Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği"

Transkript

1 Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara Özet: Gazi Üiversitesi, 2009 yılı başıda bilgi işlem alt yapısıı çağı ve tekolojii yeiliklerie göre yeileme kararı almıştır. Bu karar doğrultusuda "Gazi Üiversitesi Bilgi İşlem Altyapısı Yeileme Projesi" adı altıda köklü yeiliklere gidilmiştir. Proje büyeside ağ topolojisi sadeleştirilerek tüm bialarda merkeze doğruda fiber bağlatı yapılmış, omurga, yöledirici cihazları yeilemiş, mevcut suucular saallaştırılmış ve tüm yerleşkeleri kapsaya telsiz ağ kurulmuştur. Bu proje kapsamıda kurula sistemleri sağılıklı bir ortamda işletilebilmesi içi tam doaımlı bir sistem odası işasıa karar verilmiştir. Bu çalışmada, Gazi Üiversitesi yei sistem odasıı tasarımı, işaat süreci ve işletmesi hakkıda bilgi verilecektir. Bu bildiri ile yei kurula ve sistem odasıı yeilemek isteye başta akademik kurumlar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara yol gösterici olacaktır. Aahtar Sözcükler: Sistem Odası, Sistem Odası Yeileme Plalaması, Sistem Odası Bileşeleri, Foudig a Uiversity Data Ceter : A Case of Gazi Uiversity Abstract: At the begiig of 2009, Gazi Uiversity has take the decisio to iovate the computig ifrastructure accordig to techology reovatio of era. I this decisio's directio "Gazi Uiversity Iformatio Techology Ifrastructure Reewal Project" were made uder the ame of radical iovatios. Withi the project etwork topology has bee simplified ad made direct fiber coectio to the all the buildigs i the ceter. The backboe switch ad router has bee reewed, curret servers are virtualized ad wireless etwork has bee established to coverig all campuses. This project was established uder the systems operate i a healthy eviromet for the fully-equipped rooms, the costructio of a data ceter that has bee decided. I this study will be iformed about the Gazi Uiversity's data ceter's desig, costructio ad operatio of the process. This paper will be a guide to all istitutios ad orgaizatios, icludig academic istitutios that wat to establish ad reovate to their ew data ceter's. Keywords: Data Ceter, Data Ceter Reovatio Pla, Data Ceter Moduls 1. Giriş Bilişim argümalarıı gülük hayatımızı akışıda temel doe olduğu güümüzde verii sağlıklı bir şekilde işlemesi, saklaması ve iletilmesi hayati öeme haizdir. Veri iletimide yada iletile verii bütülüğüde oluşabilecek alık bir soru dahi kişileri, kurumları hatta ülkeleri yaşam süreçlerii sekteye uğratabilmekte ve bu durumu bedeli çok büyük olabilmektedir. Verii işlemesii, saklamasıı ve iletimii sağılıklı yürütülebilmesi içi öcelikli koşul gerekli fiziki doaımı uygu çevre koşullarıda ve yüksek güvelik tedbirleri altıda barıdırılmasıdır. Kurum ve kuruluşları sahip olduğu bilgi işlem alt yapısıı merkezide bulua suucu, veri depolama, veri yedekleme ve veri iletim cihazlarıı uygu koşullarda sakladığı ortama sistem odası deilmektedir. Gazi üiversitesi, 2009 yılı başıda bilgi işlem alt yapısıı çağı ve tekolojii yeiliklerie göre yeileme kararı almıştır. Bu karar doğrultusuda "Gazi Üiversitesi Bilgi İşlem Altyapısı Yeileme

2 Projesi" adı altıda köklü yeiliklere gidilmiştir. Proje büyeside ağ topolojisi sadeleştirilerek tüm bialarda merkeze doğruda fiber bağlatı yapılmış, omurga, yöledirici cihazları yeilemiş, mevcut suucular saallaştırılmış ve tüm yerleşkeleri kapsaya telsiz ağ kurulmuştur. Bu proje kapsamıda kurula sistemleri sağılıklı bir ortamda işletilebilmesi içi tam doaımlı bir sistem odası işasıa karar verilmiştir. Bu çalışmada Gazi Üiversitesi yei sistem odasıı tasarımı, işaat süreci ve işletmesi hakkıda bilgi verilecektir. Bu bildiri ile yei kurula ve sistem odasıı yeilemek isteye başta akademik kurumlar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara yol gösterici olacaktır. 2. Sistem Odası Geel Yapısı Yei sistem odasıı işası esasıda mevcut sistemi kesitiye uğramaması ve mevcut sistem odasıı koumuu elverişsiz olması sebebiyle, yei sistem odası içi uygu bir yer tahsisi kararı alımıştır. Yei sistem odası içi rektörlük biası içeriside zemi katta depo olarak kullaıla 70 m 2 alaa sahip bir salo teklif edilmiştir. Koum itibariyle istekleri karşılaya bu salou dış cepheye baka duvarda em alması, sistem odası işası içi çözülmesi gereke öemli soruu teşkil etmekteydi. Rektörlük biasıı koruma altıda olması bu soruu çözüm yollarıı so derece kısıtlamıştır. Merkez yerleşkede içide yapıla araştırmada daha uygu yeri buluamaması sebebiyle teklif edile söz kousu saloa sistem odasıı işasıa karar verilmiştir. Sistem odası bölüm olarak tasarlamıştır. Bular: 1. Bölüm: Kotrol odası: Sistem odasıa girmede, ö müdahale, görütüleme ve gözlemleme amacı ile plalamıştır. Kotrol odasıa yerleştirile üç termial makie ile tekik persoeli suuculara ve aktif cihazlara uzakta ve güveli müdahalesi sağlamıştır. Bu odada, sistem odasıa baka çok geiş bir cam yer almaktadır. Kotrol masalarıı öüde yer alacak bu cam sistem odasıı girmede fiziki kotrolüe olaak taımaktadır. 2. Bölüm: Eerji odası: Sistem odası içi gerekli ola kesitisiz güç kayaklarıı ve elektrik dağıtım paolarıı içere odadır. 2 güç kayağı, 2 elektrik paosu ve odayı iklimledirmek içi kullaıla klimaı yer aldığı odadır.. Bölüm: Aktif cihazlar ve suucular odası: Verii saklaması, işlemesi ve aktarımı içi gerekli ola tüm cihazları barıdırıldığı odadır. Gazi üiversitesi sistem ve ağıı yöetmek içi gerekli tüm merkezi cihazları yer aldığı odadır. Bu oda 2 U 80 cm geişliğide 100 cm deriliğide 28 i barıdıracak şekilde plalamşıtır.. Bölüm: Depolar: Sistem odasıı işletilmesi esasıda lazım olabilecek tüm araç gereç ve malzemeleri saklaması içi iki depo bölmesi ayrılmıştır. Sistem odası yapısıı bölümledirilmesideki gerekçeleri şu şekilde sıralayabiliriz: Ayrı bölümler, bölüm bazlı giriş yetkiledirmesie olaak sağlayacaktır. İklimledirme, besleme, södürmede vb. öcelik taımıa olaak sağlayarak imkâlar ölçüsüde yatırımlarda doğru souçlara ulaştıracaktır. İklimledirmede kayaklı uzu süreli çalışamama sorularıı ortada kaldıracaktır. Sistem odasıda sistemleri leri yerleştirilmesii büyüme ve geişleme şartları göz öüde buludurulmuştur [1] Elektrik Tesisatı Elektrik dağıtım paosu klimalar ve sistem odası beslemesi olmak üzere iki tasarlamıştır. Klimaları yüksek güç tüketimi göz öüe alıarak yapıla bu tasarım ile girişte de ayrı sigortalamıştır. Böylece klima beslemeleride kayaklaa soruları sistemlere zarar vermesi ve kesitiye uğratması egellemiştir. Sistem odasıı elektrik dağıtım paolarıı ayrı olması ve mümküse kat paolarıda ayrı olarak direkt girişte beslemelidir [1]. Sistem odası elektrik dağıtım paoları direk girişte alıarak eerji odasıa yerleştirilmiştir. Sistem odası içerisie sadece sistem odası içi dağıtımı içi ayrı pao kullaılmıştır. Bu paou beslemesi eerji odasıda yer ala sistem odası beslemesi paosuda alımıştır. Eerji odasıda yer ala sistem odası beslemesi paosuda ayrıca aydılatma, kotrol odası ve eerji odası prizlerii beslemeleri de sağlamıştır. Motorlar, falar ve bazı hizmet birimleri ürettikleri elektriksel gürültü edeiyle diğer bilgisayar sistemlerie zarar verebilirler [2]. Gürültüü e aza idirilebilmesi içi zayıf akım ve güçlü akım içi ayrı tavalar yerleştirilmiştir. Ayrıca ler içi düşüüle ortalama 5 KVA güç tüketim değerleri gözetilerek içi cihaz yerleşimleri yapılmıştı.

3 Soğuk hava koridoru Soğuk hava koridoru Soğuk hava koridoru SİSTEM ODASI YERLEŞİM PLANI K a b İ y ö ü K a b İ y ö ü Kotrol Odası Giriş Holü İklimledirme Üitesi İklimledirme Üitesi Elektrik Paosu İklimledirme Üitesi Depo Sistem ve Ağ Persoel Odası Güç Kayakları Elektrik Paosu Depo Depo Şekil 1 Sistem Odası Yerleşim Plaı Sistem odası, fiziki kapasitesi, kullaım kolaylığı ve sıırlılıklar çerçeveside 2 yerleşimie uygu tasarlamıştır. Suucular, omurga, veri depolama üiteleri, teyp üitesi vb cihazları aktif iki beslemeli olduğuda çift liye ile ler beslemiştir. Sistem odası paosuda çift liye içi 2 giriş sigortası ve 2*2 dağıtım sigortası yer almaktadır Güç Kayakları Kabii beslemeside sistem odasıda kullaılacak cihazları maksimum güç tüketimleri ve ortalama güç tüketimleri bilgileri üretici firmalar ile görüşmeler soucuda belirlemiştir. 5 KVA ortalama güç tüketimi değerleri üzeride plalama yapılmıştır. Cihazları içi dağıtımlarıda 5 KVA ortalama değer göz öüe alımıştır. Sistemleri yedekli beslemeleri olduğuda, kablolama yaparke leri her birie birde çok güç kablosu çekileceği, her suucuya birde çok güç kablosu takılacağı ve her de birde çok güç dağıtım üitesi yerleştirileceği göz öüde buludurulmalıdır []. Kabi beslemeleri çift liye üzeride yedekli yapılmıştır. Bu yapı sistemleri güç kayaklarıda ayrı ayrı beslemesie de olaak taımıştır. Böylece 0 KVA lık iki ayrı güç kayağıda ayı e yedekli besleme sağlamıştır. Güç kayaklarıda birii arızalaması sistemii kesitiye uğramasıa ede olmayacaktır. 2 içi 0*2 KVA lık güç kayakları tam kapasite kullaımda yeterli değildir. Acak başlagıç içi 12 Kabi ile hizmete gire sistem odasıda 16 e kadar ortalama değerlerde sorusuz hizmet verebilecektir. Güç tüketimleri başıa ortalama değerleri altıda kalması beklemektedir. Bu durum 16 de fazla içi sorusuz besleme olaağı sağlayacaktır. Güç kayaklarıı sistem odası maksimim ihtiyaçlarıı altıda alıması

4 plalamıştır. Böylece 2-5 yıl içeriside geişleme ile birlikte doğacak ihtiyaçlar içi erke yatırım ve bakım masraflarıda kurtulu muştur. 2.. İklimledirme İklimledirme kapalı bir ortamı sıcaklığıı, hava temizliğii, emii, hava hareketlerii isteile seviyelere şartlamasıdır. Taımlaa seviyelere erişilmesi de kapalı bir ortamda havayı soğuta, ısıta, temizleye ve emii kotrol ede bir süreç ile sağlaır []. Atik Roma da zegiler, evleri soğutmak içi su kemeride gele suyu o evleri duvarlarıda dolaştırmışlardır. Orta çağ İra ıda ise sarıçlarla ve rüzgâr kuleleriyle sıcak mevsimde soğutula bialar işa edilmiştir.[5] Yei sistem odası içi tahsis edile yeri dış cephe duvarıda em alması ve biaı koruma altıda olmasıda dolayı müdahale şartlarıı sıırladırılması sistem odası işasıda karşılaşıla e öemli sorularda birisi olmuştur. Üç ayrı tedbir alıarak ortamdaki em oraıı isteile seviyede kalması sağlamıştır. İşa sürecii başıda em ala duvarı kısımda eme karşı yalıtım kimyasalları ile kaplamıştır. Tasarım aşamasıda eme karşı hassas ola suucu ve aktif cihazları buluduğu oda ile ilgili duvar arasıa depo ve eerji odası yerleştirilmiştir. Üçücü olarak ta suucu ve aktif cihazlar odasıda bağımsız yalıtılmış olarak güç kayağı ve depolar içi yarı bir iklimledirme sistemi kurulmuştur. İklimledirme işlemi sistem odası içeriside şöyle kurulmuştur. 1. Bölüm: Eerji odası: Oda içeriside yer ala güç kayaklarıı iklimledirilmesi ve depo bölümüü em degesii sağlaması içi kullaılmaktadır. 2. Bölüm: Aktif cihazlar ve suucular odası: Oda içeriside yer ala aktif cihazlar, yöledirici, omurga aahtar, suucular, veri depolama cihazları ve teyp üitesi sürekli sağlıklı çalışma şartlarıı koruması amacıyla yedekli iklimledirme üitesi kullaılmıştır. Mevcut doaımları ürettiği ısıı isteile düzeye çekilmesi içi iklimledirme üiteleri bir taesi yeterlidir. 2-5 yıl içeriside doğabilecek yei doaım barıdırması ile iki klimaı ayı ada çalışması gerekebilir. Ayrıca iki klima arıza ve bakım durumlarıda yedekliliği tahsis etmektedir. iklimledirme üitesi güç tüketimleri göz öüe alıarak doğruda bia giriş paosuda beslemiştir. Biaı jeeratör beslemesi ile eerji beslemesi sürekliliği sağlamaktadır. 2.. Algılama Ve Uyarı Sistemi Sistem odaları içeriside barıdırıla cihazları kesitisiz çalışması içi gerekli ortamı sağlamak amacıı güderler. Sistem odasıda fiziksel değerlerde yaşaabilecek sorular cihazları başarımıı düşmesie, durmasıa hatta bozulmasıa ede olabilmektedir. Ortamı etkileyecek fiziksel değişimlerde olma olasılığı sık ve yüksek olaları aşırı sıcaklık ve em artışıdır. Bu iki etkee ek olarak sistem odasıa eerji sağlaya hatlarda oluşabilecek eerji kesitisi yada fazlalığı da sistemi etkileyecek diğer bir etkedir. Afetlerde yie sistem odasıı sürekliliğii tehdit ede diğer olasılıklardı. Bularda e olası ve e tehlikelisi yagıdır. Ardıda su baskıları ve depremler gelmektedir. İşa edile yei sistem odasıda bütüleşik bir algılama ve uyarı sistemi kurulmuştur. Sistemde odaı her bir bölmesie yerleştirile sıcaklık, em algılayıcıları yerleştirilmiştir. Bulara ek olarak yagı södürme tertibatıa bağlı duma algılayıcılarıda değerler alımaktadır. Algılayıcıları yaı sıra sistem odasıda bulua kesitisiz güç kayağı, iklimledirme sistemleri ve yagı deetleyicilerii mevcut durumları hakkıda veriler toplamaktadır. Algılama ve uyarı sistemii topladığı veriler alık olarak yerel ağ ve iteret üzeride takip edilebilmektedir. Sistemde taımlaa tehlike alarıda ise sistem GSM ve sabit hat üzeride sorumlu çalışaları telefolarıa ileti gödermektedir Yagı Södürme Tertibatı: Sistem odasıda yaşaabilecek olası bir yagı aıda yagıı tespiti ve bertaraf edilmesi içi yagı södürme sistemie ihtiyaç vardır. Güümüzde sistem odalarıda yagı södürme düzeekleride oksije azaltma yötemi kullaılmaktadır. Yama kimyasal bir bileşiği oksije atomu ile tepkimesi soucuda gerçekleşmektedir. Yamaı gerçekleşebilmesi içi ortamda e az %15 oraıda oksije buluması gerekmektedir. Ayı zamada isaı sağlıklı şekilde soluumuu gerçekleştirebilmesi içi ortamda e az %12 oksije buluması gerekmektedir [6]. Oksije azaltma yötemide ortamdaki oksije miktarıı %12 ila %15 arasıda tutulması amaçlamaktadır. Güümüzde bu yötem içi FM 200 gazı kullaılmaktadır. FM 200 gazi södürme

5 esasıda ortamdaki calıları zarar vermemesi, ozo dostu olması, ozo dostu olması, södürme sorası temizlik istememesii yaıda çabuk ve etki södürme sağlamasıyla ö plaa çıkmaktadır. belirli bir düze içeriside yerleştirilmesi içi tava ve zemi içerisie kablo tavaları yerleştirilir. Yükseltilmiş zemii bir diğer işlevi ise iklimledirme cihazlarıda salıa soğuk havayı zemi boyuca tüm odaya iletmesidir. Yükseltilmiş zemi boyuca ilerleye soğuk hava belirli yerlere yerleştirile ızgaralarla ortama verilir. İklimledirme sistemii dış üitelere bağlatıları ise asma tava içide geçmektedir. Yei sistem odasıda 0 cm yükseklikte yükseltilmiş zemi ve 0 cm yükseklikte asma tava kurulmuştur. Zemie 60x60 cm kare şeklide karolar ve bu karoları köşelerie gelecek şekilde ayaklar kullaılmıştır. Zemii 0 to basıca dayaıklıdır. Şekil 2. Yagı Södürme Tesisatı Yei sistem odası tasarımıda aktif cihazlar ve suucular odası ile eerji odasıa yagıa karşı koruması kararlaştırılmıştır. Bu odaları hacim hesabı yapılarak kullaılacak gaz miktarı hesaplamıştır. Yie her iki odaya çapraz şekilde duma algılayıcıları yerleştirilmiştir. FM 200 tüpleri ve deetleyici sistemler sistem odasıı dışıdaki giriş holüe yerleştirilerek olası bir yagı aıda bilgi işlem ve bia güvelik görevlilerii doğruda müdahalesie imka sağlamıştır. Olası bir yagı aıda algılayıcılarda gele siyalle birlikte deetleyici birim devre girmekte ve sesli ve ışıklı alarm vermektedir. Alarmı takibe 20 s sora soleoid vaa tetikleerek koruaklı ortama gazı tamamıı 10 saiye içeriside boşaltımı sağlaır Zemi ve Tava Düzeeği Sistem odası içeriside çok yoğu bir eerji ve veri ve södürme gazı iletim şebekesi meydaa çıkmaktadır. Suucu ve aktif cihazlara ait eerji ve data kabloları bu yoğulukta e büyük paya sahiptir. Yie sistem odasıda algılama ve uyarı sistemi ile yagı södürme tertibatıa ait kablo ve boru şebekeleri mevcuttur. Sistem odalarıdaki kablo yoğuluğu ve diğer iletim hatları yükseltilmiş taba ve asma tavaları içide geçirilerek sistem odası içeriside oluşabilecek karmaşa ölemektedir. Sistem odasıdaki kabloları Şekil 1 de gösterile her bir sırası içi yükseltilmiş zemi altıda güç kablosu tavası ve UTP ve fiber optik kablo tavası yerleştirilmiştir. Asma tava içeriside ise yagı södürme tertibatıa ait gaz tahliye boruları ile iklimledirme sistemlerii dış üite bağlatıları tesis edilmiştir. Sistem odasıa yerleştirile algılayıcılara ait iletim kabloları da asma tava içerisie kurula asma tava içeriside götürülmüştür Fiziki Erişim Güveliği Sistem odası fiziki erişim güveliği iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Bular: 1) Parmak izi ve aahtarlı giriş. 2) Güvelik kameraları Parmak izi güveliği: Parmak isi ile geçiş yetkiledirmesi kotrol odasıa giriş (sistem odasıı aa girişi), Eerji odasıa giriş ve aktif cihazlar ve suucular odasıa giriş olmak üzere üç aşamalı plalamıştır. Kotrol odasıa girişte parmak izi okuyucusu ve aahtar ile giriş ve şartı ile uygulaacaktır. İki şartı da doğru sağlaya kulaı kotrol odasıa erişebilecektir. Kotrol odası sistem odasıı tek girişi olduğuda tüm girişler bu bölümde yapılması gerekmektedir. Bu yetki geel alamda e alt düzey yetki olarak ifade edilebilir. Bu girişe yetkisi ola kullaıcılar Kotrol odası ve depolara erişim hakkı bulumaktadır.

6 Şekil Parmakizi Giriş Güvelik Yapısı da alıtıdır. Eerji odasıa giriş sadece parmak izi okuyucu ile sağlaacaktır. Sadece eerji odasıda bulua sitemleri kotrolüde sorumlu kullaıcılara bu yetki taımlaacaktır. Aktif cihazlar ve suucular odasıa erişi giriş sadece parmak izi okuyucu ile sağlaacaktır. Aktif cihazları, suucuları, veri depolarıı, teyp kütüphaesii yöetecek kişilere erişim izi taımlaacaktır. Tüm giriş çıkış kayıtları bilgisayar ortamıda tutulacağıda yetki kullaımlarıı da kotrol altıda tutulacaktır. Güvelik kamerası güveliği kritik durumlar içi olay aalizide yardımcı olmak içi kullaılacaktır. Bir kotrol odasıa, bir eerji odasıa, iki de Aktif cihazlar ve suucular odasıa olmak üzere toplam güvelik kamerası ile sistem odası izleecektir.. Souç ve Öeriler Sistem odası kurulumuda Öcelikli olarak kurulum yapılacak odaı fiziki şartları, güç ihtiyacı, ihtiyacı, iklimledirme ihtiyacı göz öüde buludurularak bölümleri oluşturulması uygu olacaktır. Sorasıda, her bölümü eerji ihtiyacı, iklimledirme ihtiyacı, kablolama altyapı ihtiyacı, em, yagı ve ısı kotrolleri, giriş çıkış güvelik politikaları doğrultusuda bölüm içi yerleşim orgaizasyoları yapılmalıdır. Sistem odası içeriside yer alacak her sistem,( yaıgı södürme, güç kayakları ve yedekliliği, iklimledirme ve yedekliliği, sesörler ve kotrol sistemi, parmak izi güvliği vb.) bir güvelik ölemidir. Güvelik ölemleri zorulu olmaya yatırımlardır. Güvelik ölemleri, sistem odasıda yer alacak aktif cihazlar ve suucuları çalışmasıda kesiti yaşaması durumuda oluşacak kayıpları göze alma derecesie bağlı olarak verilecek yöetimsel bir karardır. Kurulum öceside tekik ekip tarafıda ölemleri öcelik derecesie göre belirlemesi yatırımları mevcut bütçe içeriside doğru şekilde yapılmasıa olaak sağlayacaktır.. Kayaklar [1] İteret: Sistem Odası Tasarımı ve Dikkat Edilmesi Gerekeler, [2] İteret: Güveli Sistem Odaları İçi İhtiyaç Taımı, OdalariIciIhtiyacTaimi.pdf, [] İteret: Sistem Odası (Data Ceter) Nasıl Omalı?, []Akı, G., Keteci, K., "Sistem Odaları İklimledirme Sistemleri", Trakya Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü Bilgisayar Mühedisliği Bölümü, [5] İteret: Aciet air coditioig, The World, [6] İteret: FM: 200 Gazlı Södürme Sistemleri, gazli-sodurme-sistemi/,

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşamımızda öemli bir yeri ola ulaşım sistemleri de gelişe tekoloji ile birlikte moderleşmektedir. Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2

Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2 Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2 1,2 Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Veri Merkezi Tasarımı

Veri Merkezi Tasarımı Veri Merkezi Tasarımı Hüseyin Taner Gökmen 1, Ecir Uğur Küçüksille 2 1, 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Isparta huseyingokmen@sdu.edu.tr, ecirkucuksille@sdu.edu.tr Özet:

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

Biz ölçeriz. HVAC/R Endüstri

Biz ölçeriz. HVAC/R Endüstri Biz ölçeriz. HVAC/R Edüstri 2012 1 Öe Çıka Ürüler Test Tekik 15 yılda bu yaa portatif, kayıt veya sabit ölçüm amaçlarıa hizmet ede cihazlar ile satış ve satış sorası hizmet vermektedir. Ürü ve Hizmetlerimiz;

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE RĠSK DEĞERLENDĠRME

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE RĠSK DEĞERLENDĠRME ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE RĠSK DEĞERLENDĠRME Elektrik Mühendisi Mehmet Ferit PEKEROĞLU Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. feritpekeroglu@yahoo.com ÖZET Günümüzde yaklaşık her üç dakikada bir

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNDE EN50131 STANDARTLARINA GÖRE GÜVENLİK DERECELERİ, ÇEVRESEL SINIFLAR, TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNDE EN50131 STANDARTLARINA GÖRE GÜVENLİK DERECELERİ, ÇEVRESEL SINIFLAR, TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNDE EN50131 STANDARTLARINA GÖRE GÜVENLİK DERECELERİ, ÇEVRESEL SINIFLAR, TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ İlker ÖZZORLU UTC Fire & Security Yangın ve Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı