Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Seçme Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Seçme Kılavuzu"

Transkript

1 Sistemi Seçme Kılavuzu Ocak 2009 CBKSoft Ltd.

2 ĐÇĐNDEKĐLER DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐ NEDĐR? 2 DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐNĐN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 3 DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐ SĐSTEMĐ NASIL SEÇĐLMELĐDĐR? 5 1. Web (Ağ) Tabanlı Olması 5 2. Kullanılabilir, Yönetilebilir ve Kolay Öğrenilir Olması 6 3. Performans ve Kapasite 7 4. Güvenlik Konusunda Yeterli Olması 7 5. Ölçeklenebilir Olması 8 6. Garanti Süresi ve Garanti Sonrası Bakım Maliyetleri 9 7. Güncel Teknolojiye Sahip Olması Özelleştirilebilme ve Özelleştirme Maliyetleri Harici Gereksinimlerin Maliyetleri Đş Akışları Dinamik Formlar Türkçe Desteği Destek Đmkanları ve Maliyeti Đndeksleme ve Arama Yetenekleri Lisanslama Modeli ve Lisans Maliyeti 16 1

3 Doküman ve Süreç Yönetimi Nedir? Yapılan araştırmalara göre, bir kuruluşun kurumsal bilgilerinin %80'i ile %95'i arasındaki büyük bir bölümü, kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmaktadır 1. Günümüzdeki rekabet ortamında, bir ticari kuruluş için en kıymetli değerin bilgi olduğu ve başarıya giden yolun bu bilgi birikimini kullanabilmekten geçtiğini fark etmemek olanaksızdır. Kurumsal hafıza olarak da tanımlanan bu bilgi havuzunun, depolanmış verilerden organize bilgiye dönüşümü ise, var olan bu kıymetli bilgilerin kuruluşa değer katabilmesi ile katamaması arasındaki farkı oluşturmaktadır. Doküman yönetimi, "kağıtsız ofis" bakış açısı altında, bir kurum veya organizasyon dahilinde oluşturulan ve farklı kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm kayıt, evrak, form ve dokümanların yaşam döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda güvenli bir şekilde kullanılması, saklanması ve yönetilmesidir. Đş akışı ve form yönetimi, kurumsal iş süreçlerinin ve doküman hareketlerinin dinamik iş akışları üzerinden yürütülüp, yönetsel formların dijital ortamda tasarlanıp, kullanıma sunulması ve izlenebilmesidir. Bu işlevler; görev atama, belge onaylama, durum bilgilendirme, mesajlaşma, gecikmeleri uyarma, raporlama özelliklerini de barındırmaktadır. Doküman yönetiminin amacı, öncelikle yapılandırılmamış bilgilerin ve dokümanların çoklu-kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Birikim yönetimi felsefesi altında öncelik, şirket içi iletişim ortamında bilginin en etkin şekilde kullanımına imkan vermek, verimli bir ofis yaratmaktır. Amaç ortak çalışmalarda kullanılan tüm dokümanların kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilerek paylaşılır halde bulunmasıdır. Bununla birlikte birçok kurum basılı kağıdı en yaygın doküman dağıtım aracı olarak kullanmaktadır. Bu noktada verimlilik, dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi ile de elde edilmiş olmaktadır. Verimliliği ve etkinliği arttırmanın bir sonraki aşaması, doküman yönetiminin ana iş uygulamaları ile entegrasyonudur. Yapılandırılmış bilgi kümelerinin devreye gireceği bu aşamada, artık bilgi statik bir biçimde birikmenin ötesine geçerek, akan süreçler dahilinde ve dinamik formların da kullanılabilmesi ile sisteme gireceklerdir. 1 Research by Gartner, 1997, 2

4 Doküman ve Süreç Yönetiminin Sağlayacağı Faydalar Doküman ve süreç yönetimi, belge ve bilginin tek bir merkezden yönetimini sağlar, veri tekrarını, çoklu dağıtımlarda belge kopyalanmasını engeller, bürokrasiyi azaltıp, verimliliği artırır, kağıt kullanımını en aza indirger, kırtasiye tasarrufu sağlar. Doküman ve süreç yönetimi sistemi üzerinden hızlı içerik araması gerçekleştirilerek, belgelere kolay erişim sağlanır. Web temelli altyapısı sayesinde, yerleşkeden bağımsız bir şekilde, hem ofis içi, hem ofisler arası, hem de ofis dışı kullanım ve belge havuzuna erişim olanakları verir. Doküman ve süreç yönetimi sistemi, kurumsal formların, dijital ortamda kullanım ve raporlanmasını sağlar, kurumsal iş süreçlerinin, elektronik iş akışları üzerinden yürütülmesi olanağı sunar, organizasyon içerisinde ortak belge, iş akışı ve form kullanımı ile Kurumsallaşmayı destekler. Yönetim tarafından izlenebilirliği sağlar. Belgelerin dijital ortamda depolanması ile, erişim kolaylığı sunar, fiziksel arşivleme maliyetlerini düşürür, afet ve diğer risklere karşı güvenlik sağlar, bakım sürecini kolaylaştırır. Doküman Yönetim Sistemlerinin Kullanılmadığı Durumlarla Đlgili Bazı Đstatistikler Evrakla ilgili işlemler, ofis çalışanlarının mesailerinin %40-%60'ına, işçilik maliyetlerinin %20-%45'ine ve cironun %12-%15'ine malolmaktadır 1. Bir ofisteki dokümanların ortalama %7.5'i, kaybolmakta, %3'üne ise yanlış dosyalamadan ötürü ulaşılamamaktadır 2. Bir dokümanın saklanmasının maliyeti ortalama 20$, yanlış dosyalanmış bir evrakın bulunmasının maliyeti ortalama 120$, kaybolan bir evrakın yeniden hazırlanmasının maliyeti ise ortalama 220$'dır 2. Bir ofis çalışanı, evraklar ile ilgili harcadığı vaktin %50'sini aramaya ve bulmaya, %5-15'ini ise bu dokümanı okumaya ayırmaktadır 2. Sadece ABD'de, doküman ile ilgili işlemler için şirketlerin, yılda 600 milyar dolar ile 800 milyar dolar arasında harcama yaptıkları hesaplanmıştır 3. Sadece ABD'de 4 trilyon dokümanın bulunduğu ve her gün 1 milyar fotokopi çekildiği, bir dokümanın ise hayatı boyunca ortalama olarak 19 kez kopyalandığı hesaplanmıştır 4. Türkiye'de, bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün, yani ortalama 140 sayfadır. Finans merkezlerinde ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt 0,9 kg/gün, yani 180 sayfadır 5. Bu araştırmaların sonuçları, bilgi ve belgelerin yönetilmesinin önemini açıkça ortaya koyan gerçeklerden sadece birkaçını göstermektedir. Bilgi ve belgeler 1 Research by Gartner, 1997, 2 Cooper's and Lybrand, 1997, 3 InfoTech Research Group, "Paper Cut : The True ROI of Document Management", 2008, 4 US Environmental Protection Agency, 2004, 5 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007, 3

5 yeterli güvenlik sağlanamadan ve dağınık bir şekilde, sadece fiziksel ortamda saklandığında, zaman kayıpları, maliyet artışı ve verimde düşüş ile birlikte su baskını, hırsızlık, yangın gibi beklenmeyen durumlarda telafisi imkansız riskler kaçınılmaz hale gelmektedir. Bilginin ve belgenin organize olarak saklanabilmesi, güvenli bir şekilde paylaşılabilmesi ve hızlı ulaşılabilmesi, yüksek maliyetli zaman kayıplarının ortaya çıkmasını engellemekte ve kurumsal hafızanın firmanın geleceği için korunabilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak tıpkı daktilodan bilgisayara geçişte olduğu gibi, tüm ticari kuruluşlar mutlaka yakın gelecekte doküman ve süreç yönetimi otomasyonlarına geçeceklerdir. Başarılı ve kalıcı firmalar ile diğerleri arasındaki farkı ise, bu geçişi en doğru ve en erken şekilde yapabilmek belirleyecektir. 4

6 Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Nasıl Seçilmelidir? Bir doküman ve süreç yönetim sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken konular, aşağıda sıralanmıştır. Çok kısa bir liste olmamasına rağmen, bu noktaların tümünü değerlendirmeniz, yapacağınız yatırımın fayda sağlaması ile boşa gitmesi arasındaki farkı oluşturabilecektir. 1. Web (Ağ) Tabanlı Olması Günümüzde teknolojinin vardığı nokta, bilgiye ve belgeye, yetkili kişilerin her koşulda ve her yerden erişebilmesine olanak sağlamaktadır. Böyle bir imkan söz konusu iken, ağ tabanlı olmayan bir yazılım ürününü tercih etmek, kısa vadede yatırımınızın boşa gitmesine ve aynı konuda yeni bir yatırım yapma zorunluluğunuzun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ağ tabanlı yazılımları, iki ana grubu ayırmak mümkündür. Birinci grup, istemci (client) bilgisayarlara hiçbir kurulum gerektirmeyen, gerçek ağ tabanlı sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde, işlerinizi cep telefonu da dahil olmak üzere, internete bağlanabilen her türlü cihaz ile yapabilir, dünya üzerindeki her yerden sisteminize erişebilir ve istemci bilgisayar ayarları ya da kurulumları ile uğraşmak gibi zaman alıcı ve maliyetli operasyonlardan kurtulabilirsiniz. Đkinci grup olarak tanımlanabilecek sistemler ise, yine bir ağ tarayıcısı (internet gezgini gibi) içerisinden çalışan, fakat Java Applet'i ya da ActiveX teknolojilerinden birini kullanan yazılımlardır. Bunlar, teorik olarak gerçek ağ tabanlı sistemlere benzeseler de, istemci bilgisayara kurulumlar yapılmasını ve istemci bilgisayarlarda yönetici (admin) yetkileri gerektirebilmekte, bazı ağ tarayıcılarında çalışabilirken, diğerlerinde çalışmamakta ve cep telefonu gibi mobil cihazlar ile kullanılması mümkün olamamaktadır. Genellikle, ürünleri eski teknolojiyle geliştirilmiş firmalar, güncel gereksinimleri karşılayabilmek amacı ile, eski sistemi bir ağ tarayıcısı içinden çalıştırmaya olanak sağlayan bu yöntemi kolaylığı nedeniyle tercih edebilirler. Seçeceğiniz sistem, bu ikinci gruba ait bir ürün olursa, ağ tabanlı olmayan yazılımlardan daha iyi bir alternatif olmasına rağmen, yukarıda da bahsedilen bazı problemlere yol açabilmenin ötesinde yatırımınızın ömrü de gerçek ağ tabanlı sistemlere kıyasla daha kısa olacaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, kısmen ağ tabanlı ürünlerdir. Bazı sistemler, bir ağ arayüzü sunabilmesine rağmen ağ üzerinden kullanımda, özelliklerinin bir kısmına erişememenize sebep olmaktadır. Đş akışı tasarlamak ya da güncellemek için farklı bir masaüstü yazılımı ya da modülü gerektiren, yönetim işlevlerine ancak farklı bir araç kullanılarak erişilebilen ya da form tasarımının ancak üçüncü parti bir yazılım ile yapılabildiği sistemler, bu yarı 5

7 ağ tabanlı ürünlere örnek teşkil ederler. Takibi, güncellenmesi ve yönetimi en zor olan bu tür ürünler, kullanım sırasında en çok soruna yol açması beklenen sistemlerdir. envision, en güncel Microsoft.Net altyapısını kullanarak geliştirilmiş tamamen ağ tabanlı ve harici araçlara ihtiyaç duymayan bir doküman ve süreç yönetim sistemidir. envision ile sistemin tüm özelliklerine, istemci bilgisayarlara hiçbir kurulum yapmadan ağ üzerinden erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 2. Kullanılabilir, Yönetilebilir ve Kolay Öğrenilir Olması Özellikle doküman ve süreç yönetimi sistemlerinde bu konu son derece önemlidir. Çoğu zaman, doküman ve süreç yönetimi sistemleri firmanın esas işi ile doğrudan bağlantılı değildir. Buna rağmen bilgi ve belgenin paylaşımını, korunmasını ve kurumsal hafızanın organize bir şekilde saklanabilmesini sağlayarak, firmaların esas işlerini sağlıklı olarak yapabilmelerine olanak sağlar. Bu açıdan bakıldığında, doküman ve süreç yönetiminin kullanımı ne kadar karmaşık ve zorsa, çalışanlarınızın buna adapte olma süreleri ve istekleri de o derece düşük olacaktır. Firmanın esas işi ile doğrudan bağlantılı olmayan, fakat kuruluş içerisinde kan dolaşımı kadar hayati önemi olan bu sistemler, geri plana itilebilmekte ve verimli olarak kullanılmamaktadır. Yıllardır bu alanda faaliyet gösteren kişiler, sık sık bu konuda yanılgıya düşmüş kurum ya da kuruluşlarla karşılaşırlar. Yüksek bedeller ödenerek alınan bazı ürünlerin kullanılamadığı ya da kullanılabilmesi için çalışanlara verilmesi gereken uzun eğitimin yoğunluğu ve maliyeti, yatırımın boşa gitmesini ve satın alınan ürünün hiç hayata geçmeden rafa kalktığı, karşılaşılabilen durumlardır. Đşte bu yüzden, seçilecek ürünün mutlaka kullanışlı olması, çalışanlarınız tarafından kolaylıkla ve büyük bir eğitim süreci gerektirmeden öğrenilebilmesi, sistemin yönetilebilmesi için teknik açıdan uzman kişilere ihtiyaç duyulmaması ve kuruluşunuzu sürekli olarak dışarıdan danışmanlık hizmeti almak zorunda bırakmayacak şekilde tasarlanmış olması son derece önemlidir. Bazı sistemler, ürünün eğitimi, yönetimi ve takibi için teknik açıdan uzman birçok personeli de istihdam edebilecek, ya da büyük bedeller ödeyerek sürekli bir danışmanlık hizmeti almayı göze alabilecek firmalar için tasarlanmıştır. Örneğin, dünya çapında onbin çalışanı olan bir kurum, böyle bir sistemi ve bunun getireceği ekstra maliyetleri göze alabilirken, çoğu kurum ve kuruluş için böyle bir ürünün tercih edilmesi, büyük kayıplara ve değerlendirilemeyen ölü bir yatırıma sebep olabilmektedir. envision, güç ve performans açısından dünya çapındaki bu tür sistemlerle yarışabilecek düzeyde ve aynı zamanda herhangi bir ofis çalışanın rahatlıkla kullanabileceği kadar iyi tasarlanmış bir arayüze ve mantığa sahiptir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 6

8 3. Performans ve Kapasite En küçük kuruluşlarda dahi, yılda binlerce sayfa doküman ve belge üretilmektedir. Bu rakam, kuruluşun işleyişine ve yaptığı işlere göre değişmekle birlikte, çalışan sayısına paralel bir artış göstermektedir. Ortalama bir organizasyonda yılda onbinlerce kayıt, belge ya da doküman kurumsal hafızaya eklenmektedir. Seçilecek sistemin hem işlevsel olarak, hem de veritabanı gücü olarak tahmini yıllık kapasitenizin yaklaşık on katına kadar bir kapasiteyi sorunsuz olarak barındırabilmesi ve performans düşüşü yaşamadan erişime imkan sağlayabilmesi gerekmektedir. Daha düşük kapasiteli bir sistem seçmeniz durumunda, yakın gelecekte tüm yazılımı değiştirmek ya da üst sürümlere geçil yapmak ihtiyacı doğacak ve bu da bazı sıkıntıları beraberinde getirebilecektir. Bazı doküman ve süreç yönetimleri, sisteme yükleyebileceğiniz evrak sayısına kısıtlama getiren lisanslama modelleri kullanırlar. Bu tarz bir lisanslama modeli, yatırımınızı özgürce ve limit dolma kaygısı olmaksızın kullanmanızı engelleyebilmekte, ayrıca limitin dolması durumunda bazı değerli evraklarınızın sistem dışında kalmasına yol açabilmektedir. envision, evrak sayısından bağımsız bir lisanslama modeli sunarak, tüm sürümlerinde sınırsız kayıt imkanı ile en yoğun zamanlarda bile daima çalışacak bir sistemi sağlayabilmektedir. Ayrıca, envision, yapılan testlerle milyonlarca evrak ile dahi büyük bir performans ile çalışabilmekte ve hacim ne kadar büyürse büyüsün, her zaman ilk günkü gibi kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 4. Güvenlik Konusunda Yeterli Olması Kurumsal hafızanızı emanet edeceğiniz sistemin, güvenilir olduğu kadar güvenli de olması son derece önemlidir. Sisteme ekleyeceğiniz her bir belgeyi kimim görüp, kimin göremeyeceğinden kimin değiştirip kimin değiştiremeyeceğine kadar birçok güvenlik ayarını, danışmanlık alma ihtiyacı hissetmeden kolaylıkla yapabilmeniz, sistemin verimli işleyişi için hayati önem taşımaktadır. Her gün yeni evrakların sisteme ekleneceği düşünüldüğünde, bu işlev, hem son derece güçlü ve güvenli, hem de kullanımı son derece kolay olmalıdır. Benzer şekilde, sisteme kimlerin nerelerden ve hangi zamanlarda girebileceği, hangi işlevlere ulaşabileceği, hangi evraklar üzerinde ne tür işlemler yapabileceği gibi birçok güvenlik unsuru da, en değerli hazine olan bilginin korunmasında çok önemli rol oynamaktadır. 7

9 Güvenli bir sistem, dışarıdan gelebilecek yetkisiz erişim denemelerine karşı da koruma mekanizmaları sunabilmelidir. CAPTCHA kullanımı (completely automated public turing test to tell computers and humans apart), olası bir ağ saldırısı durumunda tepki verebilmek, dosyalama sisteminde saklanan evrakları ve veritabanındaki hassas bilgi içeren alanları tercihen 128 bitlik bir şifreleme ile koruyabilmek, virüslere karşı koruma imkanı sunabilmek gibi birçok güvenlik unsuru, böylesine önemli bir sistemde mutlaka bulunmalıdır. envision, bilgi ve belgelerinizi korumaya yönelik olarak birçok üstün güvenlik unsurunu standart olarak sunmaktadır. Alternatiflerine göre bu konuda çok önde olan envision, sisteme eklenen kayıtları her koşulda sadece sizin belirlediğiniz yetkili kişilere sunarken, yetkisiz erişimlere olanak sağlamaz. Bankacılıkta da kullanılan 128 bit şifreleme yöntemi sayesinde kurumsal hafızanız, daima güvendedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 5. Ölçeklenebilir Olması Đyi tasarlanmış yazılım sistemlerinin doğasında, kullanıldıkları kuruluşla birlikte büyüyebilme ve ölçeklenebilme özelliği de bulunur. Bu sayede, yatırımınızı yaptığınız zamandan sonra işlerinizin gelişmesi ve ihtiyaçlarınızın artması ile kullandığınız sistemin yetersiz kalması engellenerek, yatırımınızın garantiye alınmış olması sağlanır. Örneğin, bir sistemi seçerken öngördüğünüz kapasite her ne kadar o gün için doğru da olsa, işlerinizin büyümesi ile öngörünüzü aşarak seçtiğiniz sistemin niteliklerini yetersiz kılabilir ve sizi yeni bir yatırıma mecbur bırakabilir. Bu tarz problemlerin çözülmesi için, tercih edeceğiniz doküman ve süreç yönetimi sisteminin birden çok sunucuda paralel olarak çalışabilmekten, katmanları birden çok donanıma dağıtabilmek, otomatik yük dağılımı (load balancing) ile birlikte kullanılabilme ve kapasitenin artırılabilmesi gibi birçok opsiyonu da sunabilmesi gereklidir. Artan iş hacminizle birlikte, ağ sunucusu birden fazla sunucuda çalıştırılabilir olmalı ve veritabanı ile dosya sistemi sunucuları da farklı donanımlarda kusursuz olarak işlevini yerine getirebilmelidir. Unutmayınız ki, tek bir sunucunun donanımını yükselterek güçlendirmek, birden fazla sunucuyu bir arada kullanarak toplam işgücünü artırmaya göre çok daha pahalı ve verimsiz bir yöntemdir. Bir yazılım sisteminin problemsiz olarak ölçeklenebilmesi, yıllar sonra ihtiyacınız olabilecek bir kapasitenin yatırımını en baştan yapmanıza gerek bırakmayarak, daima ihtiyaçlarınızı en uygun yatırımla karşılayabilme imkanı sağlar. 8

10 envision, otomatik yük dağılımından birden çok sunucuya, katmanların farklı donanımlarda çalışmasından paralel çalışan sunucu kümelerine kadar son teknoloji ölçeklenebilme özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Đş hacminiz ne kadar artarsa artsın, envision ile kolayca her yükün altından kalkabilirsiniz. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 6. Garanti Süresi ve Garanti Sonrası Bakım Maliyetleri Doküman ve süreç yönetimi gibi bir sistemi seçerken yatırımınızı korumak için dikkat etmeniz gereken önemli unsurlardan birisi de ürünün garantisi ve garanti sonrası koşullarıdır. Unutmayınız ki, yazılım ürünleri doğaları gereği kullanım ömürleri boyunca hata giderme, işletim sistemi değişiklikleri (örneğin MS Vista'ya geçiş) ya da güncel problemlere karşı yamalar (örneğin 2000 yılı problemi ya da YTL'den TL'ye dönüş) gibi süreçlerden geçerler. Bunlara yeni versiyon güncellemeleri gibi sisteminizden daha yüksek fayda sağlamanızı sağlayacak unsurları da eklediğimizde, garanti süresinin ve garanti sonrası koşullarının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Genellikle yazılım ürünlerinin garanti süresi, hata gidermeden versiyon güncellemelerine kadar hemen her işlevin bedelsiz olarak temin edilebildiği zaman aralığını gösterir. Örneğin bir yıl garanti süresi olan bir üründe, bu süre içerisinde bu tarz ihtiyaçlar için herhangi bir maliyet yoktur. Yazılım ürünlerinin garantisi kimi ürünlerde üç ay gibi çok kısa bir süreden başlayabilmekte ve iki yıla kadar çıkabilmektedir. Seçeceğiniz sistemin garanti süresinin mümkün olan en uzun süre olması, kuruluşunuzun yapacağı yatırım açısından büyük önem taşımaktadır. Garanti süresi kadar, garanti sonrası koşullar da büyük önem taşırlar. Kimi yazılım ürünlerinde garanti sonrası hata giderme ve güncellemeler büyük maliyetlerle sunulurken, kimi sistemlerde yıllık düşük maliyetli bakım sözleşmeleri ile hizmet alınabilmektedir. Bir doküman ve süreç yönetimi sistemi seçerken bu konuda da yeterli incelemeyi ve araştırmayı yapmak, ileride karşılaşabileceğiniz büyük faturalardan korunmak için oldukça önemlidir. envision, sektördeki en uzun garanti sürelerini lisans bedeli içerisinde sunabilmekte ve garanti sonrasında da en iyi ve kesintisiz hizmeti çok uygun koşullarla sunabilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 9

11 7. Güncel Teknolojiye Sahip Olması Onlarca yıldır yazılım ürünlerinin geliştirildiği göz önüne alındığında, bazı sistemlerin geliştirildiği dönem itibarı ile yeni teknolojiyi kullanıyor olsalar da, günümüz için artık eski kalabilmektedirler. Özellikle doküman ve süreç yönetimi gibi büyük sistemlerin, özel olarak bu konu göz önüne alınarak tasarlanmadıkları sürece güncellenmeleri ve yeni teknolojiye adapte olmaları, üretici firmalar için zorlu ve maliyetli bir süreci gerektirir. Örneğin ActiveX gibi bir teknolojiye bağımlı bir yazılım, her geçen gün daha da eskiyen ve teknolojiye adapte olması son derece zor olan bir sistemdir. Benzer şekilde, veritabanı yönetim sistemleri, hemen her yıl yeni bir sürüm ile güncellenmekte ve performansı artmakta; dolayısıyla da seçeceğiniz sistemin kolayca yeni veritabanı yönetim sistemlerine geçirilebilir olması gerekmektedir. Güncel teknolojiyi kullanmayan sistemler gerek güvenlik, gerekse performans açısından geçmişte kalmaya mahkumdurlar. Doküman ve süreç yönetim sistemi gibi bir yatırım yapılacağında, bu yatırımın mümkün olan en uzun kullanım ömrüne sahip olabilmesi için en güncel yöntemleri ve teknolojiyi kullanıyor olması son derece önemlidir. envision, CodeNet altyapısı ve tasarımı sayesinde sürekli son teknolojiye adapte olabilecek şekilde geliştirilmiştir ve kullanımınız süresince daima güncel olmayı garanti edebilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 8. Özelleştirilebilme ve Özelleştirme Maliyetleri Her kuruluş gerek çalışma şekli, gerekse yaptığı işler ve personeli ile diğerlerinden farklıdır. Bu gerçek göz önüne alındığında, seçilecek doküman ve süreç yönetimi sisteminin mutlaka kuruluşunuza adapte olabilecek esneklikte ve özellikte olması gereklidir. Aksi takdirde, kuruluşun sisteme uyması gerekecek ve yazılımın sağlayacağı faydalar yerlerini yavaşlayan süreçlere ve mutsuz kullanıcılara bırakacaktır. Yeterli esnekliğe ve özelleştirilebilme yeteneğine sahip olmayan bir sistem, çalışanlar tarafından verimli olarak kullanılamayabilmekte, aynı zamanda da birçok işlemin manuel yapılmasına ve kurumsal hafızanın zarar görmesine yol açabilmektedir. Bir doküman ve süreç yönetiminin esneklik özelliği ne kadar önemli ise, bu özelleştirmelerin maliyetleri de o derece hayatidir. Bazı sistemlerin kuruluşunuza uygun hale getirilebilmesi için altı sıfırlara ulaşabilecek rakamlarla ifade edilen bedeller ödemeniz gerekebilirken, bazı sistemler ise kolaylıkla ve maliyet gerektirmeksizin size adapte olabilmektedir. Bu nedenle, lisans bedeli ne kadar düşük olursa olsun, özelleştirme ve adaptasyon bedelleri de yatırımınızın gerçek maliyetini görmenizi sağlayacaktır. Seçilecek sistemin bu tür maliyetleri var ise, bunların bütçenizle uyumlu olduğundan emin olmanız son derece önemlidir. 10

12 envision, CodeNet altyapısı sayesinde masrafsızca ve kolaylıkla özelleştirebilen bir üründür. NamingMode ve PlugIn gibi teknolojileri standart olarak sunabilen, üstün güç ve performans ile kolay adaptasyon imkanı sağlayabilen envision, kuruluşunuza tamamen uyum sağlayarak geçiş sürecini hızlandırır ve özelleştirme maliyetlerini ciddi oranda düşürür. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 9. Harici Gereksinimlerin Maliyetleri Doğru bir yazılım ürünü seçerken dikkat edilecek bir diğer husus ise üçüncü taraf giderleri olarak tanımlanabilen ve doğrudan yazılım ile ilgili olmayan, fakat yazılımın çalıştırabilmesi için gerekli olan donanım (sunucular, istemciler ve benzerleri) ve yazılım (işletim sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri ve benzerleri) bedelleridir. Bazı durumlarda, satın alacağınız ürün bedelinden dahi daha yüksek bir maliyet çıkartabilecek bu gereksinimler, karar aşamasında değerlendirilmeli ve doğru bir sistemi seçerken göz önüne alınmalıdır. Bazı sistemler, bu gereksinimlerin bir kısmını lisans bedeline dahil edebilirken, bazıları ise sadece ürün lisans bedelini belirtmekte ve dolayısıyla alternatifler arasında mukayese yapmak zorlaşmaktadır. Özellikle ağ tabanlı olmayan yazılımlar, ya da ActiveX gibi teknolojileri kullanan ürünler, belli istemci bilgisayar gereksinimleri de ortaya çıkartabilmekte ve dolayısıyla kuruluşunuzdaki her bilgisayar başına bazı maliyetlere sebep olabilmektedirler. Gerçek ağ tabanlı yazılımlar, istemci bilgisayarlar hangi işletim sistemine ya da donanımına sahip olsalar da işlevini gerçekleştirebildiği için, oldukça düşük bir üçüncü taraf maliyeti gerektirirler. Örneğin, sadece Microsoft XP işletim sistemi ile çalışan istemcilerde kullanılabilen bir yazılım seçildiğinde, eğer elli çalışanınız var ise, elli adet Microsoft XP lisansı da temin etmeniz gerekecektir. envision, istemci bilgisayarları için gereksinimler ortaya çıkartmayan gerçek ağ tabanlı bir sistemdir. Bu sayede, sunucu donanımı, işletim sistemi ve veritabanı yönetim sistemi bedelleri dışında herhangi bir ilave maliyet gerektirmemektedir. Ayrıca envision, Microsoft sunucu işletim sistemlerinin yanı sıra, Linux gibi ücretsiz sistemlerle kullanılabilen, yine benzer şekilde Oracle ve Microsoft SQL Server gibi veritabanı yönetim sistemlerinin yanı sıra, MySQL gibi ücretsiz sistemlerle de çalışabilen bir ürün olması sayesinde, başlangıç maliyetlerini tercihinize ve ihtiyaçlarınıza göre minimum düzeyde tutabilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 11

13 10. Đş Akışları Đş akışları, doküman ve süreç yönetimlerinin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Güçlü bir iş akışı motoruna sahip olmayan bir doküman yönetim sistemi, dijital bir dosya dolabından farksızdır ve size gerçek bir doküman ve süreç yönetim sisteminin sunabileceklerinin çok küçük bir bölümünü sunabilir. Personelin izin formu doldurmasından, avans isteğine, müşterinizin bir teklif istemesinden malzeme alımına kadar, kuruluşunuzda gerçekleşen tüm süreçler, iş akışları vasıtası ile otomasyona geçirilebilmeli ve uyarılar, görev atamaları, tetikleyiciler gibi özellikler sayesinde kusursuz olarak işletilebilmelidir. Bu sayede, süreçlerinizin verimini artırabilir, tamamlanma sürelerini kısaltarak zaman ve maliyet tasarrufu yapabilir, kurumsal işleyişlerin standart ve eksiksiz olarak yürümesini sağlayabilirsiniz. Kurumsal düzeydeki doküman ve süreç yönetimi sistemleri, farklı düzeylerde de olsa bir iş akışı motoru barındırırlar. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar, iş akışı motorunun yetenekleri, yeni iş akışları tanımlamanın ya da varolanları güncellemenin kolaylığı ve akışların gerçekten ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek düzeyde olmasıdır. Bazı doküman ve süreç yönetimi sistemlerinde buluna iş akışı modülleri, kullanımı son derece zor ve çoğu zaman harici bir danışmanlık ihtiyacı ortaya çıkartabilen bir yapıdırlar. Kimi sistemlerde, yeni bir iş akışı tanımlamak ya da varolanı güncellemek için ayrı bir araç kullanmak ve uzman olmak gerekmektedir. Seçilecek doküman ve süreç yönetimi sisteminin, kolaylıkla kullanılabilen grafik arayüzlü bir iş akışı ortamına sahip olması ve kendi personeliniz tarafından rahatlıkla yeni akışlar tanımlanabilmesi ya da varolanların değiştirilebilmesi, ileride karşınıza çıkabilecek yüksek maliyetli danışmanlık hizmetlerine olan ihtiyacınızı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, seçilecek sistemin sağlayıcısı firmanın, en azından başlangıç aşamasında, kuruluşunuzdaki mevcut süreçlerin analiz edilmesinde ve sistemde oluşturulmasında yardımcı olması, ürünü satın aldıktan sonra zor bir problem ile karşı karşıya kalmanızı engelleyecektir. envision, dünya çapında rakipsiz ve tamamen ağ tabanlı olarak çalışabilen grafiksel bir iş akışı tasarım modülüne sahiptir. Bu modül sayesinde, kendi iş akışlarınızı kolaylıkla tanımlayabilir ya da varolanları değiştirebilirsiniz. Ayrıca, envision teknik destek ekibi, sistem kurulumu ve özelleştirmesi esnasında, varolan süreçlerinizi sizinle birlikte analiz edecek ve bunların tanımlanmasında size yardımcı olarak son derece hızlı bir başlangıç aşaması sağlayacaktır. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 12

14 11. Dinamik Formlar Tıpkı iş akışları gibi, dinamik formlar da doküman ve süreç yönetimlerinin temel taşlarından birisidirler. Teklif formu, kalite ile ilgili formlar, personel izin formu, demirbaş alım formu ve daha birçok form, kurumsal hayatta her gün sıkça karşılaştığımız bilgi girme ve saklama yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Eksiksiz bir doküman ve süreç yönetimi sistemi, kuruluşunuza uygun formların kolayca tasarlanmasına ve kullanılmasına imkan sağlayabilmesi, ayrıca bu formların kurumsal süreçlerinizi otomasyona geçirmek amacı ile tanımlanacak iş akışlarında kullanılabilmesi gereklidir. Kağıt üzerinde ya da Microsoft Excel gibi bir yazılımı kullanarak hazırlamakta olduğunuz bu tür formlar, doküman ve süreç yönetimi sisteminde de aynı kolaylıkta ve esneklikte, özel uzman kişiler gerektirmeksizin oluşturulabilmelidir. Özellikle kalite standartlarını uygulayan firmalarda, formlar son derece sık olarak kullanılmaktadır. En küçük bir organizasyonda dahi, sadece kalite uygulaması ile ilgili evraklar veya formlar, sadece birkaç yıl içerisinde dolaplar dolusu klasörler ile binlerce sayfa kağıttan oluşan bir yığın oluşturur. Bu formların versiyonları, doldurulmuş olanların organizasyonu, saklanması ile sonradan hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmesi, yetkilendirmelerin yapılması sayesinde güvenliğin sağlanması, doküman ve süreç yönetimi sistemlerinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Kalite standartlarını uygulamanın getirdiği kırtasiye masrafı ve işgücü kaybı, bu tarz bir sistem ile minimuma indirilerek kurumsal açıdan büyük kazanımlara ve verim artışına olanak sağlamaktadır. envision, çok güçlü ve grafik arayüzlü, ağ tabanlı bir form tasarım modülüne sahiptir. Bu eşsiz modül sayesinde, kendi formlarınızı kolayca oluşturabilir, varolanları değiştirebilir ve kullanabilirsiniz. Bu formları iş akışlarında kullanabilir, menülere bağlayabilir, aramalarla hızlı bir şekilde bulabilir ve detaylı yetkilendirme sistemi ile de güvenliğini garanti edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 12. Türkçe Desteği "Türkçe Desteği", günümüzde yazılım ürünlerinin hemen hepsinde sıkça görülebilen bir ibaredir. Bu konuda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta, doküman ve süreç yönetimi gibi kurumsal yazılımlardaki bu ibarenin altındaki detaylardır. Kullanıcı arabiriminin Türkçe çalışabilmesi, kuşkusuz önemli ve gerekli bir özelliktir, fakat bunun ötesinde göz ardı edilemeyecek detaylar da en az kullanıcı arabirimi kadar mühimdir. Doğru bir doküman ve süreç yönetimi sistemi, gerçek anlamda ve tüm boyutları ile Türkçe'yi destekleyebilmelidir. Kullanıcı arabiriminin Türkçe olabilmesine ilaveten, içerik indeksleme, arama motoru ve veri tabanı açılarından da kusursuz 13

15 olarak çalışabilmelidir. Đçerik indekslemede Türkçe doğrulama yöntemleri kullanabilmek, aramalarda Türkçe harf içeren metinlerde sıkıntı yaşamamak ve veri girişlerinde Türkçe formatına uygun çalışabilmek, yatırımınızın kullanılabilirliğini belirleyecek çok önemli hususlardır. Basit örneklerle bu durumu açıklamak gerekirse, Türkçe formatında tarih bilgisinin Đngilizce formatından farklı olmasını ya da Türkçe'de sayılardaki ondalık kısım virgülle ayrılırken, Đngilizce'de nokta ile ayrılması gibi ufak ama hayati detayları düşünebiliriz. Yine benzer şekilde, büyük "ı" harfinin Đngilizce'de büyük "i" harfine karşılık gelmesi gibi küçük detaylar, kurumsal hafızada yapılacak aramalarda ciddi kısıtlamalara neden olabilecek ve aradığınız bilgilerin erişilmesini güçleştirecektir. OCR kısaltması ile tanımlanan taranmış evraklardan içerik oluşturma sistemleri, doküman ve süreç yönetimlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Böyle bir sistem sayesinde, faks ile gelen ya da taranmış evraklarınızın içerisinde geçen bilgileri kullanarak da sınıflandırma ya da arama yapabilir, onbinlerce sayfa içerisinden aradığınız belgeye anında ulaşabilirsiniz. Seçeceğiniz sistemde kullanılan OCR motorunun, Türkçe'de en düşük hata oranı ile çalışıyor olması, bu açıdan büyük önem taşır. Tüm OCR'larda kullanılan mantık, resim formatındaki belgenin içerisinden harfleri, heceleri ve kelimeleri bularak, kullanılan dile göre analiz ederek en doğru sonuçları üretmek üzerine dayalıdır. Türkçe desteği olmayan bir OCR kullanıldığında, evraklarınızdaki içerik, OCR motoru tarafından Đngilizce ya da başka bir dile göre analiz edilecek, kelimeler bozulacak ve dolayısıyla aradığınızı bulabilme imkanınız ciddi oranda azalacaktır. Unutmayınız ki, Đngilizce gibi dünyada kabul görmüş diller, tüm OCR benzeri sistemlerde desteklenir. Dolayısıyla, bu tarz belgelerde sıkıntı, hangi OCR motoru kullanılırsa kullanılsın yaşanmayacaktır. Dikkat etmeniz gereken ise, kullanılan OCR motorunda Türkçe desteğinin de olmasıdır ki, dünyada az sayıda OCR motoru bu imkanı sunabilmektedir. envision, %100 Türkçe desteğini en ince detayına kadar sunabilmektedir. Kullanıcı arabiriminden içerik analizine, OCR motorundan detaylı arama yöntemlerine kadar tüm sistem, Türkçe ile kusursuz çalışmaktadır. Buna ilaveten, envision Đngilizce, Almanca gibi birçok yabancı dil için de tam destek sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 13. Destek Đmkanları ve Maliyeti Özellikle kurumsal yazılımlarda ihtiyacınız olduğunda alabileceğiniz desteğin önemi son derece büyüktür. Kimi sistemlerde bu destek, garanti süresince ücretsiz olarak sağlanırken, kimilerinde ise garanti süresinde dahi sadece ücretli olarak alınabilmektedir. Bunun da ötesinde, kimi firmalar ürünleri için sadece e- 14

16 posta desteği sunmakta, kimileri telefon desteği de sunabilirken kimi firmalar da yerinde destek imkanı sağlamaktadır. Doğru bir doküman ve süreç yönetimi sistemi seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, alabileceğiniz desteğin türü, niteliği ve bedelidir. Sadece e-posta ile destek veren firmalardan gereken yardımı almak alternatiflerine göre daha yavaş olabilmekte, telefon ile destek çoğu zaman problemlerin aşılmasında fayda sağlayabilmesine rağmen, gerekli durumlarda yerinde destek imkanı da bulunması, kurumsal bir yazılım için önemli bir konudur. Bu konuda unutulmaması gereken bir husus, tüm kurumsal yazılımlar için destek imkanının gerekli olduğudur. Kimi firmalar, ürünleri için desteğe ihtiyaç duymayacak kadar sağlam ve kullanışlı gibi ifadeler kullansalar da, gerçek hayatta seçeceğiniz sistem için mutlaka kalıcı, güvenilir ve hızlı bir desteği bedelsiz ya da düşük maliyetli olarak alabileceğinizden emin olmalısınız. Özellikle garanti sonrası dönemde, kimi doküman ve süreç yönetimi sistemleri için destek almak, sistemin başlangıç maliyeti kadar ya da daha fazlası bir bütçe ayırmanızı gerekli kılabilir. Bu önemli noktayı, en baştan incelemek, detayları öğrenmek ve sadece garanti süresinde değil, ürünün kullanım ömrü boyunca uygun koşullarla destek alınmasına imkan veren bir sistem seçilmelidir. Ürününü alacağınız firmanın sizin için yetkin bir müşteri temsilcisi ataması, taleplerinizi nasıl karşılayacağına dair iyi tanımlanmış prosedürlerinin olması ve destek konusu incelenirken size güven verebilmesi önemli göstergelerdir. envision, garanti süresince e-posta, telefon ve yerinde destek imkanlarını bedelsiz olarak sunabilmekte, garanti sonrasında ise son derece uygun koşullarla bu hizmeti devam ettirebilmektedir. Ayrıca, envision sistem içerisinden canlı sohbet (live chat support) ile ve ücretsiz destek telefon hattı ile de kesintisiz destek imkanı sağlayarak kurumsal yazılımlar arasında bir ilke imza atmaktadır. envision ile yatırımınız, tüm kullanım ömrü boyunca güvence altındadır. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 14. Đndeksleme ve Arama Yetenekleri Doküman ve süreç yönetimi sistemlerinin önemli parçalarından bir tanesi, bilgi ve belge havuzu içerisinde aradığınıza kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayabilmesidir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın (http://www.cevreorman.gov.tr) yayınladığı bir istatistiğe ortalama bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün (yaklaşık 140 sayfa) dür. Finans merkezlerinde ve bankalarda ise kişi başına tüketilen kağıt 0,9 kg/gün (yaklaşık 180 sayfa) dür. Bu tür araştırmalar açıkça ortaya koymaktadırlar ki, kurumsal hafıza sadece birkaç yıl içerisinde dev bir bilgi ve belge havuzuna dönüşmekte ve nitelikli bir sınıflandırma, indeksleme ve organize etme sistemi kullanılmadığı 15

17 takdirde, ihtiyacınızın olduğu bilgi ya da belgeye erişmek neredeyse olanaksız hale gelerek, kuruluşunuzun geleceğini tehdit edebilmektedir. Doğru seçilmiş bir doküman ve süreç yönetimi sistemi, bu havuzdaki tüm kayıtları analiz edebilmeli, sınıflandırabilmeli ve aradığınızda size kolayca sunabilmelidir. Bu işlevin temel taşı ise, içerik çıkartma (content extraction) olarak düşünülebilir. Đçerik çıkartma, OCR vasıtası ile resim içeriğini metine çevirebilmeyi ve de metin bilgisi içeren dijital dosyaları indeksleyebilmeyi gerektirmektedir. Bazı doküman ve süreç yönetimi sistemleri, kayıtlarda sizin tanımlayacağınız "meta" bilgiler üzerinden arama yapmaya imkan verirken, daha iyi tasarlanmış sistemler, belgelerin içeriğine göre de aramayı saniyeler içerisinde yapabilmenizi sağlar. Örneğin faks ile gelmiş bir belgeyi, sadece içinde geçen bir kelime vasıtası ile bulabilmek, gerçek anlamda organize bir kurumsal hafızaya sahip olduğunuzun bir göstergesidir. Đçerik indeksleme konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, Türkçe desteğidir. Türkçe doğrulama yöntemleri kullanabilmek ve aramalarda Türkçe harf içeren metinlerde sıkıntı yaşamamak yatırımınızın kullanılabilirliğini belirleyecek çok önemli hususlardır. Bu konuda daha detaylı bilgiyi, "Türkçe Desteği" başlıklı bölümde bulabilirsiniz. envision, rakipsiz içerik indeksleme sistemi sayesinde resim tabanlı belgelerden, dijital dosyalara kadar tüm kayıtların içeriğini analiz eder, anlar ve indeksler. Bunun sayesinde de tek bir kelime dahi, aradığınızı bulabilmeniz için yeterli olabilir. Yüzbinlerce sayfa içerisinde dahi saniyeler içerisinde arama yapabilen envision, %100 Türkçe desteği ile de yatırımınızın karşılığını almanızı garanti etmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 15. Lisanslama Modeli ve Lisans Maliyeti Doğru bir doküman ve süreç yönetimi sistemi seçerken, sadece o günü değil, iş hacminizin veya personel sayınızın artabileceğini de göz önüne alarak, geleceği de göz önüne almanız, yatırımınızı korumak için önemli bir noktadır. Kurumsal sistemler, temel olarak kayıt sayısı, kullanıcı sayısı ya da işlemci sayısı gibi kriterlere göre lisanslandırılırlar. Doküman ve süreç yönetimi sistemleri içerisinde, kayıt sayısına kısıtlama getiren bir lisanslama modeli, kuruluşunuzu ileride artabilecek belge sayısı göz önüne alındığında sıkıntı yaratabilecek bir model olarak düşünülebilir. Kullanıcı sayısına göre kısıtlama ise, personel sayınızdaki artışa bağlı olarak sistem kapasitesini zorlayabilir. Đşlemci sayısına göre yapılan lisanslamada ise, performans artırımı için buna uygun geliştirilmiş ürünlerde kullanabileceğiniz sunucu çoklama durumunda büyük maliyetler ortaya çıkartacaktır. 16

18 Görüldüğü üzere, her lisanslama modelinin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajlar içerisinde, işlemci kısıtlı lisanslama, yükseltme ihtiyacınız ortaya çıktığında en yüksek maliyete sebep olabilecekken, kayıt sayısı kısıtlaması ise karşılaşma olasılığınızın en yüksek olduğu limit türüdür. Bu noktada önemli olan, herhangi bir türdeki limitin artırımı sırasında ödemeniz gerekecek olan bedelin büyüklüğüdür. Kimi ürünlerde, düşük başlangıç maliyetine rağmen, ilave kullanıcı lisansı temin etmek yüksek maliyetler gerektirebilirken, kimi ürünlerde ise bu bedeller en baştan açıkça tanımlanmıştır ve bu sayede size geleceği planlayabilme imkanı sunarlar. Karar verme aşamasında, ileriyi de düşünerek bu detayları düşünmeniz, yatırımınızın orta ve uzun vade de beklentilerinizi uygun koşullarla sunabilmesine olanak sağlar. envision, sabit ve uygun koşullu kullanıcı sayısı lisanslama modelini sunarak, başlangıç maliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda en düşükte tutabilmeyi, aynı zamanda da ileride ne ile karşılaşacağınızı ilk günden bilmenizi sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. 17

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU hayatı aydınlatıyoruz... hayatı aydınlatıyoruz... 6 Balıkesir, Bursa, Çanakkale, ve Yalova olmak üzere 4 şehirde, yaklaşık 2,8 milyon müşterimize görevli tedarikçi olarak hizmet

Detaylı

Doküman Yönetimi ve Arşivleme

Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetim Sistemi ya da kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a)

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a) Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a) Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcıların kurulu olan Proticaret Exclusive portalının versiyon v3.0'dan versiyon 3.1.0'a yükseltirken

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın.

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2 Elektronik Belge Yönetim

Detaylı

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e)

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e) Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e) Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcıların kurulu olan Proticaret Exclusive portalının versiyon v3.2.0'dan versiyon 3.2.1'e yükseltirken

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi; içerisinde online olarak 360 Dereceye kadar Performans Yönetimi, Anket Yönetimi ve Öneri Yönetimi yapabileceğiniz pratik, esnek ve

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

e mutabakat GÜVENLİ HIZLI KOLAY www.e-mutabakat.com Mutabakatlarınıza zaman kazandıracak ve İş Hayatınızı kolaylaştıracak online bir çözüm.

e mutabakat GÜVENLİ HIZLI KOLAY www.e-mutabakat.com Mutabakatlarınıza zaman kazandıracak ve İş Hayatınızı kolaylaştıracak online bir çözüm. e mutabakat SADECE MUTABAKAT www.e-mutabakat.com GÜVENLİ HIZLI KOLAY Mutabakatlarınıza zaman kazandıracak ve İş Hayatınızı kolaylaştıracak online bir çözüm. TASARRUF Hem vakit hem tasarruf hem de doğa

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI TANITIM DOKÜMANI EXECUSELECT - ONLİNE İŞE ALIM VE ADAY VERİTABANI SİSTEMİ Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router SpeedTouch 585 Kablolu Ethernet Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

Servis Büro Hizmeti Kurumların birikmiş ve/veya arşivlerindeki dokümanlarının hızlı bir şekilde deneyimli operatörler, ekipman ve uzman ekibi ile işlenmesi hizmetidir. Günümüzde kurumlar dokümanlara güvenlik

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

------------------------------------------------- [SUB-TITLE 1] Özellikler

------------------------------------------------- [SUB-TITLE 1] Özellikler [TITLE] CitiDirect CitiDirect Online Bankacılık sistemi birçok alanda ödül almış, çok uluslu şirketlere ve finansal kuruluşlara sorunsuz, verimli ve web-tabanlı global bankacılık hizmetlerine güvenli erişim

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI GİRİŞ Alpata Yazılım, müşterilerine yeni bin yılda çağdaş teknolojilerle daha iyi hizmetler üretmek amacı ile, farklı bir vizyon ve yapılanma düşüncesinden hareketle

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu?

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? www.pwc.com.tr/cpm Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Kurumsal performans

Detaylı

e-not Sistemi Adnan Menderes Üniversitesi

e-not Sistemi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Not Sistemi e-not Sistemi Adnan Menderes Üniversitesi Özgür GÜVEN GÜNAY oguven@adu.edu.tr Amaç Nedir? AMAÇ: Tıp Fakültesi eğitim detaylarının güvenli bir ortamda saklanarak

Detaylı

www.labristeknoloji.com

www.labristeknoloji.com www.labristeknoloji.com İçerik Üretici Profili Bilişim Güvenlik Sektörü Hakkında Ürünler ve Hizmetler Rekabet Avantajları Şirket Performansı Hedeflerimiz 02.09.2009 www.labristeknoloji.com 2 İçerik Üretici

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Kısa Dönem. Araç Kiralama Çözümü. KoçSistem. 444 0 262 www.kocsistem.com.tr

Kısa Dönem. Araç Kiralama Çözümü. KoçSistem. 444 0 262 www.kocsistem.com.tr KoçSistem Kısa Dönem Araç Kiralama Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Kısa Dönem Araç Kiralama Çözümü Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörünün ihtiyaç duyduğu mevcut ve gelişen tüm bileşenleri içeren bir

Detaylı

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-Dönüşüm Uygulamaları E-FATURA E-ARŞİV FATURA E-DEFTER Direk Entegrasyon Tanıtım Bülteni Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, OCAK 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Fiyatı Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma, Dinamik

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Doküman, İş Akış ve Form Süreç Yönetim Sistemi

Doküman, İş Akış ve Form Süreç Yönetim Sistemi http://dys.ieu.edu.tr Doküman, İş Akış ve Form Süreç Yönetim Sistemi Doküman, İş Akış ve Form Süreç Yönetim Sistemi Nedir? Doküman yönetimi, "kağıtsız ofis" bakış açısı altında, bir kurum veya organizasyon

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Teklifimizle ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazır

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr Kural Motoru www.paperwork.com.tr İş Kuralı Örnekleri Aşağıda iş kurallarına çeşitli örnekler verilmiştir; : İş Kuralı Nedir? T üm işletmeler kural merkezli çalışırlar. Kurallar hangi fırsatların takip

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

KoçSistem. İK Uygulaması

KoçSistem. İK Uygulaması KoçSistem İK Uygulaması 444 0 262 www.kocsistem.com.tr İK Uygulaması nedir? İnsan kaynakları ekiplerinin işe alım sürecinden başlayarak, tüm insan kaynakları fonksiyonlarında uçtan uca çözüm üretebilen

Detaylı

LOS Energy. Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü

LOS Energy. Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü LOS Energy Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş. 2003 Yılında kuruldu. Alışan Group Şirketi ISO 9001 Certified Microsoft Çözüm Ortağı Custom Solutions Competency Data Management

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama. Yılmaz Çankaya

Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama. Yılmaz Çankaya Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama Yılmaz Çankaya Mart, 2010 Kimlik Yönetimi Kaynak (Resource) Uygulamaları oluşturan ve kullanılması hedeflenen bütün yetki seviyelerinin kontrolünü sağlayabilecek

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu!

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Firmanıza özel karşılama ekranı oluşturabilir, farklı kimlik doğrulama yöntemlerini kolaylıkla belirleyebilirsiniz. İnternet erişimlerini kayıt

Detaylı

Aracı Kurumlar ve Müşterileri İçin Portföye Canlı Bağlantı ve Eşzamanlı Emir Takip Sistemi APIC

Aracı Kurumlar ve Müşterileri İçin Portföye Canlı Bağlantı ve Eşzamanlı Emir Takip Sistemi APIC Aracı Kurumlar ve Müşterileri İçin Portföye Canlı Bağlantı ve Eşzamanlı Emir Takip Sistemi APIC APIC Nedir? Gelişen piyasa koşullarına bağlı olarak artan işlem hacmi ile beraber, İMKB'de ve VOB'da işlem

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem BİLGİ NOTU SpeedTouch 580 Kablosuz ADSL Modem SpeedTouch 580 Kablolu USB Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı ekranı

Detaylı

Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü. INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com.

Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü. INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com. Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com.tr Geri Dönüş Süresi/Geri Dönüş Noktası Tape Bazlı Yedekleme/Kurtarmanın

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

NovaFortis Yazılım Danışmanlık. E-fatura adaptörü

NovaFortis Yazılım Danışmanlık. E-fatura adaptörü NovaFortis Yazılım Danışmanlık E-fatura adaptörü ANA EKRAN Adaptör ekranı tüm işlevleri yapabileceğiniz şekilde tek bir ekran olarak tasarlanmıştır. İşlevlere gerek menüler gerekse de simgeler üzerinden

Detaylı

TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi

TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi www..com.tr Documents İnnova Belge, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi Kurumun en değerli varlığı olarak kabul edilen bilgiyi

Detaylı

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket!

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler yoğun rekabet ortamında zaman, maliyet ve iş gücü avantajı elde etmektedir. eplatform ile dijital dönüşümde güvenilir alt yapı, uzman

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI ICONTAX NEDİR? IP tabanlı güçlü iletişim altyapısına sahip yeni jenerasyon iletişim çözümümüz olan icontax, katma değerli hizmetleri tek bir sunucu içerisinde verebilen ve açık mimari yapısı ile üçüncü

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. 2. 3. 4. LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından

Detaylı

2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri

2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri BĐLGĐ BROŞÜRÜ 2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri 846 Sok. No:51/311 35240 Konak - Đzmir / TÜRKĐYE Telefon: +90 232 441 77 34 Fax: +90 232 441 73 47 info@wakiza.com www.wakiza.com 1. AtlasPOS Sistemi Nedir?

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Opcode Yazılım. Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir.

Opcode Yazılım. Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir. Opcode Yazılım Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir. Şirketin çalışma alanları arasında; Nükleer tıp sektörüne yönelik otomasyon yazılımları,

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

Kamuoyu Duyurusu. 16 Aralık 2009

Kamuoyu Duyurusu. 16 Aralık 2009 Kamuoyu Duyurusu 16 Aralık 2009 İnternet Bankacılığına Girişlerde Tek Kullanımlık Şifre Uygulaması Bankacılık hizmetlerine kullanıcının istediği zaman ve yerden erişim imkanı sağlayan internet bankacılığı

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

KV-S1058Y / KV-S1028Y Belge tarayıcıları İŞLETMENİZİN İHTİYAÇLARINA UYGUN ŞEKİLDE TARAMA YAPIN TASARLANMIŞ AĞ TARAYICILARI

KV-S1058Y / KV-S1028Y Belge tarayıcıları İŞLETMENİZİN İHTİYAÇLARINA UYGUN ŞEKİLDE TARAMA YAPIN TASARLANMIŞ AĞ TARAYICILARI KV-S1058Y / KV-S1028Y Belge tarayıcıları İŞLETMENİZİN İHTİYAÇLARINA UYGUN ŞEKİLDE TARAMA YAPIN ÇALIŞMA BIÇIMINIZE UYGUN TASARLANMIŞ AĞ TARAYICILARI Gerekli olan her yere tarama yapın Ofis ortamları, çalışma

Detaylı

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 Bilgi Sistemlerinde Outsourcing Modeli Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı): Outsourcing, "Dış kaynak kullanımı olarak" tanımlayabileceğimiz bir kavramdır. İş yönetiminde, belli

Detaylı