Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır."

Transkript

1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013

2 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

3 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BÜTÇE 2012 YILI DENETİM RAPORU...(1-4) EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU (5-11) EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU..(12-16)

4

5 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ ÖZEL BÜTÇE I 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013

6 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

7 İÇİNDEKİLER EGE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ...1 KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU... 4 DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI... 4 DENETİM GÖRÜŞÜ... 4

8

9 T.C. Sayıştay Başkanlığı EGE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ Ege Üniversitesi, 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu nun 17 nci maddesiyle kurulmuştur. Üniversitenin idari teşkilatlanması; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulmuştur. Ege Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na tabi olup, Kanun a ekli II Sayılı Cetvel (Özel Bütçeli İdareler) de yer almaktadır. Ege Üniversitesi kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitenin mali yapısı; özel bütçe, döner sermaye bütçesi ve iktisadi işletmeler (Sosyal Amaçlı Tesisler) olmak üzere üç ayrı yapıdan oluşmaktadır. Özel Bütçe işlemleri, Strateji Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ege Üniversitesi 2012 yılı sonu itibari ile 12 fakülte, 7 yüksekokul, 7 meslek yüksek okulu, 9 enstitü, 26 uygulama ve araştırma merkezi ile 5 bölümde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitenin 2012 mali yılına ilişkin kesin mizanı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 1

10 T.C. Sayıştay Başkanlığı Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 2

11 T.C. Sayıştay Başkanlığı KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun 8 inci maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, mali tablo ve belgelerden; Yevmiye defteri, Büyük Defter, Geçici ve Kesin Mizan, Kasa Sayım Tutanağı, Banka Mevcudu Tespit Tutanağı, Alınan Çekler Sayım Tutanağı, Menkul Kıymet ve Varlıklar Sayım Tutanağı, Teminat Mektupları Sayım Tutanağı, Değerli Kağıtlar Sayım Tutanağı, Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetveli, Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu, Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Faaliyet Sonuçları Tablosu denetime sunulmuştur. Denetimler bu tablolar ile bahse konu Usul ve Esaslar ın 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 3

12 T.C. Sayıştay Başkanlığı oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, Ege Üniversitesinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının Ege Üniversitesinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek amacıyla yürütülmüştür. Ege Üniversitesinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir. Denetimin kapsamını, Ege Üniversitesinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. DENETİM GÖRÜŞÜ Ege Üniversitesi Özel Bütçesinin 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 4

13 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ DÖNER SERMAYE İİŞLETMESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013

14 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

15 İÇİNDEKİLER EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ... 5 KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI DENETİM GÖRÜŞÜ... 11

16

17 T.C. Sayıştay Başkanlığı EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ Ege Üniversitesinde üniversite bünyesindeki birimlerde ayrı ayrı işletmeler faaliyet göstermekte iken, 2000 yılı itibariyle tüm işletmeler birleştirilerek tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Üniversite bünyesindeki 32 birimden oluşmaktadır. Bu birimler şunlardır; 1-TIP FAKÜLTESİ 2-DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 3-U.B.E. 4-ZİRAAT FAKÜLTESİ 5-İLETİŞİM FAKÜLTESİ 6-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 7-FEN FAKÜLTESİ 8-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 9-ECZACILIK FAKÜLTESİ 10-SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 11-GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ 12-İLAÇ AR-GE FARM. 13-TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 14-ÖDEMİŞ M.Y.O. 15-DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI 16-TEKSTİL ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ 17-EGE M.Y.O. 18-EĞİTİM FAKÜLTESİ 19-BERGAMA M.Y.O. 20-EBİLTEM 21-BEDEN EĞİTİMİ SPOR Y.O. 22-BİTAM 23-BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ 24-EGESEM Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 5

18 T.C. Sayıştay Başkanlığı 25-TOHUM TEKN.A.U.M. 26-SUALTI A.U.M. 27-YABANCI DİLLER Y.O. 28-NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 29-BOTANİK BAHÇE HERBERYUM A.U.M. 30-KAYNAK TEKNOLOJİLERİ A.U.M. 31-EMEL AKIN M.Y.O. 32-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bu birimlerde, sağlık hizmetleri, eğitim faaliyetleri, zirai faaliyetler, proje ve analiz faaliyetleri, kurslar, seminerler vb. faaliyetler icra edilmektedir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelir ağırlıklı çalışan bir kurumdur. Kurumun içinde faaliyet gösterdiği sektör esas olarak sağlık (Tıp Fakültesi) sektörüdür. İşletme faaliyetlerinden elde edilen gelirler Döner sermaye hesaplarına aktarılmakta ve katkıda bulunan personele katkı payı olarak dağıtılmasının yanı sıra üniversite ihtiyaçlarında da kullanılmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesi, Ege Üniversitesinin Birimlerinin faaliyetlerinden elde etmiş olduğu gelirler ve bu faaliyetler için yapmış olduğu giderlerden oluşmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesi, Kurum tarafından hazırlanıp Yüksek Öğretim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girmektedir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı görevlilerince yerine getirilmekte ve muhasebeleştirilmesinde tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan DİMİS muhasebe yazılım programı kullanılmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 2012 yılı mizan ve gelir tablosu aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 6

19 T.C. Sayıştay Başkanlığı MİZAN Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiye Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 7 Alacak Bakiye 100 KASA , ,00 389,38 0, BANKALAR , , ,35 0, VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ (-) DİĞER HAZIR DEĞERLER , ,63 0,00 0, , ,00 0,00 0, ALICILAR , , ,03 0, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR İLK MADDE VE MALZEME YARI MAMULLER - ÜRETİM , , ,78 0, ,11 0, ,11 0, , , ,65 0, , , ,44 0, , , ,01 0, , , ,93 0, MAMULLER , , ,17 0, DİĞER STOKLAR ,39 0, ,39 0, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ ,55 0, ,55 0, , , ,36 0, , ,32 0,00 0, İŞ AVANSLARI , ,88 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI 3.500, ,00 0,00 0, TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR , ,99 0,00 0, TAŞITLAR , ,22 0,00 0, DEMİRBAŞLAR , , ,00 0, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER , ,55 0,00 0, SATICILAR , ,18 0, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR , ,78 0, , DİĞER TİCARİ BORÇLAR , ,40 0, , PERSONELE BORÇLAR 113,00 395,73 0,00 282, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ MERKEZ VE ŞUBELER CARİ , ,34 0, , , ,95 0, , , ,74 0, , , ,77 0, , , ,99 0, , , ,93 0, , , ,34 0, , , ,67 0,00 0, , ,52 0, ,77

20 T.C. Sayıştay Başkanlığı 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI , ,83 0,00 50, SERMAYE 0,00 372,80 0,00 372, GEÇMİŞ YILLAR KARLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0, ,49 0, , ,07 0, ,07 0, DÖNEM NET KARI , ,63 0, , DÖNEM NET ZARARI (-) , , ,65 0, YURTİÇİ SATIŞLAR , ,66 0,00 0, YURTDIŞI SATIŞLAR , ,20 0,00 0, DİĞER GELİRLER , ,48 0,00 0, SATIŞTAN İADELER (-) , ,66 0,00 0, SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , ,41 0,00 0, , ,63 0,00 0, , ,65 0,00 0, FAİZ GELİRLERİ , ,10 0,00 0, DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA , ,02 0,00 0, , ,18 0,00 0, , ,92 0,00 0, , ,91 0,00 0, , ,13 0,00 0, , ,54 0,00 0, , ,36 0,00 0, , ,73 0,00 0, , ,73 0,00 0, , ,77 0,00 0, , ,77 0,00 0, , ,39 0,00 0, , ,63 0,00 0, , ,95 0,00 0, , ,65 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİ , ,13 0,00 0, GELİR YANSITMA , ,13 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER , ,55 0,00 0, BÜTÇE GİDERLERİ , ,59 0,00 0, GİDER YANSITMA , ,59 0,00 0, BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI , ,32 0,00 0, ALINAN TEMİNATLAR , , ,68 0, ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI , ,23 0, ,68 Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 8

21 T.C. Sayıştay Başkanlığı 970 KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ , ,40 0,00 0, BÜTÇE ÖDENEKLERİ , ,40 0,00 0, ÖDENEKLİ GİDERLER , ,40 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,55 DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU YTL YKr YTL YKr A - BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi S atışlar Yurtdışı S atışlar Diğer G elirler B - S A TIŞ İNDİRİM L ERİ (-) Satıştan İadeler (-) Satış İskontoları (-) Diğer İndirim ler (-) C - NET S A TIŞL A R D - S A TIŞL A R IN M A L İYE Tİ (-) Satılan M am uller M aliyeti (-) Satılan Ticari M allar M aliyeti (-) 3- Satılan Hizm et M aliyeti (-) Diğer Satışların Maliyeti (-) B RÜT S A TIŞ K A RI VE ZA R A RI E - FA A L İYE T G İDERL ER İ (-) Araştırm a ve G eliştirm e Giderleri (-) 2- Pazarlama, Satış ve D ağıtım Giderleri (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3- Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 6- M enkul Kıym et Satış K arları 7- Kambiyo Karları 8- Reeskont Faiz Gelirleri 9- Faaliyetle İlgili Diğer O lağan G elir ve Karlar G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) Komisyon Giderleri (-) 2- Karşılık Giderleri (-) 3- M enkul Kıym et Satış Zararları (-) 4- Kambiyo Zararları (-) 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar H - FİN A NSM A N G İDERL ER İ (-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OL A Ğ A N K A R VEYA ZA R A R I- O L A Ğ A NDIŞI GEL İR VE K A R L A R Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 9

22 T.C. Sayıştay Başkanlığı 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J - O L A Ğ A NDIŞI GİDER VE ZA R A RL A R (-) 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI K - DÖNEM K A RI VERGİ VE DİĞ.YA S. YÜK. K A RŞIL IK L A RI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun 8 inci maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın ilgili maddeleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 573 üncü maddesi gereğince Sayıştaya verilen Ege Üniversitesinin Döner Sermaye İşletmesi mali tablolarından; Dönem Sonu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Sermaye Hareketleri Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Geçici ve Kesin Mizanlar, Envanter Defterinin bir örneği ve ekli tutanaklar, İşletme Bütçesi, Yevmiye Defteri, Döner Sermayeli işletmeler Yıllık Gayrisafi Hasılat ve kar bildirimi, Sayıştay İlamları Cetveli bulunmaktadır. Denetimler bu tablolar ile Usul ve Esaslar ın 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 10

23 T.C. Sayıştay Başkanlığı SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, Ege Üniversitesinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının Ege Üniversitesinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek amacıyla yürütülmüştür. Ege Üniversitesinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir. Denetimin kapsamını, Ege Üniversitesinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. DENETİM GÖRÜŞÜ Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 11

24

25 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ SOSYAL TESİİSLER İİŞLETMESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013

26 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

27 İÇİNDEKİLER EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ...12 KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI DENETİM GÖRÜŞÜ... 16

28

29 T.C. Sayıştay Başkanlığı EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ tarih ve 5/5 sayılı, tarih ve 7/6 sayılı ve tarih ve 9/4 sayılı Senato Kararları ile kabul edilen Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma, İşletme ve Denetim Yönergesi ile Ege Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmesi oluşturulmuştur. Bu Yönergeye göre, Sosyal Tesisler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünce yürütülmektedir. Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesinde; 1-Atatürk Kültür Merkezi 2-Konukevi (Restaurant dahil) 3-KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi 4-Prof. Dr. Sermed Akgün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 5-Tıp Fakültesi Anaokulu 6-Kampüs Anaokulu 7-Rektörlük Kreşi 8-Yeşilköşk (Kışbahçesi dahil) 9-Murat Köşkü 10-Lokal 11-Menemen Çiftlik Restaurant 12-Etnografya Müzesi Kafeteryası Bulunmaktadır. Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünün 2012 yılı mizanı ile gelir tablosu aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 12

30 T.C. Sayıştay Başkanlığı Hesap Kodu Hesap Adı Ay.Borç Tut. Ay.Alac.Tut. Küm.Borç Tut. Küm.Alac.Tut. B.Borç Tut. B.Alac.Tut. 100 Kasa , , , , ,27 0, BANKALAR , , , , ,99 0, DİĞER HAZIR DEĞERLER , , , , ,29 0, ALICILAR , , , , ,71 0, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 657,80 635, , , ,78 0, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 0, , , ,74 0,00 0, İLK MADDE VE MALZEME , , , , ,36 0, TİCARİ MALLAR 3.186, , , , ,30 0, DİĞER STOKLAR 1.449, , , , ,02 0, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 612,90 0, , , ,90 0, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 452,50 452, , ,00 125,00 0, DEVREDEN KDV , , , , ,58 0, İNDİRİLECEK KDV , , , ,05 0,00 0, PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 0, , , ,19 0,00 0, İŞ AVANSLARI , , , , ,67 0, TAŞITLAR 0,00 0, ,12 0, ,12 0, DEMİRBAŞLAR 5.764,00 0, , , ,23 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 0, , , ,42 0, , ÖZEL MALİYETLER ,00 0, ,11 0, ,11 0,00 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN 267 VAR. 0,00 0, ,37 0, ,37 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 0, ,82 0, ,29 0, , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 62,29 62,29 0,00 0, SATICILAR , , , ,41 0, , PERSONELE BORÇLAR 0,00 0, , ,96 0,00 0, Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 0, , ,00 0,00 0, ALINAN AVANSLAR , , , ,19 0, , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , , ,03 0, , DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.K. 0,00 0, , ,61 0,00 0, DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VERG.VE DİĞ.YÜ ,79 0, , , ,79 0, GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0, , ,22 0,00 0, HESAPLANAN KDV , , , ,84 0,00 0, GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 0,00 0, ,29 0, , GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 0,00 0, ,51 0, ,51 0, DÖNEM NET KARI 0,00 0, , ,45 0,00 0, YURTİÇİ SATIŞLARI 0, ,71 0, ,88 0, , DİĞER GELİRLER 0, ,76 0, ,48 0, , SATIŞTAN İADELER 569,33 0, ,04 0, ,04 0, DİĞER İNDİRİMLER 0,00 0,00 228,30 0,00 228,30 0, SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 3.450,64 0, ,68 0, ,68 0, SATILAN HİZMET MALİYETİ ,38 0, ,72 0, ,72 0, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,07 0, ,46 0, ,46 0, KAMBİYO ZARARLARI 0,00 0,00 62,60 0,00 62,60 0, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARL 0, ,91 0, ,58 0, , HİZMET ÜRETİM MALİYETİ , , , , ,72 0, HİZMET ÜRETİM MAL.YANSITMA H. 0, ,38 0, ,72 0, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,29 0, , , ,46 0, GENEL YÖNETİM GİD.YANSITMA HES 0, ,07 0, ,46 0, , , , , , , ,98 Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 13

31 T.C. Sayıştay Başkanlığı EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL AMAÇLI TESİSLER İŞLETMESİ 2012 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem 60 BRÜ T SATISLAR , , YURTİÇİ SATIŞLARI , , DİĞER GELİRLER , ,48 61 SATIS INDIRIMLERI , , SATIŞTAN İADELER , , DİĞER İNDİRİM LER -228,30 NET SATIŞLAR , ,02 62 SATISLARIN MALIYETI , , SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ , , SATILAN HİZMET MALİYETİ , ,72 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,62 63 FAALIYET GIDERLERI , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , ,46 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,16 64 DIGER FAAL.OLAGAN GELIR VE KAR 10,20 0, KAMBİYO KARLARI 10,20 65 DIGER FAAL.OLAGAN GIDER VE ZAR 0,00-62, KAMBİYO ZARARLARI -62,60 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,56 67 OLAGANDISI GELIR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARL , ,58 68 OLAGANDISI GIDER VE ZARARLAR -2,32 0, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR. -2,32 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,14 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,14 Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 14

32 T.C. Sayıştay Başkanlığı KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun 8 inci maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın ilgili maddeleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 573 üncü maddesi gereğince Sayıştaya verilen Ege Üniversitesinin Döner Sermaye İşletmesi mali tablolarından; Dönem Sonu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Sermaye Hareketleri Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Geçici ve Kesin Mizanlar, Envanter Defterinin bir örneği ve ekli tutanaklar, İşletme Bütçesi, Yevmiye Defteri, Döner Sermayeli işletmeler Yıllık Gayrisafi Hasılat ve kar bildirimi bulunmaktadır. Denetimler bu tablolar ile Usul ve Esaslar ın 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmekle sorumludur. Ege Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu 15

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DIIŞİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı