Adım Adım Microsoft Office Word 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adım Adım Microsoft Office Word 2007"

Transkript

1 Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Sevgin Güngör

2 arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: (4 hat) Faks: e-posta: Orijinal Ýngilizce Baský: Microsoft Office Word 2007 Step by Step, Joyce Cox and Joan Preppernau Copyright 2007, Joyce Cox, Joan Preppernau, and Online Training Solutions, Inc. ORÝJÝNAL YAYINCI Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA ile yapýlan anlaþma sonucu tüm haklarýyla yayýmlanmýþtýr. Türkçe yayým haklarý arkadaþ yayýnevinindir. Yayýncýnýn yazýlý izni olmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yolla, bu kitabýn içeriðinin bir kýsmý ya da tümü yeniden üretilemez, çoðaltýlamaz ve daðýtýlamaz. ISBN ANKARA, 2008 Çeviri Yayına Hazırlık Sayfa Düzeni Baský : Sevgin Güngör : Zeynep Kopuzlu : Özlem Çiçek Öksüz, Ayşegül Kuşçuoğlu : Özkan Matbaacılık ve Gazetecilik Ltd. Şti. Microsoft, ActiveX, Excel, InfoPath, Microsoft Press, Access, Aero, Calibri, Constantia, Encarta, Groove, Hotmail, Internet Explorer, Visual Basic, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Verdana, Visio, Webdings, Windows, Windows Live, Win dows Server, Windows Vista ve Wingdings Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde Microsoft Corporation ýn kayýtlý ticari markalarý ya da ticari markalarýdýr. Kitapta geçen diðer ürün ve þirket adlarý sahiplerinin ticari markalarý olabilir. Kitapta geçen örnek þirketler, kuruluþlar, ürünler, etki alaný adlarý, e-posta adresleri, logolar, kiþiler, yerler ve olaylar tümüyle gerçekdýþýdýr. Herhangi bir gerçek þirket, kuruluþ, ürün, etki alaný adý, e-posta adresi, logo, kiþi, yer ve olayla bir iliþki kurulmamýþtýr ya da bu biçimde anlaþýlmamalýdýr..

3 İçindekiler Yazarlar Hakkında...ix Word 2007 ye Giriş....xi Yeni Özellikler....xii Artık Başlayabiliriz!... xiv Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi... xv Uygulama Dosyalarıyla Çalışmak... xv Başlat Menüsünü Kullanmak... xvi İletişim Kutularında Gezinmek.... xvii Microsoft İş Sertifika Programı...xix Bir Sertifika Yolu Seçmek... xx Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı Olmak.... xx Microsoft İş Sertifika Sınavına Girmek... xxi Daha Fazla Bilgi İçin....xxii Kitabın Özellikleri ve Standartları...xxiii Kitabın CD sini Kullanmak.... xxv CD de Neler Var?... xxv Minimum Sistem Gereksinimleri... xxviii Uygulama Dosyalarını Yüklemek.... xxix Uygulama Dosyalarını Kullanmak... xxx Uygulama Dosyalarını Kaldırmak... xxxi Yardım Almak...xxxiii Bu Kitap ve Ekindeki CD ile İlgili Yardım Almak... xxxiii Word 2007 ile İlgili Yardım Almak.... xxxiii Daha Fazla Bilgi İçin.... xxxvii Hızlı Başvuru... xxxix iii

4 iv İçindekiler 1 Word 2007 yi Keşfetmek 1 Word Ortamında Çalışmak Belge Açmak ve Kapatmak, Belgede Gezinmek Açıklama Kutusu: Önceki Sürümlerle Uyumluluk Belgenin Farklı Görünümlerini Görüntülemek Belge Oluşturmak ve Kaydetmek Belgenin Önizlemesini Yapmak ve Belgeyi Yazdırmak Önemli Noktalar Belgeleri Düzenlemek ve Denetlemek 33 Belgede Deðiþiklikler Yapmak Açıklama Kutusu: Üstüne Yaz a Ne Oldu? Açıklama Kutusu: Pano Hakkýnda Kaydedilmiþ Metin Eklemek Açıklama Kutusu: Tarih ve Saat Eklemek En Uygun Sözcüðü Bulmak Açıklama Kutusu: Bilgi Araþtýrmak Açıklama Kutusu: Metin Çevirisi Yapmak Belge Anahattýný Yeniden Düzenlemek Metni Bulmak ve Deðiþtirmek Yazým ve Dilbilgisi Hatalarýný Düzeltmek Açıklama Kutusu: Belge Ýstatistiklerini Görüntülemek Belgeye Son Şeklini Vermek Açıklama Kutusu: Dijital Ýmza Eklemek Önemli Noktalar Metnin Görünüþünü Deðiþtirmek 65 Metin ve Paragraflarý Hýzlý Biçimlendirmek Karakterlerin Görünüþünü Elle Deðiþtirmek Açıklama Kutusu: Büyük/Küçük Harf ve Karakter Biçimlendirme Paragraflarýn Görünüþünü Elle Deðiþtirmek Açıklama Kutusu: Biçimlendirmeyi Bulmak ve Deðiþtirmek Listeler Oluþturmak ve Deðiþtirmek Açıklama Kutusu: Metni Yazarken Biçimlendirmek Önemli Noktalar... 93

5 İçindekiler v 4 Belgenin Görünüşünü Değiştirmek 95 Belgenin Arka Planını Değiştirmek Açıklama Kutusu: Bir Resmi Filigran Olarak Kullanmak Belgenin Temasını Değiştirmek Şablonlarla Çalışmak Açıklama Kutusu: Var Olan Bir Belgeye Farklı Bir Şablon Uygulamak Üstbilgiler ve Altbilgiler Eklemek Her Sayfada Görünenleri Denetlemek Açıklama Kutusu: Sayfa Numaralarını Eklemek ve Biçimlendirmek Önemli Noktalar Bilgiyi Sütunlarda ve Tablolarda Sunmak 123 Bilgiyi Sütunlarda Sunmak Sekmeli Liste Oluşturmak Bilgiyi Tabloda Sunmak Açıklama Kutusu: Diğer Düzen Seçenekleri Tablo Bilgilerini Biçimlendirmek Tabloda Hesaplamalar Yapmak Açıklama Kutusu: Tablo Stilleri Oluşturmak Sayfa Düzenini Denetlemek İçin Tablo Kullanmak Açıklama Kutusu: Excel Verilerinin Nasıl Ekleneceğine Karar Vermek Önemli Noktalar Resimler, Simgeler ve Denklemlerle Çalışmak 157 Resimler Eklemek ve Değiştirmek Açıklama Kutusu: Küçük Resimleri Düzenlemek Süslü Metin Oluşturmak Açıklama Kutusu: Bir Paragrafın İlk Harfini Biçimlendirmek Şekiller Çizmek ve Değiştirmek Sayfadaki Öğelerin Birbiriyle Olan İlişkisini Değiştirmek Simgeler ve Denklemler Eklemek Önemli Noktalar Diyagramlar ve Grafiklerle Çalışmak 187 Diyagram Oluşturmak Diyagramı Değiştirmek Grafik Eklemek Grafiği Değiştirmek

6 vi İçindekiler Var Olan Verileri Bir Grafikte Kullanmak Önemli Noktalar Uzun Belgelerle Çalışmak 217 Hazır Belge Bölümleri Eklemek İçindekiler Tablosu Oluşturmak ve Değiştirmek Açıklama Kutusu: Başka Türde Tablolar Oluşturmak Dizin Oluşturmak ve Değiştirmek Yer İşaretleri ve Çapraz Başvurular Eklemek Köprüler Eklemek Kaynaklar Eklemek ve Kaynakça Oluşturmak Açıklama Kutusu: Dipnotlar ve Sonnotlar Eklemek Önemli Noktalar Form Mektuplar, E-Posta İletileri ve Etiketler Oluşturmak 255 Adres Mektup Birleştirmeyi Anlamak Adres Mektup Birleştirme İçin Veriler Hazırlamak Açıklama Kutusu: Veri Kaynağı Olarak Outlook Kişiler Listesini Kullanmak. 262 Form Mektup Hazırlamak Form Mektubu Veri Kaynağıyla Birleştirmek Açıklama Kutusu: Zarfları Yazdırmak Birden Fazla Alıcıya Kişiselleştirilmiş E-Posta İletisi Göndermek Etiketler Oluşturmak ve Yazdırmak Önemli Noktalar Başkalarıyla İşbirliği Yapmak 279 Word den Doğrudan Belge Göndermek Açıklama Kutusu: Belge Fakslamak Belge Değişikliklerini İzlemek ve Yönetmek Açıklamalar Eklemek ve Açıklamaları Gözden Geçirmek Açıklama Kutusu: El Yazıyla Yazılmış Değişiklikleri Girmek Belgeleri Karşılaştırmak ve Birleştirmek Belgeyi Parolayla Korumak Değişiklikleri Engellemek Belge Çalışma Alanlarını Kullanmak Önemli Noktalar

7 İçindekiler vii 11 Word Dışında Kullanmak için Belgeler Oluşturmak 305 Bir Dosyayı Farklı Biçimde Kaydetmek Açıklama Kutusu: PDF Dosyası Kaydetmek Açıklama Kutusu: Eklentileri Kullanmak Web Belgesi Oluşturmak ve Düzenlemek Web Günlüğü Postası Oluşturmak Açıklama Kutusu: Web Günlüğü Hesabı Oluşturmak XML Belgesi Oluşturmak Açıklama Kutusu: DOCX Biçimi Önemli Noktalar Word ü Özelleştirmek 329 Varsayılan Program Seçeneklerini Değiştirmek Sık Kullanılan Word Komutlarını Kolay Erişilebilir Hale Getirmek Komutları Belirli Bir Belgeyle Kullanılabilir Hale Getirmek Özel Bir Klavye Kısayolu Oluşturmak Açıklama Kutusu: Yerleşik Klavye Kısayollarını İzlemek Önemli Noktalar Sözlük Dizin

8 viii İçindekiler

9 Yazarlar Hakkında Joyce Cox Joyce, teknik altyapısı olmayan insanlar için teknik konularda eğitim malzemeleri geliştirmek alanında 25 yıllık tecrübeye sahiptir. Office ve Windows teknolojileri hakkında onlarca kitap yazmıştır. Online Training Solutions, Inc. (OTSI) Başkan Yardımcısı dır. Online Press in başkanlığını ve baş yazarlığını yapmıştır. Burada başlangıç ve orta düzey yetişkinler için bilgisayar eğitimi kitaplarından oluşan Hızlı Kurs dizisini geliştirmiştir. Aynı zamanda Microsoft Press in ilk yönetici editörü olup Sybex ve California Üniversitesi için de editörlük yapmıştır. Joyce ve eşi Ted, Washington, Bellevue de yaşamakta ve ellerinden geldiğince sıklıkla Cascade Dağı eteklerindeki minik, çevrimdışı evlerine kaçmaktadırlar. Joan Preppernau Joan, Windows ve Office hakkında, çok bilinen Adım Adım Microsoft Windows XP de dahil olmak üzere ondan fazla kitap yazmıştır. Bilgisayar kullanmayı kelimenin tam anlamıyla babasının dizinin dibinde öğrenen Joan, bilgisayar endüstrisinin çeşitli alanlarında edindiği geniş kapsamlı tecrübeleri, ilginç, kullanışlı ve okur dostu eğitim malzemeleri üretmek için duyduğu heyecanla birleştirmiştir. Online Training Solutions Inc. (OTSI) Başkanı dır. İnternet in gücü ve teknolojiye olan tutkusu, son 15 yılda Joan un Yeni Zelanda, İsveç, Danimarka ve ABD nin çeşitli yerlerinde yaşamasını ve çalışmasını sağlamıştır. Sonunda her gün güneşi görmenin mutluluğunu keşfeden Joan, yakın zamanda eşi Barry ve kızları Trinity ile birlikte San Diego, California ya yerleşmiştir. ix

10 x Yazarlar Hakkında Ekip OTSI yayın ekibinin çalışkan üyelerinin desteği olmasaydı, bu kitap asla var olmazdı. Susie Bayers ve Marlene Lambert editoryal süreci, Robert (RJ) Cadranell de üretim sürecini yönettiler. Jamie Odell kitabın düzeltme işlemlerini yaptı; Jan Bednarczuk dizinini yarattı. Lisa Van Every, Adobe InDesign kullanarak kitabın sayfa düzenini yaparken, Jeanne Craver grafikleri işledi. Ekibimizin diğer bir önemli üyesi, Microsoft Press Dizi Editörü Sandra Haynes, yazım ve üretim süreçleri boyunca paha biçilmez destek sağladı. Online Training Solutions, Inc. (OTSI) OTSI, bilgi alanında çalışanlar ve ev kullanıcıları için Office ve Windows eğitim ürünlerinin tasarımı, yaratımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır. OTSI hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin:

11 Word 2007 ye Giriş Microsoft Office Word 2007 ihtiyacınız olabilecek tüm iş ve kişisel belgelerinizi hızla ve etkin biçimde oluşturmanızı ve biçimlendirmenizi sağlayan gelişmiş bir sözcük işleme programıdır. Word ü şu amaçlarla kullanabilirsiniz: l Grafikler ve diyagramlar gibi görsel öğelerle zenginleştirilmiş, etkileyici ve profesyonel görünümlü belgeler oluşturmak. l Metnin yazı tipini, boyutunu, rengini, efektlerini ve sayfa arka planını belirleyen stiller ve temalar uygulayarak belgelere tutarlı bir görünüm kazandırmak. l Kapak sayfaları ve kenar çubukları gibi önceden biçimlendirilmiş öğeleri ve hazır içerikleri saklamak ve tekrar kullanmak. l Kişisel e-posta iletileri oluşturmak ve adresleri tekrar yazmaya gerek duymaksızın birden fazla alıcıya göndermek. l İçindekiler tablosu, dizin ve kaynakça oluşturarak uzun belgelerdeki bilgileri kolay erişilebilir hale getirmek. l Kimlerin ne tür değişiklikler yapabileceğini denetleyerek, kişisel bilgileri kaldırarak ve dijital imza uygulayarak belgelerinizi korumaya almak. Word ün 2007 sürümü, önceki sürümlerden çok miktarda aktarımın yanı sıra pek çok farklılık da taşır. Gözle görülür değişikliklerden bazılarını programı başlattığınız anda fark edebilirsiniz, çünkü Word 2007 yi Keşfetmek başlıklı 1. bölümde anlatıldığı gibi program penceresi tamamen yeni bir görünüme sahiptir. Ancak geliştirmeler görünüşün çok ötesindedir. Kitap boyunca sizin için kullanışlı olabilecek her yeni özelliği ele alacak; nasıl ve ne zaman kullanabileceğinizi açıklayacağız. xi

12 xii Word 2007 ye Giriş Yeni Özellikler Word ün bu sürümünde çok fazla yeni özellik olduğu için, onları önceki kitaplarda olduğu gibi özel bir kenar resmiyle göstermeyeceğiz. Onun yerine bu özellikleri burada sıralayacağız. Word 2007 ye önceki bir sürümden geçiş yapıyorsanız, büyük olasılıkla eski ve yeni arasındaki farkları ve bunların sizi nasıl etkileyeceğini, ayrıca bunlar hakkında en hızlı biçimde nasıl bilgi sahibi olabileceğinizi merak ediyorsunuzdur. Aşağıdaki bölümler, geçiş yaptığınız sürüme bağlı olarak, bilmek isteyebileceğiniz yeni özellikleri sıralar. Bu özellikler hakkındaki bilgilere çabuk ulaşmak için kitabın arkasındaki dizini kullanabilirsiniz. Word 2003 ten Geçiş Yapıyorsanız Önceden Word 2003 kullanıyor idiyseniz, Word 2007 nin yalnızca güzel ve kapsamlı görünen bir araçlar ve özellikler kümesine aşamalı bir geçişten ibaret olmadığını kısa sürede fark edeceksiniz. Belgelerle çalışmaya daha verimli bir yaklaşım getirmenin yanı sıra, Word 2007 çok sayıda yeni ve gelişmiş özellik içerir: l Şerit. Artık menülerde, altmenülerde ve iletişim kutularında iz sürmenize gerek yok. Bu yeni arayüz, çoğu kişinin en sık kullandığı komutları düzenler ve program penceresindeki sekmeler sayesinde kolay erişilebilir hale getirir. l Canlı önizleme. Bir biçimlendirme seçeneğinin etkisini, uygulamadan önce görebilirsiniz. l Yapı taşları. Önceden tanımlanmış yapı taşları, birbiriyle eşleşen kapak sayfaları, alıntı kutuları, kenar çubukları ile üstbilgi ve altbilgilerden oluşan kümeler içerir. l Stil kümeleri ve belge temaları. Farklı bir stil kümesi ya da tema uygulayarak ve seçim yapmadan önce seçiminizin etkisinin önizlemesine bakarak, belgenizin görünüşünü çabucak değiştirebilirsiniz. l SmartArt grafikleri. 3-B şekiller, şeffaflık, gölgelendirme ve diğer efektlerle gelişmiş diyagramlar oluşturmak için bu muhteşem grafik aracını kullanabilirsiniz. l Gelişmiş grafik oluşturma. Bağlı bir Microsoft Office Excel çalışma sayfasına verileri girin ve seçtiğiniz türdeki grafikte verilerinizin nasıl anında işaretlendiğini görün. l Belge temizleme. Word bir belgeyi son olarak ilan etmenizden önce belge üzerinde depolanmış açıklamaları, gizli metinleri ve kişisel bilgileri bulur ve kaldırır. l Yeni dosya biçimi. Yeni Microsoft Office Açık XML Biçimleri, dosya boyutunu küçültür ve veri kayıplarının önlenmesini sağlar.

13 Word 2007 ye Giriş xiii Word 2002 den Geçiş Yapıyorsanız Önceki bölümde sıralanan özelliklere ek olarak, Word 2002 den (Microsoft Office XP sisteminin bir parçası) geçiş yapıyorsanız, Word 2003 te getirilmiş olan aşağıdaki yeni özellikleri de bilmenizde fayda vardır: l Sayfa Düzeni görünümü. Belgeleri yazdırma gereği duymadan ekranda görüntüleyebilir ve kolaylıkla okuyabilirsiniz. Açıklamalar, vurgular ve düzenlemeler yapmak için Okuma Modu İşaretleme araç çubuğundaki düğmeleri kullanabilirsiniz. l Küçük resimler. Belgenin sayfalarının küçük resimlerini görüntüleyerek belgeye göz atabilirsiniz. l Akıllı Etiketler. Adlar ve adresler gibi öğeleri işaretleyebilir ve daha sonra bu tür bilgilerle genel görevler gerçekleştirmek için seçenekler içeren bir menü görüntüleyebilirsiniz. l Arama hizmeti. Bilgisayarınızda ya da İnternet te destekleyici bilgiler bulabilirsiniz. l El yazısı desteği. Tablet PC de Word belgelerine açıklamalarınızı elle yazabilirsiniz. l Ekleme ve silme renkleri. Belgedeki değişiklikleri ve açıklamaları izlerken, eklemeler ile silmeleri ve farklı kullanıcıların yaptığı değişiklikleri kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. l Balon denetimi. Düzenleme balonlarını ve açıklama balonlarını birbirinden bağımsız olarak görüntüleyebilir ya da gizleyebilirsiniz. l Düzenleme ve biçimlendirme denetimi. Bir belgenin değiştirilip değiştirilemeyeceğini ve nasıl değiştirilebileceğini belirleyebilirsiniz. l Paylaşılan çalışma alanları. Bir dosyayı ek olarak gönderebilir ve Microsoft SharePoint ürünleri ve teknolojileriyle yaratılmış bir işbirliği sitesinde otomatik olarak bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. l XML becerileri. Bir Word belgesini XML dosyası biçiminde kaydedebilirsiniz. l Belge özetleri. Belgenin kilit noktalarını ayrıştırabilirsiniz. l Okunurluk istatistikleri. Belgenin okunurluk oranını tespit etmenizi sağlayacak istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

14 xiv Word 2007 ye Giriş Word 2000 den Geçiş Yapıyorsanız Eğer Word 2000 den yükseltme yapıyorsanız, yakalamanız gereken çok fazla yenilik vardır, ancak göstereceğiniz çabaya kesinlikle değer. Önceki bölümlerde sıralanan özelliklere ek olarak, Word 2002 de getirilen aşağıdaki özellikler sizin için yenidir: l Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesi. Tüm belgedeki paragraf stilleri ve karakter biçimlendirmesiyle tek bir görev bölmesinden çalışabilirsiniz. Metinden biçimlendirme oluşturabilir, görüntüleyebilir, seçebilir, uygulayabilir ve temizleyebilirsiniz l Biçimlendirme Görüntüle görev bölmesi. Seçili metnin biçimlendirme özniteliklerini görüntüleyebilirsiniz. l Gelişmiş işbirliği. Bir belge üzerinde başkalarıyla birlikte çalışırken gelişmiş Gözden Geçirme araç çubuğunu kullanabilirsiniz. l Gelişmiş tablo ve liste biçimlendirmesi. Tabloları kolaylıkla kopyalayabilir, biçimlendirebilir ve sıralayabilirsiniz; karmaşık paragraf yapıları olan listeler oluşturabilirsiniz. l Gelişmiş güvenlik arayüzü. Seçenekler iletişim kutusundaki tek bir sekmeden güvenlik seçeneklerine erişebilirsiniz. l Bilgi koruma. Belge özellikleri olarak depolanmış kişisel bilgileri ve açıklamalar ya da izlenen değişiklikler ile ilişkilendirilmiş adları kaldırabilirsiniz. Artık Başlayabiliriz! Word ile doğuşundan beri çalışıyoruz. Bugüne kadar her sürüm, gündelik belge oluşturma işlemini biraz daha kolaylaştıran özellikler sundu. Ancak bu, uzun zamandır gerçekten gülümsememizi ve hayranlık içinde Vay! dememizi sağlayan ilk sürüm oldu. Size Microsoft Office Word 2007 yi tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.

15 Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi Bu kitaptaki işletim sistemiyle ilişkili ekran görüntüleri ve yönergeler Windows Vista içindir ama kitabı okumak ve alıştırmaları uygulamak için Windows Vista zorunlu değildir; bunları Microsoft Windows XP yüklü bir bilgisayarda da yapabilirsiniz. Bu kitaptaki alıştırmalarla Windows XP yüklü bir bilgisayarda çalışırken karşılaşacağınız farklılıkların çoğu işlemlerden çok görünüşle ilgilidir. Örneğin, Windows Vista Başlat düğmesi, dikdörtgen değil yuvarlaktır ve Başlat etiketi yoktur, pencere çerçeveleri ve pencere yönetim düğmeleri farklı görünür, ayrıca sisteminiz Windows Aero yu destekliyorsa pencere çerçeveleri şeffaftır. Bu kısımda, alıştırmaları Windows XP de yapabilmek için menüleri ve iletişim kutularını nasıl kullanacağınız anlatılmıştır. Farklılıklar alıştırmaları tamamlarken hiçbir zorluk yaşamayacağınız kadar azdır. Uygulama Dosyalarıyla Çalışmak Kitabın CD sini Kullanmak kısmında verilen yönergeler Windows Vista içindir. Uygulama CD sindeki uygulama dosyalarını yüklerken, kullanırken, kaldırırken Windows XP'deki tek farklılık varsayılan yükleme konumu ve kaldırma işlemidir. Windows Vista yüklü bir bilgisayarda, uygulama dosyalarının varsayılan yükleme konumu Belgeler\MSP\AA_Word2007 dir. Windows XP yüklü bir bilgisayarda, uygulama dosyalarının varsayılan yükleme konumu Belgelerim\MSP\AA_Word2007 dir. Bilgisayarınızda Windows XP yüklü ise, alıştırmalarda Belgeler klasörüne gitmeniz istendiğinde Belgelerim klasörüne gitmelisiniz. Uygulama dosyalarını Windows XP yüklü bir bilgisayardan kaldırmak için: 1. Windows görev çubuğunda Başlat düğmesini tıklayın. Denetim Masası nı tıklayın. 2. Denetim Masası nda, Program Ekle veya Kaldır ı tıklayın (Klasik görünümde çift tıklayın). xv

16 xvi Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi 3. Program Ekle veya Kaldır penceresinde, Adım Adım Microsoft Office Word 2007 yi seçin ve Kaldır ı tıklayın. 4. Silmeyi onaylamanızı isteyen Program Ekle veya Kaldır ileti kutusunda Evet i tıklayın. Önemli Uygulama dosyalarını yüklerken ya da kaldırırken yardıma ihtiyacınız olursa, bu kitabın sonraki sayfalarındaki Yardım Almak kısmına bakın. Microsoft Ürün Destek Hizmetleri bu kitap ya da CD'si ile ilgili destek sağlamaz. Başlat Menüsünü Kullanmak Windows XP yüklü bir bilgisayarda Word 2007 yi başlatmak için: Ü Başlat düğmesini tıklayın, Tüm Programlar ı işaret edin, Microsoft Office i tıkladıktan sonra Microsoft Office Word 2007 yi tıklayın. Windows Vista'nın Başlat menüsündeki klasörler dikey olarak genişler. Windows XP'nin Başlat menüsündeki klasörler yatay olarak genişler. Bu farkı kitaptaki ekran görüntüleriyle kendi Başlat menünüzü karşılaştırdığınızda göreceksiniz.

17 Windows XP Kullanıcıları İçin Bilgi xvii İletişim Kutularında Gezinmek Windows XP yüklü bir bilgisayarda, çalışacağınız iletişim kutularının bazıları, yalnızca görsel olarak bu kitapta gösterilenlerden farklı olmayacak, bunun yanı sıra farklı da çalışacaktır. Bu iletişim kutuları belirli bir konuma gitmenizi sağlayan iletişim kutuları gibi temelde Word ve işletim sistemi için aynı işlevleri olan arabirimlerdir. Örneğin aşağıda Windows Vista ve Windows XP üzerinde çalışan Word 2007 Aç iletişim kutuları ve gösterilmiştir. Windows XP sürümü Windows Vista sürümü Windows Vista da Bölüm1 klasörüne gitmek için: Ü Sık Kullanılan Bağlantılar bölmesinde, Belgeler'i tıklayın. Sağdaki klasör içeriği bölmesinde sırasıyla MSP, AA_Word2007 ve Bölüm1 i çift tıklayın. Windows Vista da AA_Word2007 klasörüne geri gitmek için: Geri Bir Düzey Yukarı Ü İletişim kutusunun sol üst köşesinde, Geri düğmesini tıklayın. Windows XP de Bölüm1 klasörüne gitmek için: Ü Yerler çubuğunda, Belgelerim i tıklayın. Sağdaki klasör içeriği bölmesinde sırasıyla MSP, AA_Microsoft Word 2007 ve Bölüm1 i çift tıklayın. Windows XP de AA_Word2007 klasörüne geri gitmek için: Ü Araç çubuğunda Bir Düzey Yukarı düğmesini tıklayın.

18

19 Microsoft İş Sertifika Programı Masaüstü bilgisayar yetkinliği, günümüzün iş dünyasında gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak birçok işveren, elemanlarını seçerken, işe alırken ve eğitirken, çalışanlarının yetkinliğinden emin olmak için teknoloji sertifikalarının tarafsızlığına ve tutarlılığına güvenmektedir. Çalışan veya iş arayan biri olarak teknoloji sertifikasıyla, başarılı olmanız için gereken becerilere sahip olduğunuzu kanıtlayabilir ve şimdiki ya da gelecekteki işvereninizi, sizi eğitmek için ayrıca para ve çaba harcamaktan kurtarabilirsiniz. Microsoft İş Sertifika Programı, çalışanların Windows Vista ve Microsoft Office 2007 program becerilerini doğrulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sertifikaya giden iki yol vardır: l Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı (MCAS), Windows Vista veya Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office Access 2007 gibi bir ya da daha çok Microsoft Office 2007 programında sertifika sınavına girerek Windows Vista da ya da Microsoft Office 2007 paketinde dünya çapında geçerli beceri standartlarını kanıtlamış kişidir. l Microsoft Sertifikalı Uygulama Profesyoneli (MCAP), Microsoft Office 2007 paketine ve Microsoft SharePoint ürünlerine ve teknolojilerine ait bilgisini bir üst düzeye çıkarmış ve bir sertifika sınavına girerek Office paketinin işbirlikçi gücünü Bütçe Analizi ve Tahmin ya da İçerik Yönetimi ve İşbirliği gibi mesleki uygulamalarda kullanabileceğini kanıtlamış kişidir. Sertifika aldıktan sonra, uygun sertifika göstergesi ile birlikte MCAS ya da MCAP logosunu kartvizitlerinize ve diğer kişisel tanıtım malzemelerinize ekleyebilirsiniz. Bu logo, sertifika için gerekli olan uygulamalarda ya da çapraz-uygulama becerilerinde yetkin olduğunuzu gösterir. xix

20 xx Microsoft İş Sertifika Programı Bir Sertifika Yolu Seçmek Gerçekleştirmek istediğiniz Microsoft İş Sertifikası yolunu seçerken, şunları göz önünde bulundurmalısınız: l Aşina olduğunuz program ve program sürümleri l Programı kullanmış olduğunuz süre l O programın kullanımı için aldığınız eğitimin resmi ya da gayrı resmi oluşu MCAS düzeyindeki sertifika adaylarının, bir belgeyi ya da hesap tablosunu biçimlendirmek gibi çeşitli standart iş uygulamalarını başarıyla tamamlamaları beklenir. Başarılı adaylar genellikle altı ay ya da daha uzun süre, resmi olarak eğitmen rehberliğinde veya MCAS onaylı kitapları, kılavuzları ya da etkileşimli bilgisayar tabanlı malzemeleri kullanarak bireysel çalışma yoluyla, Windows Vista da veya belirli bir Office programında tecrübe edinmişlerdir. MCAP düzeyindeki sertifika adaylarının, Microsoft Office 2007 ürün paketini bütün halinde kullanıp ileri seviyede işlemler gerçekleştirerek, daha karmaşık, iş odaklı uygulamaları başarıyla tamamlamaları beklenir. Başarılı adaylar genellikle altı ay ya da daha uzun süre, resmi olarak eğitmen rehberliğinde veya MCAS onaylı malzemeler kullanarak bireysel çalışma yoluyla, programlarda tecrübe edinmişlerdir. Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı Olmak Her MCAS ve MCAP sertifika sınavı, Windows Vista ve Office 2007 programlarının işyerlerinde nasıl kullanıldığına ilişkin çalışmalardan elde edilen beceri standartlarına göre geliştirilmektedir. Bu standartlar her sınavın kapsamını belirlediği için, sertifika sınavlarına nasıl hazırlanacağınıza dair önemli bilgiler verirler. Microsoft Office Word 2007 üzerine Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı olarak sertifika almak için, şu altı alanda yetkinliğinizi kanıtlamanız gerekmektedir: l Belge yaratmak ve özelleştirmek. Çabucak belge yaratma ve biçimlendirme; sayfaları biçimlendirerek sayfa düzeni yapma; belgeleri ve içeriği daha kolay bulunur hale getirme; özelleştirme seçenekleriyle Word 2007 yi kişiselleştirme becerilerinizi sergilemelisiniz. l İçeriği biçimlendirmek. Stil yaratma ve değiştirme ile sekmeleri ayarlama da dahil olmak üzere, metin ve paragraf biçimlendirme; keserek, kopyalayarak ve yapıştırarak, ayrıca bulma ve değiştirme yoluyla metni şekillendirme; sayfa sonları ve bölüm sonları ile sayfaları denetleme becerilerinizi sergilemelisiniz.

21 Microsoft İş Sertifika Programı xxi l Görsel içerikle çalışmak. Resim, küçük resim, SmartArt grafikleri ve şekiller ekleme ve biçimlendirme; WordArt kullanarak grafik metinler ekleme, alıntı yapma ve büyük harfleri küçültme; metin kutuları ekleme, biçimlendirme ve birbirine bağlama becerilerinizi sergilemelisiniz. l İçeriği düzenlemek. Hızlı Parçalar yaratma ve kullanma; listeler yaratma, değiştirme ve gruplama; hücreleri birleştirme ve ayırma ile hesaplamalar yapma da dahil olmak üzere, tablolar yaratma ve biçimlendirme; alıntılar, kaynakçalar, şekil ve dizin tabloları ekleme ve biçimlendirme; form mektupları, zarflar ve etiketler oluşturmak için adres mektup birleştirmeyi kullanma becerilerinizi sergilemelisiniz. l Belgeleri gözden geçirmek. Bir belgede gezinme ve farklı bir görünüme geçme; belgeleri karşılaştırma ve birleştirme; izlenen değişiklikleri yönetme ve açıklamalar ile çalışma becerilerinizi sergilemelisiniz. l İçerik paylaşmak ve güvenliği sağlamak. Uygun biçimde kaydederek, uygun olmayan ya da özel bilgileri kaldırarak ve son olarak işaretleyerek paylaşmak üzere belgeyi hazırlama; bir belgeye erişim izinlerini kısıtlama, parola ayarlama ve bunu koruma; dijital imza ekleme becerilerinizi sergilemelisiniz. Microsoft İş Sertifika Sınavına Girmek Windows Vista ve Office 2007 programları için MCAS ve MCAP sertifika sınavları, Windows Vista işletim sisteminin ya da Office paketindeki bir ya da daha fazla programın etkileşimli bir simülasyonunu (bir dijital model) kullanarak iş ile ilgili görevleri tamamlamanızı gerektiren performansa dayalı sınavlardır. Sınavla İlgili İpuçları l Her soruda verilen yönergeleri tam ve doğru biçimde izleyin. l Aksini yapmanız özellikle istenmedikçe istenen bilgileri yönergelerde göründüğü gibi biçimlendirmesini yinelemeden girin. Örneğin, girmeniz istenen metin ve değerler yönergelerde kalın ve altı çizili olarak görünebilir (örneğin, metin), ama bu bilgileri biçimlendirme uygulamadan girmelisiniz. l Yönergelerde özellikle aksi belirtilmediği sürece, bir sonraki soruya geçmeden önce tüm iletişim kutularını kapatın. l Yönergelerde özellikle aksi belirtilmediği sürece, bir sonraki soruya geçmeden önce görev bölmelerini kapatmayın. l Bir belgeyi, çizelgeyi, grafiği, raporu ya da slaydı yazdırmanız istenirse, görevi yerine getirin, ancak gerçekte herhangi bir şeyin yazdırılmayacağını bilin.

22 xxii Microsoft İş Sertifika Programı l Fazladan tuşlara basmak ya da fare kullanmak konusunda endişe etmeyin. Çalışmanız, (yönergelerde belli bir yöntem kullanılması istenmediği sürece) kullandığınız yönteme ve soruyu cevaplamak için harcadığınız zamana göre değil, sonuca göre değerlendirilecektir. l Sınav sırasında bilgisayarınızda sorun yaşarsanız (örneğin, sınav yanıt vermezse ya da fare çalışmamaya başlarsa) ya da elektrik kesintisi meydana gelirse, hemen sınav merkezi yöneticisine başvurun. Yönetici bilgisayarı yeniden başlatır ve puanınız aynı kalacak şekilde kesintinin yaşandığı noktadan sınava devam etmenizi sağlar. Sertifika Alma Sınav bittiğinde, sınav merkezi yöneticisinin yardımıyla yazdırabileceğiniz bir puanlama raporu alırsınız. Puanınız geçerli standardı (alınması gereken en düşük puanı) sağlıyor veya aşıyorsa, yaklaşık 14 gün içinde adresinize bir sertifika postalanır. Daha Fazla Bilgi İçin Microsoft Sertifikalı Uygulama Uzmanı sınavları ve kurs materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki adresi ziyaret edin: Microsoft Sertifikalı Uygulama Profesyoneli sınavları ve kurs materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

23 Kitabın Özellikleri ve Standartları Bu kitap, Microsoft Office Word 2007 de gerçekleştirmek isteyeceğiniz tüm işlemler sırasında size adım adım kılavuz olacak şekilde tasarlandı. Baştan başlar ve alıştırmaları sırasıyla tamamlarsanız, sık kullanılan tüm PowerPoint belge türleriyle çalışmak ve yeni sunular yaratmak için gereken bilgileri edinirsiniz. Bununla birlikte her bölüm kendi içinde bütündür ve diğerlerinden bağımsızdır. Word ün önceki sürümlerinden biriyle çalıştıysanız ya da bütün alıştırmaları tamamladığınız halde bir süreci hatırlamak için yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, kitabın aşağıda belirtilen özellikleri size belirli bir bilgiyi nasıl bulacağınız konusunda yardımcı olacaktır: l Ayrıntılı içindekiler tablosu. Her bölümdeki başlıkların ve altbaşlıkların listesini içerir. l Bölüm sekmeleri. İstediğiniz bölümü kolayca bulmanızı sağlar. l Konu etiketli sayfa üstbilgileri. Bölüm içindeki konular tek numaralı sayfaların üstbilgilerinde yer alır ve istediğiniz konuyu hızla bulmanızı sağlar. l Hızlı Başvuru. Kitabın içinde ayrıntılı olarak anlatılan her konuyla ilgili genel yönergeler özetlenmiştir. Kendi belgelerinizle çalışırken hızlı bir tekrar yapmanızı ve hafızanızı tazelemenizi sağlar. l Ayrıntılı dizin. Belirli işlemleri, özellikleri ve genel kavramları bulabilirsiniz. l Uygulama CD si. Adım adım alıştırmaları yaparken kullanacağınız uygulama dosyalarının yanı sıra çeşitli İngilizce kaynaklar içerir. Ek olarak, kitabın sonunda bazı kavramların ve terimlerin tanımlarını içeren küçük bir sözlük bulunmaktadır. Bu kitabı kullanırken özel yönergelerin, basılacak tuşların, tıklanacak düğmelerin ve benzerlerinin nasıl gösterildiğini bilmek size zaman kazandıracaktır. xxiii

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Excel 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na komutlar ekleme Şeridi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi 7.2.4. Makrolar Kelime işlemci programında sık kullanılan bir görevi (çok kullanılan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma, birden çok komutu birleştirme, iletişim kutusu içinde daha kolay

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Access 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

Outlook 2010 a geçiş

Outlook 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Outlook 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2010 A GİRİŞ 1 Microsoft Office 2010 ile Gelen Yenilikler 1 Metin Efektleri 2 Akıllı Kopyala - Yapıştır Fonksiyonu 2 Fikirlerimizi Daha Görsel Olarak İfade

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi PowerPoint - Outlook Ön Koşullar (POWERPOİNT) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi Saat Ön Koşullar (OUTLOOK) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi 5 Saat

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA 1. Hafta, Genel Kavramlar, 3B Ekran Kartları ve 3B Görüntü Özellikleri, Bilgisayarın Verimi / Gücü ve Donanım ve Yazılım Ders Tanıtımı Genel Kavramlar Donanım, Yazılım ve

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

1. BELGE İŞLEMLERİ. Şekil 1.2: Open Office ilk açıldığında gelen ekran

1. BELGE İŞLEMLERİ. Şekil 1.2: Open Office ilk açıldığında gelen ekran 1.1. Arayüz 1. BELGE İŞLEMLERİ Open Office içerisinde hesap tablosu programının arayüzünü inceleyelim. Şekil 1.1:Sunum programını çalıştırma Sunum programını çalıştırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebiliriz.windows

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Aaraçlar Menüsünden Seçeneklerden Görünüm

Aaraçlar Menüsünden Seçeneklerden Görünüm Word 2003 açtığımızda ARAÇLAR>SEÇENEKLER>GÖRÜNÜM açılır. anlatılcaktır. karşımıza bu ekran çıkar burdaki komutlar altda İlk Görev Bölmesi Word'ü ilk başlattığınızda Başlarken görev bölmesini görüntüler.

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

Microsoft Word 2003 ten. Word 2010 a geçiş

Microsoft Word 2003 ten. Word 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Word 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini öğrenmek,

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM 1) Giriş Üniteleri 2) Klavye, Fare, barkod okuyucu, optik okuyucu 3) Sistem türleri 4) Sistem Bileşenleri 5) Anakart 6) İşlemci (CPU) 7) ROM ve RAM

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz. Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Yaz 2012 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Uzman Özgür Gültekin Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 25 Haziran -

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Windows Phone'unuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Adım Adım Adım Microsoft Adım Office Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Steve Lambert, M. Dow Lambert III ve Joan Preppernau Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Mete Savaşer Çeviri: Selim Göksu

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Visio 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Güncelleştirilmiş şablonlar Şablonlar, istediğiniz

Detaylı

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için iphone veya ipad'inizi ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Project 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle en kısa sürede öğrenmenizi sağlamak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Sık kullandığınız

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım, baskılarınızı yaparken %50 ye, ve hatta resimsiz yazdırma seçeneğini kullandığınızda çok daha fazlasına varan tasarruf yapmanızı sağlar. Sadece tek bir

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması İçindekiler Yazılım arayüzünün tanıtılması Sunu tasarımı ilkeleri Sunu şablonlarını kullanma Slayt işlemleri (Yeni slayt ekleme, slaytı çoğaltma kopyalama taşıma, slayta metin ekleme) Slaytlar arası geçişler

Detaylı

Microsoft Word 2010 Uygulama 1

Microsoft Word 2010 Uygulama 1 Microsoft Word 2010 Uygulama 1 1. Bulunduğunuz bilgisayarın Belgelerim klasörü altında adına kendi numaranızı verdiğiniz bir klasör oluşturun. Uygulamaya başlamadan önce Elektronik Destek Sisteminde bulunan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2013 E GİRİŞ 1 Microsoft Office 2013 ile Gelen Yenilikler 1 Dosyaları Bulutta Kaydetme ve Paylaşma 2 Paylaşılan Toplantılar 2 Başlamak İçin Daha Fazla Seçenek

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook 2013 önceki sürümlerden farklı bir görünüme sahiptir; bu nedenle, öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Size özel hale

Detaylı

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi MİCROSOFT WORD Giriş Bilgisayarlar insan yaşamına girmeden önce yazı, mektup, kitap, makale gibi dokümanlar, daktilo ve benzeri yazım araçları kullanarak hazırlanırdı. Artık günümüzde bilgisayarların yoğun

Detaylı

OneNote 2010 a geçiş

OneNote 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft OneNote 2010 un görünüşü OneNote 2007 den çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabiriminin

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

ÜNİTE 6 ÜNİTE 5 MICROSOFT WORD- II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 6 ÜNİTE 5 MICROSOFT WORD- II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 5 MICROSOFT WORD- II İÇİNDEKİLER Sayfa Rengi, Sayfa Kenarlıkları,Sayfa Sonu Ekleme Köprü Eklemek Üst ve Alt Bilgi,Sayfa Numaraları Ekleme Çizim Araçları Şekil Ekleme Resim Ekleme Küçük Resim Ekleme

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

6. NESNE İŞLEMLERİ 6.1. Resim Ekleme Ekle Çizimler Resim Küçük Resim : Ekle Resim Ekle : Ekle Çizimler 6.2. Şekil Ekleme Ekle Çizimler şekiller

6. NESNE İŞLEMLERİ 6.1. Resim Ekleme Ekle Çizimler Resim Küçük Resim : Ekle Resim Ekle : Ekle Çizimler 6.2. Şekil Ekleme Ekle Çizimler şekiller 6. NESNE İŞLEMLERİ Bu bölümde nesnelerin nasıl eklendiğini ve nasıl biçimlendirildiğini öğreneceğiz. 6.1. Resim Ekleme Kelime işlemci programı, hazırlamış olduğumuz belgenin istenilen yerine resim ekleme

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

TÜ RKÇ E. Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu

TÜ RKÇ E. Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu TÜ RKÇ E Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu Giriş Macro Key Manager özel bir tablet uygulama yazılımıdır. Macro Key Manager'ı kullanarak, en fazla kullandığınız klavye işlevlerini (Copy= Ctrl+C ) veya

Detaylı

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Microsoft Office temel Pencereleri görüntüleme ve kullanma Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. Bunu en üst düzeye

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı