LOGO BÜTÇE LOGO Aralık 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOGO BÜTÇE LOGO Aralık 2007"

Transkript

1 LOGO BÜTÇE LOGO Aralık 2007

2 İçindekiler Genel Kapsam... 3 Uygulama Temel Özellikleri...3 Bütçe Hazırlıkları Öncesince...4 Uygulama Gereksinimleri...4 Uygulamanın Kurulması ve Lisanslama...4 Uygulama Ayarları...5 Bağlantı Ayarları...6 Bütçe Tablolarını Oluşturma...6 Bütçe Tablolarını Güncelleme...7 Bütçe (Genel) Parametreleri...8 Dağıtım Anahtarları...9 Bütçe Mimarileri...10 Yeni Bütçe Mimarisi...12 Dönem Oluşturma...13 Yeni Senaryo Oluşturma...14 Bütçe Mimarisini Değiştirme...15 Bütçe Mimarisini Silme...15 Bütçe Mimarisini Hazırlamak (Hiyerarşiyi Kurgulamak)...15 Bütçe Mimarisi (Bütçe Yönetim) Ekranı Bölümleri...18 Bütçe Bileşenleri Ekleme...20 Bütçe Bileşeni Sağ Tuş Menüsü...23 Bütçe Bileşenlerine Bilgi Girişleri...24 Elle Yapılan Girişler...26 Otomatik Bilgi Girişleri...27 Bilgiyi Girme/Dağıtma Yöntemi...28 Dağıtılacak Değer...28 Geçmiş Yıl Bilgi Dizisi...28 Arttırım Seçenekleri...28 Hedef Dağıtım Anahtarı...28 İstatistiki Tahminleme Yöntemiyle Hedef Girişleri...28 Bütçe Bileşenlerine Veri Bağlama...31 Bütçe Bileşenine Özel Parametre Ekleme...33 Bütçe Bileşenlerinin Yansıtılması...33 Bütçe Bileşenlerine Excel den Veri Aktarma...34 Bütçe Mimarisinin Formülizasyonu Yukarıdan Aşağıya Doğru Hedeflerin Paylaştırılması...38 Aşağıdan Yukarıya Doğru Hedeflerin ve/veya Gerçekleşmelerin Birleştirilmesi...39 Analiz ve Raporlar...40 Gelişmiş Grafik...40 Bütçe Kilitleme...41 Bütçe Revizyonları...41 Bütçenin Güncellenmesi...42 Bütçe Analizleri ve Bütçe Raporları...43 Nakit Akışı ve Nakit Akış Raporları...45 Güvenlik...46 Bütçe Yöneticisi...46 Bütçe Kullanıcıları...46 Bütçe Bileşenlerinin Yetkilendirilmesi...46 Diğer Görsel Özellikler...47 Bütçe Mimarisini Şeklen Yazdırma...47 Görünüm Ayarları...48 Renk Paneli...50 Önizleme (Bütçe Mimarisi Haritası) İle Kolay Odaklanma

3 Genel Kapsam Logo Bütçe Modülü esnek bir planlama ve bütçeleme aracıdır. Hazırlanan uygulama kullanılarak bir veya birden fazla şirketin farklı operasyonlarına ilişkin planlar yapılabilir, bütçeler oluşturulabilir ve bunlar kolayca konsolide edilir. Logo Bütçe Modülü sahip olduğu esnek kullanım özelliklerine bağlı olarak kurumun kendi yapısına en uygun bütçe mimarisini oluşturmasını sağlar. Hazırlanan bütçe mimarisi bütçe dönemi içerisinde revizyonlar halinde geliştirilebilir, mimari değiştirilmeden hedefler yeni hedeflerle güncellenebilir ya da yeni bir bütçe mimarisine geçilebilir. Logo Bütçe Modülü farklı operasyonlara ilişkin farklı yapılarda bütçelerin hazırlanmasına izin verdiği gibi hem yukarıdan aşağıya dağıtarak hedef belirlemelerine hem de aşağıdan yukarıya doğru hedef birleştirmelerine imkan sağlar. Uygulamanın sahip olduğu özellikler Logo Bütçe Modülü ne bir bütçe hazırlama ve raporlama aracı olmanın da ötesinde bir hiyerarşik planlama aracı niteliği kazandırır. Uygulama Temel Özellikleri Logo Bütçe Modülünün önemli kullanım özellikleri aşağıda sıralanmaktadır: Uygulama Logo Tiger, Unity ve İnsan Kaynakları ürünleri ile tam entegre şekilde çalışmakta; bütçe gerçekleşmeleri Logo modüllerinden otomatik olarak okunabildiği gibi manuel olarak da girilebilmektedir. Bir holdingin tüm şirketlerini kapsayan veya bir şirketin farklı operasyonlarını içeren bütçeler hazırlanabilir. Hazırlanan bütçeler organizasyonel üniteleri yansıtabileceği gibi, örneğin bir üretim sürecindeki aşamaları da görselleştirebilir. Kendi iç işleyişlerine bağlı olarak farklı yapılardaki bütçeler genel bütçe içerisinde kolayca konsolide edilebilir. Gelişmiş istatistiki tahminleme teknikleri kullanılarak geçmiş dönemlerdeki gerçekleşmelerden önümüzdeki dönemin bütçe hedef değerleri oluşturulabilir. Birden fazla seneyi kapsayan dönemlerde proje bazlı bütçeler hazırlanabilir. Bir genel bütçe mimarisi altında toplanan bütçe bileşenlerine esnek olarak parametreler tanımlanabilir, bu parametreler kullanılarak örneğin iyimser ve kötümser değerleri içeren farklı bütçe senaryoları oluşturulabilir. Bütçe mimarisi genelinde tanımlanan senaryolara ek olarak bütçe bileşenleri özelinde de parametreler tanımlanabilir. Bütçe hedef girişlerinde giriş işlemlerini hızlandırmak için Hedef Dağıtım Anahtarları kullanılabilir. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya bütçe hedef dağıtımları ya da birleştirmeleri gerçekleştirilebilir. Bütçe mimarisi hiyerarşik olarak görüntülenebilir, görsellik esnek şekilde değiştirilebilir. Hedef ve gerçekleşme değerleri arasındaki farka ilişkin trend analizleri yapılabilir. Önceki yıllardaki gerçeklemeler kullanılarak hedef değerler belirlenebilir, toplu hedef değerleri önceki gerçekleşme oranları kullanılarak veya dağıtım anahtarları ile dağıtılabilir. Bir bütçe alt bütçelerin matematiksel fonksiyonlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturulabilir. Pivot tablolar, gelişmiş grafikler ve standart raporlar ile bütçe analizleri kolayca gerçekleştirilebilir. Bir bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya yansıtılarak kullanılabilir. Bütçe hedef ve gerçekleşme değerleri farklı zamanda gerçekleşen nakit akışı dikkate alınarak nakit akış planına çevrilebilir. Bütçe hedef ve gerçekleşen değerleri istenirse bir Excel dosyası kullanılarak içeri alınabilir. Benzer şekilde bütçe hedef ve gerçekleşmeleri istenen ayrıntıda Excel e aktarılabilir. Güncel bütçeden revize bütçeler (versiyonlar halinde) kolayca oluşturulabilir. Revize bütçeler bütçe mimarisi açısından da değişiklikler içerebilir. Güncel ve revize bütçeler bir aktivasyon tarihi baz alınarak kilitlenebilir. 3

4 Yetkilendirme hem uygulama fonksiyonları hem de bütçe bileşenleri seviyesinde hiyerarşik olarak uygulanabilir. Uygulamanın tüm altyapı özellikleri ve bütçe mimarileri Bütçe Yöneticisi yetkilerine sahip kullanıcı tarafından yönetilir. Diğer bütçe kullanıcıları yalnızca yetkili oldukları bütçe bileşenlerine değer girebilir veya bütçe ya da nakit akış raporlarını görüntüleyebilir. Bütçe Hazırlıkları Öncesince Logo Bütçe Modülü farklı sektörlerde çalışan farklı yapılardaki şirketler ya da holding yapıları için bütçe hazırlıklarında kullanılabilir. Bununla birlikte şirketlerin hangi mimaride bir bütçe uygulayacağı ilgili şirketin nasıl yönetildiğine ve üst yönetimin hedeflerine, bütçelemede kullanılacak hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin (Logo ürününde) hangi ayrıntıda girildiğine, ve bütçeleme iş yükünün doğru şekilde yönetilmesine bağlıdır. İhracatta büyümeyi hedefleyen bir şirketin ihracat ile ilgili hedefleri bütçe içerisinde ayrıca izlenebilmeli, farklı satış kanallarında çalışan bir Pazarlama şirketi bütçesini (farklı satış koşullarına sahip) satış kanalları bazında bölmeli ya da binlerce ürüne sahip bir zincir mağaza bütçesini ürün grupları bazında hazırlamalıdır. Bütçenin doğru şekilde kurgulanması hazırlık çalışmalarını önemli ölçüde kısaltırken kurumun bir yönetim aracı olarak bütçeden sağlayacağı faydayı arttıracaktır. Bütçenin kurumsal hedefler doğrultusunda kurgulanması altyapıda kullanılan Logo ürününün de özel kodlar, yetki kodları, ürün ve cari hesap kodları anlamında buna uygun şekilde düzenlenmesini gerektirebilir. Bu noktada doğru uygulama gerçekleşecek iş yükü ile sağlanacak faydayı dengeleyen uygulamadır. Uygulama Gereksinimleri Hazırlanan uygulamanın üzerinde çalışabileceği asgari konfigürasyon aşağıda verilmektedir: Donanım Yazılım Intel Pentium IV işlemci Microsoft Windows XP veya üzeri 512 Mb Bellek Microsoft MS SQL Server 2000 veya üzeri 40 Gb Harddisk Logo Tiger Ürünü CD Rom Logo Unity Ürünü Network bağlantısı Logo İnsan Kaynakları Ürünü Uzaktan destek alınacak bilgisayarlar için internet bağlantısı Tablo 1: Logo Bütçe Modülü Gereksinimleri Uygulamanın kullanılacağı bilgisayarın ekranının yüksek çözünülürlükte olması ve büyük ebatta seçilmesi yüksek yoğunluktaki bütçelerde görsel açıdan kolaylık sağlamaktadır. Bununla birlikte uygulamanın özel bir grafik kartı veya ekran türü ihtiyacı bulunmamaktadır. Yukarıdaki donanım gereksinimleri yanı sıra uygulamanın gerçekleşme bilgilerini alacağı Logo ürününün ve bunun üzerinde durduğu MS SQL Sunucunun da kurulu ve sağlıklı şekilde çalışır olması gerekmektedir. Uygulamanın Kurulması ve Lisanslama Logo Bütçe Modülü Logo ürünlerinin (Tiger, Unity, İnsan Kaynakları) kurulumunda otomatik olarak kurulur. Logo Bütçe Modülü ek bir modül olarak Logo tarafından ayrıca lisanslanmaktadır. Gerçekleşme bilgilerinin çekileceği Logo ürününün türü Logo Bütçe Modülünün lisanslanmasında önem taşımaz. Hazırlanan uygulama, içerisinden çalıştırıldığı Logo ürünü için satın alınmış kullanıcı sayısına bağlı olarak çalışır ancak kullanıcı sayısı bazında lisanslanmaz. 4

5 25 Bütçe bileşenini geçmeyecek büyüklükteki deneme bütçeleri lisans satın alınmadan da deneme amaçlı olarak hazırlanabilir ve sınırlı süre ile kullanılabilir. Uygulamanın Klasik, Standart ve Profesyonel olmak üzere üç versiyonu bulunmaktadır. Bu versiyonlar aynı özellik setine sahip olmakla birlikte içerecekleri bütçe bileşenleri sayısı açısından birbirlerinden ayrılır. Uygulama Ayarları Logo Bütçe Uygulamasının çalıştırılması öncesinde gerekli temel ayarlamaların yapılması gereklidir. Temel ayarlama işlemleri, Bütçe Yönetim Ayarları menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak gerçekleştirilir. Bütçe Yönetim Ayarları'na, Sistem İşletmeni program bölümünde, Yönetim ana menüsü ile ulaşılır. Bütçe Yönetim Ayarları, Bağlantı Ayarları Tablo Oluşturma Tablo Güncelleme olmak üzere 3 seçeneklidir. Şekil 1: Logo Bütçe Modülü Ayarlar Menüsünün Yeri 5

6 Bağlantı Ayarları Bağlantı Ayarları'na, ilgili uygulamanın Sistem işletmeni Program Bölümünde, Yönetim menüsünde Bütçe Yönetim Ayarları başlığı altından ulaşılır. Logo Bütçe Modülünün kendi bilgilerini kaydedebilmesi ve gerçekleşme verilerini okuyabilmesi için ilgili veri kaynaklarına erişim sağlanması gereklidir. İlgili menü tuşuna tıklandıktan sonra Bağlantı Ayarları Penceresi açılır. Şekil 2: Bağlantı Ayarları Penceresi Parametre Sunucu Adı Program Veri Tabanı Kaynak Veri Tabanı Kullanıcı Adı Parola Bağlantı Testi Kaydet Vazgeç Açıklama Gerçekleşme bilgilerinin alınacağı Logo ürününün verilerinin tutulduğu, aynı zamanda Bütçe bilgilerinin saklanacağı MS SQL Veri tabanı Sunucusunun adı Bütçe bilgilerinin saklanacağı veri tabanı (Veri tabanı önceden açılmış olmalı veya mevcut bir veri tabanı seçilmelidir). Bütçe gerçekleşmelerinin okunmasında kullanılacak Logo ürününün veri tabanı Hem Logo ürünü hem de bütçe uygulamasının verilerini görmeye yetkili dbadmin rolüne sahip MS SQL Sunucu kullanıcısı Kullanıcı şifresi Yukarıdaki alanlara girilen bilgilerin doğru olup olmadığının sınanması Bağlantı ayarlarının kaydedilmesi Değişiklik yapılmadan pencerenin kapatılması Bütçe Tablolarını Oluşturma Tablo 2: Bağlantı Ayarları Penceresine İlişkin Açıklamalar Bütçe Tabloları ilgili Logo ürününün kurulması aşamasında otomatik olarak oluşturulur. Bununla birlikte bunun gerçekleşmediği durumlarda veya kaydedilmiş tüm bilgilerin sıfırlanarak yeni bir başlangıç yapılması istendiğinde ilgili menü tuşuna tıklanarak uygulama tabloları yeniden oluşturulabilir. Bunun için ilgili uygulamanın Sistem İşletmeni program bölümünde Yönetim menüsü altında yer alan Bütçe Yönetim Ayarları seçeneği kullanılır. Şekil 3: Bütçe Tablolarını Oluşturma 6

7 Bütçe Tablolarını Güncelleme Logo Bütçe Modülü uygulamasına ilişkin sürüm yükseltmeleri internet üzerinden gerçekleşebilmekte, gerekiyorsa veri tabanı seviyesindeki değişiklikler de otomatik olarak yapılmaktadır. Bunun için ilgili uygulamanın Sistem İşletmeni program bölümünde Yönetim menüsü altında yer alan Bütçe Yönetim Ayarları seçeneği kullanılır. Şekil 4: Bütçe Tablolarını Güncelleme 7

8 Bütçe (Genel) Parametreleri Logo Bütçe Modülü içerisinde bütçe hedefleri yalnızca sayısal değerler olarak değil formüller halinde de verilebilir. Formüller halinde hedefler belirleme parametre değerlerinin zaman içerisinde değiştirilmesine bağlı olarak hazırlanan bütçelere önemli esneklik kazandırır. Örneğin üretim maliyetleri vardiyalara ve ortalama personel sayısına bağlanabileceği gibi satış gelirleri de yine bu bütçe parametreleri kullanılarak döviz değerlerine çevrilebilir. Uygulama içerisinde sınırsız sayıda parametre oluşturulabilir. Oluşturulan parametreler hazırlanan tüm bütçe mimarilerinde kullanılabilir. Genel Parametreler seçeneği, Bütçe ve İstatistiki Tahminleme program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. 8

9 Bütçe Genel Parametreleri Penceresinden yeni parametreler oluşturulabilir, mevcutlar değiştirilebilir veya silinebilir. Parametreler tek bir tuşla Excel e aktarılabilir, basılabilir veya görsel olarak filtrelenebilir. Şekil 6: Bütçe Genel Parametreleri Penceresi Oluşturulan parametreler yıllık veya aylık olarak işaretlenmek durumundadır. Parametreler kullanılarak gerçekleştirilen senaryo girişlerinde aylık seçilen parametreler için aylık, yıllık olarak belirlenenler için ise yıllık bilgi giriş pencereleri otomatik olarak oluşturulur. Dağıtım Anahtarları Pek çok şirketin satışlarına, giderlerine ilişkin yıllar içerisinde oluşmuş standart dağıtım desenleri bulunmaktadır. Örneğin dondurma satan bir şirketin ürün satışları yaz aylarında artıp kış aylarında düşerken kayak malzemeleri pazarlayan bir diğer şirketin gelirleri bunun tersi bir gelişim göstermektedir. Bu tip durumlarda satış, satınalma, sipariş veya maliyet hedeflerinin farklı aylara dağıtılması için hedef dağıtım anahtarları kullanılabilir. Hedef dağıtım anahtarları 100 birim hedefin farklı aylara nasıl dağıtılacağını gösterir. Dağıtım Anahtarları seçeneği, Bütçe ve İstatistiki Tahminleme program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Bütçelere veri girilirken hedef dağıtım anahtarı kullanılarak hızlı veri girişleri sağlanabilir. Bu şekilde farklı aylara manuel hedef girişleri önlendiği gibi dağıtım işlemi istendiği kadar çok kez tekrarlanabilir. Hedef dağıtım anahtarları üç farklı tipte oluşturulabilir: Eşit: Tüm aylarda eşit olarak % 8.33 oranında dağıtım yapılacağı öngörülür. El ile: Hangi aylarda ne oranda satış yapılacağı elle girilir. Girilen oranların 100 e tamamlanması zorunludur. Aksi halde hedef dağıtım anahtarı kaydedilemez. Otomatik: Belirli bir ayın hedef oranı elle değiştirilebilir. Uygulama tarafından elle girilen bu oran sabit tutularak tüm diğer ayların değerleri mevcut değerleri oranında değiştirilir. Toplam yine 100 e eşitlenir. 9

10 Şekil 7: Bütçe Dağıtım Anahtarları Bütçe Mimarileri Uygulama içerisinde hazırlanan bütçeler bir bütçe mimarisi (hiyerarşisi) şeklinde saklanır. Bütçe mimarisi, bütçeyi oluşturan bileşenlerin neler olduğunu, bu bileşenlerin kendi aralarında nasıl organize edildiğini, elle girişlerin nerede yapıldığını, nerelerde Logo dan gerçekleşme bilgilerinin alındığını ve buna benzer pek çok bilgiyi tutar. Bütçe mimarileri sayesinde bir şirketin tek bir operasyonuna ilişkin (örneğin satışlar veya giderler) bütçe yapılabileceği gibi birden fazla şirketin konsolide bütçesi de kolayca kurgulanabilir. Bütçe bileşenleri, üzerlerine aylık detayda hedefler girilebilecek küçük ölçekli bütçeler veya bütçe parametreleridir. 10

11 Bütçeler seçeneği, Bütçe ve İstatistiki Tahminleme program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Şekil 8: Bütçe Mimarileri Bütçe Mimarileri Ekranında hangi bütçe mimarilerinin kayıtlı olduğu, bunlara ilişkin senaryolar, revizyonlar ve diğer bilgiler yer alır. Bütçe Mimarileri Araç Çubuğu bu ekranda kullanılabilecek fonksiyonları içermektedir. Simge Özellik Açıklama Yeni Bütçe Yeni bir bütçe mimarisi oluşturma Mimarisi Yeni Senaryo Seçilen bütçe mimarisine bağlı bir senaryo oluşturma Yeni Revizyon Dönemler Değiştir Çıkar Seçilen bütçe mimarisinden yeni bir revizyon oluşturma Seçilen bütçe mimarisine ilişkin yeni dönem tanımlama veya mevcut dönemleri değiştirme Bütçe mimarisine ilişkin ad ve açıklama değişiklikleri yapma Seçilen bütçe mimarisini silme Tablo 3: Bütçe Mimarileri Araç Çubuğuna İlişkin Açıklamalar Bu özellikler aynı zamanda bir bütçe mimarisi seçili iken kullanılabilen sağ tuş menüsünde de yer almaktadır. 11

12 Yeni Bütçe Mimarisi İlgili menü tuşuna basılarak yeni bir bütçe mimarisi oluşturulabilir. Oluşturulan mimariye ilişkin bir ad ve açıklama girilmesi yeterlidir. İlk kez bir bütçe mimarisi oluşturacak kullanıcıların yeni bir bütçe mimarisinin nasıl oluşturulacağına ilişkin animasyonları izlemesi uygulamayı kullanma verimliliğini arttıracaktır. Şekil 9: Yeni Bütçe Mimarisi Oluşturma 12

13 Dönem Oluşturma Her bütçe mimarisinin aktif bir dönemi bulunmak zorundadır. Seçilen dönem alt taraftaki araç çubuğunda yıldız tuşuna basılarak aktif hale getirilir. Aktif dönem seçilen mimari içerisinde bütçelenen tüm şirketler ve operasyonlar için geçerlidir. Bir bütçe mimarisi için birden fazla dönem oluşturulabilir ancak bunlardan yalnızca biri aktif olabilir. Bu özellik sayesinde takip eden senelerdeki bütçeler birbiri ardına hazırlanabilir, önceki sene değerleri ve oranlarından yararlanarak bütçe girişleri hızlandırılabilir. Yeni bir dönem oluşturmak için, Bütçe Mimarileri ekranında F9 sağ fare menüsünde yer alan Dönemler seçeneği kullanılır. Şekil 10: Bütçe Dönemleri Simge Özellik Açıklama Yeni Yeni bir dönem oluşturur Değiştir Çıkar Aktif Dönem Seçilen bir dönem üzerinde değişiklik yapılmasını sağlar Seçilen bir dönemi siler Seçilen dönemi aktif dönem olarak işaretler Tablo 4: Bütçe Dönemlerine İlişkin Araç Çubuğu 13

14 Yeni Senaryo Oluşturma Bütçe hedeflerinin parametreler ile formüller şeklinde verilebilmesi bütçe içerisinde farklı senaryoların simule edilebilmesine olanak tanır. Her bir bütçe için iyimser, kötümser ve gri senaryolar oluşturulabilir. Senaryolar Penceresinde oluşturulmakta olan senaryoda kullanılacak Bütçe Parametreleri seçilebilir. Daha sonra seçilen parametrelerin aylık veya yıllık oluşuna göre Bütçe ve Gerçekleşen değerleri elle girilebilir. Bütçeleme esnasında çoğunlukla ilerideki aylar için parametre gerçekleşen değerleri henüz oluşmamış durumdadır. Bunlar boş bırakılabilir veya daha sonra gerçek değerlerle değiştirilmek üzere hedef değerleri aynen alt kısma kopyalanabilir. Giriş tablosunda üst kısımda yer alan ok tuşları girilen değerlerin sağ tarafa doğru aylar boyunca kopyalanmasını veya hedef değerlerinin aynen gerçekleşenlere de yazılmasını sağlar. Bu tuşlar yalnızca değer girişleri yapılırken aktif hale gelir. Yeni bir senaryo oluşturmak için, Bütçe Mimarileri ekranında F9 sağ fare menüsünde yer alan Yeni Senaryo seçeneği kullanılır. Şekil 11: Bütçe Senaryoları ve Senaryolara Değer Girişleri 14

15 Bütçe Mimarisini Değiştirme Bu tuşun tıklanması ile yalnızca seçilen bütçe mimarisinin adı ve açıklaması üzerinde değişiklik yapılabilir. Bütçe mimarisine ilişkin içerik değişiklikleri Güncel Bütçe üzerine çift tıklanarak gerçekleştirilmelidir. Bütçe Mimarisini Silme Silinen bütçe mimarileri ile birlikte buna bağlı tüm bütçe bileşenleri, dönemler, senaryolar ve revizyonlar birlikte silinir. Bütçe Mimarisini Hazırlamak (Hiyerarşiyi Kurgulamak) Bu aşama şirket veya şirketler seviyesinde bütçenin kurgulanmaya başlandığı aşamadır. Şekil 12: Bütçe Mimarisinin Gereksinimlere Göre Hazırlanması Kurgulama işlemleri ortadaki gri alana tıklayarak sağ tuş menüsü özellikleri ile ya da alt bölümdeki Kurgulama Araç Çubuğundan seçilerek gerçekleştirilebilir. Şekil 13: Bütçe Mimarisi Kurgulama ve Bütçe Bileşeni Araç Çubuğu 15

16 Simge Özellik Açıklama Yeni Bütçe Yeni bir bütçe bileşeni oluşturur. Metin Metin Değiştir Çıkar Nakit Akış Parametreleri Dışarı At İçeri Al Gelişmiş Grafik Yazdır Renk Paneli Şekil Trend Renk Paneli Görünüm Ayarları Ön izleme Bütçe Bileşenleri Renk Paneli Bütçe Bileşen Kodu Bütçe Bileşen Açıklaması Not Seçilen bütçe bileşeni üzerinde değişiklik yapılmasını sağlar. Seçilen bütçe bileşenini siler. Hazırlanan bütçe mimarisinin her bir bileşeninin nakit akışına olan etkisinin girilmesini sağlar. Seçili bütçe bileşenine ait bilgileri bir Excel dosyasına aktarır. Önceden hazırlanmış bir Excel dosyasından bilgilerin seçili bütçe bileşenine alınmasını sağlar. Seçili bütçe bileşenine ait bilgileri 3 boyutlu, gelişmiş bir grafik üzerinde görselleştirir. Seçilen bütçe bileşenine ait bilgilerin yazdırılmasını sağlar. Her bir bütçe bileşenine renk ataması yapılabilmesini sağlar. Bütçe bileşenleri için önceden atanmış dikdörtgen şeklin değiştirilmesini sağlar. Bütçe hedef ve gerçekleşen değerleri arasındaki farkın hangi renklerle görselleştirileceğini belirler. Bütçe hiyerarşisinin görselliğinin değiştirilebilmesini sağlar. Özellikle büyük boyuttaki bütçe mimarilerinde kolay ve hızlı şekilde istenen bölüme odaklanılabilmesini sağlar. Önceden belirlenmiş tipte bütçe bileşenlerinin ne renkte olacağını belirler. Hiyerarşi üzerindeki her bir bileşene otomatik olarak verilen ayırıcı koddur. Her bir bütçe bileşenine ilişkin ad ve açıklama bilgileridir. Seçilen bütçe bileşenine ilişkin olarak girilen hedeflere veya gerçekleşmelere ilişkin açıklayıcı notlar yazılabilmesini sağlar. Tablo 5: Bütçe Mimarisi Kurgulama İşlemleri Araç Çubuğu Bütçe Mimarisi Kurgulama Çubuğuna ek olarak bütçe mimarisinin hazırlanması sonrasında günlük hayatta en çok kullanılan fonksiyonlar daha büyük bir araç çubuğu düzeninde üst bölüme konulmuştur. Şekil 14: Bütçe Mimarisi Araç Çubuğu 16

17 Bu araç çubuğu üzerindeki fonksiyonlar aşağıda verilmektedir. Simge Özellik Açıklama Bütçe Diyagramı O anda bulunulan diğer bir görünümden yeniden bütçe hiyerarşisi görünümüne dönülmesini sağlar Kaydet Otomatik Veri Girişi Alt Bütçelere Dağıt Kart Fonksiyonu İstatistiki Tahminleme Bütçe Analizleri Bütçe Raporları Nakit Akışı Raporları Yazdır Bütçeyi Güncelle Bütçe mimarisinin mevcut yapısını ve girilen tüm değerleri kaydeder Seçilen bütçe bileşenine kolay veri giriş fonksiyonlarını etkinleştirir Bir bütçe bileşenine girilmiş hedef değerlerin buna bağlı alt bütçelere oransal olarak dağıtılmasını sağlar Alt bütçelerdeki hedef ve gerçekleşen bilgilerinin üst bütçe bileşeninde nasıl birleştirileceğine ilişkin tanımlama ekranını açar. Önceki seneler ve aylardaki gerçekleşme bilgilerinden gelişmiş istatistiki yöntemlerle önümüzdeki aylara ilişkin hedef tahminleri yapılabilmesini sağlar Seçilen bütçe bileşenine ilişkin olarak pivot tablo ve grafik analizlerin yapılabilmesini sağlar Seçilen bütçe bileşenine ilişkin standart raporlar alınabilmesini sağlar Seçilen bütçe bileşenine ilişkin standart nakit akış raporları alınabilmesini sağlar Bütçe Mimarisinin bir hiyerarşi düzeninde şekilsel olarak yazıcıya gönderilmesini sağlar Fonksiyonlarla birbirlerine bağlanmış bütçe bileşenlerinin belirlenen hiyerarşi düzeninde en son değerlerle güncellenmesini sağlar. Tablo 6: Bütçe Mimarisi Araç Çubuğu 17

18 Bütçe Mimarisi (Bütçe Yönetim) Ekranı Bölümleri Bütçe Mimarisi Ekranı temel olarak üst ve alt bölüm olmak üzere iki bölüme ayrılır. Üst bölümde bütçe mimarisi (hiyerarşisi) bir grafik ile görselleştirilir. Özellikle çok sayıda bütçe bileşeninden oluşan konsolide bir bütçede istenen bütçe bileşenine odaklanabilmek bu görsel bölüm ile kolayca gerçekleştirilebilir. Üzerine odaklanılmak istenen bütçe bileşenine tıklanınca bu bileşen ile ilgili bütçe hedefleri ve gerçekleşmeleri alt bölümde görülür. Şekil 15: Bütçe Mimarisi Ekranı Üst Bölümü 18

19 Alt bölüm tek tek her bir bütçe bileşenine ilişkin ayrıntıları ve temel istatistikleri görüntüler. Alt ve üst bölümün birlikte kullanımı ile istenen bütçe bileşeni kolayca kurgulanır ve hedef, gerçekleşme değerleri girilebilir. Şekil 16: Bütçe Mimarisi Ekranı Alt Bölümü Alt bölümün en sağında ayrı bir tablo içerisinde seçilen bütçe bileşenine ilişkin istatistikler yer alır. Üstteki fonksiyon tuşuna basılarak seçilen bütçe bileşenine ilişkin toplamlar, ortalamalar veya son değerler görselleştirilebilir. 19

20 Bütçe Bileşenleri Ekleme Yeni bir bütçe bileşeni eklemek için üst bölümdeki gri alanda farenin sağ tuşuna tıklanarak açılan menüden Yeni Bütçe seçilebilir veya alt bölümdeki araç çubuğunda ilgili tuşa tıklanabilir. Şekil 17: Bütçe Mimarisi Ekranı Sağ Tuş Menüsü Menüye tıklanması ile çıkan ekran üzerinde Bütçenin otomatik kodlamasında kullanılacak çekirdek değer, ilk bütçe bileşeninin adı ve açıklaması girilir. 20

21 İlk bütçe bileşeni için Kod hanesine yazılacak değer bundan sonraki bütçe bileşenlerinde uygulama tarafından (hiyerarşiye uygun şekilde) otomatik olarak devam ettirilir. Şekil 18: Yeni Bütçe Bileşeni Oluşturma Şekil 19: Oluşturulmuş İlk Bütçe Bileşeni 21

22 İlk bütçe bileşeninin tamamlanması sonrasında bu bileşen altında yeni bileşenler (bütçeler) oluşturularak bir hiyerarşi kurgulanmaya başlanır. Her bir bütçe bileşenine, yeni bütçe bileşenleri bağlanabilir yalnızca bu bütçeye özel parametreler eklenebilir (örneğin özel döviz kurları) Logo modüllerinden (üzerine bütçe hedefleri de girilebilecek) veri bağlanabilir Başka bütçe bileşenlerinin altındaki bileşenler seçilen bütçe bileşenine yansıma halinde ilişkilendirilebilir (örneğin iki grup şirketinin ortak hedefleri var ise) Bu özelliklerden farklı olarak oluşturulmuş bütçe bileşenine ilişkin renk ve şekil de değiştirilebilir. Bu değişiklikler alt bölümdeki araç çubuğu üzerinden gerçekleştirilir. Bütçe bileşeni üzerindeki (kare şeklindeki) simgeler kullanılarak bileşenin büyüklüğü ve yeri de değiştirilebilir, şekil kendi ekseni etrafında çevrilebilir. Şekil 18: Bütçe Bileşeninin Şeklini Değiştirme 22

23 Şekil 19: Bütçe Bileşeninin Rengini Değiştirme Renk değiştirme paneli işletim sisteminin kendi renk panelini kullanır ve bu yüzden kullanılan işletim sistemi diline göre görüntülenir. Bütçe Bileşeni Sağ Tuş Menüsü Eklenen bütçe bileşenlerine bağlı yeni bileşenler oluşturmak için ilgili bileşen seçilerek bunun üzerindeki sağ tuş menüsü görüntülenebilir veya alt bölümdeki araç çubuğunda ilgili tuşa tıklanır. Şekil 20: Bütçe Bileşeni Üzerindeki Sağ Tuş Menüsündeki Özellikler 23

24 Bu menüdeki fonksiyonlar bütçe mimarisinin kurgulanmasında önemli rol oynar. Özellik Yeni Bütçe Yeni Parametre Yeni Veri Bağla Değiştir Çıkar Yeniden Adlandır Yansıma Oluştur Yansıma Yapıştır Güvenlik Açıklama Seçili bütçe bileşenine doğrudan bağlı yeni bir bütçe bileşeni oluşturur Yalnızca seçilen bütçe bileşeni için geçerli bir parametre oluşturur Kullanılan Logo ürününün modüllerinden birine bağlı bir bütçe bileşeni oluşturur. Seçilen bütçe bileşenine dair ad ve açıklama bilgilerinin değiştirileceği ekranı açar Seçilen bütçe bileşenini siler Bütçeye ilişkin olarak seçilen bazı bileşenlerin adlarının değiştirilebilmesini sağlar Bir bütçe bileşeninin konsolide bütçe içerisinde diğer bir noktada değiştirilemeden kullanılabilmesi için kopyalama işlemini başlatır Bir bütçe bileşeninin konsolide bütçe içerisinde diğer bir noktada değiştirilemeden kullanılabilmesi için hedef bileşen altına yapıştırma işlemini tamamlar Seçilen bütçe bileşenine ilişkin güvenlik ayarlamalarını gerçekleştirir Bütçe Bileşenlerine Bilgi Girişleri Tablo 6: Bütçe Bileşeni Sağ Tuş Menüsündeki Özellikler Logo Bütçe Modülü hem hedeflere hem de gerçekleşmelere farklı yöntemler kullanarak girişler yapılabilmesine olanak verir. Bütçe mimarileri ekranının alt bölümü elle girilecek bilgilere veya girilmiş değerlerin gösterimine ayrılmıştır. Bu bölümde aktif bütçe dönemi içerisindeki aylar bazında aşağıdaki bilgiler görüntülenir: Bütçe Hedefleri Gerçekleşmeler Sapma (Gerçekleşen Hedef) % Fark ((Gerçekleşen-Hedef)/Hedef) ve Trend (Eğilim) 24

25 Trend değerleri yöneticilerin bir bakışta bütçe hedefleri ve gerçekleşmeler arasındaki ilişkiyi görebilmesi için kullanılmaktadır. Trend değerlerinin renkleri Trend Renk Panelinden ayarlanabilir. Bu paneldeki ilgili renk üzerine basılarak varsayılan değerler değiştirilebilir veya önceden belirlenmiş varsayılan değerlere geri dönülebilir. Şekil 21: Trend Renk Paneli Her bütçe bileşenine elle veya aşağıda belirtilen farklı yöntemlerle bilgi girişi yapılabilir. Bununla birlikte kendi altındaki bütçelerin değerlerinden (fonksiyonlarla) oluşturulan, bir üst bütçeden aşağıya doğru yapılmış dağıtımlar içeren, veya gerçekleşme değerlerini Logo modüllerinden alan bileşenlere değer girilemez. Aynı anda farklı kullanıcılar tarafından bütçenin yetkili oldukları farklı bölümlerine bütçe girişleri yapılabilir. Bütçe bileşenlerinin dağınık bir mimaride girilebilmesi bütçe hazırlama çalışmalarını önemli ölçüde hızlandırır ve Bütçe Yöneticisi tarafından gerçekleştirilen kontrole ayrılan kaynakları asgariye indirir. Tüm girilen değerler Merkezi bir veri tabanında toplanır. Böylece manuel bilgi toplama ve birleştirme çalışmalarına gerek kalmaz Her bir bütçe bileşenine ilişkin Hedef, Gerçekleşen, Sapma, % Fark ve Trend değerleri alt bölümdeki ilgili tuşa basılarak Excel e aktarılabilir. 25

26 Şekil 22: Bütçe Değerlerinin Excel e Aktarılması Elle Yapılan Girişler Gerçekleşme değerleri Logo dan çekilmeyen veya belirli bir veri kaynağına sahip olmayan bütçe bileşenleri için hem bütçe hedefleri hem de gerçekleşme değerleri elle girilebilir. 26

27 Otomatik Bilgi Girişleri Bütçe hedefleri ve gerçekleşmelerinin girilmesinde pek çok durumda elle yapılan girişlerin yerine önceki değerlerden hareketle bilgi girişleri yapılmakta veya belirli bir toplam değer aylara dağıtılmaktadır. Bu işlemler üst bölümde yer alan Otomatik Veri Girişi tuşuna tıklanarak açılan pencereden gerçekleşir. Şekil 23: Otomatik Bilgi Girişi Otomatik Bilgi Girişi ekranındaki tüm fonksiyonlar sağ tarafta üstte bulunan Veri Dizisi listesinden seçilerek hem bütçelenen hem de gerçekleşen değerler için kullanılabilir. Onayla tuşu listeden seçilmiş değere göre bu pencerede yer alan fonksiyonları uygular. Aynı anda hem bütçelenen hem de gerçekleşen değerlere uygulama yapılamaz. Bu işlem sıra ile gerçekleştirilebilir. Bu ekran üzerinde temel olarak beş bölge bulunmaktadır: 27

28 Bilgiyi Girme/Dağıtma Yöntemi Dört farklı şekilde otomatik bilgi girişi yapılabilir. Giriş türleri yine bu ekrandaki diğer bölgelerin kullanımı ile farklılaşabilir: Girilen Değere Göre: Bu bölgenin sağında yer alan bölgede girilmiş değeri alt kısımdaki arttırma kriterlerine göre işleyerek aylara giriş yapar. Geçmiş Yıl Dağılım Oranlarına Göre: Bu bölgenin sağında yer alan bölgede girilmiş değeri (bunun bir altındaki) seçilen geçmiş yıl bilgi dizisindeki (Bütçe veya Gerçekleşme) geçmiş yıl oranlarına göre oranlayarak aylara girer. Geçmiş Yıl Değerlerine Göre: (Sağda Ortadaki) Seçilen geçmiş yıl bilgi dizisindeki (Bütçe veya Gerçekleşme) geçmiş yıl değerlerini alarak bunları bir alttaki artırım veya eksiltme seçeneklerine göre aylara girer. Dağıtım Anahtarlarına Göre: Bu bölgenin sağında yer alan bölgede girilmiş değeri önceden belirlenmiş dağıtım anahtarlarından birini kullanarak aylara dağıtır. Dağıtılacak Değer Seçilen bütçe döneminde yer alan aylara hangi toplam değerin paylaştırılacağını belirler. Geçmiş Yıl Bilgi Dizisi Bütçe değerlerinin girilmesinde geçmiş yıl bilgilerinin kullanılması durumunda geçmiş yıldan kullanılacak değerlerin bütçe veya gerçekleşen dizinlerinin hangisinden çekileceğini belirler. Geçmiş yıl bilgileri Logo Bütçe Modülü kullanılarak bir önceki sene yapılmış bütçe içerisinden alınır. Bir önceki sene için bütçenin yapılmamış olduğu veya geçen sene bilgilerinin ayrı bir veri kaynağından alınması gerektiği durumlarda özel çözümler üretilebilir. Artırım Seçenekleri Artırım Seçenekleri üst bölümlerde belirlenen aylık değerlerin aylara otomatik olarak girilmesi anında bunların takip eden aylarda çoğaltılıp azaltılmasına ilişkin seçenekleri içerir. Gir: Herhangi bir artırım veya eksiltme yapılmamasını sağlar Ekle: Her bir ayın değerini girilen değer rakamında arttırır. Çarp: Her bir ayın değerini (birbirlerini takip eden şekilde) girilen değer ile çarparak arttırır veya azaltır (örneğin her ayı sırasıyla %5 oranında arttırmak için 1.05). Çıkar: Her bir ayın değerini girilen değer rakamında azaltır. Hedef Dağıtım Anahtarı Bilgiyi Girme/Dağıtma Bölümünde son seçeneğin işaretlenmesi durumunda kullanılacak hedef dağıtım anahtarını seçmek için kullanılır. İstatistiki Tahminleme Yöntemiyle Hedef Girişleri Logo Bütçe Modülü aynı veya önceki bütçe dönemi içerisinde önceki aylardaki gerçekleşmeleri kullanarak gelişmiş istatistiki yöntemlerle gelecek aylara ilişkin hedef tahminleri yapabilir. Hedef tahminlerinin yapılmasında (bilgisayar zamanına bakılarak) o anda bulunulan ay güncel ay olarak değerlendirilir ve bundan sonraki aylara ilişkin tahminleme yapılır. 28

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

NETCAD Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede açıklanan

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Mart 2012 İçindekiler Yeni Türk Ticaret Kanunu...4 Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS/TFRS)...4 Logo Ürünlerinde Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO

Raporlama Sistemi LOGO Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2009 İçindekiler Raporlama Sistemi... 3 Rapor Bilgileri... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 4 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı