Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Seçme Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Seçme Kılavuzu"

Transkript

1 Sistemi Seçme Kılavuzu Ocak 2009 CBKSoft Ltd.

2 ĐÇĐNDEKĐLER DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐ NEDĐR? 2 DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐNĐN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 3 DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐ SĐSTEMĐ NASIL SEÇĐLMELĐDĐR? 5 1. Web (Ağ) Tabanlı Olması 5 2. Kullanılabilir, Yönetilebilir ve Kolay Öğrenilir Olması 6 3. Performans ve Kapasite 7 4. Güvenlik Konusunda Yeterli Olması 7 5. Ölçeklenebilir Olması 8 6. Garanti Süresi ve Garanti Sonrası Bakım Maliyetleri 9 7. Güncel Teknolojiye Sahip Olması Özelleştirilebilme ve Özelleştirme Maliyetleri Harici Gereksinimlerin Maliyetleri Đş Akışları Dinamik Formlar Türkçe Desteği Destek Đmkanları ve Maliyeti Đndeksleme ve Arama Yetenekleri Lisanslama Modeli ve Lisans Maliyeti 16 1

3 Doküman ve Süreç Yönetimi Nedir? Yapılan araştırmalara göre, bir kuruluşun kurumsal bilgilerinin %80'i ile %95'i arasındaki büyük bir bölümü, kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmaktadır 1. Günümüzdeki rekabet ortamında, bir ticari kuruluş için en kıymetli değerin bilgi olduğu ve başarıya giden yolun bu bilgi birikimini kullanabilmekten geçtiğini fark etmemek olanaksızdır. Kurumsal hafıza olarak da tanımlanan bu bilgi havuzunun, depolanmış verilerden organize bilgiye dönüşümü ise, var olan bu kıymetli bilgilerin kuruluşa değer katabilmesi ile katamaması arasındaki farkı oluşturmaktadır. Doküman yönetimi, "kağıtsız ofis" bakış açısı altında, bir kurum veya organizasyon dahilinde oluşturulan ve farklı kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm kayıt, evrak, form ve dokümanların yaşam döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda güvenli bir şekilde kullanılması, saklanması ve yönetilmesidir. Đş akışı ve form yönetimi, kurumsal iş süreçlerinin ve doküman hareketlerinin dinamik iş akışları üzerinden yürütülüp, yönetsel formların dijital ortamda tasarlanıp, kullanıma sunulması ve izlenebilmesidir. Bu işlevler; görev atama, belge onaylama, durum bilgilendirme, mesajlaşma, gecikmeleri uyarma, raporlama özelliklerini de barındırmaktadır. Doküman yönetiminin amacı, öncelikle yapılandırılmamış bilgilerin ve dokümanların çoklu-kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Birikim yönetimi felsefesi altında öncelik, şirket içi iletişim ortamında bilginin en etkin şekilde kullanımına imkan vermek, verimli bir ofis yaratmaktır. Amaç ortak çalışmalarda kullanılan tüm dokümanların kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilerek paylaşılır halde bulunmasıdır. Bununla birlikte birçok kurum basılı kağıdı en yaygın doküman dağıtım aracı olarak kullanmaktadır. Bu noktada verimlilik, dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi ile de elde edilmiş olmaktadır. Verimliliği ve etkinliği arttırmanın bir sonraki aşaması, doküman yönetiminin ana iş uygulamaları ile entegrasyonudur. Yapılandırılmış bilgi kümelerinin devreye gireceği bu aşamada, artık bilgi statik bir biçimde birikmenin ötesine geçerek, akan süreçler dahilinde ve dinamik formların da kullanılabilmesi ile sisteme gireceklerdir. 1 Research by Gartner, 1997, 2

4 Doküman ve Süreç Yönetiminin Sağlayacağı Faydalar Doküman ve süreç yönetimi, belge ve bilginin tek bir merkezden yönetimini sağlar, veri tekrarını, çoklu dağıtımlarda belge kopyalanmasını engeller, bürokrasiyi azaltıp, verimliliği artırır, kağıt kullanımını en aza indirger, kırtasiye tasarrufu sağlar. Doküman ve süreç yönetimi sistemi üzerinden hızlı içerik araması gerçekleştirilerek, belgelere kolay erişim sağlanır. Web temelli altyapısı sayesinde, yerleşkeden bağımsız bir şekilde, hem ofis içi, hem ofisler arası, hem de ofis dışı kullanım ve belge havuzuna erişim olanakları verir. Doküman ve süreç yönetimi sistemi, kurumsal formların, dijital ortamda kullanım ve raporlanmasını sağlar, kurumsal iş süreçlerinin, elektronik iş akışları üzerinden yürütülmesi olanağı sunar, organizasyon içerisinde ortak belge, iş akışı ve form kullanımı ile Kurumsallaşmayı destekler. Yönetim tarafından izlenebilirliği sağlar. Belgelerin dijital ortamda depolanması ile, erişim kolaylığı sunar, fiziksel arşivleme maliyetlerini düşürür, afet ve diğer risklere karşı güvenlik sağlar, bakım sürecini kolaylaştırır. Doküman Yönetim Sistemlerinin Kullanılmadığı Durumlarla Đlgili Bazı Đstatistikler Evrakla ilgili işlemler, ofis çalışanlarının mesailerinin %40-%60'ına, işçilik maliyetlerinin %20-%45'ine ve cironun %12-%15'ine malolmaktadır 1. Bir ofisteki dokümanların ortalama %7.5'i, kaybolmakta, %3'üne ise yanlış dosyalamadan ötürü ulaşılamamaktadır 2. Bir dokümanın saklanmasının maliyeti ortalama 20$, yanlış dosyalanmış bir evrakın bulunmasının maliyeti ortalama 120$, kaybolan bir evrakın yeniden hazırlanmasının maliyeti ise ortalama 220$'dır 2. Bir ofis çalışanı, evraklar ile ilgili harcadığı vaktin %50'sini aramaya ve bulmaya, %5-15'ini ise bu dokümanı okumaya ayırmaktadır 2. Sadece ABD'de, doküman ile ilgili işlemler için şirketlerin, yılda 600 milyar dolar ile 800 milyar dolar arasında harcama yaptıkları hesaplanmıştır 3. Sadece ABD'de 4 trilyon dokümanın bulunduğu ve her gün 1 milyar fotokopi çekildiği, bir dokümanın ise hayatı boyunca ortalama olarak 19 kez kopyalandığı hesaplanmıştır 4. Türkiye'de, bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün, yani ortalama 140 sayfadır. Finans merkezlerinde ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt 0,9 kg/gün, yani 180 sayfadır 5. Bu araştırmaların sonuçları, bilgi ve belgelerin yönetilmesinin önemini açıkça ortaya koyan gerçeklerden sadece birkaçını göstermektedir. Bilgi ve belgeler 1 Research by Gartner, 1997, 2 Cooper's and Lybrand, 1997, 3 InfoTech Research Group, "Paper Cut : The True ROI of Document Management", 2008, 4 US Environmental Protection Agency, 2004, 5 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007, 3

5 yeterli güvenlik sağlanamadan ve dağınık bir şekilde, sadece fiziksel ortamda saklandığında, zaman kayıpları, maliyet artışı ve verimde düşüş ile birlikte su baskını, hırsızlık, yangın gibi beklenmeyen durumlarda telafisi imkansız riskler kaçınılmaz hale gelmektedir. Bilginin ve belgenin organize olarak saklanabilmesi, güvenli bir şekilde paylaşılabilmesi ve hızlı ulaşılabilmesi, yüksek maliyetli zaman kayıplarının ortaya çıkmasını engellemekte ve kurumsal hafızanın firmanın geleceği için korunabilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak tıpkı daktilodan bilgisayara geçişte olduğu gibi, tüm ticari kuruluşlar mutlaka yakın gelecekte doküman ve süreç yönetimi otomasyonlarına geçeceklerdir. Başarılı ve kalıcı firmalar ile diğerleri arasındaki farkı ise, bu geçişi en doğru ve en erken şekilde yapabilmek belirleyecektir. 4

6 Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Nasıl Seçilmelidir? Bir doküman ve süreç yönetim sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken konular, aşağıda sıralanmıştır. Çok kısa bir liste olmamasına rağmen, bu noktaların tümünü değerlendirmeniz, yapacağınız yatırımın fayda sağlaması ile boşa gitmesi arasındaki farkı oluşturabilecektir. 1. Web (Ağ) Tabanlı Olması Günümüzde teknolojinin vardığı nokta, bilgiye ve belgeye, yetkili kişilerin her koşulda ve her yerden erişebilmesine olanak sağlamaktadır. Böyle bir imkan söz konusu iken, ağ tabanlı olmayan bir yazılım ürününü tercih etmek, kısa vadede yatırımınızın boşa gitmesine ve aynı konuda yeni bir yatırım yapma zorunluluğunuzun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ağ tabanlı yazılımları, iki ana grubu ayırmak mümkündür. Birinci grup, istemci (client) bilgisayarlara hiçbir kurulum gerektirmeyen, gerçek ağ tabanlı sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde, işlerinizi cep telefonu da dahil olmak üzere, internete bağlanabilen her türlü cihaz ile yapabilir, dünya üzerindeki her yerden sisteminize erişebilir ve istemci bilgisayar ayarları ya da kurulumları ile uğraşmak gibi zaman alıcı ve maliyetli operasyonlardan kurtulabilirsiniz. Đkinci grup olarak tanımlanabilecek sistemler ise, yine bir ağ tarayıcısı (internet gezgini gibi) içerisinden çalışan, fakat Java Applet'i ya da ActiveX teknolojilerinden birini kullanan yazılımlardır. Bunlar, teorik olarak gerçek ağ tabanlı sistemlere benzeseler de, istemci bilgisayara kurulumlar yapılmasını ve istemci bilgisayarlarda yönetici (admin) yetkileri gerektirebilmekte, bazı ağ tarayıcılarında çalışabilirken, diğerlerinde çalışmamakta ve cep telefonu gibi mobil cihazlar ile kullanılması mümkün olamamaktadır. Genellikle, ürünleri eski teknolojiyle geliştirilmiş firmalar, güncel gereksinimleri karşılayabilmek amacı ile, eski sistemi bir ağ tarayıcısı içinden çalıştırmaya olanak sağlayan bu yöntemi kolaylığı nedeniyle tercih edebilirler. Seçeceğiniz sistem, bu ikinci gruba ait bir ürün olursa, ağ tabanlı olmayan yazılımlardan daha iyi bir alternatif olmasına rağmen, yukarıda da bahsedilen bazı problemlere yol açabilmenin ötesinde yatırımınızın ömrü de gerçek ağ tabanlı sistemlere kıyasla daha kısa olacaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, kısmen ağ tabanlı ürünlerdir. Bazı sistemler, bir ağ arayüzü sunabilmesine rağmen ağ üzerinden kullanımda, özelliklerinin bir kısmına erişememenize sebep olmaktadır. Đş akışı tasarlamak ya da güncellemek için farklı bir masaüstü yazılımı ya da modülü gerektiren, yönetim işlevlerine ancak farklı bir araç kullanılarak erişilebilen ya da form tasarımının ancak üçüncü parti bir yazılım ile yapılabildiği sistemler, bu yarı 5

7 ağ tabanlı ürünlere örnek teşkil ederler. Takibi, güncellenmesi ve yönetimi en zor olan bu tür ürünler, kullanım sırasında en çok soruna yol açması beklenen sistemlerdir. envision, en güncel Microsoft.Net altyapısını kullanarak geliştirilmiş tamamen ağ tabanlı ve harici araçlara ihtiyaç duymayan bir doküman ve süreç yönetim sistemidir. envision ile sistemin tüm özelliklerine, istemci bilgisayarlara hiçbir kurulum yapmadan ağ üzerinden erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 2. Kullanılabilir, Yönetilebilir ve Kolay Öğrenilir Olması Özellikle doküman ve süreç yönetimi sistemlerinde bu konu son derece önemlidir. Çoğu zaman, doküman ve süreç yönetimi sistemleri firmanın esas işi ile doğrudan bağlantılı değildir. Buna rağmen bilgi ve belgenin paylaşımını, korunmasını ve kurumsal hafızanın organize bir şekilde saklanabilmesini sağlayarak, firmaların esas işlerini sağlıklı olarak yapabilmelerine olanak sağlar. Bu açıdan bakıldığında, doküman ve süreç yönetiminin kullanımı ne kadar karmaşık ve zorsa, çalışanlarınızın buna adapte olma süreleri ve istekleri de o derece düşük olacaktır. Firmanın esas işi ile doğrudan bağlantılı olmayan, fakat kuruluş içerisinde kan dolaşımı kadar hayati önemi olan bu sistemler, geri plana itilebilmekte ve verimli olarak kullanılmamaktadır. Yıllardır bu alanda faaliyet gösteren kişiler, sık sık bu konuda yanılgıya düşmüş kurum ya da kuruluşlarla karşılaşırlar. Yüksek bedeller ödenerek alınan bazı ürünlerin kullanılamadığı ya da kullanılabilmesi için çalışanlara verilmesi gereken uzun eğitimin yoğunluğu ve maliyeti, yatırımın boşa gitmesini ve satın alınan ürünün hiç hayata geçmeden rafa kalktığı, karşılaşılabilen durumlardır. Đşte bu yüzden, seçilecek ürünün mutlaka kullanışlı olması, çalışanlarınız tarafından kolaylıkla ve büyük bir eğitim süreci gerektirmeden öğrenilebilmesi, sistemin yönetilebilmesi için teknik açıdan uzman kişilere ihtiyaç duyulmaması ve kuruluşunuzu sürekli olarak dışarıdan danışmanlık hizmeti almak zorunda bırakmayacak şekilde tasarlanmış olması son derece önemlidir. Bazı sistemler, ürünün eğitimi, yönetimi ve takibi için teknik açıdan uzman birçok personeli de istihdam edebilecek, ya da büyük bedeller ödeyerek sürekli bir danışmanlık hizmeti almayı göze alabilecek firmalar için tasarlanmıştır. Örneğin, dünya çapında onbin çalışanı olan bir kurum, böyle bir sistemi ve bunun getireceği ekstra maliyetleri göze alabilirken, çoğu kurum ve kuruluş için böyle bir ürünün tercih edilmesi, büyük kayıplara ve değerlendirilemeyen ölü bir yatırıma sebep olabilmektedir. envision, güç ve performans açısından dünya çapındaki bu tür sistemlerle yarışabilecek düzeyde ve aynı zamanda herhangi bir ofis çalışanın rahatlıkla kullanabileceği kadar iyi tasarlanmış bir arayüze ve mantığa sahiptir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 6

8 3. Performans ve Kapasite En küçük kuruluşlarda dahi, yılda binlerce sayfa doküman ve belge üretilmektedir. Bu rakam, kuruluşun işleyişine ve yaptığı işlere göre değişmekle birlikte, çalışan sayısına paralel bir artış göstermektedir. Ortalama bir organizasyonda yılda onbinlerce kayıt, belge ya da doküman kurumsal hafızaya eklenmektedir. Seçilecek sistemin hem işlevsel olarak, hem de veritabanı gücü olarak tahmini yıllık kapasitenizin yaklaşık on katına kadar bir kapasiteyi sorunsuz olarak barındırabilmesi ve performans düşüşü yaşamadan erişime imkan sağlayabilmesi gerekmektedir. Daha düşük kapasiteli bir sistem seçmeniz durumunda, yakın gelecekte tüm yazılımı değiştirmek ya da üst sürümlere geçil yapmak ihtiyacı doğacak ve bu da bazı sıkıntıları beraberinde getirebilecektir. Bazı doküman ve süreç yönetimleri, sisteme yükleyebileceğiniz evrak sayısına kısıtlama getiren lisanslama modelleri kullanırlar. Bu tarz bir lisanslama modeli, yatırımınızı özgürce ve limit dolma kaygısı olmaksızın kullanmanızı engelleyebilmekte, ayrıca limitin dolması durumunda bazı değerli evraklarınızın sistem dışında kalmasına yol açabilmektedir. envision, evrak sayısından bağımsız bir lisanslama modeli sunarak, tüm sürümlerinde sınırsız kayıt imkanı ile en yoğun zamanlarda bile daima çalışacak bir sistemi sağlayabilmektedir. Ayrıca, envision, yapılan testlerle milyonlarca evrak ile dahi büyük bir performans ile çalışabilmekte ve hacim ne kadar büyürse büyüsün, her zaman ilk günkü gibi kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 4. Güvenlik Konusunda Yeterli Olması Kurumsal hafızanızı emanet edeceğiniz sistemin, güvenilir olduğu kadar güvenli de olması son derece önemlidir. Sisteme ekleyeceğiniz her bir belgeyi kimim görüp, kimin göremeyeceğinden kimin değiştirip kimin değiştiremeyeceğine kadar birçok güvenlik ayarını, danışmanlık alma ihtiyacı hissetmeden kolaylıkla yapabilmeniz, sistemin verimli işleyişi için hayati önem taşımaktadır. Her gün yeni evrakların sisteme ekleneceği düşünüldüğünde, bu işlev, hem son derece güçlü ve güvenli, hem de kullanımı son derece kolay olmalıdır. Benzer şekilde, sisteme kimlerin nerelerden ve hangi zamanlarda girebileceği, hangi işlevlere ulaşabileceği, hangi evraklar üzerinde ne tür işlemler yapabileceği gibi birçok güvenlik unsuru da, en değerli hazine olan bilginin korunmasında çok önemli rol oynamaktadır. 7

9 Güvenli bir sistem, dışarıdan gelebilecek yetkisiz erişim denemelerine karşı da koruma mekanizmaları sunabilmelidir. CAPTCHA kullanımı (completely automated public turing test to tell computers and humans apart), olası bir ağ saldırısı durumunda tepki verebilmek, dosyalama sisteminde saklanan evrakları ve veritabanındaki hassas bilgi içeren alanları tercihen 128 bitlik bir şifreleme ile koruyabilmek, virüslere karşı koruma imkanı sunabilmek gibi birçok güvenlik unsuru, böylesine önemli bir sistemde mutlaka bulunmalıdır. envision, bilgi ve belgelerinizi korumaya yönelik olarak birçok üstün güvenlik unsurunu standart olarak sunmaktadır. Alternatiflerine göre bu konuda çok önde olan envision, sisteme eklenen kayıtları her koşulda sadece sizin belirlediğiniz yetkili kişilere sunarken, yetkisiz erişimlere olanak sağlamaz. Bankacılıkta da kullanılan 128 bit şifreleme yöntemi sayesinde kurumsal hafızanız, daima güvendedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 5. Ölçeklenebilir Olması Đyi tasarlanmış yazılım sistemlerinin doğasında, kullanıldıkları kuruluşla birlikte büyüyebilme ve ölçeklenebilme özelliği de bulunur. Bu sayede, yatırımınızı yaptığınız zamandan sonra işlerinizin gelişmesi ve ihtiyaçlarınızın artması ile kullandığınız sistemin yetersiz kalması engellenerek, yatırımınızın garantiye alınmış olması sağlanır. Örneğin, bir sistemi seçerken öngördüğünüz kapasite her ne kadar o gün için doğru da olsa, işlerinizin büyümesi ile öngörünüzü aşarak seçtiğiniz sistemin niteliklerini yetersiz kılabilir ve sizi yeni bir yatırıma mecbur bırakabilir. Bu tarz problemlerin çözülmesi için, tercih edeceğiniz doküman ve süreç yönetimi sisteminin birden çok sunucuda paralel olarak çalışabilmekten, katmanları birden çok donanıma dağıtabilmek, otomatik yük dağılımı (load balancing) ile birlikte kullanılabilme ve kapasitenin artırılabilmesi gibi birçok opsiyonu da sunabilmesi gereklidir. Artan iş hacminizle birlikte, ağ sunucusu birden fazla sunucuda çalıştırılabilir olmalı ve veritabanı ile dosya sistemi sunucuları da farklı donanımlarda kusursuz olarak işlevini yerine getirebilmelidir. Unutmayınız ki, tek bir sunucunun donanımını yükselterek güçlendirmek, birden fazla sunucuyu bir arada kullanarak toplam işgücünü artırmaya göre çok daha pahalı ve verimsiz bir yöntemdir. Bir yazılım sisteminin problemsiz olarak ölçeklenebilmesi, yıllar sonra ihtiyacınız olabilecek bir kapasitenin yatırımını en baştan yapmanıza gerek bırakmayarak, daima ihtiyaçlarınızı en uygun yatırımla karşılayabilme imkanı sağlar. 8

10 envision, otomatik yük dağılımından birden çok sunucuya, katmanların farklı donanımlarda çalışmasından paralel çalışan sunucu kümelerine kadar son teknoloji ölçeklenebilme özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Đş hacminiz ne kadar artarsa artsın, envision ile kolayca her yükün altından kalkabilirsiniz. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 6. Garanti Süresi ve Garanti Sonrası Bakım Maliyetleri Doküman ve süreç yönetimi gibi bir sistemi seçerken yatırımınızı korumak için dikkat etmeniz gereken önemli unsurlardan birisi de ürünün garantisi ve garanti sonrası koşullarıdır. Unutmayınız ki, yazılım ürünleri doğaları gereği kullanım ömürleri boyunca hata giderme, işletim sistemi değişiklikleri (örneğin MS Vista'ya geçiş) ya da güncel problemlere karşı yamalar (örneğin 2000 yılı problemi ya da YTL'den TL'ye dönüş) gibi süreçlerden geçerler. Bunlara yeni versiyon güncellemeleri gibi sisteminizden daha yüksek fayda sağlamanızı sağlayacak unsurları da eklediğimizde, garanti süresinin ve garanti sonrası koşullarının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Genellikle yazılım ürünlerinin garanti süresi, hata gidermeden versiyon güncellemelerine kadar hemen her işlevin bedelsiz olarak temin edilebildiği zaman aralığını gösterir. Örneğin bir yıl garanti süresi olan bir üründe, bu süre içerisinde bu tarz ihtiyaçlar için herhangi bir maliyet yoktur. Yazılım ürünlerinin garantisi kimi ürünlerde üç ay gibi çok kısa bir süreden başlayabilmekte ve iki yıla kadar çıkabilmektedir. Seçeceğiniz sistemin garanti süresinin mümkün olan en uzun süre olması, kuruluşunuzun yapacağı yatırım açısından büyük önem taşımaktadır. Garanti süresi kadar, garanti sonrası koşullar da büyük önem taşırlar. Kimi yazılım ürünlerinde garanti sonrası hata giderme ve güncellemeler büyük maliyetlerle sunulurken, kimi sistemlerde yıllık düşük maliyetli bakım sözleşmeleri ile hizmet alınabilmektedir. Bir doküman ve süreç yönetimi sistemi seçerken bu konuda da yeterli incelemeyi ve araştırmayı yapmak, ileride karşılaşabileceğiniz büyük faturalardan korunmak için oldukça önemlidir. envision, sektördeki en uzun garanti sürelerini lisans bedeli içerisinde sunabilmekte ve garanti sonrasında da en iyi ve kesintisiz hizmeti çok uygun koşullarla sunabilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 9

11 7. Güncel Teknolojiye Sahip Olması Onlarca yıldır yazılım ürünlerinin geliştirildiği göz önüne alındığında, bazı sistemlerin geliştirildiği dönem itibarı ile yeni teknolojiyi kullanıyor olsalar da, günümüz için artık eski kalabilmektedirler. Özellikle doküman ve süreç yönetimi gibi büyük sistemlerin, özel olarak bu konu göz önüne alınarak tasarlanmadıkları sürece güncellenmeleri ve yeni teknolojiye adapte olmaları, üretici firmalar için zorlu ve maliyetli bir süreci gerektirir. Örneğin ActiveX gibi bir teknolojiye bağımlı bir yazılım, her geçen gün daha da eskiyen ve teknolojiye adapte olması son derece zor olan bir sistemdir. Benzer şekilde, veritabanı yönetim sistemleri, hemen her yıl yeni bir sürüm ile güncellenmekte ve performansı artmakta; dolayısıyla da seçeceğiniz sistemin kolayca yeni veritabanı yönetim sistemlerine geçirilebilir olması gerekmektedir. Güncel teknolojiyi kullanmayan sistemler gerek güvenlik, gerekse performans açısından geçmişte kalmaya mahkumdurlar. Doküman ve süreç yönetim sistemi gibi bir yatırım yapılacağında, bu yatırımın mümkün olan en uzun kullanım ömrüne sahip olabilmesi için en güncel yöntemleri ve teknolojiyi kullanıyor olması son derece önemlidir. envision, CodeNet altyapısı ve tasarımı sayesinde sürekli son teknolojiye adapte olabilecek şekilde geliştirilmiştir ve kullanımınız süresince daima güncel olmayı garanti edebilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 8. Özelleştirilebilme ve Özelleştirme Maliyetleri Her kuruluş gerek çalışma şekli, gerekse yaptığı işler ve personeli ile diğerlerinden farklıdır. Bu gerçek göz önüne alındığında, seçilecek doküman ve süreç yönetimi sisteminin mutlaka kuruluşunuza adapte olabilecek esneklikte ve özellikte olması gereklidir. Aksi takdirde, kuruluşun sisteme uyması gerekecek ve yazılımın sağlayacağı faydalar yerlerini yavaşlayan süreçlere ve mutsuz kullanıcılara bırakacaktır. Yeterli esnekliğe ve özelleştirilebilme yeteneğine sahip olmayan bir sistem, çalışanlar tarafından verimli olarak kullanılamayabilmekte, aynı zamanda da birçok işlemin manuel yapılmasına ve kurumsal hafızanın zarar görmesine yol açabilmektedir. Bir doküman ve süreç yönetiminin esneklik özelliği ne kadar önemli ise, bu özelleştirmelerin maliyetleri de o derece hayatidir. Bazı sistemlerin kuruluşunuza uygun hale getirilebilmesi için altı sıfırlara ulaşabilecek rakamlarla ifade edilen bedeller ödemeniz gerekebilirken, bazı sistemler ise kolaylıkla ve maliyet gerektirmeksizin size adapte olabilmektedir. Bu nedenle, lisans bedeli ne kadar düşük olursa olsun, özelleştirme ve adaptasyon bedelleri de yatırımınızın gerçek maliyetini görmenizi sağlayacaktır. Seçilecek sistemin bu tür maliyetleri var ise, bunların bütçenizle uyumlu olduğundan emin olmanız son derece önemlidir. 10

12 envision, CodeNet altyapısı sayesinde masrafsızca ve kolaylıkla özelleştirebilen bir üründür. NamingMode ve PlugIn gibi teknolojileri standart olarak sunabilen, üstün güç ve performans ile kolay adaptasyon imkanı sağlayabilen envision, kuruluşunuza tamamen uyum sağlayarak geçiş sürecini hızlandırır ve özelleştirme maliyetlerini ciddi oranda düşürür. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 9. Harici Gereksinimlerin Maliyetleri Doğru bir yazılım ürünü seçerken dikkat edilecek bir diğer husus ise üçüncü taraf giderleri olarak tanımlanabilen ve doğrudan yazılım ile ilgili olmayan, fakat yazılımın çalıştırabilmesi için gerekli olan donanım (sunucular, istemciler ve benzerleri) ve yazılım (işletim sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri ve benzerleri) bedelleridir. Bazı durumlarda, satın alacağınız ürün bedelinden dahi daha yüksek bir maliyet çıkartabilecek bu gereksinimler, karar aşamasında değerlendirilmeli ve doğru bir sistemi seçerken göz önüne alınmalıdır. Bazı sistemler, bu gereksinimlerin bir kısmını lisans bedeline dahil edebilirken, bazıları ise sadece ürün lisans bedelini belirtmekte ve dolayısıyla alternatifler arasında mukayese yapmak zorlaşmaktadır. Özellikle ağ tabanlı olmayan yazılımlar, ya da ActiveX gibi teknolojileri kullanan ürünler, belli istemci bilgisayar gereksinimleri de ortaya çıkartabilmekte ve dolayısıyla kuruluşunuzdaki her bilgisayar başına bazı maliyetlere sebep olabilmektedirler. Gerçek ağ tabanlı yazılımlar, istemci bilgisayarlar hangi işletim sistemine ya da donanımına sahip olsalar da işlevini gerçekleştirebildiği için, oldukça düşük bir üçüncü taraf maliyeti gerektirirler. Örneğin, sadece Microsoft XP işletim sistemi ile çalışan istemcilerde kullanılabilen bir yazılım seçildiğinde, eğer elli çalışanınız var ise, elli adet Microsoft XP lisansı da temin etmeniz gerekecektir. envision, istemci bilgisayarları için gereksinimler ortaya çıkartmayan gerçek ağ tabanlı bir sistemdir. Bu sayede, sunucu donanımı, işletim sistemi ve veritabanı yönetim sistemi bedelleri dışında herhangi bir ilave maliyet gerektirmemektedir. Ayrıca envision, Microsoft sunucu işletim sistemlerinin yanı sıra, Linux gibi ücretsiz sistemlerle kullanılabilen, yine benzer şekilde Oracle ve Microsoft SQL Server gibi veritabanı yönetim sistemlerinin yanı sıra, MySQL gibi ücretsiz sistemlerle de çalışabilen bir ürün olması sayesinde, başlangıç maliyetlerini tercihinize ve ihtiyaçlarınıza göre minimum düzeyde tutabilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 11

13 10. Đş Akışları Đş akışları, doküman ve süreç yönetimlerinin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Güçlü bir iş akışı motoruna sahip olmayan bir doküman yönetim sistemi, dijital bir dosya dolabından farksızdır ve size gerçek bir doküman ve süreç yönetim sisteminin sunabileceklerinin çok küçük bir bölümünü sunabilir. Personelin izin formu doldurmasından, avans isteğine, müşterinizin bir teklif istemesinden malzeme alımına kadar, kuruluşunuzda gerçekleşen tüm süreçler, iş akışları vasıtası ile otomasyona geçirilebilmeli ve uyarılar, görev atamaları, tetikleyiciler gibi özellikler sayesinde kusursuz olarak işletilebilmelidir. Bu sayede, süreçlerinizin verimini artırabilir, tamamlanma sürelerini kısaltarak zaman ve maliyet tasarrufu yapabilir, kurumsal işleyişlerin standart ve eksiksiz olarak yürümesini sağlayabilirsiniz. Kurumsal düzeydeki doküman ve süreç yönetimi sistemleri, farklı düzeylerde de olsa bir iş akışı motoru barındırırlar. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar, iş akışı motorunun yetenekleri, yeni iş akışları tanımlamanın ya da varolanları güncellemenin kolaylığı ve akışların gerçekten ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek düzeyde olmasıdır. Bazı doküman ve süreç yönetimi sistemlerinde buluna iş akışı modülleri, kullanımı son derece zor ve çoğu zaman harici bir danışmanlık ihtiyacı ortaya çıkartabilen bir yapıdırlar. Kimi sistemlerde, yeni bir iş akışı tanımlamak ya da varolanı güncellemek için ayrı bir araç kullanmak ve uzman olmak gerekmektedir. Seçilecek doküman ve süreç yönetimi sisteminin, kolaylıkla kullanılabilen grafik arayüzlü bir iş akışı ortamına sahip olması ve kendi personeliniz tarafından rahatlıkla yeni akışlar tanımlanabilmesi ya da varolanların değiştirilebilmesi, ileride karşınıza çıkabilecek yüksek maliyetli danışmanlık hizmetlerine olan ihtiyacınızı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, seçilecek sistemin sağlayıcısı firmanın, en azından başlangıç aşamasında, kuruluşunuzdaki mevcut süreçlerin analiz edilmesinde ve sistemde oluşturulmasında yardımcı olması, ürünü satın aldıktan sonra zor bir problem ile karşı karşıya kalmanızı engelleyecektir. envision, dünya çapında rakipsiz ve tamamen ağ tabanlı olarak çalışabilen grafiksel bir iş akışı tasarım modülüne sahiptir. Bu modül sayesinde, kendi iş akışlarınızı kolaylıkla tanımlayabilir ya da varolanları değiştirebilirsiniz. Ayrıca, envision teknik destek ekibi, sistem kurulumu ve özelleştirmesi esnasında, varolan süreçlerinizi sizinle birlikte analiz edecek ve bunların tanımlanmasında size yardımcı olarak son derece hızlı bir başlangıç aşaması sağlayacaktır. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 12

14 11. Dinamik Formlar Tıpkı iş akışları gibi, dinamik formlar da doküman ve süreç yönetimlerinin temel taşlarından birisidirler. Teklif formu, kalite ile ilgili formlar, personel izin formu, demirbaş alım formu ve daha birçok form, kurumsal hayatta her gün sıkça karşılaştığımız bilgi girme ve saklama yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Eksiksiz bir doküman ve süreç yönetimi sistemi, kuruluşunuza uygun formların kolayca tasarlanmasına ve kullanılmasına imkan sağlayabilmesi, ayrıca bu formların kurumsal süreçlerinizi otomasyona geçirmek amacı ile tanımlanacak iş akışlarında kullanılabilmesi gereklidir. Kağıt üzerinde ya da Microsoft Excel gibi bir yazılımı kullanarak hazırlamakta olduğunuz bu tür formlar, doküman ve süreç yönetimi sisteminde de aynı kolaylıkta ve esneklikte, özel uzman kişiler gerektirmeksizin oluşturulabilmelidir. Özellikle kalite standartlarını uygulayan firmalarda, formlar son derece sık olarak kullanılmaktadır. En küçük bir organizasyonda dahi, sadece kalite uygulaması ile ilgili evraklar veya formlar, sadece birkaç yıl içerisinde dolaplar dolusu klasörler ile binlerce sayfa kağıttan oluşan bir yığın oluşturur. Bu formların versiyonları, doldurulmuş olanların organizasyonu, saklanması ile sonradan hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmesi, yetkilendirmelerin yapılması sayesinde güvenliğin sağlanması, doküman ve süreç yönetimi sistemlerinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Kalite standartlarını uygulamanın getirdiği kırtasiye masrafı ve işgücü kaybı, bu tarz bir sistem ile minimuma indirilerek kurumsal açıdan büyük kazanımlara ve verim artışına olanak sağlamaktadır. envision, çok güçlü ve grafik arayüzlü, ağ tabanlı bir form tasarım modülüne sahiptir. Bu eşsiz modül sayesinde, kendi formlarınızı kolayca oluşturabilir, varolanları değiştirebilir ve kullanabilirsiniz. Bu formları iş akışlarında kullanabilir, menülere bağlayabilir, aramalarla hızlı bir şekilde bulabilir ve detaylı yetkilendirme sistemi ile de güvenliğini garanti edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 12. Türkçe Desteği "Türkçe Desteği", günümüzde yazılım ürünlerinin hemen hepsinde sıkça görülebilen bir ibaredir. Bu konuda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta, doküman ve süreç yönetimi gibi kurumsal yazılımlardaki bu ibarenin altındaki detaylardır. Kullanıcı arabiriminin Türkçe çalışabilmesi, kuşkusuz önemli ve gerekli bir özelliktir, fakat bunun ötesinde göz ardı edilemeyecek detaylar da en az kullanıcı arabirimi kadar mühimdir. Doğru bir doküman ve süreç yönetimi sistemi, gerçek anlamda ve tüm boyutları ile Türkçe'yi destekleyebilmelidir. Kullanıcı arabiriminin Türkçe olabilmesine ilaveten, içerik indeksleme, arama motoru ve veri tabanı açılarından da kusursuz 13

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi i ÖZET Belge, bilginin belirli bir sistematik içinde depolandığı yer olarak tanımlanabilir. Belge yönetimi, belgelerin tasarımından başlayarak üretilmeleri, korunmaları, düzenlenmeleri, erişilmeleri ve

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN FAYDALI OKUMALAR Workcube White Paper 1 Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını işletmelerinde hayata geçirecek

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği Açık kaynak kodlu yazılımların idari, mali ve hukuki boyutları

Detaylı

Tümleşik İletişim Çözümlerini Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken On Konu

Tümleşik İletişim Çözümlerini Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken On Konu Bilgi Dokümanı Tümleşik İletişim Çözümlerini Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken On Konu Giriş Tümleşik iletişim (UC), BT maliyetlerini azaltırken verimliliği ve tepki verme kabiliyetini artırmanın

Detaylı

BİZ KİMİZ? Hakkımızda

BİZ KİMİZ? Hakkımızda T a n ı t ı m D o s y a s ı 2 0 1 2 BİZ KİMİZ? Hakkımızda NOVASIDE; kurumların bilişim teknolojilerine ilişkin tüm gereksinimlerini, farklı fikir ve bakış açılarıyla alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkarak

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ SEKTÖRÜNDE NEBULA FARKI KALİTE VE EHLİYET SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON UNDERGROUND SIEM ÇÖZÜMÜNÜZÜ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI

BİLGİ GÜVENLİĞİ SEKTÖRÜNDE NEBULA FARKI KALİTE VE EHLİYET SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON UNDERGROUND SIEM ÇÖZÜMÜNÜZÜ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI 2012 BİLGİ GÜVENLİĞİ SEKTÖRÜNDE NEBULA FARKI KALİTE VE EHLİYET SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON UNDERGROUND SIEM ÇÖZÜMÜNÜZÜ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ Mİ? TOKENIZATION NEDİR? Ağustos 2012 beyazşapka

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği Birleşik iletişim uygulamalarındaki değişiklikler, çoğu kuruluş için UM'yi doğru seçenek haline getirmektedir. Marty Parker Müdür, UniComm Consulting, LLC Ağustos 2009 da Yenilendi Özet: Birleşik Mesajlaşma,

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok BULUT BİLİŞİM NEDİR? Uygulama ve servislerin internetteki sunucular üzerinde bulundurulması, internete bağlı herhangi bir cihaz ile uygulama ve servislerin çalıştırılmasıdır. Bulut Bilişim ile bilgisayarınızda

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor.

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP ötesı ve Workcube e-iş sistemleri a.ş. yönetim ve teknoloji tanıtım bülteni 2012 Yeni Versiyon Workcube 11.1, İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP İmplementasyonu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Sunucu ve veri depolama sanallaştırma, Cisco faaliyetlerinin esnekligini artırıyor ve TCO yu düşürüyor. Cisco IT Durum Analizi

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN * Tunç Durmuş MEDENİ ** Özlem ÖZKANLI *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER

HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER 2013 HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER ATAKLARA EN İYİ CEVAP CYBEROAM UTM NEXT GENERATION

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı