Sistem Analiz ve Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem Analiz ve Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 Sistem Analiz ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 İçerik Bilgi sistemini oluşturan bileşenleri Bilgi sistemi bileşenleri Sistem analizi Fizibilite analizi ve sistem önerisinin yapılması Sistem Tasarımı

3 Sistemi oluşturan ve etkileyen bileşenler

4 Kavramlar Information system ; Bilgi sistemi; bilgi teknolojileri, iletişim, iş süreçleri ve insanı bir araya getirerek, yönetim ve kullanıcılara karar alma, problemlerin hızlı ve etkin çözümlenmesi, günden güne iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konularda destek sağlayan sistemler. Information technology Bilgi teknolojisi bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerinin, haberleşme teknolojileri ile bir arada kullanımıdır.

5

6 Sistemdeki Oyuncular Sistem analisti, organizasyonun gereksinmelerinin tespiti ve problemlerin çözümü ile ilgili olarak çalışır. İlgili kişileri, verileri, iş süreçlerini, iletişim şekillerini ve bilgi teknolojilerinin olanaklarını tespit ederek işin en iyi şekilde geliştirilmesi için çalışır. Sistem analisti, bilgi teknolojilerinden yararlanır ve aşağıdaki sorumlulukları taşır : İş kaynaklarından en etkin şekilde verinin toplanması Bilgisayar ortamında veri akışının düzenlenmesi Verinin bilgisayar tarafından işlenmesinin ve saklanmasının sağlanması İşle ilgili diğer birimlere ve yönetime, bilginin güncel ve yararlı formatta ulaştırılması

7 Sistem Analiz Gereksinimi Sistem analizi aşağıdaki durumlarda bir gereksinim olur: Gerçekleşen ya da beklenen bir problem olduğunda, düzeltilmesi için gereken yapılmalıdır. Şikayet olmamasına karşın, var olan durumun iyileştirilme fırsatı oluşabilir. Var olan durum hakkında kimsenin şikayeti olmasa da, yönetimin talimatı ile durum değişiklikleri yapılabilir.

8 Genel Problem Çözümleme Yaklaşımı Sistem analizinde temel yaklaşım algoritması: 1. Problemi tanımlayın. 2. Problemi analiz edin ve anlayın. 3. Çözüm için gereksinmeleri veya beklentileri tanımlayın. 4. Alternatif çözüm yöntemlerini tanımlayın ve birisini uygulamaya karar verin. 5. En iyi çözümü tasarlayın ve uygulayın. 6. Sonuçları değerlendirin. Eğer sorun çözülmüyorsa, adım 1 ve 2 ye geri dönün.

9 Sistem Analisti

10 Sistem Analistinin Yetenekleri Bilgi teknolojilerine ilişkin iş bilgisi. Bilgisayar programlama deneyim ve uzmanlığı. Genel iş bilgisi. Problem çözme becerisi. Kişiler arasında iletişim kurma yeteneği. Esneklik ve uyum. Karakter ve ahlak. Sistem analiz ve tasarım yeteneği.

11 Bilgi sistemi bileşenleri

12 Bilgi sistemini oluşturan bileşenler

13 Bilgi Sistemini Oluşturan Bloklar

14 Bilgi Sistemlerinde Ağların Rolü DATA Building Blocks PROCESS Building Blocks INTERFACE Building Blocks The Network

15 Bilgi Sistemleri ve Haberleşme

16 Sistem geliştirme süreci

17

18 Problem Çözme Çerçevesinin Parçaları PIECES Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Service P I E C E S başarıyı arttırma. bilgi ve veriyi arttırma. ekonomik değerlerde, maliyetin kontrolü veya karlılığın arttırılması. Kontrol ve güvenliğin arttırılması. insan ve süreçlerdeki becerinin geliştirilmesi. müşterilere, iş ortaklarına, çalışanlara, tedarikçi firmalara verilen hizmetin iyileştirilmesi. Wetherbe nin PIECES çerçeve tanımı

19 Sistem Geliştirme Prensipleri İlgili sistem sahipleri ile kullanıcıları bir araya getirin. Problem çözme yaklaşımını kullanın. Faz ve aktiviteleri tanıtın. Ön Araştırma, Problem Analiz, Gereksinim Analizi, Karar, Yapılandırma, Uygulamaya alma. Standartları tanıtın. Dokümantasyon, Kalite, Otomasyon Araçları, Bilgi Teknolojileri Yatırım yapılan sistemleri savunun. Maliyet-Etkinlik Cost-effectiveness. Risk Yönetimi Risk Management. Süreci yeniden değerlendirme ya da durdurmaktan korkmayın. Böl ve yen. Büyüme ve değişim için sistemlerin tasarımı (Entropi). Karmaşık yapılardan kaçınılması.

20 Sunulan Yöntemin Fazları

21 Çakışan Sistem Geliştirme Fazları ID Task Name Project management Preliminary investigation Problem analysis Requirements analysis Decision analysis Design Construction Implementation Operations and support May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

22 Sistem Yaşam Döngüsünde Çakışan Aktiviteler Cross life cycle activities; metodolojinin tüm fazlarında yer alan ortak aktivitelerdir. Gerçekleri-bulma Fact-finding Dokümantasyon ve sunuş Documentation and presentation Fizibilite analizi Feasibility analysis Süreç ve proje yönetimi Process and project management

23 Projeyi Tanımlama ve Başlatma Proje aşağıdaki bileşenlerin net olarak tanımlanmasıyla başlar: Problemler problems ; organizasyonları amaç ve hedeflerini başarmaktan alıkoyan istenmeyen durumların tümüdür. Fırsatlar opportunities ; özellikle bir problem olmasa da, organizasyonun gelişmesi için elde edilen fırsatlardır. Emirler directives ; yönetim, devlet veya dış bir etki sonucu karşılanması zorunlu olan yeni gereksinmelerdir.

24 FAST Sistem Geliştirme Fazları

25 Bilgi Paylaşımı için Repository Kullanımı Repository, sistem geliştiricilerin, çalıştıkları birden fazla bilgi sistemi ile ilgili tüm dokümantasyon, bilgi ve ürünlerini sakladıkları bir veritabanıdır.

26 Sistem Analizi

27 Sistem Analizi ve Sistem Tasarımı Sistem analizi; sistem bileşenlerinin belirlenen amaca ulaşmak için bir arada nasıl daha iyi çalışacağının bulunması amacıyla, sistemi bileşenlerine ayrıştırarak problem çözme tekniğidir. Sistem tasarımı ( sistem sentezi olarak da isimlendirilir); sistemin daha iyi çalışacağı umularak, sistem bileşenlerini yeniden bir araya getiren güncel bir problem çözme tekniğidir. Başarı; eklenen, silinen ve değiştirilen parçaları ile, orijinal sisteme göreceli olarak değerlendirilir.

28 Bilgi Sistemlerinin Analizi Bilgi sistemlerinin analizi; çözümde teknolojiden bağımsız olarak, öncelikle iş süreçlerindeki problemlere odaklanılır.

29 Sistem Analiz Fazları

30

31 Gereksinimlerin Analizinde Metadoloji Gereksinmelerin bulunması requirements discovery, sistem analistinin, kullanıcı ile kuracağı iletişim yoluyla sistem problemlerini ve çözüm gereksinmelerini tanımlamak veya ortaya koymak için kullandığı tekniklerdir. Bilgi-toplanması fact-finding ; sistem problemleri, fırsatlar, çözüm gereksinmeleri ve öncelikleri hakkında kullanılan bir grup klasik tekniktir. Örnekleme Sampling Araştırma Research Gözlem Observation Anketler ve incelemeler Questionnaires and surveys Görüşmeler Interviews

32 Gereksinimlerin Analizinde Metadoloji Gereksinimlerin bulunması requirements discovery, Ortak gereksinimlerin planlanması tekniği joint requirements planning (JRP), sistem sahipleri, kullanıcıları, sistem analistleri ve sistem tasarımcıları ile kurucularının katılımı ile yapılacak bir kaç günlük çalıştaylar ile sistem analizinin yapılmasıdır.

33 Sistem Analiz Fazları Ön inceleme fazı Preliminary Investigation Phase Problem analiz fazı Problem Analysis Phase Gereksinmelerin analiz fazı Requirements Analysis Phase Karar analiz fazı Decision Analysis Phase

34 Ön İnceleme Faz Kapsamı

35 Ön İnceleme Fazı için Görevler

36 Problem Analiz Fazı

37 Problem Analiz Faz Kapsamı

38 Neden-Sonuç Analizi Neden-sonuç analizi cause-and-effect analysis, nedenleri ve sonuçları analiz edilecek problemler için kullanılan bir tekniktir. Pratikte, görülen sonuçlar, aslında çok daha detayda neden ve sonuçlarının analiz edilmesi gereken başka problemlerden etkileniyor olabilir.

39 Sistemi Geliştirme Hedefleri Hedefler objectives, başarının ölçülebilmesi için tanımlanır. Eğer gerekli kaynaklar verilirse, ulaşılması beklenen başarılar belirlenir. Müşteri portföyünde bulunmayan müşterilerin sayısının, gelecek yıl içinde %50 azaltılması. Sekiz saatlik vardiya uygulamasını başlatarak, üretimin %65 arttırılması. Kısıtlar constraint, hedefleriniz için çözümler tanımlarken esnekliğinizi sınırlayan koşullardır. Genellikle de bu kısıtları değiştirme olanağınız yoktur.

40 Neden-ve-Sonuç / Sistemi Geliştirme Hedefleri PROBLEMLER, FIRSATLAR, HEDEFLER, VE KISITLAR MATRİSİ

41 Gereksinimlerin Analiz Fazı

42 Gereksinmelerin Analiz Fazı için Görevler

43 İş Gereksinimleri Business Requirements Fonksiyonel gereksinimler functional requirement sistemin sağlamak zorunda olduğu aktivite ve servisleri tanımlar. Fonksiyonel olmayan gereksinimler nonfunctional requirement sistemin yeterliliğini tanımlayan diğer iş yapış şekilleri, karakteristikler ve kısıtlardır.

44 Gereksinimlerin Tanımlanması

45 Mantıksal Sistem Modelleri Logical System Models Mantıksal sistem modelleri logical system models sistemin ne yaptığını ya da ne yapması gerektiğini gösterir. Nasıl yapması gerektiği gösterilmez. Bu nedenle mantıksal modeller, sistemin esas gereksinmelerini tanımlayan essential system models olarak da isimlendirilir. Süreç modeli -Process models (e.g., data flow diagrams) Veri modeli - Data models (e.g., entity relationship diagrams) Arayüz modeli -Interface models (e.g., context diagrams) Nesne modeli - Object models (e.g., Uniform Modeling Language diagrams)

46 Basit Bir Süreç Modeli

47 Basit Bir Veri Modeli

48 Basit Bir Arayüz Modeli

49 Basit Bir Obje Modeli STUDENT -ID Number -Name -Grade Point Average +Admit() +Regsiter for Classes() +Withdraw() +Change Address() +Calculate GPA() 1 +Graduate() 0..* has record for> 0..* -Subject -Number -Title -Credit COURSE +Create a Course() +Delete from Course Master() +Change 1 in Course Master() TRANSCRIPT COURSE -Semester -Division -Grade +Add() +Drop() +Complete() +Change Grade()

50 Karar Analiz Fazı

51 Karar Analiz Fazı Görevleri 1. Aday çözümleri belirleyin. 2. Aday çözümleri analiz edin. Teknik fizibilite Operasyonel fizibilite Ekonomik fizibilite Programsal (schedule) fizibilite 3. Aday çözümleri karşılaştırın. 4. Proje planını güncelleyin. 5. Bir çözüm önerin.

52 Fizibilite Analizleri Teknik fizibilite technical feasibility. Çözüm teknik olarak pratik mi olmalı? Çalışanların teknik uzmanlığı, çözümün tasarımlanması ve kuruluşu için yeterli mi? Operasyonel fizibilite operational feasibility. Çözüm tüm kullanıcı gereksinmelerini sağlıyor mu? Hangi oranda gereksinimler karşılanmakta? Çözüm kullanıcı ortamını nasıl değiştirecek? Kullanıcılar çözüm hakkında ne düşünüyor? Ekonomik fizibilite Economic feasibility. Çözüm maliyeti kabul edilebilir mi? Plan fizibilite schedule feasibility. Çözüm kabul edilebilir zaman periyodu içinde tasarımlanarak, hayata geçirilebilir mi?

53 Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisinin Yapılması

54

55 Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisi Sistem analisti, değişim için önerisini yapmadan önce, alternatiflerin tümünü değerlendirmiş olmalıdır.

56 Fizibilite Analizi Fizibilite analizi, yararlılığın ölçümlenmesi için yürütülen süreçtir. Fizibilite, bilgi sistemindeki gelişmenin, organizasyon için nasıl bir yarar ya da pratiklik sağlayacağının ölçülmesidir. Süreklilik anlaşması creeping commitment yaşam boyu fizibilite ölçümleme işlemlerinin yürütülmesidir.

57 Sistem Analizi Sürecinde Fizibilite Kontrol Noktaları

58 Fizibilite Kontrol Noktaları System Analizi Ön-izleme : Fizibilite ender olarak, projenin bu ilk fazında, problemin aciliyetini ve geliştirme maliyetini tahminlemeye yönelik olarak yapılabilir. Analist, maliyetleri %50 den %100 e kadar arttırarak söyleyebilir. System Analizi Problem Analiz Problemi çözmenin minumum değeri, problemin maliyetine eşittir. Gereksinimlerin analizi fazı tamamlandığında daha sağlıklı bir maliyet söylenabilir. System Tasarımı Karar Analiz Problemler ve gereksinimler tam olarak bilinmektedir. Bu fazda, alternatif çözümler; Girdi/çıktı metodları ile, Donanım ve yazılım gereksinimleri ile, İşletim yöntemleri ile, İnsanları etkileme yönleri ile değerlendirilir.

59 Sistem Tasarımı - Karar Analiz Fazı Analist çözümleri değerlendirirken aşağıdaki yaklaşımları kullanabilir: Hiçbir işlem yapılmaz ve sistem bu şekli ile bırakılır ise ne olur. Bilgisayar tabanlı olmayan iş süreçlerinin iyileştirilmesi. Var olan bilgisayar iş süreçlerinin geliştirilmesi, arttırılması. Bir uygulama paketinin sipariş edilmesi. Yeni bir bilgi-sisteminin tasarım ve kuruluşu.

60 Fizibilite İçin Dört Test Fizibilite değerlendirmesini dört ana grupta yapılabilir: 1. Operasyonel fizibilite operational feasibility, organizasyon içinde, çözümün ne kadar iyi işletileceğinin ölçümlenmesidir. İnsanların, sistem/proje için ne hissettikleri de incelenir. 2. Teknik fizibilite technical feasibility uygulanması düşünülen teknik çözümlerin pratikliği ile gerekli deneyim ve teknik kaynakların varlığı sorgulanarak ölçümlenir. 3. Zamansal fizibilite schedule feasibility proje zaman tablosunun nasıl ve ne zaman sonuçlanacağı ile kabul edilebilirliliği ölçümlenir. 4. Ekonomik fizibilite economic feasibility proje veya çözüm için maliyet ve etkinlik arasındaki oran ölçümlenir.

61 Kar-Zarar Analiz Tekniği Cost-Benefit Analysis Techniques Maliyetler Costs : Geliştirme maliyeti; bir defa sistemlerin kuruluş aşamasında görülür ve proje tamamlandıktan sonra tekrar etmezler. Operasyon maliyeti; sistem yaşadığı sürece tekrar eder. Bu maliyetler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: Sabit maliyetler; göreceli olarak sabit miktarlarda ve düzenli zaman aralıkları ile tekrarlanan maliyetlerdir. Değişken maliyetler; bazı kullanım faktörlerine bağlı olarak oluşurlar. Kazançlar Benefits : Kolaylıkla ölçülebilir, somut kazançlardır. Somut olmayan kazançlar ise, yararlı olduğuna inanılan, fakat ölçümlenmesi olası olmayan yararlardır.

62 Önerilen Sistem Çözümleri İçin Maliyetler

63 Ekonomik Fizibiliteyi Değerlendirmek İçin Üç Popüler Teknik Geri-ödeme Analizi Payback Analysis Yatırımın Geri-dönüşü Return On Investment Net Sunulan Değer Net Present Value Paranın zamana bağımlı değeri time value of money, yukarıda tanımlanan uygulamadaki her üç teknikte de uygulanan bir kavramdır. Örneklersek, doların değeri, geçen seneye göre bu sene artmış durumdadır.

64 Geri-Ödeme Analizi Payback Analysis Geri-ödeme analizi, yapılan yatırımın kendisini ne zaman karşılayacağına ilişkin, zaman ve koşulları belirlemek için yapılan, son derece basit ve yaygın kullanımı olan bir yöntemdir. Geri-ödeme periyodu, yapılan yatırımın getireceği yararların, artan ve süreklilik gösteren maliyetleri yakalayıp geçmesi için, gereken zaman dilimini tanımlar.

65 Bir Proje için Geri-Ödeme Analizi

66 Present Value Formula PV n = 1/(1 + i) n n= yıl sayısı i= indirim oranı PVn= n. yılda 1$ ın yeni değeri

67 Yatırımın Geri-dönüş Analizi Return-on- Investment Analysis (ROI) Yatırım geri-dönüş return-on-investment, alternatif çözümler veya projelerin yaşamları süresince karlılığını karşılaştırır. Bir proje veya çözüm için ROI, yapılan yatırım miktarı ile, yatırım yapılan işten elde edilen getirinin arasındaki finansal karlılık oranının yüzdesel olarak ifadesidir.

68 ROI Formulü Yaşamboyu ROI =(yaşam boyu tahminlenen getiri yaşam boyu tahminlenen maliyet) / yaşamboyu tahminlenen maliyet Yıllık ROI = Yaşamboyu ROI / sistemin yaşam süresi

69 Net Sunulan Değer Analizi Net Present Value (NPV) İlk olarak, sistem yaşamı olarak belirlenen her yıl için kar ve zarar değerleri belirlenmeye çalışılır. Dolar değeri her yıl için yeniden belirlenir. Oluşturulan tabloda, negatif tutarlar zararı, pozitif tutarlar karlılığı gösterir.

70 Net Sunulan Değer Analizi Net Present Value (NPV)

71 Aday Sistemler Matrisi Aday sistemler matrisi candidate systems matrix aday sistemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları dökümante eder.

72 Characteristics Portion of System Computerized Brief description of that portion of the system that would be computerized in this candidate. Örnek Aday Sistemler Matrisi Candidate 1 COTS package Platinum Plus from Entertainment Software Solutions would be purchased and customized to satisfy Member Services required functionality. Candidate 2 Member Services and warehouse operations in relation to order fulfillment. Candidate 3 Same as candidate 2. Benefits Brief description of the business benefits that would be realized for this candidate. This solution can be implemented quickly because it s a purchased solution. Fully supports user required business processes for SoundStage Inc. Plus more efficient interaction with member accounts. Same as candidate 2. Servers and Workstations A description of the servers and workstations needed to support this candidate. Technically architecture dictates Pentium III, MS Windows 2000 class servers and workstations (clients). Same as candidate 1. Same as candidate 1. Software Tools Needed Software tools needed to design and build the candidate (e.g., database management system, emulators, operating systems, languages, etc.). Not generally applicable if applications software packages are to be purchased. MS Visual C++ and MS Access for customization of package to provide report writing and integration. MS Visual Basic 5.0 System Architect 2001 Internet Explorer MS Visual Basic 5.0 System Architect 2001 Internet Explorer (Continued)

73 Örnek Aday Sistemler Matrisi (devamı) Characteristics Candidate 1 Candidate 2 Candidate 3 Application Software A description of the software to be purchased, built, accessed, or some combination of these techniques. Package solution Custom solution Same as candidate 2. Method of Data Processing Generally some combination of: on-line, batch, deferred batch, remote batch, and real-time. Client/Server Same as candidate 1. Same as candidate 1. Output Devices and Implications A description of output devices that would be used, special output requirements, (e.g., network, preprinted forms, etc.), and output considerations (e.g., timing constratints) (2) HP4MV department laser printers (2) HP5SI LAN laser printers (2) HP4MV department laser printers. (2) HP5SI LAN laser printers (1) PRINTRONIX bar-code printer (includes software & drivers) Same as candidate 2. Web pages must be designed to VGA resolution. All internal screens will be designed for SVGA resolution. (Continued)

74 Örnek Aday Sistemler Matrisi (devamı) Characteristics Candidate 1 Candidate 2 Candidate 3 Input devices and Implications A description of input methods to be used, input devices (e.g., keyboard, mouse, etc.), special input requirements (e.g., new or revised forms from which data would be input), and input considerations (e.g., timing of actual inputs). Storage Devices and Implications Brief description of what data would be stored, what data would be accessed from existing stores, what storage media would be used, how much storage capacity would be needed, and how data would be organized. Keyboard & mouse. MS SQL Server DBMS with 1000GB arrayed capability. Apple Quick Take digital camera and software (15) PSC Quickscan laser bar-code scanners (1) HP Scanjet 4C Flatbed Scanner Keyboard and mouse Same as candidate 1. Same as candidate 2. Same as candidate 1.

75 Fizibilite Analiz Matrisi Fizibilite analiz matrisi, aday sistemler analiz matrisini tamamlama amacıyla fizibilite değerleri en iyi aday sistemin bulunmasını sağlar. Description Operational Feasibility Technical Feasibility Schedule Feasibility Economic Feasibility Ranking Candidate 1 Name Candidate 2 Name Candidate 3 Name

76 Örnek Fizibilite Analiz Matrisi Feasibility Criteria Operational Feasibility Functionality. A description of to what degree the candidate would benefit the organization and how well the system would work. Political. A description of how well received this solution would be from both user management, user, and organization perspective. Technical Feaasibility Technology. An assessment of the maturity, availability (or ability to acquire), and desirability of the computer technology needed to support this candidate. Expertise. An assessment of the technical expertise needed to develop, operate, and maintain the candidate system. Cost to develop: Economic Feasibility Payback period (discounted): Net present value: Detailed calculations: Schedule Feasibility An assessment of how long the solution will take to design and implement. Ranking Wt. 30% 30% 30% 10% 100% Candidate 1 Only supports Member Services requirements and current business processes would have to be modified to take advantage of software functionality. Score: 60 Current production release of Platinum Plus package is version 1.0 and has only been on the market for 6 weeks. Maturity of product is a risk and company charges an additional monthly fee for technical support. Required to hire or train C++ expertise to perform modifications for integration requirements. Score: 50 Approximately $350,000. Approximately 4.5 years. Approximately $210,000. See Attachment A. Score: 60 Less than 3 months. Score: Candidate 2 Fully supports user required functionality. Score: 100 Although current technical staff has only Powerbuilder experience, the senior analysts who saw the MS Visual Basic demonstration and presentation have agreed the transition will be simple and finding experienced VB programmers will be easier than finding Powerbuilder programmers and at a much cheaper cost. MS Visual Basic is a mature technology based on version number. Score: 95 Approximately $418,040. Approximately 3.5 years. Approximately $306,748. See Attachment A. Score: months. Score: Candidate 3 Same as candidate 2. Score: 100 Although current technical staff is comfortable with Powerbuilder, management is concerned with recent acquisition of Powerbuilder by Sybase Inc. MS SQL Server is a current company standard and competes with SYBASE in the client/server DBMS market. Because of this we have no guarantee future versions of Powerbuilder will play well with out current SQL Server. Score: 60 Approximately $ Approximately 3.3 years. Approximately $325,500. See Attachment A months. Score: 90 Score: 85 85

77 Yazılı Rapor Formatları Gerçeklere Bağlı Format Yönetimsel Format I. Giriş I. Giriş II Methodlar ve prosedürler II Sonuçlar ve öneriler III Gerçekler ve detaylar III Gerçeklerin ve detayların özetleri ve tartışması IV. Gerçekler ve detayların tartışma ve analizi IV. Metodlar ve prosedürler V. Öneriler V. Son çıkarımlar VI. Çıkarımlar VI. Gerçekler ve detayları ile ilgili ekler

78 Yazılı Raporlar için İkincil Elementler Yayınlanan mektup Sayfa başlığı İçerik tabloları Şekil, resim ve tablolar listesi Amaç yada yönetim için özet Ekler

79 Sistem Önerileri Formal Sunuşlar Formal sunuşlar, yeni fikirlerin kabul ettirilmesi ve yeni sistemler için onayların alındığı özel toplantılardır. Bu toplantılar aşağıdaki amaçlar için düzenlenebilir: Yeni bir sistemin satışı Yeni fikirlerin satışı Eleştiri Kapsam belirleme Sonuç değerlendirme Olaylara, gerçeklere netlik kazandırma Rapor değerlendirme

80 Sözlü Sunuşlar için Önerilen İçerik Akışı ve Zamanlama I. Introduction (one-sixth of total time available) A. Problem statement B. Work completed to date II. Part of the presentation (two-thirds of total time available) A. Summary of existing problems and limitations B. Summary description of the proposed system C. Feasibility analysis D. Proposed schedule to complete project III. Questions and concerns from the audience (time here is not to be included in the time allotted for presentation and conclusion; it is determined by those asking the questions and voicing their concerns) IV. Conclusion (one-sixth of total time available) A. Summary of proposal B. Call to action (request for whatever authority you require to continue systems development)

81 Görsel Sunuşlar için Öneriler

82 Sistem Tasarımı

83

84 Sistem Tasarımı Bilgi sistemleri tasarımı; bilgisayar tabanlı çözümün özelliklerine odaklanarak görevlerin detaylı tanımlanması sağlanır. Fiziksel tasarım physical design olarak da isimlendirilir. Sistem analisti, iş ile ilgili problemlere ve çözümlerine yoğunlaşırken, sistem tasarım ekibi, söz konusu çözüm sistemlerinin uygulanmasına veya teknik detayları üstüne yoğunlaşır.

85 Sistem Tasarım Uygulaması Çok sayıda sistem tasarım tekniği bulunmaktadır; Model-kullanan Model-Driven Modern yapılandırılmış tasarım Modern structured design Bilgi mühendisliği Information engineering Prototip Prototype Nesne tabanlı Object oriented based RAD Rapid application development JAD joint application development

86 Prototip Prototip uygulaması, tasarımcı ve kullanıcı arasındaki yakın iş ilişkisine bağlı olarak etkileşimli yürütülen bir süreçtir. Temel yararları: Son kullanıcının aktif katılımını gerekli kılar ve cesaretlendirir. Karşılıklı etkileşim ve değişim sistem geliştirme sürecinin doğal sonucudur, böylece son kullanıcının düşüncelerinde değişimi de sağlar. Prototip kullanıcı ne istediğini görmeden bilemez felsefesini onaylar. Prototip, aktif bir modeldir, son kullanıcı oluşacak çözümü görebilir, dokunabilir, hisseder ve deneyim kazanır. Onaylanmış bir prototip, kağıt üstündeki tasarımın eşdeğeridir, tek bir fark ile; hataları artık çok daha önce tespit edilebilir. Prototip, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için, kullanıcının kolaylıkla ve hızla görüş ve yorumlarını alma olanağını sunar. Bu özellikleri ile yaratıcılığı da arttırır. Prototip, yaşam döngüsündeki bazı fazları hızlandırır.

87 Nesne Tabanlı Tasarım Object-Oriented Design (OOD) Nesne-tabanlı tasarım, nesne-tabanlı analiz sürecinin genişletilmesi ile tanımlanan en yeni tasarım stratejisidir. Nesne-tabanlı tasarım Object-oriented design (OOD) tekniği, analiz süreci devam ederken, tasarım aşamasında gerekli olacak nesne tanımlarının arıtılmasında kullanılır.

88 Hızlı Uygulama Geliştirme Rapid Application Development (RAD) Rapid application development (RAD), farklı yapısal tekniklerin (prototip tekniği ve ortak uygulama geliştirme tekniği(jad)) sistem geliştirme sürecinde bir arada kullanılmasıdır. RAD, karşılıklı etkileşim içinde yapısal tekniklerin kullanımını ve sonuç sistemin tasarımlanması ile kullanıcı gereksinimlerinin tümünün bir prototip ile tanımlanması olarak anılır. Tasarım çalışmalarında gösterilen çaba, ortak uygulama geliştirme (JAD) toplantılarında son kullanıcının katılımının gerekliliğini arttırmaktadır.

89 Ortak Uygulama Geliştirme Joint Application Development (JAD) Ortak uygulama geliştirme joint application development (JAD), sistem sahibi, kullanıcıları, tasarımcıları ve kurucuların katılımını güçlendirerek, diğer analiz ve tasarım tekniklerini tamamlar. Sistem tasarımı ve tasarımcıları için, farklı tasarım alternatiflerinin değerlendirildiği birkaç günlük blok JAD toplantılarının yapılıyor olması önerilir.

90 Kurum İçinde Geliştirilen Projeler

91 Kurum İçinde Geliştirilen Projeler İçin Tasarım Fazındaki Görevler

92 Fiziksel Veri Akış Diagramı İçin Örnek

93 Veri Tabanı Şeması İçin Örnek

94 Çıktı Tasarımı İçin Örnek

95 Arayüz Tasarımı İçin Örnek

96 Teknik ve İş İle İlgili Araştırma Kaynakları Magazin ve gazeteler, Kurumun var ise, yazılım ve donanım seçimi için iç standartları, Bilgi-işlem servislerinin, her şeyden önce aranan nitelikleri belirleyerek, yeni ürünler ve olası satıcılar için pazar araştırması yapmalı, Ticari gazeteler ve periyodik yayınlar, değişik yazılım ve donanım çözümleri için deneyimleri aktaran makaleler içerir.

97 Çözüm Öneri Paketi İçin Önerilen İçerik Request for Proposals (RFP) I. Introduction A. B. Background Brief summary of needs C. Explanation of RFP document D. Call for action on part of vendor II. Request For Proposal (RFP) Standards and instructions A. Schedule of events leading to contract B. Ground rules that will govern selection decision 1. Who may talk with whom and when 2. Who pays for what 3. Required format for a proposal 4. Demonstration expectations Contractual expectations References expected 7. Documentation expectations III. Requirements and features A. Hardware Mandatory requirements, features, and criteria Essential requirements, features, and criteria 3. Desirable requirements, features, and criteria B. Software 1. Mandatory requirements, features, and criteria 2. Essential requirements, features, and criteria C. 3. Desirable requirements, features, and criteria Service 1. Mandatory requirements Essential requirements Desirable requirements IV. Technical questionnaires V. Conclusion

98 Referans Kitap System Analysis and Design Methods 5th Edition, Jeffrey L.Whitten, Lonnie D.Bentley Kevin C.Dittman

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü Yazılım Test ve Kalite Derneği Terimler Sözlüğü Çalışma Grubu Tarafından Türkçeleştirilmiştir Versiyon 1.0 Kaynak gösterildiği takdirde kopyalanması ve kullanımı serbesttir.

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG)

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) www.btgrubu.com Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) B ilgi ve Teknoloji Grubu Ltd. (BTG) yazılım geliştirme süreçleri ve test aşamalarında Türkiye çapında çeşitli büyük kurumsal projelerde danışmanlık, eğitim

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI D. Uçar 1, R. Deniz 1,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Proje

Detaylı

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 Gündüz Ulusoy gunduz@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Orhanlı, Tuzla, Istanbul Sema Nur Altuğ Fayda TÜBĐTAK UEKAE Gebze, Kocaeli

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME AÇISINDAN ISO 9000 (1994) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE VE ISO 9000 (2000) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE BAKIŞ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME AÇISINDAN ISO 9000 (1994) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE VE ISO 9000 (2000) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE BAKIŞ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME AÇISINDAN ISO 9000 (1994) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE VE ISO 9000 Cengiz DURAN, Aysel ÇETİNDERE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME AÇISINDAN ISO 9000 (1994) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE VE ISO 9000 Cengiz

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi Serdar ÖZTÜRK EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET 1999 Helsinki

Detaylı