EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU"

Transkript

1 EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24

2

3 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21

4

5 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU

6

7 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU... 3 DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI... 3 DENETİM GÖRÜŞÜ... 4 EKLER... 5

8

9 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ KURUMUN MALİ YAPISI Ege Üniversitesi, 58 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olup, ekli "II Sayılı Cetvel (Özel Bütçeli İdareler)"de yer almaktadır. Ege Üniversitesi Özel Bütçesi, bir yıllık kaynak ve kullanım tahminleri ve gerçekleşmelerinden oluşur ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Özel bütçe muhasebe işlemleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yerine getirilmektedir. Özel bütçenin hesaplarını idari muhasebe birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tutmaktadır. Muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının Say20İ saymanlık otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. MALİ BİLGİLER: Kesin Mizan borç ve alacak tutarı , TL, Bilançonun aktif ve pasif toplamı da, ,96 TL olarak gerçekleşmiş olup Bütçe Giderleri ve Bütçe Gelirlerine ilişkin belli başlı kalemler ve tutarları aşağıdaki şekilde oluşmuştur; A-BÜTÇE GİDERLERİ: Personel Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi Giderleri: Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Cari Transferler: Sermaye Giderleri: ,47 TL ,39 TL ,20 TL ,27 TL ,72 TL ,89 TL B-BÜTÇE GELİRLERİ: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Diğer Gelirler: , TL , TL ,93 TL ,11 TL Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 1

10 Birleştirilmiş veriler defteri. Geçici ve kesin mizan. Bilanço. Kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, Alınan çekler sayım tutanağı, Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, Teminat mektupları sayım tutanağı, Değerli kağıtlar sayım tutanağı, Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu. Denetim görüşü, Kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 2

11 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 3

12 DENETİM GÖRÜŞÜ Ege Üniversitesi'nin 23 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 4

13 EKLER EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU Kurum Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Yıl : 23 AKTİF HESAPLAR N Yılı 23 PASİF HESAPLAR N Yılı 23 1 DÖNEN VARLIKLAR ,70 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,89 10 HAZIR DEĞERLER 1 KASA HESABI 1 BANKA HESABI 1 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1 PROJE ÖZEL HESABI 1 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 12 FAALİYET ALACAKLARI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI DİĞER ALACAKLAR 0 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 15 STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 16 ÖN ÖDEMELER 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 2 DURAN VARLIKLAR , , , , ,22 0, 0, , , , , , , , , ,23 0, 0, , ,26 32 FAALİYET BORÇLARI 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES 5 ÖZ KAYNAKLAR 50 NET DEĞER 5 NET DEĞER HESABI 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 0, 0, , , , , , , , , , , , , , ,50 22 FAALİYET ALACAKLARI , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,73 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , ARAZİ VE ARSALAR HESABI 252 BİNALAR HESABI 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 TAŞITLAR HESABI 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0, , , , , , , , HAKLAR HESABI 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR , ,64 0, 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0, 0, //24 15:08 Sayfa 1 / 2 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 5

14 TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU Yıl : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum AKTİF TOPLAMI ,96 PASİF TOPLAMI ,96 Bilanço Dipnotları : 0, 0, 0, 0, 0, 0, , ,89 0,60 0, , , , ,79 9 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 9 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 9 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI 9 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 9 ÖDENEKLER HESABI 9 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI 913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI Sayfa 2 / 2 //24 15:08 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 6

15 TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU GİDERİN TÜRÜ , ,39 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,52 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri GİDERLER HESABI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR Temel Maaşlar Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Yılı : ,88 6 Mal Satış Gelirleri , , , ,66 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ 6 GELİRLER HESABI 6 6 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri , , , , , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri 35,59 6 Taşınmaz Kiraları 35, , , , , Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari 3.388, , , AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar Sermaye 9.221, , Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve , , , , , , , , , , , , 327.6, , , Zamlar ve Tazminatlar , , ,20 Ödenekler ,52 Ödenekler Sosyal Haklar 6.6.2, , , ,75 1.7, 1.7, , Sayfa 1 / 13 Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Ek Çalışma Karşılıkları Diğer Personel Giderleri Diğer Personel Giderleri SÖZLEŞMELİ PERSONEL Ücretler 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri Zamlar ve Tazminatlar Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları Ödenekler 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 7

16 TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU GİDERİN TÜRÜ ,94 Sosyal Haklar , 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 1.539, S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 1.323, , 0, , Ek Çalışma Karşılıkları 1.5, 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları ,64 Ödül ve İkramiyeler 1.170,16 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri 1.1,48 Sayfa 2 / 13 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin 6.442,65 Diğer Giderleri İŞÇİLER ,83 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ,65 Diğer Giderler ,81 Ücretler Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 799, , , , ,99 Cari Sermaye Cari Cari Sermaye Cari Sermaye , , 799, , , , , , ,89 Sürekli İşçilerin Ücretleri Geçici İşçilerin Ücretleri Hazine yardımı Hazine yardımı Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları , , 799, 733.5, , , , , , , , , , ,19 İhbar ve Kıdem Tazminatları ,16 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 11 GELİRİN TÜRÜ , ,88 Sosyal Haklar , , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları ,95 Fazla Mesailer ,54 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 23//24 11:10

17 TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU GİDERİN TÜRÜ Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 70.4, , 383.5, , , , , ,56 Ödül ve İkramiyeler Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri GEÇİCİ PERSONEL , , , ,35 Ücretler , , , , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak , ,89 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum , 28,63 28, , , , ,59 Yılı : 23 GELİRİN TÜRÜ Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri NET GELİR TOPLAMI : ,99 9.8, , , , , , , , , , , Ödemeler Diğer Personel , , , , , ,11 Sayfa 3 / 13 Ücret ve Diğer Ödemeler Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 90 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İşçiler 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 9

18 GİDERİN TÜRÜ İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumuna TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU , , , , , , , , , , , , ,46 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Diğer Personel Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , 1.719, 6.782, , , , , , , , ,32 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16,50 Yılı : 23 Sayfa 4 / 13 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 90 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Su Alımları Enerji Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 10

19 GİDERİN TÜRÜ TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giyim ve Kuşam Alımları Özel Malzeme Alımları 354, , , , ,36 İçecek Alımları Tören Malzemeleri Alımları ,64 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ,84 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımla , , , ,81 Sayfa 5 / 13 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine- Teçhizat Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 16,50 354, , 563, 1.640,08 1, , , ,41 1.4, , , , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi 90 Alımları Yolluklar Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Gide Öğrenci Mübadele Giderleri Görev Giderleri Yasal Giderler 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 11

20 TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU GİDERİN TÜRÜ , ,95 Mahkeme Harç ve Giderleri Diğer Yasal Giderler ,68 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri 4.0, Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri 4.7,68 Giderler Hizmet Alımları , ,83 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 2.684,99 325, , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.745, Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , , ,48 Sayfa 6 / 13 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,60 Haberleşme Giderleri 50.8, , ,68 Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ , Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri 1.287, ,98 Taşıma Giderleri 1.530, , ,98 Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Diğer Taşıma Giderleri , Tarifeye Bağlı Ödemeler , 30.9, İlan Giderleri Sigorta Giderleri , Kiralar Taşıt Kiralaması Giderleri ,67 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 12

21 GİDERİN TÜRÜ Diğer Hizmet Alımları TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Temsil ve Tanıtma Giderleri Temsil Giderleri Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri Kurslara Katılma Giderleri Diğer Hizmet Alımları 3.331, , ,74 2.9, , , 18.4, 18.4, , , , , ,43 382, , , , , , , , , , Menkul Mal Alım Giderleri , , ,65 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 3.4.8,77 Sayfa 7 / 13 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 90 Gayri Maddi Hak Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Fikri Hak Alımları Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ Diğer Gayri Maddi Hak Alımları 90 Bakım ve Onarım Giderleri Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 90 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 08 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 08 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 13

22 GİDERİN TÜRÜ TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 22.5, , , , , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , , 6.5,72 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri , , Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Okul Bakım ve Onarımı Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Yol Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 08 Diğer İlaç Giderleri , ,10 Öğrenci İlaç Giderleri 223.3,75 5.5, , , , , 7.5, 2.4.0, , 6.5, , Sayfa 8 / 13 Cari Transferler Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Görev Zararları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Sosyal Güvenlik Kurumu'na Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Memurların Öğle Yemeğine Yardım Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ Diğerlerine 90 Yurtdışına Yapılan Transferler Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 11 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri //24 11:10

23 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 9 / , , ,69 498,95 GİDERİN TÜRÜ Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 99 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , ,33 875, ,69 498,95 99 Hizmet Gelirleri , , Kira Gelirleri , , ,71 Taşınmaz Kiraları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,33 875, ,69 498, , , , Cari 12 Diğer Gelirler 12 Diğer Çeşitli Gelirler 12 Diğer Çeşitli Gelirler 12 Amortisman Giderleri 13 Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 13 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri 13 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ 13 Taşıtların Amortisman Giderleri 13 Taşıtların Amortisman Giderleri 13 Demirbaşların Amortisman Giderleri 13 Demirbaşların Amortisman Giderleri 13 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 15

24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU , , , ,19 GİDERİN TÜRÜ Kırtasiye Malzemeleri 574.6,10 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme , , 82.9, , ,19 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri , , , , , , Sayfa 10 / , , , , , ,75 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları Temizleme Ekipmanları Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek Yiyecek Yiyecek İçecek 08 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 16

25 TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 11 / 13 Canlı Hayvanlar Zirai Maddeler Yem 370, 8.652, ,53 GİDERİN TÜRÜ İçecek 08 Canlı Hayvanlar , ,71 Zirai Maddeler , 370, 8.652,48 İçecek 08 Canlı Hayvanlar , , ,71 Zirai Maddeler , 370, 8.652, , , , , , , Yem ,96.669,96.669,96 Yem 11 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 12 Yedek Parçalar 13 Yedek Parçalar 13 Yedek Parçalar Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ 13 Nakil Vasıtaları Lastikleri Nakil Vasıtaları Lastikleri Nakil Vasıtaları Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 15 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 17

26 Spor Malzemeleri Grubu TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU , , ,78 GİDERİN TÜRÜ Spor Malzemeleri Grubu 16 Basınçlı Ekipmanlar 192, , ,48 192,50 Basınçlı Ekipmanlar ,78 192, ,99 Spor Malzemeleri Grubu Basınçlı Ekipmanlar 17 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , , ,78 192, , , 1.4.0, 1.0.0, 1.0.0, 5.0, 5.0, , , Sayfa 12 / Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 99 Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 20 Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 18 Kişilerden Alacaklardan Silinenler 20 Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 30 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 30 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ 30 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 30 Diğer Giderler 30 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 30 Diğer Giderler 30 Diğer Sermaye Giderleri Yolluk Giderleri 23//24 11:10

27 TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 Kodu : Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ Kurum GELİRİN TÜRÜ GİDERİN TÜRÜ , ,68 Diğer Sermaye Giderleri 30 Diğer Giderler 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler , ,68 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler ,61 GİDERLER TOPLAMI : , ,11 GİDERLER TOPLAMI( A) GELİRLER TOPLAMI( B) İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 0, NET GELİR ( D= B- C) ,11 FAALİYET SONUCU D - A ,50 Sayfa 13 / 13 23//24 11:10 Ege Üniversitesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 19

28

29 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 23 YILI DENETİM RAPORU

30

31 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI DENETİM GÖRÜŞÜ EKLER... 25

32

33 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ KURUMUN MALİ YAPISI Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesi, Ege Üniversitesinin Birimlerinin faaliyetlerinden elde etmiş olduğu gelirler ve bu faaliyetler için yapmış olduğu giderlerden oluşmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesi, Kurum tarafından hazırlanıp Yüksek Öğretim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girmektedir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı görevlilerince yerine getirilmekte ve muhasebeleştirilmesinde tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan DMİS muhasebe yazılım programı kullanılmaktadır. MALİ BİLGİLER: Kesin Mizan borç ve alacak tutarı ,49 TL, Bilançonun aktif ve pasif toplamı da, ,16 TL olarak gerçekleşmiş olup Bütçe Giderleri ve Bütçe Gelirlerine ilişkin belli başlı kalemler ve tutarları aşağıdaki şekilde oluşmuştur; A-BÜTÇE GİDERLERİ: Personel Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler: Sermaye Giderleri: Ek Ödeme: , TL ,45 TL ,94 TL ,08 TL ,94 TL ,56 TL , TL B-BÜTÇE GELİRLERİ: Mal ve Hizmet Gelirleri: Alınan Bağış ve Yardımlar: Diğer Gelirler: ,16 TL ,12 TL ,62 TL ,42 TL Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 21

34 Birleştirilmiş veriler defteri.(yevmiye Defteri) Geçici ve kesin mizan. Bilanço. Kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, Alınan çekler sayım tutanağı, Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, Teminat mektupları sayım tutanağı, Değerli kağıtlar sayım tutanağı, Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu. Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 23 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 22

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DIIŞİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2009-2011 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2013 MALİ YILI KESİN HESABI 2013 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 18

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı