ESNAF VE SANATKAR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNAF VE SANATKAR RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ESNAF VE SANATKAR RAPORU MEVCUT DURUM SORUNLAR ÖNERİLER KASIM 2008 ANKARA

2 ÖNSÖZ ESNAF VE SANATKAR RAPORU Esnaf ve sanatkar kesiminin bağlı olduğu meslek kuruluşu olan Konfederasyonumuz, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile kurulmuş, görev, yetki ve sorumluluklarının sınırı yine bu Kanunla belirlenmiş, yöneticileri yargı gözetiminde yapılan seçimlerle işbaşına gelen, yurt içinde ve dışında esnaf ve sanatkarları yasal olarak temsil etme yetkisini haiz, ülkemizin en fazla üyeye ve en yaygın örgütlenme ağına sahip meslek kuruluşudur. TESK in görevi yalnızca esnaf ve sanatkarların sicilini tutmak değil, onların sorunlarını çözmek ve işlerini geliştirmeleri ve büyümeleri yönünde destekleyici çalışmaları yapmak, bu amaçla her platformda girişimlerde bulunmaktır. Ülkemizde özellikle 2002 yılından bu yana devam edegelen süreç içerisinde ekonominin genel durumu ile ilgili makro göstergelerde olumlu gelişmeler ortaya çıkmıştır. Büyüme oranı yıllar itibarıyla yükselen oranda istikrarlı olarak artmış, enflasyon tek haneli rakamlara gerilemiş, kişi başına milli gelir dört katına kadar yükselmiş, ihracat artışında rekorlar kırılmıştır. Ancak, tüm bu gelişmelerin esnaf ve sanatkar kesimine yansıdığını söylemek ne yazık ki çok da gerçekçi değildir. Esnaf ve sanatkarlar, ekonomideki iyiye gidişi yeterince hissetmemektedir. Eylül 2008 den bu yana yaşanan küresel krizin olumsuz yansımaları ise, zaten zor durumda olan esnaf ve sanatkar kesiminde daha da ağır olmaktadır. TESK in Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı yaklaşık 2 milyon üyesi bulunmaktadır. Ancak ülkemiz ekonomisinin kırılgan yapısı nedeniyle sık sık yaşanan ekonomik krizler en çok esnaf ve sanatkar kesimini etkilemekte, bu kesim destek ve teşvik mekanizmaları ile desteklenmediğinden potansiyelini yeterli düzeyde kullanamamaktadır. Esnaf ve sanatkar kesimi, küreselleşmenin olumsuz etkilerini son birkaç yıldır yoğun şekilde yaşamaktadır. Üretimi yeterince desteklemeyen mali ve finansal politikalar, esnaf ve sanatkar kesiminin kendine has birtakım özellikleri nedeniyle teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması, vergi oranlarının, Bağ-Kur ve SSK primlerinin yüksekliği, hem kendisi hem de yanında çalışanların primlerini ödemek zorunda olması, ağır çalışma ve emekli olma şartlarına rağmen emekli maaşlarının düşük olması ve bu kesime yönelik teşvik ve destek politikalarının yetersiz olması esnaf ve sanatkarlarımızın sürekli olarak kan kaybetmesine, esnaf ve sanatkar teşkilatının örgüt yapısının zayıflamasına yol açmaktadır. Bunların üstüne esnafın karşı karşıya olduğu haksız rekabet, piyasalardaki nakit sıkıntısı ve esnafın müşterisi olan işçi, memur, çiftçi ve emeklinin alım gücünün düşüklüğü eklenince esnaf ve sanatkarlar için çok acil olarak tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız ülkenin orta direği olma vasfını hızla kaybetmekte, alt gelir dilimine kaymakta, bu büyük camia hızla yoksullaşmakta, kazancı evini geçindirmeye yetmemektedir. Bu süreç, esnaf ve sanatkar kesiminin sayısal büyüklüğü dikkate alındığında ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan büyük bir tehlikedir. Esnaf ve sanatkar kesiminin en üst düzeyde yasal temsilcisi olarak Konfederasyonumuz ve teşkilatımızca yapıcı ve sorun çözmeye odaklı bir yaklaşım izlenmesi gerekliliğinin bilinciyle, elinizde bulunan Esnaf ve Sanatkar Raporu hazırlanmıştır. Bu Rapor ile; özellikle politika yapanlar ve kanun koyucular açısından esnaf ve sanatkarın içinde bulunduğu duruma ve ülke için taşıdığı öneme dikkat çekilmesi ve ortak aklın kullanılarak esnaf ve sanatkar kesiminin sorunlarını çözmek yönünde yapılan çalışmaların hız kazanmasına vesile olunması amaçlanmaktadır. 2

3 60. Hükümetin Eylem Planında esnaf ve sanatkarlara yönelik birçok taahhüt bulunmaktadır. Bunları yerine getirmek için Bakanlıkların yoğun bir çaba sarf ettiği görülmekte ve bu çaba takdirle karşılanmaktadır. Yine de esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının çözümünün gerçekten de aciliyet taşıdığını vurgulamak zorundayım. Esnaf ve sanatkarlarımız yoğun bakımdadır ve çok kısa sürede acil tedaviye ihtiyaç duymaktadır. KOSGEB tarafından Ağustos 2008 de ilki, Kasım 2008 de ikincisi uygulamaya konulan Cansuyu Kredi Faiz Desteği Programı ilgi ve memnuniyetle karşılanmıştır. Esnaf ve sanatkarlar, artık daha geniş grupları hedef alan, sektörel ve bölgesel destek paketleri beklemektedir. Verilen desteğin ekonomiye ve toplumun geneline olumlu olarak dönüşü, düşünülenden çok daha kısa sürede olacaktır. Eylül 2008 ayında başlayan küresel ekonomik kriz, ülkelerin yöneticilerini küreselleşme olgusu üzerinde daha çok düşünmeye zorlayacaktır. Küreselleşme, karını maksimize etmeye odaklı bir yaklaşım izlemektedir. Bu ve benzer krizlerin, geniş halk kitleleri üzerinde ortaya çıkaracağı olumsuz etkilere karşı siyasi ve ekonomik aktörlerin farklı politikalar geliştirmesi zorunlu hale gelmektedir. Küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı, Hükümet tarafından geliri daha adaletli bölüştürmeye ve yoksulluğu azaltmaya yönelik politikalar geliştirilmelidir. Esnaf ve sanatkarlar sayısal büyüklükleri ve toplumun orta direği olma özellikleri nedeniyle bu politikalar oluşturulurken öncelikli gruplar içinde olmalıdır. Esnaf ve Sanatkar Raporunda; esnaf ve sanatkar kesiminin genel olarak sahip olduğu özellikler ve ekonomi içindeki yeri ve önemi hakkında özet bilgi sunulduktan sonra, esnaf ve sanatkar kesiminin çeşitli konularda mevcut durumu ortaya konulmakta, akabinde genel, bölgesel ve sektörel sorunlara değinilmekte, TESK tarafından Şubat 2008 de geniş bir katılımla düzenlenen Ortak Akıl Platformu ve yine Şubat-Mart 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkar Beklenti Anketi sonuçları hakkında bilgi sunulmakta ve son olarak geliştirilen önerilere yer verilmektedir. Raporda yer alan bilgi, tespit ve öneriler; TESK Yönetim Kurulunun ve TESK Üst Kurullarının düzenli olarak yaptığı toplantılarda dile getirilen hususlardan, ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurumları ile yapılan bir dizi toplantıda ortaya çıkan tespitlerden, son bir yılda ülke genelinde esnaf ve sanatkar teşkilatına ve bizzat esnaf ve sanatkarlara yerinde yapılan ziyaretlerimde edinilen bilgilerden derlenmiştir. Esnaf ve Sanatkar Raporunun hazırlanmasına çok sayıda kişi ve kurum katkı sağlamıştır. Toplantılarımıza katılım sağlayan, yazılı ve sözlü olarak görüşlerini ileten Bakanlıklarımızın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve sosyal ortaklarımızın temsilcilerine, değerli görüşleri ile önümüzde yeni ufuklar açan akademisyenlerimize, TESK Üst Kurullarının üyelerine, illerde yapılan toplantılara katılan esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarımızın yöneticileri olan Federasyon, Birlik ve Odalarımızın başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve personeline ve elbette üyelerimiz olan sevgili esnaf ve sanatkarlarımıza içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Raporun ilgili bölümlerini yazan Konfederasyonumuzun teknik birimlerinin çalışanlarına ve Raporu inceleyerek görüşlerini aktaran Konfederasyonumuz yöneticilerine çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Raporun içeriğinin belirlenmesi ve yazımı aşamasında yönlendirici çalışmaları nedeniyle DPT Müşaviri Sayın Şevki Eminkahyagil e ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum.. Raporumuzun, esnaf ve sanatkar kesimini kamuoyuna daha iyi anlatmak, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların çözümü için yöntemler geliştirilmesinde kaynak olmak amacına ulaşmasını ve kullanıcılarına yararlı olmasını diliyorum. Bendevi PALANDÖKEN TESK GENEL BAŞKANI 3

4 ÖNSÖZ 2 İÇİNDEKİLER 4 TABLOLAR DİZİNİ 6 KISALTMALAR 8 GİRİŞ 10 YÖNETİCİ ÖZETİ Bölüm: Esnaf ve Sanatkar Kesiminin Durum Analizi Esnaf ve Sanatkar Kesiminin Ekonomideki Yeri ve Önemi Esnaf ve Sanatkar Tanımı Mesleki Eğitim ve İstihdam Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Devlet Destekleri, Sağlanan Teşvikler, Uygulanan Politikalar Kredi ve Finansman Uygulamaları Vergi Uygulamaları Sosyal Güvenlik Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar Çalışma Hayatına İlişkin Sorunlar Sektörel Sorunlar Ulaştırma Sektörü Bakkal, Bayi ve Büfeci Meslek Dalları Yiyecek İmalat ve Satışı Meslek Dalları Ağaç İşleri ve İnşaat Sektörü Berberlik, Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Meslek Dalları Elektrik-Elektronik Meslek Dalları Kahvecilik ve Kıraathanecilik Meslek Dalları Ayakkabıcılık ve Dericilik Meslek Dalları Terzilik ve Konfeksiyonculuk Meslek Dalları Metal İşleri Sektörü Et Ürünleri İşlemeciliği ve Satışı Meslek Dalları Seyyar ve Sabit Sebzecilik ve Meyvecilik Meslek Dalları Fırıncılık Meslek Dalı Bölgesel Sorunlar Bölüm: Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Esnaf ve Sanatkar Kesimine Yansımaları Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 122 4

5 2.2. Esnaf ve Sanatkarlar ile İlgili AB Müktesebat Fasılları Bölüm: Esnaf ve Sanatkar Politikalarında Eğilimler Bölüm: Esnaf ve Sanatkarların Örgütlenme Yapısında Değişim Gereği Esnaf ve Sanatkarlığın Temeli: Ahilik Kültürü Cumhuriyet Dönemi Gelişmeleri Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Esnaf ve Sanatkarların Örgütlenme Yapıları 5. Bölüm: Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri Mesleki Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstihdamda Yaşanan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Devlet Destekleri, Teşvikler ve Kredi ve Finansman Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler Vergi Uygulamaları ile İlgili Sorunlar ve Öneriler Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Sorunlar ve Öneriler Mevzuat Düzenlemelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Öneriler Bölüm: Model Önerileri İşe Başlama Bildirimi ve Tek Durak Uygulaması Kümelenme Teşvikleri Esnaf ve Sanatkarın Rekabet Gücü Bankacılık Sisteminin Tamamının Esnaf ve Sanatkarın Kredi Taleplerinde Kullanılabilmesi Esnaf ve Sanatkarın ve Çalışanlarının Sosyal Güvenlik Primlerinde Devlet Desteği Yaşam Boyu Öğrenmede Fransa Örneği ve Türkiye ye Uyarlanması Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması Mesleki Eğitim ve Çıraklık Eğitimini Geliştirme Yönünde İşbirliği Bölüm: Esnaf ve Sanatkar Beklenti Anketi Sonuçları Bölüm: Genel Değerlendirme 187 Kaynakça 191 5

6 TABLOLAR VE GRAFİKLER DİZİNİ Tablo - 1 Esnaf ve Sanatkar Sayısı Tablo - 2 İşletmelerin Sektörel Dağılımı Tablo - 3 İmalat Sanayindeki İşletmelerin Ölçeklerine Göre Dağılımı Tablo - 4 İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Veriler (2001) Tablo - 5 Bazı Ülkelerde Eğitim Kademelerine Göre Çağ Nüfusu (1992, 2002, 2012) Tablo - 6 Bazı Ülkelerde Ortaöğretimdeki Öğrencilerin Eğitim Türlerine Göre Dağılımı (2002) Tablo - 7 Bazı Ülkelerde Eğitim Kademelerine Göre Öğrenci Başına Yapılan Harcamalar (2001) Tablo - 8 Eğitime Yapılan Kamu Harcamaları Tablo - 9 Türkiye Genelinde Mesleki Eğitim Merkezlerinin Son Beş Yıla İlişkin Sayısal Verileri Tablo - 10 Mülkiyeti TESK ve Alt Teşkilatına Ait METEM ler ve Mesleki Eğitim Verilen Branşlar Tablo - 11 Avrupa Ülkelerinin Çalışma Hayatına Ait Veriler Tablo - 12 Yaş Gruplarının Toplam Nüfusa Oranları Tablo - 13 İşgücü durumu (Temmuz 2008) Tablo - 14 Çalışan Sayısına Göre İşyeri Büyüklükleri Tablo - 15 Yıllar İtibariyle Açılan ve Kapanan Esnaf-Sanatkar Sayıları Tablo Yılında İşgücünün Eğitim Düzeyi Tablo - 17 KOBİ Teşvik Fonu Kredisinden Esnaf ve Sanatkarların Kullanım Durumu Tablo 18 Dış Ticaret Müsteşarlığı Destekleri Tablo Ocak - 19 Haziran 2007 Dönemine Ait KOSGEB Destekleri Dağılımı Tablo - 20 KOSGEB Banka Kredi Desteği Bilgileri Tablo - 21 T. Halk Bankası KOBİ Kredileri Tablo - 22 T. Halk Bankası (Kooperatif Kefaletli) Kredileri 2007 Yılı Gelişimi Tablo - 23 Kooperatif Kredilerine Uygulanan Faiz Oranları Tablo - 24 Kooperatif Kredilerine Ait Gelir Kayıpları için Hazinece Yapılan Ödemelerinin Gelişimi Tablo - 25 KGF A.Ş. Kredi Desteği Bilgileri Tablo - 26 İşletmelerin Hukuki Şekline Göre Verilen Kefaletlerin Dağılımı Tablo Yılı İtibariyle Mükellef Başına Düşen Aylık Gelir Vergisi Tablo - 28 Götürü Usul ve Basit Usul Karşılaştırması Tablo - 29 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerdeki Artış Oranı Tablo - 30 Bazı Ülkelerde Esnaf ve Sanatkarların Ödediği Vergi ve Harç Sayıları Tablo - 31 OECD, AB ve Türkiye de Vergi ve Benzerlerinin Payları Tablo- 32 Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayısı Tablo - 33 Bağımsız Çalışan Sigortalı Sayıları Toplamı Tablo Sayılı Kanuna Göre Yıllar İtibariyle Emeklilik Yaşları 6

7 Tablo 35 Türkiye de Doğuşta Hayatta Kalma Beklentisi ( ) Tablo - 36 Bağımsız Çalışan Sigortalıların Göre Aylık Miktarları Tablo- 37 Hizmet Akdi ile Çalışan Sigortalıların Emekli Aylığı Seviyeleri Tablo - 38 Kamu Çalışanı (Memur) Emeklilerin Aylık seviyeleri Tablo - 39 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan Sigortalılara İlişkin Bilgiler Tablo - 40 Sağlık Karnesi Sayısı-2007/Aralık (Sigortalı ve Yakınları) Tablo - 41 Sosyal Güvenlik Kurumlarının Toplam Sağlık Harcamaları Tablo - 42 Sosyal Sigorta Kuruluşlarına Bütçeden Yapılan Transfer Tutarları Tablo - 43 Marmara Bölgesi İllerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo - 44 Ege Bölgesi İllerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo - 45 İç Anadolu Bölgesi İllerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo 46 Akdeniz Bölgesi İllerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo - 47 Karadeniz Bölgesi İllerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo 48 Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo - 49 Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo - 50 Esnaf ve sanatkarlar ile Meslek Kuruluşlarının SWOT Analizi Tablosu Tablo - 51 Stratejik Amaçlar Çalışması Sonucu GRAFİKLER Grafik - 1 Yıllara göre biten KSS projeleri Grafik - 2 Kredi Başvurusu ve Sonuçlandırılması İçin Takip Edilen İşleyiş Şeması Grafik - 3 Kooperatif Kredilerinden Yararlanan Esnaf ve Sanatkarların Durumu Grafik - 4 Basit Usulde Ödenen Gelir Vergisinin Toplam Gelir Vergisi İçindeki Payı Grafik - 5 Basit Usulde Beyan Edilen Gelir Vergisinin Toplam Gelir Vergisindeki Payı Grafik - 6 Götürü Usulde Ödenen Gelir Vergisinin Toplam Gelir Vergisindeki Payı Grafik - 7 Dolaylı Vergilerin Toplam Vergi Gelirlerindeki Payı 7

8 KISALTMALAR AB AKÇT AYF BRHÇ BYKP ÇP DPT ESKKK ESOB EUROCHAMBERS GSMH GSYİH ILO IMF IPA İDDG İPBDK İŞKUR İÜEM KADİM KGF KKDF KOBİ KOSGEB KÖY KSS MEB MEDAK MEDB MEKSA MEM METEM Avrupa Birliği Avrupa Kömür ve Çelik Anlaşması Avrupa Yatırım Fonu Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçeve Program Devlet Planlama Teşkilatı Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Uluslar arası Çalışma Örgütü Uluslar arası Para Fonu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Türkiye İş Kurumu İşletmelerüstü Eğitim Merkezi Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Projesi Kredi Garanti Fonu Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kalkınmada Öncelikli Yöreler Küçük Sanayi Sitesi Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Danışma Komisyonu Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezleri 8

9 MYK MYO NACE OECD ORTKA ORTLAB OSB SGK SWOT TESK TOBB TOSYÖV TSE TÜRKAK TÜBİTAK TÜİK TÜSSİDE UEAPME YÖK Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Yüksek Okulu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Ortak Kullanım Atölyeleri Ortak Kullanım Laboratuarları Organize Sanayi Bölgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Avrupa Sanatkarlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Yüksek Öğretim Kurulu 9

10 GİRİŞ Ülkemiz ekonomisi, geçmişte önemli sayılabilecek krizler yaşamış, bu krizlerden genellikle kısa vadeli ve günü kurtaran politikalar ile çıkılmaya çalışılmış, bu durum yapısal sorunların derinleşmesine, ekonomimizin temel sorunlarının çözümlerinin ertelenerek günümüze kadar gelmesine neden olmuştur yılında yaşanan ülke tarihinin en önemli krizi; ağır ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açmış ve esnaf-sanatkar ve küçük işletmeler bu krizden en fazla etkilenen kesim olmuş, kapanan işyeri sayısı Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştır. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 tarihlerinde yapılan genel seçimler sonucunda, tek partili bir hükümetin iş başına gelmesi, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması için uygun bir ortam yaratmıştır. Sağlanan bu siyasi istikrar ortamının ve ekonomik programın uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının etkisiyle, 2002 yılından bu yana makro ekonomik göstergelerde önemli iyileşme ve gelişmeler elde edilmiştir. Göstergelerde ifadesini bulan bu iyileşmelerin, 2001 krizinin etkilerini halen üzerinden tam olarak atamayan esnaf ve sanatkar kesimine tam olarak yansıdığını söylemek pek gerçekçi değildir. Piyasalarda gözlenen talep daralması, haksız rekabet yaratan uygulamalar, karşı karşıya kalınan finansman zorlukları esnaf ve sanatkar kesimini ve küçük işletmeleri zorlamaya devam etmektedir. Bu olumsuz tablonun üzerine Eylül 2008 de ülkemizde de ilk etkileri görülmeye başlanan global kriz ve dalgalanmaların eklenmesi, zaten sıkıntılı bir süreçte bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerini daha da olumsuz hale getirmiştir. Nitekim zaten daralmış olan iş hacmi küresel krizin etkisiyle daha da daralmış ve bankalar kredi teminini zorlaştıran kriterler getirmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığı, yaygınlığı ve ekonomi içindeki payları, ekonominin sağlıklı işleyişi ile doğru orantılıdır. Bu işletmeler gelişmiş ya da az gelişmiş olsun, tüm ekonomiler için büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliğinde ekonomik büyümenin ve istihdam artışının sağlanmasında en önemli unsurlardan birinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu kabul edilmiş ve bu işletmeleri destekleyecek çeşitli mekanizmalar uygulamaya konulmuştur. Haziran 2000 de, Avrupa Komisyonu, küçük işletmeleri teşvik etmek ve çeşitli alanlarda desteklemek amacıyla Avrupa Birliği Küçük İşletmeler Sözleşmesi ni onaylamıştır. Sözleşme, Avrupa ekonomisinin gelişmesinde kritik rol oynayan bu işletmelerin önemini vurgulamayı ve bu işletmelerin gelişmesi ve başarısına yönelik gerekli faktörlerin dikkate alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemiz ekonomik ve toplumsal yapısında esnaf ve sanatkarlar ve küçük işletmeler, göz ardı edilemeyecek ölçüde önem taşımaktadır. Bu önem, esnaf ve sanatkar işletmelerinin; Daha az yatırımla üretim yapabilmeleri ve ürün çeşitliliği sağlamaları, Emek-yoğun çalışarak ve ülke çapında istihdam yaratarak işsizliği azaltmaya katkıda bulunmaları, istihdamı daha düşük maliyetle sağlamaları, Talep değişikliklerine daha kısa sürede uyum sağlama becerisine sahip olmaları, Ekonomik dalgalanma ve krizlerden korumasız olarak etkilenmekle beraber, bu şartlara genellikle büyük işletmelerden daha kolay ve çabuk uyum sağlayabilmeleri, Bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya katkıda bulunmaları, Yan sanayi olarak büyük ölçekli firma ve yatırımları desteklemeleri ve tamamlamaları, Nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaları, 10

11 Gelirin dengeli dağılımına katkı sağlamaları ve orta sınıf olarak toplumsal hayatta denge faktörü olmaları, Toplumsal ve sosyal hayatta denge unsuru ve istikrara katkıları ile demokrasinin vazgeçilmez unsuru olmaları, gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan esnaf ve sanatkar işletmelerinin ortak bir takım özellikleri aynı zamanda yaşadıkları sorunların da kaynağını teşkil etmektedir. Bu özellikleri genel olarak; Aile işletmesi olma, Geleneksel yönetim biçimi, Ayni, nakdi ve beşeri sermaye yetersizliği, AR-GE eksikliği, Finansal planlama yetersizliği, finansal kurumlardan yeterli desteği görememe, İşyeri veya çalışma alanının küçüklüğü, Danışman, uzman, nitelikli eleman istihdam edememe, Modern pazarlama yöntemlerini kullanamama, Rekabet gücünün zayıf olması, verimlilik düşüklüğü ve asgari standartları sağlayamama, Mevzuat ve bürokratik işlemlerde zorlanma, şeklinde sıralamak mümkündür. Ülke ekonomisinde ve özellikle toplumsal yapısında çok önemli bir yer tutan esnaf ve sanatkar işletmelerine yönelik olarak, sistemli ve kurumsallaşmış bir destek politikası olduğu söylenemez. Değişik kamu kurumlarınca yürütülen bir takım destek ve teşvik politikaları var olmakla birlikte, esnaf ve sanatkar işletmelerinin bunlardan yararlanma oranı düşüktür. Çünkü sağlanan teşvikler ve destekler için getirilen koşullar çoğu kez, esnaf-sanatkar işletmelerinin yararlanamayacağı ölçüde ağırdır. Bürokratik işlemler çok fazladır ve uygulamalarda işbirliği ve koordinasyon eksiktir. KOSGEB tarafından Ağustos 2008 ayında başlatılan Cansuyu Kredi Faiz Destek Programının bu alanda bir ilk olduğu ve yalnız esnaf ve sanatkarların katılabileceği bir program olması yönüyle de dikkate değer olduğunu vurgulamak gerekir. Programa ayrılan kaynağın tamamı 1 ay gibi kısa bir sürede kullanılmıştır. Bu yoğun ilgi, esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerde dikkate alınması gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir. Esnaf ve sanatkarların doğrudan yararlanabileceği ya da bu kesime kota ayrılan programlar bu kesim için çok daha kolay ulaşılabilir olması nedeniyle ilgi görecektir. Aynı zamanda desteğin verilme hedefine de ulaşılmış olacaktır. Sayıları 2 milyona yaklaşan esnaf ve sanatkar kesimi, ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş, kolay ulaşılabilir, küçüğü de gözeten destek mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu noktadan hareketle bu işletmelerin temel sorunları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Esnaf ve sanatkar işletmeleri, öncelikle finans kaynaklarına kolay ulaşamama sorunu yaşamakta, finansman araçlarından yeterli ölçüde yararlanamamaktadır. Bu sorun doğrudan doğruya, esnaf ve sanatkarın gelişmiş teknoloji kullanarak üretim yapabilme kapasitelerini olumsuz etkilemekte, yeterli finans desteği bulamayan esnafsanatkar işletmeleri teknolojik alt yapılarını yenileyememektedirler. Bu nedenle, standart ve kaliteli üretim yapmaları ve rekabet gücü kazanmaları güçleşmekte, bu da ihracat 11

12 yapabilmelerini engellemektedir. Dolayısıyla finansman sorunlarının çözümü bu işletmeler açısından birinci derecede öncelik arz eden konuların başında gelmektedir. Pazarlama, yönetim, tanıtım bilgileri genellikle eksiktir ve bu bilgilerin eksikliği işletmelerin büyümesine ve rekabet gücü kazanmasına engel olmaktadır. Esnaf ve sanatkara yönelik danışmanlık hizmetlerinin yoğunluğunun ve çeşitliliğinin artırılması önemini korumaktadır. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısal olarak çok ve dağınık olmaları ve çok sayıda mesleği bünyelerinde barındırmaları bunlara kolayca ulaşmayı engellemekte, ilgili otoriteler kolaya kaçarak Devlet yardım, destek ve teşviklerine istihdam ve sermaye gibi alt sınırlar getirmekte ve bu işletmelerin desteklerden yararlanmalarına engel olmaktadırlar. Devlet desteklerinin bir kısmının doğrudan esnaf sanatkar ve küçük işletmeleri hedef alarak oluşturulması, bu hususun genel teşvik uygulamaları içinde kaybolmamasının sağlanması gerekmektedir. Teşvik ve destek politikalarının daha çok sanayi işletmelerine yönelik yapısının, hizmet üreten işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin önemli bir sorunu nitelikli işgücü temininde yaşadıkları sıkıntılardır. Aslında bir yandan giderek büyüyen işsizlik sorunundan bahsedilirken, diğer yandan işletmelerin nitelikli işgücü bulmada sorun yaşaması bir çelişki gibi görünse de, gerçek böyledir. Bunun nedeni, iş hayatı ile mesleki eğitim politikasını oluşturanlar ve yürütenler arasındaki koordinasyon eksikliğidir. Esnaf ve sanatkar işletmeleri ağır bürokratik işlemlerden mağdurdur ve vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinden dolayı zorlanmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarılı olunabilmesi için; bu işletmelerin ekonomik güçleri ile orantılı vergi ve benzeri ödemelere muhatap olmaları esastır. Buna yönelik ince ayar politika uygulamaları başarı şansını arttıracaktır. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler yönünden gerek sektörler ve gerek bölgeler bazında yaşanan çok farklı sorunların giderilmesi için uygun ve farklı politikalar uygulamak gerekmektedir. Genel olarak esnaf ve sanatkar işletmelerinin ortak sorunlarını bu şekilde özetlemek mümkündür. Esnaf ve sanatkar kesimi ve bağlı oldukları meslek kuruluşları, bu sorunları zaman içinde azaltacak destek ve teşvik politikalarının belirlenmesi ve yasal düzenlemelerin uygulamaya konulmasının beklentisi içindedir. Özellikle ülkemizde de etkileri hissedilen ve dünyadaki gelişmelerin ülkemizi de etkileyeceği aşikar olan küresel krizin yaratacağı olumsuzlukları gidermeye yönelik olarak ilave tedbirler alınması ihtiyacı doğmuştur. Bu tedbirler planlanırken küçük ölçekli işletmeler göz ardı edilmemeli, tam tersine krizin sosyal ve toplumsal anlamda yaratacağı etkileri hafifletmek üzere esnaf ve sanatkar işletmelerine önem ve öncelik verilmelidir. Esnaf ve sanatkar işletmelerine verilecek desteklerin; çok daha fazla katma değerle ekonomiye ve topluma döneceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kısaca örneklemek gerekirse; bu işletmelerde çalışan birer kişinin ücretinin vergi dışı bırakılması, işsizlik sorununun çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. İşsizliğin yakın gelecekte daha da önemli sorunlara yol açacağı ortadadır. Böyle bir destek, özellikle küresel kriz yüzünden işsiz kalanlar için önemli bir çıkış noktası olabilecektir. Nitekim, Avrupa Birliğinde işsizliğin önlenmesinde en önemli aracın küçük işletmelerin ve girişimciliğin desteklenmesi olduğu kabul edilmektedir. Bu işletmeler emek-yoğun çalıştığı için büyük işletmelere göre daha fazla istihdam yaratma kapasitesine sahiptir. Her yıl iş hayatına 1 milyondan fazla kişi katılmaktadır. Bu kadar kişiye Devletin imkanları ile iş alanı yaratılabilmesi mümkün değildir. Öyle ise bu destek acilen hayata geçirildiği takdirde istihdam açısından yararlı olacaktır. 12

13 Esnaf ve sanatkar işletmelerinin vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili sorunları, bu iki alanın hassas dengelere dayanması nedeniyle göz ardı edilmektedir. Oysa girişimciliğin teşviki ve küçük işletmelerin desteklenmesinde AB ve gelişmiş ülkelerde en çok kullanılan araçlar vergi ve sosyal güvenlikle ilgili olanlardır. Türkiye de vergi yasalarında esnaf tanımı dahi bulunmamakta, bu kesim sadece ödediği gelir vergisi kriterine bakılarak değerlendirilmekte, sürekli az vergi ödediği ya da vergi kaçırdığı ileri sürülerek neredeyse zanlı durumuna getirilmektedir. Oysa, gelişmiş ülkelerde çeşitli vergi kalemlerinde indirim, KDV indirimi, yatırım indirimi, mesleki vergi muaflığı gibi teşvikler oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer politikaların ülke koşullarına uyarlanarak ülkemizde de uygulamaya konulması, esnaf ve sanatkar işletmelerinin kendilerini geliştirmek için daha çok kaynak ayırmalarına ve ekonomiye sağlayacakları katkıyı arttırmalarına imkan sağlayacaktır. Ülke ekonomisinin orta direği olan esnaf ve sanatkarların talebi; öncelikle kendilerine yaşayabilecek, sonra gelişerek büyüyebilecek bir ekonomik ortam sunulması, böylece ekonominin gelişimine katkılarının giderek arttığı bir sürecin oluşturulmasıdır. Bu Raporda; esnaf ve sanatkar kesiminin temel sorunları, mevcut durum analizi ekseninde ortaya konulmakta, bu kesimin rekabet gücünü arttıracak ve Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinden olumlu anlamda etkilenmelerini sağlayacak çözüm, sistem ve model önerileri geliştirilmektedir. Bununla da, politika yapıcı ve uygulayıcılarının, Türk ekonomisinin geleceğine yönelik stratejik amaçları ve eylemleri belirlerken bu kesimin taşıdığı önemin farkında olmalarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. 13

14 YÖNETİCİ ÖZETİ Mevcut Durum Esnaf ve Sanatkar Kesiminin Ekonomi İçindeki Yeri ve Önemi 1. Esnaf, sanatkar ve küçük işletmeler, sosyal dengelerin ve sistemin güvencesi olarak, demokrasinin, serbest piyasa ekonomisinin ve hür teşebbüsün temel unsurlarıdır. Türkiye de esnaf-sanatkar ve küçük işletmeler ekonomik hayatın vazgeçilmez dinamiğini oluşturmaktadırlar. Esnaf ve sanatkara yönelik istatistiki veri sıkıntısı ve bilgi eksikliği bu kesimin öneminin gereğince ortaya konulabilmesine engel teşkil etmektedir. Esnaf ve sanatkar sayısının son birkaç yılda inişli çıkışlı bir seyir izlediği ve bazı esnaf ve sanatkarlık meslek gruplarındaki esnaf ve sanatkar sayısının çeşitli nedenlerle giderek azalma eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında, esnaf ve sanatkara sağlanan devlet desteklerinin zamanında ve yeterince verilememesi, ekonominin kriz dönemlerinde bu kesimin iç ve dış şoklara doğrudan maruz kalmaları gelmektedir. Global krizin ülkemize olumsuz yansımalarını en aza indirecek tedbirlerin alınması önemini daha fazla hissettirmektedir. Ekim 2008 itibariyle, e-esnaf veri tabanına kayıtlı yaklaşık esnaf ve sanatkar bulunmakta ve bunlar 491 meslek kolunda ekonomik hayata katkı vermektedirler. Ancak, bu kesimin GSMH içindeki payı ile ilgili olarak sağlıklı bir veri bulunmamaktadır. Esnaf ve Sanatkar Tanımı 2. Esnaf ve sanatkarın tanımı, günümüz koşulları ve çağdaş yaşamın gerekleri dikkate alınarak yeniden yapılmalıdır. Mevcut mevzuatımızdaki tanımlar genelde 1930 lu yılların tanımları esas alınarak yapılmış olup, yeterli değildir. Tanım açısından ülke gerçeklerinin dikkate alınarak ve AB ülkelerindeki en iyi örnekler incelenerek kendi sosyo- kültürel yapımıza uygun esnaf ve sanatkar tanımının benimsenmesi yararlı olacaktır. 3. Esnaf ve sanatkar tanımı, tüm faaliyetleri kapsayıcı olmalı, girişimciliği özendirmeli, ekonomik anlamda gelişimi sınırlamamalı ve istihdamı artırmalı, büyümeyi desteklemeli, çağdaş tekniklerin kullanımını özendirmelidir. Esnaf ve sanatkarın durağan yapısından kurtulması ve gelişime açık olması, bu anlayış ve felsefe çerçevesinde yapılacak bir tanım ile sağlanabilecektir. Mesleki Eğitim ve İstihdam 4. Resmi verilere göre ülkemizde istihdamın % 62 si 10 ve altı işçi çalıştıran mikro işletmelerde gerçekleşmektedir. Bu işletmelerin büyük bir bölümü ise esnaf-sanatkar işletmeleridir. İşsizliğin çok önemli bir sorun haline geldiği ülkemizde, istihdam yaratma açısından girişimciliğin ve esnaf-sanatkar işletmelerinin teşvik edilmesinin ne kadar önemli olduğu ortadadır. 5. Esnaf-sanatkarlar küçük sermayelerle ve kendi emekleri ile çalışan bir kesim olarak, hem işveren hem de işçiye yakın bulunmaktadır. Esnaf-sanatkarların da yoğun şekilde iş açıp kapattıkları dikkate alındığında, işsiz oldukları dönemde bir sosyal koruma mekanizması içinde yer almaları ciddi bir ihtiyaçtır. Bu çerçevede, esnaf-sanatkarların da dahil olduğu bağımsız çalışanlar için bir işsizlik sigortası fonu kurulmalıdır. Kriz dönemlerinde bu tip sosyal koruma mekanizmalarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 6. Türk eğitim sistemi, hayat boyu öğrenme prensibi içinde, mesleki eğitime gereken önemin verilmesi yönünde uygulamalara destek vermelidir. OECD ülkelerinin ortalama olarak 14

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Hasan

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ I. PROJENİN ADI KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ (KADİM) Projesi II. PROJENİN ÖZETİ Bu proje Türkiye de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

T Ü R K İ Y E E S N A F v e S A N A T K A R L A R I K O N F E D E R A S Y O N U. Aylık Elektronik Haber Bülteni Yıl : 1 Sayı : 6 Ekim 2008

T Ü R K İ Y E E S N A F v e S A N A T K A R L A R I K O N F E D E R A S Y O N U. Aylık Elektronik Haber Bülteni Yıl : 1 Sayı : 6 Ekim 2008 T Ü R K İ Y E E S N A F v e S A N A T K A R L A R I K O N F E D E R A S Y O N U Yıl : 1 Sayı : 6 Ekim 2008 Palandöken Amacımız; Ahilik ilkeleri ışığında, kaliteli mal ve hizmet üreten, kendini yenileyip

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-68-0 YAYIN NO: KB: 2870 - ÖİK: 720 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı