Adım Adım Microsoft Office Word 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adım Adım Microsoft Office Word 2007"

Transkript

1 Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Sevgin Güngör

2 arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: (4 hat) Faks: e-posta: Orijinal Ýngilizce Baský: Microsoft Office Word 2007 Step by Step, Joyce Cox and Joan Preppernau Copyright 2007, Joyce Cox, Joan Preppernau, and Online Training Solutions, Inc. ORÝJÝNAL YAYINCI Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA ile yapýlan anlaþma sonucu tüm haklarýyla yayýmlanmýþtýr. Türkçe yayým haklarý arkadaþ yayýnevinindir. Yayýncýnýn yazýlý izni olmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yolla, bu kitabýn içeriðinin bir kýsmý ya da tümü yeniden üretilemez, çoðaltýlamaz ve daðýtýlamaz. ISBN ANKARA, 2008 Çeviri Yayına Hazırlık Sayfa Düzeni Baský : Sevgin Güngör : Zeynep Kopuzlu : Özlem Çiçek Öksüz, Ayşegül Kuşçuoğlu : Özkan Matbaacılık ve Gazetecilik Ltd. Şti. Microsoft, ActiveX, Excel, InfoPath, Microsoft Press, Access, Aero, Calibri, Constantia, Encarta, Groove, Hotmail, Internet Explorer, Visual Basic, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Verdana, Visio, Webdings, Windows, Windows Live, Win dows Server, Windows Vista ve Wingdings Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde Microsoft Corporation ýn kayýtlý ticari markalarý ya da ticari markalarýdýr. Kitapta geçen diðer ürün ve þirket adlarý sahiplerinin ticari markalarý olabilir. Kitapta geçen örnek þirketler, kuruluþlar, ürünler, etki alaný adlarý, e-posta adresleri, logolar, kiþiler, yerler ve olaylar tümüyle gerçekdýþýdýr. Herhangi bir gerçek þirket, kuruluþ, ürün, etki alaný adý, e-posta adresi, logo, kiþi, yer ve olayla bir iliþki kurulmamýþtýr ya da bu biçimde anlaþýlmamalýdýr..

3 İçindekiler Yazarlar Hakkında...ix Word 2007 ye Giriş....xi Yeni Özellikler....xii Artık Başlayabiliriz!... xiv Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi... xv Uygulama Dosyalarıyla Çalışmak... xv Başlat Menüsünü Kullanmak... xvi İletişim Kutularında Gezinmek.... xvii Microsoft İş Sertifika Programı...xix Bir Sertifika Yolu Seçmek... xx Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı Olmak.... xx Microsoft İş Sertifika Sınavına Girmek... xxi Daha Fazla Bilgi İçin....xxii Kitabın Özellikleri ve Standartları...xxiii Kitabın CD sini Kullanmak.... xxv CD de Neler Var?... xxv Minimum Sistem Gereksinimleri... xxviii Uygulama Dosyalarını Yüklemek.... xxix Uygulama Dosyalarını Kullanmak... xxx Uygulama Dosyalarını Kaldırmak... xxxi Yardım Almak...xxxiii Bu Kitap ve Ekindeki CD ile İlgili Yardım Almak... xxxiii Word 2007 ile İlgili Yardım Almak.... xxxiii Daha Fazla Bilgi İçin.... xxxvii Hızlı Başvuru... xxxix iii

4 iv İçindekiler 1 Word 2007 yi Keşfetmek 1 Word Ortamında Çalışmak Belge Açmak ve Kapatmak, Belgede Gezinmek Açıklama Kutusu: Önceki Sürümlerle Uyumluluk Belgenin Farklı Görünümlerini Görüntülemek Belge Oluşturmak ve Kaydetmek Belgenin Önizlemesini Yapmak ve Belgeyi Yazdırmak Önemli Noktalar Belgeleri Düzenlemek ve Denetlemek 33 Belgede Deðiþiklikler Yapmak Açıklama Kutusu: Üstüne Yaz a Ne Oldu? Açıklama Kutusu: Pano Hakkýnda Kaydedilmiþ Metin Eklemek Açıklama Kutusu: Tarih ve Saat Eklemek En Uygun Sözcüðü Bulmak Açıklama Kutusu: Bilgi Araþtýrmak Açıklama Kutusu: Metin Çevirisi Yapmak Belge Anahattýný Yeniden Düzenlemek Metni Bulmak ve Deðiþtirmek Yazým ve Dilbilgisi Hatalarýný Düzeltmek Açıklama Kutusu: Belge Ýstatistiklerini Görüntülemek Belgeye Son Şeklini Vermek Açıklama Kutusu: Dijital Ýmza Eklemek Önemli Noktalar Metnin Görünüþünü Deðiþtirmek 65 Metin ve Paragraflarý Hýzlý Biçimlendirmek Karakterlerin Görünüþünü Elle Deðiþtirmek Açıklama Kutusu: Büyük/Küçük Harf ve Karakter Biçimlendirme Paragraflarýn Görünüþünü Elle Deðiþtirmek Açıklama Kutusu: Biçimlendirmeyi Bulmak ve Deðiþtirmek Listeler Oluþturmak ve Deðiþtirmek Açıklama Kutusu: Metni Yazarken Biçimlendirmek Önemli Noktalar... 93

5 İçindekiler v 4 Belgenin Görünüşünü Değiştirmek 95 Belgenin Arka Planını Değiştirmek Açıklama Kutusu: Bir Resmi Filigran Olarak Kullanmak Belgenin Temasını Değiştirmek Şablonlarla Çalışmak Açıklama Kutusu: Var Olan Bir Belgeye Farklı Bir Şablon Uygulamak Üstbilgiler ve Altbilgiler Eklemek Her Sayfada Görünenleri Denetlemek Açıklama Kutusu: Sayfa Numaralarını Eklemek ve Biçimlendirmek Önemli Noktalar Bilgiyi Sütunlarda ve Tablolarda Sunmak 123 Bilgiyi Sütunlarda Sunmak Sekmeli Liste Oluşturmak Bilgiyi Tabloda Sunmak Açıklama Kutusu: Diğer Düzen Seçenekleri Tablo Bilgilerini Biçimlendirmek Tabloda Hesaplamalar Yapmak Açıklama Kutusu: Tablo Stilleri Oluşturmak Sayfa Düzenini Denetlemek İçin Tablo Kullanmak Açıklama Kutusu: Excel Verilerinin Nasıl Ekleneceğine Karar Vermek Önemli Noktalar Resimler, Simgeler ve Denklemlerle Çalışmak 157 Resimler Eklemek ve Değiştirmek Açıklama Kutusu: Küçük Resimleri Düzenlemek Süslü Metin Oluşturmak Açıklama Kutusu: Bir Paragrafın İlk Harfini Biçimlendirmek Şekiller Çizmek ve Değiştirmek Sayfadaki Öğelerin Birbiriyle Olan İlişkisini Değiştirmek Simgeler ve Denklemler Eklemek Önemli Noktalar Diyagramlar ve Grafiklerle Çalışmak 187 Diyagram Oluşturmak Diyagramı Değiştirmek Grafik Eklemek Grafiği Değiştirmek

6 vi İçindekiler Var Olan Verileri Bir Grafikte Kullanmak Önemli Noktalar Uzun Belgelerle Çalışmak 217 Hazır Belge Bölümleri Eklemek İçindekiler Tablosu Oluşturmak ve Değiştirmek Açıklama Kutusu: Başka Türde Tablolar Oluşturmak Dizin Oluşturmak ve Değiştirmek Yer İşaretleri ve Çapraz Başvurular Eklemek Köprüler Eklemek Kaynaklar Eklemek ve Kaynakça Oluşturmak Açıklama Kutusu: Dipnotlar ve Sonnotlar Eklemek Önemli Noktalar Form Mektuplar, E-Posta İletileri ve Etiketler Oluşturmak 255 Adres Mektup Birleştirmeyi Anlamak Adres Mektup Birleştirme İçin Veriler Hazırlamak Açıklama Kutusu: Veri Kaynağı Olarak Outlook Kişiler Listesini Kullanmak. 262 Form Mektup Hazırlamak Form Mektubu Veri Kaynağıyla Birleştirmek Açıklama Kutusu: Zarfları Yazdırmak Birden Fazla Alıcıya Kişiselleştirilmiş E-Posta İletisi Göndermek Etiketler Oluşturmak ve Yazdırmak Önemli Noktalar Başkalarıyla İşbirliği Yapmak 279 Word den Doğrudan Belge Göndermek Açıklama Kutusu: Belge Fakslamak Belge Değişikliklerini İzlemek ve Yönetmek Açıklamalar Eklemek ve Açıklamaları Gözden Geçirmek Açıklama Kutusu: El Yazıyla Yazılmış Değişiklikleri Girmek Belgeleri Karşılaştırmak ve Birleştirmek Belgeyi Parolayla Korumak Değişiklikleri Engellemek Belge Çalışma Alanlarını Kullanmak Önemli Noktalar

7 İçindekiler vii 11 Word Dışında Kullanmak için Belgeler Oluşturmak 305 Bir Dosyayı Farklı Biçimde Kaydetmek Açıklama Kutusu: PDF Dosyası Kaydetmek Açıklama Kutusu: Eklentileri Kullanmak Web Belgesi Oluşturmak ve Düzenlemek Web Günlüğü Postası Oluşturmak Açıklama Kutusu: Web Günlüğü Hesabı Oluşturmak XML Belgesi Oluşturmak Açıklama Kutusu: DOCX Biçimi Önemli Noktalar Word ü Özelleştirmek 329 Varsayılan Program Seçeneklerini Değiştirmek Sık Kullanılan Word Komutlarını Kolay Erişilebilir Hale Getirmek Komutları Belirli Bir Belgeyle Kullanılabilir Hale Getirmek Özel Bir Klavye Kısayolu Oluşturmak Açıklama Kutusu: Yerleşik Klavye Kısayollarını İzlemek Önemli Noktalar Sözlük Dizin

8 viii İçindekiler

9 Yazarlar Hakkında Joyce Cox Joyce, teknik altyapısı olmayan insanlar için teknik konularda eğitim malzemeleri geliştirmek alanında 25 yıllık tecrübeye sahiptir. Office ve Windows teknolojileri hakkında onlarca kitap yazmıştır. Online Training Solutions, Inc. (OTSI) Başkan Yardımcısı dır. Online Press in başkanlığını ve baş yazarlığını yapmıştır. Burada başlangıç ve orta düzey yetişkinler için bilgisayar eğitimi kitaplarından oluşan Hızlı Kurs dizisini geliştirmiştir. Aynı zamanda Microsoft Press in ilk yönetici editörü olup Sybex ve California Üniversitesi için de editörlük yapmıştır. Joyce ve eşi Ted, Washington, Bellevue de yaşamakta ve ellerinden geldiğince sıklıkla Cascade Dağı eteklerindeki minik, çevrimdışı evlerine kaçmaktadırlar. Joan Preppernau Joan, Windows ve Office hakkında, çok bilinen Adım Adım Microsoft Windows XP de dahil olmak üzere ondan fazla kitap yazmıştır. Bilgisayar kullanmayı kelimenin tam anlamıyla babasının dizinin dibinde öğrenen Joan, bilgisayar endüstrisinin çeşitli alanlarında edindiği geniş kapsamlı tecrübeleri, ilginç, kullanışlı ve okur dostu eğitim malzemeleri üretmek için duyduğu heyecanla birleştirmiştir. Online Training Solutions Inc. (OTSI) Başkanı dır. İnternet in gücü ve teknolojiye olan tutkusu, son 15 yılda Joan un Yeni Zelanda, İsveç, Danimarka ve ABD nin çeşitli yerlerinde yaşamasını ve çalışmasını sağlamıştır. Sonunda her gün güneşi görmenin mutluluğunu keşfeden Joan, yakın zamanda eşi Barry ve kızları Trinity ile birlikte San Diego, California ya yerleşmiştir. ix

10 x Yazarlar Hakkında Ekip OTSI yayın ekibinin çalışkan üyelerinin desteği olmasaydı, bu kitap asla var olmazdı. Susie Bayers ve Marlene Lambert editoryal süreci, Robert (RJ) Cadranell de üretim sürecini yönettiler. Jamie Odell kitabın düzeltme işlemlerini yaptı; Jan Bednarczuk dizinini yarattı. Lisa Van Every, Adobe InDesign kullanarak kitabın sayfa düzenini yaparken, Jeanne Craver grafikleri işledi. Ekibimizin diğer bir önemli üyesi, Microsoft Press Dizi Editörü Sandra Haynes, yazım ve üretim süreçleri boyunca paha biçilmez destek sağladı. Online Training Solutions, Inc. (OTSI) OTSI, bilgi alanında çalışanlar ve ev kullanıcıları için Office ve Windows eğitim ürünlerinin tasarımı, yaratımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır. OTSI hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin:

11 Word 2007 ye Giriş Microsoft Office Word 2007 ihtiyacınız olabilecek tüm iş ve kişisel belgelerinizi hızla ve etkin biçimde oluşturmanızı ve biçimlendirmenizi sağlayan gelişmiş bir sözcük işleme programıdır. Word ü şu amaçlarla kullanabilirsiniz: l Grafikler ve diyagramlar gibi görsel öğelerle zenginleştirilmiş, etkileyici ve profesyonel görünümlü belgeler oluşturmak. l Metnin yazı tipini, boyutunu, rengini, efektlerini ve sayfa arka planını belirleyen stiller ve temalar uygulayarak belgelere tutarlı bir görünüm kazandırmak. l Kapak sayfaları ve kenar çubukları gibi önceden biçimlendirilmiş öğeleri ve hazır içerikleri saklamak ve tekrar kullanmak. l Kişisel e-posta iletileri oluşturmak ve adresleri tekrar yazmaya gerek duymaksızın birden fazla alıcıya göndermek. l İçindekiler tablosu, dizin ve kaynakça oluşturarak uzun belgelerdeki bilgileri kolay erişilebilir hale getirmek. l Kimlerin ne tür değişiklikler yapabileceğini denetleyerek, kişisel bilgileri kaldırarak ve dijital imza uygulayarak belgelerinizi korumaya almak. Word ün 2007 sürümü, önceki sürümlerden çok miktarda aktarımın yanı sıra pek çok farklılık da taşır. Gözle görülür değişikliklerden bazılarını programı başlattığınız anda fark edebilirsiniz, çünkü Word 2007 yi Keşfetmek başlıklı 1. bölümde anlatıldığı gibi program penceresi tamamen yeni bir görünüme sahiptir. Ancak geliştirmeler görünüşün çok ötesindedir. Kitap boyunca sizin için kullanışlı olabilecek her yeni özelliği ele alacak; nasıl ve ne zaman kullanabileceğinizi açıklayacağız. xi

12 xii Word 2007 ye Giriş Yeni Özellikler Word ün bu sürümünde çok fazla yeni özellik olduğu için, onları önceki kitaplarda olduğu gibi özel bir kenar resmiyle göstermeyeceğiz. Onun yerine bu özellikleri burada sıralayacağız. Word 2007 ye önceki bir sürümden geçiş yapıyorsanız, büyük olasılıkla eski ve yeni arasındaki farkları ve bunların sizi nasıl etkileyeceğini, ayrıca bunlar hakkında en hızlı biçimde nasıl bilgi sahibi olabileceğinizi merak ediyorsunuzdur. Aşağıdaki bölümler, geçiş yaptığınız sürüme bağlı olarak, bilmek isteyebileceğiniz yeni özellikleri sıralar. Bu özellikler hakkındaki bilgilere çabuk ulaşmak için kitabın arkasındaki dizini kullanabilirsiniz. Word 2003 ten Geçiş Yapıyorsanız Önceden Word 2003 kullanıyor idiyseniz, Word 2007 nin yalnızca güzel ve kapsamlı görünen bir araçlar ve özellikler kümesine aşamalı bir geçişten ibaret olmadığını kısa sürede fark edeceksiniz. Belgelerle çalışmaya daha verimli bir yaklaşım getirmenin yanı sıra, Word 2007 çok sayıda yeni ve gelişmiş özellik içerir: l Şerit. Artık menülerde, altmenülerde ve iletişim kutularında iz sürmenize gerek yok. Bu yeni arayüz, çoğu kişinin en sık kullandığı komutları düzenler ve program penceresindeki sekmeler sayesinde kolay erişilebilir hale getirir. l Canlı önizleme. Bir biçimlendirme seçeneğinin etkisini, uygulamadan önce görebilirsiniz. l Yapı taşları. Önceden tanımlanmış yapı taşları, birbiriyle eşleşen kapak sayfaları, alıntı kutuları, kenar çubukları ile üstbilgi ve altbilgilerden oluşan kümeler içerir. l Stil kümeleri ve belge temaları. Farklı bir stil kümesi ya da tema uygulayarak ve seçim yapmadan önce seçiminizin etkisinin önizlemesine bakarak, belgenizin görünüşünü çabucak değiştirebilirsiniz. l SmartArt grafikleri. 3-B şekiller, şeffaflık, gölgelendirme ve diğer efektlerle gelişmiş diyagramlar oluşturmak için bu muhteşem grafik aracını kullanabilirsiniz. l Gelişmiş grafik oluşturma. Bağlı bir Microsoft Office Excel çalışma sayfasına verileri girin ve seçtiğiniz türdeki grafikte verilerinizin nasıl anında işaretlendiğini görün. l Belge temizleme. Word bir belgeyi son olarak ilan etmenizden önce belge üzerinde depolanmış açıklamaları, gizli metinleri ve kişisel bilgileri bulur ve kaldırır. l Yeni dosya biçimi. Yeni Microsoft Office Açık XML Biçimleri, dosya boyutunu küçültür ve veri kayıplarının önlenmesini sağlar.

13 Word 2007 ye Giriş xiii Word 2002 den Geçiş Yapıyorsanız Önceki bölümde sıralanan özelliklere ek olarak, Word 2002 den (Microsoft Office XP sisteminin bir parçası) geçiş yapıyorsanız, Word 2003 te getirilmiş olan aşağıdaki yeni özellikleri de bilmenizde fayda vardır: l Sayfa Düzeni görünümü. Belgeleri yazdırma gereği duymadan ekranda görüntüleyebilir ve kolaylıkla okuyabilirsiniz. Açıklamalar, vurgular ve düzenlemeler yapmak için Okuma Modu İşaretleme araç çubuğundaki düğmeleri kullanabilirsiniz. l Küçük resimler. Belgenin sayfalarının küçük resimlerini görüntüleyerek belgeye göz atabilirsiniz. l Akıllı Etiketler. Adlar ve adresler gibi öğeleri işaretleyebilir ve daha sonra bu tür bilgilerle genel görevler gerçekleştirmek için seçenekler içeren bir menü görüntüleyebilirsiniz. l Arama hizmeti. Bilgisayarınızda ya da İnternet te destekleyici bilgiler bulabilirsiniz. l El yazısı desteği. Tablet PC de Word belgelerine açıklamalarınızı elle yazabilirsiniz. l Ekleme ve silme renkleri. Belgedeki değişiklikleri ve açıklamaları izlerken, eklemeler ile silmeleri ve farklı kullanıcıların yaptığı değişiklikleri kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. l Balon denetimi. Düzenleme balonlarını ve açıklama balonlarını birbirinden bağımsız olarak görüntüleyebilir ya da gizleyebilirsiniz. l Düzenleme ve biçimlendirme denetimi. Bir belgenin değiştirilip değiştirilemeyeceğini ve nasıl değiştirilebileceğini belirleyebilirsiniz. l Paylaşılan çalışma alanları. Bir dosyayı ek olarak gönderebilir ve Microsoft SharePoint ürünleri ve teknolojileriyle yaratılmış bir işbirliği sitesinde otomatik olarak bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. l XML becerileri. Bir Word belgesini XML dosyası biçiminde kaydedebilirsiniz. l Belge özetleri. Belgenin kilit noktalarını ayrıştırabilirsiniz. l Okunurluk istatistikleri. Belgenin okunurluk oranını tespit etmenizi sağlayacak istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

14 xiv Word 2007 ye Giriş Word 2000 den Geçiş Yapıyorsanız Eğer Word 2000 den yükseltme yapıyorsanız, yakalamanız gereken çok fazla yenilik vardır, ancak göstereceğiniz çabaya kesinlikle değer. Önceki bölümlerde sıralanan özelliklere ek olarak, Word 2002 de getirilen aşağıdaki özellikler sizin için yenidir: l Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesi. Tüm belgedeki paragraf stilleri ve karakter biçimlendirmesiyle tek bir görev bölmesinden çalışabilirsiniz. Metinden biçimlendirme oluşturabilir, görüntüleyebilir, seçebilir, uygulayabilir ve temizleyebilirsiniz l Biçimlendirme Görüntüle görev bölmesi. Seçili metnin biçimlendirme özniteliklerini görüntüleyebilirsiniz. l Gelişmiş işbirliği. Bir belge üzerinde başkalarıyla birlikte çalışırken gelişmiş Gözden Geçirme araç çubuğunu kullanabilirsiniz. l Gelişmiş tablo ve liste biçimlendirmesi. Tabloları kolaylıkla kopyalayabilir, biçimlendirebilir ve sıralayabilirsiniz; karmaşık paragraf yapıları olan listeler oluşturabilirsiniz. l Gelişmiş güvenlik arayüzü. Seçenekler iletişim kutusundaki tek bir sekmeden güvenlik seçeneklerine erişebilirsiniz. l Bilgi koruma. Belge özellikleri olarak depolanmış kişisel bilgileri ve açıklamalar ya da izlenen değişiklikler ile ilişkilendirilmiş adları kaldırabilirsiniz. Artık Başlayabiliriz! Word ile doğuşundan beri çalışıyoruz. Bugüne kadar her sürüm, gündelik belge oluşturma işlemini biraz daha kolaylaştıran özellikler sundu. Ancak bu, uzun zamandır gerçekten gülümsememizi ve hayranlık içinde Vay! dememizi sağlayan ilk sürüm oldu. Size Microsoft Office Word 2007 yi tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.

15 Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi Bu kitaptaki işletim sistemiyle ilişkili ekran görüntüleri ve yönergeler Windows Vista içindir ama kitabı okumak ve alıştırmaları uygulamak için Windows Vista zorunlu değildir; bunları Microsoft Windows XP yüklü bir bilgisayarda da yapabilirsiniz. Bu kitaptaki alıştırmalarla Windows XP yüklü bir bilgisayarda çalışırken karşılaşacağınız farklılıkların çoğu işlemlerden çok görünüşle ilgilidir. Örneğin, Windows Vista Başlat düğmesi, dikdörtgen değil yuvarlaktır ve Başlat etiketi yoktur, pencere çerçeveleri ve pencere yönetim düğmeleri farklı görünür, ayrıca sisteminiz Windows Aero yu destekliyorsa pencere çerçeveleri şeffaftır. Bu kısımda, alıştırmaları Windows XP de yapabilmek için menüleri ve iletişim kutularını nasıl kullanacağınız anlatılmıştır. Farklılıklar alıştırmaları tamamlarken hiçbir zorluk yaşamayacağınız kadar azdır. Uygulama Dosyalarıyla Çalışmak Kitabın CD sini Kullanmak kısmında verilen yönergeler Windows Vista içindir. Uygulama CD sindeki uygulama dosyalarını yüklerken, kullanırken, kaldırırken Windows XP'deki tek farklılık varsayılan yükleme konumu ve kaldırma işlemidir. Windows Vista yüklü bir bilgisayarda, uygulama dosyalarının varsayılan yükleme konumu Belgeler\MSP\AA_Word2007 dir. Windows XP yüklü bir bilgisayarda, uygulama dosyalarının varsayılan yükleme konumu Belgelerim\MSP\AA_Word2007 dir. Bilgisayarınızda Windows XP yüklü ise, alıştırmalarda Belgeler klasörüne gitmeniz istendiğinde Belgelerim klasörüne gitmelisiniz. Uygulama dosyalarını Windows XP yüklü bir bilgisayardan kaldırmak için: 1. Windows görev çubuğunda Başlat düğmesini tıklayın. Denetim Masası nı tıklayın. 2. Denetim Masası nda, Program Ekle veya Kaldır ı tıklayın (Klasik görünümde çift tıklayın). xv

16 xvi Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi 3. Program Ekle veya Kaldır penceresinde, Adım Adım Microsoft Office Word 2007 yi seçin ve Kaldır ı tıklayın. 4. Silmeyi onaylamanızı isteyen Program Ekle veya Kaldır ileti kutusunda Evet i tıklayın. Önemli Uygulama dosyalarını yüklerken ya da kaldırırken yardıma ihtiyacınız olursa, bu kitabın sonraki sayfalarındaki Yardım Almak kısmına bakın. Microsoft Ürün Destek Hizmetleri bu kitap ya da CD'si ile ilgili destek sağlamaz. Başlat Menüsünü Kullanmak Windows XP yüklü bir bilgisayarda Word 2007 yi başlatmak için: Ü Başlat düğmesini tıklayın, Tüm Programlar ı işaret edin, Microsoft Office i tıkladıktan sonra Microsoft Office Word 2007 yi tıklayın. Windows Vista'nın Başlat menüsündeki klasörler dikey olarak genişler. Windows XP'nin Başlat menüsündeki klasörler yatay olarak genişler. Bu farkı kitaptaki ekran görüntüleriyle kendi Başlat menünüzü karşılaştırdığınızda göreceksiniz.

17 Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi xvii İletişim Kutularında Gezinmek Windows XP yüklü bir bilgisayarda, çalışacağınız iletişim kutularının bazıları, yalnızca görsel olarak bu kitapta gösterilenlerden farklı olmayacak, bunun yanı sıra farklı da çalışacaktır. Bu iletişim kutuları belirli bir konuma gitmenizi sağlayan iletişim kutuları gibi temelde Word ve işletim sistemi için aynı işlevleri olan arabirimlerdir. Örneğin aşağıda Windows Vista ve Windows XP üzerinde çalışan Word 2007 Aç iletişim kutuları ve gösterilmiştir. Windows XP sürümü Windows Vista sürümü Windows Vista da Bölüm1 klasörüne gitmek için: Ü Sık Kullanılan Bağlantılar bölmesinde, Belgeler'i tıklayın. Sağdaki klasör içeriği bölmesinde sırasıyla MSP, AA_Word2007 ve Bölüm1 i çift tıklayın. Windows Vista da AA_Word2007 klasörüne geri gitmek için: Geri Bir Düzey Yukarı Ü İletişim kutusunun sol üst köşesinde, Geri düğmesini tıklayın. Windows XP de Bölüm1 klasörüne gitmek için: Ü Yerler çubuğunda, Belgelerim i tıklayın. Sağdaki klasör içeriği bölmesinde sırasıyla MSP, AA_Microsoft Word 2007 ve Bölüm1 i çift tıklayın. Windows XP de AA_Word2007 klasörüne geri gitmek için: Ü Araç çubuğunda Bir Düzey Yukarı düğmesini tıklayın.

18

19 Microsoft İş Sertifika Programı Masaüstü bilgisayar yetkinliği, günümüzün iş dünyasında gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak birçok işveren, elemanlarını seçerken, işe alırken ve eğitirken, çalışanlarının yetkinliğinden emin olmak için teknoloji sertifikalarının tarafsızlığına ve tutarlılığına güvenmektedir. Çalışan veya iş arayan biri olarak teknoloji sertifikasıyla, başarılı olmanız için gereken becerilere sahip olduğunuzu kanıtlayabilir ve şimdiki ya da gelecekteki işvereninizi, sizi eğitmek için ayrıca para ve çaba harcamaktan kurtarabilirsiniz. Microsoft İş Sertifika Programı, çalışanların Windows Vista ve Microsoft Office 2007 program becerilerini doğrulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sertifikaya giden iki yol vardır: l Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı (MCAS), Windows Vista veya Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office Access 2007 gibi bir ya da daha çok Microsoft Office 2007 programında sertifika sınavına girerek Windows Vista da ya da Microsoft Office 2007 paketinde dünya çapında geçerli beceri standartlarını kanıtlamış kişidir. l Microsoft Sertifikalı Uygulama Profesyoneli (MCAP), Microsoft Office 2007 paketine ve Microsoft SharePoint ürünlerine ve teknolojilerine ait bilgisini bir üst düzeye çıkarmış ve bir sertifika sınavına girerek Office paketinin işbirlikçi gücünü Bütçe Analizi ve Tahmin ya da İçerik Yönetimi ve İşbirliği gibi mesleki uygulamalarda kullanabileceğini kanıtlamış kişidir. Sertifika aldıktan sonra, uygun sertifika göstergesi ile birlikte MCAS ya da MCAP logosunu kartvizitlerinize ve diğer kişisel tanıtım malzemelerinize ekleyebilirsiniz. Bu logo, sertifika için gerekli olan uygulamalarda ya da çapraz-uygulama becerilerinde yetkin olduğunuzu gösterir. xix

20 xx Microsoft İş Sertifika Programı Bir Sertifika Yolu Seçmek Gerçekleştirmek istediğiniz Microsoft İş Sertifikası yolunu seçerken, şunları göz önünde bulundurmalısınız: l Aşina olduğunuz program ve program sürümleri l Programı kullanmış olduğunuz süre l O programın kullanımı için aldığınız eğitimin resmi ya da gayrı resmi oluşu MCAS düzeyindeki sertifika adaylarının, bir belgeyi ya da hesap tablosunu biçimlendirmek gibi çeşitli standart iş uygulamalarını başarıyla tamamlamaları beklenir. Başarılı adaylar genellikle altı ay ya da daha uzun süre, resmi olarak eğitmen rehberliğinde veya MCAS onaylı kitapları, kılavuzları ya da etkileşimli bilgisayar tabanlı malzemeleri kullanarak bireysel çalışma yoluyla, Windows Vista da veya belirli bir Office programında tecrübe edinmişlerdir. MCAP düzeyindeki sertifika adaylarının, Microsoft Office 2007 ürün paketini bütün halinde kullanıp ileri seviyede işlemler gerçekleştirerek, daha karmaşık, iş odaklı uygulamaları başarıyla tamamlamaları beklenir. Başarılı adaylar genellikle altı ay ya da daha uzun süre, resmi olarak eğitmen rehberliğinde veya MCAS onaylı malzemeler kullanarak bireysel çalışma yoluyla, programlarda tecrübe edinmişlerdir. Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı Olmak Her MCAS ve MCAP sertifika sınavı, Windows Vista ve Office 2007 programlarının işyerlerinde nasıl kullanıldığına ilişkin çalışmalardan elde edilen beceri standartlarına göre geliştirilmektedir. Bu standartlar her sınavın kapsamını belirlediği için, sertifika sınavlarına nasıl hazırlanacağınıza dair önemli bilgiler verirler. Microsoft Office Word 2007 üzerine Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı olarak sertifika almak için, şu altı alanda yetkinliğinizi kanıtlamanız gerekmektedir: l Belge yaratmak ve özelleştirmek. Çabucak belge yaratma ve biçimlendirme; sayfaları biçimlendirerek sayfa düzeni yapma; belgeleri ve içeriği daha kolay bulunur hale getirme; özelleştirme seçenekleriyle Word 2007 yi kişiselleştirme becerilerinizi sergilemelisiniz. l İçeriği biçimlendirmek. Stil yaratma ve değiştirme ile sekmeleri ayarlama da dahil olmak üzere, metin ve paragraf biçimlendirme; keserek, kopyalayarak ve yapıştırarak, ayrıca bulma ve değiştirme yoluyla metni şekillendirme; sayfa sonları ve bölüm sonları ile sayfaları denetleme becerilerinizi sergilemelisiniz.

21 Microsoft İş Sertifika Programı xxi l Görsel içerikle çalışmak. Resim, küçük resim, SmartArt grafikleri ve şekiller ekleme ve biçimlendirme; WordArt kullanarak grafik metinler ekleme, alıntı yapma ve büyük harfleri küçültme; metin kutuları ekleme, biçimlendirme ve birbirine bağlama becerilerinizi sergilemelisiniz. l İçeriği düzenlemek. Hızlı Parçalar yaratma ve kullanma; listeler yaratma, değiştirme ve gruplama; hücreleri birleştirme ve ayırma ile hesaplamalar yapma da dahil olmak üzere, tablolar yaratma ve biçimlendirme; alıntılar, kaynakçalar, şekil ve dizin tabloları ekleme ve biçimlendirme; form mektupları, zarflar ve etiketler oluşturmak için adres mektup birleştirmeyi kullanma becerilerinizi sergilemelisiniz. l Belgeleri gözden geçirmek. Bir belgede gezinme ve farklı bir görünüme geçme; belgeleri karşılaştırma ve birleştirme; izlenen değişiklikleri yönetme ve açıklamalar ile çalışma becerilerinizi sergilemelisiniz. l İçerik paylaşmak ve güvenliği sağlamak. Uygun biçimde kaydederek, uygun olmayan ya da özel bilgileri kaldırarak ve son olarak işaretleyerek paylaşmak üzere belgeyi hazırlama; bir belgeye erişim izinlerini kısıtlama, parola ayarlama ve bunu koruma; dijital imza ekleme becerilerinizi sergilemelisiniz. Microsoft İş Sertifika Sınavına Girmek Windows Vista ve Office 2007 programları için MCAS ve MCAP sertifika sınavları, Windows Vista işletim sisteminin ya da Office paketindeki bir ya da daha fazla programın etkileşimli bir simülasyonunu (bir dijital model) kullanarak iş ile ilgili görevleri tamamlamanızı gerektiren performansa dayalı sınavlardır. Sınavla İlgili İpuçları l Her soruda verilen yönergeleri tam ve doğru biçimde izleyin. l Aksini yapmanız özellikle istenmedikçe istenen bilgileri yönergelerde göründüğü gibi biçimlendirmesini yinelemeden girin. Örneğin, girmeniz istenen metin ve değerler yönergelerde kalın ve altı çizili olarak görünebilir (örneğin, metin), ama bu bilgileri biçimlendirme uygulamadan girmelisiniz. l Yönergelerde özellikle aksi belirtilmediği sürece, bir sonraki soruya geçmeden önce tüm iletişim kutularını kapatın. l Yönergelerde özellikle aksi belirtilmediği sürece, bir sonraki soruya geçmeden önce görev bölmelerini kapatmayın. l Bir belgeyi, çizelgeyi, grafiği, raporu ya da slaydı yazdırmanız istenirse, görevi yerine getirin, ancak gerçekte herhangi bir şeyin yazdırılmayacağını bilin.

22 xxii Microsoft İş Sertifika Programı l Fazladan tuşlara basmak ya da fare kullanmak konusunda endişe etmeyin. Çalışmanız, (yönergelerde belli bir yöntem kullanılması istenmediği sürece) kullandığınız yönteme ve soruyu cevaplamak için harcadığınız zamana göre değil, sonuca göre değerlendirilecektir. l Sınav sırasında bilgisayarınızda sorun yaşarsanız (örneğin, sınav yanıt vermezse ya da fare çalışmamaya başlarsa) ya da elektrik kesintisi meydana gelirse, hemen sınav merkezi yöneticisine başvurun. Yönetici bilgisayarı yeniden başlatır ve puanınız aynı kalacak şekilde kesintinin yaşandığı noktadan sınava devam etmenizi sağlar. Sertifika Alma Sınav bittiğinde, sınav merkezi yöneticisinin yardımıyla yazdırabileceğiniz bir puanlama raporu alırsınız. Puanınız geçerli standardı (alınması gereken en düşük puanı) sağlıyor veya aşıyorsa, yaklaşık 14 gün içinde adresinize bir sertifika postalanır. Daha Fazla Bilgi İçin Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı sınavları ve kurs materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki adresi ziyaret edin: Microsoft Sertifikalı Uygulama Profesyoneli sınavları ve kurs materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

23 Kitabın Özellikleri ve Standartları Bu kitap, Microsoft Office Word 2007 de gerçekleştirmek isteyeceğiniz tüm işlemler sırasında size adım adım kılavuz olacak şekilde tasarlandı. Baştan başlar ve alıştırmaları sırasıyla tamamlarsanız, sık kullanılan tüm PowerPoint belge türleriyle çalışmak ve yeni sunular yaratmak için gereken bilgileri edinirsiniz. Bununla birlikte her bölüm kendi içinde bütündür ve diğerlerinden bağımsızdır. Word ün önceki sürümlerinden biriyle çalıştıysanız ya da bütün alıştırmaları tamamladığınız halde bir süreci hatırlamak için yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, kitabın aşağıda belirtilen özellikleri size belirli bir bilgiyi nasıl bulacağınız konusunda yardımcı olacaktır: l Ayrıntılı içindekiler tablosu. Her bölümdeki başlıkların ve altbaşlıkların listesini içerir. l Bölüm sekmeleri. İstediğiniz bölümü kolayca bulmanızı sağlar. l Konu etiketli sayfa üstbilgileri. Bölüm içindeki konular tek numaralı sayfaların üstbilgilerinde yer alır ve istediğiniz konuyu hızla bulmanızı sağlar. l Hızlı Başvuru. Kitabın içinde ayrıntılı olarak anlatılan her konuyla ilgili genel yönergeler özetlenmiştir. Kendi belgelerinizle çalışırken hızlı bir tekrar yapmanızı ve hafızanızı tazelemenizi sağlar. l Ayrıntılı dizin. Belirli işlemleri, özellikleri ve genel kavramları bulabilirsiniz. l Uygulama CD si. Adım adım alıştırmaları yaparken kullanacağınız uygulama dosyalarının yanı sıra çeşitli İngilizce kaynaklar içerir. Ek olarak, kitabın sonunda bazı kavramların ve terimlerin tanımlarını içeren küçük bir sözlük bulunmaktadır. Bu kitabı kullanırken özel yönergelerin, basılacak tuşların, tıklanacak düğmelerin ve benzerlerinin nasıl gösterildiğini bilmek size zaman kazandıracaktır. xxiii

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Adım Adım Adım Microsoft Adım Office Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Steve Lambert, M. Dow Lambert III ve Joan Preppernau Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Mete Savaşer Çeviri: Selim Göksu

Detaylı

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Word 2007 Betül Bozyürük Düzelti: Görkem Can Grafik Uygulama: Barış Başaran Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

ADOBE ACROBAT. X STANDARD Uygulamasını Kullanma

ADOBE ACROBAT. X STANDARD Uygulamasını Kullanma ADOBE ACROBAT X STANDARD Uygulamasını Kullanma bildirimler Yasal bildirimler için bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: Yenilikler Yenilikler (Acrobat 10.1)...............................................................................................

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 Ankara, 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1... 3 1. RAPORLAR... 3 1.1. Raporun Bölümleri... 4 1.2. Denetimler...

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org OpenOffice.org Başlangıç Kılavuzu Ersan YILDIRIM OpenOffice.org Telif Hakkı Bu belge Ersan YILDIRIM tarafından hazırlanmış olup, CC lisansı (http://www.creativecommons.org) altında kopyalayabilir, türevlerini

Detaylı

Bölüm 4 Writer ile Başlamak

Bölüm 4 Writer ile Başlamak Başlangıç Kılavuzu Bölüm 4 Writer ile Başlamak LibreOffice ile Kelime İşlem Çevirmen: Ayhan YALÇINSOY Web:http://ayalcinsoy.wordpress.com E-posta: ayhanyalcinsoy@gmail.com Telif Hakkı Bu belgenin telif

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

ADOBE InCopy CS3 KULLANICI KILAVUZU

ADOBE InCopy CS3 KULLANICI KILAVUZU ADOBE InCopy CS3 KULLANICI KILAVUZU 2007 Adobe Systems Incorporated. Tüm hakları saklıdır. Windows ve Mac OS için Adobe InCopy CS3 Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz bir son kullanıcı sözleşmesi olan yazılım

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

Bölüm 1 LibreOffice Tanıtımı

Bölüm 1 LibreOffice Tanıtımı Başlangıç Kılavuzu Bölüm 1 LibreOffice Tanıtımı Çevirmen: Ayhan YALÇINSOY http://yalcinsoyayhan.wordpress.com Telif Hakkı Bu belgenin telif hakkı (Copyright 2011) aşağıda listelenmiş katkıcılara aittir.

Detaylı

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Güleser Çakmak Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı. BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken

Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı. BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken Genel bakış, yükleme ve temel kullanım (Türkçe Basım) Revizyon 13.06.20.1541

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

Office 2010 için çok özel ipuçları DOLU DOLU TAM 112 SAYFA! Türkçe sürüm. Yeni Microsoft Office i tüm detaylarıyla öğrenin! KİTAP

Office 2010 için çok özel ipuçları DOLU DOLU TAM 112 SAYFA! Türkçe sürüm. Yeni Microsoft Office i tüm detaylarıyla öğrenin! KİTAP Office 2010 için çok özel ipuçları KİTAP DOLU DOLU TAM 112 SAYFA! Türkçe sürüm Yeni Microsoft Office i tüm detaylarıyla öğrenin! R Word 2010 R Excel 2010 R PowerPoint 2010 R OneNote 2010 R Outlook 2010

Detaylı

Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı. BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken

Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı. BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken Genel bakış, yükleme ve temel kullanım (Türkçe Basım) Revizyon 12.09.20.1036

Detaylı

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır.

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. ABBYY FineReader 11 Kullanıcı Kılavuzu 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

Özellikle çoğaltma hakkı ve dağıtılması ve ayrıca başka dillere çevrilmesiyle ilgili tüm haklar saklıdır.

Özellikle çoğaltma hakkı ve dağıtılması ve ayrıca başka dillere çevrilmesiyle ilgili tüm haklar saklıdır. 2 Telif hakkı Telif hakkı Belgeler telif hakkı yasalarınca korunmuştur. Özellikle çoğaltma hakkı ve dağıtılması ve ayrıca başka dillere çevrilmesiyle ilgili tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

DYMO Label Software Kullanıcı Kılavuzu. Sürüm 7

DYMO Label Software Kullanıcı Kılavuzu. Sürüm 7 DYMO Label Software Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 7 DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 Tel: (203) 355-9000 Faks: (203) 355-9090 Ürün Bilgisi Açıklama: Doğrudan Isıl Yazıcı Modelleri:

Detaylı

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber

Detaylı

LotusLive inotes. LotusLive inotes Kullanıcı Kılavuzu

LotusLive inotes. LotusLive inotes Kullanıcı Kılavuzu LotusLive inotes LotusLive inotes Kullanıcı Kılavuzu LotusLive inotes LotusLive inotes Kullanıcı Kılavuzu Not Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce Özel Notlar sayfa 43 başlıklı konudaki

Detaylı