Sistem Analiz ve Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem Analiz ve Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 Sistem Analiz ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 İçerik Bilgi sistemini oluşturan bileşenleri Bilgi sistemi bileşenleri Sistem analizi Fizibilite analizi ve sistem önerisinin yapılması Sistem Tasarımı

3 Sistemi oluşturan ve etkileyen bileşenler

4 Kavramlar Information system ; Bilgi sistemi; bilgi teknolojileri, iletişim, iş süreçleri ve insanı bir araya getirerek, yönetim ve kullanıcılara karar alma, problemlerin hızlı ve etkin çözümlenmesi, günden güne iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konularda destek sağlayan sistemler. Information technology Bilgi teknolojisi bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerinin, haberleşme teknolojileri ile bir arada kullanımıdır.

5

6 Sistemdeki Oyuncular Sistem analisti, organizasyonun gereksinmelerinin tespiti ve problemlerin çözümü ile ilgili olarak çalışır. İlgili kişileri, verileri, iş süreçlerini, iletişim şekillerini ve bilgi teknolojilerinin olanaklarını tespit ederek işin en iyi şekilde geliştirilmesi için çalışır. Sistem analisti, bilgi teknolojilerinden yararlanır ve aşağıdaki sorumlulukları taşır : İş kaynaklarından en etkin şekilde verinin toplanması Bilgisayar ortamında veri akışının düzenlenmesi Verinin bilgisayar tarafından işlenmesinin ve saklanmasının sağlanması İşle ilgili diğer birimlere ve yönetime, bilginin güncel ve yararlı formatta ulaştırılması

7 Sistem Analiz Gereksinimi Sistem analizi aşağıdaki durumlarda bir gereksinim olur: Gerçekleşen ya da beklenen bir problem olduğunda, düzeltilmesi için gereken yapılmalıdır. Şikayet olmamasına karşın, var olan durumun iyileştirilme fırsatı oluşabilir. Var olan durum hakkında kimsenin şikayeti olmasa da, yönetimin talimatı ile durum değişiklikleri yapılabilir.

8 Genel Problem Çözümleme Yaklaşımı Sistem analizinde temel yaklaşım algoritması: 1. Problemi tanımlayın. 2. Problemi analiz edin ve anlayın. 3. Çözüm için gereksinmeleri veya beklentileri tanımlayın. 4. Alternatif çözüm yöntemlerini tanımlayın ve birisini uygulamaya karar verin. 5. En iyi çözümü tasarlayın ve uygulayın. 6. Sonuçları değerlendirin. Eğer sorun çözülmüyorsa, adım 1 ve 2 ye geri dönün.

9 Sistem Analisti

10 Sistem Analistinin Yetenekleri Bilgi teknolojilerine ilişkin iş bilgisi. Bilgisayar programlama deneyim ve uzmanlığı. Genel iş bilgisi. Problem çözme becerisi. Kişiler arasında iletişim kurma yeteneği. Esneklik ve uyum. Karakter ve ahlak. Sistem analiz ve tasarım yeteneği.

11 Bilgi sistemi bileşenleri

12 Bilgi sistemini oluşturan bileşenler

13 Bilgi Sistemini Oluşturan Bloklar

14 Bilgi Sistemlerinde Ağların Rolü DATA Building Blocks PROCESS Building Blocks INTERFACE Building Blocks The Network

15 Bilgi Sistemleri ve Haberleşme

16 Sistem geliştirme süreci

17

18 Problem Çözme Çerçevesinin Parçaları PIECES Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Service P I E C E S başarıyı arttırma. bilgi ve veriyi arttırma. ekonomik değerlerde, maliyetin kontrolü veya karlılığın arttırılması. Kontrol ve güvenliğin arttırılması. insan ve süreçlerdeki becerinin geliştirilmesi. müşterilere, iş ortaklarına, çalışanlara, tedarikçi firmalara verilen hizmetin iyileştirilmesi. Wetherbe nin PIECES çerçeve tanımı

19 Sistem Geliştirme Prensipleri İlgili sistem sahipleri ile kullanıcıları bir araya getirin. Problem çözme yaklaşımını kullanın. Faz ve aktiviteleri tanıtın. Ön Araştırma, Problem Analiz, Gereksinim Analizi, Karar, Yapılandırma, Uygulamaya alma. Standartları tanıtın. Dokümantasyon, Kalite, Otomasyon Araçları, Bilgi Teknolojileri Yatırım yapılan sistemleri savunun. Maliyet-Etkinlik Cost-effectiveness. Risk Yönetimi Risk Management. Süreci yeniden değerlendirme ya da durdurmaktan korkmayın. Böl ve yen. Büyüme ve değişim için sistemlerin tasarımı (Entropi). Karmaşık yapılardan kaçınılması.

20 Sunulan Yöntemin Fazları

21 Çakışan Sistem Geliştirme Fazları ID Task Name Project management Preliminary investigation Problem analysis Requirements analysis Decision analysis Design Construction Implementation Operations and support May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

22 Sistem Yaşam Döngüsünde Çakışan Aktiviteler Cross life cycle activities; metodolojinin tüm fazlarında yer alan ortak aktivitelerdir. Gerçekleri-bulma Fact-finding Dokümantasyon ve sunuş Documentation and presentation Fizibilite analizi Feasibility analysis Süreç ve proje yönetimi Process and project management

23 Projeyi Tanımlama ve Başlatma Proje aşağıdaki bileşenlerin net olarak tanımlanmasıyla başlar: Problemler problems ; organizasyonları amaç ve hedeflerini başarmaktan alıkoyan istenmeyen durumların tümüdür. Fırsatlar opportunities ; özellikle bir problem olmasa da, organizasyonun gelişmesi için elde edilen fırsatlardır. Emirler directives ; yönetim, devlet veya dış bir etki sonucu karşılanması zorunlu olan yeni gereksinmelerdir.

24 FAST Sistem Geliştirme Fazları

25 Bilgi Paylaşımı için Repository Kullanımı Repository, sistem geliştiricilerin, çalıştıkları birden fazla bilgi sistemi ile ilgili tüm dokümantasyon, bilgi ve ürünlerini sakladıkları bir veritabanıdır.

26 Sistem Analizi

27 Sistem Analizi ve Sistem Tasarımı Sistem analizi; sistem bileşenlerinin belirlenen amaca ulaşmak için bir arada nasıl daha iyi çalışacağının bulunması amacıyla, sistemi bileşenlerine ayrıştırarak problem çözme tekniğidir. Sistem tasarımı ( sistem sentezi olarak da isimlendirilir); sistemin daha iyi çalışacağı umularak, sistem bileşenlerini yeniden bir araya getiren güncel bir problem çözme tekniğidir. Başarı; eklenen, silinen ve değiştirilen parçaları ile, orijinal sisteme göreceli olarak değerlendirilir.

28 Bilgi Sistemlerinin Analizi Bilgi sistemlerinin analizi; çözümde teknolojiden bağımsız olarak, öncelikle iş süreçlerindeki problemlere odaklanılır.

29 Sistem Analiz Fazları

30

31 Gereksinimlerin Analizinde Metadoloji Gereksinmelerin bulunması requirements discovery, sistem analistinin, kullanıcı ile kuracağı iletişim yoluyla sistem problemlerini ve çözüm gereksinmelerini tanımlamak veya ortaya koymak için kullandığı tekniklerdir. Bilgi-toplanması fact-finding ; sistem problemleri, fırsatlar, çözüm gereksinmeleri ve öncelikleri hakkında kullanılan bir grup klasik tekniktir. Örnekleme Sampling Araştırma Research Gözlem Observation Anketler ve incelemeler Questionnaires and surveys Görüşmeler Interviews

32 Gereksinimlerin Analizinde Metadoloji Gereksinimlerin bulunması requirements discovery, Ortak gereksinimlerin planlanması tekniği joint requirements planning (JRP), sistem sahipleri, kullanıcıları, sistem analistleri ve sistem tasarımcıları ile kurucularının katılımı ile yapılacak bir kaç günlük çalıştaylar ile sistem analizinin yapılmasıdır.

33 Sistem Analiz Fazları Ön inceleme fazı Preliminary Investigation Phase Problem analiz fazı Problem Analysis Phase Gereksinmelerin analiz fazı Requirements Analysis Phase Karar analiz fazı Decision Analysis Phase

34 Ön İnceleme Faz Kapsamı

35 Ön İnceleme Fazı için Görevler

36 Problem Analiz Fazı

37 Problem Analiz Faz Kapsamı

38 Neden-Sonuç Analizi Neden-sonuç analizi cause-and-effect analysis, nedenleri ve sonuçları analiz edilecek problemler için kullanılan bir tekniktir. Pratikte, görülen sonuçlar, aslında çok daha detayda neden ve sonuçlarının analiz edilmesi gereken başka problemlerden etkileniyor olabilir.

39 Sistemi Geliştirme Hedefleri Hedefler objectives, başarının ölçülebilmesi için tanımlanır. Eğer gerekli kaynaklar verilirse, ulaşılması beklenen başarılar belirlenir. Müşteri portföyünde bulunmayan müşterilerin sayısının, gelecek yıl içinde %50 azaltılması. Sekiz saatlik vardiya uygulamasını başlatarak, üretimin %65 arttırılması. Kısıtlar constraint, hedefleriniz için çözümler tanımlarken esnekliğinizi sınırlayan koşullardır. Genellikle de bu kısıtları değiştirme olanağınız yoktur.

40 Neden-ve-Sonuç / Sistemi Geliştirme Hedefleri PROBLEMLER, FIRSATLAR, HEDEFLER, VE KISITLAR MATRİSİ

41 Gereksinimlerin Analiz Fazı

42 Gereksinmelerin Analiz Fazı için Görevler

43 İş Gereksinimleri Business Requirements Fonksiyonel gereksinimler functional requirement sistemin sağlamak zorunda olduğu aktivite ve servisleri tanımlar. Fonksiyonel olmayan gereksinimler nonfunctional requirement sistemin yeterliliğini tanımlayan diğer iş yapış şekilleri, karakteristikler ve kısıtlardır.

44 Gereksinimlerin Tanımlanması

45 Mantıksal Sistem Modelleri Logical System Models Mantıksal sistem modelleri logical system models sistemin ne yaptığını ya da ne yapması gerektiğini gösterir. Nasıl yapması gerektiği gösterilmez. Bu nedenle mantıksal modeller, sistemin esas gereksinmelerini tanımlayan essential system models olarak da isimlendirilir. Süreç modeli -Process models (e.g., data flow diagrams) Veri modeli - Data models (e.g., entity relationship diagrams) Arayüz modeli -Interface models (e.g., context diagrams) Nesne modeli - Object models (e.g., Uniform Modeling Language diagrams)

46 Basit Bir Süreç Modeli

47 Basit Bir Veri Modeli

48 Basit Bir Arayüz Modeli

49 Basit Bir Obje Modeli STUDENT -ID Number -Name -Grade Point Average +Admit() +Regsiter for Classes() +Withdraw() +Change Address() +Calculate GPA() 1 +Graduate() 0..* has record for> 0..* -Subject -Number -Title -Credit COURSE +Create a Course() +Delete from Course Master() +Change 1 in Course Master() TRANSCRIPT COURSE -Semester -Division -Grade +Add() +Drop() +Complete() +Change Grade()

50 Karar Analiz Fazı

51 Karar Analiz Fazı Görevleri 1. Aday çözümleri belirleyin. 2. Aday çözümleri analiz edin. Teknik fizibilite Operasyonel fizibilite Ekonomik fizibilite Programsal (schedule) fizibilite 3. Aday çözümleri karşılaştırın. 4. Proje planını güncelleyin. 5. Bir çözüm önerin.

52 Fizibilite Analizleri Teknik fizibilite technical feasibility. Çözüm teknik olarak pratik mi olmalı? Çalışanların teknik uzmanlığı, çözümün tasarımlanması ve kuruluşu için yeterli mi? Operasyonel fizibilite operational feasibility. Çözüm tüm kullanıcı gereksinmelerini sağlıyor mu? Hangi oranda gereksinimler karşılanmakta? Çözüm kullanıcı ortamını nasıl değiştirecek? Kullanıcılar çözüm hakkında ne düşünüyor? Ekonomik fizibilite Economic feasibility. Çözüm maliyeti kabul edilebilir mi? Plan fizibilite schedule feasibility. Çözüm kabul edilebilir zaman periyodu içinde tasarımlanarak, hayata geçirilebilir mi?

53 Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisinin Yapılması

54

55 Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisi Sistem analisti, değişim için önerisini yapmadan önce, alternatiflerin tümünü değerlendirmiş olmalıdır.

56 Fizibilite Analizi Fizibilite analizi, yararlılığın ölçümlenmesi için yürütülen süreçtir. Fizibilite, bilgi sistemindeki gelişmenin, organizasyon için nasıl bir yarar ya da pratiklik sağlayacağının ölçülmesidir. Süreklilik anlaşması creeping commitment yaşam boyu fizibilite ölçümleme işlemlerinin yürütülmesidir.

57 Sistem Analizi Sürecinde Fizibilite Kontrol Noktaları

58 Fizibilite Kontrol Noktaları System Analizi Ön-izleme : Fizibilite ender olarak, projenin bu ilk fazında, problemin aciliyetini ve geliştirme maliyetini tahminlemeye yönelik olarak yapılabilir. Analist, maliyetleri %50 den %100 e kadar arttırarak söyleyebilir. System Analizi Problem Analiz Problemi çözmenin minumum değeri, problemin maliyetine eşittir. Gereksinimlerin analizi fazı tamamlandığında daha sağlıklı bir maliyet söylenabilir. System Tasarımı Karar Analiz Problemler ve gereksinimler tam olarak bilinmektedir. Bu fazda, alternatif çözümler; Girdi/çıktı metodları ile, Donanım ve yazılım gereksinimleri ile, İşletim yöntemleri ile, İnsanları etkileme yönleri ile değerlendirilir.

59 Sistem Tasarımı - Karar Analiz Fazı Analist çözümleri değerlendirirken aşağıdaki yaklaşımları kullanabilir: Hiçbir işlem yapılmaz ve sistem bu şekli ile bırakılır ise ne olur. Bilgisayar tabanlı olmayan iş süreçlerinin iyileştirilmesi. Var olan bilgisayar iş süreçlerinin geliştirilmesi, arttırılması. Bir uygulama paketinin sipariş edilmesi. Yeni bir bilgi-sisteminin tasarım ve kuruluşu.

60 Fizibilite İçin Dört Test Fizibilite değerlendirmesini dört ana grupta yapılabilir: 1. Operasyonel fizibilite operational feasibility, organizasyon içinde, çözümün ne kadar iyi işletileceğinin ölçümlenmesidir. İnsanların, sistem/proje için ne hissettikleri de incelenir. 2. Teknik fizibilite technical feasibility uygulanması düşünülen teknik çözümlerin pratikliği ile gerekli deneyim ve teknik kaynakların varlığı sorgulanarak ölçümlenir. 3. Zamansal fizibilite schedule feasibility proje zaman tablosunun nasıl ve ne zaman sonuçlanacağı ile kabul edilebilirliliği ölçümlenir. 4. Ekonomik fizibilite economic feasibility proje veya çözüm için maliyet ve etkinlik arasındaki oran ölçümlenir.

61 Kar-Zarar Analiz Tekniği Cost-Benefit Analysis Techniques Maliyetler Costs : Geliştirme maliyeti; bir defa sistemlerin kuruluş aşamasında görülür ve proje tamamlandıktan sonra tekrar etmezler. Operasyon maliyeti; sistem yaşadığı sürece tekrar eder. Bu maliyetler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: Sabit maliyetler; göreceli olarak sabit miktarlarda ve düzenli zaman aralıkları ile tekrarlanan maliyetlerdir. Değişken maliyetler; bazı kullanım faktörlerine bağlı olarak oluşurlar. Kazançlar Benefits : Kolaylıkla ölçülebilir, somut kazançlardır. Somut olmayan kazançlar ise, yararlı olduğuna inanılan, fakat ölçümlenmesi olası olmayan yararlardır.

62 Önerilen Sistem Çözümleri İçin Maliyetler

63 Ekonomik Fizibiliteyi Değerlendirmek İçin Üç Popüler Teknik Geri-ödeme Analizi Payback Analysis Yatırımın Geri-dönüşü Return On Investment Net Sunulan Değer Net Present Value Paranın zamana bağımlı değeri time value of money, yukarıda tanımlanan uygulamadaki her üç teknikte de uygulanan bir kavramdır. Örneklersek, doların değeri, geçen seneye göre bu sene artmış durumdadır.

64 Geri-Ödeme Analizi Payback Analysis Geri-ödeme analizi, yapılan yatırımın kendisini ne zaman karşılayacağına ilişkin, zaman ve koşulları belirlemek için yapılan, son derece basit ve yaygın kullanımı olan bir yöntemdir. Geri-ödeme periyodu, yapılan yatırımın getireceği yararların, artan ve süreklilik gösteren maliyetleri yakalayıp geçmesi için, gereken zaman dilimini tanımlar.

65 Bir Proje için Geri-Ödeme Analizi

66 Present Value Formula PV n = 1/(1 + i) n n= yıl sayısı i= indirim oranı PVn= n. yılda 1$ ın yeni değeri

67 Yatırımın Geri-dönüş Analizi Return-on- Investment Analysis (ROI) Yatırım geri-dönüş return-on-investment, alternatif çözümler veya projelerin yaşamları süresince karlılığını karşılaştırır. Bir proje veya çözüm için ROI, yapılan yatırım miktarı ile, yatırım yapılan işten elde edilen getirinin arasındaki finansal karlılık oranının yüzdesel olarak ifadesidir.

68 ROI Formulü Yaşamboyu ROI =(yaşam boyu tahminlenen getiri yaşam boyu tahminlenen maliyet) / yaşamboyu tahminlenen maliyet Yıllık ROI = Yaşamboyu ROI / sistemin yaşam süresi

69 Net Sunulan Değer Analizi Net Present Value (NPV) İlk olarak, sistem yaşamı olarak belirlenen her yıl için kar ve zarar değerleri belirlenmeye çalışılır. Dolar değeri her yıl için yeniden belirlenir. Oluşturulan tabloda, negatif tutarlar zararı, pozitif tutarlar karlılığı gösterir.

70 Net Sunulan Değer Analizi Net Present Value (NPV)

71 Aday Sistemler Matrisi Aday sistemler matrisi candidate systems matrix aday sistemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları dökümante eder.

72 Characteristics Portion of System Computerized Brief description of that portion of the system that would be computerized in this candidate. Örnek Aday Sistemler Matrisi Candidate 1 COTS package Platinum Plus from Entertainment Software Solutions would be purchased and customized to satisfy Member Services required functionality. Candidate 2 Member Services and warehouse operations in relation to order fulfillment. Candidate 3 Same as candidate 2. Benefits Brief description of the business benefits that would be realized for this candidate. This solution can be implemented quickly because it s a purchased solution. Fully supports user required business processes for SoundStage Inc. Plus more efficient interaction with member accounts. Same as candidate 2. Servers and Workstations A description of the servers and workstations needed to support this candidate. Technically architecture dictates Pentium III, MS Windows 2000 class servers and workstations (clients). Same as candidate 1. Same as candidate 1. Software Tools Needed Software tools needed to design and build the candidate (e.g., database management system, emulators, operating systems, languages, etc.). Not generally applicable if applications software packages are to be purchased. MS Visual C++ and MS Access for customization of package to provide report writing and integration. MS Visual Basic 5.0 System Architect 2001 Internet Explorer MS Visual Basic 5.0 System Architect 2001 Internet Explorer (Continued)

73 Örnek Aday Sistemler Matrisi (devamı) Characteristics Candidate 1 Candidate 2 Candidate 3 Application Software A description of the software to be purchased, built, accessed, or some combination of these techniques. Package solution Custom solution Same as candidate 2. Method of Data Processing Generally some combination of: on-line, batch, deferred batch, remote batch, and real-time. Client/Server Same as candidate 1. Same as candidate 1. Output Devices and Implications A description of output devices that would be used, special output requirements, (e.g., network, preprinted forms, etc.), and output considerations (e.g., timing constratints) (2) HP4MV department laser printers (2) HP5SI LAN laser printers (2) HP4MV department laser printers. (2) HP5SI LAN laser printers (1) PRINTRONIX bar-code printer (includes software & drivers) Same as candidate 2. Web pages must be designed to VGA resolution. All internal screens will be designed for SVGA resolution. (Continued)

74 Örnek Aday Sistemler Matrisi (devamı) Characteristics Candidate 1 Candidate 2 Candidate 3 Input devices and Implications A description of input methods to be used, input devices (e.g., keyboard, mouse, etc.), special input requirements (e.g., new or revised forms from which data would be input), and input considerations (e.g., timing of actual inputs). Storage Devices and Implications Brief description of what data would be stored, what data would be accessed from existing stores, what storage media would be used, how much storage capacity would be needed, and how data would be organized. Keyboard & mouse. MS SQL Server DBMS with 1000GB arrayed capability. Apple Quick Take digital camera and software (15) PSC Quickscan laser bar-code scanners (1) HP Scanjet 4C Flatbed Scanner Keyboard and mouse Same as candidate 1. Same as candidate 2. Same as candidate 1.

75 Fizibilite Analiz Matrisi Fizibilite analiz matrisi, aday sistemler analiz matrisini tamamlama amacıyla fizibilite değerleri en iyi aday sistemin bulunmasını sağlar. Description Operational Feasibility Technical Feasibility Schedule Feasibility Economic Feasibility Ranking Candidate 1 Name Candidate 2 Name Candidate 3 Name

76 Örnek Fizibilite Analiz Matrisi Feasibility Criteria Operational Feasibility Functionality. A description of to what degree the candidate would benefit the organization and how well the system would work. Political. A description of how well received this solution would be from both user management, user, and organization perspective. Technical Feaasibility Technology. An assessment of the maturity, availability (or ability to acquire), and desirability of the computer technology needed to support this candidate. Expertise. An assessment of the technical expertise needed to develop, operate, and maintain the candidate system. Cost to develop: Economic Feasibility Payback period (discounted): Net present value: Detailed calculations: Schedule Feasibility An assessment of how long the solution will take to design and implement. Ranking Wt. 30% 30% 30% 10% 100% Candidate 1 Only supports Member Services requirements and current business processes would have to be modified to take advantage of software functionality. Score: 60 Current production release of Platinum Plus package is version 1.0 and has only been on the market for 6 weeks. Maturity of product is a risk and company charges an additional monthly fee for technical support. Required to hire or train C++ expertise to perform modifications for integration requirements. Score: 50 Approximately $350,000. Approximately 4.5 years. Approximately $210,000. See Attachment A. Score: 60 Less than 3 months. Score: Candidate 2 Fully supports user required functionality. Score: 100 Although current technical staff has only Powerbuilder experience, the senior analysts who saw the MS Visual Basic demonstration and presentation have agreed the transition will be simple and finding experienced VB programmers will be easier than finding Powerbuilder programmers and at a much cheaper cost. MS Visual Basic is a mature technology based on version number. Score: 95 Approximately $418,040. Approximately 3.5 years. Approximately $306,748. See Attachment A. Score: months. Score: Candidate 3 Same as candidate 2. Score: 100 Although current technical staff is comfortable with Powerbuilder, management is concerned with recent acquisition of Powerbuilder by Sybase Inc. MS SQL Server is a current company standard and competes with SYBASE in the client/server DBMS market. Because of this we have no guarantee future versions of Powerbuilder will play well with out current SQL Server. Score: 60 Approximately $ Approximately 3.3 years. Approximately $325,500. See Attachment A months. Score: 90 Score: 85 85

77 Yazılı Rapor Formatları Gerçeklere Bağlı Format Yönetimsel Format I. Giriş I. Giriş II Methodlar ve prosedürler II Sonuçlar ve öneriler III Gerçekler ve detaylar III Gerçeklerin ve detayların özetleri ve tartışması IV. Gerçekler ve detayların tartışma ve analizi IV. Metodlar ve prosedürler V. Öneriler V. Son çıkarımlar VI. Çıkarımlar VI. Gerçekler ve detayları ile ilgili ekler

78 Yazılı Raporlar için İkincil Elementler Yayınlanan mektup Sayfa başlığı İçerik tabloları Şekil, resim ve tablolar listesi Amaç yada yönetim için özet Ekler

79 Sistem Önerileri Formal Sunuşlar Formal sunuşlar, yeni fikirlerin kabul ettirilmesi ve yeni sistemler için onayların alındığı özel toplantılardır. Bu toplantılar aşağıdaki amaçlar için düzenlenebilir: Yeni bir sistemin satışı Yeni fikirlerin satışı Eleştiri Kapsam belirleme Sonuç değerlendirme Olaylara, gerçeklere netlik kazandırma Rapor değerlendirme

80 Sözlü Sunuşlar için Önerilen İçerik Akışı ve Zamanlama I. Introduction (one-sixth of total time available) A. Problem statement B. Work completed to date II. Part of the presentation (two-thirds of total time available) A. Summary of existing problems and limitations B. Summary description of the proposed system C. Feasibility analysis D. Proposed schedule to complete project III. Questions and concerns from the audience (time here is not to be included in the time allotted for presentation and conclusion; it is determined by those asking the questions and voicing their concerns) IV. Conclusion (one-sixth of total time available) A. Summary of proposal B. Call to action (request for whatever authority you require to continue systems development)

81 Görsel Sunuşlar için Öneriler

82 Sistem Tasarımı

83

84 Sistem Tasarımı Bilgi sistemleri tasarımı; bilgisayar tabanlı çözümün özelliklerine odaklanarak görevlerin detaylı tanımlanması sağlanır. Fiziksel tasarım physical design olarak da isimlendirilir. Sistem analisti, iş ile ilgili problemlere ve çözümlerine yoğunlaşırken, sistem tasarım ekibi, söz konusu çözüm sistemlerinin uygulanmasına veya teknik detayları üstüne yoğunlaşır.

85 Sistem Tasarım Uygulaması Çok sayıda sistem tasarım tekniği bulunmaktadır; Model-kullanan Model-Driven Modern yapılandırılmış tasarım Modern structured design Bilgi mühendisliği Information engineering Prototip Prototype Nesne tabanlı Object oriented based RAD Rapid application development JAD joint application development

86 Prototip Prototip uygulaması, tasarımcı ve kullanıcı arasındaki yakın iş ilişkisine bağlı olarak etkileşimli yürütülen bir süreçtir. Temel yararları: Son kullanıcının aktif katılımını gerekli kılar ve cesaretlendirir. Karşılıklı etkileşim ve değişim sistem geliştirme sürecinin doğal sonucudur, böylece son kullanıcının düşüncelerinde değişimi de sağlar. Prototip kullanıcı ne istediğini görmeden bilemez felsefesini onaylar. Prototip, aktif bir modeldir, son kullanıcı oluşacak çözümü görebilir, dokunabilir, hisseder ve deneyim kazanır. Onaylanmış bir prototip, kağıt üstündeki tasarımın eşdeğeridir, tek bir fark ile; hataları artık çok daha önce tespit edilebilir. Prototip, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için, kullanıcının kolaylıkla ve hızla görüş ve yorumlarını alma olanağını sunar. Bu özellikleri ile yaratıcılığı da arttırır. Prototip, yaşam döngüsündeki bazı fazları hızlandırır.

87 Nesne Tabanlı Tasarım Object-Oriented Design (OOD) Nesne-tabanlı tasarım, nesne-tabanlı analiz sürecinin genişletilmesi ile tanımlanan en yeni tasarım stratejisidir. Nesne-tabanlı tasarım Object-oriented design (OOD) tekniği, analiz süreci devam ederken, tasarım aşamasında gerekli olacak nesne tanımlarının arıtılmasında kullanılır.

88 Hızlı Uygulama Geliştirme Rapid Application Development (RAD) Rapid application development (RAD), farklı yapısal tekniklerin (prototip tekniği ve ortak uygulama geliştirme tekniği(jad)) sistem geliştirme sürecinde bir arada kullanılmasıdır. RAD, karşılıklı etkileşim içinde yapısal tekniklerin kullanımını ve sonuç sistemin tasarımlanması ile kullanıcı gereksinimlerinin tümünün bir prototip ile tanımlanması olarak anılır. Tasarım çalışmalarında gösterilen çaba, ortak uygulama geliştirme (JAD) toplantılarında son kullanıcının katılımının gerekliliğini arttırmaktadır.

89 Ortak Uygulama Geliştirme Joint Application Development (JAD) Ortak uygulama geliştirme joint application development (JAD), sistem sahibi, kullanıcıları, tasarımcıları ve kurucuların katılımını güçlendirerek, diğer analiz ve tasarım tekniklerini tamamlar. Sistem tasarımı ve tasarımcıları için, farklı tasarım alternatiflerinin değerlendirildiği birkaç günlük blok JAD toplantılarının yapılıyor olması önerilir.

90 Kurum İçinde Geliştirilen Projeler

91 Kurum İçinde Geliştirilen Projeler İçin Tasarım Fazındaki Görevler

92 Fiziksel Veri Akış Diagramı İçin Örnek

93 Veri Tabanı Şeması İçin Örnek

94 Çıktı Tasarımı İçin Örnek

95 Arayüz Tasarımı İçin Örnek

96 Teknik ve İş İle İlgili Araştırma Kaynakları Magazin ve gazeteler, Kurumun var ise, yazılım ve donanım seçimi için iç standartları, Bilgi-işlem servislerinin, her şeyden önce aranan nitelikleri belirleyerek, yeni ürünler ve olası satıcılar için pazar araştırması yapmalı, Ticari gazeteler ve periyodik yayınlar, değişik yazılım ve donanım çözümleri için deneyimleri aktaran makaleler içerir.

97 Çözüm Öneri Paketi İçin Önerilen İçerik Request for Proposals (RFP) I. Introduction A. B. Background Brief summary of needs C. Explanation of RFP document D. Call for action on part of vendor II. Request For Proposal (RFP) Standards and instructions A. Schedule of events leading to contract B. Ground rules that will govern selection decision 1. Who may talk with whom and when 2. Who pays for what 3. Required format for a proposal 4. Demonstration expectations Contractual expectations References expected 7. Documentation expectations III. Requirements and features A. Hardware Mandatory requirements, features, and criteria Essential requirements, features, and criteria 3. Desirable requirements, features, and criteria B. Software 1. Mandatory requirements, features, and criteria 2. Essential requirements, features, and criteria C. 3. Desirable requirements, features, and criteria Service 1. Mandatory requirements Essential requirements Desirable requirements IV. Technical questionnaires V. Conclusion

98 Referans Kitap System Analysis and Design Methods 5th Edition, Jeffrey L.Whitten, Lonnie D.Bentley Kevin C.Dittman

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır.

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş zekası karar verme, rapor alma ve analiz çözümlerinde firmalara destek olur. İş zekası çözümleri gerçeğe dayalı

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL 1. K12NET i İnternet Explorer 7, 8 ya da 9 sürümlerinde kullanınız. Firefox, Google Chrome vb. tarayıcılarda açmayınız. Use K12NET

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Yazılım Süreçleri Software Processes

Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım geliştirme Süreç Modelleri Software Development Process Models Proje Yönetimi Süreçleri Project Management Process Yazılım Geliştirme Süreçleri Software Development

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

design)1980li ve 1990lıyıllar Birleştirilmiş Modelleme Dili (Unified Modeling Language-(UML) yazılım geliştirme araçlarının temelidir.

design)1980li ve 1990lıyıllar Birleştirilmiş Modelleme Dili (Unified Modeling Language-(UML) yazılım geliştirme araçlarının temelidir. Dört Temel Yazılım Geliştirme Metodolojisi I)Yapısal Analiz ve Tasarım 1960lıyılların sonu 1970liyıllar Fonksiyonel ayrıştırma (functional decomposition) ve veri akış analizi (dataflow analysis) yazılım

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖMÜR DEVRİ SÜREÇLERİ

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖMÜR DEVRİ SÜREÇLERİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖMÜR DEVRİ SÜREÇLERİ ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 GÜNDEM SİSTEM ÖMÜR DEVRİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇLERİ 2 SİSTEMLERİN ÖMÜR DEVRİ bir fikir ile başlar, paydaş ihtiyaçlarının sistem

Detaylı

END 418 Proje Yönetimi Bahar 2016 * Proje Seçimi * Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş. Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş, 2016 Sayfa 1

END 418 Proje Yönetimi Bahar 2016 * Proje Seçimi * Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş. Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş, 2016 Sayfa 1 END 418 Proje Yönetimi Bahar 2016 * Proje Seçimi * Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş, 2016 Sayfa 1 Projeler Nasıl Ortaya Çıkar Pek çok sebep, projelerin başlatılmasına neden olabilir

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Bilgi Haritalama Teknikleri

Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Bilgi Haritalama Teknikleri Bilgi leri Tasarımı ve Bilgi Haritalama Teknikleri Dr. İhsan Tolga Medeni, ODTÜ Bilişim leri PhD, METU, Information Systems Bahar 2014,YDU Knowledge Systems Analysis and Knowledge Mapping Techniques İhsan

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgi Sistemleri Tasarımı SE 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Version 2.0 Date: 25-12-2012 Project Team Table of Contents 1. Introduction 1.1. Purpose 1.2. Scope 1.3. Overview 1.4. References 2. System Overview 3. System Architecture 3.1.

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

BMH-405 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

BMH-405 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BMH-405 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Sistem Mühendisliği İşlevleri Dr. Musa ATAŞ Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği musa.ataş@siirt.edu.tr Ref list: Dr. Erhan SARIDOĞAN İçerik Sistem Mühendisliği nedir?

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ödemeden online sipariş verebileceği online paket servis portalı.

ödemeden online sipariş verebileceği online paket servis portalı. A) PROJE TANITIMI Proje Adı: Kullanıcılarımızın paket servis yapan restoranlardan hiçbir ekstra ücret ödemeden online sipariş verebileceği online paket servis portalı. PROJENİN AMACI : Günümüzde özellikle

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 60 ECTS kredilik Lisansüstü ders alması ve 60 ECTS kredilik tez çalışması

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ 1. GetFit (Spor Merkezi) Uygulaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ 1. GetFit (Spor Merkezi) Uygulaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ 1 GetFit (Spor Merkezi) Uygulaması Hazırlayanlar : Metin Hasdemir 1358110097 Burak Eregar 1358110099 Danışman

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğinde Sistem Analizi ve Tasarımı Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU Papatya Yayıncılık Eğitim İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic.

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir.

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir. Yapısal Sistem Analiz ve Tasarım Metodu SSADM waterfall model baz alınarak uygulanan bir metottur. İngiltere de kamusal projelerde 1980 lerin başında kullanılan sistem analizi ve tasarımı konularındaki

Detaylı

Özgeçmiş Burak ÖZ. Telefon: (90)

Özgeçmiş Burak ÖZ. Telefon: (90) Özgeçmiş Burak ÖZ Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZ Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı, Zonguldak. Telefon: (90) 505-713-1978 Email: ozbrk@yahoo.com

Detaylı

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ Yapılandırılmamış Verilerinizi Kontrol Edin TITUS.com /DETECH.com.tr TITUS Veri Sınıflandırma Çözümünün Yararları Yapılandırılmamış Verileri Tanımlayın E-posta ve dokümanların

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

> what is ansible*? "infrastructure as code"

> what is ansible*? infrastructure as code > what is ansible*? "infrastructure as code" synthesis of; - configuration management, automation tools (Puppet, Chef, cfengine) - deployment tools (Capistrano, Fabric) - ad-hoc task execution tools (Func,

Detaylı

İş Başında Eğitim nedir?

İş Başında Eğitim nedir? İş Başında nedir? Çalışanın ya da çalışanların, konusunda uzman bir eğitmen/danışmanın öncülüğünde belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesine dayalı eğitimdir. İş Başında (On the

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

Süreç Analizi & İyileştirme (ISE 515) Ders Detayları

Süreç Analizi & İyileştirme (ISE 515) Ders Detayları Süreç Analizi & İyileştirme (ISE 515) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Süreç Analizi & İyileştirme ISE 515 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler Kişisel Bilgiler Soyadı: Özturan Adı: Meltem Seba Akademik Pozisyonu: Profesör Yönetim Bilişim sistemleri Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doğum Tarihi:

Detaylı

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk Özgür Tüfekçi, Ürün Yöneticisi IBM Software, Rational ANKARA ozgurt@tr.ibm.com IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk İçerik Yazılım Tedariğinde Zorluklar

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Akılda kalıcı sahneler

Akılda kalıcı sahneler Akılda kalıcı sahneler Autodesk 3ds Max Design 2012 yazılımı yeni render araçlarını sunar, geliştirilmiş iteratif iş akışı ve verimlilik sağlayan geliştirilmiş grafik çekirdeği. Bu sürüm ile, Autodesk

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions

Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions for Electrical Energy Systems www.t4e.com.tr Rüzgar Enerjİsİ Wind Energy GÜNEŞ ENERJİSİ Solar Power HİDROELEKTRİK

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS www.t4e.com.tr RÜZGAR ENERJİSİ WIND ENERGY GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR POWER HİDROELEKTRİK

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi

Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi Ulaş Çubuk / Yesim Mutlu Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi 15/Ekim/2009 Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi GÜNDEM Giriş WebSphere BPM Business Space

Detaylı