SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl"

Transkript

1 SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009

2 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Semih DURMUŞ Genel Bas. Yay. ve Halk. İlşk. Sekr. Yayın Kurulu Menderes TURBAY Mustafa KULLUK Metin MEMİŞ Mehmet Güner ERDOĞDU Mahfuz SUNAR Dizayn: Sedat ALTUĞ Sağlık-Sen Genel Merkezi Baskı: Sağlık-Sen Genel Merkezi GMK Bulvarı Özveren Sokak No: 9 Kat: 2-3 Demirtepe / ANKARA Tel: Fax: Gsm:

3 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Faaliyet Raporu-2008 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 YETKİYE KOŞUYORUZ Neler Vaat Ettik - Neleri Gerçekleştirdik... 8 Gerçekleştirdiğimiz Hedefler Devam Eden Hedeflerimiz Büyümeye İlişkin Rakamlarımız...12 İÇİNDEKİLER POLİTİKALARIMIZ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Temel Sorunlarına Yönelik Tespit ve Önerilerimiz...16 Tam Gün Yasa Tasarısı...19 Üniversite Hastanesi Çalışanlarının Sorunları...21 RAPORLARIMIZ Sağlık Çalışanlarının Sorunları Hakkında Sağlık Bakanlığına ve TBMM Sağlık Aile Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına Sendikamız Tarafından Sunulan Rapor...22 Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ya Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sorunları Konusunda Sunulan Sendika Görüşleri...25 Üniversite Hastanelerinde Çalışanlırın Sorunlarına Yönelik Hazırlayıp YÖK e Sunduğumuz Rapor...26 Sendikamızın Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sorunlarına İlişkin Maliye Bakanlığı Müsteşarına Sunduğu Rapor...29

4 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İÇİNDEKİLER FAALİYETLERİMİZ Kızılcahamam Yetki Buluşması Genel Başkanımız Memur-Sen Genel Sekreteri Seçildi Hemşireler ve Ebeler Günü ILO Konferansı Ulusal Sağlık Kurultayı Tam Gün Yasası Panelimiz Ortak Akıl Mitingleriyle Darbeye Dur Dedik Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz Bilimsel Danışma Kurulumuz Hukuk Müşavirleri Toplantımız Başkanlar Kurulu Toplantılarımız İftar Programımız Bölge Eğitim Toplantılarımız Anı Yarışmamız Sağlık Bakanı ile Yapılan Görüşmeler Başbakan ile Memur-Sen Heyeti Görüştü Memur-Sen den Başbakanlık Müsteşarına Ziyaret SHÇEK Çalışanlarının Sorunlarını Dile Getirdik RSHM Başkanını Ziyaretimiz YÖK Başkanına Ziyaretimiz Polis Akademisi Öğrencilerinden Ziyaret TBMM Sağlık Komisyonunu Ziyaretimiz Sağlık Bakanlığı Müsteşarını Ziyaretimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarını Ziyaretimiz Hukuk ve Mevzuat Faaliyetlerimiz Basın Açıklamalarımız Yayınlarımız Afişlerimiz Broşürlerimiz BASINDA SAĞLIK-SEN... 67

5 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Faaliyet Raporu-2008 Sunuş Sağlık-Sen, içinde yaşadığımız çağın getirdiği dünya düzeninde hayatın her alanında hakkın tecellisi için mücadele eden bir sivil toplum örgütüdür. Sendikamız; bir tarafta ait olduğu kitlenin haklarını korumak, onların mutluluk ve refahını sağlayacak hizmetler gerçekleştirmek gibi bir sorumluluğu yerine getirmeye çalışırken, diğer yandan milletimizi tehdit eden, inançlarımızı ve değerlerimizi baskı altında tutarak yaşam alanlarımızı daraltmaya çalışan hukuk dışı güç odaklarının kurduğu yapılara karşı milletin hukukunu koruma mücadelesi vermektedir. SUNUŞ Sağlık-Sen in sendikal anlayışının temelinde insana hizmet vardır. İnsana hizmeti merkezine alan Sağlık-Sen; varlık nedenini, başta üyeleri ve tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere milletimize ve insanlığa hak ve adalet temelinde hizmet etmeye bağlamıştır. Bu anlayışla 2-3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul da göreve gelen Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, son bir yılda gerek Sağlık-Sen in kurumsallaşma sürecinde, gerekse sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gündeminde olan sorunların çözümü noktasında çok yoğun bir faaliyet dönemi geçirmiştir. Genel Kurulda sendikamızın kurumsal yapısına ilişkin olarak sizlere sunduğumuz vaatlerimizin tamamına yakını bir yıllık faaliyet dönemimiz içinde gerçekleştirilmiştir. Yine bir yıllık faaliyet dönemi içinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tüm sorunlarını bilen ve çözümü için her türlü demokratik yolu zorlayarak mücadele eden bir yönetim anlayışı sergiledik. Sendikamızın gerek son bir yılda yaşadığı kurumsal değişim, gerek sağlık ve sosyal hizmet alanında ortaya koyduğu hizmetler ve gerekse milletimize ait meselelerde gösterdiği etkinlikler, hazırladığımız bu faaliyet raporunda detaylı bir şekilde teşkilat mensuplarımızın bilgisine sunulmaktadır. Genel Merkez den tüm teşkilatımıza yayılan etkin sendikal mücadelemiz ve çözüm odaklı sendikal anlayışımız, bugün itibariyle 85 bini aşan üye kitlesine sahip Sağlık-Sen i ortaya çıkarmıştır. Çünkü Sağlık-Sen in sendikal anlayışı içinde boş sloganlara ve hedefsiz eylemlere yer yoktur. Sendikamız çatısı altındaki Genel Merkez Yöneticilerimizden yurdun en ücra köşesindeki temsilcisine kadar hepimiz, Ne aldatanlardan, ne aldananlardan olunuz temel

6 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası düsturu çerçevesinde insanların umutlarını ve güvenlerini sömüren, sahte kampanyalarla umut tacirliği yapan zihniyete her zaman karşı olduk. Sendikamız; 400 bini aşkın sağlık ve sosyal hizmet çalışanının sorunlarının çözümü noktasında doğru gördüğü her türlü adımı desteklemeyi, yanlış olanın ise karşısında durabilmeyi varlık nedeni saymaktadır. SUNUŞ Sağlık-Sen in bu duruşu, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının her geçen gün artan teveccühüne neden olmaktadır. sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sendikamızı yetki alma sürecine taşıyacak olan bu büyük teveccühü, aynı zamanda tabanımıza ve ülkemize hizmet üretecek yeni projeleri hayata geçirme azmimizi de artırmaktadır. Sağlık-Sen hiçbir zaman yıkıcılıktan, sorunlardan nemalananlardan, ait olduğu kitleyi aldatanlardan yana olmadı, olmayacaktır. Sağlık-Sen teşkilatının her mensubu, insanların gönüllerine talip birer gönül eridir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hafızalarından aldatan sendikacılığın izlerini silme ve hizmet sendikacılığını hakim kılma gibi büyük bir hedefe kilitlenmiştir. Unutulmamalıdır ki; büyük hedefler uğrunda koşanlar, ona en çok inananlardır. Sendikamızın bu büyük buluşmasında aramızda bulunarak inancımıza ortak olan, mücadelemize omuz veren tüm teşkilat mensuplarımızı kutluyor, temsil ettiğimiz değerler uğruna verdikleri mücadelede başarılar diliyorum. Mahmut KAÇAR Sağlık-Sen Genel Başkanı

7 ŞİMDİ YETKİ ZAMANI

8 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası NELER VAAT ETTİK, NELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK? YETKİYE KOŞUYORUZ Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak 2-3 Şubat 2008 tarihinde yaptığımız Genel Kurul sürecinde tüm teşkilat mensuplarına, delegasyona ve üyelere göreve geldiğimizde kurumsal düzeyde gerçekleştirmeyi vaat ettiğimiz hedeflerimizi açıklamıştık. Sendikamız Genel Merkez Yönetimi, üç yıllık faaliyet dönemi kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı bu vaatlerin büyük bölümünü bir yıllık görev süresi içinde gerçekleştirmiştir. Sağlık-Sen yetkili sendika hedefine 2009 Mayıs ayı itibariyle ulaşacak ve yetkili sendika olarak, grevli toplu sözleşme hedefi için mücadelesini sürdürecektir. GENEL KURUL SÜRECİNDE VAAT ETTİĞİMİZ HEDEFLER Sağlık ve sosyal hizmet politikalarının belirlenmesi ile ilgili temel kararların alınması sürecine müdahil olmak için akademik kariyeri olan kişilerden oluşan bilim kurulu oluşturulacak, bilimsel araştırmalar, paneller, sempozyumlarla hizmet kolumuzla ilgili gündem oluşturulacaktır. Üyelerimizin ekonomik,sosyal ve kültürel haklarının olduğu kadar mesleki hak ve menfaatlerinin de geliştirilmesi, korunması yönünde aktif çalışmalar yapılacaktır. Bültenin içeriği ve dizaynı değiştirilerek gösterilecektir. düzenli olarak çıkarılmasına hassasiyet Düzenli olarak basın açıklamaları ve basın toplantıları düzenlenerek kamuoyu bilgilendirilecek, gündemle ilgili düşüncelerimiz üyelerimiz ile paylaşılacaktır. Basın yayın sekreterliği güçlendirilecek, tüm illerimiz internet ortamında birbirine bağlanarak web sayfalarının daha etkin kullanımı ve üyelerimizin gerekli her türlü dokümana web sayfasından ulaşımı sağlanacaktır. Şubelerden gelen taleplerin değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması için Genel Merkez bünyesinde ayrı bir birim kurulacaktır. Yılda en az 3 kez Başkanlar Kurulu Toplantısı yapılacaktır. Üyelerimizin mesleki ve kültürel kazanımlarını artırıcı, eğitici konferanslar, paneller, seminerler düzenlenecektir. İl, ilçe ve işyeri temsilcilerimizin eğitimine özel önem verilecek, Bölge Eğitim Toplantıları yapılacaktır. 8

9 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Faaliyet Raporu-2008 Sendika Genel Merkezince sosyal, kültürel faaliyetler arttırılarak bu çalışmalar şubelere yansıtılacaktır. Proje üretimini artırmak amacı ile AR-GE (Araştırma, Planlama ve Geliştirme) Merkezi oluşturulup profesyonel bir yapıda hizmet vermesi sağlanacaktır. Yetkili sendika olmanın, büyük şehirlerde başarılı olmaktan geçtiği gerçeğini dikkate alarak büyük şehirlerdeki teşkilatlara önem verilecek ve Genel Merkez bünyesinde ayrı bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Başta büyük şehirler olmak üzere belirli üye sayısına ulaşan şube yöneticilerimizinin ivedilikle profesyonelliğe ayrılması sağlanacaktır. Uygun bir fiziki mekan; sendikal hizmetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve sendikamızın vizyonu açısından önem arz etmektedir.teşkilatımızın saygınlığına yakışır yeni bir Genel Merkez binası önceliğimizdir. İşyeri temsilciliklerine gerekli işlev kazandırılacaktır. Hizmet kolumuzla ilgili çalışmalardan şube ve temsilciliklerimiz anında haberdar edilerek bu çalışmalara sendikamızın görüşleri yansıtılacaktır. Sendikal yaşam yeniden düzenlenerek,mevcut yasanın hak arama mücadelelerinin olmazsa olmazı olan Grevli ve Toplu Sözleşmeli hale getirilmesi için sendikamızın saygın gücü kullanılacaktır. Etkin ve saygın kimliğimiz, etkin ve yetkili sendika hedefi ile taçlanacaktır. sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının önemli bir kısmının bayan olduğu gerçeği dikkate alınarak Kadın Komisyonlarına işlerlik kazandırılacak ve tüm çalışmaları Genel Merkezce desteklenecektir. Üç aylık dönemler halinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikalarına Bakış adında bilimsel dergi çıkarılarak, bilimsel konularda sendikamızın etkinliği arttırılacaktır. Hizmet kolumuzla ilgili yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, bu konuda şubelerimizi zamanında ve doğru bilgilendirmek amacı ile personel birimlerinde görev yapmış olan uzmanlardan oluşan bir birim oluşturulacaktır. Şubelerden gelen arkadaşlarımızın Ankara da konaklayabilecekleri Sosyal Tesis hizmete açılacaktır. Sendikal bilinci geliştirmek için kamu çalışanlarına yönelik eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Ülke gündemini ilgilendiren temel konularla ilgili sendikamızın kuruluş misyonu doğrultusunda hareket edilecek ve dik duruş sergilenecektir. Şube ve temsilciliklerimizin yönetim kurulu üyelerinin belli periyotlarla bir araya getirilmesi, eğitilmesi ve tecrübe paylaşımına önem verilecektir. Hedeflerimiz

10 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ HEDEFLER YETKİYE KOŞUYORUZ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU: Sağlık ve sosyal hizmet politikalarının belirlenmesi, bilimsel araştırmalar, paneller, sempozyumlar gerçekleştirmek, hizmet kolumuzla ilgili sorunlara karşı bilimsel temelli çalışmalar ışığında mücadele etmek amacıyla Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Üniversite ve Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden akademisyenler ve başhekimler, Tabip odası başkanları, üniversitelerin çalışma ekonomisi, sağlık idaresi, tıp sosyoloji gibi bölümlerinden öğretim üyelerinin yer aldığı Bilimsel Danışma Kurulu faaliyet dönemi içinde hizmet kolumuzdaki gündem konuları ile ilgili paneller düzenlenmiş, araştırma ve raporlar hazırlanmıştır. HUKUK HİZMETİ: Hukuksal hizmetleri yeniden yapılandıran Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Genel Merkez düzeyinde 8 hukuk müşaviri ve 37 ilde anlaşma yaptığı hukukçularla, son bir yıldır üyelerimize en hızlı ve kolay ulaşılabilir hukuk hizmeti sunmaktadır. BÜLTEN VE BİLİMSEL DERGİ: Sağlık-Sen Bülteni zengin içeriği ve yeni dizaynı ile düzenli olarak çıkartılmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet alanında bilimsel nitelikte bir dergi çıkarma konusunda tüm altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bilimsel Danışma Kurulumuz gözetiminde 2009 yıldan itibaren Bilimsel Dergimiz yayın hayatına başlayacaktır. BASIN FAALİYETLERİ: Sağlık ve sosyal hizmet alanı başta olmak üzere bir çok konuda sendikal tavrımız ve düşüncelerimiz basın açıklamaları ve basın toplantıları yoluyla gündeme taşınmıştır. Basın Yayın Sekreterliği güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Tüm illerimiz internet ortamında birbirine bağlanarak web sayfamız daha etkin kullanılmaya başlanmış ve üyelerimizin gerekli her türlü dokümana web sayfasından ulaşımı sağlanmıştır. Sendikamız İnterpress haber ajansıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde yazılı ve görsel basında çıkan sendikamıza ait haberler, Sağlık Bakanlığı ve çalışma hayatındaki gelişmelere ilişkin haberler Genel Merkezimize günlük olarak ulaşmaktadır. Sendikamız basın bürosunca oluşturulan basın bülteni, yaklaşık 3000 teşkilat üyemize her sabah 08:00-09:00 saatleri arasında, mail yoluyla gönderilmektedir. Ayrıca Sendikamızın Genel Merkez ve tüm teşkilat düzeyinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kamuoyunda geniş yer bulması amacıyla iki büyük haber ajansıyla (İHA, CHA) anlaşma sağlanmıştır. TALEP HAVUZU: Şubelerden gelen taleplerin değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması için Genel Merkez bünyesinde ayrı bir birim kurulmuştur. BAŞKANLAR KURULU: Başkanlar Kurulumuz yıl içinde 3 kez toplanmıştır EĞİTİM TOPLANTILARI: Faaliyet dönemimiz içinde 8 ilde yaklaşık 3000 teşkilat mensubumuza kişisel gelişim, idari hukuk, sendikal hukuk mevzuat ve sendikal vizyon konu başlıklarında alanında uzman kişilerin seminer verdiği kapsamlı eğitim toplantıları düzenlenmiştir. SOSYAL FAALİYETLER: Önemli gün ve haftalarda Sendika Genel Merkezince şubelerimiz için örnek oluşturacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 10

11 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Faaliyet Raporu-2008 AR-GE MERKEZİ : Genel Merkez bünyesinde Bilimsel Danışma Kurulu ndan da yararlanan bir AR- GE Merkezi kurulmuş ve faaliyet dönemi içinde çeşitli araştırma ve raporlar hazırlanıştır. BÜYÜK İLLERDE ÇALIŞMA GRUPLARI: Sendikamızın yetki hedefinde büyük öneme sahip olan metropol illerde, teşkilatlanmaya yönelik Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Bu çalışmalar Genel Teşkilatlanma Sekreterliğinin bizzat kontrolünde çalışmalarını sürdürmektedir. PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ: Başta büyük şehirler olmak üzere üye sayımızın belirli bir sayının üzerine çıktığı illerde şube yöneticilerimizin profesyonelliğe ayrılması konusunda verilen sözler tutulmaktadır. GENEL MERKEZ BİNASI: Sendikamız, kurumsallaşma hedefine uygun bir Genel Merkez binasına kavuşmuştur. Hedeflerimiz DAHA İŞLEVSEL İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ: Sendika ile üye arasındaki en yakın iletişim merkezi olan işyeri temsilcilerimiz için SMS ve mail yoluyla sendikal faaliyetlerimizden anında haberdar olabileceği bir sistem kurulmuştur. UZMANLAR BİRİMİ: Hizmet kolumuzla ilgili yasal düzenlemelerin takibi ve incelenmesi, sürece katkı sunan öneriler geliştirmesi gibi çalışmalar yapmak üzere, bakanlıkların personel birimlerinde görev yapmış olan uzmanlardan danışmanlık hizmeti alınmaktadır. SAĞLIK-SEN DURUŞU: Sağlık-Sen Ülkemiz ve milletimizin geleceği adına önemli dönemeçlerin yaşandığı günlerde milletin değerlerine sahip çıkma noktasında eğilmeden, bükülmeden dik bir duruş sergilemiştir. ÜYE KAYIT SİSTEMİ: Tüm teşkilatımıza ait üye bilgilerinin tutulduğu üye hareketliliğini sağlıklı şekilde kontrol edebilecek bir üye kayıt sistemi oluşturulmuştur. Sisteme kaydedilen Üyelerimize üye kimlik kartları gönderilmektedir. DEVAM EDEN HEDEFLERİMİZ GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKI: Kamu çalışanlarının en büyük beklentilerinden birisi olan grevli toplu sözleşme hakkı için mücadelemiz devam etmektedir. YETKİ: Etkin ve saygın kimliğimiz, etkin ve yetkili sendika hedefi ile taçlanacaktır. KADIN KOMİSYONLARI: Önümüzdeki faaliyet döneminde Kadın Komisyonlarına işlerlik kazandıracak çalışmalara hız verilecektir. SOSYAL TESİS: Şubelerden gelen arkadaşlarımızın Ankara da konaklayabilecekleri Sosyal Tesisin imkanlarını oluşturma noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. EĞİTİM FAALİYETLERİ: Teşkilatlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bölge eğitim toplantılarının ardından, üyelere yönelik iller düzeyinde eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. Devam eden kurumsal hedeflerimizin tamamında gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Önümüzdeki kısa süre içinde bu hedefler de teker teker gerçekleştirilecektir. 11

12 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası YETKİ KOŞUMUZDA BÜYÜME RAKAMLARIMIZ YETKİYE KOŞUYORUZ Genel Merkez Yönetim Kurulumuz; 2-3 Şubat 2008 tarihinde yaptığı olağan genel kurul sonrası Mayıs ayı itibariyle yetkiyi alma gibi büyük bir hedef koymuş ve Sağlık- Sen teşkilatını bu hedefe kilitleyerek, Sağlık-Sen i Türkiye nin en çok büyüyen sendikası haline getirmiştir. Mayıs 2008 itibariyle 25 binin üzerinde üye artışı gerçekleştiren Sağlık- Sen in bu atağı, yetkiye ulaşamamış olsa da 2009 yılının yetkili sendikası olacağına dair inancı güçlendirmiştir yılı resmi rakamları itibariyle yetkili sendika ile aradaki fark 13 bin civarında iken bugün bu fark tamamen ortadan kalkmış ve Şubat 2009 itibariyle gerçekleşen üye girişleri sonucu Sağlık-Sen 85 bin üyelik bir büyüklüğe erişmiştir. Mayıs Mayıs Ocak Yetki Almış İllerimiz Sendikamızın yetkili olduğu il sayısı 2007 yılında 17 iken, 2008 Mayıs ayı itibariyle yetkili il sayımız 34 e yükselmiştir Şubat ayı itibari ile 12 ilde daha yetkiye ulaşarak yetkili il sayısını 46 ya çıkaran sendikamız 2009 yılı Mayıs ayında tüm illerde yetkili sendika olmayı hedeflemektedir yılı itibariyle yetkili olduğumuz iller şöyle: Adıyaman, Aksaray, Antalya, Bartın, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, K.Maraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak,Manisa 12

13 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Faaliyet Raporu-2008 Büyümeye İlişkin Rakamlar 2007 YILINDA 17 İLDE YETKİLİ İKEN, 2008 MAYIS İTİBARİYLE 34 İLDE, 2009 ŞUBAT İTİBARİ İLE DE 12 İLDE DAHA YETKİYİ ALARAK TOPLAM 46 İLDE YETKİLİ OLDUK Şubat ayı itibariyle yetkili olduğumuz iller şöyle: Afyon, Ağrı, Aydın, Batman, Bilecik, Çorum, Düzce, Erzurum, Malatya, Ordu, Şırnak, Van. - Şubat 2009 itibariyle şube olan illerimiz Sendikamızın 2007 yılında 48 olan şube sayısı, 2008 de 59 a yükselmiştir. Sağlık-Sen 2009 yılı itibari ile şube sayısını 61 e yükseltmiştir. Şube olan illerin isimleri şöyledir; Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Kırıkkale, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Burdur, Tekirdağ 13

14 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası YETKİYE KOŞUYORUZ YILLARI ARASINDA TOPLAM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇERİSİNDEKİ SAĞLIK-SEN ÜYELERİNİN ORANI 2007 DİĞER ÇALIŞANLAR SAĞLIK-SEN 2007 YILI İTİBARİ İLE TÜRKİYE GENELİNDE TOPLAM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇİNDEKİ SAĞLIK-SEN ÜYELERİNİN % ORANI DİĞER ÇALIŞANLAR SAĞLIK-SEN YILI İTİBARİ İLE TÜRKİYE GENELİNDE TOPLAM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇİNDEKİ SAĞLIK-SEN ÜYELERİNİN % ORANI DİĞER ÇALIŞANLAR SAĞLIK-SEN Ocak YILI OCAK AYI İTİBARİ İLE TÜRKİYE GENELİNDE TOPLAM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇİNDEKİ SAĞLIK-SEN ÜYELERİNİN % ORANI

15 POLİTİKALARIMIZ

16 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası POLİTİKALARIMIZ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK TESPİT VE ÖNERİLERİMİZ Gelişme ve kalkınma süreci içinde olan ülkemizde, her alanda olduğu gibi sağlık ve sosyal hizmetler alanında da çağın gerektirdiği koşullar doğrultusunda yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Bu yeniden yapılanma süreci, hizmet alan milyonlarca insanı ilgilendirdiği gibi hizmet veren yaklaşık 400 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanını da doğrudan etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlık hizmetlerinden sağlık altyapısına, örgütlenmeden sağlık politikalarına kadar çok kapsamlı ve çok ayaklı bir program başlatmıştır. Sağlık hizmetlerini yürüten yüzbinlerce sağlık çalışanı; kendi çalışma koşullarını yeniden düzenleyen ve sağlık sistemindeki var olan sorunları çözeceği inancıyla hazırlanan Sağlıkta Dönüşüm Programını yakından takip etmektedir. Sağlık sistemindeki sorunları bizzat yaşayan sağlık çalışanlarının, sürece yönelik katkı ve eleştirilerinin politika uygulayıcılar tarafından dikkate alınması, programın işlerliği ve hedefe ulaşması açısından bir zorunluluktur. Sağlık-Sen olarak, Türkiye de sağlık ve sosyal hizmetlerin gerek haklarını savunduğumuz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, gerekse toplumumuz açısından çağdaş düzeye erişmesi noktasını önemsiyoruz. Hizmet alan ve hizmet sunanların haklarının her yönüyle gözetildiği, geçmişin sorunlarından ve hakkaniyet dışı uygulamalarından arındırılmış bir sağlık sisteminin hayat bulması için mücadele ediyoruz. Bu noktada sağlık ve sosyal hizmet sisteminin ve çalışanların sorunlarına yönelik tespitlerimizi ve çözüm yollarını her platformda gündeme getirmeye devam ediyoruz. Temel sorunların çözümüne yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sendikamız; Sağlıkta Dönüşüm Programının ayakları, personel rejimi, üniversite hastanelerinin sorunları, sosyal hizmet çalışanlarının uğradığı haksızlıklar gibi bir çok genel başlık altında son bir yıl içinde raporlar, araştırmalar, paneller, yayınlar, sosyal diyalog temelli ziyaretler, hukuksal faaliyetler ve eylemler gerçekleştirmiştir. Oluşturduğumuz Bilimsel Danışma Kurulu; sağlık ve sosyal hizmet alanındaki gelişmelere akılcı, bu alanda hizmet alanların olduğu kadar hizmet sunanların da haklarını koruyan politikalar geliştirmemize katkı sağlayacaktır. Sağlık-Sen olarak temel politikamız, 70 milyon insanımızın hayatın her alanında yanında olan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının; çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük 16

17 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Faaliyet Raporu-2008 haklarının düzeltilmesi, insan onuruna yaraşır hayat standartlarına ulaştırılması, Bu konuda mevcut hakların muhafazası ve yeni kazanımlar elde etmektir. Bu çerçevede sağlık ve sosyal hizmet sisteminin ve çalışanların sorunlarına yönelik tespitlerimizi ve çözüm yollarını her platformda gündeme getirmeye devam ediyoruz. SOSYAL HİZMET KURUMLARI ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR Sağlık-Sen sosyal hizmet çalışanlarının temsilcisi olarak sosyal hizmetler alanında çalışanların mali ve özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına yoğun girişimlerde bulunmaktadır. Korumaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere bakım, koruma ve danışmanlık hizmetleri veren sosyal hizmet çalışanları; işin ve sunulan hizmetin ağırlığı ve risk faktörleri göz önünde bulundurulduğunda zor şartlarda görev yapmaktadırlar. Kendi ailelerinin bile bakamadığı insanlarla büyük bir özveriyle ilgilenen, olağanüstü güç şartlarda görev yapan SHÇEK çalışanlarının mali ve özlük hakları ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusu, Sendikamızın temel önceliklerinden birisidir. Sendikal Politikalarımız Sosyal hizmet kurumları maalesef, kamuda adaletsizliğin en yoğun biçimde yaşandığı alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Sosyal hizmetlerin tek çatı altında toplanması için 1983 yılında kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) nun, Başbakanlığa bağlı diğer kurumlar arasında adeta üvey kurum muamelesi gördüğü, sendikamız tarafından defalarca dile getirilmiştir. Diğer kamu kurumları arasında adeta üvey evlat muamelesi gören sosyal hizmet çalışanları, bir de toplum nezdinde yıpratılmaya yönelik kampanyalarla karşılaşmaktadırlar. Kendi ailelerinin bile bakmadığı insanlarla büyük bir özveriyle ilgilenen, olağanüstü güç şartlarda görev yapan sosyal hizmet çalışanları övgüyü hak ederken, maalesef adaletsiz uygulamalara ve yıpratma amaçlı saldırılara maruz kalmaktadırlar. Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını çözme noktasında kararlı mücadelemiz sürecektir. Sağlık-Sen; yetkili sendika olarak, toplu görüşme masasında bugüne kadar hak ettiği önemde yer bulamayan sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıyacak ve çözüme kavuşuncaya dek mücadelesini sürdürecektir. Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu noktada Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile görüşmüş ve SHÇEK çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin olarak hazırladığı raporu sunmuştur: 17

18 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası PERFORMANS VE EK ÖDEME SİSTEMİ, ADALETSİZLİĞİ BÜYÜTÜYOR POLİTİKALARIMIZ Sağlıkta dönüşümde ilk olarak uygulamaya konan bilindiği gibi performansa dayalı döner sermaye ek ödeme sistemi olmuştur. Tabip merkezli olarak yürürlüğe konan bu sistem, tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranları başta olmak üzere yıllık izin, şua izni ve istirahat dönemlerinde ek ödemeden yararlanamaması gibi sağlık çalışanlarını mağdur eden önemli aksaklıklar taşımaktadır. Döner sermaye ek ödemelerine ait tavan oranları nedeniyle, sistem teşvik yerine ceza sistemine dönüştürmüştür. Son Ek Ödeme Kararnamesi ile birlikte, başka kurumlarda görev yapan personel her ay düzenli bir şekilde ek ödemeden faydalanırken, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının faydalandırılmaması yeni bir hak gaspı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için döner sermaye tavan oranları artırılmalı ve son ek ödeme miktarlarından sağlık ve sosyal hizmet çalışanları da faydalandırılmalıdır. Sosyal hizmet çalışanlarının diğer kamu kurumları çalışanlarıyla arasındaki ücret adaletsizliği yeni Ek Ödeme Kararnamesi ile daha da büyümüştür. Fiilen çalışılmayan (yıllık izin, şua izni, raporlu dönemler) günlerde sağlık çalışanlarının ek ödemeleri kesilmemelidir. Döner sermaye primleri emekli aylığına yansıtılmalıdır. FARKLI İSTİHDAM MODELLERİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL UYGULAMALARI Sağlıkta dönüşümde sendika olarak en önemli itiraz ettiğimiz konulardan biri sözleşmeli personel uygulamalarıdır. Sağlık hizmeti Anayasa nın 128. maddesinde belirtilen nitelikte bir kamu hizmetidir ve kamu hizmetinin devlet memuru eliyle gördürülmesi Anayasal bir zorunluluktur. Sağlık-Sen olarak devletin anayasal görevleri arasında sayılan sağlık hizmetinde sözleşmeli personel uygulamasına son verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlık Bakanlığı nın personel ihtiyacını karşılamada sözleşmeli personel istihdamını yoğun biçimde tercih etmesi ile sağlık çalışanları arasında sözleşmeli personel sayısı 65 bini aşmıştır. Aynı statüde, aynı işi yapan personelin kadrolu-sözleşmeli ayrımı nedeniyle ekonomik haklar ve özlük hakları bakımından farklı uygulamalara tabi tutulması, kurum içinde önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerini sunan personelin kadrolu olması gerektiği, sendikamızın ısrarla üzerinde durduğu ve her platformda gündeme taşıdığı bir konudur. Ancak 18

19 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Faaliyet Raporu-2008 Sağlık Bakanlığı nın 2006 yılından bu yana gerçekleştirdiği 65 binin üzerinde sözleşmeli personel istihdamı, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Personel arasında yapılan sözleşmeli kadrolu ayrımı, çalışma barışını bozan ve hizmet verimliliğini düşüren olumsuzlukların her geçen gün büyümesine yol açmaktadır. Bu bağlamda sözleşmeli personel uygulamalarına bir an önce son verilmeli, bu süreç içerisinde ise sözleşmeli personelin başta eş durumu nakil hakkı, askerlik sonrası dönüş ve becayiş işlemleri ile ilgili sorunlar bir an önce giderilmelidir. TAM GÜN YASA TASARISI Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli ayaklarından birisi de Tam Gün Yasasıdır. Sendikamız; sağlık çalışanları ve halkımız açısından sağlık hizmetinin en verimli şekilde sunumunu sağlayacak bir düzenlemeyi desteklemektedir. Sendikal Politikalarımız Sağlık-Sen olarak, vatandaşın sağlık hizmetini en etkili ve verimli biçimde alması noktasında tam gün esaslı çalışmayı önemsiyoruz. Çünkü Türkiye de özel muayenehanecilik bir ihtiyaçtan ziyade, vatandaşın kamusal bir hakkı olan sağlık hizmetine ulaşmada zorunlu bir araç haline dönüşmüştür. Vatandaş ile hekim arasında kurulan muayenehane-para-hasta üçlüsünün kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, tam gün esasına geçişle birlikte, sağlık çalışanlarının iş yükünün artacağı bir gerçektir. Bu düzenlemede sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu gerçeği doğrultusunda, özlük hakları ve çalışma koşulları ile ilgili mutlak surette iyileştirmelere yer verilmesi gerekmektedir. Bu noktada en önemli talebimiz, döner sermaye tavan oranlarının artırılması ve döner sermaye gelirlerinin de emeklilik keseneği içinde değerlendirilmesidir. Tam gün esaslı çalışmayla birlikte, tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin mesleki risklere karşı sigortalı olması ve sigorta bedellerinin döner sermaye gelirlerinden kesilmesi de bir diğer önemli talebimizdir. AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMALASI Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile hekimliği uygulamalarına geçilmiştir. Hasta merkezli, hastanın hekim seçme hakkını ön planda tutan, ikinci basamak sağlık kuruluşlarında gereksiz yığılmayı önleyecek ve en önemlisi hekimlerin doğumdan ölüme kadar fertlerin tüm kayıtlarını tuttuğu, bilgilerine sahip olduğu aile hekimliği sistemi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli kullanımı açısından son derece önemlidir. 19

20 Faaliyet Raporu-2008 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası POLİTİKALARIMIZ Aile hekimliği 2008 yılı sonu itibarıyla nüfusu toplam 21 milyona yakın 33 ilde uygulanmakta olup, Haziran 2009 da nüfusu 36 milyon olan 59 ile yaygınlaştırılarak 2010 yılında sistemin 70 milyon nüfuslu 81 ile yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Aile hekimliğine geçen illerde birinci basamak muayene oranlarında artış görülmektedir yılında bebek izlem ve aşılama oranlarında önemli artışlar olmuş, maliyet analizleri itibarıyle laboratuar giderlerinde tasarruf sağlanmıştır. Aile hekimliğinin temel bileşenlerinden olan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi(AHBS) de aşama kaydedilmekle birlikte, aile hekimlerinden kağıt üzerinde veri istenmeye devam edilmesi nedeniyle, AHBS tam olarak kullanılamamaktadır. Türkiye de pilot bölge kapsamındaki uygulamalar sendikamız tarafından olumlu görülmekle birlikte, başta personelin özlük hakları ve çalışma koşulları açısından üzerinde durulması gereken hususlar bulunmaktadır. Mevzuat açısından yapılan düzenlemelerde eksik noktaların olduğu açıkça görülmektedir. Aile hekimleri ile birlikte çalışan aile sağlığı elemanlarının öğrenim durumları, hizmet süreleri dikkate alınmadığı için yaşanan ücret adaletsizlikleri, Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan personellerin döner sermaye ek ödemelerinde azalmalar, belirli kişiden fazla nüfusa bakan aile hekimlerine ikinci bir aile sağlığı elemanı verilmemesi, aile hekimlerinin muhasebe, mali müşavirlik gibi konularla da ilgilenmek durumunda kalmaları, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için eşit geçiş imkanının bulunmaması gibi aksaklık ve sorunlar yaşanmaktadır. Aile hekimlerinin özlük haklarının ihlali açısından geçici görevlendirmeler önemli bir sorundur. Pilot uygulamanın olduğu illerde 12 aydan beri geçici görevle çalışan hekimler bulunmaktadır. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi ile birlikte sağlık ocaklarının yerini Aile Sağlığı Merkezleri(ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezileri(TSM) aldığı için bu merkezlerdeki sağlık çalışanlarının ek ödemesinde Sağlık Müdürlüğü veya hastanelerdeki sağlık çalışanlarına göre düşüş olmuştur. Ayrıca, mevzuatta TSM lerin görev ve yetkilerinin net olmamasından kaynaklanan yetki kargaşası yaşanmaktadır. Hastalarla ve hastanın yaşadığı ortamda oluşan sorunlarla ilgilenirken birey merkezli bir yaklaşımın benimsendiği aile hekimliği uygulamalarında iletişim kurma, öncelikleri belirleme ve hasta ile işbirliği yapma, hastanın gereksinimleri ile belirlenmiş sağlık hizmetlerinin zaman içerisinde sürekliliğinin sağlanması esas alınmaktadır. Aile hekimlerinin doğumdan ölüme kadar bireylerin tüm kayıtlarını tuttuğu, bilgilerine sahip olduğu aile hekimliği sistemi; ikinci basamak sağlık kuruluşlarında yığılmayı önleme, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli kullanımı açısından son derece önemlidir. Ancak, yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığımız gibi sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar üzerinde durulması gerekmektedir. 20

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10 Yetkimizi Hizmete Dönüştürdük Torba Kanun la sendikal kazanımlarımız hayata geçti. Ek ödemede aylık mahsuplaşmayla sağlık çalışanlarına en az 420 TL garanti gelir Sözleşmeli personele aile yardımı Vekil

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şubat 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 13 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin

Detaylı

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması Başkanlar Kurulumuz Afyonkarahisar da Toplandı Memiş: Yeni Türkiye nin Demokrasisi, Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli YIL:5 SAYI:18 EYLÜL 2014»10 H i z m e t Sağlık-Sen den Coşkulu Sendikacılığında

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

Sendika Akademisi Eğitim Programı

Sendika Akademisi Eğitim Programı Genel Merkez Yönetim Kurulu ndan Açıklama Teşkilat Yasasının Taban Desteği Yok Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; III. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Basına ve Kamuoyuna 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TTB MERKEZ KONSEYİ Dr.Gençay Gürsoy (Başkan) Dr.Sinan Adıyaman (II.Başkan) Dr.Altan Ayaz (Gn. Sekreter) Dr.Muharrem Baytemür (Sayman) Dr.Hülya

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı