Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR. Açıklamalı Şematik Bilgiler Pratik Çalışmalar Yargı Kararları Sınav Soru Örnekleri Test Soruları Mesleki Sınavlara Hazırlık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR. Açıklamalı Şematik Bilgiler Pratik Çalışmalar Yargı Kararları Sınav Soru Örnekleri Test Soruları Mesleki Sınavlara Hazırlık"

Transkript

1 İdare Hukuku

2

3 Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR İDARE HUKUKU (PRATİK ÇALIŞMA KİTABI) Açıklamalı Şematik Bilgiler Pratik Çalışmalar Yargı Kararları Sınav Soru Örnekleri Test Soruları Mesleki Sınavlara Hazırlık Ankara 2011

4 İdare Hukuku Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR Hukuk Kitapları Dizisi: 1074 ISBN Birinci Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 520 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. İdare Hukukuna Giriş-Temel İlkeler 2. İdari Teşkilât 3. İdari İşlemler 4. Kamu Personeli 5. Kamu Hizmeti 6. İdari Sözleşmeler 7. Kamu İhaleleri 8. Kamu Malları-Kamulaştırma 9. İdari Kolluk 10. İdarenin Mâli Sorumluluğu Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Önsöz İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, kuramsal (teorik) bilgilerin olaylara doğru uygulanmasının öğrenilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde; kısa açıklamalı şematik bilgilere ve pratik çalışmalara, ikinci bölümünde ise sınav sorularından bazı örneklere yer verilmiştir. Ayrıca pratik çalışmaların ve sınav sorularının bir kısmının cevap anahtarları da açıklanmıştır. Sevgili öğrenciler! Bilgiyi içselleştiriniz. Bir ölçme-değerlendirme yöntemi olan sınavlar, bilginin -kısmen de olsa- değerlendirilmesini tespit eden nihai bir işlemdir. Not, asla amaç olarak görülmemelidir. Başarı için sabırlı, öğrenmeye odaklı ve istekli olmanın yanısıra, düzenli çalışmak, yeteri kadar tekrar yapmak önemli, gerekli ve hatta zorunludur. Pratikleri çözerken, kuramsal bilgilere hâkim olunması ön koşuldur. Yine, olayın kurgusu iyice anlaşılmadan cevaplandırmaya geçilmemelidir. Öte yandan akademik yaşamım boyunca desteğini esirgemeyen sevgili hocam Prof. Dr. Durmuş Tezcan a, yine çok kıymetli hocalarım Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Prof. Dr. Tayfun Akgüner e de içten sevgi ve saygılarımı sunarım. DEÜ ve İKÜ Hukuk Fakültesinde yetişmelerine emek verdiğim sevgili asistanlarım M.Deviner Erguvan, Dr. Mine Turhan, L. Burcu Önüt ile M. Aytaç Özelçi, S. Nilüfer Bilgin ve Elif Altınok Çalışkan a, ayrıca kitabın basımını titizlikle yapan Seçkin Yayınları nın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Çalışmamız kısmen de olsa bir boşluğu doldurduğu ölçüde kendimizi mutlu sayacağız. Yararlı olması dileğiyle Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

6

7 İçindekiler Önsöz... 5 Bölüm I ŞEMATİK BİLGİLER VE PRATİK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ I. ŞEMATİK BİLGİLER İDARE HUKUKUNA GİRİŞ-TEMEL İLKELER Devlet Organları İdari İşlev Kişilik- Kamu Tüzel Kişiliği-Kamu İdareleri-Kamu Kurumları Şeması İdare Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri İdare Hukuku ve İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri İdare Hukukuna Hâkim Genel İlkelerden Bazıları Hukuk Devleti İlkesinin Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri Sosyal Devlet İlkesinin Başlıca Öğeleri Devletin Temel Niteliklerinden Birisi Olarak Laikliğin Başlıca Öğeleri İdari Bütünlüğü Sağlayan Hukuki Araçlar İdare Hukukunun Kaynakları İdari Hukukunda Geçerli Hukukun Genel İlkelerinden Bazıları T.C. İDARE TEŞKİLÂTI Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları T.C. İdari Yapısı (Şema) MERKEZDEN YÖNETİM (AY md. 126 vd) BAŞKENT ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Başbakanlık Sürekli, Bağlı, İlgili ve Sorumlu Kurul ve Kuruluşlarından Örnekler Hizmet Bakanlıkları Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri Bakanlık Tip Kuruluş Şeması İçişleri Bakanlığı Teşkilât Şeması Örneği Danıştay Sayıştay Devlet Planlama Teşkilatının Başlıca Görevleri Milli Güvenlik Kurulunun Görevleri Merkezi İdaredeki Yardımcı Kurulların Ortak Yanları TAŞRA ÖRGÜTÜ Merkezi İdarenin Taşra Örgütlenmesinde Valilerin Hukuki Durumları, Görev ve Yetkileri İl, İlçe ve Bucak Yönetimin Bölümleri Vali ve Kaymakamların Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması... 40

8 8 İdare Hukuku Kaymakamla Bucak Müdürünün, Görev ve Yetkileri Bakımından Karşılaştırılması YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI A. MAHALLİ İDARELER (AY md. 127 vd.) BELEDİYELER Belediye İdaresinin Organları Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi Belediye Meclis Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşmesi Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri Belediye meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi Belediye Encümeninin Oluşumu Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı Belediye Başkanı Seçimi, Görevleri ve Belediye Başkanlığı Görevi İle Bağdaşmayan Görevler 47 Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Belediye Başkanına Vekâlet Belediye Başkanlığının Sona Ermesi Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması Belediye Hizmetlerinde Aksama (5393 s. Belediye K. md. 57) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Büyükşehir Belediyesi Nedir? Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi Ne Zaman Toplanır? Büyükşehir Belediye Meclis Kararları Ne Zaman ve Nasıl Kesinleşir? Büyükşehir Belediye Encümeni Kimlerden Oluşur? Büyükşehir Belediye Başkanı İL ÖZEL İDARESİ İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları İl Özel İdaresinin Organları İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi İl Encümeninin Oluşumu, Görev ve Yetkileri KÖY İDARESİ Köy İdaresinin Tanımı ve Organları Köy İdaresinin İşleri-Görevleri Nelerdir? Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı B. HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri... 61

9 İçindekiler 9 ÜNİVERSİTELER Üniversitelerdeki Disiplin ve Ceza İşleri (2547 s. K. md. 53) Üniversitelerde Görevli Akademik ve İdari Personel İçin Öngörülen Disiplin Cezaları Hangileridir? Bu Cezaları Gerektiren Suçlar Nelerdir? Kısaca Örnekler Veriniz Öngörülmemiş Disiplin Suçları Hakkında Bilgi Veriniz Yükseköğretim Kurumlarında Öğrencilere Uygulanan Disiplin Cezaları ve Suçları KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İktisadi Kamu Kurumlarının Türleri C. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ ORTAK NİTELİKLERİ Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Kamu İdareleri İle Kamu Kurumlarından Ayrıldığı Noktalar ve Özellikleri D. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER Bağımsız İdari Otoritelerin (BİO) Başlıca Özellikleri İDARİ İŞLEMLER İdari İşlemin Özellikleri İdarenin İrade Açıklamaları İdari İşlemdeki Yetki Kuralının Çeşitli Görünümleri İdari İşlemin Unsurları Yetki Devri İle İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar İdari İşlemdeki Şekil Kuralının Çeşitli Görünümleri İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkının Sınırları Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri İtiraz Usulü İdari İşlemin Muhtelif Yönlerden Sınıflandırılması Düzenleyici İşlemler İle Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir? Düzenleyici İşlem-Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar İdari işlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması Ayrılabilir İşlem Nedir? Zincir İşlem Nedir? İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız Müesses Durum Haklı Beklenti İdari Kararlarının İcraası İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler İdari İşlemin Geri Alınması KAMU PERSONEL HUKUKU Kamu Personel Kategorileri ve Memur Kavramı ile Karşılaştırılması Memur Tanımlamalarındaki Ortak Yönler Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri İstihdam Edilen Yer Kriteri Atama Kriteri... 99

10 10 İdare Hukuku 5. Kadro Kriteri Aylık Tahsisi Kriteri Hiyerarşi Kriteri Memur Olma Koşulları (DMK md. 48) Memurluk Mesleğinin Temel İlkeleri Memuriyete Girişe Hâkim Olan Temel İlkeler Devlet Memurları Kanununda Öngörülen Sınıflar Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları Devlet Memurlarının Hakları Devlet Memurlarının Tâbi Olduğu Yasaklar Yer Değiştirme (Nakil) Kavramının Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması Yer Değiştirme Suretiyle Atama (md. 72) Nedir? Bu Tür Atamada Dikkate Alınması Gereken Başlıca Hususlar Nelerdir? Hizmet Bölgelerinin Dikkate Alınması Aile Birliğinin Korunması Gereği a. Ayrı Kurumlarda Çalışan Eşlerin Durumu b. Eşlerin Aynı Kurumda Çalışıyor Olması c. Eşin Serbest Meslekte Çalışıyor Olması d. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu e. Atamada Sağlık Durumunun Gözetilmesi Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme (Becayiş) (DMK md. 73) Memurların Bir Kurumdan Diğer Bir Kuruma Nakli (DMK md. 74) Memurların İlerlemesi Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Yaptırımları s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Kanun Kapsamında Koğuşturmanın Yürüyüşü A. İzin Safhası Olayın Yetkili Mercie İletilmesi İzin Vermeye Yetkili Merciler İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler B. Ön İnceleme Safhası Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor Süre Soruşturma İzninin Kapsamı Soruşturma İzninin Verileceği Merci Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Haller Kadro Açığı Görevden Uzaklaştırma Devlet Memurluğunu Sona Erdiren Haller KAMU HİZMETİ Kamu Hizmetinin Özellikleri Süreklilik ve Düzenlilik Değişkenlik-Uyarlanma Nesnellik ve Eşitlik

11 İçindekiler Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği) Kamu Hizmetinin Unsurları Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Hâkim Başlıca İlkeler Kamu Hizmetinin Türleri Kamu Hizmetlerinin Görülme Usûlleri s. Evrensel Hizmet Kanununa Göre Evrensel Hizmet İDARİ SÖZLEŞMELER İdari Sözleşme Ne Demektir? İdari Sözleşmelerin Başlıca Ölçütleri Nelerdir? İdari Sözleşme Türleri İdari Sözleşmelerde Tarafların Hak ve Borçları İdari Sözleşmelerde Mâli Denge Fait du Prince (Bey in eylemi/kamu Gücünün işlem ve Davranışı) Kuramı Öngörülemezlik Kuramı İdarenin Sözleşmelerinin Aşamaları İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi KAMU İHALELERİ Kamu İhale Sisteminin Genel Esasları Kamu İhalelerine Hâkim Temel İlkeler (4734 s. KİK md. 5) s. Kamu İhale Kanununa Göre İhale Usûlleri İhale Komisyonunun Yapısı ve Görevleri Eşik Değer ve Yaklaşık Maliyet Kavramları İhalelerde İlan Süreleri, Kuralları ve Ön İlan İhalelerdeki Yasak Fiil veya Davranışlar İhalelerde Geçici Teminat Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler İhalelere Katılmaktan Yasaklama Yüklenicilerin ve Görevlilerin Ceza Sorumluluğu Kamu İhale Kurumunun İdare Teşkilâtındaki Yeri ve Başlıca Görevleri İdareye Şikayet Başvurusu Nedir? Nasıl Yapılır? Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Müteahhit veya Müşterinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali 159 Ecrimisil ve Tahliye KAMU MALLARI Kamuya İlişkin Mal Kamu Mallarının Başlıca Özellikler Kamu Mallarının Sınıflandırılması Tahsis (Özgüleme) Kamu Mallarından Yararlanma ve Yararlanmaya Hâkim Başlıca İlkeler Kamu Malları Üzerindeki Mülkiyetin Hukuki Niteliğine İlişkin Teoriler Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir? Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları Kamulaştırmanın Konusu

12 12 İdare Hukuku Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri Kamulaştırmanın Aşamaları Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı (2942 s. Kamulaştırma K. md. 23) Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri Geçici İşgal İstimval Millileştirme İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR Kolluk ve Türlerinin Şematize Edilmesi İdari Kolluğun Uğraş Alanı İdari Kolluk Makam ve Personeli Kolluk İşlemleri / Eylemleri İdari Kolluk Yetkisinin Sınırları İdari Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasındaki Başlıca Yöntemler Kolluk Üstleri veya Personelinin Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunundan Kaynaklanan Yetkileri Kabahatler Kanununda Belirtilen Çeşitli Kabahatler Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi: Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları Sıkıyönetimin İlanının Sonuçları İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU Hizmet Kusuru Kusursuz Sorumluluk İdarenin Mâli Sorumluluğunun Koşulları Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller Mücbir Sebep Umulmayan Hal Zarar Görenin Kusuru Üçüncü Kişinin Kusuru II. PRATİK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ OLAY 1: (Fonksiyonel (İşlevsel) Anlamda İdare-Milli Saraylar-Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi) OLAY 2: (Kamu Tüzel Kişiliği-İdare Hukukunun Kaynakları-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) OLAY 3: (Kamu Tüzel Kişiliği-Tüzük-Yönetmelik) OLAY 4: (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi-İdari Faaliyet) OLAY 5: (Kamu Yararına Çalışan Dernek-Danıştay ın İdari Görüşü) OLAY 6: (Bakanlar Kurulu-İdari Teşkilât) OLAY 7: (Bağlı Kuruluş-Danıştay ın İdari Fonksiyonu-Yap-İşlet-Devret) OLAY 8: (Yetki Genişliği-Yetki Devri-İdarenin Takdir Yetkisi-Bağlı Yetki) OLAY 9: (İdare Hukukunun Kaynakları-Tüzük-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler)

13 İçindekiler 13 OLAY 10: (Normlar Hiyerarşisi-Yönetmelik-İdarenin Kanuniliği İlkesi) OLAY 11: (Genelge- İdare Hukukunun Kaynakları) OLAY 12: (Kamu Kurum ve Kuruluşları-Yetki Devri-İmza Devri- İdari Denetim) OLAY 13: (Başbakanlık-Genelge) OLAY 14: (İmza Devri-İmza Devri ve Sorumluluk-Genel Emir) OLAY 15: (Danıştay ın İdari Görüşü-Köy-Belediye-Hiyerarşi-AİHM) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 16: (Danıştay ın İdari Fonksiyonu-İdari Para Cezası) OLAY 17: (Danıştay İdari Fonksiyon-Kamu Görevlisinin Yargılanması) OLAY 18: (Sayıştay-Sosyal Devlet) OLAY 19: (Kamu Tüzel Kişiliği-Basın İlan Kurumu-Sayıştay) OLAY 20: Rekabet Kurumu İle Kamu İhale Kurumu Personeline Ödenecek Harcırahın Hesabı OLAY 21: (İl İdaresi-Valilik ve Görevleri-İşyeri Kapatma) OLAY 22: (Kaymakam- Yetki Genişliği-Hiyerarşi-Baro) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 23: (İdarenin Yükümlülükleri-İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) OLAY 24: (Belediye Meclisi-Belediye Encümeni-Görev ve Yetkileri) OLAY 25: (Belediye Meclisi Toplantı ve Karar Nisabı- Danıştay ın İdari Görüşü-Belediye Meclisi Toplantı Zamanı) OLAY 26: (Belediye Meclisi Toplantı Nisabı-Belediye Encümeninin Yetkileri-İdari İşlem) OLAY 27: (Belediye Başkanına Vekâlet, Belediye Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi- Dış İdari Denetim) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 28: (Büyükşehir Belediyesi-İlçe Belediyesi-Belediyeler Arası İlişkiler-İdari Denetim) OLAY 29: (Büyükşehir Belediyesi- İlçe Belediyesi-Zabıta Yönetmeliği-Meclis Kararlarının Kesinleşmesi) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 30: (Belediye Organları-Hizmetlerde Aksama- Belediye Meclisinin Denetimi) OLAY 31: (Belediye Encümeni- Görev ve Yetkileri-Kiralama) OLAY 32: (İl Özel İdaresi- İl Daimi Encümeni- İl Genel Meclisi-Vali) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 33: (Köy-Belediye-Valinin Adliye İle Olan İlişkisi-Emir-Danıştay ın İdari Fonksiyonu) OLAY 34: (Üniversiteler-İdari Teşkilat - Üniversitelerin Organları - Kararlara İtiraz) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 35: (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları-Oda-Borsa) OLAY 36: (Kamu Kurum ve Kuruluşları- Üniversite- İdare Hukukuna Hâkim İlkeler- Bilgi Edinme Hakkı) OLAY 37: (Atama İşlemi-Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi-Üniversite-Bilgi Edinme Hakkı) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 38: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun (Yd. İtiraz No: 2010/5) Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında İstihdam Edilen Akademik Personel İle Vakıf Yükseköğretim Kurumu Arasında Akdedilecek Sözleşmenin "İdari Hizmet Sözleşmesi" Niteliğinde Olduğuna Dair Kararı OLAY 39: 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun un 2. Maddesinde Yer Alan (Belediyeler Hariç) İbaresinin Anayasa ya Aykırı Olduğuna Dair Anayasa Mahkemesi Kararının İrdelenmesi OLAY 40: Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasını Öngören Tam Gün Yasası Hakkında Anayasa Mahkemesi'nin Verdiği Kısmi İptal Kararı OLAY 41: (HSYK-Baro Levhasından Silinme-Dış İdari Denetim) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 42: (İdari Teşkilât- Bağımsız İdari Otorite-İdare Hukukunun Kaynakları-Tebliğ) OLAY 43: (İdari İşlemlerin Yürürlük Zamanı-İmar Planı-Ruhsat-Mühürleme- Oda Kurulması) OLAY 44: (Ateşli-Silahlı Bıçaklar-İdari İşlem-Türleri-İdari Eylem-Temel Hak ve Özgürlükler-İdarenin Takdir Yetkisi) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 45: (Teşvikler-İdari İşlemler-Unsurları-İdari İşlemde Hata-Yönetmelik-Teşvik) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 46: (Gümrük İşleri-İdari İşlem-Türleri-Unsurları)

14 14 İdare Hukuku OLAY 47: (Araştırma Görevlisi-İdari İşlem-İdari İtiraz) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 48: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun Baz İstasyonlarının Meskûn Mahale Nasıl Kurulacağına İlişkin Kararı OLAY 49: (Baz İstasyonu- Yönetmelik-İdari İşlemler- İdarenin Yetkileri) OLAY 50: (Doçentlik Sınavı- İdari Teşkilât- İdari İşlem- -İdari Usûl-İdari İtiraz) OLAY 51: (Reklam Panosu-Ruhsat-İdari İşlemin Sona Ermesi-Kazanılmış Hak) OLAY 52: (Düzenleme Ortaklık Payı (Dop)-İmar Plan Değişikliği- İmar Para Cezası-İfraz-Tevhid) OLAY 53: (Yeni Belediye Başkanının Belirlenmesi- Belediye Meclis Kararı-İdari İşlemler- İdari İtiraz) OLAY 54: (Turizm Alanı-İmar Planı-İdari İşlem-Türleri) OLAY 55: (Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-İmar Planı-Yıkım-Para Cezası- -İfraz-Tevhid) OLAY 56: (Memuriyete Girişte Sınav-Kadro-İşe Başlama) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 57: (Memuriyete Giriş Koşulları-Aday Memuriyet-Polis Memuru-Kurumlararası Nakil) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 58: (Hile-İdari İşlem Türleri- Memuriyete Giriş Koşulları- Sınıflandırma) OLAY 59: Memurun Kariyeri Sürecinde Üst Öğrenim Tamamlamasına Rağmen Emsallerinin Ulaştıkları Derece ve Kademeyi Aşmamak Kaydıyla Biçimindeki Düzenlemenin Anayasal Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığı Hakkındaki Anayasa Mahkemesi Kararının İrdelenmesi OLAY 60: Kamu Görevlilerinin Hak ve Yükümlülüklerinin Temel İlkeleri Yasa İle Ortaya Konulmalı, Belirsiz ve Geniş Bir Alanın Yürütmenin Düzenlemesine Bırakılmayacağına Dair Anayasa Mahkemesi Kararının İrdelenmesi OLAY 61: (Memurun Şirket Ortaklığı-İdari Usul- -Rüşvet-Tedavi İzni) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 62: (Sicil- Sicile İtiraz-Bilgi Edinme Hakkı) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 63: (Görevden Uzaklaştırma-Naklen Atama-Mahkumiyetin Memuriyete Etkisi) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 64: (Disiplin Soruşturması-Görevden Uzaklaştırma-Ceza Koğuşturması) OLAY 65: (Naklen Atama-Sınıflandırma-Sözleşmeli Personel) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 66: (Geçici Görevlendirme- Görevden Uzaklaştırma) OLAY 67: (Sınıflandırma-Devlet Memurluğu-Başka İş Alma Yasağı) OLAY 68: (Kamu Personeli-Kamu Personelinin Hak ve Yükümlülükleri-Disiplin Soruşturması-Ceza Kovuşturması) OLAY 69: (Disiplin Yaptırımları-Özelleştirme-Sözleşmeli Personel-Hukuki Niteliği- Savunma Hakkı- AİHM Kararları) OLAY 70: (Sınav-Sınıflandırma-Ailenin Korunması-Memuriyete Son Verme) OLAY 71: (Hiyerarşi-İdari İşlem- Kamu Görevlisi-Ceza Koğuşturması) OLAY 72: (Sicil- Görevden Uzaklaştırma- Disiplin Cezası-Devlet Memurluğundan Çıkarma) OLAY 73: Kanunsuz Terfi İşleminin Geri Alınması ve Terfiye Dayanarak Yapılmış Fazla Ödemelerin İstirdat Edilip Edilemeyeceği Sorununa Dair Danıştay Kararının İrdelenmesi OLAY 74: Bağımsız İdari Otorite- Personel Rejimini Belirleme Yetkisinin Temel İlke ve Esasları Konulup, Çerçevesi Çizilmeden, Sınırları Gösterilmeden Bakanlar Kuruluna Devir Konusundaki Anayasa Mahkemesi Kararının İrdelenmesi OLAY 75: Telekomünikasyon İletişim Başkanı nın, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı nın Önerisi Üzerine Başbakan ca Atanmasının Hukuka Aykırılığı Konusundaki Anayasa Mahkemesi Kararının İrdelenmesi OLAY 76: Anayasa Mahkemesi, Danıştay 11. Dairesinin İstemi (2005/40) Üzerine 2829 S. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Emekli İkramiyelerini Düzenleyen 12. Maddesinde Geçen "Son Defa T.C. Emekli Sandığına Tabi Görevlerden Emekliye Ayrılan" İfadesinin İptali Kararı ve Sonrası Yapılan Yasal Düzenleme

15 İçindekiler 15 OLAY 77: (Devlet Planlama Teşkilâtı- Kamu Hizmeti-Kamu Yararı) OLAY 78: (Kamu Hizmeti ve Görülme Usûlleri-Hâkim İlkeler-İdari İşlem) OLAY 79: (Kamu Hizmeti-Türleri-Hâkim İlkeler-Yürütülmesi) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 80: (Kamu Hizmeti-Türleri-Yürütülmesi) OLAY 81: (Kamu Hizmeti-Sosyal Devlet) OLAY 82: (Kamu Hizmeti- Belediye-Özelleştirme) OLAY 83: (Kamu Hizmeti- İdari Kolluk) OLAY 84: (İdarenin Sözleşmeleri-Hukuki Sonuçları) OLAY 85: (Aile Hekimliği-İdare Sözleşmeleri-Sözleşmenin Feshi) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 86: (Hizmet Alım İhalesi-İş Ortaklığı-Teminat-İtirazen Şikayet) OLAY 87: (Yaklaşık Maliyet-İhale-Kamu Malı) OLAY 88: (İhale-Türleri-İş Ortaklığı) OLAY 89: (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-İhale Komisyonu-Ortak Girişim-Kamu İhale Genel Tebliği) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 90: (İhale-İhaleye İtiraz- Kamu İhale Kurulu) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 91: (Kamu Hizmeti-İhale-İdarenin Sözleşmeleri-Fesih) OLAY 92: (Kamu Malları-Kamusal Sulardan Yararlanma-Yetki Çatışması-Ecri Misil) OLAY 93: (Kamu Malı-Kumsal-Denetim) OLAY 94: (Kamu Malı-Fuzuli Şagil) OLAY 95: Kıyı Kenar Çizgisi Uygulaması ve Mülkiyet Hakkı Bağlamında AİHM nin Doğrusöz ve Aslan/Türkiye Kararını ve Değerlendirmeyi Okuyunuz OLAY 96: (Kamulaştırma-Kamu Yararı Kararı-Mülkiyetin Geçişi-İtiraz) OLAY 97: (Kamulaştırma-İdarenin Yetkileri- Mülkiyetin Kamuya Geçmesi-Taksitle Ödeme-İdarenin Mâli Sorumluluğu) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 98: (Kamulaştırma-Yetki Devri-İdari İşlem) OLAY 99: (İdari Kolluk-Kamu Sağlığı-İdari Denetim) OLAY 100: (İdari Kolluk-Terör-Zarar Tespit Komisyonu) OLAY 101: (Silah-İdari Kolluk- Telefon Dinleme- İdarenin Mâli Sorumluluğu-Üçüncü Kişinin Kusuru) - (Çözümü Verilmiştir) OLAY 102: (İdari Kolluk- İdari Yaptırım-Kabahatler Kanunu) OLAY 103: 5326 S. Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararının İrdelenmesi OLAY 104: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk-Hizmet Kusuru-Temel Kavramlar) OLAY 105: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller-Rücû) OLAY 106: (İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller) OLAY 107: (Memur Sendikaları-Tedavi İzni-İdarenin Mâli Sorumluluğu) OLAY 108: (Kamu Görevlileri-Sendikal Haklar-Disiplin Cezası- İdarenin Mâli Sorumluluğu-AİHM) OLAY 109: (Belediye- İdarenin Mâli Sorumluluğu-İlliyet Bağı) OLAY 110: (Kamu Hizmeti-İdarenin Mâli Sorumluluğu-Sorumluluğa Etki Eden Haller) OLAY 111: (Hizmet Kusuru-Kusursuz Sorumluluk-Manevi Tazminat) OLAY 112: İdarenin Mâli Sorumluluğu Bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) Öneryıldız/Türkiye Kararı ve Değerlendirmeler

16 16 İdare Hukuku Bölüm II SINAV SORU ÖRNEKLERİ I. METİN TİPİ SORU ÖRNEKLERİ II. VİZE/ARA SINAVLAR VE MAZERET SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK 14 - (Çözümü Verilmiştir) ÖRNEK 15 - (Çözümü Verilmiştir) ÖRNEK 16 - (Çözümü Verilmiştir) ÖRNEK III. FİNAL/DÖNEM SONU SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK 11 - (Çözümü Verilmiştir) ÖRNEK 12 - (Çözümü Verilmiştir) ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK IV. LİSANSÜSTÜ SINAVLARDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ EK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( Değişiklikleri Dahil) İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI Kavram Dizini

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU İçindekiler IX 3. Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi...100 4. İhale Kararının Alınması...100 5. Sözleşme Yapılması...101 D.

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. KISIM: İDARE KAVRAMI, İDARE HUKUKU ve İDARENİN HUKUK KAYNAKLARI. BİRİNCİ BÖLÜM: İDARE KAVRAMI ve İDARE HUKUKU

İÇİNDEKİLER. I. KISIM: İDARE KAVRAMI, İDARE HUKUKU ve İDARENİN HUKUK KAYNAKLARI. BİRİNCİ BÖLÜM: İDARE KAVRAMI ve İDARE HUKUKU İÇİNDEKİLER I. KISIM: İDARE KAVRAMI, İDARE HUKUKU ve İDARENİN HUKUK KAYNAKLARI BİRİNCİ BÖLÜM: İDARE KAVRAMI ve İDARE HUKUKU 1- ORGANİK ANLAMDA İDARE...4 I. YASAMA ve İDARE...4 II. YARGI ve İDARE... 4 1.

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Dr. Metin SARIASLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MUHASEBESİ Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Desteği Katılımcılardan Yapılan Kesintiler

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci Kısım TÜRKİYE NİN İDARİ TEŞKİLATI Birinci Bölüm Genel Kuramlar ve Anayasal

Detaylı

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları Prof. Dr. Turan YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku -

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI İDARÎ YARGI 30 Mayıs 02 Haziran 2013 / İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 1. 4483 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan 2. İlk ve Orta

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Editörler Doç. Dr. Müslüm Akıncı & Doç. Dr. Mustafa Avcı İDARE HUKUKU II

Editörler Doç. Dr. Müslüm Akıncı & Doç. Dr. Mustafa Avcı İDARE HUKUKU II Editörler Doç. Dr. Müslüm Akıncı & Doç. Dr. Mustafa Avcı İDARE HUKUKU II Yazarlar Doç.Dr. Mustafa Avcı Yrd.Doç.Dr. A.Kürşat Ersöz Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ziya Çalışkan Yrd.Doç.Dr. H. Bige Açımuz Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

ÇETIN EMEÇ CINAYETI. Adres. : http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/153985-cetin-emec-cinayeti?bia_source=rss 1/2

ÇETIN EMEÇ CINAYETI. Adres. : http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/153985-cetin-emec-cinayeti?bia_source=rss 1/2 Portal Adres ÇETIN EMEÇ CINAYETI : www.bianet.org İçeriği : Gündem Tarih : 07.03.2014 : http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/153985-cetin-emec-cinayeti?bia_source=rss 1/2 ÇETIN EMEÇ CINAYETI 2/2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti Dr. Ahmet YAYLA İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DÜZENLEME I. DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU BAKIMINDAN

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir HUKUKÇULAR İÇİN MUHASEBE BİLGİLERİ 2. Baskı Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar Muhasebenin düzeni Bilanço Gelir Tablosu Diğer

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

OKAY TEKİNSOY İDARE HUKUKU

OKAY TEKİNSOY İDARE HUKUKU Prof. Dr. Turan YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR Doç. Dr. Melikşah YASİN Yrd. Doç. Dr. Gül ÜSTÜN Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN Dr. Özge OKAY TEKİNSOY İDARE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER...

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER)

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) 1995 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) YENi YAYIN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR tarafından yazılan Belediyenin Organları Meclis, Encümen

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri MADDE 6

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri MADDE 6 1 T.C YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MEMURLUĞU GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiyecilik mesleğini kamuoyuna tanıtmak,

Detaylı

OKAY TEKİNSOY İDARE HUKUKU

OKAY TEKİNSOY İDARE HUKUKU Prof. Dr. Turan YILDIRIM Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR Doç. Dr. Melikşah YASİN Yrd. Doç. Dr. Gül ÜSTÜN Doç. Dr. Nur KAMAN Yrd. Doç. Dr. Özge OKAY TEKİNSOY İDARE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İDARE HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Mevzuat II. Mahkeme Kararları III. Bilimsel Eserler Kaynak Tarama

İÇİNDEKİLER. İDARE HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Mevzuat II. Mahkeme Kararları III. Bilimsel Eserler Kaynak Tarama İÇİNDEKİLER İDARE HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Mevzuat II. Mahkeme Kararları III. Bilimsel Eserler Kaynak Tarama Birinci Kısım İDARE VE İDARE HUKUKU Bölüm 1 İDARE KAVRAMI I. İdare Organı (Organik Anlamda

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI...

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... İçindekiler İçindekiler BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... 1 Giriş... 1 Belediye Başkanlığı Ödeneği... 1 Huzur Hakkı... 4 Belediye Başkanlığında Geçen Süre... 6 Sosyal Hak Ve Yardımlar... 7 İzin Hakkı...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı