TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı"

Transkript

1 TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU FUTBOL SEZONU Temsilci El Kitabı Temmuz 2009

2 2 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ...4 TEMSĐLCĐ....5 ETKĐN TEMSĐLCĐ....5 TEMSĐLCĐ TEMEL PRENSĐPLERĐ... 5 ATAMALARDA GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUK YARARLANILACAK KAYNAKLAR TEMSĐLCĐLERĐN GÖREVLERĐ...6 A. ORTAK GÖREVLER B. ÜST KLASMAN ( ) VE KLASMAN ( KT ) TEMSĐLCĐLERĐ NĐN YERĐ VE GÖREVLERĐ...6. C. FEDERASYON GÜVENLĐK VE AKREDĐTASYON TEMSĐLCĐSĐ NĐN ( ) YERĐ VE GÖREVLERĐ...6 D. TEMSĐLCĐLERĐN MÜSABAKA GÜNÜ STADDAKĐ GÖREVLERĐ...6 D.1. MÜSABAKA ÖNCESĐ YAPILMASI GEREKENLER...6 D.2. MÜSABAKA DEVAMINDA YAPILMASI GEREKENLER...7 D.3. MÜSABAKA SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER...7 E. MÜSABAKA GÜNÜ YAPILAN TOPLANTILAR...8 E.1. EŞGÜDÜM TOPLANTISI...,,,,,,,,,,,,,,,,... 8 E.2. DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI...8 E.3. ACĐL DURUM TOPLANTISI...8 ĐŞLETĐMSEL FORM DÜZENLEME...8 TEMSĐLCĐ RAPORU DÜZENLEME...8 RAPOR 1. BÖLÜM ĐÇERĐĞĐ...9 MÜSABAKA ÖN BĐLGĐLERĐ....9 RAPOR 2. BÖLÜM ĐÇERĐĞĐ...9 I. OLAYLAR VE ĐHLALLER...9 A) TAKIM OLAYLARI....9 B) SEYĐRCĐ OLAYLARI..10 C) DĐĞER STATÜ VE TALĐMAT ĐHLALLERĐ..11 RAPOR 3. BÖLÜM ĐÇERĐĞĐ.11 II. ORGANĐZASYON III. ALINAN GÜVENLĐK TEDBĐRLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI TESPĐT VE ÖNERĐLERĐ MÜSABAKA GÖREVLĐLERĐNĐN RAPORLARI..12 DÜZENLENECEK FORMLAR VE BELGELER TEMSĐLCĐ PUANLAMA SĐSTEMĐ. 12 TEMSĐLCĐ RAPORU DENETĐM SĐSTEMĐ LĐG VE KUPA MÜSABAKALARI STATÜ / TALĐMAT KONTROL LĐSTESĐ ( I ) SPORTĐF EKĐPMAN VE REKLAM... 13

3 3 ( II ) DOPĐNG ( III ) STADYUMLARIN DÜZENĐ 14 ( IV ) ORGANĐZASYON VE SORUMLULUK ( V ) SAHAYA GĐRECEK KĐŞĐLER..15 ( VI ) TRĐBÜN DÜZENLEMESĐ VE ORGANĐZASYON. 16 ( VII ) GÜVENLĐK ÇĐRKĐN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT FUTBOL DĐSĐPLĐN TALĐMATI UYGULAMALARI..19 ( VIII ) BASIN.. 20 EV SAHĐBĐ KULÜP MEDYA SORUMLUSU NUN GÖREV VE YETKĐLERĐ...21 ( IX ) LĐG ĐSĐM SPONSORLUĞU UYGULAMALARI..22 OYUNA MÜDAHALELER / TAMAMLANAMAYAN MÜSABAKALARIN SONUÇLARI.22 PROFESYONEL MAÇLARDA UYGULANACAK ZAMAN ÇĐZELGESĐ ANONS METĐNLERĐ HAZIRLANMA VE SEYAHAT BELGELERĐ GÖNDERME YÖNTEMĐ TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ ĐLETĐŞĐM...26 TEMSĐLCĐLER KURULU.. 27 TEMSĐLCĐ RAPORU GĐRĐŞĐ KULLANIM KLAVUZU...28 EKLER: FORM 1 / ĐŞLETĐMSEL FORM FORM 2 / TEMSĐLCĐ RAPORU.. 30 EK 1 / PROFESYONEL LĐG VE KUPA MAÇLARINDA BASININ YERLEŞTĐRĐLMESĐ...33 EK 2 / REKLAM PANOLARI VE TV KAMERA KONUMLARI EK 3 / YAYINCI KURULUŞUN STADYUMLARDA KONUMLANABĐLECEĞĐ KAMERA PLATFORMLARI.34

4 4 Değerli Temsilciler, Ülkemizde olduğu şekilde, dünyadaki yaygın ilgisi ile örtüşen popülaritenin futbolu, turizm sektörünün ardından bacasız sanayi grubunun en etkili ikinci üyesi konumuna taşıdığı bilinen bir gerçektir. Futbol tutkusuyla beslenen bu olgunun, her dönemde seyir zevkini doruğa yükseltmeye yönelik arayışlarla değişimini sürdürmesi, futbolun tüm kurumlarıyla kendisini yenileyen ve geliştiren bir organizmaya dönüşmesini sağlamaktadır. Son yıllarda gerek ulusal gerekse kulüp takımlarımızın Avrupa ve Dünya futbolunun paydaşları arasında değer bulan başarılarında ve kurumsal düzeydeki entegrasyonda, futbola hizmetleri ile destek veren tüm kişi ve kurumların bu değişime yatkınlıklarının önemli katkılar sağladığını da belirtmek gerekir. Temsilcilik kurumu da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken ve özellikle beş yıllık süreçteki atılımları dikkate alındığında, futbolumuzun alt yapı düzenlemeleri ile organizasyon kültürü kazanımlarında etkin bir görev üstlenmiştir. Modern stadyumlara sahip olma ve futbol izleyicilerine sağlıklı, güvenli ve konforlu hizmet sunma yarışının en rekabetçi dönemini yaşadığımız günümüzde ise, temsilcilik hizmetlerinin dünden daha anlamlı konuma geldiği açıktır. Bu gelişmelerle birlikte yaklaşık 86 yıl sonra içinde bulunduğumuz dönemde ulaşılan futbolumuzun demokratik yönetim yapılanmasında, diğer kurumlar gibi Temsilcilik Kurumu nun sorumlulukları daha da önem kazanmıştır. Yeni projelerle ülke düzeyine yaygınlaşmasında olağan üstü ivme kazanan futbolumuzda, vazgeçilmeyecek ve ısrarla sürdürülmesi gereken temel unsur, beklentilerin de üzerinde tarihsel bir değerle hatırlanacak düzeyde tamamlanan ve geride bıraktığımız sezona damgasını vuran güvenirlik gerçeğidir. Bu kazanımda Temsilcilerimizin özverili çabalarının ve Federasyonumuzun kurumsal yapısına ve anlayışına uyumlu hizmetlerinin küçümsenmeyecek katkıları olmuştur. Her geçen dönemin sonraki sürece yansıttığı deneyimleri, gerek eğitim çalışmalarımızla gerekse iletişimi en yüksek düzeyde kullanım alışkanlığımız ile pekiştirerek paylaşmak, söz konusu katkının da temelini oluşturmaktadır. Tüm kurumlarını çağdaş futbol hedefine yakınlaştırma amaçlı düzenlenen ve futbolumuzun paydaşlarının bütünlüğü ile onaylanan, Ana Statü kapsamında yeniden yapılandırılan Temsilciler Kurulumuz; yeniliğe, değişime ve gelişime yönelik stratejisini belirlemiş ve bu yöndeki mevzuat yenilemelerini süratle uygulamıştır. Eğitim çalışmalarımızın yoğun program ile bu yaklaşım içinde taşıdığı önemi vurgularken, geçtiğimiz sezondaki üretken ve özverili görev anlayışınızı yeni futbol sezonunda da artarak sürdüreceğinizden emin olarak, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz ve Temsilciler Kurulumuz adına hizmetleriniz için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Saygılarımla, Kemal DĐNÇER Temsilciler Kurulu Başkanı

5 5 TEMSĐLCĐ Görevli olduğu müsabakalarda; Federasyon adına stat içi - stat dışı ve oyun alanında müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında müsabaka organizasyonunu talimatlara uygun işleyişi bakımından denetleyen ve durumu Federasyon a raporlayan görevlilerdir. Temsilcilerin hazırlamış oldukları raporlar, ilgili müsabaka hakkında yapılan disiplin soruşturmasına kaynaklık eden resmi evrak niteliğindedir. Federasyon gerekli gördüğü hallerde mevcut rapora ilave temsilcilerden ek rapor talebinde bulunabilir. Temsilcilik kurumu; Üst Klasman Temsilcisi ( ), Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi ( ) ve Klasman Temsilcisi ( KT ) olmak üzere klasmanlara ayrılmış olup, kadro ve unvanları ilgili iç talimat ile düzenlenmiştir. Profesyonel müsabakalarda görevlendirilen temsilciler; kadro unvanları, görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hizmet verirler. ETKĐN TEMSĐLCĐ Liderlik yapabilen, Diyet ödemekten korkmayan, Paydaşlarının saygınlığını önemseyen, Yönlendirmeyi, yönetmeye tercih eden, Yerinde inisiyatif kullanabilen, Samimi, empati yapabilen, Risk analizi yapıp, hata payını en aza indiren, Đnsan psikolojinden anlayan, iletişim becerisi yüksek, çözümleyici, görevinin tüm gereklerini bilen, Görev sonrasında yeni dostlar edinen ve görev yerinde güven bırakandır. TEMSĐLCĐ TEMEL PRENSĐPLERĐ Müsabaka organizasyonunun başındaki en yetkili kişidir. Görevlerini ilgililer ile birlikte koordine ederek yürütür. Bütün kararlarını objektif ve tarafsız bir şekilde alır. Ev sahibi kulüp protokol tribününde, müsabakada görevli Temsilci ve Gözlemci nin, müsabakayı rahat bir konumda izleyebileceği ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir bölümden yer ayırır. Ev sahibi takım yetkilisi temsilci ve gözlemcinin yan yana veya birbirine yakın bir şekilde oturmalarını sağlamalıdır. Müsabaka; temsilcilerin karşılıklı anlaşmalarından sonra sahadaki Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi nin ( Klasman Temsilcisi nin ) onayını takiben Dördüncü Hakem e vereceği işaretten sonra başlar. Temsilciler müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında müsabaka ile ilgili hiçbir demeç veremezler ve yorum yapamazlar. Temsilciler görev ve raporlarını lig ve kupa statüleri ile TFF ve TK talimat hükümleri doğrultusunda eksiksiz yapmak ve düzenlemek zorundadır. Üst Klasman Temsilcisi ( ve KT ) müsabakayı protokol tribününden Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi saha içinden izler. ATAMALARDA GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUK Türkiye Ligi ve Kupa müsabakalarına temsilci ataması esastır. TFF ca onay verilen müsabakalara 2 temsilci atanır. 2 temsilci atanan müsabakalardaki ve görev, yetki ve sorumlukları belirtilmiştir. 1 temsilci atanan müsabakalara, karşılaşmanın önemi gözetilerek 2 temsilci atanması durumunda KT konumundaki temsilciler nin, diğer temsilci ise ın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. Đkiden fazla temsilci atanan müsabakalarda temsilcilerin yeri ve görevlerini TK belirler. YARARLANILACAK KAYNAKLAR Temsilciler Kurulu Talimatları ( Temsilci El Kitabı ) Lig ve Kupa Statüleri Futbol Müsabaka Talimatı Stadyum ve Güvenlik Talimatı Akreditasyon Talimatı

6 6 Disiplin Talimatı Yayın Talimatı Sportif Ekipman ve Reklâm Talimatı Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı Uluslararası Futbol Oyun Kuralları TEMSĐLCĐLERĐN GÖREVLERĐ A. ORTAK GÖREVLER Eşgüdüm, Acil Durum ve Değerlendirme toplantılarına katılmak. Tesisin kontrolünü yapmak. Hakemler ve gözlemci ile tanışmak. Müsabaka sonrasında, olay ve sorunlarla ilgili memorandum yapmak. B. ÜST KLASMAN ( ) VE KLASMAN ( KT ) TEMSĐLCĐLERĐ NĐN YERĐ VE GÖREVLERĐ ve KT tribünde oturur. Her türlü tribün ( seyirci, basın, protokol ) olaylarını tespit ve kayıt eder. Her türlü saha olaylarını tespit ve kayıt eder. Sahaya atılan yabancı maddeleri tespit ve kayıt eder. Toplu ve devamlılık arz eden küfürlü ve çirkin tezahüratın tespit ve kaydını yapar. Đşletimsel eksiklikleri denetler, raporlamak üzere tespit eder Eşgüdüm Toplantısı na başkanlık eder ve tüm görevliler ile koordineli çalışır. Değerlendirme Toplantısı na başkanlık eder. Maçın başlatılması ile ilgili ( a ) onay verir. Müsabakanın başında, devamında veya bitiminde sorunla karşılaşıldığında TK Müdürlüğü ne bilgi verir. ın olmadığı müsabakalarda, görevlerini yapar. Gerekli durumlarda maçın gözlemcisinden yardım ister. C. FEDERASYON GÜVENLĐK VE AKREDĐTASYON TEMSĐLCĐSĐ NĐN ( ) YERĐ VE GÖREVLERĐ Stat dışında, içinde ve koridorlarda görev yapar. den onay aldıktan sonra 4. hakeme oyunun başlatılması işaretini verir. Müsabaka devrelerine ilave zaman ile devre arasında hakem tarafından verilmiş Đhtar ve Đhraç kararlarının duyurulması amacıyla Anons Görevlisi ile işbirliğini sağlar. Görev alanındaki her türlü olayı tespit ve kayıt eder. Görev alanında Güvenlik ve Akreditasyon Talimatı na uyulmasını sağlar. Đşletimsel eksiklikleri denetler, raporlamak üzere tespit eder Reklâm panolarının doğru yerde olup olmadığını kontrol eder. Değilse doğru yerde olmalarını sağlar. Đtfaiye ve ambülâns araçlarının yerlerini ve herhangi bir olay anında en kısa sürede müdahale edebilecek konumda olmalarını denetler. Tribünlerden sahaya açılan kapıların kilitli olmamalarını ve her kapıda sabit bir görevlinin bulunmasını sağlar. Maçta görev yapan medya mensuplarının talimatlarda belirtilen yerlerde görev yapmalarını sağlar. Ev sahibi takımın medya / akreditasyon sorumluları ile eşgüdüm içinde çalışır. Müsabakadan önce bu görevlilerin, Medya Sorumlusu Görev ve Yetkileri ne uygun davranmasını sağlar. Medya mensuplarının yayın talimatına ve statüde belirtilen kurallara uyup uymadıklarını denetler. Eşgüdüm ve Değerlendirme toplantılarına katılır, Eşgüdüm Toplantısı nda saha içi ile soyunma odaları koridorlarında uyulması gereken hususlar konusunda ilgilileri bilgilendirir. Gece oynanacak müsabakalarda jeneratör aküsünün ve yakıt deposunun dolu olup olmadığını ve de jeneratörün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Saha aydınlatmalarının zamanında yakılması hususunda stat müdürü ile işbirliği içinde bulunur. nin vereceği görevleri yapar. D. TEMSĐLCĐLERĐN MÜSABAKA GÜNÜ STATDAKĐ GÖREV VE YETKĐLERĐ D. 1. MÜSABAKA ÖNCESĐ YAPILMASI GEREKENLER Müsabaka Temsilcisi müsabaka başlamadan önce yeterli güvenlik olmadığı kanaatinde ise müsabakanın başlamasını güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar geciktirebilir. Müsabaka Temsilcisi bu durumu TK / TFF ye ve hakeme bildirmek zorundadır.

7 7 Müsabaka başladıktan sonra; maçın devamını engelleyecek bir durumda, Temsilci ile görüştükten sonra nihai kararı vermeye hakem yetkilidir ve durum temsilci tarafından TK / TFF ye acilen bildirilir. Temsilciler, görevlendirildikleri ve Eşgüdüm Toplantısı yapılması gereken müsabakalarda; Stat Amiri ve Dördüncü Hakem ile müsabaka günü sabah saat da statta buluşur. Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı na göre müsabaka oynanmasına onay verilen tesislerin işletimsel eksikliklerini gözden geçirir ve not eder. Saat da tüm ilgili birimlerle Eşgüdüm Toplantısı yapar ve varsa işletimsel eksiklik ve aksaklıkların müsabaka saatine kadar ilgililerden giderilmesi istenir, sonuç raporda belirtilir. Temsilcilerin denetleme ve raporlama konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları ile hangi maddelerin hangi liglere uygulanacağı Temsilci El Kitabı / Statü ve Talimat Kontrol Listesi nden, müsabakaya yönelik Đşletimsel Denetim ise, TFF Đnternet sitesinde her hafta güncellenen Stadyum Raporu üzerinden değerlendirilir. Ev sahibi kulüp, oyun alanının uluslar arası oyun kurallarına uygun olmasından sorumludur. Temsilciler; Dördüncü Hakem in müsabaka eşgüdüm toplantısı öncesi denetimlerinde tespit ettiği eksikliklerin giderilmesini takip eder. Temsilci ve hakemler müsabaka öncesi sahayı gezerek bu eksikliklerin tamamlandığından emin olmalıdırlar. Eşgüdüm Toplantısı yapılmayan müsabakalarda temsilci, müsabakadan 2 saat önce Dördüncü Hakem ile birlikte yukarıda belirtilen görevleri yapar. Eşgüdüm Toplantısı nda temsilci, her iki takımın yetkilisinden takımlarının sportmenlik kuralları içinde davranmalarının teminini rica eder. Temsilci, müsabakanın programlanan saatte başlaması için özen gösterir ve gerekli önlemleri alır. Müsabakadan önce Zaman Çizelgesi ne uyulmasını denetler. Ancak, hakem hava koşulları nedeniyle saha zemininin bozulacağı kanaatine varırsa oyun alanında ısınma yapılmamasını isteyebilir. Göreve, Futbol Federasyonu tarafından verilen kıyafetlerle gelinmelidir. Görev süresince Akreditasyon Kartı takılmalıdır. Oyun kurallarıyla ve hakem kararlarıyla ilgili yorum yapılmamalıdır. Görev esnasında stadyum ve kulüp yetkilileriyle tartışmaya girilmemelidir. Temsilci, hakemlerin müsabakayı en rahat bir şekilde yöneteceği koşulların teminini sağlar. Temsilci, müsabaka ile ilgili not almak için gerekli her türlü tedbiri ( Ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, not defteri vb.) alır. Temsilci, müsabakanın başında ve ikinci yarının başlamasından önce; - Müsabaka güvenliğinin yeterli olmadığı, - Oyun alanı içinde yetkisiz ve görevsiz kişilerin bulunduğu, - Olağan üstü durum yaşandığında, HAKEMĐ BĐLGĐLENDĐRMELĐDĐR. Sorun ve nedenleri acilen Temsilci Đşleri Müdürlüğü ne iletilir, nihai karar hakeme aittir. D. 2. MÜSABAKA DEVAMINDA YAPILMASI GEREKENLER Temsilciler, maçın devamını engelleyen herhangi bir olay nedeniyle hakemin daveti üzerine oyun alanında veya devre arasında hakem odasında, hakemle durum değerlendirmesi yapar. Tek temsilci atanan müsabakalarda temsilci, olay çıkacağını sezinlediği hallerde müsabaka bitiminden birkaç dakika önce soyunma odaları bölgesine inerek gözlemciden saha içindeki olayları tespit edip sonradan kendisine iletmesini talep eder. Temsilciler, müsabaka devamında ve sonrasında gözlemci ile hakemlerin performansını konuşmamalı ve tartışmamalıdır. D. 3. MÜSABAKA SONRASI YAPILMASI GEREKENLER Temsilciler, müsabakanın tamamlanmasından sonra (gerekli gördüğünde) Değerlendirme Toplantısı yapar. Toplantının zamanı Eşgüdüm Toplantısı nda konuşulur ve müsabakanın gidişatına göre maç sonunda belirlenir. Bu toplantıda müsabakada alınan tedbirlerin gerçekleşme düzeyi ile müsabaka sırasında ve sonrasındaki eksiklik ve aksaklıklar değerlendirilerek varsa öneriler rapor edilir. Temsilci, Müsabaka Eşgüdüm Toplantısı na katılmayan yetkilileri veya toplantıda gerekli eşgüdüm gayreti göstermeyenleri tespit eder ve raporunda belirtir. Temsilci, müsabaka sonrasında hakem odasına giderek müsabaka esnasında veya sonunda saha içi ve saha dışı meydana gelen olayları detaylarıyla görüşür. Temsilci, ciddi olaylarla ilgili tüm kanıtları toplamalıdır. Bazı özel durumlarda emniyet yetkililerinden konuyla ilgili rapor, tutanak, belge, vb. isteyebilir. Temsilcinin yanında bir fotoğraf makinesi bulundurması bazı kanıtların görüntülenerek tespiti açısından gereklidir. Temsilci, her iki takım oyuncuları ve hakemler sahayı terk etmeden protokol tribününü terk etmemelidir. Temsilci, hakemlerin ve her iki takım oyuncularının stattan güvenli bir şekilde ayrılmalarını temin eder. Müsabaka öncesi, devamı veya sonrasında tribünlerde veya tesislerde seyirciler tarafından tahribat yapılmışsa temsilci bu tahribatı detaylı şekilde raporlandırır. Tespitler, değerlendirme toplantısında görüşülerek tutanak ile kayıt altına alınır.

8 8 Temsilciler, hakem odasında gereğinden uzun bir süre kalmamalıdır. Temsilci, istisnai olarak oyun esnasında hakemlerin görmediği veya göremediği disiplin cezası gerektiren durumları, müsabaka sonrasında hakemlerle görüşür. Hakemler olayı görmüşlerse, temsilci raporunda konuyla ilgili hiç bir yorum yapmamalıdır. E. MÜSABAKA GÜNÜ YAPILAN TOPLANTILAR E. 1. EŞGÜDÜM TOPLANTISI TFF nin Eşgüdüm Toplantısı yapılmasını uygun gördüğü lig ve kupa müsabakalarından önce yapılan toplantıdır. ( Toplantıya katılacaklar KOD: 416 da belirtilmiş olup; 2. ve 3. Ligler için statüde belirtilen katılımcılar asgari görevlilerdir. Eşgüdüm Toplantısı katılımcı alt yapısını tamamlamış 2. ve 3. lig kulüplerinin Eşgüdüm Toplantısı na, SL ile 1. Ligdeki görevliler varsa katılabilir ve formu imzalayabilirler..) a. Eşgüdüm Toplantısı nda kulüpleri, sadece TFF ye isimleri ve unvanları bildirilenler temsil edebilirler. b. Resmi güvenlik ile ev sahibi kulüp temsilcisi Eşgüdüm Toplantısı na katılmadığı takdirde toplantı başlatılmaz ve durum acilen Temsilci Đşleri Müdürlüğü ne bildirilir. Gelecek talimat doğrultusunda hareket edilir. Eşgüdüm Toplantısı nda; Eşgüdüm Toplantısı Formu, Acil Durum Grubu Formu kullanılır. E. 2. DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI Müsabakanın tamamlanmasından sonra ( zamanı Eşgüdüm Toplantısı nda belirtilmek üzere ) müsabaka temsilcisi ( / KT ) başkanlığında yapılan toplantıdır. Toplantıda müsabaka ile ilgili olarak alınan güvenlik tedbirlerinin uygulanabilirlik düzeyi değerlendirilir, tespitler yapılır ve öneriler kayıt altına alınarak temsilci raporunun ilgili bölümüne yazılır. Temsilciler gerekli görmediklerinde değerlendirme toplantısı yapmayabilirler. E. 3. ACĐL DURUM TOPLANTISI Müsabakalarda meydana gelebilecek olaylar nedeniyle anında yapılması gereken toplantıdır. / KT başkanlığında, Kulüp Yöneticileri, Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu / Özel Güvenlik Şirketi Sorumlusu nun katılımı ile gerçekleştirilir. ĐŞLETĐMSEL FORM DÜZENLEME Temsilci Đşleri Müdürlüğü ile Stadyum ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından stadyumlarının envanteri çıkarıldığından temsilciler; görevlendirildikleri müsabakalarda TFF Đnternet Sitesi nde yer alan STADYUM RAPORU içindeki tespitleri baz alarak, öncelikle eksiklerin düzeltilip düzeltilmediğini belirleyecek, liglere göre hazırlanan Đşletimsel Kontrol Tablosu ndan yararlanarak müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaştıkları eksiklik ve aksaklıkları da form üzerinde raporlayacaktır. Đşletimsel Form; FYS sisteminden, ayrıca imzalı örneği rapor ekinde gönderilecektir. TEMSĐLCĐ RAPORU DÜZENLEME Đki temsilci atanan müsabakalarda temsilciler ( eksik ve çelişkili rapor düzenlenmemesi açısından ) müsabaka sonunda mutlaka MEMORANDUM yaparak varsa olayları ve işletimsel eksiklikleri kontrol etmelidir. ĐKĐ TEMSĐLCĐ ATANAN MÜSABAKALARDA TÜM BELGE VE DOKÜMANLAR ( görevini üstlenen temsilcinin raporu, tazminat formu ve görsel tespitleri hariç ) KT / TARAFINDAN GÖNDERĐLMELĐDĐR. Temsilci Raporu nun her sayfası özenle, eksiksiz ve doğru olarak, bu El Kitabı nda belirtilen esaslara göre doldurulmalıdır. Rapor; müsabakanın organizasyon ayrıntısı, oyuncuların, yöneticilerin, seyircilerin ve diğer görevlilerin davranış ve yaklaşımları, statü ve talimatların uygunluğunun denetlenmesi ile ilgili detayları içermektedir. Ayrıca, raporun her sayfası içerdiği konular nedeniyle TFF nin ayrı ayrı birimlerince değerlendirildiğinden rapor formatının her sayfasında bulunan bölümler, imzalanmalıdır. Temsilci raporlarının yazımı ve gönderilmesi ile ilgili Temsilci Raporu Giriş ve Kullanım Kılavuzu kitabın sonundadır.

9 9 RAPOR 1. BÖLÜM ĐÇERĐĞĐ MÜSABAKA ÖN BĐLGĐLERĐ Bu bölümde müsabaka ile ilgili genel bilgiler yer alır. - Tahmini seyirci sayısı, gerçek ve mantıksal değerlere uygun olmalı ve Ev Sahibi Kulüp yetkililerinden alınacak stadyum ve tribün krokileri doğrultusunda değerlendirilmelidir. Toplam Seyirci Sayısı ile Tahmini Seyirci Sayısı arasında ciddi bir fark oluşması nedeniyle biletsiz seyirci girişi tespitinde ( KOD 402 ); 1. Hangi Tribünlere Alındığı, 2. Đlgili Tribünlerin Kapasitesi, 3. Tribünde Bulunan Seyirci Sayısı ve Doluluk Oranı 4. Tahmini Biletsiz Seyirci Sayısı 5. Biletsiz Girişe Đlişkin Đhmal ve Kusurlar, belirtilmelidir. Tribünlere kapasite üzerinde ve / veya biletsiz seyirci alınmasına yönelik ihlaller, her tribün için aynı değerlendirilmeli, gerekçeleri maç öncesi ve sırasındaki kontrollerde tespit edilmeli ve raporun ilgili bölümüne kodlanarak ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. - Naklen yayın yapılıp yapılmadığı işaretlenmelidir. - Doping Kontrolü yapılmış ise işaretlenmeli, ayrıca sporcunun kulübü, isim ve forma numaraları raporun II. Organizasyon bölümünde belirtilmelidir. RAPOR 2. BÖLÜM ĐÇERĐĞĐ 1) OLAYLAR VE ĐHLALLER Olaylar ve ihlallerin yazılacağı bu sayfa üç bölümdür. A ) TAKIM OLAYLARI ( Yönetici, Teknik adam, Oyuncu, v.b.) B ) SEYĐRCĐ OLAYLARI (Ev sahibi takım, Misafir takım, Hangi tribün, v.b.) C ) DĐĞER STATÜ VE TALĐMAT ĐHLALLERĐ (Medya ve diğer görevli ihlalleri dahil) Raporda OLAYLAR VE ĐHLALLER Đle Đlgili Zaman Standardı: Müsabakadan önce, sırasında ve sonrasındaki olay ve ihlallerin raporlanmasına yönelik zaman tespitinde aşağıdaki standarda uyulmalıdır: - Müsabakanın başlamasına kadarki sürede, maç öncesi eksi ( MÖ - ) dakikası, - Müsabakanın ilk devresi ( 1 45 ) ve en az süre eklemelerinde ( 45 + ) dakikası, - Müsabakanın devre arasında ( DA + ) dakikası, - Müsabakanın ikinci devresinde ( ) ve en az süre eklemelerinde ( 90 + ) dakikası, - Müsabaka sonrası yani, hakemin bitiş düdüğü ardından ( MS + ) dakikası, - Sonucu alınacak Kupa, Terfi Tenzil ve Eleme müsabakalarında ( 15 dakikalık 2 devre oynanan ); - Birinci Uzatma Devresi (1UD / 1 15 ) dakikası, en az süre eklemelerinde ( 1UD15 + ) dakikası, - Uzatma Devre Arası ( UDA + ) dakikası, - Đkinci Uzatma Devresi ( 2UD / 1 15 ) dakikası, en az süre eklemelerinde ( 2UD 15 + ) dakikası, - Uzatmalar sonrası yani, hakemin bitiş düdüğü ardından ( UMS + ) dakikası, olarak belirtilmelidir. A ) TAKIM OLAYLARI (Yönetici, teknik adam, oyuncu v.b.) Bu bölümde KOD numarası kullanılmaz. -Olayı yapanın kimlik bilgileri (takımı, adı, numarası,) -Olayın olduğu tam zaman, -Olayın cereyan ediş süresi, -Olayı başlatan neden-tahrik var mı? -Olayın kronolojik gelişimi, -Olayın sonuçları, -Olay anında diğer kişilerin-diğer oyuncular, takım kaptanı ve kulübedeki yedek oyuncular-davranışları, ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Temsilcilerin bu bölümde hakemin ihraç ettiği oyuncu, teknik adam ve yöneticiyi belirtmesine gerek yoktur. Ancak; Hukuk Kurulları Kurulları ndan istenebilecek EK RAPOR için not tutulmalıdır.

10 10 Hakem konuyu raporunda ayrıntılı olarak yazmaktadır. Ancak temsilciler, maç öncesi, sırası ve sonrası oyun alanı ve oyun alanını çevreleyen bölümlerde meydana gelen ve cezayı gerektiren olayları, (asıl ve yedek oyuncular ile yedek kulübesindeki teknik heyet ve yöneticilerin yaptıkları vb.) hakemle görüştükten sonra raporunda ayrıntılarıyla yazmalıdır. Oyun sırasındaki Teknik Alan ihlalleri, temsilcilerin raporlama sorumlulukları kapsamında değildir. Ancak; Yönetici, Teknik Direktör, Antrenör ve Futbolcuların yedek kulübesi veya dışındaki disipline yönelik ihlalleri raporlanmalıdır. Disiplin ihlalini gerektirmeyen hiçbir olay bu bölüme yazılmamalıdır. B ) SEYĐRCĐ OLAYLARI (Ev sahibi takım, misafir takım, hangi tribün v.b) Seyirci olaylarında ve 551 nolu kodlar kullanılır. Statlarda yaşanan olaylar açısından raporun en önemli bölümüdür. TFF kararlarına ( Etik, Hukuk, Disiplin ve Tahkim kurulları ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi ) ışık tutacak bu bölüm, olaylar açısından çok daha özenli, ayrıntılı, eksiksiz ve objektif olarak düzenlenmelidir. Bu düzenleme sırasında; hangi takımın seyircisi oldukları, bulundukları tribün, sayısı ve zamanı ile olayların gelişimi ve sonuçları tüm ayrıntıları ile yazılmalıdır. B.1. Kötü ve Çirkin Tezahürat Kötü ve çirkin tezahüratı sadece / KT raporlamalıdır. Sahaya yabancı madde atma eylemleri ve ( KT ) ayrı ayrı raporlayabilir ancak, çelişkiler maçtan sonra yapılacak memorandumda giderilmelidir. Taraftarları, kulüp başkan ve yöneticileri, antrenör veya sporcuları, hakemleri ve federasyon yöneticilerini, müsabakada görev yapan diğer kişileri, söz veya hareketlerle ya da pankart ve benzeri araçlarla aşağılayıcı, tahrik ve taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması eyleminin; - Toplu olarak yapılıp yapılmadığı, - Devamlılık arz edip etmediği, - Tribün ve katılımcı sayısı, oranı, - Zamanı ( müsabakanın kaçıncı dakikası veya öncesi, devre arası veya sonrası ), - Süresi ( saniye / dakika ), - Tekrar sayısı, - Đçeriği, mutlaka belirtilmelidir. RAPOR ĐÇERĐĞĐNDE; Kötü ve Çirkin Tezahürat ile Irkçılık sözcükleri kullanılmamalı, slogan, tezahürat ve sözler aynen belirtilmelidir. B.2. Patlayıcı, Yanıcı ve Diğer Yabancı Maddeler -Zaman -Sayı -Başlama nedeni -Cins (Maytap, çata pat, ses bombası, Bengal ateşi, taş, pet şişe v.b.) -Olayın veya patlamanın yeri ve yanıcı maddenin yanma süresi -Patlayıcı veya yabancı madde sahaya atılmış ise hangi tribünden hangi yöne -Hedef -Büyüklük -Madde -Olası sonuçlar -Herhangi bir kimseye atılan madde değmiş ise kime, neresine ve sonuçları, B.3. Sahaya Müdahale - Yeri -Münferit bir olay mıdır? -Süresi, -Kaç kişinin olayın içinde olduğu,

11 11 -Oluşan tehlike, -Başlatan neden, -Güvenlik mensuplarının davranışı, -Olayların kronolojik gelişimi, -Stadyumun hangi bölümünden kaynaklandığı, -Daha sonra başka bölümlerin de olaya katılıp katılmadığı, -Oyun alanının hangi bölümüne girildiği ve o esnada hakemin konumu, -Bu olayla beraber sahaya patlayıcı veya yabancı madde atılıp atılmadığı, -Görevlilere fiili tecavüz olup olmadığı, - Olaylar sırasında kulüp görevlilerinin davranışları, -Fiili müdahaleye kalkışanların sayısı ve olayın sonuçları, -Takım kaptanları, oyuncular ve oyun alanında bulunma hakkına sahip kişilerin -güvenlik güçleri dahiltutumları, Tüm ayrıntılarıyla raporlanmalıdır. B.4. Temsilcinin Olaylara Yönelik Rapora Ekleyebileceği Evraklar: Stadyuma verilen hasarla ilgili ayrıntılar raporlanmalı ve aşağıdaki belge ve evraklar raporla gönderilmelidir. - Çekilen görüntüler - Tutanak - Polis raporları - Ek dokümanlar C ) DĐĞER STATÜ VE TALĐMAT ĐHLALLERĐ ( Medya ve Diğer Görevli Đhlalleri Dahil ) Temsilci, Statü / Talimat Kontrol Listesi nden denetlediği tüm ihlalleri bu bölüme yazmalıdır. Đhlal belirtilirken mutlaka STATÜ / TALĐMAT KONTROL LĐSTESĐ ndeki maddeyi takip eden rakamlı KOD kullanılmalı, birden fazla temsilci görevlendirilen müsabakalarda konu ve olaylar görev ve sorumluluk ayırımı doğrultusunda raporlanmalıdır. RAPOR 3. BÖLÜM ĐÇERĐĞĐ II ) ORGANĐZASYON: Müsabakada her türlü organizasyonel uygulamaların aktarılacağı bölümdür. - Stat denetimi ( KT ) - Eşgüdüm Toplantısı bilgileri ( KT ) - Oyuncuların pankartla sahaya çıkması ( KT ) - Saygı duruşu ( KT ) - Haber ve eğitim amaçlı Tv çekimi ( KT ) - Müsabaka öncesi ve devre arası gösterileri ( KT ) - Doping kontrolü ( KT ) - Seyirci, kulüp idari ve teknik yöneticileri, sporcu ve görevlilerin ihlal niteliği taşımayan olumsuzlukları ( KT ) III) ALINAN GÜVENLĐK TEDBĐRLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI TESPĐT VE ÖNERĐLERĐ Bu bölüme güvenlik ile ilgili tespitler ve alınan tedbirler (güvenlik ile ilgili sorunlar başta olmak üzere, resmi ve özel güvenlik sayıları, stat içi ve dışı dağılımları, hakemler ile misafir takımın stada gelişi ve gidişine yönelik tedbirler, v.b.) aktarılmalıdır Ayrıca yapılmış ise, müsabaka sonundaki DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI içeriği ile ilgili bilgiler ve varsa öneriler de belirtilmelidir.

12 12 MÜSABAKA GÖREVLĐLERĐNĐN RAPORLARI Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir. Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır. DÜZENLENECEK FORMLAR VE BELGELER KT / tarafından gönderilecektir. a- Temsilci Raporu b- Eşgüdüm Toplantısı Formu c- Đşletimsel Form d- Bilet Hasılat Çizelgesi, Stadyum / Tribün Krokisi ve Örnek Biletler e- Akreditasyon Listesi f- Tv Radyo TFF izin belge suretleri g- Hasar Tespit Tutanağı ( varsa ) h- Değerlendirme Toplantısı ( yapılmışsa ) Tutanağı i- Görüntülenen ( varsa ) Çekimler j- Tazminat Formu (seyahat belgeleri ile birlikte) tarafından gönderilecektir. a- Temsilci Raporu b- Görüntülenen ( varsa ) Çekimler c- Tazminat Formu (seyahat belgeleri ile birlikte) TEMSĐLCĐ PUANLAMA SĐSTEMĐ Temsilcilere; görevlendirildikleri her müsabaka için + 2,5 MAÇ PUANI; görevleri sırasındaki üstün performanslara + 5 ÖDÜL PUANI verilir. Temsilci performansları TK tarafından; raporları, görev sorumlulukları ve davranışları üzerinden denetlenir. Temsilci Raporu ve Harcırah Formu düzenlemesinde tespit edilen şekilsel ve içeriksel eksiklik ve yanlışlıklar ile talimat ve uygulamalara aykırı tutum ve davranışlara, önemi ve ağırlığına göre Temsilciler Kurulu tarafından ( 1 ) ile ( -10 ) puan arasında değişen HATA PUANI verilir. TEMSĐLCĐ RAPORU DENETĐM SĐSTEMĐ 1. Rapor ön bilgileri, eksik ya da yanlış, 2. Rapor, Statü Kontrol Listesi ne göre düzenlenmemiş, 3. Olaylar talimatlara göre yansıtılmamış. 4. Bilgiler, ilgisi olmayan bölümlere yazılmış. 5. Rapor bölümlerine, ilgisiz ve gereksiz açıklamalar yapılmış, 6. Organizasyon bölümü özensiz, 7. Güvenlik bilgileri bölümünde gerekli ve yeterli açıklama yok, 8. Eşgüdüm Toplantısı Formu özensiz düzenlenmiş, 9. Raporda, / ayırımı yapılmamış, / raporları uyumsuz 10. Đşletimsel Form eksik veya yanlış düzenlenmiş, 11. Raporlar ve ilgili dokümanlar talimatlara uygun şekilde gönderilmemiş, 12. Tazminat Formu talimatlara göre düzenlenmemiş, 13. DĐĞER ( yukarıda belirtilmiş hususlar dışında kalan raporlama hataları ile müsabakaya ilişkin teknik ve idari hatalar ile performans eksikliklerini kapsar.) TEMSĐLCĐ RAPOR HATALARI HATA PUANLAMA TABLOSU HATA GRUBU HATA BÖLÜMÜ HATA PUANI (A) GRUBU / -4 (B) GRUBU / -9 (C) GRUBU 13-1 /-10

13 13 LĐG VE KUPA MÜSABAKALARI STATÜ / TALĐMAT KONTROL LĐSTESĐ Aşağıdaki statü ve talimat hükümlerine AYKIRILIK varsa durum Temsilci Raporu nun OLAYLAR VE ĐHLALLER bölümünde belirtilmelidir. Đhlal belirtilirken ( karşılığı olmayan ihlal ve tespitler hariç ) mutlaka takip eden rakamlı KOD numaraları yazılmalıdır. Maddelerin önündeki parantez içinde belirtilen numara ve harflerin anlamı aşağıdadır: ( 3 ) : 3. Lig ve yukarısına uygulanır. ( 2 ) : 2. Lig ve yukarısına uygulanır. ( 1 ) : 1. Lig ve yukarısına uygulanır. ( SL ) : Süper Lig e uygulanır. ( ) : Đki temsilci atanan müsabakalarda tribündeki temsilcinin denetleyeceği hususlar. () : Đki temsilci atanan müsabakalarda sahada görevlendirilen temsilcinin denetleyeceği hususlar. TEK TEMSĐLCĐ ATANAN MÜSABAKALARDA TEMSĐLCĐLER ( KT ), TÜM HUSUSLARI DENETLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER. ( I ) SPORTĐF EKĐPMAN VE REKLAM ( 100 ) (1) Kulüpler; ısınma yeleklerini, medya haber (koyu gri), kulüp görevlisi (açık gri), özel güvenlik (turuncu), top toplayıcı (yeşil ve mor), medya yelekleri (lacivert), foto muhabirleri, (Beyaz) ve Resmi Güvenlik (Sarı) tarafından kullanılan renkler dışında rakip takım ve hakemler ile karışıklık yaratmayacak renklerde seçmek zorundadırlar. [101] Gerçek reklamların hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka ve adaba aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkiler, tütün mamulleri, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı tarafından izin verilmiş olanlar hariç olmak üzere, kumar yatırımları ve politik, ırkçı veya dini içerikli reklamlar kesinlikle yasaktır. [102] En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, sezon başında en fazla 2 adet iç saha, 2 adet dış saha ve 1 adet yedek forma setlerini bu talimat hükümlerine uygun şekilde belirleyecekler ve TFF den onay almak suretiyle kullanacaklardır. A. Đç Saha Forma Setleri Kulüpler, sezon başında TFF ye bildirilen iç saha formalarını kendi sahalarında oynayacakları lig ve kupa müsabakalarında giymek zorundadırlar. Aksine kararı müsabaka 4. hakemi verebilir. B. Dış Saha Forma Setleri Kulüpler, sezon başında TFF ye bildirilen dış saha formalarını deplasmanda oynayacakları lig ve kupa müsabakalarında giymek zorundadırlar. Aksine kararı müsabaka 4. hakemi verebilir. C. Yedek Forma Setleri Kulüpler, oynayacakları tüm müsabakalarda yedek forma setlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. [103] (3/2) En üst iki profesyonel ligin dışında kalan profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. (104] Forma setlerinin karışıklığa sebebiyet vermesi durumunda, kulüpler iç ve dış saha formalarını getirmişler ise müsabaka 4.hakemi herhangi bir formanın giyilmesi hususunda karar verebilir. Kalecilerin forma setleri de bu maddedeki hükümlere tabidir. [105]

14 14 Futbolcuların sportif ekipmanları içine giyecekleri giysilerde reklam ya da slogan bulundurulması veya sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler saklanması, bulundurulması ya da kullanılması yasaktır. [106] Saha kenarında bulunan reklam panoları ile 2 ve 3 boyutlu halı reklamları, futbolcuların ve diğer kişilerin sağlığını, güvenliğini, seyircilerin ve teknik heyetin görüşünü, saha içine açılan kapıları, ambulans, itfaiye giriş ve geçişlerini, oyun alanını ve teknik alanları engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Reklam panoları, zeminden en fazla 90 cm yükseklikte olmalıdır. 2 ve 3 boyutlu halı reklamlar, oyun alanı çizgisinden en az 1 metre uzaklıkta konumlandırılmalıdır.[107] ( Reklam panolarının ve kameraların konumu Ek tablolara uygun olmalıdır. ) ( II ) DOPĐNG ( 200 ) Kulüpler ile futbolcular Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerine aynen uymak zorundadırlar. Müsabakalarda ev sahibi kulüpler, Federasyonca görevlendirilen doping numunesi alacak olan doktorların stadyuma girişini sağlamak ve oturacakları yeri temin etmek zorundadırlar. Ev sahibi kulüpler stadyumlarında takımların ve hakemlerin soyunma odalarına yakın, Stadyum ve Güvenlik Talimatı Kriterleri ne uygun doping testi odası bulunduracaklardır. Doping Kontrol Odası na görevliler dışında kimse giremez. Müsabakalarda ev sahibi kulüpler, Federasyonca görevlendirilen doping numunesi alacak olan doping kontrol görevlisine protokol tribününde yer ayrılmalıdır. [201] Ev sahibi kulüpler stadyumlarında takımların ve hakemlerin soyunma odalarına yakın, doping testi odası bulunduracaklardır. Doping Kontrol Odası na görevliler dışında kimse giremez. [202] ( III ) STADYUMLARIN DÜZENĐ ( 300 ) Gece müsabakaları yapılmasına TFF tarafından izin verilen stadyumlarda SGT ye uygun aydınlatma sistemi ve elektrik kesintisi veya arıza halinde devreye girerek aydınlatmanın tam kapasite ile çalışmasını sağlayacak bir jeneratörün çalışır durumda bulundurulması zorunludur. Müsabakanın başlama saatinden seyircilerin stadyumu terk ettiği ana kadar saha aydınlatmasının yarısının jeneratör sisteminden, yarısının ise şehir elektrik şebekesinden sağlanması zorunludur.(301) Müsabakalarda; Türk Bayrağı, Federasyon Bayrağı, Fair- Play Bayrağı, ( TFF 2. Lig Bayrağı ) Sponsor Lig Bayrağı ve iki kulübün bayrakları stadyumda mevcut bayrak direklerine çekilecektir (302) Seyircisiz oynanan müsabakalarda Protokol Tribünü dışında hiçbir tribüne seyirci alınamaz. Protokol Tribünü ne, sadece TFF Yönetici ve yetkilileri ile Devlet protokolüne dahil kişiler, ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25 er kişi olmak kaydıyla eşgüdüm toplantısında TFF temsilcisine ibraz edilecekleri listelerde isimleri bulunan kişiler ve müsabaka kadrosuna giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5 er futbolcu, TFF den izin almış kişiler ile Türkiye Spor Yazarları Derneği nce akredite edilmiş basın mensupları girebilirler. Stadyuma giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik listede yer alamazlar. [303] ( Seyircili müsabakalarda da, müsabaka kadrosuna giremeyen akredite edilmiş en fazla 5 er futbolcu soyunma odasına girebilecektir. ) Profesyonel Lig Müsabakaları öncesinde, devre arasında ve müsabaka sonrasında soyunma odalarına girecek olan yöneticilere, ev sahibi takım tarafından AT hükümlerine uygun olarak akreditasyon kartı verilmek zorundadır. Bu kartları taşımayanlar, koridorlara ve soyunma odalarına giremezler. Ev sahibi kulüp yöneticileri de bu kartları taşımak zorundadırlar. [304]

15 15 Stadyumda anons sitemi çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde kullanılmalıdır. Anons sitemi ev sahibi takımı destekleyici şekilde rakip takıma karşı kullanılamaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır. [305] Yeşil zemine müsabaka öncesinde ( logo ve reklam maskot görevlileri hariç ), sırasında, devre arasında ve müsabaka sonunda hakemin; müsabaka öncesinde, devre arasında ve müsabaka sonunda temsilcinin izin verdiği kişiler dışında başka kimse giremez. Müsabakanın bitiminden, müsabaka hakemleri soyunma odası koridorlarına girene kadar geçen süre içinde müsabakanın bitimi anında aktif olarak oyunda bulunan futbolcular ve hakemler dışında hiçbir kişi yeşil zemine giremez. ( 306 ) Stadyumun içerisindeki büfelerde içeceklerin kapalı şekilde ve şişe içerisinde satılması kesinlikle yasak olup, ayrıca seyircilerin stadyuma bu ve benzeri maddelerle alınması yasaktır. [307] Stadyum içerisinde alkollü içecek bulundurulması ve satılması yasaktır [308] Stadyumlarda en az bir yedek kalenin ve yeterli sayıda köşe bayrak direklerinin kullanıma hazır şekilde bulundurulması zorunludur. [309] Kale ağları ev sahibi kulüp tarafından sağlam olarak takılmalı ve yere sabitlenmelidir. [310] Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka başlangıcından 75 dakika önce bitirilmesi zorunludur. Sulama işleminin tüm sahayı kapsaması zorunludur. Sulamanın devre arasında yapılabilmesi için TFF temsilcisinden izin alınması şarttır. Suni çim sahalarda, aşırı sıcak havalarda müsabakadan 45 dakika öncesinde ve devre arasında sulama yapılabilir. [ 311 ] ( IV ) ORGANĐZASYON VE SORUMLULUK ( 330 ) Stadyumlarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlemesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri yapma görevi ev sahibi kulübe aittir.[ 331] Kulüpler, müsabaka yapacakları mahalle en az yirmi dört saat önce gitmek ve bu Statü nün ekinde yer alan zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar. [ 332] Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takımlara aittir. [333] Stadyumda oynanan süreyi gösteren saatler her bir yarı devre sonunda, yani sırası ile 45 ve 90 dakikalar sonunda durdurulması kaydı ile müsabaka esnasında çalışabilir. Bu hüküm (varsa) oynanan uzatma süresine de uygulanır (15 er dakikalık her bir devreden sonra). Müsabakanın hakem tarafından herhangi bir nedenle durdurulması halinde, stadyumda oynanan süreyi gösteren saat durdurulmayacaktır.( 334) ( V ) SAHAYA GĐRECEK KĐŞĐLER ( 350 ) Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu, bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir antrenör, bir kaleci antrenörü veya yerine bir antrenör, bir eşofmanlı fizyoterapist veya masör, yabancı teknik sorumlular veya futbolcular için bir tercüman ve bir doktor girebilir. ( 2. ve 3. liglerde sahaya girecek idareci sayısı en fazla 6 dır. ) [ 351] Müsabaka başlamasına 18 dakika kala saha içerisinde kimlerin bulunacağı Akreditasyon Talimatı na ve bu Statü nün ekinde yer alan zaman çizelgesine göre belirlenir. [352] Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü veya fiili olarak müdahale etme yetkisine sahip değildirler. ( 353 )

16 16 ( VI ) TRĐBÜN DÜZENLEMESĐ ve ORGANĐZASYON ( 400 ) Kulüpler TFF tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine uymakla yükümlüdürler. (1) Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş bırakılmalıdır. [401] Tüm tribünlere biletle ve/veya kombine kartla girilir. Bilet satışları görevlilerce, TFF veya kulüp tarafından uygun görülen yerlerde yapılabilir. Biletlerin her ne surette olursa olsun toplu bir şekilde ya da rayiç veya üzerlerinde yazılı bedellerinin altında ya da üstünde bir bedelle satılmaları, temin edilmeleri ve dağıtılmaları yasaktır. [402] Tüm tribünlerin biletleri farklı olmalıdır. Turkcell Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig de ayrı renk kodları içermelidir. Renk kodları, stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde bulunmalıdır. Biletlerde giriş kapısı, oturma numarası bulunmalıdır. 2. ve 3. liglerde biletler tribünler esas alınarak düzenlenir. [403) ( Aykırılıkta; her tribün için ayrı bir örnek bilet alıp rapora eklenmelidir. ) Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine protokol tribününü düzenlemeye yetkili olan ilgili kuruma önceden bildirmek kaydı ile en az 15 kişilik yer ayrılır. [404] Tribün koltuklarının S&GT ye uygun şekilde numaralandırılması zorunludur. Koltuksuz tribünlere seyirci alınamaz. [405] Müsabakada görevli Temsilci, Gözlemci ve Disiplin Müfettişlerine protokol tribününde müsabakayı rahat bir konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir yer ayrılır. Müsabakalarda TFF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ve Vekilleri, Hukuk Kurulları Başkan ve Üyeleri, MHK ile TK Başkan ve Üyeleri ne talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer ayrılması zorunludur. Ayrıca bu kişiler stadyumlarda istedikleri yere girebilir, bilgi ve belge isteyebilirler. [406] Belirli bir tribüne ait biletle başka bir tribüne girilemez. Misafir seyircilere, aynı seyir kalitesindeki yerler için ev sahibi seyircilere uygulanan bilet fiyatından farklı bir bilet fiyatı uygulanamaz. [407] Stadyumlara ve tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır. [408] Müsabakalarda satılan biletlerle ilgili bilgi ve belgeler ev sahibi kulüp tarafından müsabaka temsilcisine müsabakanın bitimini takip eden 15 dakika içerisinde teslim edilmek zorundadır. [409] Ev sahibi kulüp, stadyumun oturma kapasitesinin en az % 5 i kadar misafir seyirci için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde yer ayırmak zorundadır. [410] Stadyum Krokisi ve her tribünün ayrı ayrı kapasiteleri, eşgüdüm toplantısından önce ( eşgüdüm toplantısı yapılmayan müsabakalarda ise en geç müsabaka başlamadan 2 saat önce ) TFF Temsilcisine verilmek zorundadır. ( 411 ) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları saygı duruşunda bulunmaları TFF nin iznine tabidir. [412] Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler TFF nin iznine tabidir. TFF tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde ve yeşil zeminde müsabakanın başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında ( yeşil zemin dışında ) müsabakanın başlamasına 15 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale getirilmesi zorunludur. [413] Müsabakalardan önce orta yuvarlağa konulabilecek sponsor logoları, müsabaka başlamadan 5 dakika önce kaldırılmalıdır. Reklam amaçlı olarak saha içerisinde bulunan maskotların müsabaka başlamadan 5 dakika önce sahayı terk etmeleri zorunludur. [414] ( Maskotlar; 2. devrenin başlamasından 5 dakika önce de sahayı terk etmeli, 15 er dakikalık

17 17 uzatmalarla sonucun alınacağı müsabakaların bu bölümlerinde de sahaya girmemelidir. ) a) TFF profesyonel liglerinde kulüplerin müsabaka öncesi sahaya çıkmak istedikleri pankartlar TFF nln iznine tabidir. b) Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. d) Pankartların boyu 14 metre eni 1 metre olmalıdır. f) Pankart izni verilen müsabakalarda pankartın Müsabaka Temsilcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır. g) Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında Federasyon un uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar. [415] ( Takımlar eğer: TFF tarafından gönderilen pankartla çıkmaz ise ihlal - Olaylar / 1- C bölümünde, TFF den izin aldığı pankartla çıkmaz ise ihmal - Organizasyon bölümünde değerlendirilir.) ( 3 ) Müsabaka eşgüdüm toplantısı, TFF temsilcisinin başkanlığında Turkcell Süper Ligi, Bank Asya 1. Ligi, Fortis Türkiye Kupası ve 2. Liglerde ( ve TFF ca izin verilen 3. Lig müsabakalarında ) müsabakanın oynanacağı gün saat 10:00 da stadyumda yapılır. Bu toplantıya; iki takım temsilcileri, dördüncü hakem ile resmi güvenlik amiri ile; ( 1. Lig + SL ) Stadyum Müdürü, ( 1. Lig + SL ) Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu, ( 1. Lig + SL ) Özel Güvenlik Şirketi Temsilcisi ( 1. Lig + SL ) Ev Sahibi Kulüp Akreditasyon Sorumlusu, ( 1. Lig + SL ) Ev Sahibi Kulüp Medya Sorumlusu, ( 2. Lig + 3 Lig ) Stadyum Müdürü, ( 2. Lig + 3 Lig ) Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu, ( 2. Lig + 3 Lig ) Ev Sahibi Kulüp Akreditasyon Sorumlusu, katılır. Toplantı, ev sahibi kulüp yetkilisi ile resmi güvenlik amiri katılmadığı takdirde başlatılamaz. Müsabaka sonrasında temsilcinin gerekli görmesi halinde Değerlendirme Toplantısı yapılır. Bu toplantıya ev sahibi kulübün temsilcisi, resmi güvenlik amiri ile; ( 1. Lig + SL ) Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu, ( 1. Lig + SL ) Özel Güvenlik Şirketi Temsilcisi ( 1. Lig + SL ) Stadyum Müdürü, ( 2. Lig + 3 Lig ) Stadyum Müdürü ( 2. Lig + 3 Lig ) Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu, katılır. Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir.. [416]

18 18 ( VII ) GÜVENLĐK ( 500 ) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde ve stadyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadırlar. ( 3 ) ( 3 ) Ev Sahibi Kulüpler; seyircilerin stadyuma alınmaya başlamasından, stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede itfaiye ile ambulans araç ve görevlilerini bulundurmak zorundadır. ( 501 ) Ev sahibi kulüpler müsabakalarda, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisini belirlenen saatler içerisinde stadyum içerisinde ve çevresinde görevlendirmek zorundadırlar. Bu kişilerin hakem, futbolcu ve yetkililerin stada giriş yerlerinde, teknik alanlar olan soyunma odası koridorlarında ve buraların kendi içindeki geçiş yerlerinde, teknik alanlardan hakem, futbolcu ve yetkililerin sahaya çıkışlarında, tribünlerin önünde bulunan ve sahaya açılan kapılarda Akreditasyon Talimatı hükümlerine uygun bir biçimde görevlendirilmesi şarttır. ( 3 ) Bu görevliler müsabaka öncesinden, müsabakanın tamamlanıp seyircinin, futbolcuların ve hakemlerin tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakanın yapılacağı yerde bulunmak ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. ( 502 ) Đlgili tüm kanun ve yönetmelikler, talimatlar ve yetkili makamların alacağı kararlar ışığında belirlenen ve eşgüdüm toplantısında saptanan güvenlik ihtiyacı kapsamında, a) Stadyum dışında görev alacak güvenlik görevlileri iki güvenlik bariyeri oluşturup, bu bariyerlerde üst araması, bilet ve pankart kontrolü yaparlar. Güvenlik bariyerleri dışındaki tüm güvenlik uygulamaları resmi güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilir. 1. ve 2. güvenlik bariyerlerinde (turnikelerde) yapılan bilet kontrolleri ve üst aramaları güvenlik görevlileri tarafından yapılır. ( 2. ve 3. liglerde 1. güvenlik bariyeri uygulanmaz ) b) Stadyumun içerisinde güvenlik görevlilerinin duracağı ve oturacağı bölümler önceden belirlenir. Bu bölümler için kesinlikle bilet satışı yapılamaz. ( 503 ) (1) Görevli kapıları da turnikeyle geçiş yapılmasını sağlayacak şekilde donatılacaktır. [504] Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler, bulundurulamaz ve satılamaz. [505] Stadyumun tüm çıkış kapıları ile tribünlerden oyun alanına açılan kapılar dışa doğru açılacak şekilde yapılır ve bu kapılar seyirciler stadyumda olduğu sürece kilitlenemez. Bu kapıların her birinde, kötü niyetli kullanımların engellenmesi ve acil boşaltma hallerinde yönlendirme amacı ile birer özel görevli bulundurulacaktır. Kötü niyetli ve kural dışı kullanıma mani olmak için, bu kapılara içerden herhangi bir kişi tarafından kolayca açılabilecek kilit içermeyen bir sistem takılabilir. [506]

19 19 ÇĐRKĐN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT ( 550 ) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır. Ancak, kişi veya kuruluş yukarıda yer alan olayların bertaraf edilmesi için azami gayreti gösterdiğini ve/veya bu yönde gerekli tüm girişimlerde bulunduğunu ya da olayların bu hüküm gereği cezalandırılmaları için üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak yapıldığını ispat edebilir ise hakkında ceza uygulanmaz. TEMSĐLCĐLER; OLUMSUZ DAVRANIŞLARLA ĐLGĐLĐ OLARAK, KULÜP YÖNETĐCĐLERĐNĐN ÖNLEYĐCĐ ÇABALARINI ( Olaylar ve Đhlaller - 1 / A veya 1 / B bölümlerinde ve büyük harflerle ) MUTLAKA RAPORLAMALIDIR. Stadyumlarda toplu olarak ve devamlılık arz eden şekilde, söz veya hareketlerle ya da pankart ve benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici kötü söz nitelikte tezahüratta bulunulması yasaktır. Anılan fiillerin ırkçılık içermesi yasaktır. [ 551] ( Siyası içerikli veya siyasi kişi tanıtıcı pankartlara izin verilmeyecektir. Temsilciler konuyu Ev Sahibi Kulüp Yöneticilerine ve Ev Sahibi Güvenlik Sorumlusu na ileterek uyaracaklar, pankart veya afiş kaldırılmaz ise Olaylar / 1 C bölümüne raporlayacaklardır. ) FUTBOL DĐSĐPLĐN TALĐMATI UYGULAMALARI ( 580 ) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, futbol müsabakalarına iştirak edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak TFF tüzel kişiliği ile resmi ilişkide bulunamayacağı gibi futbolla ilgili idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve stadyumlara giremez.[ 581] Stadyuma giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları infaz edilinceye kadar müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında hiçbir stadyuma ve bağlı bölümlerine giremezler. [582] Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar. [583] Müsabakadan men cezasının infazına ilişkin hükümler, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağına da kıyasen uygulanır. [ 584] Đdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar, kulübe seyircisiz oynama, saha kapatma kişilere ise, stadyumlara, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı,, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara katılmaktan ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar uygulanmasıdır. Tedbir kararı: a) Futbolcuların müsabakaya katılmalarını, b) Görevlilerin, müsabaka öncesinde, esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını takip eden 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içinde ve yedek kulübesinde bulunmalarını, futbolcularına talimat vermelerini ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kurmalarını, c) Diğer kişilerin ise stadyuma girmelerini, engeller. [ 585]

20 20 ( Müsabakada sahada bulunması gereken teknik sorumlulardan birinin, herhangi bir nedenle bu görevi yerine getirememesi halinde, aynı kulüpte tescilli bulunan antrenörlerden biri teknik sorumlu görevini en fazla iki ( 2 ) hafta boyunca üstlenebilir. Bu durum, temsilci raporunda belirtilir.) ( VIII ) BASIN ( 600 ) En üst profesyonel ligde mücadele eden kulüpler en az iki, bu ligin bir altında yer alan ligde ise kulüpler en az bir medya sorumlusu istihdam etmek zorundadırlar. En alt profesyonel lig ve onun bir üstünde yer alan ligde ise medya sorumlusunun görevlerini akreditasyon sorumlusu üstlenir. ( 601) (1) (1) Müsabakalarda sadece Yayıncı Kuruluşlar ile Yayın Yetki Belgesi alan televizyon kuruluşlarının kameraları stada girecektir. Televizyondan naklen yayınlanan müsabakalarda haber amaçlı görüntü alınamaz. ( 602 ) (2) Yayın hakkı sahibi olmayan yayın kuruluşları ve medya mensupları, müsabaka sonrasında, soyunma odaları ile takımların kendilerine ayrılmış stadyum çıkış bölgesi arasında ev sahibi kulüp tarafından oluşturulan ve TFF tarafından onaylanan karma alanda görev yapabilirler. Bu kuruluşlara ait kameralar, Basın Toplantısı Odası ve mixed-zone (karma alan) dışında görüntü alamazlar. ( 603 ) (1) Yayın hakkı sahibi olmayan yayın kuruluşlarına ait kameralar, müsabakanın başlamasından önce kameraların saklanacağı dolapların bulunduğu bölümdeki yetkililere teslim edilir. Kameralar müsabakanın bitiminden sonra kameramanlara geri verilir. ( 604 ) (1) (1) (1) Karma alan, TV, radyo ve basın mensupları için olmak üzere üç bölüme ayrılır. Her iki takımın teknik adamları ve futbolcuları karma alandan geçmekle yükümlüdürler. Bu alandan geçen kişiler, röportaj vermek zorunda değildirler. Bu maddede belirtilen kuralların uygulanması ve karma alandan geçecek takımların güvenliğinin sağlanması da ev sahibi kulübün sorumluluğundadır. (2) ( 605 ) (1) Yayıncı kuruluş, Ek-1 ve Ek- 2 de belirtilen kamera düzenine uymak ve kamera yerleşim planını müsabakanın başlamasından 2 saat önce müsabaka temsilcisine vermek zorundadır. ( 606 ) (1) (1) Kamera pozisyonlarının tamamının kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki tasarruf yetkisi yayıncı kuruluşa aittir. Kameralar, belirlenen alan dışında başka bir yer veya alana taşınamaz. Takımların sahaya çıkışını ve dizilişini çeken kamera için ve Steady Cam için bu kural uygulanmaz. Yayıncı kuruluş, takımların müsabakanın başlamasından 7 dakika öncesindeki sahaya çıkışlarını, sahaya açılan çıkış tünelinin ağzında, giriş-çıkışları engellemeyecek ve tehlike arz etmeyecek şekilde görüntüleyebilir. ( 607 ) Maç önü saha içi röportajları, sahanın protokol Tribünü ne bakan kısmındaki korner direkleri yakınında, oturma düzeni olmaksızın, müsabakanın başlamasından 20 dakika öncesine kadar yapılabilir. ( 608 ) (1) (1) (1) Müsabakanın başlamasından 120 dakika öncesine kadar takım mensuplarının bulunmaması ve TFF temsilcisinden izin alınması şartıyla soyunma odalarından görüntü alınabilir. ( 609 ) (1) Yayıncı kuruluşun akredite edilen görevlileri, müsabakanın başlamasından 8 saat öncesinden itibaren yayın ekipmanının kurulması amacıyla stadyuma girebilirler. Bu kişiler müsabakanın bitiminden 3 saat sonrasına kadar yayın ekipmanının toparlanması amacıyla stadyumun içinde görev yapabilirler. ( 610 ) (1) Müsabaka öncesinde ve esnasında Protokol Tribünü de dahil olmak üzere tribünlerde röportaj yapılamaz. Protokol fuayesinde müsabaka öncesinde ve sonrasında belirlenen röportaj alanında röportaj yapılabilir. ( 611 )

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig'i, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU Temsilci El Kitabı Temmuz 2009 2 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ...4 TEMSĐLCĐ....5 ETKĐN TEMSĐLCĐ....5 TEMSĐLCĐ TEMEL PRENSĐPLERĐ... 5 ATAMALARDA

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU Temsilci El Kitabı Temmuz 2009 2 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ...4 TEMSĐLCĐ....5 ETKĐN TEMSĐLCĐ....5 TEMSĐLCĐ TEMEL PRENSĐPLERĐ... 5 ATAMALARDA

Detaylı

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur.

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. MADDE 1 KATILIM 2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Türkiye Profesyonel Süper Ligi, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

tesis ve personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giriş ücretini de ödemek zorundadırlar.

tesis ve personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giriş ücretini de ödemek zorundadırlar. TFF 2. LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LĐGĐN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Ligi, TFF 1. Liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu na aittir. (2)

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ Madde 1 - Kupanın Oluşumu 1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde ve A2 Ligleri için düzenlediği kupanın

Detaylı

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

Temsilci El Kitabı 2010-2011 FUTBOL SEZONU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU

Temsilci El Kitabı 2010-2011 FUTBOL SEZONU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2010-2011 FUTBOL SEZONU Temsilci El Kitabı NOT: MAVĐ / SEMĐNER ÖNCESĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER, KIRMIZI / SEMĐNER SONRASI DEĞĐŞĐKLĐKLERDĐR. Ağustos 2010 2 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Ligi, TFF 1. Liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu na aittir. (2)

Detaylı

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Ligi, TFF 1. Liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu na aittir. (2)

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi Yetki ve Görevleri ile Esasları (Ağustos 2015) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel Amatör Liglerde görevlendirilir. Denetçi görevli

Detaylı

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi Yetki ve Görevleri ile Esasları (Eylül 2013) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel Amatör Liglerde görevlendirilir. Denetçi görevli olduğu

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI EYLÜL 2014 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN VE REKLAM TALİMATI MADDE 1 AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, kulüplerin futbol müsabakalarında,

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Akreditasyon Talimatı TEMMUZ 2012 MADDE 1- AMAÇ Bu talimat, KTFF tarafından düzenlenen tüm lig ve kupa müsabakalarında uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI EYLÜL 2015 AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğünün 37.

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 2.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 2.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 2.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSİLCİLER KURULU 2010-2011 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSİLCİLER KURULU 2010-2011 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSİLCİLER KURULU 2010-2011 FUTBOL SEZONU Temsilci El Kitabı Ağustos 2010 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 TEMSİLCİ....5 ETKİN TEMSİLCİ....5 TEMSİLCİ TEMEL PRENSİPLERİ... 5 ATAMALARDA

Detaylı

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 2. Ligi, TFF 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim

Detaylı

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu

Detaylı

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ (1) 2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin A2 Ligi ne katılmaları zorunludur. En alt 2 profesyonel ligde takımı bulunan

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL SEZONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL SEZONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2011-2012 FUTBOL SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi El Kitapçığı EYLÜL 2011 0 BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi El Kitapçığı (2011-2012) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel

Detaylı

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu

Detaylı

(4) Kulüpler, her sezon başında KTFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve aidat ücretlerini ödemek zorundadırlar.

(4) Kulüpler, her sezon başında KTFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve aidat ücretlerini ödemek zorundadırlar. KTFF 2012-2013 Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü: MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2.Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF

Detaylı

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ MADDE1 - KUPAYA KATILIM SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ (1) Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası nı kazanmış olan takım arasında oynanır. (2)

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig'i, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ MADDE1 - KUPAYA KATILIM (1) Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası nı kazanmış olan takım arasında oynanır. (2)

Detaylı

2013 2014 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2014-2015 Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yükselme Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig

Detaylı

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur.

SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. MADDE 1 KATILIM 2017-2018 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2017-2018 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla

Detaylı

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 2. Lig, PTT 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Kıbrıs

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig i, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2013-2014 Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Ligi, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2014-2015 SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Kıbrıs

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI EYLÜL 2015 SPORTİF EKİPMAN VE REKLAM TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 2. Lig, PTT 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Lig'i, amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 3. Lig, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran

Detaylı

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI MADDE 1 AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin, forma setleri ve benzeri sportif

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BTM 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BTM 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU BTM 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM 1.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

2012 2013 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2012 2013 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

2.LİG BAYANLAR Statüsü

2.LİG BAYANLAR Statüsü 2015-2016 SEZONU 2.LİG BAYANLAR Statüsü THF 2015 2016 SEZONU BAYANLAR 2. LİG STATÜSÜ LİGİN OLUŞUMU VE KATILIM ŞARTLARI Bir önceki sezonu tamamlamış 8 takım, 1.Ligden düşen 1 takım, bölgesel ligden yükselen

Detaylı

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig i, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 1.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 1.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2013-2014 Futbol Sezonu 1.Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1-AMAÇ...3 MADDE 2-TANIMLAR..3 MADDE 3- AKREDİTASYON LİSTESİNDE YER ALACAK KİŞİLER... 4 MADDE 4- EV SAHİBİ KULÜBÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 4 MADDE 5- MİSAFİR

Detaylı

SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ

SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2013-2014 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ (1) 2013-2014 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig de yer alan kulüplerin A2 Ligi ne katılmaları zorunludur. En alt 2 profesyonel ligde takımı bulunan

Detaylı

2014 2015 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2014-2015 Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Ligi, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) BÜYÜKLER: 2012-2013 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Detaylı

CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ

CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ MADDE 1 AMAÇ: Bu statünün amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif dürüstlüğü teşvike yönelik ödüllendirme esaslarını tespit etmek, kısaca CentilmenLig olarak anılacak

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, 1. Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler 1. Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF 1.Ligi müsabakaları Ocak

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI MADDE 1 AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin, forma setleri ve benzeri sportif

Detaylı

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

2.LİG ERKEKLER Statüsü

2.LİG ERKEKLER Statüsü 2015-2016 SEZONU 2.LİG ERKEKLER Statüsü THF 2015 2016 SEZONU ERKEKLER 2. LİG STATÜSÜ LİGİN OLUŞUMU VE KATILIM ŞARTLARI Bir önceki sezonu tamamlamış 18 takım, bölgesel liginden yükselen 12 takım, 1. ligden

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Kadınlar Ligi : 2014-2015 Sezonu Kadınlar Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Kadınlar Ligi Aralık

Detaylı

SEZONU TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 3. Lig, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, 81 ilde bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, IIHF : Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2016-2017 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade

Detaylı

SEZONU TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Lig, TFF 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 YILI SÜPER KUPA MÜSABAKA STATÜSÜ

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 YILI SÜPER KUPA MÜSABAKA STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 YILI SÜPER KUPA MÜSABAKA STATÜSÜ Bu statü, TFF tarafından düzenlenen 2009 yılı Süper Kupa müsabakasının organizasyonu ve Süper Kupa ya katılacak futbol kulüplerinin

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2014-2015 Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2.Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve uygun görülen tüm müsabakalarda uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini tespit etmek

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve uygun görülen tüm müsabakalarda uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini tespit etmek

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Süper Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler Süper Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Süper Liginin

Detaylı

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, 1.Lig : 2015-2016 Sezonu Erkekler 1.Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF 1.Liginin Ekim 2015 -

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Nisan, 2009 Türkiye Futbol Federasyonu 1 Herkes için Futbol Disiplin Talimatı na ilişkin Açıklamalar HiFDT Madde 5. Sorumluluk Bir HiF turnuvasına katılan

Detaylı

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2016 2017 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2016 2017 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ragbi Deplasmanlı

Detaylı

SÜPER LİG İLHAN CAVCAV SEZONU MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SÜPER LİG İLHAN CAVCAV SEZONU MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SÜPER LİG İLHAN CAVCAV SEZONU MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran

Detaylı