sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunanlar için bilgilendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunanlar için bilgilendirme"

Transkript

1 Hernalser Gürtel polis gözaltı merkezinde sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunanlar için bilgilendirme 1

2 1. Sınır dışı edilmek üzere tutukluluk ve şikayet Neden sınır dıģı edilmek üzere tutukluyum? Sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunduğumu birisine bildirebilir miyim? Bir hukuki vekili ve/ya da bir aile ferdini bilgilendirme hakkım var mı? Sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk hali ne kadar sürebilir? Hangi Ģikayet olanaklarım (hukuki yollar) var? Sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğa karģı Ģikayet nedir? Ülkemin bir temsilcisiyle görüģmek istiyorum. Ona nasıl ulaģabilirim? Kabulünüz sırasında ülkenizin bir temsilcisiyle temasa geçme konusunda herhangi bir yanıt vermediniz (ne kabul ettiniz, ne de reddettiniz) ya da temasa geçilmesini istemiyor musunuz? Eve dönüģ sertifikasıyla ilgili bilgiler Yurt dışına çıkılması gerektiğinde, bunun hukuki esasları Hukuki sorulara iliģkin genel bilgiler Benim hukuki durumum hakkında kim bilgi sahibidir? Gönüllü olarak vatanıma dönmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Sınır dıģı edilme durumunda ne olur? Sınır dıģı edilmemek için direnirsem ne olur? Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler müessesesi nedir? Sosyal Hizmetler benim için ne yapabilir? Sosyal Hizmetler ne yapar? DanıĢmaya yönelik bir görüģmeye yanımda ne götürmeliyim? Polis gözaltı merkezinde (PAZ) yaşantı Nerede bulunuyorum? Polis gözaltı merkezinin (PAZ) adresi nedir? Gözaltı düzenlemeleri Sosyal Hizmetlere ne zaman ve nerede ulaģabilirim? Hücrede ne bulundurabilirim? EĢyalarım ve param nerede bulunmaktadır? Yükümlülüklerim nelerdir? Bunlara uymadığım takdirde ne olur? Yemeklerle ilgili hususlar AlıĢ veriģ yapabilir miyim? Ne zaman duģ yapabilirim? ÇamaĢırlarımı nasıl ve nerede yıkayabilirim? Zamanımı nasıl geçirebilirim? Nerede sigara içebilirim? Belirli kiģilerle birlikte kalabilir miyim? Tek kiģilik hücrede kalabilir miyim? Ne zaman (tek baģına) hücre hapsine alınırım? Ailem de sınır dıģı edilmek üzere tutuklu. Neredeler? Onları görebilir miyim? Ziyaretçi kabul edebilir miyim? Telefon edebilir miyim ve mektup yazabilir miyim? Bana posta (mektuplar ve paketler) gönderilebilir mi? Dini vecibelerimi nasıl ve nerede yerine getirebilirim? Benim bir sorunum var. Kime baģvurabilirim? Nereye Ģikayet edebilirim? Tıbbi bakım Önemli bilgiler Neden ellerimi yıkamalıyım? Bu neden önemlidir? Neden muayene ediliyorum? Muayeneyi reddetmem durumunda ne olur? Doktorumu kendim seçebilir miyim? Kronik bir hastalığım varsa ya da ilaçlara ihtiyacım varsa, ne yapmalıyım? Tüberküloz (TBC) ile ilgili bilgiler Sınır dışı edilmek üzere tutukluluktan tahliye edilme Tahliye edilmeyle ilgili genel bilgiler Tahliye edildiğim zaman bana bir belge verilir mi? Daha sonra ne olur?

3 Sayın bayanlar ve baylar, bu dosya, sınır dıģı edilmek üzere tutuklu olduğunuz süre için ilk bilgilendirme ve küçük bir yardım olarak tasarlanmıģtır. Dosya, sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunan bütün insanlara yöneliktir. Ancak sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğun nedenleri çoğu kez çok farklıdır. Bu nedenle bu dosyada belirtilmiģ olan hususların her biri sizin için ve sizin kiģisel konumunuz için geçerli olmayacaktır. En önemli soruları cevaplandırmaya gayret ettik. BaĢka sorularınızın olması halinde lütfen bir polis memuruna ya da Sosyal Hizmetler e baģvurunuz. Eğer birşeyi anlamıyorsanız, özellikle sizden birşeyi imzalamanız isteniyorsa, lütfen açıklama talep ediniz.! Önemli kavramlar! Sınır dışı edilme (Abschiebung): Avusturya da ikamet etmeye hakkınız yoksa, ülkeyi terk etmek zorundasınız. Yurt dıģına çıkıģınız gönüllü olarak da, zorla da gerçekleģebilir. Ülkenin zorla terk edilmesine sınır dıģı edilme denir. 2.4 den bakınız Gözaltı düzenlemeleri (Anhalteordnung): Gözaltı düzenlemeleri, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk halindeki yaģantıyı düzenler. Bu düzenlemelerde, haklarınız ve yükümlülükleriniz düzenlenmiģtir. Gözaltı düzenlemelerinin en önemli hususları burada açıklanmıģtır. Her zaman için gözaltı düzenlemelerinin asıl metnini okuyabilirsiniz. 4.2 den bakınız Oturma yasağı (Aufenthaltsverbot): Oturma yasağı, resmi makamların Avusturya yı terk etmeniz gerektiği ve belirli bir süre boyunca geri gelmenizin yasaklandığı yönündeki kararıdır. Bununla ilgili olarak size yazılı bir karar verilir. Yurt dışına çıkma talimatı (Ausweisung): Yurt dıģına çıkma talimatı, resmi makamların Avusturya yı terk etmeniz gerektiği yönündeki kararıdır. Bununla ilgili olarak size yazılı bir karar verilir. Emanet (Depot): Emanet, eģyalarınızın bulunduğu yerdir. 4.5 den bakınız Gönüllü dönüş (Freiwillige Rückkehr): Gönüllü olarak yurt dıģına çıkıģ yapabilirsiniz. Eğer bunu isterseniz, bunu yaparken destek alabilirsiniz. 2.3 den bakınız Yabancılar polisi dairesi (Fremdenpolizeibehörde): Yabancılar polisi dairesi, sizin ikametinizin incelenmesi için yetkili olan ve sınır dıģı edilmek üzere tutuklu kalmanız gerektiği yönündeki kararı vermiģ olan resmi dairedir. 2.2 den bakınız Daha hafif önlem (Gelinderes Mittel): Resmi daire, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk yerine daha hafif bir önlem uygulanmasına karar verebilir. Böyle bir durumda düzenli olarak yetkili polis karakoluna (Polizeiinspektion/Wachzimmer) uğramanız gerekecektir. Bazı Ģartlar altında resmi daire tarafından belirlenmiģ olan bir konutta (örneğin apartman dairesi) ikamet etmek zorunda olabilirsiniz. İnsan hakları müşavirliğinin (MRB) komisyonları (Kommissionen des Menschenrechtsbeirats (MRB): Sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunduğunuz süre içinde sizi bir komisyon ziyaret edebilir. Komisyonun görevi, polis gözaltı merkezindeki (PAZ) genel 3

4 Ģartları denetlemektir. Bu komisyon, bu konuda bağımsız bir mercii, yani insan hakları müģavirliğini, bilgilendirir. Komisyon size hukuki konularda danıģma hizmeti veremez ya da vekilliğinizi üstlenemez. Sivil toplum örgütü (NGO) (Nichtregierungsorganisation (NGO)): Bir sivil toplum örgütü ile çalıģanları, Avusturya resmi makamlarından bağımsızdırlar. Sivil toplum örgütleri size danıģma hizmeti verebilir ve vekilliğinizi üstlenebilirler. Eğer vekilliğinizin üstlenilmesini arzu ediyorsanız, bu sivil toplum örgütünün (NGO) bay ya da bayan bir çalıģanına yazılı bir vekalet vermeniz gerekmektedir. 1.2 ve 2.2 den bakınız PAZ Polis gözaltı merkezi (Polizeianhaltezentrum): Polis gözaltı merkezi, sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunduğunuz yerdir. 4.1 den bakınız Avukat (Rechtsanwalt): Bir avukatın görevi, size hukuki yönden danıģma hizmeti vermek ve sizi temsil etmektir. Kendisi bunun için özel eğitim almıģtır. Kural olarak, avukat için para ödemek zorundasınız. Eğer kendinizi temsil ettirmek istiyorsanız, avukata yazılı ya da sözlü bir vekalet vermek zorundasınız. 1.2 ve 2.2 den bakınız Hukuki yol (Rechtsmittel): Verilecek bir karara karģı birģey yapabilirsiniz. Bunun için bir temyiz yazısı yazmanız ve bunu yetkili resmi makama göndermeniz gerekmektedir. Hukuki vekiliniz bunu sizin için yapabilir. Hukuki yollar temyiz talepleri ya da Ģikayetlerdir. 2.1 den bakınız Hukuki yol açıklaması (Rechtsmittelbelehrung): Yazılı kararın sonunda, karara karģı ne yapabileceğiniz belirtilmiģtir. Buna hukuki yol açıklaması denir. BelirtilmiĢ olan süreleri dikkate alınız. 2.1 den bakınız Sosyal Hizmetler (Soziale Betreuung): Sosyal hizmetler, bir sivil toplum örgütü (NGO) tarafından sunulmakta olup, bu kuruluģ sizin sorularınızı cevaplandırabilir ve size polis gözaltı merkezinde (PAZ) bulunduğunuz süre içinde yardımcı olabilir. 3. den bakınız Sınır dışı edilmek üzere tutuklanmanıza dair yazılı karar (Schubhaftbescheid): Eğer yabancılar polisi gizleneceğinizden endiģe ederse, gözaltına alınır ve sınır dıģı edilmek üzere tutuklu konumuna alınırsınız. Size resmi daire tarafından bununla ilgili olarak verilecek olan yazılı kararda, yabancılar polisi dairesinin neden gizleneceğinize inandığının belirtilmesi zorunludur. Bu karara, sınır dıģı edilmek üzere tutuklamaya dair yazılı karar denir. 1.1 den bakınız Sınır dışı edilmek üzere tutuklanmanıza karşı şikayet (Schubhaftbeschwerde): Sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk haline karģı Ģikayette bulunabilirsiniz. Buna sınır dıģı edilmek üzere tutuklamaya karģı Ģikayet denir. 1.4 den bakınız Bağımsız İdari Kurul (Unabhängiger Verwaltungssenat (UVS)): Bağımsız Ġdari Kurul, bağımsız bir yargı kurulu olarak sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk haline karģı Ģikayetiniz hakkında karar verir. 4

5 1. Sınır dışı edilmek üzere tutukluluk ve şikayet 1.1. Neden sınır dışı edilmek üzere tutukluyum? Sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk hali, ceza hapsi değildir. Yabancılar polisi, Avusturya hukukuna göre Avusturya da bulunup bulunamayacağınızı incelemektedir. Yabancılar polisi, ülke dıģına çıkmayıp gizleneceğizden endiģe etmektedir. Bu, sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunmanızın nedenidir. Sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunmanızın somut nedenleri, sınır dıģı edilmek üzere tutuklanmanıza dair yazılı kararda belirtilmiģtir. Sorularınızın olması halinde, lütfen Sosyal Hizmetlere ya da bay veya bayan hukuki vekilinize baģvurunuz. Sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk kararı, yetkili yabancılar polisi dairesi tarafından verilir. Polis gözaltı merkezindeki (PAZ) polislerin, sizin tutuklanmanıza dair verilen kararla hiç bir ilgisi yoktur ve genelde tutuklanmanızın nedenleri hakkında bilgi sahibi de değildirler. Yabancılar polisi makamı, bir dava sürecinde ülke dıģına çıkmanız gerekip gerekmediğini inceler. Dava süreci yazılı bir kararla sona erer (Yurt dıģına çıkma talimatı ya da oturma yasağı). Elinize böyle bir yazılı karar geçmesi halinde, Sosyal Hizmetlere ya da bay veya bayan hukuki vekilinize baģvurunuz. Ülkeden çıkıģ yapmanız gerektiği yönünde karar verilmiģse, resmi makam yurt dıģına çıkıģınızı organize eder Sınır dışı edilmek üzere tutuklu bulunduğumu birisine bildirebilir miyim? Bir hukuki vekili ve/ya da bir aile ferdini bilgilendirme hakkım var mı? Evet. Güvendiğiniz bir kiģiyi (örneğin aile fertleri, arkadaģlar) VE bir hukuki vekili (= hukuk danıģmanı, örneğin avukat ya da sivil toplum örgütü [NGO]) tutuklanmanız konusunda bilgilendirme hakkınız bulunmaktadır (Bununla ilgili olarak madde 4.16 ya bakınız). Temasa geçebilmek için lütfen bir polise ya da Sosyal Hizmetlere baģvurunuz! Eğer reģit değilseniz, ayrıca gençlik refahı kurumu (Jugendwohlfahrtsträger) ile temasa geçme hakkınız bulunmaktadır. Gençlik refahı kurumu, çocukların ve gençlerin korunması için yetkili olan bir Avusturya makamıdır. Gençlik refahı kurumu, memurlar tarafından, sınır dıģı edilmek üzere gözaltına alındığınız konusunda bilgilendirilir. Eğer 16 yaģından küçükseniz ve Avusturya da akrabalarınız (Bakım hakkına sahip olan kiģiler ya da veliler) yoksa, dava sürecinde (Sınır dıģı edilmek üzere tutuklanmaya karģı Ģikayet, oturma yasağı ve yurt dıģına çıkma talimatı) gençlik refahı kurumu sizi temsil eder ve sizinle ilgilenir. Yabancılar polisi makamı, gençlik refahı kurumunu sınır dıģı edilmek üzere gözaltına alındığınız konusunda bilgilendirir. Eğer bir sorununuz varsa ve gençlik refahı kurumunun bay veya bayan bir elemanıyla görüģmek istiyorsanız, lütfen teması sağlamak için bir polise ya da Sosyal Hizmetlere baģvurunuz. 5

6 1.3. Sınır dışı edilmek üzere tutukluluk hali ne kadar sürebilir? Sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk halinin ne kadar süreceğini genel olarak söylemek mümkün değildir, çünkü bu süre birçok çeģitli faktöre bağlıdır. Ancak resmi makamlar, tutukluluk halini mümkün olduğu kadar kısa tutmakla yükümlüdürler. Eğer bu süreçte resmi makamlarla iģbirliği yaparsanız, özellikle seyahat belgelerinizi teslim eder ve kimliğinizle ilgili olarak doğru bilgiler verirseniz, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk halinizin mümkün olduğu kadar kısa sürmesine siz kendiniz de katkıda bulunabilirsiniz. Ülkeden gönüllü olarak çıkıģ yapma imkanınız da vardır. Bu Ģekilde sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk halinin süresini büyük ölçüde kısaltmak mümkündür (Bununla ilgili olarak madde 2.3 e bakınız). Dava sürecinin güvenceye alınması için sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunuyorsanız, memurlar bir dava süreci gerçekleģtirirler ve Avusturya yı terketmek zorunda olup olmadığınızı incelerler. Eğer Avusturya yı terketmek zorunda olduğunuza karar verildiyse, resmi daire ülkeden çıkıģınızı organize eder. Bunun için memurlar, yasada düzenlenmiģ olan andan itibaren sınır dıģı edilmeniz düģünülen devletin resmi makamlarıyla temasa geçerler. Pasaportunuzun olmaması durumunda, memurlar gerekli belgeleri (bir eve dönüģ sertifikası) temin ederler ve sınır dıģı edilme sürecini planlarlar. Uygulanabilir bir karar (Yurt dıģına çıkma talimatı ya da oturma yasağı) ve gerekli bütün belgeler ve izinler alındıktan sonra, sınır dıģı edilirsiniz. Ancak daha önce, sınır dıģı edilmenize karģı nedenlerin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekmektedir. Ġstisnai hallerde (kesintilerle de olsa) iki yıl içinde azami 10 yıl boyunca sınır dıģı edilmek üzere tutuklu kalabilirsiniz. Aynı nedenden dolayı daha uzun bir süre boyunca sınır dıģı edilmek üzere tutuklu kalmanız hiç bir Ģart altında mümkün değildir. Ancak genelde sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk hali çok daha kısadır Hangi şikayet olanaklarım (hukuki yollar) var? Sınır dışı edilmek üzere tutukluluğa karşı şikayet nedir? Eğer sınır dıģı edilmek üzere tutuklanmanızın haksız (yanlıģ) olduğuna inanıyorsanız, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğa karģı yazılı bir şikayette bulunma imkanınız vardır. ġikayette bulunma hakkına, bütün tutukluluk sürenizin tamamı boyunca ve sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk halinizin sona ermesinden altı hafta sonrasına kadar da sahipsiniz. ġikayetin, yetkili Bağımsız Ġdari Kurula (UVS) verilmesi gerekir (Bağımsız Ġdari Kurulların (UVS) adreslerinden bakınız). Eğer sınır dıģı edilmek üzere tutuklanmanıza karģı Ģikayeti kendiniz yazdıysanız, bunu lütfen bir polise ya da Sosyal Hizmetlere veriniz. Hukuken temsil ediliyorsanız, bunu hukuki vekiliniz yapacaktır. Bu arada aģağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz: Genel bilgiler: ġikayetin Almanca dilinde yazılması gerekmektedir. Bunun için yardımdan yararlanabilirsiniz. Bir avukata ya da bir sivil toplum örgütüne (NGO) baģvurabilirsiniz. Avukatların ve sivil toplum örgütlerinin (NGO) bir listesini katınızda bulunan bir polisten isteyebilirsiniz. 6

7 Lütfen Ģikayeti, sınır dıģı edilmek üzere tutuklamaya karģı Ģikayet olarak adlandırınız ve yazılı sınır dıģı edilmek üzere tutuklama kararında belirtilmiģ olan süreleri dikkate alınız. ġikayeti imzalamayı unutmayınız! ġikayetin bir baģkası tarafından yazılması mümkündür, fakat bir baģkasına vekalet vermediyseniz, Ģikayeti mutlaka sizin imzalamanız gerekmektedir. Eğer vekalet verdiyseniz, sınır dıģı edilmek üzere tutuklamaya karģı Ģikayeti ya siz imzalamalısınız, ya da vekiliniz imzalamalıdır. İçerik konusunda: Sizce tutukluluk halinizin neden haksız (yanlıģ) olduğunun nedenlerini belirtiniz. YanlıĢ anlamaları açıklığa kavuģturunuz. Deliller ibraz ediniz. Eğer sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk haline Ģikayet için emanetten belgelere ihtiyacınız varsa, lütfen bir polise ya da Sosyal Hizmetlere baģvurunuz. ġikayetinizin bir hafta içinde karara bağlanması gerekmektedir. Tutukluluk hali incelenir. Eğer Bağımsız Ġdari Kurul (UVS), sınır dıģı edilmek üzere tutuklu kalmanıza karar verecek olursa, bu karara yüksek idare mahkemesi (VwGH) ya da anayasa mahkemesi (VfGH) nezdinde bir Ģikayette daha bulunabilirsiniz. Bu Ģikayetin masraflarını ödemek zorundasınız. Böyle bir durumda bir avukatınızın olması gerekmektedir. Eğer bir avukat tutacak paranız yoksa, yardım talep edebilirsiniz. Buna dava yardımı denir. Lütfen Sosyal Hizmetlere ya da hukuki vekilinize baģvurunuz. Eğer sürekli olarak (kesintisiz) altı aydan uzun bir süre sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunursanız, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğunuz otomatik olarak incelenir. Bundan sonraki incelemeler sekiz haftada bir yapılır. Bağımsız İdari Kurul (UVS) nedir? Bağımsız Ġdari Kurul (UVS), bağımsız bir yargı kurulu olarak sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğa karģı Ģikayetiniz hakkında karar verir. Bağımsız Ġdari Kurul (UVS) polise bağlı olmayıp polisi ve resmi makamı kontrol etmektedir. Yüksek idare mahkemesi (VwGH) Anayasa mahkemesi (VfGH) Şikayet (Avukat gereklidir) Bağımsız İdari Kurul (UVS) Sınır dışı edilmek üzere tutukluluğa şikayet Yabancılar polisi makamı Bağımsız İdari Kurulu (UVS) nerede bulabilirim? Her federal eyalette bir Bağımsız Ġdari Kurul (UVS) bulunur. Sizin için, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk kararınızda yazan Bağımsız Ġdari Kurul (UVS) yetkilidir. 7

8 Burgenland için Bağımsız Ġdari Kurul Neusiedler Straße 35-37/ Eisenstadt Tel: 02682/ Kärnten için Bağımsız Ġdari Kurul Fromillerstraße Klagenfurt Tel: 0463/ Aşağı Avusturya için Bağımsız Ġdari Kurul Wiener Straße St. Pölten Tel: 02742/ Yukarı Avusturya için Bağımsız Ġdari Kurul Fabrikstraße Linz Tel: 0732/ Salzburg için Bağımsız Ġdari Kurul Michael Pacher-Straße Salzburg Tel: 0662/ Steiermark için Bağımsız Ġdari Kurul Salzamtsgasse Graz Tel: 0316/ Tirol için Bağımsız Ġdari Kurul Michael Gaismair-Straße Innsbruck Tel: 0512/ Vorarlberg için Bağımsız Ġdari Kurul Römerstraße Bregenz Tel: 05574/ Viyana için Bağımsız Ġdari Kurul Muthgasse Wien Tel: 01/

9 1.5. Ülkemin bir temsilcisiyle görüşmek istiyorum. Ona nasıl ulaşabilirim? Kabulünüz sırasında size, ülkenizin bir temsilcisiyle temasa geçmek isteyip istemediğiniz sorulmuģtur. O anda temasa geçmek istememeniz halinde de, fikrinizi her an için değiģtirebilirsiniz. Büyükelçiliğinizle ücretsiz olarak temasa geçebilirsiniz (Telefon ya da mektup). Bununla ilgili olarak madde 4.16 ya bakınız. Büyükelçiliklerin ve konsoloslukların bir listesini katınızda bulunan bir polisten alabilirsiniz Kabulünüz sırasında ülkenizin bir temsilcisiyle temasa geçme konusunda herhangi bir yanıt vermediniz (ne kabul ettiniz, ne de reddettiniz) ya da temasa geçilmesini istemiyor musunuz? Avusturya makamları esasen sizin rızanız olmadan resmi dairelere ya da kiģilere veriler vermezler. Ancak bazı hallerde Avusturya makamları anlaģmalara istinaden, ülkenizi sınır dıģı edilmek üzere tutuklandığınız konusunda biligilendirmekle yükümlüdür. Bu nedenle temasa geçilmesini istemiyorsanız, bunu bir polise söylemeniz önemlidir. Böyle bir durumda Avusturya makamları ülkenizi bilgilendirmekle yükümlü DEĞĠLDĠR Eve dönüş sertifikasıyla ilgili bilgiler Bir seyahat belgenizin olmaması durumunda Avusturya makamları ülkenizde yedek belge (eve dönüģ sertifikası) düzenlenmesi yönünde ricada bulunabilirler. Bu arada sizin büyükelçiliğinize götürülmeniz gerekebilir. Büyükelçilikte size ülkenizin bir temsilcisi tarafından hayatınız ve ülkenizle ilgili sorular sorulur. Bu süreçte yanınızda daima Avusturya lı bir memur hazır bulunur. Sorunlarınızın olması halinde Avusturya lı bu memura baģvurunuz. 9

10 2. Yurt dışına çıkılması gerektiğinde, bunun hukuki esasları 2.1. Hukuki sorulara ilişkin genel bilgiler Kendi durumunuzu, tanıdığınız diğer kiģilerin ya da sizinle birlikte tutuklu bulunan kiģilerin durumlarıyla karģılaģtırırken dikkatli olunuz. Çoğu kez küçük fakat önemli farklar vardır. Her zaman yazılı kararlarda belirtilmiģ olan sürelere dikkat ediniz. Eğer bir süreyi geçirecek olursanız, dava sürecine son verilebilir ve bunun sizin için olumsuz sonuçları olabilir. Sürelerin ne kadar olduğunu, yazılı kararın sonunda hukuki yol açıklaması bölümünde bulabilirsiniz. Yazılı kararı teslim almamanız ya da imzalamamanız halinde de, sürenin iģlemeye baģladığını lütfen dikkate alınız. Kendinizi özel bir Ģahıs, bir sivil toplum örgütü (NGO) ya da bir avukat tarafından temsil ettirme imkanınız vardır. Avukatların ve sivil toplum örgütlerinin (NGO) bir listesini katınızda bulunan bir polisten alabilirsiniz. Bir sivil toplum örgütü (NGO) ya da bir avukat tarafından ziyaret edilmeniz durumunda, lütfen daha önce bir avukat ya da bir organizasyon tarafından ziyaret edilip edilmediğinizi veya desteklenip desteklenmediğinizi bildiriniz. Eğer birbirinden haberi olmayan birkaç kiģi sizin için faaliyet gösteriyorsa, bu size zarar verebilecek yanlıģ anlamalara ve hatalara yol açabilir. Çok kez yardımdan yararlanabilmeniz için sivil toplum örgütüne (NGO) ya da bir avukata bir vekalet vermeniz gerekmektedir. Bu, o kiģiye sizin için resmi dairelerle görüģebilme ve sizin adınıza dilekçeler ve itirazlar yazabilme izni vermeniz anlamına gelmektedir. Bu nedenle yalnız o kiģiye güveniyorsanız, bir vekaletname imzalayınız. Ġmzaladığınız herģeyin size önce açıklanmasını isteyiniz Benim hukuki durumum hakkında kim bilgi sahibidir? Davanızın durumu ya da diğer hukuki sorunlarla ilgili sorularınızın olması halinde, lütfen yetkili yabancılar polisi dairesine veya Sosyal Hizmetlere baģvurunuz. Eğer isterseniz, Sosyal Hizmetler sizin için hukuki durumunuzun ne olduğunu resmi daireden sorabilir (örneğin davanın durumu ve tamamlanması hakkında) ve size durumu açıklayabilir. Sosyal Hizmetler sizi hukuki açıdan temsil edemez. Eğer yabancılar polisi dairesiyle temasa geçmek istiyorsanız, adresini ve telefon numarasını sınır dıģı edilmek üzere tutuklanmanıza dair yazılı kararın birinci sayfasında yukarda bulabilirsiniz. Diğer bir kiģiyi de kendinize vekil tayin etme hakkına sahipsiniz. Bunun için o kiģiye yazılı bir vekaletname vermelisiniz. Bir avukat için sözlü bir vekalet yeterlidir. Sonra bu kiģi resmi daireden hukuki durumunuzla ilgili bilgileri alabilir ve size verebilir. Yabancılar polisindeki dosyanızı tetkik etme hakkınız vardır, yani dosyayı inceleyebilir ve fotokopi yapabilirsiniz. Dosya Almanca dilinde oluģturulmuģ olup resmi daire dosyayı sizin için tercüme ettirmek zorunda değildir. Bu nedenle herhalde bir vekilin (avukat ya da sivil toplum örgütü [NGO]) dosyayı sizin için tetkik etmesi (incelemesi) ve sonra size açıklaması anlamlı olacaktır. Fotokopilerin ödenmesi gerekmektedir. 10

11 2.3. Gönüllü olarak vatanıma dönmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Sınır dıģı edilmek üzere tutuklu bulunduğunuz zaman içinde gönüllü olarak yurt dıģına çıkmaya karar verme hakkına sahipsiniz. Bu Ģekilde, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk süresini kısaltabilir ve muhtemelen polis refakatinde gerçekleģecek sınır dıģı edilme iģlemini önleyebilirsiniz. Sosyal Hizmetler size yurt dıģına çıkıģınızın organize edilmesinde yardımcı olabilir (bununla ilgili olarak madde 3.2 ye bakınız). Eğer geçerli bir pasaportunuz varsa ve uçuģ masraflarını kendiniz ya da yakınlarınız (akrabalar, arkadaģlar) vasıtasıyla karģılayabiliyorsanız, gönüllü olarak yurt dıģına çıkıģınız genelde çok kısa sürede tarafınızdan ve Sosyal Hizmetler tarafından organize edilebilir. Lütfen gönüllü geriye dönüģ sürecini mutlaka yakınlarınız tarafından uçak bileti alınmadan önce Sosyal Hizmetlerle görüģünüz. Pasaportunuzun emanetteki eģyalarınızın arasında olmaması durumunda (örneğin pasaportunuz arkadaģlarda ya da ailenizde bulunmakta), Sosyal Hizmetlerin bürosuna ya da polis gözaltı merkezine (PAZ) teslim edilmesi mümkündür. ArkadaĢlarınız ya da aileniz, uçak bileti alınması için gerekli olan parayı tasdik yazısı karģılığında Sosyal Hizmetlerin bürosuna bırakabilirler. Eğer paranız yoksa, Sosyal Hizmetler geriye dönüģ masraflarınızın karģılanması için gayret gösterecektir. Yurt dıģına gönüllü olarak çıkıģ yaparsınız, birçok kez küçük bir finansal yardım alabilirsiniz. Geçerli bir seyahat belgenizin olmaması durumunda, Sosyal Hizmetler size bir geri dönüģ sertifikası düzenlenmesi için büyükelçiliğe baģvuracaktır. Bu hangi büyükelçilik olduğuna bağlı olarak birkaç gün, hafta ya da ay sürebilir. Sosyal Hizmetlere diğer belgeler (örneğin ehliyet, nüfus cüzdanı v.s.) vermeniz ya da vatanınızdan posta yoluyla bir fotokopi gönderilmesini sağlamanız halinde, herģey daha çabuk olur. Daima tam (ve doğru) isminizi ve son ikamet adresinizi açıklamalı ve bütün yazılı ve sözlü sorulara samimi yanıtlar vermelisiniz. Sizin yardımınızla dava süreci ve sınır dıģı edilmek üzere tutukluk hali daha kısa sürede tamamlanabilir. ġimdi gönüllü olarak yurt dıģına çıkmaya karar vermezseniz, Avusturya dan sınır dıģı edilmeyi göze alırsınız. Böyle bir durumda resmi daire yurt dıģına çıkıģınızı planlar ve bir geri dönüģ sertifikası ile bir bilet temin eder Sınır dışı edilme durumunda ne olur? Yabancılar polisi gerekli bütün seyahat belgelerini temin ettikten sonra, sınır dıģı edilme için bir tarih belirlenir. Sınır dıģı edilme, otobüs ya da uçakla gerçekleģtirilebilir. Sıkı güvenlik kurallarına istinaden, polisler sınır dıģı edilmenizden hemen önce bütün kiģisel eģyalarınızı elinizden almak zorundadırlar. EĢyalarınız size varıģ yerinde iade edilir. Bir otobüsle sınır dıģı edilmeniz halinde, burada otobüse binmek zorundasınız ve varıģ ülkesine götürülürsünüz. Bir uçakla sınır dıģı edilmeniz halinde, polis sizi hava limanına götürür ve uçağa binmenizi sağlar. Polisin sizden direnmenizi beklemesi durumunda uçuģ boyunca size bir ya da birkaç polis refakat eder Sınır dışı edilmemek için direnirsem ne olur? Eğer sınır dıģı edilmemek için direnirseniz, polisin zorlayıcı önlemler alma (Örneğin bağlamak) hakkı vardır. 11

12 Sizi sınır dıģı etme denemesinin baģarısız olması halinde, yeni bir tarih belirlenir. Böyle durumlarda polisler size vatanınıza kadar refakat eder. Ayrıca size karģı devlet otoritesine direnme nedeniyle suç duyurusunda bulunulabilir ve adliyeye ait bir cezaevinde mahkemede görülecek bir davayı beklemek zorunda kalabilirsiniz. Polisin Ģiddetli direnç beklemesi durumunda, sınır dıģı edilme bir çarter uçak seferiyle yapılabilir. Böyle bir durumda vatanınıza ulaģtığınızda yerel makamlara teslim edilirsiniz. 12

13 3. Sosyal Hizmetler 3.1. Sosyal Hizmetler müessesesi nedir? 3.2. Sosyal Hizmetler benim için ne yapabilir? Sosyal Hizmetler size çeģitli sorunlarda yardımcı olabilir. Sosyal Hizmetler gönüllü bir sunumdur. Her zaman için bilgi isteyebilir ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Eğer sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğunuz sırasında yardıma ihtiyacınız olursa, Sosyal Hizmetlere baģvurabilirsiniz. Bu, resmi makamlardan bağımsız olan bir yardım müessesesidir ve sunulan yardımlar için bir ücret ödemeniz gerekmez. Sosyal Hizmetler size sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğunuz sırasında sorularınız ya da sorunlarınızda yardım edebilir. ÇalıĢanları özel durumlarda da yardımcı olmaya çalıģırlar. Sosyal Hizmetler - size resmi makamların yazılı kararlarını ve bildirilerini tercüme edebilir ya da açıklayabilir; - yasalarla ve dava sürecinizle ilgili soruları cevaplandırabilir ya da resmi makamlardan bilgi alabilir; - yakınlarınızla ve güvendiğiniz kiģilerle temasa geçebilmenizi sağlayabilir; - size polis gözaltı merkezindeki (PAZ) sorunlarda yardım edebilir ve sizinle memurlar arasında aracı olabilir; - isteklerinizi komutana, yabancılar polisine, doktora ve diğer mercilere iletebilir; - bu yöndeki isteğiniz üzerine size gönüllü geri dönüģte destek olabilir; - sizi tahliyenize ya da sınır dıģı edilmenize hazırlayabilir; - gerektiğinde size örneğin giyim eģyaları, sıhhi malzemeler ve gazeteler (haberler) verebilir. Sosyal Hizmetler sizi hukuki konularda temsil edemez Sosyal Hizmetler ne yapar? Bu polis gözaltı merkezinde (PAZ) Sosyal Hizmetler den sorumlu olan kuruluģ: Verein Menschenrechte Österreich Avusturya Ġnsan Hakları Derneği Kabulünüz sırasında size Sosyal Hizmetler ile ilgili bir enformasyon broģürü verilmiģtir. Siz bu kâğıtta hizmetlerden yararlanmak isteyip istemediğinizi belirttiniz. HAYIR iģaretlemiģ olmanız durumunda bile, fikrinizi değiģtirebilirsiniz. Sosyal Hizmetlerle görüģmek istediğiniz zaman lütfen katınızda bulunan bir polise baģvurunuz. EVET iģaretlemiģ olsanız bile Sosyal Hizmetlere gitmek zorunda değilsiniz. Sosyal Hizmetlerin hazır bulunmasıyla ilgili 4.3 den bakınız. 13

14 3.4. Danışmaya yönelik bir görüşmeye yanımda ne götürmeliyim? Resmi makamların sizinle ilgili olarak sürdürdüğü davalara iliģkin sorularınız olması durumunda, lütfen resmi makamların bütün yazılı kararlarını, bildirilerini ve saireyi danıģma görüģmesine beraberinizde getiriniz. Eğer yakınlarınızla ya da güvendiğiniz kiģilerle (örneğin arkadaģlarla) temasa geçmek istiyorsanız, telefon numaralarını Sosyal Hizmetlere beraberinizde götürmelisiniz. 14

15 4. Polis gözaltı merkezinde (PAZ) yaşantı 4.1. Nerede bulunuyorum? Polis gözaltı merkezinin (PAZ) adresi nedir? Viyana Hernalser Gürtel polis gözaltı merkezinde bulunuyorsunuz. Adres Ģöyledir: Polizeianhaltezentrum (PAZ), Breitenfeldergasse 21, 1080 Wien 4.2. Gözaltı düzenlemeleri Gözaltı düzenlemeleri, sınır dıģı edilmek üzere tutukluluk halindeki yaģantıyı düzenler. Bu düzenlemelerde ayrıca haklarınız ve yükümlülükleriniz belirtilmiģtir. Gözaltı düzenlemelerinin en önemli hususları bu enformasyonda açıklanmıģtır. Her zaman için gözaltı düzenlemelerinin asıl metnini okuyabilirsiniz. Gözaltı düzenlemeleri metninin tamamını okumak istiyorsanız, lütfen bir polise baģvurunuz Sosyal Hizmetlere ne zaman ve nerede ulaşabilirim? Sosyal Hizmetler (bayram günleri hariç) aģağıdaki gün ve saatlerde polis gözaltı merkezine (PAZ) gelmektedir: Pazartesi 12:30 15:30 Salı 12:30 15:30 ÇarĢamba 12:30 15:30 PerĢembe 12:30 15:30 Cuma 12:30 15:30 Cumartesi Pazar Sosyal Hizmetler sizi sınır dıģı edilmek üzere tutukluluğunuz süresince düzensiz aralıklarla ziyaret edecek ve sizi davanın durumu hakkında bilgilendirecektir. Eğer Sosyal Hizmetlerle mümkün olan en yakın tarihte görüģmek istiyorsanız, bunu katınızda bulunan bir polise bildiriniz. Kendisi Sosyal Hizmetlerle temasa geçecek ve sizin için bir görüģme günü belirleyecektir Hücrede ne bulundurabilirim? Kendi giysilerinizi giyebilirsiniz ve gerekli giyim eģyalarını hücrede bulundurabilirsiniz. Bunun sıhhi nedenlerden dolayı ya da giysilerinizin durumu nedeniyle mümkün olmaması halinde, size polis gözaltı merkezi (PAZ) tarafından giyim eģyaları verilir. Bunun için lütfen bir polise baģvurunuz. Ayrıca hücrede vücut bakım ürünleri, çatal bıçak takımı, gıda maddeleri ve az miktarda sigara bulundurabilirsiniz. BoĢ zamanların değerlendirilmesi için eģyalara da (Oyunlar, dergiler, kitaplar...) izin verilmiģtir. Elektronik cihazlara (Radyo/CD Çalar, televizyon) yalnız komutanın izniyle izin verilmiģtir. Elektronik oyunlar ve kayıt cihazları (Kaset kayıt cihazı, ) yasaktır. Hücre baģına yalnız 1 adet televizyona izin verilmiģtir. Hücrede en fazla 40 Avro bulundurabilirsiniz. Hücrede yalnız doktorun muvafakatiyle ilaç bulundurabilirsiniz. 15

sınır dışı edilmek üzere tutuklu bulunanlar

sınır dışı edilmek üzere tutuklu bulunanlar Klagenfurt polis gözaltı merkezinde sınır dışı edilmek üzere tutuklu bulunanlar için bilgilendirme 1 1 Sınır dışı edilmek üzere tutukluluk ve şikayet...5 1.1 Neden sınır dışı edilmek üzere tutukluyum?...

Detaylı

Madde 2 Cezanın infazı ve cezai güvenlik önlemleri için gerekli harcamalar.

Madde 2 Cezanın infazı ve cezai güvenlik önlemleri için gerekli harcamalar. Madde 1 Uygulanacak davranış ve yeniden topluma kazandırma 1. Cezaevlerinde tutuklulara uygulanacak davranışlar insanlık ve kişisel haysiyet kurallarına saygı sınırları içinde olmalıdır. 2. Bu davranışlar

Detaylı

Yurt Dışına Seyahat Edeceklere Konsolosluk Rehberi

Yurt Dışına Seyahat Edeceklere Konsolosluk Rehberi Yurt Dışına Seyahat Edeceklere Konsolosluk Rehberi Yurt Dışına Seyahat Edeceklere Konsolosluk Rehberi ÖNSÖZ Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yardım ve konsolosluk koruması sağlamak Büyükelçiliklerimizin

Detaylı

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri 2 İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri Künye: Yayına Hazırlayan: Metin: Redaksiyon

Detaylı

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Detaylı

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Sağlığınız için el ele Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit Hand in Hand Herausgeber:

Detaylı

Bu hakların herhangi birisinden emin değilseniz, polis gözaltı memuruna söyleyin

Bu hakların herhangi birisinden emin değilseniz, polis gözaltı memuruna söyleyin Gözaltı sırasındaki haklarınızı hatırlayın Bu Bildirimdeki haklar, size, İngiltere ve Galler yasaları kapsamında garanti edilmiş olup, ceza davalarında bilgi edinme hakkına ilişkin 2012/13 Tarihli Avrupa

Detaylı

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz:

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz: HAKLARINIZI BĠLĠN Yardıma ihtiyacınız olduğunda bu kitapçıkta verilen acil yardım numaralarından birini arayın Bu kitapçık size geçici olarak Birleşik Devletler de çalışma ve okuma amacı ile göçmen olmayan

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı

Kraliyet çocuk hastanesi

Kraliyet çocuk hastanesi Gerçekten faydalı bir rehber. Kraliyet çocuk hastanesi Aileler ve Bakıcılar için Eylül 2008 Bakış açımız Harika bir çocuk hastanesi olmak Değerlerimiz Birlik İhtiras Dürüstlük Mükemmellik Saygı Hedeflerimize

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

Danimarka'da Yurttaş Olmak

Danimarka'da Yurttaş Olmak MÜLTECILER, GÖÇMENLER VE ENTEGRASYON BAKANLIĞI Danimarka'da Yurttaş Olmak Yeni yurttaşlar için Danimarka toplumuna yönelik bilgiler Danimarka da Yurttaş Olmak Medborger i Danmark Tyrkisk 04/02/08 13:50:10

Detaylı

TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER

TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER 1 TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER ABD vatandaģları bazı durumlarda Ankara ABD Büyükelçiliği nde I-130 göçmen vize baģvuruları baģlatabilirler. Ankara ABD Büyüleçiliği

Detaylı

Polis yetkileri. Haklarınız ve sorumluluklarınız. www.legalaid.nsw.gov.au

Polis yetkileri. Haklarınız ve sorumluluklarınız. www.legalaid.nsw.gov.au POLICE POWERS Turkish Polis yetkileri www.legalaid.nsw.gov.au İçindekiler Polisin görevini yerine getirmesine yardımcı olan pek çok yetkileri bulunmaktadır. Bu yetkilerin çoğu yasalarla belirlenmiştir.

Detaylı

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER İltica hizmetleri sadece uluslararası korumayla ilgili konulardan sorumludur. Eğer yabancı uyruklu bır vatandaş iseniz, ve ülkenizi ciddi bir nedenden dolayı, hayatınız tehlikede olduğu için terk ettiyseniz,

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

İş başvuruları için ipuçları

İş başvuruları için ipuçları İş başvurusu ipuçları, iş için başvuru sürecinize en iyi şekilde hazırlanmanıza ve bu süreci en iyi şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır. Bunların arasında iş başvuru mektuplarının ve özgeçmişin tasarlanmasına

Detaylı

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım)

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till turkiska Artikelnummer 2006-114-10 Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Sıkça sorulan sorulara kısa yanıtlar Daha fazla

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Kensingtonʼa Hoşgeldiniz

Kensingtonʼa Hoşgeldiniz Kensingtonʼa Hoşgeldiniz Bu Kitapçık Kensington ve Kensington çevresinde mevcut bulunan hizmetlerin kapsamlı klavuzudur. Bu kitapçığı Kensington ve Kensingtonʼdaki toplumsal yaşam hakkında daha fazla bilgi

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler &

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler & Bilgiler & daha fazlası En başından itibaren Avusturya İçindekiler Önsöz... 4 Bir bakışta Avusturya... 6 Avusturya nın kısa tarihçesi... 10 Sosyal Sorumluluk... 12 Entegrasyon için ulusal aksiyon planı...

Detaylı

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır."

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI Özel Broşürü "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır." Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi m.20 İstanbul

Detaylı

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz!

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz! 1 Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi Önce genel bilgileri okuyunuz! AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULAR ÖNEMLİDİR: 1. İltica işlemlerinizde bizimle işbirliği yapın! Her zaman

Detaylı

gazeteciler için devlet kurumlarındaki bilgiye erişme konusunda el kitabı

gazeteciler için devlet kurumlarındaki bilgiye erişme konusunda el kitabı gazeteciler için devlet kurumlarındaki bilgiye erişme konusunda el kitabı Kapak resmi: sïanaïs Editörler: Access Info Europe ve n-ost Legal Leaks Toolkit Acess Info Europe ve Doğu Avrupa Habercilik Ağı

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011 2012 0 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm Sayfa 1. Hazırlık Sınıfı Misyonu 4 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon ġeması

Detaylı