sistemik steroid tedavisi kesilerek izleme alındı. O Tedavisiz izlemde radyolojik ve klinik anlamda stabil olarak değerlendirildi.

21 Ekim 2013: Eylül 2014: (Steroid tedavisi stoplandı) (Tedavisiz izlem)

22 Sonuç: O Olgunun elektron mikroskobik incelemesinde polipropilenin klorür iyonu içermemesi nedeniyle PVC pnomokonyozu için patogonomik olarak kabul edilen bulguların saptanamamış olması olgunun PVC ye değil polipropilene maruz kalmış olmasından (malzeme analiz raporu ile gösterildiği şekilde) kaynaklanmıştır. O Bu nedenle olgu özelde «polipropilen pnokonyozu» olmakla birlikte literatür incelendiğinde genelde «sentetik polimer pnomokonyozu» olarak değerlendirilmiştir. O Bu olgu bildirilmiş olan ilk polipropilen pnomokonyozu olgusudur.

23 Teşekkürler

24 Genel Bilgiler: O Wikipedia ya Polyvinyl chloride (PVC) yazdığımızda; - Polietilen ve polipropilenden sonra en sık üretilen polimer olduğunu görürüz. - Sert ve yumuşak formları mevcuttur. - Genellikle tesisat (su ve kanalizasyon borusu) ve inşaat (kapı-pencere) sektöründe kullanılıyor. - Ayrıca, şişeleme, gıda dışı paketleme ve banka ve üyelik kartları yapımında yaygın şekilde kullanılıyor.

25 Genel Bilgiler: O Fitalatlar gibi çeşitli maddelerin eklenmesiyle daha yumuşak formları da elde edilebilir. Bu yumuşak formları ise genellikle su tesisatı (ev tipi) ve elektrik tesisatı gibi daha fazla esneklik gerektiren işlerde kullanılır. O Ayrıca imitasyon deri imalatı (konfeksiyon, ayakkabı, çanta, aksesuar, mobilya), şişirilebilir eşyaların (özellikle deniz oyuncakları, balonlar gibi) imalatı gibi alanlarda da kullanılır.

26 Genel Bilgiler: O Yanı başımızda!!! - Tıbbi atık konteynırları (iğne kapları gibi) - Sonda ve kataterler - Kan alma ve kan transfüzyon setleri - Kalp-akciğer pompa setleri - Hemodiyaliz setleri O Sadece Avrupa da tıbbi araç gereç yapımında yılda ton PVC kullanılıyor!!!

27 Genel Bilgiler: O Plastik kökenli tıbbi araç gereçlerin 1/3 ü PVC den imal ediliyor. O Niçin bu kadar yaygın kullanılıyor? - Maliyet etkin (ucuz) - Işığı geçirebilme özelliği (içindeki malzemeyi görebiliyorsunuz), - Hafif ve yumuşak - Buna rağmen oldukça dayanıklı ve dirençli - Sterilizasyon işlemlerinden zarar görmüyor - Biyolojik yapı ve dokularla uyumlu (?)

28 Genel Bilgiler: O Başka nerelerde kullanılıyor? - Bina dış cephe kaplamaları, ahşap görünümünü taklit edebilmesi sebebiyle bina dış süslemelerinde - Araba kaplama filmlerinde - Su geçirmez olduğu için yağmurluk, kayak malzemeleri, dalış malzemelerinde - Ev, hastane, okul, ofis gibi mekanların yer kaplamalarında (su geçirmez ve kaydırmaz olduğu için) - Oyuncak ve müzik aleti yapımı gibi pek çok alanda

29 Genel Bilgiler: O O O O Çok yaygın kullanım alanı olan bu polimer gruplarının en önemli özelliği her yıl yüzbinlerce ton polimerin çöp olarak doğaya karışması ve bunların çok çok uzun yıllar boyunca doğada erimemeleri (suda ve alkolde çözünmüyorlar!!!) Çevre kirliliği!!! Pek çok ülke, pek çok alanda PVC ve fitalatlar ile polimer yapımında kullanılan pek çok maddenin belirli sanayi kollarında kullanımına kısıtlamalar getiriyor. Örneğin Japon araba markaları 2007 den bu yana PVC yi araç üretimlerinde kullanmıyorlar. Yine medikal araç gereç üretiminde de pek çok polimer türünün ve katkı maddesinin kullanımı yasaklanmış.

30 Sağlık Etkileri-Literatür: O 35 Y, E. Plastik fabrikası işçisi. Öksürük şikayetiyle başvurmuş. Toplam 6 yıl süreyle yoğun PVC tozu maruziyeti. TBB de PVC pnomokonyozuna özgü bulgu saptanmamış. Klinik ve radyolojik olarak PVC pnomokonyozu kabul edilmiş. İşten uzaklaştırılan hastanın radyolojik bulgularında minimal regresyon tespit edilmiş. White NW, Ehrlich RI. Regression of polyvinylchloride polymer pneumoconiosis. Thorax Aug;52(8):748-9.

31 Sağlık Etkileri-Literatür: O Mesleksel interstisyel akciğer hastalıklarının nadir sebepleri arasında PVC tozu maruziyeti de sayılmaktadır. O Gong H Jr. Uncommon causes of occupational interstitial lung diseases. Curr Opin Pulm Med Sep;2(5):

32 Sağlık Etkileri-Literatür: O 58 y, E, O 10 yıl PVC tozu maruziyeti O HRCT ve laboratuar bulguları PVC pnomokonyozu ve sekonder sistemik sklerozis ile uyumlu Studnicka MJ, Menzinger G, Drlicek M, Maruna H, Neumann MG. Pneumoconiosis and systemic sclerosis following 10 years of exposure to polyvinyl chloride dust. Thorax May;50(5):583-5

33 Sağlık Etkileri-Literatür: O 171 PVC fabrikası işçisiyle yapılan araştırmada PVC tozuna maruz kalan kişilerde kontrol grubuna göre daha fazla solunumsal semptom, spirometrik değerlerinde bozulma ve radyolojik olarak küçük opasiteler görüldüğü bildirilmiştir. Ng TP, Lee HS, Low YM, Phoon WH, Ng YL. Pulmonary effects of polyvinyl chloride dust exposure on compounding workers. Scand J Work Environ Health Feb;17(1):53-9.

34 Sağlık Etkileri-Literatür: O 41y, E O 8 yıldır PVC fabrikasında çalışıyor O Son 2.5 yıldır yoğun PVC tozu maruziyeti O PVC pnomokonyozu O Tanı elektron mikroskobik inceleme ile konulmuş. Antti-Poika M, Nordman H, Nickels J, Keskinen H, Viljanen A. Lung disease after exposure to polyvinyl chloride dust. Thorax Jul;41(7):566-7.

Polivinil Klorüre Bağlı Akciğer Hastalıkları

Polivinil Klorüre Bağlı Akciğer Hastalıkları Polivinil Klorüre Bağlı Akciğer Hastalıkları Osman ELBEK, 1 Şermin BÖREKÇİ 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın 2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) A Rare Entity: Nasopharyngeal Tuberculosis

Detaylı

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç:

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç: TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 MS00 TÜRK HASTA POPULASYONUNDA EORTC QLQ-LC3 AKCİĞER KANSERİNE SPESİFİK YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜNÜN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FATMA ATAMAN,

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

Klinik Gelişim. Meslek Hastalıkları

Klinik Gelişim. Meslek Hastalıkları Klinik Gelişim Meslek Hastalıkları İlk Söz YAPIYLA YAPICILAR Yapıcılar türküler söylüyor, yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl, Ama

Detaylı

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Cebrail ŞİMŞEK Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Klinik Şefi Çeşitli dumanlar, gazlar, buharlar, tozlar ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health 30 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Ç. Tanrıkulu ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 30-34 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental

Detaylı

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Kocatepe Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 111-113/ Mayıs 2012 OLGU SUNUMU Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Diffuse Alveolar Haemorrhage Following an Insect Bite Serdar

Detaylı

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli J Kartal TR 2011;22(2):79-83 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.23855 OLGU SUNUMU CASE REPORT Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Extraction Coşkun

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA

İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA İş sağlığı güvenliği Doç Dr. Günay SAKA İş sağlığı ve güvenliği Tanımı: İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 AKCİĞER KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Yöntem: Operasyon genel anestezi altında yapılacağından anesteziye ilişkin bilgi ve olası

Detaylı

Fibrojen Toz: Solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun sonucunda dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozları,

Fibrojen Toz: Solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun sonucunda dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozları, İşyerinde Toz Toz: Maden ve taş ocaklarında, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde işyeri havasına yayılan mineral ve kayaç parçacıklarını, Solunabilir Toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0-5 mikron büyüklüğünde

Detaylı

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (210-214) Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi Müzeyyen Yıldırım*, Mehmet Faruk Oktay**, İsmail Topçu**, Faruk Meriç** ÖZET Kliniğimizde boyun kitlesi

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar

Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar Doç. Dr. Alpaslan Kılıçarslan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı AD . MESLEK HASTALIĞI TANIM - SINIFLAMA Çalışanların

Detaylı

OAL'de Mekanize Kömür Madenciliğinde Oluşan Toz ve Gürültünün Ölçümleri ile Bunların Fizyolojik Etkileri

OAL'de Mekanize Kömür Madenciliğinde Oluşan Toz ve Gürültünün Ölçümleri ile Bunların Fizyolojik Etkileri OAL'de Mekanize Kömür Madenciliğinde Oluşan Toz ve Gürültünün Ölçümleri ile Bunların Fizyolojik Etkileri Measurements of Dust and Noise Occuring at Mechanized Coal Mining at OAL and Their Physiological

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ Ankara, 2014 (Güncelleme; 08 Aralık 2014) Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yönetim Rehberinin hazırlanmasında yer alan, Ebola Virüs Hastalığı Bilim Kurulu üyelerimiz,

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

MADENCİLİKTE MARUZ KALINAN ASBEST, ERİYONİT VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ (MEZOTELYOMA-PNÖMOKONYOZLAR): TIBBİ JEOLOJİK DEĞERLENDİRME

MADENCİLİKTE MARUZ KALINAN ASBEST, ERİYONİT VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ (MEZOTELYOMA-PNÖMOKONYOZLAR): TIBBİ JEOLOJİK DEĞERLENDİRME MADENCİLİKTE MARUZ KALINAN ASEST, ERİYONİT VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ (MEZOTELYOMA-PNÖMOKONYOZLAR): TIİ JEOLOJİK DEĞERLENDİRME Giriş DR. EŞREF ATAEY Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Tıbbi

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı