KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 1-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM VARIATION OF TOOL CHIP INTERFACE TEMPERATURES AND AVERAGE SURFACE ROUGHNESS DEPENDING ON COATING TYPE AND MACHINING PARAMETERS Hasan GÖKKAYA a, Muammer NALBANT b a Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu,Karabük, Türkiye, b Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye, Özet Bu çalışmada, farklı kaplama malzemelerinin farklı işleme parametrelerine bağlı olarak takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ve iş parçası yüzey kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kaplamasız, PVD yöntemiyle AlTiN ve TiAlN kaplanmış, CVD yöntemiyle üç katlı kaplama uygulanmış (en üste TiN kaplı) dört farklı sementit karbür takımla, AISI 1015 çeliği beş farklı kesme hızı ve iki farklı ilerleme değerinde işlenerek elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklıkları ve ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri tespit edilmiş ve birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Kesme hızı, ilerleme ve sürtünme katsayısındaki artışa bağlı olarak takım-talaş ara yüzey sıcaklığı artmıştır. Kesme hızının artışına bağlı olarak ortalama yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği, ilerleme ve sürtünme katsayısının artışına bağlı olarak ise ortalama yüzey pürüzlülüğünün arttığı tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kaplama Çeşidi, Sürtünme katsayısı, İşleme Parametreleri, Sıcaklık, Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü. Abstract In this study, the effect of different coating materials on tools and chip interface temperature and surface quality of the work material was investigated depending on various machining parameters. AISI 1015 steel was machined by five level cutting speed and two feed rate and four cemented carbides such as uncoated, AlTiN coated with PVD method and TiAlN coated, three levels coated with CVD method (upper level TiN coated). In the tests, tool and chip interface temperatures and average surface roughness were recorded and they were related with each other. Tool and chip interface temperatures and surface roughness increase with the cutting speed, feed rate and friction coefficient. It yielded better average surface roughness with increasing cutting speed and higher average surface roughness with increasing feed rate and friction coefficients. Key words: Coating type, Friction coefficient, Machining parameters, Temperature, Average surface roughness 1. Giriş Talaşlı imalat işlemlerinde, iş parçasının plastik deformasyonu için harcanan mekanik enerji, kesme bölgesinde ısıya dönüşür. Talaşlı imalat işleminde oluşan ısı, işlenen iş parçalarının yüzey kalitelerini olumsuz olarak etkiler (1). Son yıllarda yeni kesici takım kaplama malzemeleri ve takım tezgahları geliştirilmiş, geliştirilen kaplama malzemeleri ve takım tezgahları sayesinde yüksek kesme hızlarında işleme yapılabilir hale gelinmiştir ve bunlara bağlı olarak da iş parçası maliyeti düşmüştür. Talaş kaldırma sırasında ortaya çıkan ısı, kesici takımın performansını sınırlayan önemli bir faktördür. Bu durum, yüksek seviyedeki ısıya dayanabilen kesici takım malzemelerinin gelişmesini zorlamaktadır (). İyi seçilmeyen işleme parametreleri kesici takımların hızlı aşınması, kırılması gibi kayıpların yanı sıra iş parçasının bozulması veya yüzey kalitesinin düşüklüğü gibi ekonomik kayıplara da neden olmaktadır (). Talaş kaldırma sıcaklığının ölçümünde en çok kullanılan yöntem takım-iş parçası ısıl çift (thermocouple) yöntemidir. Bu yöntem, kesme hızı ve ilerleme gibi kesme parametrelerinin etkisini göstermek için en kullanışlı yöntemdir. Gökkaya ve arkadaşları, yapmış oldukları çalışmada, kesici takım kaplama malzemeleri ve işleme parametrelerinden kesme hızı ile ilerleme hızının iş parçası yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Kaplama malzemesi, ilerleme ve kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerinde farklı etkilere sahip parametreler olduğunu belirtmişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada, en düşük ortalama yüzey pürüzlülüğünü, en üstte TiN kaplı kesici takımla elde etmişlerdir. İlerleme miktarının %80 azaltılmasıyla yüzey pürüzlülüğünde %176 iyileşme sağlamışlar, kesme hızının %00 artırılması ile de yüzey pürüzlülüğünde %1 iyileşme elde etmişlerdir (). Özses, AISI 510, AISI 10, St7 malzemelerini kullanarak yaptığı deneysel çalışmalarda, malzemenin karbon miktarına bağlı olarak değişen sertlik ve mekanik özelliklerin yüzey pürüzlülüğünü etkilediğini bildirmiştir. İşleme parametreleri olarak kesme hızının artırılması ile yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği, fakat kesme hızının artırılması durumunda takım aşınmasının hızlandığı, dolayısı ile takım ömrünün de azaldığını belirtmektedir. İlerleme miktarındaki artış ile yüzey pürüzlülüğünün arttığı ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğüne en çok etki eden parametre olduğu tespit etmiştir (5). Benzer çalışmalar, Yuan ve arkadaşları ve Eriksin ile Kopac ve Bahor tarafından da yapılmıştır (6-8). Bu çalışmada, İşleme parametresi olarak beş farklı kesme hızı ve iki farklı ilerleme kullanılarak, AISI 1015 çeliğinden IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 talaş kaldırılmış, farklı kaplama malzemeleri ve farklı işleme parametrelerinin, takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ve iş parçası yüzey kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Aynı zamanda elde edilen verilere dayanılarak takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ile iş parçası yüzey pürüzlülüğü arasında ilişkiyi görebilme çalışması yapılmıştır.. Materyal ve Metod.1. Deney Numuneleri Çizelge. AISI 1015 çeliğinin mekanik özellikleri Sertlik BSD 0 Kopma Dayanımı N/mm² Akma Sınırı N/mm² Kopma Uzaması % (5do) Kesici Takımlar, Takım Tutucu ve Kesme Parametreleri Deneysel çalışmalar için, AISI 1015 çelik malzemeden Ø65x650 mm boyutlarında hazırlanmış deney numuneleri kullanılmıştır. Deney numunelerinin kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri Çizelge 1 ve Çizelge de verilmiştir. Çizelge 1. AISI 1015 deney numunelerinin kimyasal bileşimi (% Ağırlık) C Si Mn P S Değiştirilebilir dört farklı sementit karbür kesici takımla, talaş kaldırma sırasında kaplama malzemesi ve işleme parametrelerine bağlı olarak oluşan takım-talaş ara yüzey sıcaklığı, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri ve elde edilen verilere dayanılarak takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ile iş parçası yüzey pürüzlülüğü arasında ilişkiyi değerlendirmeyi hedefleyen bu çalışmada, adi karbonlu çelik malzeme için ISO P10-P0 kalitesine (grade) karşılık gelecek şekilde, Mitsubishi firmasına ait UTi0T kalitesinde Kaplamasız sementit karbür, PVD yöntemiyle ALTiN, TiAlN kaplı sementit karbür ve en üstte CVD TiN kaplı üç katlı kaplamaya sahip (TiN, Al O, TiC) sementit karbür kesici takımlar kullanılmıştır. Kesici takımlarla ilgi teknik özellikler Çizelge de verilmiştir. Deneylerde kullanılan dört farklı sementit karbür uçlar SNMA 1008 geometrik formundadır. Bu değiştirilebilir uçlara uygun PSBNR 55 M1 takım tutucu kullanılmıştır. Çizelge. Değiştirilebilir sementit karbür kesici takımlarla ilgili teknik özellikler (9). Kaplama malzemesi Kaplama Malzeme kalitesi Sertlik Sürtünme Isı iletim katsayısı yöntemi ISO (Grade) (Hv) katsayısı W/m*K TiN (TiN, Al O, TiC) CVD P ,5 7 TiAlN PVD P , 8 AlTiN PVD P0 00 0,7 9 Wc-Co Kaplamasız P ,6 8 ISO 685 de önerildiği gibi imalatçı firmaların kesici takım kaliteleri için önerdiği kesme hızı aralıkları dikkate alınarak 50, 7, 10, 15, 05 m/min olacak şekilde beş farklı kesme hızı belirlenmiştir. 0.8 mm uç radyüsüne bağlı olarak ISO 685 de tavsiye edilen aralıkta 0., 0.5 mm/dev ilerleme değerleri ve.5 mm talaş derinliği seçilmiştir... Tezgah, Takım-Talaş Ara Yüzey Sıcaklığı Ölçme Düzeneği ve Pürüzlülüğü Ölçme Aleti Talaş kaldırma işlemleri için SN50 tipi Tezsan klasik torna tezgahı kullanılmıştır. Takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ise takım-iş parçası ısıl çift yöntemiyle ölçülmüştür (Şekil 1). Yüzey pürüzlülük değerlerinin ölçümü için MAHR Perthometer M1 ölçü aleti kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri üç tekrarlamalı olarak yapılmıştır. İş parçası üzerinde işleme sırasında oluşan yüzey pürüzlülüğü değerlerinin ölçümleri için Cut-off (kesme uzunluğu) uzunluğu 0.8 mm ve örnekleme uzunluğu 5.6 mm olarak alınmıştır. Ortam sıcaklığı 0 ±1 ºC dır.

3 Bakır disk Cıva Bakır boru PCL 818HG A rev/min Fener mili Kesici Takım B A : İş parçası soğuk noktası B : Kesici takım soğuk noktası C : Sıcak nokta C Punta Atık su Su deposu Talaş Soğutma suyu girişi Soğutma suyu çıkışı Bilgisayar G/Ç kartı Ara bağlantı bordu. Bulgular Şekil 1. Takım iş parçası ısıl çift düzeneği ile oluşturulan deney seti Bu çalışmada, AISI1015 karbonlu çeliğinin işlenmesi sırasında özellikle kaplamalı takımlarda, talaş kaldırma sırasında kaplama malzemesi ve işleme parametrelerine bağlı olarak oluşan takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kaplamasız, PVD yöntemiyle AlTiN ve TiAlN kaplanmış, CVD yöntemiyle üç katlı kaplama uygulanmış (en üstte TiN kaplı) dört farklı sementit karbür takımla, beş farklı kesme hızı ve iki farklı ilerleme değerinde elde edilen ortalama yüzey pürüzlülük (Ra), değerleri elde edilen sıcaklıkla da ilişkilendirilerek Çizelge de gösterilmiştir. Çizelge. Kaplama çeşiti, sürtünme katsayısı, kesme hızı ve ilerlemeye bağlı takım-talaş ara yüzey sıcaklıları (ºC) ve ortalama yüzey pürüzlülük değerleri, Ra (µm) Kaplama Çeşiti, Sürtünme Katsayısı Kaplamasız Sementit Karbür, (0.6) AlTiN, (0.7) Kesme Hızı m/min İlerleme mm/dev Sıcaklık Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü Kaplama Çeşiti, Sürtünme Katsayısı Kesme Hızı m/min İlerleme mm/dev Sıcaklık Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü V f ºC Ra (µm) V f ºC Ra (µm) , , , , , , , , TiAlN, (0.) 0. 76, , , , , , , , , , 0. 69, , , , , , , , , , , TiN, (0.5) , 0. 7, , , , , , , , ,6 AISI 1015 çeliğinden mm derinlikte talaş kaldırılması sırasında, elde edilen takım- talaş ara yüzey sıcaklık değerleri, her takım malzemesi ve takımların sürtünme katsayıları 0, mm/rev ilerleme ve 0, mm/rev ilerleme için grafik şeklinde Şekil de verilmiştir.

4 (a) (b) Şekil. AISI 1015 çeliğinin dört farklı kesici takımla iki farklı ilerleme ve beş farklı kesme hızı ile işlenmesinde elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklık değişimleri, a) 0, mm/rev ilerleme b) 0, mm/rev ilerleme Kesici takım sürtünme katsayıları, kaplama çeşidi ve kesme hızına bağlı olarak ortalama takım-talaş ara yüzey sıcaklığı değerine bakılacak olursa en düşük ortalama takım-talaş ara yüzey sıcaklığı en üstte TiN kaplı üç katlı kaplamaya sahip takımla 50 m/min kesme hızında elde edilmiştir. Daha sonra TiAlN ve AlTiN kaplı takımlar gelmektedir. En yüksek ortalama takım-talaş ara yüzey sıcaklığı kaplamasız sementit karbür takımla elde edilmiştir. Şekil ye bakıldığında, takım sürtünme katsayısı azaldıkça takım talaş ara yüzeyinde meydana gelen sıcaklığın da azaldığı söylenebilir. Sürtünme katsayıları ve kaplama çeşitlerine göre elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerine ait grafik Şekil de verilmiştir. Ortal am a yüze y pürüzlülüğü, Ra (µm),5 1 0,5 0 Kaplamasız Sementit Karbür (0.6) AlTiN (0.7) TiAlN (0.) TiN (0.5) Kaplama çeşiti, Sürtünme katsayısı Şekil. AISI 1015 çeliğinin dört farklı sürtünme katsayısı ve edilen ortalama yüzey pürüzlülükleri, (Ra) kaplama çeşitine sahip kesici takımlarla işlenmesinde elde 0,6 sürtünme katsayısına sahip kaplamasız sementit karbürle talaş kaldırma işlemi sonrasında elde edilen iş parçası ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri (,5 µm), kaplamalı kesici takımlarla elde edilen iş parçası ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinden yüksek bulunmuştur. Kaplamalı kesici takımlarla yapılan talaş kaldırma işlemi sonrasında elde edilen en düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü, 0,5 sürtünme katsayısına sahip TiN

5 kaplamalı kesici takımla (,77 µm) elde edilmiştir. Daha sonra sırasıyla 0, sürtünme katsayısına sahip TiAlN kaplamalı takımla,6 µm ve 0,7 sürtünme katsayısına AlTiN kaplamalı takımla,7 µm ortalama yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir. Talaş kaldırma sırasında elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü; kaplamasız sementit karbürle işlemede,5 µm iken TiN kaplamalı takımla işlemede % 5 iyileşerek,77 µm olmuştur. Dolayısıyla takım sürtünme katsayısı azaldıkça elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğünün azaldığı söylenebilir. Seçilen kesme hızlarında elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri en küçükten en büyüğe doğru sırasıyla en yüksek kesme hızı olan 05 m/min de (875 µ m), 15 m/min de (,1875 µm), 10 m/min de (,60 µm), 7 m/min de (,05 µm) ve 50 m/min de (,75 µm) bulunmuştur. Elde edilen pürüzlülük değerleri yüksek değerlerde bulunmuştur. Bu yüksek pürüzlülük değerleri, AISI 1015 malzemesinin kimyasal yapısına bağlı olarak düşük karbon (C) oranı sebebiyle sünek (yığıntı/yığma kenar oluşturma eğilimi yüksek) olmasına atfedilebilir. 50,7,10,15 ve 05 m/min lik kesme hızı değerlerinde ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri incelendiğinde kesme hızı arttıkça yüzey pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür (Şekil ). Kesme hızı ile yüzey pürüzlülüğü arasında azalan bir ilişki olduğu bilinmektedir. Kesme hızındaki artışa bağlı olarak, yüzey pürüzlülüğündeki iyileşme, beklenen bir özellik olup yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için kesme hızının arttırılması, literatürde rastlanan en yaygın yöntemdir (10-1). Kesme hızının artması ile yüzey pürüzlülüğü iyileşmesinin, yüksek hızlarda artan sıcaklıktan da kaynaklandığı söylenebilir. Düşük hızlarda çalışırken, kesme hızında sağlanan % 10 lük artış ile yüzey pürüzlülüğünde gözlenen önemli iyileşme (% 69), kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır. 0, ve 0, mm/rev ilerleme hızı değerlerinde ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri incelendiğinde ilerleme artıkça yüzey pürüzlülüğünün arttığı görülmektedir. Dolayısıyla yüzey pürüzlülüğü ile ilerleme arasında artan bir ilişki olduğu söylenebilir. Yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için, ilerleme değerlerinin düşürülmesi bir diğer yaygın uygulamadır (10,11,1,1). Ortalama yüzey pürüzlülüğü ilerlemenin % civarında düşürülmesi ile yüzey pürüzlülüğünde % 6 iyileşme gözlenmiştir. 0, mm/rev ilerleme hızında (,96 µm), 0, mm/rev ilerleme hızında (,15 µm) bulunmuştur. İlerlemenin düşürülmesi ile yüzey pürüzlülüğündeki bu iyileşme Şekil 5 de görülmektedir. lama yüzey pü rüzl ülüğü, Ra (µm) Orta 1 0, İlerleme, f (mm/rev) Şekil. AISI 1015 çeliğinin dört farklı kesici takım ve iki farklı ilerleme ile 50,7,10,15 ve 05 mm/min kesme hızlarında işlenmesinde elde edilen ortalama yüzey pürüzlülükleri, (R a ) Şekil, Şekil ve Şekil 5 deki grafikler, kesici takım kaplama malzemesinin dolayısıyla sürtünme katsayısının, kesme hızının ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. TiN kaplanmış takımlarla elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri AlTiN, TiAlN kaplanmış takımlar ve kaplamasız kesici takımlarla elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerine göre daha düşüktür. Yine, özellikle düşük kesme hızlarında bu fark daha fazla önem kazanmaktadır. TiN kaplamalı takımlardaki daha iyi yüzey özellikleri, bu kaplama malzemesinin diğerlerine göre (AlTiN (0,7), TiAlN (0,), kaplamasız (0,6)) daha düşük olan sürtünme katsayısına (0,5) ve oluşan sıcaklığa atfedilebilir. 50 m/min lik kesme hızında bu durum açık olarak görülmekte ve TiN kaplı takımla edilen yüzey kalitesi, TiAlN kaplı takımla elde edilen yüzeye göre Şekil 5. AISI 1015 çeliğinin 0, ve 0, mm/rev ilerleme hızında farklı kesici ve farklı kesme hızlarıyla işlenmesinde elde edilen ortalama yüzey pürüzlülükleri (Ra) %, AlTiN kaplı takımla elde edilen yüzeye göre % ve kaplamasız sementit kesici takımla elde edilen yüzeye göre % 50 lere varan bir iyileşme sergilemektedir. Yüksek hızlarda her dört takım için de artan sıcaklıklar, akma bölgesi oluşmasını, dolayısıyla talaş akışını kolaylaştırmakta, bunun sonucu olarak da her dört takım için elde edilen yüzey pürüzlülükler değerleri arasındaki fark azalmaktadır. Kaplama malzeme çeşitine ve kesme hızına bağlı olarak elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ile iş parçası yüzey pürüzlülüğü arasında ilişkiyi görebilmek için aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur (Şekil 6 ve Şekil 7). Şekil 6 AISI 1015 çeliğinin dört farklı kesici takımla 0, mm/rev ilerleme ve beş farklı kesme hızı ile işlenmesinde

6 elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklığı ile ortalama yüzey pürüzlülükleri, (Ra) ilişkisini Şekil 7 ise 0. mm/rev ilerleme hızında elde edilen ortalama yüzey pürüzlülükleri, (Ra) ilişkisini ifade etmektedir. 5,5 5,5 "Kaplamasız 0, mm/rev" ,5 "AlTiN 0, mm/rev" a) Kaplamasız kesici takım b) AlTiN kaplanmış kesici takım,5 "TiAlN 0, mm/rev" ,,1,9,7,,1 1,9 1,7 "TiN 0, mm/rev" c) TiAlN kaplanmış kesici takım d) En üstte TiN kaplanmış takım Şekil 6. AISI 1015 çeliğinin dört farklı kesici takımla 0, mm/rev ilerleme ve beş farklı kesme hızı ile işlenmesinde elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklığına bağlı ortalama yüzey pürüzlülükleri, (Ra) 6 5,5 5,5 "Kaplamasız 0, mm/rev" ,5 5,5 "AlTiN 0, mm/rev" a) Kaplamasız kesici takım b) AlTiN kaplanmış kesici takım

7 "TiAlN 0, mm/rev" "TiN 0, mm/rev" lülüğü, Ra (µm) Ortalama yüzey pürüz 5, ü, Ra (µm) Ortalama yüzey pürüzlülüğ c) TiAlN kaplanmış kesici takım d) En üstte TiN kaplanmış takım Şekil 7. AISI 1015 çeliğinin dört farklı kesici takımla 0, mm/rev ilerleme ve beş farklı kesme hızı ile işlenmesinde elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklığına bağlı ortalama yüzey pürüzlülükleri, (Ra) Şekil 6 ve Şekil 7 deki grafikler baz alınarak, elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklıkları ve ortalama yüzey pürüzlülük değerlerinin aritmetik ortalaması alınmıştır. Aritmetik ortalaması alınmış takım-talaş ara yüzey sıcaklıkları, yüzey pürüzlülük değerleri esas alınarak, 0, mm/rev ve 0, mm/rev ilerleme değerleri için elde edilen sonuçlar Şekil 8 de, grafiklerle gösterilmiştir. a) 0, mm/rev a) 0, mm/rev Şekil 8. AISI 1015 çeliğinin dört farklı kaplama çeşiti ve 0, ortalama yüzey pürüzlülükleri, (Ra) mm/re v ile 0, mm/rev ilerleme ile işlenmesinde elde edilen Dört farklı kesici takımla, beş farklı kesme hızı ve iki farklı ilerleme (0,, 0, mm/rev) ile AISI 1015 çeliğinin işlenmesi sırasında oluşan, takım-talaş ara yüzey sıcaklığına bağlı olarak elde edilen iş parçası ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri 0, ilerleme için,15 µm, 0, mm/rev için ise,96 µm olarak elde edilmiştir. Takım-talaş ara yüzey sıcaklığının artması ile iyileşen yüzey pürüzlülüğü, yüksek kesme hızlarında artan takım- talaş ara yüzey sıcaklığına bağlı olarak, deformasyon işleminin kolaylaşması, iş parçası malzemesinin, kesici kenar ve burun radyüsü çevresinde rahat bir şekilde deforme edilmesi ve bu yüksek sıcaklıklarda oluşan akma bölgesine (Fz) bağlı olarak açıklanabilir (,,1). Kolay defo rme edilen malzeme, yırtılma olmadan şekillendirilebilmekte ve dolayısı ile iş parçası yüzey kalitesinde bir iyileşme gözlenmektedir (1,1).. Sonuçlar Talaş kaldırma sırasında seçilen kesme hızları neticesinde oluşan, ortalama takım-talaş ara yüzey sıcaklığına bağlı olarak elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri 0, mm/rev ilerleme için en küçükten en büyüğe doğru sırasıyla en yüksek takım-talaş ara yüzey sıcaklığı olan 88 ºC de (, µm), 8 ºC de (,7 µm), 799 ºC de (, µm), 75 ºC de (,6 µm), 68 ºC de ( µm) bulunmuştur. 0, mm/rev ilerlemede ise ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri en küçükten en büyüğe doğru sırasıyla en yüksek takım-talaş ara yüzey sıcaklığı olan 906 ºC de (,9 µm), 871 ºC de (,6 µm), 91 ºC de ( µm), 791 ºC de (, µm), 79 ºC de (,7 µm) bulunmuştur. 0, mm/rev ilerlemede elde edilen takım-talaş ara yüzey sıcaklıkları 68, 75, 799, 8 ve 88 ºC ile 0, mm/rev ilerlemede elde edilen 79, 791, 81, 871 ve 906 ºC takım-talaş ara yüzey sıcaklığı değerlerinde ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri incelendiğinde kesme hızına bağlı olarak takımtalaş ara yüzey sıcaklığı arttıkça yüzey pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür (Şekil 8).

8 Denenen sınırlar içerisinde deneme bulgularına göre elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir; Kesme hızı artıkça takım-talaş ara yüzey sıcaklığı artmıştır. Kesici takım kaplama malzemesinin sürtünme katsayılarının düşüşüne bağlı olarak takım talaş ara yüzey sıcaklığında düşüş gözlenmiştir. En düşük sıcaklık TiN kaplı (çok katlı) kesici takımla elde edilmiştir. En düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü 0.5 sürtünme katsayısına sahip TiN kaplı (çok katlı) kesici takımla elde edilmiştir. Kesme hızı artıkça ortalama yüzey pürüzlülüğünde iyileşme gözlenmiştir. İlerleme artıkça ortalama yüzey pürüzlülüğünde artış gözlenmiştir. Kesme hızındaki artışa bağlı olarak artan takımtalaş ara yüzey sıcaklığı ile yüzey pürüzlülüğü ilişkilendirildiğinde sıcaklığın artışına paralel olarak yüzey pürüzlülüğünde iyileşme gözlenmiştir. tutucu üzerindeki etkilerinin sonlu elemanlarla incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 00. [10] Shaw, M.C., Metal Cutting Principles, Oxford University Press, London, ISBN pp. 59, 198. [11] Boothroyd, G., Fundamentals of metal machining and machine Tools, International Student ed. 5th Printing, McGraw-Hill, ISBN , New York, [1] Akkurt, A., Talaş kaldırma yöntemleri ve takım tezgahları, Birsen Yayınevi, İstanbul, [1] Habalı, K. Gökkaya, H. Sert, H., Kesici takım kaplama malzemesi ve kesme parametrelerinin AISI 100 çeliğinin işlenmesinde yüzey pürüzlülüğüne etkisinin deneysel olarak incelenmesi Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 s. 5-8, Ankara, 006. [1] Gökkaya, H. Nalbant, M. The effects of cutting tool geometry and processing parameters on the surface roughness of AISI 100 steel, Materials and Design, 8-, , 007. Kaynaklar [1] Gökkaya, H. Şeker, U. İzciler, M., Takım talaş ara yüzey sıcaklığının ölçülmesi için yapılmış deneysel çalışmalar üzerine bir değerlendirme, Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Matit 001, s 91-9, Konya [] Trent, E.M., 198, Metal Cutting, nd ed., Butterwoths, London ISBN [] Can, A., AISI 510 çeliğinin sermet, PVD ile TiAlN - CVD ile tin kaplanmış kesici uçlarla tornalanmasında kesme değişkenleri, kaplama cinsi ve takım aşınmasının yüzey pürüzlülüğüne etkisinin deneysel incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitim Bölümü, Ankara, 00. [] Gökkaya, H. Sur, G. Dilipak, H., PVD ve CVD kaplamalı sementit karbür kesici takımların işleme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüğüne etkisinin deneysel olarak incelenmesi, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, Sayı 7. Cilt, Karabük, 00. [5] Özses, B., Bilgisayar sayısal denetimli takım tezgahlarında değişik işleme koşullarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi,yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara00. [6] Yuan, Z.J. Zhou, M. and Dong, S., Effect of diamond tool sharpness on minimum cutting thickness and cutting surface integrity in ultraprecision machining, Journal of Material Processing Technology 6, 7-0, [7] Eriksen, E. Influence from production parameters on the surface roughness of a machined short fibre reinforced thermoplastic, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 9, , [8] Kopac, J. and Bahor, M., Interaction of the technological history of a workpiece material and the machining parameters on the desired quality of the surface roughness of a product, Journal of Materials Processing Technology, 9-9, [9] Gökkaya, H., Takım-talaş ara yüzey sıcaklığının ısıl çift yöntemiyle ölçülmesi ve kesici takım ile takım

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 473-478 TEKNOLOJİ PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 3-12 Aralık 2008 AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Özgür TEKASLAN 1*, Nedim GERGER 2, Ulvi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 33-43 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Hasan GÖKKAYA*, Muammer NALBANT** *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.13-17, 28 Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 28 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne

Detaylı

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 581-586, 2006 Vol 21, No 3, 581-586, 2006 İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ Özgür TEKASLAN * & Nedim GERGER ** & Ulvi ŞEKER *** * Kara Harp Okulu, Teknik

Detaylı

TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞININ TAKIM-İŞ PARÇASI ISIL ÇİFT YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMÜ İÇİN GELİŞTİRİLEN SİSTEMİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞININ TAKIM-İŞ PARÇASI ISIL ÇİFT YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMÜ İÇİN GELİŞTİRİLEN SİSTEMİN UYGULANABİLİRLİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 409-413, 2006 Vol 21, No 3, 409-413, 2006 TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞININ TAKIM-İŞ PARÇASI ISIL ÇİFT YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMÜ İÇİN

Detaylı

KAPLAMALI KESİCİ TAKIMLARDA KAPLAMA MALZEMESİNİN TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET

KAPLAMALI KESİCİ TAKIMLARDA KAPLAMA MALZEMESİNİN TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 1 s. 23-30, 2004 Vol: 7 No: 1 pp. 23-30, 2004 KAPLAMALI KESİCİ TAKIMLARDA KAPLAMA MALZEMESİNİN TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARDA TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARDA TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 1 : 115-121

Detaylı

TORNALAMADA DEĞİŞKEN İLERLEMENİN BAŞLANGIÇ AŞINMASINA OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

TORNALAMADA DEĞİŞKEN İLERLEMENİN BAŞLANGIÇ AŞINMASINA OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TORNALAMADA DEĞİŞKEN İLERLEMENİN BAŞLANGIÇ AŞINMASINA OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Ali ORAL a *, M. Cemal ÇAKIR b,

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 10- Balıkesir ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ Kubilay ASLANTAŞ*,

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 24-29, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05 TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 26 - BALIKESİR METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ AŞINMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Adem ACIR 1,*, M. Serdar KARAKAŞ

Detaylı

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ *

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * Murat ÇETİN 1, Musa BİLGİN 2, Hasan Basri ULAŞ 3, Ahmet TANDIROĞLU 4 Özet Bu çalışmada

Detaylı

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 61-71 AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi Investigation of Machinability Characteristics

Detaylı

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON CHIP SHAPE IN TEMPERED

Detaylı

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Cilt: 6, 1, 51-59 3-9 Haziran 2015 AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Ahmet YARDIMEDEN *, Abdullah TURAN Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 21280,

Detaylı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.37-41, 2008 Vol: 11 No: 1 pp.37-41, 2008 Metrik Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Alaattin KAÇAL, Yakup TURGUT Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 5 Sayı 2 (2015) Journal of Life Sciences; Volume 5 Number 2 (2015)

Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 5 Sayı 2 (2015) Journal of Life Sciences; Volume 5 Number 2 (2015) Farklı Kesme Parametrelerinde Kaplamalı ve Kaplamasız Kesici Takımlar ile AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Oluşan Esas Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi ve İstatiksel Olarak Analizi Hüseyin GÜRBÜZ Batman

Detaylı

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 9-14, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 9-14, 2012 Farklı Sertlikteki AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Şartlarının Yüzey Pürüzlülük Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Şartlarının Yüzey Pürüzlülük Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Elif MALYER 06 Aralık 2018 AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Şartlarının Yüzey Pürüzlülük Değerlerine Etkilerinin ÖZET Çalışmanın amacı AISI 1040 çeliğinin işlenebilirliği ile ilgili

Detaylı

INVESTIGATING THE EFFECTS OF PROCESSING PARAMETERS OVER THE BUILT-UP LAYER AND BUILT-UP EDGE FORMATION WITH SEM DURING THE PROCESSION OF AA2014 ALLOY

INVESTIGATING THE EFFECTS OF PROCESSING PARAMETERS OVER THE BUILT-UP LAYER AND BUILT-UP EDGE FORMATION WITH SEM DURING THE PROCESSION OF AA2014 ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AA2014 ALAŞIMININ İŞLENMESİ SIRASINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN YIĞINTI KATMAN VE YIĞINTI TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ

Detaylı

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0031 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Salih KORUCU a, Eylem Satı KANTEMİR

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu.

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu. TALAŞLI İMALATTA DEĞİŞİK KESME PARAMETRELERİYLE DENEYSEL VE NÜMERİK KESME KUVVETİ DEĞERLERİNİN UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ Mehmet AYDIN, mehmet.aydin@bilecik.edu.tr, Bilecik Üniversitesi, 11210, Bilecik

Detaylı

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2A0050 Nurullah Kıratlı 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Abdulbaki Ulusoy 2 Received: September 2009 Hakan

Detaylı

SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ

SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ Yunus KARTAL 1, A.Alper YONTAR 2 1,2. KırıkkaleÜniversitesi, MühendislikFakültesi, Makine MühendisliğiBölümü, Kırıkkale,

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi 7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi Tugay DİŞBUDAK*, Sadri ŞENSOY Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 765-771 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya Ve

Detaylı

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 28, 179-187, 2010 Research Article / Araştırma Makalesi AN INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIORS OF DIFFERENT CUTTING TOOLS

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Karabük, Türkiye, hgokkaya@karabuk.edu.tr

Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Karabük, Türkiye, hgokkaya@karabuk.edu.tr 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ-KATMAN SAYISI VE SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK KESİCİ TAKIM ÜST YÜZEYİNDEKİ TAKIM-TALAŞ TEMAS ALAN BÖLGESİ

Detaylı

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 9 : : 85-9 TiN KAPLANMIŞ

Detaylı

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 29-34, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 29-34, 2012 Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Gültekin

Detaylı

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (11-26) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (11-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Nihat PARLAK 1, Latif ÖZLER 2, Mehmet Erbil ÖZCAN 3 1 n.parlak@alparslan.edu.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

KESME HIZININ YIĞINTI KATMANI VE YIĞINTI TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SEM İLE İNCELENMESİ

KESME HIZININ YIĞINTI KATMANI VE YIĞINTI TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SEM İLE İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 3, 481-488, 2007 Vol 22, No 3, 481-488, 2007 KESME HIZININ YIĞINTI KATMANI VE YIĞINTI TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SEM İLE

Detaylı

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 489-495 TEKNOLOJİ ÖZET AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI İbrahim ÇİFTÇİ Zonguldak

Detaylı

Tornalamada Yaklaşma Açısı ve Talaş Açısına Bağlı Tırlama Titreşimlerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri

Tornalamada Yaklaşma Açısı ve Talaş Açısına Bağlı Tırlama Titreşimlerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 4 s.383-389, 2007 Vol: 10 No: 4 pp.383-389, 2007 Tornalamada Yaklaşma Açısı ve Talaş Açısına Bağlı Tırlama Titreşimlerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri

Detaylı

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU 15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU Turgay KIVAK a ve Şerif ÇETİN b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRKİYE,

Detaylı

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yahya ISIK * * Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 16059, Bursa, TÜRKİYE,

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 251-261 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ

Detaylı

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi * 1 Harun Koçak, 2 Mahmut Gülesin, 2 Gültekin Uzun 1 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE KESME PARAMETERELERİNİN KESME KUVVETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE KESME PARAMETERELERİNİN KESME KUVVETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 1-5, 2007 Vol 22, No 1, 1-5, 2007 INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE KESME PARAMETERELERİNİN KESME KUVVETİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

AA 6063 Alaşımının Tornalanmasında Ti Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Araştırılması

AA 6063 Alaşımının Tornalanmasında Ti Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Araştırılması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 6063 Alaşımının Tornalanmasında Ti Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Araştırılması G. Sur 1,

Detaylı

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ International Iron & Steel Symposium, April 02-04, 2012, Karabük, Türkiye Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Turgay KIVAK a,

Detaylı

Ç 4140 MALZEMESİNİN TORNALANMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ.

Ç 4140 MALZEMESİNİN TORNALANMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ. Ç 4140 MALZEMESİNİN TORNALANMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ Burhan KARAYEL YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİŞLİ ÇARK ÜRETİMİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CUTTING TOOL PERFORMANCE IN GEAR MANUFACTURING

DİŞLİ ÇARK ÜRETİMİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CUTTING TOOL PERFORMANCE IN GEAR MANUFACTURING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 29, Karabük, Türkiye DİŞLİ ÇARK ÜRETİMİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CUTTING TOOL PERFORMANCE IN GEAR

Detaylı

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 İŞLEME HASSASİYETİ DENEYİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) ÖĞRENCİ NO:

Detaylı

FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Volkan KILIÇLI, vkilicli@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 567-573 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme

Detaylı

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Fuat KARA*, Kubilay ASLANTAŞ**,

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi. AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde İtme Kuvvetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu

Fen Bilimleri Dergisi. AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde İtme Kuvvetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu GU J Sci, Part C, 5(2): 241-246 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde İtme Kuvvetinin Taguchi

Detaylı

KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR TAKIMLAR İÇİN TAKIM ÖMRÜ MODELİ NDEKİ N ÜSTEL DEĞERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR TAKIMLAR İÇİN TAKIM ÖMRÜ MODELİ NDEKİ N ÜSTEL DEĞERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR TAKIMLAR İÇİN TAKIM ÖMRÜ MODELİ NDEKİ N ÜSTEL DEĞERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Derya

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : Emel KURAM *

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : Emel KURAM * Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : 433-443 Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : 433-443 AISI 304 Paslanmaz Çeliğinin Frezelenmesinde Farklı Kaplama Malzemelerinin Takım Aşınmasına, Kesme Kuvvetlerine

Detaylı

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:16 Sayı: 3 s.105-109, 2013 Vol: 16 No: 3 pp.105-109, 2013 AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten

Detaylı

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (1), 37-46, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 3 sh Ocak 2013

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 3 sh Ocak 2013 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 3 sh. 45-52 Ocak 2013 TiC KAPLAMALI TAKIMLA İŞLENEN AISI 303 VE AISI 410 PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

7075, 6061 Ve 2024 Alüminyum Alaşımlarının Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğü ve Takım Aşınmasının Karşılaştırılması

7075, 6061 Ve 2024 Alüminyum Alaşımlarının Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğü ve Takım Aşınmasının Karşılaştırılması Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi International Journal of Engineering Research and Development Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:2 Haziran/June 2017 http://ijerad.kku.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Examination of Surface Roughness in the Hole Drilling Process with Different Electrodes Volkan Yılmaz 1 *, Ceren Y. Yılmaz

Detaylı

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sıtkı AKINCIOĞLU 1 *, Hasan GÖKKAYA 2, İlyas UYGUR 3 1* Duzce University, Gümüşova Vocational School of Higher Education,

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi

Fen Bilimleri Dergisi GU J Sci, Part C, 5(2): 231-239 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr Hastelloy X Süper Alaşımının Tornalanmasında Kriyojenik

Detaylı

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar.

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. DrillLine Tungaloy Report No. 377-Tr www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. www.tungaloy.com.tr DrillLine

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

Cu-Cr-Zr ALAŞIMININ AŞINDIRICI SU JETİ İLE TORNALANMASI. Fuat KARTAL, Hasan GÖKKAYA, Muammer NALBANT

Cu-Cr-Zr ALAŞIMININ AŞINDIRICI SU JETİ İLE TORNALANMASI. Fuat KARTAL, Hasan GÖKKAYA, Muammer NALBANT Cu-Cr-Zr ALAŞIMININ AŞINDIRICI SU JETİ İLE TORNALANMASI Fuat KARTAL, Hasan GÖKKAYA, Muammer NALBANT Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, 37100, Kastamonu Karabük Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Kesme Hızının ve Takım Kaplamasının Takım Aşınmasına Etkileri

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Kesme Hızının ve Takım Kaplamasının Takım Aşınmasına Etkileri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 3 s.243-247, 8 Vol: 11 No: 3 pp.243-247, 8 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Kesme Hızının ve Takım Kaplamasının Takım Aşınmasına

Detaylı

KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ

KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ Yusuf ÖZÇATALBAŞ G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğt. Böl., 06500, Beşevler-ANKARA/TÜRKİYE

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE

Detaylı

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

B210TR MS6015 KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS

B210TR MS6015 KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS 2017.04 B210TR KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS KARBON ÇELIKLERİ İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE Aşınma direncini büyük ölçüde arttıran özel karbür alt yapı ile yeni PVD

Detaylı

KANAL TORNA KALEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU

KANAL TORNA KALEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye Özet KANAL TORNA KALEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU Ahmet Murat PİNAR a, *, Korcan FIRAT b, A. Faruk PİNAR c Serhat

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

16 th International Materials Symposium IMSP' Oct 2016, Pamukkale University Denizli - Turkey

16 th International Materials Symposium IMSP' Oct 2016, Pamukkale University Denizli - Turkey VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİ DELME İŞLEMİNDE UÇ AÇISININ VE KAPLAMANIN TAKIM ÖMRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATING THE COATING AND POINT ANGLE EFFECTS ON TOOL LIFE IN DRILLING COMPACTED GRAPHITE

Detaylı

B210TR MS6015 KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS

B210TR MS6015 KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS 2018.04 B210TR KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS KARBON ÇELIKLERİ İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE Aşınma direncini büyük ölçüde arttıran özel karbür alt yapı ile yeni PVD

Detaylı

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 3, 2013 (1-6) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 3, 2013 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ

CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 75-86, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 3, No 2, 75-86, 2014 CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN

Detaylı

AISI P20 Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel ve Nümerik Analizi

AISI P20 Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel ve Nümerik Analizi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(1):13-19 (2016) AISI P20 Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel ve Nümerik Analizi Nafiz YAŞAR 1, Mustafa

Detaylı

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI Cebeli ÖZEK a, * Zülküf DEMİR b a Fırat

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 43-49 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 AISI 304 ve AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin Değerlendirilmesi Nursel ALTAN ÖZBEK 1, Adem

Detaylı

RADÜSLÜ VE PAHLI KESİCİ KENAR MİKRO GEOMETRİLERİNİN KESME KUVVETİ TAKIM SICAKLIĞI VE TAKIM AŞINMASINA ETKİSİ

RADÜSLÜ VE PAHLI KESİCİ KENAR MİKRO GEOMETRİLERİNİN KESME KUVVETİ TAKIM SICAKLIĞI VE TAKIM AŞINMASINA ETKİSİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye RADÜSLÜ VE PAHLI KESİCİ KENAR MİKRO GEOMETRİLERİNİN KESME KUVVETİ TAKIM SICAKLIĞI VE TAKIM AŞINMASINA ETKİSİ Sakıp KÖKSAL a, *,Ergün

Detaylı

SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Rıza MOTORCU, aliriza@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara Yusuf

Detaylı

Çok Kaplamalı Kesici Takımla Tornalama İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi

Çok Kaplamalı Kesici Takımla Tornalama İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (69-82) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (69-82) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin işlenmesinde, kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri

Detaylı

POLİTEKNİK DERGİSİ. JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE) URL:

POLİTEKNİK DERGİSİ. JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE) URL: POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN:1302-0900 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE) URL: http://dergipark.gov.tr/politeknik 34CrNiMo6 çeliğinin frezelenmesinde kesme parametrelerinin titreşim ve

Detaylı

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate

Detaylı

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 1, 1-6, 2013 Vol 28, No 1, 1-6, 2013 DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ UÇ TUTTURMA YÖNTEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ UÇ TUTTURMA YÖNTEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ UÇ TUTTURMA YÖNTEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Nergizhan KAVAK a, *, Ulvi ŞEKER b, Erhan

Detaylı