1. Her marka için 3 aylık satış toplamı nedir? (Tablodaki satır toplamları)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Her marka için 3 aylık satış toplamı nedir? (Tablodaki satır toplamları)"

Transkript

1 Çok Boyutlu Diziler gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-101/cok-boyutlu-diziler Kategori : Mobil Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) En son tarihinde güncellendi Yazar : gy Etiketler : java çok boyutlu java diziler Çok boyutlu diziler içinde en yaygın kullanım alanı iki boyutlu diziler için söz konusudur. Elimizde aşağıdaki gibi bir veri mevcut olsun: 1998 Yılı Otomobil Satışları (Not: Tablodaki rakamlar gerçek değildir, örnek amaçlı verilmiştir.) MARKA OCAK ŞUBAT MART Fiat Renault VW Opel Ford Bu tabloda, 1998 yılında çeşitli otomobil markaları için gerçekleştirilen ilk üç aylık satışları görüyoruz. Bu tür bir bilgiyi bilgisayara yükleyerek aşağıdaki sorulara cevap olabilecek işlemleri tablo üzerinde gerçekleştirmek isteyebiliriz: 1. Her marka için 3 aylık satış toplamı nedir? (Tablodaki satır toplamları) 2. Her ay için tüm markaların satış toplamları nelerdir? (Tabloda sütun toplamlarının hesaplanması) 3. Her marka için en çok satışın gerçekleştirildiği ay hangisidir? (Satırlardaki en büyük elemanların tespiti) 4. Her ay için en çok satışın gerçekleştirildiği marka hangisidir? (Sütunlardaki en büyük elemanların tespiti) 5. Tüm marka ve tüm aylar için otomobil satışları toplamı nedir? (Tablonun genel toplamının bulunması) Tablodaki bilgileri Java dilinde, bilgisayar belleğindeiki boyutlu dizi (two dimensional array) yapısı adı verilen yapı içinde saklayabiliriz. Matematikteki matris yapılarının Java'daki doğal karşılığı da bu tip iki boyutlu dizi yapısıdır. 1/20

2 Yukarıdaki tablo içinde, sayısal olmayan bilgileri ve başlıkları ihmal ederek sadece satışlardan oluşan sayısal bilgiyi dikkate alırsak ve bu bilgiyi satis adlı bir tabloda saklarsak, aşağıdaki yapıyı elde ederiz: satis Java'da, 5 satır ve 3 sütundan oluşan bu tabloyu aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz: int satis=new int [5,3]; Burada satis adlı iki boyutlu dizinin bir elemanına referans vermek için program içinde, şeklinde bir ifade kullanırız. Burada satis dizinin adı, i satır indisi ve j de sütun indisidir.satis dizisinin satır indisleri 0'dan başlar ve 4'e kadar devam eder. Sütun indisleri ise, 0 ile 2 arasında değerler alır. Aşağıda, satis dizisinin bellekte Java tarafından saklanan biçimini görüyoruz: Buna göre, satis[0,0] elemanı 700, satis[2,1] elemanı 400 ve satis[4,2] elemanı ise 480 dir. Satis adlı iki boyutlu dizinin eleman sayısı ise 5x3=15 tir. İki boyutlu dizinin elemanlarını okutmak İki boyutlu dizinin elemanlarını Java programının çalıştırılması sırasında klavyeden girmek için aşağıdaki gibi bir program kullanabiliriz. Aşağıdaki örnek programda 3 satır ve 2 sütunu olan satis adlı tablonun elemanları klavyeden giriliyor ve daha sonra tablo ekrana aktarılıyor. Şimdi bu örnek programı inceleyelim: 2/20

3 import java.util.scanner; public class CokBoyutluDizi1 { public static void main(string[] args){ Scanner giris = new Scanner(System.in); int[][] satistablosu = new int[3][2]; int i, j; /* kullanıcıdan satış tablosu * bilgilerini alalım */ System.out.print("Satis [0,0]="); satistablosu[0][0] = giris.nextint(); System.out.print("Satis [0,1]="); satistablosu[0][1] = giris.nextint(); System.out.print("Satis [1,0]="); satistablosu[1][0] = giris.nextint(); System.out.print("Satis [1,1]="); satistablosu[1][1] = giris.nextint(); System.out.print("Satis [2,0]="); satistablosu[2][0] = giris.nextint(); System.out.print("Satis [2,1]="); satistablosu[2][1] = giris.nextint(); /* bellekteki satis tablosu * elemanlarının ekrana yazdırılması */ System.out.println("Satis tablonuz"); for (i = 0; i <= 2; i++) { for (j = 0; j <= 1; j++) { System.out.print(satisTablosu[i][j] + " "); Programın çıktısı şu şekilde oluşacak: İki boyutlu dizi elemanlarına ilk değer atanması 3/20

4 İki boyutlu dizinin elemanları sabit olacaksa yani program her çalıştırıldığında değerleri değişmiyorsa, bu durumda iki boyutlu dizi elemanlarına programın içinde ilk değer ataması yapabiliriz İlk değer ataması, iki boyutlu dizi değişebilecek olsa bile, dizi üzerinde gerçekleştirilecek tekrarlı bazı işlemler için de bir başlangıç değeri oluşturmak için gerekli olabilir. satistablosu adlı dizinin elemanlarını kod bloku içinde ilk değer ataması yoluyla aşağıdaki gibi oluşturabiliriz: int[][] satistablosu = new int[][]{ {700,600,650, {900,800,700, {300,400,350, {500,450,470, {600,500,480 ; public class CokBoyutluDizi2 { public static void main(string[] args){ int [][]satistablosu = new int[][]{ {700,600,650, {900,800,700, {300,400,350, {500,450,470, {600,500,480; int i,j; /*bellekteki satis tablosu * elemanlarının ekrana yazdırılması*/ System.out.println("Satis tablosu"); for(i=0; i<=4; i++){ for(j=0; j<=2; j++) { System.out.print(satisTablosu[i][j]+" " ); Programın çıktısına hep birlikte bakalım: length fonksiyonunun kullanılması length fonksiyonu ile iki boyutlu dizinin her bir boyutundaki eleman sayısını bulmamız mümkün. 4/20

5 satistablosu adlı dizi yukardaki gibi tanımlanmışsa satistablosu.length ifadesi 0. boyuta ait eleman sayısını yani satır sayısını (5), satistablosu.length ifadesiyse 1. boyuta ait eleman sayısını yani sütun sayısını (3) verecektir. Aşağıdaki Java kodu, bu fonksiyonların nasıl kullanılabileceğini gösteriyor: public class CokBoyutluDizi3 { public static void main(string[] args){ int [][]satistablosu = new int[][]{ {700,600,650, {900,800,700, {300,400,350, {500,450,470, {600,500,480 ; int i,j; /*bellekteki satis tablosu * elemanlarının ekrana yazdırılması*/ System.out.println("Satis tablosu"); /* * döngülerin sınırlarını length() * fonksiyonlarıyla belirliyoruz * */ for(i=0; i<satistablosu.length; i++) { for(j=0; j<satistablosu[0].length; j++) { System.out.print(satisTablosu[i][j]+" " ); Program çıktısı: ÖRNEK: Satış Tablosunun Satır ve Sütun Toplamlarının ve Tablodaki Elemanların Genel Toplamının Bulunması 5/20

6 public class CokBoyutluDizi4 { public static void main(string[] args){ int [][]satistablosu = new int[][]{ {700,600,650, {900,800,700, {300,400,350, {500,450,470, {600,500,480 ; int i, j, toplamsatis, toplamotomobilsayisi=0; /*bellekteki satistablosu dizisinin * elemanlarının ekrana yazdırılması*/ System.out.println("Otomobil satislari tablosu"); for(i=0; i<satistablosu.length; i++) { for(j=0; j<satistablosu[0].length; j++) { System.out.print(satisTablosu[i][j]+" " ); /* * Her marka için 3 aylık satış toplamlarını * yani dizinin satır toplamlarını yazdıralım * */ for(i=0; i<=4; i++) { toplamsatis=0; for(j=0; j<=2; j++) toplamsatis=toplamsatis+satistablosu[i][j]; System.out.println(i+1+". markanin toplam satisi: "+toplamsatis); /* * Her ay için 5 markanın satış toplamlarını * yani tablodaki sütunların toplamlarını * gösterelim * */ toplamotomobilsayisi=0; for(j=0; j<=2; j++){ toplamsatis=0; for(i=0; i<=4; i++) { toplamsatis=toplamsatis+satistablosu[i][j]; toplamotomobilsayisi=toplamotomobilsayisi+satistablosu[i][j]; System.out.println(j+1+". ayda 5 marka icin toplam satis miktari: "+toplamsatis); /*3 AY ICIN TOPLAM OTOMOBIL SATISI-GENEL TOPLAM*/ System.out.println("3 aylik toplam otomobil satisi"+toplamotomobilsayisi); Program çıktısı: 6/20

7 ÖRNEK: Aşağıda verilen matrisi, bilgisayarda otomatik olarak oluşturacak bir Java programı yazalım. 2! 4! 6! 8! 10! 12! 14! 16! 18! public class CokBoyutluDizi5 { public static void main(string[] args){ double[][] dizi=new double[3][3]; int i,j,sayimiz; sayimiz=2; for(i=0; i<=2; i++) { for(j=0; j<=2; j++) { dizi[i][j]=faktoriyel(sayimiz); System.out.println(sayimiz+"!="+dizi[i][j]); sayimiz=sayimiz+2; static double faktoriyel(int n){ double fakt; int i; fakt=1.0; for(i=1; i<=n; i++) { fakt=fakt*i; return fakt; Programın çıktısı şöyle olacaktır: 7/20

8 ÖRNEK: Önceden belirleyeceğimiz 3'e 4'lük bir tabloda yer alan elemanların en küçük ve en büyük değerdeki elemanı bulan bir Java programı yazalım. Ayrıca bu program her satırdaki ve sütundaki en küçük ve en büyük elemanları da bulabilsin. public class CokBoyutluDizi6 { public static void main(string[] args){ double[][] tablo=new double [][]{ {34,11,-7,53, {254,8,-65,4, {110,64,33,26 ; int i,j; double kucukeleman, buyukeleman, enkucuk, enbuyuk; /*tablonun yazdırılması*/ System.out.println("Dizinin Elemanlari"); for(i=0; i<=2; i++) { for (j=0; j<=3; j++) { System.out.print(tablo[i][j]+"\t"); /* Her satırdaki en büyük ve en küçük * elemanların bulunması*/ for(i=0; i<=2; i++) { kucukeleman=3.4e38; buyukeleman=-3.4e38; for(j=0; j<=3; j++) { if(tablo[i][j]<kucukeleman) { kucukeleman=tablo[i][j]; if(tablo[i][j]>buyukeleman) { buyukeleman=tablo[i][j]; System.out.println((i+1)+". satirdaki en kucuk eleman: "+kucukeleman); System.out.println((i+1)+". satirdaki en buyuk eleman: "+buyukeleman); /* Her sütundaki en büyük ve en küçük * elemanın bulunması*/ /* Ek olarak tablodaki en büyük ve en küçük * elemanın bulunması */ enkucuk=3.4e38; enbuyuk=-3.4e38; for(j=0; j<=3; j++) { kucukeleman=3.4e38; buyukeleman=-3.4e38; for (i=0; i<=2; i++) { if(tablo[i][j]<kucukeleman) { kucukeleman=tablo[i][j]; 8/20

9 if(tablo[i][j]>buyukeleman) { buyukeleman=tablo[i][j]; if(tablo[i][j]<enkucuk) { enkucuk=tablo[i][j]; if(tablo[i][j]>enbuyuk) { enbuyuk=tablo[i][j]; System.out.println((j+1)+". sutundaki en kucuk eleman: "+kucukeleman); System.out.println((j+1)+". sutundaki en buyuk eleman: "+buyukeleman); System.out.println("Tablodaki en kucuk eleman: "+enkucuk); System.out.println("Tablodaki en buyuk eleman: "+enbuyuk); Programın çıktısı: ÖRNEK: Matris Çarpımı Aşağıdaki Java programı, C = A B mn mk kn şeklindeki matris çarpımı işlemini gerçekleştiriyor: 9/20

10 public class CokBoyutluDizi7 { public static void main(string[] args){ int[][] amatris=new int [][]{{2,1,{-1,4,{5,3; int[][] bmatris=new int [][]{{3,2,1,-1,{4,-2,1,2; int[][] cmatris=new int [3][4]; int i,j,k,t; /*a ve b matrislerinin yazdırılması*/ System.out.println("A matrisi"); for(i=0; i<=2; i++) { for(j=0; j<=1; j++) { System.out.print(aMatris[i][j]+"\t"); System.out.println("B matrisi"); for(i=0; i<=1; i++){ for(j=0;j<=3;j++) { System.out.print(bMatris[i][j]+"\t"); /* a ve matrisinin çarpımı olan * c martisinin hesaplanması */ for(k=0; k<=3; k++) { for(i=0; i<=2; i++) { cmatris[i][k]=0; for(j=0; j<=1; j++) { cmatris[i][k]=cmatris[i][k]+ amatris[i][j]*bmatris[j][k]; System.out.println("C matrisi"); for(i=0; i<=2; i++) { for(j=0;j<=3;j++) System.out.print(cMatris[i][j]+"\t"); Programın çıktısı: 10/20

11 ÖRNEK: Aşağıdaki matrisi otomatik olarak oluşturan ve yazdıran bir Java programı geliştirelim. ( 2! - 1 ) / 3 ( 4! + 2 ) / 5 ( 6! - 3 ) / 7 ( 8! + 4 ) / 9 ( 10! - 5 ) / 11 ( 12! + 6 ) / 13 11/20

12 public class CokBoyutluDizi8 { public static void main(string[] arg){ double matris[][]=new double[2][3]; int i,j,p,u; int k; char isaret; p=-1; k=2; u=1; for(i=0; i<=1; i++) { for(j=0; j<=2; j++) { matris[i][j]=(faktoriyel(k)+p*u)/(k+1.0); if(p<0) { isaret='-'; else { isaret='+'; System.out.println("[" +i+ "][" +j+ "] = (" +k+ "!" +isaret+u+ ") / " +(k+1)+ " = " +matris[i][j]+ "\t"); k=k+2; p=-p; u++; public static double faktoriyel(double sayi){ double fakt=1.0; int i; for(i=1; i<=sayi; i++) { fakt=fakt*i; return fakt; Programın çıktısı şu şekilde olacaktır: 12/20

13 ÖRNEK: Aşağıdaki matrisin en büyük elemanının bulunduğu sütunda yer alan en küçük elemanı bulan bir Java programı geliştirelim Yazılacak olan Java programı doğru çalıştığı takdirde, tablodaki en büyük elemanı 678 olan sütuna gelip oradaki en küçük sayı olan 22'yi bulmalıdır. public class CokBoyutluDizi9 { public static void main(string[] arg){ double[][] matris={ {56,23,678,231, {234,21,78,23, {654,33,22,67, {189,35,56,89 ; int i,j,k; k=0; double enbuyuk,enkucuk; enbuyuk=matris[0][0]; for(i=0; i<=3; i++){ for(j=0; j<=3; j++){ if(matris[i][j]>enbuyuk) { enbuyuk=matris[i][j]; k=j; System.out.print("["+i+"]["+j+"]=" + matris[i][j]+"\t"); enkucuk=matris[0][k]; for(i=0; i<=3; i++) { if(matris[i][k]<enkucuk) { enkucuk=matris[i][k]; System.out.println("En buyuk elemanin bulundugu sutundaki en kucuk sayi"+enkucuk); Programın çıktısını aşağıda bulabilirsiniz: 13/20

14 ÖRNEK: Aşağıdaki matrisin içindeki en küçük ikinci elemanı bulan bir Java programı geliştirelim Program, bu tablo içindeki en küçük ikinci eleman olan 23 ü bulmalıdır. 14/20

15 public class CokBoyutluDizi10 { public static void main(string[] arg){ double[][] matris={ {56,23,678,231, {234,21,78,26, {654,33,32,67, {189,35,56,89 ; int i,j,y,x; y=0; x=0; double enkucuk; enkucuk=matris[0][0]; for(i=0; i<=3; i++) { for(j=0; j<=3; j++){ if(matris[i][j]<enkucuk) { enkucuk=matris[i][j]; x=i; y=j; System.out.println("["+i+"]["+j+"] = "+matris[i][j]+"\t"); matris[x][y]= ; enkucuk=matris[0][0]; System.out.println(""); for(i=0; i<=3; i++){ for(j=0; j<=3; j++){ if(matris[i][j]<enkucuk) { enkucuk=matris[i][j]; y=j; x=i; System.out.print("["+i+"]["+j+"]=" + matris[i][j]+" "); System.out.println(""); System.out.println(""); System.out.println(""); System.out.println("Matristeki ikinci en kucuk eleman: "+enkucuk); System.out.println("Bu elemanin satir ve sutunu "+x+"'a "+y); Programın çıktısı: 15/20

16 ÖRNEK: Aşağıdaki matrisin içindeki tek sayıları tek boyutlu bir diziye yükleyen ve bu diziyi sıralayan bir Java programı geliştirelim > Tablodaki tek sayılar koyu hale getirilmiştir. Yazılacak program bu sayıları tek boyutlu diziye yükleyerek sıralamalıdır. 16/20

17 public class CokBoyutluDizi11 { public static void main(string[] arg){ int[][] matris={ {56,23,678,231, {234,21,78,26, {654,33,32,67, {189,35,56,89 ; int i,j,k; k=0; int temp=0; int[] teksayilar=new int[16]; /*tek sayıları bulalım*/ for(i=0; i<=3; i++) { for(j=0; j<=3; j++) { if (matris[i][j]/2*2!= matris[i][j]) { teksayilar[k]=matris[i][j]; k++; System.out.print("["+i+"]["+j+"]=" + matris[i][j]+"\t"); System.out.println("Tek sayilardan olusan dizi:"); for(i=0; i<=k-1; i++) { System.out.print(tekSayilar[i]+"\t"); /*tek sayılardan oluşan diziyi küçükten * büyüğe olacak şekilde sıralayalım*/ for(i=0; i<teksayilar.length; i++) { for(j=0; j<teksayilar.length; j++) { if(teksayilar[i]>teksayilar[j]) { temp=teksayilar[i]; teksayilar[i]=teksayilar[j]; teksayilar[j]=temp; System.out.println("Tek sayilardan olusan dizinin siralanmis hali:"); for(i=k-1; i>=0; i--) { System.out.print(tekSayilar[i]+"\t"); Programın çıktısı: 17/20

18 ÖRNEK: Alfabetik karakterlerden oluşan aşağıdaki matris veriliyor: m a v b z y c e g f p q r h i k Bu matristeki c-r arasındaki harfleri tek boyutlu bir diziye yerleştirerek bu diziyi sıralayan bir Java programı geliştirelim. 18/20

19 public class CokBoyutluDizi12 { public static void main(string[] arg){ char[][] matris={ {'m','a','v','b', {'z','y','c','e', {'g','f','p','q', {'r','h','i','k' ; int i,j,k; k=0; char temp; char[] harfler=new char[16]; /*dizideki harflerden c-r arasınd * olanları bulalım */ for(i=0; i<=3; i++){ for(j=0; j<=3; j++) { if(matris[i][j]>='c' && matris[i][j]<='r') { harfler[k]=matris[i][j]; k++; System.out.print("["+i+"]["+j+"]=" + matris[i][j]+"\t"); /*c-r arası harfleri ekrana basalım*/ System.out.println("c-r arasi harfler: "); for(i=0; i<=k-1; i++) { System.out.print(harfler[i]+" "); /*c-r arasındaki harfleri sıralayalım*/ for(i=0; i<harfler.length; i++){ for(j=0; j<harfler.length; j++){ if(harfler[i]>harfler[j]) { temp=harfler[i]; harfler[i]=harfler[j]; harfler[j]=temp; System.out.println("Siralanmis halleri: "); /*sıralanan harfleri ekrana basalım*/ for(i=k-1; i>=0; i--) { System.out.print(harfler[i]+" "); Programın çıktısı: 19/20

20 Android uygulamalarında, özellikle uzaktaki bir kaynaktan ya da veri tabanından çoklu veri çektiğinizde dizi yapılarını kullanıyor olacağız. Önceki Sayfa Sonraki Sayfa 20/20

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BİR BOYUTLU DİZİLER Amaçlar: 1. 1 BOYUTLU DİZİLERİ TANIMLAMAK 2. 1 BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI YAPMAK Örnek 5-1 Aşağıdaki program öğrenci notlarını bularak en iyi notu hesaplar. Harf notu şu şekilde hesaplanır:

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 6. UYGULAMA

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 6. UYGULAMA 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ AKT5 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 6. UYGULAMA ÖRNEK 1: En ve boy uzunluklarını kullanıcıdan isteyen ve yıldızlardan oluşan içi dolu dikdörtgen hazırlayan, ekranda aşağıdaki çıktıyı

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 9. UYGULAMA

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 9. UYGULAMA 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 9 UYGULAMA ÖRNEK 1: Kullanıcıdan anapara miktarını istedikten sonra 0025, 0050, 0075 ve 0100 dönem faizi değerlerini kullanarak gelecek 10 dönem

Detaylı

Örnek 1: Programı yazın ve çalıştırın.

Örnek 1: Programı yazın ve çalıştırın. 1 0 Örnek 1: Programı yazın ve çalıştırın import javautilscanner; public class MatrisFaiz1 public static void main(string[] args) Scanner klavye=new Scanner(Systemin); double [][] faiztablo = new double

Detaylı

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN GİRİŞ Ekrana «Merhaba Java» şeklinde bir mesajı 100 defa yazmak istediğinizi düşünelim. Aşağıdaki komut satırını 100 kez yazmak sıkıcı

Detaylı

D İ Z İ L E R A R R A Y S

D İ Z İ L E R A R R A Y S D İ Z İ L E R A R R A Y S 1 Örneğin 120 adet öğrencinin adını klavyeden girip, daha sonra bunları ekrandan yazdıralım. Bunun için, her öğrenci için ayrı bir değişken tanımlanmalıdır. String ad1; String

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. UYGULAMA

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. UYGULAMA -3 GÜZ DÖNEMİ AKT5 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. UYGULAMA ÖRNEK : f() ve g() parçalı fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. değerini kullanıcıdan isteyen ve hesaplamalar sonucunda elde edilecek

Detaylı

BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA AKIŞ KONTROLÜ YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN

BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA AKIŞ KONTROLÜ YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA AKIŞ KONTROLÜ YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN TEMEL AMAÇLAR Bir dairenin yarıçapını kullanıcıdan alarak dairenin alanını hesaplamak istediğimizi düşünelim. Eğer girilen değer

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

while(), do-while(), for() M.İLKUÇAR 2010 MAKU-MYO

while(), do-while(), for() M.İLKUÇAR 2010 MAKU-MYO while(), do-while(), for() Döngü (loop) : Bir koşul sağlandığı (true olduğu) sürece bir veya birden çok komutun tekrarlanması işlemidir. Java Döngüler (loops) While() do-while() for ( ) while ( koşul )

Detaylı

BMÜ-111 Algoritma ve Programlama. Bölüm 5. Tek Boyutlu Diziler

BMÜ-111 Algoritma ve Programlama. Bölüm 5. Tek Boyutlu Diziler BMÜ-111 Algoritma ve Programlama Bölüm 5 Tek Boyutlu Diziler Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 1 Problem 100 adet sayı okumak istediğimizi düşünelim. Bu sayıların ortalaması hesaplanacak ve sayıların kaç tanesinin

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ

JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ AD SOYAD: TESLİM TARİHİ: OKUL NO: TESLİM SÜRESİ: 1 hafta Ödev No: 2 1- A)

Detaylı

M.ilkucar MAKU MYO 1

M.ilkucar MAKU MYO 1 M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2 7-

Detaylı

a, b, c değişkenleri ile tanımlı üç sayının büyükten küçüğe sıralamasını bulup sıralamaya uygun abc biçiminde ekrana yazdıran programın akış şeması.

a, b, c değişkenleri ile tanımlı üç sayının büyükten küçüğe sıralamasını bulup sıralamaya uygun abc biçiminde ekrana yazdıran programın akış şeması. AKT 105 Bilgisayar Programlama - Murat BÜÜKAZICI KOŞUL EİMLERİ TEKRAR a, b, c değişkenleri ile tanımlı üç sayının büyükten küçüğe sıralamasını bulup sıralamaya uygun abc biçiminde ekrana yazdıran programın

Detaylı

Dizi türündeki referanslar, dizi nesnelerine bağlanmaktadır. Dizi referansları tanımlamak bu dizinin hemen kullanılacağı anlamına gelmez...

Dizi türündeki referanslar, dizi nesnelerine bağlanmaktadır. Dizi referansları tanımlamak bu dizinin hemen kullanılacağı anlamına gelmez... Javada Diziler Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen

Detaylı

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz.

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz. Ön bilgi: Dizi tanımlayabilmeli. foreach deyimi bilinmeli. Rastgele sayılar (Random) bilinmeli. 1. Aşağıda tamsayı tipinde iki boyutlu bir dizinin nasıl tanımlandığı, bir fonksiyona parametre olarak nasıl

Detaylı

BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2017-2018 BaharYarıyılı Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 7 BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (Java Programlama Dili ve Algoritmadan Kodlamaya Geçiş) Yrd. Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

3.Hafta. . Kontrol Deyimleri/İfadeler

3.Hafta. . Kontrol Deyimleri/İfadeler . Kontrol Deyimleri/İfadeler Kontrol deyimleri bir uygulamanın yürütülmesi sırasında program akışını yönlendiren yapılar/kalıplardır. Kontrol deyimi olmaksızın bir uygulama yazılması neredeyse olanaksıdır

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Diziler Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Dizi (Array) Nedir? Bellekte sürekli yer kaplayan artarda sıralanmış aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi (array) denir. Dizi, çok fazla miktardaki tek tip

Detaylı

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar Matlab da Dizi ve Matrisler Mustafa Coşar MATLAB Değişkenleri Matlab da değişkenler; skaler, dizi(vektör), matris veya metin (string) türünde olabilirler. Örnek olarak: a=1; b=-3.2e3; c=22/5; metin= mustafa

Detaylı

BMÜ-112 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II LABORATUARI DENEY-2 FÖYÜ

BMÜ-112 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II LABORATUARI DENEY-2 FÖYÜ Amaçlar: 1- Arayüzler (Interfaces) 2- Soyut Sınıflar ve Metotlar(Abstract classes and methods) Uygulama-1: interface:cihaz ac() kapat() goster(string) class: TV class: LCD class: Projector... Cihaz adındaki

Detaylı

ÇOK BOYUTLU DİZİLER VE DİNAMİK BELLEK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

ÇOK BOYUTLU DİZİLER VE DİNAMİK BELLEK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER ÇOK BOYUTLU DİZİLER VE DİNAMİK BELLEK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER // 5 adet ogrenci icin 8 adet sinavi // temsil etmesi icin bir ogrenci tablosu // olusturuyoruz. Bunun icin 5x8 bir matris // yaratilmasi

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Diziler (Arrays) Çok Boyutlu Diziler

Diziler (Arrays) Çok Boyutlu Diziler Diziler (Arrays) Çok Boyutlu Diziler ÇOK BOYUTLU DİZİLER Birden fazla indis numarası ile elemanlarına ulaşılan dizilere çok boyutlu diziler denir. Bunlardan en sık kullanılanı çift boyutlu dizilerdir.

Detaylı

İki Boyutlu Dizi Uygulamaları

İki Boyutlu Dizi Uygulamaları İki Boyutlu Dizi Uygulamaları 1 1. NxN tipindeki A kare matrisine değer giren ve girilen değerler ekrana yazdıran programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dillerinde Akış diyagramı C Dili Kodları

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach()

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() Döngüler (loops) while do-while for foreach while ( koşul ) işlemler; do işlemler; while (koşul ); for (başlangıç ; koşul ; arttırma) işlemler; foreach ( tip

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 2 (İlk 2 soru el yazısı ile çıktı alınarak

Detaylı

Merge Sort Bireşen Sıralama

Merge Sort Bireşen Sıralama Merge Sort Bireşen Sıralama Merge sort (bireşen sıralama), diziyi ardışık olarak en küçük alt dizilerine kadar yarılayan sonra da onları sıraya koyarak bireştiren özyineli bir algoritmadır. Yarılama işlemi

Detaylı

YMT219 VERİ YAPILARI ÖDEV-1

YMT219 VERİ YAPILARI ÖDEV-1 YMT219 VERİ YAPILARI ÖDEV-1 1. İkiliBul yordamı aşağıda verilmiştir. İkiliBul yordamı A dizisi içerisinde 2 tane eşit sayı bulursa true bulamazsa false döndürmektedir. public boolean ikilibul(int[] A){

Detaylı

JAVA PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

JAVA PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB I JAVA PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Java Kurulumu Java dili ile programlama yapabilmek için java jdk ve java kodlama yapılabilecek uygun bir geliştirme ortamı kurulmalıdır. Eclips IDE yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama Final Sınavı Çalışma Notları

Temel Bilgisayar Programlama Final Sınavı Çalışma Notları Diziler Temel Bilgisayar Programlama Final Sınavı Çalışma Notları (Dr. Övünç ÖZTÜRK, Dr. Tahir Emre KALAYCI) (İnşaat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Grupları İçin) Diziler aynı türden bilgileri saklamak

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. UYGULAMA ERKEKLER İÇİN (BOY-108) BAYANLAR İÇİN (BOY-112)

GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. UYGULAMA ERKEKLER İÇİN (BOY-108) BAYANLAR İÇİN (BOY-112) 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ AKT105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. UYGULAMA ÖRNEK 1: İDEAL KİLO = ERKEKLER İÇİN (BOY-108) BAYANLAR İÇİN (BOY-112) İdeal kilo yukarıdaki gibi hesaplanmaktadır. Ekranda aşağıdaki

Detaylı

2. Dereceden Denklemin Köklerini Bulan Program

2. Dereceden Denklemin Köklerini Bulan Program 2. Dereceden Denklemin Köklerini Bulan Program [crayon-5bb74e5b18b15225541464/] C++ 2.dereceden denklemin köklerini bulan program [crayon-5bb74e5b18b25989362529/] ÇIKTI; C++ 2. dereceden denklemin köklerini

Detaylı

Soru 1: Fahrenheit cinsinden verilen sıcaklığı Kelvin'e çeviren bir program yazınız. Aşağıdaki dönüşüm formülünü kullanabilirsiniz:

Soru 1: Fahrenheit cinsinden verilen sıcaklığı Kelvin'e çeviren bir program yazınız. Aşağıdaki dönüşüm formülünü kullanabilirsiniz: Soru 1: Fahrenheit cinsinden verilen sıcaklığı Kelvin'e çeviren bir program yazınız. Aşağıdaki dönüşüm formülünü kullanabilirsiniz: Soru 2: Girilen n adet sayının harmonik ortalamasını bulan bir program

Detaylı

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Taban/Biçim Basic Paskal C/C++/C#/Java 10 (Decimal ) - - - 16 (Hexadecimal) &hsayı veya &Hsayı $sayı 0xsayı veya 0Xsayı Üstel eüs veya Eüs eüs veya Eüs eüs

Detaylı

BLM 111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

BLM 111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I 1 BLM 111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ÇOK BOYUTLU DİZİLER, YAPILAR [MULTIDIMENSIONAL ARRAYS, STRUCTURES] ÇOK BOYUTLU DİZİLER Çok boyutlu diziler tanımlayabiliriz. İki boyutta, çok boyutlu diziler bellek

Detaylı

Java String İşlemleri

Java String İşlemleri Java String İşlemleri Karakterler (Characters) "char" kelimesi bir karakter tanımlamak için kullanılır. Karakter tek tırnak içine alınmalıdır. Bir char'ın aralığı 0 ile 65536 arasındadır. Char türü işaretsiz

Detaylı

Dizi ( Array ) ve Dizgi ( String )

Dizi ( Array ) ve Dizgi ( String ) Java da Dizi ( Array ) ve Dizgi ( String ) Tanımlama BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #6 (25 Kasım 2009) İçerikç Geçen ders: Kalıtım ( inheritance ) -- tekrar ziyaret Java da super kullanımı Java

Detaylı

// hataları işaret eden referans

// hataları işaret eden referans System sınıfı java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object System sınıfı, java.lang paketi içindedir. Platformdan bağımsız olarak sistem düzeyindeki eylemleri belirleyen dingin

Detaylı

BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari

BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari 1- Bir kişinin banka hesabı üstünden yapacağı para çekme ve yatırma işlemleri sonucu banka hesap bakiyesini hesaplayacak bir program yazınız. Programiniz asagidaki

Detaylı

İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu

İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu SORU 1 Dünyanın en uzun beş nehrini öğeleri olarak kabul eden bir yığıt (stack) yaratınız. Yığıtın üçüncü öğesini bulunuz. Yığıtın üstündeki öğeyi bulunuz ve

Detaylı

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz?

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? ve Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? Şimdi ne tarafa gideceğiz yahu? KARAR VER!!! Karar mekanizması A B if yapısı ve kullanımı

Detaylı

Temel Veri Türü İşlemleri

Temel Veri Türü İşlemleri Temel Veri Türü İşlemleri BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Değişkenler ve Veri Türleri Programlama dillerinde her değişken için bir veri türü tanımı yapılır. Değişkenler,

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ Ana Main Kodları /*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ package javaapplication1; public class JavaApplication1 public static void

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I DERS NOTU#8

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I DERS NOTU#8 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I DERS NOTU#8 YZM 1105 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 6. BÖLÜM 2 Çok Boyutlu Diziler Çok Boyutlu Dizi 3 Bir dizi aşağıdaki gibi bildirildiğinde

Detaylı

EMT2226 Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş

EMT2226 Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş 2017-2018 Bahar Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü EMT2226 Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş 2 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç Web: ikucukkoc.baun.edu.tr Email: ikucukkoc@balikesir.edu.tr

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Diziler Dizi Tanımlama ve İlk Değer Atama Dizi Elemanlarının Kullanılması Dizi İşlemleri Java da Diziler JAVA DA DİZİLER 4 Dizi; tek bir veri tipinde,

Detaylı

DİZİLER-KATARLAR ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II

DİZİLER-KATARLAR ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II DİZİLER-KATARLAR ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II DİZİLER Dizi, aynı tipteki verilere tek bir isimle erişmek için kullanılan bir kümedir. Bir dizi bildirildikten sonra, dizinin bütün elemanları bellekte peşpeşe

Detaylı

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Final Sınavı Cevapları

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Final Sınavı Cevapları Sayfa1 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 25.01.2011 Final Sınavı Cevapları CEVAPLAR 1. A ve C 3x3 boyutlu kare matrislerdir. Bu matrisler için, iken, işlemini gerçekleştirerek C matrisini oluşturan bir C++ programı

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

MAT213 Bilgisayar Programlama I

MAT213 Bilgisayar Programlama I if Komutu Bir mantıksal (boolean) ifadenin sonucuna göre bazı komutların çalıştırılıp, bazı komutların da çalıştırılmamasını sağlar. Komut(lar) (Doğru) Doğru Yanlış Boolean Komut(lar) (Yanlış) if (boolean

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 2 C# Programlama Dili Örnekler 2 Örnek1:

Detaylı

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 DEÜ Bilgisayar Bilimleri Bölümü BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 Öğr. Gör. Dr. Alper VAHAPLAR 2017 Yaz Okulu Tekrarlı Yapılar Algoritmanın belirli bir kısmının, belirli kere ya da belirli durumlar

Detaylı

C++ Dersi: Nesne Tabanlı Programlama

C++ Dersi: Nesne Tabanlı Programlama C++ Dersi: Nesne Tabanlı Programlama Bölüm 6: Diziler İçerik Diziler Dizi Elemanlarına İlk Atama Diziler ve Fonksiyonlar İki Boyutlu Diziler İki Boyutlu Dizi Tanımı İki Boyutlu Dizi Elemanlarına Erişim

Detaylı

BASİT VERİ TÜRLERİ, STRİNGLER, VE KONSOL GİRİŞ/ÇIKIŞ

BASİT VERİ TÜRLERİ, STRİNGLER, VE KONSOL GİRİŞ/ÇIKIŞ BASİT VERİ TÜRLERİ, STRİNGLER, VE KONSOL GİRİŞ/ÇIKIŞ BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA İLHAN AYDIN 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR İlkel veri türleri ile tanışmak

Detaylı

Insertion Sort. (Sokuşturma Sıralaması)

Insertion Sort. (Sokuşturma Sıralaması) Insertion Sort (Sokuşturma Sıralaması) Bu sıralama Bubble Sort algoritmasının iyileştirilmiş biçimidir. Zaman karmaşası (time complexity) O(n 2 ) dir. Bu algoritmayı açıklayan basit bir örnek verebiliriz.

Detaylı

JAVADA METOTLAR. BMÜ-111 Algoritma ve Programlama. Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN

JAVADA METOTLAR. BMÜ-111 Algoritma ve Programlama. Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN JAVADA METOTLAR BMÜ-111 Algoritma ve Programlama Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 1 Açık problem Amacımız sırasıyla 1 den 10, 10 dan 20 ye ve 35 ten 45 e kadarki sayıların toplamını bulmak olsun. Ne yapmak gerekir?

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 2 hafta Ödev No : 7 ****(ilk 3 soru çıktı üzerinde el

Detaylı

DÖNGÜLER BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA DENEY-4 FÖYÜ GİRİŞ LABORATUARI.

DÖNGÜLER BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA DENEY-4 FÖYÜ GİRİŞ LABORATUARI. DÖNGÜLER Amaçlar: 1. ÇEVRİM OLUŞTURMA (DÖNGÜ) 2. WHILE DEYİMİ 3. DO... WHILE DEYİMİ 4. FOR DEYİMİ Örnek 4-1 Programı yazın ve çalıştırın. Örnek 4-2 Programı yazın ve çalıştırın. Örnek 4-3 Aşağıdaki kodu

Detaylı

Algoritma Analizi Big O

Algoritma Analizi Big O Algoritma Analizi Big O 0 {\} /\ Suhap SAHIN Onur GÖK Giris Verimlilik Karsılastırma Giris Hangisi daha iyi? Hangi kritere göre? Giris Hangisi daha iyi? Hangi kritere göre? Giris Giris? Verimin ölçülmesi

Detaylı

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1 ve M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

Merge (Bireşim) Algoritmayı önce bir örnek üzerinde açıklayalım.

Merge (Bireşim) Algoritmayı önce bir örnek üzerinde açıklayalım. Merge (Bireşim) Her biri kendi içinde artan yönde sıralanmış ve aynı veri tipinden olan a ve b dizileri (array) verilsin. Bu iki diziyi birleştirip sıralı bir dizi yapmak istiyoruz. Tabii, birisini ötekinin

Detaylı

KONTROL YAPILARI JAVADA UC TURLU KONTROL YAPISI VARDIR BUNLAR İF ELSE İF ELSE İF SWİTCH YAPILARIDIR. IF ELSE YAPISI if (deger) { }else {

KONTROL YAPILARI JAVADA UC TURLU KONTROL YAPISI VARDIR BUNLAR İF ELSE İF ELSE İF SWİTCH YAPILARIDIR. IF ELSE YAPISI if (deger) { }else { KONTROL YAPILARI JAVADA UC TURLU KONTROL YAPISI VARDIR BUNLAR İF ELSE İF ELSE İF SWİTCH YAPILARIDIR IF ELSE YAPISI if (deger) { else { YUKARIDAKI IFADEDE deger EGER TRUE İSE if PARANTEZLERİ İÇİNDEKİ DEĞER

Detaylı

Final Sınavı Soruları Güz, Süre: 90 Dakika

Final Sınavı Soruları Güz, Süre: 90 Dakika Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü YZM 1105- Algoritma ve Programlama I Final Sınavı Soruları Güz, 2018-2019 Süre: 90 Dakika Derse Kayıtlı Olduğunuz Grubun Öğretim Üyesini (X)

Detaylı

Java 2 Standart Edition SDK Kurulum ve Java ya Giriş

Java 2 Standart Edition SDK Kurulum ve Java ya Giriş Kurulum için ilk önce Sun Microsystems in sitesinden uygun J2SE sürümünü indirin. Ben J2SE v1. 4. 2_16 Windows Installer paketini kullandım J2SE SDK Kurulumu aşağıdaki gibi başlayacaktır. 1 Kurulum tamamlandıktan

Detaylı

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doc. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ Web: http://ikucukkoc.baun.edu.tr Email: ikucukkoc@balikesir.edu.tr Dersin Amaci: Algoritma geliştirme

Detaylı

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doc. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ Web: http://ikucukkoc.baun.edu.tr Email: ikucukkoc@balikesir.edu.tr 1 Dersin Amaci: Algoritma

Detaylı

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR KUYRUKLAR QUEUES Doç. Dr. Aybars UĞUR Giriş Bu bölümde gerçek yaşamdaki kuyrukların bilgisayardaki gösterimleri üzerinde durulacaktır. Kuyruklar, eleman eklemelerin sondan (rear) ve eleman çıkarmaların

Detaylı

Android Ders Notları

Android Ders Notları Android Ders Notları 1. Yeni Bir Proje Başlatma Android Studio programında yeni bir proje başlatıyoruz. İlk olarak karşımıza resim 1 deki gibi bir pencere gelecek. Burada Application name kısmına proje

Detaylı

Bölüm 6. Diziler (arrays) Temel kavramlar Tek boyutlu diziler Çok boyutlu diziler

Bölüm 6. Diziler (arrays) Temel kavramlar Tek boyutlu diziler Çok boyutlu diziler Bölüm 6 Diziler (arrays) Temel kavramlar Tek boyutlu diziler Çok boyutlu diziler Chapter 6 Java: an Introduction to Computer Science & Programming - Walter Savitch 1 Genel Bakış Dizi: Hepsi aynı türde

Detaylı

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler. Dizi Oluşturma. Tek Boyutlu Diziler

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU  PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler. Dizi Oluşturma. Tek Boyutlu Diziler PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler Dizilerle ilgili örneklere geçmeden önce aşağıdaki tabloyu inceleyelim. Tabloda dizi kavramının mantığı açıklanmaktadır. Tablonun tamamını bir dizi olarak düşünün ve bu

Detaylı

Lambda İfadeleri (Lambda Expressions)

Lambda İfadeleri (Lambda Expressions) Lambda İfadeleri (Lambda Expressions) Lambda İfadeleri, değişkenlere değer atamak için kullanılan sadeleştirilmiş anonim (isimsiz) fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar matematikteki ve bilgisayar bilimlerindeki

Detaylı

Dizi elemanları yukarıdaki gibi tek tek tanımlanabileceği gibi matematiksel ifadelerdeki diziler gibi de tanımlanabilir.

Dizi elemanları yukarıdaki gibi tek tek tanımlanabileceği gibi matematiksel ifadelerdeki diziler gibi de tanımlanabilir. DİZİLER/ARRAY: Dizi yi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkün. Dizi içlerinde birden fazla değer saklayabilen veri kümeleridir diye tanımlarsak uygun olur sanırım. Diziler yan yana dizilmiş kutucuklar olarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. A. Burak İER Bilgisayar Mühendisliği Algoritma Analizi İçerik: Temel Kavramlar Yinelemeli ve Yinelemesiz Algoritma Analizi Asimptotik otasyonlar Temel Kavramlar Algoritma: Bir problemin çözümüne

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 5 KONU: Matlab de Diziler ve Matrisler İÇ İÇE FOR DÖNGÜSÜ

Detaylı

11- FONKSİYONLAR (FUNCTIONS)

11- FONKSİYONLAR (FUNCTIONS) 1 Fonksiyon : Belirli bir işi yapan programın bir isim altına tanımlanarak, o isimle çağrılarak kullanılması. Fonksiyonun faydaları : Programın modülerliğini arttırır. Aynı işi yapan program parçası tekrar

Detaylı

SIRALAMA SORTING. Yrd. Doç. Dr. Aybars UĞUR

SIRALAMA SORTING. Yrd. Doç. Dr. Aybars UĞUR SIRALAMA SORTING Yrd. Doç. Dr. Aybars UĞUR Giriş Sıralama ve arama tekniklerinden pek çok programda yararlanılmaktadır. Günlük yaşamımızda elemanların sıralı tutulduğu listeler yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Klavyeden girilen metnin karakter uzunluğu bulan C programı. Klavyeden girilen metin içerisindeki küçük ve büyük harf sayısını bulan C programı

Klavyeden girilen metnin karakter uzunluğu bulan C programı. Klavyeden girilen metin içerisindeki küçük ve büyük harf sayısını bulan C programı girilen metnin karakter uzunluğu bulan C programı girilen metin içerisindeki küçük ve büyük harf sayısını bulan C programı void main() int sayac=0; printf("metin giriniz:"); while(metin[sayac]!= '\0')

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 5 1. Aşağıdaki programların çıktısı

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, M. Ali Akcayol tarafından Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A.

Detaylı

Görsel Programlama 1

Görsel Programlama 1 Görsel Programlama 1 1. Ekrana Hello world! yazan c# console application kodları: Console.Write("Hello world!"); 2. Ekranda ilk satıra Hello, ikinci satıra world! yazan kod: Console.WriteLine("Hello");

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Diziler Dizi Nedir? Dizilerin Bildirimi Dizilere Başlangıç Değeri Verme Dizilerde Arama

Detaylı

Bölüm 6. Karma. Olcay Taner Yıldız. O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, / 31

Bölüm 6. Karma. Olcay Taner Yıldız. O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, / 31 Bölüm 6. Karma Olcay Taner Yıldız 2014 O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013 1 / 31 O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Bir dizinin boyutları sabittir ve kullanılmadan önce belirlenmelidir. Dizi boyutunu belirlemek için başka bir değişkende kullanabilirsiniz.

Bir dizinin boyutları sabittir ve kullanılmadan önce belirlenmelidir. Dizi boyutunu belirlemek için başka bir değişkende kullanabilirsiniz. C# da Diziler Diziler için aynı tipteki verilerin tutulduğu bir koleksiyon diyebiliriz. Örneğin integer verinin bir yığın şeklinde tutulması için dizileri kullanırız. C# da diziler referans tipinde değişkenlerdendir.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 (Son Teslim Tarihi: 08.11.2014 17:00 e kadar) Teslim: Arş. Gör. Uğur Güven ADAR. Java da Kullanıcıdan

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı