YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRE BAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRE BAŞ"

Transkript

1 YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRE BAŞ S.N Faaliyetin Stratejik Plan kodu Faaliyetin Adı Bütçesi Aşamaları Literatür taramasının Ocak Şubat I II III IIIV I II III IIIV 1 Diyarbakır'da ekonomik alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların profilinin çıkarılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 110,000 İhale hazırlıklarının ve teknik şartnamenin hazırlanması ihalenin İlgili firma ile sözleşme imzalanması İlgili firma tarafından işin İşin kabülünün Diyarbakır temel sosyo-ekonomik göstergelerinin analizi, izlenmesi ve 2014 TUİK verilerinin talep edilmesiyle ilgili yazışmaların Diyarbakır ilinde yapılan sosyo-ekonomik araştırmaların temin edilmesi değerlendirilmesi 0 Bilgilerin raporlaştırılması Toplumcu ekonomi Literatür taramasının bağlamında yerel, bölgesel, ulusal ve İhale hazırlıklarının ve uluslar arası ölçekte teknik şartnamenin hazırlanması başarılı ve başarısız ihalenin örneklerin mevzuat ve uygulama 40,000 açısından incelenmesi ve raporlanması Diyarbakır'da faaliyet gösteren esnaf ve üreticilerin hibelere, ulusal ve uluslar arası ölçekli fonlara erişimi için destek ve danışmanlık hizmeti sunulması 0 İlgili firma ile sözleşme imzalanması İlgili firma tarafından işin İşin kabülünün Esnaflar ile görüşmelerin Araştırılan hibe programlarının takibinin İlgili kurum ve kişiler ile danışmanlık hizmeti verilmesi çalışmaların raporlanması

2 Yeraltı kaynaklarının potansiyelinin çıkarılması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik analiz çalışmalarının İlgili kurum ve kaynaklardan veri taraması Büyükşehir daire başkanları ile Demokratik çalıştay Ekonomi Konferans ve Kongresi ve Çalıştay raporunun hazırlanması Çalıştay/Atölyelerin İlgili STK lar ile çalıştay düzenlenmesi Çalıştay raporunun hazırlanması Trampa (Takas) Uygun Arazinin Bulunması Pazar, Sosyal Pazar Mevsimlik Tarım İşçileri İle görüşme ve Doğal Tarım Pazarlarının kurulumunun Kooperatifçiliğin teşviki Çalışacak tarım işçilerinin tespiti Uygun bitki desenin seçimi Üretimin başlaması Pazar bulunması Mesleki Eğitim Eğitim akademisinin kurulması Akademisinin oluşturulması Mesleki eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin istihdamlarının 0 Şehirdeki kalifiye iş gücüne yönelik kariyer ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin sunulması 0 Şehirde çalışanların sosyal haklarının korunması ve iyileştirilmesine 0 0 Veri bankasının oluşturulması İstihdam edilen kursiyer sayısı (kadın/erkek) DTSO, DESOB, OSB yönetimleri ile imzalanan protokol sayısı

3 12 13 destek sunulması "Doğduğum yerde Uygun Arazinin Bulunması doymak istiyorum" Mevsimlik Tarım İşçileri İle görüşme projesiyle mevsimlik tarım Kooperatifçiliğin teşviki işçilerinin Çalışacak tarım işçilerinin tespiti yaşadıkları yerlerde Uygun bitki desenin seçimi üretime katılımının Üretimin başlaması ve istihdamının sağlanması 0 Pazar bulunması Diyarbakır'ın bölge Diyarbakır/Türkiye tarım üretim oranları ve Türkiye içerisinde tarım ve Diyarbakır/Türkiye hayvancılık üretim oranları hayvancılık sektörlerinde üretim oranlarının analiz edilmesi 0 Yumrulu, soğanlı ve mevsim çiçekleri Pilot köylerin tespiti üretim Bu projede çalışacak personelin kooparatiflerin belirlenmesi eğitimi kurulması ve Kooperatiflerinin kurulması ve kooperatif üyelerinin % 50'sininkadın olmasının 200,000 sağlanmasının Konu ilgili idari bina, soğuk hava deposu ve seranın inşaatının Soğanların bulunduğu alanlarda üretime başlanması İpek üretim kooperatiflerinin 10,000 Pazar bulunması. İpek Üretimi Yapılan tesislerin tespiti Kooperatif içi koza üretim alanlarının genişletilmesine yönelik üreticilere bilgilendirme toplantıları Hibe programlarının açılması durumunda mevcut kooperatiflere proje desteği Kooperatiflere katılan kişi sayısı tespiti (kadın/erkek)

4 Ham madde alanlarının tespiti Taş işleme Çalıştırılacak elemanların tespiti kooperatiflerinin Elemanları bir araya getirecek kooperatif 10,000 veya birlik oluşturulmasını teşvik Arz talep dengesini sağlamak için Pazar araştırması yapmak Üretilen ürünlein çeşitliliğini ve kaşitesini artırmak Çalışmalaı rapora bağlamak Her ilçede en az bir köy ürünleri sabit pazarının kurulması İlçelerde kurulu olan köy pazarlarının tespiti Kurulan sabit köy pazarı sayısı Kurulu olan pazarlardaki esnafın eğitilmesipazar kurulan ilçe sayısı Eko.Araş. Proje Geliştirme ve Yatırım Dest. Şube Müd.lüğünün güçlendirilmesine yönelik rapor hazırlanması Doğal, organik ve İyi tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi için destek ve eğitim çalışmaları yürütmektüm ilçelerde pazarkurulmasını sağlamaya çalışmak Pazar çalışanlarının % 50'nin kadınlardan oluşmasını sağlanmasını desteklemek. Raporun Hazırlanması Yerel Ekonomiyi Güç. Dai. Bşk. lığı vizyon ve misyonunun belirlenmesi 6 Yerel Ekonomiyi Güç. Dai. Bşk.lığı yönetmeliklerinin, vizyon ve misyonunun, kurumsal yapısının oluşturulması Eko.Araş. Proje Geliştirme ve Yatırım Dest. Şube Müd. yönetmeliğinin hazırlanması Tarım ve Hayv. Gelş. Şb. Müd.lüğü yönetmeliğinin hazırlanması Yerel Ekonomiyi Güç. Dai. Bşk.lığı kurumsal yapısına ilişkin rapor hazırlanması YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ( KIRSAL KA

5 Faaliyetin Stratejik Plan kodu Faaliyetin Adı Bütçesi Aşamaları İlgili STK ve Resmi Kurumnlardan boşaltılan köylerin envanteriyle ilgili bilgi talebi doğrultusunda yazışmaların Ocak Şubat I II III IIIV I II III IIIV 1 İl geneli zorunlu göç envanterinin çıkarılması 100,000 Zorunlu Göç ile iligli yapılan araştırmalar ve raporların temin edilmesi Göç Der ile birlikte zorunlu göçe maruz kalmış 12 aile ile odak grup görüşmelerinin Elde edilen bilgiler ışığında ilçe bazlı zorunlu göç envanterinin çıkarılması(veri Tabanının Oluşturulması) Bilgilerin raporlaştırılması Köye Dönüş Eylem Planının hazırlanması ,000 Çalışma taslağının oluşturulması 17 İlçe Belediyesi ile Köye dönüş eylem planı hakkında görüş alışverişleri ile ilgili toplantı STK'lar ile hazırlanan taslak üzerine toplantı düzenlenmesi Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile STK'larla çalıştay Kadim En az 4 köyün tespiti Topraklara Geri Tespit edilen köylerde etüt çalışmalarının Dönüş Projesi kapsamında çalışmalar Her 4 köydede köylülerle odak grup yürütülmesi ve çalışmalarının pilot Tespit edilen eksiklik ve taleplerin uygulamaların raporlaştırılması Raporun kamuoyuyla paylaşılması Kırsal alanın Tarım İl Müdürlüğü, DESOB, Ticaret Odası, Kırsal temel Kalkınma Ajansı, TKDK Vb. kuruluşlardan bilgi belge talebiyle yazışmaların sosyoekonomik göstergelerinin - Elde edilen bilgiler ışığında ilçe bazlı sınıflandırmalar yapılarak analizi, izlenmesi veri tabanının oluşturulması ve Bilgilerin raporlaştırılması değerlendirilmesi Koçerlik Kültürünün Korunması, göç yollarının güvenliğinin sağlanması ve temel insani ihtiyaçlarının karşılanması (Çoban Evi ve Hevsel Tarım Evi Projesi) 20,000 Kamp içerisinde yazlık meralardayenilenebilir enerji tanıtımı (solar ve biogaz enerjisi) Güneydoğu Anadolu da göçebe çobanlar, tıbbi bitkiler, botanik, veteriner bilgileri ile ilgili etnografik anket çalışması Ortaklıgın geliştirilmesi

6 Diyarbakır Çobanevi ekibinin oluşturulması Diyarbakır Çobanevi için planlamanın Tarım ve kültürle ilgili festivallere katılım sağlanması ,000 Koçerlik kültürü ile ilgili sergi düzenlenmesi Sonuçların değerlendirilerek yayınlanlaması Takip edilen hibe programı sayısı Yılda en az bir kırsal kalkınma projesinin geliştirilmesi (toplamda 5 proje-5 çevre ilçe) Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile görüşmelerin Envanter çalışmalarına başlanılması Raporlaştırmanın Kırsal kalkınma hibe programlarının izlenmesi ve uygun projelerin geliştirilmesi Organik ve Yerel Tohumlar Envanterinin çıkarılması, korunması ve Hammadde, yerel kaynaklar, tarım ve hayvancılık alanlarında üretim envanterinin çıkarılması Literatür taramasının İhale hazırlıklarının ve teknik şartnamenin hazırlanması ,000 ihalenin İlgili firma ile sözleşme imzalanması İlgili firma tarafından işin İşin kabülünün İl genelinde Mevcut Kooperatiflerin tespiti toplumcu Mevcut Kooperatiflere üye tespiti ekonominin yaygınlaşması Hibe ve Proje programlarının takibi amacıyla üretim, Gereksinim duyulan faaliyetlere yönelik proje desteği tüketim ve 70,000 Danışmanlık desteği dolaşım alanında komün ve Hibe programlarına başvuru Raporlaştırılmasının kooperatiflerin geliştirilmesi ve Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik komün ve kooperatiflerin ve geliştirilmesi Tarım kooperatifi tespiti ,000 Hayvancılık kooperatiflerinin tespiti Desteklenen kooperatiflerin tespiti Çalışmaların raporlaştırılması

7 Mobil araçlarla Konu ve Uzman tespitinin köylerde tarım ve hayvancılık 2 adet Çift Kabinli araç temini konularında Köy/mahalle tespiti danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi Danışmanlık ve bilgilendirme toplantılarının Sulama ve İl sınırları dahilinde sulama amaçlı hayvan göleti, kaynakların bent ve tarımsal tespiti sulama kanalları Mevcut sulama kanalları, gölet ve bentlerin yapım bakım ve tespiti Bakım onarım gerektiren tesislerin tespiti teşviki ve Hayvan içme suyu göletlerinin tespiti onarımının Sebze/meyve ürün çeşit alanlarının tespiti üretim Ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik kooperatiflerinin çalışmaların başlatılması kurulmasının Birlik ve kooperatifçiliğin teşviki (Nar, çilek, üzüm Mevcut Üretim Kooperatiflerinin tespiti vb.) Yerel ürün festivallerinin (Nar, çilek, bağ bozumu, peynir vb.) Kooperatifçiliğe katılımın kadın/erkek eşit oranda katılımının sağlanması Raporlaştırmanın Yerel Ürünlerin tespiti Yerel Ürünlerin yoğun olarak yetişen yerlerin tespiti Üreticiler ile toplantı Mera ve yayla alanların tespiti ve ıslah Üreticiler ve Belediyeler ile Pazar yeri tespiti Festival hazırlıkları İlimizde kadastrosu yapılan ve yapılmayan alanların tespiti Tespit edilen alanlarda mera ve yayla alanlarının tespiti çalışmaları 20,000 Mera ve yayla alanlarındaki bitki çeşitlerinin tespiti Zayıf mera alanlarının ıslah çalışmalarının teşviki Raporlaştırmanın

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı