ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013"

Transkript

1 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat 11UY Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına göre değerlendirilerek Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1.KAPSAM Bu talimat, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli el becerilerini ve iş yapabilmelerine dair yetkinlikleri ile ilgili olarak başvuru şartlarını, personelin değerlendirilmesi ve belge verilmesi esaslarını, belge kullanımı ve mali konular ile ilgili yükümlülükleri, belge verilmesinden sonra uygulanacak kuralları ve yapılacak işlemleri kapsar. Sınav için ön şart olabilecek eğitim süreci kuralları kapsamın dışındadır. Sınav görevlilerine yardımcı olmak için, Başvuru yapılacak her referans standarttan oluşturulmuş sınavın teknik detaylarının yer aldığı sınav şartnameleri oluşturulmuştur. PB.L02 AKREDİTASYON KAPSAMLARI LİSTESİ 2.ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DÖKÜMANLAR 11UY PB.ŞRT09 Bu talimat rehberlik etmek üzere hazırlandığından, uyulması zorunlu şartlar ilgili sınav yeterliliğinde belirtilmiştir. Uygulanan standart veya şartname belgede belirtilir. Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, belgelendirilecek kişinin başvuru kapsamı ve ilgili standarda göre yeterliliğinin sınanması, sonuçların değerlendirilmesi aşaması, karar ve belge düzenlemesi aşaması ve belge takibi ve kontrolü aşamaları için bu talimat kullanılır. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli program komitesi oluşturulmuştur. Komite üyeleri PB.L07 Program Komitesi Listesi de yer alır. PB.ŞRT09 PERSONELİ BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ 3. TERİMLER TARİFLER 3.1 İTİRAZ Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, INSPECCO tarafından istenilen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi. 3.2 ADAY Belirlenmiş olan ön şartları karşılayan ve belgelendirme prosesine katılmasına izin verilen başvuru sahibi 3.3 BELGELENDİRME PROSESİ Başvurunun alınması, değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme, belgenin ve logonun/markanın kullanımı dâhil INSPECCO tarafından yürütülen ve bir kimsenin belirlenen yeterlilik şartlarını karşıladığını belirlemek için yürütülen faaliyetlerin tamamı.

2 3.4 BELGELENDİRME PROGRAMI Belirli standartlar ve kurallar ile aynı prosedürlerin uygulandığı, belirli bir personel kategorisi ile ilgili özel belgelendirme şartları. 3.5 BELGELENDİRME SİSTEMİ Belgelendirme programına uygun, yeterlilik belgesinin verilmesi ve sürdürülmesine yönelik olarak belgelendirme prosesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan prosedürler ve kaynaklar kümesi. 3.6 YETERLİLİK Belgelendirme programında tanımlanmış kanıtlanmış ilgili kişisel nitelikler ile bilginin ve/veya becerilerin uygulaması için gerekli olan, varlığı kanıtlanmış yetenek. 3.7 ŞİKÂYET Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından INSPECCO ya yapılan, INSPECCO faaliyetleri ile veya müşterilerinin herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebi. 3.8 DEĞERLENDİRME Belgelendirme kararının verilmesine yönelik olarak, bir kişinin programın şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendiren proses. 3.9 SINAV Adayın yeterliğinin yazılı, sözlü, pratik veya gözleme dayalı bir veya daha fazla araçla değerlendirme mekanizması BELGELENDİRME SORUMLUSU Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirme ile ilgili teknik ve kişisel niteliklere sahip, bir sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyebilecek yeterlikteki üniversitelerin Mühendislik, Mesleki/Teknik Eğitim/Teknoloji Fakülteleri düzeyinde lisans mezunu SINAVI YAPICI Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirme ile ilgili teknik ve kişisel niteliklere sahip, bir sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyebilecek yeterlikteki üniversitelerin Mühendislik, Mesleki/Teknik Eğitim/Teknoloji Fakülteleri düzeyinde lisans mezunu NİTELENDİRME Kişisel niteliklerin, öğrenim, eğitim ve/veya iş tecrübesinin kanıtlanması. 2 / 11 4.UYGULAMA 4.1 Başvuru Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirilmesi için oluşturulmuş bir iş akış şeması mevcuttur.

3 4.1.1 Başvuru İşlemleri ve Gerekli Belgeler INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin adayın başvuru esnasında, başvuru için gerekli belgeler başvuru forumunda belirtilmiştir. Aynı zamanda program komitesi tarafından oluşturulan Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgelendirme Programı ve Kurallar da ilgili dokümanda açıkça belirtilmiştir. Belgelendirme programı program komitesi tarafından belirlenen şartları sağlayan herkese açıktır. Bu doküman web sitesinde yer alır.belgelendirme hizmeti ile ilgili aday için açık olmayan husular veya sorular olduğu takdirde INSPECCO ya iletişim bilgilerinden ulaşılabilir. 3 / 11 PB.F59 PERSONELİ BAŞVURU FORMU PB.F60 PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLAR Başvuru İle İlgili Esaslar Web sitesinde belgelendirme sürecinin tamamına dair; yürütülen PB.F61 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgelendirilmesi İş akış şeması mevcuttur. Başvuru yapacak aday başvuru için gerekli olan evraklarını hazırlayıp, web sitesinden çıktı alarak doldurduğu ve kendisi tarafından imzaladığı başvuru formunu INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile ya da taranmış olarak mail atmak kaydı ile INSPECCO ya iletir. Bu başvuru bir ön başvuru olarak kabul edilir. Başvuruların işleme konulabilmesi için; Başvuru formunun kuruluşun/personelin gerçek durumunu gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurması ve Başvuru için gerekli belgeler, aday tarafından PB.F59 dokümanının Belge Başvurusu için gerekli evrakları kısmındaki belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. Adaylar; engellilik durumları gibi varsa diğer özel durumlarını belirtmelidir. INSPECCO kuruluşu bu ihtiyaçları program çerçevesinde karşılayacaktır. Başvuru formunda bu durum ilgili satırda sorgulanmıştır. Başvuru formunda adaydan kimlik bilgilerinin yanı sıra; başvuru yapılan kapsama dair en azından aşağıdaki bilgiler istenir: Başvuru yapılan sınav bilgileri, Sınava gireceği malzeme özellikleri, O yöntem için gerekli diğer bilgiler INSPECCO; Bu bilgilere ek olarak sınav öncesinde başka destekleyici dokümanlarda isteyebilir. Sınava girecek adaylar ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapımı sektöründeki toplam iş deneyimlerini, daha önceden çalıştığı sektörleri ve şu an iş yaptığı sektörünü, başvurusunun durumunu ( ilk başvuru, süre uzatma veya belge yenileme) başvuru formunun ilgili kısmında doldurarak beyan etmekle yükümlüdürler. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Başvuru Formlarının doldurulması ve Personel Belgelendirme Müdürlüğüne iletilmesi; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgelendirilmesi Genel Talimatı ve INSPECCO Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirilmesi için düzenlenmiş ücret çizelgesindeki tüm şartların başvuru yapan kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kabul edildiğinin göstergesidir. Başvuru yapan adaylar belgelendirme genel kurallarını okuması ve bu kurallara uyacağını başvuru formunda taahhüt ile beyan edip imzalaması istenir. Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile iletişimin yapılması, sınav programı ve sınav sonuçlarının MYK ya bildirilmesi Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır. PB.F26 PERSONEL BELGELENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ FORMU Başvurunun Değerlendirilmesi INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğü sekreterliği, yapılan tüm başvuruları personel belgelendirme müdürü tarafından ataması yapılmış ve uygun durumda olan herhangi bir

4 belgelendirme sorumlusuna iletir. Belgelendirme Sorumlusu başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirerek Personel Belgelendirme Müdürüne sunar. Personel Belgelendirme Müdürü, Belgelendirme Sorumlusunun görüşlerini de alarak adayın sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir. Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda sınav personel belgelendirme müdürü sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav sorumlusunu o sınav için atar. Değerlendirme, Karar ve Atamalar tarihler belirtilmek kaydıyla başvuru formu üzerinde belgelendirme sorumlusu, sınav yapıcı ve personel belgelendirme müdürü tarafından imzalanarak kayıt altına alınır Başvurunun İptali Bir firmaya yada kuruluşa bağlı olarak veya şahsi olarak yapılan başvuruların, başvuruda bulunulduğu tarih itibari ile 3 ay içinde teyidleşme olmazsa personel belgelendirme müdürlüğü tarafından başvuru iptal edilir. Başvurunun iptali kuruluş / kişinin talebi ile de ayrıca yapılabilir. Başvurusu iptal edilen kuruluşların / kişinin evrakları kayıt altında tutulur. edilir. INSPECCO dan kaynaklı olarak gerçekleşmeyen bir sınav için; herhangibir ücret yatırılmış ise para iadesi ile ilgili dilekce yazılarak iade edilir. Başvuru sahibi kişi yada kuruluş tarafından kaynaklanan bir nedenle sınav gerçekleşmiyorsa belgelendirme sürecine dair yapılmış ödemelerden hiçbir hak talep edilemez. 4.2 Sınavın Uygulaması Sınavın Planlanması Sınavın planlanması belgelendirme müdürü tarafından yapılır. Sınavın gerçekleştirileceği zaman tarihler bazında kuruluşlara / adaya bildirilir ve kuruluşlardan / adaydan teyid alınır. Teyid alınmasını takiben, kuruluşun / adayların faaliyet alanını, katılımcı aday sayısını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamlar. Sınavın taslak programında ilave olarak yazılı sınav istenirse sınav öncesi Belgelendirme Müdürlüğü ile irtibata geçilerek ilave hazırlıklar yapılır. INSPECCO nun sınavın planındaki değişiklik veya ilaveler Personel Belgelendirme Müdürü tarafından gözden geçirilir. Sınav sorumlusu en geç 3 gün içerisinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, Sınav yapılacak yerin yetkilisi görüşüp sınavın tarih ve saatini, araç gereç ekipman durumunu, sınav yapılacak yerin durumunu ve sınav öncesi yapılacak hazırlıklarını başvuran kişi veya kuruluş ile görüşerek organize eder. Dokümanlar, eksik bulunduğunda veya yeterli olarak tanımlanmamış hususlar tespit edildiğinde kuruluşa veya adaya yazılı olarak bildirilir. Belirtilen noksanlıkların tamamlanması sonucu tekrar sınav organizasyonu yapılır. Evrakları noksan olan aday(lar) sınava alınmaz. INSPECCO da sınav ve incelemelerde görev yapacak personelin yetki ve sorumlulukları tanımlıdır. INSPECCO, bir sınavı veya sınavın bir bölümünü yapmak üzere görevlendirilen personelin; a) İlgili belgelendirme programına aşina olmasına, b) İlgili sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmasına, c) Sınav yapılan konu alanında uygun yeterlikte olmasına, d) Sınavın yapıldığı dilde hem yazılı hem de sözel akıcı bir hâkimiyete sahip olmasına, e) Bağımsız ve ayrılıkçı olmayan kararlar (değerlendirmeler) için gerekli olan herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olmasına, dikkat eder ve önem gösterir. Yukarıda belirtilen özelliklerde olmasını sağlar. 4 / 11 PB.GT05 SINAV VE İNCELEME SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sınavı yapacak sınav görevlisini yapacağı sınav ile ilgili dokümanlar belgelendirme sorumlusu tarafından bir dosya olarak hazırlanıp teslim edilir. Dosyanın içinde bulunması gerekenler aşağıda listelenmiştir. Sınav sorumlusu bu dosyayı bir kontrol listesine göre kontrol ederek teslim alır. 1- Sınav yeri adres ve iletişim bilgileri 2- Başvuru formu ve Taahhüdü

5 3- Sınav yoklama formu 4- O sınava ilişkin sınav şartnamesi 5- Sınav teknik raporu 6- Her aday için aday/numune numarası 7- Sınav şartları kontrol listesi 8- Yapılacaksa yazılı sınav soruları 9- O sınava ait diğer bilgiler (Varsa, örneğin adayın özel durumu) 5 / 11 PB.L14 SINAV DOSYASI KONTROL LİSTESİ Sınavı yapacak personel sınava giderken yanında bulundurması gereken dosyayı belgelendirme sorumlusundan teslim aldıktan sonra araç-gereç-ekipman çantasını da personel belgelendirme müdürlüğünden teslim alır. Araç-gereç-ekipman çantasında bulunması gerekenler aşağıda aynı zamanda sınav sorumlusunun araç-gereç-ekipman eksikliğinden emin olması açısından bir kontrol listesi ile listelenmiştir. 1- Kişisel koruyucu ekipmanlar (iş güvenliği ekipmanları) 2- Su Terazisi 3- Gönye 4- Marker (beyaz renkli) 5- Tükenmez kalem (2 adet) 6- Not defteri (1 adet) 7- Kartivizitiniz 8- Çelik cetvel 9- Şerit metre 10- Fotograf makinası, Video Kamera 11- Dizüstü bilgisayar Sınav sorumlularının kullandığı araç-gereç ve ekipmanların kalibrasyonları INSPECCO personel belgelendirme müdürlüğü tarafından akredite laboratuarlara yaptırılır ve cihazların kalibrasyon takipleri Personel Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılır. Kalibrasyon raporları bir dosyada muhafaza edilir. PB.L05 TESİSATÇI SINAVINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇ-EKİPMAN LİSTESİ PB.F30 ÖLÇÜM ALETLERİ VE CİHAZLARI KALİBRASYON TAKİP FORMU Sınavın Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi Belirlenen tarihte sınava girecek olan aday Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli sınava alınır. Sınav esnasında adayın iç tesisat yapımında dikkat edilmesi gereken hususlara uyması beklenir ( dişli borularda diş açılması, boruların dikliği ve hizalamasının kontrolü vs.) Sınavda sınava katılanları belirlemek için bir yoklama formu kullanılır. Bu yoklamaya katılanların imzası da alınır. PB.F49 BELGELENDİRİLECEK PERSONEL YOKLAMA FORMU Başvuran kişi veya kuruluş tarafından istenen özellik ve kalınlıktaki malzeme sınavda kullanılması amacıyla temin edilir. Bu hazırlıkların uygunluğu, sınav yapıcı tarafından kalibrasyonlu ölçüm aletleri ile kontrol edilir. Gerektiğinde kullanılan malzemelere ve ilave malzemelere ait sertifikalar müşteriden istenir. Sınavlara başlamadan iş güvenliği şartlarına uyum ve imkânlarının bulunduğu sınav yapıcı tarafından kontrol edilir. Eldiven, maske, çelik burun ayakkabı kontrol edilerek sınav yapıcı tarafından doğrulanır. Sınav şartlarında ve ortamında görülen eksiklikler, yetersizlikler, sınavın etkin yapılışını engelleyici durumlar var ise bu durumlar belgelendirmenin daha kaliteli, daha güvenilir ve daha adil yapılmasının sağlanması açısından sınav yapıcı tarafından bir forma kaydelilir ve Personel Belgelendirme Müdürlüğüne iletilir. Personel belgelendirme Müdürlüğü duruma göre yapılacak aktiviteyi belirler ve eskiklerin giderilmesi için önlem alınmasını sağlar.

6 ŞARTNAME PB.ŞRT09 STANDART 11UY Doküman No: 6 / 11 PB.F37 SINAV ŞARTLARI VE ORTAMI DEĞERLENDİRME FORMU Sınavın yapıldığı montaj parametreleri gerektiğinde ölçülerek sınav teknik raporu ile kayıt altına alınır. Aşağıda Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli için oluşturulmuş,başvuru formları, sertifika(belge) formları, gözle muayene ve sınav teknik rapor formları tablo halinde Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirimesine rehber doküman oluşturması için hazırlanmıştır. KULLANILACAK FORMLAR REFERANS STANDARTLAR VE ŞARTNAMELER SERTİFİKA VT - TEKNİK RAPOR BAŞVURU FORMU SÖZLEŞME PB.F66 PB.F64 PB.F59 PB.F34 YOKLAMA PB.F49 Açıklamalar: Yukarıdaki dokümanların yanı sıra her aday için Kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve varsa eski belge fotokopisi ile birlikte okur-yazar olduğunu kanıtlayan belgesi de olmalıdır. Tesisatçıları için firmasından alınan en az 2 yıl çalıştığına dair referans yazısı veya Teknik ve/veya Uygulamalı Eğitim Aldığını gösterir belgesinin olması zorunludur. tesisatçıları için yazılı sınav zorunludur ve başarı notu en az 60 dir. Yazılı sınavdan başarılı olamayan aday uygulama sınavına alınmaz. ÜCRET ÇİZELGESİ PB.F87 TEKLİF FORMU SINAV ŞARTLARI KULLANILAN EKİPMAN PB.F27 PB.F28 PB.L05 PB.F01 PB.F02 PB.F03 Belgelendirme hizmetlerinin faturalandırılma işlemleri MYK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ ne uygun olarak yürütülür. Yazılı sınav soruları içeriği program komitesi tarafından ilgili yeterlilik kapsamında belirttiği konulara göre hazırlanır. Sınava girecek Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli kimlik bilgileri ve fotoğrafı sınav görevlisi tarafından kontrol edilerek doğruluğu sağlanır. Şüpheye düşüldüğü takdirde aday sınava alınmaz. Gerekli görülürse sınavı iptal edebilir. Program komiteleri tarafından ilgili yeterliliğin gereklerine göre oluşturulan soru listeleri güvenlik açısından ana bilgisayarda tutulur ve yedeklemeleri her hafta Cuma günleri yedekleri alınarak personel belgelendirme müdürü tarafından muhafaza edilir.

7 Sınavda adaylara sorulan sorulara kod numaraları da verilir. Bu kod no, ilgili sorunun soru bankasındaki numarasına karşılık gelir. Teorik sınav sonunda sınav yapıcı sınav yapılan Ulusal Yeterlilik için hazırlanan onaylanmış cevap anahtarını kullanarak değerlendirme yapar. Pratik Sınavda, Adayın; Genel iş kurallarına uyması sınav görevlisi tarafından sağlanmalıdır. taşlama gözlüğü, eldiven, havalandırma ortamı kontrol edilir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması sağlanır. Aday sınav alet ve ekipmanlarını kullanabilmelidir. Sınava etraftaki diğer kimselerin müdahalesi olmamasını sınav görevlisi kontrol altına almalıdır. Test parçası gerektiğinde puntalanarak veya fikstürlerle sabitlenir. Sınavı yapan kişi veya kuruluş, iç tesisat yapımı koşulları yanlışsa veya Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli gerekli yeterliliği yerine getirmede, meselâ, aşırı ve/veya sistematik tamir gerektirecek şekilde, teknik olarak yetersiz olduğu görülürse, sınavı durdurabilir. Pratik sınava alınmadan önce numunenin üzerine diş açılan kısmı etkilemeyecek şekilde INSPECCO ya ait (IP işaretli olan) çelik soğuk damga sınav sorumlusu tarafından bir çekiç yardımıyla markalanır. Marka yapılan yerin yanına adayın adının ve soyadının baş harfleri, ve belgelendirme için adaya tanınan başvuru numarası silinemez boya kalemi(marker) ile numunenin her iki tarafına yazılır. Test parçaları sınav sorumlusu tarafından teslim alınır. Nezaret gerektiren testlerde sınav sorumlusu parçalara uygulanacak testlere nezaret eder. Herhangi bir sınav, bu yeterliliğin şartlarını yerine getirmede yetersiz kalırsa, personele yeni bir yeterlilik sınavı için fırsat verilmelidir. Meydana gelen hatanın metalurjik veya başka herhangi bir olağan dışı sebepten kaynaklandığı ve personelin becerisiyle doğrudan doğruya ilgisi olmadığı sonucuna varırsa, yeni sınav malzeme ve/veya sınav şartlarının kalite ve düzgünlüğünün yeterliliğini değerlendirmek için, ilâve bir sınavın yapılmasına izin verilir. Pratik tesisat uygulaması bittiğinde parçayı sınav yapıcı (mühendis, mesleki/teknik eğitim/teknoloji fakülteleri düzeyinde lisans mezunu) gözle muayene eder sonuçlarını ilgili yeterlilikteki kabul kriterleri ile karşılaştırır sonra bunu gözle muayene ve teknik rapor formuna kaydeder. Hangi testin uygulanabileceği ilgili sınav yeterliliğinde yazılıdır. İç tesisat yapımı personeli sınavının teknik raporu sınav süresince belgenin teknik kayıtlarının doğru, hatasız, güvenilir ve objektif olması açısından sınav görevlisi tarafından kayıt altına alınır, imzalanır ve belgelendirme sorumlusuna iletilir. Bu rapor Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesinin hazırlanmasına destek doküman olur. Sınava girecek adaya başvurusu kabul edildiği andan itibaren belgeler kütüğüne kaydedilir ve bir belge/numune numarası verilir. Verilen sıra numarası sınav test parçasında, teknik raporunda, sözleşmesinde sınav sonuçlarına bakılmaksızın aynı olmalıdır. Sınavda başarılı olan kişiye o numara belge numarası olarak atanır. Aday başarısız olursa atanan numara başka adayda kullanılır, sınavda başarısz olan adaylar belgeler kütüğünde başarısız adaylar kısmında kayıt altında tutulur. 7 / 11 PB.L03 KALİFİKASYON KAYITLARI VE BELGELER KÜTÜĞÜ LİSTESİ 5. SERTİFİKA(BELGE) İŞLEMLERİ 5.1 Belgenin Verilmesi Sınav görevlisi, bir hafta içinde sınav sonuçlarını ve ilgili dokümantasyonu INSPECCO e ulaştırmalıdır. Sınav görevlisi sınavını yaptığı adayın sınav sonucunu raporunda belirtir, belgelendirmesine dair tavsiyede bulunabilir. Adayın belgelendirilmesi konusundaki karar, belgelendirme sorumlusu tarafından verilir. Belgelendirme sorumlusu MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne alınarak belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak başvuran adayın yazılı, sözlü, pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi olmayan alanında yetkili ve uzman başka bir sınav yapıcıdır. Sınav yapıcı ve Belgelendirme sorumlusu her sınav öncesinde Belgelendirme müdürü tarafından belirlenir ve görevlendirilir. MYK Ulusal Yeterliliklerine göre hazırlanan sertifikalar Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. Belgelendirme kararı sınav sonuçlarına dayandırılır. Değerlendirme işlemi için gerekli olan tüm dokümanlar, sınav kâğıtları, sınav sonuçları, raporlar belgelendirme sorumlusunda bir araya getirilir. Başvuru yapan aday yapılan sınav sonucu ilgili standarda, ulusal yeterliliğe veya referans dokümana uygun özelliklere

8 sahip ise ve Personel Belgelendirmenin ilgili şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve belgelendirme sorumlusunun olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır. Belgelendirme sorumlusu, sınav sonucunu ilettiği tesisatçı için sınav dokümanları dahil, diploma, kimlik ve bunun gibi ilgili tüm dokümanların yeterliliğini başvuru formundaki, eklenecek belgeler ve sonuçlar alanındaki kontrol sütünü yardımıyla kontrol ettikten ve PB.L listesi ne göre kontrol ettikten sonra tüm verilerin uygun olması durumunda belgelendirme kararını verir, belgelendirme kararı o sınava ait teknik raporun ilgili kısmına yazılarak INSPECCO Belgelendirme Sorumlusu tarafından imzalanır ve belge almaya hak kazanan tesisatçı belgesi(sertifikası) tüm dokümantasyon tamamlandıktan sonra belgesinin en geç 10 iş günü içerisinde hazırlanmasına gayret edilir ve özen gösterilir. INSPECCO her adayın sertifikasında fotoğrafı olmasını ve her belgede onay kısmında ve bir kısmı fotoğrafın üzerine gelecek şekilde soğuk damga(mühür) olmasını şart koşar. 8 / 11 PB.L ADAY-BELGELİ KİŞİ ÖZLÜK DOSYASI KONTROL LİSTESİ Kuruluş veya adaya gönderilen fatura bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun Belgelendirme Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgesi kuruluşa veya kişilere elden yada kargo yolu ile teslim edilir. Sertifika almaya hak kazanmış aday ile INSPECCO arasında tarafların yükümlülüklerini belirten bir sözleşme imzalanır. Aşağıdaki Yükümlülükler kısmında bu dökümanlar bulunmaktadır. Hazırlanan belge kullanım sözleşmesinin INSPECCO tarafından onaylı birer fotokopisi ile birlikte adaya posta yada elden teslim edilir. Verilen belgenin iki adet fotokopisi ve belgeli kişi belge kullanım sözleşmesinin aslı INSPECCO da personele ait özlük dosyasında muhafaza edilir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelerinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. INSPECCO tarafından düzenlenen sınav sonucu verilen belgede kişisel bilgilerin haricinde firma var ise firmanın adı isteğe bağlı olarak yazılır. Belge almış olmak, adayın mevzuattan kaynaklanan diğer herhangi bir yükümlüğünü azaltmaz veya ortadan kaldırmaz. Belgeli kişi, yasal olarak alması gereken belgeleri kendisi takip eder ve edinir. Belge, INSPECCO nun mülkiyetindedir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgeleri yalnzıca belgede adı geçen ve T.C. kimlik numarası yada yabancı uyruklu ise vatandaşlık numarası ile garanti altına alınan kişiye aittir.belge sahibi Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesi hiçbir şekilde başka kişiye devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir. 5.2 Geçerlilik ve Yeniden Belgelendirme Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli için sınav tarihi temel alınarak 24 ay ara vermemek şartıyla 5 yıl geçerlidir. Referans standartlarda herhangi bir değişiklik olmadığı müddetce belge geçerliliğini korur. Ancak direktif / mevzuat / yönetmelik yada standartlarda revizyonların olması halinde revizyonun önemi ve büyüklülüğüne göre yeniden sınav düzenlenir veya revizyon ile ilgili bilgi web sitesinde bildirilir. Kapsam değişikliği taleplerinde ilgili kapsama göre belge yeniden düzenlenir. 5.3 Takip, gözetim, belgenin geçerliliğinin uzatılması El kitabında genel kurallar belirtilmiştir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, beş yıllık bir süre için geçerlidir. Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performan izleme raporu hazırlanır. Mevcut belgelendirmenin uzatılmasından önce aşağıdaki şartların karşılanması ve aşağıdaki koşulların doğrulanması gerekir: a) Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi buyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikayet gelmemiş olması durumunda Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgenin geçerlili süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarı raporunu belgelendirdiğinde belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

9 b)başarı raporunu belgelemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. c) Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır. 5.4 Belge Yenileme Belge yenileme 5 yılda bir yapılır. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personelinin belgelerinin geçerlilik süresi dolduğunda tesisatçının yeniden belgelendirilmesi için uygulanacak yöntem eğer belgelendirme standardında belirtilmemiş ise ilk kez belgelendirme prosedürüne uygun olacaktır. Eğer belgelendirme standardında bu konu yer alıyor ise belgelendirme standardına göre şartlar sağlanırsa yeniden belgelendirme yapılacaktır. Sınavda ilgili sınav standardına uyulur. Belgelendirme sonrası tesisatçı belgesinin geçerliliğinin sürdürülebilmesi için geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performan izleme raporu INSPECCO tarafından hazırlanır ve belgenin geçerlik süresi dolduğunda 15 gün içinde INSPECCO'ya iade edilecektir. Bu şartların sağlanamaması durumunda belge geçerliliğini yitirir. Bu hususlar başvuru formunda yer alan imzalı taahhütname ve sözleşme ile garanti altına alınmışıtr. Belgenin geçerlilik durumu web sitesinden sorgulanabilir. 5.5 Belgenin Askıya Alınması INSPECCO dan belgeli tesisatçı, belgelendirme programının şartlarına uymadığı takdirde; Belgelendirmeye dair ücretleri ödemediği takdirde ; Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı takdirde ; Belgeli personel ilgili standarda göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemiyorsa belgesi askıya alınır. INSPECCO, uygunsuzlukların seviyesini dikkate alarak personelin belgesini askıya alabilir. Askıya alma durumunda belgeli kişinin hangi düzeltici faaliyeti yerine getirmesi gerektiği belirtilir. Düzeltici faaliyetin yerine getirilmesi için süre en fazla bir aydır. Bir ay içinde uygunsuzluk giderilmezse belge iptal edilir. Askı kararı tesisatçının beyan ettiği adresine tebliğ edilerek belgesini askıda olduğu sürece kullanmaması istenir. Belgenin askıya alınması durumu web sitesinden sorgulanabilir. 5.6 Belgenin Basım İşlemleri ve Belgeyi Geçersiz Kılan Durumlar Sertifikalar ; matbaa veya yazıcı kullanılarak kalın kağıda basılır. Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır : Belgelenen kişinin adı, isteniyorsa Firma Adı Benzersiz bir belge numarası (Sertifika no) Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik standardı dâhil diğer ilgili dokümanlara atıf Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı, Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih. Belgelendirme sorumlusu personelin adı, soyadı, ünvanı, imzası(onay İmzası) Ayrıca belge üzerinde kişinin fotoğrafı, kimlik türü, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi ve belge kapsamına ilişkin teknik bilgiler yer alır. Sertifikaları geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir : İmla / basım hataları içeren sertifika Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş sertifika Onayı, imzası ve mührü olmayan sertifika Bu durumlardan biri yada birkaçı oluşması halinde INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne bilgi verilerek sertifikanın yenilenmesi talep edilir. Bu husus sertifikada belirtilmiştir. Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. INSPECCO, devlet veya işveren ile özel bir anlaşma 9 / 11

10 10 / 11 olmadığı sürece, belgeyi doğrudan belgeli kişiye verir. Belgeler belgeli kişiler haricinde üçüncü taraflara verilecekse, işbu belgenin belgeli kişiye ulaştırılması gerektiği belirtilir. 6. İTİRAZLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ Belgeli kişi belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz edebilir ancak yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Kişi, İtirazını kanıtlarıyla ve gerekçeleriyle ispatlamalıdır. İtirazlar; INSPECCO ya, konunun öğrenildiğinden itibaren 1 ay (30 iş günü) içinde yapılır. İtirazlar; Adayın sınavına dair uygulama ve kararlara itiraz; Belge verilmemesine itiraz ve Belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesi hususlarına itiraz şeklinde olabilir. Belgeli kişinin belgesine üçüncü taraflarca itiraz edildiğinde, itirazlar süresince belgeli kişinin belgeli statüsünde olduğu kabul edilir. İtirazlarda nihai karar merci, INSPECCO kuruluşunun İtiraz Kuruludur. Diğer hususlarda Kalite El Kitabının şikâyet ve itirazlar ile ilgili maddesi uygulanır. 7. YÜKÜMLÜLÜKLER Belgeli Kişinin Yükümlülükleri ve INSPECCO nun Yükümlülükleri başvuru formunda yer alan imzalı taahhüdü ve sözleşme ile garanti altına alınmıştır. Belge başvurusunda bulunan kişi belgelendirme genel şartlarını okuduğunu ve bu şartlara uyacağını taahhüt etmelidir. Belge almaya hak kazandıktan sonra belgelendirme sözleşmesini imzalayarak sözleşmeye uyacağını taahhüt eder. PB.F34 PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ 8.REFERANS STANDARTLAR KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELGELENDİRMEYE YANSIMASI Referans standartların revizyon, değişme durumları varsa diğer durumların takipleri güncellikleri korunacak şekilde personel belgelendirme müdürlüğü tarafından sürekli takip edilir ve güncel tutulur. Değişen ve değiştirilmesi zorunlu maddeler referans standarttan oluşturulan şartnamelerde de güncellenir. Belgelendirmenin esas alındığı standartlardaki veya yönetmeliklerdeki değişiklikler belgeli kişilere web sitesinde bir duyuru ile bildirilir. INSPECCO; Personel Belgelendirme Müdürlüğü kişilerin yeni şartları bilmesi açısından web sitesinde verilen bilgilerden yararlanabilir. Standartlardaki veya Yönetmelilklerdeki büyük değişiklikler için yeniden belgelendirmeye ihtiyaç varsa web sitesinden duyuru yapılır. 9.BELGELİ PERSONELİN PERFORMANSININ İZLENMESİNE DAİR UYGULAMALAR INSPECCO ten belge sahibi Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli performansı, çalıştığı kurumdan geri besleme alınarak izlenir. INSPECCO nun belge verdiği Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli çalıştığı kurum INSPECCO ya geri besleme yaparak performansına dair objektif delil sunar. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli performansının izlenmesine imkân sağlayacağını sözleşmesinde Belgelendirme şartlarına uymayı ve tüm belgelendirme süreci için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağını belirterek imzalar. 10.BELGENİN İPTALİ VE LİSANS VEYA DİĞER SÖZLEŞMELERİN FESHİ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgeleri yapılan sözleşmedeki durumlarda belirtildiği üzere iptal edilir ve Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli ile yapılan sözleşme feshedilir. Belge sahibi kişi nin; - INSPECCO tarafından belirlenen süre içerisinde incelemeye müsaade etmemesi, - Tahhukkuk eden ücretleri 45 gün içinde ödememesi, - Kişinin INSPECCO başvuru formunda verdiği adreste bulunmaması, - Sertifikalarda değişiklik yapması,

11 11 / 11 Halinde sözleşme fesholunur ve belge en geç 15 gün içinde INSPECCO ya ulaştırılır. Belgesi iptal edilenler internet sitesi aracılığıyla adresinden kamuya duyurulur INSPECCO kuruluşu web sitesinde belgeli kişileri, belgenin kapsamını, belgenin geçerlilik tarihini ve referans standardın adını yayınlar ve bunları düzenli olarak günceller. 11.ANLAŞMAZLIKLAR Belge almak için INSPECCO ya müracaat eden kuruluşlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Doküman No: PB.TL05

CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Doküman No: PB.TL05 04..25 1 / 10 0.AMAÇ Bu talimat TS EN 1591-4 Flanş ve Bağlantıları Bölüm 4: Kritik Hizmet Veren Basınçlı Sistemlerin Civatalı Bağlantı Düzeneklerinde Kişisel Yeteneği Yeterliliği standardı çerçevesinde

Detaylı

LEHİMCİ VE LEHİM OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 17.03.2015

LEHİMCİ VE LEHİM OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 17.03.2015 17.03.25 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Lehimci ve Lehim Operatörlerinin

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

BELGELENDİRME YÖNETİMİ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu şartname, Makine Bakımcı Seviye 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgenin kararının verilmesi, belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal

Detaylı

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Programının Adı 11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ SEVİYE 3 Rev.02 Programının Amacı Bu yeterlilik ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/ DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak makine mühendislerinin, ülkemizde

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 1/6 1. SINAV NİTELİK ARALIĞI: Bu sınav şartnamesinin nitelik aralığı TS EN13067- çizelge1 de belirtildiği üzere boru bağlantıları için 3 PE boru malzeme grubunu ve bu grup içinde 3.6 ve 3.8 alt gruplarını

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları Programının Adı Programının Amacı Elektrik Tesisatçısı Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3-4- 5) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname, doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, endüstriyel ve büyük tüketimli doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 02.02.2017 İlk Yayın 5 Bu doküman SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd Şti. ye aittir. Yazılı izin olmadan kopya edilemez veya çoğaltılarak

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

BOOM MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU

BOOM MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Uyruğu: T.C. K.K.T.C. Diğer* Adı ve Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: T.C Kimlik No: Pasaport No*: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: E K İrtibat Adresi: Nüfusa Kayıtlı olduğu il/ilçe

Detaylı

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 2/6 1. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Programının Adı Programının Amacı Elektrik Pano Montajcisi Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3-4-5) mesleğinde başarılı olmak için gereken

Detaylı

12UY DUVARCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY DUVARCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0048-3 Duvarcı Seviye3 adayının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve istinat, bahçe,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğalgaz alt yapı imalatlarında toprak altına ve toprak üstüne döşenerek gaz dağıtım ve iletimini sağlayan çelik boru ve fittingleri ile

Detaylı

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0024-3) Sıvacı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, montaj, bakım onarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri sırasında

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0048-3) Duvarcı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm BAŞVURU FORMU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 DOKÜMAN NO: FR-21 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - DOKÜMANI HAZIRLAYAN: Hasan AKYILDIZ DOKÜMANI ONAYLAYAN: Arif Altan YAVUZ REVİZYON TABLOSU Rev. No Tarih

Detaylı

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, (11UY0011-3) Ahşap Kalıpçı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU 1. Sınava Katılacak Personel Bilgileri: Adı Soyadı: Doğum Yeri: Mezun Olduğu Okul ve Bölümü: E-Mail: İş Tel No: TC Kimlik No: Doğum Tarihi: Mesleği / Görev Unvanı: Ev Tel No: Cep Tel No: 2. Çalıştığı Kuruluş

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon T08 01 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Tarih Değişiklik Revizyon - 24/02/2014 Yeni yayın 00 1-5 01/03/2016 Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı.

Detaylı

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

12UY İSG ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY İSG ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI Programının Adı Programının Amacı Referans Standart İSG Elemanı Programı Bu yeterlilik İSG Elemanının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İSG Elemanı bilgi, beceri

Detaylı

BELGELENDİRME KLAVUZU

BELGELENDİRME KLAVUZU BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS DOKUMANLAR PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN KODU BELGELENDİRME KLAVUZU PRG.01 Kat Hizmetleri sektöründeki Oda ve Genel alan temizleme ve düzenleme hizmetlerinin gerektirdiği

Detaylı

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI PROGRAMIN KODU PROGRAMIN AMACI PRG1 Yiyecek içecek sektöründeki servis ve bar hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme değerlendirme

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı Referans Standart Kapsamı NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Programı Bu belgelendirme programı ülkemiz talaşlı imalat sektöründe NC/CNC Tezgah İşçisinin niteliklerinin belirlenmesi

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

12UY / 4 METAL SAC İŞLEMECİ BELGELENDİRME PROGRAMI. 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

12UY / 4 METAL SAC İŞLEMECİ BELGELENDİRME PROGRAMI. 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Programı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak metal malzemelerin kesme,bükme, eğme gibi

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Sayın [İlgili Kişi] [Müşteri] [Şehir] Tel: [Müşteri Telefon] Faks: [Müşteri Faks] E-mail: [Kişi Mail] PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Teklif No: End-Tk.[Teklif No] Rev. No: 0 Teklif Tarihi: [Teklif

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Uyruğu: T.C. K.K.T.C. Diğer* Adı ve Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: T.C Kimlik No: Pasaport No*: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: E K İrtibat Adresi: Nüfusa Kayıtlı olduğu il/ilçe

Detaylı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA NO : 1/5 Programının Adı Programının Amacı Referans Dökümanlar Kapsamı Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar Makina Bakımcı Programı Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI 1. PROGRAM AMACI İmalatın kalitesini güvence altına alacak unsurlardan biri olan tahribatsız muayene personelinin pratik ve gerektiğinde veya talep edildiğinde ilgili standardın mevzuatına uygun olarak

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 1 / 8 MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 2 / 8 HANGİ KONULARDA BİLGİ VERMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR? 01 Ağustos 2016 Tarih ve 29788 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrollerini

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (11UY0023-3) İnşaat Boyacısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

10UY PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

10UY PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 5 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 5 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-5 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 5 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, tanımlı tasarımlar üzerinden proje tasarımları, montaj ve

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ Rev.03 01.2012 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber in amacı; TÜRKAK ın akreditasyon faaliyetleri ile akredite ettiği kuruluşların akreditasyon kapsamındaki çalışmalarıyla

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0056-3) İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı